دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عضلانی

گامی در درمان بیماریهای مادر زادی ژنتیکی عصبی عضلانی

کریسپر
CRISPR
چيست و چگونه عمل میکند؟

آن مهم ترین اکتشافی است که از زمانی که در مورد ژنوم بشری بررسی صورت گرفته ، شناخته شده است ولی فرد عادی ممکن است، چیزی در مورد آن نداند. در حقیقت، کريسپر تکنولوژی ای است که امکان قرار دادن هر تغییری را در اسید نوکلييک فراهم میکند؛ چه در ویروس باشد چه در باکتری.

و دانشمندان، این تکنولوژی را هنگام بررسی دستگاه ایمنی در باکتریها کشف کردند و به آن، اسم CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)
دادند. وقتی ویروس به یکی از این باکتریها حمله میکند سیستم کريسپر با قطعه اي از این اسیدهای نوکلييک ویروس مخلوط میشود و آن را با اسید نوکلييک باکتری مخلوط میکند و منجر به مقاومت باکتری به ویروس میشود و آن را به عنوان ترکیب کننده به کار میبرد تا ویروس را بشناسد و در مرحله بعد که به باکتری حمله می کند، آنرا از میان ببرد.

دانشمندان اکنون میتوانند نظام کريسپر را در توالی ها و نسخه برداریها به کار ببرند و اجزای اسید نوکلييک را جابجا کنند و آن را برای اهداف خاص به کار ببرند و آن را بر هر اسید نوکلييک که بخواهند به کار ببرند. و این تکنولوژی امکانات بسیاری را فراهم کرده است و اگر علما با دقت، قطعه های وراثتی بیماری اي را مشخص کنند امکان دارد بتوانند اختلالات وراثتي خطرناک مانند بیماری هانتينگتون و ميوم مادرزادی مثانه و بیماریهای ارثی شایع مانند افزایش حساسيت به فروکتوز شیر و کور رنگي را درمان کنند.

@salmanfatemi

https://m.curiosity.com/topics/what-is-crispr-and-how-does-it-work-curiosity/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت بیست و یکنرمش های مفید در سرگیجهاختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکنهیچ وقت خودت را محدود به اطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی ضد دردکیست کلوئید بطن سومبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهآیا آگاهی پس از مرگ از بیمرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل زبانایا بدون زبان میتوانیم تتغذیه بر ژنها تاثیر داردنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت بیست و پنزاع بین جهل و علم رو به پارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخوانهرچیز با یک تاب تبدیل به به نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشته نوروایمونولوژی و نقکرونا چه بر سر مغز می آوربزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می آیا رژیم غذایی گیاهی سلامشکل از کجاستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابتذال با شعار دینجهان مشارکتینقش زبان در سلطه و قدرت اخودت را از اندیشه هایت حفهفت چیز که عملکرد مغز تو ارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهویتامین کابی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی هوشمند در خارج از زگنجینه ای به نام ویتامین تفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتچند روش ساده برای موفقیتخطای ادراک کارماهندسه ی پایه ایاز بحث های کنونی در ویروسفلج خوابدرگیری مغزی در سندرم کوووالزارتان داروی ضد فشار بیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگربه شرودینگر و تاثیر مشتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر دوپامین و سروتونینجایی خالی نیستنوار مغزی روشی مهم در تشخدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی و مسیر روحانیذهن خود را مشغول هماهنگیواکسن علیه سرطانزبان جانسوزپیموزایدبیشتر کمردردها نیازی به موجود بی مغزی که می تواندتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی سامید جدید بر آسیب نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت تنها چیزی است که شاچیزی شبیه نور تو نیستدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطرمز جهانیک جهش ممکن است ذهن انسانبازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چپیشرفت ذهن در خلاقیت استما انسانها چه اندازه نزدتوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک اندوهگین نباش اگر درب یا تاریک ترین بخش شبمغز چون ابزار هوش است دلیحافظه و اطلاعات در کجاستنگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت کنترل خودروبات های ریز در درمان بیژنهای مشترک بین انسان و وبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرآلودگی هوا و پارکینسونماده ای ضد التهابیتوهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زباانسان، گونه ای پر از تضادتری فلوپرازینمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و دومناتوانی از درمان برخی ویاتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیالرزش ناشی از اسیب به عصبروشهای شناسایی قدرت شنواکنترل جاذبهبرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانآیا فراموشی حتمی استمخچه تاثیر گذار بر حافظهتکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدای همه ی وجود منتشخیص آلزایمر سالها قبل مغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و دونرمشهای مهم برای تقویت عاختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید همهیچ کاری نکردن به معنی چیاطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز راه فراری نیستکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابآیا امکان بازسازی اندامهمرگ انتقال است یا نابود شتکامل زبانایا تکامل هدفمند استثبت و دستکار ی حافظهنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت شصت و چهنزاع بین علم و نادانی رو ارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخوانهز ذره، یک دنیاستبه نادیدنی ایمان بیاورمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد مغز فرایندی پیچیده اکریستال هابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنآیا رژیم غذایی گیاهی سلامشکلات نخاعیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ابداع دی ان ای بزرگترین دجهان هوشمندنقش سجده بر عملکرد مغزخودروهای هیدروژنیهفت سین یادگاری از میراث از فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتویتامین کا و استخوانبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی بی دودگویید نوزده و ایمنی ساکتتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزچندین ماده غذایی که ماننخطای حسهندسه ی رایج کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج خواب چیستدرگیری مغزی در سندرم کووواکنش های ناخودآگاه و تقزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگزیده ای از وبینار یا کنفتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر دپاکین بر بیماری مجاذبهنوار عصب و عضلهدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیذهن سالمواکسنی با تاثیر دوگانه ازبان ریشه هایی شناختی اسپیچیدگی های مغزمگسبا هوش مصنوعی خودکار روبموجودات مقهور ژنها هستندتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدامید درمان کرونا با همانتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت خواب و رویانکاتی در مورد تشنجدگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکرمز جهان خاصیت فراکتالیک رژیم غذایی جدید، می توبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکیپیشرفتی مستقل از ابزار هما انسانها چه اندازه نزدتولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گراندام حسی، درک از بخش هایتاریکی من و تو و گرد و غبامغز چگونه صداها را فیلتر حباب های کیهانی تو در تونگاه انسان محدود به ادراابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعروبات کیانژنهای هوش ، کدامندبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فآلزایمرماده، چیزی نیستتوهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و انعطاف پذیری مکانیسمی علترک امروزمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت چهل و سومناتوانی در شناسایی چهره اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیالرزش عضله یا فاسیکولاسیوروشی برای بهبود هوش عاطفکندر در بیماریهای التهاببرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانآیا ممکن است موش کور بی ممدل همه جانبه نگر ژنرالیتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانای آنکه نامش درمان و یادشتصویر زیبا از سلولمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و سوچرا ماشین باید نتایج را پاختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز راه های جدید برای قضاوت رکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادآیا انسان با مغز بزرگش اخمرگ تصادفیتکامل زبان انسان از پیشیایجاد احساساتثبت امواج الکتریکی در عصنقش اتصالات بین سلولهای حساسیت روانی متفاوتنزاع بین علم و جهل رو به پارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهزینه ای که برای اندیشیدبه هلال بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد مغز علت تمایل انسان بکریستال زمان(قسمت اولبسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانآیا راهی برای رفع کم آبی مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار هوش در حال ارتقا ازجهان هوشیارنقش غذاها و موجودات درياخورشید مصنوعیهم نوع خواری در میان پیشیاز مخالفت بشنودریای خداویتامین کا در سبزیجاتبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی در جمع مواردی را برگوشه بیماری اتوزومال رسستفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و نه به اعدامخطر آلودگی هواهندسه بنیادیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج دوطرفه عصب 6 چشمدرگیری اعصاب به علت میتوواکنش به حس جدیدزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگزارش یک مورد جالب لخته وتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر داروهای ضد التهاب جاذبه و نقش آن در شکلگیرینوار عصب و عضلهدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاذهت را روی چیزهای مفید متواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزبان شناسی مدرن در سطح سلپیچیدگی های مغزی در درک زبا تعمق در اسرار ابدیت و موسیقی نوتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنامیدوار باش حتی اگر همه چتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت در علم، هرگز نهایی چگونه مولکول های دی ان ایدانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکنرنگ کردن، حقیقت نیستیکی از علل محدودیت مغز امبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول های بنیادیپاسخ گیاهان در زمان خوردما اکنون میدانیم فضا خالتولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرانرژی بی پایان در درون هرتاریکی و نورمغز ناتوان از توجیه پیداحد و مرزها توهم ذهن ماستنگاه از بیرون مجموعهابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت ذهنروح در جهانی دیگر استژنهای حاکم بر انسان و انسبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآملودیپین داروی ضد فشار ماده، چیزی بیش از یک خلا توهم جسمعواملی که برای ظهور لغت ااهرام مصر از شگفتی های جهترکیب آمار و ژنتیکمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت نهمنادیدنی ها واقعی هستنداثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت اولاستفاده از سلول های بنیالزوم سازگاری قانون مجازاروشی جدید در درمان قطع نخکوچ از محیط نامناسببرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز آیا ما کالا هستیممدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکینگیغم بی پایانایمپلانت مغزی کمک میکند تصویر زیبای اصفهانمغط یک گیرنده استنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیستمچرا مغز انسان سه هزار سالاختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدهیچ کس حقیقت را درون مغز اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز راه های جدید برای قضاوت رکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاآیا احتمال دارد رویا از آمرگی وجود نداردتکامل ساختار رگهای مغزی ایرادهای موجود در خلقت بجلو رفتن یا عقبگردنقش تیروئید در تکامل مغزخفاش با شیوع همه گیری جدینسبیت عام از زبان دکتر برارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با اهزینه سنگین انسان در ازابه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد در سختی استکریستال زمان(قسمت دوم)بسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنآیاما مقهور قوانین فیزیکمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگرنقش غذاها و موجودات درياخوش قلبی و مهربانیهمه چیز موج استاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای اویتامین بی 12 در درمان دردبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی در سیاهچالهگوشت خواری یا گیاه خواریتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذینه جنگ و نه خونریزیخطرات هوش مصنوعیهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکنیکی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خدرختان اشعار زمینواکسن های شرکت فایزر آمرزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگشایش دروازه جدیدی از طرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان افسردگی و اضطراب در بیماتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جدا کردن ناخالصی هانوبت کودکاندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغذخیره ی شگفت انگیز اطلاعوبینار اساتید نورولوژی دزبان شناسی نوین نیازمند پیوند قلب خوک، به فرد دچابا خدا باشموسیقی هنر مایع استتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارامیدواری و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت راستین انسان علم بچگونه میتوان با قانون جندانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیرنگین کمانیافته های نوین علوم پرده بحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و اپختگی پس از چهل سالگي به ما از اینجا نخواهیم رفتتولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملانرژی تاریکتاریکی خواهد ترسیدمغز و اخلاقحریص نباشنگاه از دور و نگاه از نزدابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت عشقروح رهاییکل اقیانوس در یک ذرهبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآموزش نوین زبانماست مالیتوهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شداولویت بندی ها کجاستترکیب حیوان و انسانمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت چهارمنادانی در قرن بیست و یکم،اثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت دهماستیفن هاوکینگ در مورد هلزوم سازگاری قانون مجازاروشی جدید در درمان نابینکوچک شدن مغز از نئاندرتابرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنآیا ما تنها موجودات زنده مدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهایمپلانت نخاعی میتواند دتصویربرداری فضاپیمای آمغرور و علمایمان به رویاتصور از زمان و مکاننقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دهمچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتههیچ اندر هیچاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع انرژی از نفت و گاز راه پیروزی در زندگی چیستکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین آیا احتمال دارد رویا از آمراحل ارتقای پله پله کیهتکامل شناخت انسان با کشفاکسی توسین و تکامل پیش اجلوتر را دیدننقش حفاظتی مولکول جدید دخلا، حقیقی نیستنسبت ها در کیهانارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجهزاران سال چشم های بینا وبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت ز گهواره تا گورکریستال زمان(قسمت سوم)بشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنآب زندگی است قسمت چهارممشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرنقش غذاها و موجودات درياخوشبختی دور از رنج های مهمه چیز در زمان مناسباز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش اویتامین بی هفدهبیماری لبر و نابینایی آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی زمینی امروز بیش از گیلگمش باستانی کیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهنچه زیاد است بر من که در ایدفاع از پیامبرهندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز و از مغز فیلمی بسیار جالب از تغییدرد باسن و پا به دلیل کاهواکسن کووید 19 چیزهایی که زاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپل جویی اصفهانتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کواناقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر مغزجدایی خطای حسی استنور دروندو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورذره ی معین یا ابری از الکوجود قبل از ناظر هوشمندزبان، نشان دهنده ی سخنگو پیوند مغز و سر و چالشهای با طبیعت بازی نکنمیهمانهای ناخوانده عامل تو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر امیدی به این سوی قبر نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر فیزیکیچگونه مغز پیش انسان یا همدانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرهبر حقیقییاد گرفتن مداومبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنپروژه ی ژنوم انسانیما اشیا را آنطور که هستندتولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی انرژی تاریک که ما نمی توتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز و اخلاقحرکت چرخشی و دائمی کیهاننگاه از درون مجموعه با نگابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تقطار پیشرفتروزه داری متناوب، مغز را کلمات بلند نه صدای بلندبخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآمارهای ارائه شده در سطح ماست مالی با هوش انسانیتوپیراماتعید نوروز مبارکاولین مورد PML به دنبال تکترازودونمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت نوزدهمنازوکلسیناثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتهوش عاطفی قسمت دوماستیفن هاوکینگ در تفسیر لزوم عدم وابستگی به گوگل روشی جدید در درمان سکته مکوچکترین چیز یک معجزه اسبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز آیا مغز تا بزرگسالی توسعمدل های ریز مغز مینی برینتکامل مادی تا ابزار هوشمغربال در زندگیاین پیوند نه با مغز بلکه تصادف یا قوانین ناشناختهنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دوازدهمچرا ویروس کرونای دلتا وااختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنهیچگاه از فشار و شکست نتراعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز راه انسان شدن، راه رفتن وکاهش سن بیولوژیکی، تنها برداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستآیا برای تولید مثل همیشه مرز مرگ و زندگی کجاستتکامل، نتیجه ی برنامه ریاگر فقط مردم میفهمیدند کجمجمه انسان های اولیهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلا، خالی نیستنسبت طلایی، نشانه ای به سارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSهستي مادي ای که ما کوچکتربه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمین در برابر عظمت کیهانکشف مکانیسم عصبی خوانش پبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایآب زندگی است قسمت هفتممشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر ویروس کرونا بر مغز ابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهنقش غذاها در کاهش دردهای خانه ی تاریکهمه چیز در زمان کنونی استاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسویتامین دی گنجینه ای بزربیماری های میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی زودگذرگیاه بی عقل به سوی نور میتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستنه عدم مطلق بلکه عدم با قدفاع در برابر تغییر ساختهنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در دردهای سال گذشته فراموش واکسن کرونا و گشودن پنجرزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری در کجاست؟(قپل خواجو اصفهانتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های نورون هاي مصنوعی می تواندولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تفرد موفقذرات کوانتومی زیر اتمی قوراپامیل در بارداریزبان، وسیله شناسایی محیطپیوند اندام از حیوانات ببالاترین هدف از دولتمیوتونیک دیستروفیتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزامیدی تازه در درمان سرطاتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر قابل شناختچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی مروی و منیزیم در تقویت استیاد بگیر فراموش کنیبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق پروژه ی ژنوم انسانیما به جهان های متفاوت خودتولترودینعلم و روحانرژی خلا ممکن استتازه های اسکیزوفرنی(جنومغز و سیر تکامل ان دلیلی حس چشایی و بویایینگاه حقیقی نگاه به درون اابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکامل تا مغز، از مغز تلمس کوانتومیروزه داری و بیمار ی ام اس کلوزاپین داروی ضد جنونبخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکآن چیزی که ما جریان زمان ماشین دانشتوانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآاولین مورد پیوند سر در انتراشه ی بیولوژِیکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفتمنباید صبر کرد آتش را بعد اثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورهوش عاطفی قسمت سوماستخوان های کشف شده، ممکمقاومت به عوارض فشار خون ريتوکسيمب در درمان ام اسکووید نوزده و خطر بیماری برخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمدیون خود ناموجودتکامل مداومتکامل چشممقالاتاین اندوه چیستتظاهر خوابیده ی مادهنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سومچرا پس از بیدار شدن از خوادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویهیپرپاراتیروئیدیسماعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز راه بی شکستکایروپاکتیک چیستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمرز بین انسان و حیوان کجاتکثیر سلول در برابر توقف اگر میدانی مصیبت بزرگتر جنبه های موجی واقعیتنقش خرچنگ های نعل اسبی درخلاصه ای از مطالب همایش منشانه های گذشته در کیهان ارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی هستی ما پس از شروعی چگال به بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمین زیر خلیج فارس تمدنی کشف مکانیسمی پیچیده در ببعد پنجمسردرد عروقی میگرنآب زندگی است قسمت اولمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر ژنها بر اختلالات خابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهخانواده پایدارهمه چیز، ثبت می شوداز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیمویروس مصنوعیبیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی سلول در بدن، جدای اگیاه خواری و گوشت خوار کدتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در سانهایت معرفت و شناخت درک عدقیق ترین تصاویر از مغز اهنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریدردی که سالهاست درمان نشواکسن کرونا از حقیقت تاتزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلمنبع خواب و رویاپلاسمای غالبتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های نورون های ردیاب حافظهدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بذرات کوانتومی زیر اتمی قورزش هوازی مرتب خیلی به قسفر فقط مادی نیستپیوند سر آیا ممکن استمیگرن و پروتئین مرتبط با تو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر درجه حرارت بر عملکحقایق ممکن و غیر ممکنچگونه هوشیاری خود را توسابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز قانون گذاری و تکاملرویا و واقعیتیادگیری مهارت های جدید دبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهپروانه ی آسمانیما با کمک مغز خود مختاريمتومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهانسان قدیم در شبه جزیره عتازه های بیماری پارکینسومغز کوانتومیحس و ادراک (قسمت اول )نگاه دوبارهابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی در کامپیوترهااز روده تا مغزلوب فرونتال یا پیشانی مغروزه داری سلول های بنیادکلام و زبان، گنجینه ای بسبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر آنچه ناشناخته است باید شمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستاولین هیبرید بین انسان و تربیت کودکان وظیفه ای مهمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هفدهمنبرو و انرژی مداوماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتباهوش عاطفی قسمت ششماستروژن مانند سپر زنان دمقابله ی منطقی با اعتراضریه زغالیکودک هشت ساله لازم است آدبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صداآیا هوش مصنوعی می تواند نمدیریت اینترنت بر جنگمداخله ی زیانبار انسانتکامل و ارتقای نگاه تا عمتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالتظاهری از ماده است که بیدنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و هشتمچرا ارتعاش بسیار مهم استاداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل هاوکينگ پیش از مرگش رسالاعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز رابطه تشنج و اوتیسمکار با یگانگی و یکپارچگیبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهآیا تکامل و تغییرات ژنتیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تأثیر نگاه انسان بر رفتااگر نیروی مغناطیس نباشد جنسیت و تفاوت های بینایینقش داروهاي مختلف معروف خلاصه ای از درمان های جدینشانه های پروردگار در جهارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلو هر کس تقوای خدا پیشه کنبه جای محکوم کردن دیگران منبع هوشیاری کجاست قسمت زمان چیستکشف ارتباط جدیدی از ارتببعد از کروناسرطان کمیت گراییآب زندگی است قسمت دوممطالبه ی حق خودتاثیر کلام در آیات کلام بابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگترینقشه های مغزی جدید با جزیخار و گلهمه ی سردردها بی خطر نیستاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگویرایش DNA جنین انسان، بربیماری وسواسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی، مدیریت انرژیگیرنده باید سازگار با پیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفنهایت در بی نهایتدل به دریا بزنهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تدرس گرفتن از شکست هاواکسن کرونا ساخته شده توزبان نیاز تکاملی استبیندیشمنتظر نمان چیزی نور را بهپمبرولیزوماب در بیماری چتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانالکترودهای کاشتنیتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های نوروپلاستیسیتی چیستدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمذرات کوانتومی زیر اتمی قورزش هوازی ، بهترین تمریسفر نامه سفر به بم و جنوب پیوند سر، یکی از راه حلهامیگرن سردردی ژنتیکی که بتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علمحل مشکلچگونه واکسن کرونا را توزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتقانون جنگلرویا و کابوسیادآوری خواب و رویابحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی درپرواز از نیویورک تا لوس آما بخشی از این جهان مرتبطتومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موانسان میوه ی تکاملتبدیل پلاستیک به کربن و سمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک (قسمت دوم )نگاهی بر قدرت بینایی دراابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه بگذرلوتیراستامروزهای بد باقی نمیماندکلرال هیدرات برای خوابانبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانآنچه واقعیت تصور میکنیم مباحث مهم حس و ادراکتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنیاولین تصویر در تاریخ از سترجمه ای ابتدایی از اسرامغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هجدهمچت جی پی تیاجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهاهوش عاطفی بیشتر در زناناسرار آفرینش در موجمقابله با کرونا با علم اسریواستیگمینکودک ایرانی که هوش او از برخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسال سیزده ماههآیا هوش ارثی دریافتی از پمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتصفحه اصلیاینکه به خاطرخودت زندگی تعداد کلی ذهن ها در جهان نقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و ششمچرا بیماری های تخریبی مغادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر هاوکينگ پیش از مرگش رسالبقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز رادیوی مغز و تنظیم فرکانکاربرد روباتهای ريزنانوبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتآیا جنین انسان، هوشمندی مزایای شکلات تلخ برای سلتئوری تکامل امروز در درماگر نعمت فراموشی نبود بسجنسیت و تفاوت های بینایینقش درختان در تکاملخم شدن فضا-زماننظام مثبت زندگیارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفروفور و فراوانیبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان و مکان، ابعاد کیهان کشف جمجمه ای درکوه ایرهوبعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استآب زندگی است قسمت سوممطالبی در مورد تشنجتاثیر کپسول نوروهرب بر نابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرنقص در تشخیص هیجانات عامخارق العاده و استثنایی بهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری کروتز فیلد جاکوبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزونیسومایدگالکانزوماب، دارویی جدیتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنهادینه سازی فرهنگ اختلادلایلی که نشان میدهد ما بهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تفاجعه ی جهل مقدسدست کردن در گوشواکسن ایرانی کرونا تولیدزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیممنحنی که ارتباط بین معرفپنج اکتشاف شگفت آور در موتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر درجه حرارت بر عملکجستجوی متن و تصویر به صورنوروز یا روز پایانیديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تفرزندان زمان خودرفتار مانند بردهورزش و میگرنباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزپیوندی که فراتر از امکانمیگرن شدید قابل درمان استو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی سانفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علم در کنترل کرونحلقه های اسرارآمیزچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلرویا و خبر از آیندهیاری خدا نزدیک استبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشناییپروتئین های ساده ی ابتداما تحت کنترل ژنها هستیم یتومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفانسان ها می توانند میدان تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 67نگاهی بر توانایی اجزاي بابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز علم جز اندکی به شما دالوزالمعده(پانکراس)مصنوعروزهای سختکمردردبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مجموعه های پر سلولی بدن متوسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتاولین دارو برای آتاکسی فترس و آرمان هامغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت هشتمچت جی پی تیاحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردهوش عاطفی در زنان بیشتر ااسرار بازسازی اندام هاملاحظه های اخلاقی دربارهریاضیات یک حس جدید استکودکان میتوانند ناقل بی برخی نرمش های گردنسانسور از روی قصد بسیاری آیا هوش سریعی که بدون احسمروری بر تشنج و درمان هایتکامل ابزار هوش ، راه پر سوالات پزشکیاینکه خانواده ات سالم باتعذیه ی ذهننقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سیزدهمچرا حیوانات سخن نمی گوینادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آهدف یکسان و مسیرهای مختلبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز راز تغییرکاربرد روباتهای ريز، در بررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتآیا جهان ذهن و افکار ما ممسمومیت دانش آموزان بی گتئوری تکامل در پیشگیری و اگر نعمت فراموشی نبود بسجهل مقدسنقش ذهن و شناخت در حوادث خونریزی مغز در سندرم کوونظریه ی تکامل در درمان بیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطانوقت نهيب هاي غير علمي گذشبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان و صبرکشف جدید تلسکوپ جیمز وببعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویآب، زندگی است(قسمت پنجم)مطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر کپسول نوروهرب بر تابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهنقطه بی بازگشتخبر مهم تلسکوپ هابلهمیشه اطمینان تو بر خدا باز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری واقعیت چند سویهبیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزونا به وسیله ویروس ابله گام کوچک ولی تاثیرگذارتقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانآغاز مبهم آفرینشتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دچهار میلیارد سال تکامل بدنیای شگفت انگیز کوانتومهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتدست آسمانواکسن اسپایکوژنزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار امنشأ اطلاعات و آموخته ها پول و شادیتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزالگوی بنیادین و هوشیاریجستجوی هوشیاری در مغز مانوشیدن چای برای مغز مفید دی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهرفتار وابسته به شکلورزش بهترین درمان بیش فعباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ پیوستگی همه ی اجزای جهانمیدان مغناطيسي زمین بشر تو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییانقراض را انتخاب نکنیدتاثیر رو ح و روان بر جسممعجزه در هر لحظه زندگیحمله ویروس کرونا به مغزچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمرویا بخشی حقیقی از زندگی ژن همه چیز نیستبحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیپروتز چشممانند آب باشتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهانسان یک کتابخانه استتبدیل سلولهای محافط به سمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 74نگاهت را بلند کنابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی درمانگر کامپیازدواج های بین گونه ای، رلیروپریم داروی ترکیبی ضدروش مقابله مغز با محدودیکمردرد ناشی از تنگی کانابدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدآنها نمیخواهند دیگران رامحل درک احساسات روحانیتوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکراولین دروغتسلیم شدن از نورون شروع ممغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجمنتایج نادانی و جهلاحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل بازخوردملاحظات بیهوشی قبل از جرریسدیپلام تنها داروی تایکودکان خود را مشابه خود تبرخی یونها و مولکول های مریشه های مشترک حیاتکودکان را برای راه آماده برخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایآیا هشیاری کوانتومی وجودمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل تکنولوژیپیامهای کاربراناینترنت بدون فیلتر ماهواتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت ششمچرا حجم مغز گونه انسان درادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرهدف یکسان، در مسیرهای متبلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز راست دستی و چپ دستیکتاب گران و پرهزینه شد ولبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استآیا جهش های ژنتیکی، ویرومسمومیت دانش آموزان، قماتئوری جدید، ویران کردن گاگر با مطالعه فیزیک کوانجهان فراکتالنقش روی و منیزیم در سلامتخواندن ، یکی از شستشو دهننظریه ی تکامل در درمان بیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بوقتی فهمیدی خطا کردی برگبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت زمان واقعیت است یا توهمکشتن عقیده ممکن نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیآتش منبع انرژیمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهنمیتوان با بیرون انداختنخدا موجود استهمیشه داناتر از ما وجود داز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگرانواقعیت چیستبیماری آلزایمر، استیل کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیباترین چیز در پیر شدنگامی در درمان بیماریهای تقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دچهار ساعت پس از کشتار خوکدنیا، هیچ استهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازدستورالعمل مرکز کنترل بیواکسن اسپایکوژن ضد کرونازبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیمنشاء کوانتومی هوشیاری اپول و عقیدهتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عالگوبرداری از طبیعتحفره در مغزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تفساد اقتصادی سیتماتیک دررفتار اجتماعی انسان، حاصورزش در کمر دردباد و موجسفر دشوار اکتشافپیام های ناشناخته بر مغز میدان های مغناطیسی قابل تو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبانواع سکته های مغزیتاثیر روده بر مغزمعرفت و شناختحمایت از طبیعتچگونه به سطح بالایی از هوابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودرویا تخیل یا واقعیتژن همه چیز نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتپروتز عصبی برای تکلمماه رجبتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن اانسان باشتبر را بردارمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 75چالش هوشیاری و اینکه چرا ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندلیس دگرامفتامین یا ویاسروش های صرفه جویی در ایجاکمردرد و علل آنبرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومآنان که در قله اند هرگز خمحل درک احساسات روحانی دتوصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا ساولین سلول مصنوعیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاهنجات در راستگوییاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رهوشمندی کیهاناصل علت و تاثیرممانتین یا آلزیکسا یا ابمن کسی در ناکسی دریافتم رژیم های غذایی و نقش مهم کوری گذرای ناشی از موبایبرخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودآیا واکنش های یاد گرفته ومرکز حافظه کجاستتکامل جریان همیشگی خلقتسایتهای دیگرایندرالتغییر زودتر اتصالات مغزینقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتچرا خشونت و تعصبادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنهدف از تکامل مغزبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز رجزخوانی هایی که امروز بکتاب زیست شناسی باوربررسی علل کمر درد در میانسرنوشتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمسیر دشوار تکامل و ارتقاتا 20 سال آینده مغز شما به اگر تلاش انسان امروز براجهان قابل مشاهده بخش کوچنقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتینظریه ی تکامل در درمان بیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بوقتی پر از گل شدی خودت را به زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان پلانکگل خاردار، زیباستتفکر قبل از کارشلیک فراموشیآثار باستانی تمدن های قدمعنی روزهتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخدای رنگین کمانهمیشه راهی هستاز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریواقعیت چیستبیماری الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیباترین چیز در افزایش سگامی در درمان بیماریهای تقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر انتخاب از طرف محیط ابزار بقا از نخستین همانجوانان وطننوآوری ای شگفت انگیز داندندان ها را مسواک بزنید تهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستیدغدغه نتیجه ی نادانی استواکسن دیگر کرونا ساخته شزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عالتهاب شریان تمپورالتاثیر درجه حرارت بر عملکحق انتخابنیکولا تسلادین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرترقیبی قدرتمند در برابر موزن حقیقی معرفت و شناختباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب پیدایش زبانمیدان های کوانتومی خلاتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت ماشه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز فکر میکند مرگ برای دیحوادث روزگار از جمله ویرچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز قبل از آغازرویا حقی از طرف خداژن هوش و ساختارهای حیاتی بحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارپرورش مغز مینیاتوری انساماپروتیلینتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخانانسان جدید از چه زمانی پاتحریک عمقی مغز در آلزایممغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 78چالش هوشیاری و اینکه چرا ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاساس انسان اندیشه و باور لا اکراه فی الدینروش هایی برای جلوگیری از کمردرد با پوشیدن کفش منابرنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعآنزیم تولید انرژی در سلومحدودیت چقدر موثر استتوصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک اندااوکرلیزوماب داروی جدید شتشنج چیستمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و ینخاع ما تا پایین ستون فقراحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استهوشیاری و وجوداصل عدم قطعیت از کوانتوم اصول انجام برخی نرمش ها دمنابع انرژي پاک سرچشمه حرژیم های غذایی و نقش مهم کی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرآیا یک، وجود داردمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاایا کوچک شدن مغزانسان التغییر عمودی سر انسان از پنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و دوچرا در مغز انسان، فرورفتارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری هدف از خلقت رسیدن به ابزابنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز رحم مصنوعیکتاب طبیعت در قالب هندسهبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستآیا خداباوری محصول تکاملمسئول صیانت از عقیده کیستا بحر یفعل ما یشااگر خواهان پیروزی هستیجهان موازی و حجاب هانقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب سالم عامل سلامتی و ینظریه ی ریسمانارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بوقتی تو از یاد گرفتن باز به سخن توجه کن نه گویندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان به چه دلیل ایجاد میشگل زندگیتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاآرامش و دانشمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر کتامین در درمان پاابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی نمایش تک نفرهخدایی که ساخته ی ذهن بشر همیشه عسل با موم بخوریماز کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتواقعیت های متفاوتبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیر فشار کووید چه باید کرگاهی لازم است برای فهم و تلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر احتمالی عصاره تغلیابزار بقا از نخستین همانجواب دانشمند سوال کننده نوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورذهن ما از در هم شکستن منبواکسن دیگری ضد کرونا از دزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دمهربانی، شرط موفقیتتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترسامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت قربانی نزاع بین بی نیاز به آموزش مجازی دیجیدید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استرموزی از نخستین تمدن بشروزوز گوشبار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب پیر شدن حتمی نیستمیدان بنیادین اطلاعاتتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانانگشت نگاری مغز نشان میدتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز قلبحکمت الهی در پس همه چیزچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز قبل از انفجار بزرگرویاها از مغز است یا ناخوژن یا نقشه توسعه مغز و نقبحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهنپرتوهای صادر شده از سیاهماجرای جهل مقدستوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را انسان خطرناکترین موجودتداوم مهم است نه سرعتمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت 82چالش هوشیاری و اینکه چرا ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتهوش احساسیاستفاده از مغز، وزن را کملاموژین داروی ضد اوتیسم؟روش هایی ساده برای کاهش اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو آینه در اینهمحدودیت های حافظه و حافظتوضیحی ساده در مورد هوش معدم درکايندگان چگونه خواهند دیدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و دنخستین تمدن بشریاخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی مهوشیاری و افسردگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم ضد التهابیکیهان خود را طراحی میکندبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا کیهان می تواند یک شبیمرکز خنده در کجای مغز استتکامل داروینی هنوز در حاایا این جمله درست است کسیتغییرات منطقه بویایی مغزنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و ششچرا ذرات بنیادی معمولاً ارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسهر چیز با هر چیز دیگر در تبه قفس های سیاهت ننازمنابع بی نهایت انرژی در درحم مصنوعیکتاب، سفری به تاریخبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودآیا دلفین ها می تواند از مسئولیت جدیدتابوهای ذهنیاپی ژنتیکجهان ما میتواند به اندازنقش رژیم غذایی در رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطنظریه تکامل در درمان بیمارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون داروویتنام نوعی کرونا ویروس بوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان شگفت انگیزگلوله ی ساچمه ایتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دآرامش و سکونمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهچند نرمش مفید برای کمردرخسته نباشی باباهمجوشی هسته ای، انرژِی باز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرواقعیت و مجازبیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیرفون داروی ضد ام اسگاهی مغز بزرگ چالش استتلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشافتخار انسانتاثیر ترکیبات استاتین (سابزار بقا از نخستین همانجوسازی مدرننوار مغز ترجمه رخدادهای هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض ذهن چند جانبه نیازمند نگواکسن سرطانزبان و شناخت حقیقت قسمت اپوست ساعتی مستقل از مغز دبیان حقیقتموفقیت هوش مصنوعی در امتتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت آنطور نیست که به نظچیز جدید را بپذیردیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهنرمز و رازهای ارتباط غیر کیک پیام منفرد نورون مغزی بار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب پیشینیان انسان از هفت میمیدازولام در درمان تشنج تو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیانتقال ماده و انرژیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه میتواند بزرگترین دچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز از مغز تا قبرستان ها با بوی شجاعترویاهای پر رمز و حیرتی درژن ضد آلزایمربحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیپرسش و چستجو همیشه باقی اماجرای عجیب گالیلهتوهم وجودعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزتداخل مرزها و صفات با بینمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهلچالش هوشیاری و اینکه چرا اتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرنهوش احساسیاستفاده از هوش مصنوعی در لایو دوم دکتر سید سلمان فروش جدید تولید برقکنگره بین المللی سردرد دبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیندهمخچه فراتر از حفظ تعادلتیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بايا اراده آزاد توهم است یتشنج عدم توازن بین نورون مغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و سنخستین تصویر از سیاهچالهاخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومیهوشیاری کوانتومیدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای آیا گذشته، امروز وآینده مرگ چیستتکامل داروینی هنوز در حاایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییرات آب و هوایی که به نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک سی و هفتمچراروياها را به یاد نمی آارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسهر جا که جات میشه، جات نیبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع جدید انرژیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکتابخانهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاآیا دلفین ها میتوانند بامسئولیت در برابر محیط زیتاثیر فکر بر سلامتابتدا سخت ترین استجهان مادی، تجلی فضا در ذهنقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیارينظریه تکامل در درمان بیمارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتویتامین E برای فعالیت صحبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت53زنان باهوش ترگلوئونتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گآرامش(سکوت) stillness و تکاپومعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملهمراه سختی، اسانی هستاز آغاز خلقت تا نگاه انسافلج نخاعی با الکترودهای درگیری مغز در بیماری کویواقعیت و انعکاسبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیرک ترین مردمگذر زمان کاملا وابسته به تلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر تغذیه بر سلامت رواجامعه ی آسمانینوار مغز در فراموشی هادهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسذهن هوشیار در پس ماده ی مواکسن سرطانزبان و شناخت حقیقت قسمت دپوشاندن خود از نوربیست تمرین ساده برای جلومولتیپل اسکلروز در زنان تنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت افرادچیزی منتظر شناخته شدندیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تقفس را بشکنرمز پیشرفت تواضع است نه طیک پیشنهاد خوب برای آسان بارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب پیشرفت های جدید علوم اعصمکانیک کوانتومی بی معنی تو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجاندوه در دنیا استتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز مانند تلفن استحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیرویای شفافژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال آلودگی هوا چالش قرن جدیدماده ی تاریکتوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوانسانیت در هم تنیده و متصتروس جریان انرژیمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هفتچالش دیدگاه های سنتی در باتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمرهوش در طبیعتاستفاده از انرژی خلالبخند بزن شاید صبح فردا زروش صحبت کردن در حال تکامکنگره بین المللی سردرد دبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهآینده ی انسان در فراتر ازمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتايا اراده آزاد توهم است یتشویق خواندن به کودکانمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاه و شنخستین روبات های زنده ی جاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و دهیچ چیز همیشگی نیستاضطراب و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی ضد التهابیکیست هیداتید مغزبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهآیا پیدایش مغز از روی تصامرگ و میر پنهانتکامل داروینی هنوز در حاایا بیماری ام اس (مولتیپتغییرات تکاملی سر انسان نقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت پنجاه و چراروياها را به یاد نمی آارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآوریهر حرکت خمیده می شود و هر به نقاش بنگرمناطق خاصی از مغز در جستجرساناها و ابر رساناها و عکجای مغز مسئول پردازش تجبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیآیا دست مصنوعی به زودی قامستند جهان متصلتاثیر مشاهده بر واقعیت بابتدایی که در ذهن دانشمنجهان مرئی و نامرئینقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیارينظریه تکامل در درمان بیمارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسویتامین E در چه مواد غذایبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزنجیرها را ما باید پاره کگمان میکنی جرمی کوچکی در تفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛آزمون تجربی، راهی برای رتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز انفجار بزرگ تا انفجار فلج بل، فلجی ترسناک که آندرگیری مغز در بیماران مبواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگذشته را دفن کنتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر حرکات چشم بر امواج جاودانگی مصنوعینوار مغز در تشخیص بیماری دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقواکسن ضد اعتیادزبان و شناخت حقیقت قسمت سپیموزایدبیش از نیمی از موارد انتقمواد کوانتومی جدید، ممکنتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمامید نجاتتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت اشیاچیزی خارج از مغزهای ما نیدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلرمز بقای جهش ژنتیکییک آلل ژنتیکی که از نئاندبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهانپیشرفت در عقل است یا ظواهمکانیزمهای دفاعی در برابتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصاندوه دردی را دوا نمیکندتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت مردمروان سالمژنها ، مغز و ارادهبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسآلودگی هوا و ویروس کروناماده ی خالیتوهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی انسانیت در برابر دیگرانتری فلوپرازینمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و هشتچاالش ها در تعیین منبع هواتوسوکسیمایدداروی سل سپتهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیالحظات خوش با کودکانروشهای نو در درمان دیسک بکنترل همجوشی هسته ای با هبرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانآینده ی علم و فیزیک در60 ثمخچه ابزاري که وظیفه آن فتیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووای نعمت من در زندگیمتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و چهنرمش های مفید برای درد زااختلال در شناسایی حروف و