دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی، قسمت هفتم

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی، قسمت هفتم

آیا کشفیات جدید زمین شناسی و کشف پیچیدگی خلقت در زمانی زودتر از آنچه تصور میشد، چالشی در برابر ابتدای هستی از تکینگی ساده و ارتقا و پیچیده شدن تدریجی آن است؟

نگاه بر ابتدای کیهان و چگونگی پیدایش خلقت، موضوع جالبی است که به خصوص در سالهای اخیر مورد بحث دانشمندان بوده است. نحوه ایجاد و پیدایش و اینکه آیا بدون وجود خالق، ممکن است یا نه، جدالی بین بی خدایان و مؤمنان بوده است. آیا یک همانند ساز ابتدایی، می تواند به صورت خودبخودی و با حساب احتمالات ایجاد شود؟

مثالی میزنیم:

(آیا تشکیل فقط یک رشته ساده و کوتاه پروتئین در طول خلقت کره زمین به صورت تصادفی ممکن است؟

برای تشکیل زنجیره ساده 32 اسید آمينه ای پروتئین، باید بیشتر از ده به توان 41 آزمون انجام بشه تا احتمال تشکیل این زنجيره پروتئین ممکن بشه

هر ساعت 3600 ثانیه است هر روز 84600 ثانیه است و یک سال 31536000 ثانیه است یعنی تقریبا 3*10 به توان هفت .
در یک میلياد سال چند ثانیه هست؟

تقریبا 3*10 به توان شانزده

و در سيزده ميليارد سال حدود 4*10 به توان هفده.

اگر در هر ثانیه یک آزمون انجام بشه کل آزمون های این سیزده میلیارد سال میشه حدودا 4* 10 به توان هفده- که خیلی کمتر از آزمونهاي لازم برای تشکیل یک زنجیره پروتئینی با 32 اسید آمینه است. یعنی اصلا احتمال تشکیل تصادفی حتی یک زنجیره 32 اسید آمینه ای در کل عمر کيهان وجود نداره چه برسه به عمر زمین)(به کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن مراجعه شود)

این در حالی است که اجزای خلقت، محدود به پروتئین نیست و زنجیره های پروتئینی هم اینقدر کوتاه نیست و برای ایجاد تصادفی و کور این اجزا به زمانی بسیار بیشتر از مثال بیان شده، نیاز است!

شروع خلقت، تصادفی نیست یعنی حتی یک رشته پروتئینی ساده هم امکان ندارد به صورت تصادفی ایجاد شود. همچنین تصادف کور در ایجاد خلق، با مشاهده هدفی- که در آفرینش وجود دارد- منتفی می شود. حرکت خلقت به سوی ابزار شناخت و معرفت و پیچیده کردن آن بوده و این هدف از نخستین موجودات، یعنی تک سلولی ها شروع شده و به موجودات چند سلولی و پیچیده امروز رسیده است.

محاسبه زمان پیدایش موجودات پیچیده، در مطالعات دانشمندان یکصد سال اخیر، انجام شده است ولی این محاسبات، چون همه زمین به خصوص مناطق پوشیده با کیلومترها یخ سطحی را در بر نگرفته است، با محدودیت های بسیاری همراه می باشد.

سرعت تکامل فقط وابسته به برنامه درونی ژنها نیست و آنچه ژنهای جهش یافته را صیقل می دهد، محیطی است- که با انتخاب خود پالایشی را روی ژنها انجام می دهد. در مقالاتی در همین کانال، نقش مهم انتخاب طبیعی در شکل دهی ساختار موجودات بیان شد و نیز انتخاب طبیعی با گزینشی- که انجام می دهد- می تواند سرعت ارتقا و تکامل را کم و زیاد کند. شرایط دشوار برای زیستن، انتخاب سختی است که می تواند با زدودن ژن های ناسازگار و حیوانات ناتوان تر و فراهم کردن زمینه، برای زاد و ولد بین موجودات سازگارتر با محیط، تکامل را سریع تر کند.

نقش انتخاب طبیعی، ما را با دشواری در تفسیر ساده تکامل مواجه می کنند. نمونه آن، سرعت گرفتن بسیار زیاد تکامل موجودات ساده در دوره کامبرین زمین شناسی یا سرعت گرفتن زیاد تکامل و اندازه مغز، طی دو میلیون سال اخیر است.

سرعت تکامل، وابسته به ارکان اصلی آن است.

1- تمایز- که به وسیله جهش های ژنتیکی ایجاد می شود-

2- تکاثر- که خودش با ایجاد تمایز بیشتر دست انتخاب طبیعی را در گزینش ها بازتر میکند-

3- انتخاب طبیعی- که بدون وجود آن و بدون گزینش بین تفاوت ها تکاملی وجود نخواهد داشت!

و طبیعی است که تاثیر و قدرت انتخاب طبیعی و قدرت طبیعی در گزینش ها- که شامل طبیعت بی جان یا طبیعت جاندار یا حتی حیات عاقل مانند انسان میشود- نه تنها کمتر از جهش و زاد و ولد ساده نیست بلکه گاهی بسیار بیشتر از آنها هم خواهد بود.

پس ما فقط با برنامه درونی ژنها مواجه نیستیم بلکه با برنامه ای درون کل سیستم آفرینش مواجهیم- که در درون طبیعت و قدرت گزینش طبیعت هم نمود دارد.

بر این اساس، یافتن موارد شگفت انگیز در پژوهش ها روی لایه های زمین و دیدن یا ندیدن فسیل هایحد واسط، یا حتی یافتن فسیل های چند سلولی و پیچیده در زمانی- که اصلا انتظار دیدن موجودی پیشرفته را نداریم- با توجه به تاثیر محیط های مختلف، روی گزینش ژنهای فردی، امری کاملا طبیعی و عادی است. نداشتن اطلاعات کافی در مورد شرایط متفاوت زیستی در دوره های گذشته و تاثیر محیط، ما را با چالش های بسیار مواجه می کند و از این رو قضاوت کردن فقط به خاطر لایه های به ظاهر ناهمگون زمین شناسی از نظر ما، و مثلا رد کردن نظریه های کاملا ثابت شده ای مانند نظریه فرگشت با استناد به این یافته ها کار عاقلانه ای نیست.

ندیدن بسیاری از فسیل های حدواسط ، دلیل بر نبود آنها نیست بلکه نشان دهنده ناتوانی م

ا در کشف موارد حد واسطی است- که سرعت تکامل آنها را در مقیاس های ما محو کرده است ولی اگر مقیاس های دقیق تری باشد شاید بتوان آنها را هم یافت. و از مقیاس های جدیدی که امروز به کمک یافته های زمین شناسی آمده است بررسی های کیهان شناسی، کشف سیاه چاله و تئوری تکینگی و انفجار بزرگ و علل ژنتیکی درستی است که هیچ شکی در مورد نظریه تکامل باقی نگذاشته است.

(یافته های ژنتیکی امروز، مانند تلسکوپ گالیله و تلسکوپ کتی بومن، چالش پیدایش کیهان از ساده به پیچیده را در پیشاپیش افرادی قرار خواهد داد که با تفسیرهای متحجرانه از متون دینی، حقایق را رد می کنند. شاید در ابتدا داروین با وسایل ابتدایی خود سایه ای مبهم و گنگ از تکامل را ترسیم کرد ولی امروز پیشرفت های علمی، این سایه های مبهم را روشن کرده است و به این ترتیب اعتراض بر تکامل در عصر جدید تکنولوژیک، با استناد به یافته ها و روش ساده داروین در یکصد و پنجاه سال قبل، درست نیست.)

ابتدای خلقت با موجودات نسبتا پیچیده، خیلی قبل از آنچه تصور می شده است!

در نگاه اول شاید دیندار متعصب با این کشفیات شادمان شود که نظریه تکامل در هم شکست!! ولی اینطور نیست. پژوهش های ریز ژنتیکی، امروز شکی در مورد درستی نظریه تکامل باقی نگذاشته است.

این کشفیات بزرگ، و کشف موجودات پیچیده در ابتدای تاریخ در مناطقی با زندگی دشوار مانند قطب شمال، ما را در حیرت کشف حقیقت، نگه می دارد و این حیرت، بسیار عمیق است. آن چیزهایی که نمی دانیم بسیار بیشتر از چیزهایی است- که می دانیم- و علت بسیاری از دشمنی ها و کینه ها همین ندانستن هاست.

کشف موجودی پیچیده- که عمر او یک میلیارد سال است- آغاز زندگی را بر سیاره ما تفسیر کرده است!!

زندگی بر زمین چگونه شروع شده است؟ یک قارچ یک میلیارد ساله ممکن است مدارکی به ما بدهد.

یک سری مخفی از فسیل های میکروسکوپیک در قطب شمال می گوید قارچ ها خیلی قبل از گیاهان بر زمین آمدند.

در اعماق صخره ای در قطب شمال در کانادا چیزی پیدا شد که به نظر میرسد نزدیک ترین دلیل بر آغاز زندگی بر زمین است. دانشمندان کشف کردند فسیل های میکروسکوپیک کشف شده، قدیمی ترین موجودات شناخته شده بر زمین است.

و از طریق پژوهش جدیدی- که در روز چهار شنبه 22 می در مجله نیچر منتشر شد- کشف کردند، موجودات چند سلولی چگونه در محیطی زندگی می کردند که رودخانه یا کانال آبی از 900 میلیون سال قبل تا یک میلیارد سال قبل، به آن می ریزد و دانشمندان، نام “oraspharia giraldae” را بر آن نهادند و اشاره کردند این قارچ ها به صورت شگفت انگیزی حفظ شده اند.

و تا امروز قدیمی ترین فسیل های قارچی شناخته شده، همان بود که در اسکاتلند کشف شده بود و عمر آن به 410 میلیون سال قبل برمی گشت.

و این، سبب می شود قارچ هایی- که اخیرا کشف شده است- حداقل 400 میلیون سال قبل از آنها باشند یعنی تقریبا عمر آنها دو برابر عمر موجوات قبلی است و این کشف از اصول شاخه شاخه شدن مهمی در درخت حیات زمین، پرده برداری می کند و دانشمندان توانسته اند قارچ های فسیل شده را زیر میکروسکوپ ببیننند و فهمیدند طول اسپورهای آن از یک دهم میلیمتر فراتر نمی رود و از طریق شبکه ای از خطوط شاخه شاخه شده، با هم مرتبط هستند.

و مشخص است این قارچ ها نقشی مهم در نظام محیطی جهانی بازی می کند و این به مجموعه بزرگی از موجودات زنده مرتبط است و آنها هسته داران نامیده میشوند و به وضوح، هسته های مشخصی دارند و شامل حیوانات و گیاهان هستند. و به دلیل وجود ارتباط تکاملی مطمئن بین موجودات و قارچ ها، دانشمندان شک دارند و تصور می کنند اشکال اولیه حیات حیوانی شاید در همان زمانی زندگی می کرده است که قارچهایoraspharia giraldaeزندگی می کردند

و کورینتین لورون دانشمند فسیل شناسی در دانشگاه لییگ در بلژیک و مولف اصلی پژوهش منتشر شده در مجله نیچر، می گوید: قارچ ها یکی از مجموعه هایی است که بیش از همه در هسته داران شناخته شده امروز، انتشار دارد و با این وجود ثبت فسیل شناسی و قدیمی آن، بسیار نادراست.

و فسیل های کشف شده و جدید در صخره های آتشفشانی در قسمتهای شمال غربی کانادا به عصر پروتروزوییک(پیش زیستی)(از ۲۵۰۰ میلیون سال پیش تا حدود ۵۴۲ میلیون سال) و پیش از ظهور شکل های زندگی پیچیده بر می گردد. و لورون اضافه می کند که ثبت فسیل شناسی از آن گودالهمچنان معمایی پیچیده است و ما قطعه ای جدید را به آن اضافه کرده ایم

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01629-1

https://www.nytimes.com/2019/05/22/s...ls-plants.html

https://www.sciencealert.com/the-old...lion-years-ago

https://www.dw.com/en/scientists-rev...ngi/a-48839149

https://phys.org/news/2019-05-im-evo...nt-fungal.html


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
علایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماقیچی ژنتیکیآیا خداباوری محصول تکاملچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهمنحنی که ارتباط بین معرفامید درمان کرونا با همانچرا حیوانات سخن نمی گوینبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخماه رجبايندگان چگونه خواهند دیدهوش مصنوعی می تواند بر احبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله مراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تمغز آیندگان چگونه است ؟ابزارهای بقای از نخستین هزینه سنگین انسان در ازابزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز حریص برای خون، کلید تاداراوون تنها داروی تاییواکسنی با تاثیر دوگانه اتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مونقش خرچنگ های نعل اسبی درارزش حقیقی زبان قسمت سومژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیقانون مندی نقشه ژنتیکی مآیا دلفین ها می تواند از چگونه جمعیت های بزرگ شکل ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی منشأ اطلاعات و آموخته ها امگا سه عامل مهم سلامتچرا حجم مغز گونه انسان دربیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مماپروتیلینايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی و کشف زبان هایبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایمغز انسان ایا طبیعتا تماابزارهای دفاعی و بقای موهزاران سال چشم های بینا وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز زنان جوانتر از مغز مرادغام میان گونه های مختلواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش داروهاي مختلف معروف ارزش خود را چگونه میشناسژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل زبانداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیقانون جنگلآیا دست مصنوعی به زودی قاچگونه حافظه را قویتر کنیاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتمهندسی ژنتیک در حال تلاش امروز دانش ژنتیک هیچ ابهچرا خشونت و تعصببیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمبانی ذهنی سیاه و سفیدايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقای موجود زنده از هوش احساسیبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلمغز انسان برای ایجاد تمداثر مضر مصرف طولانی مدت رهستي مادي ای که ما کوچکتربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریمغزهای کوچک بی احساسادغام دو حیطه علوم مغز و وبینار اساتید نورولوژی دتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدنقش روزه داری در سالم و جاز نشانه ها و آثار درک شدژنها ، مغز و ارادهتکامل ساختار رگهای مغزی داروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانقانونمندی و محدودیت عالمآیا رژیم غذایی گیاهی سلانگاه محدود و تک جانبه، مشاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومولتیپل اسکلروز در زنان انفجار و توقف تکاملی نشاچرا در مغز انسان، فرورفتبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمجموعه های پر سلولی بدن مای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامشکلات نخاعیابزار بقای موجود زنده از هوش احساسیبرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوممغز انسان برای شادمانی طاثرات فشار روحی شدیدهستی ما پس از شروعی چگال بعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستمغزتان را در جوانی سیمکشارتقا و تکامل سنت آفرینش وراپامیل در بارداریتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز نظر علم اعصاب یا نرووسژنهای مشترک بین انسان و وتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرقارچ بی مغز در خدمت موجودآیا رژیم غذایی گیاهی سلانگاه انسان محدود به ادرااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمواد کوانتومی جدید، ممکنانواع سکته های مغزیچراروياها را به یاد نمی آبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمحل درک احساسات روحانیایندرالهوش مصنوعی الفاگوبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقای موجود زنده از هوش عاطفی بیشتر در زنانبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمامغز انسان برای شادمانی طاثرات مفید قهوهو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدنقش قهوه در سلامتیارتوکين تراپی روشی جديد ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای نقش رژیم غذایی در رشد و ااز نظر علم اعصاب اراده آزژنهای هوش ، کدامندتئوری تکامل امروز در درمتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت افلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا واکنش های یاد گرفته ونورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتقبل از انفجار بزرگآیا راهی برای رفع کم آبی نگاهی بر قدرت بینایی درااستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافموجود بی مغزی که می تواندانگشت نگاری مغز نشان میدچراروياها را به یاد نمی آبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم محل درک احساسات روحانی دایا کوچک شدن مغزانسان الهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقای موجود زنده از هوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریمغز انسان رو به کوچک تر شاثرات مضر ماری جواناوقت نهيب هاي غير علمي گذشتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدینقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط میکروب روده و پارورزش هوازی ، بهترین تمریتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نظر علم اعصاب اراده آزکلرال هیدرات برای خوابانتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدفلج خوابآیا آگاهی پس از مرگ از بینوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتقدم زدن و حرکت دید را تغیآیاما مقهور قوانین فیزیکنگاهی بر توانایی اجزاي باستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداندوهگین نباش اگر درب یا نزاع بین جهل و علم رو به پبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومحدودیت های حافظه و حافظایا این جمله درست است کسیهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنمشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقای موجود زنده از هوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستمغز انسان رو به کوچکتر شداجزای پر سلولی بدن انسان وقتی فهمیدی خطا کردی برگتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای نقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط چاقی و کاهش قدرت بورزش و میگرنتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهانقش زبان در سلطه و قدرت ااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکفلج خواب چیستآیا امکان بازسازی اندامهنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرقدرت انسان در نگاه به ابعآزمون ذهنی گربه شرودینگرناتوانی از درمان برخی ویاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمیهمانهای ناخوانده عامل انسان قدیم در شبه جزیره عنزاع بین علم و نادانی رو بیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمخچه فراتر از حفظ تعادلایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منامشاهده آینده از روی مشاهابزار بقای موجود زنده از هوشیاری کوانتومیبرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانومغز ایندگان چگونه استاجزایی ناشناخته در شکل گویتامین E برای فعالیت صحتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای نقش نظام غذایی در تکامل مارتباط هوش ساختار مغز و ژورزش بهترین درمان بیش فعتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مینقش سجده بر عملکرد مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآفیلمی بسیار جالب از تغییآیا انسان با مغز بزرگش اخنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویلوب فرونتال یا پیشانی مغإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَناتوانی در شناسایی چهره اضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس میگرن سردردی ژنتیکی که بانسان جدید از چه زمانی پانزاع بین علم و جهل رو به پبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمخچه ، فراتر از حفظ تعادلایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از هوش، ژنتیکی است یا محیطیبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در مغز ابزار برتر بقااحساس گذر سریعتر زمانویتامین E در چه مواد غذایتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و نقش هورمون های تیروئید دارتباط انسانی، محدود به ورزش در کمر دردتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنقش غذاها و موجودات دريااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتفیزیکدانان ماشینی برای تآیا احتمال دارد رویا از آچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبلبخند بزن شاید صبح فردا زافراد آغاز حرکت خودشان رنخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمیگرن شدید قابل درمان اسانسان عامل توقف رشد مغزنظام مثبت زندگیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مخچه ابزاري که وظیفه آن فایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از هیچگاه از فشار و شکست نتربرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجمغز از بسیاری حقایق می گراخلاق و علوم اعصابویتامین دی گنجینه ای بزرتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استنقش هورمون زنانه استروژنارتباط شگفت مغز انسان و فوزوز گوشتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردنقش غذاها و موجودات دريانقش غذاها و موجودات دريااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا احتمال دارد رویا از آچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوولرزش ناشی از اسیب به عصبافزایش قدرت ادراکات و حسنخستین تصویر از سیاهچالهاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامیدان مغناطيسي زمین بشر انعطاف پذیری مکانیسمی علنظریه تکامل در درمان بیمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقای موجود زنده از هاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورمغز به تنهایی برای فرهنگ اخلاق پایه تکامل و فرهنگواکنش های ناخودآگاه و تقتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به نقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انیک پیشنهاد خوب برای آسان توصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک اندافراموش کارها باهوش تر هسآیا برای تولید مثل همیشه چگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتولزوم سازگاری قانون مجازاافزایش مرگ و میر سندرم کونرمش های مفید در سرگیجهبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امکانیزمهای دفاعی در براباولین هیبرید بین انسان وهفت چیز که عملکرد مغز تو بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیمروری بر تشنج و درمان هایایرادهای موجود در خلقت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابمغز مادران و کودکان در زمابزار بقای موجود زنده از هاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز برای فراموشی بیشتر کاختلال در شناسایی حروف و واکسن کرونا از حقیقت تاتتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشنقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط شگفت انگیز مغز انیکی از علل محدودیت مغز امتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساآلودگی هوا و ویروس کرونانقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بفراموشی همیشه هم بد نیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگلزوم سازگاری قانون مجازاافسردگی و اضطراب در بیمانرمشهای مهم برای تقویت عبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامما انسانها چه اندازه نزداولین مورد پیوند سر در انهفت سین یادگاری از میراث با هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمرکز هوشیاری، روح یا بدن اگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی در کامپیوترهابحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز چون ابزار هوش است دلیابزارهای بقای موجود زندهدف یکسان، در مسیرهای متبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اختلالات مخچهواکسن کرونا ساخته شده توتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفنقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط غیرکلامی بین انسایافته های نوین علوم پرده توضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلزایمرنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووفرایند تکامل و دشواری هاآیا تکامل و تغییرات ژنتیچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مممانتین یا آلزیکسا یا ابالکتروتاکسی(گرایش و حرکچرا مغزهای ما ارتقا یافت بوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بما انسانها چه اندازه نزداولین تصویر در تاریخ از سهمیشه اطمینان تو بر خدا ببار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمرکز حافظه کجاستاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریمغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای پیشرفته ارتباط هدف از تکامل مغزبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز بزرگ چالش است یا منفعاختلالات حرکتی در انسانواکسن دیگر کرونا ساخته شتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ونقش اتصالات بین سلولهای ارتروز یا خوردگی و التهایادگیری مهارت های جدید دتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآیا ممکن است موش کور بی مچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدفرایند حذف برخی اجزای مغآیا جهش های ژنتیکی، ویروچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمنابع انرژي پاک سرچشمه حالتهاب شریان تمپورالچرا پس از بیدار شدن از خوبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنواما با کمک مغز خود مختاريماولین سلول مصنوعیهمیشه عسل با موم بخوریمبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی مرکز خنده در کجای مغز استاگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای بقا از نخستین ههدف از خلقت رسیدن به ابزابررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز بزرگ چالشهای پیش رواختلالات صحبت کردن در انواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرنقش حفاظتی مولکول جدید دارزش حقیقی زبان قسمت اولیادآوری خواب و رویاتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده چندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع خواب و رویاامیوتروفیک لترال اسکلروچرا بیماری های تخریبی مغبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفما تحت کنترل ژنها هستیم یاوکرلیزوماب داروی جدید شهوموارکتوس ها ممکن است دبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمرگ انتقال است یا نابود شابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی درمانگر کامپیبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی مغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزارهای بقا ازنخستین همهزینه ای که برای اندیشیدبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین مغز بزرگ و فعال یا مغز کوادامه بحث تکامل چشمواکسن سرطانتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چنقش حیاتی تلومر دی ان آ دارزش حقیقی زبان قسمت دومژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورل