دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چت جی پی تی

چت جی پی تی (ChatGPT)
هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات و سلامت تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت چهل و شش
این چت، جدیدترین «مدل زبانی» (Language Model) مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شده توسط مجموعه OpenAI به حساب می‌آید.
چت جی پی تی (ChatGPT) جدیدترین «مدل زبانی» (Language Model) مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شده توسط مجموعه OpenAI به حساب می‌آید.
اساساً، ChatGPT یک «چت‌بات» (Chatbot) مبتنی بر هوش مصنوعی است که می‌تواند هر سوالی را جواب دهد. چت جی پی تی می‌تواند موضوع‌ها و مباحث پیچیده‌ای را در حوزه‌های تخصصی مختلف مثل فیزیک، ریاضی و برنامه نویسی درک کند.
ربات پاسخگوی ChatGPT می‌تواند مسائل پیچیده در سطح دانشگاهی را حل کند، همچنین مطالب وبلاگی تولید کند، متن آهنگ بسازد، صفحات HTML ایجاد کند و سایر مواردی از این دست را انجام دهد.
برای بررسی بیشتر در مورد مباحث مربوط به هوش و خودآگاهی سیستم های هوش مصنوعی و جهان زنده، به مقاله یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمت پنجاه و سهو مقاله یحس و ادراک- قسمت بیست و پنجم در همین کانال مراجعه شود.https://https://www.youtube.com/watch?v=qT6j0SFmvwk


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده فرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت پنجاه و سایندرالمیوتونیک دیستروفیاز فرد ایستا و متعصب بگذردر آرزوهایت مداومت داشتهنگاه از بیرون مجموعهراست دستی و چپ دستیبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیتلقین اطلاعات و حافظهسردرد میگرن در کودکانکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آقلب را نشکنحس و ادراک قسمت شصت و ششاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان تشنجنادیدنی ها واقعی هستندزمان واقعیت است یا توهمبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمشواهدی از نوع جدیدی از حاتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکقدرت عشقخواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدرک احساسات و تفکرات دیگمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پزیباترین چیز در افزایش سبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال شبیه سازی میلیون ها جهان تو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجهان پیوستهتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هولزوم سازگاری قانون مجازاخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده درس گرفتن از شکست هامرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پزبان و شناخت حقیقت قسمت دبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیضرورت زدودن افکارتوهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارجهشهای مفید و ذکاوتی که دترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و همنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ارفتار وابسته به شکلمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استسفرنامه سفر به بم و جنوب برین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتعقیده ی بی عملتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدحق انتخابتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش محدود به ابعاد چهاراثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیترویا بخشی حقیقی از زندگی معنی روزهاستخوان های کشف شده، ممکهنر رها شدن از وابستگیسندرم پیریفورمیسبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قعوارض ازدواج و بچه دار شدتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هحوادث روزگار از جمله ویرجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی فامپیریدین یا نورلاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهروش های صرفه جویی در ایجامغز و اخلاقاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دغیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت چهلاولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی ضد تشنج توپیراماتچگونه مولکول های دی ان ایریشه های مشترک حیاتبه بالا بر ستارگان نگاه کتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمساختار فراکتال وجود و ذهکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت پنجاه و شایا کوچک شدن مغزانسان المیگرن و پروتئین مرتبط با از مخالفت بشنودر آسمان هدیه های نادیدننگاه از دور و نگاه از نزدرجزخوانی هایی که امروز ببیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتتلاش ها برای کشف منابع جدسردرد و علتهای آنکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آقیچی ژنتیکیحس و ادراک سی و هفتماگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیما بخشی از این جهان مرتبطاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSنادانی در قرن بیست و یکم،زمان پلانکبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالشواهدی از دنیسوان(شبه نئتنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در جهان قابل مشاهده بخش کوچتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمقطار پیشرفتخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدرک تصویر و زبان های مخلتمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالزیر فشار کووید چه باید کربارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنشبیه سازی سیستم های کوانتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبجهان پر از چیزهای اسرار آتاریکی و نورآشنا پنداریلزوم عدم وابستگی به گوگل خطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهدست آسمانمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت ها در کیهانزبان و شناخت حقیقت قسمت سبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برضررهای مصرف شکر و قند بر توهم وجودگامی در درمان بیماریهای جوانان وطنترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ارفتار اجتماعی انسان، حاصمسئول صیانت از عقیده کیساز روده تا مغزهمه چیز، ثبت می شودسفری به آغاز کیهانبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توعلم و ادراک فقط مشاهده ی تیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدحقیقت قربانی نزاع بین بی تصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتاثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننرویا تخیل یا واقعیتمعادله ها فقط بخش خسته کناستروژن مانند سپر زنان دهنر، پر کردن است نه فحش دسندرم پس از ضربه به سربرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریعید نوروز مبارکتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردحکمت الهی در پس همه چیزجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی لیراگلوتیداختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانروش هایی برای جلوگیری از مغز و سیر تکامل ان دلیلی اعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاغرور و علمتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت چهل و هفتاوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدارویی خلط آورچگونه میتوان با قانون جنرژیم های غذایی و نقش مهم به بالاتر از ماده بیندیشتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمساختار شبکه های مغزی ثابتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمسازگاری با محیط بین اجزاکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت بیست و چهایا این جمله درست است کسیمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نخستین همانند سازها تدر آستانه ی موج پنجم کووینگاه از درون مجموعه با نگرحم مصنوعیبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانتلاش هایی در بیماران قطع سردرد تنشنکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک- قسمت پنجاه و اپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسینزمان به چه دلیل ایجاد میشبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالشیشه ی بازالتی و سیلیکونتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولجهان موازی و حجاب هاتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتملمس کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشدرک حقیقت نردبان و مسیری محدودیت چقدر موثر استاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت زیرفون داروی ضد ام اسبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیشبکه های مصنوعی مغز به درتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستجهان پر از چیزهای جادویی تاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریمقاومت به عوارض فشار خون خطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ندستورالعمل مرکز کنترل بیمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز- از مغز نسبت طلایی، نشانه ای به سزبان جانسوزبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از ضررهای شکر بر سلامت مغزتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای جواب دانشمند سوال کننده تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیمنابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزرقیبی قدرتمند در برابر ممسئولیت جدیداز سایه بگذرهمه ی سردردها بی خطر نیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدعلم و روحتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگسحقیقت آنطور نیست که به نظتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگرداثرات مضر ماری جوانانه به اعدامرویا حقی از طرف خدامعجزه های هر روزهاسرار آفرینش در موجهوموارکتوس ها ممکن است دسندرم سردرد به دلیل افت فبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنعامل کلیدی در کنترل کارآتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به حافظه میتواند بزرگترین دجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی تشنجی دربارداریاختراع جدید اینترنت کواننور درونروش هایی ساده برای کاهش امغز کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک بازی سیر آفرینش از روح تا مغز بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمقالاتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفلج نخاعی با الکترودهای آنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت چهل و هشتايندگان چگونه خواهند دیدمنبع خواب و رویاارتباط هوش ساختار مغز و ژداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه مغز پیش انسان یا همرژیم های غذایی و نقش مهم به خودت مغرور نشوتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمستم با شعار قانون بدترین کمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت بیست و یکایا ابزار هوشمندی یا مغز میگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تدر درمان بیماری مولتیپل نگاه حقیقی نگاه به درون ارحم مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی برای درمان قطع نخاسردرد سکه ایکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک- قسمت بیست و پابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد زمان شگفت انگیزبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلشکل های متفاوت پروتئین هتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورجهان ما میتواند به اندازتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اوللوب فرونتال یا پیشانی مغخودروهای هیدروژنیابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استدرک دیگرانمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وازیرک ترین مردمبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذششبکیه های مصنوعیتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیجهان دارای برنامهتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکمقابله ی منطقی با اعتراضخطای حسابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای دغدغه نتیجه ی نادانی استمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز- از مغز نشانه های گذشته در کیهان زبان ریشه هایی شناختی اسبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهطلوع و حقیقتتوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و جوسازی مدرنتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در امنابع انرژی از نفت و گاز دولت یا گروهکابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريارموزی از نخستین تمدن بشرمسئولیت در برابر محیط زیاز علم جز اندکی به شما داهمیشه چشمی مراقب و نگهباسلول های بنیادیبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زحقیقت افرادتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی ساجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیرویاها از مغز است یا ناخومعجزه ی علماسرار بازسازی اندام هاهورمون شیرساز یا پرولاکتسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فععادت همیشه خوب نیستتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیحافظه و اطلاعات در کجاست جنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید ALSادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانروش جدید تولید برقبقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تعادلی بدنژن همه چیز نیستتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر نگاه و مشاهده ناظر فلج بل، فلجی ترسناک که آنآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت چهل و دومايا اراده آزاد توهم است یمنتظر نمان چیزی نور را بهارتباط پیوسته ی جهاندخالت در ساختار ژنهاچگونه هموساپينس بر زمین رژیم ضد التهابیبه دنبال رستگاری باشبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمستم، بی پاسخ نیستکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت بیست و دوایا بیماری ام اس (مولتیپمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تدر سال حدود 7 میلیون نفر نگاه دوبارهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معسردرد عروقی میگرنکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیقانون گذاری و تکاملحس و ادراک- قسمت شصت و چهابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان جدید میگرن با انتی ماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومزنجیرها را ما باید پاره کبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متشکل پنجم مادهتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهجهان مادی، تجلی فضا در ذهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دوملوتیراستامخورشید مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیدرک درست از خود و هوشیاریمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوزیست شناسی کل در جزء فراکبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگشباهت مغز و کیهانتوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایجهان در حال نوسان و چرخشتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشمقابله با کرونا با علم اسخطر آلودگی هواابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزذهن ما از در هم شکستن منبمرگ چیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتنشانه های پروردگار در جهزبان شناسی مدرن در سطح سلبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستطلای سیاهتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استجامعه ی آسمانیترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريارمز و رازهای ارتباط غیر کمستند جهان متصلازدواج های بین گونه ای، رهمیشه اطمینان تو بر خدا بسلول های بنیادی منابع و ابرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناعلم به ما کمک میکند تا موتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاحقیقت اشیاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان یک فرضیه رادیکاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایرویاهای پر رمز و حیرتی درمعجزه ی علم در کنترل کروناصل بازخوردهوش فوق العاده، هر فرد اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردعادت کن خوب حرف بزنیتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیحافظه و اطلاعات در کجاست جهل مقدسانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید s3 در درمان ام اداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهروش صحبت کردن در حال تکامبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم دفاعی بدن علیه مغز ژن هوش و ساختارهای حیاتی صفحه اصلیتاثیر نگاه انسان بر رفتافلج خوابآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت چهل و سومايا اراده آزاد توهم است یمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط انسانی، محدود به در مانهای کمر دردچگونه هوشیاری خود را توسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیستون فقرات انسان دو پا جلکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت بیست و سوایا بدون زبان میتوانیم تمیدان های مغناطیسی قابل از نخستین همانند سازها تدرمان های اسرار آمیز در آنگاهی بر قدرت بینایی درارساناها و ابر رساناها و عبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانتلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی قانون جنگلحساسیت روانی متفاوتابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشودرمان جدید کنترل مولتیپلماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیزندگی هوشمند در خارج از زبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزشکست حتمیتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریخجهان مرئی و نامرئیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سوملوزالمعده(پانکراس)مصنوعخوش قلبی و مهربانیابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ادرک عمیق در حیواناتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استزیست، مرز افق رویداد هستبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را شباهت مغز با کیهان مادیتولید مثل اولین ربات های گلوئونجهان در حال ایجاد و ارتقاتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَملاحظه های اخلاقی دربارهخطرات هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دذهن چند جانبه نیازمند نگمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز، از مغز نظام مثبت زندگیزبان شناسی نوین نیازمند بخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستطوفان فقر و گرسنگی و بی ستوهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به جاودانگی مصنوعیترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز دورترین نقطه ی قابل مشاهابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريارمز پیشرفت تواضع است نه طمشکل از کجاستاسکار، لگوی هوشمندهمیشه داناتر از ما وجود دسلول های بدن تو پیر نیستنبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شعلم بدون توقفتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای حقیقت تنها چیزی است که شاتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان ژنی از مغز انساحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قرویای شفافمعجزه در هر لحظه زندگیاصل علت و تاثیرهوش مصنوعی می تواند بر احسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختعادت کردن به نعمتتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیحافظه و اطلاعات در کجاستجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید میاستنی گراویادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستروشهای نو در درمان دیسک ببلوغ چیستبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت و نیستیژن یا نقشه توسعه مغز و نقسوالات پزشکیتاثیر نگاه انسان بر رفتافلج خواب چیستآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت نهمای نعمت من در زندگیممنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط از بالا به پایین مدر محل کار ارزش خودت را بچگونه واکسن کرونا را توزرژیم غذایی ضد التهابیچگونه آن شکری که می خوریمرژیم غذایی ضد دردبوزون هیگز چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاسخن و سکوتکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسفراتر از دیوارهای باورحس و ادراک قسمت بیستمایا تکامل هدفمند استمیدان بنیادین اطلاعاتاز نشانه ها و آثار درک شددرمان های بیماری آلزایمرنگاهی بر توانایی اجزاي برشته نوروایمونولوژی و نقبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مقانون جنگلخفاش با شیوع همه گیری جدیابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان جدید سرطانماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیزندگی بی دودبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاشگفت نیست من عاشق تو باشمتو یک معجزه ایکتابخانهجهان مشارکتیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)لیروپریم داروی ترکیبی ضدخوشبختی دور از رنج های مابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین درگیری قلب در بیماری ویرمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغزاوسکا درمان گوشربحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز شباهت کیهان و مغزتولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در جهان ریز و درشتتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وملاحظات بیهوشی قبل از جردفاع در برابر تغییر ساختابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دذهن هوشیار در پس ماده ی ممرگ و میر بسیار بالای ناشاز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیزبان، نشان دهنده ی سخنگو بخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتطوفان زیباییتوهم جسمگذشته را دفن کنجایی خالی نیستتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب ابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای رمز بقای جهش ژنتیکیمشکلات نخاعیاساس انسان اندیشه و باور همیشه راهی هستسلول عصبی شاهکار انطباق برای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دعلم در حال توسعهتکینگیپیوند اندام از حیوانات بحقیقت خواب و رویاتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان پاسخ کوانتومی احیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عروان سالممعرفت و شناختاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی و کشف زبان هایسوخت هیدروژنی پاکبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشعادت دادن مغز بر تفکرتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آحباب های کیهانی تو در توانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای میاستنی ادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیروشهای شناسایی قدرت شنوابلعیدن ستاره توسط سیاهچابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، پر از صداژنها نقشه ایجاد ابزار هوپیامهای کاربرانتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج دوطرفه عصب 6 چشمآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت چهارمای آنکه نامش درمان و یادشمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط بین هوش طبیعی و هودر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه انتظارات بر ادراک راه فراری نیستبوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاسخن پاک و ثابتکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت دهمایجاد احساساتمیدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان های جدید میگرننگاهت را بلند کنرشد مغز فرایندی پیچیده ابیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیسرعت فکر کردن چگونه استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروقانونمندی و محدودیت عالمخلا، حقیقی نیستابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان سرطان با امواج صوتماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلزندگی در جمع مواردی را بربیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تشگفت انگیز بودن کیهانتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تججهان هوشمندتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدلیس دگرامفتامین یا ویاسخانه ی تاریکابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت ددرگیری مغز در بیماری کویمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان مشترک ژنتیکی موجودابحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس شباهت زیاد بین سلول هاي عتولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین جهان شگفت انگیزتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهممانتین یا آلزیکسا یا ابدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درذهن تو همیشه به چیزی اعتقمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیزبان، وسیله شناسایی محیطبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازطولانی ترین شبتوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشجاذبهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهرمز جهانمشکلات بین دو همسر و برخیاستفاده از مغز، وزن را کمهمیشه عسل با موم بخوریمسلولهای ایمنی القا کنندهبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانعلم راهی برای اندیشیدن اتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استحقیقت در علم، هرگز نهایی تغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان اولین سلول مصناحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتروبات های ریز در درمان بیمغز فکر میکند مرگ برای دیاصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسودمندی موجودات ابزی بر برخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی عارضه جدید ویروس کرونا ستکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمحد و مرزها توهم ذهن ماستانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای ای ال اسادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید روشی برای بهبود هوش عاطفبنی عباس، ننگی بر تاریخبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیژنها ، مغز و ارادهسایتهای دیگرتاثیر ویروس کرونا بر مغز فناوری هوش مصنوعی نحوه خآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت نوزدهمایمپلانت مغزی کمک میکند مهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط شگفت مغز انسان و فدر ناامیدی بسی امید استمهربانی، شرط موفقیتارتباط شگفت انگیز مغز اندر هم تنیدگی مرزها و بی مچگونه به سطح بالایی از هوراه های جدید برای قضاوت ربی نهایت در میان مرزهاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسختی ها رفتنی استکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وفردا را نمیدانیمحس و ادراک قسمت دوازدهمایرادهای موجود در خلقت بمکانیک کوانتومی بی معنی از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان های جدید در بیماری چالش هوشیاری و اینکه چرا رشد مغز علت تمایل انسان ببیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیسعی کن به حدی محدود نشویتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقارچ بی مغز در خدمت موجودخلا، خالی نیستابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمانهای بیماری پارکینسماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییزندگی در سیاهچالهبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیشگفت زده و حیران باشتو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورجهان هوشیارتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشلا اکراه فی الدینخانواده پایدارابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهدرگیری مغز در بیماران مبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درزبان چهار حرفی حیات زمینبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحشباهت زیاد بین سلول هاي عتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتجهانی که نه با یک رخداد و تبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانمن کسی در ناکسی دریافتم دل به دریا بزنابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف ذهن خود را مشغول هماهنگیمرگ تصادفیاز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی ریسمانسفر فقط مادی نیستبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسطی یکصد هزار سال اخیر هرچتوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفجاذبه و نقش آن در شکلگیریتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنمنابع انرژی از نفت و گاز دین، اجباری نیستابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیرمز جهان خاصیت فراکتالمشکلات روانپزشکی پس از ساستفاده از هوش مصنوعی در همجوشی هسته ای، انرژِی بسلولهای بنیادی مصنوعی دربرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانعلم ساختن برج های چرخانتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهاحقیقت راستین انسان علم بتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان تغییر میدان مغاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاروبات کیانمغز قلباصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیلی محکم محیط زیست بر انبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان عدم توقف تکامل در یک انداتکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انساحریص نباشانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای دیابتادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشی جدید در درمان قطع نخبه قفس های سیاهت ننازبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خفیلمی بسیار جالب از تغییآینه در اینهحس و ادراک قسمت هفتمایمپلانت نخاعی میتواند دمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط شگفت انگیز مغز اندر هم تنیدگی کوانتومیچگونه باغبانی باعث کاهش راه های جدید برای قضاوت ربی ذهن و بی روحتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسرنوشتکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت سوماکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟مکانیزمهای دفاعی در براباز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان های رایج ام اسچالش هوشیاری و اینکه چرا رشد در سختی استبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستشلیک فراموشیتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملقبل از آغازخلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودرهای اسرارآمیز و پوشیدهماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرزندگی زمینی امروز بیش از با تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر شگفتی های زنبور عسلتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هاجهان های بسیار دیگرتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونلاموژین داروی ضد اوتیسم؟خار و گلابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مدرگیری مغزی در سندرم کوومدل هولوگرافیک تعمیم یافاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبزبان نیاز تکاملی استبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایشجاعت و ترستولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسسجهانی که از یک منبع، تغذیتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رمنابع انرژي پاک سرچشمه حدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملذهن سالممرگی وجود ندارداز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه تکامل در درمان بیمسفر نامه سفر به بم و جنوب بخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مطبیعت موجی جهانتوانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وجدایی خطای حسی استتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتمنابع انرژی از نفت و گاز دید تو همیشه محدود به مقدابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامرنگ کردن، حقیقت نیستمشکلات روانپزشکی در عقب استفاده از انرژی خلاهمراهی نوعی سردرد میگرنیسلام تا روشناییبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادعلایم کمبود ویتامین E را تکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانحقیقت غیر فیزیکیتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روش هاي جدیدی اخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بروح در جهانی دیگر استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاصول سلامت کمرهوش مصنوعی الفاگوسینوریپا داروی ترکیبی ضدبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندعدم درکتأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهحرکت چرخشی و دائمی کیهاناهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ضد میگرنارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلاروشی جدید در درمان نابینبه مغز خزندگان خودت اجازبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری ژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بفیزیک مولکولها و ذرات در آیندهحس و ادراک قسمت هفدهمایمان به رویااین پیوند نه با مغز بلکه مواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط غیرکلامی بین انسادر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه تکامل مغزهای کنونیراه پیروزی در زندگی چیستبی شرمیتقلید مرحله ای نسبتا پیشسریع دویدن مهم نیستکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیفشار و قدرتحس و ادراک قسمت سی و هشتماگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماما انسانها چه اندازه نزداز واقعیت امروز تا حقیقتدرمان های علامتی در ام اسچالش هوشیاری و اینکه چرا ز گهواره تا گوربیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به شلیک فراموشیتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از قبل از انفجار بزرگخلاصه ای از درمان های جدیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودروغ نگو به خصوص به خودتماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریزندگی زودگذربالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به شانس یا تلاشتو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولجهان هایی در جهان دیگرتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپولایو دوم دکتر سید سلمان فخارق العاده و استثنایی بابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسادرگیری مغزی در سندرم کوومدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتزبان و کلمه حتی برای کسانبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاشرکت نورالینک ویدیویی ازتومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریجهانی در ذهنتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو منابع انرژی از نفت و گاز دنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکامل تا مغز از مغز تا نظریه تکامل در درمان بیمسفر به مریخ در 39 روزبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار طبیعت بر اساس هماهنگیتوازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرجریان انرژی در سیستم های تشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانمنابع بی نهایت انرژی در ددیدن خدا در همه چیزابعاد بالاترنقطه بی بازگشترنگین کمانمشاهده گر جدای از شیء مشااستفاده از سلول های بنیاهندسه ی پایه ایسلسله مباحث هوش مصنوعیبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانعلایم کمبود ویتامین E را تکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانحقیقت غیر قابل شناختتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53دانشمندان روشی برای تبدیاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکروح رهاییمغز مانند تلفن استاضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک های بسیگار عامل افزایش مرگ ومبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانعسل طبیعی موثر در کنترل بتئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس چشایی و بویاییاولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ضد الزایمرارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیروشی جدید در درمان سکته مبه نقاش بنگربعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور بر بسیاری از حقایژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نفیزیک و هوشیاریآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت هجدهماین اندوه چیستموجود بی مغزی که می تواندارتروز یا خوردگی و التهادر هم تنیدگی کوانتومی و دچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه انسان شدن، راه رفتن وبی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از روی طبیعتسریعترین کامپیوتر موجودکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده فضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت سی و ششماگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدما انسانها چه اندازه نزداز کجا آمده ام و به کجا میدرمان ژنتیکی برای نوآوریچالش هوشیاری و اینکه چرا زمین در برابر عظمت کیهانبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باقدم زدن و حرکت دید را تغیخم شدن فضا-زمانابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده دریای خداماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهزندگی سلول در بدن، جدای اباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستشاهکار قرنتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)جهان یکپارچهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رلبخند بزن شاید صبح فردا زخبر مهم تلسکوپ هابلابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید ددرگیری اعصاب به علت میتومدیون خود ناموجوداز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً زبان و بیان نتیجه ساختمابحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانشربت ضد خلطتومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستجهان، تصادفی نیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسمنابع انرژی از نفت و گاز دنیا، هیچ استابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتذره ی معین یا ابری از الکمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمسفر تجهیزات ناسا به مریخ بخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقطعمه ی شبکه های ارتباط اجتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چجریان انرژی در سیستم های تشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چمنابع جدید انرژیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنرهبر حقیقیمشاهده آینده از روی مشاهاستفاده از سلول های بنیاهندسه ی رایج کیهانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اعلت خواب آلودگی بعد از خوتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز حقایق ممکن و غیر ممکنتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدائما بخواناختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانروزه داری متناوب، مغز را مغز مادران و کودکان در زماطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله های فضایی منابعبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توعشق درونی به یگانگی خلقتتئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک (قسمت اول )اولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی سل سپتارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرريتوکسيمب در درمان ام اسبه نقاش بنگربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی ساهچاله ها تبخیر نمیشودکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تفیزیکدانان ماشینی برای تآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت هشتمفاصله ها در مکانیک کوانتآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت پنجماین ایده که ذرات سیاهچالموجودات مقهور ژنها هستندارزش حقیقی زبان قسمت اولدر هر سوراخی سر نکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه بی شکستبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید از طبیعتسرگیجه از شایعترین اختلاکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاقفس ذهنحس و ادراک قسمت سیزدهماگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طما اکنون میدانیم فضا خالاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرمان پوکی استخوانچالش دیدگاه های سنتی در بزمین زیر خلیج فارس تمدنی بیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکشناخت و معرفت، و نقش آن دتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاقدرت مردمخونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدرک فرد دیگر و رفتارهای اماشین دانشاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جزندگی، مدیریت انرژیباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدشاهکار شش گوشتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)جهان یکپارچهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینلحظات خوش با کودکانخدا موجود استابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژندرختان اشعار زمینمدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آزبان و بیان، در سایه پیشربحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتشش مرحله تکامل چشمتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میجهش های ژنتیکی مفید در ساتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جذرات کوانتومی زیر اتمی قمرز بین انسان و حیوان کجااز تکامل تا مغز، از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو سفر دشوار اکتشافبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدظهور امواج مغزی در مغز مصتوسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موجریان انرژی در سیستم های تشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستمناطق خاصی از مغز در جستجدژا وو یا اشنا پنداریاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشروی و منیزیم در تقویت استمطالبه ی حق خوداستفاده از سلول های بنیاهندسه بنیادینسم زنبور ، کلیدی برای واربرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعماد الدین نسیمی قربانی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میحل مشکلتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام اساختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستروزه داری و بیمار ی ام اس مغز چون ابزار هوش است دلیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ها، دارای پرتو بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امعصب حقوق نورولووتئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک (قسمت دوم )اولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد چاقیارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنریه زغالیبه نادیدنی ایمان بیاوربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه را اصالت دادن، جز فرکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سفاصله ی همیشگی تصویر سازحس و ادراک قسمت پنجاهاینکه به خاطرخودت زندگی موسیقی نوارزش حقیقی زبان قسمت دومدر والنتاین کتاب بدید همچگونه حافظه را قویتر کنیرابطه تشنج و اوتیسمبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذسرگردانیکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیقلب و عقلحس و ادراک قسمت ششماگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طما از اینجا نخواهیم رفتاز انفجار بزرگ تا انفجار درمان پوکی استخوانچاالش ها در تعیین منبع هوزمان چیستبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز شناخت درون، شناخت بیرون؛تمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت کنترل خودخواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندرک نیازمند شناخت خویش امبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زازونیسومایدباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاشاید گوشی و چشمی، آماده شتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پجهان کنونی و مغز بزرگتریتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرلرزش ناشی از اسیب به عصبخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسدرد باسن و پا به دلیل کاهمداخله ی زیانبار انساناز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آزبان و تکلم برخی بیماریهبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردششمین کنگره بین المللی ستوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدجهش های ژنتیکی غیر تصادفتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اذرات کوانتومی زیر اتمی قمرز جدید جستجو و اکتشاف، از تکامل تا مغز، از مغز تهفت سین یادگاری از میراث سفرنامه سفر به بم و جنوب برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرظرف باید پر شود چه با چرک توصیه های سازمان بهداشت پول و شادیجستجوی متن و تصویر به صورتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطامنبع هوشیاری کجاست قسمت دژاوو یا آشناپنداریاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردررویا و واقعیتمطالبی در مورد تشنجاستفاده از سلول های بنیاهندسه در پایه ی همه ی واکسماگلوتید داروی کاهش دهنبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دعوامل موثر در پیدایش زباتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصحلقه های اسرارآمیزثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ام اساختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هاروزه داری سلول های بنیادمغز چگونه صداها را فیلتر اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده عضلانی که طی سخن گفتن چقدتا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمرحس و ادراک قسمت 67اولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد چاقیارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیریواستیگمینبه هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سفتون های زیستیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاینکه خانواده ات سالم باموسیقی هنر مایع استارزش حقیقی زبان قسمت سومدر یک فراکتال هر نقطه مرکنگاه محدود و تک جانبه، مشرادیوی مغز و تنظیم فرکانبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقویت حافظه یا هوش مصنوعسربازان ما محققا غلبه می کودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت شصت و هشتاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شما اشیا را آنطور که هستنداز بحث های کنونی در ویروسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلناتوانی از درمان برخی ویزمان و مکان، ابعاد کیهان بیندیشهیچ اندر هیچشناسایی تاریخچه ی تکاملیتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت انسان در نگاه به ابعخواب سالم عامل سلامتیابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدرک و احساسمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهزونا به وسیله ویروس ابله باد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وشاید درست نباشدتو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بجهان کاملی در اطراف ما پرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلادردهای سال گذشته فراموش مدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پزبان و شناخت حقیقت قسمت چبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهصبر بسیار بایدتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژی از نفت و گاز دو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اذرات کوانتومی زیر اتمی قمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکامل تا مغز، از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیسفرنامه سفر به بم و جنوب برنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که عقل مجادله گرتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دجستجوی هوشیاری در مغز ماتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دگرگونی های نژادی و تغییاثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیرویا و کابوسمطالعه ای بیان میکند اهداستیفن هاوکینگ در مورد ههندسه زبانِ زمان استسندرم کووید طولانیبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندعوامل ایجاد لغت انسانی و تکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهحمله ویروس کرونا به مغزثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای تغییر دهنده ی سیاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری روزهای سختمغز ناتوان از توجیه پیدااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی تولید کنندهبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومغم بی پایانتا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت 74اولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج با قابليت تارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستریاضیات یک حس جدید استبه کدامین گناه کشته شدندبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمساخت شبکه عصبی با الفبای کلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمفروتنی و غرورحس و ادراک قسمت پنجاه و داینترنت بدون فیلتر ماهوامیهمانهای ناخوانده عامل ارزش خود را چگونه میشناسدر کمتر از چند ماه سوش جدنگاه انسان محدود به ادراراز تغییربیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیتقویت سیستم ایمنیسردرد میگرنکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخقلب روباتیکحس و ادراک قسمت شصت و دواگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان تومورهای مغزی با اناتوانی در شناسایی چهره زمان و صبربیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترشناسایی سلول های ایمنی اتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی قدرت ذهنخواب سالم عامل سلامتی و یابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردرک کنیم ما همه یکی هستیممجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عزیباترین چیز در پیر شدنبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترشب سیاه سحر شودتو باید نیکان را به دست بکشف ارتباط جدیدی از ارتبجهان پیوستهتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم سازگاری قانون مجازاخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همدردی که سالهاست درمان نشمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو زبان و شناخت حقیقت قسمت ابحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرصرع و درمان های آنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیجهشهای مفید و ذکاوتی که دترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقمنابع انرژی از نفت و گاز دو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از رفتار مانند بردهمسمومیت دانش آموزان، قمااز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان مناسبسفرنامه سفر به بم و جنوب برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرعقلانیت بدون تغییرتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نورحفره در مغزتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش قدرت استاثرات فشار روحی شدیدچند جهانیرویا و خبر از آیندهمعماری، هندسه ی قابل مشااستیفن هاوکینگ در تفسیر هنر حفظ گرهسندرم گیلن باره به دنبال برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریعواملی که برای ظهور لغت اتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استحمایت از طبیعتجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس واختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخروش مقابله مغز با محدودیمغز و اخلاقاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهانبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیغم بی پایانتابوهای ذهنیآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت 75اولین دروغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج با قابليت تارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجریسدیپلام تنها داروی تایبه امید روزهای بهترتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختن آیندهکلرال هیدرات برای خوابان