دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ثبت امواج الکتریکی در عصبها ، راهی برای تشخیص بیماریها

نوار مغز EEG
تغییرات الکتریکی نورونهای مغز ،امواجی را تولید میکند که بر سطح مغز گسترش می یابد و با قرار دادن چند الکترود روی سر میتوان آنها را ثبت کرد .این الکترودها به شکل خاصی روی قسمتهای مختلف مغز قرار داده میشود و اختلاف بین پتانسیل آنها ، ثبت میگردد .با توجه به نحوه ثبت اختلاف پتانسیل ، دو مونتاج رفرنس یا بایپولار به دست می آید.در مونتاج رفرانس ، همه کانالها با یک الکترود رفرانس مثلا پشت گوشی مقایسه میشود در مونتاج بای پولار، دو کانال و دو الکترود ثبت روی مغز با هم مقایسه میشود .

با توجه به شکل موج و اندازه آن و طول دوره موج وجود یا عدم وجود قرینگی میان دو طرف راست و چپ ، و یا نحوه تکرار امواج ، تفسیر خاصی از نوار گرفته شده صورت میگیرد .نوار مغز برای تشخیص شدت و نوع تشنج ، و بررسی سرگیجه های ناشناخته و یا علت بیهوشی استفاده میشود ....در قدیم در فقدان روشهای تصویر برداری قوی ، برای بررسی تومورهای مغزی هم استفاده میشد البته امروزه این کاربرد ،با توجه به وجود CT و MRI کمتر کاربرد دارد.با این حال دستگاه نوار مغز، همچنان روش مهمی در تشخیص محل تشنجهای مغزی و تعیین نوع تشنج و یا تعیین علت افت هوشیاری و یا تعیین مرگ مغزی است

نوار عصب و عضله EMG-NCV
بسیاری بیماریهای عصبی عضلانی هست که تشخیصشان بدون اطلاعاتی از عملکرد الکتریکی خود عصب و عضله آسان نیست .برای تشخیص دقیقتر این موارد از نوار عصب و عضله استفاده میشود .در نوار عصب ، عملکرد عصب بررسی میشود . در این روش عصب حسی یا حرکتی، تحریک میگردد (با برق ضعیف ) و پاسخ عصب در انتهای عصب ثبت میگردد و با توجه به شکل و بزرگی موج ثبتی و سرعت انتقال موج به انتهای عصب میتوان سرعت هدایت عصبی و میزان عملکرد عصب را تعیین نمود .

در برخی اختلالات که درگیری پوشش عصب وجود دارد ، سرعت هدایت عصبی کاهش می یابد و در برخی اختلالات ، که خود عصب آسیب میبیند ، اندازه موج ارسالی به انتهای عصب کم میشود . در نوار عضله ، سوزنی داخل عضله وارد میشود و بر اساس عملکرد فیبرهای عضلانی ، اطلاعات و امواجی روی صفحه نمایش ثبت میگردد . از روی شکل امواج و نحوه تغییرات امواج همراه با فعالیت و مقایسه شکل امواج بین دو طرف، میتوان اطلاعاتی را به دست آورد .این تغییرات در امواج ،نیازمند گذر زمان هست و در مرحله حاد و ابتدایی ضایعات چیزی جز کاهش فعالیت ارادی عضله نمی بینیم .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکننرمش های مفید در سرگیجهاطلاع رسانی اینترنتیهیچ وقت خودت را محدود به رژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیقدرت انسان در نگاه به ابعساختار فراکتال وجود و ذهکیست کلوئید بطن سومتکامل زبانماده، چیزی نیستآیا آگاهی پس از مرگ از بیتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخواننزاع بین جهل و علم رو به پبه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به رشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسربازان ما محققا غلبه می کرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمدل همه جانبه نگر ژنرالیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان مشارکتیابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت اخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدههفت چیز که عملکرد مغز تو بی ذهن و بی روحویتامین کازندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقمنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی تاریخچه ی تکاملیگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ انتقال است یا نابود شآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کووهندسه ی پایه ایبیماری بیش فعالیوالزارتان داروی ضد فشار تلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاید گوشی و چشمی، آماده شگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر دوپامین و سروتونینمشکلات نخاعیافزایش قدرت ادراکات و حسجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به واکسن علیه سرطانتنبیه چقدر موثر استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملفلج خواب چیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چیک جهش ممکن است ذهن انسانتوقف؛ شکستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشرفت ذهن در خلاقیت استظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شباندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفافرایند پیچیده ی خونرسانیسندرم پس از ضربه به سرژنهای مشترک بین انسان و وتوهم تنهاییموجودات مقهور ژنها هستندآلودگی هوا و پارکینسونعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیناتوانی از درمان برخی ویاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت هفتمروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانقلب روباتیکسیاره ابلهانکنترل جاذبهتکنولوژی جدید که سلول هاما انسانها چه اندازه نزدآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل ای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید همنرمشهای مهم برای تقویت عاطلاعات حسی ما از جهان، چهیچ کاری نکردن به معنی چیراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atقدرت ذهنساختار شبکه های مغزی ثابکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل زبانماده، چیزی بیش از یک خلا آیا امکان بازسازی اندامهثبت و دستکار ی حافظهایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخواننزاع بین علم و نادانی رو به نادیدنی ایمان بیاورهز ذره، یک دنیاسترشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانلزوم سازگاری قانون مجازاسردرد میگرنکریستال هاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مدل هولوگرافیک ژنرالیزهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان هوشمندابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتهفت سین یادگاری از میراث بی شرمیویتامین کا و استخوانزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز ومنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی سلول های ایمنی اگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ تصادفیآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کووهندسه ی رایج کیهانزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیواکنش های ناخودآگاه و تقتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاید درست نباشدگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر دپاکین بر بیماری ممشکلات بین دو همسر و برخیافزایش مرگ و میر سندرم کوجاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمهوش مصنوعی الفاگوزبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبواکسنی با تاثیر دوگانه اتهدیدهای هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزمگسصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغیینکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکفلج دوطرفه عصب 6 چشمسلول های مغزی عامل پارکییک رژیم غذایی جدید، می توتولید مثل اولین ربات های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشرفتی مستقل از ابزار هعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غبااندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر حباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسنگاه انسان محدود به ادرااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرفرایند تکامل و دشواری هاسندرم سردرد به دلیل افت فژنهای هوش ، کدامندتوهم جدایی و توهم علمموسیقی نوآلزایمرعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیناتوانی در شناسایی چهره استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت پنجمروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بقلب را نشکنسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابتکنولوژی جدید که سلول هاما اکنون میدانیم فضا خالآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتصویر زیبا از سلولایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکچرا ماشین باید نتایج را پاطلاعاتی عمومی در مورد مهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکقدرت عشقسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل زبان انسان از پیشیماست مالیآیا انسان با مغز بزرگش اخثبت امواج الکتریکی در عصایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای حساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنزاع بین علم و جهل رو به پبه هلال بنگرهزینه ای که برای اندیشیدرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیلزوم سازگاری قانون مجازاسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت اولتاثیر نگاه انسان بر رفتامدل هولوگرافیک تعمیم یافآیا راهی برای رفع کم آبی جهان هوشیارابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنودریای خداهم نوع خواری در میان پیشیبی عدالتی در توزیع واکسن ویتامین کا در سبزیجاتزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از نوع جدیدی از حاگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگی وجود نداردآزادی عقیده، آرمانی که تجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتوهندسه بنیادینزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکواکنش به حس جدیدتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست قسمت شب سیاه سحر شودگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر داروهای ضد التهاب مشکلات روانپزشکی پس از سافزایش سرعت پیشرفت علوم جاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو یک معجزه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزی در درک زصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی فناوری هوش مصنوعی نحوه خسلول های بنیادییکی از علل محدودیت مغز امتولید یا دریافت علممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپاسخ گیاهان در زمان خوردعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سینگاه از بیرون مجموعهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهفرایند حذف برخی اجزای مغسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستوهم جسمموسیقی هنر مایع استآملودیپین داروی ضد فشار عواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تنادیدنی ها واقعی هستنداستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایقیچی ژنتیکیسیر آفرینش از روح تا مغز کوچ از محیط نامناسبتکینگیما از اینجا نخواهیم رفتآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدچرا مغز انسان سه هزار سالاطلاعاتی عمومی در مورد مهیچ کس حقیقت را درون مغز راه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاقطار پیشرفتسازگاری با محیط بین اجزاکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل ساختار رگهای مغزی ماست مالی با هوش انسانیآیا احتمال دارد رویا از آجلو رفتن یا عقبگردایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با انسبیت عام از زبان دکتر بربه کدامین گناه کشته شدندهزینه سنگین انسان در ازارشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیلزوم عدم وابستگی به گوگل سردرد و علتهای آنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر نگاه انسان بر رفتامدل های ریز مغز مینی برینآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای اهمه چیز موج استبیمار 101 ساله، مبتلا به سویتامین بی 12 در درمان دردزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپومنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از دنیسوان(شبه نئگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر گیاه خواری بر رشد ومراحل ارتقای پله پله کیهآزار دیگری، آزار خود استجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینهندسه در پایه ی همه ی واکزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیواکسن های شرکت فایزر آمرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی میلیون ها جهان گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مشکلات روانپزشکی در عقب افسردگی و اضطراب در بیماجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و مینوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشوبینار اساتید نورولوژی دتو یک جهان در مغز خودت هسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند قلب خوک، به فرد دچاضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهارچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بفیلمی بسیار جالب از تغییسلول های بنیادی منابع و ایافته های نوین علوم پرده تولید پاک و فراوان انرژیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپختگی پس از چهل سالگي به عقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدانرژی تاریکمغز و اخلاقحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس ونگاه از دور و نگاه از نزداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومفراتر از دیوارهای باورسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکل اقیانوس در یک ذرهتوهمات و شناخت حقیقتمیهمانهای ناخوانده عامل آموزش نوین زبانعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انساناولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تنادانی در قرن بیست و یکم،استیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی قسمت دهمروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسیستم تعادلی بدنکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل فردی یا اجتماعیما اشیا را آنطور که هستندآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمما به جهان های متفاوت خودآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتصور از زمان و مکانایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهیچ اندر هیچراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و لمس کوانتومیستم با شعار قانون بدترین کاهش دوپامین عامل بیماریتکامل شناخت انسان با کشفماشین دانشآیا احتمال دارد رویا از آجلوتر را دیدناکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجنسبت ها در کیهانبه امید روزهای بهترهزاران سال چشم های بینا وز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نممقاومت به عوارض فشار خون سردرد تنشنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر ویتامین دی بر بیمامدیون خود ناموجودآب زندگی است قسمت چهارمجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش اهمه چیز در زمان مناسببیماری لبر و نابینایی آنویتامین بی هفدهزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنابع انرژی از نفت و گاز شیشه ی بازالتی و سیلیکونگیلگمش باستانی کیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز مرگ و زندگی کجاستآسيب میکروواسکولاریا آسجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز درد باسن و پا به دلیل کاههندسه زبانِ زمان استزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن کووید 19 چیزهایی که تمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی سیستم های کوانپل جویی اصفهانتاثیر درجه حرارت بر مغزمشاهده گر جدای از شیء مشااقلیت خلاقجدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنوجود قبل از ناظر هوشمندتو کز محنت دیگران بی غمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند مغز و سر و چالشهای ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا فیزیک مولکولها و ذرات در سلول های بدن تو پیر نیستنیاد گرفتن مداومتولید سلولهای جنسی از سلمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپروژه ی ژنوم انسانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلنگاه از درون مجموعه با نگاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما افرد موفقسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکلمات بلند نه صدای بلندتوپیراماتمیوتونیک دیستروفیآمارهای ارائه شده در سطح عید نوروز مبارکترازودوناولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتنازوکلسیناستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش عاطفی قسمت دومروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های قانون مندی نقشه ژنتیکی مسیستم دفاعی بدن علیه مغز کوچکترین چیز یک معجزه استکامل مادی تا ابزار هوشمما با کمک مغز خود مختاريمآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنچرا ویروس کرونای دلتا وااعتماد به خودهیچگاه از فشار و شکست نترراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانلوب فرونتال یا پیشانی مغستم، بی پاسخ نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل، نتیجه ی برنامه ریمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا برای تولید مثل همیشه جمجمه انسان های اولیهاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSنسبت طلایی، نشانه ای به سبه بالا بر ستارگان نگاه کهستي مادي ای که ما کوچکترزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیمقابله ی منطقی با اعتراضسردرد سکه ایکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر ویروس کرونا بر مغز مدیریت اینترنت بر جنگآب زندگی است قسمت هفتمجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای خانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسهمه چیز در زمان کنونی استبیماری های میتوکندریویتامین دی گنجینه ای بزرزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی برامنابع انرژی از نفت و گاز شکل های متفاوت پروتئین هگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز بین انسان و حیوان کجاآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش هنر فراموشیزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن کرونا و گشودن پنجرتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبکه های مصنوعی مغز به درپل خواجو اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهالکترومغناطیس شنوایی و هجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتوراپامیل در بارداریتو پیچیده ترین تکنولوژی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند اندام از حیوانات بضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطاحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهفیزیک و هوشیاریسلول عصبی شاهکار انطباق یاد بگیر فراموش کنیتولترودینمنبع خواب و رویاپروژه ی ژنوم انسانیعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیدنگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختفرد حساس از نظر عاطفی و بسوخت هیدروژنی پاککلوزاپین داروی ضد جنونتوانایی مغز و دیگر اجزای میگرن و پروتئین مرتبط با آن چیزی که ما جریان زمان عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورنباید صبر کرد آتش را بعد استخوان های کشف شده، ممکهوش عاطفی قسمت سومريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم قانون گذاری و تکاملسکوت و نیستیکووید نوزده و خطر بیماری تکامل مداومکودک هشت ساله لازم است آدتکامل چشمما بخشی از این جهان مرتبطآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا پس از بیدار شدن از خواعتماد به خودهیپرپاراتیروئیدیسمراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير لوتیراستامستون فقرات انسان دو پا جلکایروپاکتیک چیستتکثیر سلول در برابر توقف مباحث مهم حس و ادراکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجنبه های موجی واقعیتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی نشانه های گذشته در کیهان به بالاتر از ماده بیندیشهستی ما پس از شروعی چگال زمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجممقابله با کرونا با علم اسسردرد عروقی میگرنکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر ژنها بر اختلالات خمداخله ی زیانبار انسانآب زندگی است قسمت اولجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمه چیز، ثبت می شودبیماری های مغز و اعصاب و ویروس مصنوعیزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنابع انرژی از نفت و گاز شکل پنجم مادهگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز جدید جستجو و اکتشاف، آشنا پنداریجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشهنر حفظ گرهزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلواکسن کرونا از حقیقت تاتتمدن زیر آبمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبکیه های مصنوعیپلاسمای غالبتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبه ی حق خودالکتروتاکسی(گرایش و حرکجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و نورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر فقط مادی نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قتو آرامش و صلحیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر آیا ممکن استطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتفیزیکدانان ماشینی برای تسلولهای ایمنی القا کنندهیادگیری مهارت های جدید دتومورها و التهاب مغزی عامنتظر نمان چیزی نور را بهپروانه ی آسمانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی درباردارینگاه دوبارهاز روده تا مغزهوش مصنوعی در کامپیوترهاروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هفردا را نمیدانیمسودمندی موجودات ابزی بر کلام و زبان، گنجینه ای بستوازن مهمتر از فعالیت زیمیگرن سردردی ژنتیکی که بآنچه ناشناخته است باید شعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهاولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتبانبرو و انرژی مداوماستروژن مانند سپر زنان دهوش عاطفی قسمت ششمریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرقانون جنگلسکوت، پر از صداکودک ایرانی که هوش او از تکامل و ارتقای نگاه تا عمما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیداین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل چرا ارتعاش بسیار مهم استاعداد بینهایت در دنیای مهاوکينگ پیش از مرگش رسالرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعستارگانی قبل از آغاز کیهکار با یگانگی و یکپارچگیتأثیر نگاه انسان بر رفتامجموعه های پر سلولی بدن مآیا تکامل و تغییرات ژنتیجنسیت و تفاوت های بیناییاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف خلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلنشانه های پروردگار در جهبه جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنزمان چیستبعد از کروناملاحظه های اخلاقی دربارهسرطان کمیت گراییکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر کلام در آیات کلام بمدارک ژنتیکی چگونه انسانآب زندگی است قسمت دومجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری وسواسویرایش DNA جنین انسان، برزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز شکست حتمیگیرنده باید سازگار با پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومزایای شکلات تلخ برای سلآشنا پنداریجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاهنر رها شدن از وابستگیزبان نیاز تکاملی استبیندیشواکسن کرونا ساخته شده توتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز و کیهانپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبی در مورد تشنجالکترودهای کاشتنیجریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریتو افق رویداد جهان هستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر، یکی از راه حلهاطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين فاجعه ی جهل مقدسسلولهای بنیادی مصنوعی دریادآوری خواب و رویاتومورهای نخاعیمنحنی که ارتباط بین معرفپرواز از نیویورک تا لوس آعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSنگاهی بر قدرت بینایی درااز سایه بگذرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشفرزندان زمان خودسی و سه پل اصفهانکلرال هیدرات برای خوابانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمیگرن شدید قابل درمان اسآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرااولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهاچت جی پی تیاسرار آفرینش در موجهوش عاطفی بیشتر در زنانریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوقانون جنگلسکته مغزیقانونمندی و محدودیت عالمسال سیزده ماههکودکان میتوانند ناقل بی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتمانند آب باشآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان اینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر چرا بیماری های تخریبی مغبقای حقیقی در دور ماندن اهاوکينگ پیش از مرگش رسالرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیمالیروپریم داروی ترکیبی ضدسخن و سکوتکاربرد روباتهای ريزنانوتئوری تکامل امروز در درممحل درک احساسات روحانیآیا جنین انسان، هوشمندی جنسیت و تفاوت های بیناییاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرنظام مثبت زندگیبه خودت مغرور نشووفور و فراوانیزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناملاحظات بیهوشی قبل از جرسرعت فکر کردن چگونه استکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر کپسول نوروهرب بر نمروری بر تشنج و درمان هایآب زندگی است قسمت سومجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری کروتز فیلد جاکوبواقعیت فیزیکی، تابعی از زونیسومایدتقلید از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز شگفت نیست من عاشق تو باشمگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان بی گآغاز فصل سرما و دوباره تکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلادلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشهنر، پر کردن است نه فحش دزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمواکسن ایرانی کرونا تولیدتمرکز و مدیتیشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز با کیهان مادیپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالعه ای بیان میکند اهدالگو و عادت را بشکن و در اجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب نوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزورزش و میگرنتو انسانی و انسان، شایستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوندی که فراتر از امکانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و فاصله ها در مکانیک کوانتسلام تا روشنایییاری خدا نزدیک استتومورهای ستون فقراتمنشأ اطلاعات و آموخته ها پروتئین های ساده ی ابتداعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام نگاهی بر توانایی اجزاي باز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلفرضیه ای جدید توضیح میدهسیلی محکم محیط زیست بر انکمردردتوسعه برخی شغل ها با هوش میدان مغناطيسي زمین بشر آنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کردن به نعمتترس و آرمان هااولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردچت جی پی تیاسرار بازسازی اندام هاهوش عاطفی در زنان بیشتر اریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنقارچ بی مغز در خدمت موجودسانسور از روی قصد بسیاری کودکان خود را مشابه خود تتکامل ابزار هوش ، راه پر ماه رجبآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیتعذیه ی ذهناینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آچرا حیوانات سخن نمی گوینبلندی در ذهن ما درک بلندیهدف یکسان و مسیرهای مختلراز تغییربررسی بیماری التهابی رودلیس دگرامفتامین یا ویاسسخن پاک و ثابتکاربرد روباتهای ريز، در تئوری تکامل در پیشگیری و محل درک احساسات روحانی دآیا جهان ذهن و افکار ما مجهل مقدساگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث خونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطاننظریه ی تکامل در درمان بیبه دنبال رستگاری باشوقت نهيب هاي غير علمي گذشزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوممانتین یا آلزیکسا یا ابسعی کن به حدی محدود نشویکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرکز هوشیاری، روح یا بدن آب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری همیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری گیلن باره و بیمارواقعیت چند سویهزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذمنابع انرژی از نفت و گاز شگفت انگیز بودن کیهانگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان، قماآغاز مبهم آفرینشجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اواکسن اسپایکوژنتمرکز بر هدفمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت کیهان و مغزپول و شادیمعماری، هندسه ی قابل مشاالگوی بنیادین و هوشیاریجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(نوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش بهترین درمان بیش فعتو با همه چیز در پیوندیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوستگی همه ی اجزای جهانطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و فاصله ی همیشگی تصویر سازسلسله مباحث هوش مصنوعیژن همه چیز نیستتوهم فضای خالیمنشاء کوانتومی هوشیاری اپروتز چشمعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراوینگاهت را بلند کنازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکفساد اقتصادی سیتماتیک درسینوریپا داروی ترکیبی ضدکمردرد ناشی از تنگی کاناتوصیه های سازمان بهداشت میدان های مغناطیسی قابل آنها نمیخواهند دیگران راعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع ماولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بنتایج نادانی و جهلاصل بازخوردهوش عاطفی در زنان بیشتر اریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مهوشمندی کیهانریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دقبل از آغازسانسور بر بسیاری از حقایکودکان را برای راه آماده تکامل تکنولوژیماپروتیلینآیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان دربلوغ چیستهدف یکسان، در مسیرهای متراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن الا اکراه فی الدینسختی ها رفتنی استکتاب گران و پرهزینه شد ولتئوری جدید، ویران کردن گمحدودیت چقدر موثر استآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان فراکتالاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بنظریه ی تکامل در درمان بیبه زودی شبکه مغزی به جای وقتی فهمیدی خطا کردی برگزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهومن کسی در ناکسی دریافتم شلیک فراموشیکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرکز حافظه کجاستآتش منبع انرژیجهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختنخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگرانهمیشه داناتر از ما وجود دبیماری آلزایمر، استیل کوواقعیت چیستزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنابع انرژی از نفت و گاز شگفت زده و حیران باشگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و مسیر دشوار تکامل و ارتقاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیواکسن اسپایکوژن ضد کروناتمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عپول و عقیدهمعنی روزهالگوبرداری از طبیعتحفره در مغزدین اجبارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجسفر دشوار اکتشافورزش در کمر دردتو با باورهایت کنترل میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیام های ناشناخته بر مغز طولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب ففتون های زیستیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتژن همه چیز نیستتوهم فضای خالی یا توهم فضمهندسی ژنتیک در حال تلاش پروتز عصبی برای تکلمعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارانسان باشمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی چالش هوشیاری و اینکه چرا اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مفشار و قدرتسیگار عامل افزایش مرگ ومکمردرد و علل آنتوصیه های غیر دارویی در سمیدان های کوانتومی خلاآنان که در قله اند هرگز خعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رنجات در راستگوییاصل علت و تاثیرهوشیاری و وجودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهقبل از انفجار بزرگساهچاله ها تبخیر نمیشودکوری گذرای ناشی از موبایتکامل جریان همیشگی خلقتماجرای جهل مقدسآیا واکنش های یاد گرفته وسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیایندرالنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنچرا خشونت و تعصببلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از تکامل مغزرجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سرنوشتکتاب زیست شناسی باورتا 20 سال آینده مغز شما به محدودیت های حافظه و حافظآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان قابل مشاهده بخش کوچاگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی پر از گل شدی خودت را زمان پلانکتفکر قبل از کارمنابع انرژي پاک سرچشمه حشلیک فراموشیگل خاردار، زیباستتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرکز حافظه کجاستآثار باستانی تمدن های قدجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریهمیشه راهی هستبیماری الزایمرواقعیت چیستزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیمنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های نقشه ی ژنتیکیگامی در درمان بیماریهای تاثیر انتخاب از طرف محیط مسئول صیانت از عقیده کیسافت فشار خون ناگهانی در وجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیواکسن دیگر کرونا ساخته شتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمعادله ها فقط بخش خسته کنالتهاب شریان تمپورالحق انتخابدین، اجباری نیستنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب وزن حقیقی معرفت و شناختتو باید نیکان را به دست بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیدایش زبانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهفروتنی و غرورسم زنبور ، کلیدی برای وارژن هوش و ساختارهای حیاتی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)مهربانی، شرط موفقیتپرورش مغز مینیاتوری انساعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختفضای قلب منبع نبوغ استسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد با پوشیدن کفش مناتوصیه هایی در مصرف ماهیمیدان بنیادین اطلاعاتآنزیم تولید انرژی در سلوعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استنخاع ما تا پایین ستون فقراصل عدم قطعیت از کوانتوم نخستین تمدن بشریاصول انجام برخی نرمش ها دهوشیاری و افسردگیرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرقبرستان ها با بوی شجاعتسایه را اصالت دادن، جز فرکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل داروینی هنوز در حاماجرای عجیب گالیلهآیا یک، وجود داردتغییر عمودی سر انسان از پایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری چرا در مغز انسان، فرورفتبنی عباس، ننگی بر تاریخهدف از خلقت رسیدن به ابزارحم مصنوعیبزرگ فکر کنلایو دوم دکتر سید سلمان فسریع دویدن مهم نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهتا بحر یفعل ما یشامخچه فراتر از حفظ تعادلآیا خداباوری محصول تکاملجهان موازی و حجاب هااگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی ریسمانبه سخن توجه کن نه گویندهوقتی تو از یاد گرفتن باز زمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم منابع انرژی از نفت و گاز شنا در ابهای گرم جنوب نیاگل زندگیتاثیر کتامین در درمان پامرکز خنده در کجای مغز استآرامش و دانشجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتهمیشه عسل با موم بخوریمبیماری ای شبیه آلزایمر و واقعیت های متفاوتزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهمنابع بی نهایت انرژی در دشگفتی های زنبور عسلگاهی لازم است برای فهم و تاثیر احتمالی عصاره تغلیمسئولیت جدیدافت هوشیاری به دنبال کاهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دواکسن دیگری ضد کرونا از دتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست قسمت شجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه های هر روزهامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب وزوز گوشتو تغییر و تحولیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیر شدن حتمی نیستطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی چگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهفرگشت و تکامل تصادفی محض سماگلوتید داروی کاهش دهنژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوهم چیستموفقیت هوش مصنوعی در امتپرتوهای صادر شده از سیاهعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتچالش هوشیاری و اینکه چرا استفاده از مغز، وزن را کمهوش احساسیروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قفس ذهنسیاهچاله ها، دارای پرتو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوضیحی ساده در مورد هوش ممیدازولام در درمان تشنج آینه در اینهعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی منخستین تصویر از سیاهچالهاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوشیاری کوانتومیرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بقدم زدن و حرکت دید را تغیساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهان خود را طراحی میکندتکامل داروینی هنوز در حاماده ی تاریکآیا کیهان می تواند یک شبیتغییرات منطقه بویایی مغزایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً به قفس های سیاهت ننازهر چیز با هر چیز دیگر در ترحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورلبخند بزن شاید صبح فردا زسریعترین کامپیوتر موجودکتاب، سفری به تاریختابوهای ذهنیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا دلفین ها می تواند از جهان ما میتواند به اندازاپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون دارونظریه تکامل در درمان بیمبوزون هیگز چیستویتنام نوعی کرونا ویروس زمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون همنابع انرژی از نفت و گاز شناخت و معرفت، و نقش آن دگلوله ی ساچمه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ چیستآرامش و سکونجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرهمجوشی هسته ای، انرژِی ببیماری ای شبیه ام اس مولتواقعیت و مجاززیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدمنابع جدید انرژیشانس یا تلاشگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر ترکیبات استاتین (سمسئولیت در برابر محیط زیافتخار انسانجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتواکسن سرطانتنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53پوست ساعتی مستقل از مغز دشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی چشمامیوتروفیک لترال اسکلروحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی افلج نخاعی با الکترودهای سفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیام منفرد نورون مغزی تو جهانی هستی که خودش را منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشینیان انسان از هفت میطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهفراموش کارها باهوش تر هسسندرم کووید طولانیژن ضد آلزایمرتوهم وجودمولتیپل اسکلروز در زنان پرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا استفاده از هوش مصنوعی در هوش احساسیروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتقفس را بشکنسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنگره بین المللی سردرد دتیوتیکسن داروی ضد جنونمکانیک کوانتومی بی معنی آیندهعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومیدر هم تنیدگی کوانتومی و پنخستین روبات های زنده ی جاصول سلامت کمرهوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدقدرت مردمساخت شبکه عصبی با الفبای کیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل داروینی هنوز در حاماده ی خالیآیا گذشته، امروز وآینده تغییرات آب و هوایی که به ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسچراروياها را به یاد نمی آبه مغز خزندگان خودت اجازهر جا که جات میشه، جات نیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی لحظات خوش با کودکانسرگیجه از شایعترین اختلاکتابخانهتاثیر فکر بر سلامتمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا دلفین ها میتوانند باجهان مادی، تجلی فضا در ذهابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتنظریه تکامل در درمان بیمبوزون هیگز جهان را از متلویتامین E برای فعالیت صحزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت حقیقت یا آرزوهای گگلوئونتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ و میر پنهانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کویهمراه سختی، اسانی هستبیماری اسپینال ماسکولار واقعیت و انعکاسزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع مناطق خاصی از مغز در جستجشاهکار قرنگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر تغذیه بر سلامت روامستند جهان متصلافراد آغاز حرکت خودشان رجامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوواکسن سرطانتنها مانع در زندگی موارد منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمپوشاندن خود از نورشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نیکو داشته باش تا آنحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمفلج بل، فلجی ترسناک که آنسفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیشنهاد خوب برای آسان تو دی ان ای خاص ميتوکندريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشرفت های جدید علوم اعصطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر اندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستسندرم گیلن باره به دنبال ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوهم وجودمواد کوانتومی جدید، ممکنآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمرچالش دیدگاه های سنتی در باستفاده از انرژی خلاهوش در طبیعتروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیقلب و عقلسیاهچاله ی تولید کنندهکنگره بین المللی سردرد دتیک و اختلال حرکتیمکانیزمهای دفاعی در برابآینده ی انسان در فراتر ازعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و دنرمش های مفید برای درد زااضطراب و ترسهیچ چیز همیشگی نیسترژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارقدرت کنترل خودساختن آیندهکیست هیداتید مغزتکامل داروینی هنوز در حاماده ای ضد التهابیآیا پیدایش مغز از روی تصاتغییرات تکاملی سر انسان ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآوریچراروياها را به یاد نمی آبه نقاش بنگرهر حرکت خمیده می شود و هر رساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم ملرزش ناشی از اسیب به عصبسرگردانیکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر مشاهده بر واقعیت بمخچه تاثیر گذار بر حافظهآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان مرئی و نامرئیابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسنظریه تکامل در درمان بیمبی نهایت در میان مرزهاویتامین E در چه مواد غذایزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشنامنابع انرژی از نفت و گاز شناخت درون، شناخت بیرون؛گمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ و میر بسیار بالای ناشآزمون تجربی، راهی برای رجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبهمراهی نوعی سردرد میگرنیبیماری اضطراب عمومیواقعیت خلا و وجود و درک متلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت شاهکار شش گوشگذشته را دفن کنتاثیر حرکات چشم بر امواج مشکل از کجاستافراد بی دلیل دوستدار تو جاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقواکسن ضد اعتیادتنها در برابر جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نجاتحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خدافلج خوابسفری به آغاز کیهانیک آلل ژنتیکی که از نئاندتو در میانه ی جهان نیستی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشرفت در عقل است یا ظواهظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموشی و مسیر روحانیسندرم پیریفورمیسژنها ، مغز و ارادهتوهم بی خداییموجود بی مغزی که می تواندآلودگی هوا و ویروس کروناعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتچاالش ها در تعیین منبع هواستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت نهمروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دقلب دروازه ی ارتباطسیاره ی ابلهانکنترل همجوشی هسته ای با هتیروفیبان موثر در سکته ی ما انسانها چه اندازه نزدآینده ی علم و فیزیک در60 ثعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و