دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی اختلالات عصبی مثانه

برخی اختلالات عصبی مثانه

تخلیه مواد زاید از بدن، بسیار مهم است و یکی از اندام های تخلیه، مثانه است. خوب کار کردن مثانه، به وسیله سیستم عصبی کنترل میشود.

هر ماده ای که باعث تغییراتی در سیستم عصبی شود میتواند تغییراتی در عملکرد مثانه هم ایجاد کند.

مثلا بوتولیسم یا سم بوتولینیوم، می تواند اختلال مثانه بدهد.

مغز با PAGM(Periaqueductal gray matter) و با ترشح مواد سمپاتومیمتیک، ادرار را مهار میکند.

در برخی بیماری های عصبی مانند بیماری های دمیلیزان(از جمله ام اس)عدم هماهنگی عضله دتروسور و اسفنگتر وجود دارد. مواد سمپاتومیمتیک(مانند اپی نفرین یا نوراپی نفرین)، در استوریج و جمع آوری ادرار نقش دارد. سیستم اتونوم پاراسمپاتیک به عضله دترسور مثانه عصب میدهد و باعث تخلیه ادرار میشود.

مرحله شوک پس از تروما، کنوالشن(تشنج) و در خونریزی مغزی، فعالیت دترسور کم میشود و باعث احتباس ادراری میشود.

در دمانس لوی بادی و پارکینسون، باعث افزایش فعالیت عضله دترسور میشود که بعد از برداشتن پروستات، مشکل ساز است. تخریب هسته انوف در MSA(multiple spinal atrophy) اختلال ادراری بیشتر از پارکینسون میدهد.

نارسایی پونز خیلی اختلال مثانه میدهد. کاپساییسین در درمان؛ اختلال مثانه در تروما مصرف دارد

ویروس هرپس، علاقه به منطقه ساکرال دارد و باعث اختلال ادراری میشود. ضایعه سوپراپونتاین(بالای پونز)معمولا رتانسیون و عدم تخلیه، میدهد.

زیر پونز معمولا مثانه فعال است و باعث تخلیه زودرس و زیاد مثانه میشود.

داروهای آنتی موسکارینی یا آلفا بلوکر در درمان اختلالات عصبی استفاده میشود.

Vsol
داروی آنتی موسکارینی و انتخاب اول در مثانه نورولوژیک است و انتخاب بعدی آلفا بلوکر است.

اکسی بوتینین و سولیفناسین تاثیر مشابه دارد و عوارض کمتر در سولیفناسین دیده میشود. شب ادراری را کم میکند. دوره درمان 12 هفته است.

سولیفناسین بهتر از تولترودین است.

اختلال کبدی و کلیوی و اختلال ادراری شدید و گلوکوم موارد منع مصرف است.
در بارداری جزو دسته سی است یعنی با احتیاط می توان مصرف کرد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشممنحنی که ارتباط بین معرفتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا حیوانات سخن نمی گوینخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومماه رجبتکامل چشمهوش مصنوعی می تواند بر احداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه سنگین انسان در ازارمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسنی با تاثیر دوگانه اروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خدانقش خرچنگ های نعل اسبی درتری فلوپرازینژن یا نقشه توسعه مغز و نقزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هچه زیاد است بر من که در ایجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همقیچی ژنتیکیبررسی علل کمر درد در میانچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییمنشأ اطلاعات و آموخته ها تمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان دردفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومماپروتیلینتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی و کشف زبان هایداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاهخواری بر رشد و هزاران سال چشم های بینا ورویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش داروهاي مختلف معروف تری فلوپرازینژنها نقشه ایجاد ابزار هوزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مچهار میلیارد سال تکامل بجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین قانون مندی نقشه ژنتیکی مبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه حافظه را قویتر کنیحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمهندسی ژنتیک در حال تلاش تنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر انتخاب از طرف محیط هستي مادي ای که ما کوچکتررویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتمغزهای کوچک بی احساستاثیر درجه حرارت بر عملکوبینار اساتید نورولوژی دروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بنقش روزه داری در سالم و جتسلیم شدن از نورون شروع مژنها ، مغز و ارادهزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتچهار ساعت پس از کشتار خوکجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موقانون جنگلبزرگ شدن تقریبا ناگهانی بسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مولتیپل اسکلروز در زنان تنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدمجموعه های پر سلولی بدن متکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان برای شادمانی طتاثیر احتمالی عصاره تغلیهستی ما پس از شروعی چگال رویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر درجه حرارت بر عملکوراپامیل در بارداریريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشانقش رژیم غذایی بر رشد و اتشنج چیستژنهای مشترک بین انسان و وزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دنوار مغزی روشی مهم در تشخجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رقانونمندی و محدودیت عالمبعد از کرونانگاه انسان محدود به ادراخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش مواد کوانتومی جدید، ممکنتو دی ان ای خاص ميتوکندريچراروياها را به یاد نمی آدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسمحل درک احساسات روحانیتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی الفاگوداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زناندرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد همغز انسان برای شادمانی طتاثیر ترکیبات استاتین (سو هر کس تقوای خدا پیشه کنرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پینقش قهوه در سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی مرتب خیلی به قریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتاميننقش رژیم غذایی در رشد و اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاژنهای هوش ، کدامندزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرنورون هاي مصنوعی می توانحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدقارچ بی مغز در خدمت موجودتفاوت مغز انسان و میمون هنگاهی بر قدرت بینایی دراخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد موجود بی مغزی که می تواندتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزمحل درک احساسات روحانی دتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر دپاکین بر بیماری موقت نهيب هاي غير علمي گذشرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمریریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتنقش زبان در سلطه و قدرت اتشنج عدم توازن بین نورون کلرال هیدرات برای خوابانزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی اثرات مضر ویتامین دنورون های ردیاب حافظهحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهقبل از انفجار بزرگاثرات مضر ماری جواناقدم زدن و حرکت دید را تغیتفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر توانایی اجزاي بخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارموجودات مقهور ژنها هستندتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزمحدودیت های حافظه و حافظتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک تا کداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر داروهای ضد التهاب وقتی فهمیدی خطا کردی برگرویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی انقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و نقش زبان در سلطه و قدرت اتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از فلج خواببرخی اختلالات عصبی مثانهنوروپلاستیسیتی چیستحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاجزای پر سلولی بدن انسان قدرت انسان در نگاه به ابعتفاوتهای جنسیتی راهی براناتوانی از درمان برخی ویخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیهمانهای ناخوانده عامل توانایی مغز و دیگر اجزای نزاع بین علم و نادانی رو ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسامخچه فراتر از حفظ تعادلتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک تا کدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دمغز ایندگان چگونه استتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ویتامین E برای فعالیت صحروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر رو ح و روان بر جسمورزش بهترین درمان بیش فعرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش سجده بر عملکرد مغزتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستبرخی بیماری ها که در آن بنوشیدن چای برای مغز مفید حمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزایی ناشناخته در شکل گلوب فرونتال یا پیشانی مغتقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی در شناسایی چهره خواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین علم و جهل رو به پدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافینقش هورمون های تیروئید دتاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش در کمر دردراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش غذاها و موجودات درياتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییبرخی بیماری های خاص که بدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواحساس گذر سریعتر زمانلبخند بزن شاید صبح فردا زتلقین اطلاعات و حافظهنخاع ما تا پایین ستون فقرخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به میگرن شدید قابل درمان استوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظام مثبت زندگیدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نتردرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر رژیم گیاه خواری بر وزوز گوشراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تبرخی توجهات در ببمار پارچیزی خارج از مغزهای ما نیحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در کجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابلرزش ناشی از اسیب به عصبتلاش هایی در بیماران قطع نخستین تصویر از سیاهچالهخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فمیدان مغناطيسي زمین بشر توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد ممغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر رژیم گیاه خواری بر یک پیشنهاد خوب برای آسان ایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض برخی روش های تربیتی کودکچگونه مغز پیش انسان یا همحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگلزوم سازگاری قانون مجازاتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید در سرگیجهخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمکانیزمهای دفاعی در برابتوصیه های غیر دارویی در سهفت چیز که عملکرد مغز تو دانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد ممغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلونقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر رژیم گیاهخواری بر یکی از علل محدودیت مغز امراه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسبرخی سلولهای عصبی در تلاچگونه هموساپينس بر زمین حافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و لزوم سازگاری قانون مجازاتلاشی تازه برای گشودن معنرمشهای مهم برای تقویت عخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انما انسانها چه اندازه نزدتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت سین یادگاری از میراث دانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده توروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به نقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر عصاره تغلیظ شده گییافته های نوین علوم پرده راست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهنقص در تشخیص هیجانات عامجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه آن شکری که می خوریمحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهممانتین یا آلزیکسا یا ابتلاشی جدید در درمان ام اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت خدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساما انسانها چه اندازه نزدتوضیحی ساده در مورد هوش مهمیشه اطمینان تو بر خدا بدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز مرکز حافظه کجاستتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگر کرونا ساخته شروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش اتصالات بین سلولهای تاریخ همه چیز را ثبت کردهیادگیری مهارت های جدید درشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقطه بی بازگشتجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندفرایند تکامل و دشواری هابررسي علل احتمالي تغيير چگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک (قسمت اول )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانمنابع انرژي پاک سرچشمه حتمایل زیاد به خوردن بستنچرا پس از بیدار شدن از خوخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاما با کمک مغز خود مختاريمتکنولوژی جدید که سلول‌ههمیشه عسل با موم بخوریمداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزارقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگری ضد کرونا از دروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی انقش حفاظتی مولکول جدید دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی یادآوری خواب و رویارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاچند جهانیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند حذف برخی اجزای مغبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه باغبانی باعث کاهش حس و ادراک (قسمت دوم )سکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انمنبع خواب و رویاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا بیماری های تخریبی مغخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل مداومهوموارکتوس ها ممکن است دداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه ای که برای اندیشیدرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطانروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتبدیل سلولهای محافط به سژن هوش و ساختارهای حیاتی زمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرچندین ماده غذایی که ماننجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هفرد حساس از نظر عاطفی و ببررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک قسمت چهارم