دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کودک ایرانی که هوش او از اینشتاین و هاوکینگ بالاتر است

کودک ایرانی که هوش او از اینشتاین و هاوکینگ بالاتر است!

سایت نیکست چارک بیان کرد کودک ایرانی با سن 11 سال در آزمون سطح هوش، از سطح هوشی دانشمندان فیزیک آلبرت اینشتین و استیفن هاوکینگ پیشی گرفت.

گزارش بیان میکندتارا شریفیدانش آموز در مدرسه ایلز بری در آزمونی شرکت کرد که موسسه منسا در اکسفورد برای آزمایش کردن نسبت هوش انجام داده بود و به نتیجه شگفت آوری دست یافت.

نمره ای کیوی او 162 بود که بسیار بیشتر از نمره 140 اینشتین است.

گزارش، به نقل از جمعیت منسا در پژوهش روی سطح هوش، بیان میکند در این پژوهش لازم است، فرد شرکت کننده در زمان محدودی پاسخ دهد و اشاره میکند این آزمون، بر اساس قدرت دانش آموز برای درک معنی کلمات است.

این سایت به نقل از تارا بیان میکند: از نتیجه شگفت زده شدم و انتظار چنین نتیجه ای را نداشتم.و تارا با این نتیجه، شایستگی پیوستن به جمعیت منسا یا جمعیت هوش برتر را پیدا کرده است.

تارا میخواهد در ریاضیات درس بخواند. والدین او از این نتیجه کاملا شگفت زده شدهاند و پدر تارا میگوید به این نتیجه، افتخار میکند.

مغز بزرگتر و هوش بیشتر در منطقه جنوب غربی آسیا که نخستین مهاجران بشری را در خود جای داده است و این مهاجران نخستین تمدن بشری را بدون هیچ تاریخی از تمدن قبلی به صورتی کاملا ناگهانی ایجاد کردند، عجیب نیست و اگر ای کیوی ایرانی های بیشتری را در دانشگاه های معتبر دنیا به دست بیاورند ممکن است مقدار بیشتر از این هم باشد.

آنچه نگران کننده است عدم برنامه ریزی درست روی این هوش بالاست. و این نگرانی، فقط در سیستم آموزش و پرورش ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا نیست بلکه به کار گرفتن هوش بالای اینشتین در ساخت بمب هسته ای و به کار گرفتن هوش بالای استیفن هاوکینگ برای توسعه افکار الحادی نشان میدهد، سیستم آموزشی غرب هم خیلی قابل اعتماد نیست و هوش بالای این ایرانی هم پتانسیل تبدیل شدن به چیزی خطرناکتر از بمب هسته ای را دارد.

توصیه میشود به سلسله مباحث تفاوتهای اندازه مغز و هوش، در نژادها و گونه های مختلف در همین کانال مراجعه شود.

@salmanfatemi

https://thekashmirwalla.com/…/11-yr-old-iranian-girl-beats…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش روزه داری در سالم و جتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری ای شبیه آلزایمر و چندین ماده غذایی که ماننتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری در کجاست؟(قبا هوش مصنوعی خودکار روبچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و ما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره هوش و تفاوتهنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هومرکز حافظه کجاستبرخی بیماری ها که در آن بنظام مثبت زندگیتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزمغز فکر میکند مرگ برای دیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی الفاگوتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپفیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانقبل از انفجار بزرگاستخوان های کشف شده، ممکنقش رژیم غذایی بر رشد و اتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمناطق خاصی از مغز در جستجبیماری ای شبیه ام اس مولتچه زیاد است بر من که در ایتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممنبع خواب و رویابار سنین ابزار هوشمندی اچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهما با کمک مغز خود مختاريمبحثی درباره هوش و تفاوتهنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فمرکز حافظه کجاستبرخی بیماری های خاص که بدنظریه ی تکامل در درمان بیتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک تا کثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین همانقدم زدن و حرکت دید را تغیاستروژن مانند سپر زنان داسرار بازسازی اندام هانقش رژیم غذایی در رشد و اتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبیماری اضطراب عمومینهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین منحنی که ارتباط بین معرفبارداری بدون رحمچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی درباره احساسات متفانرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انمرکز خنده در کجای مغز استبرخی توجهات در ببمار پارنظریه تکامل در درمان بیمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسامغز مادران و کودکان در زمبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک تا کجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ تمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز- از مغز نقش نظام غذایی در تکامل متوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانقدرت انسان در نگاه به ابعلوب فرونتال یا پیشانی مغاصول سلامت کمرنقش زنجبیل در جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری بیش فعالیچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومنشأ اطلاعات و آموخته ها بازگشت از آثار به سوی خداچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انماه رجببحثی درباره احساساتی غیرچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انمرگ انتقال است یا نابود شبرخی توصیه ها برای واکسینظریه تکامل در درمان بیمتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار مغز چون ابزار هوش است دلیبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت بفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز- از مغز نقش نظریه تکامل در شناساتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانلایو دوم دکتر سید سلمان فاضطراب و ترسنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری تی تی پیچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمهندسی ژنتیک در حال تلاش بازگشت به ریشه های تکاملچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانماپروتیلینبخش بزرگتر کیهان ناشناختچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسامراحل ارتقای پله پله کیهبرخی روش های تربیتی کودکنظریه تکامل در درمان بیمتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسمغز چگونه صداها را فیلتر بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش هورمون های تیروئید دتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانلبخند بزن شاید صبح فردا زاطلاعات حسی ما از جهان، چنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری دویکنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمولتیپل اسکلروز در زنان بازسازي مغز و نخاع چالشی چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشممبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش دیگری در وجود انسان هچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهامرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاهفت چیز که عملکرد مغز تو تری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز ناتوان از توجیه پیداتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش هورمون زنانه استروژنتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانلرزش ناشی از اسیب به عصباطلاعاتی عمومی در مورد منقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری ضعف عضلات نزدیک بنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهمواد کوانتومی جدید، ممکنبحتی علمی درباره تمایل بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییمجموعه های پر سلولی بدن مبرنامه و ساختار پیچیده مچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سيناپسها طی تکامل و هفت سین یادگاری از میراث تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز و سیر تکامل ان دلیلی تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برافرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز، از مغز نقش ژنتیک در درمان اختلاتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازااطلاعاتی عمومی در مورد منقش غذاها و موجودات درياتاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماریهای تحلیل عضلانی انورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جواناموجود بی مغزی که می تواندبحث درباره پیدایش و منشاچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمحل درک احساسات روحانیبرنامه ی مسلط ژنها در اختچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دوممزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانهم نوع خواری در میان پیشیتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش گرمایش آب و هوا در همتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازابلندی در ذهن ما درک بلندینقش غذاها و موجودات درياتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیهوش کردن در جراحی و بیمنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان موجودات مقهور ژنها هستندبحثي درباره هوش و تفاوتهنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و محل درک احساسات روحانی دبرین نت به جای اینترنتچرا خشونت و تعصبتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سوممسیر دشوار تکامل و ارتقابررسي علل احتمالي تغيير همیشه اطمینان تو بر خدا بتشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز، از مغز نقش آتش در رسیدن انسان بهتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانمقاومت به عوارض فشار خون به خودت مغرور نشونقش غذاها و موجودات درياتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیهوشی در بیماران دچار انوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمیهمانهای ناخوانده عامل بحثی در مورد نقش ویتاميننگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش محدودیت های حافظه و حافظبرای پیش بینی آینده مغز دچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسمشکلات نخاعیبررسی و اپروچ جدید بر بیمهمیشه عسل با موم بخوریمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانفرضیه ای جدید توضیح میدهاز روده تا مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اسبه زودی شبکه مغزی به جای نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیوگرافینوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی جالب درباره محدودیتنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد مخچه فراتر از حفظ تعادلبرای اولین بار دانشمندانچراروياها را به یاد نمی آتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تمشکلات بین دو همسر و برخیبررسی سیستم تعادلی بدن اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی فلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکیازدواج های بین گونه ای، رنقش اتصالات بین سلولهای تکامل چشمخطرات هوش مصنوعیدفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جربوزون هیگز چیستنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیوگرافینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمیگرن شدید قابل درمان اسبحثی در مورد نقش کلسیم و نگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پارمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی ملاحظات در تشنج های چراروياها را به یاد نمی آتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمشکلات روانپزشکی پس از سبررسی علل کمر درد در میانهوموارکتوس ها ممکن است دتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بافلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاستفاده از مغز، وزن را کمنقش حفاظتی مولکول جدید دتکامل ابزار هوش ، راه پر دقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا اببی عدالتی در توزیع واکسن نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیان ژن های اسکیزوفرنی دنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمیدان مغناطيسي زمین بشر بحثی در مورد عملکرد لوب فنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت بمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی مرزهای اخلاق و علومنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی می تواند بر احتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانقانون مندی نقشه ژنتیکی ماستفاده از هوش مصنوعی در نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتکامل زباندلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ منابع انرژي پاک سرچشمه حبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقطه بی بازگشتتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیست تمرین ساده برای جلوچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمیدازولام در درمان تشنج بحثی درباره هوش و تفاوتهناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تمشاهده آینده از روی مشاهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی و کشف زبان هایتغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلاستفاده از سلول های بنیانقش خرچنگ های نعل اسبی درتکامل ساختار رگهای مغزی تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری های مغز و اعصاب و چند نرمش مفید برای کمردرتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیش از نیمی از موارد انتقچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد مکانیزمهای دفاعی در براببحثی درباره هوش و تفاوتهناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به مروری بر تشنج و درمان هایبرخی اثرات مضر ویتامین دنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدمطالعه ای بیان میکند اهدبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل اتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانقانونمندی و محدودیت عالماستیفن هاوکینگ در مورد هنقش داروهاي مختلف معروف دندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری گیلن باره و بیمارچند جهانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری در کجاست؟ قبیشتر کمردردها نیازی به چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و ما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره هوش و تفاوتهنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین ممرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی اختلالات عصبی مثانهنشانه های گذشته در کیهان تاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسمعنی روزهبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز فیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین توازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانقارچ بی مغز در خدمت موجوداستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش ذهن و شناخت در حوادث