دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اولین سلول مصنوعی

اولین سلول مصنوعی زنده در جهان!!

آیا میتوان حیات مصنوعی ساخت؟ آیا انسان قادر است به موجود غیر زنده، حیات ببخشد؟! آیا میتواند گونه های مختلف را به هم تبدیل کند؟ آیا تولید انسان فقط از طریق رابطه جنسی والدین ممکن است؟!

گروهی از دانشمندان از ایالات متحده توانستند اولین سلول مصنوعی زنده را در جهان تولید کنند. و پژوهشگران در مرکز جی کریگ وینتر در کالیفرنیا توانستند زبان وراثتی مخصوص باکتری ها را تولید کنند و آن را در سلول میزبان بکارند و میکروب تولید شده از این فرایند، به نظر میرسد مانند موجودات دارای اسید نوکلئیک عمل می کند.

دانشمند این طرحکریگ وینترو همکاران او قبلا توانسته بودند ژنوم مصنوعی باکتری را تولید کنند و آن را در سلول دیگری بکارند.

و دانشمندان از دو روش با هم برای تولید آنچه سلول مصنوعی خوانده میشود، بهره بردند، در حالی که ژنوم مربوط به آن فقط مصنوعی بود.

و وینتر اقدام به وصل کروموزوم ها به برنامه الکترونیکی سلول کردند. پژوهشگران اساسا ژنوم باکتری موجود را نسخه برداری کردند و کد وراثتی آن را پیگیری کردند، سپس دوباره نسخه ای از آن را به روش شیمیایی تولید کردند.
https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2010/05/100519_us_synthetic_cell.shtml

تغییر ترکیب ژنی، مسألهای ثابت شده در آزمایشگاه است، و امری ممکن میباشد، چه بدون کنترل.مانند بمباران پرتو، و چه با کنترل، همان طور که در حال حاضر به طور گسترده شاهد آن هستیم.
بلکه امر به ساخت نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده میرسد، و به این ترتیب در آزمایشگاه، از دیدگاه نظری میتوان انسانی را از تخمک و اسپرم شامپانزه یا از هسته سلول شامپانزه و ترکیبش با تخمک بدون هسته زن، تولید کرد، و آن چیزی که ما نیاز داریم، تنها تعدیل کروموزمهای شامپانزه است تا به همان تعداد و شکل کروموزومهای انسان در آید، و این امر از دید نظری ممکن میباشد.

بلکه امر از این حد هم بسیار فراتر رفته است. همانگونه که تولید نقشه کامل ژنی باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده انجام شد و کشت آن در سیتوپلاسم باکتری به انجام رسید و کروموزمها توانستند، حیات و زاد و ولد بیابند، به همین ترتیب تولید نقشه کروموزوم کامل انسان، از مواد شیمیایی غیر زنده ممکن است، و تفاوتی بین کروموزومهای باکتری و انسان وجود ندارد مگر تفاوت بین اندازه یک ساختمان کوچک و دیگری بزرگتر، که مواد اولیه ساختمانشان یکی است.
احمد الحسن در پاسخ به صادق شيرازي در کتاب توهم بی خدایی

اشکال دوازدهم بر نظریه تکامل: انسان با وجود هوش خود، نتوانسته است یک سلول زنده بسازد، پس چگونه طبیعت بتواند چنین کند؟

جواب: زندگی سلول- همانطور که قبلا روشن کردیم- کروموزوم هاست و کروموزوم ها از مواد شیمیایی در آزمایشگاه ساخته شده است و توانسته است خودش را در تعداد زیاد، بازسازی و همانندسازی کند.

کریگ ونتر: (ما امروز از اولین سلول مصنوعی پرده بر می داریم که در ابتدا از طریق قرار دادن رمز های آن، در کامپیوتر و ساختن کروموزم های آن از چهار بطری مواد شیمیایی و ترکیب کروموزم ها در خمیر آن و انتقال آن، به سلول باکتری گیرنده و تحویل آن سلول به گروه جدیدی از باکتری ها ساخته شد.

پس این اولین موجود بر این سیاره است که خودبخود تقسیم می شود در حالی که والدین آن، ماشین معدنی هستند و نیز اولین گروهی است که سایت مخصوص خود بر شبکه اینترنت دارد و کدهای ژنتیکی آن، ثبت شده است.)

بله نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مود شیمیایی غیر زنده ساخته شد و این یعنی از دیدگاه نظری ممکن است در آزمایشگاه ها انسانی از مواد وراثتی شامپانزه یا بخشی از شامپانزه یا فقط از هسته سلول شامپانزه و مواد وارثتی مونثی- که هسته آن جدا شده است- بسازیم ...

این اشکال از نظر کسی- که موضوع را بفهمد- حقیقتا مانند اشکال کسی است که به سازنده هواپیمایی بگوید با تو جدل میکنم که رنگی بسازی و با آن، این هوپیما را رنگ کنی!

@salmanfatemi

حیات منشأ گرفته از جهان موازی با جهان ما، منتظر ظرف هایی است تا در عالم مادی متجلی شود، و این ظرف ها چیزی جز ظرفی برای پر شدن از باران روح نیست و اصالت ندارد و آنچه اصالت ندارد، چه خودبخود ایجاد شود یا به شکل مصنوعی ساخته شود(و امروز ساخته شده است)، معنی آن، به گنجی است که درون آن است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
به زیر پای خود نگاه نکن بسلاح و راهزنیشاید درست نباشدکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم توهم و خیالدین اجبارینقش تیروئید در تکامل مغزفرایند تکامل و دشواری هاامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرون و بیرون، جدای از هم جهان شگفت انگیز و بی زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاشربت رب انارکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی متوسعه برخی شغل ها با هوش دانشمندان موفق به بازگردنقش غذاها و موجودات درياقفس دور خود را بشکنانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماری کویجوسازی مدرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیسیاهچاله، سیاه خالص یا پضایعات در عصب زیر زبانیگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکامل مادی تا ابزار هوشمداروهای ضد بیماری ام اس وچند نرمش مفید برای کمردرقانون جنگلانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا واتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهاندست کردن در گوشجستجوی متن و تصویر به صورموفقیت در تفکر استزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی خانواده پایداربیوگرافیسانسور از روی قصد بسیاری طبیعت بر اساس هماهنگیگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باتکامل شناخت انسان با کشفداروی جدید برای ای ال اسنهایت در بی نهایتقسم به فقراولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو تست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعحقایق ممکن و غیر ممکنمیگرن سردردی ژنتیکی که بزندگی زمینی امروز بیش از هوش عاطفی قسمت سوماساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی با خدا باشستم، بی پاسخ نیستتلقین اطلاعات و حافظهعلم راهی برای اندیشیدن اپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآتاکسیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر در موج، راز خلقت نهفته اسنوار عصب و عضلهتصویربرداری فضاپیمای آملحظات خوش با کودکانایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمادامه بحث تکامل چشمرمز بقای جهش ژنتیکیحباب های کیهانی تو در توما به جهان های متفاوت خوداسرار آفرینش در موجزیست، مرز افق رویداد هستهیچ چیز، چقدر حقیقی استسرکه انگبین عسلی مفید برکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خداتمدن زیر آبعادت کن خوب حرف بزنیپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالدر آستانه ی موج پنجم کووینورالژی تریژمینالتغییر دیگران یا تغییر خومن کسی در ناکسی دریافتم رویاها از مغز است یا ناخوهمیشه به آنچه داری، خوشنارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان جانسوزهر حرکت خمیده می شود و هر سعی کن به حدی محدود نشویکو کیو تن coQ10بحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمتو یک جهان در مغز خودت هسعصب سیاتیکخطر آلودگی هوامغز بزرگترین مصرف کننده فلج بل، فلجی ترسناک که آنافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان های رایج ام اسجنگ و تصور از جنگمنابع انرژی از نفت و گاز روزهای سخت میگذردهندسه زبانِ زمان استاز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازسفرنامه سفر به بم و جنوب شکل های متفاوت پروتئین هکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهتوقف؛ شکستدهن، بزرگترین سرمایهنقش میدان مغناطیسی زمین فیزیکدانان ماشینی برای تالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ای ال اس، توفرجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی الفاگواز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتحس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمسلسله مباحث هوش مصنوعیشایسته نیست در جیب خود قرکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توهم وجوددین، اجباری نیستنقش حفاظتی مولکول جدید دفرایند حذف برخی اجزای مغامیدواریچالش کمبود اندام برای پیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندرون آشفته ی تو و ظاهر خنجهانی که نه با یک رخداد و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی ضد دردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاشربت ضد خلطکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمتوصیه های سازمان بهداشت دانشمندان نورون مصنوعی سنقش غذاها و موجودات درياقفس ذهنانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماران مبجامعه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیسیاره ی ابلهانضرورت زدودن افکارگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهتکامل مداومداروهای ضد تشنج با توضیح چند جهانیقانون جنگلانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تراشه ها روی مغزابعاد بالاتردست آسمانجستجوی هوشیاری در مغز مامولکول ضد پیریزمان پلانکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان خاویار گیاهیبیوگرافیسانسور بر بسیاری از حقایطعمه ی شبکه های ارتباط اجگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل، نتیجه ی برنامه ریداروی جدید برای دیابتنهادینه سازی فرهنگ اختلاقضاوت ممنوعاولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پاحساس گذر سریعتر زمانذره ی معین یا ابری از الکحل مشکلمیگرن شدید قابل درمان اسزندگی زودگذرهوش عاطفی قسمت ششماستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقبا طبیعت بازی نکنستون فقرات انسان دو پا جلتلاش ها برای کشف منابع جدعلم ساختن برج های چرخانپیموزایدمغز مانند تلفن استآتاکسی فریدریشتاثیر نگاه انسان بر رفتادر میان تاریکی و روشنایینوار عصب و عضلهتصور ما ازمشکلات و واقعیلرزش ناشی از اسیب به عصبایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعاداراوون تنها داروی تاییرمز جهانحباب هایی تو در توما با کمک مغز خود مختاريماسرار بازسازی اندام هازاویه نگاه ها یکسان نیستهیچ وقت خودت را محدود به سرگیجه از شایعترین اختلاکم کردن کالری روشی سودمنبازگشت به ریشه های تکاملتمدنی قدیمی در شمال خلیج عادت کردن به نعمتپیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طآزار حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکریندر برابر حقایق جدیدنوزاد ناشنوای متولد شده،تغییر دادن ژنها آیا روزی من پر از تلخیمرویاهای پر رمز و حیرتی درهمیشه داناتر از ما وجود دارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزبان ریشه هایی شناختی اسهرچیز با یک تاب تبدیل به شلیک فراموشیکوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خوردتو کجای جهانیعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استمغز حریص برای خون، کلید تفلج خوابافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر درمان های علامتی در ام اسجنگ داده هامنابع انرژی از نفت و گاز روش مقابله مغز با محدودیهندسه، نمایشی از حقیقتاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگرسفری به آغاز کیهانشکل پنجم مادهکیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونپرسشتولید مولکول جدید توسط هدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش محیط زندگی و مهاجرت دفال نیکوالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز ماز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتشادی، پاداش انجام وظیفهکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران راتوهم وجوددیوار همه اش توهم بودنقش حیاتی تلومر دی ان آ دفراتر از دیوارهای باورامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندروغ نگو به خصوص به خودتجهانی که از یک منبع، تغذیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه فراری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاشش مرحله تکامل چشمکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده توصیه های غیر دارویی در سدانشمندان یک فرضیه رادیکنقش غذاها در کاهش دردهای قفس را بشکنانحراف و حقیقتنجات در راستگوییتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از درگیری مغزی در سندرم کووجاودانگی مصنوعیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیسیاره ابلهانضرب المثل یونانیگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اختکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلچند جهانیقانونمندی و محدودیت عالمانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفدست بالای دستحفره در مغزمولتیپل اسکلروز در زنان زمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی دسانسور ذهنظهور امواج مغزی در مغز مصگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکثیر سلول در برابر توقف داروی جدید ضد فشار خونچهار میلیارد سال تکامل بقطار پیشرفتاولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر براحساسات کاذبذرات کوانتومی زیر اتمی قحلقه های اسرارآمیزمیاستنی گراویس بدون آنتیزندگی سلول در بدن، جدای اهوش عاطفی بیشتر در زناناستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمربالای هر دستی، دستی هستستارگانی قبل از آغاز کیهتلاش های جدید در ALSعلایم کمبود ویتامین E را پیموزایدمغز مادران و کودکان در زمآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر نگاه انسان بر رفتادر مانهای کمر دردنوار عصب و عضله مهم در تشتصور از زمان و مکانلرزش دست ها و گردن و سر ETایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو ادب برخورد با دیگرانرمز جهان خاصیت فراکتالحد و مرزها توهم ذهن ماستما بخشی از این جهان مرتبطاصفهان زیبازاوسکا درمان گوشرهیچ کاری نکردن به معنی چیسرگردانیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبازخورد یا فیدبکتمرکز و مدیتیشنعادت بد را ترک کنپیدایش زبانخبر مهم تلسکوپ هابلمغز انسان رو به کوچک تر شآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الدر جراحی کمر عجله نکنیدنوسانات کوانتومی منبع ماتغییر زودتر اتصالات مغزیمن بی من، بهتر یاد میگیرمرویای شفافهمیشه راهی هستارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودزبان شناسی مدرن در سطح سلشلیک فراموشیکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به تو کز محنت دیگران بی غمیغم بی پایانخطر را بپذیرمغز در تنهایی آسیب میبینفلج خواب چیستافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد درمان ژنتیکی برای نوآوریجنبه های موجی واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز روش های صرفه جویی در ایجاهنر فراموشیاز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگرسقوط درون جاذبه ای خاص، چشکرگزار هر چیزی باش که داکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی اتولید مثل فقط با یک مادر دو بیماری روانی خود بزرگ نقش مرکز تنفس سلولی در بیفاکسیبتالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریه زغالیهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهسم زنبور ، کلیدی برای وارشب سیاه سحر شودکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزتوهم بی خداییدیوار، از ابتدا توهم بودنقش خرچنگ های نعل اسبی درفرار در فرار از میزبان، دامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندریا آرام نخواهد شد کشتی جهانی پر از سیاهچاله یا پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه نجاتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسسوخت هیدروژنی پاکششمین کنگره بین المللی سکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان ژنی از مغز انسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهقله برای دیدن نه برای به اندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از درگیری مغزی در سندرم کووجایی برای یاد گرفتن باقی منبع هوشیاری در کجاست؟(قرستگاری محدود به یک راه نهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محسیاره ابلهانضربه مغزی در تصادف رانندگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آتکامل و ارتقای نگاه تا عمداروی لیراگلوتیدچند جهانی و علمقارچ بی مغز در خدمت موجودانسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بیندستورالعمل مرکز کنترل بیحق انتخابمواد کوانتومی جدید، ممکنزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتساهچاله ها تبخیر نمیشودظرف باید پر شود چه با چرک گریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتأثیر نیکوتین سیگار بر مداروی جدید ضد میگرنچهار ساعت پس از کشتار خوکتشنچ پانایوتوپولوس تشنج قطره قطرهاولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ اخلاق و علوم اعصابذرات کوانتومی زیر اتمی قحمله ویروس کرونا به مغزمیدان مغناطيسي زمین بشر زندگی، مدیریت انرژیهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبالاترین هدف از دولتسخن نیکو مانند درخت نیکوتلاش های جدید در درمان فرعلایم کمبود ویتامین E را پیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیآتش منبع انرژیتاثیر هوش مصنوعی بر مغزدر محل کار ارزش خودت را بنوار عصب و عضله برای تاییتصاویر زیبای رعد و برقلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث ادراک ما درک ارتعاشی است حریص نباشما تحت کنترل ژنها هستیم یاصل بازخوردزبان فرایند تکاملی برای هیچ کس مانند تو نگاه نمیکسربازان ما محققا غلبه می کمالگرایی دشمن پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی تمرکز بر هدفعادت دادن مغز بر تفکرپیر شدن حتمی نیستخدا موجود استمغز انسان رو به کوچکتر شدآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیدر درمان بیماری مولتیپل نوشیدن چای برای مغز مفید تغییر عمودی سر انسان از پمننژیتروان سالمهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خودزبان شناسی نوین نیازمند شنا در ابهای گرم جنوب نیاکوچکی قلببحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکتو پیچیده ترین تکنولوژی غم بی پایانخطرات هوش مصنوعیمغز را از روی امواج بشناسفلج دوطرفه عصب 6 چشمافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسدرمان کارتی سل و تومور مغجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژی از نفت و گاز روش های عملی برای رفع کمرهنر حفظ گرهاز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاورسقوط زیگزاگی یا ناگهانیشکست حتمیکپسول ژری لاکتماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدودتولید مثل اولین ربات های دو بار در هفته ماهی مصرف نقش نگاه از پایین یا نگاهفاجعه ی جهل مقدسالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان دارویی سرطان رحم بجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریاضیات یک حس جدید استهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابسماگلوتید داروی کاهش دهنشبیه سازی میلیون ها جهان کتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز ختوهم تنهاییدید تو همیشه محدود به مقدنقش داروهاي مختلف معروف فرد موفقامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندریای خداجهانی در ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریسودمندی موجودات ابزی بر شعار و عملکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان پاسخ کوانتومی نقشه های مغزی جدید با جزیقله سقوطاندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از درگیری اعصاب به علت میتوجایی خالی نیستمنبع خواب و رویارشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دخود جسم و یا تصویربیماری دویکسیب یکسان و دیدگاه های متضررهای مصرف شکر و قند بر گیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آتکامل و ریشه ی مشترک خلقتداروی کنترل چربی خونچند روش ساده برای موفقیتقبل و بعد از حقیقتانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایددغدغه نتیجه ی نادانی استحقیقت قربانی نزاع بین بی موجود بی مغزی که می تواندزمان طلایی سکته ی مغزی راهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیداری معنوی یعنی دوستی سایه ی هوشیاریظرفیت مغز چقدر استگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاداروی جدید ضد الزایمرنون و القلمتشنج چیستلمس کوانتومیاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهاناخلاق پایه تکامل و فرهنگذرات کوانتومی زیر اتمی قحمایت از طبیعتمیدان های مغناطیسی قابل زندگی، مراتب هوشیاری استهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهباهوش ترین و با کیفیت تریسخن و سکوتتلاش های جدید در درمان سرعلائم عصبی آلزایمر، با اپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر آثار باستانی تمدن های قدتاثیر ویتامین دی بر بیمادر چه مرحله ای از خواب ، رنوار عصب و عضله تعیین محلتصادف یا قوانین ناشناختهلزوم گذر انسان از حدها و این پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیادراک، فراتر از آنچه معمحرکات چشم، ترجمه کننده ی مانند کودکان باشیداصل در هم تنیدگی و جهانی زبان متغیرهیچ کس حقیقت را درون مغز سربرولایزینکمردردباغچه ی منتمرکز بر امروزعارضه جدید ویروس کرونا سپیراستامخدا نور آسمان ها و زمین امغز ایندگان چگونه استآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز در دعواها چه میکنی؟نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییرات منطقه بویایی مغزمن، ما یا چی؟روبات ها قول میدهندهمیشه، آنطور نیست که هستارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی موردزبان، نشان دهنده ی سخنگو شناخت ناشناختهکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیتو آرامش و صلحیغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبرمغز زنان جوانتر از مغز مرفن آوری های جدید علیه شناافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توستاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسدرمان پوکی استخوانجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی برای مقابله با اهنر دانستناز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگرسلول های مغزی عامل پارکیشکستن مرز دور مغزکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفستولید یا دریافت علمدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش نظام غذایی در تکامل مفارغ التحصیلان، فقیر و دالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان زخم دیابتی با تکنوجهان یکپارچهجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریتوکسیمابهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی سندرم میلر فیشرشبیه سازی سیستم های کوانکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در دتوهم جداییدیدن خدا در همه چیزنقش درختان در تکاملفرد یا اندیشهامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندرک فرد دیگر و رفتارهای اجهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و سی و سه پل اصفهانصبور باشکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیتوضیحات دکتر فاطمی در مودانشمندان اولین سلول مصننقشه با واقعیت متفاوت اسقلب های سادهاندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از درب بسته با غیر خود باز مجاذبهمنتظر نمان چیزی نور را بهرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیسیر آفرینش از روح تا مغز ضررهای شکر بر سلامت مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریچندین ماده غذایی که ماننقبل از آغازانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترذهن ما از در هم شکستن منبحقیقت آنطور نیست که به نظموجودات مقهور ژنها هستندزمان، واقعی نیستهوش احساسیاز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امبیداری و خواب کدام بهتر اسایه را اصالت دادن، جز فرعقل مجادله گرگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی تأثیر شیرینی های حاوی لوداروی سل سپتنوآوری ای شگفت انگیز دانتشنج و حرکات شبه تشنجی قالووفلوکساسیناوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به ساختلا ل در خود عضلهرفلکس وتری با توضیح دکتر حوادث روزگار از جمله ویرمیدان های کوانتومی خلازندان ذهنیهوش عاطفی رمز آزادگیاستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وباور و کیهان شناسیسخن پاک و ثابتتلاش های جدید شرکت نورالعلت خواب آلودگی بعد از خوپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر ویروس کرونا بر مغز در ناامیدی بسی امید استنوار عصب و عضله در مطب دکتضادهای علمیلزوم سازگاری قانون مجازااین اندوه چیسترنگ کردن، حقیقت نیستهمه چیز موج استادغام میان گونه های مختلحرکت چرخشی و دائمی کیهانمانند آب باشاصل علت و تاثیرزبان مشترک ژنتیکی موجوداهیچ اندر هیچسردرد میگرنکمردرد ناشی از تنگی کانابترس از اینکه کسی، به درگتمساح حد واسط میان مغز کوعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم بمغز ابزار بقای برتر مادیآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپدر سال حدود 7 میلیون نفر نیوالینتغییرات مغز پس از 40 سالگیمن، خود تو هستمروبات های ریز در درمان بیهمکاری یا رقابتارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی زبان، وسیله شناسایی محیطشناخت و معرفت، و نقش آن دکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیتو افق رویداد جهان هستیغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختمغزهای کوچک بی احساسفناوری هوش مصنوعی نحوه خافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کواندرمان پوکی استخوانجهل مقدسمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی برای کم کردن اضطهنر رها شدن از وابستگیاز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدندسلول های بنیادیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیدتولید پاک و فراوان انرژیدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش نظریه تکامل در شناسافاصله ها در مکانیک کوانتام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان ساده ی روماتیسمابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریسپریدونهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستسندرم کووید طولانیشبکه های مصنوعی مغز به درکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زندتوهم جدایی و توهم علمدیدگاه نارسای دوگانه ی منقش ذهن و شناخت در حوادث فرد حساس از نظر عاطفی و باما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره تاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماندرک نیازمند شناخت خویش اجهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصسیلی محکم محیط زیست بر انصبور باشگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نتیوتیکسن داروی ضد جنوندانشمندان تغییر میدان مغنقص های سیستمی ایمنیقلب و عقلاندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از درختان چگونه بر تشکیل ابجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنتظر نتیجه ی کارهایت بارشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نضعیف و قویگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه تکامل تکنولوژیداروی جدید ALSچندجهانیقبل از انفجار بزرگانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رذهن چند جانبه نیازمند نگحقیقت افرادمورد نادر همپوشانی دو بیزمان، اندک استهوش بشری تهدید برای بشریاز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده بیرون اصل است یا درونساخت سلول عصبی حتی پس از عقل در جهان جدید، عجیب اسگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد چاقینوار مغز مشاهده ی غیر مستتشنج به صورت اختلال رفتالوب فرونتال یا پیشانی مغايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان اختلاف خانوادگی را حل کنرفتار مانند بردهحکمت الهی در پس همه چیزمیدان بنیادین اطلاعاتزونیسومایدهوشمندی کیهاناستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندباید از انسان ترسیدتلاش هایی در بیماران قطع عماد الدین نسیمی قربانی پیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر ژنها بر اختلالات خدر هم تنیدگی مرزها و بی منوبت کودکانتظاهر خوابیده ی مادهلزوم سازگاری قانون مجازااین ایده که ذرات سیاهچالرنگین کمانهمه چیز و هیچ چیزادغام دو حیطه علوم مغز و حس متفاوتماه رجباصل عدم قطعیت از کوانتوم زبان چهار حرفی حیات زمینهیچگاه از فشار و شکست نترسردرد میگرن در کودکانکمردرد و علل آنبحتی علمی درباره تمایل بتنفس هوازی و میتوکندریعجول نباشخدا تاس نمیریزدمغز ابزار برتر بقاآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تدر عید نوروز مراقب تصادف نیکولا تسلاتغییرات آب و هوایی که به منابع انرژي پاک سرچشمه حروبات کیانهمانند سازی در انسانارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بینداززدودن نقص از هوش مصنوعیشناخت حقیقت یا آرزوهای گکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو انسانی و انسان، شایستغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز امغز، فقط گیرندهفواید روزه داری متناوبافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برادرمان آرتروز با ورزش موضجهان فراکتالمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی برای جلوگیری از هنر، پر کردن است نه فحش داز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهترسلول های بنیادی منابع و اشگفت نیست من عاشق تو باشمکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کروناتولید اندام با چاپ سه بعددو داروی جدید برای میاستنقش هورمون های تیروئید دفاصله ی همیشگی تصویر سازام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلسندرم گیلن باره به دنبال شبکیه های مصنوعیکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلوتوهم جسمدیروز و امروزنقش روی و منیزیم در سلامتفردا را نمیدانیمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماندرک و احساسجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیسینوریپا داروی ترکیبی ضدصبر لازمه ی پیروزی استگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتیک و اختلال حرکتیدانشمندان روش هاي جدیدی نقص در تشخیص هیجانات عامقلب یا مغزانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از درختان اشعار زمینجبران از دست رفته هامنتظر زمان ایده آل نشورشد در سختی استهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثسیستم تعادلی بدنطلوع و حقیقتگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل جریان همیشگی خلقتداروی جدید s3 در درمان ام نه ناامیدی بلکه ارتقاقبرستان ها با بوی شجاعتانسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدذهن هوشیار در پس ماده ی محقیقت انسانموسیقی نوزمزمه ات مانده در گوشمهوش در طبیعتاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومبیست تمرین ساده برای جلوساخت شبکه عصبی مصنوعی با عقل سالمگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیتئوری تکامل در پیشگیری و داروی ضد چاقینوار مغز با توضیح دکتر فاتشنج عدم توازن بین نورون لوتیراستامايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهاختلال حرکتی مانند لرزش رفتار وابسته به شکلحافظه میتواند بزرگترین دمیدازولام در درمان تشنج زونا به وسیله ویروس ابله هوشمندسازی زندان هااستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسبابا زود بیاتلاش در تولید انرژی به رنعنصر اصلی تعیین واقعیتپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بآرام باشتاثیر کلام در آیات کلام بدر هم تنیدگی کوانتومینور از عمق تاریکیتظاهری از ماده است که بیدلزوم عدم وابستگی به گوگل این ابتدای تناقض هاسترهبر حقیقیهمه چیز کهنه میشودارتقا و تکامل سنت آفرینش حس چشایی و بویاییماهیچه ی صبراصل، روان و نفس استزبان نیاز تکاملی استهیپرپاراتیروئیدیسمسردرد میگرنی در کودکانکمردرد با پوشیدن کفش منابحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میتنفس هوازی و میتوکندریعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کمانمغز از بسیاری حقایق می گرآسانی موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استدرمان نگهدارنده ی اعتیادنیاز به آموزش مجازی دیجیتغییرات تکاملی سر انسان منابع انرژی از نفت و گاز روح و آب حیاتهمجوشی هسته ای، انرژِی بارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مسفر فقط مادی نیستشناخت درون، شناخت بیرون؛کودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیتو با همه چیز در پیوندیغربال در زندگیدل به دریا بزنمغز، همه ی واقعیت را نمیبفواید روزه داری متناوبافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلجهان قابل مشاهده بخش کوچمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی ساده برای کاهش اهوموارکتوس ها ممکن است داز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کسلول های بدن تو پیر نیستنشگفت انگیز بودن کیهانکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسونتولید سلولهای جنسی از سلدو سوی واقعیتنقش هورمون زنانه استروژنفتون های زیستیام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون افروتنی معرفتیامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون داروجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریشه های مشترک همه ی موجوهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهاسندرم پیریفورمیسشباهت مغز و کیهانکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانتوهمات و شناخت حقیقتدیسک گردننقش روزه داری در سالم و جفرزندان زمان خودانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماندرک کنیم ما همه یکی هستیمجهش های بیماری زا، معمولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه بی شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخواص فلفل سبزبیماری وسواسسیناپس، شگفتی خلقتصبر و واقعیتگل زندگیمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پتیکاگرلور داروی ضد انعقادانشمندان روشی برای تبدینقطه ی رسیدن به قلهقلب دروازه ی ارتباطانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از درد و درسجدا کردن ناخالصی هامنحنی که ارتباط بین معرفرشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بسیستم دفاعی بدن علیه مغز طلای سیاهگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید لنفوم و لوکمینه به اعدامقدم زدن و حرکت دید را تغیانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبترس و آرمان هااثرات مفید قهوهذهن و زندگیحقیقت اشیاموسیقی هنر مایع استزنان باهوش ترهوش عاطفی قسمت 11از روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیبیش از نیمی از موارد انتقساخت شبکه عصبی با الفبای عقلانیت بدون تغییرپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونتئوری جدید، ویران کردن گداروی ضد تشنج با قابليت تنوار مغز ترجمه رخدادهای تشویق خواندن به کودکانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیاختلال خواب فرد را مستعد رفتار اجتماعی انسان، حاصحافظه های کاذبمکان زمان یا حافظه زمانزیان غذاهای پرچربهوشیاری و وجوداستفاده از سلول های بنیاسخت ترین حصارکفش و کتابباد و موجتلاشی برای درمان قطع نخاعوامل موثر در پیدایش زباپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقآرامش و دانشتاثیر کپسول نوروهرب بر ندر هم تنیدگی کوانتومی و پنور درونتعویض دارو در تشنجمقاومت به عوارض فشار خون روی و منیزیم در تقویت استهمه چیز در زمان مناسبارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک (قسمت اول )ماپروتیلیناصلاح خطا با رفتن بر مسیرزبان و کلمه حتی برای کسانهاوکينگ پیش از مرگش رسالسردرد و علتهای آنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دتنفس بدون اکسیژنعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر مغز به تنهایی برای فرهنگ آشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتدرمان نابینایان آیا ممکنچیز جدید را بپذیرتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنابع انرژی از منابع نهفروح در جهانی دیگر استهمدلی و هوش عاطفیارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسسفر نامه سفر به بم و جنوب شناسایی تاریخچه ی تکاملیکودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آتو با باورهایت کنترل میشمقالاتدلایلی که نشان میدهد ما بمغزتان را در جوانی سیم کشفواید زیاد دوچرخه سواریافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمدرمان با سلول های بنیادیجهان موازی و حجاب هامنابع بی نهایت انرژی در دروش استفاده از بالش طبیهورمون شیرساز یا پرولاکتاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشسلول بنیادی و ای ال اسشگفت زده و حیران باشکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانآلزایمرتولترودیندولت یا گروهکنقش ویتامین K در ترمیم اسفروتنی و غرورامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندرمان سرطان با امواج صوتجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریشه های مشترک حیاتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختسندرم پیریفورمیسشباهت مغز با کیهان مادیکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهتوکل بر خدادیستونی قابل درماننقش رژیم غذایی بر رشد و افرضیه ای جدید توضیح میدهانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین هماندرک احساسات و تفکرات دیگجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه طولانی را به سلامت گذهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبسیگار عامل افزایش مرگ ومصبر بسیار بایدگلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احستیروفیبان موثر در سکته ی دانش، قفل ذهن را باز میکننقطه ای بود و دگر هیچ نبوقلب روباتیکانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط درد باسن و پا به دلیل کاهجدایی خطای حسی استمنشأ اطلاعات و آموخته ها ز گهواره تا گورهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنخورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی اسکوت و نیستیطوفان فقر و گرسنگی و بی سگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید میاستنی گراوینه به اعدامقدرت مردمانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریذهن و شیمی بدنحقیقت تنها چیزی است که شامیلر فیشر نوعی نادر از گیزنجیرها را ما باید پاره کهوش عاطفی قسمت نهماز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دبیشتر کمردردها نیازی به ساختن آیندهعقیده ی بی عملپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به داروی ضد تشنج با قابليت تنوار مغز در فراموشی هاتشخیص ژنتیکی آتروفی های لیروپریم داروی ترکیبی ضدای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیاختلال در شناسایی حروف و رقیبی قدرتمند در برابر محافظه و اطلاعات در کجاست مکانیک کوانتومی بی معنی زیباترین چیز در پیر شدنهوشیاری و افسردگیاستفاده از سلول های بنیاسخت ترین کار، شناخت خود اکل اقیانوس در یک ذرهباد غرور و سر پر از نخوت وتلاشی تازه برای گشودن مععوامل ایجاد لغت انسانی و پیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقآرامش و سکونتاثیر کپسول نوروهرب بر تدر هم تنیدگی کوانتومی و دنوروفیبروماتوزتعامل انسان و هوش مصنوعیمقایسه رقابت و همکاریرویکردهای جدید ضایعات نخهمه چیز در زمان کنونی استارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک (قسمت دوم )ماجرای جهل مقدساصول انجام برخی نرمش ها دزبان و بیان نتیجه ساختماهاوکينگ پیش از مرگش رسالسردرد به دلیل مصرف زیاد مکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصتنها مانع در زندگی موارد عدم درکخدایا جز تو که را دارممغز بیش از آنچه تصور میشوآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگدرمان های اسرار آمیز در آچیزی منتظر شناخته شدنثبت و دستکار ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز روح رهاییهمراه سختی، اسانی هستارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریسفر به مریخ در 39 روزشناسایی زبان حیوانات با کودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتداتو باید نیکان را به دست بتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیمغزتان را در جوانی سیمکشفیلم کوتاه هیروشیما از هافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکدرمان تومورهای مغزی با اجهان ما میتواند به اندازمنابع جدید انرژیروش جدید تولید برقهوش فوق العاده، هر فرد اساز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران سلول بنیادی در درمان ایدشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جوانانتومورها و التهاب مغزی عادونپزیل در بیماران قلبی نقش ژنتیک در درمان اختلادوچرخه در کاهش دردهای کمنقش گرمایش آب و هوا در همفرگشت و تکامل تصادفی محض امید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندرمان ضایعات نخاعیجهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست قسمت ریشه های اخلاقهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسندرم پای بی قرارشباهت های ریشه ای چند بیمکریستال هامداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآیندهتوپیراماتدژا وو یا اشنا پندارینقش رژیم غذایی در رشد و افساد اقتصادی سیتماتیک درانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیمارسیاهچاله هاصد قدح، نفتاده بشکستگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودتکنولوژی های جدید و حالتدانش، یک انسان را ناسازگنقطه بی بازگشتقلب را نشکنانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هدرد زانو همیشه نیاز به جرجریان انرژی در سیستم های منشاء کوانتومی هوشیاری ازمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلسکوت، پر از صداطوفان بیداریگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از ستفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید کنترل قند خوننه بدبخت بلکه نادانقدرت و شناخت حقیقتانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً ترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناذهن پر در برابر آگاهیحقیقت خواب و رویامیهمانهای ناخوانده عامل زندگی فعال و مثبت روند آلهوش عاطفی قسمت هفتماز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقبا همه مهربان باشساختن آینده، بهترین روش علم و ادراک فقط مشاهده ی پلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمتا بحر یفعل ما یشاداروی ضد تشنج توپیراماتنوار مغز در تشخیص بیماری تشخیص آلزایمر سالها قبل لیس دگرامفتامین یا ویاسای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و رقابتی بی هدف یا رقابتی هحافظه و اطلاعات در کجاست مکانیزمهای دفاعی در برابزیباترین چیز در افزایش سهوشیاری کوانتومیاستیفن هاوکینگ در مورد هسختی ها رفتنی استکلمات بلند نه صدای بلندبار مغز بر دو استخوانتلاشی جدید در درمان ام اسعواملی که برای ظهور لغت اپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی آرامش عقلتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار در هر سوراخی سر نکننورون هاي مصنوعی می توانتعامل انسان با هوش مصنوعمقابله ی منطقی با اعتراضرویا و واقعیتهمه چیز، ثبت می شودارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت 67ماجرای عجیب گالیلهاصول توسعه ی یک ذهن کاملزبان و بیان، در سایه پیشرهدف یکسان و مسیرهای مختلسردرد تنشنکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهتنها در برابر جهانعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی مغز باستانی، هنوز نقش هاآشناپنداری چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بدرمان های بیماری آلزایمرچیزی خارج از مغزهای ما نیثبت امواج الکتریکی در عصمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری متناوب، مغز را همراهی میاستنی با برخی سارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن اسفر به درون سفری زیباشناسایی سلول های ایمنی اکودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمتو برای خزیدن خلق نشده ایصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآممغط یک گیرنده استفیلمی بسیار جالب از تغییافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استدرمان تشنججهان مادی، تجلی فضا در ذهمناطق خاص زبان در مغزروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی می تواند بر احاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کسلول بنیادین از مخاط بینشگفتی های زنبور عسلکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار تومورهای نخاعیتومورهای ستون فقراتدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش پیش زمینه ها و اراده فراموش کارها باهوش تر هسامید نجاتنگاهت را بلند کنتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماندرمانهای بیماری پارکینسجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحسندرم پس از ضربه به سرشباهت کیهان و مغزکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازتوانایی مغز و دیگر اجزای دژاوو یا آشناپندارینقش زنجبیل در جلوگیری از فشار و قدرتانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از درک حقیقت نردبان و مسیری جهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کوسیاهچاله های فضایی منابعصداقتگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وتکنولوژی و پیشرفتدائما بخواننقطه، وجود است یا فاصلهقوی تر باشانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همدردهای سال گذشته فراموش جریان انرژی در سیستم های مهمان ناخواندهزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیسکوت، در برابر گزافه گویطوفان زیباییگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید آلزایمرنه جنگ و نه خونریزیقدرت کنترل خوداهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان ذهن تو همیشه به چیزی اعتقحقیقت در علم، هرگز نهایی میوپاتی و نوار عصب و عضلهزندگی هوشمند در خارج از زهوش عاطفی قسمت یازدهاز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است با هوش مصنوعی خودکار روبساختار فراکتال وجود و ذهعلم و روحپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمتاول کف پا و حقیقتداروی ضد جنون در درمان تینوار مغزی روشی مهم در تشختشخیص ایدزلا اکراه فی الدینای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیاختلالات مخچهرموزی از نخستین تمدن بشرحافظه و اطلاعات در کجاستما انسانها چه اندازه نزدزیر فشار کووید چه باید کرهوشیاری سنتی یا هوشیاری سختی در بلند شدن از روی صکلوزاپین داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پاتمایل زیاد به خوردن بستنعوارض ازدواج و بچه دار شدپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی در والنتاین کتاب بدید همنورون های ردیاب حافظهتعداد کلی ذهن ها در جهان مقابله با کرونا با علم اسرویا و کابوسهمه ی سردردها بی خطر نیستارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت 74ماده ی تاریکاصول سلامت کمرزبان و تکلم برخی بیماریههدف یکسان، در مسیرهای متسردرد سکه ایکنترل همجوشی هسته ای با هبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استتنهاییعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی بابامغز برای فراموشی بیشتر کآشتی بهتر استتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بدرمان های بیماری اس ام ایچیزی شبیه نور تو نیستجلو رفتن یا عقبگردمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری و التهاب زیانبهمراهی نوعی سردرد میگرنیارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیسفر تجهیزات ناسا به مریخ شهر زیرزمینی در ژاپن براکودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمتو تغییر و تحولیسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتومنفرت، اسیب به خود استفیروز نادریاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمندرمان جدید ALSجهان مرئی و نامرئیمناطق خاصی از مغز در جستجروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی متصل با مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکنسلول عصبی شاهکار انطباق شانس یا نتیجه ی تلاشکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زبانآمارهای ارائه شده در سطح توهم فضای خالیدوپامین قابل حل در آبنقش پیشرفته ی سلول های بنفراموشی همیشه هم بد نیستامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندرماندگی به دلیل عادت کرجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست قسمت53رژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21سندرم جدایی مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دتوانایی یک فرد، برای تغیدگرگونی های نژادی و تغیینقش زبان در سلطه و قدرت افشار روحی، همیشه بد نیست انیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از درک دیگرانجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراز تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص هندوانهبیماری الزایمرسیاهچاله ها، دارای پرتو صدای بم با فرکانس پایین، گنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردتکنولوژی جدید که سلول هادارچیننمیتوان با بیرون انداختنقیچی ژنتیکیانسولینچرا ماشین باید نتایج را پترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهدردی که سالهاست درمان نشجریان انرژی در سیستم های مهندسی ژنتیک در حال تلاش زمان چیستهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختخوشبختی چیستبیندیشسکته مغزیطولانی ترین شبگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل زبانداروی جدید آلزایمر تاییدنه روش تقویت مغزقدرت انسان در نگاه به ابعاولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گذهن خود را مشغول هماهنگیحقیقت راستین انسان علم بمیوتونیک دیستروفیزندگی و داراییهوش عاطفی قسمت پنجمازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویابا هر چیزی که نفس می کشد مساختار شبکه های مغزی ثابعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولتابوهای ذهنیدارویی خلط آورنوار مغز، مفید و بی خطرتصویر خورشید یا خود خورشلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیاختلالات حرکتی در انسانرمز و رازهای ارتباط غیر کحافظه ی ما انسان ها چرا مما انسانها چه اندازه نزدزیرفون داروی ضد ام اسهوش، ژنتیکی است یا محیطیسدسازی روش مناسب برای مقکلید نزدیک و نگاه تو بر فبار سنین ابزار هوشمندی اتمایز یا کشف یگانگیعید نوروز مبارکپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟آزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بادر یک فراکتال هر نقطه مرکنوروپلاستیسیتی چیستتعذیه ی ذهنملاحظه های اخلاقی دربارهرویا و خبر از آیندههمه جا خیر بکارارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت 75ماده ی خالیاضطراب و ترسزبان و شناخت حقیقت قسمت چهدف از تکامل مغزسردرد عروقی میگرنکنترل جاذبهبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هتنهایی رمز نوآوری استعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ALS نگاهی کامل بر بیماری وآغاز فرایند دانستنتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هایدرمان های جدید ALSنکاتی در مورد تشنججلوتر را دیدنمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری و بیمار ی ام اس هندسه ی پایه ایارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستسفر دشوار اکتشافشواهدی از نوع جدیدی از حاکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انساتو جهانی هستی که خودش را پیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله نقاشی هایی با بوی گذشته یفیزیک مولکولها و ذرات در اقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیندرمان جدید مولتیپل میلومجهان مشارکتیمنبع نور واقعی و ثابت، حقروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشوسلول عصبی، در محل خاص خودشانس یا تلاشکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان توهم فضای خالی یا توهم فضدورترین نقطه ی قابل مشاهنقش آتش در رسیدن انسان بهفراموشی و مسیر روحانیامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرها بسته نیستجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمرژیم ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیسندرم دزدی ساب کلاوینشباهت زیاد بین سلول هاي عکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثتوازن مهمتر از فعالیت زیدانش قدرت استنقش زبان در سلطه و قدرت افضا و ذهن بازانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیاریجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و سیاهچاله و تکینگی ابتدایصرع و درمان های آنگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیتکنولوژی جدید که سلول هاداروهای مصرفی در ام اسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین درد، رمز موفقیتجراحی هوشیار مغزمهندسی بدنزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمسکته ی مغزی در جوانانطی یکصد هزار سال اخیر هرچگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل زبانداروی جدید ای ال اسچه زیاد است بر من که در ایقدرت ذهناولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکستسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمذهن خالی از شلوغی افکارحقیقت غیر فیزیکیمیگرن و پروتئین مرتبط با زندگی بی دودهوش عاطفی قسمت اولاسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استبا آتش، بازی نکن و بعد از سادیسم یا لذت از آزار دادعلم به ما کمک میکند تا موپول و شادیمعرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومتاثیر فکر بر سلامتدارویی ضد بیش فعالی سیستنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تصویر در هم تنیدگی کوانتلایو دوم دکتر سید سلمان فایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسماناختلالات صحبت کردن در انرمز گشایی از اتصالات مغزحافظه ی ما انسان ها چرا مما اکنون میدانیم فضا خالاستیفن هاوکینگ در تفسیر زیرک ترین مردمهوض مصنوعی زندهسرنوشتکلید، در ناشناخته هاستباربر دیگران نباشتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعامل کلیدی در کنترل کارآپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستدر کمتر از چند ماه سوش جدنوروز مبارکتغییرملاحظات بیهوشی قبل از جررویا بخشی حقیقی از زندگی همیشه چیزی برای تنهایی دارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت اهدف از خلقت رسیدن به ابزاسرطان کمیت گراییکندن ریشه ی خودبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستتنبیه چقدر موثر استعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بزرگ چالش است یا منفعNVG 291آغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسدرمان های جدید میگرنچگونه مولکول های دی ان ایجمجمه انسان های اولیهمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری سلول های بنیادهندسه ی رایج کیهانارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسفرنامه سفر به بم و جنوب شواهدی از دنیسوان(شبه نئکوری گذرای ناشی از موبایبدون پیر فلکپرکاری تیروئیدتو جدای از کیهان نیستیسایتهای دیگردنیا، هیچ استچقدر به چشم اعتماد کنیمفیزیک هوشیاریالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین ددرمان جدید میگرن با انتی جهان معنامنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کنسلولهای ایمنی القا کنندهشاهکار قرنکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میختوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ديدن با چشم بسته در خواب نقش انتخاب از طرف محیط، نفراموشی آرمانامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرهای اسرارآمیز و پوشیدهجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن سندرم سردرد به دلیل افت فشجاعت و ترسکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودتوت زیاد بخوریددانش محدود به ابعاد چهارنقش سجده بر عملکرد مغزفضای قلب منبع نبوغ استانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از درک عمیق در حیواناتجواب دانشمند سوال کننده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهضایعه ی شبکه لومبوساکرالگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده تکینگیداروهای ام اسنمای موفقیتقانون مندی نقشه ژنتیکی مانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالترازودونابزارهای دفاعی و بقای مودرس گرفتن از شکست هاجراحی گردن همیشه برای دیمهربانی، شرط موفقیتزمان و گذر آن سریع استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار اسال 2025 سال بین المللی علمطیف انسفالیت، گیلن باره گاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملتکامل زبان انسان از پیشیداروی جدید برای میاستنی نه عدم مطلق بلکه عدم با ققدرت شناختی انسان، محدوداولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمذهن سالمحقیقت غیر قابل شناختمیگرن و خوابزندگی در جمع مواردی را برهوش عاطفی قسمت دهماسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و سازگاری با محیط بین اجزاعلم بدون توقفپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت سومتاثیر مشاهده بر واقعیت بداستانها و مفاهیمی اشتبانوار عصب و عضلهتصویر زیبا از سلوللازم است هیچ کاری نکنیدایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیماختلالات عضلانی ژنتیکرمز پیشرفت تواضع است نه طحافظه ی هوش مصنوعیما از اینجا نخواهیم رفتاستخوان های کشف شده، ممکزیست شناسی کل در جزء فراکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسریع دویدن مهم نیستکلام و زبان، گنجینه ای بسبارداری بدون رحمتمدن پیشرفته ی پیشینیانعادت همیشه خوب نیستپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوادر آرزوهایت مداومت داشتهنوروز یا روز پایانیتغییر الگوی رشد مغزی با زممانتین یا آلزیکسا یا ابرویا تخیل یا واقعیتهمیشه چشمی مراقب و نگهباارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چزبان و شناخت حقیقت قسمت دهر چیز با هر چیز دیگر در تسرعت فکر کردن چگونه استکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استتهدیدهای هوش مصنوعیعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارمامغز بزرگ چالشهای پیش روفقر داده ها در هوش مصنوعیآغاز مبهم آفرینشتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش ادرمان های جدید در بیماری چگونه میتوان با قانون جنجنین مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز روزهای بد باقی نمیماندهندسه بنیادیناز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخسفرنامه سفر به بم و جنوب شیر و دوغ بادامکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسوتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقش قهوه در سلامتیفیزیک و هوشیاریالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازدرمان جدید کنترل مولتیپلجهان معکوسمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشسلولهای بنیادی مصنوعی درشاهکار شش گوششاید گوشی و چشمی، آماده شکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شتوهم چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش اتصالات بین سلولهای فرایند پیچیده ی خونرسانیامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرون قفس یا بیرون از آنجهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی سالم و ضد التههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سسوی ما آید نداها را صداشرکت نورالینک ویدیویی ازکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدانش بی نهایتنقش غذاها و موجودات دريافضای خالی ای وجود نداردانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از درگیری قلب در بیماری ویرجواب سنگ اندازیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار سیاهچاله ی تولید کنندهضایعه ی عروقی مخچهگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصاتکامل فردی یا اجتماعیداروهای تغییر دهنده ی سینمایش تک نفرهقانون گذاری و تکاملانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت ترازودونابعاد و نیازهای تکاملیدست و پا زدن در سایه؟جز تو که را دارمموفقیت هوش مصنوعی در امتزمان و صبرهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجسال سیزده ماههطبیعت موجی جهانگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از تکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید برای کاهش وزننهایت معرفت و شناخت درک عقدرت عشقاولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاذهت را روی چیزهای مفید متحقیقت، آن چیزی نیست که جلمیگرن و روزه داریزندگی در سیاهچالههوش عاطفی قسمت دوماسارت و پرخوریژن همه چیز نیستبا خودت نجنگستم با شعار قانون بدترین علم در حال توسعهپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر نگاه ناظر هوشیار بدخالت در ساختار ژنهانوار عصب و عضلهتصویر زیبای اصفهانلبخند بزن شاید صبح فردا زایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیماختراع جدید اینترنت کوانرمز امید، بی نیازی از مردحافظه انسان و حافظه ی هوشما اشیا را آنطور که هستنداستروژن مانند سپر زنان دزیست شناسی باور حقیقت یا هیچ چیز همیشگی نیستسریعترین کامپیوتر موجودکلام، در تحولی شگفت آور ببازگشایی مجدد مطب دکتر ستمدن بشری و مغز اخلاقیعادت کن از بالا نگاه کنیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدآزادی در چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فدر آسمان هدیه های نادیدننورالژیتغییر خود یا تغییر دیگرامن و وجود توهمیرویا حقی از طرف خداهمیشه اطمینان تو بر خدا بارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و شناخت حقیقت قسمت سهر جا که جات میشه، جات نیسطح آگاهی، رخدادهای زندگکندر علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزتو یک معجزه ایعصب حقوق نورولووخطای حسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوفلج نخاعی با الکترودهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشدرمان های جدید سرطانجنگ هفتاد و دو ملت همه را منابع انرژی از نفت و گاز روزهای سختهندسه در پایه ی همه ی واکاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازسفرنامه سفر به بم و جنوب شیشه ی بازالتی و سیلیکونکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهتو در میانه ی جهان نیستی ده روش موفقیتنقش مهاجرت در توسعه نسل افیزیک آگاهیالکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ام اسجهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان نابینهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای سلام تا روشنایی