دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی جدید برای کاهش وزن

داروی جدید برای کاهش وزن

تیرزپاتید tirzepatide یک بار در هفته با فعال کردن دو هورمون روده،glucagon-like peptide-1 (GLP-1) و پلی پپتید انسولینوتروپیک وابسته به گلوکز (GIP) اشتها را کاهش می دهد.

دوز در طول 4 تا 20 هفته افزایش می یابد تا به دوز هدف هفتگی 5 میلی گرم، 10 میلی گرم یا حداکثر 15 میلی گرم برسد.

https://www.medscape.com/viewarticle/998225#:~:text=A%20once%2Dweekly%20injection%2C%20tirzepatide,mg%2C%20or%2015%20mg%20maximum.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منابع انرژی از نفت و گاز اثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرسایه ی هوشیاریعوامل ایجاد لغت انسانی و ویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریدیدن خدا در همه چیزآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعفن آوری های جدید علیه شناتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکدرختان اشعار زمینجهان ما میتواند به انداززنان باهوش ترچگونه باغبانی باعث کاهش منبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر سخن و سکوتبحثی در مورد عملکرد لوب فعشق، شلوغ کردن نیستواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستدانشمندان روشی برای تبدیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیفروتنی معرفتیایمپلانت مغزی کمک میکند ذهن و شیمی بدنجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل اززیباترین چیز در پیر شدننگاهی بر قدرت بینایی درامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومداروی جدید ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت رقیبی قدرتمند در برابر منقش اتصالات بین سلولهای فرضیه ای جدید توضیح میدهایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهزبان و بیان نتیجه ساختمانباید صبر کرد آتش را بعد منتظر زمان ایده آل نشوشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانحس و ادراک قسمت شصت و دوپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمداستانها و مفاهیمی اشتباتازه های بیماری پارکینسورویا تخیل یا واقعیتنقش غذاها و موجودات درياقیچی ژنتیکیاگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتسفر به مریخ در 39 روزموسیقی نوشاید درست نباشدهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زمانخواب زمستانی سلول های سرپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسدر آسمان هدیه های نادیدنترکیب حیوان و انسانروزهای بد باقی نمیماندچند نرمش مفید برای کمردرقدرت ذهنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول عصبی، در محل خاص خودمکانیزمهای دفاعی در برابشربت ضد خلطهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیخارق العاده و استثنایی بپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلرودرمان ژنتیکی برای نوآوریتشنج عدم توازن بین نورون ریه زغالینهادینه سازی فرهنگ اختلالحظات خوش با کودکانابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم دزدی ساب کلاوینماده ی خالیضررهای مصرف شکر و قند بر هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز ودفاع از پیامبرآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کساندرمان ساده ی روماتیسمتعویض دارو در تشنجراه های جدید برای قضاوت رنوار عصب و عضله مهم در تشمن بی من، بهتر یاد میگیرمابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز سیاهچاله ی تولید کنندهمحدودیت های حافظه و حافظعقلانیت بدون تغییرو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالدو برابر شدن خطر مرگ و میآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمنددرک و احساسثبت و دستکار ی حافظهرشد مغز فرایندی پیچیده انیاز به آموزش مجازی دیجیرشد مغز علت تمایل انسان بچیز جدید را بپذیرمنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داسایه را اصالت دادن، جز فرعواملی که برای ظهور لغت اویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریدیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روفناوری هوش مصنوعی نحوه خاولین مورد پیوند سر در اندرد و درسجهان مادی، تجلی فضا در ذهزنجیرها را ما باید پاره کچگونه تکامل مغزهای کنونیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکسخن پاک و ثابتبحثی درباره هوش و تفاوتهعصب حقوق نورولووواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونتو با همه چیز در پیوندیدانش، قفل ذهن را باز میکنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل افروتنی و غرورایمپلانت نخاعی میتواند دذهن تو همیشه به چیزی اعتقجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد زیباترین چیز در افزایش سنگاهی بر توانایی اجزاي بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)داروی جدید برای میاستنی تاثیر روغن رزماری استنشارموزی از نخستین تمدن بشرنقش تیروئید در تکامل مغزفساد اقتصادی سیتماتیک درایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غزبان و بیان، در سایه پیشرنبرو و انرژی مداوممنحنی که ارتباط بین معرفشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانوحس و ادراک قسمت شصت و ششپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیدخالت در ساختار ژنهاتازه های درمان ام اسرویا حقی از طرف خدانقش غذاها و موجودات درياقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میسفر تجهیزات ناسا به مریخ موسیقی هنر مایع استشایسته نیست در جیب خود قرهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد خواب سالم عامل سلامتیپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کودر آستانه ی موج پنجم کوویترازودونروزهای سختچند جهانیقدرت عشقابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهما انسانها چه اندازه نزدشش مرحله تکامل چشمهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیخبر مهم تلسکوپ هابلپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آندرمان پوکی استخوانتشویق خواندن به کودکانریواستیگمینچهار میلیارد سال تکامل بلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فماده ای ضد التهابیضررهای شکر بر سلامت مغزهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تدفاع در برابر تغییر ساختآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایدرمان سرگیجه بدون نیاز بتعامل انسان و هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رنوار عصب و عضله تعیین محلمننژیتابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز سیاره ی ابلهانمحدودیت درک انسانعقیده ی بی عملوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع دو برابر شدن خطر مرگ و میآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عدرک کنیم ما همه یکی هستیمثبت امواج الکتریکی در عصجلو رفتن یا عقبگردرشد در سختی استچیزی منتظر شناخته شدنمنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رساخت سلول عصبی حتی پس از عوارض ازدواج و بچه دار شدویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژندژا وو یا اشنا پنداریآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوفواید روزه داری متناوباولین هیبرید بین انسان و درد باسن و پا به دلیل کاهجهان مرئی و نامرئیزندگی فعال و مثبت روند آلچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دسختی ها رفتنی استبحثی درباره هوش و تفاوتهعصب سیاتیکواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشدانش، یک انسان را ناسازگتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین فرگشت و تکامل تصادفی محض ایمان به رویاذهن خود را مشغول هماهنگیجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارزیر فشار کووید چه باید کرنگاهت را بلند کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد عروقی میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشداروی جدید برای کاهش وزنتاثیر رژیم گیاه خواری بر رمز و رازهای ارتباط غیر کنقش حفاظتی مولکول جدید دفشار و قدرتایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان و تکلم برخی بیماریهمنشأ اطلاعات و آموخته ها شکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردنحس و ادراک سی و هفتمپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتدر میان تاریکی و روشناییتبدیل پلاستیک به کربن و سرویاها از مغز است یا ناخونقش غذاها و موجودات درياقانون مندی نقشه ژنتیکی ماپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده سفر دشوار اکتشافمیهمانهای ناخوانده عامل شادی، پاداش انجام وظیفههوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير خواب سالم عامل سلامتی و یپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم در درمان بیماری مولتیپل ترازودونروش مقابله مغز با محدودیچند جهانیقضاوت ممنوعابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درما انسانها چه اندازه نزدششمین کنگره بین المللی سهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمخدا موجود استپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتدرمان پوکی استخوانتشخیص ژنتیکی آتروفی های ریاضیات یک حس جدید استچهار ساعت پس از کشتار خوکلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین هماننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماده، چیزی نیستضعیف و قویهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپودقیق ترین تصاویر از مغز اآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میددرمان سرگیجه بدون نیاز بتعامل انسان با هوش مصنوعراه پیروزی در زندگی چیستنوبت کودکانمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز سیاره ابلهانمخچه فراتر از حفظ تعادلعلم و ادراک فقط مشاهده ی وقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخادو داروی جدید برای میاستآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملدرک احساسات و تفکرات دیگانسان ها می توانند میدان درک تصویر و زبان های مخلتجلوتر را دیدنرشد، رسیدن به یک هدف نیستچیزی خارج از مغزهای ما نیمنابع بی نهایت انرژی در داثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختساخت شبکه عصبی مصنوعی با عید نوروز مبارکویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد دژاوو یا آشناپنداریتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده فیلمی بسیار جالب از تغییاولین تصویر در تاریخ از سدرد زانو همیشه نیاز به جرجهان مشارکتیزندگی هوشمند در خارج از زچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجسرنوشتبحثی درباره هوش و تفاوتهعضلانی که طی سخن گفتن چقدواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بدائما بخوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دفراموش کارها باهوش تر هساین پیوند نه با مغز بلکه ذهن سالمجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیزیرفون داروی ضد ام اسچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرطان کمیت گراییهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت بیست و چهگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنداروی جدید برای ای ال استاثیر رژیم گیاه خواری بر رمز گشایی از اتصالات مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دفضا و ذهن بازایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنشاء کوانتومی هوشیاری اشکل پنجم مادههوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های محس و ادراک- قسمت پنجاه و پوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریدر مانهای کمر دردتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رویاهای پر رمز و حیرتی درنقش غذاها در کاهش دردهای قانون گذاری و تکاملابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساسفرنامه سفر به بم و جنوب میوتونیک دیستروفیشب سیاه سحر شودهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون خواب عامل دسته بندی و حفطپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمادر سال حدود 7 میلیون نفر تراشه مغز بدون واسطه ی دروش های صرفه جویی در ایجاچند جهانی و علمقطار پیشرفتابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تسلام تا روشناییما اکنون میدانیم فضا خالصبور باشهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیخدا نور آسمان ها و زمین اپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیدرمان آرتروز با ورزش موضتشخیص آلزایمر سالها قبل ریتوکسیمابنون و القلملزوم گذر انسان از حدها و ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماده، چیزی بیش از یک خلا طلوع و حقیقتهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیدل به دریا بزنآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیدرمان سرگیجه بدون داروتعداد کلی ذهن ها در جهان راه انسان شدن، راه رفتن ونور از عمق تاریکیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا سیاره ابلهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعلم و روحوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معدو سوی واقعیتآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استدرک حقیقت نردبان و مسیری جمجمه انسان های اولیهز گهواره تا گورچیزی شبیه نور تو نیستمنابع جدید انرژیاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمندساخت شبکه عصبی با الفبای عامل کلیدی در کنترل کارآویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهاندگرگونی های نژادی و تغییتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تفیروز نادریاولین دارو برای آتاکسی فدردهای سال گذشته فراموش جهان معنازندگی و داراییچگونه حافظه را قویتر کنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هاسریع دویدن مهم نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهغم بی پایانواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایداروهای مصرفی در ام استاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیفراموشی همیشه هم بد نیستاین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیزیرک ترین مردمچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک قسمت بیست و یکگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیداروی جدید برای دیابتتاثیر رژیم گیاه خواری بر رمز پیشرفت تواضع است نه طنقش خرچنگ های نعل اسبی درفضای قلب منبع نبوغ استایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان و شناخت حقیقت قسمت امهمان ناخواندهشکرگزار هر چیزی باش که داهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک- قسمت بیست و پپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریدر محل کار ارزش خودت را بتبدیل سلولهای محافط به سرویای شفافنقشه مغزی هر فرد منحصر بهقانون جنگلابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار سفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و پروتئین مرتبط با شبیه سازی میلیون ها جهان هوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزدر عید نوروز مراقب تصادف تراشه ها روی مغزروش هایی برای کم کردن اضطچند روش ساده برای موفقیتقطره قطرهابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تسلاح و راهزنیما از اینجا نخواهیم رفتصبر لازمه ی پیروزی استهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آنبعد پنجمخدا بخشنده است پس تو هم بپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با هماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلتشخیص ایدزریسدیپلام تنها داروی تاینوآوری ای شگفت انگیز دانلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاماست مالیطلای سیاههدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریدرمان سرطان با امواج صوتتعذیه ی ذهنراه بی شکستنور درونمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تسیب یکسان و دیدگاه های متمخچه ابزاري که وظیفه آن فعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسدولت یا گروهکآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشدرک دیگرانجنین مصنوعیزمین در برابر عظمت کیهاننکاتی در مورد تشنجمناطق خاص زبان در مغزاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور ساختن آیندهعادت همیشه خوب نیستواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییدانش قدرت استتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینفیزیک مولکولها و ذرات در اولین دروغدردی که سالهاست درمان نشجهان هوشمندزندگی بی دودنگاه من، نگاه تو و یا حقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیباسریعترین کامپیوتر موجودبحثی درباره هوش و تفاوتهغم بی پایانواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیداروهای ام استاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهفراموشی و مسیر روحانیاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بزیست شناسی کل در جزء فراکچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسطح آگاهی، رخدادهای زندگهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودبرین نت به جای اینترنتحس و ادراک قسمت بیست و دوگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدداروی جدید ضد میگرنتاثیر رژیم گیاهخواری بر رمز بقای جهش ژنتیکینقش داروهاي مختلف معروف قفس ذهناکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسزبان و شناخت حقیقت قسمت دمهندسی ژنتیک در حال تلاش شکست حتمیهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهحس و ادراک- قسمت شصت و چهپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستدر چه مرحله ای از خواب ، رتبر را بردارروان سالمنقشه های مغزی جدید با جزیقانون جنگلابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز سفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و خوابشبیه سازی سیستم های کوانهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیماخودآگاهی و هوشیاريپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقدرمان نگهدارنده ی اعتیادتراشه ی هوش مصنوعی در مغزروش هایی برای جلوگیری از چندین ماده غذایی که ماننلمس کوانتومیابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیما اشیا را آنطور که هستندصبر و واقعیتهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کروناخدای رنگین کمانپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چدرمان تومورهای مغزی با اتصویر خورشید یا خود خورشریشه های مشترک همه ی موجونوار مغز مشاهده ی غیر مستلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تسوخت هیدروژنی پاکماست مالی با هوش انسانیطوفان فقر و گرسنگی و بی سهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشدنیا فریب و سرگرمیآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟درمان ضایعات نخاعیتغییررابطه تشنج و اوتیسمنوروفیبروماتوزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز مخچه تاثیر گذار بر حافظهعلم به ما کمک میکند تا مووقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستندوچرخه در کاهش دردهای کمآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پادرک درست از خود و هوشیاریجنگ هفتاد و دو ملت همه را زمین زیر خلیج فارس تمدنی چگونه مولکول های دی ان ایمناطق خاصی از مغز در جستجاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمساختن آینده، بهترین روش عادت کن خوب حرف بزنیواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استدانش محدود به ابعاد چهارتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسفیزیک هوشیاریاولین سلول مصنوعیدرس گرفتن از شکست هاجهان هوشیارزندگی در جمع مواردی را برنگاه مادی غیر علمی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخوردسرگیجه از شایعترین اختلابحثی درباره احساسات متفاغیرقابل دیدن کردن مادهواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را داروهای تغییر دهنده ی سیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکذهت را روی چیزهای مفید متنقش نظام غذایی در تکامل مفراموشی آرماناین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژزیست شناسی باور حقیقت یا چالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودبرای یک زندگی معمولیحس و ادراک قسمت بیست و سوگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشداروی جدید ضد الزایمرتاثیر رژِیم غذایی بر میگرمز جهاننقش درختان در تکاملقفس را بشکناکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرزبان و شناخت حقیقت قسمت سمهندسی بدنشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمرحساسیت روانی متفاوتپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استدر ناامیدی بسی امید استتحریک عمقی مغزروبات ها قول میدهندنقشه با واقعیت متفاوت اسقانونمندی و محدودیت عالمابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و روزه داریشبکه های مصنوعی مغز به درهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی رودخودت را از اندیشه هایت حفپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیدرمان نابینایان آیا ممکنتراشه ی بیولوژِیکروش هایی ساده برای کاهش اچندجهانیلووفلوکساسینابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتما به جهان های متفاوت خودصبر بسیار بایدهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کروناخدایی که ساخته ی ذهن بشر پروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریدرمان تشنجتصویر در هم تنیدگی کوانتریشه های مشترک حیاتنوار مغز با توضیح دکتر فالزوم عدم وابستگی به گوگل ابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر ماشین دانشطوفان زیباییهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتدنیا مکانی بسیار اسرارآمآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استدرمانهای بیماری پارکینستغییر الگوی رشد مغزی با زرادیوی مغز و تنظیم فرکاننورون هاي مصنوعی می توانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمخاطب قرار دادن مردم، کاعلم بدون توقفوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیدوچرخه سواری ورزشی سبک و دوپامین قابل حل در آبآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجوددرک عمیق در حیواناتجنگ و تصور از جنگزمان چیستچگونه میتوان با قانون جنمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل ساختار فراکتال وجود و ذهعادت کردن به نعمتواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استدانش بی نهایتتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرفیزیک و هوشیاریاوکرلیزوماب داروی جدید شدست و پا زدن در سایه؟جهان های بسیار دیگرزندگی در سیاهچالهنگاه محدود و تک جانبه، مشمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی بحثی درباره احساساتی غیرغرور و علمواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیداروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنقش نظریه تکامل در شناسافرایند پیچیده ی خونرسانیاینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانزیست، مرز افق رویداد هستچالش کمبود اندام برای پیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت بیستمگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونداروی سل سپتتاثیر سلامت دستگاه گوارشرمز جهان خاصیت فراکتالنقش ذهن و شناخت در حوادث قله برای دیدن نه برای به اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوزبان جانسوزمهربانی، شرط موفقیتشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مخفاش کور و انسان بینا؟پیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستندر هم تنیدگی مرزها و بی متحریک عمقی مغز در آلزایمروبات های ریز در درمان بینقص های سیستمی ایمنیقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفری به آغاز کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بشبکیه های مصنوعیهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن اخودروهای هیدروژنیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هدرمان های اسرار آمیز در آتربیت کودکان وظیفه ای مهروش جدید تولید برقنه ناامیدی بلکه ارتقالوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارما با کمک مغز خود مختاريمصد قدح، نفتاده بشکستهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوخدایا جز تو که را دارمپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزدرمان جدید ALSتصویر زیبا از سلولرژیم های غذایی و نقش مهم نوار مغز ترجمه رخدادهای مقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تسی و سه پل اصفهانمبانی ذهنی سیاه و سفیدطولانی ترین شبهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتدنیای شگفت انگیز کوانتومآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکنددرماندگی به دلیل عادت کرتغییر دیگران یا تغییر خوراز تغییرنورون های ردیاب حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تسیستم تعادلی بدنمدل همه جانبه نگر ژنرالیعلم در حال توسعهوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرتمدن پیشرفته ی پیشینیاندورترین نقطه ی قابل مشاهآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزدرگیری قلب در بیماری ویرجنگ داده هازمان و مکان، ابعاد کیهان چگونه مغز ما، موسیقی را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت احتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در ساختار شبکه های مغزی ثابعادت بد را ترک کنواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسفیزیک آگاهیايندگان چگونه خواهند دیددست کردن در گوشجهان هایی در جهان دیگرزندگی زمینی امروز بیش از نگاه کلی نگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیربخش فراموش شده ی حافظهغربال در زندگیواکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی فامپیریدین یا نورلتاثیر درجه حرارت بر عملکذره ی معین یا ابری از الکنقش هورمون های تیروئید دفرایند تکامل و دشواری هااینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به زاویه نگاه ها یکسان نیستچالش دیدگاه های سنتی در بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرای اولین بار دانشمندانحس و ادراک قسمت دهمگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروی ضد چاقیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیرنگ کردن، حقیقت نیستنقش روی و منیزیم در سلامتقله سقوطاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تزبان ریشه هایی شناختی اسموفقیت هوش مصنوعی در امتشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن بخفاش با شیوع همه گیری جدیپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکدر هم تنیدگی کوانتومیتداوم مهم است نه سرعتروبات کیاننقص در تشخیص هیجانات عامقبل از آغازابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکسقوط درون جاذبه ای خاص، چمیگرن شدید قابل درمان اسشباهت مغز و کیهانهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میانخورشید مصنوعیپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرمان های بیماری آلزایمرترجمه ای ابتدایی از اسراروش صحبت کردن در حال تکامنه به اعداملوتیراستامابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهنما بخشی از این جهان مرتبطصدای بم با فرکانس پایین، هیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوخرما منبع بسیار خوب آنتی پرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستدرمان جدید میگرن با انتی تصویر زیبای اصفهانرژیم های غذایی و نقش مهم نوار مغز در فراموشی هامقایسه رقابت و همکاریابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انمباحث مهم حس و ادراکطی یکصد هزار سال اخیر هرچهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذدنیایی پر از سیاهچاله آنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا درها بسته نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی راست دستی و چپ دستینوروپلاستیسیتی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز مدل هولوگرافیک ژنرالیزهعلم راهی برای اندیشیدن اویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیديدن با چشم بسته در خواب آیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیALS نگاهی کامل بر بیماری وتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصدرگیری مغز در بیماری کویجنبه های موجی واقعیتزمان و گذر آن سریع استچگونه مغز پیش انسان یا هممنبع هوشیاری کجاست قسمت احتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلاسادیسم یا لذت از آزار دادعادت دادن مغز بر تفکرواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایدانشمندان نورون مصنوعی ستاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهفیزیکدانان ماشینی برای تايا اراده آزاد توهم است یدست آسمانجهان یکپارچهزندگی زودگذرنگاه انسان محدود به ادرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادب برخورد با دیگرانسرگردانیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم بخش های تنظیمی ژنوممقالاتواکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی داروی لیراگلوتیدتاثیر درجه حرارت بر عملکذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش هورمون زنانه استروژنفرایند حذف برخی اجزای مغاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مزاوسکا درمان گوشرچاالش ها در تعیین منبع هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریبرای تمدن سازی، باید در بحس و ادراک قسمت دوازدهمگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رداروی ضد چاقیتاریک ترین بخش شبرنگین کماننقش روزه داری در سالم و جقلب های سادهاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تزبان شناسی مدرن در سطح سلموفقیت در تفکر استشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بدخلا، حقیقی نیستپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشدر هم تنیدگی کوانتومی و پتداخل مرزها و صفات با بینروح و آب حیاتنقطه ی رسیدن به قلهقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تسلول های مغزی عامل پارکیمیدان مغناطيسي زمین بشر شباهت مغز با کیهان مادیهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خاخوش قلبی و مهربانیپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیدرمان های بیماری اس ام ایترس و آرمان هاروشهای نو در درمان دیسک بنه به اعداملوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم کووید طولانیما تحت کنترل ژنها هستیم یصرع و درمان های آنهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کارخسته نباشی باباپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطادرمان جدید کنترل مولتیپلتصویربرداری فضاپیمای آمرژیم ضد التهابینوار مغز در تشخیص بیماری مقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضدمبتکران خودشکوفاطبیعت موجی جهانهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعدنیا، هیچ استآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتغییر زودتر اتصالات مغزیرجزخوانی هایی که امروز بنوروز مبارکمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تسکوت و نیستیمدل هولوگرافیک تعمیم یافعلم ساختن برج های چرخانویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبدی متیل فومارات(زادیوا)(آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقافقر داده ها در هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگراندرگیری مغز در بیماران مبجنسیت و تفاوت های بیناییزمان و صبرچگونه هموساپينس بر زمین منبع هوشیاری کجاست قسمت احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیاسازگاری با محیط بین اجزاعارضه جدید ویروس کرونا سواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسدانشمندان یک فرضیه رادیکتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشفال نیکوايا اراده آزاد توهم است یدست بالای دستجهان یکپارچهزندگی سلول در بدن، جدای انگاه از بیرون مجموعهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادراک ما درک ارتعاشی است سربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونداروی تشنجی دربارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش ویتامین K در ترمیم اسفراتر از دیوارهای باورایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوزبان فرایند تکاملی برای نابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنبرای خودآگاه بودن تو بایحس و ادراک قسمت سومگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی ضد تشنج با قابليت تتاریکی من و تو و گرد و غبارهبر حقیقینقش رژیم غذایی بر رشد و اقلب و عقلاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تزبان شناسی نوین نیازمند مولکول ضد پیریشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پارخلا، خالی نیستپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر هم تنیدگی کوانتومی و دترقی واقعی یا شعار ترقیروح در جهانی دیگر استنقطه ای بود و دگر هیچ نبوقبرستان ها با بوی شجاعتابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز سلول های بنیادیمیدان های مغناطیسی قابل شباهت های ریشه ای چند بیمهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کنخوش خیالی و خوش بینیپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمدرمان های جدید ALSتسلیم شدن از نورون شروع مروشهای شناسایی قدرت شنوانه بدبخت بلکه نادانلیروپریم داروی ترکیبی ضدابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال مانند آب باشضایعه ی شبکه لومبوساکرالهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعخطا در محاسبات چیزی کاملپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتدرمان جدید ام استصور ما ازمشکلات و واقعیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونوار مغزی روشی مهم در تشخمقابله با کرونا با علم اسابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ وممتواضع باشطبیعت بر اساس هماهنگیهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیدندان ها را مسواک بزنید تآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هردرون قفس یا بیرون از آنتغییر عمودی سر انسان از پرحم مصنوعینوروز یا روز پایانیمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تسکوت، پر از صداعلایم کمبود ویتامین E را ویتامین E در چه مواد غذایویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج دین اجباریآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضاددرگیری مغزی در سندرم کووجنسیت و تفاوت های بیناییزمان واقعیت است یا توهمچگونه هوشیاری خود را توسمنبع هوشیاری کجاست قسمت احساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیاستم با شعار قانون بدترین عدم توقف تکامل در یک انداواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیدانشمندان ژنی از مغز انستاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشفاکسیبتای نعمت من در زندگیمدستورالعمل مرکز کنترل بیجهان کنونی و مغز بزرگتریزندگی، مدیریت انرژینگاه از دور و نگاه از نزدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیربخش بزرگتر کیهان ناشناختصفحه اصلیواکسن دیگری ضد کرونا از دگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونداروی جدید ALSتاثیر درجه حرارت بر عملکذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش ژنتیک در درمان اختلافرد موفقایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فزبان متغیرناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت حقیقت یا آرزوهای گهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعبرای رشد، باید از مسیر خطحس و ادراک قسمت سی و هشتمپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی ضد تشنج با قابليت تتاریکی و نورروی و منیزیم در تقویت استنقش رژیم غذایی در رشد و اقلب یا مغزاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تزبان، نشان دهنده ی سخنگو مولتیپل اسکلروز در زنان شانس یا نتیجه ی تلاشهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیخلاصه ای از مطالب همایش مپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در ودر هر سوراخی سر نکنتروس جریان انرژیروح رهایینقطه بی بازگشتقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادی منابع و امیدان های کوانتومی خلاشباهت کیهان و مغزهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دورخوشبختی چیستپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در ادرمان های جدید میگرنتست نوار عصب و عضلهروشی برای بهبود هوش عاطفنه جنگ و نه خونریزیلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسماه رجبضایعه ی عروقی مخچههیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم خطا در محاسبات چیزی کاملپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هدرمان جدید ای ال اس، توفرتصور از زمان و مکانرژیم غذایی سالم و ضد التهنوار مغز، مفید و بی خطرملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز سیاهچاله هامجموعه های پر سلولی بدن مطعمه ی شبکه های ارتباط اجهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهده روش موفقیتآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتغییرات منطقه بویایی مغزرحم مصنوعینورالژیمنابع انرژی از نفت و گاز اتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تسکته مغزیعلایم کمبود ویتامین E را علائم عصبی آلزایمر، با اویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشندین، اجباری نیستآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ فلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علدرگیری مغزی در سندرم کووجهل مقدسزمان پلانکچگونه واکسن کرونا را توزمنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاستم، بی پاسخ نیستعدم درکواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیدانشمندان پاسخ کوانتومی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استفاجعه ی جهل مقدسای همه ی وجود مندغدغه نتیجه ی نادانی استجهان کاملی در اطراف ما پرزندان ذهنینگاه از درون قفس یا بیرونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها دبخش دیگری در وجود انسان هسوالات پزشکیواکسن سرطانگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمداروی جدید s3 در درمان ام تاثیر درجه حرارت بر عملکرفلکس وتری با توضیح دکتر نقش گرمایش آب و هوا در همفرد یا اندیشهایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انزبان مشترک ژنتیکی موجوداناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری در کجاست؟ قشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردبرای زندگی سالم، یافتن تحس و ادراک قسمت سی و ششمپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تداروی ضد تشنج توپیراماتتاریکی خواهد ترسیدرویا و واقعیتنقش زنجبیل در جلوگیری از قلب دروازه ی ارتباطاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدزبان، وسیله شناسایی محیطمواد کوانتومی جدید، ممکنشانس یا تلاشهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atخلاصه ای از درمان های جدیپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهدر والنتاین کتاب بدید همتری فلوپرازینروزه داری متناوب، مغز را نمیتوان با بیرون انداختنقدرت مردمابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنمیدان بنیادین اطلاعاتشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خوشبختی دور از رنج های مپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریدرمان های جدید در بیماری تست آر ان اس دز میاستنی گروشی جدید در درمان قطع نخچه زیاد است بر من که در ایلا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسماپروتیلینضایعات در عصب زیر زبانیهیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هخطای ادراک کارماپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدرمان جدید سرطانتصادف یا قوانین ناشناختهرژیم غذایی ضد التهابینوار مغز، ترجمه ی فعالیت ملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز سیاهچاله های فضایی منابعمجرم، گاهی قربانی استظهور امواج مغزی در مغز مصهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جددهن، بزرگترین سرمایهآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تودروغ نگو به خصوص به خودتتغییرات مغز پس از 40 سالگیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنوسانات کوانتومی منبع مامنابع انرژی از نفت و گاز اتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تسال سیزده ماههعلت خواب آلودگی بعد از خوویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفدیوار همه اش توهم بودآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوفلج خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهدرگیری اعصاب به علت میتوجهان فراکتالزمان به چه دلیل ایجاد میشچگونه آن شکری که می خوریممنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاستون فقرات انسان دو پا جلعدالت برای من یا برای همهواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی دانشمندان اولین سلول مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استفاصله ها در مکانیک کوانتای آنکه نامش درمان و یادشذهن ما از در هم شکستن منبجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلزونیسومایدنگاه از درون مجموعه با نگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرنی در کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملبخشیدن دیگران یعنی آرامشپیامهای کاربرانواکسن سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمداروی جدید لنفوم و لوکمیتاثیر درجه حرارت بر عملکرفتار مانند بردهنقش پیش زمینه ها و اراده فرد حساس از نظر عاطفی و بایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انزبان چهار حرفی حیات زمیننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختبرخی ملاحظات در تشنج های حس و ادراک قسمت سیزدهمپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استداروی ضد جنون در درمان تیتاریخ همه چیز را ثبت کردهرویا و کابوسنقش زبان در سلطه و قدرت اقلب روباتیکاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسزدودن نقص از هوش مصنوعیموجود بی مغزی که می تواندشاهکار قرنهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکخم شدن فضا-زمانپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکتری فلوپرازینروزه داری و التهاب زیانبنمیتوان بر سیاه سیاه نوشقدرت و شناخت حقیقتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تسلول بنیادی و ای ال اسمیدازولام در درمان تشنج شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم مخانه ی تاریکپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتدرمان های جدید سرطانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج روشی جدید در درمان نابیننه عدم مطلق بلکه عدم با قلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پای بی قرارماجرای جهل مقدسضرورت زدودن افکارهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بخطای حسآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشادرمان جدید سرطانتضادهای علمیرژیم غذایی ضد دردنوار عصب و عضلهممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتسیاهچاله ها، دارای پرتو محل درک احساسات روحانیظرف باید پر شود چه با چرک هستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استدریای خداتغییرات آب و هوایی که به رساناها و ابر رساناها و عنوشیدن چای برای مغز مفید منابع انرژی از نفت و گاز اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوسانسور از روی قصد بسیاری حس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوسانسور بر بسیاری از حقایعماد الدین نسیمی قربانی ویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزدیوار، از ابتدا توهم بودآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کفلج خواب چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستدرب بسته با غیر خود باز مجهان قابل مشاهده بخش کوچزمان شگفت انگیزچگونه انتظارات بر ادراک منبع هوشیاری کجاست قسمت اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیاستارگانی قبل از آغاز کیهعسل طبیعی موثر در کنترل بوالزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانتو آرامش و صلحیدانشمندان تغییر میدان مغتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یفاصله ی همیشگی تصویر سازایمپلانت مغزیذهن چند جانبه نیازمند نگجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و زونا به وسیله ویروس ابله نگاه حقیقی نگاه به درون امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمربخشش، عقلانی یا غیر عاقلسایتهای دیگرواکسن ضد اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولداروی جدید میاستنی گراویتاثیر رو ح و روان بر جسمرفتار وابسته به شکلنقش آتش در رسیدن انسان بهفردا را نمیدانیمایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسازبان نیاز تکاملی استنادانی در قرن بیست و یکم،منبع خواب و رویاشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشبرخی مرزهای اخلاق و علوم حس و ادراک قسمت ششمپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسدارویی خلط آورتاریخ، اصیل نیست و ساخته رویا و خبر از آیندهنقش زبان در سلطه و قدرت اقلب را نشکناگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزسفر فقط مادی نیستموجودات مقهور ژنها هستندشاهکار شش گوشهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاخونریزی مغز در سندرم کووپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان ردر کمتر از چند ماه سوش جدترک امروزروزه داری و بیمار ی ام اس نمای موفقیتقدرت کنترل خودابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تسلول بنیادین از مخاط بینمکان زمان یا حافظه زمانشجاعت و ترسهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است خانواده پایدارپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالدرمان های رایج ام استشنج چیستروشی جدید در درمان سکته منهایت معرفت و شناخت درک علایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سرماجرای عجیب گالیلهضرب المثل یونانیهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشناخطر آلودگی هواآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیددرمان دارویی سرطان رحم بتظاهر خوابیده ی مادهراه فراری نیستنوار عصب و عضلهمن کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز سیاهچاله و تکینگی ابتدایمحل درک احساسات روحانی دعقل مجادله گرهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فردو بیماری روانی خود بزرگ آیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابدرک فرد دیگر و رفتارهای اتغییرات تکاملی سر انسان رستگاری محدود به یک راه ننوعی سکته مغزی ، وحشتناک منابع انرژی از نفت و گاز اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزساهچاله ها تبخیر نمیشودعوامل موثر در پیدایش زباویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کودید تو همیشه محدود به مقدآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟فلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خدرختان چگونه بر تشکیل ابجهان موازی و حجاب هازمزمه ات مانده در گوشمچگونه به سطح بالایی از هومنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هسخن نیکو مانند درخت نیکوعشق درونی به یگانگی خلقتواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیدانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمفتون های زیستیایمپلانت مغزی و کنترل دو ذهن هوشیار در پس ماده ی مجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش زیان غذاهای پرچربنگاه دوبارهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد به دلیل مصرف زیاد مهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومداروی جدید آلزایمرتاثیر روده بر مغزرفتار اجتماعی انسان، حاصنقش انتخاب از طرف محیط، نفرزندان زمان خودایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهازبان و کلمه حتی برای کساننازوکلسینمنتظر نمان چیزی نور را بهشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت شصت و هشتپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هودارویی ضد بیش فعالی سیستتازه های اسکیزوفرنی(جنورویا بخشی حقیقی از زندگی نقش سجده بر عملکرد مغزقوی تر باشاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزسفر نامه سفر به بم و جنوب مورد نادر همپوشانی دو بیشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و خواندن ، یکی از شستشو دهنپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو در آرزوهایت مداومت داشتهترکیب آمار و ژنتیکروزه داری سلول های بنیادنمایش تک نفرهقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق مکانیک کوانتومی بی معنی شرکت نورالینک ویدیویی ازهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشانخار و گلپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیدرمان های علامتی در ام استشنج و حرکات شبه تشنجی قاريتوکسيمب در درمان ام اسنهایت در بی نهایتلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم جدایی مغزماده ی تاریکضربه مغزی در تصادف رانندهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقخطرات هوش مصنوعیآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیدرمان زخم دیابتی با تکنوتظاهری از ماده است که بیدراه نجاتنوار عصب و عضلهمن پر از تلخیمابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز سیاهچاله ی منفرد یا سیاهمحدودیت چقدر موثر استعقل سالمهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سردو بار در هفته ماهی مصرف آینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولیندرک نیازمند شناخت خویش اتغذیه بر ژنها تاثیر داردرشته نوروایمونولوژی و نقنیکولا تسلامنابع انرژی از نفت و گاز اثر مضر مصرف طولانی مدت ر