دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی، قسمت هفتم

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی، قسمت هفتم

آیا کشفیات جدید زمین شناسی و کشف پیچیدگی خلقت در زمانی زودتر از آنچه تصور میشد، چالشی در برابر ابتدای هستی از تکینگی ساده و ارتقا و پیچیده شدن تدریجی آن است؟

نگاه بر ابتدای کیهان و چگونگی پیدایش خلقت، موضوع جالبی است که به خصوص در سالهای اخیر مورد بحث دانشمندان بوده است. نحوه ایجاد و پیدایش و اینکه آیا بدون وجود خالق، ممکن است یا نه، جدالی بین بی خدایان و مؤمنان بوده است. آیا یک همانند ساز ابتدایی، می تواند به صورت خودبخودی و با حساب احتمالات ایجاد شود؟

مثالی میزنیم:

(آیا تشکیل فقط یک رشته ساده و کوتاه پروتئین در طول خلقت کره زمین به صورت تصادفی ممکن است؟

برای تشکیل زنجیره ساده 32 اسید آمينه ای پروتئین، باید بیشتر از ده به توان 41 آزمون انجام بشه تا احتمال تشکیل این زنجيره پروتئین ممکن بشه

هر ساعت 3600 ثانیه است هر روز 84600 ثانیه است و یک سال 31536000 ثانیه است یعنی تقریبا 3*10 به توان هفت .
در یک میلياد سال چند ثانیه هست؟

تقریبا 3*10 به توان شانزده

و در سيزده ميليارد سال حدود 4*10 به توان هفده.

اگر در هر ثانیه یک آزمون انجام بشه کل آزمون های این سیزده میلیارد سال میشه حدودا 4* 10 به توان هفده- که خیلی کمتر از آزمونهاي لازم برای تشکیل یک زنجیره پروتئینی با 32 اسید آمینه است. یعنی اصلا احتمال تشکیل تصادفی حتی یک زنجیره 32 اسید آمینه ای در کل عمر کيهان وجود نداره چه برسه به عمر زمین)(به کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن مراجعه شود)

این در حالی است که اجزای خلقت، محدود به پروتئین نیست و زنجیره های پروتئینی هم اینقدر کوتاه نیست و برای ایجاد تصادفی و کور این اجزا به زمانی بسیار بیشتر از مثال بیان شده، نیاز است!

شروع خلقت، تصادفی نیست یعنی حتی یک رشته پروتئینی ساده هم امکان ندارد به صورت تصادفی ایجاد شود. همچنین تصادف کور در ایجاد خلق، با مشاهده هدفی- که در آفرینش وجود دارد- منتفی می شود. حرکت خلقت به سوی ابزار شناخت و معرفت و پیچیده کردن آن بوده و این هدف از نخستین موجودات، یعنی تک سلولی ها شروع شده و به موجودات چند سلولی و پیچیده امروز رسیده است.

محاسبه زمان پیدایش موجودات پیچیده، در مطالعات دانشمندان یکصد سال اخیر، انجام شده است ولی این محاسبات، چون همه زمین به خصوص مناطق پوشیده با کیلومترها یخ سطحی را در بر نگرفته است، با محدودیت های بسیاری همراه می باشد.

سرعت تکامل فقط وابسته به برنامه درونی ژنها نیست و آنچه ژنهای جهش یافته را صیقل می دهد، محیطی است- که با انتخاب خود پالایشی را روی ژنها انجام می دهد. در مقالاتی در همین کانال، نقش مهم انتخاب طبیعی در شکل دهی ساختار موجودات بیان شد و نیز انتخاب طبیعی با گزینشی- که انجام می دهد- می تواند سرعت ارتقا و تکامل را کم و زیاد کند. شرایط دشوار برای زیستن، انتخاب سختی است که می تواند با زدودن ژن های ناسازگار و حیوانات ناتوان تر و فراهم کردن زمینه، برای زاد و ولد بین موجودات سازگارتر با محیط، تکامل را سریع تر کند.

نقش انتخاب طبیعی، ما را با دشواری در تفسیر ساده تکامل مواجه می کنند. نمونه آن، سرعت گرفتن بسیار زیاد تکامل موجودات ساده در دوره کامبرین زمین شناسی یا سرعت گرفتن زیاد تکامل و اندازه مغز، طی دو میلیون سال اخیر است.

سرعت تکامل، وابسته به ارکان اصلی آن است.

1- تمایز- که به وسیله جهش های ژنتیکی ایجاد می شود-

2- تکاثر- که خودش با ایجاد تمایز بیشتر دست انتخاب طبیعی را در گزینش ها بازتر میکند-

3- انتخاب طبیعی- که بدون وجود آن و بدون گزینش بین تفاوت ها تکاملی وجود نخواهد داشت!

و طبیعی است که تاثیر و قدرت انتخاب طبیعی و قدرت طبیعی در گزینش ها- که شامل طبیعت بی جان یا طبیعت جاندار یا حتی حیات عاقل مانند انسان میشود- نه تنها کمتر از جهش و زاد و ولد ساده نیست بلکه گاهی بسیار بیشتر از آنها هم خواهد بود.

پس ما فقط با برنامه درونی ژنها مواجه نیستیم بلکه با برنامه ای درون کل سیستم آفرینش مواجهیم- که در درون طبیعت و قدرت گزینش طبیعت هم نمود دارد.

بر این اساس، یافتن موارد شگفت انگیز در پژوهش ها روی لایه های زمین و دیدن یا ندیدن فسیل هایحد واسط، یا حتی یافتن فسیل های چند سلولی و پیچیده در زمانی- که اصلا انتظار دیدن موجودی پیشرفته را نداریم- با توجه به تاثیر محیط های مختلف، روی گزینش ژنهای فردی، امری کاملا طبیعی و عادی است. نداشتن اطلاعات کافی در مورد شرایط متفاوت زیستی در دوره های گذشته و تاثیر محیط، ما را با چالش های بسیار مواجه می کند و از این رو قضاوت کردن فقط به خاطر لایه های به ظاهر ناهمگون زمین شناسی از نظر ما، و مثلا رد کردن نظریه های کاملا ثابت شده ای مانند نظریه فرگشت با استناد به این یافته ها کار عاقلانه ای نیست.

ندیدن بسیاری از فسیل های حدواسط ، دلیل بر نبود آنها نیست بلکه نشان دهنده ناتوانی م

ا در کشف موارد حد واسطی است- که سرعت تکامل آنها را در مقیاس های ما محو کرده است ولی اگر مقیاس های دقیق تری باشد شاید بتوان آنها را هم یافت. و از مقیاس های جدیدی که امروز به کمک یافته های زمین شناسی آمده است بررسی های کیهان شناسی، کشف سیاه چاله و تئوری تکینگی و انفجار بزرگ و علل ژنتیکی درستی است که هیچ شکی در مورد نظریه تکامل باقی نگذاشته است.

(یافته های ژنتیکی امروز، مانند تلسکوپ گالیله و تلسکوپ کتی بومن، چالش پیدایش کیهان از ساده به پیچیده را در پیشاپیش افرادی قرار خواهد داد که با تفسیرهای متحجرانه از متون دینی، حقایق را رد می کنند. شاید در ابتدا داروین با وسایل ابتدایی خود سایه ای مبهم و گنگ از تکامل را ترسیم کرد ولی امروز پیشرفت های علمی، این سایه های مبهم را روشن کرده است و به این ترتیب اعتراض بر تکامل در عصر جدید تکنولوژیک، با استناد به یافته ها و روش ساده داروین در یکصد و پنجاه سال قبل، درست نیست.)

ابتدای خلقت با موجودات نسبتا پیچیده، خیلی قبل از آنچه تصور می شده است!

در نگاه اول شاید دیندار متعصب با این کشفیات شادمان شود که نظریه تکامل در هم شکست!! ولی اینطور نیست. پژوهش های ریز ژنتیکی، امروز شکی در مورد درستی نظریه تکامل باقی نگذاشته است.

این کشفیات بزرگ، و کشف موجودات پیچیده در ابتدای تاریخ در مناطقی با زندگی دشوار مانند قطب شمال، ما را در حیرت کشف حقیقت، نگه می دارد و این حیرت، بسیار عمیق است. آن چیزهایی که نمی دانیم بسیار بیشتر از چیزهایی است- که می دانیم- و علت بسیاری از دشمنی ها و کینه ها همین ندانستن هاست.

کشف موجودی پیچیده- که عمر او یک میلیارد سال است- آغاز زندگی را بر سیاره ما تفسیر کرده است!!

زندگی بر زمین چگونه شروع شده است؟ یک قارچ یک میلیارد ساله ممکن است مدارکی به ما بدهد.

یک سری مخفی از فسیل های میکروسکوپیک در قطب شمال می گوید قارچ ها خیلی قبل از گیاهان بر زمین آمدند.

در اعماق صخره ای در قطب شمال در کانادا چیزی پیدا شد که به نظر میرسد نزدیک ترین دلیل بر آغاز زندگی بر زمین است. دانشمندان کشف کردند فسیل های میکروسکوپیک کشف شده، قدیمی ترین موجودات شناخته شده بر زمین است.

و از طریق پژوهش جدیدی- که در روز چهار شنبه 22 می در مجله نیچر منتشر شد- کشف کردند، موجودات چند سلولی چگونه در محیطی زندگی می کردند که رودخانه یا کانال آبی از 900 میلیون سال قبل تا یک میلیارد سال قبل، به آن می ریزد و دانشمندان، نام “oraspharia giraldae” را بر آن نهادند و اشاره کردند این قارچ ها به صورت شگفت انگیزی حفظ شده اند.

و تا امروز قدیمی ترین فسیل های قارچی شناخته شده، همان بود که در اسکاتلند کشف شده بود و عمر آن به 410 میلیون سال قبل برمی گشت.

و این، سبب می شود قارچ هایی- که اخیرا کشف شده است- حداقل 400 میلیون سال قبل از آنها باشند یعنی تقریبا عمر آنها دو برابر عمر موجوات قبلی است و این کشف از اصول شاخه شاخه شدن مهمی در درخت حیات زمین، پرده برداری می کند و دانشمندان توانسته اند قارچ های فسیل شده را زیر میکروسکوپ ببیننند و فهمیدند طول اسپورهای آن از یک دهم میلیمتر فراتر نمی رود و از طریق شبکه ای از خطوط شاخه شاخه شده، با هم مرتبط هستند.

و مشخص است این قارچ ها نقشی مهم در نظام محیطی جهانی بازی می کند و این به مجموعه بزرگی از موجودات زنده مرتبط است و آنها هسته داران نامیده میشوند و به وضوح، هسته های مشخصی دارند و شامل حیوانات و گیاهان هستند. و به دلیل وجود ارتباط تکاملی مطمئن بین موجودات و قارچ ها، دانشمندان شک دارند و تصور می کنند اشکال اولیه حیات حیوانی شاید در همان زمانی زندگی می کرده است که قارچهایoraspharia giraldaeزندگی می کردند

و کورینتین لورون دانشمند فسیل شناسی در دانشگاه لییگ در بلژیک و مولف اصلی پژوهش منتشر شده در مجله نیچر، می گوید: قارچ ها یکی از مجموعه هایی است که بیش از همه در هسته داران شناخته شده امروز، انتشار دارد و با این وجود ثبت فسیل شناسی و قدیمی آن، بسیار نادراست.

و فسیل های کشف شده و جدید در صخره های آتشفشانی در قسمتهای شمال غربی کانادا به عصر پروتروزوییک(پیش زیستی)(از ۲۵۰۰ میلیون سال پیش تا حدود ۵۴۲ میلیون سال) و پیش از ظهور شکل های زندگی پیچیده بر می گردد. و لورون اضافه می کند که ثبت فسیل شناسی از آن گودالهمچنان معمایی پیچیده است و ما قطعه ای جدید را به آن اضافه کرده ایم

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01629-1

https://www.nytimes.com/2019/05/22/s...ls-plants.html

https://www.sciencealert.com/the-old...lion-years-ago

https://www.dw.com/en/scientists-rev...ngi/a-48839149

https://phys.org/news/2019-05-im-evo...nt-fungal.html


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا دست مصنوعی به زودی قاکودک ایرانی که هوش او از بازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصنقش زبان در سلطه و قدرت ااندوهگین نباش اگر درب یا گامی در درمان بیماریهای برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرنوروپلاستیسیتی چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز پیشرفتی مستقل از ابزار هبسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنخاع ما تا پایین ستون فقراجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته ممواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال و هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز حریص برای خون، کلید تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکودکان خود را مشابه خود تبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مونقش زبان در سلطه و قدرت اانسان قدیم در شبه جزیره عگاهی لازم است برای فهم و برین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تنوشیدن چای برای مغز مفید ایا بیماری ام اس (مولتیپپاسخ گیاهان در زمان خوردتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنخستین تصویر از سیاهچالهاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت امحدودیت های حافظه و حافظویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز مغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویابیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز زنان جوانتر از مغز مرآیا راهی برای رفع کم آبی کوری گذرای ناشی از موبایبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را نقش سجده بر عملکرد مغزانسان جدید از چه زمانی پاگاهی مغز بزرگ چالش استبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ایا بدون زبان میتوانیم تپختگی پس از چهل سالگي به تفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانرمش های مفید در سرگیجهاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی امغزهای کوچک بی احساسآیاما مقهور قوانین فیزیککی غایب شدی تا نیازمند دلبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياانسان عامل توقف رشد مغزگذر زمان کاملا وابسته به برخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب چیزی خارج از مغزهای ما نیایا تکامل هدفمند استپرورش مغز مینیاتوری انساتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنرمشهای مهم برای تقویت عاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغزتان را در جوانی سیمکشآزمون ذهنی گربه شرودینگرکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خونقش غذاها و موجودات درياانعطاف پذیری مکانیسمی علگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه مغز پیش انسان یا همایرادهای موجود در خلقت بآلزایمرتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطمدارک ژنتیکی چگونه انسانمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدآیا واکنش های یاد گرفته وژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرننقش قهوه در سلامتیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکایروپاکتیک چیستبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش غذاها و موجودات دريااولین هیبرید بین انسان وگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین اگر نعمت فراموشی نبود بسآیا ما تنها موجودات زنده تلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایمغز انسان برای شادمانی طآیا آگاهی پس از مرگ از بیژنها ، مغز و ارادهبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان نقش مهاجرت در توسعه نسل اافراد آغاز حرکت خودشان رکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاولین مورد پیوند سر در انگزارش یک مورد جالب لخته وبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریچگونه آن شکری که می خوریماگر نعمت فراموشی نبود بسآیا مغز تا بزرگسالی توسعتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز انسان برای شادمانی طآیا امکان بازسازی اندامهژنهای هوش ، کدامندبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کواننقش هورمون های تیروئید دافزایش قدرت ادراکات و حسکاربرد روباتهای ريز، در بحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآنقص در تشخیص هیجانات عاماولین تصویر در تاریخ از سگشایش دروازه جدیدی از طربرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسچگونه انتظارات بر ادراک اگر تلاش انسان امروز براآیا همه جنایت ها نتیجه بیتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنچرا در مغز انسان، فرورفتادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابمغز انسان رو به کوچک تر شآیا انسان با مغز بزرگش اخکلرال هیدرات برای خوابانبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش ژنتیک در درمان اختلاافسردگی و اضطراب در بیماکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بچند جهانیاولین سلول مصنوعیپمبرولیزوماب در بیماری چبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار هوش در حال ارتقا ازآیا هوش ارثی دریافتی از پتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسچراروياها را به یاد نمی آادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا احتمال دارد رویا از آکمردرد و علل آنبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش انتخاب از طرف محیط، نالکتروتاکسی(گرایش و حرککشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووچندین ماده غذایی که مانناوکرلیزوماب داروی جدید شپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای بقای موجود زندآیا هوش سریعی که بدون احستمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی چراروياها را به یاد نمی آادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجالبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودمغز ایندگان چگونه استآیا احتمال دارد رویا از آکمردرد با پوشیدن کفش منابیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمنقش اتصالات بین سلولهای التهاب شریان تمپورالکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدچه زیاد است بر من که در ایايندگان چگونه خواهند دیدپوست ساعتی مستقل از مغز دبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا هشیاری کوانتومی وجودتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش الرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمشکلات نخاعیورزش و میگرناضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلامغز ابزار برتر بقاآیا برای تولید مثل همیشه کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سنقش حفاظتی مولکول جدید دامیوتروفیک لترال اسکلروکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتچهار میلیارد سال تکامل بايا اراده آزاد توهم است یپیموزایدبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس وچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاملزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنمغز از بسیاری حقایق می گرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دکنگره بین المللی سردرد دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آننقش حیاتی تلومر دی ان آ دامگا سه عامل مهم سلامتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماچهار ساعت پس از کشتار خوکايا اراده آزاد توهم است یپیچیدگی های مغزی در درک زبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنگاهی بر قدرت بینایی درااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمعنی روزهورزش در کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنمغز برای فراموشی بیشتر کآیا تکامل و تغییرات ژنتیکنگره بین المللی سردرد دبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر نقش داروهاي مختلف معروف امروز دانش ژنتیک هیچ ابهگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلینوار مغزی روشی مهم در تشخای آنکه نامش درمان و یادشپیوند مغز و سر و چالشهای بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینگاهی بر توانایی اجزاي باثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر مغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا خداباوری محصول تکاملکندر در بیماریهای التهاببا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزنقش روزه داری در سالم و جانفجار و توقف تکاملی نشاگیاه خواری و گوشت خوار کدبحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکینورون هاي مصنوعی می توانایندرالپیوند سر، یکی از راه حلهابررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام ناتوانی از درمان برخی ویاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان به زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا دلفین ها می تواند از کوچک شدن مغز از نئاندرتابارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش رژیم غذایی در رشد و اانگشت نگاری مغز نشان میدگالکانزوماب، دارویی جدیبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربراننورون های ردیاب حافظهایا کوچک شدن مغزانسان الپیشینیان انسان از هفت میبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنناتوانی در شناسایی چهره اجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتر