دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

قدرت انسان در نگاه به ابعادی فراتر از ابعاد مرسوم

قدرت انسان برای نگاه در ابعادی فراتر از ابعاد مرسوم

قدرت انسان برای شکستن صندوق عادتها و حافظه ها

شاید گرانش و حتی زندگی در جهان دو بُعدی امکانپذیر باشد!

دانشمندان مدتهاست با یک مفهوم فلسفی عجیب که بعنوان «اصل انسانی» شناخته می شود، در کلنجار هستند.(آیا فقط انسان مادی، در همه جهان ها به عنوان موجود هوشمند به حساب می آید؟ آیا انسان، به خصوص انسان مادی با دید تنگ مادی، فرمانده گیتی است؟!)

مسئله این است آیا انسان مادی، باید خود را ویژه بداند؟ با وجود قوانین فیزیکی- که به نظر می رسد به شکل مطلوبی میتوانند زندگی هوشمندانۀ ما را توصیف کنند- باید دلایل دیگری هم برای ظهور انسان، وجود داشته باشد.

یکی از توضیحات کاربردی و جذابی- که میتوان در این خصوص ارائه داد- به مفهوم گرانش و فضا-زمان باز میگردد. ما در زنجیرهای از تسلسل فضای سه بعدی و بعد زمان زندگی می کنیم، اما سوالی که وجود دارد این است که آیا این فرمول ۳ + ۱، تنها فرمول ممکن برای زندگی است؟

داشتن بیش از یک بُعد زمانی، قابلیت ِ پیشبینی ما را گسترش میدهد و وجود ابعادی بیشتر در فضا، ممکن است باعث ناپایداری مدار زمین می گردد، زیرا احتمالا وجود منظومهشمسی در این صورت، غیرممکن خواهد بود.

(نظریه چند جهانی- که اولین بار هیو اورتبا توجه به شرایط ثابت کیهانی بیان نمود- ما را به قبل از انفجار بزرگ میبرد و این بازگشت، هرگز آسان نیست، زیرا در نقطه تکینگی، قوانین فیزیک مرسوم، کار نمیکند.

در اوج چگالی و حرارت تکینگی، شرایط کاملا متفاوت است و منظور از چند جهانی هم منظور، تصور زمین به عنوان یک جهان و سیاره دیگر و منظومه دیگر، به عنوان جهان دیگر نیست بلکه منظور جهان های بعد از تکینگی در حدود سیزده میلیارد سال قبل و جهان قبل از تکینگی است.

بر اساس نظریه ریسمان ها، ابعاد در کیهان ما در حدود 26 بعد است و در شرایطی که حذف کردن یا اضافه کردن یک بعد، همه نگاه ما را به هستی متفاوت و وجود کیهان را دگرگون میکند، تصور 26 بعد، واقعا غریب مینماید!

تصور کنید به جای سه بعد در جهانی دو بعدی، مانند صفحه تخت زندگی میکردیم. در این شرایط واقعا تصور بعد سوم وحشتناک و یا شاید، غیر مجاز بود. این مطلب در فیلمی- که لینک آن ارائه شده است- بیان میشود.

به همین ترتیب از بعد سوم تا چهارم یعنی از جهان سه بعدی تا تصور بعد زمان و امکان گذر از آن و دیدن آینده و گذشته، شگفت انگیز مینماید و به همین ترتیب، گذشتن پس از بعد چهارم تا ابعاد بعدی همین گونه است و اصلا تصور آن، کار دشواری است.

راه دوری نرویم.

هندسه قدیمی اقلیدسی، هندسه تخت روی صفحه کاغذ است و محاسبات ریاضی برای آن انجام میشود و گذشتن از این هندسه تخت و رسیدن به هندسه جهان دارای خمش، نیازمند محاسبات بسیار سخت ریاضی است که برای بسیاری از دانشمندان این رشته ها هم درک آن، دشوار است و این مطلب در نسبیت عام اینشتاین با کار روی فضاهای خمیده و محاسبات پیچیده ریاضی، انجام شد و امروز ما را با حقایقی مانند امکان سفر به گذشته یا امکان کند کردن زمان و کرمچاله و امکان جوان ماندن در سفر به تونل زمان، مواجه کرده است و گذر از این نسبیت چهار بعدی تا بعد پنجم و ... ما را با حقایق بسیار دیگری مواجه میکند که برای ما در زمان حاضر، نه فقط ناشناخته بلکه بسیار شگفت آور و دور از ذهن و حتی گاهی ممنوع و دارای مجازات، تصور میشود!)

استدلال های موجود در رابطه با وجود ابعاد کمتر از سه بعد، چندان مستدل نیستند.(تصور ناکامل جهان دو بعدی، چیز غریبی نیست. در گذشته در ابتدای پیدایش چشم، موجودات زنده به دلیل تخت بودن ساختار چشم، جهانشان اگر نمی توانستند با دیگر احساسات مانند حس لامسه، به بعد سوم پی ببرند، جهانی دو بعدی بود.

به همین ترتیب یک انسان اگر تک چشمی باشد یا یکی از چشمهای خود را در ابتدای زندگی از دست بدهد و تصور بعد سوم را در ابتدای زندگی نیاموخته باشد و نیز قدرت درک بعد سوم را با حس لامسه نداشته باشد، اینگونه است

(معمولا این توانایی در مغز انسان وجود دارد. البته تصور فردی- که از ابتدای زندگی نتوانسته است با بینایی، بعد سوم را درک کند و نتوانسته است، بعد سوم را قبل از لامسه با دیدن بیاموزد، برای ما- که بر اساس بینایی لمس میکنیم- دشوار است!))

فیزیکدان “جیمز اسکارگیل” اخیراً مقالهای را درarXivمنتشر کرده است- که نشان می دهد گرانش در جهان ۲ + ۱ بُعدی نیز امکانپذیر است؛ شاید در آن شرایط، نظریۀ گرانش مانند حالا کار نکند، اما وجود مدارهای پایدار، امکانپذیر خواهد بود.

اسکارگیل تصمیم گرفت، بیشتر در این مورد تحقیق کند. او پس از اثبات این که گرانش در چنین ابعادی عملی خواهد بود (البته به نحو متفاوتی)، به دنبال راههایی برای اثبات امکان ِ حیات در چنین ابعادی است. او به دنبال رویکرد سادهای برای توصیف ِ حیات بر اساس مفاهیم ریاضی است، گرچه قطعا توصیفاتی که او

به دنبال آنهاست همانند اشکال ِ هندسی تختستان ابوت نیست.

“اسکارگیل که در دانشگاه کالیفرنیا کار می کند در خصوص کارهایش میگوید: من تحقیقاتی را انجام دادهام که خواص شبکههای عصبی بیولوژیکی را نشان میدهند و نمودارهایی را ایجاد کردهام که به نظر می رسد، میتوانند بسیاری از خواصی را- که توصیفشان برای مغزهای پیچیده مهم است- به نمایش بگذارند.

این شبکهها بسیار پیچیده هستند، اما همانطور که این محقق اظهار داشته است، قطعاً بر اساس آنها نمی توان اظهار داشت که یک مغز پیچیده در دنیای گرانشی عجیب و غریب ۲ بُعدی،وجود دارد. در حقیقت همانطور که اسکارگیل میگوید: شاید شبکههای پیچیدۀ او نیاز به بازنگری بیشتری داشته باشند.(شبکه های مصنوعی برای بازنمایش ابزار هوش، هرچند نمایی از قدرت ابزار هوش انسان خواهند داشت ولی خود این شبکه ها به عنوان هوش مصنوعی میتواند بسیار فراتر از مغز کنونی انسان هم برود به خصوص آنکه نیازمند مصرف انرژی زیاد مانند نورون ها نیست.

یکی از علل محدود شدن رشد مغز در زمان فعلی مصرف زیاد انرژی توسط سلول های عصبی است. از سوی دیگر پیشرفت های پزشکی و تکنولوژیک در تشخیص بیماری ها، نقش انتخاب طبیعی را در تکامل انسان به طور عام و تکامل مغز به صورت خاص کاهش داده است و راهی برای توسعه ابزار هوش در زمان حاضر جز توسعه مصنوعی ابزار هوش؛ چه با تکنیک های مهندسی ژنتیکی و تولید مغز بیولوژیک مصنوعی و چه از طریق تولید هوش مصنوعی در سیستم های کامپیوتری پیشرفته، نیست و امروز با پیشرفت کامپیوترها- که به کامپیوتر کوانتومی رسیده است- امکان محاسبات میلیون ها برابر سرعت پردازش مغز انسان وجود دارد.)

(شبکه های عصبی پیچیده کنونی مغز در دید دو چشمی امکان دید سه بعدی را فراهم کرده است ولی در گذشته ای نه چندان دور، موجودات ابتدایی با امکان مشاهده فقط دو بعد به دلیل چشم تخت وجود داشته اند و امروز در سایه تجهیزات اضافی کیهان شناسی، امکان مشاهده ابعاد بالاتر از سه بعد و سفر به ابتدای کیهان فراهم شده است و دیری نخواهد پایید که پیشرفت هوش مصنوعی ما را با ابعاد فراتر عالم، مواجه خواهد کرد.)

اگر یک جهان ۳ + ۱ بُعدی تنها جهانی نیست که میتوان در آن زندگی کرد، میتوان چنین استدلال کرد که شاید یک جهان ۲ بُعدی دیگر هم وجود داشته باشد. شاید یک نظریه کاملتر از فیزیک(یا در نظر گرفتن بهتر شبکههای عصبی بیولوژیکی) به ما در توجیه این مسئله کمک کند.

(شبکه های عصبی مغز کنونی ما امکان زندگی در جهانی فراتر از سه بعد را دارد و نمونه آن، توانایی دانشمندانی مانند اینشتاین برای گذشتن از ابعاد کنونی است. شاید عادت های مرسوم ما سبب شود شبکه های عصبی مغز ما در چارچوبهای خاصی کارکند ولی گذشتن از این چارچوب های محدود، هنر سلول ها و شبکه های منعطف مغزی است؛ به خصوص که با پیشرفت هوش مصنوعی، این شبکه ها با سرعت سرسام آوری رو به توسعه خواهند رفت؛ بدون آنکه بار و هزینه زیادی را بر فرد دارای آن تحمیل کنند.)

ترجمه: سهیلا دوست پژوه/سایت علمی بیگ بنگ

منبع:iflscience.com

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=87103

https://bigbangpage.com/physics/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF%DB%8C/

زندگی در دنیای دو بعدی 👇👇
https://youtu.be/fv0MZs6yIjk


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتسلیم شدن از نورون شروع ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهزیباترین چیز در افزایش سهاوکينگ پیش از مرگش رسالافراد آغاز حرکت خودشان ربرین نت به جای اینترنتاطلاعاتی عمومی در مورد مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز به تنهایی برای فرهنگ سفرنامه سفر به بم و جنوب واکنش های ناخودآگاه و تقانسان عامل توقف رشد مغزبزرگ شدن تقریبا ناگهانی بیان ژن های اسکیزوفرنی دحساسیت روانی متفاوتنقش ژنتیک در درمان اختلاساخت شبکه عصبی با الفباییک پیشنهاد خوب برای آسان ایا بدون زبان میتوانیم تتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها و موجودات درياشواهدی از دنیسوان(شبه نئکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تکامل زبانفرگشت و تکامل تصادفی محض داروی جدید s3 در درمان ام چگونه مغز پیش انسان یا همعلایم کمبود ویتامین E را کجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتاثیر کپسول نوروهرب بر سلرزش ناشی از اسیب به عصبدرمانهای بیماری پارکینسنخستین تصویر از سیاهچالهصفحه اصلیگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر انتخاب از طرف محیط میدان مغناطيسي زمین بشر رویا بخشی حقیقی از زندگی نظریه تکامل در درمان بیمپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج چیستمغز مادران و کودکان در زمزیرفون داروی ضد ام اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالافزایش قدرت ادراکات و حسبرای پیش بینی آینده مغز داطلاعاتی عمومی در مورد مجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز برای فراموشی بیشتر کسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن کرونا از حقیقت تاتانعطاف پذیری مکانیسمی علبسیاری از بیماری های جدیبیست تمرین ساده برای جلوخلاصه ای از مطالب همایش منقش آتش در رسیدن انسان بهساخت شبکه عصبی مصنوعی با یکی از علل محدودیت مغز امایا تکامل هدفمند استتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشاهکار قرنکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تکامل ساختار رگهای مغزی فراموش کارها باهوش تر هسداروی جدید ضد میگرنچگونه هموساپينس بر زمین علت خواب آلودگی بعد از خوکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتاثیر کپسول نوروهرب بر سلزوم سازگاری قانون مجازادرک فرد دیگر و رفتارهای انرمش های مفید در سرگیجهسوالات پزشکیگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر احتمالی عصاره تغلیمکانیزمهای دفاعی در برابرویا تخیل یا واقعیتهفت چیز که عملکرد مغز تو پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن ریواستیگمینهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز چون ابزار هوش است دلیزبان مشترک ژنتیکی موجوداهدف یکسان، در مسیرهای متافزایش مرگ و میر سندرم کوبرخی نکات از گاید لاین پربلندی در ذهن ما درک بلندیحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سفری به آغاز کیهانواکسن کرونا ساخته شده تواولین هیبرید بین انسان وبعد از کرونابیشتر کمردردها نیازی به خونریزی مغز در سندرم کوونقش انتخاب از طرف محیط، نساختار شبکه های مغزی ثابیافته های نوین علوم پرده ایرادهای موجود در خلقت بتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقص در تشخیص هیجانات عامشبیه سازی میلیون ها جهان کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از تکامل شناخت انسان با کشففراموشی همیشه هم بد نیستداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه آن شکری که می خوریمعوامل موثر در پیدایش زباکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازادرک و احساسنرمشهای مهم برای تقویت عپیامهای کاربرانگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ترکیبات استاتین (سما انسانها چه اندازه نزدرویاها از مغز است یا ناخوهفت سین یادگاری از میراث پرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج عدم توازن بین نورون مغز چگونه صداها را فیلتر زبان چهار حرفی حیات زمینهدف از تکامل مغزافسردگی و اضطراب در بیمابرخی اثرات مضر ویتامین دبه زودی شبکه مغزی به جای حقیقت خواب و رویامغز بزرگ چالش است یا منفعسلولهای بنیادی مصنوعی درواکسن دیگر کرونا ساخته شاولین مورد پیوند سر در انتفاوت مغز انسان و میمون هبا هوش مصنوعی خودکار روبخواندن ، یکی از شستشو دهننقش اتصالات بین سلولهای سازگاری با محیط بین اجزایادگیری مهارت های جدید داگر نعمت فراموشی نبود بستولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقطه بی بازگشتشبیه سازی سیستم های کوانکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندتئوری تکامل امروز در درمفرایند تکامل و دشواری هاداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه انتظارات بر ادراک عوامل ایجاد لغت انسانی و کشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابدرک احساسات و تفکرات دیگچرا مغزهای ما ارتقا یافت سایتهای دیگرگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر دپاکین بر بیماری مما انسانها چه اندازه نزدرویاهای پر رمز و حیرتی درهمیشه اطمینان تو بر خدا بآلودگی هوا و ویروس کروناآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تغییر الگوی رشد مغزی با زمغز ناتوان از توجیه پیدازبان و کلمه حتی برای کسانهدف از خلقت رسیدن به ابزاالکتروتاکسی(گرایش و حرکبرخی اختلالات عصبی مثانهبوزون هیگز چیستحقیقت راستین انسان علم بمغز بزرگ چالشهای پیش روسلسله مباحث هوش مصنوعیواکسن دیگری ضد کرونا از داولین تصویر در تاریخ از ستفاوت های بین زن و مرد فقبار سنین ابزار هوشمندی اخواب سالم عامل سلامتینقش حفاظتی مولکول جدید دسخن پاک و ثابتیادآوری خواب و رویااگر نعمت فراموشی نبود بستومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میچند جهانیشباهت زیاد بین سلول هاي عکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط تئوری تکامل در پیشگیری و فرایند حذف برخی اجزای مغداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه باغبانی باعث کاهش عواملی که برای ظهور لغت اکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حدرک تصویر و زبان های مخلتچرا پس از بیدار شدن از خوگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر داروهای ضد التهاب ما با کمک مغز خود مختاريمرویای شفافهمیشه عسل با موم بخوریمآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسممرگ انتقال است یا نابود شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تغییر زودتر اتصالات مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی زبان و بیان نتیجه ساختماهزینه ای که برای اندیشیدالتهاب شریان تمپورالبرخی بیماری ها که در آن ببیماری های مغز و اعصاب و حمله ویروس کرونا به مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسم زنبور ، کلیدی برای وارواکسن سرطاناولین سلول مصنوعیتفاوتهای جنسیتی راهی برابارداری بدون رحمخواب سالم عامل سلامتی و ینقش حیاتی تلومر دی ان آ دسریعترین کامپیوتر موجودژن هوش و ساختارهای حیاتی اگر تلاش انسان امروز براتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب چندین ماده غذایی که ماننشباهت زیاد بین سلول هاي عکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هتا 20 سال آینده مغز شما به فرد حساس از نظر عاطفی و بدر مانهای کمر دردچگونه تکامل مغزهای کنونیعوارض ازدواج و بچه دار شدکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویادرک عمیق در حیواناتچرا بیماری های تخریبی مغگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما تحت کنترل ژنها هستیم یروبات های ریز در درمان بیهوموارکتوس ها ممکن است دآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مراحل ارتقای پله پله کیهراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتغییر عمودی سر انسان از پمغز آیندگان چگونه است ؟زبان و بیان، در سایه پیشرهزینه سنگین انسان در ازاامیوتروفیک لترال اسکلروبرخی بیماری های خاص که بدبیماری گیلن باره و بیمارحوادث روزگار از جمله ویرمغز حریص برای خون، کلید تسودمندی موجودات ابزی بر واکسنی با تاثیر دوگانه ااوکرلیزوماب داروی جدید شتقلید مرحله ای نسبتا پیشبازگشت از آثار به سوی خداخواب عامل دسته بندی و حفطنقش خرچنگ های نعل اسبی درسرگیجه از شایعترین اختلاژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار هوش در حال ارتقا ازتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(چه زیاد است بر من که در ایشش مرحله تکامل چشمکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همتاثیر مشاهده بر واقعیت بقیچی ژنتیکیدر محل کار ارزش خودت را بچگونه جمعیت های بزرگ شکل عید نوروز مبارکگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنحنی که ارتباط بین معرفدرگیری قلب در بیماری ویرچرا حیوانات سخن نمی گوینپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبروح رهاییهوش مصنوعی می تواند بر احآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مزایای شکلات تلخ برای سلراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا خداباوری محصول تکاملبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز تغییرات منطقه بویایی مغزمغز انسان ایا طبیعتا تمازبان و تکلم برخی بیماریههزاران سال چشم های بینا وامید درمان کرونا با همانبرخی توجهات در ببمار پاربیماری ای شبیه آلزایمر و حافظه و اطلاعات در کجاست مغز زنان جوانتر از مغز مرسیاهچاله و تکینگی ابتدایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغايندگان چگونه خواهند دیدتلقین اطلاعات و حافظهبازسازي مغز و نخاع چالشی خودآگاهی و هوشیارينقش داروهاي مختلف معروف سردرد میگرن در کودکانژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریچهار میلیارد سال تکامل بششمین کنگره بین المللی سکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین تاثیر نگاه ناظر هوشیار بقانون مندی نقشه ژنتیکی مدر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه جمعیت های بزرگ شکل عامل کلیدی در کنترل کارآگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشأ اطلاعات و آموخته ها درگیری مغز در بیماری کویچرا حجم مغز گونه انسان درپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی و کشف زبان هایآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش احساسیآیا دلفین ها می تواند از بحثی درباره هوش و تفاوتهازدواج های بین گونه ای، رتغییرات تکاملی سر انسان مغز انسان برای ایجاد تمدزبان و شناخت حقیقت قسمت چهستي مادي ای که ما کوچکترامگا سه عامل مهم سلامتبرخی روش های تربیتی کودکبیماری ای شبیه ام اس مولتحافظه و اطلاعات در کجاست مغزهای کوچک بی احساسسیاره ابلهانوبینار اساتید نورولوژی دايا اراده آزاد توهم است یتلاش هایی در بیماران قطع بحتی علمی درباره تمایل بخودآگاهی و هوشیارينقش روزه داری در سالم و جسردرد و علتهای آنژنها ، مغز و ارادهابزار بقای موجود زنده از توسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریچهار ساعت پس از کشتار خوکصرع و درمان های آنکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موتاثیر نگاه انسان بر رفتاقانون جنگلدر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه حافظه را قویتر کنیعادت کردن به نعمتگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش درگیری مغز در بیماران مبچرا خشونت و تعصبپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاهخواری بر مشکلات نخاعیراه پیروزی در زندگی چیستهوش احساسیآیا دست مصنوعی به زودی قابحثی درباره هوش و تفاوتهاستفاده از هوش مصنوعی در ثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت اهستی ما پس از شروعی چگال امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبرخی سلولهای عصبی در تلابیماری بیش فعالیحافظه و اطلاعات در کجاستمغزتان را در جوانی سیمکشسیاره ابلهانوراپامیل در بارداریايا اراده آزاد توهم است یتلاشی برای درمان قطع نخابحث درباره پیدایش و منشاخانواده پایدارنقش رژیم غذایی بر رشد و اسردرد تنشنژنهای مشترک بین انسان و وابزار بقای موجود زنده از توصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسنوار مغزی روشی مهم در تشخضررهای مصرف شکر و قند بر کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر نگاه انسان بر رفتاقانونمندی و محدودیت عالمدرمان های بیماری آلزایمرنگاه محدود و تک جانبه، مشعارضه جدید ویروس کرونا سگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان درگیری مغزی در سندرم کووچرا در مغز انسان، فرورفتپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی الفاگوآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات بین دو همسر و برخیراست دستی و چپ دستیهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا رژیم غذایی گیاهی سلابحثی درباره هوش و تفاوتهاستیفن هاوکینگ در مورد هجمجمه انسان های اولیهمغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت دو هر کس تقوای خدا پیشه کنانفجار و توقف تکاملی نشابرخی سيناپسها طی تکامل و بیماری تی تی پیحس چشایی و بویایینقش قهوه در سلامتیسیر آفرینش از روح تا مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قای آنکه نامش درمان و یادشتلاشی تازه برای گشودن معبحثی در مورد نقش ویتامينخارق العاده و استثنایی بنقش رژیم غذایی در رشد و اسردرد سکه ایژنهای هوش ، کدامندابزار بقای موجود زنده از توصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی نورون هاي مصنوعی می توانضررهای شکر بر سلامت مغزکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدتاثیر ویتامین دی بر بیماقارچ بی مغز در خدمت موجوددرمان های جدید میگرننگاه انسان محدود به ادراعدم توقف تکامل در یک انداگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکندرگیری اعصاب به علت میتوچراروياها را به یاد نمی آپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاریخ همه چیز را ثبت کردهمشکلات روانپزشکی پس از سرشته نوروایمونولوژی و نقهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا رژیم غذایی گیاهی سلابحثی درباره هوش و تفاوتهاستیفن هاوکینگ در تفسیر جنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان رو به کوچک تر شزبان و شناخت حقیقت قسمت سوقت نهيب هاي غير علمي گذشانواع سکته های مغزیبررسي علل احتمالي تغيير بیماری ضعف عضلات نزدیک بحس و ادراک (قسمت اول )نقش مهاجرت در توسعه نسل اسیستم تعادلی بدنورزش هوازی ، بهترین تمریایندرالتلاشی جدید در درمان ام اسبحثی جالب درباره محدودیتخدا موجود استنقش زبان در سلطه و قدرت اسرعت فکر کردن چگونه استکلرال هیدرات برای خوابانابزار بقای موجود زنده از توضیحی ساده در مورد هوش مفلج بل، فلجی ترسناک که آندانشمندان روشی برای تبدینورون های ردیاب حافظهطوفان فقر و گرسنگی و بی سکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتاثیر ویروس کرونا بر مغز قبل از انفجار بزرگدرمان های جدید در بیماری نگاهی بر قدرت بینایی دراعسل طبیعی موثر در کنترل بگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندذهن چند جانبه نیازمند نگچراروياها را به یاد نمی آپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دروش صحبت کردن در حال تکامروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مشکلات روانپزشکی در عقب رشد مغز علت تمایل انسان بهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا راهی برای رفع کم آبی بحثی درباره احساسات متفااستخوان های کشف شده، ممکجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان رو به کوچکتر شدزبان، وسیله شناسایی محیطوقتی فهمیدی خطا کردی برگانگشت نگاری مغز نشان میدبررسی و اپروچ جدید بر بیمبیماریهای تحلیل عضلانی احس و ادراک (قسمت دوم )نقش محیط زندگی و مهاجرت دسیستم دفاعی بدن علیه مغز ورزش و میگرنایا کوچک شدن مغزانسان التمایل زیاد به خوردن بستنبحثی در مورد نقش کلسیم و خطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از تکنولوژی جدید که سلول‌هفلج خوابداروهای مصرفی در ام اسنوروپلاستیسیتی چیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتاثیر ژنها بر اختلالات خقدم زدن و حرکت دید را تغیدرمان های رایج ام اسنگاهی بر توانایی اجزاي بعصب حقوق نورولووگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندرقیبی قدرتمند در برابر منزاع بین جهل و علم رو به پپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظمخچه فراتر از حفظ تعادلروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل سلولهای محافط به سمشاهده آینده از روی مشاهزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوشیاری کوانتومیآیاما مقهور قوانین فیزیکبحثی درباره احساساتی غیراستروژن مانند سپر زنان دجهش های ژنتیکی مفید در سامغز ایندگان چگونه استسفر نامه سفر به بم و جنوب ویتامین E برای فعالیت صحاندوهگین نباش اگر درب یا بررسی سیستم تعادلی بدن ابیهوش کردن در جراحی و بیمحس و ادراک قسمت چهارمنقش نظام غذایی در تکامل مسکته مغزیورزش بهترین درمان بیش فعایا این جمله درست است کسیتمدن قدیمی ای در جنوب ایربحثی در مورد عملکرد لوب فخطا در محاسبات چیزی کاملنقش سجده بر عملکرد مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از تکامل مداومفلج خواب چیستداروهای ضد بیماری ام اس ونوشیدن چای برای مغز مفید ظهور امواج مغزی در مغز مصکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر کلام در آیات کلام بقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان های علامتی در ام اسناتوانی از درمان برخی ویعضلانی که طی سخن گفتن چقدگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل رموزی از نخستین تمدن بشرنزاع بین علم و نادانی رو پیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازینمعنی روزهزندگی هوشمند در خارج از زهوش، ژنتیکی است یا محیطیآزمون ذهنی گربه شرودینگربخش دیگری در وجود انسان هاصول سلامت کمرجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز ابزار برتر بقاسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین E در چه مواد غذایانسان قدیم در شبه جزیره عبررسی علل کمر درد در میانبیوگرافیحس و ادراک قسمت پنجمنقش هورمون های تیروئید دسانسور از روی قصد بسیاری ورزش در کمر دردایا ابزار هوشمندی یا مغز تمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعینقش غذاها و موجودات درياشناخت و معرفت، و نقش آن دکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از تکامل چشمفیلمی بسیار جالب از تغییداروی فامپیریدین یا نورلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک علم به ما کمک میکند تا موکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر کپسول نوروهرب بر نلوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان ژنتیکی برای نوآوریناتوانی در شناسایی چهره مقالاتگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که برمز و رازهای ارتباط غیر کنزاع بین علم و جهل رو به پپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازینمغز فکر میکند مرگ برای دیزونا به وسیله ویروس ابله هیچگاه از فشار و شکست نترإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبرنامه و ساختار پیچیده ماضطراب و ترسجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز از بسیاری حقایق می گرسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین دی گنجینه ای بزرانسان جدید از چه زمانی پابزرگ شدن مغز محدود به دوربیوگرافیحس و ادراک قسمت سومنقش هورمون زنانه استروژنسانسور بر بسیاری از حقایوزوز گوشایا بیماری ام اس (مولتیپتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختنقش غذاها و موجودات درياشناسایی سلول های ایمنی اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از تکامل ابزار هوش ، راه پر فیزیکدانان ماشینی برای تداروی تشنجی دربارداریچیزی خارج از مغزهای ما نیعلایم کمبود ویتامین E را کاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتاثیر کپسول نوروهرب بر تلبخند بزن شاید صبح فردا زدرمان جدید میگرن با انتی نخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر ویتامین دی بر بیماگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به تاثیر گیاهخواری بر رشد و میگرن شدید قابل درمان اسرویا و خبر از آیندهنظام مثبت زندگیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر درجه حرارت بر عملک