دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

التهاب شریان تمپورال

التهاب شریان تمپورال temporal arterities یا giant cell arteritis عامل مهم سردرد در افراد مسن

این بیماری معمولا در افراد مسن دیده میشود. و اگر درمان نشود عوارض بدی مانند نابینایی شریانی یا اختلال شنوایی دارد.

چون شبیه دیگر انواع سردرد است باید با دقت بررسی شود. در معاینه فیزیکی رگ های جلوی گوش برجسته یا دردناک در لمس با کاهش نبض میتواند باشد.

تست های التهاب خون مانند ESR CRP به تشخیص کمک میکند.

چون ممکن است عروق بزرگ بدن بجز شریان تمپورال را درگیر کند از روش های تشخیص بیماری های عروقی مانند داپلر عروق و یا magnetic resonance imaging angiography و اسکن PET استفاده میشود.

در روش PET عروق بزرگ با مواد رادیو اکتیو بررسی میشود و حتی محل التهاب را میتوان تشخیص داد.

روش اصلی تشخیص با بیوپسی شریان تمپورال است.(روشی ساده بدون نیاز به بستری)

درمان با دوز بالای کورتون است چند روز پس از درمان علایم بیمار برطرف میشود، ولی به دلیل عوارض زیاد کورتون به خصوص در سن بالا میتوان از داروهای مهارگر ایمنی مانند متوتروکسات در کنار کورتون با دوز کم استفاده کرد.

داروی جدید تایید شده به وسیله FDA ،
Tocilizumab
است که به صورت تزریق زیر جلدی است.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/giant-cell-arteritis/diagnosis-treatment/drc-20372764

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريمرکز خنده در کجای مغز استدرک احساسات و تفکرات دیگواکسن سرطانارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز انسان برای شادمانی طروشهای شناسایی قدرت شنواژنها ، مغز و ارادهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان چهار حرفی حیات زمینکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسم زنبور ، کلیدی برای وارگزارش یک مورد جالب لخته واطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه آن شکری که می خوریمسردرد تنشنآیا مغز تا بزرگسالی توسعآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییچرا حجم مغز گونه انسان درضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاقدم زدن و حرکت دید را تغیخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی الفاگوصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امکانیزمهای دفاعی در برابداروی تشنجی دربارداریهوش عاطفی بیشتر در زناناثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلمرگ انتقال است یا نابود شدرک تصویر و زبان های مخلتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز انسان برای شادمانی طروشی برای بهبود هوش عاطفژنهای هوش ، کدامنداز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون های تیروئید دزبان و بیان، در سایه پیشرکاربرد روباتهای ريز، در از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامسودمندی موجودات ابزی بر گشایش دروازه جدیدی از طربلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه انتظارات بر ادراک سردرد سکه ایآیا همه جنایت ها نتیجه بیآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )چرا در مغز انسان، فرورفتضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرقدرت انسان در نگاه به ابعدفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک تا کسوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید s3 در درمان ام هوش عاطفی در زنان بیشتر ااجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای مراحل ارتقای پله پله کیهدرک عمیق در حیواناتوراپامیل در بارداریارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان رو به کوچک تر شروشی جدید در درمان قطع نخکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ژنتیک در درمان اختلازبان و تکلم برخی بیماریهکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمچند جهانیسیاهچاله و تکینگی ابتدایپمبرولیزوماب در بیماری چبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پچگونه باغبانی باعث کاهش سرعت فکر کردن چگونه استآیا هوش ارثی دریافتی از پآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )چراروياها را به یاد نمی آطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هلوب فرونتال یا پیشانی مغدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک تا کپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید ضد میگرنهوشیاری کوانتومیهوش، ژنتیکی است یا محیطیاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیمزایای شکلات تلخ برای سلدرگیری اعصاب به علت میتوورزش هوازی مرتب خیلی به قارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان رو به کوچکتر شدروشی جدید در درمان سکته مکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط نقش انتخاب از طرف محیط، نزبان و شناخت حقیقت قسمت چکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر چندین ماده غذایی که ماننسیاره ابلهانپنج اکتشاف شگفت آور در موبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصچگونه جمعیت های بزرگ شکل شلیک فراموشیآیا هوش سریعی که بدون احسآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمچراروياها را به یاد نمی آظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده ملبخند بزن شاید صبح فردا زدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک تا کسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیما با کمک مغز خود مختاريمداروی ضد تشنج با قابليت تهیچگاه از فشار و شکست نتراحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش مسیر دشوار تکامل و ارتقارقیبی قدرتمند در برابر مورزش هوازی ، بهترین تمریارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز ایندگان چگونه استريتوکسيمب در درمان ام اسکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش اتصالات بین سلولهای زبان و شناخت حقیقت قسمت اکشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر چه زیاد است بر من که در ایسیاره ابلهانپوست ساعتی مستقل از مغز دبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهچگونه جمعیت های بزرگ شکل شنا در ابهای گرم جنوب نیآیا هشیاری کوانتومی وجودآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی فلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت پنجمنزاع بین جهل و علم رو به پعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتلرزش ناشی از اسیب به عصبدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی ضد تشنج با قابليت تهاوکينگ پیش از مرگش رسالاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سمشکلات نخاعیرموزی از نخستین تمدن بشرورزش و میگرنارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز ابزار برتر بقاریواستیگمینکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری منقش حفاظتی مولکول جدید دزبان و شناخت حقیقت قسمت دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر چهار میلیارد سال تکامل بسیر آفرینش از روح تا مغز پیموزایدبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییچگونه حافظه را قویتر کنیشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بفلج خوابحس و ادراک قسمت سومنزاع بین علم و نادانی رو علایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دلزوم سازگاری قانون مجازادو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براماه رجبداستانها و مفاهیمی اشتبادر مانهای کمر دردهاوکينگ پیش از مرگش رسالاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیمشاهده آینده از روی مشاهرمز و رازهای ارتباط غیر کورزش بهترین درمان بیش فعارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز از بسیاری حقایق می گررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب نقش حیاتی تلومر دی ان آ دزبان و شناخت حقیقت قسمت سکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر چهار ساعت پس از کشتار خوکسیستم تعادلی بدنپیچیدگی های مغزی در درک زبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بینایینگاهی بر قدرت بینایی دراشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشافلج خواب چیستحساسیت روانی متفاوتنزاع بین علم و جهل رو به پعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرلزوم سازگاری قانون مجازاديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک تا کمایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشماپروتیلینمبانی ذهنی سیاه و سفیددر چه مرحله ای از خواب ، رهدف از تکامل مغزاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش ممعنی روزهرویای شفافورزش در کمر دردارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز برای فراموشی بیشتر کراه های جدید برای قضاوت رکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش داروهاي مختلف معروف زبان، وسیله شناسایی محیطگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار مغزی روشی مهم در تشخسیستم دفاعی بدن علیه مغز پیوند مغز و سر و چالشهای بیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در سانگاهی بر توانایی اجزاي بشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينفیلمی بسیار جالب از تغییخلاصه ای از مطالب همایش منظام مثبت زندگیعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دممانتین یا آلزیکسا یا ابدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک تا کمایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهمجموعه های پر سلولی بدن مدر هم تنیدگی کوانتومی و پهزینه ای که برای اندیشیداختلالات حرکتی در انسانتکامل چشممغز فکر میکند مرگ برای دیروبات های ریز در درمان بیوزوز گوشارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟راه های جدید برای قضاوت رکندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جسفر نامه سفر به بم و جنوب گیاه خواری و گوشت خوار کدازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهنورون هاي مصنوعی می توانسکته مغزیپیوند سر، یکی از راه حلهاآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفناتوانی از درمان برخی ویشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتفیزیکدانان ماشینی برای تخواندن ، یکی از شستشو دهننظریه تکامل در درمان بیمعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهمنابع انرژي پاک سرچشمه حدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی در کامپیوترهااگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخامحل درک احساسات روحانیدرمان های بیماری آلزایمرهستي مادي ای که ما کوچکتراختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهروح رهایییک پیشنهاد خوب برای آسان ارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز بزرگ چالش است یا منفعراه پیروزی در زندگی چیستکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اسفرنامه سفر به بم و جنوب گالکانزوماب، دارویی جدیاستفاده از هوش مصنوعی در نورون های ردیاب حافظهساخت شبکه عصبی با الفبایپیشینیان انسان از هفت میآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دناتوانی در شناسایی چهره شبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و فرگشت و تکامل تصادفی محض خواب سالم عامل سلامتیهفت چیز که عملکرد مغز تو عید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بمولتیپل اسکلروز در زنان دژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی جدید در درمان ام اسمحل درک احساسات روحانی ددرمان های جدید میگرنهستی ما پس از شروعی چگال ادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانمغز مادران و کودکان در زمروزه داری و بیمار ی ام اس یکی از علل محدودیت مغز امارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالشهای پیش رورشته نوروایمونولوژی و نقکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اسفرنامه سفر به بم و جنوب گامی در درمان بیماریهای استیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوروپلاستیسیتی چیستساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیشرفتی مستقل از ابزار هآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دنخاع ما تا پایین ستون فقرشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب ففراموش کارها باهوش تر هسخواب سالم عامل سلامتی و یهفت سین یادگاری از میراث عامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدمواد کوانتومی جدید، ممکندانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاگر تلاش انسان امروز براتمایل زیاد به خوردن بستنمحدودیت های حافظه و حافظدرمان های رایج ام اسو هر کس تقوای خدا پیشه کنادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی مغز چون ابزار هوش است دلیروش مقابله مغز با محدودییادگیری مهارت های جدید داز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید ترشد مغز علت تمایل انسان بکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اسفرنامه سفر به بم و جنوب گاهی لازم است برای فهم و استیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سنوشیدن چای برای مغز مفید ساختار شبکه های مغزی ثابپاسخ گیاهان در زمان خوردآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیرینخستین تصویر از سیاهچالهشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستخواب عامل دسته بندی و حفطهمیشه عسل با موم بخوریمعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارموجود بی مغزی که می توانددانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی درمانگر کامپیابزار هوش در حال ارتقا ازتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید میگرن با انتی ویتامین E برای فعالیت صحادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفمغز چگونه صداها را فیلتر روش های صرفه جویی در ایجایادآوری خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مرزمین زیر خلیج فارس تمدنی کوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب گاهی مغز بزرگ چالش استاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازیننوعی سکته مغزی ، وحشتناک سخن پاک و ثابتپختگی پس از چهل سالگي به آیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بنرمش های مفید در سرگیجهشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند حذف برخی اجزای مغخودآگاهی و هوشیاريهوموارکتوس ها ممکن است دعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلاموجودات مقهور ژنها هستنددانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحابزارهای بقای موجود زندابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کومخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمانهای بیماری پارکینسویتامین E در چه مواد غذایارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درممغز آیندگان چگونه است ؟روش هایی ساده برای کاهش اژن هوش و ساختارهای حیاتی از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسزندگی هوشمند در خارج از زکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياسفری به آغاز کیهانگذر زمان کاملا وابسته به اصول سلامت کمرتری فلوپرازینچیزی خارج از مغزهای ما نیسریعترین کامپیوتر موجودپرورش مغز مینیاتوری انساآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست نرمشهای مهم برای تقویت عشش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهفرد حساس از نظر عاطفی و بخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی می تواند بر احعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و میهمانهای ناخوانده عامل داروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریمدارک ژنتیکی چگونه انساندرک فرد دیگر و رفتارهای اویتامین دی گنجینه ای بزرارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و مغز انسان ایا طبیعتا تماروش صحبت کردن در حال تکامژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشزیباترین چیز در افزایش سکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياسلولهای بنیادی مصنوعی درگربه شرودینگر و تاثیر مشاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مچگونه مغز پیش انسان یا همسرگیجه از شایعترین اختلاآلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست چرا مغزهای ما ارتقا یافت ششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهقانون مندی نقشه ژنتیکی مخانواده پایدارهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير میگرن سردردی ژنتیکی که بداروهای ضد بیماری ام اس وهوش احساسیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمروری بر تشنج و درمان هایدرک و احساسواکنش های ناخودآگاه و تقارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به مغز انسان برای ایجاد تمدروشهای نو در درمان دیسک بژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش قهوه در سلامتیزیرفون داروی ضد ام اسکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياسلسله مباحث هوش مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستچگونه هموساپينس بر زمین سردرد و علتهای آنآیا ما تنها موجودات زنده آیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستچرا حیوانات سخن نمی گوینصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهقارچ بی مغز در خدمت موجودخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممیدان مغناطيسي زمین بشر داروی فامپیریدین یا نورلهوش احساسی