دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اینکه خانواده ات سالم باشند و کسی از آنها بیماریش مثبت نباشد، مثبت ترین چیز در ز

داستان آندرو پولسیفر نقطه به نقطه:
اینکه خانواده ات سالم باشند و کسی از آنها بیماریش مثبت نباشد، مثبت ترین چیز در زندگی است!
آندرو از زمان تولد به ویروس نقص ایمنی انسانی مبتلا شد
به دلیل بیماری ایدز، از کودکی خویشاوندانش او را رها کردند
زیرا تنها پسر مبتلا در خانواده اش بود
عاشق شد و با دختری که عاشقش شده بود صادق ماند
ازدواج کردند و همسرش یاور او بود و او را به خاطر بیماریش سرزنش نکرد و به خاطراینکه بیمار است از او نترسید. بیماری عیب نیست و بیمار، ترسناک نیست.
سه کودک پیدا کردند همه آنها سالم هستند و ویروسی در بدن خود ندارند
همسرش دچار این عفونت نشد
چگونه چنین چیزی ممکن است؟ خیلی ساده!
علم چنین کرده است. آندرو داروهایی را می گیرد که تعداد ویروس ها را در بدنش کاهش میدهد و به او امکان ازدواج و تولید مثل میدهد بدون آنکه خطری برای انتقال ویروس در کودکانش داشته باشد. میزان ویروسها دربدن او قابل کشف نیست.
علم به آندرو امید به زندگی و کودکانی سالم را داده است..
ابتلا به این ویروس و دیگر ویروس ها عیب نیست؛ عیب، تفاوتی است که جامعه بر بیماران میدهد.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزارهای بقا ازنخستین همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشفراموش کارها باهوش تر هسژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسمرز بین انسان و حیوان کجاآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذببیماری اضطراب عمومیتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاقبل از انفجار بزرگکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرمغز فکر میکند مرگ برای دیامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش باهوش ترین و با کیفیت تریتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهممقابله با کرونا با علم اسکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز ابزار بقای برتر مادیانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتممنابع انرژی از نفت و گاز روبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستنقش قهوه در سلامتیاینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریاضیات یک حس جدید استنقش تیروئید در تکامل مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع خواب و رویاپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغما انسانها چه اندازه نزدآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجودانورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتبامخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهبه مغز خزندگان خودت اجازتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در سافراموشی همیشه هم بد نیستژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریمزایای شکلات تلخ برای سلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصاببیماری بیش فعالیتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاقدم زدن و حرکت دید را تغیکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویمغز قلبامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری ارتوکين تراپی روشی جديد بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمملاحظه های اخلاقی دربارهکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصمغز ابزار برتر بقاانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششممنابع انرژی از نفت و گاز روح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کدنقش مهاجرت در توسعه نسل ااینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تاینقش حفاظتی مولکول جدید داگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتمنحنی که ارتباط بین معرفپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نقنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی ما اکنون میدانیم فضا خالآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمیننوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا جنین انسان، هوشمندی مدل همه جانبه نگر ژنرالیآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین به بالا بر ستارگان نگاه کتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادففرایند پیچیده ی خونرسانیکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلمسیر دشوار تکامل و ارتقاآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری تی تی پیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بقدرت انسان در نگاه به ابعکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایارتباط میکروب روده و پاربار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمملاحظات بیهوشی قبل از جرکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ممغز از بسیاری حقایق می گراولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهممنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدینقش میدان مغناطیسی زمین اینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایدریشه های مشترک حیاتنقش حیاتی تلومر دی ان آ داپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و منشأ اطلاعات و آموخته ها پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده انقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیما با کمک مغز خود مختاريمآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کساننوروز یا روز پایانیابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بدر چه مرحله ای از خواب ، رمدل های ریز مغز مینی برینآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای موبه خودت مغرور نشوتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرایند تکامل و دشواری هاکمردرددرمان تومورهای مغزی با امسئول صیانت از عقیده کیسآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد بیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنلمس کوانتومیکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کوومغز مادران و کودکان در زمامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط ماده و انرژیبارداری بدون رحمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمممانتین یا آلزیکسا یا ابکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشرمغز به تنهایی برای فرهنگ اولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششممنابع بی نهایت انرژی در دروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای نقش محیط زندگی و مهاجرت دایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم نقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب مهندسی ژنتیک در حال تلاش آلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختمانوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی ممدیریت اینترنت بر جنگآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب اتفاق و تصادفبه زودی شبکه مغزی به جای توانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دفرایند حذف برخی اجزای مغکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجمسئولیت جدیدآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزلوب فرونتال یا پیشانی مغکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کوومغز چون ابزار هوش است دلیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهممنابع انرژي پاک سرچشمه حکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کمغز برای فراموشی بیشتر کاولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتممناطق خاصی از مغز در جستجروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای نقش نگاه از پایین یا نگاهایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم نقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(مولتیپل اسکلروز در زنان آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسماه رجبآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زیر پای خود نگاه نکن بتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده فرد حساس از نظر عاطفی و بکمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی مستند جهان متصلآغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتلوتیراستامکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتومغز چگونه صداها را فیلتر انفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهممنابع انرژی از نفت و گاز کشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و نقش نظام غذایی در تکامل مایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابینقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدمواد کوانتومی جدید، ممکنآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهمچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیماپروتیلینآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهنیکولا تسلاابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان فلج نخاعی با الکترودهای فلج بل، فلجی ترسناک که آنیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دمروری بر تشنج و درمان هایآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدبوزون هیگز چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریفرضیه ای جدید توضیح میدهکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلمشکلات نخاعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینمغز ناتوان از توجیه پیداانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتممنابع انرژی از نفت و گاز کشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استمغز بزرگ چالش است یا منفعاولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استنقش نظریه تکامل در شناساایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریموجود بی مغزی که می تواندآن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزچند جهانیابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وماجرای جهل مقدسآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصجمجمه انسان های اولیهفلج خوابیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و ااثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز جهان را از متلتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استقلب و عقلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسمشکلات بین دو همسر و برخیافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست لیس دگرامفتامین یا ویاسکاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهمغز و سیر تکامل ان دلیلی انگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجممنابع انرژی از نفت و گاز کشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهمغز بزرگ چالشهای پیش رواوکرلیزوماب داروی جدید ششناسایی سلول های ایمنی ااز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به نقش هورمون های تیروئید دایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابینقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریموجودات مقهور ژنها هستندآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلماده ی تاریکآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بیناییفلج خواب چیستیافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویمرکز حافظه کجاستآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدبی نهایت در میان مرزهاتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های قیچی ژنتیکیکنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهمشکلات روانپزشکی پس از سافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات صحبت کردن در انبیهوشی در بیماران دچار اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست لا اکراه فی الدینکاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیمغز آیندگان چگونه است ؟انگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتارتباط از بالا به پایین مبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهمنابع انرژی از نفت و گاز کشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز بزرگ و فعال یا مغز کوايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حااز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت روش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشنقش هورمون زنانه استروژنایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییمیهمانهای ناخوانده عامل آنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از چه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدماده ی خالیآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو یک جهان در مغز خودت هستو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بیناییفلج دوطرفه عصب 6 چشمیادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل مرکز حافظه کجاستآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید قهوهبی عدالتی در توزیع واکسن توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای امشکلات روانپزشکی در عقب افزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستلایو دوم دکتر سید سلمان فکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منبمغز انسان ایا طبیعتا تمااندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکمنابع انرژی از نفت و گاز گل زندگیمغز بزرگترین مصرف کننده ايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفنقش ویتامین K در ترمیم اسایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتمیگرن سردردی ژنتیکی که بآینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسفناوری هوش مصنوعی نحوه خیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر مرکز خنده در کجای مغز استآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های قانون مندی نقشه ژنتیکی مکنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش امشاهده گر جدای از شیء مشاافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهاناختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییلبخند بزن شاید صبح فردا زکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگمغز انسان برای ایجاد تمدانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دومنابع انرژی از نفت و گاز رویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونمغز حریص برای خون، کلید تايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته ونقش ژنتیک در درمان اختلاایجاد احساساتطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردمیگرن شدید قابل درمان اسآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام مباحث مهم حس و ادراکآیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهفیلمی بسیار جالب از تغییژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آمرگ چیستآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری های مغز و اعصاب و توضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورقانون جنگلکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسمشاهده آینده از روی مشاهافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشمبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )لرزش ناشی از اسیب به عصبکار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی ممغز انسان برای شادمانی طانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سومنابع انرژی از نفت و گاز رویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در مغز را از روی امواج بشناسای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلاز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرنقش گرمایش آب و هوا در همایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشرفت های جدید علوم اعصراه پیروزی در زندگی چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله چهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویمجموعه های پر سلولی بدن مآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهفیزیک مولکولها و ذرات در ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرمرگ و میر پنهانآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری گیلن باره و بیمارتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماقانون جنگلکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگمطالعه ای بیان میکند اهدافسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییبیست تمرین ساده برای جلوتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )لرزش عضله یا فاسیکولاسیوکاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقمغز انسان برای شادمانی طانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستممنابع انرژی از نفت و گاز رویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین مغز زنان جوانتر از مغز مرای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرناز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چنقش پیش زمینه ها و اراده اگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشرفتی مستقل از ابزار هرابطه تشنج و اوتیسمنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکمیدازولام در درمان تشنج آیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنمحل درک احساسات روحانیآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ماطلاعاتی عمومی در مورد متولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریفیزیک و هوشیاریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنمرگ انتقال است یا نابود شآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای واراحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و تکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزقانونمندی و محدودیت عالمکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتمعنی روزهالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است بیش از نیمی از موارد انتقتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهللزوم سازگاری قانون مجازاکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمغز انسان رو به کوچک تر شانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهممنابع انرژی از نفت و گاز رویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتمغزهای کوچک بی احساسایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان از انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مونقش آتش در رسیدن انسان بهاگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسمکانیک کوانتومی بی معنی آیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تمحل درک احساسات روحانی دآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرفیزیکدانان ماشینی برای تژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری مراحل ارتقای پله پله کیهآب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی قارچ بی مغز در خدمت موجودکودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری معادله ها فقط بخش خسته کنالگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلبیشتر کمردردها نیازی به تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوملزوم سازگاری قانون مجازاکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز انسان رو به کوچکتر شدانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهممنابع انرژی از نفت و گاز رویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسمغزتان را در جوانی سیم کشایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کواناز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش انتخاب از طرف محیط، ناگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستینقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی مکانیزمهای دفاعی در برابآیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تمحدودیت های حافظه و حافظآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزابزارهای پیشرفته ارتباط ابزارهای بقا از نخستین هبلندی در ذهن ما درک بلندیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهفرگشت و تکامل تصادفی محض ژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسمرز مرگ و زندگی کجاستآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اسپینال ماسکولار تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاقبل از آغازکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتمعجزه ی علم در کنترل کرونالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و با هوش مصنوعی خودکار روبتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوممقاومت به عوارض فشار خون کتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز ایندگان چگونه استانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریمغزتان را در جوانی سیمکشاین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریواستیگمیننقش اتصالات بین سلولهای اگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپروژه ی ژنوم انسانیرجزخوانی هایی که امروز بنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنما انسانها چه اندازه نزدآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتمخچه فراتر از حفظ تعادلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