دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک تا کمک به انسان تا ابزاری زیان بار برانسان قسمت دوم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا ابزاری زیان بار بر روح و جسم انسان- قسمت دوم

🧠اعتیاد به اینترنت از کمشدن حافظه تا تغییر شکل جمجمه
اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه باعث تغییر شکل بدن و مغز انسان میشود؛ مشکلی که میتواند باعث خطر حتی برای نسلهای آینده بشر شود

پژوهشهای انجام شده در دانشگاه سانشاین کوست در استرالیا نشان میدهد، براثر استفاده بیش از حد از تلفنهمراه، بخشی از اسکلت جمجمه انسانها در حال تغییر است.

یک پژوهش مشترک دانشمندان در آمریکا، انگلیس و استرالیا درباره تأثیرات استفاده افراطی از اینترنت نشان میدهد با وجود گوگل، مردم کمتر از حافظههایشان برای بهخاطر سپردن اطلاعات استفاده میکنند

گشتن ذهنی باعث میشد بخشهایی از مغز بهکار بیفتد که حالا تقریبا بلااستفاده مانده است. این عدماستفاده باعث کاهش ارتباط نورونها با یکدیگر خواهد شد که در نهایت، میتواند ریسک مشکلات مغزی را افزایش دهد.

البته نباید تصور کرد کم شدن حجم مغز و سپردن بخشی از مسئولیتهای مغزی به سیستم های دیجیتال خیلی هم زیان بار است. کم شدن حجم مغز، کمک میکند شما بخش بزرگی از انرژی دریافتی خود را صرف اندام های حیاتی تر بدن کنید و این به نوبه خود به افزایش عمر انسان منجر خواهد شد و نمونه جنین تغییری را از انسان نئاندرتال به انسان جدید هموساپینس داریم. مغز نئاندرتال به دلیل استفاده بیشتر از این مغز در فعالیتهایی مانند تعادل و کنترل عضلات و قدرت بینایی به خصوص در قسمت های پشت مغز بزرگتر بود ولی آین مغز بزرگ نه تنها باعث پیشرفت شد بلکه افراد دارای ان به مرور زمان منقرض شدند و جای آن ها را همو ساپینس های با مغز کوچکتر گرفت

و اما تغییر دیگر جمجمه در استفاده زیاد از گوشی و موبایل:

متخصصان آسیبهای اسکلتی عضلانی در استرالیا هشدار دادهاند: به دلیل آن که بیشتر افراد، زمان زیادی را برای استفاده از گوشیهای هوشمند و تبلتهای خود به پایین نگاه میکنند، لبههایی استخوانی در پشت و انتهای اسکلت جمجمه آنها رشد میکند.

متخصصان مدعی شدهاند، شمار رو به افزایشی از مردم زائدههایی به نام برآمدگیهای پسسری خارجی بزرگ در پایه جمجمهشان دارند که به دلیل استفاده مفرط از گوشیهای هوشمند رشد کردهاند.

این زائدهها در ابتدا در دهه ۱۸۰۰ میلادی نادر تلقی میشد اما هماکنون میتوانیم این زائدههای استخوانی را در پس سر خود با انگشت احساس کرده یا در افراد طاس مشاهده کنیم.

صرف ساعتها برای استفاده از گوشیهای هوشمند، تبلتها و لپتاپها میتواند فشار زیادی به قسمتهایی از بدن که کمتر استفاده میشوند وارد کرده و بدن را وادار به تغییر شکل آنها کند.
این زائدهها در افراد جوانتر با سرعت بیشتری در حال رشد است به طوری که تحقیقات نشان میدهند که این برآمدگیهای استخوانی در افراد بین ۱۸ تا ۳۰ ساله شایعتر است.

متخصصان دانشگاه سانشاین کوست در کویینزلند استرالیا تحقیقات دقیقی در مورد این پدیده به عمل آوردهاند. آنها استخوانهای جمجمه بیش از یک هزار نفر بین ۱۸ تا ۸۶ ساله را بررسی کردند.

دکتر شاهار، مولف اصلی این مطالعه با اشاره به این که طی ۱۰ سال اخیر از ۲۰ سال سابقه کار درمانی او، رشد این زائدههای استخوانی در پشت جمجمه افراد به طور فزایندهای رو به افزایش است، علت افزایش این پدیده را زمان بیشتری به ویژه میان جوانان اعلام کرده است که به نگاه کردن به سمت پایین میگذرانند.

این تغییرات با فشاری- که بر اعصاب محیطی این مناطق وارد میکند- می تواند باعث درد گردن در سنین بالاتر شود. این تغییرات اجتناب ناپذیر، محدود به زائدههای خارجی مغز نخواهد بود و کل سلول های مغزی را در بر خواهد گرفت و بسیاری از آنها ریزتر از آن است که بتوان با چشم مصلح دید ولی تغییرات ریز در مولکول ها و ژنها نسل آینده بشریت را با سرعت به سوی تغییر شکل ظاهری در مواجه با محیط خواهد برود.

به مقاله ای با نام چهره و مغز انسان های آینده چگونه خواهد بوددر همین کانال مراجعه شود

@drsalmanfatemi

🆔@neurosafari1
🌐www.neurosafari.com


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نگاه از درون مجموعه با نگارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میما انسانها چه اندازه نزدبنی عباس، ننگی بر تاریخوجود قبل از ناظر هوشمنددرگیری مغز در بیماران مببرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغزندگی فعال و مثبت روند آلتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تسریع دویدن مهم نیستنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسغیرقابل دیدن کردن مادهلایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدگاه نارسای دوگانه ی مماده، چیزی نیستبه زیر پای خود نگاه نکن ببررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده دستورالعمل مرکز کنترل بیپیچیدگی های مغزمگسزیر فشار کووید چه باید کرتکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسراسعی کن به حدی محدود نشوینقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عهوش عاطفی قسمت نهمدانش، قفل ذهن را باز میکنمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهبعد از کرونارفتار وابسته به شکلپیشرفت در عقل است یا ظواهزبان و تکلم برخی بیماریهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمشگفت نیست من عاشق تو باشمنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری داروی جدید برای میاستنی بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنتقلید مرحله ای نسبتا پیشرویا و خبر از آیندهپرورش مغز مینیاتوری انساسفر دشوار اکتشافمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتفقر داده ها در هوش مصنوعیتغییر عمودی سر انسان از پشبکه های مصنوعی مغز به درنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز هدف از تکامل مغزدخالت در ساختار ژنهابا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی تمایل زیاد به خوردن بستنروزه داری سلول های بنیادآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سلام تا روشناییمطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توفاکسیبتجنسیت و تفاوت های بیناییصد قدح، نفتاده بشکستنوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزوقتی فهمیدی خطا کردی برگدر آستانه ی موج پنجم کوویبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستتنهاییریه زغالیآیا همه جنایت ها نتیجه بیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهطوفان زیباییفرد موفقجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استمنتظر نمان چیزی نور را بهخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر ویشن پرودرمان تومورهای مغزی با ابحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)راه نجاتتو جهانی هستی که خودش را آیا برای تولید مثل همیشه سیب یکسان و دیدگاه های متمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشعلم بدون توقفقلب دروازه ی ارتباطجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بدفاع از پیامبرموسیقی نوخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چواکسن کرونا از حقیقت تاتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنرشد مغز فرایندی پیچیده اتوهم فضای خالی یا توهم فضآپومورفین در پارکینسونساخت شبکه عصبی با الفبای مغز زنان جوانتر از مغز مرتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز عادت کن خوب حرف بزنیقدرت مردمجبران از دست رفته هاقدرت و شناخت حقیقتجدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون اارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی دو داروی جدید برای میاستما اکنون میدانیم فضا خالبه قفس های سیاهت ننازوراپامیل در بارداریدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشزندگی هوشمند در خارج از زتوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استسریعترین کامپیوتر موجودنقش هورمون های تیروئید داگر با مطالعه فیزیک کوانغرور و علملبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمدژا وو یا اشنا پنداریماده، چیزی بیش از یک خلا به سیاهی عادت نکنیمبررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومدغدغه نتیجه ی نادانی استپیچیدگی های مغزی در درک ززیرفون داروی ضد ام استکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هاشلیک فراموشینقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت هفتمدانش، یک انسان را ناسازگمخچه تاثیر گذار بر حافظهبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و وبعد از کرونارفتار اجتماعی انسان، حاصپیشرفت ذهن در خلاقیت استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکانشگفت انگیز بودن کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی جدید برای کاهش وزنبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناتقلید از روی طبیعترویا بخشی حقیقی از زندگی پرکاری تیروئیدسفرنامه سفر به بم و جنوب مسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفلج نخاعی با الکترودهای تغییرات منطقه بویایی مغزشبکیه های مصنوعینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز هدف از خلقت رسیدن به ابزادر میان تاریکی و روشناییبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تتمایز یا کشف یگانگیروزهای بد باقی نمیماندآنها نمیخواهند دیگران راسلاح و راهزنیمطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استفاجعه ی جهل مقدسجنسیت و تفاوت های بیناییصدای بم با فرکانس پایین، نوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذروقتی پر از گل شدی خودت را در درمان بیماری مولتیپل بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیتنهایی رمز نوآوری استریواستیگمینآیا هوش مصنوعی می تواند نسوخت هیدروژنی پاکمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستطولانی ترین شبفرد یا اندیشهجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتمنتظر زمان ایده آل نشوخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان تشنجبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پراه های جدید برای قضاوت رتو جدای از کیهان نیستیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیر آفرینش از روح تا مغز مغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیعلم در حال توسعهقلب روباتیکجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع در برابر تغییر ساختموسیقی هنر مایع استخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن کرونا ساخته شده تودرون قفس یا بیرون از آنبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسرشد مغز علت تمایل انسان بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آب زندگی است قسمت چهارمساختن آیندهمغزهای کوچک بی احساستاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپعادت کردن به نعمتقدرت کنترل خودجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتما از اینجا نخواهیم رفتبه مغز خزندگان خودت اجازورزش هوازی مرتب خیلی به قدرگیری مغزی در سندرم کووگزیده ای از وبینار یا کنفزندگی و داراییتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسسرگیجه از شایعترین اختلانقش هورمون زنانه استروژناگر تلاش انسان امروز براغربال در زندگیلحظات خوش با کودکانحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدژاوو یا آشناپنداریماست مالیبه سخن توجه کن نه گویندهبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیذهن ما از در هم شکستن منبپیوند قلب خوک، به فرد دچازیرک ترین مردمتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع مشلیک فراموشینقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانمننژیتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنهوش عاطفی قسمت یازدهدائما بخوانمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندبعد از کرونا دلخوشی بیهورقیبی قدرتمند در برابر مپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و شناخت حقیقت قسمت اتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهشگفت زده و حیران باشنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اداروی جدید برای ای ال اسبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتقلید از طبیعترویا تخیل یا واقعیتپرتوهای صادر شده از سیاهسفرنامه سفر به بم و جنوب مسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشافلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییرات مغز پس از 40 سالگیشباهت مغز و کیهاننه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز هر چیز با هر چیز دیگر در تدر مانهای کمر دردبا خدا باشکودکان را برای راه آماده تمدن قدیمی ای در جنوب ایرروزهای سختآنژیوگرافی از مغزسلسله مباحث هوش مصنوعیمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینفاصله ها در مکانیک کوانتجهل مقدسصرع و درمان های آننوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داوقتی تو از یاد گرفتن باز در سال حدود 7 میلیون نفر بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیستنبیه چقدر موثر استریاضیات یک حس جدید استآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسودمندی موجودات ابزی بر مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خطی یکصد هزار سال اخیر هرچفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیمنحنی که ارتباط بین معرفخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دواقعیت چند سویهدرمان جدید ALSبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در براه های جدید برای قضاوت رتو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو علم راهی برای اندیشیدن اقلب را نشکنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی دقیق ترین تصاویر از مغز امیهمانهای ناخوانده عامل خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن آلزایمردروغ نگو به خصوص به خودتبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریرشد در سختی استتوهم چیستآب زندگی است قسمت هفتمساختن آینده، بهترین روش مغز، فقط گیرندهتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تعادت بد را ترک کنتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استعادت دادن مغز بر تفکرقدرت انسان در نگاه به ابعجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکما اشیا را آنطور که هستندبه نقاش بنگرورزش هوازی ، بهترین تمریدرگیری اعصاب به علت میتوگزارش یک مورد جالب لخته وزندگی بی دودتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرگردانینقش ویتامین K در ترمیم اساگر خواهان پیروزی هستیمقالاتلرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کادگرگونی های نژادی و تغییماست مالی با هوش انسانیبهبود حافظه پس از رخدادهبررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دذهن چند جانبه نیازمند نگپیوند مغز و سر و چالشهای زیست شناسی کل در جزء فراکتکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گشنا در ابهای گرم جنوب نیانقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه ححباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی قسمت پنجمداروهای مصرفی در ام اسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسبعد از کرونا دلخوشی بیهورموزی از نخستین تمدن بشرپپوگستزبان و شناخت حقیقت قسمت دتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمیشگفتی های نقشه ی ژنتیکینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستداروی جدید برای دیابتبیندیشکنگره بین المللی سردرد دتقویت استخوان در گرو تغذرویا حقی از طرف خداپرتوزایی از جسم سیاهسفرنامه سفر به بم و جنوب مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدفلج خوابتغییرات آب و هوایی که به شباهت مغز با کیهان مادینه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نعناعمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز هر جا که جات میشه، جات نیدر محل کار ارزش خودت را ببا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایتمدن پیشرفته ی پیشینیانروش مقابله مغز با محدودیآنان که در قله اند هرگز خسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندفاصله ی همیشگی تصویر سازجهان فراکتالضایعه ی شبکه لومبوساکرالنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، روقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان نگهدارنده ی اعتیادبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوتهدیدهای هوش مصنوعیریتوکسیمابآیا هوش ارثی دریافتی از پسی و سه پل اصفهانمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکطبیعت موجی جهانفردا را نمیدانیمجهان پیوستهنیکولا تسلااختلالات مخچههنر حفظ گرهمنشأ اطلاعات و آموخته ها خواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجواقعیت چیستدرمان جدید میگرن با انتی بخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبراه پیروزی در زندگی چیستتو در میانه ی جهان نیستی آیا جنین انسان، هوشمندی سیستم تعادلی بدنمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند علم ساختن برج های چرخانقوی تر باشجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی دل به دریا بزنمیوتونیک دیستروفیخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نواکسن ایرانی کرونا تولیددریای خدابرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستز گهواره تا گورتوهم و خیالآب زندگی است قسمت اولساختار فراکتال وجود و ذهمغزتان را در جوانی سیم کشمغزتان را در جوانی سیمکشتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتعارضه جدید ویروس کرونا سقدرت ذهنجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه در کاهش دردهای کمما به جهان های متفاوت خودبه نقاش بنگربرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرندرب بسته با غیر خود باز مگشایش دروازه جدیدی از طرزندگی در جمع مواردی را برتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمسربازان ما محققا غلبه می نقش ژنتیک در درمان اختلااپل ویژن پرو در تشخیص بیمتاثیر ویتامین دی بر بیمالرزش عضله یا فاسیکولاسیوحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیدانش قدرت استماشین دانشبهداشت خواببرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقذهن هوشیار در پس ماده ی مپیوند اندام از حیوانات بزیست شناسی باور حقیقت یا تکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شناخت و معرفت، و نقش آن دنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت هوش عاطفی قسمت اولداروهای ام اسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابتفکر قبل از کاررمز و رازهای ارتباط غیر کپایان، یک آغاز استزبان و شناخت حقیقت قسمت ستأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهشگفتی های زنبور عسلنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استداروی جدید ضد میگرنبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دتقویت حافظه یا هوش مصنوعرویاها از مغز است یا ناخوپرسش و چستجو همیشه باقی اسفرنامه سفر به بم و جنوب مسئول صیانت از عقیده کیستاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیفلج خواب چیستتغییرات تکاملی سر انسان شباهت کیهان و مغزچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا هر حرکت خمیده می شود و هر در چه مرحله ای از خواب ، ربالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلتمدن بشری و مغز اخلاقیروش های صرفه جویی در ایجاآنزیم تولید انرژی در سلوسم زنبور ، کلیدی برای وارمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عفتون های زیستیجهان قابل مشاهده بخش کوچضایعه ی عروقی مخچهنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختویتنام نوعی کرونا ویروس درمان نابینایان آیا ممکنبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در تو یک معجزه ایریسدیپلام تنها داروی تایآیا هوش سریعی که بدون احسسیلی محکم محیط زیست بر انمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انطبیعت بر اساس هماهنگیفرزندان زمان خودجهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیمنشاء کوانتومی هوشیاری اخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاواقعیت چیستدرمان جدید کنترل مولتیپلبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوراه انسان شدن، راه رفتن وتوقف؛ شکستآیا جهان ذهن و افکار ما مسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دعلایم کمبود ویتامین E را قیچی ژنتیکیجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی دلایلی که نشان میدهد ما بمیگرن و پروتئین مرتبط با خدا موجود استاعتماد به خودواکسن اسپایکوژندرک فرد دیگر و رفتارهای ابرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میزمین در برابر عظمت کیهانتوهم وجودآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثابآب زندگی است قسمت سومسادیسم یا لذت از آزار دادمغط یک گیرنده استایران بزرگعدم توقف تکامل در یک انداقدرت عشقجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کناز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و ما با کمک مغز خود مختاريمبه نادیدنی ایمان بیاوربرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعدرختان چگونه بر تشکیل ابپل جویی اصفهانزندگی در سیاهچالهتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتیسردرد میگرننقش گرمایش آب و هوا در هماپی ژنتیکصفحه اصلیلزوم سازگاری قانون مجازاحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهادانش محدود به ابعاد چهارمبانی ذهنی سیاه و سفیدبوزون هیگز چیستبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است ذهن و شیمی بدنپیوند اندام حیوانات به ازیست، مرز افق رویداد هستتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیستشناخت حقیقت یا آرزوهای گنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واهوش عاطفی قسمت دهمداروهای تغییر دهنده ی سیمدل های ریز مغز مینی برینبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعرمز گشایی از اتصالات مغزپارادوکس ها در علمزبان جانسوزمرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیدشانس یا نتیجه ی تلاشنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به داروی جدید ضد الزایمربیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هتقویت سیستم ایمنیرویاهای پر رمز و حیرتی درپرسشگری نامحدودسفری به آغاز کیهانمسئولیت جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانفلج دوطرفه عصب 6 چشمتغذیه بر ژنها تاثیر داردشباهت زیاد بین سلول هاي عنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به در ناامیدی بسی امید استباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندتمدن زیر آبروش هایی برای جلوگیری از آواز خواندن در قفس، نشانسماگلوتید داروی کاهش دهنمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملفروتنی معرفتیجهان موازی و حجاب هاضایعات در عصب زیر زبانینوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندویتامین E برای فعالیت صحدرمان های اسرار آمیز در آبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیتو یک جهان در مغز خودت هسریشه های مشترک همه ی موجوآیا هشیاری کوانتومی وجودسینوریپا داروی ترکیبی ضدمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و طعمه ی شبکه های ارتباط اجفرضیه ای جدید توضیح میدهجهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دمهمان ناخواندهخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردواقعیت های متفاوتدرمان جدید ای ال اس، توفربخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبراه بی شکستتولید مولکول جدید توسط هآیا جهش های ژنتیکی، ویروسکوت و نیستیمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاعلایم کمبود ویتامین E را قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا فریب و سرگرمیمیگرن سردردی ژنتیکی که بخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرک نیازمند شناخت خویش ابرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدزمین زیر خلیج فارس تمدنی توهم وجودآب، زندگی است(قسمت پنجم)سازگاری با محیط بین اجزانفرت، اسیب به خود استایرادهای موجود در خلقت بعدم درکقضاوت ممنوعجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی دوپامین قابل حل در آبما بخشی از این جهان مرتبطبه هلال بنگربرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر درددرختان اشعار زمینپل خواجو اصفهانزندگی زمینی امروز بیش از تیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآسانی موفقیتسردرد میگرن در کودکاننقش پیش زمینه ها و اراده ابتدا سخت ترین استسوالات پزشکیلزوم سازگاری قانون مجازاحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانش بی نهایتمباحث مهم حس و ادراکبوزون هیگز جهان را از متلبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویاذهن تو همیشه به چیزی اعتقپیوند سر آیا ممکن استزاویه نگاه ها یکسان نیستتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قاشناخت درون، شناخت بیرون؛نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومداروهای ضد بیماری ام اس ومدیون خود ناموجودبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندتفکر خلا ق در برابر توهم رمز پیشرفت تواضع است نه طپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان ریشه هایی شناختی اسمرگ و میر بسیار بالای ناشتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروتعویض دارو در تشنجشانس یا تلاشنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ مناطق خاص زبان در مغزحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیداروی سل سپتبیوگرافیکنترل جاذبهتلقین اطلاعات و حافظهرویای شفافآلودگی هوا چالش قرن جدیدسقوط درون جاذبه ای خاص، چمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایفن آوری های جدید علیه شناثبت و دستکار ی حافظهشباهت زیاد بین سلول هاي عنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تهز ذره، یک دنیاستدر هم تنیدگی مرزها و بی مباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یاتمدنی قدیمی در شمال خلیج روش هایی ساده برای کاهش اآینه در اینهسندرم کووید طولانیمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان فروتنی و غرورجهان ما میتواند به اندازضرورت زدودن افکارنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور ویتامین E در چه مواد غذایدرمان های بیماری آلزایمربحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولتو کجای جهانیریشه های مشترک حیاتآیا واکنش های یاد گرفته وسیگار عامل افزایش مرگ وممغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سظهور امواج مغزی در مغز مصفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دمهندسی ژنتیک در حال تلاش خودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی واقعیت و مجازدرمان جدید سرطانبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیسترابطه تشنج و اوتیسمتولید مثل اولین ربات های آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسکوت، پر از صدامغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه علائم عصبی آلزایمر، با اقانون مندی نقشه ژنتیکی مجوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیای شگفت انگیز کوانتوممیگرن شدید قابل درمان اسخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردواکسن دیگر کرونا ساخته شدرک و احساسبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیزمان چیستتوهم بی خداییتوهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشستم با شعار قانون بدترین نقاشی هایی با بوی گذشته یایستادن در برابر آزادی بعدالت برای من یا برای همهقطار پیشرفتجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهما تحت کنترل ژنها هستیم یبه کدامین گناه کشته شدندبرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختدرد و درسپلاسمای غالبزندگی زودگذرتیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پنداریسردرد میگرنی در کودکاننقش آتش در رسیدن انسان بهابتدایی که در ذهن دانشمنپیامهای کاربرانلزوم عدم وابستگی به گوگل حلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان موفق به بازگردمبتکران خودشکوفابی نهایت در میان مرزهابزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استذهن خود را مشغول هماهنگیپیوند سر، یکی از راه حلهازاوسکا درمان گوشرتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون شناسایی تاریخچه ی تکاملینقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت سومداروی فامپیریدین یا نورلمدیریت اینترنت بر جنگبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونتفاوت مغز انسان و میمون هرمز بقای جهش ژنتیکیپختگی پس از چهل سالگي به زبان شناسی مدرن در سطح سلمرگ و سوال از قاتلتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعیشاهکار قرننمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکداروی ضد چاقیبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابتلاش ها برای کشف منابع جدروان سالمآلودگی هوا و ویروس کروناسلول های مغزی عامل پارکیمستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدفناوری هوش مصنوعی نحوه خثبت امواج الکتریکی در عصشجاعت و ترسنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه ای که برای اندیشیددر هم تنیدگی کوانتومیباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزتمرکز و مدیتیشنروش جدید تولید برقآیندهسندرم گیلن باره به دنبال معجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان مادی، تجلی فضا در ذهضرب المثل یونانینوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمویتامین کادرمان های جدید میگرنبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورتو کز محنت دیگران بی غمیرژیم های غذایی و نقش مهم آیا یک، وجود داردسیاهچاله هامغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فظرف باید پر شود چه با چرک فشار و قدرتجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخدایی که ساخته ی ذهن بشر مهندسی بدنخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرواقعیت و انعکاسدرمان جدید سرطانبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباسترادیوی مغز و تنظیم فرکانتولید یا دریافت علمآیا خداباوری محصول تکاملسکته مغزیمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستعلت خواب آلودگی بعد از خوقانون گذاری و تکاملجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی دنیایی پر از سیاهچاله میدان مغناطيسي زمین بشر خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی واکسن دیگری ضد کرونا از ددرک کنیم ما همه یکی هستیمبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیزمان و مکان، ابعاد کیهان توهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیستم، بی پاسخ نیستچقدر به چشم اعتماد کنیماکنون را با همه ی نقص هایعسل طبیعی موثر در کنترل بلمس کوانتومیحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب مانند آب باشبه امید روزهای بهتربرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشدرد باسن و پا به دلیل کاهپمبرولیزوماب در بیماری چزندگی سلول در بدن، جدای اتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکآشنا پنداریسردرد و علتهای آننقش انتخاب از طرف محیط، نابتذال با شعار دینسایتهای دیگرمقاومت به عوارض فشار خون حمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیدانشمندان نورون مصنوعی سمجموعه های پر سلولی بدن مبی هیچ می ایی و بی هیچ میربزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستذهن سالمپیوندهای پیچیده با تغییرزبان فرایند تکاملی برای تکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم تشویق خواندن به کودکانشناسایی سلول های ایمنی انقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمداروی لیراگلوتیدمداخله ی زیانبار انسانبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فتفاوت ها و تمایزها کلید برمز جهانپدیده خاموش روشن در پارکزبان شناسی نوین نیازمند مرگ انتقال است یا نابود شتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوعشاهکار شش گوشنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز داروی ضد چاقیبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانتلاش های جدید در ALSروبات ها قول میدهندآلودگی هوا و پارکینسونسلول های بنیادیمشکل از کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیفیلمی بسیار جالب از تغییجلو رفتن یا عقبگردشرکت نورالینک ویدیویی ازنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه سنگین انسان در ازادر هم تنیدگی کوانتومی و پبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومتمرکز بر هدفروش صحبت کردن در حال تکامآینده ی انسان در فراتر ازسندرم پیریفورمیسمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشفراموش کارها باهوش تر هسجهان مرئی و نامرئیضررهای مصرف شکر و قند بر نور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل ویتامین کا و استخواندرمان های جدید در بیماری بحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا کیهان می تواند یک شبیسیاهچاله های فضایی منابعمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغعقل مجادله گرفضا و ذهن بازجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخدایا جز تو که را دارممهربانی، شرط موفقیتخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم واقعیت تقویت شدهدرمان دارویی سرطان رحم ببخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانراز تغییرتولید پاک و فراوان انرژیآیا دلفین ها می تواند از سال سیزده ماههمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالعماد الدین نسیمی قربانی قانون جنگلجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا، هیچ استمیدان های مغناطیسی قابل اعتیاد را به دور بیندازواکسن سرطاندرک احساسات و تفکرات دیگبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارزمان و گذر آن سریع استبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای زمان و صبرتوهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدستون فقرات انسان دو پا جلنقش قهوه در سلامتیاکوییفلکسعشق درونی به یگانگی خلقتلوب فرونتال یا پیشانی مغحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(ماه رجببه بالا بر ستارگان نگاه کبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استدردهای سال گذشته فراموش پنج اکتشاف شگفت آور در موزندگی، مدیریت انرژیتیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستسردرد به دلیل مصرف زیاد منقش اتصالات بین سلولهای ابداع دی ان ای بزرگترین دمقایسه رقابت و همکاریحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدانشمندان یک فرضیه رادیکمجرم، گاهی قربانی استبی ذهن و بی روحبزرگترین درد از درون است ذهت را روی چیزهای مفید متپیوندی که فراتر از امکانزبان متغیرتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های شواهدی از نوع جدیدی از حانقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی تشنجی دربارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بستفاوت ها را به رسمیت بشنارمز جهان خاصیت فراکتالپروژه ی ژنوم انسانیزبان، نشان دهنده ی سخنگو مرگ تصادفیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان شاید گوشی و چشمی، آماده شچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچداروی ضد تشنج با قابليت تبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبتلاش های جدید در درمان فرروبات های ریز در درمان بیآلزایمرسلول های بنیادی منابع و امشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟فیروز نادریجلوتر را دیدنشربت ضد خلطچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تهزاران سال چشم های بینا ودر هم تنیدگی کوانتومی و دباد و موجکپسول ژری لاکتتمرکز بر امروزروشهای نو در درمان دیسک بآینده ی علم و فیزیک در60 ثسندرم پیریفورمیسمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پافراموشی همیشه هم بد نیستجهان مشارکتیضررهای شکر بر سلامت مغزنور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در ویتامین کا در سبزیجاتدرمان های جدید سرطانبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریختو آرامش و صلحیآیا گذشته، امروز وآینده سیاهچاله ها، دارای پرتو مغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیعقل سالمفضای قلب منبع نبوغ استجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخسته نباشی باباموفقیت هوش مصنوعی در امتخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان زخم دیابتی با تکنوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیراست دستی و چپ دستیتولید اندام با چاپ سه بعدآیا دلفین ها میتوانند باسانسور از روی قصد بسیاری مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستعوامل موثر در پیدایش زباقانون جنگلجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تمیدان های کوانتومی خلااعداد بینهایت در دنیای مواکسن سرطاندرک تصویر و زبان های مخلتبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای زمان واقعیت است یا توهمتوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و دانشستارگانی قبل از آغاز کیهنقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش اعشق، شلوغ کردن نیستلوتیراستامحقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجباریماپروتیلینبه بالاتر از ماده بیندیشبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی دردی که سالهاست درمان نشپول و شادیزندان ذهنیتکنولوژی های جدید و حالتترازودونآشتی بهتر استسردرد تنشننقش تیروئید در تکامل مغزابزار هوش در حال ارتقا ازمقابله ی منطقی با اعتراضحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدانشمندان ژنی از مغز انسمحل درک احساسات روحانیبی سوادی در قرن 21بسیاری از مجرمان، خودشانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپیوستگی همه ی اجزای جهانزبان مشترک ژنتیکی موجوداتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل شواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید ALSمروری بر تشنج و درمان هایبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بتفاوت های بین زن و مرد فقرنگ کردن، حقیقت نیستپروژه ی ژنوم انسانیزبان، وسیله شناسایی محیطمرگی وجود نداردتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهنشاید درست نباشدچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترداروی ضد تشنج با قابليت تبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتاتلاش های جدید در درمان سرروبات کیانآملودیپین داروی ضد فشار سلول های بدن تو پیر نیستنمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استفیزیک مولکولها و ذرات در جمجمه انسان های اولیهشش مرحله تکامل چشمچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکتردر هر سوراخی سر نکنباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگتمساح حد واسط میان مغز کوروشهای شناسایی قدرت شنواآینده با ترس جمع نمیشودسندرم پس از ضربه به سرمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودفراموشی و مسیر روحانیجهان معناضعیف و قوینوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلاویتامین بی 12 در درمان درددرمان های رایج ام اسبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهرژیم های غذایی و نقش مهم تو افق رویداد جهان هستیآیا پیدایش مغز از روی تصاسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شعقلانیت بدون تغییرقفس ذهنجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخطا در محاسبات چیزی کاملموفقیت در تفکر استخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیروالزارتان داروی ضد فشار درمان سرگیجه بدون نیاز ببدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرجزخوانی هایی که امروز بتولید سلولهای جنسی از سلآیا دست مصنوعی به زودی قاسانسور بر بسیاری از حقایمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و قانونمندی و محدودیت عالمجامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی ده روش موفقیتمیدان بنیادین اطلاعاتبقا با سازگارترین فرد اسواکسن ضد اعتیاددرک حقیقت نردبان و مسیری واکسن علیه سرطاندرک دیگرانبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و زمان پلانکتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونسخن نیکو مانند درخت نیکونقش میدان مغناطیسی زمین اکسکاربازپین در درمان تشعصب حقوق نورولوولوزالمعده(پانکراس)مصنوعحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در باز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمدین، اجباری نیستماجرای جهل مقدسبه جای محکوم کردن دیگران برخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان درس گرفتن از شکست هاپول و عقیدهزونیسومایدتکنولوژی و پیشرفتترازودونآغاز فرایند دانستنسردرد سکه اینقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اسحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحدانشمندان پاسخ کوانتومی محل درک احساسات روحانی دبی شرمیژن همه چیز نیستبسیاری از بیماری های جدیذره ی معین یا ابری از الکپیام های ناشناخته بر مغز زبان چهار حرفی حیات زمینتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص ایدزشیشه ی بازالتی و سیلیکوننقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید s3 در درمان ام مرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانتفاوت های تکاملی در مغز ورنگین کمانپروانه ی آسمانیزدودن نقص از هوش مصنوعیمراحل ارتقای پله پله کیهتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چتغییرشایسته نیست در جیب خود قرچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمداروی ضد تشنج توپیراماتبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبتلاش های جدید شرکت نورالروح در جهانی دیگر استآموزش نوین زبانسلول بنیادی و ای ال اسمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندفیزیک هوشیاریجنین مصنوعیششمین کنگره بین المللی سنون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال در والنتاین کتاب بدید همبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابتنفس هوازی و میتوکندریروشی برای بهبود هوش عاطفآیا فراموشی حتمی استسندرم جدایی مغزمعرفت و شناختتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزفراموشی آرمانجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاویتامین بی هفدهدرمان های علامتی در ام اسبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجرژیم ضد التهابیتو انسانی و انسان، شایستآیا آگاهی پس از مرگ از بیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدعقیده ی بی عملقفس را بشکنجهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخطا در محاسبات چیزی کاملمولکول ضد پیریخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان سرگیجه بدون نیاز ببدون بار گذشتهگلوئونرحم مصنوعیتولترودینآیا رژیم غذایی گیاهی سلاساهچاله ها تبخیر نمیشودمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت اقارچ بی مغز در خدمت موجودجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی دهن، بزرگترین سرمایهمیدازولام در درمان تشنج بقا در ازای بیماریواکسنی با تاثیر دوگانه ادرک درست از خود و هوشیاریبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استزمان به چه دلیل ایجاد میشتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوسخن و سکوتنقش محیط زندگی و مهاجرت داگر فقط مردم میفهمیدند کعصب سیاتیکلیروپریم داروی ترکیبی ضدحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هواز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیوار همه اش توهم بودماجرای عجیب گالیلهبه خوبی های دیگران فکرکنبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئانددست و پا زدن در سایه؟پوست ساعتی مستقل از مغز دزونا به وسیله ویروس ابله تکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ها روی مغزسردرد عروقی میگرننقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین همانملاحظه های اخلاقی دربارهحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیدانشمندان اولین سلول مصنمحدودیت چقدر موثر استبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی بسیاری از بیماری های جدیذرات کوانتومی زیر اتمی قپیدایش زبانزبان نیاز تکاملی استتکامل زباناقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورششکل های متفاوت پروتئین هنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهانداروی جدید لنفوم و لوکمیمرکز حافظه کجاستبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنتفاوت های زبانی سرمنشا ترهبر حقیقیپرواز از نیویورک تا لوس آسفر فقط مادی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتابوهای ذهنیامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زشادی، پاداش انجام وظیفهچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی ضد جنون در درمان تیبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه استلاش هایی در بیماران قطع روح رهاییآمارهای ارائه شده در سطح سلول عصبی شاهکار انطباق مشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا فیزیک و هوشیاریجنگ هفتاد و دو ملت همه را صبور باشنوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کندر یک فراکتال هر نقطه مرکبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماتنفس هوازی و میتوکندریروشی جدید در درمان قطع نخآیا ممکن است موش کور بی مسندرم دزدی ساب کلاوینمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاویتامین دی گنجینه ای بزردرمان ژنتیکی برای نوآوریبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آوررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتو با همه چیز در پیوندیآیا امکان بازسازی اندامهسیاهچاله ی تولید کنندهمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یعلم و ادراک فقط مشاهده ی قله سقوطجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخطای ادراک کارمامولتیپل اسکلروز در زنان خوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملواکنش به حس جدیددرمان سرگیجه بدون داروبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در رحم مصنوعیتومورها و التهاب مغزی عاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسایه ی هوشیاریمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شدقبل از آغازجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجمکان زمان یا حافظه زمانبقای حقیقی در دور ماندن ابلندی در ذهن ما درک بلندیوابستگی یعنی قلادهدرک عمیق در حیواناتبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنزمان شگفت انگیزتوپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رسخن پاک و ثابتنقش مرکز تنفس سلولی در بیاگر میدانی مصیبت بزرگتر عضلانی که طی سخن گفتن چقدلیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیوار، از ابتدا توهم بودماده ی تاریکبه خودت مغرور نشوبررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انساندست کردن در گوشپوشاندن خود از نورزیان غذاهای پرچربتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسرطان کمیت گرایینقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جرحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیدانشمندان تغییر میدان مغمحدودیت های حافظه و حافظبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقبشکه ای که ته نداره پر نمذرات کوانتومی زیر اتمی قپیر شدن حتمی نیستزبان و کلمه حتی برای کسانتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتشکل پنجم مادهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجودداروی جدید میاستنی گراویمرکز حافظه کجاستبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتتفاوت ایستایی و تکاپوروی و منیزیم در تقویت استپروتئین های ساده ی ابتداسفر نامه سفر به بم و جنوب مرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خوشب سیاه سحر شودچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالدارویی خلط آوربیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاروزه داری متناوب، مغز را آن چیزی که ما جریان زمان سلول عصبی، در محل خاص خودمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایفیزیک آگاهیجنگ و تصور از جنگصبر لازمه ی پیروزی استنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز توفور و فراوانیدر کمتر از چند ماه سوش جدبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیتنفس بدون اکسیژنروشی جدید در درمان نابینآیا ما کالا هستیمسندرم سردرد به دلیل افت فمغز قلبتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانطلوع و حقیقتفرایند تکامل و دشواری هاجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیاویروس مصنوعیدرمان پوکی استخوانبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هارژیم غذایی ضد التهابیتو با باورهایت کنترل میشآیا انسان با مغز بزرگش اخسیاره ی ابلهانمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یعلم و روحقلب های سادهجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخطای حسمواد کوانتومی جدید، ممکنخوشبختی چیستاصول سلامت کمرواکسن های شرکت فایزر آمردرمان سرطان با امواج صوتبرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتومورهای نخاعیآیا راهی برای رفع کم آبی سایه را اصالت دادن، جز فرمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالعید نوروز مبارکقبل از انفجار بزرگجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بیماری روانی خود بزرگ مکانیک کوانتومی بی معنی مکانیزمهای دفاعی در براببلوغ چیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری قلب در بیماری ویربرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به زنان باهوش ترتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودینسختی ها رفتنی استنقش نگاه از پایین یا نگاهاگر نیروی مغناطیس نباشد غم بی پایانلا اکراه فی الدینحقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمدید تو همیشه محدود به مقدماده ی خالیبه دنبال رستگاری باشبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می تودست آسمانپیموزایدزیباترین چیز در پیر شدنتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکسرعت فکر کردن چگونه استنقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتدانشمندان روش هاي جدیدی مخچه فراتر از حفظ تعادلبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمربشریت از یک پدر و مادر نیذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشینیان انسان از هفت میزبان و بیان نتیجه ساختماتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولشکرگزار هر چیزی باش که دانقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگیداروی جدید آلزایمرمرکز خنده در کجای مغز استبیماری دیستروفی میوتونیکمردردتفاوت ارباب و رهبر حقیقیرویا و واقعیتپروتز چشمسفر به مریخ در 39 روزمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی شبیه سازی میلیون ها جهان چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتهدف یکسان و مسیرهای مختلدارویی ضد بیش فعالی سیستبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدتلاشی تازه برای گشودن معروزه داری و التهاب زیانبآنچه ناشناخته است باید شسلولهای ایمنی القا کنندهمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرفیزیکدانان ماشینی برای تجنگ داده هاصبر و واقعیتنوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شووقاحت و تمسخر دیگراندر آرزوهایت مداومت داشتهبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریتنها مانع در زندگی موارد روشی جدید در درمان سکته مآیا ما تنها موجودات زنده سوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادطلای سیاهفرایند حذف برخی اجزای مغجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیاویروس های باستانی، مغز مدرمان پوکی استخوانبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولرژیم غذایی ضد دردتو باید نیکان را به دست بآیا احتمال دارد رویا از آسیاره ابلهانمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقلب و عقلجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخطر آلودگی هواموجود بی مغزی که می تواندخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسواکسن کووید 19 چیزهایی که درمانهای بیماری پارکینسبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمرساناها و ابر رساناها و عتومورهای ستون فقراتآیاما مقهور قوانین فیزیکساخت سلول عصبی حتی پس از مغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآقبرستان ها با بوی شجاعتجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بار در هفته ماهی مصرف ارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میما انسانها چه اندازه نزدبلعیدن ستاره توسط سیاهچاوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری مغز در بیماری کویبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنزنجیرها را ما باید پاره کتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرسرنوشتنقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسغم بی پایانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدن خدا در همه چیزماده ای ضد التهابیبه زودی شبکه مغزی به جای بررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امدست بالای دستپیموزایدزیباترین چیز در افزایش ستکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهسطح آگاهی، رخدادهای زندگنقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11دانشمندان روشی برای تبدیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوبعد پنجمرفتار مانند بردهپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و بیان، در سایه پیشرتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهانشکست حتمینقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیداروی جدید ای ال اسمرگ چیستبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناتفاوتهای جنسیتی راهی برارویا و کابوسپروتز عصبی برای تکلمسفر تجهیزات ناسا به مریخ مرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاALS نگاهی کامل بر بیماری وتغییر زودتر اتصالات مغزیشبیه سازی سیستم های کوانچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز هدف یکسان، در مسیرهای متداستانها و مفاهیمی اشتبابا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از تلاشی جدید در درمان ام اسروزه داری و بیمار ی ام اس آنچه واقعیت تصور میکنیم سلولهای بنیادی مصنوعی درمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکفال نیکوجنبه های موجی واقعیتصبر بسیار بایدنوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شووقت نهيب هاي غير علمي گذشدر آسمان هدیه های نادیدنبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها تنها در برابر جهانريتوکسيمب در درمان ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز مانند تلفن استتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علطوفان فقر و گرسنگی و بی سفراتر از دیوارهای باورجهان یکپارچهنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکمنبع خواب و رویاخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هویرایش DNA جنین انسان، بردرمان ام اس(مولتیپل اسکلبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)راه فراری نیستتو تغییر و تحولیآیا احتمال دارد رویا از آسیاره ابلهانمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منعلم به ما کمک میکند تا موقلب یا مغزجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخطرات هوش مصنوعیموجودات مقهور ژنها هستندخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیواکسن کرونا و گشودن پنجردرها بسته نیستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکترشته نوروایمونولوژی و نقتوهم فضای خالیآگاهی فراتر از آگاهیساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز را از روی امواج بشناستاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیعادت همیشه خوب نیستقدم زدن و حرکت دید را تغیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از درون قفس یا بیرون