دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقشه های مغزی جدید با جزییات بی مانند، ممکن است علوم اعصاب را متحول کند

نقشه های مغزی جدید با جزییات بی مانند، ممکن است علوم اعصاب را متحول کند.

سکانس هایRNA که بوسیله ی ویروس دستکاری شده از نظر ژنتیکی، و مناسب برای نفوذ به سلول های خاص عصبی منتقل میشود برای تصویر برداری از راه های عصبی مغز و نحوه توزیع هر نورون در مغز استفاده می‌شود.

تکنیکی بر اساس بارکدهای ژنتیکی در مقادیر بی سابقه، میتواند به سادگی از ارتباط های سلول های منفرد مغزی نقشه برداری کند. پیچیدگی غیر قابل انتظار سیستم بینایی، نخستین چیزی بوده است که این نقشه برداری نشان داده است. تکنولوژی جدید برای ردگیری مسیرهای حقیقی ارتباط های عصبی در مغز با تعدادی از سلول ها کار می‌کند که تا امروز، تصویربرداری نشده است.

نوروساینتیستتونی زادورتومددر حالی که روی میز خود در آزمایشگاهcold spring Harber laboratoryنشسته است کامپیوتر خود را به طرف من میکشد تا تصویر ماتریکسی پیچیده ای را به من نشان دهد. چیزی شبیه صفحه ی وسیع را تصور کن ولی به جای اعداد از رنگ تشکیل شده باشد که درجه شدت آن، متفاوت است.

او می گوید: وقتی من به مردم میگویم ارتباط دهها یا هزاران نورون را تصویر برداری کرده ام و آن را به آنها نشان ندهم توجه آنها جلب نمیشود ولی اگر همین را به آنها نشان دهم میگویند عجب چیز جالبی!

آنچه زادور به من نشان داد نقشه ی 50 هزار نورون در قشر مغزی موش بود. این نقشه، محل جسم سلولی نورون ها و جایی را که آکسون های بزرگ، انباشته و شاخه شاخه میشود نشان میدهد. نقشه عصبی در این اندازه و جزییات قبلا ساخته نشده است. در مقایسه با روش قدیمی نقشه برداری مغز- که نورون ها را با فلورسنت رنگامیزی میکرد- در روش جدید از الگوی غیر معمول و پژوهش بیولوژی مولکولی در cold spring Harber laboratory استفاده می‌شود. او چند بیت از اطلاعات ژنومی را استفاده کرد تا یک سکانسRNA یا بارکد واحد را در هر نورون، نفوذ دهد سپس او مغز را مانند کیک، به مکعب هایی تقسیم کرد و هر قطعه را با سکانس ژنتیکی تغذیه نمود. نتیجه، یک تصویر سه بعدی از 50 هزار نورون در کورتکس موش است.
این کار بزرگ زادور هنوز برای تایید به کار نیاز دارد. ولی در مقاله ای که اخیرا در مجله ی نیچر منتشر شده است او و همکارانش بیان کردند تکنیکی به نام MAPseq(multiplexed analysis of projection by sequencing) میتواند برای پیدا کردن سلول های جدید و الگوهای انتشار آکسون آن که قبلا هرگز دیده نشده است استفاده شود.

مقاله همچنین نشان داد این سبک جدید نقشه برداری از مغز در دقت، مشابه روش رنگامیزی فلورسنت است که روش ایده آل به حساب می‌آمده است ولی با تعداد کمتری از نورون ها کار میکند.

تونی زادور نوروفیزیولوژیست در cold spring Harber فهمید تکنیک های سکانس کردن ژنومی میتواند به کار برود تا تعداد نجومی نورون ها و ارتباط ها را در مغز رام کند و در اختیار بگیرد. پروژه طی کارهای روزانه ی زادور به عنوان یک نوروفیزیولوژیست متولد شد.

او روی تصمیم گیری های شنوایی در جوندگان کار میکند؛ اینکه مغز آنها چگونه می‌شنود و اطلاعات شنوایی را پردازش می‌کند و بازده رفتاری را تعیین می‌کند ثبت های الکتروفیزیولوژیک و دیگر ابزارهای سنتی برای مشخص کردن و پاسخ به سوالات، که دانشمند علاقه مند به ریاضیات را راضی نمیکند.

از دید زادور مشکل اینجا است که ما خیلی در مورد مدارهای موجود در میان نورون ها نمی دانیم و این، سبب شد او شغل دوم خود را در تهیه ی نقشه ای از مغز بگذراند. وضعیت کنونی هنر تصویر برداری از مغز به وسیله ی اطلس آلن براینتهیه شده است.
سالها روی این اطلس در آزمایشگاه های بزرگی با هزینه 25 میلیون دلار کار شده است. اطلس آلن به عنوان یک تصویر برداری بزرگ از مغز به حساب می‌آید و زیر دسته های نورونی را همراه با ارتباط های آنها تصویر می‌کند.

این اطلس برای پژوهشگران سودمند است ولی به طور دقیق می‌تواند بین گروه ها و زیر دسته های نورونی تمایز بگذارند.

برای اینکه بدانیم چگونه یک موش صداهای با فرکانس بالا را می شنود از فرایندهایی استفاده شد که صدا همراه یک جایزه به صورت نوشیدنی تازه است و حافظه های جدیدی را بار گذاری میکند تا فرایند بعدا قابل پردازش باشد ما نیازمند به یک نقشه از مغز خواهیم بود.

از دید زادور، نبود اطلاعات در مورد نوع مدار عصبی، دلیل عدم پیشرفت در درمان بسیاری از بیماری های روانی بوده است و اینکه چرا هوش مصنوعی هنوز خیلی هم باهوش نیست.

جاسنتوس کبشولدانشمند علوم اعصاب در دانشگاه استانفورد نویسنده ی مقاله جدید مجله ی نیچر، می گوید انجام پژوهش های نوروساینس بدون دانستن مدارها مانند دانستن کارهای کامپیوتری با نگاه کردن به آن از بیرون و فروکردن یک الکترود و پیگیری چیزی است که می‌بینیم بدون آنکه های بدانیم درایو سخت مرتبط با پردازنده است و USBاطلاعات را به همه سیستم می فرستد. در این حالت، دشوار است بدانیم چه اتفاقی می افتد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [13.06.21 21:10]
الهام برای MAPseq برای زادور وقتی بود که او با تکنیک دیگر نقشه برداری مغز به نام brainbowآشنا شد. این تکنیک از آزمایشگاه جف لیتشماندر دانشگاه هاروارد بیرون آمد. برجسته بودن این تکنیک اینکه دویست نورون مجزا را
به طور همزمان با استفاده از رنگامیزی فلورسنت از نظر ژنتیکی، نشان دار کرد. نتیجه یک تابلوی شگفت آور چند رنگی از نورون ها بود که با جزییات یک ساختار پیچیده نورونی و آکسون ها و ارتباط های آنها را نشان داد. این کار پیشگامانه باعث امیدواری شد که طراحی کامل ارتباط های عصبی به نام کانتوم های عصبی ممکن شود. محدودیت این کار اینکه زیر میکروسکوپ، دانشمندان فقط حدود ده رنگ مجزا را شناسایی می‌کنند که نشان دهنده ی محدودیت کار روی سلول های عصبی قشر مغز و نقشه برداری همزمان از نورون های فراوان است. در این زمان، فکری تازه به سر زادور رسید. او تصور کرد چالش پیچیدگی بسیار زیاد کانکتوم ممکن است اینطور حل شود که دانشمندان بتوانند سرعت و هزینه ی زیاد تکنیک های سکانس ژنومی را مهار کنند.

در MAPseq ویروس های تغییر یافته از نظر ژنتیکی را که میتواند مجموعه ای از سکانس های شناخته شده ی RNA یا بارکدها را داشته باشد به حیوانی تزریق می‌کنند. طی یکی هفته یا بیشتر ویروس ها در بدن حیوان، تکثیر می‌شود و هر سلول عصبی را با ترکیبی مشخص از این بارکد ها پر میکند. بعدا وقتی پژوهشگران مغز را به قسمت هایی بخش بخش کنند بارکدهایRNA میتواند به آنها کمک کند نورون های مجزا را در هر اسلاید، پیگیری کنند.

دید جدید زادور منجر به مقاله ی جدید مجله ی نیچر شد که در آن، تیم آزمایشگاه او و یک گروه از دانشگاه کالج لندن به مدیریتتوماس میرسیک فلاجل از MAPseq استفاده کردند تا زائده های حدود ششصد نورون را در سیستم بینایی موش پیگیری کنند. ششصد نورون یک آغاز ضعیف در مورد ده ها میلیون نورون موجود در قشر مغز موش است ولی یک گام برای رسیدن به هدف، درون ذهن پژوهشگران بود: آنها پیگیری می‌کردند بدانند آیا ساختاری در الگوی کابل های مغزی وجود دارد که بتواند در مورد عملکرد آن، اطلاعات بدهد.

فرضیه ی مشهور فعلی اینکه در قشر بینایی یک نورون، اطلاعاتی را از چشم مثلا لبه ی یک چیز را در میدان بینایی یا نوع حرکت یا جهت گیری فضایی دریافت می‌کند. عصب بینایی این اطلاعات را به سلول های اختصاصی قشر مغز، ارسال میکند تا این اطلاعات را پردازش کند.

برای آزمودن فرضیه، گروه در ابتدا تعدادی از نورون ها در موش را به روش قدیمی و با قرار دادن رنگ فلورسانت کد شده به وسیله ی ژنها در درون سلول ها نقشه برداری کردند سپس با میکروسکوپ، آنها ارزیابی کردند چگونه سلول ها از کورتکس اولیه ی بینایی که اطلاعات را از چشم ها دریافت میکند به نقطه ی انتهایی خود در هر جایی از مغز توسعه پیدا میکند.

آنها فهمیدند آکسون نورون ها شاخه شاخه می‌شود و همزمان اطلاعات را به بخش های متعدد مغز، می فرستد. و.مدل نقشه برداری یک به یک، را واژگون و نابود میکند. بعد آنها پرسیدند آیا الگویی برای این زائده ها وجود دارد.

آنها از MAPseq استفاده کردند تا زائده ها را در 591 نورون- وقتی شاخه شاخه میشود و به اندام های مختلف عصبدهی میکند- ارزیابی کنند آنچه پژوهشگران دیدند اینکه توزیع آکسون ها ساختار بندی شده، بود برخی نورون ها همیشه آکسون ها را به مناطق A, B یا C می فرستادند ولی هرگز اطلاعات را به D یا E نمی‌فرستادند. این یافته ها پیشنهاد می‌دهد سیستم بینایی سطح پیچیده ای از ارتباط های متقاطع دارد و الگوی آن ارتباط ها پیچیده تر از الگوی نقشه برداری یک به یک است.

کبشولی می‌گوید: مناطق بینایی بالاتر فقط داده هایی را دریافت نمی‌کند که متناسب با آن است؛ برعکس آنها بسیاری اطلاعات مشابه را به اشتراک می گذارند تا محاسبه های آنها با هم در ارتباط باشند.

با این همه این حقیقت که برخی سلول ها به مناطق خاص مغز آکسون می فرستد یعنی در قشر بینایی سلول های اختصاصی وجود دارد که هنوز شناسایی نشده است. کبشولی ادامه می‌دهد این نقشه مانند یک اشاره ی خوب است که به پژوهشگران آینده کمک میکند بدانند این سلول ها چگونه کار میکند. MAPseq کمک میکند سخت افزار را بشناسیم، وقتی سخت افزار را شناختیم می توانیم بر نرم افزار بنگریم و ببینیم محاسبه ها چگونه رخ میدهد.

لبه ی رقابتی MAPseq در سرعت و قیمت برای چنین ارزیابی هایی، ارزشمند است. از دید زادور این تکنیک می‌تواند 100 هزار نورون را در یک تا دو هفته با قیمت فقط 10 هزار دلار ارزیابی کند که بسیار سریع تر از روش های قدیمی است و هزینه ای چند دهم آن دارد. چنین تکنولوژی هایی کمک می‌کند مسیرهای عصبی مغزهای متعدد، راحت تر شود.

مطالعات مسیرهای مغزی در اسکیزوفرنی و اوتیسم برای پژوهشگران بسیار خسته کننده و دشوار شده ست زیرا وسایل در دسترس، بین رابط ها را به خوبی ارزیابی نمی‌کند. هونگ کوی زنگ مدیر بخش علوم ساختاری در موسسه ی آلن در علوم اعصاب می‌گوید:
داده های ارتباطی به تو خواهد گفت به کجا نگاه کنی. نقشه برداری پیشگامانه ی کنونی به دانشمندان اجازه میدهد تعداد زیادی داده های نورولوژی را جمع آوری کنند و به الگوهایی نگاه کنند که اصول علمی را منعکس می‌کند و بیان می‌کند مغز چگونه کار می‌کند.

سریکانت چالاسانینوروبیولوژیست مولکولی در موسسه ی سالک می‌گوید: کاری که تونی می‌کند نگاه بدون خطا و شفاف بر مغز است. همانگونه که نقشه ی ژنتیکی، استانداردهایی را برای تست فرضیه های و الگوها و سکانس های ژنتیکی و عمل ژنها فراهم کرده است، الگو و نقشه ی نورونی هم می‌تواند برای هندسه ی مغز چنین کند. نقشه ی ریز ژنومی انسان نمی تواند همه ی اسرار موجود در بیولوژی را توضیح دهد ولی یک بخش زیست مولکولی را تشکیل داده است که سیلی از مطالعات دگرگون کننده را لیست می‌کند و می گشاید. به همین ترتیبMAPseq اطلاعاتی در مورد عملکرد و محل سلول ها میدهد تا بگوید کدام سلول ها با هم صحبت می‌کنند.. او هنوز کوشش میکند با دانشمندانی هماهنگ شود که بر قسمت های مختلف مغز مانند مدارهای عصبی که بر شرطی شدن ترس کار میکند-مطالعه و پژوهش دارند.

زادور می‌گوید: من تصور می‌کنم دیدگاه هایی از ارتباط ایجاد شود ولی دقیقا مانند خود ژنوم، جذاب به نظر نمی رسد. این چیزی است که آنها فراهم می‌کنند و دگرگون کننده خواهد بود. به همین علت من شگفت زده و متعجب هستم و من امیدوارم چارچوبی را برای نسل بعدی کارها در این زمینه، فراهم کند. https://www.quantamagazine.org/new-brain-maps-with-unmatched-detail-may-change-neuroscience-20180404?fbclid=IwAR0eQTy8odyKIsZQCQ_YU-0XzB_UuI7fveMV-Nywy2BwTcHzSZPFaeadd3I


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انفجار و توقف تکاملی نشاما از اینجا نخواهیم رفتمغز و اخلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(نگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ ژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید مثل اولین ربات های پرورش مغز مینیاتوری انساضررهای مصرف شکر و قند بر لمس کوانتومیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان ها می توانند میدان ماست مالیمغز بیش از آنچه تصور میشوحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی ناتوانی از درمان برخی ویاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش احساسیرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم جداییآنان که در قله اند هرگز خعلم و ادراک فقط مشاهده ی مقاومت به عوارض فشار خون تروس جریان انرژیاولین دارو برای آتاکسی فمدل هولوگرافیک تعمیم یافنفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراوینرمش های مفید در سرگیجهاستخوان های کشف شده، ممکهوشیاری و وجودروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانکوری گذرای ناشی از موبایتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هوش سریعی که بدون احسعید نوروز مبارکمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج عدم توازن بین نورون این ایده که ذرات سیاهچالمرگی وجود نداردنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف از تکامل مغزریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیکتاب زیست شناسی باورتکامل زبانآیا جهان ذهن و افکار ما مغرور و علممنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات منطقه بویایی مغزاگر فقط مردم میفهمیدند کمشکلات روانپزشکی پس از سنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آنظریه تکامل در درمان بیمبه کدامین گناه کشته شدندوقتی پر از گل شدی خودت را راز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستگل خاردار، زیباستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآب، زندگی است(قسمت پنجم)منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانهمراهی نوعی سردرد میگرنیزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنفیزیکدانان ماشینی برای تگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی یا حماقت طبیعزندگی، مدیریت انرژیواکسن دیگر کرونا ساخته شتمایل زیاد به خوردن بستنپول و شادیشیشه ی بازالتی و سیلیکونفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر ترکیبات استاتین (سالگو و عادت را بشکن و در امیهمانهای ناخوانده عامل معنی روزهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماوزن حقیقی معرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیپیدایش زبانشبیه سازی سیستم های کوانقانون گذاری و تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکپیر شدن حتمی نیستشبکه های مصنوعی مغز به درقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدما اشیا را آنطور که هستندمغز و اخلاقحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولید یا دریافت علمپرتوهای صادر شده از سیاهضررهای شکر بر سلامت مغزلوب فرونتال یا پیشانی مغتاریک ترین بخش شبانسان یک کتابخانه استماست مالی با هوش انسانیمغز برای فراموشی بیشتر کحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنناتوانی در شناسایی چهره از روده تا مغزهوش احساسیرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم جدایی و توهم علمآنزیم تولید انرژی در سلوعلم و روحمقابله ی منطقی با اعتراضتری فلوپرازیناولین دروغمدل های ریز مغز مینی بریننقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی نرمش های موثر در کمردرداستروژن مانند سپر زنان دهوشیاری و افسردگیروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انکی غایب شدی تا نیازمند دلتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هشیاری کوانتومی وجودعامل کلیدی در کنترل کارآمنابع انرژی از نفت و گاز تشویق خواندن به کودکاناینکه به خاطرخودت زندگی مراحل ارتقای پله پله کیهنقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رنزاع بین جهل و علم رو به پاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهدف از خلقت رسیدن به ابزاریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل زبانآیا جهش های ژنتیکی، ویروغربال در زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات آب و هوایی که به اگر میدانی مصیبت بزرگتر مشکلات روانپزشکی در عقب نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرهفت چیز که عملکرد مغز تو به امید روزهای بهتروقتی تو از یاد گرفتن باز راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلگل زندگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآتش منبع انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانچندجهانیخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بهندسه ی پایه ایزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت های متفاوتتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایفاجعه ی جهل مقدسگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیزونیسومایدواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپول و عقیدهشکل های متفاوت پروتئین هفردا را نمیدانیمتاثیر تغذیه بر سلامت رواالگوی بنیادین و هوشیاریمیوتونیک دیستروفیمعادله ها فقط بخش خسته کنجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما بنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشروزوز گوشتو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میشبکیه های مصنوعیقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیما به جهان های متفاوت خودمغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک تا کمرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ژن ضد آلزایمرتولید پاک و فراوان انرژیپرسش و چستجو همیشه باقی اطلوع و حقیقتلوتیراستامتاریکی من و تو و گرد و غباانسان باشماشین دانشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغنادیدنی ها واقعی هستنداز سایه بگذرهوش در طبیعترویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکنگره بین المللی سردرد دتوهم جسمآینه در اینهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمقابله با کرونا با علم استری فلوپرازیناولین سلول مصنوعیمدیون خود ناموجودنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسنرمشهای مهم برای تقویت عاسرار آفرینش در موجهوشیاری کوانتومیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدکیهان خود را طراحی میکندتکینگیآیا واکنش های یاد گرفته وعادت همیشه خوب نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص ژنتیکی آتروفی های اینکه خانواده ات سالم بامرز مرگ و زندگی کجاستنقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استنزاع بین علم و نادانی رو اعتماد به خودهر چیز با هر چیز دیگر در ترژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیکتاب، سفری به تاریختکامل زبان انسان از پیشیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمقالاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات تکاملی سر انسان اگر نیروی مغناطیس نباشد مشاهده گر جدای از شیء مشانقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنهفت سین یادگاری از میراث به بالا بر ستارگان نگاه کویتنام نوعی کرونا ویروس رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهگلوله ی ساچمه ایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آثار باستانی تمدن های قدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه ی رایج کیهانزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنواقعیت و مجازتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنفاصله ها در مکانیک کوانتگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در ومنبع خواب و رویاجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله واکسن سرطانتمدن پیشرفته ی پیشینیانپوست ساعتی مستقل از مغز دشکل پنجم مادهفرزندان زمان خودتاثیر حرکات چشم بر امواج الگوبرداری از طبیعتمیگرن و پروتئین مرتبط با معجزه های هر روزهجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهیک پیام منفرد نورون مغزی تو یک جهان در مغز خودت هسیک پیشنهاد خوب برای آسان تو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت های جدید علوم اعصشباهت مغز و کیهانقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایما با کمک مغز خود مختاريممغز کوانتومیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولید سلولهای جنسی از سلپرسشگری نامحدودطلای سیاهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاریکی و نورانسان جدید از چه زمانی پامبانی ذهنی سیاه و سفیدمغز بزرگ چالش است یا منفعحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی نادانی در قرن بیست و یکم،از علم جز اندکی به شما داهوش عاطفی قسمت 11رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارکنگره بین المللی سردرد دتوهمات و شناخت حقیقتآیندهعلم به ما کمک میکند تا موملاحظه های اخلاقی دربارهترک امروزاوکرلیزوماب داروی جدید شمدیریت اینترنت بر جنگنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتچرا ماشین باید نتایج را پاسرار بازسازی اندام هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل فردی یا اجتماعیآیا یک، وجود داردعادت کن خوب حرف بزنیمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص آلزایمر سالها قبل اینترنت بدون فیلتر ماهوامرز بین انسان و حیوان کجانقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منزاع بین علم و جهل رو به پاعتماد به خودهر جا که جات میشه، جات نیرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههکتابخانهتکامل ساختار رگهای مغزی آیا خداباوری محصول تکاملتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت تغذیه بر ژنها تاثیر دارداگر نعمت فراموشی نبود بسمشاهده آینده از روی مشاهنقش غذاها در کاهش دردهای حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری هم نوع خواری در میان پیشیبه بالاتر از ماده بیندیشویتامین E برای فعالیت صحرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوگلوئونتاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و دانشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه بنیادینزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریواقعیت و انعکاستفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییفاصله ی همیشگی تصویر سازگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدنواکسن سرطانتمدن بشری و مغز اخلاقیپوشاندن خود از نورشکست حتمیفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر دوپامین و سروتونینالتهاب شریان تمپورالمیگرن سردردی ژنتیکی که بمعجزه ی چشمجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چیک آلل ژنتیکی که از نئاندتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت در عقل است یا ظواهشباهت مغز با کیهان مادیقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدما بخشی از این جهان مرتبطمغز آیندگان چگونه است ؟حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها ، مغز و ارادهتولترودینآلودگی هوا چالش قرن جدیدطوفان فقر و گرسنگی و بی سلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاریکی خواهد ترسیدانسان خطرناکترین موجودمباحث مهم حس و ادراکمغز بزرگ چالشهای پیش روحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدینازوکلسینازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی قسمت نهمرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنکنترل همجوشی هسته ای با هتوپیراماتآینده ی انسان در فراتر ازعلم بدون توقفملاحظات بیهوشی قبل از جرترکیب آمار و ژنتیکايندگان چگونه خواهند دیدمداخله ی زیانبار انساننقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنچرا مغز انسان سه هزار سالاصل بازخوردهیچ چیز همیشگی نیستروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاکیست هیداتید مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا کیهان می تواند یک شبیعادت کردن به نعمتمنابع انرژی از نفت و گاز تصویر زیبا از سلولایندرالمرز جدید جستجو و اکتشاف، نقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینسبیت عام از زبان دکتر براعداد بینهایت در دنیای مهر حرکت خمیده می شود و هر رژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری کجای مغز مسئول پردازش تجتکامل شناخت انسان با کشفآیا دلفین ها می تواند از صفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت و دستکار ی حافظهاگر نعمت فراموشی نبود بسمطالبه ی حق خودنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسهمه چیز موج استبه جای محکوم کردن دیگران ویتامین E در چه مواد غذایرحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و سکونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروهندسه در پایه ی همه ی واکزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت خلا و وجود و درک متقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استفتون های زیستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانمنحنی که ارتباط بین معرفجهان شگفت انگیزخدای رنگین کماننور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سواکسن ضد اعتیادتمدن زیر آبپیموزایدشگفت نیست من عاشق تو باشمفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر دپاکین بر بیماری مامواجی که به وسیله ی ماشیمیگرن شدید قابل درمان اسمعجزه ی علمجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت ازبان و شناخت حقیقت قسمت دیک جهش ممکن است ذهن انسانتو آرامش و صلحیپیشرفت ذهن در خلاقیت استشباهت کیهان و مغزقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیما تحت کنترل ژنها هستیم یمغز انسان ایا طبیعتا تماحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی منگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب ژنهای مشترک بین انسان و وتومورها و التهاب مغزی عاآلودگی هوا و ویروس کروناطوفان زیباییلیس دگرامفتامین یا ویاستاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان عامل توقف رشد مغزمجموعه های پر سلولی بدن ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکننباید صبر کرد آتش را بعد اسکار، لگوی هوشمندهوش عاطفی قسمت هفتمرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیکنترل جاذبهتوانایی مغز و دیگر اجزای آینده ی علم و فیزیک در60 ثعلم در حال توسعهممانتین یا آلزیکسا یا ابترکیب حیوان و انسانايا اراده آزاد توهم است یمدارک ژنتیکی چگونه انساننقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ وقت خودت را محدود به روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعکیست کلوئید بطن سومتکامل مداومآیا گذشته، امروز وآینده عادت دادن مغز بر تفکرمنابع انرژی از نفت و گاز تصویر زیبای اصفهانایا کوچک شدن مغزانسان المزایای شکلات تلخ برای سلنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنسبت ها در کیهانبقای حقیقی در دور ماندن اهرچیز با یک تاب تبدیل به رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایکرونا چه بر سر مغز می آورتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا دلفین ها میتوانند باسوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت امواج الکتریکی در عصاگر با مطالعه فیزیک کوانمطالبی در مورد تشنجنقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسهمه چیز در زمان مناسببه خودت مغرور نشوویتامین کارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ویتامین دی بر بیماآرامش(سکوت) stillness و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشیارابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتهندسه زبانِ زمان استزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوالزارتان داروی ضد فشار تقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویفروتنی و غرورتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد آغاز حرکت خودشان رمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر نورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگودرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرواکسن علیه سرطانتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیموزایدشگفت انگیز بودن کیهانفشار و قدرتتاثیر داروهای ضد التهاب امیوتروفیک لترال اسکلرومیدان مغناطيسي زمین بشر معجزه ی علم در کنترل کرونجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک رژیم غذایی جدید، می توتو افق رویداد جهان هستیپیشرفتی مستقل از ابزار هشباهت زیاد بین سلول هاي عقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استمانند آب باشمغز انسان برای ایجاد تمدحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پندارینگاه دوبارهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانژنهای هوش ، کدامندتومورهای نخاعیآلودگی هوا و پارکینسونطولانی ترین شبلا اکراه فی الدینتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسانیت در هم تنیده و متصمحل درک احساسات روحانیمغز بزرگترین مصرف کننده حباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواننبرو و انرژی مداوماساس انسان اندیشه و باور هوش عاطفی قسمت پنجمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال کندر در بیماریهای التهابتوازن مهمتر از فعالیت زیآینده با ترس جمع نمیشودعلم راهی برای اندیشیدن امن کسی در ناکسی دریافتم ترازودونايا اراده آزاد توهم است یمروری بر تشنج و درمان هاینقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتچرا ویروس کرونای دلتا وااصل علت و تاثیرهیچ کاری نکردن به معنی چیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو کاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل چشمآیا پیدایش مغز از روی تصاعارضه جدید ویروس کرونا سمنابع انرژی از نفت و گاز تصویربرداری فضاپیمای آمایا این جمله درست است کسیمسمومیت دانش آموزان بی گنقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دنسبت طلایی، نشانه ای به سبلندی در ذهن ما درک بلندیهز ذره، یک دنیاسترژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودکریستال هاتکثیر سلول در برابر توقف آیا دست مصنوعی به زودی قاپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت جلو رفتن یا عقبگرداگر تلاش انسان امروز برامطالعه ای بیان میکند اهدنقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریهمه چیز در زمان کنونی استبه دنبال رستگاری باشویتامین کا و استخوانرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ویروس کرونا بر مغز آزمون تجربی، راهی برای رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسهندسه، نمایشی از حقیقتزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبواکنش های ناخودآگاه و تقتقلید از طبیعتگذشته را دفن کنشلیک فراموشیفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد بی دلیل دوستدار تو منشاء کوانتومی هوشیاری اجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی بابانورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسواکسنی با تاثیر دوگانه اتمرکز و مدیتیشنپیچیدگی های مغزمگسشگفت زده و حیران باشفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امید نیکو داشته باش تا آنمیدان های مغناطیسی قابل معجزه در هر لحظه زندگیجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزیکی از علل محدودیت مغز امتو انسانی و انسان، شایستپاسخ گیاهان در زمان خوردشباهت زیاد بین سلول هاي عقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندماه رجبمغز انسان برای شادمانی طحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپندارینگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چژنهای حاکم بر انسان و انستومورهای ستون فقراتآلزایمرطی یکصد هزار سال اخیر هرچلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تازه های بیماری پارکینسوانسانیت در برابر دیگرانمحل درک احساسات روحانی دمغز حریص برای خون، کلید تحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسچت جی پی تیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی قسمت اولروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسکوچ از محیط نامناسبتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآیا فراموشی حتمی استعلم ساختن برج های چرخانمن پر از تلخیمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزای نعمت من در زندگیممرکز هوشیاری، روح یا بدن نقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیچرا پس از بیدار شدن از خواصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچ کس مانند تو نگاه نمیکروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا آگاهی پس از مرگ از بیعدم توقف تکامل در یک اندامنابع انرژی از نفت و گاز تصور از زمان و مکانایا ابزار هوشمندی یا مغز مسمومیت دانش آموزان، قمانقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکننشانه های گذشته در کیهان بلوغ چیستهزینه ای که برای اندیشیدرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرکریستال زمان(قسمت اولتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت جلوتر را دیدناگر خواهان پیروزی هستیمعماری، هندسه ی قابل مشانقطه بی بازگشتحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانهمه چیز، ثبت می شودبه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین کا در سبزیجاترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتفلج نخاعی با الکترودهای گوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر ژنها بر اختلالات خآزمون ذهنی گربه ی شرودینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارينهایت در بی نهایتاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدههنر فراموشیزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارواکنش به حس جدیدتقویت استخوان در گرو تغذگربه شرودینگر و تاثیر مششلیک فراموشیفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش قدرت ادراکات و حسمهندسی ژنتیک در حال تلاش جهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمرکز بر هدفپیچیدگی های مغزی در درک زشگفتی های نقشه ی ژنتیکیقفس ذهنتاثیر درجه حرارت بر مغزامید نجاتمیدان های کوانتومی خلامعرفت و شناختجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ چگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسیافته های نوین علوم پرده تو با همه چیز در پیوندیپختگی پس از چهل سالگي به شجاعت و ترسقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا ماپروتیلینمغز انسان برای شادمانی طحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغیینگاهی بر توانایی اجزاي باز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی به کمک هوش طبیرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیکل اقیانوس در یک ذرهتوهم فضای خالیآملودیپین داروی ضد فشار طبیعت موجی جهانلایو دوم دکتر سید سلمان فتبدیل پلاستیک به کربن و سانسان، گونه ای پر از تضادمحدودیت چقدر موثر استمغز در تنهایی آسیب میبینحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسچت جی پی تیاستفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت دهمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوسعه برخی شغل ها با هوش آیا ممکن است موش کور بی معلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژي پاک سرچشمه حتراشه ی بیولوژِیکای همه ی وجود منمرکز حافظه کجاستنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیچرا ارتعاش بسیار مهم استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ کس حقیقت را درون مغز روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا امکان بازسازی اندامهعدم درکمنابع انرژی از نفت و گاز تصادف یا قوانین ناشناختهایا بیماری ام اس (مولتیپمسیر دشوار تکامل و ارتقانقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همنشانه های پروردگار در جهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهزینه سنگین انسان در ازاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با کریستال زمان(قسمت دوم)تئوری تکامل امروز در درمآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست قسمت جمجمه انسان های اولیهاپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانهمه ی سردردها بی خطر نیستبه زیر پای خود نگاه نکن بویتامین بی 12 در درمان دردبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کلام در آیات کلام بآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفنهادینه سازی فرهنگ اختلااز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتهنر حفظ گرهزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوواکسن های شرکت فایزر آمرتقویت حافظه یا هوش مصنوعگزیده ای از وبینار یا کنفشنا در ابهای گرم جنوب نیافراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کومهربانی، شرط موفقیتجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکوبینار اساتید نورولوژی دتمساح حد واسط میان مغز کوپیوند قلب خوک، به فرد دچاشگفتی های زنبور عسلقفس را بشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیمیدان بنیادین اطلاعاتمغز فکر میکند مرگ برای دیجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف چگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلیاد گرفتن مداومتو با باورهایت کنترل میشپروژه ی ژنوم انسانیشرکت نورالینک ویدیویی ازقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکاندام حسی، درک از بخش هایماجرای جهل مقدسمغز انسان رو به کوچک تر شحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استنگاهت را بلند کناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیکلمات بلند نه صدای بلندتوهم فضای خالی یا توهم فضآموزش نوین زبانطبیعت بر اساس هماهنگیلبخند بزن شاید صبح فردا زتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انعطاف پذیری مکانیسمی علمحدودیت های حافظه و حافظمغز را از روی امواج بشناسحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سینتایج نادانی و جهلاستفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت دومروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینکوچکترین چیز یک معجزه استوصیه های سازمان بهداشت آیا ما کالا هستیمعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز تربیت کودکان وظیفه ای مهای آنکه نامش درمان و یادشمرکز حافظه کجاستنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تچرا بیماری های تخریبی مغاصول انجام برخی نرمش ها دهیچ اندر هیچروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا انسان با مغز بزرگش اخعسل طبیعی موثر در کنترل بمنابع بی نهایت انرژی در دتظاهر خوابیده ی مادهایا بدون زبان میتوانیم تمسئول صیانت از عقیده کیسنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکنظام مثبت زندگیبنی عباس، ننگی بر تاریخهزاران سال چشم های بینا وراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای کریستال زمان(قسمت سوم)تئوری تکامل در پیشگیری و آیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست قسمت جنبه های موجی واقعیتابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهمیشه چشمی مراقب و نگهبابه سخن توجه کن نه گویندهویتامین بی هفدهتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودفلج خوابگیلگمش باستانی کیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نآزادی عقیده، آرمانی که تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیچهار میلیارد سال تکامل باز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداهنر رها شدن از وابستگیزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرواکسن کووید 19 چیزهایی که تقویت سیستم ایمنیگزارش یک مورد جالب لخته وشناخت و معرفت، و نقش آن دفراموشی و مسیر روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم موفقیت هوش مصنوعی در امتجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمانوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا وجود قبل از ناظر هوشمندتنفس هوازی و میتوکندریپیوند مغز و سر و چالشهای شانس یا تلاشقلب و عقلتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانمیدازولام در درمان تشنج مغز قلبجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند یاد بگیر فراموش کنیتو باید نیکان را به دست بپروژه ی ژنوم انسانیشربت ضد خلطقدرت کنترل خودتاثیر رو ح و روان بر جسمانرژی بی پایان در درون هرماجرای عجیب گالیلهمغز انسان رو به کوچکتر شدحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهارنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آمارهای ارائه شده در سطح طعمه ی شبکه های ارتباط اجلحظات خوش با کودکانتبدیل سلولهای محافط به ساهرام مصر از شگفتی های جهمخچه فراتر از حفظ تعادلمغز زنان جوانتر از مغز مرحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ونجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت سومروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فکووید نوزده و خطر بیماری توصیه های غیر دارویی در سآیا ما تنها موجودات زنده علت خواب آلودگی بعد از خومنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ای ابتدایی از اسراایمپلانت مغزیمرکز خنده در کجای مغز استنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تچرا حیوانات سخن نمی گویناصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچگاه از فشار و شکست نترروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل تکنولوژیآیا احتمال دارد رویا از آعشق درونی به یگانگی خلقتمنابع جدید انرژیتظاهری از ماده است که بیدایا تکامل هدفمند استمسئولیت جدیدنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدنظریه ی تکامل در درمان بیبه قفس های سیاهت ننازهستي مادي ای که ما کوچکترراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتئوری جدید، ویران کردن گآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جنسیت و تفاوت های بیناییابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اهمیشه اطمینان تو بر خدا برشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستویتامین دی گنجینه ای بزرتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلافلج خواب چیستگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر کپسول نوروهرب بر تآزار دیگری، آزار خود استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیچهار ساعت پس از کشتار خوکاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای اهنر، پر کردن است نه فحش دزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن کرونا و گشودن پنجرتلقین اطلاعات و حافظهگشایش دروازه جدیدی از طرشناخت حقیقت یا آرزوهای گفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیمامولتیپل اسکلروز در زنان جهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستوراپامیل در بارداریتنفس هوازی و میتوکندریپیوند اندام از حیوانات بشاهکار قرنقلب دروازه ی ارتباطتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چمکان زمان یا حافظه زمانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میدو سوی واقعیتچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو یادگیری مهارت های جدید دتو تغییر و تحولیپروانه ی آسمانیشش مرحله تکامل چشمقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر روده بر مغزانرژی تاریکماده ی تاریکمغز ایندگان چگونه استحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنکلام و زبان، گنجینه ای بستوهم چیستآن چیزی که ما جریان زمان ظهور امواج مغزی در مغز مصلرزش ناشی از اسیب به عصبتبر را برداراولویت بندی ها کجاستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلمغزهای کوچک بی احساسحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلنخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک هشت ساله لازم است آدتوصیه هایی در مصرف ماهیآیا مغز تا بزرگسالی توسععماد الدین نسیمی قربانی منابع انرژی از نفت و گاز ترس و آرمان هاایمپلانت مغزی کمک میکند مرگ چیستنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتچرا حجم مغز گونه انسان دراصول سلامت کمرهیپرپاراتیروئیدیسمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکایروپاکتیک چیستتکامل جریان همیشگی خلقتآیا احتمال دارد رویا از آعصب حقوق نورولوومناطق خاصی از مغز در جستجتعداد کلی ذهن ها در جهان ایجاد احساساتمسئولیت در برابر محیط زینقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهنظریه ی تکامل در درمان بیبه مغز خزندگان خودت اجازهستی ما پس از شروعی چگال راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهکشف مکانیسمی پیچیده در بتا 20 سال آینده مغز شما به آب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجنسیت و تفاوت های بیناییابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجهمیشه داناتر از ما وجود درشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلویروس مصنوعیتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیفلج دوطرفه عصب 6 چشمگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانینوآوری ای شگفت انگیز داناز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اهوموارکتوس ها ممکن است دزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاش ها برای کشف منابع جدپل جویی اصفهانشناخت درون، شناخت بیرون؛فرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقمواد کوانتومی جدید، ممکنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هوانیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرورزش هوازی مرتب خیلی به قتنفس بدون اکسیژنپیوند سر آیا ممکن استشاهکار شش گوشقلب روباتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزمکانیک کوانتومی بی معنی مغز مانند تلفن استجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطیادآوری خواب و رویاتو جهانی هستی که خودش را پرواز از نیویورک تا لوس آششمین کنگره بین المللی سقدرت ذهنتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی توماده ی خالیمغز ابزار بقای برتر مادیحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق کلرال هیدرات برای خوابانتوهم وجودآنچه ناشناخته است باید شظرف باید پر شود چه با چرک لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتحریک عمقی مغزاولین مورد PML به دنبال تکمخچه ابزاري که وظیفه آن فمغز، فقط گیرندهحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدنخستین تمدن بشریاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی بیشتر در زنانروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک ایرانی که هوش او از توضیحی ساده در مورد هوش مآیا همه جنایت ها نتیجه بیعوامل موثر در پیدایش زبامنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم شدن از نورون شروع مایمپلانت نخاعی میتواند دمرگ و میر پنهاننقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورچرا خشونت و تعصباضطراب و ترسهاوکينگ پیش از مرگش رسالريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل داروینی هنوز در حاآیا برای تولید مثل همیشه عضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعذیه ی ذهنایران بزرگمستند جهان متصلنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدننظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابکشف ارتباط جدیدی از ارتبتا بحر یفعل ما یشاآب زندگی است قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهل مقدسابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSهمیشه راهی هسترشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می فناوری هوش مصنوعی نحوه خگیرنده باید سازگار با پیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های منوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسهورمون شیرساز یا پرولاکتزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار واکسن کرونا ساخته شده توتلاش هایی در بیماران قطع پل خواجو اصفهانشناسایی تاریخچه ی تکاملیفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هموجود بی مغزی که می تواندجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش هوازی ، بهترین تمریتنها مانع در زندگی موارد پیوند سر، یکی از راه حلهاشاید گوشی و چشمی، آماده شقلب را نشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستمکانیزمهای دفاعی در برابمغز مادران و کودکان در زمجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدمغز چون ابزار هوش است دلیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستیاری خدا نزدیک استتو دی ان ای خاص ميتوکندريپروتئین های ساده ی ابتداصبر بسیار بایدقدرت عشقتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی خلا ممکن استماده ای ضد التهابیمغز ابزار برتر بقاحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهکمردردتوهم وجودآنچه واقعیت تصور میکنیم عقل مجادله گرلزوم سازگاری قانون مجازاتحریک عمقی مغز در آلزایماولین مورد پیوند سر در انمخچه تاثیر گذار بر حافظهمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی درباردارینخستین تصویر از سیاهچالهاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی در زنان بیشتر اروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودکان میتوانند ناقل بی تیوتیکسن داروی ضد جنونآیا هوش مصنوعی می تواند نعوامل ایجاد لغت انسانی و منابع انرژی از نفت و گاز تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایمان به رویامرگ و میر بسیار بالای ناشنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباچرا در مغز انسان، فرورفتاطلاع رسانی اینترنتیهاوکينگ پیش از مرگش رسالریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز کاربرد روباتهای ريزنانوتکامل داروینی هنوز در حاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر الگوی رشد مغزی با زایرادهای موجود در خلقت بمشکل از کجاستنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کووینظریه ی ریسمانبه نقاش بنگروفور و فراوانیراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاول کف پا و حقیقتآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان فراکتالابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی همیشه عسل با موم بخوریمز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرواقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنفیلمی بسیار جالب از تغییگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر کتامین در درمان پاآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهخانه ی تاریکنوار مغز ترجمه رخدادهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش فوق العاده، هر فرد اسزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیواکسن ایرانی کرونا تولیدتلاشی برای درمان قطع نخاپلاسمای غالبشناسایی سلول های ایمنی افراتر از دیوارهای باورتاثیر گیاهخواری بر رشد و الکتروتاکسی(گرایش و حرکموجودات مقهور ژنها هستندجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینورزش و میگرنتنها در برابر جهانپیوندی که فراتر از امکانشاید درست نباشدقیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطاامگا سه عامل مهم سلامتما انسانها چه اندازه نزدمغز چگونه صداها را فیلتر حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب ژن همه چیز نیستتو در میانه ی جهان نیستی پروتز چشمصرع و درمان های آنقضاوت ممنوعتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عماده، چیزی نیستمغز از بسیاری حقایق می گرحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچالش دیدگاه های سنتی در باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم بی خداییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عقلانیت بدون تغییرلزوم سازگاری قانون مجازاتداوم مهم است نه سرعتاولین هیبرید بین انسان و مدل همه جانبه نگر ژنرالیمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSنخستین روبات های زنده ی جاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی در زنان بیشتر اروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاککودکان خود را مشابه خود تتیک و اختلال حرکتیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرعواملی که برای ظهور لغت امنابع انرژی از نفت و گاز تشنج چیستاین پیوند نه با مغز بلکه مرگ انتقال است یا نابود شنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاچرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاعات حسی ما از جهان، چهدف یکسان و مسیرهای مختلریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنکاربرد روباتهای ريز، در تکامل داروینی هنوز در حاآیا تکامل و تغییرات ژنتیغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر زودتر اتصالات مغزیایستادن در برابر آزادی بمشکلات نخاعینقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل نظریه تکامل در درمان بیمبه نادیدنی ایمان بیاوروقت نهيب هاي غير علمي گذشرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتابوهای ذهنیآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلهمجوشی هسته ای، انرژِی بزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحواقعیت چند سویهتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانفیزیک مولکولها و ذرات در گام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارنوار مغز در فراموشی هااز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی می تواند بر احزندگی زودگذربیماری بیش فعالیواکسن اسپایکوژنتلاشی تازه برای گشودن معپمبرولیزوماب در بیماری چشواهدی از نوع جدیدی از حافرد موفقتاثیر انتخاب از طرف محیط الکترودهای کاشتنیموسیقی نوجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استورزش بهترین درمان بیش فعتنهایی رمز نوآوری استپیوستگی همه ی اجزای جهانشب سیاه سحر شودقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهما اکنون میدانیم فضا خالمغز ناتوان از توجیه پیداحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب چگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزژن همه چیز نیستتوقف؛ شکستپروتز عصبی برای تکلمضرورت زدودن افکارقطار پیشرفتتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان میوه ی تکاملماده، چیزی بیش از یک خلا مغز به تنهایی برای فرهنگ حوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسچاالش ها در تعیین منبع هواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییکمردرد و علل آنتوهم تنهاییآنها نمیخواهند دیگران راعقیده ی بی عمللزوم عدم وابستگی به گوگل تداخل مرزها و صفات با بیناولین تصویر در تاریخ از سمدل هولوگرافیک ژنرالیزهمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام نرمش های مفید برای درد زااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوشمندی کیهانروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر کودکان را برای راه آماده تیروفیبان موثر در سکته ی آیا هوش ارثی دریافتی از پعوارض ازدواج و بچه دار شدمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج و حرکات شبه تشنجی قااین اندوه چیستمرگ تصادفینقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان، در مسیرهای متریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز کتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل داروینی هنوز در حاآیا جنین انسان، هوشمندی غیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر عمودی سر انسان از پاکسی توسین و تکامل پیش امشکلات بین دو همسر و برخینقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر نظریه تکامل در درمان بیمبه هلال بنگروقتی فهمیدی خطا کردی برگرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین کشتن عقیده ممکن نیستتاثیر فکر بر سلامتآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرهمراه سختی، اسانی هستزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیواقعیت چیستتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنفیزیک و هوشیاریگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی و کشف زبان هایزندگی سلول در بدن، جدای اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتلاشی جدید در درمان ام اسپنج اکتشاف شگفت آور در موشواهدی از دنیسوان(شبه نئفرد یا اندیشهتاثیر احتمالی عصاره تغلیالگو نداشتیمموسیقی هنر مایع استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز اچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانورزش در کمر دردتنبیه چقدر موثر استپیام های ناشناخته بر مغز شبیه سازی میلیون ها جهان قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملک