دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت هجدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت هجدهم

ابتدای پرچگال و پرحرارت اولیه عالم مادی(یا تکینگی)، بر اساس معیارهای جدید فیزیک، منطقه ای است که قوانین رایج فیزیک در آن متلاشی میشود.

و چرا راه دور برویم؟

حتی در کیهان کنونی- که میلیاردها سال تا تکینگی فاصله دارد، بر اساس نظریه عدم قطعیتهایزنبرگ، جایی برای بروز شگفتی هایی- که قابل انتظار بیشتر مردم نیست یا شاید بگوییم معجزات- باقی میماند یعنی اعتماد بر قوانین فیزیک فعلی و اعتماد بر نگاه های کنونی، با نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ همخوانی ندارد؛ چه برسد خود تکینگی شگفت انگیزی که هیچ کدام از قوانین فیزیک در آن پابرجا نیست!

در این دنیای شگفت انگیز و حیرت آور اعتماد بر نگاه کوچک و کم سوی انسان امروز، جز غروری جدای از جریان زندگی نیست؛ جریانی- که پس از جدا شدن از منبع آب، طراوت و حرکتش وابسته به پیوند با منبع و سرچشمه های ابتدایی است و زنده با این سرچشمه های ابتدایی است-؛ به طوری که هرگاه این پیوند، قطع شود در ابتدا آب، راکد میشود و در مرحله بعد اگر بقایی از آب بماند، لجنزاری پر از کثافت و میکروب و پشه میشود.

پیوند با ریشه ها و سرچشمه ها، عامل حرکت و زندگی است و اینجاست که میتوان عالم مادی خود را عدمی با قابلیت وجود بدانیم که وجود آن، در پیوند با ریشه ها و منابع است.

به همین ترتیب، امروز علم فیزیک جدید فهمیده است ثابت کیهانی، بدون تصور کیهان های موازی با کیهان ما امکان پذیر نیست. پس نگاه بر ابتدای کیهان، منحصر به سیاهچاله های فضایی و حتی تکینگی پرچگال و پرحرارت نیست بلکه خود تکینگی ابتدایی، تجلی ای از دنیایی پیچیدهتر، در آسمانی بلندتر است و این تجلی، چیزی جز نمایش جهان بالاتر، در ظرفی تنگ نیست؛ ظرفی که هرگاه جریان آب قطع شود، محتویاتش در ابتدا لجنزار و در مرحله بعد تبدیل به عدم میگردد.

و در مسیر بازگشت از این تجلی به سوی نوری- که آن را می نمایاند- انتظار نمایش کامل آن نور، نیست زیرا تجلی اگر منبع نور را به طور کامل نشان دهد، تبدیل به خود منبع نور میشود و چیزی از تجلی باقی نمی ماند.

و هرچند تجلی، جز جلوه ای از ابتدایی نورانی نیست ولی از تجلی تا نور جلوه کننده آن، راهی طولانی از تاریکی تا نور است و همین راه از عالم مادی تا ریشه و پایه آن هم وجود دارد.

و این راه، از نخستین همانندسازهای اولیه تا نخستین الیاف حسی درک کننده محیط- که امکان بقای بیشتر را برای موجود زنده فراهم میکند تا توسعه ابزار ادراکی و شناختی، برای بقای بیشتر تا ایجاد مغز

و تا درک محدودیت های مغز و محدودیت ها و فشارهای سخت تکامل آن بر جسم موجود زنده تا کوششی برای ایجاد مغز مصنوعی و هوش مصنوعی برای کاستن از فشار تکاملی مغز،

و بعدها حتی تلاشی برای جستن دیدی فراتر از مغز و مادیات و ابزار هوشی فراتر از مغز، راهی پر فراز و نشیب است که در آن، نازیدن به گذشته و نسب ها مهم نیست بلکه بذری برای نهال های آینده شدن، مهم است.

(نظریه ارتقا و تکامل

تکامل در زمانی حاصل میشود که تمایز و وراثت، در نتیجه زاد و ولد و انتخاب مناسب ترین و سازگارترین مورد با طبیعت، توسط طبیعت احاطه کننده، موجود باشد.

مثلا اگر تکامل اندام مرکب مانند چشم و گوش و بینی را در نظر بگیریم، نخستین گامها در تکامل، سلول حسی در حیوان ابتدایی چند سلولی است.

پس از آن، این سلول ها در نسل های بعدی زیاد میشود زیرا تمایزی در نتیجه جهش ژنتیکی وجود دارد که این زیادشدن را مهیا و آماده میکند و اگر این سلول های حسی، سود و انرژی ای را برای حیوان فراهم کند، به او کمک میکند بیشتر از آنچه برایش انرژی از دست میدهد، از دشمن رهایی یابد و غذا به دست بیاورد و حیواناتی- که این مشخصه را به دست خواهند آورد- برای بقا تواناتر هستند و محیط طبیعی آنها را بر می گزیند.

و به این ترتیب، انتخاب این سلول های حسی انجام میشود.

و به این ترتیب هرگاه گام تکاملی فایده بیشتری در مقایسه با باری- که بر حیوان وارد میکند- داشته باشد، حفظ میشود.

و بعد از آنکه سلول های حسی اختصاصی، با گام های تکاملی و در نتیجه تمایز و انتخاب طبیعی زیاد شد، مجموعه سلول هایی ایجاد میشود که نور را حس میکند.

و سلولهای دیگری هم هستند که مواد شیمیایی و بوها را حس میکند و این مراحل و گام ها ادامه می یابد.

پس وقتی مجموعه سلول هایی در حیوان موجود باشد که نور را حس کند، وقتی تمایز فراهم باشد محیط، برترین را بر می گزیند پس به سوی بهترین حالت روی میکند و شکل مقعر را(در چشم)ترجیح میدهد زیرا نور را بهتر حس میکند و عدسی ای را ترجیح میدهد- که نور را متمرکز میکند و تصویر را واضح میکند- و این حالت، ادامه می یابد.

کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن- ص76)
@salmanfatemi👇👇

https://youtu.be/ZENi9ltsP-8

https://www.instagram.com/tv/B2pEQDRpshH/?igshid=1pmmhecm2fdpv

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری بیش فعالیداستانها و مفاهیمی اشتباکندر در بیماریهای التهاباندوهگین نباش اگر درب یا نقش روزه داری در سالم و جبحثی در مورد نقش ویتاميندرگیری اعصاب به علت میتوگیاه خواری و گوشت خوار کدایا ابزار هوشمندی یا مغز نورون هاي مصنوعی می توانبرخی اثرات مضر ویتامین دروشی جدید در درمان سکته مپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقای موجود زنده از ناتوانی از درمان برخی ویتلقین اطلاعات و حافظهزبان و تکلم برخی بیماریهفیزیکدانان ماشینی برای تاختلالات مخچهتاثیر رژیم گیاه خواری بر نظریه تکامل در درمان بیمتوصیه هایی در مصرف ماهیسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژي پاک سرچشمه حارتروز یا خوردگی و التهاجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نسرعت فکر کردن چگونه استمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سومهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر داروهای ضد التهاب طی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز، از مغز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجوزوز گوشپیامهای کاربرانآیا دست مصنوعی به زودی قاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ چالش است یا منفعبیماری تی تی پیدر مانهای کمر دردکوچک شدن مغز از نئاندرتاانسان قدیم در شبه جزیره عنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی جالب درباره محدودیترقیبی قدرتمند در برابر مگالکانزوماب، دارویی جدیایا بیماری ام اس (مولتیپنورون های ردیاب حافظهبرخی اختلالات عصبی مثانهريتوکسيمب در درمان ام اسپیشینیان انسان از هفت میابزار بقای موجود زنده از ناتوانی در شناسایی چهره تلاش هایی در بیماران قطع زبان و شناخت حقیقت قسمت چفرگشت و تکامل تصادفی محض اختلالات حرکتی در انسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هفت چیز که عملکرد مغز تو توضیحی ساده در مورد هوش مسیاره ابلهانمولتیپل اسکلروز در زنان ارزش حقیقی زبان قسمت اولجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر تشلیک فراموشیمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ظهور امواج مغزی در مغز مصمغز ما کوچکتر از نیم نقطهازدواج های بین گونه ای، رديدن با چشم بسته در خواب یک پیشنهاد خوب برای آسان سایتهای دیگرآیا راهی برای رفع کم آبی مغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری ضعف عضلات نزدیک بدر چه مرحله ای از خواب ، رکودک ایرانی که هوش او از انسان جدید از چه زمانی پانقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد نقش کلسیم و رموزی از نخستین تمدن بشرگامی در درمان بیماریهای ایا بدون زبان میتوانیم تنوروپلاستیسیتی چیستبرخی بیماری ها که در آن بریواستیگمینپیشرفتی مستقل از ابزار هابزار بقای موجود زنده از نخاع ما تا پایین ستون فقرتلاشی برای درمان قطع نخازبان و شناخت حقیقت قسمت افراموش کارها باهوش تر هساختلالات صحبت کردن در انتاثیر رژیم گیاهخواری بر هفت سین یادگاری از میراث تکامل چشمسیاره ابلهانمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش حقیقی زبان قسمت دومجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سشنا در ابهای گرم جنوب نیمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش مهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکعلم به ما کمک میکند تا مومغز مادران و کودکان در زماستفاده از هوش مصنوعی در دی متیل فومارات(زادیوا)(یکی از علل محدودیت مغز امآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز حریص برای خون، کلید تبیماریهای تحلیل عضلانی ادر هم تنیدگی کوانتومی و پکودکان خود را مشابه خود تانسان عامل توقف رشد مغزنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد عملکرد لوب فرمز و رازهای ارتباط غیر کگاهی لازم است برای فهم و ایا تکامل هدفمند استنوشیدن چای برای مغز مفید برخی بیماری های خاص که بدرژیم های غذایی و نقش مهم پاسخ گیاهان در زمان خوردابزار بقای موجود زنده از نخستین تصویر از سیاهچالهتلاشی جدید در درمان ام اسزبان و شناخت حقیقت قسمت دفراموشی همیشه هم بد نیستادامه بحث تکامل چشمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهمیشه عسل با موم بخوریمتکامل ابزار هوش ، راه پر سیر آفرینش از روح تا مغز موجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت سومجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر کپسول نوروهرب بر سشناخت و معرفت، و نقش آن دمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکعلایم کمبود ویتامین E را مغز چون ابزار هوش است دلیاستیفن هاوکینگ در مورد هدژا وو یا اشنا پندارییادگیری مهارت های جدید دآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز زنان جوانتر از مغز مربیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان های بیماری آلزایمرکوری گذرای ناشی از موبایانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش سجده بر عملکرد مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهرویای شفافگاهی مغز بزرگ چالش استایرادهای موجود در خلقت بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی توجهات در ببمار پاررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپختگی پس از چهل سالگي به ابزار بقای موجود زنده از نرمش های مفید در سرگیجهتمایل زیاد به خوردن بستنزبان و شناخت حقیقت قسمت سفرایند حذف برخی اجزای مغادغام میان گونه های مختلتاریخ همه چیز را ثبت کردههوموارکتوس ها ممکن است دتکامل زبانسیستم تعادلی بدنموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب یا نرووسجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی سلول های ایمنی امخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکعلایم کمبود ویتامین E را مغز چگونه صداها را فیلتر استیفن هاوکینگ در تفسیر دژاوو یا آشناپندارییادآوری خواب و رویاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغزهای کوچک بی احساسبیوگرافیدرمان های جدید میگرنکی غایب شدی تا نیازمند دلاولین هیبرید بین انسان ونقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهروبات های ریز در درمان بیگذر زمان کاملا وابسته به اگر نعمت فراموشی نبود بسچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی سلولهای عصبی در تلاراه های جدید برای قضاوت رپرورش مغز مینیاتوری انساابزارهای بقای موجود زندنرمشهای مهم برای تقویت عتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان، وسیله شناسایی محیطفرد حساس از نظر عاطفی و بادغام دو حیطه علوم مغز و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی می تواند بر احتکامل ساختار رگهای مغزی سیستم دفاعی بدن علیه مغز میهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشواهدی از دنیسوان(شبه نئمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا واکنش های یاد گرفته ومغز آیندگان چگونه است ؟استخوان های کشف شده، ممکدانشمندان ژنی از مغز انسژن هوش و ساختارهای حیاتی افراد آغاز حرکت خودشان رمغزتان را در جوانی سیمکشبیوگرافیدرمان های رایج ام اسکاهش التهاب ناشی از بیمااولین مورد پیوند سر در اننقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهروح رهاییگربه شرودینگر و تاثیر مشاگر نعمت فراموشی نبود بسچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی سيناپسها طی تکامل و راه های جدید برای قضاوت رآلزایمرابزارهای پیشرفته ارتباط چرا مغزهای ما ارتقا یافت تمدن بشری و مغز اخلاقیسفر نامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی مارتقا و تکامل سنت آفرینش تبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل شناخت انسان با کشفسکته مغزیمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشاهکار قرنمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطویتامین دی گنجینه ای بزرعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تمااصول سلامت کمردانشمندان روش هاي جدیدی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقافزایش قدرت ادراکات و حسنقش قهوه در سلامتیبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان ژنتیکی برای نوآوریکایروپاکتیک چیستاولین تصویر در تاریخ از سنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهروزه داری و بیمار ی ام اس گزیده ای از وبینار یا کنفاگر تلاش انسان امروز براچگونه هموساپينس بر زمین بررسي علل احتمالي تغيير راه پیروزی در زندگی چیستآیا ما تنها موجودات زنده ابزارهای دفاعی و بقای موچرا حیوانات سخن نمی گوینتمساح حد واسط میان مغز کوسفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجودارتوکين تراپی روشی جديد تری فلوپرازینهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتئوری تکامل امروز در درمساخت شبکه عصبی با الفبایمیدان مغناطيسي زمین بشر از آغاز خلقت تا نگاه انساحقیقت راستین انسان علم بهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی میلیون ها جهان مروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريواکنش های ناخودآگاه و تقعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمداضطراب و ترسدانشمندان روشی برای تبدیژنها نقشه ایجاد ابزار هوافسردگی و اضطراب در بیمانقش مهاجرت در توسعه نسل ابیست تمرین ساده برای جلودرمان جدید میگرن با انتی کاربرد روباتهای ريزنانواولین سلول مصنوعینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره هوش و تفاوتهروش مقابله مغز با محدودیگزارش یک مورد جالب لخته وابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه آن شکری که می خوریمبررسی و اپروچ جدید بر بیمرشته نوروایمونولوژی و نقآیا مغز تا بزرگسالی توسعاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان درتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب قدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط میکروب روده و پارتری فلوپرازینهوش مصنوعی الفاگوتئوری تکامل در پیشگیری و ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مکانیزمهای دفاعی در براباز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی سیستم های کوانمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريواکسن سرطانعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طاطلاعاتی عمومی در مورد مداروهای مصرفی در ام اسژنها ، مغز و ارادهالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش هورمون های تیروئید دبیشتر کمردردها نیازی به درمانهای بیماری پارکینسکاربرد روباتهای ريز، در اوکرلیزوماب داروی جدید شنقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره احساسات متفاروش های صرفه جویی در ایجاگشایش دروازه جدیدی از طرابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک بررسی سیستم تعادلی بدن ارشد مغز علت تمایل انسان بآیا همه جنایت ها نتیجه بیاثرات مفید قهوهتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا در مغز انسان، فرورفتتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت انسان در نگاه به ابعارتباط چاقی و کاهش قدرت بتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی از عروسک تا کتا 20 سال آینده مغز شما به ساختار شبکه های مغزی ثابما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طاطلاعاتی عمومی در مورد مداروهای ضد بیماری ام اس وژنهای هوش ، کدامندالتهاب شریان تمپورالنقش ژنتیک در درمان اختلابا هوش مصنوعی خودکار روبدرک فرد دیگر و رفتارهای اکجای مغز مسئول پردازش تجايندگان چگونه خواهند دیدچند جهانیبحثی درباره احساساتی غیرروش هایی ساده برای کاهش اپمبرولیزوماب در بیماری چابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش بررسی علل کمر درد در میانزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا هوش ارثی دریافتی از پاثرات مضر ماری جواناتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط هوش ساختار مغز و ژتشنج چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر مشاهده بر واقعیت بسخن پاک و ثابتما انسانها چه اندازه نزداز تکنیکی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوراپامیل در بارداریعصب حقوق نورولووآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شبلندی در ذهن ما درک بلندیداروی فامپیریدین یا نورلکلرال هیدرات برای خوابانکمردرد و علل آنامیوتروفیک لترال اسکلرونقش انتخاب از طرف محیط، نبارداری بدون رحمدرک و احساسکشف مکانیسم عصبی خوانش پايا اراده آزاد توهم است یچندین ماده غذایی که ماننبخش دیگری در وجود انسان هروش صحبت کردن در حال تکامپنج اکتشاف شگفت آور در موابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل بزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی هوشمند در خارج از زآیا هوش سریعی که بدون احساجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آتولید سلولهای جنسی از سلسفری به آغاز کیهانلبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط انسانی، محدود به تغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسریعترین کامپیوتر موجودما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تحس چشایی و بویاییهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشش مرحله تکامل چشممزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملورزش هوازی مرتب خیلی به قعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدبه زودی شبکه مغزی به جای داروی تشنجی دربارداریکمردرد با پوشیدن کفش مناامگا سه عامل مهم سلامتنقش اتصالات بین سلولهای بازگشت از آثار به سوی خدادرک احساسات و تفکرات دیگکشف مکانیسمی پیچیده در بايا اراده آزاد توهم است یچه زیاد است بر من که در ایبرنامه و ساختار پیچیده مروشهای نو در درمان دیسک بپوست ساعتی مستقل از مغز دابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل بسیاری از بیماری های جدیزیباترین چیز در افزایش سآیا هشیاری کوانتومی وجودفلج بل، فلجی ترسناک که آناجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پتوانایی مغز و دیگر اجزای سلولهای بنیادی مصنوعی درلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط شگفت مغز انسان و فتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتاسرگیجه از شایعترین اختلاما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز حس و ادراک (قسمت اول )هیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وششمین کنگره بین المللی سمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختورزش هوازی ، بهترین تمریمقالاتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استبوزون هیگز چیستداروی جدید s3 در درمان ام بیماری گیلن باره و بیمارداروی جدید ضد میگرنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش حفاظتی مولکول جدید دبازسازي مغز و نخاع چالشی درک تصویر و زبان های مخلتکشف ارتباط جدیدی از ارتبای آنکه نامش درمان و یادشچهار میلیارد سال تکامل ببرین نت به جای اینترنتروشهای شناسایی قدرت شنواپیموزایدابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت مغز انسان و میمون هزیرفون داروی ضد ام اسفلج خواباحساس گذر سریعتر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو توازن مهمتر از فعالیت زیسلسله مباحث هوش مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتاسردرد و علتهای آنماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت دوم )هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر انتخاب از طرف محیط صرع و درمان های آنمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز- از مغز دقیق ترین تصاویر از مغز اورزش و میگرنتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقابیماری ای شبیه آلزایمر و داروی ضد تشنج با قابليت تکنگره بین المللی سردرد دانفجار و توقف تکاملی نشانقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحتی علمی درباره تمایل بدرک عمیق در حیواناتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوایندرالچهار ساعت پس از کشتار خوکبرای پیش بینی آینده مغز دروشی برای بهبود هوش عاطفپیچیدگی های مغزی در درک زابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر قدرت بینایی دراتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان چهار حرفی حیات زمینفلج خواب چیستاخلاق و علوم اعصابتاثیر رو ح و روان بر جسمنزاع بین علم و جهل رو به پتوسعه برخی شغل ها با هوش سم زنبور ، کلیدی برای وارلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویتامین دی بر بیماسردرد تنشنماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهارمهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر ترکیبات استاتین (سضررهای مصرف شکر و قند بر مشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز- از مغز دلایلی که نشان میدهد ما بورزش بهترین درمان بیش فعصفحه اصلیآیا خداباوری محصول تکاملمغز از بسیاری حقایق می گرمغز برای فراموشی بیشتر کبیماری ای شبیه ام اس مولتداروی ضد تشنج با قابليت تکنگره بین المللی سردرد دانگشت نگاری مغز نشان میدنقش داروهاي مختلف معروف بحث درباره پیدایش و منشادرگیری قلب در بیماری ویرگنجینه ای به نام ویتامین ایا کوچک شدن مغزانسان النوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر توانایی اجزاي بتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و بیان، در سایه پیشرفیلمی بسیار جالب از تغییاختلال در شناسایی حروف و تاثیر رژیم گیاه خواری بر نظام مثبت زندگیتوصیه های غیر دارویی در سسودمندی موجودات ابزی بر ممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط غیرکلامی بین انساجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ژنها بر اختلالات خسردرد سکه ایمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجمهدف از تکامل مغزتاثیر دپاکین بر بیماری مضررهای شکر بر سلامت مغزمعنی روزهاز تکینگی تا مغز- از مغزتدندان ها را مسواک بزنید تورزش در کمر دردسوالات پزشکیآیا دلفین ها می تواند از