دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک تا کمک به انسان تا ابزاری زیان بار برانسان قسمت دوم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا ابزاری زیان بار بر روح و جسم انسان- قسمت دوم

🧠اعتیاد به اینترنت از کمشدن حافظه تا تغییر شکل جمجمه
اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه باعث تغییر شکل بدن و مغز انسان میشود؛ مشکلی که میتواند باعث خطر حتی برای نسلهای آینده بشر شود

پژوهشهای انجام شده در دانشگاه سانشاین کوست در استرالیا نشان میدهد، براثر استفاده بیش از حد از تلفنهمراه، بخشی از اسکلت جمجمه انسانها در حال تغییر است.

یک پژوهش مشترک دانشمندان در آمریکا، انگلیس و استرالیا درباره تأثیرات استفاده افراطی از اینترنت نشان میدهد با وجود گوگل، مردم کمتر از حافظههایشان برای بهخاطر سپردن اطلاعات استفاده میکنند

گشتن ذهنی باعث میشد بخشهایی از مغز بهکار بیفتد که حالا تقریبا بلااستفاده مانده است. این عدماستفاده باعث کاهش ارتباط نورونها با یکدیگر خواهد شد که در نهایت، میتواند ریسک مشکلات مغزی را افزایش دهد.

البته نباید تصور کرد کم شدن حجم مغز و سپردن بخشی از مسئولیتهای مغزی به سیستم های دیجیتال خیلی هم زیان بار است. کم شدن حجم مغز، کمک میکند شما بخش بزرگی از انرژی دریافتی خود را صرف اندام های حیاتی تر بدن کنید و این به نوبه خود به افزایش عمر انسان منجر خواهد شد و نمونه جنین تغییری را از انسان نئاندرتال به انسان جدید هموساپینس داریم. مغز نئاندرتال به دلیل استفاده بیشتر از این مغز در فعالیتهایی مانند تعادل و کنترل عضلات و قدرت بینایی به خصوص در قسمت های پشت مغز بزرگتر بود ولی آین مغز بزرگ نه تنها باعث پیشرفت شد بلکه افراد دارای ان به مرور زمان منقرض شدند و جای آن ها را همو ساپینس های با مغز کوچکتر گرفت

و اما تغییر دیگر جمجمه در استفاده زیاد از گوشی و موبایل:

متخصصان آسیبهای اسکلتی عضلانی در استرالیا هشدار دادهاند: به دلیل آن که بیشتر افراد، زمان زیادی را برای استفاده از گوشیهای هوشمند و تبلتهای خود به پایین نگاه میکنند، لبههایی استخوانی در پشت و انتهای اسکلت جمجمه آنها رشد میکند.

متخصصان مدعی شدهاند، شمار رو به افزایشی از مردم زائدههایی به نام برآمدگیهای پسسری خارجی بزرگ در پایه جمجمهشان دارند که به دلیل استفاده مفرط از گوشیهای هوشمند رشد کردهاند.

این زائدهها در ابتدا در دهه ۱۸۰۰ میلادی نادر تلقی میشد اما هماکنون میتوانیم این زائدههای استخوانی را در پس سر خود با انگشت احساس کرده یا در افراد طاس مشاهده کنیم.

صرف ساعتها برای استفاده از گوشیهای هوشمند، تبلتها و لپتاپها میتواند فشار زیادی به قسمتهایی از بدن که کمتر استفاده میشوند وارد کرده و بدن را وادار به تغییر شکل آنها کند.
این زائدهها در افراد جوانتر با سرعت بیشتری در حال رشد است به طوری که تحقیقات نشان میدهند که این برآمدگیهای استخوانی در افراد بین ۱۸ تا ۳۰ ساله شایعتر است.

متخصصان دانشگاه سانشاین کوست در کویینزلند استرالیا تحقیقات دقیقی در مورد این پدیده به عمل آوردهاند. آنها استخوانهای جمجمه بیش از یک هزار نفر بین ۱۸ تا ۸۶ ساله را بررسی کردند.

دکتر شاهار، مولف اصلی این مطالعه با اشاره به این که طی ۱۰ سال اخیر از ۲۰ سال سابقه کار درمانی او، رشد این زائدههای استخوانی در پشت جمجمه افراد به طور فزایندهای رو به افزایش است، علت افزایش این پدیده را زمان بیشتری به ویژه میان جوانان اعلام کرده است که به نگاه کردن به سمت پایین میگذرانند.

این تغییرات با فشاری- که بر اعصاب محیطی این مناطق وارد میکند- می تواند باعث درد گردن در سنین بالاتر شود. این تغییرات اجتناب ناپذیر، محدود به زائدههای خارجی مغز نخواهد بود و کل سلول های مغزی را در بر خواهد گرفت و بسیاری از آنها ریزتر از آن است که بتوان با چشم مصلح دید ولی تغییرات ریز در مولکول ها و ژنها نسل آینده بشریت را با سرعت به سوی تغییر شکل ظاهری در مواجه با محیط خواهد برود.

به مقاله ای با نام چهره و مغز انسان های آینده چگونه خواهد بوددر همین کانال مراجعه شود

@drsalmanfatemi

🆔@neurosafari1
🌐www.neurosafari.com


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ادراک ما درک ارتعاشی است زبان شناسی مدرن در سطح سلعدم توقف تکامل در یک انداتنفس هوازی و میتوکندریتاریخ همه چیز را ثبت کردهنگاه انسان محدود به ادراپیوند سر آیا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سیزدهماولین دروغهزاران سال چشم های بینا ودرگیری مغزی در سندرم کوومغز انسان برای ایجاد تمدارتباط شگفت انگیز مغز انسلول عصبی شاهکار انطباق بیماری دویکتولید سلولهای جنسی از سلوجود قبل از ناظر هوشمندتشنج چیستنخاع ما تا پایین ستون فقرآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتیایندرالویتامین دی گنجینه ای بزرذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز حریص برای خون، کلید تاز کجا آمده ام و به کجا میسیلی محکم محیط زیست بر انباد غرور و سر پر از نخوت وتوسعه برخی شغل ها با هوش یاد بگیر فراموش کنیثبت امواج الکتریکی در عصچراروياها را به یاد نمی آآیا ما کالا هستیممنحنی که ارتباط بین معرفخطرات هوش مصنوعیاگر تلاش انسان امروز براواکسن کرونا از حقیقت تاترویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فربحثی درباره هوش و تفاوتهتکامل داروینی هنوز در حاکمردردفلج خواب چیستجهان پیوستههفت چیز که عملکرد مغز تو آیا انسان با مغز بزرگش اخمیدازولام در درمان تشنج دیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد تنشنبرای پیش بینی آینده مغز دنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر مشاهده بر واقعیت بکودکان میتوانند ناقل بی فرضیه ای جدید توضیح میدهجاودانگی مصنوعیهوش فوق العاده، هر فرد اسآیا راهی برای رفع کم آبی ماده ی تاریکداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از راه پیروزی در زندگی چیستاز تکامل تا مغز، از مغز تشگفت انگیز بودن کیهانبرخی توجهات در ببمار پارنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در قدم زدن و حرکت دید را تغیحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک بازی آغاز فصل سرما و دوباره تکمدل های ریز مغز مینی بریندخالت در ساختار ژنهاابزارهای بقا از نخستین هزمان واقعیت است یا توهماسرار آفرینش در موجشربت ضد خلطبزرگترین خطایی که مردم منوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر دوپامین و سروتونینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمقاومت به عوارض فشار خون حس چشایی و بویاییهوش مصنوعی به شناسایی کاالتهاب شریان تمپورالمرز بین انسان و حیوان کجادرمان های جدید میگرناحیای بینایی نسبی یک بیمزیرفون داروی ضد ام اسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبلندی در ذهن ما درک بلندیتقلید از روی طبیعتچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجمهیچ وقت خودت را محدود به درهای اسرارآمیز و پوشیدهانرژی تاریک که ما نمی تومعنی روزهمعادله ها فقط بخش خسته کنادغام میان گونه های مختلزبان شناسی نوین نیازمند بوزون هیگز جهان را از متلعدم درکتنفس بدون اکسیژنتازه های اسکیزوفرنی(جنونگاه از بیرون مجموعهپیوند سر، یکی از راه حلهامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت ششماولین سلول مصنوعیهستي مادي ای که ما کوچکتردرگیری اعصاب به علت میتومغز انسان برای شادمانی طارتباط غیرکلامی بین انساسلولهای ایمنی القا کنندهبیماری دیستروفی میوتونیتولترودینوراپامیل در بارداریتشنج و حرکات شبه تشنجی قانخستین تصویر از سیاهچالهآلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتی و یایا کوچک شدن مغزانسان الویروس مصنوعیذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز در تنهایی آسیب میبیناز آغاز خلقت تا نگاه انساسیگار عامل افزایش مرگ ومبار بزرگ ایستادن بر دو پاتوصیه های سازمان بهداشت یادگیری مهارت های جدید دجلوتر را دیدنچراروياها را به یاد نمی آآیا ما تنها موجودات زنده منشأ اطلاعات و آموخته ها دفاع در برابر تغییر ساختاگر خواهان پیروزی هستیواکسن کرونا ساخته شده تورویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی درباره هوش و تفاوتهتکامل داروینی هنوز در حاکمردرد ناشی از تنگی کانافلج دوطرفه عصب 6 چشمجهان پیوستههفت سین یادگاری از میراث آیا احتمال دارد رویا از آمکانیک کوانتومی بی معنی دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد سکه ایبرای اولین بار دانشمنداننقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکودکان خود را مشابه خود تفضای قلب منبع نبوغ استجایی خالی نیستهوش مصنوعی می تواند بر احآیاما مقهور قوانین فیزیکماده ی خالیداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از راه انسان شدن، راه رفتن واز تکامل تا مغز، از مغز تشگفت زده و حیران باشبرخی توصیه ها برای واکسینقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب گران و پرهزینه شد ولقدرت کنترل خودحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک بازی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمدیون خود ناموجوددر مانهای کمر دردابزارهای بقا ازنخستین همزمان پلانکاسرار بازسازی اندام هاشش مرحله تکامل چشمبزرگترین درد از درون است نوار مغز در فراموشی هاتاثیر دپاکین بر بیماری مگل زندگیمقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی در کامپیوترهاامیوتروفیک لترال اسکلرومرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان های جدید در بیماری احساس گذر سریعتر زمانزیرک ترین مردمعلم به ما کمک میکند تا موبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتقویت استخوان در گرو تغذنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاههیچ کاری نکردن به معنی چیدریای خداانرژی خلا ممکن استدرک فرد دیگر و رفتارهای اانسان قدیم در شبه جزیره عمعجزه ی علمادغام دو حیطه علوم مغز و زبان، نشان دهنده ی سخنگو بی نهایت در میان مرزهاعسل طبیعی موثر در کنترل بتنها مانع در زندگی موارد تازه های بیماری پارکینسونگاه از درون مجموعه با نگپیوندی که فراتر از امکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و هشتاوکرلیزوماب داروی جدید شهستی ما پس از شروعی چگال درختان اشعار زمینمغز انسان برای شادمانی طارتروز یا خوردگی و التهاسلولهای بنیادی مصنوعی دربیماری ضعف عضلات نزدیک بتومورها و التهاب مغزی عاورزش هوازی مرتب خیلی به قتشنج عدم توازن بین نورون نخستین روبات های زنده ی جآلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب عامل دسته بندی و حفطایا این جمله درست است کسیویرایش DNA جنین انسان، بررفتار اجتماعی انسان، حاصمغز را از روی امواج بشناساز انفجار بزرگ تا انفجار سیاهچاله های فضایی منابعبار سنین ابزار هوشمندی اتوصیه های غیر دارویی در سیادآوری خواب و رویاجمجمه انسان های اولیهنزاع بین جهل و علم رو به پآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنشاء کوانتومی هوشیاری ادقیق ترین تصاویر از مغز ااپی ژنتیکواکسن ایرانی کرونا تولیدروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای بحثی درباره هوش و تفاوتهتکامل داروینی هنوز در حاکمردرد و علل آنفناوری هوش مصنوعی نحوه خجهان پر از چیزهای اسرار آهم نوع خواری در میان پیشیآیا احتمال دارد رویا از آمکانیزمهای دفاعی در برابدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد عروقی میگرنبرای تمدن سازی، باید در بنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کودکان را برای راه آماده قفس ذهنجاذبههوش مصنوعی و کشف زبان هایآب زندگی است قسمت چهارمماده، چیزی بیش از یک خلا داروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از راه بی شکستاز روده تا مغزشگفتی های زنبور عسلبرخی درمان های Spinal Muscular Atنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک بازی افت فشار خون ناگهانی در ومدیریت اینترنت بر جنگدر محل کار ارزش خودت را بابزارهای بقای موجود زندهزمان به چه دلیل ایجاد میشاصل بازخوردششمین کنگره بین المللی سبسیاری از بیماری های جدینوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر داروهای ضد التهاب گلوئونمقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی در خدمت خلق وحامید نیکو داشته باش تا آنمزایای شکلات تلخ برای سلدرمان های رایج ام اساحساسات کاذبزیست، مرز افق رویداد هستعلم راهی برای اندیشیدن ابه قفس های سیاهت ننازتقویت سیستم ایمنیچگونه مولکول های دی ان ایگزیده ای از وبینار یا کنفمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و یهیچ کس مانند تو نگاه نمیکهیچ کس حقیقت را درون مغز درک نیازمند شناخت خویش اانسان ها می توانند میدان معجزه ی علم در کنترل کرونارتقا و تکامل سنت آفرینش زبان، وسیله شناسایی محیطبی عدالتی در توزیع واکسن عصب حقوق نورولووتنبیه چقدر موثر استتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نگاه حقیقی نگاه به درون اپیوستگی همه ی اجزای جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و دوايندگان چگونه خواهند دیدو هر کس تقوای خدا پیشه کندرد باسن و پا به دلیل کاهمغز انسان رو به کوچک تر شارزش حقیقی زبان قسمت اولسلسله مباحث هوش مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی اتومورهای ستون فقراتورزش هوازی ، بهترین تمریتشخیص ژنتیکی آتروفی های نرمش های مفید برای درد زاآملودیپین داروی ضد فشار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودآگاهی و هوشیاريایا ابزار هوشمندی یا مغز واقعیت فیزیکی، تابعی از رقیبی قدرتمند در برابر ممغز زنان جوانتر از مغز مراز بحث های کنونی در ویروسسیاهچاله ها، دارای پرتو بارداری بدون رحمتوصیه هایی در مصرف ماهیژن همه چیز نیستجنبه های موجی واقعیتنزاع بین علم و نادانی رو آیا همه جنایت ها نتیجه بیمهندسی ژنتیک در حال تلاش دلایلی که نشان میدهد ما بابتدایی که در ذهن دانشمنواکسن اسپایکوژنروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تساختن آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهتکامل زبانکمردرد با پوشیدن کفش منافیلمی بسیار جالب از تغییجهان دارای برنامههمه چیز در زمان کنونی استآیا برای تولید مثل همیشه ما انسانها چه اندازه نزددگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تسرعت فکر کردن چگونه استبرای خودآگاه بودن تو باینقش داروهاي مختلف معروف تاثیر نگاه انسان بر رفتاکوری گذرای ناشی از موبایقلب و عقلجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآب زندگی است قسمت اولمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسماز علم جز اندکی به شما داشاهکار قرنبرخی روش های تربیتی کودکنقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهقدرت عشقحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی افت هوشیاری به دنبال کاهمدارک ژنتیکی چگونه انساندر چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای بقای از نخستین زمان شگفت انگیزاصل علت و تاثیرصرع و درمان های آنبسیاری از بیماری های جدینوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر داروی ضد تشنج سدیم گمان میکنی جرمی کوچکی در ملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی در خدمت خلق وحامید درمان کرونا با همانمسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان های علامتی در ام اساخلاق و علوم اعصابزاوسکا درمان گوشرعلم ساختن برج های چرخانبه مغز خزندگان خودت اجازتلقین اطلاعات و حافظهچگونه مغز پیش انسان یا همگزارش یک مورد جالب لخته ومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و دحس و ادراک قسمت پنجاه و سهیچگاه از فشار و شکست نتردرک و احساسانسان یک کتابخانه استمعجزه در هر لحظه زندگیارتوکين تراپی روشی جديد سفر نامه سفر به بم و جنوب بیمار 101 ساله، مبتلا به سعضلانی که طی سخن گفتن چقدتو یک معجزه ایتبدیل سلولهای محافط به سنگاهی بر قدرت بینایی دراپیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و ششايا اراده آزاد توهم است یوفور و فراوانیدست آسمانمغز انسان رو به کوچکتر شدارزش حقیقی زبان قسمت دومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیهوش کردن در جراحی و بیمتوهم فضای خالیورزش و میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل نرمش های مفید در سرگیجهآموزش نوین زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودآگاهی و هوشیاريایا بیماری ام اس (مولتیپواقعیت چند سویهرموزی از نخستین تمدن بشرمغزهای کوچک بی احساساز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیاهچاله و تکینگی ابتدایبازگشت از آثار به سوی خداتوضیحی ساده در مورد هوش مژن همه چیز نیستجنسیت و تفاوت های بینایینزاع بین علم و جهل رو به پآیا هوش مصنوعی می تواند نمولتیپل اسکلروز در زنان دنیای شگفت انگیز کوانتومابزار هوش در حال ارتقا ازواکسن اسپایکوژن ضد کروناروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهبحثی درباره هوش و تفاوتهتکامل زبانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصفیزیک مولکولها و ذرات در جهان در حال نوسان و چرخشهمه ی سردردها بی خطر نیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در دما انسانها چه اندازه نزددانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز از مغز تسعی کن به حدی محدود نشویبرای زندگی سالم، یافتن تنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر نگاه انسان بر رفتاکی غایب شدی تا نیازمند دلقلب دروازه ی ارتباطجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآب زندگی است قسمت دوممباحث مهم حس و ادراکداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از راز تغییرازدواج های بین گونه ای، رشاهکار شش گوشبرخی سلولهای عصبی در تلاچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخلمس کوانتومیحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی افتخار انسانمروری بر تشنج و درمان هایدر هم تنیدگی مرزها و بی مابزارهای دفاعی و بقای موزندگی هوشمند در خارج از زاصل عدم قطعیت از کوانتوم ضررهای مصرف شکر و قند بر بعد از کرونانوبت کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکگنجینه ای به نام ویتامین ملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی درمانگر کامپیامیدوار باش حتی اگر همه چمسئول صیانت از عقیده کیسدرمان ژنتیکی برای نوآوریاخلاق پایه تکامل و فرهنگزبان مشترک ژنتیکی موجوداعلایم کمبود ویتامین E را به نقاش بنگرتلاش ها برای کشف منابع جدتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین گشایش دروازه جدیدی از طرمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و شهیپرپاراتیروئیدیسمدرک کنیم ما همه یکی هستیمانسان جدید از چه زمانی پامغز فکر میکند مرگ برای دیارتباط میکروب روده و پارسفر به مریخ در 39 روزبیماری های مغز و اعصاب و غیرقابل دیدن کردن مادهتو یک جهان در مغز خودت هستداوم مهم است نه سرعتنگاهی بر توانایی اجزاي بپیشینیان انسان از هفت میمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک سی و هفتمايا اراده آزاد توهم است یوقت نهيب هاي غير علمي گذشدستورالعمل مرکز کنترل بیمغز ایندگان چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سومسم زنبور ، کلیدی برای واربیهوشی در بیماران دچار اتوهم فضای خالی یا توهم فضورزش بهترین درمان بیش فعتصویربرداری فضاپیمای آمنرمشهای مهم برای تقویت عآمارهای ارائه شده در سطح منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودروهای هیدروژنیایا بدون زبان میتوانیم تواقعیت چیسترمز و رازهای ارتباط غیر کمغزتان را در جوانی سیم کشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیاهچاله ی تولید کنندهبازگشت به ریشه های تکاملتیوتیکسن داروی ضد جنونژن هوش و ساختارهای حیاتی جنسیت و تفاوت های بینایینسبت ها در کیهانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمواد کوانتومی جدید، ممکندندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانواکسن دیگر کرونا ساخته شروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تساختار شبکه های مغزی ثاببحثی درباره احساسات متفاتکامل زبان انسان از پیشیکنگره بین المللی سردرد دفیزیک و هوشیاریجهان شگفت انگیزهمیشه اطمینان تو بر خدا بآیا تکامل و تغییرات ژنتیما اکنون میدانیم فضا خالدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تشلیک فراموشیبرخی ملاحظات در تشنج های نقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر ویتامین دی بر بیماکیهان خود را طراحی میکندقلب روباتیکجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی الفاگوآب زندگی است قسمت سوممجموعه های پر سلولی بدن مداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیاساس انسان اندیشه و باور شاید درست نباشدبرخی سيناپسها طی تکامل و چند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهلوب فرونتال یا پیشانی مغحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی افراد آغاز حرکت خودشان رمرکز هوشیاری، روح یا بدن در هم تنیدگی کوانتومیابعاد اضافه ی کیهانزندگی بی دوداصول انجام برخی نرمش ها دضررهای شکر بر سلامت مغزبعد از کرونانور درونتاثیر درجه حرارت بر عملکگویید نوزده و ایمنی ساکتممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحامیدی تازه در درمان سرطامسئولیت جدیداختلال خواب فرد را مستعد زبان چهار حرفی حیات زمینعلایم کمبود ویتامین E را به نقاش بنگرتلاش هایی در بیماران قطع تاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هوشیاری خود را توسپمبرولیزوماب در بیماری چپنج اکتشاف شگفت آور در مومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و چههاوکينگ پیش از مرگش رسالدرک احساسات و تفکرات دیگانسان خطرناکترین موجودمغز قلبارتباط ماده و انرژیسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری وسواسمقالاتتو پیچیده ترین تکنولوژی تداخل مرزها و صفات با بینچالش هوشیاری و اینکه چرا پیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت پنجاه و ای نعمت من در زندگیموقتی فهمیدی خطا کردی برگدغدغه نتیجه ی نادانی استمغز ابزار بقای برتر مادیارزش خود را چگونه میشناسسماگلوتید داروی کاهش دهنبیوگرافیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ورزش در کمر دردتصادف یا قوانین ناشناختهچرا مغز انسان سه هزار سالآن چیزی که ما جریان زمان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخورشید مصنوعیایا تکامل هدفمند استواقعیت چیسترمز بقای جهش ژنتیکیمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکنیکی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانبازخورد یا فیدبکتکنولوژی جدید که سلول هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهل مقدسنسبت طلایی، نشانه ای به سآیا هوش ارثی دریافتی از پموجود بی مغزی که می توانددو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانواکسن دیگری ضد کرونا از دروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزابحثی درباره احساساتی غیرنقش هورمون های تیروئید دتکامل ساختار رگهای مغزی کنگره بین المللی سردرد دفیزیکدانان ماشینی برای تجهانی که نه با یک رخداد و همیشه عسل با موم بخوریمآیا جنین انسان، هوشمندی ما از اینجا نخواهیم رفتدانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تشلیک فراموشیبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقش روزه داری در سالم و جتاثیر ویروس کرونا بر مغز کیهانِ هوشیارِ در حال یاقلب را نشکنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک های بآب، زندگی است(قسمت پنجم)محل درک احساسات روحانیداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز باستفاده از مغز، وزن را کمشب سیاه سحر شودبرداشت مغز ما از گذر زمانچند روش ساده برای موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجلوتیراستامحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش قدرت ادراکات و حسمرکز حافظه کجاستدر هم تنیدگی کوانتومی و پاتفاق و تصادفزندگی در جمع مواردی را براصول توسعه ی یک ذهن کاملطلای سیاهبعد از کرونا دلخوشی بیهونورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشه بیماری اتوزومال رسسمن کسی در ناکسی دریافتم حس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیامگا سه عامل مهم سلامتمسئولیت در برابر محیط زیاختلال در شناسایی حروف و زبان و کلمه حتی برای کسانعلت خواب آلودگی بعد از خوبه هلال بنگرتلاشی برای درمان قطع نخاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه واکسن کرونا را توزچگونه آن شکری که می خوریمپوست ساعتی مستقل از مغز دمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و یکهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرک تصویر و زبان های مخلتانسان عامل توقف رشد مغزمغز ما کوچکتر از نیم نقطهارتباط متقابل با همه ی حیسفر دشوار اکتشافبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر ویتامین دی بر بیماتو افق رویداد جهان هستیتروس جریان انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا پیشرفت در عقل است یا ظواهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت بیست و پای آنکه نامش درمان و یادشوقتی تو از یاد گرفتن باز ذهن ما از در هم شکستن منبمغز ابزار برتر بقااز نخستین همانند سازها تسندرم کووید طولانیبیوگرافیتوهم چیستوزن حقیقی معرفت و شناختتظاهر خوابیده ی مادهچرا مغزهای ما ارتقا یافت آنچه واقعیت تصور میکنیم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخوشبختی دور از رنج های مایجاد احساساتواقعیت های متفاوترمز جهاننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز و از مغز سیاره ابلهانبازسازي مغز و نخاع چالشی تکنولوژی جدید که سلول هاژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهان فراکتالنشانه های گذشته در کیهان آیا هوش سریعی که بدون احسموجودات مقهور ژنها هستنددو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلبخش فراموش شده ی حافظهنقش هورمون زنانه استروژنتکامل شناخت انسان با کشفکنترل همجوشی هسته ای با هفاصله ها در مکانیک کوانتجهانی که از یک منبع، تغذیهمراهی نوعی سردرد میگرنیآیا جهان ذهن و افکار ما مما اشیا را آنطور که هستنددانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز- از مغز شنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی نکات از گاید لاین پرنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر ژنها بر اختلالات خکیست کلوئید بطن سومقیچی ژنتیکیجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک های بآثار باستانی تمدن های قدمحل درک احساسات روحانی دداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراستفاده از هوش مصنوعی در شبیه سازی میلیون ها جهان بررسي علل احتمالي تغيير چندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش مرگ و میر سندرم کومرکز حافظه کجاستدر هم تنیدگی کوانتومی و داتوبان اطلاعات و پلِ بینزندگی در سیاهچالهاصول سلامت کمرطوفان فقر و گرسنگی و بی سبعد از کرونا دلخوشی بیهونورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشت خواری یا گیاه خواریمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت چهل و دومهوش احساسیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمستند جهان متصلاختلال در شناسایی حروف و زبان و بیان نتیجه ساختماعماد الدین نسیمی قربانی به کدامین گناه کشته شدندتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر رو ح و روان بر جسمچگونه انتظارات بر ادراک پوشاندن خود از نورمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت بیست و دوهدف یکسان، در مسیرهای متدرک حقیقت نردبان و مسیری انسانیت در هم تنیده و متصمغز مادران و کودکان در زمارتباط چاقی و کاهش قدرت بسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری آلزایمر، استیل کوصفحه اصلیتو انسانی و انسان، شایستتری فلوپرازینچالش هوشیاری و اینکه چرا پیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک- قسمت شصت و چهایمپلانت مغزی کمک میکند ویتنام نوعی کرونا ویروس ذهن چند جانبه نیازمند نگمغز از بسیاری حقایق می گراز نخستین همانند سازها تسندرم گیلن باره به دنبال بیان ژن های اسکیزوفرنی دتوهم وجودوزوز گوشتظاهری از ماده است که بیدچرا ویروس کرونای دلتا واآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخانواده پایدارایرادهای موجود در خلقت بواقعیت و مجازرمز جهان خاصیت فراکتالنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانبحتی علمی درباره تمایل بتکینگیژنها ، مغز و ارادهجهان ما میتواند به اندازنشانه های پروردگار در جهآیا هشیاری کوانتومی وجودموسیقی هنر مایع استدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتبخش های تنظیمی ژنومنقش ویتامین K در ترمیم استکامل، نتیجه ی برنامه ریکنترل جاذبهفرگشت و تکامل تصادفی محض جهانی در ذهنهندسه ی پایه ایآیا جهش های ژنتیکی، ویروما به جهان های متفاوت خوددانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز- از مغز شناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی نرمش ها برای زانونقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش مرگ و میر ناشی از ابقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی آرامش(سکوت) stillness و تکاپومحدودیت چقدر موثر استداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از رساناها و ابر رساناها و عاستفاده از انرژی خلاشبیه سازی سیستم های کوانبررسی و اپروچ جدید بر بیمنه جنگ و نه خونریزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هالیس دگرامفتامین یا ویاسحمایت از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک تا کمافزایش سرعت پیشرفت علوم مرکز خنده در کجای مغز استدر یک فراکتال هر نقطه مرکاتوسوکسیمایدزندگی زمینی امروز بیش از اضطراب و ترستفکر خلا ق در برابر توهم نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و سومهوش احساسیدرمان تومورهای مغزی با اانفجار و توقف تکاملی نشامشکلات نخاعیاختلالات مخچهزبان و بیان، در سایه پیشرعوامل موثر در پیدایش زبابه امید روزهای بهترتلاشی جدید در درمان ام استاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه به سطح بالایی از هوپیموزایدمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت بیست و سوهدف از تکامل مغزدرک دیگرانانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز چون ابزار هوش است دلیارتباط هوش ساختار مغز و ژسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری الزایمرسوالات پزشکیتو با همه چیز در پیوندیتری فلوپرازینچالش هوشیاری و اینکه چرا پاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحساسیت روانی متفاوتایمپلانت نخاعی میتواند دویتامین E برای فعالیت صحذهن هوشیار در پس ماده ی ممغز به تنهایی برای فرهنگ از نخستین همانند سازها تسندرم پیریفورمیسبیان حقیقتتوهم بی خدایییک پیام منفرد نورون مغزی تعداد کلی ذهن ها در جهان چرا پس از بیدار شدن از خوآنها نمیخواهند دیگران رامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخارق العاده و استثنایی باکسی توسین و تکامل پیش اواقعیت خلا و وجود و درک مرنگ کردن، حقیقت نیستنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز بحث درباره پیدایش و منشا تکامل مادی تا ابزار هوشمژنهای مشترک بین انسان و وجهان مادی، تجلی فضا در ذهنظام مثبت زندگیآیا واکنش های یاد گرفته ومیهمانهای ناخوانده عامل دو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تسختی ها رفتنی استبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش ژنتیک در درمان اختلاتأثیر نگاه انسان بر رفتاکندر در بیماریهای التهابفراموش کارها باهوش تر هسجهش های ژنتیکی مفید در ساهندسه ی رایج کیهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجما با کمک مغز خود مختاريمدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز- از مغزتشناخت درون، شناخت بیرون؛برخی نرمش های گردننقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر کپسول نوروهرب بر نکاهش التهاب ناشی از بیماقانون مندی نقشه ژنتیکی مجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی آزمون تجربی، راهی برای رمحدودیت های حافظه و حافظداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از رشته نوروایمونولوژی و نقاستفاده از سلول های بنیاشبکه های مصنوعی مغز به دربررسی ژنها در تشخیص بیماچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اوللا اکراه فی الدینحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی از عروسک تا کمافسردگی و اضطراب در بیمامرگ چیستدر کمتر از چند ماه سوش جداثر مضر مصرف طولانی مدت رزندگی زودگذراطلاع رسانی اینترنتیتفاوت مغز انسان و میمون هنوروز یا روز پایانیتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نهمهوش در طبیعتدرمان تشنجانواع سکته های مغزیمشکلات بین دو همسر و برخیاختلالات حرکتی در انسانزبان و تکلم برخی بیماریهعوامل ایجاد لغت انسانی و به بالا بر ستارگان نگاه کتمایل زیاد به خوردن بستنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه باغبانی باعث کاهش پیموزایدمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت بیستمهدف از خلقت رسیدن به ابزادرک درست از خود و هوشیاریاولین مورد PML به دنبال تکمغز چگونه صداها را فیلتر ارتباط پیوسته ی جهانسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه آلزایمر و پیامهای کاربرانتو با باورهایت کنترل میشترکیب حیوان و انسانچالش دیدگاه های سنتی در بپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخفاش با شیوع همه گیری جدیاین پیوند نه با مغز بلکه ویتامین E در چه مواد غذایذهن تو همیشه به چیزی اعتقمغز برای فراموشی بیشتر کاز نخستین همانند سازها تسندرم پس از ضربه به سربیست تمرین ساده برای جلوتوهم جدایی و توهم علمیک پیشنهاد خوب برای آسان تغییر الگوی رشد مغزی با زچرا بیماری های تخریبی مغآنان که در قله اند هرگز خمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخبر مهم تلسکوپ هابلاگر فقط مردم میفهمیدند کوالزارتان داروی ضد فشار روی و منیزیم در تقویت استنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل مداومژنهای هوش ، کدامندجهان مرئی و نامرئینظریه ی تکامل در درمان بیآیا یک، وجود داردمیوتونیک دیستروفیدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تسرنوشتبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش گرمایش آب و هوا در همتئوری تکامل امروز در درمکوچ از محیط نامناسبفراموشی همیشه هم بد نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفهندسه بنیادینآیا خداباوری محصول تکاملما بخشی از این جهان مرتبطدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز، از مغز شناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی یونها و مولکول های منقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کپسول نوروهرب بر تکاهش حافظه هرچند فرایندیقانون جنگلحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی آزمون ذهنی گربه ی شرودینمخچه فراتر از حفظ تعادلداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از رشد مغز فرایندی پیچیده ااستفاده از سلول های بنیاشباهت مغز و کیهانبررسی بیماری التهابی رودنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)لایو دوم دکتر سید سلمان فحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کماقلیت خلاقمرگ و میر پنهاندر آسمان هدیه های نادیدناثرات فشار روحی شدیدزندگی، مدیریت انرژیطوفان زیباییاطلاعات حسی ما از جهان، چتفاوت ها و تمایزها کلید بنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی بیشتر در زناندرمان جدید ALSانگشت ماشه ایمشکلات روانپزشکی پس از ساختلالات صحبت کردن در انزبان و شناخت حقیقت قسمت چعواملی که برای ظهور لغت ابه خودت مغرور نشوتمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه تکامل مغزهای کنونیپیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دهمهر چیز با هر چیز دیگر در تدرک عمیق در حیواناتاولین مورد پیوند سر در انمغز ناتوان از توجیه پیداارتباط انسانی، محدود به سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه ام اس مولتسایتهای دیگرتو جهانی هستی که خودش را واکسن سرطانترازودونچاالش ها در تعیین منبع هوپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از مطالب همایش ماین اندوه چیستویتامین کاذهن خود را مشغول هماهنگیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از نشانه ها و آثار درک شدسندرم سردرد به دلیل افت فبیش از نیمی از موارد انتقتوهمات و شناخت حقیقتیک آلل ژنتیکی که از نئاندتغییر زودتر اتصالات مغزیچرا حیوانات سخن نمی گوینآنزیم تولید انرژی در سلومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخدا موجود استاگر میدانی مصیبت بزرگتر واکنش های ناخودآگاه و تقرویا و خبر از آیندهنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی جالب درباره محدودیتتکامل چشمژنهای حاکم بر انسان و انسجهان هوشیارنظریه ی تکامل در درمان بیآیا کیهان می تواند یک شبیمیگرن و پروتئین مرتبط با دورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تسریعترین کامپیوتر موجودبخش دیگری در وجود انسان هنقش پیش زمینه ها و اراده تئوری تکامل در پیشگیری و کوچک شدن مغز از نئاندرتافرایند پیچیده ی خونرسانیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهندسه در پایه ی همه ی واکآیا دلفین ها می تواند از ما تحت کنترل ژنها هستیم یدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز، از مغز شناسایی سلول های ایمنی ابرخی اثرات مضر ویتامین دنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاهش دوپامین عامل بیماریقانون جنگلحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک بازی آزمون ذهنی گربه شرودینگرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از رشد مغز علت تمایل انسان باستفاده از سلول های بنیاشباهت مغز با کیهان مادیبررسی سیستم تعادلی بدن انهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر گیاهخواری بر رشد و کریستال زمان(قسمت سوم)لبخند بزن شاید صبح فردا زحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کمالکترومغناطیس شنوایی و همرگ و میر بسیار بالای ناشدر آستانه ی موج پنجم کوویاثرات مفید قهوهزونیسومایدطی یکصد هزار سال اخیر هرچاطلاعاتی عمومی در مورد متفاوت های بین زن و مرد فقنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نوزدهمهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان جدید میگرن با انتی انگشت نگاری مغز نشان میدمشکلات روانپزشکی در عقب اختلالات عضلانی ژنتیکزبان و شناخت حقیقت قسمت اعوارض ازدواج و بچه دار شدبه دنبال رستگاری باشبه زودی شبکه مغزی به جای تمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر رژیم گیاهخواری بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل پیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دوازدهمهر حرکت خمیده می شود و هر درگیری قلب در بیماری ویرمغز و سیر تکامل ان دلیلی ارتباط از بالا به پایین مسفری به آغاز کیهانبیماری اسپینال ماسکولار تو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن سرطانتراشه ی بیولوژِیکناتوانی از درمان برخی ویپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از درمان های جدیاین ایده که ذرات سیاهچالویتامین کا و استخوانذهن سالممغز بزرگ چالش است یا منفعاز نظر علم اعصاب یا نرووسسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیشتر کمردردها نیازی به توپیراماتیک جهش ممکن است ذهن انسانتغییر عمودی سر انسان از پچرا حجم مغز گونه انسان درآیندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نیروی مغناطیس نباشد واکنش به حس جدیدرویا بخشی حقیقی از زندگی نقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستیبحثی در مورد نقش ویتامين تکامل و ارتقای نگاه تا عمکل اقیانوس در یک ذرهجهان یکپارچهنظریه ی ریسمانآیا گذشته، امروز وآینده میگرن سردردی ژنتیکی که بديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تسرگیجه از شایعترین اختلابرنامه و ساختار پیچیده منقش آتش در رسیدن انسان بهتئوری جدید، ویران کردن گکوچکترین چیز یک معجزه اسفرایند تکامل و دشواری هاجهشهای مفید و ذکاوتی که دهندسه زبانِ زمان استآیا دلفین ها میتوانند بامانند آب باشدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز، از مغز شواهدی از نوع جدیدی از حابرخی اختلالات عصبی مثانهنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها قانونمندی و محدودیت عالمحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک بازی آسيب میکروواسکولاریا آسمخچه ابزاري که وظیفه آن فداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از زمین در برابر عظمت کیهاناستیفن هاوکینگ در مورد هشباهت کیهان و مغزبررسی علل کمر درد در میاننهایت در بی نهایتتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف مکانیسم عصبی خوانش پلرزش ناشی از اسیب به عصبحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمالکتروتاکسی(گرایش و حرکمرگ انتقال است یا نابود شدر درمان بیماری مولتیپل اثرات مضر ماری جوانازونا به وسیله ویروس ابله ظهور امواج مغزی در مغز مصاطلاعاتی عمومی در مورد متفاوت های تکاملی در مغز ونیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفتمهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان جدید کنترل مولتیپلاندوهگین نباش اگر درب یا مشاهده گر جدای از شیء مشااختراع جدید اینترنت کوانزبان و شناخت حقیقت قسمت دعید نوروز مبارکعامل کلیدی در کنترل کارآبه زیر پای خود نگاه نکن بتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر عصاره تغلیظ شده گیچگونه جمعیت های بزرگ شکل پیوند قلب خوک، به فرد دچامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سومهرچیز با یک تاب تبدیل به درگیری مغز در بیماری کویمغز کوانتومیارتباط بین هوش طبیعی و هوسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری اضطراب عمومیتولید مثل اولین ربات های واکسنی با تاثیر دوگانه اتربیت کودکان وظیفه ای مهناتوانی در شناسایی چهره پرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخم شدن فضا-زماناینکه به خاطرخودت زندگی ویتامین کا در سبزیجاتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمغز بزرگ چالشهای پیش رواز نظر علم اعصاب اراده آزسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا هوش مصنوعی خودکار روبتوانایی مغز و دیگر اجزای یک رژیم غذایی جدید، می توتغییرات منطقه بویایی مغزچرا خشونت و تعصبآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری در کجاست؟ قخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نعمت فراموشی نبود بسواکسن های شرکت فایزر آمررویا تخیل یا واقعیتنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیبحثی در مورد نقش کلسیم و تکامل ابزار هوش ، راه پر کلمات بلند نه صدای بلندفلج نخاعی با الکترودهای جهان یکپارچهنظریه تکامل در درمان بیمآیا پیدایش مغز از روی تصامیگرن شدید قابل درمان اسدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تسربازان ما محققا غلبه می برنامه ی مسلط ژنها در اختنقش انتخاب از طرف محیط، نتا 20 سال آینده مغز شما به کووید نوزده و خطر بیماری فرایند حذف برخی اجزای مغجواب دانشمند سوال کننده هنر حفظ گرهآیا دست مصنوعی به زودی قاماه رجبدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز شواهدی از دنیسوان(شبه نئبرخی اصول سلامت کمرنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کتامین در درمان پاکایروپاکتیک چیستقارچ بی مغز در خدمت موجودحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک بازی آسیب ها ناشی از آلودگی هومدل همه جانبه نگر ژنرالیداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از زمین زیر خلیج فارس تمدنی استیفن هاوکینگ در تفسیر شباهت زیاد بین سلول هاي عبزرگ فکر کنچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر احتمالی عصاره تغلیکشف مکانیسمی پیچیده در بلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک تا کمالگو و عادت را بشکن و در امرگ تصادفیدر سال حدود 7 میلیون نفر اجزای پر سلولی بدن انسان زیباترین چیز در پیر شدنعقل مجادله گراعتماد به خودتفاوت های زبانی سرمنشا تنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفدهمهوشمندی کیهاندرمان جدید سرطاناندام حسی، درک از بخش هایمشاهده آینده از روی مشاهادامه بحث تکامل چشمزبان و شناخت حقیقت قسمت سعادت کردن به نعمتبوزون هیگز چیستتمساح حد واسط میان مغز کوتاریکی من و تو و گرد و غباچگونه حافظه را قویتر کنیپیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و هشتماولین هیبرید بین انسان و هزینه ای که برای اندیشیددرگیری مغز در بیماران مبمغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط شگفت مغز انسان و فسلول های بنیادی منابع و ابیماری بیش فعالیتولید یا دریافت علمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغترجمه ای ابتدایی از اسرانادانی در قرن بیست و یکم،پرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخونریزی مغز در سندرم کوواینکه خانواده ات سالم باویتامین بی 12 در درمان دردذره ی معین یا ابری از الکمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز نظر علم اعصاب اراده آزسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا تعمق در اسرار ابدیت و توازن مهمتر از فعالیت زییکی از علل محدودیت مغز امتغییرات آب و هوایی که به چرا در مغز انسان، فرورفتآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخطای ادراک کارمااگر نعمت فراموشی نبود بسواکسن کووید 19 چیزهایی که رویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری بحثی در مورد حقیقت فضا و تکامل جریان همیشگی خلقتکلام و زبان، گنجینه ای بسفلج بل، فلجی ترسناک که آنجهان کنونی و مغز بزرگترینظریه تکامل در درمان بیمآیا آگاهی پس از مرگ از بیمیدان مغناطيسي زمین بشر دین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرن در کودکانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش اتصالات بین سلولهای تا بحر یفعل ما یشاکودک هشت ساله لازم است آدفراتر از دیوارهای باورجوسازی مدرنهنر رها شدن از وابستگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاماپروتیلیندانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز، از مغز شکل های متفاوت پروتئین هبرخی بیماری ها که در آن بنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وکار با یگانگی و یکپارچگیقبل از آغازحقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک بازی آشنا پنداریمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از زمان چیستاستخوان های کشف شده، ممکشباهت زیاد بین سلول هاي عبزرگ شدن مغز محدود به دورچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر ترکیبات استاتین (سکشف ارتباط جدیدی از ارتبلزوم سازگاری قانون مجازاحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک تا کمالگوی بنیادین و هوشیاریمراحل ارتقای پله پله کیهدرمان های اسرار آمیز در آاجزایی ناشناخته در شکل گزیباترین چیز در افزایش سعقلانیت بدون تغییراعداد بینهایت در دنیای متفاوتهای جنسیتی راهی براچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هجدهمهوشیاری کوانتومیدرمان سرطان با امواج صوتانرژی بی پایان در درون هرمطالبی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییزبان جانسوززبان ریشه هایی شناختی اسعارضه جدید ویروس کرونا ستنفس هوازی و میتوکندریتاریکی خواهد ترسیدنگاه محدود و تک جانبه، مشپیوند اندام از حیوانات بمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و ششماولین تصویر در تاریخ از سهزینه سنگین انسان در ازادرگیری مغزی در سندرم کوومغز انسان ایا طبیعتا تماارتباط شگفت انگیز مغز انسلول های بدن تو پیر نیستنبیماری تی تی پیتولید پاک و فراوان انرژیوبینار اساتید نورولوژی دتسلیم شدن از نورون شروع منبرو و انرژی مداومپرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواندن ، یکی از شستشو دهناینترنت بدون فیلتر ماهواویتامین بی هفدهذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز بزرگترین مصرف کننده از واقعیت امروز تا حقیقتسودمندی موجودات ابزی بر باهوش ترین و با کیفیت تریتوسعه هوش مصنوعی قادر اسیافته های نوین علوم پرده تغییرات تکاملی سر انسان چرا ذرات بنیادی معمولاً آیا ممکن است موش کور بی ممنبع خواب و رویاخطر آلودگی هوااگر با مطالعه فیزیک کوانواکسن کرونا و گشودن پنجررویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایبحثی در مورد عملکرد لوب فتکامل داروینی هنوز در حاکلرال هیدرات برای خوابانفلج خوابجهان کاملی در اطراف ما پرنظریه تکامل در درمان بیمآیا امکان بازسازی اندامهمیدان های مغناطیسی قابل دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد و علتهای آنبرین نت به جای اینترنتنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر فکر بر سلامتکودک ایرانی که هوش او از فرد حساس از نظر عاطفی و بجامعه ی آسمانیهوموارکتوس ها ممکن است دآیا رژیم غذایی گیاهی سلاماجرای جهل مقدسدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت راز تکامل تا مغز از مغز تا شکل پنجم مادهبرخی بیماری های خاص که بدنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانوقبل از انفجار بزرگحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک بازی آشنا پنداریمدل هولوگرافیک تعمیم یافداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای پیشرفته ارتباط زمان و مکان، ابعاد کیهان استروژن مانند سپر زنان دشرکت نورالینک ویدیویی ازبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر حرکات چشم بر امواج کشف جمجمه ای درکوه ایرهولزوم سازگاری قانون مجازاحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیالگوبرداری از طبیعتمرز مرگ و زندگی کجاستدرمان های بیماری آلزایمراحیای بینایی نسبی یک بیمزیر فشار کووید چه باید کرعلم و ادراک فقط مشاهده ی بقای حقیقی در دور ماندن اتقلید مرحله ای نسبتا پیشچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمانهای بیماری پارکینسانرژی تاریکمطالعه ای بیان میکند اهدادب برخورد با دیگران