دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مرکز خنده در کجای مغز است

مرکز خنده کجای مغز است؟!

پس از بحثهای خسته کننده علمی، سری هم به خنده بزنیم!

تنها موجود زنده- که میتواند بخندد- انسان است. یعنی همانطور که تفکر عمیق و قدرت تجرید معانی و رفتارهای انسانی و ایثار، خاص انسان است، خنده هم مخصوص انسان است!

شوخی و بسیاری از خنده ها ریشه در گذشتن از ظواهر لغت و درک معانی دارد(توجه شود درک معانی!). یعنی شما فقط به ظواهر کلام یا پدیده ها، بسنده نکنید و در پس عبارات و حروف و حوادث، معانی ای را ببینید که سازگار با محیط اطراف نیست. در بیشتر لطیفه ها نوعی ناسازگاری بین شرایط عام حاکم بر لطیفه و حادثه ای- که رخ میدهد- وجود دارد و تا زمانی- که انسان نتواند درک و تجرید کند و آن حادثه را با شرایط محیط تطبیق دهد- از آن لطیفه، خنده اش نمیگیرد.

و یا در متلکی به دیگری، ممکن است در خود عبارت و حروف آن متلک، هیچ اختلال و ناسازگاری ای نباشد ولی معنی ای خنده دار وجود خواهد داشت که فرد زننده متلک به دنبال آن است. و یا در طنز ممکن است قویترین عبارات و حروف و کلمات، وجود داشته باشد و یا حتی شعری زیبا و روان با قویترین آرایه های ادبی و فنی وجود داشته باشد ولی آن معنی ای- که گوینده طنز قصد میکند- باعث خنده دیگران میشود و یا در طنز تلخ، آمیخته شدن عبارات ادبی و زیبا و عمیق با معنی عمیق، باعث میشود در قالب خنده، زشتی کاری بر انسان آشکار شود و گاهی بعد از پی بردن به زشتی آن، بکوشد آن را جبران کند.

درک این معانی عمیق- که گاهی گریه و خنده را به هم می آمیزد و گاهی فرد را به پس ظواهر ساده و بی نقص میبرد- قدرت تجرید در تفکر را نشان میدهد و خاص انسان است.

یعنی ریشه و علت لبخند و خنده، مغز مادی ما نیست زیرا مشخص است مغز مادی، توان مطابقت دادن درک حوادث گذشته را با حوادث کنونی ندارد و بالاتر از آن، مغز مادی نمی تواند از ظواهر حسی اطراف- که محدود به زمان کنونی است- بگذرد و به معانی عمیق برسد.

بر این اساس اگر تعبیر درست باشد خنده، فرایندی نفسانی و نه محصول صرف مغز است زیرا برای درک ناسازگاری در محیط یا عبارات، لازم است بتوان شرایط کنونی را با چهارچوب های دیگر فرضی در وجود، مقایسه کرد و تطبیق داد و شاید یکی از علل منحصر شدن خنده در انسان، همین باشد.

قدرت نرم و ریلاکس کردن عضلات صورت و لبخند و گاهی حتی قهقهه، باری را از روی جمجمه ای بر میدارد- که ناچار است انرژی زیاد حرارتی تولید شده درون خود را در نتیجه فعالیت مغز، از میان ضخامت زیادی از استخوان جمجمه به بیرون ببرد و مشخص است انقباض تعداد زیادی از عضلات صورت(حدود 43 عضله)- که در زمان اخم کردن رخ میدهد- سیستم عضلانی و گردش خون صورت را تحت فشار قرار میدهد؛ در حالی که انقباض تعداد بسیار کمتری از عضلات صورت(حدود17 عضله)در خنده، بار کمتری را بر عضلات و رگ های خونی صورت وارد میکند و می تواند به خارج شدن حرارت تولید شده درون جمجمه، کمک بسیار کند.

پس طبیعی است با توجه به تولید زیاد انرژی حرارتی در مغز در انسان در نتیجه فعالیتهای مغزی خاص، لبخند زدن به عنوان یک فرایند تسکینی، بتواند به کاستن از بار مغز کمک کند.

نوروسافاری |دانشمندان علوم اعصاب تایید می کنند که شوخی در طبیعتِ پیوند های اجتماعی و پیوستگی گروهی(و توانایی موجود زنده برای تجرید و درک معانی) ریشه دارد.

آنچه در تحقیقات یافت شده است این که خنده با صدای بلند یک ویژگی جهانی بوده و قبل از ظهور انسان خردمند یا هوموساپیِنس، نمود یافته است.

در حالی که به نظر می رسد شوخی، پهلو به پهلوی انسان های امروزی پدیدار گشته است. وسعت نفوذ شوخی در اجتماعات بشری حتی به زمان سومریان یعنی ۱۹۰۰ سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد. همگی ما چیزهای متفاوتی را بامزه و خنده آور میدانیم، اما این تفاوت به چه علت است؟ آیا علت در مغز ما نهفته است یا به خاطر الگویی است که مفاهیم خنده آور عمل می کنند؟

طبق نظریه ی خشونتِ نرم، اثر تام ویتچِ زبان شناس، عباراتی یا اعمالی- که در عین خشن بودن و تخلف از مرزها همچنان بی خطر و لطیف هستند- در ما رفتار خنده را می آفرینند. به عبارتی خنده، ادراکِ عدم تجانس یا عدم تطابق است، بین موقعیت حاضر و مفهوم بیان شده.

موقعیت هایی مثل تجاوز از انتظارات یا تابوهای اجتماعی، مسخره کردن دیگری و ایجاد حس برتری در خود و یا تحلیل تنش و بحرانی- که از آن زمانی گذشته است- خنده آورند. در این مورد آخر کمدی عبارت است از تراژدی به علاوه ی زمان!

علوم اعصاب خنده

اما از زبانشناسان که بگذریم، دانشمندان علوم اعصاب سازوکار شوخی را در کدام یک از شبکه های مغزی یافته اند؟

شوخی بر پایه ی مناطق مشابهی از مغز است که ادراک یا فهم زبان را به شکل عمومی در انسان، پشتیبانی می کنند.

نواحی مشترکی- که حین شوخی فعال می شوند- عبارت اند از:

1- لوب گیجگاهی قدامی، که با بازنمایی معانی و مفاهیم مرتبط است(فعال شدن این منطقه طی ب

ازنمایی معانی و تجرید آن، هرگز به این معنی نیست که معانی و تطبیق و تجرید آن و گذشتن از ظواهر لغت به سوی معانی بالاتر و حتی ترجمه و بازآوری، در این قسمت، صورت میگیرد، بلکه به سادگی میتوان اینطور تصور کرد که منطقه نزدیک گوش در مغز یا لوب تمپورال، فقط واسطه ای است که در جریان انتقال اطلاعات از جایی به جای دیگر، درگیر میشود مانند تلفنی که طی انتقال اطلاعات، صدا میکند و پیام را منتقل مینماید.

مغز و ابزارهای مادی توانایی مرتبط کردن درک گذشته و حال را ندارد؛ در حالی که میدانیم بسیاری از این تجریدها و انطباق معانی حتی محدود به گذشته و حال نیست بلکه اطلاعاتی از آینده است که از طریق کشف و رویا به دست می آید.)

2- محل اتصال لوب های آهیانه ای و گیجگاهی و لوبهای پیشانی فوقانی، که مورد آخر اغلب زمانی فعال می شوند که ما مشغول اندیشیدن به معنی چیزها و نحوه ی ارتباط کلمات باهم هستیم.

در مطالعه ای مشخص شده است که شکنج پیشانی فوقانی نقشی حیاتی در درک خوشمزگی و طنزِ یک لطیفه، دارد و تحریک این ناحیه با جریان الکتریکی مستقیم باعث می شود در نظر شخص لطیفه ها با مزه تر به نظر برسند.

از آنجا که این نواحی در چند تکلیف شناختی مشترک هستند، شاید نتوان حس شوخ طبعی را از توانایی ما در پردازش مفاهیم زبانی و اجتماعی جدا کرد. با وجود گام بلندی که در فهم پایه های علمی شوخی و خنده برداشته ایم، تا زمانی که بتوانیم پیچیدگی های اجتماعی و فرهنگیِ شوخ طبعی را به طور کامل در هم آمیزیم، در پاسخ به این سوال همچنان سردرگم هستیم: «چطور عده ای می توانند از یک طنز لذت ببرند درحالی که ما آن را خسته کننده می دانیم؟»

ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری. برخی مطالب اضافه از دکتر سید سلمان فاطمی

https://www.neurosafari.com/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلااضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهمسکوت، پر از صدانظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانکوچ از محیط نامناسبغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به آیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت شصت و هشتای نعمت من در زندگیمدرمان های بیماری آلزایمرارتباط متقابل با همه ی حیچند روش ساده برای موفقیتراست دستی و چپ دستیفیلمی بسیار جالب از تغییبسیاری از بیماری های جدیبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ستون فقرات انسان دو پا جلهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکاهش التهاب ناشی از بیماجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا آگاهی پس از مرگ از بیایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان دارویی سرطان رحم باز فرد ایستا و متعصب بگذرزمان و مکان، ابعاد کیهان نوار مغز در فراموشی هافراتر از دیوارهای باورتفاوت ایستایی و تکاپوبی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازاسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش فوق العاده، هر فرد اسموجودات مقهور ژنها هستندکریستال زمان(قسمت اولجهان در حال نوسان و چرخشآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخبر مهم تلسکوپ هابلاگر خواهان پیروزی هستیدرک دیگرانبیماری تی تی پیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزونیسومایدچیز جدید را بپذیرقیچی ژنتیکیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرویتامین بی 12 در درمان دردشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواما انسانها چه اندازه نزدگوشه بیماری اتوزومال رسسجوسازی مدرنآزمون ذهنی گربه ی شرودیندلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانمغز ناتوان از توجیه پیدادستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روباز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه جمعیت های بزرگ شکل قدرت عشقتو یک معجزه ایواکنش به حس جدیدشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشماده ای ضد التهابیحقیقت آنطور نیست که به نظافزایش قدرت ادراکات و حسدین اجباریابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر دشوار اکتشافچالش هوشیاری و اینکه چرا لزوم سازگاری قانون مجازاتولید یا دریافت علمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبپیچیدگی های مغزی در درک زمخچه تاثیر گذار بر حافظهحافظه میتواند بزرگترین دامید نجاتدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از مغط یک گیرنده استرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلسله مباحث هوش مصنوعینخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز توهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز امعلم و روحتری فلوپرازینپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت 78اندوه دردی را دوا نمیکندداروی جدید برای میاستنی اثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش انتخاب از طرف محیط، نروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کاسیلی محکم محیط زیست بر انچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانآلزایمرمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و یانسانیت در برابر دیگراندر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات مخچهنقش سجده بر عملکرد مغزنقش غذاها و موجودات دريارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و اطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دومسکته مغزینظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبان انسان از پیشیکوچک شدن مغز از نئاندرتامقالاتتغییرات تکاملی سر انسان آیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت شصت و دوای همه ی وجود مندرمان های جدید میگرنارتباط چاقی و کاهش قدرت بچندین ماده غذایی که ماننرجزخوانی هایی که امروز بفیزیک مولکولها و ذرات در بشکه ای که ته نداره پر نمبه نقاش بنگرهیچ اندر هیچستارگانی قبل از آغاز کیههمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کاهش حافظه هرچند فرایندیجهان مرئی و نامرئیآیا امکان بازسازی اندامهایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان سرگیجه بدون نیاز باز مخالفت بشنوزمان و صبرنوار مغز در تشخیص بیماری فرد موفقتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا وسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احموسیقی نوکریستال زمان(قسمت دوم)جهان در حال ایجاد و ارتقاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخدا موجود استاپی ژنتیکمعنی روزهدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزونا به وسیله ویروس ابله چیزی منتظر شناخته شدنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتمدن پیشرفته ی پیشینیانویتامین بی هفدهشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ما انسانها چه اندازه نزدگوشت خواری یا گیاه خواریجامعه ی آسمانیآزمون ذهنی گربه شرودینگردنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانمغز و اخلاقدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه جمعیت های بزرگ شکل قضاوت ممنوعتو یک جهان در مغز خودت هسواکسن های شرکت فایزر آمرشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفماده، چیزی نیستحقیقت افرادافزایش مرگ و میر سندرم کودین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانمغز بیش از آنچه تصور میشورقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب چالش دیدگاه های سنتی در بلزوم سازگاری قانون مجازاتولید پاک و فراوان انرژیوبینار اساتید نورولوژی دطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباپیوند قلب خوک، به فرد دچامدل همه جانبه نگر ژنرالیحافظه های کاذبامید جدید بر آسیب نخاعیدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از نفرت، اسیب به خود استرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما ااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتنخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز توهم جسمیافته های نوین علوم پرده علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت 82اندوهگین نباش اگر درب یا داروی جدید برای ای ال اساثرات فشار روحی شدیدنقش اتصالات بین سلولهای روش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهاسینوریپا داروی ترکیبی ضدچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت تکینگیکل اقیانوس در یک ذرهعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های آملودیپین داروی ضد فشار مشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان، گونه ای پر از تضاددر ناامیدی بسی امید استاختلالات حرکتی در انساننقش غذاها و موجودات دريارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماناطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سومسال سیزده ماههنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ساختار رگهای مغزی کوچکترین چیز یک معجزه استاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت شصت و ششای آنکه نامش درمان و یادشدرمان های جدید در بیماری ارتباط هوش ساختار مغز و ژچندجهانیرحم مصنوعیفیزیک و هوشیاریبشریت از یک پدر و مادر نیبه نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نترسخن نیکو مانند درخت نیکوهمراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش دوپامین عامل بیماریجهان مشارکتیآیا انسان با مغز بزرگش اخخواب سالم عامل سلامتیایا بدون زبان میتوانیم تدرمان سرگیجه بدون نیاز باز نخستین همانند سازها تزمان واقعیت است یا توهمنوار مغزی روشی مهم در تشخفرد یا اندیشهتفاوتهای جنسیتی راهی برابی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکترسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی هنر مایع استکریستال زمان(قسمت سوم)جهان ریز و درشتآیا راهی برای رفع کم آبی خدا بخشنده است پس تو هم بابتدا سخت ترین استمعادله ها فقط بخش خسته کندرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیاز تکنیکی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنچیزی خارج از مغزهای ما نیقانون مندی نقشه ژنتیکی متمدن بشری و مغز اخلاقیویتامین دی گنجینه ای بزرشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینما اکنون میدانیم فضا خالگیلگمش باستانی کیستجاودانگی مصنوعیآزادی عقیده، آرمانی که تدنیا، هیچ استابزار بقا از نخستین همانمغز و اخلاقذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه حافظه را قویتر کنیقطار پیشرفتتو کز محنت دیگران بی غمیواکسن کووید 19 چیزهایی که شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته وماده، چیزی بیش از یک خلا حقیقت اشیاافزایش سرعت پیشرفت علوم دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب چاالش ها در تعیین منبع هولزوم عدم وابستگی به گوگل تولید سلولهای جنسی از سلوجود قبل از ناظر هوشمندطلای سیاهتاریکی و نورپیوند مغز و سر و چالشهای مدل هولوگرافیک ژنرالیزهحافظه و اطلاعات در کجاست امید درمان کرونا با هماندانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سم زنبور ، کلیدی برای وارنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز توهمات و شناخت حقیقتیاد گرفتن مداومعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت چهلاندام حسی، درک از بخش هایداروی جدید برای دیابتاثرات مفید قهوهنقش تیروئید در تکامل مغزروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیگار عامل افزایش مرگ ومچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل فردی یا اجتماعیکلمات بلند نه صدای بلندعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل آموزش نوین زبانمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت پنجاه و سانعطاف پذیری مکانیسمی علدر هم تنیدگی مرزها و بی ماختلالات صحبت کردن در اناختلالات عضلانی ژنتیکنقش غذاها و موجودات دريارژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمسانسور از روی قصد بسیاری نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل شناخت انسان با کشفکووید نوزده و خطر بیماری صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک سی و هفتمایمپلانت مغزیدرمان های رایج ام اسارتباط پیوسته ی جهاننه به اعدامفیزیکدانان ماشینی برای تبعد پنجمبه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمسخن و سکوتهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش سن بیولوژیکی، تنها جهان هوشمندآیا احتمال دارد رویا از آخواب سالم عامل سلامتی و یایا تکامل هدفمند استدرمان سرگیجه بدون دارواز نخستین همانند سازها تزمان پلانکنوار عصب و عضلهفرد حساس از نظر عاطفی و بتقلید مرحله ای نسبتا پیشبی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال سرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل کشف مکانیسم عصبی خوانش پجهان شگفت انگیزآیاما مقهور قوانین فیزیکخدای رنگین کمانابتدایی که در ذهن دانشمنمعجزه های هر روزهدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک باز تکینگی تا مغز و از مغز زیباترین چیز در افزایش سچیزی شبیه نور تو نیستقانون گذاری و تکاملتمدن زیر آبویروس مصنوعیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مما از اینجا نخواهیم رفتگیاه بی عقل به سوی نور میجایی خالی نیستآزار دیگری، آزار خود استدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانمغز و سیر تکامل ان دلیلی ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت انگاه محدود و تک جانبه، مشلمس کوانتومیتو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن کرونا و گشودن پنجرشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرماست مالیحقیقت تنها چیزی است که شاافسردگی و اضطراب در بیمادیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب ناتوانی از درمان برخی ویمقاومت به عوارض فشار خون تولترودینوراپامیل در بارداریطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدپیوند اندام از حیوانات بمدل هولوگرافیک تعمیم یافحافظه و اطلاعات در کجاست امیدوار باش حتی اگر همه چدانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط نقش مهاجرت در توسعه نسل ارویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سماگلوتید داروی کاهش دهننرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز توپیراماتیاد بگیر فراموش کنیعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت چهل و هفتانرژی بی پایان در درون هرداروی جدید ضد میگرناثرات مفید روزه دارینقش حفاظتی مولکول جدید دروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پراستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیاهچاله هاچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مادی تا ابزار هوشمکلوزاپین داروی ضد جنونعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شاهرام مصر از شگفتی های جهدر هم تنیدگی کوانتومیدر هم تنیدگی کوانتومی و پاختراع جدید اینترنت کواننقش غذاها در کاهش دردهای رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیماطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زنانسانسور بر بسیاری از حقایهفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل، نتیجه ی برنامه ریکودک هشت ساله لازم است آدسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایمپلانت مغزی کمک میکند درمان های علامتی در ام اسارتباط انسانی، محدود به نه به اعدامفاجعه ی جهل مقدسبعد از کرونابه کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالسخن پاک و ثابتهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر ویتامین دی بر بیماکایروپاکتیک چیستجهان هوشیارآیا احتمال دارد رویا از آخواب عامل دسته بندی و حفطایجاد احساساتدرمان سرطان با امواج صوتاز نخستین همانند سازها تزمان به چه دلیل ایجاد میشنوار عصب و عضلهفردا را نمیدانیمتقلید از روی طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کنسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیوتونیک دیستروفیکشف مکانیسمی پیچیده در بجهانی که نه با یک رخداد و آب زندگی است قسمت چهارمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابتذال با شعار دینمعجزه ی چشمدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ااز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرنکاتی در مورد تشنجقانون جنگلتمدنی قدیمی در شمال خلیج ویرایش DNA جنین انسان، برشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب ما اشیا را آنطور که هستندگیاه خواری و گوشت خوار کدجاذبهآسيب میکروواسکولاریا آسدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین همانمغز کوانتومیذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاه انسان محدود به ادرالوب فرونتال یا پیشانی مغتو آرامش و صلحیواکسن کرونا از حقیقت تاتشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکپل جویی اصفهانماست مالی با هوش انسانیحقیقت خواب و رویااقلیت خلاقدیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب ناتوانی در شناسایی چهره مقابله ی منطقی با اعتراضتومورها و التهاب مغزی عاورزش هوازی مرتب خیلی به قطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیوند سر آیا ممکن استمدل های ریز مغز مینی برینحافظه و اطلاعات در کجاستامیدواری و مغزدانش، قفل ذهن را باز میکنابزارهای بقا از نخستین هنقش میدان مغناطیسی زمین رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم کووید طولانینرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت چهل و هشتانرژی تاریکداروی جدید ضد الزایمراثرات مضر ماری جوانانقش حیاتی تلومر دی ان آ دروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانواستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیسیاهچاله های فضایی منابعنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانآن چیزی که ما جریان زمان مشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت بیست و چهاولویت بندی ها کجاستاولین مورد PML به دنبال تکدر هم تنیدگی کوانتومی و دادامه بحث تکامل چشمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر اساهچاله ها تبخیر نمیشودهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکثیر سلول در برابر توقف کودک ایرانی که هوش او از پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک- قسمت بیست و پایمپلانت نخاعی میتواند ددرمان ژنتیکی برای نوآوریارتباط از بالا به پایین مرحم مصنوعینه جنگ و نه خونریزیفاصله ها در مکانیک کوانتبعد از کرونابه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالسختی ها رفتنی استهندسه ی رایج کیهانمنبع خواب و رویاتاثیر ویروس کرونا بر مغز کار با یگانگی و یکپارچگیجهان های بسیار دیگرآیا برای تولید مثل همیشه خودآگاهی و هوشیاريایران بزرگدرمانهای بیماری پارکینساز نخستین همانند سازها تزمان شگفت انگیزنوبت کودکانفرزندان زمان خودتقلید از طبیعتبیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن و پروتئین مرتبط با کشف ارتباط جدیدی از ارتبجهانی که از یک منبع، تغذیآب زندگی است قسمت هفتمخسته نباشی باباابداع دی ان ای بزرگترین دمعجزه ی علمدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسچگونه مولکول های دی ان ایقانون جنگلتمرکز و مدیتیشنویشن پروشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما به جهان های متفاوت خودگیرنده باید سازگار با پیجاذبه و نقش آن در شکلگیریآسیب ها ناشی از آلودگی هودو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانمغز آیندگان چگونه است ؟ذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سنگاه از بیرون مجموعهلوتیراستامتو افق رویداد جهان هستیواکسن کرونا ساخته شده توشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکپل خواجو اصفهانماشین دانشحقیقت در علم، هرگز نهایی الکترومغناطیس شنوایی و هدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش رورمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهاننادیدنی ها واقعی هستندمقابله با کرونا با علم استومورهای نخاعیورزش هوازی ، بهترین تمریطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوپیوند سر، یکی از راه حلهامدیون خود ناموجودحباب های کیهانی تو در توامیدی به این سوی قبر نیستدائما بخوانابزارهای بقا ازنخستین همنقش محیط زندگی و مهاجرت دروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم گیلن باره به دنبال نرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویاعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت چهل و دومانرژی تاریک که ما نمی توداروی سل سپتاجزای پر سلولی بدن انسان نقش خرچنگ های نعل اسبی درروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردناستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسیاهچاله ها، دارای پرتو نزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمآنچه ناشناخته است باید شمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت بیست و یکحس و ادراک قسمت بیست و دواولین مورد پیوند سر در اندر هر سوراخی سر نکناداراوون تنها داروی تایینقشه های مغزی جدید با جزیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی روداعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اسایه را اصالت دادن، جز فرهم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نگاه انسان بر رفتاکودکان میتوانند ناقل بی جلوتر را دیدنآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک- قسمت شصت و چهایمان به رویادرمان پوکی استخوانارتباط بین هوش طبیعی و هورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچه زیاد است بر من که در ایفاصله ی همیشگی تصویر سازبعد از کرونا دلخوشی بیهوبه بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلسرنوشتهندسه بنیادینمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر ژنها بر اختلالات خکاربرد روباتهای ريزنانوجهان هایی در جهان دیگرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخودآگاهی و هوشیاريایرادهای موجود در خلقت بدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز نشانه ها و آثار درک شدزنان باهوش ترنور درونفرضیه ای جدید توضیح میدهتقویت استخوان در گرو تغذبیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذششلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجهانی در ذهنآب زندگی است قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملابزار هوش در حال ارتقا ازمعجزه ی علم در کنترل کروندرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمچگونه میتوان با قانون جنقانونمندی و محدودیت عالمتمرکز بر هدفواقعیت فیزیکی، تابعی از شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزما با کمک مغز خود مختاريمگالکانزوماب، دارویی جدیجدا کردن ناخالصی هاآشنا پنداریدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان ایا طبیعتا تماذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزنگاه از دور و نگاه از نزدلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتو انسانی و انسان، شایستواکسن ایرانی کرونا تولیدشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکپلاسمای غالبمبانی ذهنی سیاه و سفیدحقیقت راستین انسان علم بالکتروتاکسی(گرایش و حرکدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کورمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چنادانی در قرن بیست و یکم،ملاحظه های اخلاقی دربارهتومورهای ستون فقراتورزش و میگرنطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوپیوندی که فراتر از امکانمدیریت اینترنت بر جنگحد و مرزها توهم ذهن ماستامیدی تازه در درمان سرطاداروهای مصرفی در ام اسابزارهای بقای موجود زندهنقش نگاه از پایین یا نگاهروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پیریفورمیسچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسیاری خدا نزدیک استعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت چهل و سومانرژی خلا ممکن استداروی ضد چاقیاجزایی ناشناخته در شکل گنقش داروهاي مختلف معروف روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ماسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسیاهچاله و تکینگی ابتداینزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت بیست و سواولین هیبرید بین انسان و در والنتاین کتاب بدید همادب برخورد با دیگراننقص در تشخیص هیجانات عامراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن ااعتماد به خودهوشمندی کیهانساخت شبکه عصبی مصنوعی با همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل امروز در درمکودکان خود را مشابه خود تجمجمه انسان های اولیهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحساسیت روانی متفاوتاین پیوند نه با مغز بلکه درمان پوکی استخوانارتباط شگفت مغز انسان و فرساناها و ابر رساناها و عنه عدم مطلق بلکه عدم با قفتون های زیستیبعد از کرونا دلخوشی بیهوبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای متسریع دویدن مهم نیستهندسه در پایه ی همه ی واکمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر کلام در آیات کلام بکاربرد روباتهای ريز، در جهان یکپارچهآیا تکامل و تغییرات ژنتیخودت را از اندیشه هایت حفایستادن در برابر آزادی بدروغ نگو به خصوص به خودتاز نظر علم اعصاب یا نرووسزنجیرها را ما باید پاره کنورون هاي مصنوعی می توانفساد اقتصادی سیتماتیک درتقویت حافظه یا هوش مصنوعبیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن شدید قابل درمان اسکشف جدید تلسکوپ جیمز وبجهان، تصادفی نیستآب زندگی است قسمت دومخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانمعجزه در هر لحظه زندگیدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیماز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکچگونه مغز پیش انسان یا همقارچ بی مغز در خدمت موجودتمساح حد واسط میان مغز کوواقعیت چند سویهشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکما بخشی از این جهان مرتبطگام کوچک ولی تاثیرگذارجدایی خطای حسی استآشنا پنداریدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای ایجاد تمدذهن سالمباد و موجاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسنگاه از درون مجموعه با نگلیروپریم داروی ترکیبی ضدتو با همه چیز در پیوندیواکسن اسپایکوژنشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکپمبرولیزوماب در بیماری چمباحث مهم حس و ادراکحقیقت غیر فیزیکیالکترودهای کاشتنیدگرگونی های نژادی و تغییابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگترین مصرف کننده رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های مغزی عامل پارکینازوکلسینملاحظات بیهوشی قبل از جرتوهم فضای خالیورزش بهترین درمان بیش فعطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سپیوستگی همه ی اجزای جهانمداخله ی زیانبار انسانحریص نباشامگا سه عامل مهم سلامتداروهای ام اسابزارهای بقای از نخستین نقش نظام غذایی در تکامل مروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ماز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پس از ضربه به سرچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت نهمانسان قدیم در شبه جزیره عداروی ضد چاقیاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش درختان در تکاملروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین داسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ریشه ی مشترک خلقتکمردرد ناشی از تنگی کاناعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت بیستماولین تصویر در تاریخ از سدر یک فراکتال هر نقطه مرکادراک ما درک ارتعاشی است نقطه بی بازگشتراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاناعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجودساخت شبکه عصبی با الفبای همه چیز در زمان مناسبسایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل در پیشگیری و کودکان را برای راه آماده جنبه های موجی واقعیتآیا هوش ارثی دریافتی از پخفاش با شیوع همه گیری جدیاین اندوه چیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلارتباط شگفت انگیز مغز انرشته نوروایمونولوژی و نقنهایت معرفت و شناخت درک عفروتنی و غرورتفکر قبل از کاربه جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزسریعترین کامپیوتر موجودهندسه زبانِ زمان استمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر کپسول نوروهرب بر نکتاب گران و پرهزینه شد ولجهان یکپارچهآیا جنین انسان، هوشمندی خودروهای هیدروژنیاکسی توسین و تکامل پیش ادریای خدااز نظر علم اعصاب اراده آززندگی هوشمند در خارج از زنورون های ردیاب حافظهفشار و قدرتتقویت سیستم ایمنیبیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر کشتن عقیده ممکن نیستجهش های ژنتیکی مفید در ساآب زندگی است قسمت سومخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانمعرفت و شناختدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ااز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی باور حقیقت یا چگونه هموساپينس بر زمین قبل از آغازتنفس هوازی و میتوکندریواقعیت چیستشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یگامی در درمان بیماریهای جریان انرژی در سیستم های آغاز فصل سرما و دوباره تکدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت واز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان شناسی مدرن در سطح سلنگاه حقیقی نگاه به درون الیس دگرامفتامین یا ویاستو با باورهایت کنترل میشواکسن اسپایکوژن ضد کروناشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکپنج اکتشاف شگفت آور در مومجموعه های پر سلولی بدن محقیقت غیر قابل شناختالگو نداشتیمدانش قدرت استابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادینباید صبر کرد آتش را بعد ممانتین یا آلزیکسا یا ابتوهم فضای خالی یا توهم فضورزش در کمر دردطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیام های ناشناخته بر مغز مدارک ژنتیکی چگونه انسانحرکت چرخشی و دائمی کیهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهداروهای تغییر دهنده ی سیابزارهای دفاعی و بقای مونقش نظریه تکامل در شناساروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم دزدی ساب کلاوینچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت ژن همه چیز نیستعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهپروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت چهارمانسان میوه ی تکاملداروی ضد تشنج با قابليت تاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش ذهن و شناخت در حوادث روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهاصل بازخوردهوش احساسیسیاهچاله ی تولید کنندهنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد و علل آنعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهآنها نمیخواهند دیگران راآنان که در قله اند هرگز خمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت دهماولین دارو برای آتاکسی فدر کمتر از چند ماه سوش جدادغام میان گونه های مختلنمیتوان با بیرون انداختنراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیساختن آیندههمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری جدید، ویران کردن گکوری گذرای ناشی از موبایجنسیت و تفاوت های بیناییآیا هوش سریعی که بدون احسخلا، حقیقی نیستاین ایده که ذرات سیاهچالدرمان تومورهای مغزی با اارتباط شگفت انگیز مغز انرشد مغز فرایندی پیچیده انهایت در بی نهایتفرگشت و تکامل تصادفی محض تفکر خلا ق در برابر توهم به خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزاسرگیجه از شایعترین اختلاهندسه، نمایشی از حقیقتمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر کپسول نوروهرب بر تکتاب زیست شناسی باورجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا جهان ذهن و افکار ما مخورشید مصنوعیاگر فقط مردم میفهمیدند کدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز نظر علم اعصاب اراده آززندگی بی دودنوروپلاستیسیتی چیستفضای قلب منبع نبوغ استتلقین اطلاعات و حافظهبیماری وسواسوقتی تو از یاد گرفتن باز شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های مغناطیسی قابل گل خاردار، زیباستجهش های ژنتیکی غیر تصادفآب، زندگی است(قسمت پنجم)خطای حسابزار بقا از نخستین همانمغز فکر میکند مرگ برای دیدرختان اشعار زمینبیوگرافیاز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستچگونه هوشیاری خود را توسقبل از انفجار بزرگتنفس هوازی و میتوکندریواقعیت چیستشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکمانند آب باشجریان انرژی در سیستم های آغاز مبهم آفرینشدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان شناسی نوین نیازمند نگاه دوبارهلا اکراه فی الدینتو باید نیکان را به دست بواکسن دیگر کرونا ساخته ششربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمپول و شادیمحل درک احساسات روحانیحقایق ممکن و غیر ممکنالگو و عادت را بشکن و در ادانش محدود به ابعاد چهارابزار بقای موجود زنده از مغز در تنهایی آسیب میبینرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و انبرو و انرژی مداوممن کسی در ناکسی دریافتم توهم لیلیپوتی(ریزبینی)وزن حقیقی معرفت و شناختطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سپیدایش زبانمروری بر تشنج و درمان هایحس متفاوتانفجار و توقف تکاملی نشاداروهای ضد بیماری ام اس وابعاد و نیازهای تکاملینقش هورمون های تیروئید دروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم سردرد به دلیل افت فچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سژن هوش و ساختارهای حیاتی علت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراپرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت نوزدهمانسان ها می توانند میدان داروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننقش روی و منیزیم در سلامتروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمراصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتسیاره ی ابلهاننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل تکنولوژیکمردرد با پوشیدن کفش مناعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان آنزیم تولید انرژی در سلومعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت دوازدهماولین دروغدر آرزوهایت مداومت داشتهادغام دو حیطه علوم مغز و نمیتوان بر سیاه سیاه نوشراه پیروزی در زندگی چیستفلج نخاعی با الکترودهای بزرگ شدن مغز محدود به دوربلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیساختار فراکتال وجود و ذههمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا 20 سال آینده مغز شما به کی غایب شدی تا نیازمند دلجنسیت و تفاوت های بیناییآیا هشیاری کوانتومی وجودخلا، خالی نیستاینکه به خاطرخودت زندگی درمان تشنجارتباط غیرکلامی بین انسارشد مغز علت تمایل انسان بنهادینه سازی فرهنگ اختلافراموش کارها باهوش تر هستفاوت مغز انسان و میمون هبه دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تسرگردانیهنر فراموشیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر کپسول نوروهرب بر سکتاب طبیعت در قالب هندسهجهان کاملی در اطراف ما پرآیا جهش های ژنتیکی، ویروخوش قلبی و مهربانیاگر میدانی مصیبت بزرگتر درک نیازمند شناخت خویش ااز واقعیت امروز تا حقیقتزندگی در جمع مواردی را برنوروز یا روز پایانیقفس ذهنتلاش ها برای کشف منابع جدبیماری کروتز فیلد جاکوبویتنام نوعی کرونا ویروس شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های کوانتومی خلاگل زندگیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآتش منبع انرژیخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانمغز قلبدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیاز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرچگونه واکسن کرونا را توزقبرستان ها با بوی شجاعتتنفس بدون اکسیژنواقعیت های متفاوتشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبجریان انرژی در سیستم های إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان، نشان دهنده ی سخنگو نگاهی بر قدرت بینایی درالاموژین داروی ضد اوتیسم؟تو تغییر و تحولیواکسن دیگری ضد کرونا از دشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزپول و عقیدهمحل درک احساسات روحانی دحل مشکلالگوی بنیادین و هوشیاریدانش بی نهایتابزار بقای موجود زنده از مغز را از روی امواج بشناسرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بدن تو پیر نیستنچت جی پی تیمن پر از تلخیمتوهم چیستوزوز گوشظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارپیر شدن حتمی نیستمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس چشایی و بویاییانقراض را انتخاب نکنیدداروی فامپیریدین یا نورلابعاد اضافه ی کیهاننقش هورمون زنانه استروژنروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهیژن یا نقشه توسعه مغز و نقعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت هفتمانسان یک کتابخانه استداروی ضد تشنج توپیراماتاحساسات کاذبنقش روزه داری در سالم و جروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن باصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11سیاره ابلهاننشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل جریان همیشگی خلقتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصکنگره بین المللی سردرد دعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنآینه در اینهحس و ادراک قسمت سوماولین سلول مصنوعیدر آسمان هدیه های نادیدنارتقا و تکامل سنت آفرینش نمایش تک نفرهراه انسان شدن، راه رفتن وفلج بل، فلجی ترسناک که آنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی بلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیساختار شبکه های مغزی ثابهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشاکیهان خود را طراحی میکندجهل مقدسآیا واکنش های یاد گرفته وخلاصه ای از مطالب همایش ماینکه خانواده ات سالم بادرمان جدید ALSارتروز یا خوردگی و التهارشد در سختی استچهار میلیارد سال تکامل بفراموشی همیشه هم بد نیستتفاوت ها و تمایزها کلید ببه زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیسربازان ما محققا غلبه می هنر حفظ گرهمهربانی، شرط موفقیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سکتاب، سفری به تاریخجهان پیوستهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخوشبختی دور از رنج های ماگر نیروی مغناطیس نباشد درک و احساساز کجا آمده ام و به کجا میزندگی در سیاهچالهنورالژیقفس را بشکنتلاش هایی در بیماران قطع بیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان بنیادین اطلاعاتگلوله ی ساچمه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دآثار باستانی تمدن های قدخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه آن شکری که می خوریمقدم زدن و حرکت دید را تغیتنها مانع در زندگی موارد واقعیت و مجازشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای ماپروتیلینجستجوی متن و تصویر به صورافت فشار خون ناگهانی در ودولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچکتر شدذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان، وسیله شناسایی محیطنگاهی بر توانایی اجزاي بلایو دوم دکتر سید سلمان فتو جهانی هستی که خودش را واکسن سرطانششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر پوست ساعتی مستقل از مغز دمحدودیت چقدر موثر استحلقه های اسرارآمیزالگوبرداری از طبیعتدانشمندان موفق به بازگردابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مرروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی شاهکار انطباق چت جی پی تیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوهم وجودیک پیام منفرد نورون مغزی ظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزپیشینیان انسان از هفت میمرکز حافظه کجاستحس و ادراک (قسمت اول )انواع سکته های مغزیداروی لیراگلوتیدابعاد بالاترنقش ویتامین K در ترمیم اسروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش مژن ضد آلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مپرسش و چستجو همیشه باقی امسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت هفدهمانسان باشدارویی خلط آوراخلاق و علوم اعصابنقش رژیم غذایی بر رشد و اريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بداصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهمسیاره ابلهاننشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زآیندهحس و ادراک قسمت سی و هشتماوکرلیزوماب داروی جدید شدر آستانه ی موج پنجم کوویارتقا یا بازگشت به قبل ازچند نرمش مفید برای کمردرراه بی شکستفلج خواببزرگترین خطایی که مردم مبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستسادیسم یا لذت از آزار دادهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاول کف پا و حقیقتکیهانِ هوشیارِ در حال یاجهان فراکتالآیا یک، وجود داردخلاصه ای از درمان های جدیاینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان جدید میگرن با انتی ارزش حقیقی زبان قسمت اولز گهواره تا گورچهار ساعت پس از کشتار خوکفراموشی و مسیر روحانیتفاوت ها را به رسمیت بشنابه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر سردرد میگرنهنر رها شدن از وابستگیموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر کتامین در درمان پاکتابخانهجهان پیوستهآیا خداباوری محصول تکاملخانه ی تاریکاگر نعمت فراموشی نبود بسدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتاز کسی که یک کتاب خوانده زندگی زمینی امروز بیش از نوشیدن چای برای مغز مفید قلب و عقلتلاشی برای درمان قطع نخابیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E در چه مواد غذایشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و میدازولام در درمان تشنج گلوئونجهشهای مفید و ذکاوتی که دآرامش و دانشدفاع از پیامبرمغز مانند تلفن استدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه انتظارات بر ادراک قدرت مردمتنها در برابر جهانواقعیت و انعکاسشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و ماجرای جهل مقدسجستجوی هوشیاری در مغز ماافت هوشیاری به دنبال کاهدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانمغز ایندگان چگونه استذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوسفر فقط مادی نیستنگاهت را بلند کنلبخند بزن شاید صبح فردا زتو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن سرطانصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر پوشاندن خود از نورمحدودیت های حافظه و حافظحمله ویروس کرونا به مغزالتهاب شریان تمپورالدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای ایمنی القا کنندهنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز توهم وجودیک پیشنهاد خوب برای آسان عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمپیشرفت های جدید علوم اعصمرکز حافظه کجاستحس و ادراک (قسمت دوم )انگشت ماشه ایداروی تشنجی دربارداریاتفاق و تصادفنقش ژنتیک در درمان اختلاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز داستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچرا بیماری های تخریبی مغمنابع بی نهایت انرژی در دتیوتیکسن داروی ضد جنونژنها نقشه ایجاد ابزار هوعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج پرسشگری نامحدودمسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت هجدهمانسان جدید از چه زمانی پاداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش رژیم غذایی در رشد و اریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پاراصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتمسیر آفرینش از روح تا مغز نظام مثبت زندگینظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تکامل داروینی هنوز در حاکنترل همجوشی هسته ای با هغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت سی و ششمايندگان چگونه خواهند دیددر درمان بیماری مولتیپل ارتوکين تراپی روشی جديد چند جهانیرابطه تشنج و اوتیسمفلج خواب چیستبزرگترین درد از درون است بنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به سازگاری با محیط بین اجزاهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتابوهای ذهنیکیست هیداتید مغزجهان قابل مشاهده بخش کوچآیا کیهان می تواند یک شبیخم شدن فضا-زمانایندرالدرمان جدید کنترل مولتیپلارزش حقیقی زبان قسمت دومزمین در برابر عظمت کیهاننوآوری ای شگفت انگیز دانفرایند پیچیده ی خونرسانیتفاوت های بین زن و مرد فقبه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به سردرد میگرن در کودکانهنر، پر کردن است نه فحش دمولتیپل اسکلروز در زنان کجای مغز مسئول پردازش تججهان پر از چیزهای اسرار آآیا دلفین ها می تواند از خانواده پایداراگر نعمت فراموشی نبود بسدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار از آغاز خلقت تا نگاه انسازندگی زودگذرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک قلب دروازه ی ارتباطتلاشی تازه برای گشودن معبیماری الزایمرویتامین کاشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط مکان زمان یا حافظه زمانگمان میکنی جرمی کوچکی در جوانان وطنآرامش و سکوندفاع در برابر تغییر ساختمغز مادران و کودکان در زمدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلواز تکینگی تا مغز از مغز تزبان نیاز تکاملی استچگونه به سطح بالایی از هوقدرت کنترل خودتنهایی رمز نوآوری استواقعیت خلا و وجود و درک مشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استماجرای عجیب گالیلهحفره در مغزافتخار انساندورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار بقای برتر مادیذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسفر نامه سفر به بم و جنوب چالش هوشیاری و اینکه چرا لحظات خوش با کودکانتو در میانه ی جهان نیستی واکسن ضد اعتیادصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیموزایدمخچه فراتر از حفظ تعادلحمایت از طبیعتامواجی که به وسیله ی ماشیدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقای موجود زنده از مغز، فقط گیرندهرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای بنیادی مصنوعی درنجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز توهم بی خدایییک آلل ژنتیکی که از نئاندعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتپیشرفت در عقل است یا ظواهمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت 67انگشت نگاری مغز نشان میدداروی جدید ALSاتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش گرمایش آب و هوا در همروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمنداناستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوخت هیدروژنی پاکچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع جدید انرژیتیک و اختلال حرکتیژنها ، مغز و ارادهعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت هشتمانسان خطرناکترین موجوددخالت در ساختار ژنهااختلال خواب فرد را مستعد نقش زنجبیل در جلوگیری از ریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهسیستم تعادلی بدنسیستم دفاعی بدن علیه مغز نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل داروینی هنوز در حاکنترل جاذبهغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت سیزدهمايا اراده آزاد توهم است یدر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط میکروب روده و پارچند جهانیرادیوی مغز و تنظیم فرکانفلج دوطرفه عصب 6 چشمبسیاری از مجرمان، خودشانبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیستم با شعار قانون بدترین همیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر فکر بر سلامتکیست کلوئید بطن سومجهان موازی و حجاب هاآیا گذشته، امروز وآینده خونریزی مغز در سندرم کووایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان جدید ای ال اس، توفرارزش حقیقی زبان قسمت سومزمین زیر خلیج فارس تمدنی نوار مغز مشاهده ی غیر مستفرایند تکامل و دشواری هاتفاوت های تکاملی در مغز وبوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستسردرد و علتهای آنهوموارکتوس ها ممکن است دمواد کوانتومی جدید، ممکنکرونا چه بر سر مغز می آورجهان پر از چیزهای جادویی آیا دلفین ها میتوانند باخار و گلاگر با مطالعه فیزیک کواندرک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیاز انفجار بزرگ تا انفجار زندگی سلول در بدن، جدای انیکولا تسلاقلب روباتیکتلاشی جدید در درمان ام اسبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخوانشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیمکانیک کوانتومی بی معنی گنجینه ای به نام ویتامین جوانان وطنآرامش(سکوت) stillness و تکاپودقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانمغز چون ابزار هوش است دلیدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانچگونه باغبانی باعث کاهش قدرت انسان در نگاه به ابعتنبیه چقدر موثر استوالزارتان داروی ضد فشار شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به ماده ی تاریکحق انتخابافراد آغاز حرکت خودشان رديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار برتر بقارفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسفر به مریخ در 39 روزچالش هوشیاری و اینکه چرا لرزش ناشی از اسیب به عصبتوقف؛ شکستواکسن علیه سرطانضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر پیموزایدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحوادث روزگار از جمله ویرامیوتروفیک لترال اسکلرودانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیم کشرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلام تا روشنایینخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز توهم تنهایییک جهش ممکن است ذهن انسانعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینپیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگ چیستحس و ادراک قسمت 74انتقال ماده و انرژیداروی جدید s3 در درمان ام اتوسوکسیمایدنقش پیش زمینه ها و اراده روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمسودمندی موجودات ابزی بر چرا حجم مغز گونه انسان درمناطق خاصی از مغز در جستجتیروفیبان موثر در سکته ی ژنهای مشترک بین انسان و وعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآلودگی هوا و ویروس کرونامسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت پنجمانسان عامل توقف رشد مغزدر مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و نقش زبان در سلطه و قدرت اریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجماصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولسکوت و نیستینظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانکندر در بیماریهای التهابغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک قسمت ششمايا اراده آزاد توهم است یدرمان های اسرار آمیز در آارتباط ماده و انرژیچند جهانی و علمراز تغییرفناوری هوش مصنوعی نحوه خبسیاری از بیماری های جدیبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکستم، بی پاسخ نیستهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر مشاهده بر واقعیت بکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهان ما میتواند به اندازآیا پیدایش مغز از روی تصاخواندن ، یکی از شستشو دهنایا این جمله درست است کسیدرمان جدید سرطانارزش خود را چگونه میشناسزمان چیستنوار مغز ترجمه رخدادهای فرایند حذف برخی اجزای مغتفاوت های زبانی سرمنشا تبوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیدسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهورمون شیرساز یا پرولاکتموجود بی مغزی که می تواندکریستال هاجهان دارای برنامهآیا دست مصنوعی به زودی قاخارق العاده و استثنایی باگر تلاش انسان امروز برادرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیاز بحث های کنونی در ویروسزندگی، مدیریت انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیقلب را نشکنتمایل زیاد به خوردن بستنویتامین کا در سبزیجاتشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سمکانیزمهای دفاعی در برابگویید نوزده و ایمنی ساکتجواب دانشمند سوال کننده آزمون تجربی، راهی برای ردل به دریا بزنابزار بقا از نخستین همانمغز چگونه صداها را فیلتر دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه تکامل مغزهای کنونیقدرت ذهنتهدیدهای هوش مصنوعیواکنش های ناخودآگاه و تقشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنماده ی خالیحقیقت قربانی نزاع بین بی افراد بی دلیل دوستدار تو دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانمغز از بسیاری حقایق می گررفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر تجهیزات ناسا به مریخ چالش هوشیاری و اینکه چرا لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتولید مثل اولین ربات های واکسنی با تاثیر دوگانه اضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیپیچیدگی های مغزمگسمخچه ابزاري که وظیفه آن فحکمت الهی در پس همه چیزامید نیکو داشته باش تا آندانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلاح و راهزنینخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز توهم جدایییک رژیم غذایی جدید، می توعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت 75اندوه در دنیا استداروی جدید میاستنی گراویاتصال مغز و کامپیوترنقش آتش در رسیدن انسان بهروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسی و سه پل اصفهانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون آلودگی هوا و پارکینسونمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت پنجاهانسانیت در هم تنیده و متصدر محل کار ارزش خودت را باختلال در شناسایی حروف و نقش زبان در سلطه و قدرت اریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودک