دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت چهل و هفتم

جهان تظاهر میکند، شخصیت های بسیاری در آن هست.
تعداد کلی ذهن ها در جهان، یکی است. در حقیقت هوشیاری یک تکینگی است که مرحله به مرحله در درون همه ی موجودات وارد میشود.
فقط یک جایگزین وجود دارد و آن یکپارچه کردن ذهن ها یا هوشیاری ها است. تعدد آنها فقط چیزی است که به نظر می رسد؛ در واقعیت فقط یک ذهن وجود دارد. اروین شرودینگر
“The total number of minds in the universe is one. In fact, consciousness is a singularity phasing within all beings.” Erwin Schrödinger

Nassim Haramein - “The total number of minds in the... | Facebook
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت چهل و هفتم
از تنوع و تمایز و مرزهای ذهنی تا ذهن واحد
آنچه تکامل چند میلیارد ساله ی حیات، بر وجود تحمیل کرده است، مرزها و تمایزهایی ذهنی است که کمک میکند موجود هوشمند با شناخت آن، در مسیر بقای بیشتر خود بکوشد.
ولی بقا در جهانی- که همه چیزش رو به فنا است- به چه معنی است؟
و آیا کسی هست که در این جهان مادی بیش از 200 سال زمینی عمر کرده باشد؟
آن بقایی که ابزارهای حسی و ادراکی و ذهن، در جهان مادی تصور می کند، فقط راهنما و اشاره ای است به سوی بقا در جهان های دیگری- که علت و محرک و جلوه گر جهان مادی ماست. مانند هر اشاره ی دیگر این اشاره هم گاهی به جای آنکه به حقیقت راهنمایی کند، با توهم بقا در جهان مادی در هم می آمیزد و تصور ماندن در جهانی- که هرگز امکان بقا در آن، نیست- ذهن را مشغول میکند.
از نخستین ابزارهای بقای موجود زنده تا ابزار برتر بقا یعنی مغز و ذهن، کوششی مداوم صورت میگیرد تا امکان بقا بیشتر شود و این تلاش از طریق درک بهتر فاصله ها و تمایزها و تعیین حدود و مرزهای خود با دیگر اجزای کیهان است.
ولی آیا ذهن- که خودش سازنده ی این مرزها و حدود می باشد- چند گانه یا واحد است؟
از دریافت های مادی مغز تا ذهنی که تنظیم کننده و جهت دهنده ی مغز است، فاصله ای از جهان مادی تا جهان دیگری- که سازنده و علت جهان مادی است- وجود دارد و این فاصله، فاصله ای حقیقتا مادی نیست زیرا بدون وجود محرک و علت، مغز و دیگر اجزای کیهان، قابل تصور نیست بلکه فاصله ی میان این دو مانند فاصله ی میان شعله و آتشی است که همه ی وجود آن، مدیون و وابسته به آتش است.
ذهن در جهان مادی نیست
تصور ذهن و هوشیاری در جهان مادی مانند تصور جای گرفتن گوینده در رادیو است این در حالی است که هر فعالیت در سلول های مغزی و به طور کلی هر وجود در ساختار ماده ای- که در ذهن هوشمند ناظر، به عنوان توهم اجزای متمایز و متفاوت و در حقیقت یک پارچه و واحد تصویر میشود و این یکپارچگی، در یافته های جدید فیزیک و در هم تنیدگی اجزای سازنده و کوانتمی جهان ثابت شده است- مدیون محرک و وجودی است که همه ی اجزا را مانند عروسک خیمه شب بازی و همزمان به حرکت و ارتعاش در می آورد.
به همین ترتیب ذهنی که در جهان بالاتر فعال می شود و مشاهده می کند، مدیون ذهنی در سطحی بالاتر است که آن را مشاهده کند و فاصله ی میان این دو ذهن هم مانند مثال قبلی فاصله ی میان علت و معلول حقیقی است(مثلا فاصله ی میان شعله و آتش) و این فرایند برای ذهن دوم و ذهن های سوم و چهارم و پنجم و .... تا شاهد بی نهایت و بی مرزی- که نیازمند به مشاهده شدن نیست- ادامه دارد.
آنچه همه ی کیهان مدیون آن است این شاهد غیر قابل مشاهده و فاقد مرز و حدود و غیر قابل تشخیص و تعیین است.

Erwin Schrödinger: There is only one mind - Hendrik Wintjen
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغزهای کوچک بی احساسدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو برای خزیدن خلق نشده ایآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزرژیم غذایی ضد التهابیملاحظه های اخلاقی دربارهاکنون را با همه ی نقص هایتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر حفظ گرهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماده ی تاریکجهان قابل مشاهده بخش کوچارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز شرکت نورالینک ویدیویی ازبلوغ چیستحس و ادراک قسمت بیست و سوکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفادانشمندان نورون مصنوعی سبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناسادرگیری مغز در بیماری کویتومورهای نخاعیالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دینتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهاز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، برضایعه ی عروقی مخچهبه خودت مغرور نشوحسن یوسف باغچه ی منکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافداروهای ضد تشنج با توضیح برای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملدست کردن در گوشتوپیراماتامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی زمان واقعیت است یا توهممنبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین همانتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که طبیعت موجی جهانبی ذهن و بی روحخواب سالم عامل سلامتیکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شداروی جدید برای دیابتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت استکلم در گیاهانانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از سادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کوگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیدر میان تاریکی و روشناییبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصارمز پیشرفت تواضع است نه طفشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که ماننتکامل داروینی هنوز در حاانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیمزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقای موجود زندهسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی، اتفاقات و تححقیقت انساناز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعیگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و در برابر حقایق جدیدتفکر قبل از کارتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملرویاها از مغز است یا ناخوقیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانتئوری جدید، ویران کردن گاولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانزبان جانسوزمهندسی ژنتیک در حال تلاش تشویق خواندن به کودکاناجزایی ناشناخته در شکل گسطح آگاهی، رخدادهای زندگهوش عاطفی در زنان بیشتر احافظه میتواند بزرگترین دازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استبا همه مهربان باشپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیدادرمان های علامتی در ام استلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومروزهای سخت میگذردقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکتاثیر کپسول نوروهرب بر نهفت سین یادگاری از میراث سفرنامه سفر به بم و جنوب میوتونیک دیستروفیتعویض دارو در تشنجاختلالات حرکتی در انسانشیشه ی بازالتی و سیلیکوناستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس چشایی و بویاییکلرال هیدرات برای خواباندو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ابزار بقای برتر مادیدرمان جدید سرطانتنها در برابر جهانآزمون ذهنی گربه ی شرودینروشی جدید در درمان سکته ملاموژین داروی ضد اوتیسم؟اینکه خانواده ات سالم بانیوالینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه عسل با موم بخوریمسلاح و راهزنیما انسانها چه اندازه نزدتغییرات تکاملی سر انسان ارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به شاید گوشی و چشمی، آماده شاضطراب و ترسحس و ادراک قسمت نوزدهمکو کیو تن coQ10دین، اجباری نیستبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علممغز، فقط گیرندهدروغ نگو به خصوص به خودتتو تغییر و تحولیآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمرژیم غذایی ضد دردملاحظات بیهوشی قبل از جراکوییفلکستاثیر درجه حرارت بر عملکهنر دانستنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیشربت رب اناربلعیدن ستاره توسط سیاهچاحس و ادراک قسمت بیستمکیست هیداتید مغزمتواضع باشدانشمندان یک فرضیه رادیکبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهNVG 291نقش هورمون های تیروئید ددرگیری مغز در بیماران مبتومورهای ستون فقراتالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین دتاثیر روده بر مغزهوش مصنوعی از عروسک های بسیاره ی ابلهانجهان پیوستهاز بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروضایعات در عصب زیر زبانیبه خودت نگاه کنحساسیت روانی متفاوتکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینداروی فامپیریدین یا نورلبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث دست آسمانتوانایی مغز و دیگر اجزای امید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویزمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاریخ، اصیل نیست و ساخته هوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری جهش های بیماری زا، معمولاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرطبیعت بر اساس هماهنگیبی سوادی در قرن 21خواب سالم عامل سلامتی و یکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیداروی جدید ضد فشار خونبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مذهت را روی چیزهای مفید متفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیتکنولوژی های جدید و حالتانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمجدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویربیماری الزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلدر مانهای کمر دردبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیرمز امید، بی نیازی از مردفضا و ذهن بازچندجهانیتکامل داروینی هنوز در حاانسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغزاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقای از نخستین سرکه انگبین عسلی مفید برهوش احساسیحقیقت اشیااز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کندر جراحی کمر عجله نکنیدتفکر ترکیبی در هوش مصنوعتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از رویاهای پر رمز و حیرتی درقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستتا 20 سال آینده مغز شما به اولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سزبان ریشه هایی شناختی اسمهندسی بدنتشخیص ژنتیکی آتروفی های احیای بینایی نسبی یک بیمسعی کن به حدی محدود نشویهوش عاطفی در زنان بیشتر احافظه های کاذباسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمرعصب سیاتیکخطر را بپذیربا هوش مصنوعی خودکار روبپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصندرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)روش مقابله مغز با محدودیقدرت ذهننوبت کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر تهم نوع خواری در میان پیشیسفری به آغاز کیهانمیگرن و پروتئین مرتبط با تعیین پیش آگهی آسیب به عصاختلالات صحبت کردن در انشکل های متفاوت پروتئین هاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک (قسمت اول )کم کردن کالری روشی سودمندو بیماری روانی خود بزرگ بار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرمغز ابزار برتر بقادرمان جدید سرطانتنهاییآزمون ذهنی گربه شرودینگرريتوکسيمب در درمان ام اسلایو دوم دکتر سید سلمان فاین، فقط راه توستنیکولا تسلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه، آنطور نیست که هستسلسله مباحث هوش مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتشاید درست نباشداطلاع رسانی اینترنتیحس و ادراک قسمت هفتمکوچ از محیط نامناسبدیوار همه اش توهم بوددیوار، از ابتدا توهم بودبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردمغز، همه ی واقعیت را نمیبدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جهانی هستی که خودش را إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک راه فراری نیستممانتین یا آلزیکسا یا اباکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر رها شدن از وابستگیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کاشربت ضد خلطبنی عباس، ننگی بر تاریخحس و ادراک قسمت دهمکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مدانشمندان ژنی از مغز انسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشفقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژندرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالیالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگرساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر روزه داری بر سلامت هوش مصنوعی از عروسک های بسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آاز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از ضرورت زدودن افکاربه دنبال رستگاری باشخفاش کور و انسان بینا؟کاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودداروی لیراگلوتیدبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتدست بالای دستتوانایی یک فرد، برای تغیامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره زمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتازه های اسکیزوفرنی(جنوهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش تمدنی عجیب و شگفت انساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتطعمه ی شبکه های ارتباط اجبی شرمیخواب عامل دسته بندی و حفطکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتداروی جدید ضد میگرنبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامتکنولوژی و پیشرفتانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و گوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستدر محل کار ارزش خودت را ببزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهرمز بقای جهش ژنتیکیفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاتکامل داروینی هنوز در حاانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هاابزارهای دفاعی و بقای موسرگیجه از شایعترین اختلاهوش احساسیحقیقت تنها چیزی است که شااز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توعادت کردن به نعمتخدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهدر درمان بیماری مولتیپل تفکر خلا ق در برابر توهم تقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بارویای شفافقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فاتا بحر یفعل ما یشااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان زبان شناسی مدرن در سطح سلمهربانی، شرط موفقیتتشخیص آلزایمر سالها قبل احیای بینایی نسبی یک بیمشلیک فراموشیهوش عاطفی رمز آزادگیحافظه و اطلاعات در کجاست اسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هوعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیبا هر چیزی که نفس می کشد مپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بدرمان کارتی سل و تومور مغتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیروش های صرفه جویی در ایجاقدرت شناختی انسان، محدودای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهمه چیز موج استسقوط درون جاذبه ای خاص، چمیگرن و خوابتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلالات عضلانی ژنتیکشکل پنجم مادهاستخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچحس و ادراک (قسمت دوم )کمی زاویه ی دیدت را عوض کدو بار در هفته ماهی مصرف بار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانمغز از بسیاری حقایق می گردرمان دارویی سرطان رحم بتنهایی رمز نوآوری استآزادی در چیستریه زغالیلازم است هیچ کاری نکنیداینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر گیاهخواری بر رشد و همکاری یا رقابتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتما اکنون میدانیم فضا خالثبت و دستکار ی حافظهارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستشایسته نیست در جیب خود قراطلاعات حسی ما از جهان، چحس و ادراک قسمت هفدهمکوچک شدن مغز از نئاندرتاکوچکی قلبدید تو همیشه محدود به مقدبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به مغزتان را در جوانی سیم کشدریافت هورمون امید با ورتو جدای از کیهان نیستیافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هوراه نجاتمن و وجود توهمیاکسکاربازپین در درمان تشتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر، پر کردن است نه فحش دسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهاز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیشش مرحله تکامل چشمبه قفس های سیاهت ننازحس و ادراک قسمت دوازدهمکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استدانشمندان پاسخ کوانتومی بدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی افلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم اسدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون ارستگاری محدود به یک راه نمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر روزها، ماه ها یا ساهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهضرب المثل یونانیبه زودی شبکه مغزی به جای خفاش با شیوع همه گیری جدیکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگداروی کنترل چربی خونبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رافیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جدستورالعمل مرکز کنترل بیتوازن مهمتر از فعالیت زیامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندزمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتازه های بیماری پارکینسوهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توظهور امواج مغزی در مغز مصبی عدالتی در توزیع واکسن خواص فلفل سبزکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردداروی جدید ضد الزایمربرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده ذره ی معین یا ابری از الکفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهتکنولوژی به طرز وحشتناکیانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ستم، بی پاسخ نیستترک امروزهوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیدر چه مرحله ای از خواب ، ربزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخرمز جهانفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامتکامل داروینی هنوز در حاانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درزبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسناک تر از کوریابعاد و نیازهای تکاملیسرگردانیهوش بشری تهدید برای بشریحقیقت خواب و رویااز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار اگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمدر دعواها چه میکنی؟تفاوت قند طبیعی با قند و تقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاروان سالمقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای تاول کف پا و حقیقتاولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهزبان شناسی نوین نیازمند موفقیت هوش مصنوعی در امتتشخیص ایدزاحتیاط در ورزش زانو در خاشلیک فراموشیهوشمندی کیهانحافظه و اطلاعات در کجاست ژنها ، مغز و ارادهغم بی پایاندفاع از پیامبربا آتش، بازی نکن و بعد از پیموزایدمغز و اخلاقدرمان پوکی استخوانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشروش های عملی برای رفع کمرقدرت عشقایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونتاثیر کپسول نوروهرب بر سهمه چیز و هیچ چیزسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمیگرن و روزه داریتعامل انسان با هوش مصنوعاختراع جدید اینترنت کوانشکرگزار هر چیزی باش که دااستروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت 67کمالگرایی دشمن پیشرفتدو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان زخم دیابتی با تکنوتنبیه چقدر موثر استآزادی عقیده، آرمانی که تریواستیگمینلبخند بزن شاید صبح فردا زاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرتاثیر انتخاب از طرف محیط همانند سازی در انسانسم زنبور ، کلیدی برای وارما از اینجا نخواهیم رفتثبت امواج الکتریکی در عصارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیدشادی، پاداش انجام وظیفهاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت هجدهمحس و ادراک قسمت هشتمکوچکترین چیز یک معجزه اسدیدن خدا در همه چیزبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکمغزتان را در جوانی سیمکشدریای خداتو دی ان ای خاص ميتوکندريافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش راه های جدید برای قضاوت رمن کسی در ناکسی دریافتم اگر فقط مردم میفهمیدند کتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیاز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میششمین کنگره بین المللی سبه مغز خزندگان خودت اجازحس و ادراک قسمت سومکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیدانشمندان اولین سلول مصنبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلادرگیری اعصاب به علت میتوتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)الگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر روغن رزماری استنشاهوش مصنوعی از عروسک بازی سیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستضربه مغزی در تصادف رانندبه زیر پای خود نگاه نکن بخلا، حقیقی نیستکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریداروی تشنجی دربارداریبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و ادغدغه نتیجه ی نادانی استتوت زیاد بخوریدامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنزمان طلایی سکته ی مغزی رامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایتازه های درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرظرف باید پر شود چه با چرک بیمار 101 ساله، مبتلا به سخواص منیزیمکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هداروی سل سپتبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوتکنولوژی جدید که سلول هاانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زازندگی، مراتب هوشیاری استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار گیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیدر ناامیدی بسی امید استبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقرمز جهان خاصیت فراکتالقفس دور خود را بشکننه به اعدامتکامل زبانانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبزبان متغیرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسان نیستیابعاد اضافه ی کیهانسربازان ما محققا غلبه می هوش در طبیعتحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده عادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم ببیو الکترونیک؛ ترکیب موجگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمدر سال حدود 7 میلیون نفر تفاوت مغز انسان و میمون هتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروبات ها قول میدهندقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هاتابوهای ذهنیاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو موفقیت در تفکر استتصویر خورشید یا خود خورشاحتیاط در تعویض داروهاشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوشمندسازی زندان هاحافظه و اطلاعات در کجاستژنهای مشترک بین انسان و وغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختبا تعمق در اسرار ابدیت و پیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنروش هایی برای مقابله با اقسم به فقرایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزتاثیر کتامین در درمان پاهمه چیز کهنه میشودسلول های مغزی عامل پارکیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتعداد کلی ذهن ها در جهان ادامه بحث تکامل چشمشکست حتمیاسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت 74کمردرددو برابر شدن خطر مرگ و میبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز مغز بیش از آنچه تصور میشودرمان ساده ی روماتیسمتهدیدهای هوش مصنوعیآزار حقیقیریاضیات یک حس جدید استلحظات خوش با کودکانایندرالچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر احتمالی عصاره تغلیهمجوشی هسته ای، انرژِی بسماگلوتید داروی کاهش دهنما اشیا را آنطور که هستندجلو رفتن یا عقبگردارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازاشب سیاه سحر شوداطلاعاتی عمومی در مورد ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحس و ادراک قسمت هشتاد و نکووید نوزده و خطر بیماری دیدگاه نارسای دوگانه ی مبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیمغط یک گیرنده استدرک فرد دیگر و رفتارهای اتو در میانه ی جهان نیستی افتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیراه های جدید برای قضاوت رمن پر از تلخیماگر میدانی مصیبت بزرگتر تاثیر درجه حرارت بر عملکهورمون شیرساز یا پرولاکتسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس شعار و عملبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت سی و هشتمکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی ددانشمندان تغییر میدان مغبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسفلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همدرب بسته با غیر خود باز متوهم چیستالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درارشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستضررهای مصرف شکر و قند بر به سیاهی عادت نکنیمخلا، خالی نیستکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانداروی جدید ALSبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خفال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه هوش مصنوعی قادر اسامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،زمان، واقعی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنتاسف بار است انسان، حق خوهوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدظرفیت مغز چقدر استبیمار مرکز تنفس سلولیخواص میوه ی بهکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهداروی ضد چاقیبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتتکنولوژی جدید که سلول هاانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانهوش مصنوعی به شناسایی کاجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومیگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سدر هم تنیدگی مرزها و بی مبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آرنگ کردن، حقیقت نیستقفس ذهننه بدبخت بلکه نادانتکامل زبانانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابعاد بالاترسربرولایزینهوش عاطفی قسمت 11حقیقت راستین انسان علم باز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدبیوگرافیگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کروندر عید نوروز مراقب تصادف تفاوت ها و تمایزها کلید بتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروبات های ریز در درمان بیقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر فکر بر سلامتاولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیزبان، وسیله شناسایی محیطمولکول ضد پیریتصویر در هم تنیدگی کوانتاحساس گذر سریعتر زمانشناخت ناشناختهاسارت و پرخوریهوشیاری و وجودحافظه ی ما انسان ها چرا مژنهای هوش ، کدامندغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خودت نجنگپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان آرتروز با ورزش موضتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیروش هایی برای کم کردن اضطقضاوت ممنوعایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز در زمان مناسبسلول های بنیادیمیگرن شدید قابل درمان استعذیه ی ذهناداراوون تنها داروی تاییشکستن مرز دور مغزاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت 75کمردرد ناشی از تنگی کانادو داروی جدید برای میاستبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانمغز باستانی، هنوز نقش هادرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک معجزه ایآزار دیگری، آزار خود استریتوکسیمابلرزش ناشی از اسیب به عصبایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر بینش و انتظارات فرهمدلی و هوش عاطفیسندرم میلر فیشرما به جهان های متفاوت خودجلوتر را دیدنارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا وشبیه سازی میلیون ها جهان شبیه سازی سیستم های کواناعتماد به خودحس و ادراک قسمت هشتاد و شکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیدیروز و امروزبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانینفرت، اسیب به خود استدرک نیازمند شناخت خویش اتوقف؛ شکستافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه پیروزی در زندگی چیستمن بی من، بهتر یاد میگیرماگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش فوق العاده، هر فرد اسسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معنااز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحصبور باشبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت سی و ششمکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استدانشمندان روش هاي جدیدی بر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدفلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده درختان چگونه بر تشکیل ابتوهم و خیالالگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي برشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقااز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتضررهای شکر بر سلامت مغزبه سخن توجه کن نه گویندهخلاصه ای از مطالب همایش مکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی جدید s3 در درمان ام برخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از ذهن چند جانبه نیازمند نگتوسعه برخی شغل ها با هوش امیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینزمان، اندک استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل پلاستیک به کربن و سهوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنعقل مجادله گربیماری لبر و نابینایی آنخواص هلو برگ هلوکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستداروی ضد چاقیبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیذرات کوانتومی زیر اتمی قفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهتکینگیاندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سخن نیکو مانند درخت نیکوترازودونهوش مصنوعی تعاملیجراحی هوشیار مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب در هم تنیدگی کوانتومیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آرنگین کمانقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیتکامل زبان انسان از پیشیانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً زبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتسلیم ارتباط با من برتراتفاق و تصادفسردرد میگرنهوش عاطفی قسمت نهمحقیقت غیر فیزیکیاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانبیوگرافیگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیدرمان نگهدارنده ی اعتیادتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیروبات کیانقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر مشاهده بر واقعیت باولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیزدودن نقص از هوش مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان تصویر زیبا از سلولاحساسات کاذبشناخت و معرفت، و نقش آن داساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیحافظه ی ما انسان ها چرا مژنهای حاکم بر انسان و انسغار افلاطوندل به دریا بزنبا خدا باشپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدروش هایی برای جلوگیری از قطار پیشرفتایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز در زمان کنونی استسلول های بنیادی منابع و امیاستنی گراویس بدون آنتیتغییرادب برخورد با دیگرانشکستگی لگن یا سکته ی مغزیاصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت 78کمردرد و علل آندو سوی واقعیتبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسآسيب میکروواسکولاریا آسریسپریدونلرزش دست ها و گردن و سر ETایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر ترکیبات استاتین (سهمراه سختی، اسانی هستسندرم کووید طولانیما با کمک مغز خود مختاريمجمجمه انسان های اولیهارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال شبکه های مصنوعی مغز به دراعتماد به خودحس و ادراک قسمت پنجمکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیدیسک گردنبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سانقاشی هایی با بوی گذشته یدرک و احساستولید مولکول جدید توسط هافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل راه انسان شدن، راه رفتن ومننژیتاگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوساز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایصبور باشبه نادیدنی ایمان بیاورحس و ادراک قسمت سیزدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظدانشمندان روشی برای تبدیبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونافلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بندرختان اشعار زمینتوهم وجودالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنرشد در سختی استمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازضعیف و قویبهبود حافظه پس از رخدادهخلاصه ای از درمان های جدیکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایداروی جدید لنفوم و لوکمیبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های سازمان بهداشت امیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک زمزمه ات مانده در گوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناعقل در جهان جدید، عجیب اسبیماری میاستنی گراویسخواص هندوانهگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجاداروی ضد تشنج با قابليت تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نرفلکس وتری با توضیح دکتر فرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنتکامل فردی یا اجتماعیاندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سخن و سکوتترازودونهوش مصنوعی در قضاوت های اجراحی گردن همیشه برای دیاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشادر هم تنیدگی کوانتومی و پبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم برهبر حقیقیقله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزتکامل ساختار رگهای مغزی انسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آزبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتسلیم شدن از نورون شروع ماتوبان اطلاعات و پلِ بینسردرد میگرن در کودکانهوش عاطفی قسمت هفتمحقیقت غیر قابل شناختاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی دگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی روح و آب حیاتقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطرتاثیر نگاه ناظر هوشیار باولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیسفر فقط مادی نیستمواد کوانتومی جدید، ممکنتصویر زیبای اصفهاناخلاق و علوم اعصابشناخت حقیقت یا آرزوهای گاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیحافظه ی هوش مصنوعیکفش و کتابغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما ببا طبیعت بازی نکنپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟درمان با سلول های بنیادیتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرروش هایی ساده برای کاهش اقطره قطرهایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز، ثبت می شودسلول های بدن تو پیر نیستنمیاستنی گراویس در جوانانتغییر الگوی رشد مغزی با زادراک ما درک ارتعاشی است شگفت نیست من عاشق تو باشماصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت 82کمردرد با پوشیدن کفش منادولت یا گروهکبازگشت به ریشه های تکاملپیراستاممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان سرگیجه بدون داروتو کجای جهانیآسیب ها ناشی از آلودگی هوریسدیپلام تنها داروی تایلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایا این جمله درست است کسیتاثیر تغذیه بر سلامت رواهمراهی میاستنی با برخی سسندرم گیلن باره به دنبال ما بخشی از این جهان مرتبطجنین مصنوعیسندرم پیریفورمیسما تحت کنترل ژنها هستیم یجنگ هفتاد و دو ملت همه را ارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از دشبکیه های مصنوعیاعتماد بی موردحس و ادراک قسمت پنجاهکودکان مهاجرماده، چیزی نیستدیستونی قابل درمانبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیچقدر به چشم اعتماد کنیمدرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل فقط با یک مادر افزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیراه بی شکستمن، ما یا چی؟اگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی متصل با مغزسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمنداز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کاصبر لازمه ی پیروزی استبه هلال بنگرحس و ادراک قسمت ششمکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انساندانش، قفل ذهن را باز میکنبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونفن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهدرد و درستوهم وجودام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا رشد، رسیدن به یک هدف نیستمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسطلوع و حقیقتبهداشت خوابخم شدن فضا-زمانکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن داروی جدید میاستنی گراویبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اذهن و زندگیتوصیه های غیر دارویی در سامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد زنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب سنگ اندازیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شعقل سالمبیماری میاستنی گراویسخواص انارگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، داروی ضد تشنج با قابليت تبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشررفتار مانند بردهفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتکامل مادی تا ابزار هوشماندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پزیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سخن پاک و ثابتتراشه مغز بدون واسطه ی دهوش مصنوعی در کامپیوترهاجز تو که را دارماز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فععنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهدر هم تنیدگی کوانتومی و دبسیاری از بیماری های جدیتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا برای تولید مثل همیشه روی و منیزیم در تقویت استقله سقوطچه زیاد است بر من که در ایتکامل شناخت انسان با کشفانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع خواب و رویاتست نوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدسردرد میگرنی در کودکانهوش عاطفی قسمت یازدهحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکروح در جهانی دیگر استقبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیسفر نامه سفر به بم و جنوب موجود بی مغزی که می تواندتصویربرداری فضاپیمای آماخلاق پایه تکامل و فرهنگشناخت درون، شناخت بیرون؛استفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری حافظه انسان و حافظه ی هوشکفش بد، عامل مهم کمردردغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیبالای هر دستی، دستی هستپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی ادرمان تومورهای مغزی با اتمرکز و مدیتیشنآرمانگرای تخیلی نباشروش استفاده از بالش طبیلمس کوانتومیایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه ی سردردها بی خطر نیستسلول بنیادی و ای ال اسمیدان مغناطيسي زمین بشر تغییر خود یا تغییر دیگراادراک، فراتر از آنچه معمشگفت انگیز بودن کیهاناصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت 87کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدونپزیل در بیماران قلبی بازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان سرطان با امواج صوتتو کز محنت دیگران بی غمیآسیب روانی شبکه های اجتمریشه های مشترک همه ی موجولزوم گذر انسان از حدها و ایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر حرکات چشم بر امواج همراهی نوعی سردرد میگرنیهندسه ی پایه ایسندرم پیریفورمیسمانند کودکان باشیدجنگ و تصور از جنگارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنشباهت مغز و کیهاناعتیاد و تلاش های درمانی حس و ادراک قسمت پنجاه و یکودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا دژا وو یا اشنا پنداریبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آنقش قهوه در سلامتیدرک احساسات و تفکرات دیگتولید مثل اولین ربات های افزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیراه طولانی را به سلامت گذمن، خود تو هستماگر با مطالعه فیزیک کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیاراز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانصبر و واقعیتبه کدامین گناه کشته شدندحس و ادراک قسمت شصت و هشتکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلدانش، یک انسان را ناسازگبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، ندرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم بی خداییام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا ز گهواره تا گورمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژِیم غذایی بر میگهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زماناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهطلای سیاهبهداشت خواب، امروز در جهخونریزی مغز در سندرم کووکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستداروی جدید کنترل قند خونبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزذهن و شیمی بدنتوصیه هایی در مصرف ماهیاما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداومزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساخت سلول عصبی حتی پس از تبر را بردارهوش مصنوعی از عروسک بازی جوسازی مدرناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دعقلانیت بدون تغییربیماری های میتوکندریخواص اردهگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تداروی ضد تشنج توپیراماتبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پرفتار وابسته به شکلفرد یا اندیشهنمای موفقیتتکامل مداوماندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سخت ترین حصارهوش مصنوعی در تفکر خلاق اجستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستبیماری دویکگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهدر هر سوراخی سر نکنبشکه ای که ته نداره پر نمتفاوت های بین زن و مرد فقآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویکردهای جدید ضایعات نخقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قتکامل، نتیجه ی برنامه ریانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسزبان و بیان نتیجه ساختمامنتظر نمان چیزی نور را بهتست کم هزینه ی بزاق برای اتصال مغز و کامپیوترسردرد و علتهای آنهوش عاطفی قسمت پنجمحقایق ممکن و غیر ممکناز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است عدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی پل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیروح رهاییقبل از آغازنوار عصب و عضلهتاثیر نگاه انسان بر رفتااوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانسفر به مریخ در 39 روزموجودات مقهور ژنها هستندتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلا ل در خود عضلهشناسایی تاریخچه ی تکاملیاستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیحباب های کیهانی تو در توکل اقیانوس در یک ذرهمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمبالاترین هدف از دولتپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان تشنجتمرکز بر هدفآرام باشروش جدید تولید برقلووفلوکساسینایمان به رویانوروز یا روز پایانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه جا خیر بکارسلول بنیادی در درمان ایدمیدان های مغناطیسی قابل تغییر دیگران یا تغییر خوادغام میان گونه های مختلشگفت زده و حیران باشاصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت چهلکنگره بین المللی سردرد ددوچرخه در کاهش دردهای کمبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان ضایعات نخاعیتو پیچیده ترین تکنولوژی آسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجریشه های مشترک حیاتلزوم سازگاری قانون مجازاایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر دوپامین و سروتونینتاثیر دپاکین بر بیماری مهندسه ی رایج کیهانسندرم پای بی قرارمانند آب باشجنگ داده هاارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیشباهت مغز با کیهان مادیاعتیاد را به دور بیندازحس و ادراک قسمت پنجاه و دکودکان گذشته به آینده فکماست مالیدژاوو یا آشناپنداریبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدانقش مهاجرت در توسعه نسل ادرک تصویر و زبان های مخلتتولید یا دریافت علمافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استرابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر تلاش انسان امروز براتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگراز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتصبر بسیار بایدبه امید روزهای بهترحس و ادراک قسمت شصت و دوکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدائما بخوانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانفواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای درد زانو همیشه نیاز به جرتوهم تنهاییام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا زمین در برابر عظمت کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر سلامت دستگاه گوارشهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهطوفان فقر و گرسنگی و بی سبهداشت خواب، رمز حافظه ی خونریزی مغزی کشندهکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستداروی جدید آلزایمربرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياذهن پر در برابر آگاهیتوضیحی ساده در مورد هوش مامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیزندگی فعال و مثبت روند آلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی جامعه ی آسمانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانعقیده ی بی عملبیماری های مغز و اعصاب و خواص بادامگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلداروی ضد جنون در درمان تیبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسرفتار اجتماعی انسان، حاصفرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهتکامل چشمانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سخت ترین کار، شناخت خود اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجستجوی هوشیاری در مغز مااز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خوددر والنتاین کتاب بدید همبشریت از یک پدر و مادر نیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا تکامل و تغییرات ژنتیرویا و واقعیتقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عتکثیر سلول در برابر توقف انسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استزبان و بیان، در سایه پیشرمنتظر نتیجه ی کارهایت باتست آر ان اس دز میاستنی گاثر مضر مصرف طولانی مدت رسردرد به دلیل مصرف زیاد مهوش عاطفی قسمت اولحل مشکلاز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویاعدم درکخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر اپل خواجو اصفهانمغز قلبدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونروزه داری متناوب، مغز را قبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهتاثیر نگاه انسان بر رفتاايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریسفر به درون سفری زیبامورد نادر همپوشانی دو بیتصور از زمان و مکاناختلاف خانوادگی را حل کنشناسایی زبان حیوانات با استفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهحباب هایی تو در توکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومباهوش ترین و با کیفیت تریپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمددرمان جدید ALSتمرکز بر امروزآرامش و دانشروش صحبت کردن در حال تکاملوب فرونتال یا پیشانی مغاین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه چیزی برای تنهایی دسلول بنیادین از مخاط بینمیدان های کوانتومی خلاتغییر دادن ژنها آیا روزی ادغام دو حیطه علوم مغز و شگفتی های نقشه ی ژنتیکیاصل عدم قطعیت از کوانتوم حس و ادراک قسمت چهل و هفتکنگره بین المللی سردرد ددوچرخه سواری ورزشی سبک و باغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمانهای بیماری پارکینستو آرامش و صلحیآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایریشه های اخلاقلزوم سازگاری قانون مجازاایا بدون زبان میتوانیم تایا تکامل هدفمند استتاثیر داروهای ضد التهاب هندسه بنیادینسندرم پس از ضربه به سرماه رجبجنبه های موجی واقعیتارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگرانشباهت های ریشه ای چند بیماعداد بینهایت در دنیای محس و ادراک قسمت پنجاه و سکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیدگرگونی های نژادی و تغییبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمنقش میدان مغناطیسی زمین درک حقیقت نردبان و مسیری تولید پاک و فراوان انرژیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگراز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردصد قدح، نفتاده بشکستبه بالا بر ستارگان نگاه کحس و ادراک قسمت شصت و ششکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فدارچینبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار فواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزدردهای سال گذشته فراموش توهم جداییامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا زمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مطوفان بیداریبوزون هیگز چیستخونریزی مغزی کشنده ولی قکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استداروی جدید آلزایمر تاییدبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوضیحات دکتر فاطمی در موانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمهوش مصنوعی از عروسک بازی جاودانگی مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانعلم و ادراک فقط مشاهده ی بیماری های ژنرالیزه ی عصخواص بادام زمینیگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گدارویی خلط آوربررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودرقیبی قدرتمند در برابر مفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردرتکامل و ارتقای نگاه تا عمانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت زیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از سختی ها رفتنی استهوش مصنوعی در خدمت خلق وححفره در مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنبیماری سلیاکگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجدر یک فراکتال هر نقطه مرکبعد پنجمتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تراشه ها داخل مغز، میرویا و کابوسقلب یا مغزنهایت در بی نهایتتأثیر نیکوتین سیگار بر مانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پزبان و تکلم برخی بیماریهمنتظر زمان ایده آل نشوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات فشار روحی شدیدسردرد تنشنهوش عاطفی قسمت دهمحلقه های اسرارآمیزاز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا درونپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان های جدید ALSتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونروزه داری و التهاب زیانبقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهتاثیر هوش مصنوعی بر مغزايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسفر تجهیزات ناسا به مریخ موسیقی نوتصاویر زیبای رعد و برقاختلال حرکتی مانند لرزش شناسایی سلول های ایمنی ااستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از احد و مرزها توهم ذهن ماستکلوزاپین داروی ضد جنونصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله باور و کیهان شناسیپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طدرمان جدید مولتیپل میلومتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش و سکونروشهای نو در درمان دیسک بلوتیراستاماین اندوه چیستنورالژی تریژمینالتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه چشمی مراقب و نگهباسلول عصبی شاهکار انطباق میدان بنیادین اطلاعاتتغییر زودتر اتصالات مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش شگفتی های زنبور عسلاصل، روان و نفس استحس و ادراک قسمت چهل و هشتکنترل همجوشی هسته ای با هدوپامین قابل حل در آببترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز بزرگترین مصرف کننده درماندگی به دلیل عادت کرتو افق رویداد جهان هستیآشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنرژیم های غذایی و نقش مهم لزوم عدم وابستگی به گوگل رژیم های غذایی و نقش مهم مقاومت به عوارض فشار خون ایجاد احساساتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هندسه در پایه ی همه ی واکسندرم جدایی مغزماهیچه ی صبرجنسیت و تفاوت های بیناییارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذششباهت کیهان و مغزبقا با سازگارترین فرد اسحس و ادراک قسمت پنجاه و شکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحدانش قدرت استبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرک دیگرانتولید اندام با چاپ سه بعدافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرراز تغییرمنابع انرژی از منابع نهفاپل ویژن پرو در تشخیص بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهصداقتبه بالاتر از ماده بیندیشحس و ادراک سی و هفتمکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهداروهای مصرفی در ام اسبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید ددردی که سالهاست درمان نشتوهم جدایی و توهم علمامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پازمان چیستمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانتاریک ترین بخش شبهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار طوفان زیباییبوزون هیگز جهان را از متلخواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستداروی جدید ای ال اسبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازفروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياذهن خود را مشغول هماهنگیتیوتیکسن داروی ضد جنونانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلزندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بهوش مصنوعی از عروسک بازی جایی برای یاد گرفتن باقی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادعلم و روحبیماری های روانی با تاثیگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمادارویی ضد بیش فعالی سیستبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ورقابتی بی هدف یا رقابتی هفرزندان زمان خودچند جهانیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وازیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از سختی در بلند شدن از روی صهوش مصنوعی درمانگر کامپیحق انتخاباز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهددر کمتر از چند ماه سوش جدبعد از کروناتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی رویا و خبر از آیندهقلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلاتأثیر نگاه انسان بر رفتاانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو زبان و شناخت حقیقت قسمت چمنحنی که ارتباط بین معرفتشنج چیستاثرات مفید قهوهسردرد سکه ایهوش عاطفی قسمت دومحمله ویروس کرونا به مغزاز روده تا مغزژن همه چیز نیستعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلوپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استدرمان های جدید میگرنتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمروزه داری و بیمار ی ام اس قدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسفر دشوار اکتشافموسیقی هنر مایع استتصادف یا قوانین ناشناختهاختلال خواب فرد را مستعد شهر زیرزمینی در ژاپن برااستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستحریص نباشکلید نزدیک و نگاه تو بر فسوالات پزشکیدنیا، هیچ استباید از انسان ترسیدپیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریآرامش عقلروشهای شناسایی قدرت شنوالوزالمعده(پانکراس)مصنوعاین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،تاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه اطمینان تو بر خدا بسلول عصبی، در محل خاص خودمیدازولام در درمان تشنج تغییر عمودی سر انسان از پارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزاشانس یا نتیجه ی تلاشاصلاح خطا با رفتن بر مسیرحس و ادراک قسمت چهل و دومکنترل جاذبهدورترین نقطه ی قابل مشاهبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز حریص برای خون، کلید تدرها بسته نیستتو انسانی و انسان، شایستآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا همرژیم ضد التهابیمقایسه رقابت و همکاریایران بزرگتاثیر درجه حرارت بر مغزهندسه زبانِ زمان استسندرم دزدی ساب کلاوینماپروتیلینجنسیت و تفاوت های بیناییارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگشباهت زیاد بین سلول هاي عبقا در ازای بیماریحس و ادراک قسمت بیست و چهکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشدانش محدود به ابعاد چهاربخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسانقش مرکز تنفس سلولی در بیدرک درست از خود و هوشیاریتولید سلولهای جنسی از سلافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادراراست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهاز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزرصدای بم با فرکانس پایین، به جای محکوم کردن دیگران حس و ادراک- قسمت پنجاه و کار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کاداروهای ام اسبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح فیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرد، رمز موفقیتتوهم جسمامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیزمان و مکان، ابعاد کیهان منابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانتاریکی من و تو و گرد و غباهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقطولانی ترین شببی نهایت در میان مرزهاخواندن، دوست روزهای سختکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانداروی جدید برای میاستنی برخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دفروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای ذهن خالی از شلوغی افکارتیک و اختلال حرکتیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودزندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتهوش مصنوعی از عروسک تا کمجایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبیماری وسواسگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقاداستانها و مفاهیمی اشتبابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردرموزی از نخستین تمدن بشرفرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیتکامل ابزار هوش ، راه پر انرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک زیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکابزارهای پیشرفته ارتباط سدسازی روش مناسب برای مقهوش مصنوعی درخدمت خلق وححقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستعید نوروز مبارکخانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاردر آرزوهایت مداومت داشتهبعد از کروناتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مرویا بخشی حقیقی از زندگی قلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بتأثیر شیرینی های حاوی لوانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پزبان و شناخت حقیقت قسمت امنشأ اطلاعات و آموخته ها تشنج و حرکات شبه تشنجی قااثرات مفید روزه داریسردرد عروقی میگرنهوش عاطفی قسمت سومحمایت از طبیعتاز سایه نترسژن همه چیز نیستعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمدرمان های جدید در بیماری تلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمروزه داری سلول های بنیادقدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر ویروس کرونا بر مغز ای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب میلر فیشر نوعی نادر از گیتضادهای علمیاختلال در شناسایی حروف و شواهدی از نوع جدیدی از حااستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استحرکات چشم، ترجمه کننده ی کلید، در ناشناخته هاستپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تبابا زود بیامغز انسان رو به کوچک تر شدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروشی برای بهبود هوش عاطفلیروپریم داروی ترکیبی ضداین ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه به آنچه داری، خوشنسلولهای ایمنی القا کنندهمکان زمان یا حافظه زمانتغییرات منطقه بویایی مغزارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تشانس یا تلاشاصول انجام برخی نرمش ها دحس و ادراک قسمت چهل و سومکندن ریشه ی خودديدن با چشم بسته در خواب بحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار همغز در تنهایی آسیب میبیندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با همه چیز در پیوندیدرون قفس یا بیرون از آنتو با باورهایت کنترل میشآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومقابله ی منطقی با اعتراضایرادهای موجود در خلقت بتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه، نمایشی از حقیقتسندرم سردرد به دلیل افت فماجرای جهل مقدسجهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیشباهت زیاد بین سلول هاي عبقای حقیقی در دور ماندن احس و ادراک قسمت بیست و یککی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیددانش بی نهایتبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدنقش نگاه از پایین یا نگاهدرک عمیق در حیواناتتولترودیناقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبررجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی اکنون می توانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیصرع و درمان های آنبه جای تولید، بیشتر گوش کحس و ادراک- قسمت بیست و پکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیداروهای تغییر دهنده ی سیبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان فیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی دردرس گرفتن از شکست هاتوهمات و شناخت حقیقتامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بزمان و گذر آن سریع استمناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانتاریکی و نورهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدطی یکصد هزار سال اخیر هرچبی نظمی مقدمه شناختخواب و بیداری نوسانی مغزکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشداروی جدید برای کاهش وزنبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهذهن سالمتیکاگرلور داروی ضد انعقاانواع سکته های مغزینجات در راستگوییزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از ساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینهوش مصنوعی از عروسک تا کمجاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسدخالت در ساختار ژنهابررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیرمز و رازهای ارتباط غیر کفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمتکامل تکنولوژیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خوزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای بقا از نخستین هسرنوشتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحقیقت آنطور نیست که به نظاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی عامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشادر آسمان هدیه های نادیدنبعد از کرونا دلخوشی بیهوتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرورویا تخیل یا واقعیتقلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکتئوری تکامل امروز در درماهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنشاء کوانتومی هوشیاری اتشنج به صورت اختلال رفتااثرات مضر ماری جواناسرطان کمیت گراییهوش عاطفی قسمت ششمحوادث روزگار از جمله ویراز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی عشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به پول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیدرمان های جدید سرطانتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولروزهای بد باقی نمیماندقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییتاثیر ژنها بر اختلالات خای همه ی وجود مننعناعسفرنامه سفر به بم و جنوب میهمانهای ناخوانده عامل تظاهر خوابیده ی مادهاختلال در شناسایی حروف و شواهدی از دنیسوان(شبه نئاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به حرکت چرخشی و دائمی کیهانکلام و زبان، گنجینه ای بسسایتهای دیگرده روش موفقیتباد و موجمغز انسان رو به کوچکتر شددرمان جدید ام استنفس بدون اکسیژنآرزوها را کم کنروشی جدید در درمان قطع نخلیس دگرامفتامین یا ویاساین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه داناتر از ما وجود دسلولهای بنیادی مصنوعی درمکانیک کوانتومی بی معنی تغییرات مغز پس از 40 سالگیارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیشاهکار قرناصول توسعه ی یک ذهن کاملحس و ادراک قسمت نهمکندر در بیماریهای التهابدی متیل فومارات(زادیوا)(بحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستمغز را از روی امواج بشناسمغز زنان جوانتر از مغز مردرون و بیرون، جدای از هم تو باید نیکان را به دست بآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسرژیم غذایی سالم و ضد التهمقابله با کرونا با علم اسایستادن در برابر آزادی بتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر فراموشیسوی ما آید نداها را صداماجرای عجیب گالیلهجهان فراکتالارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را شجاعت و ترسبلندی در ذهن ما درک بلندیحس و ادراک قسمت بیست و دوکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکدانشمندان موفق به بازگردبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسونقش نظام غذایی در تکامل مدرگیری قلب در بیماری ویرتومورها و التهاب مغزی عااقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمنتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پراز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز مضایعه ی شبکه لومبوساکرالبه خوبی های دیگران فکرکنحس و ادراک- قسمت شصت و چهکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهداروهای ضد بیماری ام اس وبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف دست و پا زدن در سایه؟توکل بر خداامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هوزمان و صبرمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانتاریکی خواهد ترسیدهوش مصنوعی از عروسک بازی سال 2025 سال بین المللی علمجهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرطیف انسفالیت، گیلن باره بی هیچ می ایی و بی هیچ میرخواب زمستانی سلول های سرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلداروی جدید برای ای ال اسبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیتیروفیبان موثر در سکته ی انیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن علم بدون توقفخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیمارگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیددر موج، راز خلقت نهفته اسبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده رمز گشایی از اتصالات مغزفشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتتکامل جریان همیشگی خلقتانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استزیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای بقا ازنخستین همسریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب محقیقت افراداز تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان عادت همیشه خوب نیستخار و گلبیماری، رساله ای برای سلگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهدر آستانه ی موج پنجم کوویبعد از کرونا دلخوشی بیهوتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرویا حقی از طرف خداقوی تر باشنون و القلمتئوری تکامل در پیشگیری و اهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ زبان و شناخت حقیقت قسمت سمهمان ناخواندهتشنج عدم توازن بین نورون اجزای پر سلولی بدن انسان سرعت فکر کردن چگونه استهوش عاطفی بیشتر در زنانحکمت الهی در پس همه چیزاز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هوابیشتر علم، در نادانسته هپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر درمان های رایج ام استلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومروزهای سختقدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر کلام در آیات کلام بای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو سفرنامه سفر به بم و جنوب میوپاتی و نوار عصب و عضلهتظاهری از ماده است که بیداختلالات مخچهشیر و دوغ باداماستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیحس متفاوتکلام، در تحولی شگفت آور بدهن، بزرگترین سرمایهباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانمغز ایندگان چگونه استدرمان جدید ای ال اس، توفرتنها مانع در زندگی موارد آزمون تجربی، راهی برای رروشی جدید در درمان نابینلا اکراه فی الدیناینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه راهی هستسلام تا روشناییمکانیزمهای دفاعی در برابتغییرات آب و هوایی که به ارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر شاهکار شش گوشاصول سلامت کمرحس و ادراک قسمت چهارمکندر علیه سرطاندین اجباریبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز است