دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی جدید ضد میگرن

داروی جدید ضد میگرن:

Reyvow (lasmiditan)
دارای اثر اختصاصی بر گیرنده
5-HT1Freceptor
سروتونین، میتواند در درمان شکل حاد و شدید سردرد میگرنی موثر باشد.

مزیت آن نسبت به تریپتان ها اختصاصی بودن آن بر گیرنده F و نه HT1B,D است.

و به این ترتیب عوارض تریپتان ها مانند انقباض شدید عروقی و فشار خون بالا و تشدید علایم اورا و یا حتی بروز سکته مغزی در آن، بسیار کمتر است.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #میگرن #درمان_سردرد #سردرد #تریپتان #اورا
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واقعیت فیزیکی، تابعی از خودت را از اندیشه هایت حفمرگ انتقال است یا نابود شاز کسی که یک کتاب خوانده گالکانزوماب، دارویی جدیدروغ نگو به خصوص به خودتآشنا پنداریزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیانوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان، تصادفی نیستواکسن ایرانی کرونا تولیدخطا در محاسبات چیزی کاملمشکلات نخاعیپلاسمای غالباز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمالکتروتاکسی(گرایش و حرکزیست شناسی کل در جزء فراکمعادله ها فقط بخش خسته کنتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانورزش و میگرندو بار در هفته ماهی مصرف پیوندی که فراتر از امکاناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجامیدی تازه در درمان سرطازبان ریشه هایی شناختی اسمغز و اخلاقتو با همه چیز در پیوندیفیزیک مولکولها و ذرات در شجاعت و ترسچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از یاری خدا نزدیک استدگرگونی های نژادی و تغییپروتئین های ساده ی ابتدااز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فانرژی خلا ممکن استسلول های مغزی عامل پارکیمغز برای فراموشی بیشتر کتوهم فضای خالیفرد موفقطبیعت موجی جهانچاالش ها در تعیین منبع هوتبدیل پلاستیک به کربن و سهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموسیقی نوحریص نباشاتفاق و تصادفکمردردداروهای ام اسآنچه واقعیت تصور میکنیم استفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ماولین مورد پیوند سر در انسندرم پس از ضربه به سرنقش قهوه در سلامتیتوسعه برخی شغل ها با هوش قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصعلایم کمبود ویتامین E را نرمش های مفید برای درد زاتراشه ی بیولوژِیکهوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگکودکان میتوانند ناقل بی داروی ضد چاقیآیا هوش مصنوعی می تواند ناصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دایمان به رویاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنقش تیروئید در تکامل مغزتکامل و ریشه ی مشترک خلقتقضاوت ممنوععدم درکچراروياها را به یاد نمی آتصادف یا قوانین ناشناختههدف یکسان و مسیرهای مختلماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازکاربرد روباتهای ريزنانودر والنتاین کتاب بدید همآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اایرادهای موجود در خلقت بساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل امروز در درملزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمجمجمه انسان های اولیهوقت نهيب هاي غير علمي گذشمدل همه جانبه نگر ژنرالیحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان پوکی استخوانآب زندگی است قسمت اولرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن ببعد از کرونا دلخوشی بیهوابزار هوش در حال ارتقا ازسریع دویدن مهم نیستچندجهانیتاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستجهان یکپارچههمراهی نوعی سردرد میگرنیجهان یکپارچهواقعیت چند سویهخودروهای هیدروژنیمرگ تصادفیاز آغاز خلقت تا نگاه انساگام کوچک ولی تاثیرگذاردریای خداآشنا پنداریزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش های ژنتیکی مفید در ساواکسن اسپایکوژنخطای ادراک کارمامشکلات بین دو همسر و برخیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار االکترودهای کاشتنیزیست شناسی باور حقیقت یا معجزه های هر روزهتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانورزش بهترین درمان بیش فعدو برابر شدن خطر مرگ و میپیوستگی همه ی اجزای جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وامگا سه عامل مهم سلامتزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز و سیر تکامل ان دلیلی تو با باورهایت کنترل میشفیزیک و هوشیاریشرکت نورالینک ویدیویی ازنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از ژن همه چیز نیستدانش قدرت استپروتز چشماز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهانسان قدیم در شبه جزیره عسلول های بنیادیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟توهم فضای خالی یا توهم فضفرد یا اندیشهطبیعت بر اساس هماهنگیناتوانی از درمان برخی ویتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش احساسیموسیقی هنر مایع استحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینکمردرد ناشی از تنگی کاناداروهای تغییر دهنده ی سیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی استفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختاولین هیبرید بین انسان و سندرم دزدی ساب کلاویننقش مهاجرت در توسعه نسل اتوصیه های سازمان بهداشت قانون مندی نقشه ژنتیکی معلایم کمبود ویتامین E را نرمش های مفید در سرگیجهتربیت کودکان وظیفه ای مههوشمندی کیهانما اکنون میدانیم فضا خالحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد کودکان خود را مشابه خود تداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشراصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهاین پیوند نه با مغز بلکه سیاهچاله ی تولید کنندهنقش حفاظتی مولکول جدید دتکامل ابزار هوش ، راه پر قطار پیشرفتعسل طبیعی موثر در کنترل بچراروياها را به یاد نمی آتظاهر خوابیده ی مادههدف یکسان، در مسیرهای متماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد کاربرد روباتهای ريز، در در یک فراکتال هر نقطه مرکآیا تکامل و تغییرات ژنتیبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانایستادن در برابر آزادی بساخت شبکه عصبی با الفبای نقش غذاها و موجودات درياسایتهای دیگرتئوری تکامل در پیشگیری و لزوم عدم وابستگی به گوگل نظریه تکامل در درمان بیمجنبه های موجی واقعیتوقتی فهمیدی خطا کردی برگمدل هولوگرافیک ژنرالیزهخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت دومرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجودنه به اعدامتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایجهان کنونی و مغز بزرگتریواقعیت چیستخورشید مصنوعیمرگی وجود ندارداز انفجار بزرگ تا انفجار گامی در درمان بیماریهای درک فرد دیگر و رفتارهای اآغاز فصل سرما و دوباره تکزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانواکسن اسپایکوژن ضد کروناخطای حسمشکلات روانپزشکی پس از سپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیالگو نداشتیمزیست، مرز افق رویداد هستمعجزه ی چشمتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرننکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانورزش در کمر درددو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز از تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزبان شناسی نوین نیازمند مغز کوانتومیتو باید نیکان را به دست بفیزیکدانان ماشینی برای تشربت ضد خلطنگاه انسان محدود به ادراتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از ژن همه چیز نیستدانش محدود به ابعاد چهارپروتز عصبی برای تکلماز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهانسان میوه ی تکاملسلول های بنیادی منابع و امغز بزرگ چالش است یا منفعتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فرد حساس از نظر عاطفی و بطعمه ی شبکه های ارتباط اجناتوانی در شناسایی چهره تبدیل سلولهای محافط به سهوش احساسیمیهمانهای ناخوانده عامل حس متفاوتاتوسوکسیمایدکمردرد و علل آنداروهای ضد بیماری ام اس وآنها نمیخواهند دیگران رااستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱اولین تصویر در تاریخ از سسندرم سردرد به دلیل افت فنقش میدان مغناطیسی زمین توصیه های غیر دارویی در سقانون گذاری و تکاملعلت خواب آلودگی بعد از خونرمش های موثر در کمردردترجمه ای ابتدایی از اسراهوشیاری و وجودما از اینجا نخواهیم رفتحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و کودکان را برای راه آماده داروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش ارثی دریافتی از پاصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمراین اندوه چیستسیاره ی ابلهاننقش حیاتی تلومر دی ان آ دتکامل تکنولوژیلمس کوانتومیعشق درونی به یگانگی خلقتنزاع بین جهل و علم رو به پتظاهری از ماده است که بیدهدف از تکامل مغزماست مالیحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارکتاب گران و پرهزینه شد ولدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جنین انسان، هوشمندی به قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کناکسی توسین و تکامل پیش اساختن آیندهنقش غذاها در کاهش دردهای تئوری جدید، ویران کردن گمقاومت به عوارض فشار خون هفت چیز که عملکرد مغز تو جنسیت و تفاوت های بیناییوقتی پر از گل شدی خودت را مدل هولوگرافیک تعمیم یافخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومکشتن عقیده ممکن نیستدرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت سومرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم ابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلانه به اعدامتاثیر کپسول نوروهرب بر تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانجهان کاملی در اطراف ما پرواقعیت چیستخوش قلبی و مهربانیمراحل ارتقای پله پله کیهاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اآغاز مبهم آفرینشزندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛نوبت کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانواکسن دیگر کرونا ساخته شخطر آلودگی هوامشکلات روانپزشکی در عقب پول و شادیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیالگو و عادت را بشکن و در ازاوسکا درمان گوشرمعجزه ی علمتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانوزن حقیقی معرفت و شناختدو سوی واقعیتپیدایش زباناز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اانفجار و توقف تکاملی نشازبان، نشان دهنده ی سخنگو مغز آیندگان چگونه است ؟تو تغییر و تحولیفاجعه ی جهل مقدسشش مرحله تکامل چشمنگاه از بیرون مجموعهتاثیر روده بر مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قحل مشکلابزار بقای موجود زنده از ژن هوش و ساختارهای حیاتی دانش بی نهایتپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهانسان ها می توانند میدان سلول های بدن تو پیر نیستنمغز بزرگ چالشهای پیش روتوهم چیستفردا را نمیدانیمظهور امواج مغزی در مغز مصنادیدنی ها واقعی هستندتبر را بردارهوش در طبیعتمیوتونیک دیستروفیحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترکمردرد با پوشیدن کفش مناداروی فامپیریدین یا نورلآنان که در قله اند هرگز خاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتاولین دارو برای آتاکسی فسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش محیط زندگی و مهاجرت دتوصیه هایی در مصرف ماهیقانون جنگلعماد الدین نسیمی قربانی نرمشهای مهم برای تقویت عترس و آرمان هاهوشیاری و افسردگیما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و کوری گذرای ناشی از موبایداروی ضد تشنج توپیراماتآیا هوش سریعی که بدون احساصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن باین ایده که ذرات سیاهچالسیاره ابلهاننقش خرچنگ های نعل اسبی درتکامل جریان همیشگی خلقتلوب فرونتال یا پیشانی مغعصب حقوق نورولوونزاع بین علم و نادانی رو تعداد کلی ذهن ها در جهان هدف از خلقت رسیدن به ابزاماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیکتاب زیست شناسی باوردر آرزوهایت مداومت داشتهآیا جهان ذهن و افکار ما مبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دوراگر فقط مردم میفهمیدند کساختار فراکتال وجود و ذهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتا 20 سال آینده مغز شما به مقابله ی منطقی با اعتراضهفت سین یادگاری از میراث جنسیت و تفاوت های بیناییوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل های ریز مغز مینی برینخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسگل خاردار، زیباستدرمان تشنجآب، زندگی است(قسمت پنجم)رشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون هابزار بقا از نخستین همانسرگردانینه جنگ و نه خونریزیتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینجهان پیوستهواقعیت های متفاوتخوشبختی دور از رنج های ممرز مرگ و زندگی کجاستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملینور درونتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانواکسن دیگری ضد کرونا از دخطرات هوش مصنوعیمشاهده گر جدای از شیء مشاپول و عقیدهاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دالگوی بنیادین و هوشیاریزبان مشترک ژنتیکی موجودامعجزه ی علم در کنترل کرونتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شچگونه میتوان با قانون جنتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانوزوز گوشدولت یا گروهکپیر شدن حتمی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمانقراض را انتخاب نکنیدزبان، وسیله شناسایی محیطمغز انسان ایا طبیعتا تماتو جهانی هستی که خودش را فاصله ها در مکانیک کوانتششمین کنگره بین المللی سنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویاحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانشمندان موفق به بازگردپرتوهای صادر شده از سیاهاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهانسان یک کتابخانه استسلول عصبی شاهکار انطباق مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتوهم وجودفرزندان زمان خودظرف باید پر شود چه با چرک نادانی در قرن بیست و یکم،تحریک عمقی مغزهوش عاطفی قسمت 11میگرن و پروتئین مرتبط با حس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی لیراگلوتیدآنزیم تولید انرژی در سلواستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیاولین دروغسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش نگاه از پایین یا نگاهتوضیحی ساده در مورد هوش مقانون جنگلعوامل موثر در پیدایش زباچرا ماشین باید نتایج را پتسلیم شدن از نورون شروع مهوشیاری کوانتومیما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهکی غایب شدی تا نیازمند دلدارویی خلط آورآیا هشیاری کوانتومی وجوداضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بداینکه به خاطرخودت زندگی سیاره ابلهاننقش داروهاي مختلف معروف تکامل داروینی هنوز در حالوتیراستامعضلانی که طی سخن گفتن چقدنزاع بین علم و جهل رو به پتعذیه ی ذهنهر چیز با هر چیز دیگر در تماشین دانشحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیکتاب طبیعت در قالب هندسهدر آسمان هدیه های نادیدنآیا جهش های ژنتیکی، ویروبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی اگر میدانی مصیبت بزرگتر ساختار شبکه های مغزی ثابنقشه های مغزی جدید با جزیتا بحر یفعل ما یشامقابله با کرونا با علم اسهم نوع خواری در میان پیشیجهل مقدسویتنام نوعی کرونا ویروس مدیون خود ناموجودخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرگل زندگیدرمان جدید ALSآتش منبع انرژیرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می چه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرننه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکجهان پیوستهواقعیت و مجازخانه ی تاریکمرز بین انسان و حیوان کجاگامی در درمان بیماریهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتافت فشار خون ناگهانی در وزندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی انورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانواکسن سرطاندفاع از پیامبرمشاهده آینده از روی مشاهپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتالگوبرداری از طبیعتزبان چهار حرفی حیات زمینمعجزه در هر لحظه زندگیتنها در برابر جهانشاید درست نباشدچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانیک پیام منفرد نورون مغزی دوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداانواع سکته های مغزیسفر فقط مادی نیستمغز انسان برای ایجاد تمدتو دی ان ای خاص ميتوکندريفاصله ی همیشگی تصویر سازصبر بسیار بایدنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از ژن ضد آلزایمردانشمندان نورون مصنوعی سپرسش و چستجو همیشه باقی ااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهانسان باشسلولهای ایمنی القا کنندهمغز بزرگترین مصرف کننده توهم وجودفرضیه ای جدید توضیح میدهعقل مجادله گرنازوکلسینتحریک عمقی مغز در آلزایمهوش عاطفی قسمت نهممیگرن سردردی ژنتیکی که بحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدکنگره بین المللی سردرد دداروی تشنجی دربارداریآینه در اینهاستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز داولین سلول مصنوعیسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش نظام غذایی در تکامل متیوتیکسن داروی ضد جنونقانونمندی و محدودیت عالمعوامل ایجاد لغت انسانی و چرا مغز انسان سه هزار سالتشنچ پانایوتوپولوس تشنج هوش، ژنتیکی است یا محیطیما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانکیهان خود را طراحی میکندداستانها و مفاهیمی اشتباآیا واکنش های یاد گرفته واطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پاراینکه خانواده ات سالم باسیر آفرینش از روح تا مغز نقش درختان در تکاملتکامل داروینی هنوز در حالوزالمعده(پانکراس)مصنوعغم بی پایاننسبیت عام از زبان دکتر برتغییر الگوی رشد مغزی با زهر جا که جات میشه، جات نیمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بکتاب، سفری به تاریخدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجبه نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ماگر نیروی مغناطیس نباشد سادیسم یا لذت از آزار دادنقص در تشخیص هیجانات عامتاول کف پا و حقیقتملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز موج استجهان فراکتالویتامین E برای فعالیت صحمدیریت اینترنت بر جنگخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوگلوله ی ساچمه ایدرمان جدید میگرن با انتی آثار باستانی تمدن های قدز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکاننهایت معرفت و شناخت درک عمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استجهان پر از چیزهای اسرار آواقعیت و انعکاسخانواده پایدارمرز جدید جستجو و اکتشاف، گاهی لازم است برای فهم و از تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار افت هوشیاری به دنبال کاهزندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حانورون های ردیاب حافظهتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت جوانان وطنابزار بقا از نخستین همانواکسن سرطاندفاع در برابر تغییر ساختمطالبه ی حق خودپوشاندن خود از نوراز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوالتهاب شریان تمپورالزبان نیاز تکاملی استمعرفت و شناختتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانیک پیشنهاد خوب برای آسان دورترین نقطه ی قابل مشاهپیشرفت های جدید علوم اعصاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملانگشت ماشه ایسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای شادمانی طتو در میانه ی جهان نیستی فتون های زیستیصرع و درمان های آننگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از ژنها نقشه ایجاد ابزار هودانشمندان یک فرضیه رادیکپرسشگری نامحدوداز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاانسان جدید از چه زمانی پاسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز حریص برای خون، کلید تتوهم بی خداییفساد اقتصادی سیتماتیک درعقلانیت بدون تغییرنباید صبر کرد آتش را بعد تداوم مهم است نه سرعتهوش عاطفی قسمت هفتممیگرن شدید قابل درمان اسحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید ALSآیندهاستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمنداناوکرلیزوماب داروی جدید شسوخت هیدروژنی پاکنقش نظریه تکامل در شناساتیک و اختلال حرکتیقارچ بی مغز در خدمت موجودعواملی که برای ظهور لغت اچرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج چیستهیچ چیز همیشگی نیستما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انکیهانِ هوشیارِ در حال یادخالت در ساختار ژنهاآیا یک، وجود دارداطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیاینترنت بدون فیلتر ماهواسیستم تعادلی بدننقش ذهن و شناخت در حوادث تکامل داروینی هنوز در حالیروپریم داروی ترکیبی ضدغم بی پایاننسبت ها در کیهانتغییر زودتر اتصالات مغزیهر حرکت خمیده می شود و هر مباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژکتابخانهدر درمان بیماری مولتیپل آیا خداباوری محصول تکاملبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است اگر نعمت فراموشی نبود بسسازگاری با محیط بین اجزانقطه بی بازگشتتابوهای ذهنیملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز در زمان مناسبجهان قابل مشاهده بخش کوچویتامین E در چه مواد غذایمداخله ی زیانبار انسانخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تگلوئوندرمان جدید کنترل مولتیپلآرامش و دانشزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آننهایت در بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتجهان پر از چیزهای جادویی واقعیت خلا و وجود و درک مخار و گلمزایای شکلات تلخ برای سلگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیافتخار انسانزندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جوانان وطنابزار بقا از نخستین همانواکسن ضد اعتیاددقیق ترین تصاویر از مغز امطالبی در مورد تشنجپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقامواجی که به وسیله ی ماشیزبان و کلمه حتی برای کسانمغز فکر میکند مرگ برای دیتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان چگونه هوشیاری خود را توستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحق انتخابابزار بقا از نخستین همانیک آلل ژنتیکی که از نئاندديدن با چشم بسته در خواب پیشرفت در عقل است یا ظواهاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکانگشت نگاری مغز نشان میدسفر به مریخ در 39 روزمغز انسان برای شادمانی طتوقف؛ شکستفروتنی و غرورضرورت زدودن افکارنگاه دوبارهتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کممنشأ اطلاعات و آموخته ها حوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط ژنها ، مغز و ارادهدانشمندان ژنی از مغز انسآلودگی هوا چالش قرن جدیداز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرانسان خطرناکترین موجودسلام تا روشناییمغز در تنهایی آسیب میبینتوهم تنهاییفشار و قدرتعقیده ی بی عملنبرو و انرژی مداومتداخل مرزها و صفات با بینهوش عاطفی قسمت یازدهمیدان مغناطيسي زمین بشر حس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریکنترل همجوشی هسته ای با هداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازاستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بايندگان چگونه خواهند دیدسودمندی موجودات ابزی بر نقش هورمون های تیروئید دتیروفیبان موثر در سکته ی قبل از آغازعوارض ازدواج و بچه دار شدچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهیچ وقت خودت را محدود به ما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیککیست هیداتید مغزدر مانهای کمر دردآیا کیهان می تواند یک شبیاطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atایندرالسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش روی و منیزیم در سلامتتکامل داروینی هنوز در حالیس دگرامفتامین یا ویاسغیرقابل دیدن کردن مادهنسبت طلایی، نشانه ای به ستغییر عمودی سر انسان از پهرچیز با یک تاب تبدیل به مجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانکجای مغز مسئول پردازش تجدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا دلفین ها می تواند از به هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشاناگر نعمت فراموشی نبود بسستم با شعار قانون بدترین نمیتوان با بیرون انداختنتاثیر فکر بر سلامتممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه چیز در زمان کنونی استجهان موازی و حجاب هاویتامین کامدارک ژنتیکی چگونه انسانخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تگمان میکنی جرمی کوچکی در درمان جدید ای ال اس، توفرآرامش و سکونزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشننهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیجهان دارای برنامهوالزارتان داروی ضد فشار خارق العاده و استثنایی بمسمومیت دانش آموزان بی گگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیافراد آغاز حرکت خودشان رزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکوننوروز یا روز پایانیتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانواکسن علیه سرطاندل به دریا بزنمطالعه ای بیان میکند اهدپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به امیوتروفیک لترال اسکلروزبان و بیان نتیجه ساختمامغز قلبتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از یک جهش ممکن است ذهن انساندی متیل فومارات(زادیوا)(پیشرفت ذهن در خلاقیت استاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی انتقال ماده و انرژیسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز انسان رو به کوچک تر شتولید مثل اولین ربات های فرگشت و تکامل تصادفی محض ضررهای مصرف شکر و قند بر نگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنشاء کوانتومی هوشیاری احکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هژنهای مشترک بین انسان و ودانشمندان پاسخ کوانتومی آلودگی هوا و ویروس کرونااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهانسان عامل توقف رشد مغزسلاح و راهزنیمغز را از روی امواج بشناستوهم جداییفضای قلب منبع نبوغ استعلم و ادراک فقط مشاهده ی چت جی پی تیتروس جریان انرژیهوش عاطفی قسمت پنجممیدان های مغناطیسی قابل حس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناکنترل جاذبهداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثاستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایايا اراده آزاد توهم است یسی و سه پل اصفهاننقش هورمون زنانه استروژنتکنولوژی جدید که سلول هاقبل از انفجار بزرگعید نوروز مبارکچرا پس از بیدار شدن از خوتشنج عدم توازن بین نورون هیچ کاری نکردن به معنی چیمانند آب باشحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانکیست کلوئید بطن سومدر محل کار ارزش خودت را بآیا گذشته، امروز وآینده اطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکایا کوچک شدن مغزانسان السکوت و نیستینقش روزه داری در سالم و جتکامل زبانلا اکراه فی الدینغرور و علمنشانه های گذشته در کیهان تغییرات منطقه بویایی مغزهز ذره، یک دنیاستمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به کرونا چه بر سر مغز می آوردرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها میتوانند بابه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیاگر با مطالعه فیزیک کوانستم، بی پاسخ نیستنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر مشاهده بر واقعیت بمن کسی در ناکسی دریافتم همه چیز، ثبت می شودجهان ما میتواند به اندازویتامین کا و استخوانمروری بر تشنج و درمان هایخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تگنجینه ای به نام ویتامین درمان جدید سرطانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن آزمون تجربی، راهی برای رزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهجهان در حال نوسان و چرخشواکنش های ناخودآگاه و تقخبر مهم تلسکوپ هابلمسمومیت دانش آموزان، قماگذشته را دفن کناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیافراد بی دلیل دوستدار تو زونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هنورالژیتاثیر تغذیه بر سلامت رواهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانواکسنی با تاثیر دوگانه ادلایلی که نشان میدهد ما بمعماری، هندسه ی قابل مشاپیچیدگی های مغزمگساز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبامید نیکو داشته باش تا آنزبان و بیان، در سایه پیشرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو یک معجزه ایفلج نخاعی با الکترودهای شبکه های مصنوعی مغز به درچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از یک رژیم غذایی جدید، می تودین اجباریپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل باندوه در دنیا استسفر دشوار اکتشافمغز انسان رو به کوچکتر شدتولید یا دریافت علمفراموش کارها باهوش تر هسضررهای شکر بر سلامت مغزنگاهی بر توانایی اجزاي بتاریک ترین بخش شبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمهندسی ژنتیک در حال تلاش حافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همژنهای هوش ، کدامنددانشمندان اولین سلول مصنآلودگی هوا و پارکینسوناز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومانسانیت در هم تنیده و متصسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز زنان جوانتر از مغز مرتوهم جدایی و توهم علمقفس ذهنعلم و روحچت جی پی تیتری فلوپرازینهوش عاطفی قسمت اولمیدان های کوانتومی خلاحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان کندر در بیماریهای التهابداروی جدید برای میاستنی آینده با ترس جمع نمیشوداستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تايا اراده آزاد توهم است یسیلی محکم محیط زیست بر اننقش ویتامین K در ترمیم استکنولوژی جدید که سلول هاقبرستان ها با بوی شجاعتعامل کلیدی در کنترل کارآچرا ارتعاش بسیار مهم استتشویق خواندن به کودکانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکماه رجبحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمکاهش مرگ و میر ناشی از ابدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا پیدایش مغز از روی تصااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاایا این جمله درست است کسیسکوت، پر از صدانقش رژیم غذایی بر رشد و اتکامل زبانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟غربال در زندگینشانه های پروردگار در جهتغییرات آب و هوایی که به هزینه ای که برای اندیشیدمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مکریستال هادرمان های بیماری آلزایمرآیا دست مصنوعی به زودی قابه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیاگر تلاش انسان امروز براستون فقرات انسان دو پا جلنمایش تک نفرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمن پر از تلخیمهمه ی سردردها بی خطر نیستجهان مادی، تجلی فضا در ذهویتامین کا در سبزیجاتمرکز هوشیاری، روح یا بدن از نخستین همانند سازها تگویید نوزده و ایمنی ساکتدرمان دارویی سرطان رحم بآزمون ذهنی گربه ی شرودینزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیجهان در حال ایجاد و ارتقاواکنش به حس جدیدخدا موجود استمسیر دشوار تکامل و ارتقاگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکافزایش قدرت ادراکات و حسزونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر حرکات چشم بر امواج هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدنیای شگفت انگیز کوانتومپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و امید نجاتزبان و تکلم برخی بیماریهمغز مانند تلفن استتو یک جهان در مغز خودت هسفلج بل، فلجی ترسناک که آنشبکیه های مصنوعیچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از یکی از علل محدودیت مغز امدین، اجباری نیستپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا اندوه دردی را دوا نمیکندسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ایندگان چگونه استتولید پاک و فراوان انرژیفراموشی همیشه هم بد نیستطلوع و حقیقتنگاهت را بلند کنتاریکی من و تو و گرد و غباهوش مصنوعی به شناسایی کامهربانی، شرط موفقیتحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهژنهای حاکم بر انسان و انسدانشمندان تغییر میدان مغآلزایمراز سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اانسانیت در برابر دیگرانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغزهای کوچک بی احساستوهم جسمقفس را بشکنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنتایج نادانی و جهلتری فلوپرازینهوش عاطفی قسمت دهممیدان بنیادین اطلاعاتحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گکوچ از محیط نامناسبداروی جدید برای ای ال اسآیا فراموشی حتمی استاسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ای نعمت من در زندگیمسینوریپا داروی ترکیبی ضدنقش ژنتیک در درمان اختلاتکینگیقدم زدن و حرکت دید را تغیعادت همیشه خوب نیستچرا بیماری های تخریبی مغتشخیص ژنتیکی آتروفی های هیچ کس حقیقت را درون مغز ماپروتیلینحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییکاهش التهاب ناشی از بیمادر ناامیدی بسی امید استآیا آگاهی پس از مرگ از بیاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و ایا ابزار هوشمندی یا مغز سکته مغزینقش رژیم غذایی در رشد و اتکامل زبان انسان از پیشیلایو دوم دکتر سید سلمان فمقالاتنظام مثبت زندگیتغییرات تکاملی سر انسان هزینه سنگین انسان در ازامحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوکریستال زمان(قسمت اولدرمان های جدید میگرنآیا رژیم غذایی گیاهی سلابه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نماگر خواهان پیروزی هستیستارگانی قبل از آغاز کیهچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه چشمی مراقب و نگهباجهان مرئی و نامرئیویتامین بی 12 در درمان دردمرکز حافظه کجاستاز نشانه ها و آثار درک شدگوشه بیماری اتوزومال رسسدرمان سرگیجه بدون نیاز بگوشت خواری یا گیاه خواریدرمان سرگیجه بدون نیاز بآزمون ذهنی گربه شرودینگرزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گرایینوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع بی نهایت انرژی در دهنر، پر کردن است نه فحش دجهان ریز و درشتواکسن های شرکت فایزر آمرخدا بخشنده است پس تو هم بمسئول صیانت از عقیده کیسگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیافزایش مرگ و میر سندرم کوزیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر دوپامین و سروتونینهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانوبینار اساتید نورولوژی ددنیا، هیچ استپیوند قلب خوک، به فرد دچااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشامید جدید بر آسیب نخاعیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز مادران و کودکان در زمتو کز محنت دیگران بی غمیفلج خوابشباهت مغز و کیهانچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از یافته های نوین علوم پرده دید تو همیشه محدود به مقدپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهاندوهگین نباش اگر درب یا سفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ابزار بقای برتر مادیتولید سلولهای جنسی از سلفراموشی و مسیر روحانیطلای سیاهچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی و نورهوش مصنوعی در کامپیوترهاموفقیت هوش مصنوعی در امتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین کل اقیانوس در یک ذرهدانشمندان روش هاي جدیدی آملودیپین داروی ضد فشار از علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختانسان، گونه ای پر از تضادسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز، فقط گیرندهتوهمات و شناخت حقیقتقلب و عقلعلم به ما کمک میکند تا مونجات در راستگوییترک امروزهوش عاطفی قسمت دوممیدازولام در درمان تشنج حس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی جدید برای دیابتآیا ممکن است موش کور بی ماسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم ای همه ی وجود منسیگار عامل افزایش مرگ ومنقش گرمایش آب و هوا در همتکامل فردی یا اجتماعیقدرت مردمعادت کن خوب حرف بزنیچرا حیوانات سخن نمی گوینتشخیص آلزایمر سالها قبل هیچ اندر هیچماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانکاهش حافظه هرچند فرایندیدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا امکان بازسازی اندامهاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانایا بیماری ام اس (مولتیپسال سیزده ماههنقش زنجبیل در جلوگیری از تکامل ساختار رگهای مغزی لبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر ویتامین دی بر بیمانظریه ی تکامل در درمان بیتغذیه بر ژنها تاثیر داردهزاران سال چشم های بینا ومحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فکریستال زمان(قسمت دوم)درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلابه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیاپی ژنتیکسخن نیکو مانند درخت نیکوچند جهانیتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز همیشه اطمینان تو بر خدا بجهان مشارکتیویتامین بی هفدهخواب سالم عامل سلامتیمرکز حافظه کجاستاز نظر علم اعصاب یا نرووسگیلگمش باستانی کیستدرمان سرگیجه بدون داروآزادی عقیده، آرمانی که تزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع جدید انرژیهوموارکتوس ها ممکن است دجهان شگفت انگیزواکسن کووید 19 چیزهایی که خدای رنگین کمانمسئولیت جدیدگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بافزایش سرعت پیشرفت علوم زیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمنیکولا تسلاتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53جایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانوجود قبل از ناظر هوشمنددندان ها را مسواک بزنید تپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنامید درمان کرونا با همانزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز چون ابزار هوش است دلیتو پیچیده ترین تکنولوژی فلج خواب چیستشباهت مغز با کیهان مادیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از یاد گرفتن مداومدیدن خدا در همه چیزپروژه ی ژنوم انسانیاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتاندام حسی، درک از بخش هایسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ابزار برتر بقاتولترودینفرایند پیچیده ی خونرسانیطوفان فقر و گرسنگی و بی سچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی خواهد ترسیدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمولتیپل اسکلروز در زنان حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موکلمات بلند نه صدای بلنددانشمندان روشی برای تبدیآموزش نوین زبانازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هانعطاف پذیری مکانیسمی علسماگلوتید داروی کاهش دهنمغزتان را در جوانی سیم کشتوپیراماتقلب دروازه ی ارتباطعلم بدون توقفنخاع ما تا پایین ستون فقرترکیب آمار و ژنتیکهوش عاطفی قسمت سوممکان زمان یا حافظه زمانحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمکوچکترین چیز یک معجزه اسداروی جدید ضد میگرنآیا ما کالا هستیماصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرای آنکه نامش درمان و یادشسیاهچاله هانقش پیش زمینه ها و اراده تکامل مادی تا ابزار هوشمقدرت کنترل خودعادت کردن به نعمتچرا حجم مغز گونه انسان درتصویر زیبا از سلولهیچگاه از فشار و شکست نترماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است کاهش دوپامین عامل بیماریدر هم تنیدگی کوانتومیآیا انسان با مغز بزرگش اخاعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير ایا بدون زبان میتوانیم تسانسور از روی قصد بسیاری نقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل شناخت انسان با کشفلحظات خوش با کودکانصفحه اصلینظریه ی تکامل در درمان بیثبت و دستکار ی حافظههستي مادي ای که ما کوچکترمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انکریستال زمان(قسمت سوم)درمان های رایج ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی به جای محکوم کردن دیگران بعد پنجمابتدا سخت ترین استسخن و سکوتچند جهانیتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز همیشه داناتر از ما وجود دجهان هوشمندویتامین دی گنجینه ای بزرخواب سالم عامل سلامتی و یمرکز خنده در کجای مغز استاز نظر علم اعصاب اراده آزاز نظر علم اعصاب اراده آزگیاه بی عقل به سوی نور میدرمان سرطان با امواج صوتآزار دیگری، آزار خود استزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواستقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشوینوار مغز ترجمه رخدادهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ومناطق خاصی از مغز در جستجهورمون شیرساز یا پرولاکتجهانی که نه با یک رخداد و واکسن کرونا و گشودن پنجرخدایی که ساخته ی ذهن بشر مسئولیت در برابر محیط زیگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اافسردگی و اضطراب در بیمازیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهاننیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجاذبهابزار بقا از نخستین همانوراپامیل در بارداریدهن، بزرگترین سرمایهپیوند اندام از حیوانات باز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتامیدوار باش حتی اگر همه چزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز چگونه صداها را فیلتر تو آرامش و صلحیفلج دوطرفه عصب 6 چشمشباهت کیهان و مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از یاد بگیر فراموش کنیدیدگاه نارسای دوگانه ی مپروژه ی ژنوم انسانیاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين انرژی بی پایان در درون هرسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز از بسیاری حقایق می گرتومورها و التهاب مغزی عافرایند تکامل و دشواری هاطوفان زیباییچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی در خدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیکلوزاپین داروی ضد جنوندانش، قفل ذهن را باز میکنآمارهای ارائه شده در سطح اسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشاهرام مصر از شگفتی های جهسندرم کووید طولانیمغزتان را در جوانی سیمکشتوانایی مغز و دیگر اجزای قلب روباتیکعلم در حال توسعهنخستین تمدن بشریترکیب حیوان و انسانهوش عاطفی قسمت ششممکانیک کوانتومی بی معنی حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانکووید نوزده و خطر بیماری داروی جدید ضد الزایمرآیا ما تنها موجودات زنده اصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوایمپلانت مغزیسیاهچاله های فضایی منابعنقش آتش در رسیدن انسان بهتکامل مداومقدرت انسان در نگاه به ابععادت دادن مغز بر تفکرچرا خشونت و تعصبتصویر زیبای اصفهانهیپرپاراتیروئیدیسمماده ی تاریکحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلکاهش سن بیولوژیکی، تنها در هم تنیدگی کوانتومی و پآیا احتمال دارد رویا از آبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمایا تکامل هدفمند استسانسور بر بسیاری از حقاینقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل، نتیجه ی برنامه ریلرزش ناشی از اسیب به عصبسوالات پزشکینظریه ی تکامل در درمان بیثبت امواج الکتریکی در عصهستی ما پس از شروعی چگال مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان های علامتی در ام اسآیاما مقهور قوانین فیزیکبه خودت مغرور نشوبعد از کروناابتدایی که در ذهن دانشمنسخن پاک و ثابتچند جهانی و علمتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستجهان هوشیارویروس مصنوعیخواب عامل دسته بندی و حفطمرگ چیستمرگ و میر پنهاناز واقعیت امروز تا حقیقتگیاه خواری و گوشت خوار کددرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتشلیک فراموشینوار مغز در فراموشی هاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش فوق العاده، هر فرد اسجهانی که از یک منبع، تغذیواکسن کرونا از حقیقت تاتخسته نباشی بابامستند جهان متصلپل جویی اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلاقلیت خلاقزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشچیز جدید را بپذیرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانورزش هوازی مرتب خیلی به قدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر آیا ممکن استاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریامیدواری و مغززبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز ناتوان از توجیه پیداتو افق رویداد جهان هستیفناوری هوش مصنوعی نحوه خشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از یادگیری مهارت های جدید ددژا وو یا اشنا پنداریپروانه ی آسمانیاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و انرژی تاریکسفری به آغاز کیهانمغز به تنهایی برای فرهنگ تومورهای نخاعیفرایند حذف برخی اجزای مغطولانی ترین شبچالش هوشیاری و اینکه چرا تازه های اسکیزوفرنی(جنوهوش مصنوعی درمانگر کامپیموجود بی مغزی که می تواندحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانکلام و زبان، گنجینه ای بسدائما بخوانآن چیزی که ما جریان زمان اساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلاولویت بندی ها کجاستسندرم گیلن باره به دنبال مغط یک گیرنده استتوازن مهمتر از فعالیت زیقلب را نشکنعلم راهی برای اندیشیدن انخستین تصویر از سیاهچالهترازودونهوش عاطفی بیشتر در زنانمکانیزمهای دفاعی در برابحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبکودک هشت ساله لازم است آدداروی سل سپتآیا مغز تا بزرگسالی توسعاصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنایمپلانت مغزی کمک میکند سیاهچاله ها، دارای پرتو نقش انتخاب از طرف محیط، نتکامل چشمقدرت ذهنعارضه جدید ویروس کرونا سچرا در مغز انسان، فرورفتتصویربرداری فضاپیمای آمهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ی خالیحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و کایروپاکتیک چیستدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماایجاد احساساتساهچاله ها تبخیر نمیشودنقش سجده بر عملکرد مغزتکثیر سلول در برابر توقف لرزش عضله یا فاسیکولاسیوپیامهای کاربراننظریه ی ریسمانجلو رفتن یا عقبگردو هر کس تقوای خدا پیشه کنمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انساکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان ژنتیکی برای نوآوریآب زندگی است قسمت چهارمرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشبعد از کروناابتذال با شعار دینسختی ها رفتنی استچند روش ساده برای موفقیتتاثیر ویروس کرونا بر مغز منابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمجهان های بسیار دیگرویرایش DNA جنین انسان، برخودآگاهی و هوشیاريویشن پروخودآگاهی و هوشیاريمرگ و میر بسیار بالای ناشاز کجا آمده ام و به کجا میگیرنده باید سازگار با پیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشینوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی می تواند بر احجهانی در ذهنواکسن کرونا ساخته شده توخطا در محاسبات چیزی کاملمشکل از کجاستپل خواجو اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشالکترومغناطیس شنوایی و هزیرک ترین مردممعنی روزهتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر درجه حرارت بر مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانورزش هوازی ، بهترین تمریدو بیماری روانی خود بزرگ پیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیامیدی به این سوی قبر نیستزبان جانسوزمغز و اخلاقتو انسانی و انسان، شایستفیلمی بسیار جالب از تغییشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از یادآوری خواب و رویادژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و انرژی تاریک که ما نمی توسقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز بیش از آنچه تصور میشوتومورهای ستون فقراتفراتر از دیوارهای باورطی یکصد هزار سال اخیر هرچچالش دیدگاه های سنتی در بتازه های بیماری پارکینسوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحموجودات مقهور ژنها هستندحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترکلرال هیدرات برای خوابانداروهای مصرفی در ام اسآنچه ناشناخته است باید شاستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکاولین مورد PML به دنبال تکسندرم پیریفورمیسنفرت، اسیب به خود استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقیچی ژنتیکیعلم ساختن برج های چرخاننخستین روبات های زنده ی جتراشه ی هوش مصنوعی در مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابکودک ایرانی که هوش او از داروی ضد چاقیآیا همه جنایت ها نتیجه بیاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مایمپلانت نخاعی میتواند دسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش اتصالات بین سلولهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمقدرت عشقعدم توقف تکامل در یک انداچرا ذرات بنیادی معمولاً تصور از زمان و مکانهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش کار با یگانگی و یکپارچگیدر هر سوراخی سر نکنآیا برای تولید مثل همیشه بلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودایران بزرگسایه را اصالت دادن، جز فرنقش غذاها و موجودات درياتأثیر نگاه انسان بر رفتالزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمجلوتر را دیدنوفور و فراوانیمخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان پوکی استخوانآب زندگی است قسمت هفتمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کرونا دلخوشی بیهوابداع دی ان ای بزرگترین دسرنوشتچندین ماده غذایی که ماننتاثیر ژنها بر اختلالات خمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بجهان هایی در جهان دیگر