دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

در هم تنیدگی کوانتومی و پیوند مشترک اجزای مغز

ریشه مشترک و پیوند اجزای عالم، از ذرات کوانتومی در موجودات غیر زنده تا اجزای کوانتومی درون مغز(در هم تنیدگی کوانتومی)

یافته های جدید علوم در مورد پیوند اجزای عالم از ذرات کوانتومی در موجودات غیر زنده تا اجزای کوانتومی درون مغز(در هم تنیدگی کوانتومی)، نشانه ای دیگر از منشأ یگانه و پیوستگی جهان است.

فاصله اجزای عالم از هم، چگونه است؟

هر بخش از عالم برای آنکه پابرجاباقی بماند، نیازمند اتصال مستقیم با محرک ایجاد کننده خویش است و هرگاه این ارتباط، قطع شود یا بین این محرک و آنچه باید ایجاد شود، فاصله بیفتد، معلول ایجاد نمیشود و فاصله علت و معلول یا محرک و حرکت، بسیار اندک است؛ آن اندازه، که جدایی ای بین آنها نیندازد زیرا هر جدایی ای، باعث از میان رفتن معلول و محو آن میشود.

پس در کیهان ما این پیوند، همیشه هست و این فاصله آنقدر باریک و کوتاه است که باعث خنثی شدن علت و معلولی نشود ولی این فاصله، هرچند فاصله ای اندک است، وجود دارد؛ به طوری که علت و معلول را یکی نکند. اتصال علت و معلول، به طوری که هیچ حد و مرزی میان آنها نباشد، اثری از معلول، باقی نمیگذارد و معلول را تبدیل به علت میکند و این همان فنا شدن معلول در علت است- که اثر و بقایی از معلول باقی نمیگذارد- و چنین حالتی در جهان موجود ما حداقل در دیدگاه مرسوم ما نیست بلکه جهان و کیهان و وجودی- که در آن زندگی میکنیم-؛ چه جهان مادی یا جهان فرامادی و چه جهان های بالاتر در همه این موارد، شاهد تمایزها و تفاوتها هستیم و این تفاوت ها فقط در سطح یک جهان نیست بلکه این تفاوت ها در سطوح مختلف وجود هم هست پس همانطور- که در سطح عالم مادی شاهد تمایزها هستیم- به همین ترتیب در سطوح مختلف خلقت و سطوح تجلی از عالم بالاتر به عالم پایین تر یا سطوح علت و معلولی(از علت، در سطح بالاتر، به سوی معلول، در سطح پایین تر) این تمایزها مشاهده میشود.

برای آنکه این ارتباط بین علت و معلول باقی بماند، لازم است فاصله میان آن دو بسیار بسیار کوچک شود و این فاصله کوچک نزدیک به صفر، سبب میشود سلسله علل- که از علل ایجاد کننده عالم مادی شروع میشود و به علل ایجاد کننده عالم بالاتر و ... میرسد- دارای نزدیک به بی نهایت علت و معلول باشد که فاصله هر کدام، از دیگری نزدیک به صفر است تا ارتباط بین آنها قطع نشود

و مشخص است که سرعت انتقال از علت به معلول در چنین سلسله ای، نزدیک به بی نهایت است(زیرا فاصله نزدیک به صفر است).

خوب در چنین سیستمی با سرعت انتقالی چنین بالا کاملا انتظار سرعت هایی بالاتر از سرعت نور هم هست؛ به خصوص در لحظه ابتدای پیدایش کیهان مادی پس از تکینگی یا انفجار بزرگ- که با سرعت سرسام آور انبساط و توسعه کیهانی مواجهیم. در عالم مادی خود ما هم سطوح و مراتب علت و معلولی ادامه می یابد مثلا اجزای تشکیل دهنده اتم، ذرات زیر اتم مانند الکترون و پروتون و کوارک ها و ... است و مشخص است که فاصله بین این ذرات پایین تر از اتم به عنوان اجزای تشکیل دهنده اتم تا خود اتم، فاصله ای بسیار اندک، نزدیک به صفر است ولی این اجزا هر چقدر هم نزدیک به اتم باشند با خود اتم متفاوت است.

و یا فاصله میان موج برق تا روشنایی لامپ چقدر است؟(منظور فاصله انتقال جریان برق از منبع آن مثلا نیروگاه تا لامپ نیست بلکه منظور، نسبت و جدایی وجودی برق از روشنایی لامپ است. در اینجا روشنایی، کاملا وابسته به برق است یعنی روشنایی و برق کاملا وابسته و نزدیک به هم هستند ولی هر چند فاصله ها اندک است، همچنان تمایز و فاصله ای بین برق و روشنایی یا علت و معلول وجود دارد.) این فاصله هرچند اصلا قابل محاسبه نیست زیرا نزدیک به صفر است ولی به صفر نمی رسد زیرا اگر فاصله ها کاملا به صفر برسد اصلا تفاوتی بین موجودات باقی نمیماند.

رابطه علی اجزای عالم ما آنچنان پیوسته و نزدیک به هم هستند و آنچنان سلسله علت و معلولی در فاصله های تقریبا پیوسته، اعمال میشود- که انتقال از محرک به حرکت یا انتقال از علت به معلول با سرعتی نزدیک به بی نهایت انجام میشود و برای آنکه پیوند، قطع نشود لازم است ارتباط در این سلسله به همین روش ادامه یابد یعنی باز ارتباط علت بعدی- که معلول علت دیگری است- با معلول خودش با سرعتی نزدیک به بی نهایت انجام شود و این فرایند ادامه می یابد.

پس نظریه نسبیت اینشتاین و این-که سرعتی فراتر از سرعت نور یعنی 300000 کیلومتر در ساعت نمیرود- در این کیهان پر سرعت کجاست ؟!

در نگاه افقی و در نگاه بر ارتباطات اجزا یا حباب های جدا از هم در یک سطح افقی- که توهم انسان آنها را جدای از هم تصور میکند- در جهانی- که اجزای آن را نه در سطح علت و معلولی بلکه در سطح حباب های جدا که معلوم نیست از کجا آمده اند در نظر بگیریم- در این نگاه، نسبیت اینشتاین هم درست است ولی در نگاه کنجکاوی که در پس علت و معلول ها میرود، در اینجا آنقدر پیوند ها، نزدیک و پیوسته است که سرع

ت به نزدیک بی نهایت میرسد و در چنین جایگاهی مشاهدات عجیبی مانند در هم تنیدگی کوانتومی و انتقال سرعت نزدیک به بی نهایت، بعید نیست.(در جهان علت و معلول با رتبه های تجلی، مواجه هستیم و نه با رتبه های جدا.

در رتبه های تجلی، پیدایش جلوه بلافاصله با پیدایش عامل تجلی ایجاد میشود یعنی اصلا هیچ فاصله ای بین تجلی و عامل جلوه گری نیست و محو شدن عامل اول، بلافاصله باعث از میان رفتن تجلی میشود و وجود، محدود به نور و سرعت آن هم طبیعتا محدود به سرعت نور نیست.و در وجودی- که نور فقط یکی از ساده ترین شکلهای آن، یعنی شکل مرئی وجود را ایجاد میکند- مفهوم زمان و گذشته، حال و آینده، مفهومی بسیار سطحی و ابتدایی است.)

در هم تنیدگی کوانتومی- همانطور که با آزمون های تجربی هم ثابت شده است- نشانی از پیوستگی علت و معلولی کل کیهان ماست و نشانه ای از علت فرامادی پیوسته با عالم مادی و علت غیبی ایجاد عالم مادی ماست و این فرایند تا علت العلل یعنی خدای سبحان و تعالی ادامه می یابد.

فیزیکدانان موفق به ایجاد درهم تنیدگی کوانتومی، در فاصله ی ۲ کیلومتری شدند!

بیش از یک قرن پیش زمانی- که مکانیک کوانتوم متولد شد، حتی بنیان گذارانش، کاربردهای عجیب و غریب آن را پیش بینی نمی کردند، اما اکنون کوانتوم هر روز بیشتر از دیروز در دنیای ما جولان می دهد.

با دیپ لوکهمراه باشید…

یکی از پدیده های جالب و البته اسرار آمیز کوانتومی، درهم تنیدگیاست که در آن دو ذره حتی از فاصله ی دور از هم و زمانی متفاوت، با یکدیگر در ارتباط هستند. اما حالا انگار این پدیده از مقیاس های میکروسکوپی، به جهان ماکروسکوپی هم وارد شده است. اگر یادتان باشد چندی پیش، مقاله ای در مورددرهم تنیدگی دو جسم ۰.۱کیلوگرمی(!) در دیپ لوک منتشر شد، اما حالا دانشمندان موفق شده اند، فاصله ی دو ذره ی درهم تنیده را تا بیش از یک کیلومتر افزایش دهند. با اینکار،محققان دانشگاه استنفورد، مسئله ای را- که برای مدت طولانی در فیزیک وجود داشت- حل کرده اند.

نتیجه ی کار آنها در ژورنالNature Communications منتشر شد.

این پژوهش صرفاً یک پدیده ی داخل آزمایشگاهی نیست و می تواند، کاربردهای بسیار مهمی داشته باشد. دانشمندان و مهندسان به کمک این تکنولوژی می توانند شبکه های کوانتومی را بسازند. به کمک شبکه های کوانتومی می توان اطلاعات را به صورت بسیار امن و از فواصل دور ارسال کرد. این قابلیتی است که برایدولت ها، بانک ها و ارتش ها، بسیار حایز اهمیت است.

درهم تنیدگی کوانتومی از فواصل دور

به سراغ الکترون های درهم تنیده می رویم. اسپین الکترون ها در یکی از دو راستای مشخص (بالا یا پایین) قرار دارد. اگر این دو الکترون، در هم تنیده شوند، اسپین آنها نیز به یکدیگر وابسته خواهند شد. یعنی مثلاً اگر یک الکترون در نیویورک در جهت عقربه های ساعت بچرخد، دیگری هم در لس آنجلس شروع به چرخیدن در جهت عقربه های ساعت خواهد کرد. اگر الکترون اولی جهت چرخش خود را عوض کرده و در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد، الکترون دوم هم جهت خود را به همان صورت عوض خواهد کرد.

الکترون های درهم تنیده به خاطر به دام افتادن درون اتم نمی توانند به طور مستقیم و از فواصل دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اما فوتون ها (ذرات نور) می توانند این کار را انجام دهند، چرا که در قید سیستمیمانند اتم نیستند. دانشمندان می توانند شرط لازم برای درهم تنیدگی (یعنی همبستگی کوانتومی) را طوری ایجاد کنند تا فوتون ها با الکترون ها همبسته و مرتبط شوند، بنابراین فوتون ها می توانند به عنوان پیغام رسان اسپین الکترون ها و به صورت یک حدواسط عمل کنند.

این دانشمندان در کار قبلی خود توانسته بودند فوتون ها را با الکترون ها از طریق یک فیبر نوری در فاصله ای چند فوتی، درهم تنیده کنند. اما حالا آنها توانسته اند فوتون ها را با اسپین الکترونی در فاصلهای ۱.۹۳ کیلومتری درهم تنیده کنند که یک رکورد به حساب می آید.

از آنجایی که اسپین الکترون، واحد زیربنایی یک کامپیوتر کوانتومی است، این پژوهش می تواند راه را برای ساخت شبکه های کوانتومی آینده، هموار کند و این یعنی کاربرد عینی فیزیک کوانتوم در زندگی روزمره.

نحوه ی ایجاد درهم تنیدگی

برای انجام این کار، محققان باید مطمئن می شدند که همبستگی در طول فواصل طولانی، حفظ می شود. این یک چالش کلیدی برای فیزیک است، زیرا فوتون ها تمایل دارند جهت خود را در زمان حرکت در طول فیبر نوری، تغییر دهند.فوتون ها می توانند راستای عمودی یا افقی داشته باشند (که به عنوان قطبش شناخته می شود). این دو حالت را می توانبه عنوان ۰ یا ۱ درنظر گرفت. اما اگر فوتون ها مسیر خود را تغییر دهند، ارتباطشان با الکترون از بین می رود.

اما صبر کنید!این اطلاعات را می توان به شیوه ی دیگری نیز حفظ کرد. به این منظور دانشمندان، یک مهر زمانی را برای همبسته کردن زمان رسیدن فوتون با اسپین الکترون ایجا

د کردند. این مهر زمانی، یک نوع کلید مرجع را برای هر فوتون ایجاد می کند که همبستگی آن را با الکترون منبع،تایید می کند.در نهایت، دو الکترون درهم تنیده ای که هیچگاه یکدیگر را از فاصله ی بسیار دور ملاقات نکرده بودند- به کمک دو فوتونی که در کابل فیبر نوری قرار دارند و با الکترون منبع خود درهم تنیده هستند، در میان یک شکاف دهنده ی پرتو، برهم کنش می کنند.

ابرکامپیوترهای کوانتومی، بسیار سریع تر و قدرتمندتر از کامپیوترهای سنتی امروزی هستند. از طرفی ارتباطات کوانتومی، عاری از هر گونه هک یا جاسوسی است و این پژوهش، همان گامی است که ما را به آنهانزدیک تر می کند.

شگفتی های پدیده در هم تنیدگی کوانتومی به همین جا ختم نمی شود چرا که برخی فیزیکدان ها معتقدند که این ارتباط آنی و درونی اسرارآمیز نه تنها در فواصل مکانی بلکه حتی مابین لحظات مختلف در بعد زمان هم مابین گذشته و آینده عمل می کند و این به معنای ارتباط آنی دو لحظه مختلف زمانی با همدیگر است!

http://www.deeplook.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1/

با پاره ای توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز فیلمی بسیار جالب از تغیینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از لوب فرونتال یا پیشانی مغبرخی بیماری های خاص که بدناتوانی در شناسایی چهره حوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمیگرن سردردی ژنتیکی که بتقلید مرحله ای نسبتا پیشنزاع بین علم و جهل رو به پخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی از عروسک تا کدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار معنی روزهتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین E در چه مواد غذایدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرنقش هورمون های تیروئید دتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردروح رهاییانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپفیزیکدانان ماشینی برای تبحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی خارج از مغزهای ما نیتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از لبخند بزن شاید صبح فردا زبرخی توجهات در ببمار پارنخاع ما تا پایین ستون فقرحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمیگرن شدید قابل درمان استلقین اطلاعات و حافظهنظام مثبت زندگیخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به مخچه ابزاري که وظیفه آن فتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی از عروسک تا کدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزردرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشروزه داری و بیمار ی ام اس انسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تفرگشت و تکامل تصادفی محض بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه مغز پیش انسان یا همتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از لرزش ناشی از اسیب به عصببرخی روش های تربیتی کودکنخستین تصویر از سیاهچالهحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمیدان مغناطيسي زمین بشر تلاش هایی در بیماران قطع نظریه تکامل در درمان بیمخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی از عروسک تا کمدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه انسان بر رفتاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد منقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان روش مقابله مغز با محدودیروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استفراموش کارها باهوش تر هسبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه هموساپينس بر زمین ثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرخی سلولهای عصبی در تلانرمش های مفید در سرگیجهحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمکانیزمهای دفاعی در برابتلاشی برای درمان قطع نخاهفت چیز که عملکرد مغز تو خانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمروری بر تشنج و درمان هایتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا از حقیقت تاتدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد منقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر درجه حرارت بر عملکیکی از علل محدودیت مغز امیافته های نوین علوم پرده روش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بفراموشی همیشه هم بد نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه آن شکری که می خوریمجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرخی سيناپسها طی تکامل و نرمشهای مهم برای تقویت عحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و ما انسانها چه اندازه نزدتلاشی تازه برای گشودن معهفت سین یادگاری از میراث خارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انمرکز هوشیاری، روح یا بدن توصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی در کامپیوترهادانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر ویتامین دی بر بیماهدف یکسان، در مسیرهای متدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندینقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید دروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبنقطه بی بازگشتتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسفرایند تکامل و دشواری هابحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه انتظارات بر ادراک جنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندممانتین یا آلزیکسا یا اببررسي علل احتمالي تغيير چرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهما انسانها چه اندازه نزدتلاشی جدید در درمان ام اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسامرکز حافظه کجاستتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویروس کرونا بر مغز هدف از تکامل مغزدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگر کرونا ساخته شذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای نقش اتصالات بین سلولهای تاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویاروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اچند جهانیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی درباره احساسات متفاچگونه باغبانی باعث کاهش جنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط منابع انرژي پاک سرچشمه حبررسی و اپروچ جدید بر بیمچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانما با کمک مغز خود مختاريمتمایل زیاد به خوردن بستنهمیشه عسل با موم بخوریمخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهامرکز خنده در کجای مغز استتکنولوژی جدید که سلول‌ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ژنها بر اختلالات خهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگری ضد کرونا از درقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی روشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمچندین ماده غذایی که ماننتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برافرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی درباره احساساتی غیرچگونه تکامل مغزهای کنونیجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همنبع خواب و رویابررسی سیستم تعادلی بدن اچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انما تحت کنترل ژنها هستیم یتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوموارکتوس ها ممکن است دخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولمرگ انتقال است یا نابود شتکامل مداومهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کلام در آیات کلام بهزینه ای که برای اندیشیددرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن سرطانرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداچه زیاد است بر من که در ایتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازقیچی ژنتیکیبخش دیگری در وجود انسان هچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممنحنی که ارتباط بین معرفبررسی علل کمر درد در میانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمماه رجبتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی می تواند بر احخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دوممراحل ارتقای پله پله کیهتکامل چشمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر نهزینه سنگین انسان در ازادرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسنی با تاثیر دوگانه ارمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی چهار میلیارد سال تکامل بتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از قانون مندی نقشه ژنتیکی مبرنامه و ساختار پیچیده مچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین منشأ اطلاعات و آموخته ها بزرگ شدن مغز محدود به دورچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییماپروتیلینتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی و کشف زبان هایدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سوممزایای شکلات تلخ برای سلتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر کپسول نوروهرب بر تهزاران سال چشم های بینا ودرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاهخواری بر رشد و واسطه ها د رمسیر ایجاد مغرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و بیماری ای شبیه ام اس مولتنقش روزه داری در سالم و جتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بچهار ساعت پس از کشتار خوکتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از قانون جنگلبرین نت به جای اینترنتچگونه حافظه را قویتر کنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومهندسی ژنتیک در حال تلاش بزرگ شدن تقریبا ناگهانی چرا خشونت و تعصبحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمبانی ذهنی سیاه و سفیدتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل زبانهوش احساسیداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر کپسول نوروهرب بر سهستي مادي ای که ما کوچکتردرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رمغزهای کوچک بی احساستاثیر انتخاب از طرف محیط وبینار اساتید نورولوژی درویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری بیش فعالینقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشانوار مغزی روشی مهم در تشختشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از قانونمندی و محدودیت عالمبرای پیش بینی آینده مغز دنگاه محدود و تک جانبه، مشجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمولتیپل اسکلروز در زنان بسیاری از بیماری های جدیچرا در مغز انسان، فرورفتخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مجموعه های پر سلولی بدن متنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدمشکلات نخاعیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش احساسیداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر کپسول نوروهرب بر سهستی ما پس از شروعی چگال درک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر احتمالی عصاره تغلیوراپامیل در بارداریرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری تی تی پینقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتاميننورون هاي مصنوعی می توانتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از قارچ بی مغز در خدمت موجودبرخی نکات از گاید لاین پرنگاه انسان محدود به ادراحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمواد کوانتومی جدید، ممکنبعد از کروناچراروياها را به یاد نمی آخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش محل درک احساسات روحانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی الفاگودندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل شناخت انسان با کشفهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وو هر کس تقوای خدا پیشه کندرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هنقش قهوه در سلامتیتاثیر ترکیبات استاتین (سورزش هوازی مرتب خیلی به قرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانریسدیپلام تنها داروی تایایندرالفلج بل، فلجی ترسناک که آنبحثی جالب درباره محدودیتنورون های ردیاب حافظهتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از قبل از انفجار بزرگبرخی اثرات مضر ویتامین دنگاهی بر قدرت بینایی دراحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهموجود بی مغزی که می تواندتفاوت مغز انسان و میمون هچراروياها را به یاد نمی آخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد محل درک احساسات روحانی دتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک تا کدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات روانپزشکی پس از ستئوری تکامل امروز در درمهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد ووقت نهيب هاي غير علمي گذشدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر دپاکین بر بیماری مورزش هوازی ، بهترین تمریرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی انقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الفلج خواببحثی در مورد نقش کلسیم و نوروپلاستیسیتی چیستتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از قدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی اختلالات عصبی مثانهنگاهی بر توانایی اجزاي بحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناموجودات مقهور ژنها هستندتفاوت های بین زن و مرد فقنزاع بین جهل و علم رو به پخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمحدودیت های حافظه و حافظتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک تا کدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات روانپزشکی در عقب تئوری تکامل در پیشگیری و هوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد ووقتی فهمیدی خطا کردی برگدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر داروهای ضد التهاب ورزش و میگرنرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیفلج خواب چیستبحثی در مورد عملکرد لوب فنوشیدن چای برای مغز مفید تغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعبرخی بیماری ها که در آن بناتوانی از درمان برخی ویحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان میهمانهای ناخوانده عامل تفاوتهای جنسیتی راهی برانزاع بین علم و نادانی رو خواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمخچه فراتر از حفظ تعادلتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک تا کديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسامشاهده آینده از روی مشاهتا 20 سال آینده مغز شما به هوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین E برای فعالیت صحدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر داروی ضد تشنج سدیم ورزش بهترین درمان بیش فعروبات های ریز در درمان بی