دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

قدرت انسان در نگاه به ابعادی فراتر از ابعاد مرسوم

قدرت انسان برای نگاه در ابعادی فراتر از ابعاد مرسوم

قدرت انسان برای شکستن صندوق عادتها و حافظه ها

شاید گرانش و حتی زندگی در جهان دو بُعدی امکانپذیر باشد!

دانشمندان مدتهاست با یک مفهوم فلسفی عجیب که بعنوان «اصل انسانی» شناخته می شود، در کلنجار هستند.(آیا فقط انسان مادی، در همه جهان ها به عنوان موجود هوشمند به حساب می آید؟ آیا انسان، به خصوص انسان مادی با دید تنگ مادی، فرمانده گیتی است؟!)

مسئله این است آیا انسان مادی، باید خود را ویژه بداند؟ با وجود قوانین فیزیکی- که به نظر می رسد به شکل مطلوبی میتوانند زندگی هوشمندانۀ ما را توصیف کنند- باید دلایل دیگری هم برای ظهور انسان، وجود داشته باشد.

یکی از توضیحات کاربردی و جذابی- که میتوان در این خصوص ارائه داد- به مفهوم گرانش و فضا-زمان باز میگردد. ما در زنجیرهای از تسلسل فضای سه بعدی و بعد زمان زندگی می کنیم، اما سوالی که وجود دارد این است که آیا این فرمول ۳ + ۱، تنها فرمول ممکن برای زندگی است؟

داشتن بیش از یک بُعد زمانی، قابلیت ِ پیشبینی ما را گسترش میدهد و وجود ابعادی بیشتر در فضا، ممکن است باعث ناپایداری مدار زمین می گردد، زیرا احتمالا وجود منظومهشمسی در این صورت، غیرممکن خواهد بود.

(نظریه چند جهانی- که اولین بار هیو اورتبا توجه به شرایط ثابت کیهانی بیان نمود- ما را به قبل از انفجار بزرگ میبرد و این بازگشت، هرگز آسان نیست، زیرا در نقطه تکینگی، قوانین فیزیک مرسوم، کار نمیکند.

در اوج چگالی و حرارت تکینگی، شرایط کاملا متفاوت است و منظور از چند جهانی هم منظور، تصور زمین به عنوان یک جهان و سیاره دیگر و منظومه دیگر، به عنوان جهان دیگر نیست بلکه منظور جهان های بعد از تکینگی در حدود سیزده میلیارد سال قبل و جهان قبل از تکینگی است.

بر اساس نظریه ریسمان ها، ابعاد در کیهان ما در حدود 26 بعد است و در شرایطی که حذف کردن یا اضافه کردن یک بعد، همه نگاه ما را به هستی متفاوت و وجود کیهان را دگرگون میکند، تصور 26 بعد، واقعا غریب مینماید!

تصور کنید به جای سه بعد در جهانی دو بعدی، مانند صفحه تخت زندگی میکردیم. در این شرایط واقعا تصور بعد سوم وحشتناک و یا شاید، غیر مجاز بود. این مطلب در فیلمی- که لینک آن ارائه شده است- بیان میشود.

به همین ترتیب از بعد سوم تا چهارم یعنی از جهان سه بعدی تا تصور بعد زمان و امکان گذر از آن و دیدن آینده و گذشته، شگفت انگیز مینماید و به همین ترتیب، گذشتن پس از بعد چهارم تا ابعاد بعدی همین گونه است و اصلا تصور آن، کار دشواری است.

راه دوری نرویم.

