دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سوپاپ ها یا ترانزیستورهای زیستی(قسمت دوم)

سوپاپ ها یا ترانزیستورهای زیستی(قسمت دوم)
ترانزیستور بیولوژیک، اجازه ی محاسبات درون سلول های زنده میدهد.(اینها جریان RNA polymerase را در طول رشته ی DNA کنترل میکند. اگر اینها وسایل الکترونیک بودند DNA، کابل و RNA polymerase الکترون ها بودند)

گروهی از مهندسان زیستی در دانشگاه استانفورد، وسایلی با اصول مکانیک و الکترونیک را در حوزه ی بیولوژی وارد کرده اند. آنها ترازیستورهای بیولوژیک را ساخته اند که از ماده ژنتیکی DNA, RNA است. این گروه، کشف خود را ترانسکریپتورنامیده اند.

وقتی چارلز باباژنخستین ماشین محاسبات را در قرن نوزدهم معرفی کرد، او استفاده از چفت ودنده های مکانیکی را برای کنترل داده ها و اطلاعات، تصور کرد.

ENIAC اولین کامپیوتر مدرن، در سال 1940 ساخته شد و از لوله های خلا و الکتریسیته استفاده می کرد. امروز کامپیوترها از ترازیستورهایی استفاده می کنند که از مواد نیمه رسانا با مهندسی بسیار پیچیده، ساخته شده اند تا عملیات منطقی خود را به خوبی انجام دهند.

در مقاله ای که در 28 مارس در مجله ی ساینس منتشر شد، گروه، یک ترانزیستور بیولوژیک را که از ماده ژنتیکی ساخته شده بود در محل دنده ها یا الکترون ها قرار دادند. گروه، این را ترانسکریپتور خواند.

جروم بونتPHD با مدرک فوق دکترا در مهندسی زیستی و مدیر مقاله گفت: ترانسکریپتورها بخش کلیدی هستند که پشت منطق تقویت ژنتیکی قرار دارد و شبیه ترانزیستور یا وسایل الکترونیکی کار میکند.

ایجاد ترانسکریپتور به مهندسان اجازه میدهد درون سلول های زنده، محاسباتی انجام دهند تا برای نمونه ثبت کنند سلول ها کی با محرک های بیرونی یا عوامل محیطی مواجه شده اند یا حتی تولید مثل سلولی را هر وقت نیاز باشد متوقف یا فعال کنند.
درو اندی پروفسور مهندسی بیولوژیک و مدیر اصلی مقاله می گوید: کامپیوترهای بیولوژیک میتوانند برای مطالعه و بازآرایی سیستم های زنده استفاده شوند و محیط ها را بررسی و مونیتور کنند و درمان های سلولی را ارتقا ببخشند.

کامپیوتر بیولوژیک:
در علم الکترونیک، یک ترانزیستور جریان الکترون ها را در طول مدار کنترل میکند. به طور مشابه در علم زیست شناسی ترانسکریپتورها جریان پروتئین های خاصی به نام RNA polymerase را- در زمانی که در طول رشته ی DNA حرکت میکند- کنترل می نمایند.
اندی می گوید: ما گروهی از پروتیئن های طبیعی به نام اینتگراز را تغییر کاربرد دادیم تا کنترل دیجیتال بر جریان RNA polymerase در طول DNA را بشناسیم که به نوبه ی خود به ما اجازه داد منطق تقویت کننده ی ژنتیکی را طراحی کنیم.

با استفاده از ترانسکریپتازها گروه چیزی را ساختند که در مهندسی ژنتیک به عنوان دروازه های منطقیبیل گیتز شناخته میشود و میتواند پاسخ های درست-نادرست را به هر سوال حقیقی بیوشمی بدهد که ممکن است در درون سلول وجود داشته شود.

آنها به دروازه های منطقی خود که بر اساس ترانسکریپتاز کار میکند “Boolean integrase” یا به طور خلاصه “BIL gates” گفتند. دروازه هایی که بر اساس ترانسکریپتاز کار میکند به تنهایی یک کامپیوتر را تشکیل نمی دهند ولی آنها جزء سوم یا پایانی کامپیوتر بیولوژیک هستند که میتواند درون سلول به صورت منفرد، کار کند.

با وجود تفاوت های آنها همه کامپیوترهای مدرن از ENIAC تا “Apple”سه عملکرد اصلی دارند: ذخیره سازی، انتقال اطلاعات و انجام عملکردهای منطقی بر داده ها .

سال گذشته اندی و گروه او کار جدیدی را در مورد انتقال دو جزء دیگر از کامپیوترهای ژنتیکی انجام دادند که به طور کامل کار میکند. نخستین مورد، نوعی انبار داده های دیجیتال قابل بازنگاری در DNA بود.

آنها مکانیسمی را برای انتقال داده های ژنتیکی از سلول به سلول- که نوعی اینترنت بیولوژیک است- طراحی نمودند. بعد از ریاضی دان جورج بوول که سیستم را در سال 1954 ساخت، منطق دیجیتال، معمولا به عنوان منطق بولین شناخته میشود. امروز منطق بولین معمولا در کامپیوتر، شکل 0، 1 دارد. در صورت پاسخ درست، دروازه باز میشود و در صورت، پاسخ نادرست دروازه بسته میشود. این مورد، پایه ای است. ولی با چنین وسیله و روش های ساده ی تفکر، تو میتوانی خیلی وقت ها سکوت کنی!.
“AND” and”OR” فقط دو تا از دروازه های منطق بولین هستند. برای نمونه وقتی هر دو ورودی درست باشد یک دروازه AND صحیح است. این وقتی است دو ورودی a و b درست باشد.(در کامپیوترهای کوانتومی به جای صفر و یک یا درست و غلط، انتخاب های فراوان دیگری هم مطرح است.)

برعکس، یک دروازه ی ORوقتی هر کدام از ورودی ها درست باشد درست میشود. در مدل بیولوژیک مانند علوم الکترونیک، احتمالات منطق، بدون حد ومرز است. بونت توضیح می دهد: تو میتوانی یک سلول مشخص را که در معرض تعداد مشخصی از محرک های خارجی مانند وجود گلوکز و کافیئین قرار گرفته است تست کنی.

BIL gates به تو اجازه میدهد، تعیین کنی و آن اطلاعات را ذخیره کنی تا بتوانی به سادگی آنها را به گونه ای شناسایی کنی که آیا در معرض این شرایط قرار گرفته است یا قرار نگرفته است . تو میتوانی به سلول بگویی اگر برخی عوامل باشد یا نباشد، تولید مثل را شروع یا متوقف کن و با جفت کردن دروازه های بیل با اینترنت بیولوژیک توسط گروه پژوهش، مرتبط کردن اطلاعات ژنتیکی از سلول به سلول ممکن میشود تا فعالیت گروهی از سلول ها با هم هماهنگ شود.

مونیکا اورتیز دانشجوی پی اچ دی مهندسی زیستی- که ارتباط خودبخودی دی ان ای از سلول به سلول را نشان داد و همین ارتباط دروازه های بیل BIL gates را کد میکند- می گوید: استفاده احتمالی فقط با تصور پژوهشگران، محدود میشود.

درو اندی توضیح میدهد دروازه های منطقی ژنتیکی چگونه کار میکند. برای ایجاد ترانسکریپتورها و دروازه های منطقی، این گروه از ترکیبی از آنزیم های بسیار دقیق تنظیم شده به نام اینگرازها استفاده کردند که قبلا توضیح داده شد و اینها جریان RNA polymerase را در طول رشته ی DNA کنترل میکند. اگر اینها وسایل الکترونیک بودند DNA، کابل و RNA polymerase الکترون ها بودند.

بونت میگوید: انتخاب آنزیم ها مهم است. ما دقت کردیم آنزیم هایی را انتخاب کنیم که در باکتری ها، قارچ ها، گیاهان و حیوانات عمل می کند. بنابراین بیوکامپیوترها میتواند در گروه زیادی از اورگانیسم ها طراحی ومهندسی شود. از جهت تکنیکی، ترانسکریپتاز شباهتی کلیدی بین ترانزیستورهای بیولوژیک و پسرعموهای نیمه هادی آن یعنی تقویت کننده ی سیگنال ایجاد میکند. در ترانسکریپتورها تغییر بسیار کوچکی در تظاهر اینگراز میتواند باعث تغییر بسیار بزرگی در تظاهر هر کدام از این دو ژن شود.

برای درک اهمیت تقویت، تصور کن ترانزیستور به گونه ای ساخته شود تا جایگزین لوله های غیرمطمئن و ناکافی و گران خلا در تقویت پیام های تلفنی برای تماس های تلفنی بین قاره ای شود. پیام های الکتریکی که در طول مدار و کابل منتقل میشود هرچه دورتر شود ضعیف تر میگردد ولی اگر تو یک تقویت کننده را در قسمت های مشخص مسیر بگذاری میتوانی پیام را در مسیرهای طولانی بفرستی. همین حالت در سیستم های بیولوژیک یعنی در زمانی که پیام ها در میان چندین سلول انتقال می یابد هم هست.

پاکپوم سابسونتوم دانشجوی پی اچ دی مهندسی بیولوژیک و همکار مطالعه- که مدل های نظری طراحی کرد تا رفتار بیل گیتز را پیشگویی کند- می گوید: این مانند رادیوهای ترانزیستوری است. امواج تقریبا ضعیف رایویی که در طول هوا منتقل میشود میتواند به صورت صدا تقویت شود.

برای واقعی تر کردن کامپیوترهای بیولوژیک، اندی و تیم او همه دروازه های بیل را با بخش عمومی مرتبط کردند تا بقیه موارد روی وسیله، به طور ناگهانی مهار یا تقویت شود. بنت می گوید: بیوتکنولوژی هنوز به نظر نمی رسد در بسیاری موارد کاربردی و درست باشد. با اشتراک گذاشتن وسایل پایه ای مهم هر کس میتواند، بقیه ی موارد را بهتر بشناسد.
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/biological-transistor-enables-computing-within-living-cells


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و نقش خرچنگ های نعل اسبی درشگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش ممنشأ اطلاعات و آموخته ها روشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان النقص در تشخیص هیجانات عامطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختما با کمک مغز خود مختاريمراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونامدل همه جانبه نگر ژنرالیزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستفراموش کارها باهوش تر هسواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودمسیر دشوار تکامل و ارتقازبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بیناییقبل از انفجار بزرگیک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های ملاحظه های اخلاقی دربارهکمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریمغز از بسیاری حقایق می گرسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش محیط زندگی و مهاجرت دسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سنقش داروهاي مختلف معروف شاهکار قرناز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کوومهندسی ژنتیک در حال تلاش روشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسینقطه بی بازگشتطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز اما تحت کنترل ژنها هستیم یرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرمدل های ریز مغز مینی برینزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قافراموشی همیشه هم بد نیستواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته ومسئول صیانت از عقیده کیسزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بیناییقدم زدن و حرکت دید را تغییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملمغز مادران و کودکان در زمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های ملاحظات بیهوشی قبل از جرکمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکمغز به تنهایی برای فرهنگ سیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستمنابع انرژی از نفت و گاز کیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشانقش نگاه از پایین یا نگاهسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعینقش ذهن و شناخت در حوادث شبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنمولتیپل اسکلروز در زنان روشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز چند نرمش مفید برای کمردرظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما بماه رجبراز تغییرابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح مدیریت اینترنت بر جنگزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون فرایند پیچیده ی خونرسانیواکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردمسئولیت جدیدسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسقدرت انسان در نگاه به ابعیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از مغز چون ابزار هوش است دلیسم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های ممانتین یا آلزیکسا یا ابکمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز برای فراموشی بیشتر کسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییمنابع بی نهایت انرژی در دکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزینقش نظام غذایی در تکامل مسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید شنقش روی و منیزیم در سلامتشبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیمواد کوانتومی جدید، ممکنروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپچند جهانیعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات بماپروتیلینراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین هماننیاز به آموزش مجازی دیجیعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان مدارک ژنتیکی چگونه انسانزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های فرایند تکامل و دشواری هاواکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیمستند جهان متصلسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهلمس کوانتومییک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند بامغز چگونه صداها را فیلتر سماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورمنابع انرژي پاک سرچشمه حکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )مناطق خاصی از مغز در جستجکاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه اینقش نظریه تکامل در شناساسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدنقش روزه داری در سالم و جشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یموجود بی مغزی که می تواندروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تچندین ماده غذایی که ماننعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استماجرای جهل مقدسرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانچیزی خارج از مغزهای ما نیعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم مروری بر تشنج و درمان هایزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمفرایند حذف برخی اجزای مغواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده مشکلات نخاعیسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهلوب فرونتال یا پیشانی مغیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قامغز ناتوان از توجیه پیداسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز مامنابع انرژی از نفت و گاز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رمغز بزرگ چالش است یا منفعسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدنقش هورمون های تیروئید دسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است ینقش رژیم غذایی بر رشد و اشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطموجودات مقهور ژنها هستندريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استچه زیاد است بر من که در ایعلم به ما کمک میکند تا موبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهاماده ی تاریکرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانچیزی شبیه نور تو نیستعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفلج نخاعی با الکترودهای واقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلومرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهفرد حساس از نظر عاطفی و بواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیمشکلات بین دو همسر و برخیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگتریلوتیراستامیافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز و سیر تکامل ان دلیلی سندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزمنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسمغز بزرگ چالشهای پیش روسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا نقش هورمون زنانه استروژنسردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است ینقش رژیم غذایی در رشد و اشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريمیهمانهای ناخوانده عامل ریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتنهایت معرفت و شناخت درک ععلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز ماده ی خالیرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهفلج بل، فلجی ترسناک که آنواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر ازمرکز حافظه کجاستزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهفرضیه ای جدید توضیح میدهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهمشکلات روانپزشکی پس از سسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پرلیس دگرامفتامین یا ویاسیادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز آیندگان چگونه است ؟سندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی منابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کومغز بزرگ و فعال یا مغز کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکنقش ویتامین K در ترمیم اسسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمنقش زنجبیل در جلوگیری از شباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريمیگرن سردردی ژنتیکی که بریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بچهار میلیارد سال تکامل بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میمبانی ذهنی سیاه و سفیدرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوفلج خوابواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثمرکز حافظه کجاستزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدقلب و عقلوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخمشکلات روانپزشکی در عقب سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهلا اکراه فی الدینیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی مغز انسان ایا طبیعتا تماسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیامنابع انرژی از نفت و گاز کنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز بزرگترین مصرف کننده سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت کایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی تونقش ژنتیک در درمان اختلاشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادشنقش زبان در سلطه و قدرت اشباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیمیگرن شدید قابل درمان اسریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر چهار ساعت پس از کشتار خوکعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمباحث مهم حس و ادراکرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوفلج خواب چیستواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی ممرکز خنده در کجای مغز استزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زقیچی ژنتیکیوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آمشاهده گر جدای از شیء مشاسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشلایو دوم دکتر سید سلمان فژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز انسان برای ایجاد تمدسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شامنابع انرژی از نفت و گاز کندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیمامغز حریص برای خون، کلید تساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست قسمت کار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عنقش گرمایش آب و هوا در همشلیک فراموشیارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند نقش زبان در سلطه و قدرت اشرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارمیدان مغناطيسي زمین بشر ریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد نوآوری ای شگفت انگیز دانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار همجموعه های پر سلولی بدن مزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی فلج دوطرفه عصب 6 چشمواکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده مرگ چیستزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آمشاهده آینده از روی مشاهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در سالبخند بزن شاید صبح فردا زژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارممغز انسان برای شادمانی طسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز کوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز زنان جوانتر از مغز مرساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست قسمت کاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان نقش پیش زمینه ها و اراده شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دنقش سجده بر عملکرد مغزشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی بمیدازولام در درمان تشنج رژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسنوار مغز مشاهده ی غیر مستعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردمحل درک احساسات روحانیزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سفناوری هوش مصنوعی نحوه خواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعمرگ و میر پنهانزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پقانون مندی نقشه ژنتیکی مورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه مطالعه ای بیان میکند اهدسفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفلرزش ناشی از اسیب به عصبژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولمغز انسان برای شادمانی طسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بمنابع انرژی از نفت و گاز کووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتمغزهای کوچک بی احساسساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت کاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پانقش آتش در رسیدن انسان بهشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش انتخاب از طرف محیط، نشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه نقش غذاها و موجودات درياششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استمکانیک کوانتومی بی معنی رژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسنوار مغزی روشی مهم در تشخعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به محل درک احساسات روحانی دزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینفیلمی بسیار جالب از تغییواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیمرگ انتقال است یا نابود شزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزقانون جنگلورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمعنی روزهسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دوممغز انسان رو به کوچک تر شسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز کودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالمغزتان را در جوانی سیم کشسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزانسانیت در هم تنیده و متصنقش اتصالات بین سلولهای شناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتممنبع هوشیاری در کجاست؟ قروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی نقش غذاها و موجودات درياصرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملمکانیزمهای دفاعی در برابرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کواننورون هاي مصنوعی می توانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیمحدودیت های حافظه و حافظزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیفیزیک مولکولها و ذرات در واکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نمراحل ارتقای پله پله کیهزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به قانون جنگلورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیمعادله ها فقط بخش خسته کنسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دلزوم سازگاری قانون مجازاژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سوممغز انسان رو به کوچکتر شدسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزمنابع انرژی از نفت و گاز کودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلرومغزتان را در جوانی سیمکشستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش تیروئید در تکامل مغزشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پمنبع هوشیاری در کجاست؟(قروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم بانقش غذاها و موجودات درياضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملما انسانها چه اندازه نزدراه فراری نیستپیموزایداگر تلاش انسان امروز برانورون های ردیاب حافظهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیمخچه فراتر از حفظ تعادلزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینفیزیک و هوشیاریواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمرز مرگ و زندگی کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان قانونمندی و محدودیت عالمورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی معجزه ی علم در کنترل کرونسلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده لزوم سازگاری قانون مجازاژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز ایندگان چگونه استسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز کودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آننقش قهوه در سلامتیسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکجای مغز مسئول پردازش تجکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکنقش حفاظتی مولکول جدید دشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتمنبع خواب و رویاروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهوانقشه مغزی هر فرد منحصر بهضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواما انسانها چه اندازه نزدراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکنوروپلاستیسیتی چیستعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینفیزیکدانان ماشینی برای تواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پمرز بین انسان و حیوان کجازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصقارچ بی مغز در خدمت موجودوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز فکر میکند مرگ برای دیسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریمقاومت به عوارض فشار خون ژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسمغز ابزار بقای برتر مادیسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرمنابع انرژی از نفت و گاز کوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اسرنوشتارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در اننقش حیاتی تلومر دی ان آ دشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیمنحنی که ارتباط بین معرفروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالنقشه های مغزی جدید با جزیطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیما اکنون میدانیم فضا خالراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازنوروز یا روز پایانیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فزونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مفرگشت و تکامل تصادفی محض واکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسمزایای شکلات تلخ برای سلزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهقبل از آغازوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز قلبسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استمقابله با کرونا با علم اسکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هومغز ابزار برتر بقاسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتنقش میدان مغناطیسی زمین سریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجم