دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اولین سلول مصنوعی

اولین سلول مصنوعی زنده در جهان!!

آیا میتوان حیات مصنوعی ساخت؟ آیا انسان قادر است به موجود غیر زنده، حیات ببخشد؟! آیا میتواند گونه های مختلف را به هم تبدیل کند؟ آیا تولید انسان فقط از طریق رابطه جنسی والدین ممکن است؟!

گروهی از دانشمندان از ایالات متحده توانستند اولین سلول مصنوعی زنده را در جهان تولید کنند. و پژوهشگران در مرکز جی کریگ وینتر در کالیفرنیا توانستند زبان وراثتی مخصوص باکتری ها را تولید کنند و آن را در سلول میزبان بکارند و میکروب تولید شده از این فرایند، به نظر میرسد مانند موجودات دارای اسید نوکلئیک عمل می کند.

دانشمند این طرحکریگ وینترو همکاران او قبلا توانسته بودند ژنوم مصنوعی باکتری را تولید کنند و آن را در سلول دیگری بکارند.

و دانشمندان از دو روش با هم برای تولید آنچه سلول مصنوعی خوانده میشود، بهره بردند، در حالی که ژنوم مربوط به آن فقط مصنوعی بود.

و وینتر اقدام به وصل کروموزوم ها به برنامه الکترونیکی سلول کردند. پژوهشگران اساسا ژنوم باکتری موجود را نسخه برداری کردند و کد وراثتی آن را پیگیری کردند، سپس دوباره نسخه ای از آن را به روش شیمیایی تولید کردند.
https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2010/05/100519_us_synthetic_cell.shtml

تغییر ترکیب ژنی، مسألهای ثابت شده در آزمایشگاه است، و امری ممکن میباشد، چه بدون کنترل.مانند بمباران پرتو، و چه با کنترل، همان طور که در حال حاضر به طور گسترده شاهد آن هستیم.
بلکه امر به ساخت نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده میرسد، و به این ترتیب در آزمایشگاه، از دیدگاه نظری میتوان انسانی را از تخمک و اسپرم شامپانزه یا از هسته سلول شامپانزه و ترکیبش با تخمک بدون هسته زن، تولید کرد، و آن چیزی که ما نیاز داریم، تنها تعدیل کروموزمهای شامپانزه است تا به همان تعداد و شکل کروموزومهای انسان در آید، و این امر از دید نظری ممکن میباشد.

بلکه امر از این حد هم بسیار فراتر رفته است. همانگونه که تولید نقشه کامل ژنی باکتری از مواد شیمیایی غیر زنده انجام شد و کشت آن در سیتوپلاسم باکتری به انجام رسید و کروموزمها توانستند، حیات و زاد و ولد بیابند، به همین ترتیب تولید نقشه کروموزوم کامل انسان، از مواد شیمیایی غیر زنده ممکن است، و تفاوتی بین کروموزومهای باکتری و انسان وجود ندارد مگر تفاوت بین اندازه یک ساختمان کوچک و دیگری بزرگتر، که مواد اولیه ساختمانشان یکی است.
احمد الحسن در پاسخ به صادق شيرازي در کتاب توهم بی خدایی

اشکال دوازدهم بر نظریه تکامل: انسان با وجود هوش خود، نتوانسته است یک سلول زنده بسازد، پس چگونه طبیعت بتواند چنین کند؟

جواب: زندگی سلول- همانطور که قبلا روشن کردیم- کروموزوم هاست و کروموزوم ها از مواد شیمیایی در آزمایشگاه ساخته شده است و توانسته است خودش را در تعداد زیاد، بازسازی و همانندسازی کند.

کریگ ونتر: (ما امروز از اولین سلول مصنوعی پرده بر می داریم که در ابتدا از طریق قرار دادن رمز های آن، در کامپیوتر و ساختن کروموزم های آن از چهار بطری مواد شیمیایی و ترکیب کروموزم ها در خمیر آن و انتقال آن، به سلول باکتری گیرنده و تحویل آن سلول به گروه جدیدی از باکتری ها ساخته شد.

پس این اولین موجود بر این سیاره است که خودبخود تقسیم می شود در حالی که والدین آن، ماشین معدنی هستند و نیز اولین گروهی است که سایت مخصوص خود بر شبکه اینترنت دارد و کدهای ژنتیکی آن، ثبت شده است.)

بله نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مود شیمیایی غیر زنده ساخته شد و این یعنی از دیدگاه نظری ممکن است در آزمایشگاه ها انسانی از مواد وراثتی شامپانزه یا بخشی از شامپانزه یا فقط از هسته سلول شامپانزه و مواد وارثتی مونثی- که هسته آن جدا شده است- بسازیم ...

این اشکال از نظر کسی- که موضوع را بفهمد- حقیقتا مانند اشکال کسی است که به سازنده هواپیمایی بگوید با تو جدل میکنم که رنگی بسازی و با آن، این هوپیما را رنگ کنی!

@salmanfatemi

حیات منشأ گرفته از جهان موازی با جهان ما، منتظر ظرف هایی است تا در عالم مادی متجلی شود، و این ظرف ها چیزی جز ظرفی برای پر شدن از باران روح نیست و اصالت ندارد و آنچه اصالت ندارد، چه خودبخود ایجاد شود یا به شکل مصنوعی ساخته شود(و امروز ساخته شده است)، معنی آن، به گنجی است که درون آن است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
وزن حقیقی معرفت و شناختقانون جنگلاعداد بینهایت در دنیای مپیدایش زبانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير ما به جهان های متفاوت خودسانسور از روی قصد بسیاری انفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهچگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسژن هوش و ساختارهای حیاتی لوتیراستامبه جای محکوم کردن دیگران پرورش مغز مینیاتوری انسارحم مصنوعیبعد پنجمماشین دانشسخن و سکوتانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندچاالش ها در تعیین منبع هوهوش احساسیخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروکمردرد با پوشیدن کفش منامقابله با کرونا با علم اسزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و آنان که در قله اند هرگز ختقلید مرحله ای نسبتا پیشمدیون خود ناموجودسرعت فکر کردن چگونه استاولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان شگفت انگیزنرمش های مفید برای درد زاخدای رنگین کمانهوشیاری و وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرکوری گذرای ناشی از موبایمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در افزایش سآیا هوش سریعی که بدون احستمدن زیر آبمرز مرگ و زندگی کجاستشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ماین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدندان ها را مسواک بزنید تهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنکتاب زیست شناسی باورمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا جهان ذهن و افکار ما متو پیچیده ترین تکنولوژی مشاهده گر جدای از شیء مشاشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدیدن خدا در همه چیزوقتی پر از گل شدی خودت را از تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتگل خاردار، زیباستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب آب، زندگی است(قسمت پنجم)تولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موهمراهی نوعی سردرد میگرنیدانشمندان روشی برای تبدیواقعیت چیستفاصله ها در مکانیک کوانتازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هگامی در درمان بیماریهای منبع خواب و رویاسماگلوتید داروی کاهش دهنآغاز مبهم آفرینشتوپیراماتعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکنوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداروی جدید ضد میگرنواکسن دیگر کرونا ساخته شفرزندان زمان خوداصل بازخوردپول و شادیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرمیگرن و پروتئین مرتبط با سیاهچاله هاالگو و عادت را بشکن و در اتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولچیزی خارج از مغزهای ما نیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیدر هم تنیدگی کوانتومی و پوزوز گوشقانونمندی و محدودیت عالمبقای حقیقی در دور ماندن اپیر شدن حتمی نیسترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمما با کمک مغز خود مختاريمسانسور بر بسیاری از حقایانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسژن یا نقشه توسعه مغز و نقلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبه خودت مغرور نشوپرتوهای صادر شده از سیاهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونامبانی ذهنی سیاه و سفیدسخن پاک و ثابتانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارناتوانی از درمان برخی ویهوش احساسیخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصملاحظه های اخلاقی دربارهزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسآنزیم تولید انرژی در سلوتقلید از روی طبیعتمدیریت اینترنت بر جنگسعی کن به حدی محدود نشویاولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و نرمش های مفید در سرگیجهخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوشیاری و افسردگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اکی غایب شدی تا نیازمند دلمنابع انرژی از نفت و گاز زیر فشار کووید چه باید کرآیا هشیاری کوانتومی وجودتمدنی قدیمی در شمال خلیج مرز بین انسان و حیوان کجاشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب اینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نجاذبهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدهن، بزرگترین سرمایههدف از خلقت رسیدن به ابزااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتکتاب طبیعت در قالب هندسهمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا جهش های ژنتیکی، ویروتو آرامش و صلحیمشاهده آینده از روی مشاهشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو دیدگاه نارسای دوگانه ی موقتی تو از یاد گرفتن باز از تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين گل زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب آتش منبع انرژیتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیهندسه ی پایه ایدانش، قفل ذهن را باز میکنواقعیت های متفاوتفاصله ی همیشگی تصویر سازاسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشگاهی لازم است برای فهم و منتظر نمان چیزی نور را بهسندرم کووید طولانیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهترکیب حیوان و انساننوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید ضد الزایمرواکسن دیگری ضد کرونا از دفرضیه ای جدید توضیح میدهاصل در هم تنیدگی و جهانی پول و عقیدهروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومیگرن سردردی ژنتیکی که بسیاهچاله های فضایی منابعالگوی بنیادین و هوشیاریتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانچیزی شبیه نور تو نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و دیک پیام منفرد نورون مغزی قارچ بی مغز در خدمت موجودبلندی در ذهن ما درک بلندیپیشینیان انسان از هفت میرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماما بخشی از این جهان مرتبطساهچاله ها تبخیر نمیشودانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریژن ضد آلزایمرلیروپریم داروی ترکیبی ضدبه دنبال رستگاری باشپرسش و چستجو همیشه باقی ارساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونامباحث مهم حس و ادراکسختی ها رفتنی استانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرناتوانی در شناسایی چهره هوش در طبیعتخودت را از اندیشه هایت حفاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسکنگره بین المللی سردرد دملاحظات بیهوشی قبل از جرزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبآینه در اینهتقلید از طبیعتمداخله ی زیانبار انسانشلیک فراموشیاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استجهانی که از یک منبع، تغذینرمشهای مهم برای تقویت عخسته نباشی باباهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلکیهان خود را طراحی میکندمنابع انرژی از نفت و گاز زیرفون داروی ضد ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وتمرکز و مدیتیشنمرز جدید جستجو و اکتشاف، شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای جاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهر چیز با هر چیز دیگر در تاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریکتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتو افق رویداد جهان هستیمطالبه ی حق خودشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث دژا وو یا اشنا پنداریویتنام نوعی کرونا ویروس از تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و گلوله ی ساچمه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفری به آغاز کیهانآثار باستانی تمدن های قدتومورهای نخاعیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانهندسه ی رایج کیهاندائما بخوانواقعیت و مجازفتون های زیستیاساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگاهی مغز بزرگ چالش استمنحنی که ارتباط بین معرفسندرم گیلن باره به دنبال افت فشار خون ناگهانی در وتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اترازودوننوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی سل سپتواکسن سرطانفساد اقتصادی سیتماتیک دراصل علت و تاثیرپوست ساعتی مستقل از مغز دروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنمیگرن شدید قابل درمان اسسیاهچاله ها، دارای پرتو الگوبرداری از طبیعتتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمنکاتی در مورد تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنیک پیشنهاد خوب برای آسان قبل از آغازبلوغ چیستپیشرفت های جدید علوم اعصرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودما تحت کنترل ژنها هستیم یسایه را اصالت دادن، جز فرانگشت ماشه ایمغز و اخلاقتأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرجلوتر را دیدننگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانژنها نقشه ایجاد ابزار هولیس دگرامفتامین یا ویاسبه زودی شبکه مغزی به جای پرسشگری نامحدودرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهومجموعه های پر سلولی بدن مسرنوشتانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرنادیدنی ها واقعی هستندهوش عاطفی قسمت 11خودروهای هیدروژنیاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکنگره بین المللی سردرد دممانتین یا آلزیکسا یا ابزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارآیندهتقویت استخوان در گرو تغذمدارک ژنتیکی چگونه انسانشلیک فراموشیاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیجهانی در ذهنچرا ماشین باید نتایج را پخطا در محاسبات چیزی کاملهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشکیهانِ هوشیارِ در حال یامنابع انرژی از نفت و گاز زیرک ترین مردمآیا یک، وجود داردتمرکز بر هدفمزایای شکلات تلخ برای سلشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پدو بیماری روانی خود بزرگ هر جا که جات میشه، جات نیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیکتابخانهمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان جانسوزآیا خداباوری محصول تکاملتو انسانی و انسان، شایستمطالبی در مورد تشنجشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیدژاوو یا آشناپنداریویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و گلوئونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسقوط درون جاذبه ای خاص، چآرامش و دانشتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترهندسه بنیادینداروهای مصرفی در ام اسواقعیت و انعکاسفروتنی و غروراستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکگذر زمان کاملا وابسته به منشأ اطلاعات و آموخته ها سندرم پیریفورمیسافت هوشیاری به دنبال کاهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی الفاگوداروی ضد چاقیواکسن سرطانفشار و قدرتاصل عدم قطعیت از کوانتوم پوشاندن خود از نورروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممیدان مغناطيسي زمین بشر سیاهچاله و تکینگی ابتدایالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانچگونه مولکول های دی ان ایهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همیک آلل ژنتیکی که از نئاندقبل از انفجار بزرگبلعیدن ستاره توسط سیاهچاپیشرفت در عقل است یا ظواهراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امانند آب باشساخت شبکه عصبی مصنوعی با انگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقتئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهنگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانژنها ، مغز و ارادهلا اکراه فی الدینبه زیر پای خود نگاه نکن بآلودگی هوا چالش قرن جدیدرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهومحل درک احساسات روحانیسریع دویدن مهم نیستانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهنادانی در قرن بیست و یکم،هوش عاطفی قسمت نهمخورشید مصنوعیاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتکنترل همجوشی هسته ای با همن کسی در ناکسی دریافتم زنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوآینده ی انسان در فراتر ازتقویت حافظه یا هوش مصنوعمروری بر تشنج و درمان هایشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل اجهان، تصادفی نیستچرا مغز انسان سه هزار سالخطا در محاسبات چیزی کاملهیچ چیز همیشگی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمکیست هیداتید مغزمنابع انرژی از نفت و گاز زیست شناسی کل در جزء فراکآیا کیهان می تواند یک شبیتمساح حد واسط میان مغز کومسمومیت دانش آموزان بی گشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردو بار در هفته ماهی مصرف هر حرکت خمیده می شود و هر از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجکجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان ریشه هایی شناختی اسآیا دلفین ها می تواند از تو با همه چیز در پیوندیمطالعه ای بیان میکند اهدشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استدگرگونی های نژادی و تغییویتامین E در چه مواد غذایاز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فگمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های مغزی عامل پارکیآرامش و سکونتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیحریص نباشاتفاق و تصادفهندسه در پایه ی همه ی واکداروهای ام اسواقعیت خلا و وجود و درک مفرگشت و تکامل تصادفی محض استفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مگذشته را دفن کنمنشاء کوانتومی هوشیاری اسندرم پس از ضربه به سرافتخار انسانتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکنوبت کودکانحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیواکسن ضد اعتیادفضای قلب منبع نبوغ استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرپیموزایدروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دمیدان های مغناطیسی قابل سیاهچاله ی منفرد یا سیاهامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهچگونه میتوان با قانون جنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکیک جهش ممکن است ذهن انسانقبرستان ها با بوی شجاعتبنی عباس، ننگی بر تاریخپیشرفت ذهن در خلاقیت استراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانماه رجبساخت شبکه عصبی با الفبای انتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی تئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلژنهای مشترک بین انسان و ولاموژین داروی ضد اوتیسم؟به سخن توجه کن نه گویندهآلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارمحل درک احساسات روحانی دسریعترین کامپیوتر موجودانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهنازوکلسینهوش عاطفی قسمت هفتماز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداکنترل جاذبهمن پر از تلخیمزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرآینده ی علم و فیزیک در60 ثتقویت سیستم ایمنیمرکز هوشیاری، روح یا بدن شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین جهش های ژنتیکی مفید در ساچرا مغزهای ما ارتقا یافت خطای ادراک کارماهیچ وقت خودت را محدود به از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اکیست کلوئید بطن سوممنابع انرژی از نفت و گاز زیست شناسی باور حقیقت یا آیا گذشته، امروز وآینده تنفس هوازی و میتوکندریمسمومیت دانش آموزان، قماشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاندو برابر شدن خطر مرگ و میهرچیز با یک تاب تبدیل به از تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وکرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی مدرن در سطح سلآیا دلفین ها میتوانند باتو با باورهایت کنترل میشمعماری، هندسه ی قابل مشاشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای حقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبدانش قدرت استویتامین کافلج نخاعی با الکترودهای از تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهگنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه زبانِ زمان استداروهای تغییر دهنده ی سیوالزارتان داروی ضد فشار فراموش کارها باهوش تر هساستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختگربه شرودینگر و تاثیر مشمهندسی ژنتیک در حال تلاش سندرم دزدی ساب کلاوینافراد آغاز حرکت خودشان رتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهنور درونحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تواکسن علیه سرطانقفس ذهناصول انجام برخی نرمش ها دپیموزایدروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمیدان های کوانتومی خلاسیاهچاله ی تولید کنندهامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهچگونه مغز پیش انسان یا همچگونه هموساپينس بر زمین هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدیک رژیم غذایی جدید، می توقدم زدن و حرکت دید را تغیبه قفس های سیاهت ننازپیشرفتی مستقل از ابزار هراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنماپروتیلینساختن آیندهاندوه در دنیا استمغز کوانتومیتئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بینایینگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اژنهای هوش ، کدامندلایو دوم دکتر سید سلمان فبوزون هیگز چیستآلودگی هوا و پارکینسونرشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم محدودیت چقدر موثر استسرگیجه از شایعترین اختلاانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگترینباید صبر کرد آتش را بعد هوش عاطفی قسمت پنجماز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای اکندر در بیماریهای التهابمنابع انرژي پاک سرچشمه حزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و آینده با ترس جمع نمیشودتلقین اطلاعات و حافظهمرکز حافظه کجاستشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دجهش های ژنتیکی غیر تصادفچرا ویروس کرونای دلتا واخطای حسهیچ کاری نکردن به معنی چیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیکاهش مرگ و میر ناشی از ابمنابع انرژی از نفت و گاز زیست، مرز افق رویداد هستآیا پیدایش مغز از روی تصاتنفس هوازی و میتوکندریمسیر دشوار تکامل و ارتقاشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سدو برابر شدن خطر مرگ و میهز ذره، یک دنیاستاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاکریستال هامنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی نوین نیازمند آیا دست مصنوعی به زودی قاتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسماگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استدانش محدود به ابعاد چهارویتامین کا و استخوانفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادی منابع و اآزمون تجربی، راهی برای رتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قحس متفاوتاتوسوکسیمایدهندسه، نمایشی از حقیقتداروهای ضد بیماری ام اس وواکنش های ناخودآگاه و تقفراموشی همیشه هم بد نیستاستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گزیده ای از وبینار یا کنفمهربانی، شرط موفقیتسندرم سردرد به دلیل افت فافراد بی دلیل دوستدار تو توصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرانورون هاي مصنوعی می توانهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تواکسنی با تاثیر دوگانه اقفس را بشکناصول توسعه ی یک ذهن کاملپیچیدگی های مغزمگسروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمیدان بنیادین اطلاعاتسیاره ی ابلهانامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمتکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدتعداد کلی ذهن ها در جهان چگونه هوشیاری خود را توسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهیکی از علل محدودیت مغز امقدرت مردمبه مغز خزندگان خودت اجازپاسخ گیاهان در زمان خوردراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورماجرای جهل مقدسساختار فراکتال وجود و ذهاندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟تا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بینایینگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک تا کمخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجژنهای حاکم بر انسان و انسلبخند بزن شاید صبح فردا زبوزون هیگز جهان را از متلآلزایمرز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون همحدودیت های حافظه و حافظسرگردانیانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرنبرو و انرژی مداومخوش قلبی و مهربانیهوش عاطفی قسمت اولاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اکوچ از محیط نامناسبمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتآیا فراموشی حتمی استتلاش ها برای کشف منابع جدمرکز حافظه کجاستشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچرا پس از بیدار شدن از خوخطر آلودگی هواهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیکاهش التهاب ناشی از بیمامنابع بی نهایت انرژی در دزاوسکا درمان گوشرآیا آگاهی پس از مرگ از بیتنفس بدون اکسیژنمسئول صیانت از عقیده کیسشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان دو سوی واقعیتهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اکریستال زمان(قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزاپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیحل مشکلابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شوددانش بی نهایتویتامین کا در سبزیجاتفلج خواباز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهگوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول های بدن تو پیر نیستنآزمون ذهنی گربه ی شرودینتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترهنر فراموشیداروی فامپیریدین یا نورلواکنش به حس جدیدفراموشی و مسیر روحانیاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتموفقیت هوش مصنوعی در امتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاافزایش قدرت ادراکات و حستوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هانورون های ردیاب حافظههوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغقلب و عقلاصول سلامت کمرپیچیدگی های مغزی در درک زروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بمیدازولام در درمان تشنج سیاره ابلهانامید نجاتمعجزه ی علمتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنچگونه واکسن کرونا را توزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنیافته های نوین علوم پرده قدرت کنترل خودبه نقاش بنگرپختگی پس از چهل سالگي به راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ماجرای عجیب گالیلهساختار شبکه های مغزی ثاباندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تماتا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسنگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSکل اقیانوس در یک ذرهلحظات خوش با کودکانبی نهایت در میان مرزهاآملودیپین داروی ضد فشار تفاوت ها و تمایزها کلید بمخچه فراتر از حفظ تعادلسربازان ما محققا غلبه می انسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهچت جی پی تیخوشبختی دور از رنج های مهوش عاطفی قسمت دهماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسکوچک شدن مغز از نئاندرتامنابع انرژی از نفت و گاز زندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار آیا ممکن است موش کور بی متلاش هایی در بیماران قطع مرکز خنده در کجای مغز استشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل مجهشهای مفید و ذکاوتی که دچرا ارتعاش بسیار مهم استخطرات هوش مصنوعیهیچ کس حقیقت را درون مغز از تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دکاهش حافظه هرچند فرایندیمنابع جدید انرژیزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا امکان بازسازی اندامهتنها مانع در زندگی موارد مسئولیت جدیدشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهدولت یا گروهکهزینه سنگین انسان در ازااز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمکریستال زمان(قسمت دوم)منبع هوشیاری کجاست قسمت53زبان، وسیله شناسایی محیطآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر ابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستدانشمندان موفق به بازگردویتامین بی 12 در درمان دردفلج خواب چیستاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول عصبی شاهکار انطباق آزمون ذهنی گربه شرودینگرتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رهنر حفظ گرهداروی لیراگلوتیدواکسن های شرکت فایزر آمرفرایند پیچیده ی خونرسانیاستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمولتیپل اسکلروز در زنان سوپاپ ها یا ترانزیستورهاافزایش مرگ و میر سندرم کوتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع منوروپلاستیسیتی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آوروبینار اساتید نورولوژی دقلب دروازه ی ارتباطاضطراب و ترسپیوند قلب خوک، به فرد دچاريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدمکان زمان یا حافظه زمانسیاره ابلهانامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونتکامل داروینی هنوز در حاتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه آن شکری که می خوریمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کووییاد گرفتن مداومقدرت انسان در نگاه به ابعبه نقاش بنگرپروژه ی ژنوم انسانیراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مماده ی تاریکسادیسم یا لذت از آزار داداندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالنگاهی بر توانایی اجزاي بهوش مصنوعی به شناسایی کاخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی کلمات بلند نه صدای بلندلرزش ناشی از اسیب به عصببی هیچ می ایی و بی هیچ میرآموزش نوین زبانتفاوت ها را به رسمیت بشنامخچه ، فراتر از حفظ تعادلسردرد میگرنانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهچت جی پی تیخانه ی تاریکهوش عاطفی قسمت دوماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمکوچکترین چیز یک معجزه اسمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیآیا ما کالا هستیمتلاشی برای درمان قطع نخامرگ چیستشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساجهشهای مفید و ذکاوتی که دچرا بیماری های تخریبی مغدفاع از پیامبرهیچ اندر هیچاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتکاهش دوپامین عامل بیماریمناطق خاصی از مغز در جستجزبان چهار حرفی حیات زمینآیا انسان با مغز بزرگش اختنها در برابر جهانمسئولیت در برابر محیط زیشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث جستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیدوچرخه سواری ورزشی سبک و هزاران سال چشم های بینا واز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداکریستال زمان(قسمت سوم)منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسفر فقط مادی نیستآیا راهی برای رفع کم آبی تو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبادانشمندان نورون مصنوعی سویتامین بی هفدهفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلولهای ایمنی القا کنندهآزادی عقیده، آرمانی که تتوهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدهنر رها شدن از وابستگیداروی تشنجی دربارداریواکسن کووید 19 چیزهایی که فرایند تکامل و دشواری هااستفاده از سلول های بنیاگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دمواد کوانتومی جدید، ممکنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاافزایش سرعت پیشرفت علوم تیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نوروز یا روز پایانیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباوجود قبل از ناظر هوشمندقلب روباتیکاطلاع رسانی اینترنتیپیوند مغز و سر و چالشهای ریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارمکانیک کوانتومی بی معنی سیر آفرینش از روح تا مغز امید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه انتظارات بر ادراک هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل یاد بگیر فراموش کنیقدرت ذهنبه نادیدنی ایمان بیاورپروژه ی ژنوم انسانیرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ماده ی خالیسازگاری با محیط بین اجزاانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچنگاهت را بلند کنهوش مصنوعی در کامپیوترهاخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلکلوزاپین داروی ضد جنونلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحآمارهای ارائه شده در سطح تفاوت های بین زن و مرد فقمخچه ابزاري که وظیفه آن فسردرد میگرن در کودکاناهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای اسرار آنتایج نادانی و جهلخانواده پایدارهوش عاطفی قسمت سوماز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگکووید نوزده و خطر بیماری منابع انرژی از نفت و گاز زندگی زودگذربیماری بیش فعالیآیا ما تنها موجودات زنده تلاشی تازه برای گشودن معمرگ و میر پنهانشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط ایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید دجوانان وطنچرا حیوانات سخن نمی گویندفاع در برابر تغییر ساختهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوکاهش سن بیولوژیکی، تنها منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان نیاز تکاملی استآیا احتمال دارد رویا از آتنهایی رمز نوآوری استمستند جهان متصلشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدورترین نقطه ی قابل مشاههستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر نامه سفر به بم و جنوب آیاما مقهور قوانین فیزیکتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختنحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بدانشمندان یک فرضیه رادیکویتامین دی گنجینه ای بزرفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاگیاه بی عقل به سوی نور میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلولهای بنیادی مصنوعی درآزار دیگری، آزار خود استتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوههنر، پر کردن است نه فحش دداروی جدید ALSواکسن کرونا و گشودن پنجرفرایند حذف برخی اجزای مغاستیفن هاوکینگ در مورد هگشایش دروازه جدیدی از طرروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانموجود بی مغزی که می تواندسوخت هیدروژنی پاکافسردگی و اضطراب در بیماتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستنوشیدن چای برای مغز مفید هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاوراپامیل در بارداریقلب را نشکناطلاعات حسی ما از جهان، چپیوند اندام از حیوانات بریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیمکانیزمهای دفاعی در برابسیستم تعادلی بدنامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پچگونه به سطح بالایی از هوهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر یادگیری مهارت های جدید دقدرت عشقبه هلال بنگرپروانه ی آسمانیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانماده ای ضد التهابیستم با شعار قانون بدترین انرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هاچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی در خدمت خلق وحخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرکلام و زبان، گنجینه ای بسلزوم سازگاری قانون مجازازمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیآن چیزی که ما جریان زمان تفاوت های تکاملی در مغز ومخچه تاثیر گذار بر حافظهسردرد و علتهای آناولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای جادویی نجات در راستگوییخار و گلهوش عاطفی قسمت ششماز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتکودک هشت ساله لازم است آدمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی سلول در بدن، جدای ابیماری تی تی پیآیا مغز تا بزرگسالی توسعتلاشی جدید در درمان ام اسمرگ و میر بسیار بالای ناششواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژنجوانان وطنچرا حجم مغز گونه انسان دردقیق ترین تصاویر از مغز اهیپرپاراتیروئیدیسماز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقکایروپاکتیک چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و کلمه حتی برای کسانآیا احتمال دارد رویا از آتنبیه چقدر موثر استمشکل از کجاستشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جحق انتخابابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیديدن با چشم بسته در خواب هستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبککشف مکانیسمی پیچیده در بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر به مریخ در 39 روزآب زندگی است قسمت چهارمتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود ددانشمندان ژنی از مغز انسویروس مصنوعیفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرگیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلام تا روشناییآسيب میکروواسکولاریا آستوهم تنهاییعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریهوموارکتوس ها ممکن است دداروی جدید s3 در درمان ام واکسن کرونا از حقیقت تاتفراتر از دیوارهای باوراستیفن هاوکینگ در تفسیر پل جویی اصفهانروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بموجودات مقهور ژنها هستندسودمندی موجودات ابزی بر اقلیت خلاقتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قانوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردورزش هوازی مرتب خیلی به ققیچی ژنتیکیاطلاعاتی عمومی در مورد مپیوند سر آیا ممکن استریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atما انسانها چه اندازه نزدسیستم دفاعی بدن علیه مغز ما انسانها چه اندازه نزدسکوت و نیستیامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبتکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزچگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آیادآوری خواب و رویاقضاوت ممنوعبه کدامین گناه کشته شدندپرواز از نیویورک تا لوس آراز تغییربسیاری از بیماری های جدیماده، چیزی نیستستم، بی پاسخ نیستانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی در خدمت خلق وحخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانکلرال هیدرات برای خوابانلزوم سازگاری قانون مجازازمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن آنچه ناشناخته است باید شتفاوت های زبانی سرمنشا تمدل همه جانبه نگر ژنرالیسردرد تنشناولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناستاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامهنخاع ما تا پایین ستون فقرخارق العاده و استثنایی بهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری کودک ایرانی که هوش او از منابع انرژی از نفت و گاز زندگی، مدیریت انرژیبیماری دویکآیا همه جنایت ها نتیجه بیتمایل زیاد به خوردن بستنمرگ انتقال است یا نابود ششیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسجواب دانشمند سوال کننده چرا خشونت و تعصبدل به دریا بزنهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به کار با یگانگی و یکپارچگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان نتیجه ساختماآیا برای تولید مثل همیشه تهدیدهای هوش مصنوعیمشکلات نخاعیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و احقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدی متیل فومارات(زادیوا)(و هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی کشف ارتباط جدیدی از ارتبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر تجهیزات ناسا به مریخ آب زندگی است قسمت هفتمتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستدانشمندان پاسخ کوانتومی ویرایش DNA جنین انسان، برفیزیک مولکولها و ذرات در از تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهگیرنده باید سازگار با پیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلاح و راهزنیآسیب ها ناشی از آلودگی هوتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژینوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناهورمون شیرساز یا پرولاکتداروی جدید میاستنی گراویواکسن کرونا ساخته شده توفرد موفقاستخوان های کشف شده، ممکپل خواجو اصفهانروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایموسیقی نوسی و سه پل اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون نیکولا تسلاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بورزش هوازی ، بهترین تمریقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاطلاعاتی عمومی در مورد مپیوند سر، یکی از راه حلهاریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکبرخی سلولهای عصبی در تلاما اکنون میدانیم فضا خالسکوت، پر از صداامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به چگونه تکامل مغزهای کنونیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمریاری خدا نزدیک استقطار پیشرفتبه امید روزهای بهترپروتئین های ساده ی ابتداراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیماده، چیزی بیش از یک خلا ستون فقرات انسان دو پا جلانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی درمانگر کامپیخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بکمردردلزوم عدم وابستگی به گوگل زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سآنچه واقعیت تصور میکنیم تفاوت ایستایی و تکاپومدل هولوگرافیک ژنرالیزهسردرد سکه ایاولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشنخستین تمدن بشریخبر مهم تلسکوپ هابلهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانکودکان میتوانند ناقل بی منابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدبیماری دیستروفی میوتونیآیا هوش مصنوعی می تواند نتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمرگ تصادفیشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاجوسازی مدرنچرا در مغز انسان، فرورفتدلایلی که نشان میدهد ما بهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبکاربرد روباتهای ريزنانومنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان، در سایه پیشرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتو یک معجزه ایمشکلات بین دو همسر و برخیشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و احقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسماندین اجباریوفور و فراوانیاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر دشوار اکتشافآب زندگی است قسمت اولتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمدانشمندان اولین سلول مصنواقعیت فیزیکی، تابعی از فیزیک و هوشیاریاز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلسله مباحث هوش مصنوعیآشنا پنداریتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحتری فلوپرازیننوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان هوش فوق العاده، هر فرد اسداروی جدید برای میاستنی واکسن ایرانی کرونا تولیدفرد یا اندیشهاستروژن مانند سپر زنان دپلاسمای غالبروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تموسیقی هنر مایع استسیلی محکم محیط زیست بر انالکتروتاکسی(گرایش و حرکتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاننیاز به آموزش مجازی دیجیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رورزش و میگرنقانون مندی نقشه ژنتیکی ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نپیوندی که فراتر از امکانریشه های مشترک حیاتپیوستگی همه ی اجزای جهانرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و ما از اینجا نخواهیم رفتسکته مغزیامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان چگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنژن همه چیز نیستلمس کوانتومیبه بالا بر ستارگان نگاه کپروتز چشمرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمماست مالیستارگانی قبل از آغاز کیهانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بکمردرد ناشی از تنگی کانامقاومت به عوارض فشار خون زمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تفاوت ارباب و رهبر حقیقیمدل هولوگرافیک تعمیم یافسردرد عروقی میگرناولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساستاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال ایجاد و ارتقانخستین تصویر از سیاهچالهخدا موجود استهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریکودکان خود را مشابه خود تمنابع انرژی از نفت و گاز زونا به وسیله ویروس ابله بیماری ضعف عضلات نزدیک بآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتمدن پیشرفته ی پیشینیانمرگی وجود نداردشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج این پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً دنیای شگفت انگیز کوانتومهدف یکسان و مسیرهای مختلاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و کاربرد روباتهای ريز، در منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و تکلم برخی بیماریهآیا تکامل و تغییرات ژنتیتو یک جهان در مغز خودت هسمشکلات روانپزشکی پس از سشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکاکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدین، اجباری نیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت دومتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانچند جهانیحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندههمجوشی هسته ای، انرژِی بدانشمندان تغییر میدان مغواقعیت چند سویهفیزیکدانان ماشینی برای تاز سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآشنا پنداریتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیننوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی می تواند بر احداروی جدید برای ای ال اسواکسن اسپایکوژنفرد حساس از نظر عاطفی و باسرار آفرینش در موجپمبرولیزوماب در بیماری چروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های میهمانهای ناخوانده عامل سینوریپا داروی ترکیبی ضدالکترودهای کاشتنیتکینگیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های چیز جدید را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استورزش بهترین درمان بیش فعقانون گذاری و تکاملاعتماد به خوداعتماد به خودپیام های ناشناخته بر مغز رژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانما اشیا را آنطور که هستندسال سیزده ماههامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری ژن همه چیز نیستلوب فرونتال یا پیشانی مغبه بالاتر از ماده بیندیشپروتز عصبی برای تکلمرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیماست مالی با هوش انسانیسخن نیکو مانند درخت نیکوانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیچالش دیدگاه های سنتی در بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بکمردرد و علل آنمقابله ی منطقی با اعتراضزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریآنها نمیخواهند دیگران راتفاوتهای جنسیتی راهی برامدل های ریز مغز مینی برینسرطان کمیت گراییاولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ریز و درشتنخستین روبات های زنده ی جخدا بخشنده است پس تو هم بهوشمندی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتکودکان را برای راه آماده منابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در پیر شدنآیا هوش ارثی دریافتی از پتمدن بشری و مغز اخلاقیمراحل ارتقای پله پله کیهشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیناین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده جاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدنیا، هیچ استهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشکتاب گران و پرهزینه شد ولمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا جنین انسان، هوشمندی تو کز محنت دیگران بی غمیمشکلات روانپزشکی در عقب شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدید تو همیشه محدود به مقدوقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهکشتن عقیده ممکن نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت سومتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانچند جهانیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین همراه سختی، اسانی هستدانشمندان روش هاي جدیدی واقعیت چیستفاجعه ی جهل مقدساز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری در کجاست؟(قسم زنبور ، کلیدی برای وارآغاز فصل سرما و دوباره تکتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزنوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی و کشف زبان هایداروی جدید برای دیابتواکسن اسپایکوژن ضد کرونافردا را نمیدانیماسرار بازسازی اندام هاپنج اکتشاف شگفت آور در موروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم میوتونیک دیستروفیسیگار عامل افزایش مرگ ومالگو نداشتیمتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل چیزی منتظر شناخته شدنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی مورزش در کمر دردقانون جنگل