دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

قدرت انسان در نگاه به ابعادی فراتر از ابعاد مرسوم

قدرت انسان برای نگاه در ابعادی فراتر از ابعاد مرسوم

قدرت انسان برای شکستن صندوق عادتها و حافظه ها

شاید گرانش و حتی زندگی در جهان دو بُعدی امکانپذیر باشد!

دانشمندان مدتهاست با یک مفهوم فلسفی عجیب که بعنوان «اصل انسانی» شناخته می شود، در کلنجار هستند.(آیا فقط انسان مادی، در همه جهان ها به عنوان موجود هوشمند به حساب می آید؟ آیا انسان، به خصوص انسان مادی با دید تنگ مادی، فرمانده گیتی است؟!)

مسئله این است آیا انسان مادی، باید خود را ویژه بداند؟ با وجود قوانین فیزیکی- که به نظر می رسد به شکل مطلوبی میتوانند زندگی هوشمندانۀ ما را توصیف کنند- باید دلایل دیگری هم برای ظهور انسان، وجود داشته باشد.

یکی از توضیحات کاربردی و جذابی- که میتوان در این خصوص ارائه داد- به مفهوم گرانش و فضا-زمان باز میگردد. ما در زنجیرهای از تسلسل فضای سه بعدی و بعد زمان زندگی می کنیم، اما سوالی که وجود دارد این است که آیا این فرمول ۳ + ۱، تنها فرمول ممکن برای زندگی است؟

داشتن بیش از یک بُعد زمانی، قابلیت ِ پیشبینی ما را گسترش میدهد و وجود ابعادی بیشتر در فضا، ممکن است باعث ناپایداری مدار زمین می گردد، زیرا احتمالا وجود منظومهشمسی در این صورت، غیرممکن خواهد بود.

(نظریه چند جهانی- که اولین بار هیو اورتبا توجه به شرایط ثابت کیهانی بیان نمود- ما را به قبل از انفجار بزرگ میبرد و این بازگشت، هرگز آسان نیست، زیرا در نقطه تکینگی، قوانین فیزیک مرسوم، کار نمیکند.

در اوج چگالی و حرارت تکینگی، شرایط کاملا متفاوت است و منظور از چند جهانی هم منظور، تصور زمین به عنوان یک جهان و سیاره دیگر و منظومه دیگر، به عنوان جهان دیگر نیست بلکه منظور جهان های بعد از تکینگی در حدود سیزده میلیارد سال قبل و جهان قبل از تکینگی است.

بر اساس نظریه ریسمان ها، ابعاد در کیهان ما در حدود 26 بعد است و در شرایطی که حذف کردن یا اضافه کردن یک بعد، همه نگاه ما را به هستی متفاوت و وجود کیهان را دگرگون میکند، تصور 26 بعد، واقعا غریب مینماید!

تصور کنید به جای سه بعد در جهانی دو بعدی، مانند صفحه تخت زندگی میکردیم. در این شرایط واقعا تصور بعد سوم وحشتناک و یا شاید، غیر مجاز بود. این مطلب در فیلمی- که لینک آن ارائه شده است- بیان میشود.

به همین ترتیب از بعد سوم تا چهارم یعنی از جهان سه بعدی تا تصور بعد زمان و امکان گذر از آن و دیدن آینده و گذشته، شگفت انگیز مینماید و به همین ترتیب، گذشتن پس از بعد چهارم تا ابعاد بعدی همین گونه است و اصلا تصور آن، کار دشواری است.

راه دوری نرویم.

هندسه قدیمی اقلیدسی، هندسه تخت روی صفحه کاغذ است و محاسبات ریاضی برای آن انجام میشود و گذشتن از این هندسه تخت و رسیدن به هندسه جهان دارای خمش، نیازمند محاسبات بسیار سخت ریاضی است که برای بسیاری از دانشمندان این رشته ها هم درک آن، دشوار است و این مطلب در نسبیت عام اینشتاین با کار روی فضاهای خمیده و محاسبات پیچیده ریاضی، انجام شد و امروز ما را با حقایقی مانند امکان سفر به گذشته یا امکان کند کردن زمان و کرمچاله و امکان جوان ماندن در سفر به تونل زمان، مواجه کرده است و گذر از این نسبیت چهار بعدی تا بعد پنجم و ... ما را با حقایق بسیار دیگری مواجه میکند که برای ما در زمان حاضر، نه فقط ناشناخته بلکه بسیار شگفت آور و دور از ذهن و حتی گاهی ممنوع و دارای مجازات، تصور میشود!)

استدلال های موجود در رابطه با وجود ابعاد کمتر از سه بعد، چندان مستدل نیستند.(تصور ناکامل جهان دو بعدی، چیز غریبی نیست. در گذشته در ابتدای پیدایش چشم، موجودات زنده به دلیل تخت بودن ساختار چشم، جهانشان اگر نمی توانستند با دیگر احساسات مانند حس لامسه، به بعد سوم پی ببرند، جهانی دو بعدی بود.

به همین ترتیب یک انسان اگر تک چشمی باشد یا یکی از چشمهای خود را در ابتدای زندگی از دست بدهد و تصور بعد سوم را در ابتدای زندگی نیاموخته باشد و نیز قدرت درک بعد سوم را با حس لامسه نداشته باشد، اینگونه است

(معمولا این توانایی در مغز انسان وجود دارد. البته تصور فردی- که از ابتدای زندگی نتوانسته است با بینایی، بعد سوم را درک کند و نتوانسته است، بعد سوم را قبل از لامسه با دیدن بیاموزد، برای ما- که بر اساس بینایی لمس میکنیم- دشوار است!))

فیزیکدان “جیمز اسکارگیل” اخیراً مقالهای را درarXivمنتشر کرده است- که نشان می دهد گرانش در جهان ۲ + ۱ بُعدی نیز امکانپذیر است؛ شاید در آن شرایط، نظریۀ گرانش مانند حالا کار نکند، اما وجود مدارهای پایدار، امکانپذیر خواهد بود.

اسکارگیل تصمیم گرفت، بیشتر در این مورد تحقیق کند. او پس از اثبات این که گرانش در چنین ابعادی عملی خواهد بود (البته به نحو متفاوتی)، به دنبال راههایی برای اثبات امکان ِ حیات در چنین ابعادی است. او به دنبال رویکرد سادهای برای توصیف ِ حیات بر اساس مفاهیم ریاضی است، گرچه قطعا توصیفاتی که او

به دنبال آنهاست همانند اشکال ِ هندسی تختستان ابوت نیست.

“اسکارگیل که در دانشگاه کالیفرنیا کار می کند در خصوص کارهایش میگوید: من تحقیقاتی را انجام دادهام که خواص شبکههای عصبی بیولوژیکی را نشان میدهند و نمودارهایی را ایجاد کردهام که به نظر می رسد، میتوانند بسیاری از خواصی را- که توصیفشان برای مغزهای پیچیده مهم است- به نمایش بگذارند.

این شبکهها بسیار پیچیده هستند، اما همانطور که این محقق اظهار داشته است، قطعاً بر اساس آنها نمی توان اظهار داشت که یک مغز پیچیده در دنیای گرانشی عجیب و غریب ۲ بُعدی،وجود دارد. در حقیقت همانطور که اسکارگیل میگوید: شاید شبکههای پیچیدۀ او نیاز به بازنگری بیشتری داشته باشند.(شبکه های مصنوعی برای بازنمایش ابزار هوش، هرچند نمایی از قدرت ابزار هوش انسان خواهند داشت ولی خود این شبکه ها به عنوان هوش مصنوعی میتواند بسیار فراتر از مغز کنونی انسان هم برود به خصوص آنکه نیازمند مصرف انرژی زیاد مانند نورون ها نیست.

یکی از علل محدود شدن رشد مغز در زمان فعلی مصرف زیاد انرژی توسط سلول های عصبی است. از سوی دیگر پیشرفت های پزشکی و تکنولوژیک در تشخیص بیماری ها، نقش انتخاب طبیعی را در تکامل انسان به طور عام و تکامل مغز به صورت خاص کاهش داده است و راهی برای توسعه ابزار هوش در زمان حاضر جز توسعه مصنوعی ابزار هوش؛ چه با تکنیک های مهندسی ژنتیکی و تولید مغز بیولوژیک مصنوعی و چه از طریق تولید هوش مصنوعی در سیستم های کامپیوتری پیشرفته، نیست و امروز با پیشرفت کامپیوترها- که به کامپیوتر کوانتومی رسیده است- امکان محاسبات میلیون ها برابر سرعت پردازش مغز انسان وجود دارد.)

(شبکه های عصبی پیچیده کنونی مغز در دید دو چشمی امکان دید سه بعدی را فراهم کرده است ولی در گذشته ای نه چندان دور، موجودات ابتدایی با امکان مشاهده فقط دو بعد به دلیل چشم تخت وجود داشته اند و امروز در سایه تجهیزات اضافی کیهان شناسی، امکان مشاهده ابعاد بالاتر از سه بعد و سفر به ابتدای کیهان فراهم شده است و دیری نخواهد پایید که پیشرفت هوش مصنوعی ما را با ابعاد فراتر عالم، مواجه خواهد کرد.)

اگر یک جهان ۳ + ۱ بُعدی تنها جهانی نیست که میتوان در آن زندگی کرد، میتوان چنین استدلال کرد که شاید یک جهان ۲ بُعدی دیگر هم وجود داشته باشد. شاید یک نظریه کاملتر از فیزیک(یا در نظر گرفتن بهتر شبکههای عصبی بیولوژیکی) به ما در توجیه این مسئله کمک کند.

(شبکه های عصبی مغز کنونی ما امکان زندگی در جهانی فراتر از سه بعد را دارد و نمونه آن، توانایی دانشمندانی مانند اینشتاین برای گذشتن از ابعاد کنونی است. شاید عادت های مرسوم ما سبب شود شبکه های عصبی مغز ما در چارچوبهای خاصی کارکند ولی گذشتن از این چارچوب های محدود، هنر سلول ها و شبکه های منعطف مغزی است؛ به خصوص که با پیشرفت هوش مصنوعی، این شبکه ها با سرعت سرسام آوری رو به توسعه خواهند رفت؛ بدون آنکه بار و هزینه زیادی را بر فرد دارای آن تحمیل کنند.)

ترجمه: سهیلا دوست پژوه/سایت علمی بیگ بنگ

منبع:iflscience.com

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=87103

https://bigbangpage.com/physics/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF%DB%8C/

زندگی در دنیای دو بعدی 👇👇
https://youtu.be/fv0MZs6yIjk


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نورالژیتمدن زیر آبمیگرن سردردی ژنتیکی که بشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر دپاکین بر بیماری مآغاز فصل سرما و دوباره تکواکسنی با تاثیر دوگانه اجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبا طبیعت بازی نکنقانونمندی و محدودیت عالمزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه آن شکری که می خوریمتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موما با کمک مغز خود مختاريمشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمیک رژیم غذایی جدید، می توحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان رو به کوچکتر شدبحثی جالب درباره محدودیتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر توانایی اجزاي بتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهژنهای هوش ، کدامندحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی درمغز زنان جوانتر از مغز مربخش دیگری در وجود انسان هملاحظه های اخلاقی دربارهسماگلوتید داروی کاهش دهنچت جی پی تیتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلممدیریت اینترنت بر جنگعلم بدون توقفهوش عاطفی قسمت اولترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرناصل بازخوردروش جدید تولید برقنقش ویتامین K در ترمیم اسبرخی نکات از گاید لاین پرمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله هاچرا ارتعاش بسیار مهم استتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران رامرز بین انسان و حیوان کجاعادت کردن به نعمتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سکاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابینقش رژیم غذایی بر رشد و ابررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست قسمت سانسور از روی قصد بسیاری نشانه های پروردگار در جهتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پمشاهده آینده از روی مشاهصفحه اصلیهزینه ای که برای اندیشیدثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستکریستال هاحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسبه جای محکوم کردن دیگران نمایش تک نفرهبعد پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن و سکوتهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی ویتامین کا در سبزیجاتجهان هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش اگویید نوزده و ایمنی ساکتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروفاصله ی همیشگی تصویر ساززمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و چهار میلیارد سال تکامل بتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنتظر نمان چیزی نور را بهسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر حفظ گرهآب زندگی است قسمت سومواکنش های ناخودآگاه و تقجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بفرضیه ای جدید توضیح میدهزیباترین چیز در افزایش سنوشیدن چای برای مغز مفید تمدنی قدیمی در شمال خلیج میگرن شدید قابل درمان اسشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروهای ضد التهاب آغاز مبهم آفرینشواسطه ها د رمسیر ایجاد مغجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی ممغز مانند تلفن استبالاترین هدف از دولتقارچ بی مغز در خدمت موجودزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه انتظارات بر ادراک تو آرامش و صلحیپول و شادیما بخشی از این جهان مرتبطشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در ایکی از علل محدودیت مغز امحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طمغز ایندگان چگونه استبحثی در مورد نقش ویتامين لیروپریم داروی ترکیبی ضدسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهت را بلند کنتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانمباحث مهم حس و ادراکطوفان زیباییهوش مصنوعی به شناسایی کاتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاژنهای حاکم بر انسان و انسحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکناسکار، لگوی هوشمندرویای شفافمغزهای کوچک بی احساسبخشیدن دیگران یعنی آرامشملاحظات بیهوشی قبل از جرسندرم کووید طولانینتایج نادانی و جهلتوانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انسامداخله ی زیانبار انسانعلم در حال توسعههوش عاطفی قسمت دهمترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان کوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامنقش ژنتیک در درمان اختلابرخی نرمش ها برای زانومنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله های فضایی منابعچرا بیماری های تخریبی مغتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خمرز جدید جستجو و اکتشاف، عادت دادن مغز بر تفکرهیچ کس حقیقت را درون مغز تصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش رژیم غذایی در رشد و ابررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت سانسور بر بسیاری از حقاینظام مثبت زندگیتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسمطالبه ی حق خودسوالات پزشکیهزینه سنگین انسان در ازاثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسبه خودت مغرور نشوچند نرمش مفید برای کمردربعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن پاک و ثابتهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مویتامین بی 12 در درمان دردجهان هوشیارخواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کگوشه بیماری اتوزومال رسساز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتفتون های زیستیزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسچهار ساعت پس از کشتار خوکتقلید از روی طبیعتمنحنی که ارتباط بین معرفسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر رها شدن از وابستگیآب، زندگی است(قسمت پنجم)واکنش به حس جدیدجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی افساد اقتصادی سیتماتیک درزیر فشار کووید چه باید کرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تمرکز و مدیتیشنمیدان مغناطيسي زمین بشر شگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَوبینار اساتید نورولوژی دجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقمغز مادران و کودکان در زمباهوش ترین و با کیفیت تریقبل از آغاززبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه به سطح بالایی از هوتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهما تحت کنترل ژنها هستیم یشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیارییافته های نوین علوم پرده حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیمغز ابزار بقای برتر مادیبحثی در مورد نقش کلسیم و لیس دگرامفتامین یا ویاسسفری به آغاز کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا تومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستمجموعه های پر سلولی بدن مطولانی ترین شبهوش مصنوعی در کامپیوترهاتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدکل اقیانوس در یک ذرهحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواناساس انسان اندیشه و باور روان سالممغز، فقط گیرندهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلممانتین یا آلزیکسا یا ابسندرم گیلن باره به دنبال نجات در راستگوییتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهمدارک ژنتیکی چگونه انسانعلم راهی برای اندیشیدن اهوش عاطفی قسمت دومترازودونانسان یک کتابخانه استکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتاصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک بنقش گرمایش آب و هوا در همبرخی نرمش های گردنمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ها، دارای پرتو چرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلومزایای شکلات تلخ برای سلعارضه جدید ویروس کرونا سهیچ اندر هیچتصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغکاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابینقش زنجبیل در جلوگیری از بررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ساهچاله ها تبخیر نمیشودنظریه ی تکامل در درمان بیتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودمطالبی در مورد تشنجپیامهای کاربرانهزاران سال چشم های بینا وجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی کریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشچند جهانیبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسختی ها رفتنی استهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروویتامین بی هفدهجهان های بسیار دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر گوشت خواری یا گیاه خواریاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسفروتنی و غرورزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبنوآوری ای شگفت انگیز دانتقلید از طبیعتمنشأ اطلاعات و آموخته ها شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر، پر کردن است نه فحش دآتش منبع انرژیواکسن های شرکت فایزر آمرجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلفشار و قدرتزیرفون داروی ضد ام اسفضای قلب منبع نبوغ استزیرک ترین مردمنیکولا تسلاتمرکز بر هدفگامی در درمان بیماریهای میدان های مغناطیسی قابل شگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر مغزافت فشار خون ناگهانی در ووجود قبل از ناظر هوشمندجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیمغز چون ابزار هوش است دلیباور و کیهان شناسیقبل از انفجار بزرگزبان جانسوزچگونه باغبانی باعث کاهش تو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دمانند آب باششباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتیاد گرفتن مداومحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانمغز ابزار برتر بقابحثی در مورد حقیقت فضا و لا اکراه فی الدینسقوط درون جاذبه ای خاص، چچالش هوشیاری و اینکه چرا تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میمحل درک احساسات روحانیطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیکلمات بلند نه صدای بلندحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اساستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیمغزتان را در جوانی سیم کشبدون پیر فلکمن کسی در ناکسی دریافتم سندرم پیریفورمیسنخاع ما تا پایین ستون فقرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی امروری بر تشنج و درمان هایعلم ساختن برج های چرخانهوش عاطفی قسمت سومتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوانقش پیش زمینه ها و اراده برخی یونها و مولکول های ممنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله و تکینگی ابتدایچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهمسمومیت دانش آموزان بی گعدم توقف تکامل در یک انداهیچگاه از فشار و شکست نترتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردنقش زبان در سلطه و قدرت ابررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست قسمت سایه را اصالت دادن، جز فرنظریه ی تکامل در درمان بیتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته ومطالعه ای بیان میکند اهدهستي مادي ای که ما کوچکترجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم باکریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای چند جهانیبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرنوشتهمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجویتامین دی گنجینه ای بزرجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد گیلگمش باستانی کیستاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهفرگشت و تکامل تصادفی محض زنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارنوار مغز مشاهده ی غیر مستتقویت استخوان در گرو تغذمنشاء کوانتومی هوشیاری اشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوموارکتوس ها ممکن است دآثار باستانی تمدن های قدواکسن کووید 19 چیزهایی که جهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشبیهوش کردن در جراحی و بیمقفس ذهنزیست شناسی کل در جزء فراکنیاز به آموزش مجازی دیجیتمساح حد واسط میان مغز کوگاهی لازم است برای فهم و میدان های کوانتومی خلاشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهوراپامیل در بارداریجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالممغز چگونه صداها را فیلتر باد و موجقبرستان ها با بوی شجاعتزبان ریشه هایی شناختی اسچگونه تکامل مغزهای کنونیتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورماه رجبشجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالیاد بگیر فراموش کنیحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالمغز از بسیاری حقایق می گربحثی در مورد عملکرد لوب فلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سلول های مغزی عامل پارکیچالش هوشیاری و اینکه چرا توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصمحل درک احساسات روحانی دطبیعت موجی جهانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایکلوزاپین داروی ضد جنونحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اساستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانمغزتان را در جوانی سیمکشبرنامه و ساختار پیچیده ممن پر از تلخیمسندرم پس از ضربه به سرنخستین تمدن بشریتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودمرکز هوشیاری، روح یا بدن علایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی قسمت ششمتراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پاکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفنقش آتش در رسیدن انسان بهبرخی اثرات مضر ویتامین دمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی منفرد یا سیاهچرا خشونت و تعصبتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهمسمومیت دانش آموزان، قماعدم درکهیپرپاراتیروئیدیسمتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شکاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستنقش زبان در سلطه و قدرت ابررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با نظریه ی تکامل در درمان بیتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردمعماری، هندسه ی قابل مشاهستی ما پس از شروعی چگال جمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهواکشف مکانیسم عصبی خوانش پحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانفلج نخاعی با الکترودهای رساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن بچند جهانی و علمبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریع دویدن مهم نیستهمیشه راهی هستتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملویروس مصنوعیجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسگیاه بی عقل به سوی نور میاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتفراموش کارها باهوش تر هسزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کونوار مغز ترجمه رخدادهای تقویت حافظه یا هوش مصنوعمهندسی ژنتیک در حال تلاش شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهورمون شیرساز یا پرولاکتآرامش و دانشواکسن کرونا و گشودن پنجرجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کوودرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اقفس را بشکنزیست شناسی باور حقیقت یا چیز جدید را بپذیرتنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استمیدان بنیادین اطلاعاتشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانورزش هوازی مرتب خیلی به قجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متمغز ناتوان از توجیه پیداباد غرور و سر پر از نخوت وقدم زدن و حرکت دید را تغیزبان شناسی مدرن در سطح سلچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو با باورهایت کنترل میشپیموزایدماپروتیلینشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشییادگیری مهارت های جدید دحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستمغز به تنهایی برای فرهنگ بحثی درباره هوش و تفاوتهلایو دوم دکتر سید سلمان فسلول های بنیادیچالش هوشیاری و اینکه چرا توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهمحدودیت چقدر موثر استطبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی درمانگر کامپیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدکلام و زبان، گنجینه ای بسحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استمغط یک گیرنده استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنابع انرژي پاک سرچشمه حسندرم دزدی ساب کلاویننخستین تصویر از سیاهچالهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدمرکز حافظه کجاستعلایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی بیشتر در زنانتربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودکودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخنقش انتخاب از طرف محیط، نبرخی اختلالات عصبی مثانهمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی تولید کنندهچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازمسیر دشوار تکامل و ارتقاعسل طبیعی موثر در کنترل بهاوکينگ پیش از مرگش رسالتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدکایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت رنقش سجده بر عملکرد مغزبررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی با الفبای نظریه ی ریسمانتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیو هر کس تقوای خدا پیشه کنجنبه های موجی واقعیتایندرالکشف مکانیسمی پیچیده در بخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلفلج بل، فلجی ترسناک که آنرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهچند روش ساده برای موفقیتتفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریعترین کامپیوتر موجودهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از ویرایش DNA جنین انسان، برجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسگیاه خواری و گوشت خوار کداز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدافراموشی همیشه هم بد نیستزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرنوار مغز در فراموشی هاتقویت سیستم ایمنیمهربانی، شرط موفقیتشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش فوق العاده، هر فرد اسآرامش و سکونواکسن کرونا از حقیقت تاتجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینمعنی روزهبیوگرافیقلب و عقلزیست، مرز افق رویداد هستچیزی منتظر شناخته شدنتنفس هوازی و میتوکندریگذر زمان کاملا وابسته به میدازولام در درمان تشنج شاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رورزش هوازی ، بهترین تمریجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمغز و اخلاقبار بزرگ ایستادن بر دو پاقدرت مردمزبان شناسی نوین نیازمند چگونه جمعیت های بزرگ شکل تو باید نیکان را به دست بپیموزایدماجرای جهل مقدسشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلرویادآوری خواب و رویاحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانمغز بیش از آنچه تصور میشوبحثی درباره هوش و تفاوتهلبخند بزن شاید صبح فردا زسلول های بنیادی منابع و اچالش دیدگاه های سنتی در بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استمحدودیت های حافظه و حافظطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیکلرال هیدرات برای خوابانحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیاروح رهایینفرت، اسیب به خود استبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منابع انرژی از نفت و گاز سندرم سردرد به دلیل افت فنخستین روبات های زنده ی جتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کرونامرکز حافظه کجاستعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش عاطفی در زنان بیشتر اترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابیننقش اتصالات بین سلولهای برخی اصول سلامت کمرمنابع بی نهایت انرژی در دسیاره ی ابلهانچرا ذرات بنیادی معمولاً تکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثمسئول صیانت از عقیده کیسعشق درونی به یگانگی خلقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یکار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات دريابزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آیندهنظریه تکامل در درمان بیمتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده وفور و فراوانیجنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان الکشف ارتباط جدیدی از ارتبخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با افلج خوابرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستچندین ماده غذایی که ماننتفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرگیجه از شایعترین اختلاهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باویشن پروجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانگیرنده باید سازگار با پیاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای افراموشی و مسیر روحانیزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و نوار مغز در تشخیص بیماری تلقین اطلاعات و حافظهموفقیت هوش مصنوعی در امتشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احآرامش(سکوت) stillness و تکاپوواکسن کرونا ساخته شده توجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهمعادله ها فقط بخش خسته کنبیوگرافیقلب دروازه ی ارتباطزاوسکا درمان گوشرچیزی خارج از مغزهای ما نیتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنمکان زمان یا حافظه زمانشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو ورزش و میگرنجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکمغز و اخلاقبار سنین ابزار هوشمندی اقدرت کنترل خودزبان، نشان دهنده ی سخنگو چگونه حافظه را قویتر کنیتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسماجرای عجیب گالیلهشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنیاری خدا نزدیک استحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیمغز برای فراموشی بیشتر کبحثی درباره هوش و تفاوتهلحظات خوش با کودکانسلول های بدن تو پیر نیستنچاالش ها در تعیین منبع هوتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار همخچه فراتر از حفظ تعادلظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتبر را برداراندوه در دنیا استکمردردحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را نقش قهوه در سلامتیبرین نت به جای اینترنتمنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرنرمش های مفید برای درد زاتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونمرکز خنده در کجای مغز استعماد الدین نسیمی قربانی هوش عاطفی در زنان بیشتر اترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته منقش تیروئید در تکامل مغزبرخی بیماری ها که در آن بمنابع جدید انرژیسیاره ابلهانچراروياها را به یاد نمی آتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودمسئولیت جدیدعصب حقوق نورولووهدف یکسان و مسیرهای مختلتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستنقش غذاها و موجودات دريابزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ساختار فراکتال وجود و ذهنظریه تکامل در درمان بیمتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاوقت نهيب هاي غير علمي گذشجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجفلج خواب چیسترشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلچندجهانیتفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرگردانیهمراه سختی، اسانی هستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز براگالکانزوماب، دارویی جدیاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش افرایند پیچیده ی خونرسانیزندگی در جمع مواردی را برنوار مغزی روشی مهم در تشختلاش ها برای کشف منابع جدمولتیپل اسکلروز در زنان شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رواکسن ایرانی کرونا تولیدجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش معجزه های هر روزهبیان ژن های اسکیزوفرنی دقلب روباتیکزبان مشترک ژنتیکی موجوداچیزی شبیه نور تو نیستتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشمکانیک کوانتومی بی معنی شاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسورزش بهترین درمان بیش فعجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز و سیر تکامل ان دلیلی بارداری بدون رحمقدرت انسان در نگاه به ابعزبان، وسیله شناسایی محیطنگاه محدود و تک جانبه، مشتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زماده ی تاریکششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتژن همه چیز نیستحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحثی درباره هوش و تفاوتهلرزش ناشی از اسیب به عصبسلول عصبی شاهکار انطباق ناتوانی از درمان برخی ویتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردمخچه ، فراتر از حفظ تعادلظرف باید پر شود چه با چرک هوش احساسیتحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس نقش مهاجرت در توسعه نسل ابرای یک زندگی معمولیمنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهانرمش های مفید در سرگیجهتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرمرگ چیستعوامل موثر در پیدایش زباهوشمندی کیهانتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آوراضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید دبرخی بیماری های خاص که بدمناطق خاصی از مغز در جستجسیاره ابلهانچراروياها را به یاد نمی آتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استمسئولیت در برابر محیط زیعضلانی که طی سخن گفتن چقدهدف یکسان، در مسیرهای متتعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیمکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن ونقش غذاها و موجودات دريابزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمساختار شبکه های مغزی ثابنظریه تکامل در درمان بیمتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیوقتی فهمیدی خطا کردی برگجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز کشف جدید تلسکوپ جیمز وبخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSفلج دوطرفه عصب 6 چشمرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهانه به اعدامتفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسربازان ما محققا غلبه می همراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاواقعیت چند سویهجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیگام کوچک ولی تاثیرگذاراز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسفرایند تکامل و دشواری هازندگی در سیاهچالهنوار عصب و عضلهتلاش هایی در بیماران قطع مواد کوانتومی جدید، ممکنشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینواکسن اسپایکوژنجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشمعجزه ی چشمبیان حقیقتقلب را نشکنزبان چهار حرفی حیات زمیننکاتی در مورد تشنجتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفمکانیزمهای دفاعی در برابشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوورزش در کمر دردجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز کوانتومیبازگشت از آثار به سوی خداقدرت ذهنسفر فقط مادی نیستنگاه انسان محدود به ادراتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاماده ی خالیصبر بسیار بایدهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیژن همه چیز نیستحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتمغز بزرگ چالش است یا منفعبحثی درباره هوش و تفاوتهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسلولهای ایمنی القا کنندهناتوانی در شناسایی چهره توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به مخچه ابزاري که وظیفه آن فعقل مجادله گرهوش احساسیتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا کمردرد و علل آنحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادنقش میدان مغناطیسی زمین برای پیش بینی آینده مغز دمنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهانرمش های موثر در کمردردتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار مرگ و میر پنهانعوامل ایجاد لغت انسانی و هوشیاری و وجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادکودکان را برای راه آماده حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاع رسانی اینترنتیریه زغالینقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیر آفرینش از روح تا مغز نزاع بین جهل و علم رو به پتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی ممستند جهان متصلغم بی پایانهدف از تکامل مغزتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود منکتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویبه نقاش بنگرراه بی شکستنقش غذاها در کاهش دردهای بزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسادیسم یا لذت از آزار دادهفت چیز که عملکرد مغز تو تاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهوقتی پر از گل شدی خودت را جهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپکشتن عقیده ممکن نیستخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی فناوری هوش مصنوعی نحوه خز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرنه به اعدامتفاوت ها را به رسمیت بشنامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد میگرنهندسه ی پایه ایتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاواقعیت چیستجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکگامی در درمان بیماریهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتفرایند حذف برخی اجزای مغزندگی زمینی امروز بیش از نوار عصب و عضلهتلاشی برای درمان قطع نخاموجود بی مغزی که می تواندشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر گیاهخواری بر رشد و آزمون ذهنی گربه شرودینگرواکسن اسپایکوژن ضد کروناجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هامعجزه ی علمبیست تمرین ساده برای جلوقیچی ژنتیکیزبان نیاز تکاملی استچگونه مولکول های دی ان ایتنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وما انسانها چه اندازه نزدشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم وزن حقیقی معرفت و شناختحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز آیندگان چگونه است ؟بازگشت به ریشه های تکاملقدرت عشقسفر نامه سفر به بم و جنوب نگاه از بیرون مجموعهتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای ماده ای ضد التهابیصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانژن هوش و ساختارهای حیاتی حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسمغز بزرگ چالشهای پیش روبحثی درباره احساسات متفالزوم سازگاری قانون مجازاسلولهای بنیادی مصنوعی درنادیدنی ها واقعی هستندتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیمخچه تاثیر گذار بر حافظهعقلانیت بدون تغییرهوش در طبیعتتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSاستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندنقش محیط زندگی و مهاجرت دبرای اولین بار دانشمندانمنابع انرژی از نفت و گاز سوخت هیدروژنی پاکنرمشهای مهم برای تقویت عتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانمرگ و میر بسیار بالای ناشعواملی که برای ظهور لغت اهوشیاری و افسردگیتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهااطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمیننقش خرچنگ های نعل اسبی دربرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیستم تعادلی بدننزاع بین علم و نادانی رو تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیممشکل از کجاستغم بی پایانهدف از خلقت رسیدن به ابزاتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشکتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل به نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسازگاری با محیط بین اجزاهفت سین یادگاری از میراث تابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخوقتی تو از یاد گرفتن باز جهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تگل خاردار، زیباستخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلفیلمی بسیار جالب از تغییزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحنه جنگ و نه خونریزیتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد میگرن در کودکانهندسه ی رایج کیهانآیا راهی برای رفع کم آبی واقعیت چیستجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار فراتر از دیوارهای باورزندگی زودگذرنوبت کودکانتلاشی تازه برای گشودن معموجودات مقهور ژنها هستندشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتاثیر انتخاب از طرف محیط آزادی عقیده، آرمانی که تواکسن دیگر کرونا ساخته شجوانان وطنواکسن دیگری ضد کرونا از دجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشمعجزه ی علم در کنترل کرونبیش از نیمی از موارد انتققیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزبان و کلمه حتی برای کسانچگونه میتوان با قانون جنتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرما انسانها چه اندازه نزدشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماوزوز گوشحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهمغز انسان ایا طبیعتا تمابازخورد یا فیدبکقضاوت ممنوعسفر به مریخ در 39 روزنگاه از دور و نگاه از نزدتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بماده، چیزی نیستضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چژن یا نقشه توسعه مغز و نقحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبحثی درباره احساساتی غیرلزوم سازگاری قانون مجازاسلام تا روشنایینادانی در قرن بیست و یکم،توهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیمدل همه جانبه نگر ژنرالیعقیده ی بی عملهوش عاطفی قسمت 11تداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام استیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختنقش نگاه از پایین یا نگاهبرای تمدن سازی، باید در بمنابع انرژی از نفت و گاز سودمندی موجودات ابزی بر چرا ماشین باید نتایج را پتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح مرگ انتقال است یا نابود شعوارض ازدواج و بچه دار شدهوشیاری کوانتومیتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استنقش داروهاي مختلف معروف برخی درمان های Spinal Muscular Atمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیستم دفاعی بدن علیه مغز نزاع بین علم و جهل رو به پتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده مشکلات نخاعیغیرقابل دیدن کردن مادههر چیز با هر چیز دیگر در تتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزیکتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر به هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکاننقشه های مغزی جدید با جزیبسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستم با شعار قانون بدترین هم نوع خواری در میان پیشیتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آویتنام نوعی کرونا ویروس جهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استگل زندگیخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرفیزیک مولکولها و ذرات در زمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیچه زیاد است بر من که در ایتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد و علتهای آنهندسه بنیادینآیاما مقهور قوانین فیزیکواقعیت های متفاوتجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیفرد موفقزندگی سلول در بدن، جدای انور درونتلاشی جدید در درمان ام اسموسیقی نوشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر احتمالی عصاره تغلیآزار دیگری، آزار خود استآسيب میکروواسکولاریا آسواکسن سرطانجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانمعجزه در هر لحظه زندگیبیشتر کمردردها نیازی به قانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه مغز پیش انسان یا همتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانما اکنون میدانیم فضا خالشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقیک پیام منفرد نورون مغزی حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلمغز انسان برای ایجاد تمدبازسازي مغز و نخاع چالشی قطار پیشرفتسفر تجهیزات ناسا به مریخ نگاه از درون مجموعه با نگتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استماده، چیزی بیش از یک خلا ضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزژن ضد آلزایمرحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگترین مصرف کننده بخش فراموش شده ی حافظهلزوم عدم وابستگی به گوگل سلاح و راهزنینازوکلسینتوهم جداییپروانه ی آسمانیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش عاطفی قسمت نهمتروس جریان انرژیانرژی تاریککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویاستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودینقش نظام غذایی در تکامل مبرای خودآگاه بودن تو بایمنابع انرژی از نفت و گاز سی و سه پل اصفهانچرا مغز انسان سه هزار سالتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان مرگ تصادفیعید نوروز مبارکهوش، ژنتیکی است یا محیطیتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تاینقش درختان در تکاملبرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست قسمت سکوت و نیستینسبیت عام از زبان دکتر برتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعمشکلات بین دو همسر و برخیغرور و علمهر جا که جات میشه، جات نیتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند کتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییرنقص در تشخیص هیجانات عامبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستم، بی پاسخ نیستهمه چیز موج استتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آویتامین E برای فعالیت صحجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتگلوله ی ساچمه ایخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانفیزیک و هوشیاریزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن نه عدم مطلق بلکه عدم با قتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه در پایه ی همه ی واکآب زندگی است قسمت چهارمواقعیت و مجازجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیفرد یا اندیشهزندگی، مدیریت انرژینورون هاي مصنوعی می توانتمایل زیاد به خوردن بستنموسیقی هنر مایع استشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ترکیبات استاتین (سآسیب ها ناشی از آلودگی هوواکسن سرطانجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیمعرفت و شناختبا هوش مصنوعی خودکار روبقانون گذاری و تکاملزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه هموساپينس بر زمین تو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانما از اینجا نخواهیم رفتشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هیک پیشنهاد خوب برای آسان حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصمغز انسان برای شادمانی طبحتی علمی درباره تمایل بلمس کوانتومیسفر دشوار اکتشافنگاه حقیقی نگاه به درون اتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاماست مالیضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستژنها نقشه ایجاد ابزار هوحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصناز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتمغز حریص برای خون، کلید تبخش های تنظیمی ژنوممقاومت به عوارض فشار خون سلسله مباحث هوش مصنوعینباید صبر کرد آتش را بعد توهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آمدل هولوگرافیک تعمیم یافعلم و روحهوش عاطفی قسمت هفتمتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجانقش نظریه تکامل در شناسابرای زندگی سالم، یافتن تمنابع انرژی از نفت و گاز سیلی محکم محیط زیست بر انچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شمرگی وجود نداردعامل کلیدی در کنترل کارآهیچ چیز همیشگی نیستتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تککیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتنقش ذهن و شناخت در حوادث برخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست قسمت سکوت، پر از صدانسبت ها در کیهانتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیمشکلات روانپزشکی پس از سغربال در زندگیهر حرکت خمیده می شود و هر تغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دکتابخانهحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمربه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستینقطه بی بازگشتبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستون فقرات انسان دو پا جلهمه چیز در زمان مناسبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه ویتامین E در چه مواد غذایجهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگگلوئوناز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بفیزیکدانان ماشینی برای تزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سنهایت معرفت و شناخت درک عتفاوت ایستایی و تکاپومنبع هوشیاری در کجاست؟ قسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه زبانِ زمان استآب زندگی است قسمت هفتمواقعیت و انعکاسجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیفرد حساس از نظر عاطفی و بزونیسومایدنورون های ردیاب حافظهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمیهمانهای ناخوانده عامل شکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی الفاگوتاثیر تغذیه بر سلامت رواآشنا پنداریواکسن ضد اعتیادجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استمغز فکر میکند مرگ برای دیبا تعمق در اسرار ابدیت و قانون جنگلزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه هوشیاری خود را توستو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبما اشیا را آنطور که هستندشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکیک آلل ژنتیکی که از نئاندحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان برای شادمانی طبحث درباره پیدایش و منشا لوب فرونتال یا پیشانی مغسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه دوبارهتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانماست مالی با هوش انسانیطلوع و حقیقتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاژنها ، مغز و ارادهحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغاز سایه بگذررویا حقی از طرف خدامغز در تنهایی آسیب میبینبخش بزرگی حس و ادراک ما امقابله ی منطقی با اعتراضسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنبرو و انرژی مداومتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتدامدل های ریز مغز مینی برینعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش عاطفی قسمت یازدهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از نقش هورمون های تیروئید دبرخی ملاحظات در تشنج های منابع انرژی از نفت و گاز سینوریپا داروی ترکیبی ضدچرا ویروس کرونای دلتا واتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم مراحل ارتقای پله پله کیهعادت همیشه خوب نیستهیچ وقت خودت را محدود به تشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انکیست هیداتید مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم نقش روی و منیزیم در سلامتبرخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست قسمت سکته مغزینسبت طلایی، نشانه ای به ستکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمشکلات روانپزشکی در عقب مقالاتهرچیز با یک تاب تبدیل به تغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویاکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز بنمیتوان با بیرون انداختنبشکه ای که ته نداره پر نممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستارگانی قبل از آغاز کیههمه چیز در زمان کنونی استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دویتامین کاجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بگمان میکنی جرمی کوچکی در از نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بفاجعه ی جهل مقدسزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آننهایت در بی نهایتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه، نمایشی از حقیقتآب زندگی است قسمت اولواقعیت خلا و وجود و درک مجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکفردا را نمیدانیمزونا به وسیله ویروس ابله نوروپلاستیسیتی چیستتمدن پیشرفته ی پیشینیانمیوتونیک دیستروفیشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر حرکات چشم بر امواج میگرن و پروتئین مرتبط با شکست حتمیهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر دوپامین و سروتونینآشنا پنداریواکسن علیه سرطانجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبمغز قلببا خدا باشقانون جنگلزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه واکسن کرونا را توزتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چما به جهان های متفاوت خودشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنییک جهش ممکن است ذهن انسانحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان رو به کوچک تر شبحثي درباره هوش و تفاوتهلوتیراستامسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر قدرت بینایی دراتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانماشین دانشطلای سیاههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتژنهای مشترک بین انسان و وحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی از علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخومغز را از روی امواج بشناسبخش بزرگتر کیهان ناشناختمقابله با کرونا با علم اسسم زنبور ، کلیدی برای وارچت جی پی تیتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشممدیون خود ناموجودعلم به ما کمک میکند تا موهوش عاطفی قسمت پنجمترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش انقش هورمون زنانه استروژنبرخی مرزهای اخلاق و علوم منابع انرژی از نفت و گاز سیگار عامل افزایش مرگ ومچرا پس از بیدار شدن از خوتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مرز مرگ و زندگی کجاستعادت کن خوب حرف بزنیهیچ کاری نکردن به معنی چیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و کیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم نقش روزه داری در سالم و جبرداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سال سیزده ماههنشانه های گذشته در کیهان تکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر ویتامین دی بر بیماهز ذره، یک دنیاستتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه کرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری به بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعینمیتوان بر سیاه سیاه نوشبشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن نیکو مانند درخت نیکوهمه چیز، ثبت می شودتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیویتامین کا و استخوانجهان مشارکتیخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی بگنجینه ای به نام ویتامین از نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بفاصله ها در مکانیک کوانتزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندرینهادینه سازی فرهنگ اختلاتفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع خواب و رویاسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر فراموشیآب زندگی است قسمت دوموالزارتان داروی ضد فشار جهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیفرزندان زمان خودزیباترین چیز در پیر شدننوروز یا روز پایانیتمدن بشری و مغز اخلاقی