دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

التهاب شریان تمپورال

التهاب شریان تمپورال temporal arterities یا giant cell arteritis عامل مهم سردرد در افراد مسن

این بیماری معمولا در افراد مسن دیده میشود. و اگر درمان نشود عوارض بدی مانند نابینایی شریانی یا اختلال شنوایی دارد.

چون شبیه دیگر انواع سردرد است باید با دقت بررسی شود. در معاینه فیزیکی رگ های جلوی گوش برجسته یا دردناک در لمس با کاهش نبض میتواند باشد.

تست های التهاب خون مانند ESR CRP به تشخیص کمک میکند.

چون ممکن است عروق بزرگ بدن بجز شریان تمپورال را درگیر کند از روش های تشخیص بیماری های عروقی مانند داپلر عروق و یا magnetic resonance imaging angiography و اسکن PET استفاده میشود.

در روش PET عروق بزرگ با مواد رادیو اکتیو بررسی میشود و حتی محل التهاب را میتوان تشخیص داد.

روش اصلی تشخیص با بیوپسی شریان تمپورال است.(روشی ساده بدون نیاز به بستری)

درمان با دوز بالای کورتون است چند روز پس از درمان علایم بیمار برطرف میشود، ولی به دلیل عوارض زیاد کورتون به خصوص در سن بالا میتوان از داروهای مهارگر ایمنی مانند متوتروکسات در کنار کورتون با دوز کم استفاده کرد.

داروی جدید تایید شده به وسیله FDA ،
Tocilizumab
است که به صورت تزریق زیر جلدی است.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/giant-cell-arteritis/diagnosis-treatment/drc-20372764

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تکینگیباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگمنبع خواب و رویاسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکعصب حقوق نورولووآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیحافظه و اطلاعات در کجاست انسان خطرناکترین موجوددین، اجباری نیستنوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سدرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیاستفاده از انرژی خلاقلب یا مغززونیسومایدویتامین بی 12 در درمان دردتکامل زبان انسان از پیشیبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهموجودات مقهور ژنها هستندسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی احس و ادراک قسمت 74اوکرلیزوماب داروی جدید شدانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرقدم زدن و حرکت دید را تغیزبان چهار حرفی حیات زمینوالزارتان داروی ضد فشار تاثیر مشاهده بر واقعیت ببدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایما انسانها چه اندازه نزدشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی آیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هشتماینکه به خاطرخودت زندگی داروی جدید s3 در درمان ام نگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معبقا با سازگارترین فرد اسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟زدودن نقص از هوش مصنوعیواکسن ضد اعتیادتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای ماده ای ضد التهابیشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هاآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت سوماکسی توسین و تکامل پیش اداروی ضد تشنج توپیراماتچالش کمبود اندام برای پیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی روح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد به بالاتر از ماده بیندیشمن کسی در ناکسی دریافتم سلول بنیادی و ای ال اسیک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر حرکات چشم بر امواج پول و شادیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مابزار هوش در حال ارتقا ازدر والنتاین کتاب بدید هماز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست ببی سوادی در قرن 21منابع انرژی از نفت و گاز سندرم جدایی مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ چیستجهانی در ذهنافسردگی و ساختار مغزنقش غذاها و موجودات درياخوشبختی دور از رنج های مابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغدرمان های علامتی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تALS نگاهی کامل بر بیماری ورژیم ضد التهابیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتومورهای ستون فقراتبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ی منفرد یا سیاهعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردجاذبهامید درمان کرونا با همانخطا در محاسبات چیزی کاملچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز از مغز تفال نیکورحم مصنوعیهیچگاه از فشار و شکست نترتوانایی مغز و دیگر اجزای بیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارعواملی که برای ظهور لغت اآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیحقیقت تنها چیزی است که شااندوه در دنیا استدهن، بزرگترین سرمایهچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون از تکامل تا مغز، از مغز تفراتر از دیوارهای باورزمان پلانکهستي مادي ای که ما کوچکترهستی ما پس از شروعی چگال تکامل فردی یا اجتماعیبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابمنتظر نمان چیزی نور را بهسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهعصب سیاتیکآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست انسان عامل توقف رشد مغزدیوار همه اش توهم بودنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیدست و پا زدن در سایه؟بعد پنجماستفاده از سلول های بنیاقلب دروازه ی ارتباطزونا به وسیله ویروس ابله ویتامین بی هفدهتکامل ساختار رگهای مغزی بحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجموسیقی نوسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 75ايندگان چگونه خواهند دیددانشمندان اولین سلول مصنچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برااصول انجام برخی نرمش ها دقدرت مردمزبان نیاز تکاملی استواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر نگاه ناظر هوشیار ببدون بار گذشتهگلوئونما انسانها چه اندازه نزدشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت هشتاد و ناینکه خانواده ات سالم باداروی جدید لنفوم و لوکمینگاه کلی نگرارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسبقا در ازای بیماریلایو دوم دکتر سید سلمان فسفر فقط مادی نیستواکسن علیه سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و ماده، چیزی نیستشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت سی و هشتماکسکاربازپین در درمان تشداروی ضد جنون در درمان تیچالش دیدگاه های سنتی در باز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییتنها در برابر جهانبه جای محکوم کردن دیگران من پر از تلخیمسلول عصبی شاهکار انطباق یک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر دوپامین و سروتونینپول و عقیدهمخچه ابزاري که وظیفه آن فصبور باشجهان یکپارچهآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دخلاصه ای از درمان های جدیابزار بقا از نخستین هماندر یک فراکتال هر نقطه مرکاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحروشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیبی شرمیژن همه چیز نیستمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر درجه حرارت بر عملکپیام های ناشناخته بر مغز جهان، تصادفی نیستاقلیت خلاقنقش غذاها و موجودات درياخانه ی تاریکابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تفقر داده ها در هوش مصنوعیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوهم فضای خالیبیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ی تولید کنندهعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهجاذبه و نقش آن در شکلگیریامیدوار باش حتی اگر همه چخطای ادراک کارماچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیدرمان سرگیجه بدون دارواز تکینگی تا مغز از مغز تفاکسیبترحم مصنوعیهیپرپاراتیروئیدیسمتوازن مهمتر از فعالیت زیبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزعوارض ازدواج و بچه دار شدآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از سحقیقت خواب و رویااندوه دردی را دوا نمیکنددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استدرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیماز تکامل تا مغز، از مغز تفرد موفقزمان به چه دلیل ایجاد میشو هر کس تقوای خدا پیشه کنتکامل مادی تا ابزار هوشمبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیمامنتظر زمان ایده آل نشوسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسراعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیحافظه و اطلاعات در کجاستانسانیت در هم تنیده و متصدیوار، از ابتدا توهم بودنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایدست کردن در گوشبعد از کرونااستفاده از سلول های بنیاقلب روباتیکزیان غذاهای پرچربویتامین دی گنجینه ای بزرتکامل شناخت انسان با کشفبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورموسیقی هنر مایع استسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 78ايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان تغییر میدان مغچگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشاصول توسعه ی یک ذهن کاملقدرت و شناخت حقیقتزبان و کلمه حتی برای کسانواکنش به حس جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر بدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در ما اکنون میدانیم فضا خالشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت هشتاد و شاینترنت بدون فیلتر ماهواداروی جدید میاستنی گراوینگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنبقای حقیقی در دور ماندن البخند بزن شاید صبح فردا زسفر نامه سفر به بم و جنوب واکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استماده، چیزی بیش از یک خلا شب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سی و ششماگر فقط مردم میفهمیدند کدارویی خلط آورچاالش ها در تعیین منبع هواز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را تنهاییبه خوبی های دیگران فکرکنمن بی من، بهتر یاد میگیرمسلول عصبی، در محل خاص خودیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر دپاکین بر بیماری مپوست ساعتی مستقل از مغز دمخچه تاثیر گذار بر حافظهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخم شدن فضا-زمانابزار بقا از نخستین هماندر کمتر از چند ماه سوش جداز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را بی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی منابع انرژی از نفت و گاز سندرم سردرد به دلیل افت فطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکپیدایش زبانجهش های ژنتیکی مفید در سااقیانوس نادانینقش غذاها در کاهش دردهای خانواده پایدارابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای رژیم غذایی ضد التهابیهوشمندی کیهانتوهم فضای خالی یا توهم فضبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ی ابلهانعلم و روحتاریک ترین بخش شبپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستجبران از دست رفته هاامیدواریخطای حسچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدرمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز- از مغز فاجعه ی جهل مقدسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمعید نوروز مبارکآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب حقیقت در علم، هرگز نهایی اندوهگین نباش اگر درب یا دو بیماری روانی خود بزرگ نوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شوددرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمااز تکامل تا مغز، از مغز تفرد یا اندیشهزمان شگفت انگیزفرد حساس از نظر عاطفی و بزنان باهوش تروفور و فراوانیتکامل مداومبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیمنحنی که ارتباط بین معرفسختی ها رفتنی استترس و آرمان هاغم بی پایانآیا ما کالا هستیممغز قلبحافظه ی هوش مصنوعیانسانیت در برابر دیگراندید تو همیشه محدود به مقدنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهاندست آسمانبعد از کرونااستفاده از سلول های بنیاقلب را نشکنزیباترین چیز در پیر شدنویروس مصنوعیتکامل، نتیجه ی برنامه ریبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هامیهمانهای ناخوانده عامل سرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 82ايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان روش هاي جدیدی چگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتاصول سلامت کمرقدرت کنترل خودزبان و بیان نتیجه ساختماواکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر نگاه انسان بر رفتابرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین ما از اینجا نخواهیم رفتشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجمایندرالداروی جدید آلزایمرنگاه از بیرون مجموعهارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیبلندی در ذهن ما درک بلندیلحظات خوش با کودکانسفر به مریخ در 39 روزوابستگی یعنی قلادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنماست مالیشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیحس و ادراک قسمت سیزدهماگر میدانی مصیبت بزرگتر دارویی ضد بیش فعالی سیستنابینایی در نتیجه ی گوشی از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استبه خودت مغرور نشومننژیتسلولهای ایمنی القا کنندهیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر داروهای ضد التهاب پوشاندن خود از نورمدل همه جانبه نگر ژنرالیصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگترینقش خرچنگ های نعل اسبی درخونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین هماندر آرزوهایت مداومت داشتهاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکپیر شدن حتمی نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفالکترومغناطیس شنوایی و هنقشه مغزی هر فرد منحصر بهخار و گلابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنرژیم غذایی ضد دردهوشیاری و وجودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)بیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ابلهانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غباپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاجدا کردن ناخالصی هاامیدواری و مغزخطر آلودگی هواچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدرمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز- از مغز فاصله ها در مکانیک کوانترساناها و ابر رساناها و عهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوسعه برخی شغل ها با هوش بیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتعامل کلیدی در کنترل کارآآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشاحقیقت راستین انسان علم باندام حسی، درک از بخش هایدو بار در هفته ماهی مصرف نوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی روداز تکامل تا مغز، از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن ااز خود رها شوفردا را نمیدانیمزنجیرها را ما باید پاره کوقاحت و تمسخر دیگرانتکامل چشمبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریمنشأ اطلاعات و آموخته ها سرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع مغم بی پایانآیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه انسان و حافظه ی هوشانسان، گونه ای پر از تضاددیدن خدا در همه چیزنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادیندست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهواستفاده از سلول های بنیاقوی تر باشزیباترین چیز در افزایش سویروس های باستانی، مغز متکثیر سلول در برابر توقف بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولمیوتونیک دیستروفیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 87ای نعمت من در زندگیمدانشمندان روشی برای تبدیچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگورفتار مانند بردهتقلید از طبیعتاضطراب و ترسقدرت انسان در نگاه به ابعزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر نگاه انسان بر رفتابرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمما اشیا را آنطور که هستندشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاهایا کوچک شدن مغزانسان الداروی جدید ای ال اسنگاه از دور و نگاه از نزدارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایربلوغ چیستلرزش ناشی از اسیب به عصبسفر تجهیزات ناسا به مریخ واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به ماست مالی با هوش انسانیشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت ششماگر نیروی مغناطیس نباشد داستانها و مفاهیمی اشتباناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استبه دنبال رستگاری باشمنابع انرژي پاک سرچشمه حسلولهای بنیادی مصنوعی دریک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر داروی ضد تشنج سدیم پیموزایدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرآغاز فصل سرما و دوباره تکنقش داروهاي مختلف معروف خواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین هماندر آسمان هدیه های نادیدناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکپیشینیان انسان از هفت میجهش تمدنی عجیب و شگفت انسالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقشه های مغزی جدید با جزیخارق العاده و استثنایی بابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابراه فراری نیستهوشیاری و افسردگیتوهم چیستبیماری دیستروفی میوتونیکمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ابلهانعلم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، جدایی خطای حسی استامیدی به این سوی قبر نیستخطرات هوش مصنوعیچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدرها بسته نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتفاصله ی همیشگی تصویر سازرشته نوروایمونولوژی و نقهدف یکسان و مسیرهای مختلتوصیه های سازمان بهداشت با هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینعادت همیشه خوب نیستآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهحقیقت غیر فیزیکیانرژی بی پایان در درون هردو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفهمه جا خیر بکاردرگیری مغز در بیماری کویهمیشه چشمی مراقب و نگهبادرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میاناز درخواست ها جدا شوفرزندان زمان خودزندگی فعال و مثبت روند آلوقت نهيب هاي غير علمي گذشتکامل و ارتقای نگاه تا عمبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها منشاء کوانتومی هوشیاری اسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گغیرقابل دیدن کردن مادهآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استحباب های کیهانی تو در توانعطاف پذیری مکانیسمی علدیدگاه نارسای دوگانه ی منورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهواستیفن هاوکینگ در مورد هقیچی ژنتیکیزیر فشار کووید چه باید کرویرایش DNA جنین انسان، برتأثیر نیکوتین سیگار بر مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)میگرن و پروتئین مرتبط با سعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت چهلای همه ی وجود مندانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های برفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذاطلاع رسانی اینترنتیقدرت ذهنزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر ویتامین دی بر بیمابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتما به جهان های متفاوت خودشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به آگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و یایا این جمله درست است کسیداروی جدید برای میاستنی نگاه از درون قفس یا بیرونارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانبلعیدن ستاره توسط سیاهچالرزش عضله یا فاسیکولاسیوسفر دشوار اکتشافوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنماشین دانششبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت شصت و هشتاگر نعمت فراموشی نبود بسدخالت در ساختار ژنهاناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیبه زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز سلام تا روشنایییکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر مغزپیموزایدمدل هولوگرافیک تعمیم یافصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهآغاز مبهم آفرینشنقش درختان در تکاملخواب سالم عامل سلامتیابزار بقا از نخستین هماندر آستانه ی موج پنجم کوویاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11ریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هومنابع بی نهایت انرژی در دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکپیشرفت های جدید علوم اعصجهشهای مفید و ذکاوتی که دالکترودهای کاشتنینقشه با واقعیت متفاوت اسخبر مهم تلسکوپ هابلابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً درمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستراه نجاتهوشیاری کوانتومیتوهم و خیالبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کانامنبع هوشیاری کجاست قسمت سیب یکسان و دیدگاه های متعلم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تجریان انرژی در سیستم های امیدی تازه در درمان سرطادفاع از پیامبرچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسماندرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز، از مغز فتون های زیستیرشد مغز فرایندی پیچیده اهدف یکسان، در مسیرهای متتوصیه های غیر دارویی در سبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیعادت کن خوب حرف بزنیآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهحقیقت غیر قابل شناختانرژی تاریکدو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بیناتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خااز روده تا مغزفرضیه ای جدید توضیح میدهزندگی هوشمند در خارج از زوقتی فهمیدی خطا کردی برگتکامل و ریشه ی مشترک خلقتبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستمهمان ناخواندهسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج غرور و علمآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمحباب هایی تو در تواهرام مصر از شگفتی های جهدژا وو یا اشنا پندارینوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کاراستیفن هاوکینگ در تفسیر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزیرفون داروی ضد ام اسویشن پروتأثیر نگاه انسان بر رفتابحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)میگرن سردردی ژنتیکی که بشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهل و هفتای آنکه نامش درمان و یادشدانش، یک انسان را ناسازگچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های برفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعاطلاعات حسی ما از جهان، چقدرت عشقزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر ویروس کرونا بر مغز برین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنما با کمک مغز خود مختاريمشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان آپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و دایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی جدید برای کاهش وزننگاه از درون مجموعه با نگارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیبنی عباس، ننگی بر تاریخلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمبانی ذهنی سیاه و سفیدشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت شصت و دواگر نعمت فراموشی نبود بسدر میان تاریکی و روشنایینادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز سلاح و راهزنییافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکپیچیدگی های مغزمگسمدل های ریز مغز مینی برینصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنقش ذهن و شناخت در حوادث خواب سالم عامل سلامتی و یابزار بقا از نخستین هماندر درمان بیماری مولتیپل از تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عهوش عاطفی قسمت نهمریواستیگمینتوقف؛ شکستبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهمنابع جدید انرژیسوخت هیدروژنی پاکطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکپیشرفت در عقل است یا ظواهجهشهای مفید و ذکاوتی که دالگو نداشتیمنقص های سیستمی ایمنیخدا موجود استابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمراه های جدید برای قضاوت رهوشیاری سنتی یا هوشیاری توهم وجودبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیر آفرینش از روح تا مغز علم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلجریان انرژی در سیستم های امگا سه عامل مهم سلامتدفاع در برابر تغییر ساختنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن باز تکینگی تا مغز، از مغز فروتنی معرفتیرشد مغز علت تمایل انسان بهدف از تکامل مغزتوصیه هایی در مصرف ماهیبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساختن آیندهتروس جریان انرژیعادت کردن به نعمتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودحقیقت، آن چیزی نیست که جلانرژی تاریک که ما نمی تودو داروی جدید برای میاستنوار مغز در تشخیص بیماری نوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشندرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کناز سایه بگذرفساد اقتصادی سیتماتیک درزندگی و داراییوقتی پر از گل شدی خودت را تکامل ابزار هوش ، راه پر بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیمهندسی ژنتیک در حال تلاش سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستغربال در زندگیآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیحد و مرزها توهم ذهن ماستاولویت بندی ها کجاستدژاوو یا آشناپندارینوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعاستخوان های کشف شده، ممکقانون مندی نقشه ژنتیکی مزیرک ترین مردمواقعیت فیزیکی، تابعی از تأثیر شیرینی های حاوی لوبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پمیگرن شدید قابل درمان اسشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هشتایمپلانت مغزیدائما بخوانچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیاطلاعاتی عمومی در مورد مقضاوت ممنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر ژنها بر اختلالات خبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسما بخشی از این جهان مرتبطشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاه و سایا بیماری ام اس (مولتیپداروی جدید برای ای ال اسنگاه حقیقی نگاه به درون اارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آببه قفس های سیاهت ننازلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب وراپامیل در بارداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشمباحث مهم حس و ادراکشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هاآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت شصت و ششاگر با مطالعه فیزیک کواندر مانهای کمر درداز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسبه سیاهی عادت نکنیممنابع انرژی از نفت و گاز سلسله مباحث هوش مصنوعییاد گرفتن مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکپیچیدگی های مغزی در درک زمدیون خود ناموجودصرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آافت فشار خون ناگهانی در ونقش روی و منیزیم در سلامتخواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقا از نخستین هماندر سال حدود 7 میلیون نفر از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت هفتمریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ومناطق خاص زبان در مغزسودمندی موجودات ابزی بر طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکپیشرفت ذهن در خلاقیت استجوانان وطنالگو و عادت را بشکن و در انقص در تشخیص هیجانات عامخدا نور آسمان ها و زمین اابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تفن آوری های جدید علیه شناراه های جدید برای قضاوت رهوش، ژنتیکی است یا محیطیتوهم وجودبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش منامنبع هوشیاری کجاست قسمت سیستم تخلیه ی مغز بینشی نعلم راهی برای اندیشیدن اپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گجریان انرژی در سیستم های امروز دانش ژنتیک هیچ ابهدقیق ترین تصاویر از مغز انه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بداز تکینگی تا مغز، از مغز فروتنی و غروررشد در سختی استهدف از خلقت رسیدن به ابزاتوضیحی ساده در مورد هوش مبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینعادت بد را ترک کنآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجحقایق ممکن و غیر ممکنانرژی خلا ممکن استدو سوی واقعیتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود ددرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوراز علم جز اندکی به شما دافشار و قدرتزندگی بی دودوقتی تو از یاد گرفتن باز تکامل تکنولوژیبازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسمهندسی بدنسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قامقالاتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر حریص نباشاولین قدم شناخت نقص های خدگرگونی های نژادی و تغیینوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم استروژن مانند سپر زنان دقانون گذاری و تکاملزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت چند سویهتئوری تکامل امروز در درمبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بمیدان مغناطيسي زمین بشر شنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و دومایمپلانت مغزی و کنترل دو داروهای مصرفی در ام اسچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهاطلاعاتی عمومی در مورد مقطار پیشرفتزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن آلزایمرتاثیر کلام در آیات کلام ببرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریما تحت کنترل ژنها هستیم یشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت پنجاه و شایا بدون زبان میتوانیم تداروی جدید برای دیابتنگاه دوبارهارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج به مغز خزندگان خودت اجازلزوم عدم وابستگی به گوگل سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر گیاه خواری بر رشد وگزیده ای از وبینار یا کنفمبتکران خودشکوفاشباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک سی و هفتماگر تلاش انسان امروز برادر محل کار ارزش خودت را باز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیبه سخن توجه کن نه گویندهمنابع انرژی از نفت و گاز سلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاد بگیر فراموش کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند قلب خوک، به فرد دچامدیریت اینترنت بر جنگضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی افت هوشیاری به دنبال کاهنقش روزه داری در سالم و جخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین هماندرمان نگهدارنده ی اعتیاداز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنهوش عاطفی قسمت یازدهریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های بیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندمناطق خاصی از مغز در جستجسی و سه پل اصفهانطبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسمپیشرفتی مستقل از ابزار هجوانان وطنالگوی بنیادین و هوشیارینقطه ی رسیدن به قلهخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خراه پیروزی در زندگی چیستهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتوهم بی خداییبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سیستم تعادلی بدنعلم ساختن برج های چرخانپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماجستجوی متن و تصویر به صورانفجار و توقف تکاملی نشادل به دریا بزننه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدریای خدابرخی توجهات در ببمار پاراز تکینگی تا مغز، از مغز فرگشت و تکامل تصادفی محض ز گهواره تا گورهر چیز با هر چیز دیگر در تتیوتیکسن داروی ضد جنونبا خدا باشکودکان را برای راه آماده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینعادت دادن مغز بر تفکرآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدحل مشکلانسولیندولت یا گروهکدوچرخه در کاهش دردهای کمنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستدرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ازدواج های بین گونه ای، رفضا و ذهن باززندگی در جمع مواردی را بروقتی ریشه ها عمیقند از چیتکامل جریان همیشگی خلقتبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانومهربانی، شرط موفقیتسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداحرکات چشم، ترجمه کننده ی اولین مورد PML به دنبال تکدانش قدرت استنیکولا تسلااختلالات مخچههنر حفظ گرهذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هاسرار آفرینش در موجقانون جنگلزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت چیستتئوری تکامل در پیشگیری و بخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمیدان های مغناطیسی قابل شناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و سومایمپلانت مغزی کمک میکند داروهای ام اسچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نلمس کوانتومیزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر کپسول نوروهرب بر نبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستمانند آب باششگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و چهایا تکامل هدفمند استداروی جدید ضد میگرننگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنبه نقاش بنگرمقاومت به عوارض فشار خون سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر گیاه خواری بر رشد وگزارش یک مورد جالب لخته ومجموعه های پر سلولی بدن مشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک- قسمت پنجاه و اگر خواهان پیروزی هستیدر چه مرحله ای از خواب ، راز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کاروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیبهبود حافظه پس از رخدادهمنابع انرژی از نفت و گاز سم زنبور ، کلیدی برای واریادگیری مهارت های جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند مغز و سر و چالشهای مداخله ی زیانبار انسانضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهافتخار انساننقش رژیم غذایی بر رشد و اخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین هماندرمان نابینایان آیا ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی قسمت پنجمریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیلی محکم محیط زیست بر انطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزپپوگستجواب دانشمند سوال کننده الگوبرداری از طبیعتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو درمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییراه انسان شدن، راه رفتن وهیچ چیز همیشگی نیستتوهم تنهاییبیندیشکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته علایم کمبود ویتامین E را پرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاجستجوی هوشیاری در مغز ماانقراض را انتخاب نکنیددلایلی که نشان میدهد ما بنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نعناعدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیاز تکینگی تا مغز، از مغز فراموش کارها باهوش تر هسزمین در برابر عظمت کیهانهر جا که جات میشه، جات نیتیک و اختلال حرکتیبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزعارضه جدید ویروس کرونا سآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشاحلقه های اسرارآمیزانسولین هوشمندانسان قدیم در شبه جزیره عدوچرخه سواری ورزشی سبک و نوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم ماسکلت خارجی در درمان اختفضای قلب منبع نبوغ استزندگی در سیاهچالهویتنام نوعی کرونا ویروس تکامل داروینی هنوز در حابحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در موفقیت هوش مصنوعی در امتسردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانصفحه اصلیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنحرکت چرخشی و دائمی کیهاناولین مورد پیوند سر در اندانش محدود به ابعاد چهارنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید باسرار بازسازی اندام هاقانون جنگلزیست، مرز افق رویداد هستواقعیت چیستتئوری جدید، ویران کردن گبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهومیدان های کوانتومی خلاشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت نهمایمپلانت نخاعی میتواند دداروهای تغییر دهنده ی سیچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSاعتماد به خودلوب فرونتال یا پیشانی مغزبان جانسوزواکسن اسپایکوژنتاثیر کپسول نوروهرب بر تبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میماه رجبشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و یکایجاد احساساتداروی جدید ضد الزایمرنگاهی بر توانایی اجزاي بارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفبه نقاش بنگرمقایسه رقابت و همکاریسفری به آغاز کیهانورزش و میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وگشایش دروازه جدیدی از طرمجرم، گاهی قربانی استشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک- قسمت بیست و پاپل ویژن پرو در تشخیص بیمدر ناامیدی بسی امید استاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی بهداشت خوابمنابع انرژی از نفت و گاز سماگلوتید داروی کاهش دهنیادگیری هوش مصنوعی، عمیقتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند اندام از حیوانات بمدارک ژنتیکی چگونه انسانضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشافراد آغاز حرکت خودشان رنقش رژیم غذایی در رشد و اخودت را از اندیشه هایت حفابزار بقا از نخستین هماندرمان های اسرار آمیز در آاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت هوش عاطفی قسمت اولریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابمنبع هوشیاری کجاست قسمت سینوریپا داروی ترکیبی ضدطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت پایان، یک آغاز استجواب سنگ اندازیالتهاب شریان تمپورالنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پدرمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز از مغز تفیروز نادریراه بی شکستهیچ چیز، چقدر حقیقی استتوهم جداییبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوعلایم کمبود ویتامین E را پرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیسحفره در مغزانواع سکته های مغزیدنیا فریب و سرگرمیچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو درک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atاز تکامل تا مغز از مغز تا فراموشی همیشه هم بد نیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی هر حرکت خمیده می شود و هر تیکاگرلور داروی ضد انعقابالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکعدم توقف تکامل در یک انداآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهحمله ویروس کرونا به مغزمعادله ها فقط بخش خسته کنحمایت از طبیعتانسان میوه ی تکاملدوپامین قابل حل در آبنوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است اسکار، لگوی هوشمندقفس ذهنزندگی زمینی امروز بیش از ویتامین E برای فعالیت صحتکامل داروینی هنوز در حابحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیموفقیت در تفکر استسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های سوالات پزشکیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقحس متفاوتاولین هیبرید بین انسان و دانش بی نهایتچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنااصل بازخوردقانونمندی و محدودیت عالمزاویه نگاه ها یکسان نیستواقعیت های متفاوتتا 20 سال آینده مغز شما به بخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمیدان بنیادین اطلاعاتشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت چهارمایمان به رویاداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فراعتماد به خودلوتیراستامزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر سبرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدماپروتیلینشانس یا تلاشجلوتر را دیدنآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیست و دوایران بزرگداروی سل سپتنگاهت را بلند کناز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافتمرکز بر امروزبه نادیدنی ایمان بیاورمقابله ی منطقی با اعتراضسقوط درون جاذبه ای خاص، چورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر گیاهخواری بر رشد و پل جویی اصفهانمحل درک احساسات روحانیشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک- قسمت شصت و چهاپی ژنتیکدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهاروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیبوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم کووید طولانییادگرفتن، آغاز حرکت است تاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند اندام حیوانات به امروری بر تشنج و درمان هایضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقاافراد بی دلیل دوستدار تو نقش زنجبیل در جلوگیری از خودروهای هیدروژنیابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واهوش عاطفی قسمت دهمریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیگار عامل افزایش مرگ ومظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر پارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانجوسازی مدرنامواجی که به وسیله ی ماشینمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در رابطه تشنج و اوتیسمهیچ وقت خودت را محدود به توهم جدایی و توهم علمبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوعلائم عصبی آلزایمر، با اپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدحق انتخابانیس بی کساندنیای شگفت انگیز کوانتومنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث درک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکاز تکامل تا مغز، از مغز تفراموشی و مسیر روحانیزمان چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به تیروفیبان موثر در سکته ی باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانعدم درکآواز خواندن در قفس، نشانآینه در اینهمعجزه های هر روزهحوادث روزگار از جمله ویرانسان ها می توانند میدان دورترین نقطه ی قابل مشاهنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتدرد و درسبسیاری از مجرمان، خودشاناساس انسان اندیشه و باور قفس را بشکنزندگی زودگذرویتامین E در چه مواد غذایتکامل داروینی هنوز در حابحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولمولکول ضد پیریسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل پیامهای کاربرانآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقحس چشایی و بویاییاولین تصویر در تاریخ از سدانشمندان موفق به بازگردچیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقاصل در هم تنیدگی و جهانی قارچ بی مغز در خدمت موجودزاوسکا درمان گوشرواقعیت و مجازتا بحر یفعل ما یشابخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستمیدازولام در درمان تشنج شناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت نوزدهماین پیوند نه با مغز بلکه داروی فامپیریدین یا نورلچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سراعتماد بی موردلوزالمعده(پانکراس)مصنوعزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر کپسول نوروهرب بر سبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیماجرای جهل مقدسشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت بیست و سوایرادهای موجود در خلقت بداروی ضد چاقیچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوبه هلال بنگرمقابله با کرونا با علم اسسلول های مغزی عامل پارکیورزش در کمر دردتاثیر انتخاب از طرف محیط پل خواجو اصفهانمحل درک احساسات روحانی دشجاعت و ترسجهان معناآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده حساسیت روانی متفاوتابتدا سخت ترین استدر هم تنیدگی کوانتومیاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیبوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم گیلن باره به دنبال یادآوری خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند سر آیا ممکن استمرکز هوشیاری، روح یا بدن ضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتافزایش قدرت ادراکات و حسنقش زبان در سلطه و قدرت اخورشید مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله هاظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر پاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشجامعه ی آسمانیامیوتروفیک لترال اسکلروخدایی که ساخته ی ذهن بشر نمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ درمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک هوشیاریرادیوی مغز و تنظیم فرکانهیچ کاری نکردن به معنی چیتوهم جسمبیوگرافیکنترل جاذبهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکته مغزیتازه های درمان ام اسعلت خواب آلودگی بعد از خوآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیحقیقت قربانی نزاع بین بی انگشت ماشه ایدنیایی پر از سیاهچاله نهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلااز تکامل تا مغز، از مغز تفراموشی آرمانزمان و مکان، ابعاد کیهان هز ذره، یک دنیاستتکنولوژی های جدید و حالتباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمستم با شعار قانون بدترین ترازودونعدالت برای من یا برای همهعسل طبیعی موثر در کنترل بآیندهمعجزه ی چشمحکمت الهی در پس همه چیزانسان یک کتابخانه استديدن با چشم بسته در خواب نوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انساندرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیاستفاده از مغز، وزن را کمقله سقوطزندگی سلول در بدن، جدای اویتامین کاتکامل داروینی هنوز در حابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورمولتیپل اسکلروز در زنان سردرد و علتهای آنتشخیص ایدزسایتهای دیگرآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک (قسمت اول )اولین دارو برای آتاکسی فدانشمندان نورون مصنوعی سچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز واصل علت و تاثیرقبل از آغاززبان فرایند تکاملی برای واقعیت و انعکاستاول کف پا و حقیقتبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستمکان زمان یا حافظه زمانشناسایی سلول های ایمنی اتغییرآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت هفتماین اندوه چیستداروی لیراگلوتیدچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالاعتیاد و تلاش های درمانی لیروپریم داروی ترکیبی ضدزبان شناسی نوین نیازمند واکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر کتامین در درمان پابرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیماجرای عجیب گالیلهشاهکار شش گوشجنین مصنوعیآتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یحس و ادراک قسمت بیستمایستادن در برابر آزادی بداروی ضد چاقیچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریبه کدامین گناه کشته شدندملاحظه های اخلاقی دربارهسلول های بنیادیوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر احتمالی عصاره تغلیپلاسمای غالبمحدودیت چقدر موثر استشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهخفاش با شیوع همه گیری جدیابتدایی که در ذهن دانشمندر هم تنیدگی کوانتومی و پاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستبی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز سندرم پیریفورمیسیاری خدا نزدیک استتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند سر، یکی از راه حلهامرکز حافظه کجاستضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزافزایش مرگ و میر سندرم کونقش زبان در سلطه و قدرت اخوش قلبی و مهربانیابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید در بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت سومتولترودینبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله های فضایی منابععقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر پختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلجاودانگی مصنوعیامید نیکو داشته باش تا آنخدایا جز تو که را دارمنمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهاندرمان دارویی سرطان رحم باز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریراز تغییرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتوهمات و شناخت حقیقتبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سعماد الدین نسیمی قربانی آلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلحقیقت آنطور نیست که به نظانگشت نگاری مغز نشان میددنیا، هیچ استنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و از تکامل تا مغز، از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیزمان و گذر آن سریع استهزینه ای که برای اندیشیدتکنولوژی و پیشرفتباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمستم، بی پاسخ نیستترازودونعشق درونی به یگانگی خلقتآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمحافظه میتواند بزرگترین دانسان باشدی متیل فومارات(زادیوا)(نور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بدردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیاستفاده از نظریه ی تکامل قلب های سادهزندگی، مدیریت انرژیویتامین کا و استخوانتکامل زبانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهمواد کوانتومی جدید، ممکنسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیحس و ادراک (قسمت دوم )اولین دروغدانشمندان یک فرضیه رادیکچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تاصل عدم قطعیت از کوانتوم قبل از انفجار بزرگزبان متغیرواقعیت تقویت شدهتابوهای ذهنیبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانمکانیک کوانتومی بی معنی شواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفدهماین ایده که ذرات سیاهچالداروی تشنجی دربارداریچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع اعتیاد را به دور بیندازلیس دگرامفتامین یا ویاسزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارماده ی تاریکشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را آتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیمحس و ادراک قسمت دهماکنون را با همه ی نقص هایداروی ضد تشنج با قابليت تچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریبه امید روزهای بهترملاحظات بیهوشی قبل از جرسلول های بنیادی منابع و اوزوز گوشتاثیر ترکیبات استاتین (سپمبرولیزوماب در بیماری چمحدودیت های حافظه و حافظشربت ضد خلطجهان هوشیارآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نخلا، حقیقی نیستابتذال با شعار دیندر هم تنیدگی کوانتومی و داز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم پیریفورمیسژن همه چیز نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوندهای پیچیده با تغییرمرکز حافظه کجاستضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و افزایش سرعت پیشرفت علوم نقش سجده بر عملکرد مغزخوش خیالی و خوش بینیابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خودرمان های جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمتومورها و التهاب مغزی عابیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ها، دارای پرتو عقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر پدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شجایی برای یاد گرفتن باقی امید نجاتخسته نباشی بابانمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک آگاهیراست دستی و چپ دستیهیچ کس حقیقت را درون مغز توکل بر خدابیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی عوامل موثر در پیدایش زباآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستحقیقت افرادانتقال ماده و انرژیدندان ها را مسواک بزنید تنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزدرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زماناز تکامل تا مغز، از مغز تفرایند تکامل و دشواری هازمان و صبرهزینه سنگین انسان در ازاتکنولوژی جدید که سلول هابابا زود بیاکیست کلوئید بطن سوممنبع هوشیاری در کجاست؟ قستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعشق، شلوغ کردن نیستآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونحافظه های کاذبانسان جدید از چه زمانی پادین اجبارینور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نماستفاده از هوش مصنوعی در قلب و عقلزندان ذهنیویتامین کا در سبزیجاتتکامل زبانبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخموجود بی مغزی که می تواندسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت 67اولین سلول مصنوعیدانشمندان ژنی از مغز انسنکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپواصل، روان و نفس استقبرستان ها با بوی شجاعتزبان مشترک ژنتیکی موجوداواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر فکر بر سلامتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیمکانیزمهای دفاعی در برابشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هجدهماین ابتدای تناقض هاستداروی جدید ALSنگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخااعداد بینهایت در دنیای ملا اکراه فی الدینزبان، وسیله شناسایی محیطواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای ماده ی خالیشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت دوازدهماکوییفلکسداروی ضد تشنج با قابليت تچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانتنفس بدون اکسیژنبه بالا بر ستارگان نگاه کممانتین یا آلزیکسا یا ابسلول های بدن تو پیر نیستنوسواس، بیماری استتاثیر تغذیه بر سلامت رواپنج اکتشاف شگفت آور در مومخچه فراتر از حفظ تعادلشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای خلا، خالی نیستابداع دی ان ای بزرگترین ددر هر سوراخی سر نکناز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشبی ذهن و بی روحمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم پس از ضربه به سرتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوندی که فراتر از امکانمرکز خنده در کجای مغز استضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیافسردگی و اضطراب در بیمانقش غذاها و موجودات درياخوشبختی چیستابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استدرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم هوش عاطفی بیشتر در زنانتومورهای نخاعیبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله و تکینگی ابتدایعقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیجایی خالی نیستامید جدید بر آسیب نخاعیخطا در محاسبات چیزی کاملچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان درمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای ترجزخوانی هایی که امروز بهیچ اندر هیچتوپیراماتبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سعوامل ایجاد لغت انسانی و آلزایمرمشکلات نخاعیحقیقت اشیاانتظار گذر تندباد؟ده روش موفقیتچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشوددرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير از تکامل تا مغز، از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغزمان واقعیت است یا توهمهزاران سال چشم های بینا وتکنولوژی جدید که سلول هاباد و موجکپسول ژری لاکت