دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

در هم تنیدگی کوانتومی و پیوند مشترک اجزای مغز

ریشه مشترک و پیوند اجزای عالم، از ذرات کوانتومی در موجودات غیر زنده تا اجزای کوانتومی درون مغز(در هم تنیدگی کوانتومی)

یافته های جدید علوم در مورد پیوند اجزای عالم از ذرات کوانتومی در موجودات غیر زنده تا اجزای کوانتومی درون مغز(در هم تنیدگی کوانتومی)، نشانه ای دیگر از منشأ یگانه و پیوستگی جهان است.

فاصله اجزای عالم از هم، چگونه است؟

هر بخش از عالم برای آنکه پابرجاباقی بماند، نیازمند اتصال مستقیم با محرک ایجاد کننده خویش است و هرگاه این ارتباط، قطع شود یا بین این محرک و آنچه باید ایجاد شود، فاصله بیفتد، معلول ایجاد نمیشود و فاصله علت و معلول یا محرک و حرکت، بسیار اندک است؛ آن اندازه، که جدایی ای بین آنها نیندازد زیرا هر جدایی ای، باعث از میان رفتن معلول و محو آن میشود.

پس در کیهان ما این پیوند، همیشه هست و این فاصله آنقدر باریک و کوتاه است که باعث خنثی شدن علت و معلولی نشود ولی این فاصله، هرچند فاصله ای اندک است، وجود دارد؛ به طوری که علت و معلول را یکی نکند. اتصال علت و معلول، به طوری که هیچ حد و مرزی میان آنها نباشد، اثری از معلول، باقی نمیگذارد و معلول را تبدیل به علت میکند و این همان فنا شدن معلول در علت است- که اثر و بقایی از معلول باقی نمیگذارد- و چنین حالتی در جهان موجود ما حداقل در دیدگاه مرسوم ما نیست بلکه جهان و کیهان و وجودی- که در آن زندگی میکنیم-؛ چه جهان مادی یا جهان فرامادی و چه جهان های بالاتر در همه این موارد، شاهد تمایزها و تفاوتها هستیم و این تفاوت ها فقط در سطح یک جهان نیست بلکه این تفاوت ها در سطوح مختلف وجود هم هست پس همانطور- که در سطح عالم مادی شاهد تمایزها هستیم- به همین ترتیب در سطوح مختلف خلقت و سطوح تجلی از عالم بالاتر به عالم پایین تر یا سطوح علت و معلولی(از علت، در سطح بالاتر، به سوی معلول، در سطح پایین تر) این تمایزها مشاهده میشود.

برای آنکه این ارتباط بین علت و معلول باقی بماند، لازم است فاصله میان آن دو بسیار بسیار کوچک شود و این فاصله کوچک نزدیک به صفر، سبب میشود سلسله علل- که از علل ایجاد کننده عالم مادی شروع میشود و به علل ایجاد کننده عالم بالاتر و ... میرسد- دارای نزدیک به بی نهایت علت و معلول باشد که فاصله هر کدام، از دیگری نزدیک به صفر است تا ارتباط بین آنها قطع نشود

و مشخص است که سرعت انتقال از علت به معلول در چنین سلسله ای، نزدیک به بی نهایت است(زیرا فاصله نزدیک به صفر است).

خوب در چنین سیستمی با سرعت انتقالی چنین بالا کاملا انتظار سرعت هایی بالاتر از سرعت نور هم هست؛ به خصوص در لحظه ابتدای پیدایش کیهان مادی پس از تکینگی یا انفجار بزرگ- که با سرعت سرسام آور انبساط و توسعه کیهانی مواجهیم. در عالم مادی خود ما هم سطوح و مراتب علت و معلولی ادامه می یابد مثلا اجزای تشکیل دهنده اتم، ذرات زیر اتم مانند الکترون و پروتون و کوارک ها و ... است و مشخص است که فاصله بین این ذرات پایین تر از اتم به عنوان اجزای تشکیل دهنده اتم تا خود اتم، فاصله ای بسیار اندک، نزدیک به صفر است ولی این اجزا هر چقدر هم نزدیک به اتم باشند با خود اتم متفاوت است.

و یا فاصله میان موج برق تا روشنایی لامپ چقدر است؟(منظور فاصله انتقال جریان برق از منبع آن مثلا نیروگاه تا لامپ نیست بلکه منظور، نسبت و جدایی وجودی برق از روشنایی لامپ است. در اینجا روشنایی، کاملا وابسته به برق است یعنی روشنایی و برق کاملا وابسته و نزدیک به هم هستند ولی هر چند فاصله ها اندک است، همچنان تمایز و فاصله ای بین برق و روشنایی یا علت و معلول وجود دارد.) این فاصله هرچند اصلا قابل محاسبه نیست زیرا نزدیک به صفر است ولی به صفر نمی رسد زیرا اگر فاصله ها کاملا به صفر برسد اصلا تفاوتی بین موجودات باقی نمیماند.

رابطه علی اجزای عالم ما آنچنان پیوسته و نزدیک به هم هستند و آنچنان سلسله علت و معلولی در فاصله های تقریبا پیوسته، اعمال میشود- که انتقال از محرک به حرکت یا انتقال از علت به معلول با سرعتی نزدیک به بی نهایت انجام میشود و برای آنکه پیوند، قطع نشود لازم است ارتباط در این سلسله به همین روش ادامه یابد یعنی باز ارتباط علت بعدی- که معلول علت دیگری است- با معلول خودش با سرعتی نزدیک به بی نهایت انجام شود و این فرایند ادامه می یابد.

پس نظریه نسبیت اینشتاین و این-که سرعتی فراتر از سرعت نور یعنی 300000 کیلومتر در ساعت نمیرود- در این کیهان پر سرعت کجاست ؟!

در نگاه افقی و در نگاه بر ارتباطات اجزا یا حباب های جدا از هم در یک سطح افقی- که توهم انسان آنها را جدای از هم تصور میکند- در جهانی- که اجزای آن را نه در سطح علت و معلولی بلکه در سطح حباب های جدا که معلوم نیست از کجا آمده اند در نظر بگیریم- در این نگاه، نسبیت اینشتاین هم درست است ولی در نگاه کنجکاوی که در پس علت و معلول ها میرود، در اینجا آنقدر پیوند ها، نزدیک و پیوسته است که سرع

ت به نزدیک بی نهایت میرسد و در چنین جایگاهی مشاهدات عجیبی مانند در هم تنیدگی کوانتومی و انتقال سرعت نزدیک به بی نهایت، بعید نیست.(در جهان علت و معلول با رتبه های تجلی، مواجه هستیم و نه با رتبه های جدا.

در رتبه های تجلی، پیدایش جلوه بلافاصله با پیدایش عامل تجلی ایجاد میشود یعنی اصلا هیچ فاصله ای بین تجلی و عامل جلوه گری نیست و محو شدن عامل اول، بلافاصله باعث از میان رفتن تجلی میشود و وجود، محدود به نور و سرعت آن هم طبیعتا محدود به سرعت نور نیست.و در وجودی- که نور فقط یکی از ساده ترین شکلهای آن، یعنی شکل مرئی وجود را ایجاد میکند- مفهوم زمان و گذشته، حال و آینده، مفهومی بسیار سطحی و ابتدایی است.)

در هم تنیدگی کوانتومی- همانطور که با آزمون های تجربی هم ثابت شده است- نشانی از پیوستگی علت و معلولی کل کیهان ماست و نشانه ای از علت فرامادی پیوسته با عالم مادی و علت غیبی ایجاد عالم مادی ماست و این فرایند تا علت العلل یعنی خدای سبحان و تعالی ادامه می یابد.

فیزیکدانان موفق به ایجاد درهم تنیدگی کوانتومی، در فاصله ی ۲ کیلومتری شدند!

بیش از یک قرن پیش زمانی- که مکانیک کوانتوم متولد شد، حتی بنیان گذارانش، کاربردهای عجیب و غریب آن را پیش بینی نمی کردند، اما اکنون کوانتوم هر روز بیشتر از دیروز در دنیای ما جولان می دهد.

با دیپ لوکهمراه باشید…

یکی از پدیده های جالب و البته اسرار آمیز کوانتومی، درهم تنیدگیاست که در آن دو ذره حتی از فاصله ی دور از هم و زمانی متفاوت، با یکدیگر در ارتباط هستند. اما حالا انگار این پدیده از مقیاس های میکروسکوپی، به جهان ماکروسکوپی هم وارد شده است. اگر یادتان باشد چندی پیش، مقاله ای در مورددرهم تنیدگی دو جسم ۰.۱کیلوگرمی(!) در دیپ لوک منتشر شد، اما حالا دانشمندان موفق شده اند، فاصله ی دو ذره ی درهم تنیده را تا بیش از یک کیلومتر افزایش دهند. با اینکار،محققان دانشگاه استنفورد، مسئله ای را- که برای مدت طولانی در فیزیک وجود داشت- حل کرده اند.

نتیجه ی کار آنها در ژورنالNature Communications منتشر شد.

این پژوهش صرفاً یک پدیده ی داخل آزمایشگاهی نیست و می تواند، کاربردهای بسیار مهمی داشته باشد. دانشمندان و مهندسان به کمک این تکنولوژی می توانند شبکه های کوانتومی را بسازند. به کمک شبکه های کوانتومی می توان اطلاعات را به صورت بسیار امن و از فواصل دور ارسال کرد. این قابلیتی است که برایدولت ها، بانک ها و ارتش ها، بسیار حایز اهمیت است.

درهم تنیدگی کوانتومی از فواصل دور

به سراغ الکترون های درهم تنیده می رویم. اسپین الکترون ها در یکی از دو راستای مشخص (بالا یا پایین) قرار دارد. اگر این دو الکترون، در هم تنیده شوند، اسپین آنها نیز به یکدیگر وابسته خواهند شد. یعنی مثلاً اگر یک الکترون در نیویورک در جهت عقربه های ساعت بچرخد، دیگری هم در لس آنجلس شروع به چرخیدن در جهت عقربه های ساعت خواهد کرد. اگر الکترون اولی جهت چرخش خود را عوض کرده و در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد، الکترون دوم هم جهت خود را به همان صورت عوض خواهد کرد.

الکترون های درهم تنیده به خاطر به دام افتادن درون اتم نمی توانند به طور مستقیم و از فواصل دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اما فوتون ها (ذرات نور) می توانند این کار را انجام دهند، چرا که در قید سیستمیمانند اتم نیستند. دانشمندان می توانند شرط لازم برای درهم تنیدگی (یعنی همبستگی کوانتومی) را طوری ایجاد کنند تا فوتون ها با الکترون ها همبسته و مرتبط شوند، بنابراین فوتون ها می توانند به عنوان پیغام رسان اسپین الکترون ها و به صورت یک حدواسط عمل کنند.

این دانشمندان در کار قبلی خود توانسته بودند فوتون ها را با الکترون ها از طریق یک فیبر نوری در فاصله ای چند فوتی، درهم تنیده کنند. اما حالا آنها توانسته اند فوتون ها را با اسپین الکترونی در فاصلهای ۱.۹۳ کیلومتری درهم تنیده کنند که یک رکورد به حساب می آید.

از آنجایی که اسپین الکترون، واحد زیربنایی یک کامپیوتر کوانتومی است، این پژوهش می تواند راه را برای ساخت شبکه های کوانتومی آینده، هموار کند و این یعنی کاربرد عینی فیزیک کوانتوم در زندگی روزمره.

نحوه ی ایجاد درهم تنیدگی

برای انجام این کار، محققان باید مطمئن می شدند که همبستگی در طول فواصل طولانی، حفظ می شود. این یک چالش کلیدی برای فیزیک است، زیرا فوتون ها تمایل دارند جهت خود را در زمان حرکت در طول فیبر نوری، تغییر دهند.فوتون ها می توانند راستای عمودی یا افقی داشته باشند (که به عنوان قطبش شناخته می شود). این دو حالت را می توانبه عنوان ۰ یا ۱ درنظر گرفت. اما اگر فوتون ها مسیر خود را تغییر دهند، ارتباطشان با الکترون از بین می رود.

اما صبر کنید!این اطلاعات را می توان به شیوه ی دیگری نیز حفظ کرد. به این منظور دانشمندان، یک مهر زمانی را برای همبسته کردن زمان رسیدن فوتون با اسپین الکترون ایجا

د کردند. این مهر زمانی، یک نوع کلید مرجع را برای هر فوتون ایجاد می کند که همبستگی آن را با الکترون منبع،تایید می کند.در نهایت، دو الکترون درهم تنیده ای که هیچگاه یکدیگر را از فاصله ی بسیار دور ملاقات نکرده بودند- به کمک دو فوتونی که در کابل فیبر نوری قرار دارند و با الکترون منبع خود درهم تنیده هستند، در میان یک شکاف دهنده ی پرتو، برهم کنش می کنند.

ابرکامپیوترهای کوانتومی، بسیار سریع تر و قدرتمندتر از کامپیوترهای سنتی امروزی هستند. از طرفی ارتباطات کوانتومی، عاری از هر گونه هک یا جاسوسی است و این پژوهش، همان گامی است که ما را به آنهانزدیک تر می کند.

شگفتی های پدیده در هم تنیدگی کوانتومی به همین جا ختم نمی شود چرا که برخی فیزیکدان ها معتقدند که این ارتباط آنی و درونی اسرارآمیز نه تنها در فواصل مکانی بلکه حتی مابین لحظات مختلف در بعد زمان هم مابین گذشته و آینده عمل می کند و این به معنای ارتباط آنی دو لحظه مختلف زمانی با همدیگر است!

http://www.deeplook.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1/

با پاره ای توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر چراروياها را به یاد نمی آامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کامللبخند بزن شاید صبح فردا زصفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک تا کای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوامغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر چه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )فلج بل، فلجی ترسناک که آنضررهای شکر بر سلامت مغزنزاع بین جهل و علم رو به پانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختلرزش ناشی از اسیب به عصبسوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک تا کایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استچگونه حافظه را قویتر کنیآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )فلج خوابطی یکصد هزار سال اخیر هرچنزاع بین علم و نادانی رو انگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز الزوم سازگاری قانون مجازاپیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک تا کایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتمشکلات نخاعیورزش و میگرنارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشینگاهی بر قدرت بینایی دراآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمفلج خواب چیستظهور امواج مغزی در مغز مصنزاع بین علم و جهل رو به پاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بلزوم سازگاری قانون مجازاسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتومشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته ممغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای بیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نینگاهی بر توانایی اجزاي بآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمفیلمی بسیار جالب از تغییعلم به ما کمک میکند تا مونظام مثبت زندگیانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر ممعنی روزهورزش در کمر دردارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش داروهاي مختلف معروف گیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز نورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهابیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دناتوانی از درمان برخی ویآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومفیزیکدانان ماشینی برای تعلایم کمبود ویتامین E را نظریه تکامل در درمان بیمانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش روزه داری در سالم و جگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدننورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اناتوانی در شناسایی چهره آیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتفرگشت و تکامل تصادفی محض علایم کمبود ویتامین E را هفت چیز که عملکرد مغز تو انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش رژیم غذایی در رشد و اگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئنخاع ما تا پایین ستون فقرآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش مفراموش کارها باهوش تر هسعلت خواب آلودگی بعد از خوهفت سین یادگاری از میراث انعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطنقش زبان در سلطه و قدرت انقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزینوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرننخستین تصویر از سیاهچالهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنفراموشی همیشه هم بد نیستعوارض ازدواج و بچه دار شدهمیشه عسل با موم بخوریماولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفباینوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به آیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان نرمش های مفید در سرگیجهافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیفرایند حذف برخی اجزای مغعید نوروز مبارکهوموارکتوس ها ممکن است داولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به استیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با چیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کواننرمشهای مهم برای تقویت عافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یفرد حساس از نظر عاطفی و بعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی می تواند بر احاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس مغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا مغزهای ما ارتقا یافت افسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطقانون مندی نقشه ژنتیکی معسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی میگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده آیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا حیوانات سخن نمی گوینالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريقارچ بی مغز در خدمت موجودعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی مروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجامغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمچرا حجم مغز گونه انسان درالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريقدم زدن و حرکت دید را تغیعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی الفاگوايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش امغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سچرا در مغز انسان، فرورفتامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارقدرت انسان در نگاه به ابعمقالاتهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس وما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاممغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنچراروياها را به یاد نمی آامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کامللوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز از مغز ت