دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز ابزار برتر بقا

بسم الله الرحمن الرحیم

مغز ، تواناترین ابزار بقادر میان همه ابزارهای بقاست . ابزارهای بقا بسیارند مثلا پنجه یا دندان تیز یا عضلات قوی یا چشمهای دقیق و یا بینی و شامه تیز ....

ولی از میان همه این ابزارها ، این مغز است که بر همه حکومت میکند

. مثلا اگر قرار باشد نبردی میان انسانی باهوش یا گرگی قوی هیکل دربگیرد ، به نظر شما در شرایط مساوی میان هر دو طرف ، کدام پیروز میشود ؟

مسلما انسان باهوش با نقشه و حیله ای که برای گرگ قوی هیکل میکشد خواهد توانست ان را اسیر کند . نمونه برجسته آن گرگهای بسیار قوی هیکل با دندانهای تیزی است که امروز در گوشه گوشه جهان ، در باغ وحشها زندگی را در اسارت انسان باهوش می گذرانند .

و سیر پیشرفت موجودات عالم هم نشان میدهد که هر چه به سوی انسان امروزی پیش رفته ایم ، اندازه مغز بزرگتر شده است و این نشان میدهد که خلقت ، در یک برنامه دقیق و حساب شده ، خود را آنگونه سازمان داده است تا ابزار مناسبی برای بقا یا مغز بزرگی بسازد که حاکم بر موجودات دیگر شود .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-29 ]
مسلما انسان باهوش با نقشه و حیله ای که برای گرگ قوی هیکل میکشد خواهد توانست ان را اسیر کند . نمونه برجسته آن گرگهای بسیار قوی هیکل با دندانهای تیزی است که امروز در گوشه گوشه جهان ، در باغ وحشها زندگی را در اسارت انسان باهوش می گذرانند .

سلمان فاطمی [ 1398-08-29 ]
مسلما انسان باهوش با نقشه و حیله ای که برای گرگ قوی هیکل میکشد خواهد توانست ان را اسیر کند . نمونه برجسته آن گرگهای بسیار قوی هیکل با دندانهای تیزی است که امروز در گوشه گوشه جهان ، در باغ وحشها زندگی را در اسارت انسان باهوش می گذرانند .

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز چگونه صداها را فیلتر بحثی درباره احساسات متفایادآوری خواب و رویاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مربررسی سیستم تعادلی بدن اکوری گذرای ناشی از موبایداروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهنقش سجده بر عملکرد مغزتنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استدرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تا 20 سال آینده مغز شما به پختگی پس از چهل سالگي به روش هایی ساده برای کاهش ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی فرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آموجودات مقهور ژنها هستنداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیشتر کمردردها نیازی به ویتامین E در چه مواد غذایحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدمغز آیندگان چگونه است ؟بحثی درباره احساساتی غیرژن هوش و ساختارهای حیاتی خطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسبررسی علل کمر درد در میانکی غایب شدی تا نیازمند دلداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جوانانقش غذاها و موجودات درياتو دی ان ای خاص ميتوکندريگذر زمان کاملا وابسته به درک و احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر مشاهده بر واقعیت بپرورش مغز مینیاتوری انساروش صحبت کردن در حال تکاماز تکنیکی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمیهمانهای ناخوانده عامل بلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالمخچه ابزاري که وظیفه آن فبا هوش مصنوعی خودکار روببارداری بدون رحمویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یمغز انسان ایا طبیعتا تمابخش دیگری در وجود انسان هژن یا نقشه توسعه مغز و نقدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشبزرگ شدن مغز محدود به دورکاهش التهاب ناشی از بیماداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان نقش غذاها و موجودات درياتولید سلولهای جنسی از سلگربه شرودینگر و تاثیر مشدرک احساسات و تفکرات دیگارتباط انسانی، محدود به چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآلزایمرروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه میگرن سردردی ژنتیکی که ببه زودی شبکه مغزی به جای هوش احساسیتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرومدارک ژنتیکی چگونه انسانبازگشت از آثار به سوی خداواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یمغز انسان برای ایجاد تمدبرنامه و ساختار پیچیده مژنها نقشه ایجاد ابزار هودقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیبسیاری از بیماری های جدیکایروپاکتیک چیستداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گنقش غذاها و موجودات درياتوانایی مغز و دیگر اجزای گزیده ای از وبینار یا کنفدرک تصویر و زبان های مخلتارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ما تنها موجودات زنده روشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز و از مغز چرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمیدان مغناطيسي زمین بشر بوزون هیگز چیستهوش احساسیتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتمروری بر تشنج و درمان هایمرکز خنده در کجای مغز استبازسازي مغز و نخاع چالشی واکسن سرطانحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشمغز انسان برای شادمانی طبرین نت به جای اینترنتژنها ، مغز و ارادهدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل اتفاوت مغز انسان و میمون هکاربرد روباتهای ريزنانوداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوازن مهمتر از فعالیت زیگزارش یک مورد جالب لخته ودرک عمیق در حیواناتارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا مغز تا بزرگسالی توسعروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی الفاگوتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمکانیزمهای دفاعی در براببیماری گیلن باره و بیمارهوش عاطفی بیشتر در زنانثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمرگ انتقال است یا نابود شبحتی علمی درباره تمایل بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالمغز انسان برای شادمانی طبرای پیش بینی آینده مغز دژنهای هوش ، کدامنددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید دتفاوتهای جنسیتی راهی براکاربرد روباتهای ريز، در داروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابنقص در تشخیص هیجانات عامتوسعه برخی شغل ها با هوش گشایش دروازه جدیدی از طردرگیری قلب در بیماری ویرارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا همه جنایت ها نتیجه بیروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملما انسانها چه اندازه نزدبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشاانگشت نگاری مغز نشان میدمراحل ارتقای پله پله کیهبحث درباره پیدایش و منشاوراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان المغز انسان رو به کوچک تر شبرخی نکات از گاید لاین پرکلرال هیدرات برای خواباندو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلاتقلید مرحله ای نسبتا پیشکجای مغز مسئول پردازش تجداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و چند جهانیتوصیه های غیر دارویی در سپمبرولیزوماب در بیماری چدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط غیرکلامی بین انساچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر ژنها بر اختلالات خآیا هوش ارثی دریافتی از پروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از ما انسانها چه اندازه نزدبیماری ای شبیه ام اس مولتهوشیاری کوانتومیجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استاندوهگین نباش اگر درب یا مزایای شکلات تلخ برای سلبحثی در مورد نقش ویتامينورزش هوازی مرتب خیلی به قحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی اثرات مضر ویتامین دکمردرد و علل آنديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نتلقین اطلاعات و حافظهکشف مکانیسم عصبی خوانش پدر مانهای کمر درداختلالات مخچهچندین ماده غذایی که ماننتوصیه هایی در مصرف ماهیپنج اکتشاف شگفت آور در مورقیبی قدرتمند در برابر مارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا هوش سریعی که بدون احسريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قاما با کمک مغز خود مختاريمبیماری بیش فعالیهوش، ژنتیکی است یا محیطیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیانسان قدیم در شبه جزیره عمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی جالب درباره محدودیتورزش هوازی ، بهترین تمریخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپمغز ایندگان چگونه استبرخی اختلالات عصبی مثانهکمردرد با پوشیدن کفش منادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای تلاش هایی در بیماران قطع کشف مکانیسمی پیچیده در بدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انسانچه زیاد است بر من که در ایتوضیحی ساده در مورد هوش مپوست ساعتی مستقل از مغز درموزی از نخستین تمدن بشرارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا هشیاری کوانتومی وجودریواستیگمینفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت الرزش ناشی از اسیب به عصبازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری تی تی پیهیچگاه از فشار و شکست نترجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان جدید از چه زمانی پامشکلات نخاعیبحثی در مورد نقش کلسیم و ورزش و میگرنخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تمغز ابزار برتر بقابرخی بیماری ها که در آن بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دتلاشی برای درمان قطع نخاکشف ارتباط جدیدی از ارتبدر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات صحبت کردن در انچهار میلیارد سال تکامل بتکامل چشمپیموزایدرمز و رازهای ارتباط غیر کارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم فلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دلزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی ماه رجببیماری ضعف عضلات نزدیک بهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان عامل توقف رشد مغزمشاهده آینده از روی مشاهبحثی در مورد عملکرد لوب فورزش بهترین درمان بیش فعخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استمغز از بسیاری حقایق می گربرخی بیماری های خاص که بدکنگره بین المللی سردرد ددژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتلاشی جدید در درمان ام اسکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان های بیماری آلزایمرادامه بحث تکامل چشمچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل ابزار هوش ، راه پر پیچیدگی های مغزی در درک زرویای شفافارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سلزوم سازگاری قانون مجازااستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکماپروتیلینبیماریهای تحلیل عضلانی اهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانعطاف پذیری مکانیسمی علمعنی روزهبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش در کمر دردخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی توجهات در ببمار پارکنگره بین المللی سردرد ددانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف تمایل زیاد به خوردن بستنگنجینه ای به نام ویتامین درمان های جدید میگرنادغام میان گونه های مختلنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل زبانپیوند مغز و سر و چالشهای روبات های ریز در درمان بیاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطممانتین یا آلزیکسا یا اباستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیهوش کردن در جراحی و بیمهدف از تکامل مغزجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ومغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتهوزوز گوشخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی سلولهای عصبی در تلاکندر در بیماریهای التهابدانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندنقش روزه داری در سالم و جتمدن قدیمی ای در جنوب ایرگیاه خواری و گوشت خوار کددرمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و نورون هاي مصنوعی می توانتکامل ساختار رگهای مغزی پیوند سر، یکی از راه حلهاروح رهاییاز نظر علم اعصاب اراده آزناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومنابع انرژي پاک سرچشمه حاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمجموعه های پر سلولی بدن مبیوگرافیهزینه ای که برای اندیشیدجاذبه و نقش آن در شکلگیریشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتهیک پیشنهاد خوب برای آسان خودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی سيناپسها طی تکامل و کوچک شدن مغز از نئاندرتادانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط نقش رژیم غذایی در رشد و اتمدن بشری و مغز اخلاقیگالکانزوماب، دارویی جدیدرمان ژنتیکی برای نوآوریارتقا و تکامل سنت آفرینش نورون های ردیاب حافظهتکامل شناخت انسان با کشفپیشینیان انسان از هفت میروزه داری و بیمار ی ام اس از نظر علم اعصاب اراده آزناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمولتیپل اسکلروز در زنان اصول سلامت کمرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمحل درک احساسات روحانیبیوگرافیهستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره هوش و تفاوتهیکی از علل محدودیت مغز امخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برامغز بزرگ چالشهای پیش روبررسي علل احتمالي تغيير کودک ایرانی که هوش او از داروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای مونقش زبان در سلطه و قدرت اتمساح حد واسط میان مغز کوگامی در درمان بیماریهای درمان جدید میگرن با انتی ارتوکين تراپی روشی جديد نوروپلاستیسیتی چیستتئوری تکامل امروز در درمپیشرفتی مستقل از ابزار هروش مقابله مغز با محدودیاز آغاز خلقت تا نگاه انسانخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمواد کوانتومی جدید، ممکناضطراب و ترسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمحل درک احساسات روحانی دبیان ژن های اسکیزوفرنی دهستی ما پس از شروعی چگال حافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی درباره هوش و تفاوتهیادگیری مهارت های جدید دخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازمغز حریص برای خون، کلید تبررسی و اپروچ جدید بر بیمکودکان خود را مشابه خود تداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش زبان در سلطه و قدرت اتنفس هوازی و میتوکندریگاهی لازم است برای فهم و درمانهای بیماری پارکینسارتباط میکروب روده و پارنوشیدن چای برای مغز مفید تئوری تکامل در پیشگیری و پاسخ گیاهان در زمان خوردروش های صرفه جویی در ایجااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخموجود بی مغزی که می توانداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی درمانگر کامپیتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامحدودیت های حافظه و حافظبیست تمرین ساده برای جلوو هر کس تقوای خدا پیشه کنحافظه و اطلاعات در کجاست