هندسه قدیمی اقلیدسی، هندسه تخت روی صفحه کاغذ است و محاسبات ریاضی برای آن انجام میشود و گذشتن از این هندسه تخت و رسیدن به هندسه جهان دارای خمش، نیازمند محاسبات بسیار سخت ریاضی است که برای بسیاری از دانشمندان این رشته ها هم درک آن، دشوار است و این مطلب در نسبیت عام اینشتاین با کار روی فضاهای خمیده و محاسبات پیچیده ریاضی، انجام شد و امروز ما را با حقایقی مانند امکان سفر به گذشته یا امکان کند کردن زمان و کرمچاله و امکان جوان ماندن در سفر به تونل زمان، مواجه کرده است و گذر از این نسبیت چهار بعدی تا بعد پنجم و ... ما را با حقایق بسیار دیگری مواجه میکند که برای ما در زمان حاضر، نه فقط ناشناخته بلکه بسیار شگفت آور و دور از ذهن و حتی گاهی ممنوع و دارای مجازات، تصور میشود!)

استدلال های موجود در رابطه با وجود ابعاد کمتر از سه بعد، چندان مستدل نیستند.(تصور ناکامل جهان دو بعدی، چیز غریبی نیست. در گذشته در ابتدای پیدایش چشم، موجودات زنده به دلیل تخت بودن ساختار چشم، جهانشان اگر نمی توانستند با دیگر احساسات مانند حس لامسه، به بعد سوم پی ببرند، جهانی دو بعدی بود.

به همین ترتیب یک انسان اگر تک چشمی باشد یا یکی از چشمهای خود را در ابتدای زندگی از دست بدهد و تصور بعد سوم را در ابتدای زندگی نیاموخته باشد و نیز قدرت درک بعد سوم را با حس لامسه نداشته باشد، اینگونه است

(معمولا این توانایی در مغز انسان وجود دارد. البته تصور فردی- که از ابتدای زندگی نتوانسته است با بینایی، بعد سوم را درک کند و نتوانسته است، بعد سوم را قبل از لامسه با دیدن بیاموزد، برای ما- که بر اساس بینایی لمس میکنیم- دشوار است!))

فیزیکدان “جیمز اسکارگیل” اخیراً مقالهای را درarXivمنتشر کرده است- که نشان می دهد گرانش در جهان ۲ + ۱ بُعدی نیز امکانپذیر است؛ شاید در آن شرایط، نظریۀ گرانش مانند حالا کار نکند، اما وجود مدارهای پایدار، امکانپذیر خواهد بود.

اسکارگیل تصمیم گرفت، بیشتر در این مورد تحقیق کند. او پس از اثبات این که گرانش در چنین ابعادی عملی خواهد بود (البته به نحو متفاوتی)، به دنبال راههایی برای اثبات امکان ِ حیات در چنین ابعادی است. او به دنبال رویکرد سادهای برای توصیف ِ حیات بر اساس مفاهیم ریاضی است، گرچه قطعا توصیفاتی که او

به دنبال آنهاست همانند اشکال ِ هندسی تختستان ابوت نیست.

“اسکارگیل که در دانشگاه کالیفرنیا کار می کند در خصوص کارهایش میگوید: من تحقیقاتی را انجام دادهام که خواص شبکههای عصبی بیولوژیکی را نشان میدهند و نمودارهایی را ایجاد کردهام که به نظر می رسد، میتوانند بسیاری از خواصی را- که توصیفشان برای مغزهای پیچیده مهم است- به نمایش بگذارند.

این شبکهها بسیار پیچیده هستند، اما همانطور که این محقق اظهار داشته است، قطعاً بر اساس آنها نمی توان اظهار داشت که یک مغز پیچیده در دنیای گرانشی عجیب و غریب ۲ بُعدی،وجود دارد. در حقیقت همانطور که اسکارگیل میگوید: شاید شبکههای پیچیدۀ او نیاز به بازنگری بیشتری داشته باشند.(شبکه های مصنوعی برای بازنمایش ابزار هوش، هرچند نمایی از قدرت ابزار هوش انسان خواهند داشت ولی خود این شبکه ها به عنوان هوش مصنوعی میتواند بسیار فراتر از مغز کنونی انسان هم برود به خصوص آنکه نیازمند مصرف انرژی زیاد مانند نورون ها نیست.

یکی از علل محدود شدن رشد مغز در زمان فعلی مصرف زیاد انرژی توسط سلول های عصبی است. از سوی دیگر پیشرفت های پزشکی و تکنولوژیک در تشخیص بیماری ها، نقش انتخاب طبیعی را در تکامل انسان به طور عام و تکامل مغز به صورت خاص کاهش داده است و راهی برای توسعه ابزار هوش در زمان حاضر جز توسعه مصنوعی ابزار هوش؛ چه با تکنیک های مهندسی ژنتیکی و تولید مغز بیولوژیک مصنوعی و چه از طریق تولید هوش مصنوعی در سیستم های کامپیوتری پیشرفته، نیست و امروز با پیشرفت کامپیوترها- که به کامپیوتر کوانتومی رسیده است- امکان محاسبات میلیون ها برابر سرعت پردازش مغز انسان وجود دارد.)

(شبکه های عصبی پیچیده کنونی مغز در دید دو چشمی امکان دید سه بعدی را فراهم کرده است ولی در گذشته ای نه چندان دور، موجودات ابتدایی با امکان مشاهده فقط دو بعد به دلیل چشم تخت وجود داشته اند و امروز در سایه تجهیزات اضافی کیهان شناسی، امکان مشاهده ابعاد بالاتر از سه بعد و سفر به ابتدای کیهان فراهم شده است و دیری نخواهد پایید که پیشرفت هوش مصنوعی ما را با ابعاد فراتر عالم، مواجه خواهد کرد.)

اگر یک جهان ۳ + ۱ بُعدی تنها جهانی نیست که میتوان در آن زندگی کرد، میتوان چنین استدلال کرد که شاید یک جهان ۲ بُعدی دیگر هم وجود داشته باشد. شاید یک نظریه کاملتر از فیزیک(یا در نظر گرفتن بهتر شبکههای عصبی بیولوژیکی) به ما در توجیه این مسئله کمک کند.

(شبکه های عصبی مغز کنونی ما امکان زندگی در جهانی فراتر از سه بعد را دارد و نمونه آن، توانایی دانشمندانی مانند اینشتاین برای گذشتن از ابعاد کنونی است. شاید عادت های مرسوم ما سبب شود شبکه های عصبی مغز ما در چارچوبهای خاصی کارکند ولی گذشتن از این چارچوب های محدود، هنر سلول ها و شبکه های منعطف مغزی است؛ به خصوص که با پیشرفت هوش مصنوعی، این شبکه ها با سرعت سرسام آوری رو به توسعه خواهند رفت؛ بدون آنکه بار و هزینه زیادی را بر فرد دارای آن تحمیل کنند.)

ترجمه: سهیلا دوست پژوه/سایت علمی بیگ بنگ

منبع:iflscience.com

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=87103

https://bigbangpage.com/physics/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF%DB%8C/

زندگی در دنیای دو بعدی 👇👇
https://youtu.be/fv0MZs6yIjk


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درک و احساسناتوانی در شناسایی چهره ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بفرگشت و تکامل تصادفی محض روش صحبت کردن در حال تکامهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان زندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیسفری به آغاز کیهانهستي مادي ای که ما کوچکترآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسریعترین کامپیوتر موجودیک پیشنهاد خوب برای آسان التهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییمغز بزرگ چالش است یا منفعشش مرحله تکامل چشمکوچک شدن مغز از نئاندرتاايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملنقش رژیم غذایی در رشد و اعضلانی که طی سخن گفتن چقدگالکانزوماب، دارویی جدیابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگنخاع ما تا پایین ستون فقرارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بفراموش کارها باهوش تر هسروشهای نو در درمان دیسک بهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دسلولهای بنیادی مصنوعی درهستی ما پس از شروعی چگال آیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیمغز مادران و کودکان در زمسرگیجه از شایعترین اختلایکی از علل محدودیت مغز امامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )مغز بزرگ چالشهای پیش روششمین کنگره بین المللی سکودک ایرانی که هوش او از ايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختنقش زبان در سلطه و قدرت امقالاتگامی در درمان بیماریهای ابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتنخستین تصویر از سیاهچالهارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتافراموشی همیشه هم بد نیستروشهای شناسایی قدرت شنواهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظسلسله مباحث هوش مصنوعیو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پمغز چون ابزار هوش است دلیسردرد و علتهای آنیادگیری مهارت های جدید دامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )مغز حریص برای خون، کلید تصرع و درمان های آنکودکان خود را مشابه خود تايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز انقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ویتامین دی بر بیماگاهی لازم است برای فهم و ابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرننوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتنرمش های مفید در سرگیجهارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتافرایند حذف برخی اجزای مغروشی برای بهبود هوش عاطفهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط موجودات مقهور ژنها هستندزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسممخچه ، فراتر از حفظ تعادلسم زنبور ، کلیدی برای وارویتامین E برای فعالیت صحآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصمغز چگونه صداها را فیلتر سردرد تنشنیادآوری خواب و رویاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارممغز زنان جوانتر از مغز مرضررهای مصرف شکر و قند بر کوری گذرای ناشی از موبایای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بنقش سجده بر عملکرد مغزصفحه اصلیگاهی مغز بزرگ چالش استابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به احساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرنرمشهای مهم برای تقویت عارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمافرد حساس از نظر عاطفی و بروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمیهمانهای ناخوانده عامل زبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مخچه ابزاري که وظیفه آن فسودمندی موجودات ابزی بر ویتامین E در چه مواد غذایآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهمغز آیندگان چگونه است ؟سردرد سکه ایژن هوش و ساختارهای حیاتی انفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجممغزهای کوچک بی احساسضررهای شکر بر سلامت مغزکی غایب شدی تا نیازمند دلایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تنقش غذاها و موجودات درياسوالات پزشکیگذر زمان کاملا وابسته به ابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خقانون مندی نقشه ژنتیکی مروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممیگرن سردردی ژنتیکی که بزبان و تکلم برخی بیماریههوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر مدارک ژنتیکی چگونه انسانسیاهچاله و تکینگی ابتدایویتامین دی گنجینه ای بزرآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان ایا طبیعتا تماسرعت فکر کردن چگونه استژن یا نقشه توسعه مغز و نقانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سوممغزتان را در جوانی سیمکشطی یکصد هزار سال اخیر هرچکاهش التهاب ناشی از بیماایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش غذاها و موجودات درياپیامهای کاربرانگربه شرودینگر و تاثیر مشابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراختلال در شناسایی حروف و اختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مچرا حیوانات سخن نمی گوینارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نقارچ بی مغز در خدمت موجودريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب میدان مغناطيسي زمین بشر زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش احساسیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مروری بر تشنج و درمان هایسیاره ابلهانواکنش های ناخودآگاه و تقآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان برای ایجاد تمدشلیک فراموشیژنها نقشه ایجاد ابزار هواندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتنقش قهوه در سلامتیظهور امواج مغزی در مغز مصکایروپاکتیک چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب نقش غذاها و موجودات درياسایتهای دیگرگزیده ای از وبینار یا کنفابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده اختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرچرا حجم مغز گونه انسان درارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تقدم زدن و حرکت دید را تغیریواستیگمینهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مکانیزمهای دفاعی در برابزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش عاطفی بیشتر در زنانازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر مرکز خنده در کجای مغز استسیاره ابلهانواکسن سرطانآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در سامغز انسان برای شادمانی طشنا در ابهای گرم جنوب نیژنها ، مغز و ارادهانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش منقش مهاجرت در توسعه نسل اعلم به ما کمک میکند تا موکاربرد روباتهای ريزنانوایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(نقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعآیا همه جنایت ها نتیجه بیاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کچرا در مغز انسان، فرورفتارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سقدرت انسان در نگاه به ابعرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمرگ انتقال است یا نابود شسیر آفرینش از روح تا مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز انسان برای شادمانی طشناخت و معرفت، و نقش آن دژنهای هوش ، کدامندانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهننقش هورمون های تیروئید دعلایم کمبود ویتامین E را کاربرد روباتهای ريز، در ایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پندارینقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه انتظارات بر ادراک آیا هوش ارثی دریافتی از پادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافچراروياها را به یاد نمی آارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سلوب فرونتال یا پیشانی مغرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوشیاری کوانتومیاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهمراحل ارتقای پله پله کیهسیستم تعادلی بدنوراپامیل در بارداریآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان رو به کوچک تر ششناسایی سلول های ایمنی اکلرال هیدرات برای خوابانانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتینقش ژنتیک در درمان اختلاعلایم کمبود ویتامین E را کجای مغز مسئول پردازش تجایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش سریعی که بدون احسادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیچراروياها را به یاد نمی آاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمزبان، وسیله شناسایی محیطهوش، ژنتیکی است یا محیطیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مزایای شکلات تلخ برای سلسیستم دفاعی بدن علیه مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان رو به کوچکتر شدشواهدی از دنیسوان(شبه نئکمردرد و علل آنانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و ینقش انتخاب از طرف محیط، نعلت خواب آلودگی بعد از خوکشف مکانیسم عصبی خوانش پایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی فلج بل، فلجی ترسناک که آنروح رهایینزاع بین جهل و علم رو به پاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یسفر نامه سفر به بم و جنوب هیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سمسیر دشوار تکامل و ارتقاسکته مغزیورزش هوازی ، بهترین تمریإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز ایندگان چگونه استشاهکار قرنکمردرد با پوشیدن کفش منااولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطنقش اتصالات بین سلولهای عوارض ازدواج و بچه دار شدکشف مکانیسمی پیچیده در باگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی چه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه حافظه را قویتر کنیارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشففلج خوابروزه داری و بیمار ی ام اس نزاع بین علم و نادانی رو از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینمشکلات نخاعیساخت شبکه عصبی با الفبایورزش و میگرنافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بمغز ابزار برتر بقاشبیه سازی میلیون ها جهان کنفرانس تشنج هتل کوثر اصاولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیارينقش حفاظتی مولکول جدید دعید نوروز مبارککشف ارتباط جدیدی از ارتباگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینگاهی بر قدرت بینایی دراارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمفلج خواب چیستروش مقابله مغز با محدودینزاع بین علم و جهل رو به پاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازارشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازینمشاهده آینده از روی مشاهساخت شبکه عصبی مصنوعی با ورزش بهترین درمان بیش فعافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست مغز از بسیاری حقایق می گرشبیه سازی سیستم های کوانکنگره بین المللی سردرد داولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیارينقش حیاتی تلومر دی ان آ دعامل کلیدی در کنترل کارآکشف جمجمه ای درکوه ایرهواگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی نگاهی بر توانایی اجزاي بارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و فیلمی بسیار جالب از تغییروش های صرفه جویی در ایجانظام مثبت زندگیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدسفرنامه سفر به بم و جنوب هدف از تکامل مغزآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع ممعنی روزهساختار شبکه های مغزی ثابورزش در کمر دردافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست مغز برای فراموشی بیشتر کشباهت زیاد بین سلول هاي عکنگره بین المللی سردرد داولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارنقش داروهاي مختلف معروف عسل طبیعی موثر در کنترل بگنجینه ای به نام ویتامین ابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای اثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسناتوانی از درمان برخی ویارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به فیزیکدانان ماشینی برای تروش هایی ساده برای کاهش انظریه تکامل در درمان بیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مسفرنامه سفر به بم و جنوب هزینه ای که برای اندیشیدآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستمغز فکر میکند مرگ برای دیسخن پاک و ثابتوزوز گوشالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شباهت زیاد بین سلول هاي عکندر در بیماریهای التهاباوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملنقش روزه داری در سالم و جعصب حقوق نورولووگیاه خواری و گوشت خوار کدابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای ا