دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی توجهات در ببمار پارکینسونی

افراد مبتلا به بیماری پارکینسون مراقب پوکی استخوان باشند . این افراد بیشتر از دیگران دچار پوکی استخوان میشوند

مصرف مرتب ماهی و استفاده از نور آفتاب و مکملهای ویتامن دی را فراموش نکنند

اگر فرد پارکینسوني ، دچار علائم ادراري درابتداي بیماری باشد و یا در شروع بیماری دچار اختلال در راه رفتن و یا لرزشهاي دوطرفه و قرينه هست ، حتما به بیماری دیگری غیر پارکینسون معمول مشکوک باشد و به پزشک مراجعه کند

http://emedicine.medscape.com/article/1831191-differential?src=soc_fb_161028-pm_mscpedt_news_reference#1


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و سردرد عروقی میگرنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجایی خالی نیستدرمان جدید میگرن با انتی اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار زنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادهچاالش ها در تعیین منبع هوفیزیک مولکولها و ذرات در بیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز تمرکز بر هدفمولتیپل اسکلروز در زنان کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت خواب و رویادرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز و کیهاننرمش های مفید برای درد زافرضیه ای جدید توضیح میدهباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاتو با همه چیز در پیوندیمکانیزمهای دفاعی در برابکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحباب های کیهانی تو در توذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلطلای سیاهچراروياها را به یاد نمی آقبل از آغازبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردتوهم فضای خالیماده ی خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهارمرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ادر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز تسلول های بنیادی منابع و اعلم به ما کمک میکند تا موهفت سین یادگاری از میراث لاموژین داروی ضد اوتیسم؟برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرتوصیه های سازمان بهداشت مدل هولوگرافیک تعمیم یافپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیستمرویاهای پر رمز و حیرتی دراتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردردرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کن خوب حرف بزنیهندسه در پایه ی همه ی واکمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر مرگی وجود نداردپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکاماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مسیستم دفاعی بدن علیه مغز صفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به مشکلات روانپزشکی در عقب جهان مشارکتیآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سخوشبختی دور از رنج های مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرستم، بی پاسخ نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجهان ریز و درشتاینکه به خاطرخودت زندگی دفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجاذبهدرمان جدید کنترل مولتیپلاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیناتوانی از درمان برخی ویفیزیک و هوشیاریبیندیشهیچ اندر هیچتمساح حد واسط میان مغز کومواد کوانتومی جدید، ممکنکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت در علم، هرگز نهایی درک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستشباهت مغز با کیهان مادینرمش های مفید در سرگیجهفشار و قدرتباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وتو با باورهایت کنترل میشما انسانها چه اندازه نزدکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تحد و مرزها توهم ذهن ماستذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند طوفان فقر و گرسنگی و بی سنزاع بین جهل و علم رو به پقبل از انفجار بزرگبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم فضای خالی یا توهم فضماده ای ضد التهابیگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نوزدهمرمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ادر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنعلم بدون توقفهم نوع خواری در میان پیشیلایو دوم دکتر سید سلمان فبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه های غیر دارویی در سمدل های ریز مغز مینی برینپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت دهمرویای شفافاثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیدرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کردن به نعمتهندسه زبانِ زمان استمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتمراحل ارتقای پله پله کیهپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عخلا، حقیقی نیستروشهای نو در درمان دیسک باختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مسکوت و نیستیسوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع بی نهایت انرژی در دبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشامشاهده گر جدای از شیء مشاجهان هوشمندآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فخانه ی تاریکرژیم غذایی ضد التهابیارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندستون فقرات انسان دو پا جلبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت53کلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پامغز مانند تلفن استجهان شگفت انگیزاینکه خانواده ات سالم بادقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومرساناها و ابر رساناها و عنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیتقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجاذبه و نقش آن در شکلگیریدرمان جدید سرطاناگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شددین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمناتوانی در شناسایی چهره فیزیکدانان ماشینی برای تبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترتنفس هوازی و میتوکندریموجود بی مغزی که می تواندکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت راستین انسان علم بدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرشباهت کیهان و مغزنرمشهای مهم برای تقویت عفضای قلب منبع نبوغ استبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترتو باید نیکان را به دست بما انسانها چه اندازه نزدکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسحریص نباشذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو طوفان زیبایینزاع بین علم و نادانی رو قدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ماده، چیزی بیش از یک خلا گالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت هفتمرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از در هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق علم در حال توسعههمه چیز در زمان مناسبلبخند بزن شاید صبح فردا زبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه هایی در مصرف ماهیمدیون خود ناموجودپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت دوازدهمروان سالماثرات فشار روحی شدیدچند جهانیدرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر سوخت هیدروژنی پاکعادت دادن مغز بر تفکرهنر حفظ گرهمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حامرز مرگ و زندگی کجاستپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملخلا، خالی نیستروشهای شناسایی قدرت شنوااختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسکوت، پر از صداپیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع جدید انرژیبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیمشاهده آینده از روی مشاهجهان هوشیارآموزش نوین زباناولین دروغخانواده پایداررژیم غذایی ضد دردارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترسخن و سکوتتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیممغز مادران و کودکان در زمجهانی که نه با یک رخداد و اینترنت بدون فیلتر ماهوادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسرشته نوروایمونولوژی و نقدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذررشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استدرمان سرطان با امواج صوتاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استدید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهاننادیدنی ها واقعی هستندفاصله ها در مکانیک کوانتبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریموجودات مقهور ژنها هستندکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت غیر فیزیکیدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا ماشین باید نتایج را پقفس ذهنبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال تو تغییر و تحولیما اکنون میدانیم فضا خالکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوحرکت چرخشی و دائمی کیهانذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده داروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیططولانی ترین شبنزاع بین علم و جهل رو به پقدرت مردمبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیتوهم چیستماشین دانشگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت هفدهمرمز جهانابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهعلم راهی برای اندیشیدن اهمه چیز در زمان کنونی استلحظات خوش با کودکانبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتتوضیحی ساده در مورد هوش ممدیریت اینترنت بر جنگپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت سومروبات های ریز در درمان بیاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکسودمندی موجودات ابزی بر عارضه جدید ویروس کرونا سهنر رها شدن از وابستگیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حامرز بین انسان و حیوان کجاپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان خلاصه ای از مطالب همایش مروشی برای بهبود هوش عاطفاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودسکته مغزیسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاصی از مغز در جستجبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتمطالبه ی حق خودجهان های بسیار دیگرآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخار و گلراه فراری نیستچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کسخن پاک و ثابتتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده مغز چون ابزار هوش است دلیجهانی که از یک منبع، تغذیایندرالدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنورشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشوینگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های درمانهای بیماری پارکینساگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تزندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشنادانی در قرن بیست و یکم،فاصله ی همیشگی تصویر سازبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژنموسیقی نوکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر قابل شناختدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا مغز انسان سه هزار سالقلب و عقلبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو جهانی هستی که خودش را ما از اینجا نخواهیم رفتکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریحس چشایی و بویاییذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تسفر فقط مادی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچنسبت ها در کیهانقدرت کنترل خودبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برتوهم وجودمبانی ذهنی سیاه و سفیدگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هجدهمرمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درعلم ساختن برج های چرخانهمه چیز، ثبت می شودلرزش ناشی از اسیب به عصببرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توتیوتیکسن داروی ضد جنونمداخله ی زیانبار انسانپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات کیاناثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانندرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دسیلی محکم محیط زیست بر انعدم توقف تکامل در یک انداهنر، پر کردن است نه فحش دمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حامرز جدید جستجو و اکتشاف، پاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استخلاصه ای از درمان های جدیروشی جدید در درمان قطع نخاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودسال سیزده ماهههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بمطالبی در مورد تشنججهان هایی در جهان دیگرآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخارق العاده و استثنایی براه های جدید برای قضاوت رچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشسختی ها رفتنی استتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز چگونه صداها را فیلتر جهانی در ذهنایا کوچک شدن مغزانسان الایا این جمله درست است کسیدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها ترشد در سختی استشلیک فراموشینگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های درهای اسرارآمیز و پوشیدهاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقادیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز زندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلنازوکلسینفتون های زیستیبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنها مانع در زندگی موارد موسیقی هنر مایع استکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقایق ممکن و غیر ممکندرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان نیاز تکاملی استشجاعت و ترسچرا مغزهای ما ارتقا یافت قلب دروازه ی ارتباطبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريما اشیا را آنطور که هستندکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریحس و ادراک (قسمت اول )ذهن سالمابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز سفر نامه سفر به بم و جنوب طبیعت موجی جهاننسبت طلایی، نشانه ای به سقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم وجودمباحث مهم حس و ادراکگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هشتمرنگ کردن، حقیقت نیستابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزدر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرسلام تا روشناییعلایم کمبود ویتامین E را همه ی سردردها بی خطر نیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدتیک و اختلال حرکتیمدارک ژنتیکی چگونه انسانپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سی و ششمروح در جهانی دیگر استاثرات مضر ماری جوانانه به اعدامدرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجسینوریپا داروی ترکیبی ضدعدم درکهوموارکتوس ها ممکن است دمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حامزایای شکلات تلخ برای سلپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشخم شدن فضا-زمانروشی جدید در درمان نابیناختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای مسانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمطالعه ای بیان میکند اهدجهان یکپارچهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژراه های جدید برای قضاوت رچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوسرنوشتتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ناتوان از توجیه پیداجهان، تصادفی نیستایا ابزار هوشمندی یا مغز دندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تز گهواره تا گورشلیک فراموشینگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های دروغ نگو به خصوص به خودتابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گردژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زودگذرشانس یا تلاشنباید صبر کرد آتش را بعد فروتنی و غروربیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلتنها در برابر جهانمیهمانهای ناخوانده عامل کتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحل مشکلدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانشرکت نورالینک ویدیویی ازچرا ویروس کرونای دلتا واقلب روباتیکبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشتو در میانه ی جهان نیستی ما به جهان های متفاوت خودگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک (قسمت دوم )ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز سفر به مریخ در 39 روزطبیعت بر اساس هماهنگینشانه های گذشته در کیهان قدرت ذهنبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهتوهم بی خداییمجموعه های پر سلولی بدن مگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجمرنگین کمانابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريادر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داسلسله مباحث هوش مصنوعیعلایم کمبود ویتامین E را همیشه چشمی مراقب و نگهبالزوم سازگاری قانون مجازابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنتیروفیبان موثر در سکته ی مروری بر تشنج و درمان هایپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سیزدهمروح رهاییاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هاسیگار عامل افزایش مرگ ومعسل طبیعی موثر در کنترل بهورمون شیرساز یا پرولاکتمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانمسمومیت دانش آموزان، قماپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاخونریزی مغز در سندرم کووروشی جدید در درمان سکته مادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن اسانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر معماری، هندسه ی قابل مشاجهان یکپارچهآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانراه پیروزی در زندگی چیستچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشسریع دویدن مهم نیستتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز و اخلاقجهش های ژنتیکی مفید در سامغز و اخلاقجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا بیماری ام اس (مولتیپدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیانگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجستجوی متن و تصویر به صوردریای خداابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرننبرو و انرژی مداومفرگشت و تکامل تصادفی محض بیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متتنبیه چقدر موثر استمیوتونیک دیستروفیکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحلقه های اسرارآمیزدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختماشربت ضد خلطچرا پس از بیدار شدن از خوقلب را نشکنبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتوقف؛ شکستما با کمک مغز خود مختاريمگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت 67ذره ی معین یا ابری از الکابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتسفر تجهیزات ناسا به مریخ طعمه ی شبکه های ارتباط اجنشانه های پروردگار در جهقدرت عشقبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستتوهم تنهاییمحل درک احساسات روحانیگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاهرهبر حقیقیابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريادر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، رسلطان جنگل یا صاحب ملکوتعلت خواب آلودگی بعد از خوهمیشه اطمینان تو بر خدا بلزوم سازگاری قانون مجازابرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هامرکز هوشیاری، روح یا بدن پیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را اجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایدرمان پوکی استخواناصل بازخوردسیاهچاله های فضایی منابععشق درونی به یگانگی خلقتهوش فوق العاده، هر فرد اسمنابع انرژی از نفت و گاز برخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل زبانمسیر دشوار تکامل و ارتقاپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودخواندن ، یکی از شستشو دهنريتوکسيمب در درمان ام اساداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتامعنی روزهجهان کنونی و مغز بزرگتریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به راه انسان شدن، راه رفتن وچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای سریعترین کامپیوتر موجودتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز و سیر تکامل ان دلیلی جهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا بدون زبان میتوانیم تدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تزمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن دنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی هوشیاری در مغز مادرک فرد دیگر و رفتارهای اابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشودگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشچت جی پی تیفراموش کارها باهوش تر هسبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزتهدیدهای هوش مصنوعیمیگرن و پروتئین مرتبط با کتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغزدرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرشش مرحله تکامل چشمچرا ارتعاش بسیار مهم استقیچی ژنتیکیبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را تولید مثل اولین ربات های ما بخشی از این جهان مرتبطگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت 74ذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز سفر دشوار اکتشافظهور امواج مغزی در مغز مصنظام مثبت زندگیقطار پیشرفتبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستتوهم جدایی و توهم علممحل درک احساسات روحانی دگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و یروی و منیزیم در تقویت استابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريادر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندسم زنبور ، کلیدی برای وارعماد الدین نسیمی قربانی همیشه داناتر از ما وجود دلزوم عدم وابستگی به گوگل برای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هامرکز حافظه کجاستپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت شصت و هشتروزه داری و بیمار ی ام اس احیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرسیاهچاله ها، دارای پرتو عصب حقوق نورولووهوش مصنوعی می تواند بر احمنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیمسئول صیانت از عقیده کیسپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزخواب سالم عامل سلامتیریه زغالیادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستسایه را اصالت دادن، جز فربزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتامعادله ها فقط بخش خسته کنجهان کاملی در اطراف ما پرآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مراه بی شکستچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بسرگیجه از شایعترین اختلاتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمغز کوانتومیجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا تکامل هدفمند استدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدزمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛نگاهی بر توانایی اجزاي بفلج نخاعی با الکترودهای بیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع خواب و رویاکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محفره در مغزدرک نیازمند شناخت خویش اابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تزونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شچت جی پی تیفراموشی همیشه هم بد نیستبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو یک معجزه ایمیگرن سردردی ژنتیکی که بکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حمایت از طبیعتدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین داروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهششمین کنگره بین المللی سچرا بیماری های تخریبی مغقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز تولید یا دریافت علمما تحت کنترل ژنها هستیم یگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 75ذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب ظرف باید پر شود چه با چرک نظریه ی تکامل در درمان بیلمس کوانتومیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتتوهم جسممحدودیت چقدر موثر استگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و درویا و واقعیتابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای در کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور سماگلوتید داروی کاهش دهنعوامل موثر در پیدایش زباهمیشه راهی هستمقاومت به عوارض فشار خون برای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیمرکز حافظه کجاستپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت شصت و دوروزه داری سلول های بنیاداحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عدرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم سیاهچاله و تکینگی ابتدایعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی مسئولیت جدیدپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصخواب سالم عامل سلامتی و یریواستیگمینادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاساخت شبکه عصبی مصنوعی با بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویتامین دی بر بیمامعجزه های هر روزهجهان پیوستهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هورابطه تشنج و اوتیسمچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستسرگردانیتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دایجاد احساساتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملینگاهت را بلند کنفلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنتظر نمان چیزی نور را بهکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحق انتخابدرک و احساسابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله شاید درست نباشدنتایج نادانی و جهلفرایند پیچیده ی خونرسانیبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تتو یک جهان در مغز خودت هسمیگرن شدید قابل درمان اسکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحوادث روزگار از جمله ویردردهای سال گذشته فراموش ابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چصبر بسیار بایدچرا حیوانات سخن نمی گوینقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس تولید پاک و فراوان انرژیمانند آب باشگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهلذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب عقل مجادله گرنظریه ی تکامل در درمان بیلوب فرونتال یا پیشانی مغبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازتوهمات و شناخت حقیقتمحدودیت های حافظه و حافظگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و سرویا و کابوسابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمسندرم کووید طولانیعوامل ایجاد لغت انسانی و همیشه عسل با موم بخوریممقابله ی منطقی با اعتراضبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیمرکز خنده در کجای مغز استپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و ششروزهای سختاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتدرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دسیاهچاله ی تولید کنندهغم بی پایانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفمسئولیت در برابر محیط زیپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادخواب عامل دسته بندی و حفطریاضیات یک حس جدید استادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخساخت شبکه عصبی با الفبای بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویروس کرونا بر مغز معجزه ی علمجهان پیوستهآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فرادیوی مغز و تنظیم فرکانچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلسربازان ما محققا غلبه می تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجوانان وطنایرادهای موجود در خلقت بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آززمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی اچالش هوشیاری و اینکه چرا فلج خواببیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنحنی که ارتباط بین معرفکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت قربانی نزاع بین بی درک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنشب سیاه سحر شودنجات در راستگوییفرایند تکامل و دشواری هابا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیتو کز محنت دیگران بی غمیمیدان مغناطيسي زمین بشر کرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشحکمت الهی در پس همه چیزدردی که سالهاست درمان نشابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت اصرع و درمان های آنچرا حجم مغز گونه انسان درقانون گذاری و تکاملبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحتولید سلولهای جنسی از سلماه رجبگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحس و ادراک قسمت چهل و هفترفتار مانند بردهابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف دارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب عقلانیت بدون تغییرنظریه ی ریسمانلوتیراستامبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاستوپیراماتمخچه فراتر از حفظ تعادلگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و شرویا و خبر از آیندهابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در سندرم گیلن باره به دنبال عواملی که برای ظهور لغت اهمجوشی هسته ای، انرژِی بمقابله با کرونا با علم اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشممرگ چیستپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلادرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملسیاره ی ابلهانغم بی پایانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریمستند جهان متصلجهان قابل مشاهده بخش کوچپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علخودآگاهی و هوشیاريریسدیپلام تنها داروی تایادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازساختن آیندهبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خمعجزه ی علم در کنترل کرونجهان پر از چیزهای اسرار آآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انراز تغییرچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاسردرد میگرنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجواب دانشمند سوال کننده اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟دو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آززمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاچالش هوشیاری و اینکه چرا فلج خواب چیستبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیمنشأ اطلاعات و آموخته ها کاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی میلیون ها جهان نخاع ما تا پایین ستون فقرفرایند حذف برخی اجزای مغبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر تو پیچیده ترین تکنولوژی میدان های مغناطیسی قابل کریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونحافظه میتواند بزرگترین ددرس گرفتن از شکست هاابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دضرورت زدودن افکارچرا خشونت و تعصبقانون جنگلبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایتولترودینماپروتیلینگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهل و هشترفتار وابسته به شکلابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب عقیده ی بی عملنظریه تکامل در درمان بیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک متوانایی مغز و دیگر اجزای مخچه ، فراتر از حفظ تعادلگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحس و ادراک قسمت بیست و چهرویا بخشی حقیقی از زندگی ابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامدر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلاسندرم پیریفورمیسعوارض ازدواج و بچه دار شدهمراهی نوعی سردرد میگرنیملاحظه های اخلاقی دربارهبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادتکامل مداوممرگ و میر پنهانپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک- قسمت پنجاه و روش های صرفه جویی در ایجااخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرسیاره ابلهانغیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی الفاگومنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتامشکل از کجاستجهان موازی و حجاب هاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهخودآگاهی و هوشیاريریشه های مشترک حیاتارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازساختار فراکتال وجود و ذهبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بمعجزه در هر لحظه زندگیجهان پر از چیزهای جادویی آیندهایمان به رویاخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انراست دستی و چپ دستیچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحسردرد میگرن در کودکانتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوسازی مدرناگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمادولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئچالش هوشیاری و اینکه چرا فلج دوطرفه عصب 6 چشمبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به تمدن زیر آبمنشاء کوانتومی هوشیاری اکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت افراددرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرشبیه سازی سیستم های کواننخستین تمدن بشریفراتر از دیوارهای باوربالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به تو آرامش و صلحیمیدان بنیادین اطلاعاتکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحافظه و اطلاعات در کجاست دست آسمانابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سضررهای مصرف شکر و قند بر چرا در مغز انسان، فرورفتقانون جنگلبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاتومورها و التهاب مغزی عاماجرای جهل مقدسگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و دومرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث دخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا سفری به آغاز کیهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی نظریه تکامل در درمان بیملیروپریم داروی ترکیبی ضدبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار توازن مهمتر از فعالیت زیمخچه ابزاري که وظیفه آن فگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت بیست و یکرویا تخیل یا واقعیتابعاد بالاترنقطه بی بازگشتدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیاسندرم پس از ضربه به سرعید نوروز مبارکهندسه ی پایه ایملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتکامل چشممرگ و میر بسیار بالای ناشپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک- قسمت بیست و پروش هایی برای جلوگیری از اخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسسیاره ابلهانغرور و علمهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درممشکلات نخاعیجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخودروهای هیدروژنیرژیم های غذایی و نقش مهم ارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرساختار شبکه های مغزی ثاببعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نمعرفت و شناختجهان دارای برنامهآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه خطای حسارتباط غیرکلامی بین انسارجزخوانی هایی که امروز بچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیسردرد و علتهای آنتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جامعه ی آسمانیاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمددوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونچالش هوشیاری و اینکه چرا فناوری هوش مصنوعی نحوه خبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدنی قدیمی در شمال خلیج مهندسی ژنتیک در حال تلاش کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت اشیادرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسشبکه های مصنوعی مغز به درنخستین تصویر از سیاهچالهفرد حساس از نظر عاطفی و بباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستتو افق رویداد جهان هستیمیدازولام در درمان تشنج کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رحافظه و اطلاعات در کجاست دستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزضررهای شکر بر سلامت مغزچرا ذرات بنیادی معمولاً قانونمندی و محدودیت عالمبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانتومورهای نخاعیماجرای عجیب گالیلهگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و سومرقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چعلم و روحنظریه تکامل در درمان بیملیس دگرامفتامین یا ویاسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمدل همه جانبه نگر ژنرالیپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و دورویا حقی از طرف خدااتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختندر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیاسندرم سردرد به دلیل افت فعامل کلیدی در کنترل کارآهندسه ی رایج کیهانممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عممرگ انتقال است یا نابود شپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک- قسمت شصت و چهروش هایی ساده برای کاهش ااختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیسیر آفرینش از روح تا مغز مقالاتهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و مشکلات بین دو همسر و برخیجهان مادی، تجلی فضا در ذهآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخورشید مصنوعیرژیم های غذایی و نقش مهم ارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرسازگاری با محیط بین اجزابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز فکر میکند مرگ برای دیجهان در حال نوسان و چرخشآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهارحم مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن سردرد تنشنبیمار 101 ساله، مبتلا به سسردرد سکه ایهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجاودانگی مصنوعیاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طدورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسازمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین هچالش دیدگاه های سنتی در بفیلمی بسیار جالب از تغییبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمرکز و مدیتیشنمهربانی، شرط موفقیتکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت تنها چیزی است که شادرک دیگرانابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمشبکیه های مصنوعینخستین روبات های زنده ی جفردا را نمیدانیمباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدتو انسانی و انسان، شایستمکانیک کوانتومی بی معنی کریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاستدغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسطلوع و حقیقتچراروياها را به یاد نمی آقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتتومورهای ستون فقراتماده ی تاریکگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت نهمرموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز تسلول های بنیادیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههفت چیز که عملکرد مغز تو لا اکراه فی الدینبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدتوسعه برخی شغل ها با هوش مدل هولوگرافیک ژنرالیزهپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و سورویاها از مغز است یا ناخواتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت همیشه خوب نیستهندسه بنیادینمن کسی در ناکسی دریافتم برخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمرگ تصادفیپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحساسیت روانی متفاوتروش جدید تولید برقاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چسیستم تعادلی بدنتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گمشکلات روانپزشکی پس از سجهان مرئی و نامرئیآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خوش قلبی و مهربانیرژیم ضد التهابیارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورستم با شعار قانون بدترین بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز قلبجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولرحم مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل