دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روشی جدید در درمان سکته مغزی

تزریق سلولهای mesenchymal stem cells (MSCs)
در درمان بیماران دچار سکته مغزی

در این روش سلولهای بنيادين استم سل از طریق سوراخی در جمجمه به بافت نکروز شده و مرده مغز در قسمت کاهش اکسیژن ،تزریق میشود .

این سلولهای پایه ای ،سلولهای غیر تمایز یافته ای هستند که ميتوانند به سلولهای ديگر تبدیل شوند . این سلولها دو دسته جنيني و بالغ دارند و در دوران جنيني به عنوان پیش ساز بافتهای نو و کامل کاربرد دارند . مثلا میتوانند به سلول استخوان یا سلول ماهیچه یا پوست یا سلول مغزی تبدیل شوند .

این سلولها را در بالغين میتوان از مغز استخوان یا بافت چربی از طریق ليپوساکشن و یا از خون و از طریق افرزيز جدا ميشود (در افرزيز خون وارد دستگاهی میشود و سلولهای بنیادی را جدا میشود و بقیه سلولها به خون فرد بر می گردند )

این سلولها را همچنین میتوان در هنگام تولد نوزاد از بند ناف گرفت .در ایران هم امروزه این سلولها را در هنگام تولد ، از خون بند ناف جدا میکنند و آن را در بانک خون بند ناف در درجه حرارت خیلی پایین منجمد میکنند )

این سلولهای بنیادی پس از تزریق به بافت نکروز شده مغز ، ماده ای را در اطراف خود ترشح میکنند و احتمالا با تغییر شکل به نورون ، جایگزین نورونهاي مرده قبلی میشوند و سبب میشوند تا فرد ، دوباره قدرت راه رفتن و کار با اندامهای خود را به دست بیاورد

http://www.medicalnewstoday.com/articles/310769.php

دکتر سید سلمان فاطمی نورولوژيست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

یک ایرانی [ 1395-06-06 ]
این روش به گفت برخی پزشکان ممکن است منجر به ایجاد توده سلولی در آن ناحیه بشود.روش کم خطرتر آن است که به روشی بتوان سلولهای مولد سلولهای بنیادی بدن را وادار به ساختن این سلولها کرد بطوریکه بتدریج این سلولها از طریق خون به ناحیه آسیب دیده مغزی رفته ودر آنجا بتدریج سلولهای جدید را جایگزین بافت مرده نمایند.این روش فعلا توسط شرکتی در آمریکا انجام می شودالبته صحت وسقم آن کاملا مورد تایید نیست.پژوهشگاه رویان ظاهرا توسط ایمیلی ازدانشمندان آن شرکت دعوت کرده بود که پذیرفته نشد.به نقل از همان شرکت

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمشکلات بین دو همسر و برخیبررسي علل احتمالي تغيير هوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهمغز انسان برای شادمانی طتلاشی جدید در درمان ام اسو هر کس تقوای خدا پیشه کنخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسانقش قهوه در سلامتیتوضیحی ساده در مورد هوش مورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژنهای هوش ، کدامنددرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیماقارچ بی مغز در خدمت موجودبه زودی شبکه مغزی به جای نگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمواد کوانتومی جدید، ممکنبا هوش مصنوعی خودکار روبچراروياها را به یاد نمی آتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمحل درک احساسات روحانیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی الفاگوجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط مشکلات روانپزشکی پس از سبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانمغز انسان رو به کوچک تر شتمایل زیاد به خوردن بستنوقت نهيب هاي غير علمي گذشخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهانقش مهاجرت در توسعه نسل اتکنولوژی جدید که سلول‌هورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ژنها بر اختلالات خکلرال هیدرات برای خواباندرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز- از مغز نورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکقبل از انفجار بزرگبوزون هیگز چیستنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سموجود بی مغزی که می تواندبار سنین ابزار هوشمندی اچراروياها را به یاد نمی آتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمحل درک احساسات روحانی دبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک تا کجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همشکلات روانپزشکی در عقب بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انمغز انسان رو به کوچکتر شدتمدن قدیمی ای در جنوب ایروقتی فهمیدی خطا کردی برگخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش محیط زندگی و مهاجرت دتکامل مداومورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروفلج خواباز تکینگی تا مغز- از مغز نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالقدم زدن و حرکت دید را تغیبیماری های مغز و اعصاب و نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیموجودات مقهور ژنها هستندبارداری بدون رحمنزاع بین جهل و علم رو به پتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامحدودیت های حافظه و حافظبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک تا کجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممشاهده آینده از روی مشاهبررسی علل کمر درد در میانهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشممغز ایندگان چگونه استتمدن بشری و مغز اخلاقیویتامین E برای فعالیت صحخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش نظام غذایی در تکامل متکامل چشمورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروقدرت انسان در نگاه به ابعبیماری گیلن باره و بیمارناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمیهمانهای ناخوانده عامل بازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین علم و نادانی رو تری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمخچه فراتر از حفظ تعادلبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین معنی روزهبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییمغز ابزار برتر بقاتمساح حد واسط میان مغز کوویتامین E در چه مواد غذایدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دتکامل ابزار هوش ، راه پر ورزش در کمر دردداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز، از مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانلوب فرونتال یا پیشانی مغبیماری ای شبیه آلزایمر و ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمیگرن سردردی ژنتیکی که ببازسازي مغز و نخاع چالشی نزاع بین علم و جهل رو به پتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومغز فکر میکند مرگ برای دیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هیچگاه از فشار و شکست نترحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمغز از بسیاری حقایق می گرتنفس هوازی و میتوکندریویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسنقش هورمون زنانه استروژنتکامل زبانوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از فیزیکدانان ماشینی برای تازدواج های بین گونه ای، رچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتلبخند بزن شاید صبح فردا زبیماری ای شبیه ام اس مولتنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمیگرن شدید قابل درمان اسبحتی علمی درباره تمایل بنظام مثبت زندگیتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبسیاری از بیماری های جدیهاوکينگ پیش از مرگش رسالخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مغز به تنهایی برای فرهنگ تنفس هوازی و میتوکندریواکنش های ناخودآگاه و تقدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدنقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل ساختار رگهای مغزی یک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قافرگشت و تکامل تصادفی محض استفاده از هوش مصنوعی در چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهلرزش ناشی از اسیب به عصببیماری بیش فعالینخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمیدان مغناطيسي زمین بشر بحث درباره پیدایش و منشانظریه تکامل در درمان بیمتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمغز مادران و کودکان در زمبعد از کروناهاوکينگ پیش از مرگش رسالخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز برای فراموشی بیشتر کتو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن کرونا از حقیقت تاتدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش آتش در رسیدن انسان بهتکامل شناخت انسان با کشفیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراموش کارها باهوش تر هساستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشالزوم سازگاری قانون مجازابیماری تی تی پینرمش های مفید در سرگیجهتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمکانیزمهای دفاعی در براببحثی در مورد نقش ویتامينهفت چیز که عملکرد مغز تو تشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از مروری بر تشنج و درمان هایبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی در کامپیوترهاحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمغز چون ابزار هوش است دلیتفاوت مغز انسان و میمون ههدف یکسان، در مسیرهای متخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تولید سلولهای جنسی از سلواکسن کرونا ساخته شده تودو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزنقش انتخاب از طرف محیط، نتئوری تکامل امروز در درمیافته های نوین علوم پرده داروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراموشی همیشه هم بد نیستاستیفن هاوکینگ در تفسیر چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیلزوم سازگاری قانون مجازابیماری ضعف عضلات نزدیک بنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالما انسانها چه اندازه نزدبحثی جالب درباره محدودیتهفت سین یادگاری از میراث تشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی در خدمت خلق وححقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانامغز چگونه صداها را فیلتر تفاوت های بین زن و مرد فقهدف از تکامل مغزخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمغز بزرگ چالش است یا منفعتومورها و التهاب مغزی عاواکسن دیگر کرونا ساخته شدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش اتصالات بین سلولهای تئوری تکامل در پیشگیری و یادگیری مهارت های جدید دداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی فرایند تکامل و دشواری هااستخوان های کشف شده، ممکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدممانتین یا آلزیکسا یا اببیماریهای تحلیل عضلانی اچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الما انسانها چه اندازه نزدبحثی در مورد نقش کلسیم و همیشه اطمینان تو بر خدا بتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مرکز حافظه کجاستبرخی اختلالات عصبی مثانهبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان مغز ناتوان از توجیه پیداتفاوتهای جنسیتی راهی براهدف از خلقت رسیدن به ابزاخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز بزرگ چالشهای پیش روتوانایی مغز و دیگر اجزای واکسن دیگری ضد کرونا از دديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش حفاظتی مولکول جدید دتا 20 سال آینده مغز شما به یادآوری خواب و رویادر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکفرایند حذف برخی اجزای مغاستروژن مانند سپر زنان دچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا منابع انرژي پاک سرچشمه حبیهوش کردن در جراحی و بیمچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیما با کمک مغز خود مختاريمبحثی در مورد عملکرد لوب فهمیشه عسل با موم بخوریمتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مرکز خنده در کجای مغز استبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی درمانگر کامپیحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمغز و سیر تکامل ان دلیلی تقلید مرحله ای نسبتا پیشهزینه ای که برای اندیشیدخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن سرطاندی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر مشاهده بر واقعیت بژن هوش و ساختارهای حیاتی در محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرفرد حساس از نظر عاطفی و باصول سلامت کمرچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع خواب و رویابیوگرافیچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یهوموارکتوس ها ممکن است دتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از مرگ انتقال است یا نابود شمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی درخدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمغز آیندگان چگونه است ؟تلقین اطلاعات و حافظههزینه سنگین انسان در ازاخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به مغز حریص برای خون، کلید تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسنی با تاثیر دوگانه ادژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر نگاه ناظر هوشیار بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقیچی ژنتیکیاضطراب و ترسچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامنحنی که ارتباط بین معرفبیوگرافیچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپماه رجببحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی می تواند بر احتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمغز انسان ایا طبیعتا تماتلاش هایی در بیماران قطع هزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فمغز زنان جوانتر از مغز مرتوسعه برخی شغل ها با هوش واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر نگاه انسان بر رفتاژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رقانون مندی نقشه ژنتیکی ماطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمنشأ اطلاعات و آموخته ها بیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تماپروتیلینبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی و کشف زبان هایتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی سلولهای عصبی در تلاهوش احساسیحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز انسان برای ایجاد تمدتلاشی برای درمان قطع نخاهستي مادي ای که ما کوچکترخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمغزهای کوچک بی احساستوصیه های غیر دارویی در سوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتاثیر نگاه انسان بر رفتاژنها ، مغز و ارادهدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسقانون جنگلاطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیست تمرین ساده برای جلوچرا خشونت و تعصبتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استمبانی ذهنی سیاه و سفیدبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش احساسیحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و مغز انسان برای شادمانی طتلاشی تازه برای گشودن معهستی ما پس از شروعی چگال خارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انمغزتان را در جوانی سیمکشتوصیه هایی در مصرف ماهیوراپامیل در بارداریدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر ویتامین دی بر بیماژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوقانونمندی و محدودیت عالمبلندی در ذهن ما درک بلندینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومولتیپل اسکلروز در زنان بیشتر کمردردها نیازی به چرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بمجموعه های پر سلولی بدن مبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهاب