دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ثبت امواج الکتریکی در عصبها ، راهی برای تشخیص بیماریها

نوار مغز EEG
تغییرات الکتریکی نورونهای مغز ،امواجی را تولید میکند که بر سطح مغز گسترش می یابد و با قرار دادن چند الکترود روی سر میتوان آنها را ثبت کرد .این الکترودها به شکل خاصی روی قسمتهای مختلف مغز قرار داده میشود و اختلاف بین پتانسیل آنها ، ثبت میگردد .با توجه به نحوه ثبت اختلاف پتانسیل ، دو مونتاج رفرنس یا بایپولار به دست می آید.در مونتاج رفرانس ، همه کانالها با یک الکترود رفرانس مثلا پشت گوشی مقایسه میشود در مونتاج بای پولار، دو کانال و دو الکترود ثبت روی مغز با هم مقایسه میشود .

با توجه به شکل موج و اندازه آن و طول دوره موج وجود یا عدم وجود قرینگی میان دو طرف راست و چپ ، و یا نحوه تکرار امواج ، تفسیر خاصی از نوار گرفته شده صورت میگیرد .نوار مغز برای تشخیص شدت و نوع تشنج ، و بررسی سرگیجه های ناشناخته و یا علت بیهوشی استفاده میشود ....در قدیم در فقدان روشهای تصویر برداری قوی ، برای بررسی تومورهای مغزی هم استفاده میشد البته امروزه این کاربرد ،با توجه به وجود CT و MRI کمتر کاربرد دارد.با این حال دستگاه نوار مغز، همچنان روش مهمی در تشخیص محل تشنجهای مغزی و تعیین نوع تشنج و یا تعیین علت افت هوشیاری و یا تعیین مرگ مغزی است

نوار عصب و عضله EMG-NCV
بسیاری بیماریهای عصبی عضلانی هست که تشخیصشان بدون اطلاعاتی از عملکرد الکتریکی خود عصب و عضله آسان نیست .برای تشخیص دقیقتر این موارد از نوار عصب و عضله استفاده میشود .در نوار عصب ، عملکرد عصب بررسی میشود . در این روش عصب حسی یا حرکتی، تحریک میگردد (با برق ضعیف ) و پاسخ عصب در انتهای عصب ثبت میگردد و با توجه به شکل و بزرگی موج ثبتی و سرعت انتقال موج به انتهای عصب میتوان سرعت هدایت عصبی و میزان عملکرد عصب را تعیین نمود .

در برخی اختلالات که درگیری پوشش عصب وجود دارد ، سرعت هدایت عصبی کاهش می یابد و در برخی اختلالات ، که خود عصب آسیب میبیند ، اندازه موج ارسالی به انتهای عصب کم میشود . در نوار عضله ، سوزنی داخل عضله وارد میشود و بر اساس عملکرد فیبرهای عضلانی ، اطلاعات و امواجی روی صفحه نمایش ثبت میگردد . از روی شکل امواج و نحوه تغییرات امواج همراه با فعالیت و مقایسه شکل امواج بین دو طرف، میتوان اطلاعاتی را به دست آورد .این تغییرات در امواج ،نیازمند گذر زمان هست و در مرحله حاد و ابتدایی ضایعات چیزی جز کاهش فعالیت ارادی عضله نمی بینیم .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستمغز انسان برای شادمانی طکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکمغز زنان جوانتر از مغز مرگل زندگیايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کوونقش پیش زمینه ها و اراده روشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر میدازولام در درمان تشنج واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر ازنوآوری ای شگفت انگیز دانزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قامحل درک احساسات روحانیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسفیزیک مولکولها و ذرات در تو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بیناییمرگ و میر پنهانیادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید قهوهبی عدالتی در توزیع واکسن قانون جنگلتوصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های مطالعه ای بیان میکند اهدکنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهاختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیلزوم سازگاری قانون مجازاتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییمغز انسان رو به کوچک تر شکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دومغزهای کوچک بی احساسرویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهننقش آتش در رسیدن انسان بهروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وایجاد احساساتطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت مینقش سجده بر عملکرد مغزراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر مکانیک کوانتومی بی معنی واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثنوار مغز مشاهده ی غیر مستزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون محل درک احساسات روحانی دوبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیفیزیک و هوشیاریتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسمرگ انتقال است یا نابود شیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به سقانونمندی و محدودیت عالمتوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های معنی روزهکنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهانسیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشمبیان ژن های اسکیزوفرنی دلزوم سازگاری قانون مجازاتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )مغز انسان رو به کوچکتر شدکار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سومغزتان را در جوانی سیم کشرویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلاز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتینقش انتخاب از طرف محیط، نروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصنقش غذاها و موجودات درياراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر مکانیزمهای دفاعی در برابواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی منوار مغزی روشی مهم در تشخزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های محدودیت های حافظه و حافظوراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چفیزیکدانان ماشینی برای تتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهمراحل ارتقای پله پله کیهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری های مغز و اعصاب و قارچ بی مغز در خدمت موجودتوضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورمعادله ها فقط بخش خسته کنکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم افسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییبیست تمرین ساده برای جلومقاومت به عوارض فشار خون تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )مغز ایندگان چگونه استکاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستممغزتان را در جوانی سیمکشرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرناز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و ینقش اتصالات بین سلولهای روشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چاگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هنقش غذاها و موجودات دريارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ما انسانها چه اندازه نزدواکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده نورون هاي مصنوعی می توانزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آممخچه فراتر از حفظ تعادلورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مفرگشت و تکامل تصادفی محض تولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهمرز مرگ و زندگی کجاستژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری گیلن باره و بیمارقبل از آغازتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز مامعجزه ی علم در کنترل کرونکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگدرک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است بیش از نیمی از موارد انتقمقابله با کرونا با علم استئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلمغز ابزار بقای برتر مادیکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمنقش قهوه در سلامتیرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان از انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطنقش تیروئید در تکامل مغزروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویاویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردنقش غذاها و موجودات درياراز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیما انسانها چه اندازه نزدواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعنورون های ردیاب حافظهزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مفراموش کارها باهوش تر هستولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریمرز بین انسان و حیوان کجاژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای واراحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و قبل از انفجار بزرگتکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیکووید نوزده و خطر بیماری کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلبیشتر کمردردها نیازی به ملاحظه های اخلاقی دربارهتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوممغز ابزار برتر بقاکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمنقش مهاجرت در توسعه نسل ارویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کواناز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیارينقش حفاظتی مولکول جدید دريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به نقشه مغزی هر فرد منحصر بهراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهما اکنون میدانیم فضا خالواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بینوروپلاستیسیتی چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهمخچه ابزاري که وظیفه آن فورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزابزارهای پیشرفته ارتباط اعداد بینهایت در دنیای مفراموشی همیشه هم بد نیستتولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرمزایای شکلات تلخ برای سلژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتقدم زدن و حرکت دید را تغیتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز قلبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و با هوش مصنوعی خودکار روبملاحظات بیهوشی قبل از جرتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوممغز از بسیاری حقایق می گرکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومنقش میدان مغناطیسی زمین رویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیارينقش حیاتی تلومر دی ان آ دریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها ویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانینقشه های مغزی جدید با جزیرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوما با کمک مغز خود مختاريمواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند ننوروز یا روز پایانیزاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدمدل همه جانبه نگر ژنرالیورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای بقا از نخستین هبلندی در ذهن ما درک بلندیفرایند پیچیده ی خونرسانیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهمسیر دشوار تکامل و ارتقاژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اسپینال ماسکولار قدرت انسان در نگاه به ابعتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیامغز مادران و کودکان در زمکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش باهوش ترین و با کیفیت تریممانتین یا آلزیکسا یا ابتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهممغز به تنهایی برای فرهنگ کجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش محیط زندگی و مهاجرت دروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستاینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعینقش خرچنگ های نعل اسبی درریاضیات یک حس جدید استاگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش ویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانینقص در تشخیص هیجانات عامرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوما تحت کنترل ژنها هستیم یواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنوشیدن چای برای مغز مفید زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زمدل های ریز مغز مینی برینورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا ازنخستین همبلعیدن ستاره توسط سیاهچافرایند تکامل و دشواری هاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشمسئول صیانت از عقیده کیسژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذببیماری اضطراب عمومیلمس کوانتومیتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاحقیقت خواب و رویامغز چون ابزار هوش است دلیکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری ارتوکين تراپی روشی جديد بار بزرگ ایستادن بر دو پامنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارممغز برای فراموشی بیشتر ککرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمنقش نگاه از پایین یا نگاهروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدنقش داروهاي مختلف معروف ریسدیپلام تنها داروی تایاگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان ویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آنقطه بی بازگشترشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ماه رجبواکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیمدیریت اینترنت بر جنگوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهبه مغز خزندگان خودت اجازفرایند حذف برخی اجزای مغتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در سامسئولیت جدیدژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصاببیماری بیش فعالیلوب فرونتال یا پیشانی مغتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بمغز چگونه صداها را فیلتر کی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایارتباط میکروب روده و پاربار سنین ابزار هوشمندی امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش نظام غذایی در تکامل مروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدنقش ذهن و شناخت در حوادث ریشه های مشترک حیاتاپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انساچند نرمش مفید برای کمردررشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سماپروتیلینواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسنیکولا تسلازبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکفلج نخاعی با الکترودهای تمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پمدارک ژنتیکی چگونه انسانوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین به بالا بر ستارگان نگاه کفرد حساس از نظر عاطفی و بتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفمستند جهان متصلکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری تی تی پیلوتیراستامتکامل ابزار هوش ، راه پر لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنمغز ناتوان از توجیه پیداکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط ماده و انرژیبارداری بدون رحممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتممغز بزرگ چالش است یا منفعکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمنقش نظریه تکامل در شناساروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای ایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسنقش روی و منیزیم در سلامترژیم های غذایی و نقش مهم ابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کروناچند جهانیرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینماجرای جهل مقدسواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دفلج بل، فلجی ترسناک که آنتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزمروری بر تشنج و درمان هاییک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای موبه خودت مغرور نشوفرضیه ای جدید توضیح میدهتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات نخاعیکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد بیماری دویکلیس دگرامفتامین یا ویاستکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزمغز و سیر تکامل ان دلیلی کیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خدامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهممغز بزرگ چالشهای پیش روکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمنقش هورمون های تیروئید دروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زنقش روزه داری در سالم و جرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرچندین ماده غذایی که ماننزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیماده ی تاریکواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجفلج خوابتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به مرکز هوشیاری، روح یا بدن یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب اتفاق و تصادفبه زودی شبکه مغزی به جای قلب و عقلتوانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات بین دو همسر و برخیکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیلا اکراه فی الدینتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتمغز آیندگان چگونه است ؟کیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهممغز بزرگ و فعال یا مغز کوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش هورمون زنانه استروژنروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای نقش رژیم غذایی بر رشد و ارژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل ویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح چه زیاد است بر من که در ایزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینماده ی خالیواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هافلج خواب چیستتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان مرکز حافظه کجاستیک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زیر پای خود نگاه نکن بقیچی ژنتیکیتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده مشکلات روانپزشکی پس از سکمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بلایو دوم دکتر سید سلمان فتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرمغز انسان ایا طبیعتا تماکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتممغز بزرگترین مصرف کننده کشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتنقش ویتامین K در ترمیم اسروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات بنقش رژیم غذایی در رشد و ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان نهایت معرفت و شناخت درک عزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینمبانی ذهنی سیاه و سفیدواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردفلج دوطرفه عصب 6 چشمتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصمرکز حافظه کجاستیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدبوزون هیگز چیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمشکلات روانپزشکی در عقب کمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهبیماریهای تحلیل عضلانی ابیهوش کردن در جراحی و بیملبخند بزن شاید صبح فردا زتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان برای ایجاد تمدکاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به بازسازي مغز و نخاع چالشی منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجممغز حریص برای خون، کلید تکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید ششناسایی سلول های ایمنی ااز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدینقش ژنتیک در درمان اختلاروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به ایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استنقش زنجبیل در جلوگیری از رژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم چهار میلیارد سال تکامل بزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع ممباحث مهم حس و ادراکواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملفناوری هوش مصنوعی نحوه ختو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهمرکز خنده در کجای مغز استیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و ااثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز جهان را از متلقانون مندی نقشه ژنتیکی متوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استمشاهده گر جدای از شیء مشاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار الرزش ناشی از اسیب به عصبتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان برای شادمانی طکاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتارتباط از بالا به پایین مبحتی علمی درباره تمایل بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهمغز را از روی امواج بشناسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حااز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش منقش گرمایش آب و هوا در همروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهانقش زبان در سلطه و قدرت اراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسممیدان مغناطيسي زمین بشر واقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوچهار ساعت پس از کشتار خوکزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستمجموعه های پر سلولی بدن مواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرفیلمی بسیار جالب از تغییتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بیناییمرگ چیستیافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدبی نهایت در میان مرزهاقانون جنگلتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های مشاهده آینده از روی مشاهکنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات صحبت کردن در ان