دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بازگشت به ریشه های تکاملی انسان برای کشف بسیاری از نارسایی های کنونی بدن

بازگشت به ریشه های تکاملی انسان برای کشف بسیاری از نارسایی های کنونی بدن

DNA نئاندرتال، استفاده شده است تا مغز کوچکی(اورگانوئید)را درست کند!
طی دو مقاله، در همین کانال برخی مزایا و معایب به ارث رسیده از پیشینیان انسان، در رویارویی با ویروس کرونا و سندرم کووید 19 بیان شد. تکامل یا فرگشت مادی، ایده آل نیست و در ظرف محدود عالم مادی انجام میشود؛ بنابراین، این تکامل گاهی میتواند باری بر دوش انسان جدید باشد. شناسایی ژن هایی که باعث این کمبودها میشود و درستکاری آنها در قالب مهندسی ژنتیک، دریچه ی نوینی بر روی کمبودهای انسان جدید است. به خصوص برخی از این ژن ها، توان مقابله ی انسان امروز را در برابر همه گیری ها کاهش میدهد.

شناخت گذشته ی ژنتیکی انسان امروز، گامی بلند به سوی زندگی بهتر و توانمندتر است. ریشه های مشترک انسان و دیگر موجودات زنده روی کره زمین، توان انسان را در مقابله با همه گیری ها افزایش میدهد و از جمله ی این توانمندی ها، شناساندن ضرورت برخورد منصفانه با دیگر موجوداتی است که در زبان حیات یعنی ریشه زندگی، با ما مشترک هستند.
گروهی از پژوهشگران در باسل سوییس اعتقاد دارند این کار منجر به پژوهش های بیشتری خواهد شد. گروهی از پژوهشگران سوییسی به صورتی موفق توانستند DNA نئاندرتال را به کار ببرند تا مغزهای کوچکی را رشد دهند. تیم، تحت رهبری گرایسون کامپ از سلول های بنیادی القا شده با قابلیت های متعدد استفاده کردند. این سلول ها در بیماری های دیابت، لوکمی و بیماری های مغزی استفاده می شود. با بازگشت به نسل های باستانی سلول ها گروه تحقیق، امیدوارند استعداد ژنتیکی بیماری ها را بفهمند.

بگذارید به سوی نئاندرتال بازگردیم. درک عام زیست تکاملی اینگونه است: شامپانزه به انسان با دوره ای از واسطه های نئاندرتالی در طول مسیر که موهای خو را از دست میدهند!

در حقیقت تصویر، بسیار پیچیده تر از این است. مسیر از آسترالپتیکوس تا هموساپینس، مستقیم نیست: همونئاندرتال(مردی از دره ی نئاندر) و نیز هموارکتوس، هموسولونسیس(مردی از دره ی سولو)، هموفلورسینسیس(مرد کوتاه از فلورز)، همو دنیسوا(مردی از سیبری)، همورودولفنسیس(مردی ازدریچه ی رودلف)و هموارگاستر(مرد کارگر)

برای این واسطه ها چه اتفاقی افتاده است؟
بیشتر احتمال دارد هموساپینس، آنها را کشته شده باشد. پیشینیان ما در حدود 40 هزار سال قبل همراه با نئاندرتال ها کار می کردند. امروز در حدود
40% ژنوم نئاندرتال، در دو درصد انسان های غیر آفریقایی وجود دارد و این عقیده- که نئاندرتال و انسان آفریقایی با هم درنیامیخته اند- اکنون مورد چالش است. (ژنوم نئاندرتال موضوع مطالعه ی جدیدی است که در ژورنال گزارش های سلول بنیادی منتشر شده است.)

در سال 2010 ژنتیک شناس سوئدی اسوانته پاآبو ژنوم نئاندرتال را برای اولین بار نقشه برداری کرد. او دی ان ای نئاندرتال را به طور موفقی بیرون آورد و زنجیر کرد که دروازه ی جدیدی را بر پژوهش های ژنتیکی می گشاید. تیم زیر نظر گرایسون کامپ در موسسه ی افتالمولوژی بالینی و مولکولی در باسل سوییس، بافت مغز دارای DNA نئاندرتال را برای اولین بار رشد دادند. این گروه، از سلول های بنیادی دارای پتانسیل های فراوان استفاده کردند که به طور معمول از پوست انسان یا سلول های خونی گرفته میشود.

سلول های بنیادی از نظر زیست شناسی مانند طلا هستند. با دادن دوباره ی برنامه به این سلول ها و بازگرداندن آنها به مرحله ی شبه جنینی، پژوهشگران می توانند محدوده ی وسیعی از سلول های انسانی را برای مقاصد درمانی تولید کنند. این، در حقیقت چیزی است که کامپ امیدوار است خط پژوهش روی ژنوم نئاندرتال، برای رسیدن به آن کمک کند.

(سلول بنیادی دارای ژنوم نئاندرتال، گام جدیدی است که میتواند ما را به سوی برخی مزایای موجود در بدن نئاندرتال ها ببرد. تکامل مادی ایده آل نیست و گاهی در جریان تکامل، به دلیل فراهم نبودن شرایط مانند انرژی و یا امکانات دیگر، به جای توسعه و بزرگ شدن، شاهد پس رفت و کاهش هستیم. از این پس رفت ها مثلا اندازه مغز از نئاندرتال تا انسان جدید است. مغز نئاندرتال در حدود 10% بزرگتر از مغر انسان امروز است. استفاده از ژن های نئاندرتال و به کار بردن آن در سلول های بنیادی میتواند تلاشی در جهت از میان بردن این پس رفت و بزرگ کردن مغز انسان امروز باشد. هرچند باید توجه داد که بزرگ شدن مغز، لزوما تمدن ساز و فرهنگ ساز نیست.)

رمزهای ژنتیکی، اسراری را در مورد توسعه ی و استعداد زیستی بیماری ها و یا دیگر کمبود ها نشان میدهند. وقتی سلول های بنیادی بتوانند شبیه مغز، معده، پوست، کلیه و روده انسان شوند قابلیت های آنها به پایان می رسد. پژوهشگران امیدوارند که سلول های بنیادی در درمان دیابت، لوکمی، بیماری ها عصبی و بسیاری از بیماری های دیگر کمک کند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [06.04.21 01:03]
وقتی گروه، مقاله ی خود را مینوسید DNA نئاندرتال بسیاری از خصوصیات ژنتیکی شامل رنگ پوست و چشم ، پاسخ ایمنی، متابولیسم چربی، شکل جمجمه، شکل استخوان، انعقاد خون، مشخصات خواب و بیماری های خلقی را ایجاد میکند. با تحلیل سکانس های ژنومی 173 شرکت کننده ی اروپایی آنها توانستند هاپلوتیپ نئاندرتال یعنی گروهی از ژنهای به ارث برده شده از والد واحد را شناسایی کنند. آلل ها برای عملکرد گوارشی، پاسخ ایمنی و رنگ پوست شناسایی شد.

کامپ اعتقاد دارد این پژوهش برای مطالعه ی فرایندهای تکاملی انسان، سودمند است. پس از شناسایی ژنهای نئاندرتال گروه پژوهش اورگانوئید مغزی(مینی مغز) را رشد دادند که بافتی سه بعدی است و به ندرت از چند میلیمتر فراتر میرود. اورگانوئیدها منابع پراکنده ای در عرصه ی آزمایشگاهی به خصوص پژوهش های درمان دارویی هستند.

پروتکل های درمان سرطان در این اورگانوئیدها آزمایش می شود. هرچند کار این گروه، حیرت آور است کامپ تصور میکند این، بیشتر شبیه یک داستان تخیلی علمی است. اینها سلول های نئاندرتال نیستند ولی سلول های انسانی است که DNA نئاندرتال را درون خود دارند و این کاملا متفاوت از پارک ژوراسیک است. کارهای بیشتری در مورد این مکانیسم باید انجام شود به جای آنکه چیزی جدید بازآوری شود. (فیلم پارک ژوراسیک: در این فیلم تخیلی، دانشمندان در جزیره ایزلا نوبلار، پارکی تفریحی ساخته‌اند و در آن دایناسورها را شبیه‌سازی کرده‌اند. جان هاموند، گروهی از دانشمندان را برای بازدید از پارک پیش از بازگشایی همگانی فرا می‌خواند. به سبب سهل انگاری و خرابکاری دسته‌ای از دایناسورها آزاد می‌شوند و بازدیدکنندگان و کارشناسان می‌کوشند برای نجات خود از جزیره بگریزند....)

فرایند در زمانی شروع شده است که این سیستم های بافتی هنوز ایده آل نیستند. کامپ به مطالعه ی دیگر پیشینیان همو مانند DNA دنیسوان علاقه مند است. ما هر چه ساعت را به عقب برگردانیم، بهتر ریشه های خود را میشناسیم. اگر این مسیر باعث درمان ها و معالجه هایی برای برخی از قویترین بیماری های کشنده انسانیت و دیگر کمبودهای تکاملی بدن ما شود عقب برگشتن دارای ارزش فراوانی است.
https://bigthink.com/surprising-science/neanderthal-dna?rebelltitem=3#rebelltitem3
برخی توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زبان متغیرفرایند پیچیده ی خونرسانیپرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطاشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر دادن ژنها آیا روزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام هدف از تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی رمز جهان خاصیت فراکتالتلاشی تازه برای گشودن معزبان، نشان دهنده ی سخنگو قله سقوطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ داده هامولکول ضد پیرینوار مغزی روشی مهم در تشخاتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتوقتی فهمیدی خطا کردی برگبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستروبات های ریز در درمان بیتنها مانع در زندگی موارد سلول های بنیادی منابع و اقبل از آغازآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادشربت ضد خلطجهان هایی در جهان دیگرمیدازولام در درمان تشنج نوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشهای نو در درمان دیسک بتو باید نیکان را به دست بسندرم پیریفورمیسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا برای تولید مثل همیشه مغز ایندگان چگونه استضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنماجرای جهل مقدسچگونه آن شکری که می خوریمارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم های غذایی و نقش مهم برنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ها، دارای پرتو مقابله با کرونا با علم اسآپومورفین در پارکینسونمغزهای کوچک بی احساسعقل سالمتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهمحل درک احساسات روحانی دنگاه از درون مجموعه با نگخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بوجود قبل از ناظر هوشمندراست دستی و چپ دستیگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوانایی مغز و دیگر اجزای سانسور از روی قصد بسیاری تبر را بردارمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش هورمون های تیروئید دعوامل موثر در پیدایش زبااگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شامرکز هوشیاری، روح یا بدن از نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستنددهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده زمان و صبرپیچیدگی های مغزمگستکینگیآغاز مبهم آفرینشستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روی و منیزیم در سلامتعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت نهمبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهدردهای سال گذشته فراموش بشریت از یک پدر و مادر نیزندگی، مدیریت انرژیفیزیک و هوشیاریپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر زیبا از سلولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت ارباب و رهبر حقیقیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان مشترک ژنتیکی موجودافرایند تکامل و دشواری هاپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود ترنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی جدید در درمان ام اسزبان، وسیله شناسایی محیطقلب های سادهآنها نمیخواهند دیگران رامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشاید درست نباشدجنبه های موجی واقعیتمولتیپل اسکلروز در زنان نوار مغز، ترجمه ی فعالیت اتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیروبات کیانتنها در برابر جهانسلول های بدن تو پیر نیستنقبل از انفجار بزرگآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علشش مرحله تکامل چشمجهان یکپارچهمکان زمان یا حافظه زماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشهای شناسایی قدرت شنواتو تغییر و تحولیسندرم پس از ضربه به سرلیروپریم داروی ترکیبی ضدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ابزار بقای برتر مادیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستماجرای عجیب گالیلهچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی خانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا ساخته شده تورژیم های غذایی و نقش مهم برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسستوهم فضای خالیسیاهچاله و تکینگی ابتدایملاحظه های اخلاقی دربارهآب زندگی است قسمت چهارممغز، فقط گیرندهعقلانیت بدون تغییرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمحدودیت چقدر موثر استنگاه حقیقی نگاه به درون اخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارووراپامیل در بارداریرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشتوازن مهمتر از فعالیت زیسانسور بر بسیاری از حقایتحریک عمقی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز آزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژنعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویامرکز حافظه کجاستاز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای درک دیگرانبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومزمان واقعیت است یا توهمپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَستارگانی قبل از آغاز کیهتربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روزه داری در سالم و جعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و ودردی که سالهاست درمان نشبعد پنجمزندان ذهنیفیزیک آگاهیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمسردرد تنشنتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان چهار حرفی حیات زمینفرایند حذف برخی اجزای مغپرتوهای صادر شده از سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده رنگین کمانتمایل زیاد به خوردن بستنزدودن نقص از هوش مصنوعیقلب و عقلآنژیوگرافی از مغزمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشایسته نیست در جیب خود قرجنسیت و تفاوت های بیناییمواد کوانتومی جدید، ممکننوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی خلط آوروقتی تو از یاد گرفتن باز بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسروح در جهانی دیگر استتنهاییسلول بنیادی و ای ال اسقبرستان ها با بوی شجاعتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهششمین کنگره بین المللی سجهان یکپارچهمکانیک کوانتومی بی معنی نیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت چند سویهبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی برای بهبود هوش عاطفتو جهانی هستی که خودش را سندرم جدایی مغزلیس دگرامفتامین یا ویاسآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقاضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساماده ی تاریکچگونه به سطح بالایی از هوارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی خانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانواکسن آلزایمررژیم ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاهچاله ی منفرد یا سیاهملاحظات بیهوشی قبل از جرآب زندگی است قسمت هفتممغزتان را در جوانی سیم کشعقیده ی بی عملتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هامحدودیت های حافظه و حافظنگاه دوبارهخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قرحم مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفتوسعه هوش مصنوعی قادر اسساهچاله ها تبخیر نمیشودتحریک عمقی مغز در آلزایممنابع انرژی از نفت و گاز آزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اسعواملی که برای ظهور لغت ااگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی مرکز حافظه کجاستاز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسیندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک درست از خود و هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیزمان پلانکپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وسخن نیکو مانند درخت نیکوترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی بر رشد و اعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامنددرس گرفتن از شکست هابعد از کرونازونیسومایدفیزیکدانان ماشینی برای تپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اسردرد سکه ایتصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری ضعف عضلات نزدیک ببیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان نیاز تکاملی استفراتر از دیوارهای باورپرتوزایی از جسم سیاهمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکل های متفاوت پروتئین هتغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایرهبر حقیقیتمایز یا کشف یگانگیسفر فقط مادی نیستقلب یا مغزآنان که در قله اند هرگز خمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشادی، پاداش انجام وظیفهجنسیت و تفاوت های بیناییموجود بی مغزی که می تواندنوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوروح رهاییتنهایی رمز نوآوری استسلول عصبی شاهکار انطباق قدم زدن و حرکت دید را تغیآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبور باشجهان کنونی و مغز بزرگتریمکانیزمهای دفاعی در برابنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت چیستبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبروشی جدید در درمان قطع نختو جدای از کیهان نیستیسندرم دزدی ساب کلاوینلا اکراه فی الدینآیا جنین انسان، هوشمندی مغز از بسیاری حقایق می گرضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفماده ی خالیچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانواکسن ایرانی کرونا تولیدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاهچاله ی تولید کنندهممانتین یا آلزیکسا یا ابآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیمکشعلم و ادراک فقط مشاهده ی ایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هامخچه فراتر از حفظ تعادلنگاهی بر قدرت بینایی دراخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریرحم مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته وتوسعه برخی شغل ها با هوش سایه ی هوشیاریتداوم مهم است نه سرعتمنابع انرژی از نفت و گاز آسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلاعوارض ازدواج و بچه دار شداگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم بمرکز خنده در کجای مغز استاز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی به شناسایی کابه سیاهی عادت نکنیمدرک عمیق در حیواناتبررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دزمان به چه دلیل ایجاد میشALS نگاهی کامل بر بیماری وپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهسخن و سکوتترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی در رشد و اعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسدست و پا زدن در سایه؟بعد از کرونازونا به وسیله ویروس ابله فال نیکوپپوگستمرگ چیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریسردرد عروقی میگرنتصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هیچ چیز همیشگی نیستهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از طبیعتزبان و کلمه حتی برای کسانفرد موفقپرسش و چستجو همیشه باقی امسئولیت جدیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدشکل پنجم مادهتغییرات مغز پس از 40 سالگیمنبع خواب و رویانه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلروی و منیزیم در تقویت استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر نامه سفر به بم و جنوب قلب دروازه ی ارتباطآنزیم تولید انرژی در سلومعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشب سیاه سحر شودجهل مقدسموجودات مقهور ژنها هستندنوار عصب و عضلهاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در روزه داری متناوب، مغز را تنبیه چقدر موثر استسلول عصبی، در محل خاص خودقدرت مردمآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و اخلاقتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر لازمه ی پیروزی استجهان کاملی در اطراف ما پرما انسانها چه اندازه نزدچیز جدید را بپذیراختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروشی جدید در درمان نابینتو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم سردرد به دلیل افت فلاموژین داروی ضد اوتیسم؟آیا جهان ذهن و افکار ما ممغز به تنهایی برای فرهنگ طلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسماده ای ضد التهابیچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن اسپایکوژنرژیم غذایی ضد التهابیبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم چیستسیاره ی ابلهانمن کسی در ناکسی دریافتم آب زندگی است قسمت دوممغط یک گیرنده استعلم و روحایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنگاهی بر توانایی اجزاي بخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازدرماندگی به دلیل عادت کربرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه های سازمان بهداشت سایه را اصالت دادن، جز فرتداخل مرزها و صفات با بینمنابع انرژی از نفت و گاز آسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در همعید نوروز مبارکاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی تعاملیبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری قلب در بیماری ویربررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزمان شگفت انگیزفقر داده ها در هوش مصنوعیپیوند اندام از حیوانات بتکامل چشمافتخار انسانسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زنجبیل در جلوگیری از عضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت اولبیماری وسواسکفش و کتابدست کردن در گوشبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیان غذاهای پرچربفاکسیبتپایان، یک آغاز استمرگ و میر پنهانتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتسرطان کمیت گراییتصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ وقت خودت را محدود به بیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذزبان و بیان نتیجه ساختمافرد یا اندیشهپرسشگری نامحدودمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات آب و هوایی که به منتظر نمان چیزی نور را بهنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی هرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندرویا و واقعیتتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر به مریخ در 39 روزقلب روباتیکآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبیه سازی میلیون ها جهان جهان فراکتالموسیقی نونوار عصب و عضله تعیین محلاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیروزه داری و التهاب زیانبتهدیدهای هوش مصنوعیسلولهای ایمنی القا کنندهقدرت و شناخت حقیقتآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصبر و واقعیتجهان پیوستهما انسانها چه اندازه نزدچیزی منتظر شناخته شدناختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت های متفاوتبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبروشی جدید در درمان سکته متو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهالایو دوم دکتر سید سلمان فآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بیش از آنچه تصور میشوطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دماده، چیزی نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اواکسن اسپایکوژن ضد کرونارژیم غذایی ضد دردبرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم و خیالسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غبامن پر از تلخیمآب زندگی است قسمت سومنفرت، اسیب به خود استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های مخچه ابزاري که وظیفه آن فنگاهت را بلند کندفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرها بسته نیستبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعرساناها و ابر رساناها و عپل جویی اصفهانتوصیه های غیر دارویی در سساخت سلول عصبی حتی پس از ترقی واقعی یا شعار ترقیمنابع انرژی از نفت و گاز آسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده عامل کلیدی در کنترل کارآاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در کامپیوترهابهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است زنان باهوش ترفلج نخاعی با الکترودهای پیوند اندام حیوانات به اتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رسختی ها رفتنی استتست آر ان اس دز میاستنی گمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت اغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت دهمبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهدست آسمانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در پیر شدنفاجعه ی جهل مقدسپارادوکس ها در علممرگ و میر بسیار بالای ناشتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالسرعت فکر کردن چگونه استتضادهای علمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهرفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و بیان، در سایه پیشرفرد حساس از نظر عاطفی و بآلودگی هوا چالش قرن جدیدمستند جهان متصلتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانشکست حتمیتغییرات تکاملی سر انسان منتظر زمان ایده آل نشونهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنهز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا و کابوستمدن بشری و مغز اخلاقیسفر تجهیزات ناسا به مریخ قلب را نشکنآینه در اینهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبیه سازی سیستم های کوانجهان قابل مشاهده بخش کوچموسیقی هنر مایع استنوبت کودکاناثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولروزه داری و بیمار ی ام اس تو یک معجزه ایسلولهای بنیادی مصنوعی درقدرت کنترل خودآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصبر بسیار بایدجهان پیوستهما اکنون میدانیم فضا خالچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل واقعیت و مجازبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستريتوکسيمب در درمان ام استوقف؛ شکستسوپاپ ها یا ترانزیستورهالبخند بزن شاید صبح فردا زآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز برای فراموشی بیشتر کطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دماده، چیزی بیش از یک خلا چگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرمان تشنجواکسن دیگر کرونا ساخته شراه فراری نیستبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیتوهم وجودسیاره ابلهانتاریکی و نورمن بی من، بهتر یاد میگیرمآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقاشی هایی با بوی گذشته یعلم به ما کمک میکند تا موایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های مخچه تاثیر گذار بر حافظهچالش هوشیاری و اینکه چرا دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردرشته نوروایمونولوژی و نقپل خواجو اصفهانتوصیه هایی در مصرف ماهیساخت شبکه عصبی مصنوعی با تروس جریان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز آسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهعادت همیشه خوب نیستاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خوابدرگیری مغز در بیماران مببرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویازنجیرها را ما باید پاره کفلج بل، فلجی ترسناک که آنپیوند سر آیا ممکن استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو سرنوشتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت اغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت دومبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلنددست بالای دستتفکر قبل از کارزیباترین چیز در افزایش سفاصله ها در مکانیک کوانتپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و سوال از قاتلتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابرفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیزبان و تکلم برخی بیماریهفردا را نمیدانیمآلودگی هوا و ویروس کرونامشکل از کجاستتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایشگفت نیست من عاشق تو باشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنحنی که ارتباط بین معرفنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسهزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزرویا و خبر از آیندهتمدن زیر آبسفر دشوار اکتشافقوی تر باشآیندهمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشبکه های مصنوعی مغز به درجهان موازی و حجاب هامیهمانهای ناخوانده عامل نور از عمق تاریکیاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردویتامین کابحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورروزه داری سلول های بنیادتو یک جهان در مغز خودت هسسلام تا روشناییقدرت انسان در نگاه به ابعآیا یک، وجود داردمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صد قدح، نفتاده بشکستجهان پر از چیزهای اسرار آما از اینجا نخواهیم رفتچیزی شبیه نور تو نیستاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت و انعکاسبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستریه زغالیتولید مولکول جدید توسط هسوپاپ ها یا ترانزیستورهالحظات خوش با کودکانآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟طوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنماست مالیچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرمان جدید ALSواکسن دیگری ضد کرونا از دراه نجاتبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم وجودسیب یکسان و دیدگاه های متتاریکی خواهد ترسیدمننژیتآتاکسی فریدریشچقدر به چشم اعتماد کنیمعلم بدون توقفایران بزرگجریان انرژی در سیستم های مدل همه جانبه نگر ژنرالیچالش هوشیاری و اینکه چرا دقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاوردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناخترشد مغز فرایندی پیچیده اپلاسمای غالبتوضیحی ساده در مورد هوش مساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازینمنابع انرژی از نفت و گاز آسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، نعادت کن خوب حرف بزنیاپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنزندگی فعال و مثبت روند آلفلج خوابپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسسریع دویدن مهم نیستتشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش سجده بر عملکرد مغزغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت سومبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنوندستورالعمل مرکز کنترل بیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیر فشار کووید چه باید کرفاصله ی همیشگی تصویر سازپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروسعی کن به حدی محدود نشویتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاننسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیکندر علیه سرطانرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت چفرزندان زمان خودآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات نخاعیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدشگفت انگیز بودن کیهانثبت و دستکار ی حافظهمنشأ اطلاعات و آموخته ها چهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکیآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شبکیه های مصنوعیجهان ما میتواند به اندازمیوتونیک دیستروفینور دروناثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بویتامین کا و استخوانبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهروزهای بد باقی نمیماندتو کجای جهانیسلاح و راهزنیقدرت ذهنآیا کیهان می تواند یک شبیمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سصدای بم با فرکانس پایین، جهان پر از چیزهای جادویی ما اشیا را آنطور که هستندنکاتی در مورد تشنجاختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت تقویت شدهبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانریواستیگمینتولید مثل اولین ربات های سوخت هیدروژنی پاکلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالش است یا منفعطولانی ترین شبتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنماست مالی با هوش انسانینگاه من، نگاه تو و یا حقیخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی واکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت ربرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم بی خداییسیر آفرینش از روح تا مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهمنابع انرژي پاک سرچشمه حآتاکسی مخچه ای خودایمننقش قهوه در سلامتیعلم در حال توسعهایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورمدل هولوگرافیک ژنرالیزهچالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چتیوتیکسن داروی ضد جنونساختن آیندهتری فلوپرازینمنابع انرژی از نفت و گاز آشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای عادت کردن به نعمتابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییدولت یا گروهکهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی هوشمند در خارج از زفلج خواب چیستپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوسریعترین کامپیوتر موجودتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات درياغرور و علمابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت ششمبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر خلا ق در برابر توهم زیرفون داروی ضد ام اسفتون های زیستیپدیده خاموش روشن در پارکمرگ تصادفیتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنشلیک فراموشیتعویض دارو در تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیچ اندر هیچبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبرقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت افرضیه ای جدید توضیح میدهآلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیشگفت زده و حیران باشثبت امواج الکتریکی در عصمنشاء کوانتومی هوشیاری اچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکترویا تخیل یا واقعیتتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت مغز و کیهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهمیگرن و پروتئین مرتبط با نوروفیبروماتوزاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کا در سبزیجاتبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخروزهای سختتو کز محنت دیگران بی غمیسلسله مباحث هوش مصنوعیقدرت عشقآیا گذشته، امروز وآینده مغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فصرع و درمان های آنجهان دارای برنامهما به جهان های متفاوت خودچگونه مولکول های دی ان ایاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت خلا و وجود و درک مبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیتولید یا دریافت علمسودمندی موجودات ابزی بر لرزش عضله یا فاسیکولاسیوآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالشهای پیش روطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده ماشین دانشنگاه مادی غیر علمی استخدا نور آسمان ها و زمین اارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلواکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت ربرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای توهم تنهاییسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاریخ، اصیل نیست و ساخته منابع انرژی از نفت و گاز آتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل اعلم راهی برای اندیشیدن اایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مامدل هولوگرافیک تعمیم یافچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدنددریای خدابرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استرشد در سختی استپنج اکتشاف شگفت آور در موتیک و اختلال حرکتیساختن آینده، بهترین روش ترک امروزمنابع بی نهایت انرژی در دآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزعادت بد را ترک کنابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقردوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی و داراییفلج دوطرفه عصب 6 چشمپیوندی که فراتر از امکانتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج عدم توازن بین نورون منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات درياغربال در زندگیابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت مغز انسان و میمون هزیرک ترین مردمفروتنی معرفتیپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتشلیک فراموشیتعامل انسان و هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانیچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتارموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در ALSزبان و شناخت حقیقت قسمت دفساد اقتصادی سیتماتیک درآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردمهمان ناخواندهنون و القلمابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرهستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاکامپیوتر سایبورگرویا حقی از طرف خداتمرکز بر هدفسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی مآینده با ترس جمع نمیشودمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت مغز با کیهان مادیجهان مرئی و نامرئیمیگرن سردردی ژنتیکی که بنورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهروش مقابله مغز با محدودیتو پیچیده ترین تکنولوژی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتقضاوت ممنوعآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان در حال نوسان و چرخشما با کمک مغز خود مختاريمچگونه میتوان با قانون جنادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آوالزارتان داروی ضد فشار بخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایتولید پاک و فراوان انرژیسی و سه پل اصفهانلزوم سازگاری قانون مجازاآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ و فعال یا مغز کوطبیعت موجی جهانتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیمبانی ذهنی سیاه و سفیدنگاه محدود و تک جانبه، مشخدا بخشنده است پس تو هم بارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن ضد اعتیادراه پیروزی در زندگی چیستبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای توهم جداییسیستم تعادلی بدنتازه های اسکیزوفرنی(جنومنابع انرژی از نفت و گاز آثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین علم ساختن برج های چرخاناکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزمدل های ریز مغز مینی برینچالش کمبود اندام برای پیدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهتردرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی ز گهواره تا گورپول و شادیتیکاگرلور داروی ضد انعقاساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکمنابع جدید انرژینقش حفاظتی مولکول جدید دعادت دادن مغز بر تفکرابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستدرب بسته با غیر خود باز مبزرگترین خطایی که مردم مزندگی بی دودفن آوری های جدید علیه شناپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسرگردانیتشویق خواندن به کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات دريامقالاتابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست شناسی کل در جزء فراکفروتنی و غرورپروژه ی ژنوم انسانیمراحل ارتقای پله پله کیهتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان با هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتکوچکی قلبرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید در درمان فرزبان و شناخت حقیقت قسمت سفشار و قدرتآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شگفتی های زنبور عسلجلوتر را دیدنمهندسی ژنتیک در حال تلاش نوآوری ای شگفت انگیز دانابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز بر امروزسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون گذاری و تکاملآیا فراموشی حتمی استمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت کیهان و مغزجهان مشارکتیمیگرن شدید قابل درمان اسنورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین بی هفدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجروش های صرفه جویی در ایجاتو آرامش و صلحیسم زنبور ، کلیدی برای وارقطار پیشرفتآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضایعه ی عروقی مخچهجهان در حال ایجاد و ارتقاما بخشی از این جهان مرتبطچگونه مغز ما، موسیقی را پاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرواکنش های ناخودآگاه و تقریاضیات یک حس جدید استبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونتولید اندام با چاپ سه بعدسیلی محکم محیط زیست بر انلزوم سازگاری قانون مجازاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنمباحث مهم حس و ادراکنگاه کلی نگرخدای رنگین کمانارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانواکسن علیه سرطانراه انسان شدن، راه رفتن وبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و توهم جدایی و توهم علمسیستم دفاعی بدن علیه مغز تازه های بیماری پارکینسومنابع انرژی از نفت و گاز آرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت دعلایم کمبود ویتامین E را اکوییفلکسحق انتخابمدیون خود ناموجودچالش دیدگاه های سنتی در بدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان زمین در برابر عظمت کیهانپول و عقیدهتیروفیبان موثر در سکته ی ساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انسانمناطق خاص زبان در مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعارضه جدید ویروس کرونا سابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین درد از درون است زندگی در جمع مواردی را برفناوری هوش مصنوعی نحوه خپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسربازان ما محققا غلبه می تشخیص ژنتیکی آتروفی های منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت ها را به رسمیت بشنازیست شناسی باور حقیقت یا فرگشت و تکامل تصادفی محض پروانه ی آسمانیمرز مرگ و زندگی کجاستتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانشناخت و معرفت، و نقش آن دشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در درمان سرزبان جانسوزفضا و ذهن بازآمارهای ارائه شده در سطح مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشانس یا نتیجه ی تلاشجمجمه انسان های اولیهمهندسی بدننوار مغز مشاهده ی غیر مستابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درتمساح حد واسط میان مغز کوسفری به آغاز کیهانقانون جنگلآیا ممکن است موش کور بی ممغز قلبتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان معنامیدان مغناطيسي زمین بشر نوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورروش هایی برای جلوگیری از تو افق رویداد جهان هستیسماگلوتید داروی کاهش دهنلمس کوانتومیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتما تحت کنترل ژنها هستیم یچگونه مغز پیش انسان یا همادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنواکنش به حس جدیدریتوکسیماببدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در تولید سلولهای جنسی از سلسینوریپا داروی ترکیبی ضدلزوم عدم وابستگی به گوگل آیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز حریص برای خون، کلید تطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیمبتکران خودشکوفانگاه انسان محدود به ادراخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانواکسنی با تاثیر دوگانه اراه بی شکستبرخی نکات از گاید لاین پرگاهی مغز بزرگ چالش استتوهم جسمسکوت و نیستیتازه های درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز آرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیعلایم کمبود ویتامین E را اکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی مدیریت اینترنت بر جنگچاالش ها در تعیین منبع هودنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیشدرک و احساسبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندزمین زیر خلیج فارس تمدنی پوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستسادیسم یا لذت از آزار دادترازودونمناطق خاصی از مغز در جستجنقش خرچنگ های نعل اسبی درعدم توقف تکامل در یک انداابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدورترین نقطه ی قابل مشاههوش احساسیبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی درختان اشعار زمینبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی در سیاهچالهفیلمی بسیار جالب از تغییپیدایش زبانتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل منبع هوشیاری کجاست قسمت53نقشه مغزی هر فرد منحصر بهصفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوشمندی کیهانبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنذهن و شیمی بدنتفاوت های بین زن و مرد فقزیست، مرز افق رویداد هستفراموش کارها باهوش تر هسپرواز از نیویورک تا لوس آمرز بین انسان و حیوان کجاتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چتاول کف پا و حقیقتامیدواریشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری رمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید شرکت نورالزبان ریشه هایی شناختی اسفضای قلب منبع نبوغ استآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشانس یا تلاشجنین مصنوعیمهربانی، شرط موفقیتنوار مغز ترجمه رخدادهای ابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیرویای شفافتنفس هوازی و میتوکندریسقوط درون جاذبه ای خاص، چقانون جنگلآیا ما کالا هستیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هوشمندمیدان های مغناطیسی قابل نوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پویروس مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاروش هایی ساده برای کاهش اتو انسانی و انسان، شایستسندرم کووید طولانیلووفلوکساسینآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزمانند آب باشچگونه هموساپينس بر زمین ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری واکسن های شرکت فایزر آمرریسدیپلام تنها داروی تایبدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین تولترودینسیگار عامل افزایش مرگ وممقاومت به عوارض فشار خون آیا راهی برای رفع کم آبی مغز در تنهایی آسیب میبینظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیمجموعه های پر سلولی بدن منگاه از بیرون مجموعهخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بوابستگی یعنی قلادهرابطه تشنج و اوتیسمبرخی نرمش ها برای زانوگاهی جهت را عوض کنتوهمات و شناخت حقیقتسکوت، پر از صداتبدیل پلاستیک به کربن و سمنابع انرژی از نفت و گاز آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهعلائم عصبی آلزایمر، با ااکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظمداخله ی زیانبار انساننابینایی در نتیجه ی گوشی دنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران درک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان چیستپوشاندن خود از نورتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استسازگاری با محیط بین اجزاترازودونمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش داروهاي مختلف معروف عدم درکابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاديدن با چشم بسته در خواب هوش احساسیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرد و درسبسیاری از بیماری های جدیزندگی زمینی امروز بیش از فیروز نادریپیر شدن حتمی نیستتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیسردرد میگرن در کودکانتشخیص ایدزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنقشه های مغزی جدید با جزیسوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوشیاری و وجودبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های تکاملی در مغز وزاویه نگاه ها یکسان نیستفراموشی همیشه هم بد نیستپروتئین های ساده ی ابتدامرز جدید جستجو و اکتشاف، مرزهای حقیقی یا مرزهای تتابوهای ذهنیامیدواری و مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریهدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش هایی در بیماران قطع زبان شناسی مدرن در سطح سلقفس ذهنآنچه ناشناخته است باید شمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاهکار قرنجنگ هفتاد و دو ملت همه را موفقیت هوش مصنوعی در امتنوار مغز در فراموشی هاابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت توقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریروان سالمتنفس هوازی و میتوکندریسلول های مغزی عامل پارکیقانونمندی و محدودیت عالمآیا ما تنها موجودات زنده مغز مانند تلفن استتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشجاعت و ترسجهان هوشیارمیدان های کوانتومی خلانورالژیاحساسات کاذبهندسه بنیادینخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروش جدید تولید برقتو با همه چیز در پیوندیسندرم گیلن باره به دنبال لوب فرونتال یا پیشانی مغآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و ماه رجبچگونه هوشیاری خود را توسادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانواکسن کووید 19 چیزهایی که ریشه های مشترک همه ی موجوبدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله هامقایسه رقابت و همکاریآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز را از روی امواج بشناسظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی مجرم، گاهی قربانی استنگاه از دور و نگاه از نزدخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نرمش های گردنگذر زمان کاملا وابسته به توکل بر خداسکته مغزیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منابع انرژی از نفت و گاز آزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل معلت خواب آلودگی بعد از خواگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادمدارک ژنتیکی چگونه انسانناتوانی از درمان برخی ویدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکندرک احساسات و تفکرات دیگبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توزمان و مکان، ابعاد کیهان پیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنستم با شعار قانون بدترین تراشه ها روی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش درختان در تکاملعدالت برای من یا برای همهابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش در طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمردرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی زودگذرفیزیک مولکولها و ذرات در پیشینیان انسان از هفت میتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد میگرنی در کودکانتصویر خورشید یا خود خورشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه با واقعیت متفاوت اسپیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشیاری و افسردگیبیماری تی تی پیکمردردذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های زبانی سرمنشا تزاوسکا درمان گوشرفراموشی و مسیر روحانیپروتز چشمفراموشی آرمانپروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستشناسایی سلول های ایمنی اتغییر دیگران یا تغییر خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از رمز جهانتلاشی برای درمان قطع نخازبان شناسی نوین نیازمند قفس را بشکنآنچه واقعیت تصور میکنیم مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاهکار شش گوشجنگ و تصور از جنگموفقیت در تفکر استنوار مغز در تشخیص بیماری ابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت توقت نهيب هاي غير علمي گذشبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات ها قول میدهندتنفس بدون اکسیژنسلول های بنیادیقارچ بی مغز در خدمت موجودآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مادران و کودکان در زمتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان های بسیار دیگرمیدان بنیادین اطلاعاتنوسانات کوانتومی منبع مااخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روش صحبت کردن در حال تکامتو با باورهایت کنترل میشسندرم پیریفورمیسلوتیراستامآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچکتر شدضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیماپروتیلینچگونه واکسن کرونا را توزادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسواکسن کرونا و گشودن پنجرریشه های مشترک حیاتبرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتتومورهای نخاعیسیاهچاله های فضایی منابعمقابله ی منطقی با اعتراضآگاهی فراتر از آگاهیمغز زنان جوانتر از مغز مرعقل مجادله گرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستمحل درک احساسات روحانینگاه از درون قفس یا بیرونخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بوبینار اساتید نورولوژی دراز تغییربرخی یونها و مولکول های مگذشته را دفن کنتوپیراماتسال سیزده ماههتبدیل سلولهای محافط به سمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناساعماد الدین نسیمی قربانی اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیامروری بر تشنج و درمان هایاز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره ده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشودرک تصویر و زبان های مخلتبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امزمان و گذر آن سریع استپیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکستم، بی پاسخ نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش ذهن و شناخت در حوادث عسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددین اجباریهوش عاطفی قسمت 11بیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هودرد زانو همیشه نیاز به جربشکه ای که ته نداره پر نمزندگی سلول در بدن، جدای افیزیک هوشیاریپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد و علتهای آنتصویر در هم تنیدگی کوانتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص های سیستمی ایمنیسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری کوانتومیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناذهن سالمتفاوت ایستایی و تکاپوزبان فرایند تکاملی برای