دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت 74

محور های محدود شناختی و ادراکی را رها کن
جهان، قطبی است و این قطبی بودن اشیاء، به دلیل تکانه ی زاویه ای است. اشیاء در جهان به دلیل اینکه تکانه ی زاویه ای دارند قطبی می شوند. محورهای چرخش از این تکانه ی زاویه ای است که قطبیت را می سازد.نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی ایرانی فیزیک کوانتوم و هوشیاری و مدیر بنیاد علوم رزونانس
حس و ادراک قسمت هفتاد و چهار
توضیح:
قطب، به معنی محوری است که مثلا آسیاب به دور آن میچرخد. عبارت قطب را میتوان توسعه داد و مثلا دو سر محوری- که دایره ای بر آن میچرخد را قطب شمال و جنوب خواند یا دو انتهاهای توزیع الکریسیته یا مغناطیس را قطب مثبت و منفی در نظر گرفت.
فعل قطب به معنی جمع کردن و یا پر کردن است و آنچه بر اساس آن، فرایند پر شدن و جمع شدن، انجام میشود میتواند قطب خوانده شود.
فعل استقطب به معنی دور چیزی فراخواندن و جمع کردن است و آنچه بر دور آن، فرایند جمع شدن انجام میشود قطب خوانده می شود. و شاید دو قطب مثبت و منفی به این دلیل قطب، خوانده میشود که در آنها فرایند تجمع مثبت و منفی انجام میشود؛ در یکی بار مثبت تجمع می یابد و در دیگری تجمع معکوس، رخ میدهد.
عبارت polarized در زبان انگلیسی به معنی قطبیده شده و به صورت متضاد در آمده است؛ در عرصه ی الکترومغناطیس این تضاد، به صورت تجمع بارهای مثبت و منفی در دو سوی طیف، معنی می شود ولی در عرصه ی وجودی، این تضاد میتواند وجودیا نور در یک سو و عدم وجود یا ظلمت در سوی دیگر باشد. شب و روز و تاریکی و نور، در کره ی زمین نتیجه ی فرایند چرخش زمین به دور خودش بر محور قطب های شمال و جنوب است؛ از سوی دیگر این فرایند با چرخش زمین به دور خورشید در منظومه ی خورشیدی و چرخش این منظومه بر دور کهکشان راه شیری و .... است و این فرایند با کشش به درون سیاهچاله، ادامه می یابد.
کشش به درون سیاهچاله- که نهایتا به بلعیدن ستاره منتهی میشود- کششی به سوی قطب تاریکی تصور میشود، ولی بر اساس پژوهش های جدید، خود سیاهچاله ها ستارگانی را متولد می‌کنند و تاریکی مطلقی نیستند و حتی گاهی منبع نور و روشنایی هستند.
جهان قطبیده، فقط شب و روز نیست بلکه نور و تاریکی است که در نتیجه ی چرخش بر دور آنچه سیاهی تصور می‌کنیم ایجاد می شود. ولی در این سوی تاریک، در نگاه مسلح ناظر هوشمند، ستارگانی پرنور متولد میشود که درخشش آن، منبع نور و روشنایی است.
پژوهش های استیون هاوکینگ نشان داد سیاهچاله های فضایی، پرتو زایی می‌کنند و این پرتوها را پرتوهای سیاهچاله نامید. این پرتوها هرچند در نگاه ساده به وسیله ی یک چشم غیر مسلح قابل رویت نیست ولی واقعیت دارد و می‌درخشد و امروز با بررسی سیاه چاله های بزرگ، کشف شده است.
هرچند قطبی بودن و دو سر متضاد وجود، منبع حرکت و تکاپو و مظهر اشیاء تصور میشود، همیشه تشخیص دو سوی قطب، ساده نیست به گونه ای که شاید اساسا امیدی به روشنایی مورد تصور در این سوی روشن حیات، نباشد!
و حقیقت اینکه گاهی تاریکی مورد تصور، منبع نور و روشنایی است.
وجود در عدم با قابلیت وجود، در صورتی است که قابلیت و شایستگی وجود، ایجاد شود و عدم در سیاهی ای- که به دلیل عدم قدرت درک نور آن توسط ناظر هوشمند، سیاه تصور میشود- عدمی به دلیل عدم درک وجود و نه حقیقت عدماست. در یک سو عدمی است که در ذهن ناظر، قابلیت وجود حقیقی نیافته است هرچند ناظر آن را به اشتباه وجود تصور کند و در سوی دیگر وجودی است که به اشتباه، عدم تصور میشود. یک طرف سیاهی است که به اشتباه، نور تصور می‌شود و در سوی دیگر، نوری است که به اشتباه، تاریک تصور میگردد و در این میان، ذهنی است که در مسیر کشف درست عدم و وجود، راهی طولانی را در پیش دارد تا آن زمان- که به خود و داشته های خود ننگرد بلکه بر حقیقت، نگاه کند.
تکانه ی زاویه ای: در فیزیک، تکانه ی زاویه‌ای یا تکانه ی دورانی (به انگلیسی Angular momentum) (در فارسی به آن گشتاور دورانی یا گشتاور زاویه ای نیز گفته می‌شود)، کمیتی برداری است- که برای بیان وضعیت حرکتی سیستم‌های در حال حرکت دورانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با این که سرعت زاویه‌ای، مرسوم‌ترین کمیت برای بیان وضعیت حرکتی جسم در حال دوران است، اما تکانه ی زاویه‌ای نسبت به آن، اطلاعات بیشتری را دربردارد. تکانه ی زاویه‌ای یک سیستم، به سرعت زاویه‌ای، جرم و نحوهٔ توزیع جرم سیستم حول محور دوران یا مرکز دوران وابسته است. تکانه ی زاویه‌ای همواره نسبت به یک چارچوب مرجع، سنجیده می‌شود.
در اینجا قطبی- که دوران به دور آن، اتفاق می افتد- میدان حرکت را مشخص میکند.
این محور یا قطب، نقطه ی ثابتی در فضای دارای محدودیت بعد، است ولی در بعد بالاتر تبدیل به محوری در سه بعد می شود و این فرایند در ابعاد بالاتر ادامه دارد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [01/21/2023 08:18 ب.ظ]
این، چارچوپ مرجعی است که بر اساس آن، میتوان حرکت دورانی را سنجید و اگر این نقطه و محور، نباشد حرکت ثابتی در یک میدان، برای اشیاء چرخان، قابل تصور نیست.
چه بسا با نادیده گرفتن چرخش زمین به دور محور خودش، فقط چرخش زمین به دور خورشید لحاظ شود و یا برعکس فقط چرخش زمین به دور خودش بدون توجه به چرخش حقیقی به دور خورشید، مورد توجه قرار بگیرد.
نگاه دارای محدودیت بعد، فقط بر یک محور و قطب های آن، مینگرد ولی نگاهی- که از قفس ابعاد محصور، خارج شود- میتواند با رهایی از تمرکز بر یک چیز خاص، بر واقعیت های دیگر بنگرد.
تکانه ی زاویه ای در جهان ما فقط در یک بعد، نیست و به همین ترتیب قطب ها و تجمع های وجودی، فقط آن چیزی نیست که در ذهن ناظران دارای محدودیت ادراکی و احساسی و برداشتی، شکل می گیرد.
هرچند محورهای محدود، در ابتدای باز شدن چشم و در شروع شناخت وجود، لازم است و گریزی از آن نیست، ولی ادامه ی تمرکز بر آن، بدون توجه به محورهای اصیل دیگر و بی نیازی جستن از جستجوی واقعیت های دیگر، مفهوم وجود و عدم را در بند ذهن محدود ناظر میکشد و این بی نیازی جستن، او را از شناخت بیشتر، بازخواهد داشت.
نیاز، لازمه ی پیشرفت و ارتقا است و بی نیازی جستن و خود را علامه ی دوران تصور کردن، ماندن و توقف است. کوشش کن فراتر از آنچه تا دیروز میدانستی، بیندیش.
محور های محدود شناختی و ادراکی را رها کن و آن را با محورهای اصیل شناختی و ادراکی در آمیز.
توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست https://www.youtube.com/watch?v=LV1AtTYvI-U


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزه داری متناوب، مغز را کنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وفلج بل، فلجی ترسناک که آنجوانان وطنسیاهچاله های فضایی منابععشق درونی به یگانگی خلقتایرادهای موجود در خلقت بمنتظر نمان چیزی نور را بهدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن پیشرفته ی پیشینیانريتوکسيمب در درمان ام اسکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفرایند پیچیده ی خونرسانیحقیقت قربانی نزاع بین بی ساهچاله ها تبخیر نمیشودابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعمیگرن شدید قابل درمان اسدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیتو کز محنت دیگران بی غمیراه انسان شدن، راه رفتن وکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشقانون مندی نقشه ژنتیکی محکمت الهی در پس همه چیزسریعترین کامپیوتر موجودابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهمانند آب باشداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحتولید سلولهای جنسی از سلزمین در برابر عظمت کیهانگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سشنا در ابهای گرم جنوب نیاافتخار انسانلوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف محدودیت های حافظه و حافظدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختدریای خداواقعیت و انعکاستوپیراماتزندگی سلول در بدن، جدای اگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستشاهکار قرنامید نیکو داشته باش تا آنمقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک قسمت پنجاه و شابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیمرکز خنده در کجای مغز استدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در همجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم درگیری اعصاب به علت میتوواکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمزبان و بیان نتیجه ساختماپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیشربت ضد خلطاندوهگین نباش اگر درب یا منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک سی و هفتماحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلامسئولیت در برابر محیط زیدرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانذره ی معین یا ابری از الکیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچسفر تجهیزات ناسا به مریخ پرورش مغز مینیاتوری انساطعمه ی شبکه های ارتباط اجانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست قسمت خودآگاهی و هوشیاريادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک معجزه ی علمبه قفس های سیاهت ننازبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآینه در اینهعلت خواب آلودگی بعد از خوایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی ایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزه داری و بیمار ی ام اس کندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردفلج خوابجواب دانشمند سوال کننده سیاهچاله ها، دارای پرتو عصب حقوق نورولوواکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟منحنی که ارتباط بین معرفدو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیریه زغالیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملفرایند تکامل و دشواری هاحقیقت آنطور نیست که به نظسایه را اصالت دادن، جز فرابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رومیدان مغناطيسي زمین بشر دانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر تو پیچیده ترین تکنولوژی راه بی شکستکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونقانون گذاری و تکاملحافظه میتواند بزرگترین دسرگیجه از شایعترین اختلاابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مماه رجبداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایتولترودینزمین زیر خلیج فارس تمدنی گوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتشناخت و معرفت، و نقش آن دافراد آغاز حرکت خودشان رلوتیراستامحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملمخچه فراتر از حفظ تعادلداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هدرک فرد دیگر و رفتارهای اواقعیت خلا و وجود و درک متوانایی مغز و دیگر اجزای زندگی، مدیریت انرژیگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشاهکار شش گوشامید نجاتمقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت بیست و چهابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاممرگ چیستدر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلاهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پردرختان اشعار زمینواکسن ضد اعتیادتکامل مداومزبان و بیان، در سایه پیشرپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پشش مرحله تکامل چشماندام حسی، درک از بخش هایمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت پنجاه و اخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بمستند جهان متصلاصول سلامت کمرهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير ذرات کوانتومی زیر اتمی قیک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاسفر دشوار اکتشافپرتوهای صادر شده از سیاهظهور امواج مغزی در مغز مصاهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت خودآگاهی و هوشیاريارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلامعجزه ی علم در کنترل کرونبه مغز خزندگان خودت اجازبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی سم زنبور ، کلیدی برای وارآیندهعوامل موثر در پیدایش زبااین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطای حسارتباط غیرکلامی بین انساچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیتقلید مرحله ای نسبتا پیشروزه داری سلول های بنیادکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیفلج خواب چیستجوسازی مدرنسیاهچاله و تکینگی ابتدایعضلانی که طی سخن گفتن چقداگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمامنشأ اطلاعات و آموخته ها دولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به تمدن زیر آبریواستیگمینکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از فرایند حذف برخی اجزای مغحقیقت افرادساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کومیدان های مغناطیسی قابل دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به تو آرامش و صلحیرابطه تشنج و اوتیسمکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوقانون جنگلحافظه و اطلاعات در کجاست سرگردانیابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساماپروتیلینداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاتومورها و التهاب مغزی عازمان چیستگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینشناخت درون، شناخت بیرون؛افراد بی دلیل دوستدار تو لوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا نظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرک نیازمند شناخت خویش اوالزارتان داروی ضد فشار توازن مهمتر از فعالیت زیزونیسومایدگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون شاید گوشی و چشمی، آماده شامید درمان کرونا با همانملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت بیست و یکابعاد بالاترنقطه بی بازگشتمرگ و میر پنهاندر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیاهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانودرد باسن و پا به دلیل کاهواکسن علیه سرطانتکامل چشمزبان و تکلم برخی بیماریهپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزششمین کنگره بین المللی سانرژی بی پایان در درون هرمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت بیست و پاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکمشکل از کجاستاضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازسفرنامه سفر به بم و جنوب آلودگی هوا چالش قرن جدیدظرف باید پر شود چه با چرک اولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت خودروهای هیدروژنیارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیمعجزه در هر لحظه زندگیبه نقاش بنگربعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهسماگلوتید داروی کاهش دهنآینده ی انسان در فراتر ازجهان در حال نوسان و چرخشسندرم کووید طولانیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعوامل ایجاد لغت انسانی و این اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از روی طبیعتروزهای سختکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده فلج دوطرفه عصب 6 چشمجامعه ی آسمانیسیاهچاله ی تولید کنندهغم بی پایاناگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدمنشاء کوانتومی هوشیاری ادوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدنی قدیمی در شمال خلیج ریاضیات یک حس جدید استکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بافراتر از دیوارهای باورحقیقت اشیاساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده میدان بنیادین اطلاعاتدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستتو افق رویداد جهان هستیرادیوی مغز و تنظیم فرکانکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رقانون جنگلحافظه و اطلاعات در کجاست سربازان ما محققا غلبه می ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دماجرای جهل مقدسداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانتومورهای نخاعیزمان و مکان، ابعاد کیهان گیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیشناسایی تاریخچه ی تکاملیافزایش قدرت ادراکات و حسلیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتمخچه ابزاري که وظیفه آن فدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرک و احساسواکنش های ناخودآگاه و تقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزونا به وسیله ویروس ابله پمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانشاید درست نباشدامیدوار باش حتی اگر همه چملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت بیست و دواتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنمرگ و میر بسیار بالای ناشدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیاهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردندردهای سال گذشته فراموش واکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمزبان و شناخت حقیقت قسمت چپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به صبر بسیار بایدانرژی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت شصت و چهاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانمشکلات نخاعیاطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیماذرات کوانتومی زیر اتمی قیک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهسفرنامه سفر به بم و جنوب آلودگی هوا و ویروس کروناعقل مجادله گراولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت خورشید مصنوعیارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرمعرفت و شناختبه نقاش بنگربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال ایجاد و ارتقاسندرم گیلن باره به دنبال آیا ممکن است موش کور بی معواملی که برای ظهور لغت ااین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید از طبیعتروش مقابله مغز با محدودیکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصافناوری هوش مصنوعی نحوه خجاودانگی مصنوعیسیاره ی ابلهانغم بی پایاناگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طمهندسی ژنتیک در حال تلاش دورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمرکز و مدیتیشنریسدیپلام تنها داروی تایکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قافرد حساس از نظر عاطفی و بحقیقت تنها چیزی است که شاساختن آیندهابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تمیدازولام در درمان تشنج دانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدتو انسانی و انسان، شایستراز تغییرکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینقانونمندی و محدودیت عالمحافظه و اطلاعات در کجاستسردرد میگرنابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنماجرای عجیب گالیلهداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتتومورهای ستون فقراتزمان و صبرگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینشناسایی سلول های ایمنی اافزایش مرگ و میر سندرم کولیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جمدل همه جانبه نگر ژنرالیدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکدرک کنیم ما همه یکی هستیمواکنش به حس جدیدتوسعه برخی شغل ها با هوش زیباترین چیز در پیر شدنپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های شب سیاه سحر شودامیدی به این سوی قبر نیستممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت بیست و سواتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشمرگ انتقال است یا نابود شدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیاهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مدردی که سالهاست درمان نشواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزبان و شناخت حقیقت قسمت اپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان صرع و درمان های آنانرژی تاریک که ما نمی تومنابع انرژی از نفت و گاز حساسیت روانی متفاوتاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستمشکلات بین دو همسر و برخیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودرفتار مانند بردهیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیسفرنامه سفر به بم و جنوب آلودگی هوا و پارکینسونعقلانیت بدون تغییراولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست قسمت خوش قلبی و مهربانیارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنمغز فکر میکند مرگ برای دیبه نادیدنی ایمان بیاوربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر ستاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتسندرم پیریفورمیسعوارض ازدواج و بچه دار شداینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذروش های صرفه جویی در ایجاکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیفیلمی بسیار جالب از تغییجایی خالی نیستسیاره ابلهانغیرقابل دیدن کردن مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طمهربانی، شرط موفقیتديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز تمرکز بر هدفریشه های مشترک حیاتکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلافردا را نمیدانیمحقیقت خواب و رویاساختار فراکتال وجود و ذهابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینمکانیک کوانتومی بی معنی دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاتو با همه چیز در پیوندیراست دستی و چپ دستیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرقارچ بی مغز در خدمت موجودحباب های کیهانی تو در توسردرد میگرن در کودکانابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسماده ی تاریکداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردتوهم فضای خالیزمان واقعیت است یا توهمگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینشواهدی از نوع جدیدی از حاافزایش سرعت پیشرفت علوم لا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و امدل هولوگرافیک ژنرالیزهدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز تهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مدرک احساسات و تفکرات دیگواکسن های شرکت فایزر آمرتوصیه های سازمان بهداشت زیباترین چیز در افزایش سپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل شبیه سازی میلیون ها جهان امیدی تازه در درمان سرطامن کسی در ناکسی دریافتم حس و ادراک قسمت بیستماتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرمرگ تصادفیدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیاهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین ددرس گرفتن از شکست هاوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و شناخت حقیقت قسمت دپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهضرورت زدودن افکارانرژی خلا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز خفاش با شیوع همه گیری جدیاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هامشکلات روانپزشکی پس از ساطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ارفتار وابسته به شکلیافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیسفرنامه سفر به بم و جنوب آلزایمرعقیده ی بی عملاولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست قسمت خوشبختی دور از رنج های مارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیمغز قلببه هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزسندرم پس از ضربه به سرعید نوروز مبارکاینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقویت حافظه یا هوش مصنوعروش هایی برای جلوگیری از کودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهفیزیک مولکولها و ذرات در جاذبهسیاره ابلهانغرور و علماگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شمولتیپل اسکلروز در زنان دی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچتمساح حد واسط میان مغز کورژیم های غذایی و نقش مهم کایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرضیه ای جدید توضیح میدهحقیقت در علم، هرگز نهایی ساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسمکانیزمهای دفاعی در برابدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وتو با باورهایت کنترل میشرجزخوانی هایی که امروز بکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تقبل از آغازحد و مرزها توهم ذهن ماستسردرد و علتهای آنابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاماده ی خالیداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم فضای خالی یا توهم فضزمان پلانکگیرنده باید سازگار با پیترک امروزشواهدی از دنیسوان(شبه نئافسردگی و اضطراب در بیمالاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و امدل هولوگرافیک تعمیم یافدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرک تصویر و زبان های مخلتواکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه های غیر دارویی در سزیر فشار کووید چه باید کرپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولشبیه سازی سیستم های کوانامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت دهماثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیمرگی وجود ندارددرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد ههندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهدست آسمانوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتزبان و شناخت حقیقت قسمت سپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصضررهای مصرف شکر و قند بر انسان قدیم در شبه جزیره عمنابع انرژی از نفت و گاز خلا، حقیقی نیستاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری مشکلات روانپزشکی در عقب اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانرفتار اجتماعی انسان، حاصیاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندسفری به آغاز کیهانآملودیپین داروی ضد فشار علم و ادراک فقط مشاهده ی اولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست قسمت خانه ی تاریکارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبه کدامین گناه کشته شدندبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا تخیل یا واقعیتکلام و زبان، گنجینه ای بسرویا حقی از طرف خداکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی که نه با یک رخداد و سندرم سردرد به دلیل افت فعامل کلیدی در کنترل کارآاینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیتقویت سیستم ایمنیروش هایی ساده برای کاهش اکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخفیزیک و هوشیاریجاذبه و نقش آن در شکلگیریسیر آفرینش از روح تا مغز مقالاتاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدمواد کوانتومی جدید، ممکندین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترتنفس هوازی و میتوکندریرژیم های غذایی و نقش مهم کار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی فشار و قدرتحقیقت راستین انسان علم بسازگاری با محیط بین اجزاابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرما انسانها چه اندازه نزددانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترتو باید نیکان را به دست برحم مصنوعیکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسقبل از انفجار بزرگحریص نباشسردرد تنشنابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همماده ای ضد التهابیداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زمان به چه دلیل ایجاد میشگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکشیشه ی بازالتی و سیلیکوناقلیت خلاقلایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از مدل های ریز مغز مینی بریندر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درک حقیقت نردبان و مسیری واکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه هایی در مصرف ماهیزیرفون داروی ضد ام اسپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت دوازدهماثرات فشار روحی شدیدچند جهانیمراحل ارتقای پله پله کیهدرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر هنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمردستورالعمل مرکز کنترل بیوراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حازبان جانسوزپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنضررهای شکر بر سلامت مغزانسان میوه ی تکاملمنابع بی نهایت انرژی در دخلا، خالی نیستاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخمشاهده گر جدای از شیء مشااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنرقیبی قدرتمند در برابر میاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیجهان هوشیارسقوط درون جاذبه ای خاص، چآموزش نوین زبانعلم و روحاولین دروغمنبع هوشیاری کجاست قسمت53خانواده پایدارارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجمغز مانند تلفن استبه امید روزهای بهترتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاها از مغز است یا ناخوکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهانی که از یک منبع، تغذیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت همیشه خوب نیستایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیتلقین اطلاعات و حافظهروش جدید تولید برقکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آفیزیکدانان ماشینی برای تجدایی خطای حسی استسیستم تعادلی بدنتاثیر ویتامین دی بر بیمااگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استموجود بی مغزی که می توانددید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریرژیم ضد التهابیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکفضای قلب منبع نبوغ استحقیقت غیر فیزیکیستم با شعار قانون بدترین ابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسما انسانها چه اندازه نزددانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال تو تغییر و تحولیرحم مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوقدم زدن و حرکت دید را تغیحرکت چرخشی و دائمی کیهانسردرد سکه ایابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده ماده، چیزی بیش از یک خلا داروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیتوهم چیستزمان شگفت انگیزگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانشکل های متفاوت پروتئین هالکترومغناطیس شنوایی و هلبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت امدیون خود ناموجوددر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتدرک دیگرانواکسن کرونا از حقیقت تاتتوضیحی ساده در مورد هوش مزیرک ترین مردمپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمشبکیه های مصنوعیانفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سوماثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتمرز مرگ و زندگی کجاستدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بدغدغه نتیجه ی نادانی استورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حازبان ریشه هایی شناختی اسپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهطلوع و حقیقتانسان ها می توانند میدان منابع جدید انرژیخلاصه ای از مطالب همایش ماختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهمشاهده آینده از روی مشاهاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوررموزی از نخستین تمدن بشریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرسلول های بنیادیآمارهای ارائه شده در سطح علم اپی ژنتیک دریچه ای بهاولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخار و گلچگونه مولکول های دی ان ایمغز مادران و کودکان در زمبه بالا بر ستارگان نگاه کتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی درکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی در ذهنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کن خوب حرف بزنیایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنونگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتتلاش ها برای کشف منابع جدروش صحبت کردن در حال تکامکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آفاصله ها در مکانیک کوانتجریان انرژی در سیستم های سیستم دفاعی بدن علیه مغز صفحه اصلیاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیموجودات مقهور ژنها هستنددیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمقفس ذهنحقیقت غیر قابل شناختستم، بی پاسخ نیستابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشما اکنون میدانیم فضا خالدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو جهانی هستی که خودش را رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریقدرت مردمحس چشایی و بویاییسردرد عروقی میگرنابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهماشین دانشداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان جدید میگرن با انتی ویرایش DNA جنین انسان، برتوهم وجودزنجیرها را ما باید پاره کگامی در درمان بیماریهای ترازودونشکل پنجم مادهالکتروتاکسی(گرایش و حرکلحظات خوش با کودکانحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت امدیریت اینترنت بر جنگدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیدرک درست از خود و هوشیاریواکسن کرونا ساخته شده توتیوتیکسن داروی ضد جنونزیست شناسی کل در جزء فراکپیموزایدتصور از زمان و مکانشباهت مغز و کیهانانقراض را انتخاب نکنیدمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و هشتماثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننمرز بین انسان و حیوان کجادرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدذهن ما از در هم شکستن منبورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حازبان شناسی مدرن در سطح سلپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتطلای سیاهانسان یک کتابخانه استمناطق خاصی از مغز در جستجخلاصه ای از درمان های جدیاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانمطالبه ی حق خوداعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی رمز و رازهای ارتباط غیر کیادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرسلول های بنیادی منابع و اآن چیزی که ما جریان زمان علم به ما کمک میکند تا مواوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخارق العاده و استثنایی بچگونه میتوان با قانون جنمغز چون ابزار هوش است دلیبه بالاتر از ماده بیندیشتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان، تصادفی نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کردن به نعمتایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانتلاش هایی در بیماران قطع روشهای نو در درمان دیسک بکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه فاصله ی همیشگی تصویر سازجریان انرژی در سیستم های سکوت و نیستیسوالات پزشکیاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاموسیقی نودیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنها مانع در زندگی موارد رژیم غذایی ضد التهابیکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمقلب و عقلحقایق ممکن و غیر ممکنستون فقرات انسان دو پا جلابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشما از اینجا نخواهیم رفتدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريرساناها و ابر رساناها و عکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریقدرت کنترل خودحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز نسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان جدید کنترل مولتیپلواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم وجودزندگی هوشمند در خارج از زگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکشکست حتمیالکترودهای کاشتنیلرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت هشتمابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزمداخله ی زیانبار انساندر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز ددرک عمیق در حیواناتواکسن ایرانی کرونا تولیدتیک و اختلال حرکتیزیست، مرز افق رویداد هستپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهشباهت مغز با کیهان مادیانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و ششماثرات مضر ماری جوانانه به اعداممرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارذهن چند جانبه نیازمند نگورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حازبان شناسی نوین نیازمند پختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییطوفان فقر و گرسنگی و بی سانسان باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت خم شدن فضا-زماناختراع جدید اینترنت کواننور درونمطالبی در مورد تشنجاعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مرمز پیشرفت تواضع است نه طژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهسلول های بدن تو پیر نیستنآنچه ناشناخته است باید شعلم بدون توقفايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا هممغز چگونه صداها را فیلتر به خودت مغرور نشوبه دنبال رستگاری باشتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهش های ژنتیکی مفید در ساسوخت هیدروژنی پاکعادت دادن مغز بر تفکرایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی برای درمان قطع نخاروشهای شناسایی قدرت شنواکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دفتون های زیستیجریان انرژی در سیستم های سکوت، پر از صداپیامهای کاربرانابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرموسیقی هنر مایع استدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلتنها در برابر جهانرژیم غذایی ضد دردکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولقلب دروازه ی ارتباطحل مشکلسخن و سکوتابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استما اشیا را آنطور که هستندداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشتو در میانه ی جهان نیستی رشته نوروایمونولوژی و نقگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای مباحث مهم حس و ادراکداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز نشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفادرمان جدید سرطانواقعیت چند سویهتوهم بی خداییزندگی بی دودگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهشگفت نیست من عاشق تو باشمالگو و عادت را بشکن و در الرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک قسمت پنجمابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريامدارک ژنتیکی چگونه انساندر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمنداندرگیری قلب در بیماری ویرواکسن اسپایکوژنتیروفیبان موثر در سکته ی زاوسکا درمان گوشرپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهشباهت کیهان و مغزانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سیزدهماجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیمزایای شکلات تلخ برای سلدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هاهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیذهن هوشیار در پس ماده ی مورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانزبان، نشان دهنده ی سخنگو پروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییطوفان زیباییانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت خونریزی مغز در سندرم کووادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانمطالعه ای بیان میکند اهدبقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهسلول عصبی شاهکار انطباق آنچه واقعیت تصور میکنیم علم در حال توسعهايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین مغز ناتوان از توجیه پیدامغز و اخلاقبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی غیر تصادفسودمندی موجودات ابزی بر عارضه جدید ویروس کرونا سایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معروشی برای بهبود هوش عاطفکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیفروتنی و غرورجستجوی متن و تصویر به صورسکته مغزیسایتهای دیگرابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ میهمانهای ناخوانده عامل دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متتنبیه چقدر موثر استراه فراری نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومقلب روباتیکحلقه های اسرارآمیزسخن پاک و ثابتابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیما به جهان های متفاوت خودداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتوقف؛ شکسترشد مغز فرایندی پیچیده اگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوسرعت فکر کردن چگونه استآغاز مبهم آفرینشقدرت ذهنحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزمجموعه های پر سلولی بدن مداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیردرمان سرطان با امواج صوتواقعیت چیستتوهم تنهاییزندگی در جمع مواردی را برگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراشگفت انگیز بودن کیهانالگوی بنیادین و هوشیاریلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت پنجاهابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريامروری بر تشنج و درمان هایدر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، رهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بدرگیری مغز در بیماری کویواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هازبان مشترک ژنتیکی موجوداپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدشباهت زیاد بین سلول هاي عانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت ششماجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایمسمومیت دانش آموزان، قمادرمان پوکی استخواناصل بازخوردهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atذهن تو همیشه به چیزی اعتقورزش در کمر دردتکامل زبانزبان، وسیله شناسایی محیطپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسطولانی ترین شبانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت خواندن ، یکی از شستشو دهناداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهمعماری، هندسه ی قابل مشابلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریسلولهای ایمنی القا کنندهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی علم راهی برای اندیشیدن اايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسچگونه واکسن کرونا را توزمغز و اخلاقبه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروبات کیانکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش تمدنی عجیب و شگفت انسسیلی محکم محیط زیست بر انعدم توقف تکامل در یک انداایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانتلاشی جدید در درمان ام اسروشی جدید در درمان قطع نخکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی فرگشت و تکامل تصادفی محض جستجوی هوشیاری در مغز ماسال سیزده ماههابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشومیوتونیک دیستروفیدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزتهدیدهای هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومقلب را نشکنحمله ویروس کرونا به مغزسختی ها رفتنی استابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اما با کمک مغز خود مختاريمداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را تولید مثل اولین ربات های رشد مغز علت تمایل انسان بگلوئونتازه های بیماری پارکینسوسعی کن به حدی محدود نشویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت عشقحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دمحل درک احساسات روحانیداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز نظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهدرمانهای بیماری پارکینسواقعیت چیستتوهم جدایی و توهم علمزندگی در سیاهچالهگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاشگفت زده و حیران باشالگوبرداری از طبیعتلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريامرکز هوشیاری، روح یا بدن در یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایدرگیری مغز در بیماران مبواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هازبان چهار حرفی حیات زمینپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان شباهت زیاد بین سلول هاي عانتقال ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قمسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکذهن خود را مشغول هماهنگیوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیسفر فقط مادی نیستپروانه ی آسمانیجهان فراکتالطی یکصد هزار سال اخیر هرچانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت خواب سالم عامل سلامتیادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستمعنی روزهبلوغ چیستبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرسلولهای بنیادی مصنوعی درآنها نمیخواهند دیگران راعلم ساختن برج های چرخانای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مچگونه آن شکری که می خوریممغز و سیر تکامل ان دلیلی بوزون هیگز چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاروح در جهانی دیگر استکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که دسینوریپا داروی ترکیبی ضدعدم درکایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودتمایل زیاد به خوردن بستنروشی جدید در درمان نابینکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مفراموش کارها باهوش تر هسحفره در مغزسانسور از روی قصد بسیاری ابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کمیگرن و پروتئین مرتبط با دانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو یک معجزه ایراه های جدید برای قضاوت رکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)قیچی ژنتیکیحمایت از طبیعتسرنوشتابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین ما بخشی از این جهان مرتبطداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز تولید یا دریافت علمرشد در سختی استگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سشلیک فراموشیافت فشار خون ناگهانی در وقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دمحل درک احساسات روحانی دداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومدرهای اسرارآمیز و پوشیدهواقعیت های متفاوتتوهم جسمزندگی زمینی امروز بیش از گذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مشگفتی های زنبور عسلالتهاب شریان تمپوراللزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای مرکز حافظه کجاستدر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور همیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تدرگیری مغزی در سندرم کووواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیزبان نیاز تکاملی استپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهنشجاعت و ترساندوه در دنیا استمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و دواحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عمسئول صیانت از عقیده کیسدرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاذهن سالموزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی سفر نامه سفر به بم و جنوب پرواز از نیویورک تا لوس آطبیعت موجی جهانانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت خواب سالم عامل سلامتی و یادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیمعادله ها فقط بخش خسته کنبلعیدن ستاره توسط سیاهچابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهسلام تا روشناییآنان که در قله اند هرگز خعلایم کمبود ویتامین E را ای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هوارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه انتظارات بر ادراک مغز کوانتومیبوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاروح رهاییکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودفلج نخاعی با الکترودهای جهشهای مفید و ذکاوتی که دسیگار عامل افزایش مرگ ومعسل طبیعی موثر در کنترل بایجاد احساساتمنبع خواب و رویادو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروشی جدید در درمان سکته مکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروفراموشی همیشه هم بد نیستحق انتخابسانسور بر بسیاری از حقایابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟میگرن سردردی ژنتیکی که بدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تتو یک جهان در مغز خودت هسراه پیروزی در زندگی چیستکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحوادث روزگار از جمله ویرسریع دویدن مهم نیستابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس تولید پاک و فراوان انرژیز گهواره تا گورگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی شلیک فراموشیافت هوشیاری به دنبال کاهلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درمحدودیت چقدر موثر استداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما ادروغ نگو به خصوص به خودتواقعیت و مجازتوهمات و شناخت حقیقتزندگی زودگذرگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شانس یا تلاشامیوتروفیک لترال اسکلرومقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت پنجاه و سابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهمرکز حافظه کجاستدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های درگیری مغزی در سندرم کووواکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیزبان و کلمه حتی برای کسانپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زشرکت نورالینک ویدیویی ازاندوه دردی را دوا نمیکندمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و ششاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتمسئولیت جدیددرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعیک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفسفر به مریخ در 39 روزپروتز عصبی برای تکلمطبیعت بر اساس هماهنگیانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست قسمت خواب عامل دسته بندی و حفطادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید معجزه های هر روزهبنی عباس، ننگی بر تاریخبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهسلسله مباحث هوش مصنوعیآنزیم تولید انرژی در سلوعلایم کمبود ویتامین E را ایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطا در محاسبات چیزی کامل