دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

لوتیراستام

درمان تشنج، کنترل و تنظیم بیش فعالی سلول های عصبی است.
فعالیت زیاد، همیشه خوب نیست.
نظم بخشیدن بین کم کاری و فعالیت زیاد، مهتر است.
لوتیراستام داروی ضد تشنج، قرص 250،500، 750، 1000
اهمیت دارو، واکنش های زیان بار و تداخل های کم با دیگر داروها و امکان تجویز آن در خانم های جوان و مجاز بودن در بارداری است .
مکانیسم عمل دارو: فرایند، ناشناخته است. شاید باعث مهار کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ N-type شود و شاید به پروتئین های سیناپسی متصل شود که نوروترانسمیتر را تغییر میدهد و این با جابجا کردن تغییر دهنده های منفی است که باعث تشدید فعالیت گابا میشود. نیمه عمر 6-8 ساعته دارد و طی یک ساعت تا حداکثر چهار ساعت به حداکثر دوز میرسد. 66 درصد خروج دارو از ادرار است و از طریق دیالیز هم برداشته میشود.
عوارض احتمالی دارو:
1- ضعف(شایعترین)
2- سردرد
3- افزایش قشار خون
4- خستگی
5- بی اشتهایی
6- افسردگی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت های حافظه و حافظدرون قفس یا بیرون از آنبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندرحم مصنوعیبرخی نرمش های گردنپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودسکوت، پر از صداتوکل بر خداآسانی موفقیتعلایم کمبود ویتامین E را تبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صوردی متیل فومارات(زادیوا)(از کسی که یک کتاب خوانده هوش عاطفی قسمت 11درگیری مغز در بیماران مببه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرزمان و صبربررسي علل احتمالي تغيير پیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهسازگاری با محیط بین اجزاتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم عارضه جدید ویروس کرونا سفن آوری های جدید علیه شناترازودونچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقایق ممکن و غیر ممکندانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیدست بالای دستبیماری های میتوکندریکمردردزندگی سلول در بدن، جدای ابشکه ای که ته نداره پر نمسربازان ما محققا غلبه می پروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتتاثیر ویتامین دی بر بیمافروتنی معرفتیتشخیص ژنتیکی آتروفی های چهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماننعناعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحد و مرزها توهم ذهن ماستداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدزبان فرایند تکاملی برای تفاوت ایستایی و تکاپوشناخت و معرفت، و نقش آن دآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدفرضیه ای جدید توضیح میدهتعامل انسان با هوش مصنوعحس و ادراک قسمت سومنوبت کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دمنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت چهل و هشتداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز رهبر حقیقیوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریزبان شناسی نوین نیازمند تلاشی برای درمان قطع نخاشگفتی های زنبور عسلآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملقیچی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردخلا، خالی نیستچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریهنر فراموشیموسیقی نوحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی کوانتومی و دازدواج های بین گونه ای، رروح در جهانی دیگر استویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورسلول های بنیادیتنفس بدون اکسیژنشباهت های ریشه ای چند بیمآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و قدرت ذهنجهان مرئی و نامرئیخوش خیالی و خوش بینیچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در برابدرمان های جدید ALSاستروژن مانند سپر زنان دروشهای شناسایی قدرت شنوابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در سندرم گیلن باره به دنبال تو با باورهایت کنترل میشضایعه ی شبکه لومبوساکرالتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین ایمان به رویالحظات خوش با کودکانجهان در حال نوسان و چرخشخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیدرمان جدید ام اساطلاعاتی عمومی در مورد مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی مغز بزرگ چالش استسیگار عامل افزایش مرگ ومتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگمن بی من، بهتر یاد میگیرمجواب دانشمند سوال کننده دندان ها را مسواک بزنید تارزش حقیقی زبان قسمت اولمننژیتجواب سنگ اندازیده روش موفقیتارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمحدودیت درک انساندرون آشفته ی تو و ظاهر خنبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانرحم مصنوعیبرخی یونها و مولکول های مپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگسکته مغزیتوپیراماتآشنا پنداریعلایم کمبود ویتامین E را تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز مادین اجباریاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش عاطفی قسمت نهمدرگیری مغزی در سندرم کووبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوزمان واقعیت است یا توهمبررسی مغز با امواج مادون پیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستستم با شعار قانون بدترین تکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماعدم توقف تکامل در یک اندافناوری هوش مصنوعی نحوه ختراشه مغز بدون واسطه ی دچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت حل مشکلدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری دستورالعمل مرکز کنترل بیبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانازندگی، مدیریت انرژیبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد میگرنپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیصفحه اصلیفروتنی و غرورتشخیص آلزایمر سالها قبل نون و القلمابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحریص نباشداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از زبان متغیرتفاوت ارباب و رهبر حقیقیشناخت حقیقت یا آرزوهای گآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیفساد اقتصادی سیتماتیک درتعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت سی و هشتمنور از عمق تاریکیابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت چهل و دومداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکامل تا مغز از مغز تا روی و منیزیم در تقویت استوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان، نشان دهنده ی سخنگو تلاشی تازه برای گشودن معشانس یا نتیجه ی تلاشآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجلوتر را دیدنخلاصه ای از مطالب همایش مچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هر سوراخی سر نکناسکلت خارجی در درمان اختروح رهاییویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاسلول های بنیادی منابع و اتنها مانع در زندگی موارد شباهت کیهان و مغزتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سقدرت عشقجهان مشارکتیخوشبختی چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزددرمان های جدید میگرناسرار آفرینش در موجروشی برای بهبود هوش عاطفبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین سندرم پیریفورمیستو باید نیکان را به دست بضایعه ی عروقی مخچهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت داین پیوند نه با مغز بلکه لرزش ناشی از اسیب به عصبجهان در حال ایجاد و ارتقاخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ای ضد التهابیدرمان جدید ای ال اس، توفراطلاعاتی عمومی در مورد مرژیم غذایی سالم و ضد التهبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دگاهی جهت را عوض کنسیاهچاله هاتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بچت جی پی تیمنابع انرژي پاک سرچشمه حجوسازی مدرندهن، بزرگترین سرمایهارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی به شناسایی کامخچه فراتر از حفظ تعادلدروغ نگو به خصوص به خودتبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اثرات مضر ویتامین دپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانسال سیزده ماههتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریعلائم عصبی آلزایمر، با اتبدیل سلولهای محافط به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزدین، اجباری نیستاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش عاطفی قسمت هفتمدرگیری مغزی در سندرم کووبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهزمان پلانکبررسی و اپروچ جدید بر بیمپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاستم، بی پاسخ نیستتکینگیافسردگی و ساختار مغزعدم درکفواید روزه داری متناوبتراشه ها روی مغزچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت حلقه های اسرارآمیزدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیدغدغه نتیجه ی نادانی استبیماری وسواسکمردرد و علل آنزندان ذهنیبعد پنجمسردرد میگرن در کودکانپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسوالات پزشکیفرگشت و تکامل تصادفی محض تشخیص ایدزنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکات چشم، ترجمه کننده ی داروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز ترفلکس وتری با توضیح دکتر هدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی زبان مشترک ژنتیکی موجوداتفاوتهای جنسیتی راهی براشناخت درون، شناخت بیرون؛آن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریفشار و قدرتتعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت سی و ششمنور درونابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریممنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستزبان، وسیله شناسایی محیطتلاشی جدید در درمان ام اسشانس یا تلاشآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استقانون مندی نقشه ژنتیکی مجمجمه انسان های اولیهخلاصه ای از درمان های جدیچیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمیهمانهای ناخوانده عامل در والنتاین کتاب بدید هماسکار، لگوی هوشمندروزه داری متناوب، مغز را ویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولسلول های بدن تو پیر نیستنتنها در برابر جهانشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فقضاوت ممنوعجهان معناخوشبختی دور از رنج های مچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزددرمان های جدید در بیماری اسرار بازسازی اندام هاروشی جدید در درمان قطع نخبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمسندرم پیریفورمیستو برای خزیدن خلق نشده ایضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیاین اندوه چیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهان ریز و درشتخطای ادراک کارماارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی نیستدرمان جدید سرطاناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرژیم غذایی ضد التهابیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندگذر زمان کاملا وابسته به سیاهچاله های فضایی منابعتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی باکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز جامعه ی آسمانیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی تعاملیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدریای خدابه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امرساناها و ابر رساناها و عبرخی اختلالات عصبی مثانهپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانسانسور از روی قصد بسیاری توازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستعلت خواب آلودگی بعد از خوتبر را بردارنقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خومنابع بی نهایت انرژی در دحق انتخابدیوار همه اش توهم بوداز بار خود بکاه تا پرواز هوش عاطفی قسمت یازدهدرگیری اعصاب به علت میتوبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وزمان به چه دلیل ایجاد میشبررسی ژنها در تشخیص بیماپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، ستون فقرات انسان دو پا جلتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقعدالت برای من یا برای همهفیلمی بسیار جالب از تغییتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اذهن ما از در هم شکستن منببیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منازونیسومایدبعد از کروناسردرد میگرنی در کودکانپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چپیامهای کاربرانفراموش کارها باهوش تر هستصویر خورشید یا خود خورشنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکت چرخشی و دائمی کیهانداروی جدید لنفوم و لوکمیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردههر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تزبان چهار حرفی حیات زمینتقلید مرحله ای نسبتا پیششناسایی تاریخچه ی تکاملیآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟فضا و ذهن بازتغییرحس و ادراک قسمت سیزدهمنوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت نهمداروی ضد جنون در درمان تیاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندزدودن نقص از هوش مصنوعیتمایل زیاد به خوردن بستنشاهکار قرنآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشقانون گذاری و تکاملجنین مصنوعیخم شدن فضا-زماننکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمیوتونیک دیستروفیدر یک فراکتال هر نقطه مرکاساس انسان اندیشه و باور روزه داری و التهاب زیانبواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)سلول بنیادی و ای ال استنهاییشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغقطار پیشرفتجهان هوشمندخانه ی تاریکنگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های جدید سرطاناصفهان زیباروشی جدید در درمان نابینبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتسندرم پای بی قرارتو تغییر و تحولیضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهاین ایده که ذرات سیاهچاللزوم گذر انسان از حدها و جهان شگفت انگیزخطای حسارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا درمان جدید سرطاناعتماد به خودرژیم غذایی ضد دردبرین نت به جای اینترنتگذشته را دفن کنسیاهچاله ها، دارای پرتو توهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف نقش درختان در تکاملاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز جاودانگی مصنوعیدو بیماری روانی خود بزرگ از فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی در کامپیوترهامخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک فرد دیگر و رفتارهای ابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده رستگاری محدود به یک راه نبرخی اصول سلامت کمرپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایسانسور بر بسیاری از حقایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استعماد الدین نسیمی قربانی تحریک عمقی مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع جدید انرژیحقیقت قربانی نزاع بین بی دیوار، از ابتدا توهم بوداز بحث های کنونی در ویروسهوش عاطفی قسمت پنجمدرب بسته با غیر خود باز مبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندزمان شگفت انگیزبررسی بیماری التهابی رودپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تستارگانی قبل از آغاز کیهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیعسل طبیعی موثر در کنترل بفیروز نادریتراشه ی بیولوژِیکچندجهانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمایت از طبیعتدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستذهن چند جانبه نیازمند نگبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزونا به وسیله ویروس ابله بعد از کروناسردرد و علتهای آنپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریسایتهای دیگرفراموشی همیشه هم بد نیستتصویر در هم تنیدگی کوانتنوار مغز با توضیح دکتر فاابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس متفاوتداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده زبان نیاز تکاملی استتقلید از روی طبیعتشناسایی سلول های ایمنی اآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استفضای قلب منبع نبوغ استتغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت ششمنورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتمهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت چهارمدارویی خلط آوراز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیسفر فقط مادی نیستتمایز یا کشف یگانگیشاهکار شش گوشآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاقانون جنگلجنگ هفتاد و دو ملت همه را خونریزی مغز در سندرم کووچگونه مولکول های دی ان ایاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دمیگرن و پروتئین مرتبط با در کمتر از چند ماه سوش جداستفاده از مغز، وزن را کمروزه داری و بیمار ی ام اس واقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)سلول بنیادین از مخاط بینتنهایی رمز نوآوری استشجاعت و ترستاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیقطره قطرهجهان هوشیارخانواده پایدارنگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتدرمان های رایج ام اساصل بازخوردروشی جدید در درمان سکته مبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنسندرم پس از ضربه به سرتو جهانی هستی که خودش را ضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل ماین ابتدای تناقض هاستلزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که نه با یک رخداد و خطر آلودگی هواارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالیدرمان دارویی سرطان رحم باعتماد به خودراه فراری نیستبرای یک زندگی معمولیگریه ی ابر، رمز طراوت باغسیاهچاله و تکینگی ابتدایتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشعقل مجادله گرتاثیر رژِیم غذایی بر میگتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز جایی برای یاد گرفتن باقی دو بار در هفته ماهی مصرف از مخالفت بشنوهوش مصنوعی در تفکر خلاق امخچه تاثیر گذار بر حافظهدرک نیازمند شناخت خویش ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومرشته نوروایمونولوژی و نقبرخی اطلاعات روانشناسی مپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن ساهچاله ها تبخیر نمیشودتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنعوامل موثر در پیدایش زباتحریک عمقی مغز در آلزایمنقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغمناطق خاص زبان در مغزحقیقت آنطور نیست که به نظدید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی قسمت اولدرختان چگونه بر تشکیل اببوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسزمزمه ات مانده در گوشمبررسی سیستم تعادلی بدن اپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلسخن نیکو مانند درخت نیکوتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هعشق درونی به یگانگی خلقتفیزیک مولکولها و ذرات در تربیت کودکان وظیفه ای مهنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حوادث روزگار از جمله ویردانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استذهن هوشیار در پس ماده ی مبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دزیان غذاهای پرچرببعد از کرونا دلخوشی بیهوسردرد به دلیل مصرف زیاد مپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزفراموشی و مسیر روحانیتصویر زیبا از سلولنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس چشایی و بویاییداروی جدید آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایزبان و کلمه حتی برای کسانتقلید از طبیعتشواهدی از نوع جدیدی از حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندقفس ذهنتغییر دیگران یا تغییر خوحس و ادراک قسمت شصت و هشتنورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت نوزدهمدارویی ضد بیش فعالی سیستاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی وقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسسفر نامه سفر به بم و جنوب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرشاید گوشی و چشمی، آماده شآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودقانون جنگلجنگ و تصور از جنگخواندن ، یکی از شستشو دهنچگونه میتوان با قانون جناحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتمیگرن و خوابدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از نظریه ی تکامل روزه داری سلول های بنیادواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پسلول عصبی شاهکار انطباق تنبیه چقدر موثر استشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شلمس کوانتومیجهان های بسیار دیگرخار و گلنگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستنددرمان های علامتی در ام اساصل در هم تنیدگی و جهانی ريتوکسيمب در درمان ام اسبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسسسندرم جدایی مغزتو جدای از کیهان نیستیضربه مغزی در تصادف رانندتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسااینکه به خاطرخودت زندگی لزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که از یک منبع، تغذیخطرات هوش مصنوعیارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالی با هوش انسانیدرمان زخم دیابتی با تکنواعتماد بی موردوراپامیل در بارداریراه نجاتبرای پیش بینی آینده مغز دگربه شرودینگر و تاثیر مشسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونعقل سالمعقلانیت بدون تغییرتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز جایی خالی نیستدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمخاطب قرار دادن مردم، کادرک و احساسبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیرشد مغز فرایندی پیچیده ابرخی بیماری ها که در آن بپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستسایه ی هوشیاریتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکعوامل ایجاد لغت انسانی و تداوم مهم است نه سرعتنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمناطق خاصی از مغز در جستجحقیقت افراددیدن خدا در همه چیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی قسمت دهمدرختان اشعار زمینبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابزنان باهوش تربررسی علل کمر درد در میانپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گسخن و سکوتتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکعشق، شلوغ کردن نیستفیزیک هوشیاریترجمه ای ابتدایی از اسرانه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به ذهن و شیمی بدنبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دزیباترین چیز در پیر شدنبعد از کرونا دلخوشی بیهوسردرد تنشنپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستفراموشی آرمانتصویر زیبای اصفهاننوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت اول )داروی جدید ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلزبان و بیان نتیجه ساختماتقویت استخوان در گرو تغذشواهدی از دنیسوان(شبه نئآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا قفس را بشکنتغییر دادن ژنها آیا روزی حس و ادراک قسمت شصت و دونوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمهندسی بدنحس و ادراک قسمت هفتمداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا تخیل یا واقعیتویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپسفر به مریخ در 39 روزتمدن پیشرفته ی پیشینیانشاید درست نباشدآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزقانونمندی و محدودیت عالمجنگ داده هاخواب زمستانی سلول های سرچگونه مغز ما، موسیقی را پاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسمیگرن و روزه داریدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در روزهای بد باقی نمیماندواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بسلول عصبی، در محل خاص خودتهدیدهای هوش مصنوعیشربت ضد خلطتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدلووفلوکساسینجهان هایی در جهان دیگرخارق العاده و استثنایی بنگاه کلی نگراداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خوددرمان ژنتیکی برای نوآوریاصل علت و تاثیرریه زغالیبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریسندرم دزدی ساب کلاوینتو دی ان ای خاص ميتوکندريضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید داینکه خانواده ات سالم بالزوم عدم وابستگی به گوگل جهانی در ذهندفاع از پیامبرارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بهوش مصنوعی از عروسک بازی ماشین دانشدرمان ساده ی روماتیسماعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قراه های جدید برای قضاوت ربرای اولین بار دانشمندانگزیده ای از وبینار یا کنفسیاهچاله ی تولید کنندهتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رعقیده ی بی عملتاریک ترین بخش شبنقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبهدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرک کنیم ما همه یکی هستیمبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید درشد مغز علت تمایل انسان ببرخی بیماری های خاص که بدپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستسایه را اصالت دادن، جز فرتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشعواملی که برای ظهور لغت اتداخل مرزها و صفات با بیننقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت انساندیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومدرد و درسبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهزنجیرها را ما باید پاره کبرطرف کردن خشونت را از خاپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماسخن پاک و ثابتتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیعصب حقوق نورولووفیزیک و هوشیاریترس و آرمان هانه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحافظه میتواند بزرگترین ددانش، قفل ذهن را باز میکناز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیذهن تو همیشه به چیزی اعتقبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هزیباترین چیز در افزایش ستفکر قبل از کارسردرد سکه ایپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطافرایند پیچیده ی خونرسانیتصویربرداری فضاپیمای آمنوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت دوم )داروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندزبان و بیان، در سایه پیشرتقویت حافظه یا هوش مصنوعشیشه ی بازالتی و سیلیکونآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایقله برای دیدن نه برای به تغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک قسمت شصت و ششنوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستمهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت هفدهمدخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا حقی از طرف خداویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوسفر تجهیزات ناسا به مریخ تمدن بشری و مغز اخلاقیشایسته نیست در جیب خود قرآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصقارچ بی مغز در خدمت موجودجنبه های موجی واقعیتخواب سالم عامل سلامتیچگونه مغز پیش انسان یا هماحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احمیگرن سردردی ژنتیکی که بدر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلاروزهای سختواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبسلولهای ایمنی القا کنندهتو یک معجزه ایشش مرحله تکامل چشمتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یلوب فرونتال یا پیشانی مغجهان یکپارچهخبر مهم تلسکوپ هابلنگاه انسان محدود به ادراادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمدرمان پوکی استخواناصل عدم قطعیت از کوانتوم ریواستیگمینبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستسندرم سردرد به دلیل افت فتو در میانه ی جهان نیستی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژناینترنت بدون فیلتر ماهوامقاومت به عوارض فشار خون جهان، تصادفی نیستدفاع در برابر تغییر ساختارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هوهوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان سرگیجه بدون نیاز باعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بگزارش یک مورد جالب لخته وسیاره ی ابلهانسیاره ابلهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریکی من و تو و گرد و غبانقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبه و نقش آن در شکلگیریدو داروی جدید برای میاستاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی درمانگر کامپیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرک احساسات و تفکرات دیگبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقرشد در سختی استبرخی توجهات در ببمار پارپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استساخت سلول عصبی حتی پس از توصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَعوارض ازدواج و بچه دار شدترقی واقعی یا شعار ترقینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش عاطفی قسمت سومدرد باسن و پا به دلیل کاهبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندزندگی فعال و مثبت روند آلبزرگ فکر کنپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاسختی ها رفتنی استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمعصب سیاتیکفیزیک آگاهیتسلیم شدن از نورون شروع منه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه های کاذبدانش، یک انسان را ناسازگاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکذهن خود را مشغول هماهنگیبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهزیر فشار کووید چه باید کرتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسردرد عروقی میگرنپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتفرایند تکامل و دشواری هاتصور ما ازمشکلات و واقعینوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 67داروی جدید برای کاهش وزناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یازبان و تکلم برخی بیماریهتقویت سیستم ایمنیشکل های متفاوت پروتئین هآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرقله سقوطتغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک سی و هفتمنوروز یا روز پایانیابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت هجدهمدر میان تاریکی و روشناییاز تکامل تا مغز، از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در سفر دشوار اکتشافتمدن زیر آبشادی، پاداش انجام وظیفهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانقبل از آغازجنسیت و تفاوت های بیناییخواب سالم عامل سلامتی و یچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمیگرن شدید قابل درمان اسدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیاروش مقابله مغز با محدودیواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسلولهای بنیادی مصنوعی درتو یک جهان در مغز خودت هسششمین کنگره بین المللی ستاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یلوتیراستامجهان یکپارچهخدا موجود استنگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطدرمان پوکی استخواناصل، روان و نفس استریاضیات یک حس جدید استبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه بی عقل به سوی نور میسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالمقایسه رقابت و همکاریجهش های ژنتیکی مفید در سادقیق ترین تصاویر از مغز اارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی هوش مصنوعی از عروسک بازی مباحث مهم حس و ادراکدرمان سرگیجه بدون نیاز باعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنراه پیروزی در زندگی چیستبرای خودآگاه بودن تو بایگشایش دروازه جدیدی از طرپل جویی اصفهانسیاره ابلهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرعلم و روحتاریکی و نورنقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز جبران از دست رفته هادو سوی واقعیتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرک تصویر و زبان های مخلتبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است رشد، رسیدن به یک هدف نیستبرخی توصیه ها برای واکسیپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستساخت شبکه عصبی مصنوعی با توضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وعید نوروز مبارکALS نگاهی کامل بر بیماری وتروس جریان انرژینقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمدرد زانو همیشه نیاز به جربی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونزندگی هوشمند در خارج از زبزرگ شدن مغز محدود به دورپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسسرنوشتتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اعضلانی که طی سخن گفتن چقدفیزیکدانان ماشینی برای تتست نوار عصب و عضلهنه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست دائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز ذهن سالمبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابزیرفون داروی ضد ام استفکر خلا ق در برابر توهم سرطان کمیت گراییپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هفرایند حذف برخی اجزای مغتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت بیست و چهنوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 74داروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز- از مغز رمز گشایی از اتصالات مغزهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغززبان و شناخت حقیقت قسمت چتلقین اطلاعات و حافظهشکل پنجم مادهآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکقلب های سادهتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک- قسمت پنجاه و نورالژیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیموفقیت در تفکر استحس و ادراک قسمت هشتمدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیسفرنامه سفر به بم و جنوب تمدنی قدیمی در شمال خلیج شب سیاه سحر شودآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادقبل از انفجار بزرگجنسیت و تفاوت های بیناییخواب عامل دسته بندی و حفطچگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمیدان مغناطيسي زمین بشر در سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیاروش های صرفه جویی در ایجاواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسلام تا روشناییتو کجای جهانیصبور باشتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان کنونی و مغز بزرگتریخدا نور آسمان ها و زمین انگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان آرتروز با ورزش موضاصلاح خطا با رفتن بر مسیرریتوکسیماببخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دگیاه خواری و گوشت خوار کدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان المقابله ی منطقی با اعتراضجهش های ژنتیکی غیر تصادفدل به دریا بزنارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک بازی مبتکران خودشکوفادرمان سرگیجه بدون داروبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعراه انسان شدن، راه رفتن وبرای رشد، باید از مسیر خطپل خواجو اصفهانسیب یکسان و دیدگاه های متتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی خواهد ترسیدنقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز جدا کردن ناخالصی هادولت یا گروهکاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرک حقیقت نردبان و مسیری به جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویاز گهواره تا گوربرخی درمان های Spinal Muscular Atپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانساخت شبکه عصبی با الفبای تیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهعامل کلیدی در کنترل کارآفقر داده ها در هوش مصنوعیتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زناندردهای سال گذشته فراموش بی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فزندگی و داراییبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پارادوکس ها در علممسئولیت جدیدسریع دویدن مهم نیستتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریغم بی پایانفال نیکوتست آر ان اس دز میاستنی گچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست داروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانزیرک ترین مردمتفاوت مغز انسان و میمون هسرعت فکر کردن چگونه استپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفراتر از دیوارهای باورتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت بیست و یکنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 75داروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز- از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومزبان و شناخت حقیقت قسمت اتلاش ها برای کشف منابع جدشکرگزار هر چیزی باش که داآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توقلب و عقلتغییرات مغز پس از 40 سالگیحس و ادراک- قسمت بیست و پنوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایمولکول ضد پیریحس و ادراک قسمت هشتاد و ندر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز ترویای شفافویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولسفرنامه سفر به بم و جنوب تمرکز و مدیتیشنشبیه سازی میلیون ها جهان آیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علقبرستان ها با بوی شجاعتجهل مقدسخودآگاهی و هوشیاريچگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های مغناطیسی قابل در عید نوروز مراقب تصادف استفاده از سلول های بنیاروش هایی برای کم کردن اضطواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستسلاح و راهزنیتو کز محنت دیگران بی غمیصبر لازمه ی پیروزی استتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استای همه ی وجود منلیروپریم داروی ترکیبی ضدجهان کاملی در اطراف ما پرخدا بخشنده است پس تو هم بنگاه از درون قفس یا بیرونهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصول انجام برخی نرمش ها دریسدیپلام تنها داروی تایبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانگیرنده باید سازگار با پیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیمقابله با کرونا با علم اسجهش های بیماری زا، معمولدلایلی که نشان میدهد ما بارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کممتواضع باشدرمان سرطان با امواج صوتبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردراه بی شکستبرای زندگی سالم، یافتن تبرخی ملاحظات در تشنج های پلاسمای غالبسیر آفرینش از روح تا مغز توهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استعلم به ما کمک میکند تا موتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز جدایی خطای حسی استدوچرخه در کاهش دردهای کماز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدرک دیگرانبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استزمین در برابر عظمت کیهانبرخی روش های تربیتی کودکپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشساختن آیندهتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانعادت همیشه خوب نیستفلج نخاعی با الکترودهای تری فلوپرازیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ادردی که سالهاست درمان نشبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسزندگی بی دودبزرگترین خطایی که مردم مپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیسریعترین کامپیوتر موجودتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتغم بی پایانفاکسیبتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاستداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبزیست شناسی کل در جزء فراکتفاوت ها و تمایزها کلید بسطح آگاهی، رخدادهای زندگآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشافرد موفقتضادهای علمیحس و ادراک قسمت بیست و دونوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 78داروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز- از مغزترمز بقای جهش ژنتیکیهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دتلاش های جدید در ALSشکست حتمیآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استقلب یا مغزتغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک- قسمت شصت و چهنوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت هشتاد و شدر چه مرحله ای از خواب ، راز خود رها شوروان سالمویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورسفرنامه سفر به بم و جنوب تمرکز بر هدفشبیه سازی سیستم های کوانآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان فراکتالخودآگاهی و هوشیاريچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های کوانتومی خلادرمان نگهدارنده ی اعتیاداستفاده از سلول های بنیاروش هایی برای جلوگیری از واقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستسلسله مباحث هوش مصنوعیتو پیچیده ترین تکنولوژی صبر و واقعیتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استای آنکه نامش درمان و یادشلیس دگرامفتامین یا ویاسجهان پیوستهخدای رنگین کمانادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجبدرمان تومورهای مغزی با ااصول توسعه ی یک ذهن کاملریشه های مشترک همه ی موجوبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیسوخت هیدروژنی پاکتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز ملاحظه های اخلاقی دربارهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسدنیا فریب و سرگرمیارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کممجموعه های پر سلولی بدن مدرمان ضایعات نخاعیبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناخترابطه تشنج و اوتیسمرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی مرزهای اخلاق و علوم پمبرولیزوماب در بیماری چسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسعلم بدون توقفتاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و از نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسیدرک درست از خود و هوشیاریبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی برخی سلولهای عصبی در تلاپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلساختن آینده، بهترین روش تیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رعادت کن خوب حرف بزنیفلج بل، فلجی ترسناک که آنترک امروزنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرس گرفتن از شکست هابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بزندگی در جمع مواردی را بربزرگترین درد از درون است پختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلسرگیجه از شایعترین اختلاتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالغیرقابل دیدن کردن مادهفاجعه ی جهل مقدستشنج چیستنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه ی هوش مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتازیست شناسی باور حقیقت یا تفاوت ها را به رسمیت بشناسعی کن به حدی محدود نشویآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدفرد یا اندیشهتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت بیست و سونوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت 82داروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگزبان و شناخت حقیقت قسمت ستلاش های جدید در درمان فرشگفت نیست من عاشق تو باشمآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابقلب دروازه ی ارتباطتغییرات تکاملی سر انسان حساسیت روانی متفاوتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت پنجمدر ناامیدی بسی امید استاز درخواست ها جدا شوروبات ها قول میدهندویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهسفرنامه سفر به بم و جنوب تمرکز بر امروزشبکه های مصنوعی مغز به درآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستقدرت مردمجهان قابل مشاهده بخش کوچخودت را از اندیشه هایت حفچگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومیدان بنیادین اطلاعاتدرمان نابینایان آیا ممکناستفاده از سلول های بنیاروش هایی ساده برای کاهش اوالزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتو آرامش و صلحیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یایمپلانت مغزیلا اکراه فی الدینجهان پیوستهخدایی که ساخته ی ذهن بشر ادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلیندرمان تشنجاصول سلامت کمرریشه های مشترک حیاتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارسودمندی موجودات ابزی بر تولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپملاحظات بیهوشی قبل از جرجهشهای مفید و ذکاوتی که ددنیا مکانی بسیار اسرارآمارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کممجرم، گاهی قربانی استدرمانهای بیماری پارکینسبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشبلوغ چیستوسواس، بیماری استراز تغییربرخی نکات از گاید لاین پرپنج اکتشاف شگفت آور در موسیستم تعادلی بدنتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوعلم در حال توسعهتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های دوپامین قابل حل در آباز نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسیدرک عمیق در حیواناتبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستزمان چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و پیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شساختار فراکتال وجود و ذهتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو عادت کردن به نعمتفلج خوابترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهاندست و پا زدن در سایه؟بیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانزندگی در سیاهچالهبسیاری از مجرمان، خودشانپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیغرور و علمفاصله ها در مکانیک کوانتتشنج و حرکات شبه تشنجی قانهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه انسان و حافظه ی هوشداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبزیست، مرز افق رویداد هستتفاوت های بین زن و مرد فقشلیک فراموشیآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت بیستمنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت 87داروی سل سپتاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهان خاصیت فراکتالهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان جانسوزتلاش های جدید در درمان سرشگفت انگیز بودن کیهانآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینقلب روباتیکتغذیه بر ژنها تاثیر داردخفاش کور و انسان بینا؟نیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت پنجاهدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز روده تا مغزروبات های ریز در درمان بیویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخسفری به آغاز کیهانتمساح حد واسط میان مغز کوشبکیه های مصنوعیآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خقدرت و شناخت حقیقتجهان موازی و حجاب هاخودروهای هیدروژنیچگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمیدازولام در درمان تشنج درمان های اسرار آمیز در آاستیفن هاوکینگ در مورد هروش جدید تولید برقواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیسم زنبور ، کلیدی برای وارتو افق رویداد جهان هستیصد قدح، نفتاده بشکستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمایمپلانت مغزی و کنترل دو لاموژین داروی ضد اوتیسم؟جهان پر از چیزهای اسرار آخدایا جز تو که را دارمارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدسدرمان جدید ALSاضطراب و ترسرژیم های غذایی و نقش مهم بدون پیر فلکواکسن علیه سرطانگامی در درمان بیماریهای سی و سه پل اصفهانتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تممانتین یا آلزیکسا یا ابجهشهای مفید و ذکاوتی که ددنیای شگفت انگیز کوانتومارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینهوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانیدرماندگی به دلیل عادت کرمحل درک احساسات روحانی ددرها بسته نیستبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی راست دستی و چپ دستیبرخی نرمش ها برای درد زانپول و شادیسیستم دفاعی بدن علیه مغز توهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمعلم راهی برای اندیشیدن اتازه های بیماری پارکینسونقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهاز واقعیت امروز تا حقیقتهوش بشری تهدید برای بشریدرگیری قلب در بیماری ویربه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی زمان و مکان، ابعاد کیهان برداشت مغز ما از گذر زمانپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیساختار شبکه های مغزی ثابتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسعادت بد را ترک کنفلج خواب چیستترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر قابل شناختدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجوددست کردن در گوشبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنزندگی زمینی امروز بیش از بسیاری از بیماری های جدیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروغربال در زندگیفاصله ی همیشگی تصویر سازتشنج عدم توازن بین نورون نهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب های کیهانی تو در توداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسزاویه نگاه ها یکسان نیستتفاوت های تکاملی در مغز وشلیک فراموشیآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانفردا را نمیدانیمتعویض دارو در تشنجحس و ادراک قسمت دهمنوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت چهلداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز، از مغز رنگ کردن، حقیقت نیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیمازبان ریشه هایی شناختی استلاش های جدید شرکت نورالشگفت زده و حیران باشآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندقلب را نشکنثبت و دستکار ی حافظهخفاش با شیوع همه گیری جدینیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر هم تنیدگی کوانتومیاز سایه بگذرروبات کیانویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهسقوط درون جاذبه ای خاص، چتنفس هوازی و میتوکندریشباهت مغز و کیهانآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکقدرت کنترل خودجهان ما میتواند به اندازخورشید مصنوعیچگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکان زمان یا حافظه زماندرمان های بیماری آلزایمراستیفن هاوکینگ در تفسیر روش صحبت کردن در حال تکامبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایسماگلوتید داروی کاهش دهنتو انسانی و انسان، شایستصدای بم با فرکانس پایین، تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیایمپلانت مغزی کمک میکند لایو دوم دکتر سید سلمان فجهان پر از چیزهای جادویی خرما منبع بسیار خوب آنتی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای عجیب گالیلهدرمان جدید میگرن با انتی اطلاع رسانی اینترنتیرژیم های غذایی و نقش مهم بدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای سیلی محکم محیط زیست بر انتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر روزه داری بر سلامت نقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استمن کسی در ناکسی دریافتم جوانان وطندنیایی پر از سیاهچاله ارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت چقدر موثر استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان رجزخوانی هایی که امروز ببرخی نرمش ها برای زانوپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینسکوت و نیستیتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیعلم ساختن برج های چرخانتازه های درمان ام اسنقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع انرژی از نفت و گاز جراحی گردن همیشه برای دیديدن با چشم بسته در خواب از کجا آمده ام و به کجا میهوش در طبیعتدرگیری مغز در بیماری کویبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقزمان و گذر آن سریع استبرداشتت از جهان رو زیاد پیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردسادیسم یا لذت از آزار دادتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوعادت دادن مغز بر تفکرفلج دوطرفه عصب 6 چشمترازودونچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت، آن چیزی نیست که جلدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگیدست آسمانبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتزندگی زودگذربسیاری از بیماری های جدیسرگردانیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنمقالاتفتون های زیستیتشویق خواندن به کودکانچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب هایی تو در توداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری زاوسکا درمان گوشرتفاوت های زبانی سرمنشا تشنا در ابهای گرم جنوب نیاآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایفرزندان زمان خودتعامل انسان و هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت دوازدهمنوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز، از مغز رنگین کمانوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیزبان شناسی مدرن در سطح سلتلاش هایی در بیماران قطع شگفتی های نقشه ی ژنتیکیآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عقوی تر باشثبت امواج الکتریکی در عصخلا، حقیقی نیستچیز جدید را بپذیراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتمورد نادر همپوشانی دو بیحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر هم تنیدگی کوانتومی و پاز علم جز اندکی به شما داروح و آب حیاتویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجسلول های مغزی عامل پارکیتنفس هوازی و میتوکندریشباهت مغز با کیهان مادیآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انقدرت انسان در نگاه به ابعجهان مادی، تجلی فضا در ذهخوش قلبی و مهربانیچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکانیک کوانتومی بی معنی درمان های بیماری اس ام ایاستخوان های کشف شده، ممکروشهای نو در درمان دیسک ببحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونسندرم کووید طولانیتو با همه چیز در پیوندیصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اایمپلانت نخاعی میتواند دلبخند بزن شاید صبح فردا زجهان دارای برنامهخسته نباشی باباارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکدرمان جدید کنترل مولتیپلاطلاعات حسی ما از جهان، چرژیم ضد التهابیبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهگاهی لازم است برای فهم و سینوریپا داروی ترکیبی ضدتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)طبیعت موجی جهانتاثیر روغن رزماری استنشانقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتمن پر از تلخیمجوانان وطندنیا، هیچ استارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداوم