دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سوپاپ ها یا ترانزیستورهای زیستی(قسمت دوم)

سوپاپ ها یا ترانزیستورهای زیستی(قسمت دوم)
ترانزیستور بیولوژیک، اجازه ی محاسبات درون سلول های زنده میدهد.(اینها جریان RNA polymerase را در طول رشته ی DNA کنترل میکند. اگر اینها وسایل الکترونیک بودند DNA، کابل و RNA polymerase الکترون ها بودند)

گروهی از مهندسان زیستی در دانشگاه استانفورد، وسایلی با اصول مکانیک و الکترونیک را در حوزه ی بیولوژی وارد کرده اند. آنها ترازیستورهای بیولوژیک را ساخته اند که از ماده ژنتیکی DNA, RNA است. این گروه، کشف خود را ترانسکریپتورنامیده اند.

وقتی چارلز باباژنخستین ماشین محاسبات را در قرن نوزدهم معرفی کرد، او استفاده از چفت ودنده های مکانیکی را برای کنترل داده ها و اطلاعات، تصور کرد.

ENIAC اولین کامپیوتر مدرن، در سال 1940 ساخته شد و از لوله های خلا و الکتریسیته استفاده می کرد. امروز کامپیوترها از ترازیستورهایی استفاده می کنند که از مواد نیمه رسانا با مهندسی بسیار پیچیده، ساخته شده اند تا عملیات منطقی خود را به خوبی انجام دهند.

در مقاله ای که در 28 مارس در مجله ی ساینس منتشر شد، گروه، یک ترانزیستور بیولوژیک را که از ماده ژنتیکی ساخته شده بود در محل دنده ها یا الکترون ها قرار دادند. گروه، این را ترانسکریپتور خواند.

جروم بونتPHD با مدرک فوق دکترا در مهندسی زیستی و مدیر مقاله گفت: ترانسکریپتورها بخش کلیدی هستند که پشت منطق تقویت ژنتیکی قرار دارد و شبیه ترانزیستور یا وسایل الکترونیکی کار میکند.

ایجاد ترانسکریپتور به مهندسان اجازه میدهد درون سلول های زنده، محاسباتی انجام دهند تا برای نمونه ثبت کنند سلول ها کی با محرک های بیرونی یا عوامل محیطی مواجه شده اند یا حتی تولید مثل سلولی را هر وقت نیاز باشد متوقف یا فعال کنند.
درو اندی پروفسور مهندسی بیولوژیک و مدیر اصلی مقاله می گوید: کامپیوترهای بیولوژیک میتوانند برای مطالعه و بازآرایی سیستم های زنده استفاده شوند و محیط ها را بررسی و مونیتور کنند و درمان های سلولی را ارتقا ببخشند.

کامپیوتر بیولوژیک:
در علم الکترونیک، یک ترانزیستور جریان الکترون ها را در طول مدار کنترل میکند. به طور مشابه در علم زیست شناسی ترانسکریپتورها جریان پروتئین های خاصی به نام RNA polymerase را- در زمانی که در طول رشته ی DNA حرکت میکند- کنترل می نمایند.
اندی می گوید: ما گروهی از پروتیئن های طبیعی به نام اینتگراز را تغییر کاربرد دادیم تا کنترل دیجیتال بر جریان RNA polymerase در طول DNA را بشناسیم که به نوبه ی خود به ما اجازه داد منطق تقویت کننده ی ژنتیکی را طراحی کنیم.

با استفاده از ترانسکریپتازها گروه چیزی را ساختند که در مهندسی ژنتیک به عنوان دروازه های منطقیبیل گیتز شناخته میشود و میتواند پاسخ های درست-نادرست را به هر سوال حقیقی بیوشمی بدهد که ممکن است در درون سلول وجود داشته شود.

آنها به دروازه های منطقی خود که بر اساس ترانسکریپتاز کار میکند “Boolean integrase” یا به طور خلاصه “BIL gates” گفتند. دروازه هایی که بر اساس ترانسکریپتاز کار میکند به تنهایی یک کامپیوتر را تشکیل نمی دهند ولی آنها جزء سوم یا پایانی کامپیوتر بیولوژیک هستند که میتواند درون سلول به صورت منفرد، کار کند.

با وجود تفاوت های آنها همه کامپیوترهای مدرن از ENIAC تا “Apple”سه عملکرد اصلی دارند: ذخیره سازی، انتقال اطلاعات و انجام عملکردهای منطقی بر داده ها .

سال گذشته اندی و گروه او کار جدیدی را در مورد انتقال دو جزء دیگر از کامپیوترهای ژنتیکی انجام دادند که به طور کامل کار میکند. نخستین مورد، نوعی انبار داده های دیجیتال قابل بازنگاری در DNA بود.

