دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فرایند حذف برخی اجزای مغز و نخاع برای بهتر کردن عملکرد ان

برخی سيناپسها طی تکامل و رشد از بین میروند !! سیناپس محل اتصال عصب به بخش بعد است .وقتی عصب به عصب دیگر یا عضله متصل شود ،این محل اتصال را سيناپس میگویند . در این محل ، عصب ، اجزایی را ترشح می کند که مي توانند قسمت بعد از عصب را تحریک کنند . این سيناپسها مانند ترمینال ، عمل میکنند .( مثلا اگر باری قرار باشد از اصفهان به ساری برود و لازم باشد در تهران توقف کند و اتوبوس خود را عوض کند و بارها را به اتوبوس ديگري بسپارد ، در اينجا اتوبوس اول، نقش عصب اول را دارد، ترمینال مانند سيناپس عصبی است و بارهایی که از اتوبوس اول تخلیه ميشود مانند ترشحات داخل سیناپس و اتوبوس دوم که بارها را میگیرد مانند عصبي است که پس از عصب اول قرار دارد و مقصد نهایی ساری هم مانند عضله ای است که تحریک ميشود )

این سيناپسها دائما ساخته ميشوند و گاهی به صورت خودبخود حذف ميگردند.حذف سيناپس، در محل اتصال عصب و عضله یا عصب به عصب با حذف رسپتور یا گيرنده استیل کولین يا حذف ترمینال قبل از سيناپس، انجام ميشود . رقابت وابسته به فعالیت ، بین اکسونهاي حرکتی باعث ارسال پیامهای فعال بیشتری ميشود .رقابت مستقیم بین فيبرهاي عصبی سبب تقویت اکسونی می شود که در رقابت برای ترشح فاکتورهای تروفيک که براي سلول هدف فراهم شده است،تواناست ..رقابت غیر مستقیم به عضله اجازه می دهد تا اکسون مناسب را انتخاب کند ..

یک استراتژی اضافه برای حذف سيناپس، ممکن است حذف، به کمک مسنجر رتروگريد ( پیام رسانی که به سمت عقب پیام میدهد ) باشد .در یک فرد بالغ تقریبا همه فيبرهاي عضلات با یک موتور نورون واحد عصب دهی میشوند . با این همه در آغاز تکامل بسیاری از مقصدهاي بعد از سيناپس از ترمينالهاي متعدد عصبی اينروه و عصب دهی میشوند (این در مورد عضلات اسکلتی صادق است) .در طی تکامل سيناپس بسیاری از ترمینالهای عصبی از دست میروند .

حذف سيناپس به نظر میرسد با حذف ترمینالهای پره سيناپتيک رخ دهد.با اينکه به این ترتیب، تعداد ارسال پیام مشخص در سيناپس به یک هدف، کم میشود ولی در حقيقت پیچیدگی ترمینالهای منفرد باقی مانده، افزایش می یابد ( سيناپسهاي منفرد، بزرگتر میشود و ساختار پیچیده تری پیدا می کند ).نتیجه نهایی آنکه قدرت کلی در یک سیناپس بیشتر میشود .این فرایند حذف و نظم دهی مجدد سيناپسها نقش مهمی را در ایجاد چرخه های سیستم عصبي مرکزی و ارسال خوب تماسهای سيناپسي منفرد ایفا میکند .توسعه اتصال در سیستم عصبی مرکزی نیازمند آغاز تماس سيناپسي و حفظ تعداد صحيح سيناپس هاست .

روشن نیست چرا
ولی به نظر میرسد سيناپسهايی بیشتر از آنچه واقعا برای عملکرد مناسب عصبی ،نياز است ساخته ميشود. در این شرایط برخی از سيناپسها زدوده میشود .این پروسه حذف سيناپسها اجازه ایجاد فرم وابسته به مصرف داروينيسم را می دهد. آن سيناپسهايي که مورد نيازند، باقی مي مانند ولی آنهایی که اضافه هستند حذف ميشوند .اتصال عصب به عضله و سیستم بینایی به عنوان مدلی برای بررسی مکانیسم مولکولی ای که پایه حذف سيناپسهاست در نظر گرفته شده است ..

ایجاد و کثرت و تخریب و انتخاب موجود برتر ، فقط در میان جانداران بزرگ و انسان نیست . این انتخاب حتی در کوچکترین اجزای حیات هوشمند یعنی سلولهای عصبی و اتصالات بین آنها هم وجود دارد . حیات ، در طول ميليونها سال،ابزار برتر بقا یعنی مغز و ابزار هوش را به وجود آورد و باز این فرایند متوقف نمیشود . حتی در اجزای خود ابزار هوش یعنی سلولهای عصبی و ارتباطات بین سلولهای عصبی هم رقابت برای بقا وجود دارد .کثرتی که تحت کنترل قانون انتخاب برتر است ، در همه اجزای حیات حتی کوچکترین اجزايش هست .نظام قانونمند و هدفمندی که هدفش را در برتر شدن می یابد و نه در ايستايي و توقف
http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s1/chapter09.html


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش میدان مغناطیسی زمین سلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانقیچی ژنتیکیداروی فامپیریدین یا نورلآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش ذهن و شناخت در حوادث سیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب و هر کس تقوای خدا پیشه کنمقابله با کرونا با علم اسدر درمان بیماری مولتیپل آیا جهان ذهن و افکار ما مچند جهانیسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدرک احساسات و تفکرات دیگافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینیافته های نوین علوم پرده ما انسانها چه اندازه نزدرمز و رازهای ارتباط غیر کانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکندر در بیماریهای التهابمرکز هوشیاری، روح یا بدن روشهای نو در درمان دیسک باینکه خانواده ات سالم بانشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجمعنی روزهرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیمغز ابزار بقای برتر مادیزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کماطلاعات حسی ما از جهان، چفلج بل، فلجی ترسناک که آندی متیل فومارات(زادیوا)(پیوند سر آیا ممکن استنقش محیط زندگی و مهاجرت دسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصداروی لیراگلوتیدآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش روزه داری در سالم و جسکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم وقت نهيب هاي غير علمي گذشملاحظات بیهوشی قبل از جردرمان های اسرار آمیز در آآیا جهش های ژنتیکی، ویروچندین ماده غذایی که ماننشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری در کجاست؟(قدرک تصویر و زبان های مخلتافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میادگیری مهارت های جدید دما انسانها چه اندازه نزدرویا و خبر از آیندهانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکوچک شدن مغز از نئاندرتامرکز حافظه کجاستروشهای شناسایی قدرت شنواایندرالنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کرونا چه بر سر مغز می آورمغز فکر میکند مرگ برای دیزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای مغز ابزار برتر بقازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر فلج خوابدژا وو یا اشنا پنداریپیوند سر، یکی از راه حلهاپیام های ناشناخته بر مغز نقش نگاه از پایین یا نگاهسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اقانون مندی نقشه ژنتیکی مداروی تشنجی دربارداریآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش رژیم غذایی بر رشد و اسانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگممانتین یا آلزیکسا یا ابدرمان های بیماری آلزایمرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجچه زیاد است بر من که در ایشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع خواب و رویادرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه آن شکری که می خوریمشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیادآوری خواب و رویاما با کمک مغز خود مختاريمرویا بخشی حقیقی از زندگی انسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکووید نوزده و خطر بیماریمرکز حافظه کجاستروشی برای بهبود هوش عاطفایا کوچک شدن مغزانسان النظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگامی در درمان بیماریهای مغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتافلج خواب چیستدژاوو یا آشناپنداریدگرگونی های نژادی و تغییپیشینیان انسان از هفت مینقش نظام غذایی در تکامل مسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیقانون جنگلداروی جدید s3 در درمان ام آیا هوش سریعی که بدون احسنقش رژیم غذایی در رشد و اسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس منابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان های جدید میگرنآیا خداباوری محصول تکاملنهایت معرفت و شناخت درک عشنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکوبینار اساتید نورولوژی دمنحنی که ارتباط بین معرفدرک عمیق در حیواناتافسردگی و اضطراب در بیماچگونه انتظارات بر ادراک ششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قاژن هوش و ساختارهای حیاتی ما تحت کنترل ژنها هستیم یرویا تخیل یا واقعیتانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت ععامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکودک ایرانی که هوش او از مرکز خنده در کجای مغز استروشی جدید در درمان قطع نخایا این جمله درست است کسینظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکریستال زمان(قسمت دوم)مغز مادران و کودکان در زمزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگاهی لازم است برای فهم و مغز به تنهایی برای فرهنگ زبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتافلج دوطرفه عصب 6 چشمفناوری هوش مصنوعی نحوه خدانشمندان موفق به بازگردپیشرفت های جدید علوم اعصنقش نظریه تکامل در شناساسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیقانونمندی و محدودیت عالمداروی جدید میاستنی گراویآیا هشیاری کوانتومی وجودنقش زنجبیل در جلوگیری از ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحمنابع انرژی از نفت و گاز درمان های جدید در بیماری آیا دلفین ها می تواند از چهار میلیارد سال تکامل بشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسموراپامیل در بارداریمنشأ اطلاعات و آموخته ها درگیری قلب در بیماری ویرالکتروتاکسی(گرایش و حرکچگونه باغبانی باعث کاهش صرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون ژن یا نقشه توسعه مغز و نقماه رجبرویاها از مغز است یا ناخواولین هیبرید بین انسان وچرا مغزهای ما ارتقا یافت عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکودکان میتوانند ناقل بی مرگ انتقال است یا نابود شروشی جدید در درمان سکته مایا ابزار هوشمندی یا مغز نظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت سوم)مغز چون ابزار هوش است دلیزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کاز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگاهی مغز بزرگ چالش استمغز برای فراموشی بیشتر کزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمافیلمی بسیار جالب از تغییدانشمندان نورون مصنوعی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنقش هورمون های تیروئید دسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترقارچ بی مغز در خدمت موجودداروی جدید ضد میگرنآیا واکنش های یاد گرفته ونقش زبان در سلطه و قدرت اساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایمنابع انرژی از نفت و گاز درمان های رایج ام اسآیا دلفین ها میتوانند باچهار ساعت پس از کشتار خوکشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش هوازی مرتب خیلی به قمهندسی ژنتیک در حال تلاش درگیری مغز در بیماری کویالتهاب شریان تمپورالچگونه تکامل مغزهای کنونیضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمژنها نقشه ایجاد ابزار هوماپروتیلینرویاهای پر رمز و حیرتی دراولین مورد PML به دنبال تکچرا پس از بیدار شدن از خوعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کودکان خود را مشابه خود تمراحل ارتقای پله پله کیهريتوکسيمب در درمان ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز چگونه صداها را فیلتر زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگذر زمان کاملا وابسته به مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمفیزیک مولکولها و ذرات در دانشمندان یک فرضیه رادیکپاسخ گیاهان در زمان خوردنقش هورمون زنانه استروژنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالقبل از انفجار بزرگداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده نقش زبان در سلطه و قدرت اساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرمنابع انرژی از نفت و گاز درمان های علامتی در ام اسآیا دست مصنوعی به زودی قانوآوری ای شگفت انگیز دانشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش هوازی ، بهترین تمریمولتیپل اسکلروز در زنان درگیری مغز در بیماران مبامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل ضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زژنها ، مغز و ارادهمبانی ذهنی سیاه و سفیدرویای شفافاولین مورد پیوند سر در انچرا بیماری های تخریبی مغعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکوری گذرای ناشی از موبایمرز مرگ و زندگی کجاستریواستیگمینایا بدون زبان میتوانیم تهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز ناتوان از توجیه پیدازیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کاستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز بزرگ چالش است یا منفعسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از بوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات ختاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیفیزیکدانان ماشینی برای تدانشمندان ژنی از مغز انسپختگی پس از چهل سالگي به نقش ژنتیک در درمان اختلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالقدم زدن و حرکت دید را تغیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش سجده بر عملکرد مغزسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برمناطق خاصی از مغز در جستجدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا رژیم غذایی گیاهی سلانوار مغزی روشی مهم در تشخشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش و میگرنمواد کوانتومی جدید، ممکندرگیری مغزی در سندرم کووامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیژنهای مشترک بین انسان و ومجموعه های پر سلولی بدن مروبات های ریز در درمان بیاولین تصویر در تاریخ از سچرا حیوانات سخن نمی گوینعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کی غایب شدی تا نیازمند دلمرز بین انسان و حیوان کجاریسدیپلام تنها داروی تایایا تکامل هدفمند استهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز و سیر تکامل ان دلیلی زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگزیده ای از وبینار یا کنفمغز بزرگ چالشهای پیش روسفر به مریخ در 39 روزبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در کامپیوترهافرگشت و تکامل تصادفی محض دانشمندان پاسخ کوانتومی پرورش مغز مینیاتوری انسانقش گرمایش آب و هوا در همسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متقدرت انسان در نگاه به ابعداستانها و مفاهیمی اشتباآیا امکان بازسازی اندامهنقش غذاها و موجودات درياسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا رژیم غذایی گیاهی سلانورون هاي مصنوعی می توانشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر ورزش بهترین درمان بیش فعموجود بی مغزی که می توانددرگیری مغزی در سندرم کووامید درمان کرونا با همانچگونه حافظه را قویتر کنیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پژنهای هوش ، کدامندمحل درک احساسات روحانیروح رهاییاولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکیست کلوئید بطن سوممزایای شکلات تلخ برای سلرژیم های غذایی و نقش مهم ایرادهای موجود در خلقت بهم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز آیندگان چگونه است ؟زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگزارش یک مورد جالب لخته ومغز بزرگ و فعال یا مغز کوسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحفراموش کارها باهوش تر هسدانشمندان اولین سلول مصنآلودگی هوا و ویروس کرونانقش آتش در رسیدن انسان بهسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزلوب فرونتال یا پیشانی مغدر مانهای کمر دردآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش غذاها و موجودات درياسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان تومورهای مغزی با اآیا راهی برای رفع کم آبی نورون های ردیاب حافظهشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیورزش در کمر دردموجودات مقهور ژنها هستنددرگیری اعصاب به علت میتوامگا سه عامل مهم سلامتنگاه محدود و تک جانبه، مشظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژنهای حاکم بر انسان و انسمحل درک احساسات روحانی دروزه داری متناوب، مغز را اوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکاهش مرگ و میر ناشی از ابمسیر دشوار تکامل و ارتقارژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در مغز انسان ایا طبیعتا تمازبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگشایش دروازه جدیدی از طرمغز حریص برای خون، کلید تسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری های مغز و اعصاب و بیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحفراموشی همیشه هم بد نیستدانشمندان تغییر میدان مغآلزایمرنقش انتخاب از طرف محیط، نسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هدف از خلقت رسیدن به ابزالایو دوم دکتر سید سلمان فدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آنقش غذاها و موجودات درياسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان تشنجآیاما مقهور قوانین فیزیکنوروپلاستیسیتی چیستشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوزوز گوشمیهمانهای ناخوانده عامل دستورالعمل مرکز کنترل بیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه انسان محدود به ادراعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به کلرال هیدرات برای خوابانمحدودیت های حافظه و حافظروزه داری و بیمار ی ام اس ايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکاهش التهاب ناشی از بیمامشکلات نخاعیراه های جدید برای قضاوت راگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین مغز انسان برای ایجاد تمدزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر تأثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز زنان جوانتر از مغز مرسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی درمانگر کامپیفرایند پیچیده ی خونرسانیدانشمندان روش هاي جدیدی آمارهای ارائه شده در سطح نقش اتصالات بین سلولهای سیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هزینه ای که برای اندیشیدلبخند بزن شاید صبح فردا زدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا احتمال دارد رویا از آنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان جدید میگرن با انتی آزمون ذهنی گربه شرودینگرنوشیدن چای برای مغز مفید شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنویک پیشنهاد خوب برای آسان میگرن سردردی ژنتیکی که بذهن ما از در هم شکستن منبانفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون مجموعه با نگعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان کمردرد و علل آنمخچه فراتر از حفظ تعادلروزه داری سلول های بنیادايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکاهش دوپامین عامل بیماریمشکلات بین دو همسر و برخیراه های جدید برای قضاوت راگر تلاش انسان امروز براهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز انسان برای شادمانی طزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی استخوان های کشف شده، ممکتئوری تکامل امروز در درمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپنج اکتشاف شگفت آور در مومغزهای کوچک بی احساسسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحفرایند تکامل و دشواری هادانشمندان روشی برای تبدیآن چیزی که ما جریان زمان نقش حفاظتی مولکول جدید دسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه سنگین انسان در ازالرزش ناشی از اسیب به عصبدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا برای تولید مثل همیشه نقشه های مغزی جدید با جزیسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان جدید کنترل مولتیپلآسيب میکروواسکولاریا آسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسویک آلل ژنتیکی که از نئاندمیگرن شدید قابل درمان اسذهن چند جانبه نیازمند نگانواع سکته های مغزینگاهی بر قدرت بینایی دراعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصکمردرد با پوشیدن کفش منامخچه ، فراتر از حفظ تعادلروش مقابله مغز با محدودیايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکاهش سن بیولوژیکی، تنها مشکلات روانپزشکی پس از سراه پیروزی در زندگی چیستابزار هوش در حال ارتقا ازهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز انسان برای شادمانی طزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میپوست ساعتی مستقل از مغز دمغزتان را در جوانی سیم کشسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیفرایند حذف برخی اجزای مغداروهای مصرفی در ام اسآیا ممکن است موش کور بی منقش حیاتی تلومر دی ان آ دسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهزاران سال چشم های بینا ولزوم سازگاری قانون مجازادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقص در تشخیص هیجانات عامسردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمانهای بیماری پارکینسآسیب ها ناشی از آلودگی هونیاز به آموزش مجازی دیجیشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی یک جهش ممکن است ذهن انسانمیدان مغناطيسي زمین بشر رفتار اجتماعی انسان، حاصانگشت نگاری مغز نشان میدنگاهی بر توانایی اجزاي بعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمخچه ابزاري که وظیفه آن فروش های صرفه جویی در ایجاای آنکه نامش درمان و یادشنزاع بین جهل و علم رو به پسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کایروپاکتیک چیستمشکلات روانپزشکی در عقب راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریمغز انسان رو به کوچک تر شزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هاتا 20 سال آینده مغز شما به دو برابر شدن خطر مرگ و میپیموزایدمغزتان را در جوانی سیمکشسفری به آغاز کیهانبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیفرد حساس از نظر عاطفی و بداروهای ام اسآیا ما تنها موجودات زنده نقش خرچنگ های نعل اسبی درسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهستي مادي ای که ما کوچکترلزوم سازگاری قانون مجازادر کمتر از چند ماه سوش جدآیا تکامل و تغییرات ژنتینقطه بی بازگشتسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگر کرونا ساخته شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک فرد دیگر و رفتارهای اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچیزی خارج از مغزهای ما نیشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سیک رژیم غذایی جدید، می تومیدازولام در درمان تشنج رقیبی قدرتمند در برابر ماندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییکنگره بین المللی سردرد دمدارک ژنتیکی چگونه انسانروش هایی ساده برای کاهش اایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و نادانی رو پیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريزنانومشاهده آینده از روی مشاهرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستمغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمرتاثیر مشاهده بر واقعیت بدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیچیدگی های مغزی در درک زنقش قهوه در سلامتیسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیفرضیه ای جدید توضیح میدهداروهای ضد بیماری ام اس وآیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش داروهاي مختلف معروف سیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهستی ما پس از شروعی چگال مقاومت به عوارض فشار خون در آستانه ی موج پنجم کوویآیا جنین انسان، هوشمندی چند نرمش مفید برای کمردرسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگری ضد کرونا از دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرک و احساسافت فشار خون ناگهانی در وچگونه مغز پیش انسان یا همشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینیکی از علل محدودیت مغز اممکانیزمهای دفاعی در برابرموزی از نخستین تمدن بشرانسان قدیم در شبه جزیره عناتوانی در شناسایی چهره عوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییکنگره بین المللی سردرد دمروری بر تشنج و درمان هایروش صحبت کردن در حال تکاماینکه به خاطرخودت زندگی نزاع بین علم و جهل رو به پسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاربرد روباتهای ريز، در مطالعه ای بیان میکند اهدرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز ایندگان چگونه استزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترستاثیر نگاه ناظر هوشیار بديدن با چشم بسته در خواب پیوند مغز و سر و چالشهای نقش مهاجرت در توسعه نسل اسلول های بنیادی منابع و ا