آنها مکانیسمی را برای انتقال داده های ژنتیکی از سلول به سلول- که نوعی اینترنت بیولوژیک است- طراحی نمودند. بعد از ریاضی دان جورج بوول که سیستم را در سال 1954 ساخت، منطق دیجیتال، معمولا به عنوان منطق بولین شناخته میشود. امروز منطق بولین معمولا در کامپیوتر، شکل 0، 1 دارد. در صورت پاسخ درست، دروازه باز میشود و در صورت، پاسخ نادرست دروازه بسته میشود. این مورد، پایه ای است. ولی با چنین وسیله و روش های ساده ی تفکر، تو میتوانی خیلی وقت ها سکوت کنی!.
“AND” and”OR” فقط دو تا از دروازه های منطق بولین هستند. برای نمونه وقتی هر دو ورودی درست باشد یک دروازه AND صحیح است. این وقتی است دو ورودی a و b درست باشد.(در کامپیوترهای کوانتومی به جای صفر و یک یا درست و غلط، انتخاب های فراوان دیگری هم مطرح است.)

برعکس، یک دروازه ی ORوقتی هر کدام از ورودی ها درست باشد درست میشود. در مدل بیولوژیک مانند علوم الکترونیک، احتمالات منطق، بدون حد ومرز است. بونت توضیح می دهد: تو میتوانی یک سلول مشخص را که در معرض تعداد مشخصی از محرک های خارجی مانند وجود گلوکز و کافیئین قرار گرفته است تست کنی.

BIL gates به تو اجازه میدهد، تعیین کنی و آن اطلاعات را ذخیره کنی تا بتوانی به سادگی آنها را به گونه ای شناسایی کنی که آیا در معرض این شرایط قرار گرفته است یا قرار نگرفته است . تو میتوانی به سلول بگویی اگر برخی عوامل باشد یا نباشد، تولید مثل را شروع یا متوقف کن و با جفت کردن دروازه های بیل با اینترنت بیولوژیک توسط گروه پژوهش، مرتبط کردن اطلاعات ژنتیکی از سلول به سلول ممکن میشود تا فعالیت گروهی از سلول ها با هم هماهنگ شود.

مونیکا اورتیز دانشجوی پی اچ دی مهندسی زیستی- که ارتباط خودبخودی دی ان ای از سلول به سلول را نشان داد و همین ارتباط دروازه های بیل BIL gates را کد میکند- می گوید: استفاده احتمالی فقط با تصور پژوهشگران، محدود میشود.

درو اندی توضیح میدهد دروازه های منطقی ژنتیکی چگونه کار میکند. برای ایجاد ترانسکریپتورها و دروازه های منطقی، این گروه از ترکیبی از آنزیم های بسیار دقیق تنظیم شده به نام اینگرازها استفاده کردند که قبلا توضیح داده شد و اینها جریان RNA polymerase را در طول رشته ی DNA کنترل میکند. اگر اینها وسایل الکترونیک بودند DNA، کابل و RNA polymerase الکترون ها بودند.

بونت میگوید: انتخاب آنزیم ها مهم است. ما دقت کردیم آنزیم هایی را انتخاب کنیم که در باکتری ها، قارچ ها، گیاهان و حیوانات عمل می کند. بنابراین بیوکامپیوترها میتواند در گروه زیادی از اورگانیسم ها طراحی ومهندسی شود. از جهت تکنیکی، ترانسکریپتاز شباهتی کلیدی بین ترانزیستورهای بیولوژیک و پسرعموهای نیمه هادی آن یعنی تقویت کننده ی سیگنال ایجاد میکند. در ترانسکریپتورها تغییر بسیار کوچکی در تظاهر اینگراز میتواند باعث تغییر بسیار بزرگی در تظاهر هر کدام از این دو ژن شود.

برای درک اهمیت تقویت، تصور کن ترانزیستور به گونه ای ساخته شود تا جایگزین لوله های غیرمطمئن و ناکافی و گران خلا در تقویت پیام های تلفنی برای تماس های تلفنی بین قاره ای شود. پیام های الکتریکی که در طول مدار و کابل منتقل میشود هرچه دورتر شود ضعیف تر میگردد ولی اگر تو یک تقویت کننده را در قسمت های مشخص مسیر بگذاری میتوانی پیام را در مسیرهای طولانی بفرستی. همین حالت در سیستم های بیولوژیک یعنی در زمانی که پیام ها در میان چندین سلول انتقال می یابد هم هست.

پاکپوم سابسونتوم دانشجوی پی اچ دی مهندسی بیولوژیک و همکار مطالعه- که مدل های نظری طراحی کرد تا رفتار بیل گیتز را پیشگویی کند- می گوید: این مانند رادیوهای ترانزیستوری است. امواج تقریبا ضعیف رایویی که در طول هوا منتقل میشود میتواند به صورت صدا تقویت شود.

برای واقعی تر کردن کامپیوترهای بیولوژیک، اندی و تیم او همه دروازه های بیل را با بخش عمومی مرتبط کردند تا بقیه موارد روی وسیله، به طور ناگهانی مهار یا تقویت شود. بنت می گوید: بیوتکنولوژی هنوز به نظر نمی رسد در بسیاری موارد کاربردی و درست باشد. با اشتراک گذاشتن وسایل پایه ای مهم هر کس میتواند، بقیه ی موارد را بهتر بشناسد.
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/biological-transistor-enables-computing-within-living-cells


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمکانیزمهای دفاعی در برابپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنمروری بر تشنج و درمان هایآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با نزاع بین علم و جهل رو به پاحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسمطالعه ای بیان میکند اهدآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویمغز ایندگان چگونه استافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمفناوری هوش مصنوعی نحوه خیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درنقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده قانونمندی و محدودیت عالمکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسنقش داروهاي مختلف معروف اینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکما انسانها چه اندازه نزدپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهانخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثابنشانه های گذشته در کیهان احساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسمعنی روزهآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبمغز ابزار بقای برتر مادیافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زفیلمی بسیار جالب از تغیییافته های نوین علوم پرده رویای شفافنقش میدان مغناطیسی زمین انسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریقارچ بی مغز در خدمت موجودکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیننقش ذهن و شناخت در حوادث اینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمنابع انرژی از نفت و گاز کجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسچند جهانیابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری در کجاست؟ قگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسما انسانها چه اندازه نزدپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهانخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تمرکز حافظه کجاستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزانظام مثبت زندگیاخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی الفاگوارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوومغز ابزار برتر بقاافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیفیزیک مولکولها و ذرات در یادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بینقش محیط زندگی و مهاجرت دانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی قبل از انفجار بزرگکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تاینقش روزه داری در سالم و جایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش ممنابع انرژی از نفت و گاز کرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری در کجاست؟(قگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزچگونه واکسن کرونا را توزبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی ما با کمک مغز خود مختاريمپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهانرمش های مفید در سرگیجهابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبامرکز حافظه کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتنظریه ی تکامل در درمان بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کوومغز از بسیاری حقایق می گرافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پفیزیکدانان ماشینی برای تیادآوری خواب و رویاروح رهایینقش نگاه از پایین یا نگاهانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاقدم زدن و حرکت دید را تغیکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم نقش رژیم غذایی بر رشد و اایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوومناطق خاصی از مغز در جستجکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بمنبع خواب و رویاگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ چگونه آن شکری که می خوریمچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنما تحت کنترل ژنها هستیم یپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر نرمشهای مهم برای تقویت عابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتنظریه تکامل در درمان بیماختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با امغز مادران و کودکان در زمآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتومغز به تنهایی برای فرهنگ افسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزفرگشت و تکامل تصادفی محض ژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را نقش نظام غذایی در تکامل مانعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاقدرت انسان در نگاه به ابعکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش رژیم غذایی در رشد و اایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمیننهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتوممنحنی که ارتباط بین معرفگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغماه رجبپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بمرگ انتقال است یا نابود شآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودنظریه تکامل در درمان بیماختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجمغز چون ابزار هوش است دلیآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیمغز برای فراموشی بیشتر کالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به فراموش کارها باهوش تر هسژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس نقش نظریه تکامل در شناسااولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بلوب فرونتال یا پیشانی مغکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رنقش زنجبیل در جلوگیری از ایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر دندان ها را مسواک بزنید تمنشأ اطلاعات و آموخته ها گاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب گذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی ماپروتیلینپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایچرا پس از بیدار شدن از خوابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رمراحل ارتقای پله پله کیهآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلانظریه تکامل در درمان بیماختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی مغز چگونه صداها را فیلتر آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟التهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان فراموشی همیشه هم بد نیستژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادنقش هورمون های تیروئید داولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزلایو دوم دکتر سید سلمان فکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رنقش زبان در سلطه و قدرت اایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمهندسی ژنتیک در حال تلاش گربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیمبانی ذهنی سیاه و سفیدپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانچرا بیماری های تخریبی مغابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پمرز مرگ و زندگی کجاستآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می هفت چیز که عملکرد مغز تو اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلمغز ناتوان از توجیه پیداآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگمغز بزرگ چالش است یا منفعامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصفرایند پیچیده ی خونرسانیژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودینقش هورمون زنانه استروژناولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرلبخند بزن شاید صبح فردا زکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسمی پیچیده در بنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میمولتیپل اسکلروز در زنان مواد کوانتومی جدید، ممکنگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسمجموعه های پر سلولی بدن مپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانچرا حیوانات سخن نمی گوینابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دمرز بین انسان و حیوان کجاآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکانهفت سین یادگاری از میراث اختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز بزرگ چالشهای پیش روامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهفرایند تکامل و دشواری هاژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجانقش ژنتیک در درمان اختلااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست لرزش ناشی از اسیب به عصبکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستینقش سجده بر عملکرد مغزایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میدوچرخه سواری ورزشی سبک و موجود بی مغزی که می تواندگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسمحل درک احساسات روحانیپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز چرا حجم مغز گونه انسان درابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدمزایای شکلات تلخ برای سلآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آنهم نوع خواری در میان پیشیاختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز آیندگان چگونه است ؟آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییفرایند حذف برخی اجزای مغژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش انقش گرمایش آب و هوا در هماولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست لزوم سازگاری قانون مجازاکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بنقش غذاها و موجودات درياایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به ديدن با چشم بسته در خواب موجودات مقهور ژنها هستندگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و انگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس ومحل درک احساسات روحانی دآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدنچرا خشونت و تعصباثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشنهمیشه اطمینان تو بر خدا باختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرمغز حریص برای خون، کلید تامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییفرد حساس از نظر عاطفی و بژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامنقش آتش در رسیدن انسان بهاوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستلزوم سازگاری قانون مجازاکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقنقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چنورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بدی متیل فومارات(زادیوا)(میهمانهای ناخوانده عامل پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق نگاه انسان محدود به ادراابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلمحدودیت های حافظه و حافظآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز چرا در مغز انسان، فرورفتاثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل مشکلات نخاعیآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایهمیشه عسل با موم بخوریمادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگمغز انسان برای ایجاد تمدآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی ارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز زنان جوانتر از مغز مرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرفرضیه ای جدید توضیح میدهکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بنقش انتخاب از طرف محیط، نايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییمقاومت به عوارض فشار خون کاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بنقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت انوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدژا وو یا اشنا پنداریمیگرن سردردی ژنتیکی که بپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهنگاه از درون مجموعه با نگابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدمخچه فراتر از حفظ تعادلآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیچراروياها را به یاد نمی آاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آمشکلات بین دو همسر و برخیآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استهمراهی نوعی سردرد میگرنیاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتمغز انسان برای شادمانی طآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی ارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع مفلج بل، فلجی ترسناک که آنیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهمغزهای کوچک بی احساسانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساقیچی ژنتیکیکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوانقش اتصالات بین سلولهای ايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )مقابله با کرونا با علم اسکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر تاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریمیگرن شدید قابل درمان اسپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری چراروياها را به یاد نمی آاثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرمشکلات روانپزشکی پس از سآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیهوموارکتوس ها ممکن است دادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری مغز انسان برای شادمانی طآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستفلج خوابیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی مغزتان را در جوانی سیم کشانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفنقش حفاظتی مولکول جدید دايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )ملاحظات بیهوشی قبل از جرکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زنقشه های مغزی جدید با جزیابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمیدان مغناطيسي زمین بشر پیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعینگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام مخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقاینزاع بین جهل و علم رو به پاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنمشکلات روانپزشکی در عقب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیهوش مصنوعی می تواند بر احادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتمغز انسان رو به کوچک تر شآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قافلج خواب چیستیک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتمغزتان را در جوانی سیمکشانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دقانون مندی نقشه ژنتیکی مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخنقش حیاتی تلومر دی ان آ دای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمممانتین یا آلزیکسا یا ابکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله نقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمیدازولام در درمان تشنج پیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارناتوانی از درمان برخی ویابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفباینزاع بین علم و نادانی رو اجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری مشاهده آینده از روی مشاهآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی و کشف زبان هایارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرمغز انسان رو به کوچکتر شدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون فلج دوطرفه عصب 6 چشمیک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخونقش قهوه در سلامتیاندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دقانون جنگلکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته منقش خرچنگ های نعل اسبی درایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجممنابع انرژي پاک سرچشمه حکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند چیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشو