دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهان یکپارچه

جهان یکپارچه ای که با امواج الکترومغناطیس از هر سو احاطه شده است؛ امواجی که فقط با سرعت نور حرکت نمی کنند بلکه اگر از بیرون مجموعه ی کیهان، به آن نگاه شود، به دلیل خمیدگی بستر کیهان، این امواج می توانند با سرعتی چندین برابر سرعت نور و حتی سرعت نزدیک به ب ینهایت، حرکت کنند.
از نسبیت خاص اینشتاین تا نسبیت عام، مسافت ها در کیهان ما بسیار کوتاه شده است.
جهان ما میتواند کاملا به صورت یکپارچه و همگام و همراه با هم حرکت کند.
نگاه بسته ی موجود اسیر در بستر کیهان مادی- که به ناچار تحت تاثیر تغییرات بستر این کیهان است- بسیارمتفاوت از آن کسی است که قفس های تنگ این جهان را شکسته و از افقی بازتر می نگرد.
نگاه از درون قفس، با نگاه از بیرون قفس بسیار متفاوت است.(توصیه میشود به مقاله یطعم سقوط، به وسیله ی ابزارهای حسی و ادراکی و مغز یا روح ما چگونه است؟در همین کانال مراجعه شود.)

این سیاره با همه ی کرانه های بی نهایت و وحشتناک خود، در برابر جریان های الکتریکی حقیقتا چیزی بیش از یک توپ فلزی کوچک نیست.
This planet, with all its appalling immensity, is to electric currents virtually no more than a small metal ball.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیماری دویکگام کوچک ولی تاثیرگذاردرمان های جدید ALSمشاهدات آمیخته با اشتباهتلاش های جدید شرکت نورالبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دروزه داری و التهاب زیانبقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر هوش مصنوعی بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزسفر تجهیزات ناسا به مریخ چراغ های متفاوت و نور یکستصاویر زیبای رعد و برقمنتظر نمان چیزی نور را بهاتصال مغز و کامپیوترشناسایی سلول های ایمنی اهوش عاطفی قسمت پنجمحد و مرزها توهم ذهن ماستاز خود رها شوصفحه اصلییادگرفتن، آغاز حرکت است دنیایی پر از سیاهچاله بیداری معنوی یعنی دوستی پل جویی اصفهاندرمان جدید مولتیپل میلوممغز فکر میکند مرگ برای دیتمساح حد واسط میان مغز کوآگاهی فراتر از آگاهیروشهای نو در درمان دیسک بقبل از آغازنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد واوکرلیزوماب داروی جدید شسلول عصبی شاهکار انطباق نظریه ی ریسمانتغییر زودتر اتصالات مغزیموجودات مقهور ژنها هستنداختلا ل در خود عضلهشگفتی های زنبور عسلاستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت چهل و هشتکل اقیانوس در یک ذرهدوپامین قابل حل در آببالاترین هدف از دولتپیوند مغز و سر و چالشهای درماندگی به دلیل عادت کرمغز انسان ایا طبیعتا تماتو افق رویداد جهان هستیآرام باشرژیم های غذایی و نقش مهم لووفلوکساسینایمان به رویانوروز یا روز پایانیتاثیر داروهای ضد التهاب سندرم پس از ضربه به سرهمه جا خیر بکارجنبه های موجی واقعیتمیدان های مغناطیسی قابل ادغام میان گونه های مختلشباهت های ریشه ای چند بیماصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و سکنگره بین المللی سردرد ددگرگونی های نژادی و تغییبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددرک حقیقت نردبان و مسیری مغز بزرگ چالشهای پیش روتولید پاک و فراوان انرژیآسیب عصب پا به دنبال اعتیرادیوی مغز و تنظیم فرکاننکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله های فضایی منابعهندسه ی پایه ایجهان هایی در جهان دیگرمانند کودکان باشیدارتباط شگفت انگیز مغز انصد قدح، نفتاده بشکستو هر کس تقوای خدا پیشه کناعتیاد و تلاش های درمانی حس و ادراک قسمت شصت و ششکودکان میتوانند ناقل بی دارچینماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آدردهای سال گذشته فراموش نقش قهوه در سلامتیتوهم جداییافزایش میل جنسی با خوردن زمین زیر خلیج فارس تمدنی نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستماگر با مطالعه فیزیک کوانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسکوت، در برابر گزافه گویهوش مصنوعی و کشف زبان هایجهانی که از یک منبع، تغذیاز نظر علم اعصاب یا نرووسطوفان بیداریویتامین کا و استخوانبه کدامین گناه کشته شدندخونریزی مغزی کشنده ولی قکاهش حافظه هرچند فرایندیداروی جدید آلزایمر تاییدمخچه فراتر از حفظ تعادلبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرفناوری هوش مصنوعی نحوه خذهن تو همیشه به چیزی اعتقنقش انتخاب از طرف محیط، نتوضیحات دکتر فاطمی در موام اس و سرطانزندگی هوشمند در خارج از زچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمهوش مصنوعی از عروسک بازی جاودانگی مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی واقعیت تقویت شدهبهداشت خواب، امروز در جهخواص بادام زمینیکجای مغز مسئول پردازش تجدارویی خلط آورمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانرقیبی قدرتمند در برابر مفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عماما شما از دید خفاش کور هزیر فشار کووید چه باید کرنبرو و انرژی مداومتراشه ها روی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استهوش مصنوعی از عروسک بازی حفره در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت اواکسن دیگری ضد کرونا از دخیالپردازی نکنبیماری های میتوکندریگل زندگیدر یک فراکتال هر نقطه مرکمرزهای حقیقی یا مرزهای تتفاوت های زبانی سرمنشا تبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پرویا و کابوسفرد یا اندیشهنمای موفقیتتأثیر نیکوتین سیگار بر ماندام حسی، درک از بخش هایزبان و تکلم برخی بیماریهچرا مردم با زندگی میجنگنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشنهوش مصنوعی در تفکر خلاق احلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز- از مغزتعدالت برای من یا برای همهورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای درمان های جدید میگرنمطالبه ی حق خودتلاش هایی در بیماران قطع بشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیروزه داری و بیمار ی ام اس قلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر ویتامین دی بر بیماانسانیت در هم تنیده و متصسفر دشوار اکتشافنزاع ها بیهوده استتصادف یا قوانین ناشناختهمنتظر نتیجه ی کارهایت بااثر مضر مصرف طولانی مدت رشهر زیرزمینی در ژاپن براهوش عاطفی قسمت اولحریص نباشاز درخواست ها جدا شوسوالات پزشکییادآوری خواب و رویادنیا، هیچ استبیداری و خواب کدام بهتر اپل خواجو اصفهاندرمان جدید میگرن با انتی مغز قلبتنفس هوازی و میتوکندریآپومورفین در پارکینسونروشهای شناسایی قدرت شنواقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وايندگان چگونه خواهند دیدسلول عصبی، در محل خاص خودنظریه ی ریسمان و هوشیاریتغییر عمودی سر انسان از پمورد نادر همپوشانی دو بیاختلاف خانوادگی را حل کنشانس یا نتیجه ی تلاشاستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهحس و ادراک قسمت چهل و دومکلمات بلند نه صدای بلنددورترین نقطه ی قابل مشاهباهوش ترین و با کیفیت تریپیوند اندام از حیوانات بدرها بسته نیستمغز انسان برای ایجاد تمدتو انسانی و انسان، شایستآرامش و دانشرژیم های غذایی و نقش مهم لوب فرونتال یا پیشانی مغاین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سندرم جدایی مغزهمیشه چیزی برای تنهایی دجنسیت و تفاوت های بیناییمیدان های کوانتومی خلاادغام دو حیطه علوم مغز و شباهت کیهان و مغزاصل عدم قطعیت از کوانتوم حس و ادراک قسمت پنجاه و شکنگره بین المللی سردرد ددانش قدرت استباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدرک دیگرانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتولید اندام با چاپ سه بعدآسانی موفقیتراز تغییرچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله ها، دارای پرتو هندسه ی رایج کیهانجهان یکپارچهمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انساصداقتوفور و فراوانیاعتیاد را به دور بیندازحس و ادراک سی و هفتمکودکان گذشته به آینده فکداروهای مصرفی در ام اسماست مالیبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدادردی که سالهاست درمان نشنقش مهاجرت در توسعه نسل اتوهم جدایی و توهم علمافزایش مرگ و میر سندرم کوزمان چیستنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر تلاش انسان امروز براتاریک ترین بخش شبسکته مغزیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعجهانی پر از سیاهچاله یا پاز نظر علم اعصاب اراده آزطوفان زیباییویتامین کا در سبزیجاتبه امید روزهای بهترخواندن ، یکی از شستشو دهنکاهش دوپامین عامل بیماریداروی جدید ای ال اسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانفواید روزه داری متناوبذهن خود را مشغول هماهنگینقش اتصالات بین سلولهای تیوتیکسن داروی ضد جنونام اس یا تومور؟زندگی و داراییچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بهوش مصنوعی از عروسک بازی جایی برای یاد گرفتن باقی از تکینگی تا مغز از مغز تعلم و روحواقعیت تقویت شدهبهداشت خواب، رمز حافظه ی کرونا چه بر سر مغز می آوردارویی ضد بیش فعالی سیستمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهرقابتی بی هدف یا رقابتی هفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياتکامل و ریشه ی مشترک خلقتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزیرفون داروی ضد ام اسچت جی پی تیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسختی در بلند شدن از روی صهوش مصنوعی از عروسک بازی حق انتخاباز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدواکسن سرطانخانه ی تاریکبیماری های مغز و اعصاب و گلوله ی ساچمه ایدر کمتر از چند ماه سوش جدمزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ایستایی و تکاپوبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسرویا و خبر از آیندهفرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهتأثیر نگاه انسان بر رفتاانرژی بی پایان در درون هرزبان و شناخت حقیقت قسمت چچرا مغز انسان سه هزار سالتشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایهوش مصنوعی در خدمت خلق وححمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز عسل طبیعی موثر در کنترل بوزن حقیقی معرفت و شناختخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز، از مغز عشق به هفت مرتبه ی شناختیوزوز گوشخطای ادراک کارمابیماری سلیاکگامی در درمان بیماریهای درمان های جدید در بیماری مطالبی در مورد تشنجتلاش در تولید انرژی به رنبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میروزه داری سلول های بنیادقلب یا مغزنهایت در بی نهایتتاثیر ویروس کرونا بر مغز انسانیت در برابر دیگرانسفرنامه سفر به بم و جنوب نزاع بین جهل و علم رو به پتضادهای علمیمنتظر زمان ایده آل نشواثرات فشار روحی شدیدشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش عاطفی قسمت دهمحرکات چشم، ترجمه کننده ی از دست دادن دم در پیشینیاپیامهای کاربرانیاری خدا نزدیک استدندان ها را مسواک بزنید تبیرون اصل است یا درونپلاسمای غالبدرمان جدید کنترل مولتیپلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنفس هوازی و میتوکندریآپومورفین در پارکینسونروشی برای بهبود هوش عاطفقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وايا اراده آزاد توهم است یسلولهای ایمنی القا کنندهنظریه تکامل در درمان بیمتغییرات منطقه بویایی مغزموسیقی نواختلال حرکتی مانند لرزش شانس یا تلاشاستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از احس و ادراک قسمت چهل و سومکلوزاپین داروی ضد جنونديدن با چشم بسته در خواب باور و کیهان شناسیپیوند اندام حیوانات به ادرهای اسرارآمیز و پوشیدهمغز انسان برای شادمانی طتو با همه چیز در پیوندیآرامش و سکونرژیم ضد التهابیلوتیراستاماین اندوه چیستنورالژی تریژمینالتاثیر درجه حرارت بر مغزسندرم دزدی ساب کلاوینهمیشه چشمی مراقب و نگهباجنسیت و تفاوت های بیناییمیدان بنیادین اطلاعاتارتقا و تکامل سنت آفرینش شباهت زیاد بین سلول هاي عاصل، روان و نفس استحس و ادراک قسمت بیست و چهکنترل همجوشی هسته ای با هدانش محدود به ابعاد چهاربترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدرک درست از خود و هوشیاریمغز بزرگترین مصرف کننده تولید سلولهای جنسی از سلآشنا پنداریراست دستی و چپ دستیچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل ایا تکامل هدفمند استتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله و تکینگی ابتدایهندسه بنیادینجهان یکپارچهماه رجبارتروز یا خوردگی و التهاصدای بم با فرکانس پایین، وقاحت و تمسخر دیگراناعداد بینهایت در دنیای محس و ادراک- قسمت پنجاه و کودکان خود را مشابه خود تداروهای ام اسماست مالی با هوش انسانیبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمدرد، رمز موفقیتنقش میدان مغناطیسی زمین توهم جسمافزایش سرعت پیشرفت علوم زمان و مکان، ابعاد کیهان نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیتاریکی من و تو و گرد و غباسکته ی مغزی در جوانانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهانی در ذهناز نظر علم اعصاب اراده آزطولانی ترین شبویتامین بی 12 در درمان دردبه بالا بر ستارگان نگاه کخواندن، دوست روزهای سختکاهش سن بیولوژیکی، تنها داروی جدید برای میاستنی مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار فواید روزه داری متناوبذهن خالی از شلوغی افکارنقش تیروئید در تکامل مغزتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیزندگی بی دودچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتهوش مصنوعی از عروسک بازی جایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهواقعیت خلا و وجود و درک مبوزون هیگز چیستکریستال هاداستانها و مفاهیمی اشتبامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهرموزی از نخستین تمدن بشرفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياتکامل ابزار هوش ، راه پر انفجار و توقف تکاملی نشازیرک ترین مردمچت جی پی تیتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسدسازی روش مناسب برای مقهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکواکسن سرطانخانواده پایداربیماری های ژنرالیزه ی عصگلوئوندر آرزوهایت مداومت داشتهمسمومیت دانش آموزان بی گتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودرویا بخشی حقیقی از زندگی فردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردرتأثیر شیرینی های حاوی لوانرژی تاریکزبان و شناخت حقیقت قسمت اچرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سردرد عروقی میگرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وححمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز، از مغز عشق درونی به یگانگی خلقتوسواس، بیماری استخطای حسبیماری شارکو ماری توثگاهی لازم است برای فهم و درمان های جدید سرطانمطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی برای درمان قطع نخابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی روزهای بد باقی نمیماندقلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر ژنها بر اختلالات خانسان، گونه ای پر از تضادسفرنامه سفر به بم و جنوب نزاع بین علم و نادانی رو تظاهر خوابیده ی مادهمنحنی که ارتباط بین معرفاثرات مفید قهوهشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش عاطفی قسمت دومحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز روده تا مغزسایتهای دیگرژن همه چیز نیستده روش موفقیتبیست تمرین ساده برای جلوپمبرولیزوماب در بیماری چدرمان جدید ام اسمغز مانند تلفن استتنفس بدون اکسیژنآب زندگی است قسمت چهارمروشی جدید در درمان قطع نخقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وايا اراده آزاد توهم است یسلولهای بنیادی مصنوعی درنظریه تکامل در درمان بیمتغییرات مغز پس از 40 سالگیموسیقی هنر مایع استاختلال خواب فرد را مستعد شاهکار قرناستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت نهمکلید نزدیک و نگاه تو بر فدی متیل فومارات(زادیوا)(باید از انسان ترسیدپیوند سر آیا ممکن استدرون قفس یا بیرون از آنمغز انسان برای شادمانی طتو با باورهایت کنترل میشآرامش عقلرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ولوزالمعده(پانکراس)مصنوعاین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،تاثیر درجه حرارت بر عملکسندرم سردرد به دلیل افت فهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهل مقدسمیدازولام در درمان تشنج ارتقا یا بازگشت به قبل ازشباهت زیاد بین سلول هاي عهدف از خلقت رسیدن به ابزااصلاح خطا با رفتن بر مسیرحس و ادراک قسمت بیست و یککنترل جاذبهدانش بی نهایتبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرک عمیق در حیواناتمغز حریص برای خون، کلید تتولترودینآشنا پنداریرجزخوانی هایی که امروز بچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون ایجاد احساساتتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله ی منفرد یا سیاههندسه در پایه ی همه ی واکجهان کنونی و مغز بزرگتریماهیچه ی صبرارزش های وارونهصرع و درمان های آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشبقا با سازگارترین فرد اسحس و ادراک- قسمت بیست و پکودکان را برای راه آماده داروهای تغییر دهنده ی سیماشین های دارای روحبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمدرس گرفتن از شکست هانقش محیط زندگی و مهاجرت دتوهمات و شناخت حقیقتافسردگی و اضطراب در بیمازمان و گذر آن سریع استنگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفاپل ویژن پرو در تشخیص بیمتاریکی و نورسکته ی چشمیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان، تصادفی نیستاز واقعیت امروز تا حقیقتطی یکصد هزار سال اخیر هرچویتامین بی هفدهبه بالاتر از ماده بیندیشخواب و بیداری نوسانی مغزکایروپاکتیک چیستداروی جدید برای کاهش وزنمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانفواید زیاد دوچرخه سواریذهن سالمنقش حفاظتی مولکول جدید دتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلروزندگی در جمع مواردی را برچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینهوش مصنوعی از عروسک بازی جاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا مووالزارتان داروی ضد فشار خواص شکلات تلخبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت اولدخالت در ساختار ژنهامرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازرمز و رازهای ارتباط غیر کفروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياتکامل تکنولوژیانفجار بزرگ پایان بوده ازیست شناسی کل در جزء فراکنتایج نادانی و جهلتربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسرنوشتهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت آنطور نیست که به نظاز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآواکسن ضد اعتیادخاویار گیاهیبیماری های روانی با تاثیگمان میکنی جرمی کوچکی در در آسمان هدیه های نادیدنمسمومیت دانش آموزان، قماتفاوتهای جنسیتی راهی برابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ورویا تخیل یا واقعیتفرزندان زمان خودچند جهانیتئوری تکامل امروز در درمانرژی تاریک که ما نمی توزبان و شناخت حقیقت قسمت دچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج به صورت اختلال رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سرطان کمیت گراییهوش مصنوعی درمانگر کامپیحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی درخدمت خلق وححکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز عشق، شلوغ کردن نیستوسیله، فقط دعا نیستخطر آلودگی هوابیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی مغز بزرگ چالش استدرمان های رایج ام اسمعمای اخلاقی قطارتلاشی تازه برای گشودن معبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مروزهای سختقلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر کلام در آیات کلام بانعطاف پذیری مکانیسمی علسفرنامه سفر به بم و جنوب نزاع بین علم و جهل رو به پتظاهری از ماده است که بیدمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات مفید روزه داریشیر و دوغ بادامهوش عاطفی قسمت سومحس متفاوتاز سایه نترسژن همه چیز نیستدهن، بزرگترین سرمایهبیش از نیمی از موارد انتقپنج اکتشاف شگفت آور در مودرمان جدید ای ال اس، توفرمغز مادران و کودکان در زمتنها مانع در زندگی موارد آب زندگی است قسمت هفتمروشی جدید در درمان نابینقدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وای نعمت من در زندگیمسلام تا روشنایینظریه تکامل در درمان بیمتغییرات آب و هوایی که به میلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال در شناسایی حروف و شاهکار شش گوشاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استحس و ادراک قسمت چهارمکلید، در ناشناخته هاستدین اجباریبابا زود بیادرون و بیرون، جدای از هم مغز انسان رو به کوچک تر شتو باید نیکان را به دست بآرامش(سکوت) stillness و تکاپورژیم غذایی سالم و ضد التهلیروپریم داروی ترکیبی ضداین ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر درجه حرارت بر عملکسوی ما آید نداها را صداهمیشه به آنچه داری، خوشنجهان فراکتالمکان زمان یا حافظه زمانارتوکين تراپی روشی جديد شجاعت و ترسهر چیز با هر چیز دیگر در تاصول انجام برخی نرمش ها دحس و ادراک قسمت بیست و دوکندن ریشه ی خوددانشمندان موفق به بازگردبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدرگیری قلب در بیماری ویرمغز در تنهایی آسیب میبینتومورها و التهاب مغزی عاآشناپنداری چیسترحم مصنوعیچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریایران بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله ی تولید کنندههندسه زبانِ زمان استجهان کاملی در اطراف ما پرماپروتیلینارزش های حقیقی ارزش های غضایعه ی شبکه لومبوساکرالوقتی فهمیدی خطا کردی برگبقا در ازای بیماریحس و ادراک- قسمت شصت و چهکوری گذرای ناشی از موبایداروهای ضد بیماری ام اس وماشین دانشبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسادست و پا زدن در سایه؟نقش مرکز تنفس سلولی در بیتوکل بر خداافسردگی و ساختار مغززمان و صبرنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکتاریکی خواهد ترسیدسال 2025 سال بین المللی علمهوش مصنوعی الفاگوجهش های ژنتیکی مفید در سااز کجا آمده ام و به کجا میطیف انسفالیت، گیلن باره ویتامین دی گنجینه ای بزربه جای محکوم کردن دیگران خواب زمستانی سلول های سرکار امروز را به فردا نیندداروی جدید برای ای ال اسمخاطب قرار دادن مردم، کابرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح فیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنزندگی در سیاهچالهچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیهوش مصنوعی از عروسک بازی جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم بدون توقفواکنش های ناخودآگاه و تقخواص شگفت هویجبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت دوم)در موج، راز خلقت نهفته اسمرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی درمز گشایی از اتصالات مغزفروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای تکامل جریان همیشگی خلقتانقراض را انتخاب نکنیدزیست شناسی باور حقیقت یا نجات در اعتماد به خودترجمه فعالیت های عضله به منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت افراداز تکینگی تا مغز از مغز تعادت همیشه خوب نیستواکسن علیه سرطانخار و گلبیماری وسواسگنجینه ای به نام ویتامین در آستانه ی موج پنجم کوویمسیر دشوار تکامل و ارتقاتقلید مرحله ای نسبتا پیشبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردرویا حقی از طرف خدافرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیتئوری تکامل در پیشگیری و انرژی خلا ممکن استزبان و شناخت حقیقت قسمت سچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تشنج عدم توازن بین نورون منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای پیشرفته ارتباط سرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز، از مغز عصب حقوق نورولوویک پیام منفرد نورون مغزی خطر حقیقی، خود انسان استبیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی جهت را عوض کندرمان های علامتی در ام اسمعماری، هندسه ی قابل مشاتلاشی جدید در درمان ام اسبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروروزهای سخت میگذردقلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر کپسول نوروهرب بر ناهمیت کنترل خشمسفرنامه سفر به بم و جنوب نسبیت عام از زبان دکتر برتعویض دارو در تشنجمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مضر ماری جواناشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش عاطفی قسمت ششمحس چشایی و بویاییاز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیشتر کمردردها نیازی به پول و شادیدرمان جدید سرطانمغز چون ابزار هوش است دلیتنها در برابر جهانآب زندگی است قسمت اولروشی جدید در درمان سکته مقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییتاثیر گیاه خواری بر رشد وای همه ی وجود منسلاح و راهزنینعناعتغییرات تکاملی سر انسان میهمانهای ناخوانده عامل اختلال در شناسایی حروف و شاید گوشی و چشمی، آماده شاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت نوزدهمکلام و زبان، گنجینه ای بسدین، اجباری نیستباد و موجدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمغز انسان رو به کوچکتر شدتو برای خزیدن خلق نشده ایآرزوها را کم کنرژیم غذایی ضد التهابیلیس دگرامفتامین یا ویاساین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمیشه داناتر از ما وجود دجهان قابل مشاهده بخش کوچمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط میکروب روده و پارشرکت نورالینک ویدیویی ازهر جا که جات میشه، جات نیاصول توسعه ی یک ذهن کاملحس و ادراک قسمت بیست و سوکندر در بیماریهای التهابدانشمندان نورون مصنوعی سبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدرگیری مغز در بیماری کویمغز را از روی امواج بشناستومورهای نخاعیآشتی بهتر استرحم مصنوعیچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضایرادهای موجود در خلقت بتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله، سیاه خالص یا پهندسه، نمایشی از حقیقتجهان پیوستهماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت اولضایعه ی عروقی مخچهوقتی ناراحتی چیکار میکنیبقای حقیقی در دور ماندن احسن یوسف باغچه ی منکی غایب شدی تا نیازمند دلداروهای ضد تشنج با توضیح مبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیددست کردن در گوشنقش نگاه از پایین یا نگاهتوپیراماتاقلیت خلاقزمان واقعیت است یا توهمنگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استتاریخ همه چیز را ثبت کردهسال سیزده ماهههوش مصنوعی اکنون می توانجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز کسی که یک کتاب خوانده طبیعت موجی جهانویروس مصنوعیبه جای تولید، بیشتر گوش کخواب سالم عامل سلامتیکار با یگانگی و یکپارچگیداروی جدید برای دیابتمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان فیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درتکلم در گیاهانامید نجاتزندگی زمینی امروز بیش از چالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی جبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز تعلم در حال توسعهواکنش به حس جدیدخواص عجیب لوبیابی نظمی مقدمه شناختکریستال زمان(قسمت سوم)در میان تاریکی و روشناییمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثرمز پیشرفت تواضع است نه طفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل داروینی هنوز در حاانواع سکته های مغزیزیست، مرز افق رویداد هستنجات در راستگوییترجمه ی فعالیت های عضله بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت انساناز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کن از بالا نگاه کنیواکسنی با تاثیر دوگانه اخارق العاده و استثنایی ببیماری کروتز فیلد جاکوبگندم بکاری، جو درو نمیکندر برابر حقایق جدیدمسئول صیانت از عقیده کیستقلید از روی طبیعتبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیرویاها از مغز است یا ناخوفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمتئوری جدید، ویران کردن گانرژِی برای ایجاد اضطرابزبان جانسوزچرا پس از بیدار شدن از خوتشویق خواندن به کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا از نخستین هسطح آگاهی، رخدادهای زندگابزارهای بقا ازنخستین همسعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی، کیفیت فریب محافظه های کاذباز تکامل تا مغز از مغز تا عصب سیاتیکیک پیشنهاد خوب برای آسان خطر را بپذیربیماری، رساله ای برای سلگاهی در پارکینسون باید پدرمان ژنتیکی برای نوآوریمعنی روزهتمایل زیاد به خوردن بستنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروش مقابله مغز با محدودیقوی تر باشنون و القلمتاثیر کپسول نوروهرب بر تاهرام مصر از شگفتی های جهسفری به آغاز کیهانچسبیدن به خود، مانع بزرگ تعیین پیش آگهی آسیب به عصمهمان ناخواندهاجزای پر سلولی بدن انسان شکل های متفاوت پروتئین ههوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک (قسمت اول )از علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقدو بیماری روانی خود بزرگ بیشتر علم، در نادانسته هپول و عقیدهدرمان جدید سرطانمغز چگونه صداها را فیلتر تنهاییآب زندگی است قسمت دومريتوکسيمب در درمان ام اسقدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر گیاه خواری بر رشد وای آنکه نامش درمان و یادشسلسله مباحث هوش مصنوعیهفت چیز که عملکرد مغز تو تغذیه بر ژنها تاثیر داردمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلالات مخچهشاید درست نباشداستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت هفتمکلام، در تحولی شگفت آور بدیوار همه اش توهم بودباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندروغ نگو به خصوص به خودتمغز ایندگان چگونه استتو تغییر و تحولیآزمون تجربی، راهی برای ررژیم غذایی ضد دردلا اکراه فی الدیناینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمیشه راهی هستجهان موازی و حجاب هامکانیزمهای دفاعی در برابارتباط ماده و انرژیشربت رب انارهر حرکت خمیده می شود و هر اصول سلامت کمرحس و ادراک قسمت بیستمکندر علیه سرطاندانشمندان یک فرضیه رادیکبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدرگیری مغز در بیماران مبمغز زنان جوانتر از مغز مرتومورهای ستون فقراتآغاز فرایند دانستنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم اسایستادن در برابر آزادی بتاثیر روده بر مغزسیاره ی ابلهانهنر فراموشیجهان پیوستهماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت دومضایعات در عصب زیر زبانیوقتی پر از گل شدی خودت را بلندی در ذهن ما درک بلندیحساسیت روانی متفاوتکیهان خود را طراحی میکندداروی فامپیریدین یا نورلمباحث مهم حس و ادراکبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسودست آسماننقش نظام غذایی در تکامل متوانایی مغز و دیگر اجزای اقیانوس نادانیزمان پلانکنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمنتاریخ، اصیل نیست و ساخته سانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی از عروسک های بجهش های بیماری زا، معمولاز آغاز خلقت تا نگاه انساطبیعت بر اساس هماهنگیویروس های باستانی، مغز مبه خوبی های دیگران فکرکنخواب سالم عامل سلامتی و یکارهای کوچک، بی ارزش نیسداروی جدید ضد فشار خونمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخذهت را روی چیزهای مفید متفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف تکنولوژی های جدید و حالتامید یا ناامیدی؟زندگی زودگذرچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک بازی جدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تعلم راهی برای اندیشیدن اواکسن های شرکت فایزر آمرخود جسم و یا تصویربی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسم عصبی خوانش پدر مانهای کمر دردمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودرمز امید، بی نیازی از مردفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیتکامل داروینی هنوز در حاانیس بی کسانزاویه نگاه ها یکسان نیستنخاع ما تا پایین ستون فقرترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از سرکه انگبین عسلی مفید برهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کن خوب حرف بزنیوابسته به دوستی این و آن خبر مهم تلسکوپ هابلبیماری گیلن باره و بیمارگوهر با نظر دیگران سنگ نمدر جراحی کمر عجله نکنیدمسئولیت جدیدتقلید از طبیعتبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده رویاهای پر رمز و حیرتی درفشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتتا 20 سال آینده مغز شما به انسولینزبان ریشه هایی شناختی اسچرا ارتعاش بسیار مهم استتشخیص ژنتیکی آتروفی های منبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای موجود زندهشلیک فراموشیهوش مصنوعی، اتفاقات و تححافظه و اطلاعات در کجاست از تکامل تا مغز، از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدیک آلل ژنتیکی که از نئاندخطرات هوش مصنوعیبیمارستان هوش مصنوعیگذر زمان کاملا وابسته به درمان کارتی سل و تومور مغمعاینه قبل از نوار عصب و تمایز یا کشف یگانگیتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملروش های صرفه جویی در ایجاقیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساولویت بندی ها کجاستسقوط درون جاذبه ای خاص، چنسبت ها در کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اجزایی ناشناخته در شکل گشکل پنجم مادههوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک (قسمت دوم )ازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیدو بار در هفته ماهی مصرف با همه مهربان باشپوست ساعتی مستقل از مغز ددرمان دارویی سرطان رحم بمغز ناتوان از توجیه پیداتنهایی رمز نوآوری استآب زندگی است قسمت سومریه زغالیقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکتاثیر گیاهخواری بر رشد و سلطان جنگل یا صاحب ملکوتهفت سین یادگاری از میراث ثبت و دستکار ی حافظهمیوتونیک دیستروفیاختلالات حرکتی در انسانشایسته نیست در جیب خود قراستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت هفدهمکلرال هیدرات برای خواباندیوار، از ابتدا توهم بودبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادریا آرام نخواهد شد کشتی مغز ابزار بقای برتر مادیتو جهانی هستی که خودش را آزمون ذهنی گربه ی شرودینراه فراری نیستلاموژین داروی ضد اوتیسم؟اینکه خانواده ات سالم بانیوالینتاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمیشه عسل با موم بخوریمجهان ما میتواند به اندازما انسانها چه اندازه نزدارتباط متقابل با همه ی حیشربت ضد خلطهرچیز با یک تاب تبدیل به اضطراب و ترسحس و ادراک قسمت دهمکو کیو تن coQ10دانشمندان ژنی از مغز انسبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدرگیری مغزی در سندرم کوومغزهای کوچک بی احساستوهم فضای خالیآغاز فصل سرما و دوباره تکرساناها و ابر رساناها و عچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهاکنون را با همه ی نقص هایتاثیر روزه داری بر سلامت سیاره ابلهانهنر حفظ گرهجهان پر از چیزهای اسرار آماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت سومضرورت زدودن افکاروقتی تو از یاد گرفتن باز بلوغ چیستخفاش کور و انسان بینا؟کیهانِ هوشیارِ در حال یاداروی لیراگلوتیدمبتکران خودشکوفابخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهALS نگاهی کامل بر بیماری ودست بالای دستنقش نظریه تکامل در شناساتوانایی یک فرد، برای تغیالکترومغناطیس شنوایی و هزمان به چه دلیل ایجاد میشنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دینتازه های اسکیزوفرنی(جنوهوش مصنوعی از عروسک های بجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز انفجار بزرگ تا انفجار طعمه ی شبکه های ارتباط اجویرایش DNA جنین انسان، بربه خودت مغرور نشوخواب عامل دسته بندی و حفطکارهایی بیش از طراحی و گپداروی جدید ضد میگرنمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملتکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیزندگی سلول در بدن، جدای انابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک بازی جدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانواکسن کووید 19 چیزهایی که خودآگاهی و هوشیاريبی ذهن و بی روحکشف مکانیسمی پیچیده در بدر محل کار ارزش خودت را بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استرمز بقای جهش ژنتیکیفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت استکامل داروینی هنوز در حاانگشت ماشه ایزاوسکا درمان گوشرنخاع درازتر یا کوتاهتر کترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از سرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتوابستگی یعنی قلادهخدا موجود استبیماری آلزایمر، استیل کوگویید نوزده و ایمنی ساکتدر درمان بیماری مولتیپل مسئولیت در برابر محیط زیتقویت مغز با ورزشبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصارویای شفاففشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که ماننتا بحر یفعل ما یشاانسولین هوشمندزبان شناسی مدرن در سطح سلچرا به هم اعتماد نمیکنیمتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان قدیم در شبه جزیره عزبان شناسی نوین نیازمند چرا بیماری های تخریبی مغتشخیص ایدزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای از نخستین شلیک فراموشیهوش احساسیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکامل تا مغز، از مغز تغم بی پایانیک جهش ممکن است ذهن انساندفاع از پیامبربیندیشگذشته را دفن کندرمان پوکی استخوانمعادله ها فقط بخش خسته کنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از روش های عملی برای رفع کمرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر کپسول نوروهرب بر ساولین قدم شناخت نقص های خسقوط زیگزاگی یا ناگهانینسبت طلایی، نشانه ای به ستعامل انسان با هوش مصنوعمهندسی بدناحیای بینایی نسبی یک بیمشکرگزار هر چیزی باش که داهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت 67اسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمردو برابر شدن خطر مرگ و میبا هوش مصنوعی خودکار روبپوشاندن خود از نوردرمان زخم دیابتی با تکنومغز و قلب در جنین موش مصنتنبیه چقدر موثر استآب، زندگی است(قسمت پنجم)ریواستیگمینقدرت ذهننوبت کودکانتاثیر انتخاب از طرف محیط سم زنبور ، کلیدی برای وارهم نوع خواری در میان پیشیثبت امواج الکتریکی در عصمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات صحبت کردن در انشادی، پاداش انجام وظیفهاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت هجدهمکم کردن کالری روشی سودمندید تو همیشه محدود به مقدبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردریافت هورمون امید با ورمغز ابزار برتر بقاتو جدای از کیهان نیستیآزمون ذهنی گربه شرودینگرراه نجاتلایو دوم دکتر سید سلمان فاین، فقط راه توستنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکسوخت هیدروژنی پاکهمیشه، آنطور نیست که هستجهان مادی، تجلی فضا در ذهما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بشش مرحله تکامل چشمهرگز از زندگی یا امکاناتاطلاع رسانی اینترنتیحس و ادراک قسمت دوازدهمکوچ از محیط نامناسبدانشمندان پاسخ کوانتومی بحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمدرگیری مغزی در سندرم کوومغز، فقط گیرندهتوهم فضای خالی یا توهم فضآغاز مبهم آفرینشرستگاری محدود به یک راه نچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جراکوییفلکستاثیر روزها، ماه ها یا ساسیاره ابلهانهنر دانستنجهان پر از چیزهای جادویی ارزش خود را چگونه میشناسضرب المثل یونانیوقتی خودت را در آینه دیدیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاخفاش با شیوع همه گیری جدیکیست هیداتید مغزداروی کنترل چربی خونمتواضع باشبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهNVG 291دستورالعمل مرکز کنترل بینقش هورمون های تیروئید دتوازن مهمتر از فعالیت زیالکتروتاکسی(گرایش و حرکزمان شگفت انگیزنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین دتازه های بیماری پارکینسوهوش مصنوعی از عروسک های بجهشهای مفید و ذکاوتی که داز بار خود بکاه تا پرواز ظهور امواج مغزی در مغز مصویشن پروبه خودت نگاه کنخواص فلفل سبزکاربرد روباتهای ريزنانوداروی جدید ضد الزایمرمدل های ریز مغز مینی برینبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم ذره ی معین یا ابری از الکفیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث تکنولوژی به طرز وحشتناکیامید درمان کرونا با همانزندگی، مدیریت انرژیناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستترک امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را واکسن کرونا و گشودن پنجرخودآگاهی و هوشیاريبی سوادی در قرن 21کشف ژن جدید، می تواند گستدر چه مرحله ای از خواب ، رمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مرمز جهانفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیتکامل داروینی هنوز در حاانگشت نگاری مغز نشان میدزبان فرایند تکاملی برای نخستین تمدن بشریترسناک تر از کوریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از سرگردانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تعادت بد را ترک کنواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخدا نور آسمان ها و زمین ابیماری الزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدندر دعواها چه میکنی؟مستند جهان متصلتقویت استخوان در گرو تغذبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیروان سالمفضا و ذهن بازچندجهانیتاول کف پا و حقیقتانسان میوه ی تکاملزبان، نشان دهنده ی سخنگو چرا حیوانات سخن نمی گوینتصویر خورشید یا خود خورشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای دفاعی و بقای موشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش احساسیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکامل تا مغز، از مغز تغم بی پایانیک رژیم غذایی جدید، می تودفاع در برابر تغییر ساختبیهوش کردن در جراحی و بیمگر جان به جز تو خواهد از خدرمان پوکی استخوانمعجزه های هر روزهتمدن پیشرفته ی پیشینیانتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باروش هایی برای مقابله با اقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فاتاثیر کتامین در درمان پااولین مورد PML به دنبال تکسلول های مغزی عامل پارکینشانه های گذشته در کیهان تعداد کلی ذهن ها در جهان مهربانی، شرط موفقیتاحیای بینایی نسبی یک بیمشکست حتمیهوش عاطفی رمز آزادگیحس و ادراک قسمت 74اسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هودو برابر شدن خطر مرگ و میبا هر چیزی که نفس می کشد مپیموزایددرمان ساده ی روماتیسممغز و هوش، برترین ابزار بتهدیدهای هوش مصنوعیآتاکسیریاضیات یک حس جدید استقدرت شناختی انسان، محدودای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیتاثیر احتمالی عصاره تغلیسماگلوتید داروی کاهش دهنهمه چیز موج استجلو رفتن یا عقبگردمیگرن و خواباختلالات عضلانی ژنتیکشب سیاه سحر شوداستخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچحس و ادراک قسمت هشتمکمی زاویه ی دیدت را عوض کدیدن خدا در همه چیزبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندریای خدامغز از بسیاری حقایق می گرتو دی ان ای خاص ميتوکندريآزادی در چیستراه های جدید برای قضاوت رلازم است هیچ کاری نکنیداینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر همکاری یا رقابتجهان مرئی و نامرئیما اکنون میدانیم فضا خالارتباط هوش ساختار مغز و ژششمین کنگره بین المللی سهز ذره، یک دنیاستاطلاعات حسی ما از جهان، چحس و ادراک قسمت سومکوچک شدن مغز از نئاندرتادانشمندان اولین سلول مصنبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددرگیری اعصاب به علت میتومغز، همه ی واقعیت را نمیبتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرشته نوروایمونولوژی و نقچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا اباکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر روغن رزماری استنشاسیب یکسان و دیدگاه های متهنر رها شدن از وابستگیجهان دارای برنامهاز فرد ایستا و متعصب بگذرضربه مغزی در تصادف رانندوقتی خورشید هست شمع به کابنی عباس، ننگی بر تاریخخلا، حقیقی نیستکیست کلوئید بطن سومداروی تشنجی دربارداریمجموعه های پر سلولی بدن مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشفقر داده ها در هوش مصنوعیدغدغه نتیجه ی نادانی استنقش هورمون زنانه استروژنتوت زیاد بخوریدالکترودهای کاشتنیزمان طلایی سکته ی مغزی رانگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازسانسور بر بسیاری از حقایتازه های درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک های بجهشهای مفید و ذکاوتی که داز بحث های کنونی در ویروسظرف باید پر شود چه با چرک واقعیت فیزیکی، تابعی از به دنبال رستگاری باشخواص منیزیمکاربرد روباتهای ريز، در داروی سل سپتمدیون خود ناموجودبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ذرات کوانتومی زیر اتمی قفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابزندگی، مراتب هوشیاری استناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را واکسن کرونا از حقیقت تاتخودت را از اندیشه هایت حفبی شرمیکشف ارتباط جدیدی از ارتبدر ناامیدی بسی امید استمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمرمز جهان خاصیت فراکتالفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامتکامل زبانانتقال ماده و انرژیزبان متغیرنخستین تصویر از سیاهچالهترسان نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تعادت دادن مغز بر تفکروبینار اساتید نورولوژی دخدا بخشنده است پس تو هم ببیماری ای شبیه آلزایمر و گوشه بیماری اتوزومال رسسدر سال حدود 7 میلیون نفر مشکل از کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهروبات ها قول میدهندفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاتابوهای ذهنینه به اعدامتاثیر فکر بر سلامتانسان ها می توانند میدان زبان، وسیله شناسایی محیطچرا حجم مغز گونه انسان درتصویر در هم تنیدگی کوانتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد و نیازهای تکاملیشناخت ناشناختههوش بشری تهدید برای بشریحافظه ی ما انسان ها چرا ماز تکامل تا مغز، از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهیکی از علل محدودیت مغز امدقیق ترین تصاویر از مغز ابیهوشی در بیماران دچار اگرفتار محدودیت ها و ابعادرمان آرتروز با ورزش موضمعجزه ی چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاروش هایی برای کم کردن اضطقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای تاثیر گیاه خواری بر رشد واولین مورد پیوند سر در انسلول های بنیادینشانه های پروردگار در جهتعذیه ی ذهنموفقیت هوش مصنوعی در امتاحتیاط در ورزش زانو در خاشکستن مرز دور مغزهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت 75ژنها ، مغز و ارادهدو داروی جدید برای میاستبا آتش، بازی نکن و بعد از پیموزایددرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز و اخلاقتو یک معجزه ایآتاکسی فریدریشریتوکسیمابقدرت عشقایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونتاثیر بینش و انتظارات فرسندرم میلر فیشرهمه چیز و هیچ چیزجلوتر را دیدنمیگرن و روزه داریاختراع جدید اینترنت کوانشبیه سازی میلیون ها جهان استروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت هشتاد و نکمالگرایی دشمن پیشرفتدیدگاه نارسای دوگانه ی مباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندرک فرد دیگر و رفتارهای امغز به تنهایی برای فرهنگ تو در میانه ی جهان نیستی آزادی عقیده، آرمانی که تراه های جدید برای قضاوت رلبخند بزن شاید صبح فردا زاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرتاثیر درجه حرارت بر عملکسی و سه پل اصفهانهمانند سازی در انسانجهان مشارکتیما از اینجا نخواهیم رفتارتباط پیوسته ی جهانشعار و عملهزینه ای که برای اندیشیداطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت سی و هشتمکوچکی قلبدانشمندان تغییر میدان مغبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به درب بسته با غیر خود باز ممغزتان را در جوانی سیم کشتوهم چیستافت فشار خون ناگهانی در ورشد مغز فرایندی پیچیده اچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیاکسکاربازپین در درمان تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز هنر، پر کردن است نه فحش دجهان در حال نوسان و چرخشاز مخالفت بشنوضررهای مصرف شکر و قند بر وقتی ریشه ها عمیقند از چیبه قفس های سیاهت ننازخلا، خالی نیستکپسول ژری لاکتداروی جدید ALSمجرم، گاهی قربانی استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی افلج نخاعی با الکترودهای ذهن ما از در هم شکستن منبنقش ویتامین K در ترمیم استوسعه هوش مصنوعی قادر اسالگو نداشتیمزمان، واقعی نیستنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنتاسف بار است انسان، حق خوهوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطناز تلسکوپ گالیله تا تلسکظرفیت مغز چقدر استواقعیت چند سویهبه زودی شبکه مغزی به جای خواص میوه ی بهکاش شرف اجباری بود یا حتیداروی ضد چاقیمدیریت اینترنت بر جنگبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راذرات کوانتومی زیر اتمی قفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جتکنولوژی جدید که سلول هاامیدوار باش حتی اگر همه چزندان ذهنینادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تعلائم عصبی آلزایمر، با اواکسن کرونا ساخته شده توخودروهای هیدروژنیبی عدالتی در توزیع واکسن کشف جمجمه ای درکوه ایرهودر هم تنیدگی مرزها و بی ممرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده رنگ کردن، حقیقت نیستفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهتکامل زبانانتروپی و هوشیاریزبان مشترک ژنتیکی موجودانخستین روبات های زنده ی جتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سربرولایزینهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سوجود قبل از ناظر هوشمندخدا تاس نمیریزدبیماری ای شبیه ام اس مولتگوشت خواری یا گیاه خواریدر عید نوروز مراقب تصادف مشکلات نخاعیتقویت سیستم ایمنیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخروبات های ریز در درمان بیفضای خالی ای وجود نداردقفس دور خود را بشکننه به اعدامتاثیر مشاهده بر واقعیت بانسان یک کتابخانه استزدودن نقص از هوش مصنوعیچرا خشونت و تعصبتصویر زیبا از سلولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد اضافه ی کیهانشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش در طبیعتحافظه ی ما انسان ها چرا ماز تکامل تا مغز، از مغز تغار افلاطونیافته های نوین علوم پرده دل به دریا بزنبیو الکترونیک؛ ترکیب موجگریه ی ابر، رمز طراوت باغدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمعجزه ی علمتمدن زیر آبتفاوت مغز انسان و میمون هآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش هایی برای جلوگیری از قانون جنگلنوار مغز در فراموشی هاتاثیر گیاه خواری بر رشد واولین هیبرید بین انسان و سلول های بنیادی منابع و انشانه های بیداری روحیتغییرموفقیت در تفکر استاحتیاط در تعویض داروهاشکستگی لگن یا سکته ی مغزیهوشمندسازی زندان هاحس و ادراک قسمت 78ژنهای مشترک بین انسان و ودو سوی واقعیتبا تعمق در اسرار ابدیت و پیچیدگی های مغزمگسدرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز و اخلاقتو یک جهان در مغز خودت هسآتاکسی مخچه ای خودایمنریسپریدونقسم به فقرایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزتاثیر ترکیبات استاتین (سسندرم کووید طولانیهمه چیز کهنه میشودجمجمه انسان های اولیهمیگرن سردردی ژنتیکی که بادامه بحث تکامل چشمشبیه سازی سیستم های کواناسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت هشتاد و شکمردرددیروز و امروزبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز درک نیازمند شناخت خویش امغز بیش از آنچه تصور میشوتوقف؛ شکستآزار حقیقیراه پیروزی در زندگی چیستلحظات خوش با کودکانایندرالچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکسیلی محکم محیط زیست بر انهمجوشی هسته ای، انرژِی بجهان معناما اشیا را آنطور که هستندارتباط انسانی، محدود به صبور باشهزینه سنگین انسان در ازااطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت سی و ششمکوچکترین چیز یک معجزه اسدانشمندان روش هاي جدیدی بحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکدرختان چگونه بر تشکیل ابمغزتان را در جوانی سیمکشتوهم و خیالافت هوشیاری به دنبال کاهرشد مغز علت تمایل انسان بچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم اگر فقط مردم میفهمیدند کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیستم تخلیه ی مغز بینشی نهوموارکتوس ها ممکن است دجهان در حال ایجاد و ارتقااز نخستین همانند سازها تضررهای شکر بر سلامت مغزوقتی شروع به بیدار شدن میبه مغز خزندگان خودت اجازخلاصه ای از مطالب همایش مکامپیوتر سایبورگداروی جدید s3 در درمان ام محل درک احساسات روحانیبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودفلج بل، فلجی ترسناک که آنذهن چند جانبه نیازمند نگنقش ژنتیک در درمان اختلاتوسعه برخی شغل ها با هوش الگو و عادت را بشکن و در ازمان، اندک استنگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل پلاستیک به کربن و سهوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطناز تلسکوپ گالیله تا تلسکعقل مجادله گرواقعیت چیستبه زیر پای خود نگاه نکن بخواص هلو برگ هلوکتاب گران و پرهزینه شد ولداروی ضد چاقیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتکینگیامیدواریزونیسومایدنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکوترازودونهوش مصنوعی از عروسک بازی جراحی هوشیار مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوواکسن آلزایمرخورشید مصنوعیبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدر هم تنیدگی کوانتومیمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هرنگین کمانفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوتکامل زبان انسان از پیشیانتظار گذر تندباد؟زبان چهار حرفی حیات زمیننرمش های مفید برای درد زاتسلیم ارتباط با من برترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تعبارت های مبهم مانند انروراپامیل در بارداریخدای رنگین کمانبیماری اسپینال ماسکولار گیلگمش باستانی کیستدرمان نگهدارنده ی اعتیادمشکلات بین دو همسر و برخیتلقین اطلاعات و حافظهبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقروبات کیانآیا احتمال دارد رویا از آروح و آب حیاتقفس ذهننه بدبخت بلکه نادانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانسان باشسفر فقط مادی نیستچرا در مغز انسان، فرورفتتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد بالاترشناخت حقیقت یا آرزوهای گهوش عاطفی قسمت 11حافظه ی هوش مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تغرور و علمیاد گرفتن مداومدلایلی که نشان میدهد ما ببیوگرافیگربه شرودینگر و تاثیر مشدرمان با سلول های بنیادیمعجزه ی علم در کنترل کرونتمدنی قدیمی در شمال خلیج تفاوت ها و تمایزها کلید بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش هایی ساده برای کاهش اقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد واولین تصویر در تاریخ از سسلول های بدن تو پیر نیستننظام مثبت زندگیتغییر الگوی رشد مغزی با زمولکول ضد پیریاحساس گذر سریعتر زمانشگفت نیست من عاشق تو باشماسارت و پرخوریهوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت 82ژنهای هوش ، کدامنددولت یا گروهکبا خودت نجنگپیچیدگی های مغزی در درک زدرمان سرگیجه بدون دارومغز و سیر تکامل ان دلیلی تو کجای جهانیآتش منبع انرژیریسدیپلام تنها داروی تایقضاوت ممنوعایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانتاثیر تغذیه بر سلامت رواسندرم گیلن باره به دنبال همه چیز در زمان مناسبجنین مصنوعیمیگرن شدید قابل درمان اساداراوون تنها داروی تاییشبکه های مصنوعی مغز به دراسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت پنجمکمردرد ناشی از تنگی کانادیسک گردنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندرک و احساسمغز باستانی، هنوز نقش هاتولید مولکول جدید توسط هآزار دیگری، آزار خود استراه انسان شدن، راه رفتن ولرزش ناشی از اسیب به عصبایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکسینوریپا داروی ترکیبی ضدهمدلی و هوش عاطفیجهان معکوسما به جهان های متفاوت خودارتباط از بالا به پایین مصبور باشهزاران سال چشم های بینا واعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحس و ادراک قسمت سیزدهمکووید نوزده و خطر بیماری دانشمندان روشی برای تبدیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرختان اشعار زمینمغط یک گیرنده استتوهم وجودافتخار انسانرشد در سختی استچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیماگر میدانی مصیبت بزرگتر تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیستم تعادلی بدنهورمون شیرساز یا پرولاکتجهان ریز و درشتاز نخستین همانند سازها تضعیف و قویویتنام نوعی کرونا ویروس به نقاش بنگرخلاصه ای از درمان های جدیکانال یوتیوب دکتر سلمان داروی جدید لنفوم و لوکمیمحل درک احساسات روحانی دبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسفلج خوابذهن هوشیار در پس ماده ی منقش گرمایش آب و هوا در همتوصیه های سازمان بهداشت الگوی بنیادین و هوشیاریزمزمه ات مانده در گوشمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده از تکنیکی تا مغز از مغز تعقل در جهان جدید، عجیب اسواقعیت چیستبه سیاهی عادت نکنیمخواص هندوانهکتاب زیست شناسی باورداروی ضد تشنج با قابليت تمداخله ی زیانبار انسانبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خرفلکس وتری با توضیح دکتر فال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اتکامل فردی یا اجتماعیامیدواری و مغززونا به وسیله ویروس ابله نادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتترازودونهوش مصنوعی از عروسک بازی جراحی گردن همیشه برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی واکسن ایرانی کرونا تولیدخوش قلبی و مهربانیبیمار مرکز تنفس سلولیکشیدن مادی روشی برای جلودر هم تنیدگی کوانتومی و پمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعرهبر حقیقیفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتتکامل ساختار رگهای مغزی انحراف و حقیقتزبان نیاز تکاملی استنرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی به شناسایی کاحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تعجول نباشورزش هوازی مرتب خیلی به قخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیماری اضطراب عمومیگیاه بی عقل به سوی نور میدرمان نابینایان آیا ممکنمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش ها برای کشف منابع جدبزرگترین درد از درون است بسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آروح در جهانی دیگر استقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر انسان جدید از چه زمانی پاسفر نامه سفر به بم و جنوب چرا ذرات بنیادی معمولاً تصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری در کجاست؟ قاتفاق و تصادفشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش عاطفی قسمت نهمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکامل تا مغز، از مغز تغربال در زندگییاد بگیر فراموش کنیدنیا فریب و سرگرمیبیوگرافیگزیده ای از وبینار یا کنفدرمان تومورهای مغزی با امعجزه در هر لحظه زندگیتمرکز و مدیتیشنآیا راهی برای بهبود وضعیروش استفاده از بالش طبیقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد واولین دارو برای آتاکسی فسلول بنیادی و ای ال اسنظریه ی تکامل در درمان بیتغییر خود یا تغییر دیگرامولتیپل اسکلروز در زنان احساسات کاذبشگفت انگیز بودن کیهاناساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیحس و ادراک قسمت 87ژنهای حاکم بر انسان و انسدونپزیل در بیماران قلبی با خدا باشپیوند قلب خوک، به فرد دچادرمان سرطان با امواج صوتمغز کوانتومیتو کز محنت دیگران بی غمیآثار باستانی تمدن های قدریشه های مشترک همه ی موجوقطار پیشرفتایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهتاثیر حرکات چشم بر امواج سندرم پیریفورمیسهمه چیز در زمان کنونی استجنگ هفتاد و دو ملت همه را میاستنی گراویس بدون آنتیادب برخورد با دیگرانشبکیه های مصنوعیاصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت پنجاهکمردرد و علل آندیستونی قابل درمانبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدرک کنیم ما همه یکی هستیممغز برای فراموشی بیشتر کتولید مثل فقط با یک مادر آسيب میکروواسکولاریا آسراه بی شکستلرزش دست ها و گردن و سر ETایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکسیناپس، شگفتی خلقتهمراه سختی، اسانی هستجهان هوشمندما با کمک مغز خود مختاريمارتباط بین هوش طبیعی و هوصبر لازمه ی پیروزی استهستي مادي ای که ما کوچکتراعتماد به خودحس و ادراک قسمت ششمکودک هشت ساله لازم است آددانش، قفل ذهن را باز میکنماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرد و درسنفرت، اسیب به خود استتوهم وجودافراد آغاز حرکت خودشان ررشد، رسیدن به یک هدف نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرماگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش فوق العاده، هر فرد اسجهان شگفت انگیزاز نخستین همانند سازها تطلوع و حقیقتویتامین E برای فعالیت صحبه نقاش بنگرخم شدن فضا-زمانکاهش میل جنسی در ام اسداروی جدید میاستنی گراویمحدودیت چقدر موثر استبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدفلج خواب چیستذهن و زندگینقش پیش زمینه ها و اراده توصیه های غیر دارویی در سالگوبرداری از طبیعتزنان باهوش ترنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب سنگ اندازیاز تکینگی تا مغز و از مغز عقل سالمواقعیت های متفاوتبه سخن توجه کن نه گویندهخواص انارکتاب طبیعت در قالب هندسهداروی ضد تشنج با قابليت تمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در درفتار مانند بردهفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از تکامل مادی تا ابزار هوشمامیدی به این سوی قبر نیستزیان غذاهای پرچربنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتتراشه مغز بدون واسطه ی دهوش مصنوعی از عروسک بازی جز تو که را دارماز تکینگی تا مغز از مغز تعنصر اصلی تعیین واقعیتواکسن اسپایکوژنخوش خیالی و خوش بینیبیماری لبر و نابینایی آنکشتن عقیده ممکن نیستدر هم تنیدگی کوانتومی و دمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشنابرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیروی و منیزیم در تقویت استفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهتکامل شناخت انسان با کشفاندوه در دنیا استزبان و کلمه حتی برای کساننرمش های موثر در کمردردتست نوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنی در کودکانهوش مصنوعی تعاملیحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداورزش هوازی ، بهترین تمریخدایا جز تو که را دارمبیماری بیش فعالیگیاه خواری و گوشت خوار کددرمان های اسرار آمیز در آمشکلات روانپزشکی در عقب تلاش های جدید در ALSگیرنده باید سازگار با پیدرمان های بیماری آلزایمرمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش های جدید در درمان فربسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بروح رهاییقله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزتاثیر نگاه انسان بر رفتاانسان خطرناکترین موجودسفر به مریخ در 39 روزچراروياها را به یاد نمی آتصور ما ازمشکلات و واقعیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاتوبان اطلاعات و پلِ بینشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش عاطفی قسمت هفتمحباب های کیهانی تو در تواز تکامل تا مغز، از مغز تمقالاتیادگیری مهارت های جدید ددنیا مکانی بسیار اسرارآمبیان ژن های اسکیزوفرنی دگزارش یک مورد جالب لخته ودرمان تشنجمعرفی مورد نادر بیماری گتمرکز بر هدفآیا راهی برای رفع کم آبی روش جدید تولید برققارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطرتاثیر گیاه خواری بر رشد واولین دروغسلول بنیادی در درمان ایدنظریه ی تکامل در درمان بیتغییر دیگران یا تغییر خومواد کوانتومی جدید، ممکناخلاق و علوم اعصابشگفت زده و حیران باشاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت چهلکفش و کتابدوچرخه در کاهش دردهای کمبا طبیعت بازی نکنپیوند مدفوعدرمان ضایعات نخاعیمغز آیندگان چگونه است ؟تو پیچیده ترین تکنولوژی آدم عاقل، وقت خودش را هدرریشه های مشترک حیاتقطره قطرهایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر دوپامین و سروتونینسندرم پیریفورمیسهمه چیز، ثبت می شودجنگ و تصور از جنگمیاستنی گراویس در جوانانادراک ما درک ارتعاشی است شباهت مغز و کیهاناصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت پنجاه و یکمردرد با پوشیدن کفش منادژا وو یا اشنا پنداریبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدرک احساسات و تفکرات دیگمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تولید مثل اولین ربات های آسیب ها ناشی از آلودگی هوراه طولانی را به سلامت گذلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایا این جمله درست است کسیتاثیر درجه حرارت بر عملکسیگار عامل افزایش مرگ ومهمراهی میاستنی با برخی سجهان هوشیارما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت مغز انسان و فصبر و واقعیتهستی ما پس از شروعی چگال اعتماد به خودحس و ادراک قسمت شصت و هشتکودک ایرانی که هوش او از دانش، یک انسان را ناسازگماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سادرد باسن و پا به دلیل کاهنقاشی هایی با بوی گذشته یتوهم بی خداییافراد بی دلیل دوستدار تو ز گهواره تا گورچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتاگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر رژِیم غذایی بر میگسکوت و نیستیهوش مصنوعی می تواند بر احجهان شگفت انگیز و بی زماناز نخستین همانند سازها تطلای سیاهویتامین E در چه مواد غذایبه نادیدنی ایمان بیاورخونریزی مغز در سندرم کووکاهش مرگ و میر ناشی از ابداروی جدید کنترل قند خونمحدودیت های حافظه و حافظبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونافلج دوطرفه عصب 6 چشمذهن و شیمی بدننقش پیشرفته ی سلول های بنتوصیه هایی در مصرف ماهیالتهاب شریان تمپورالزنجیرها را ما باید پاره کنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانساخت سلول عصبی حتی پس از تبر را بردارهوش مصنوعی از عروسک بازی جوسازی مدرناز تکینگی تا مغز از مغز تعقلانیت بدون تغییرواقعیت و مجازبهبود حافظه پس از رخدادهخواص اردهکتاب، سفری به تاریخداروی ضد تشنج توپیراماتمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندرفتار وابسته به شکلفاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل مداومامیدی تازه در درمان سرطازیباترین چیز در پیر شدننبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسخت ترین حصارهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زباواکسن اسپایکوژن ضد کروناخوشبختی چیستبیماری میاستنی گراویسگل خاردار، زیباستدر هر سوراخی سر نکنمرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت های بین زن و مرد فقبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نرویکردهای جدید ضایعات نخفرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنتکامل، نتیجه ی برنامه ریاندوه دردی را دوا نمیکندزبان و بیان نتیجه ساختمانرمشهای مهم برای تقویت عتست کم هزینه ی بزاق برای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آنهوش مصنوعی در قضاوت های احقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز- از مغز عدم تعادل دوپامین، فقط بورزش و میگرنخرما منبع بسیار خوب آنتی بیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیدرمان های بیماری اس ام ایمشاهده آینده از روی مشاهتلاش های جدید در درمان سربسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه روزه داری متناوب، مغز را قله سقوطچه زیاد است بر من که در ایتاثیر نگاه انسان بر رفتاانسان در هستی یا هستی در سفر به درون سفری زیباچراروياها را به یاد نمی آتصور از زمان و مکانمنبع خواب و رویااتوسوکسیمایدشناسایی زبان حیوانات با هوش عاطفی قسمت یازدهحباب هایی تو در تواز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدنیای شگفت انگیز کوانتومبیان حقیقتگشایش دروازه جدیدی از طردرمان جدید ALSمعرفت و شناختتمرکز بر امروزآیاما مقهور قوانین فیزیکروش صحبت کردن در حال تکامقبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر گیاه خواری بر رشد واولین سلول مصنوعیسلول بنیادین از مخاط بیننظریه ی تکامل در درمان بیتغییر دادن ژنها آیا روزی موجود بی مغزی که می توانداخلاق پایه تکامل و فرهنگشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری حس و ادراک قسمت چهل و هفتکفش بد، عامل مهم کمردرددوچرخه سواری ورزشی سبک و بالای هر دستی، دستی هستپیوند مدفوع در درمان بیمدرمانهای بیماری پارکینسمغز اندامی تشنه ی انرژی اتو آرامش و صلحیآرمانگرای تخیلی نباشریشه های اخلاقلمس کوانتومیایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکتاثیر دپاکین بر بیماری مسندرم پای بی قرارهمه ی سردردها بی خطر نیستجنگ داده هامیدان مغناطيسي زمین بشر ادراک، فراتر از آنچه معمشباهت مغز با کیهان مادیاصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت پنجاه و دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدژاوو یا آشناپنداریبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدرک تصویر و زبان های مخلتمغز بزرگ چالش است یا منفعتولید یا دریافت علمآسیب روانی شبکه های اجتمرابطه تشنج و اوتیسملزوم گذر انسان از حدها و ایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله هاهمراهی نوعی سردرد میگرنیجهان های بسیار دیگرما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز انصبر بسیار بایدهشت توصیه برای کاستن از داعتماد بی موردحس و ادراک قسمت شصت و دوکودکان مهاجردائما بخوانماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیدرد زانو همیشه نیاز به جرچقدر به چشم اعتماد کنیمتوهم تنهاییافزایش قدرت ادراکات و حسزمین در برابر عظمت کیهانچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟اگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر سلامت دستگاه گوارشسکوت، پر از صداهوش مصنوعی متصل با مغزجهانی که نه با یک رخداد و از نشانه ها و آثار درک شدطوفان فقر و گرسنگی و بی سویتامین کابه هلال بنگرخونریزی مغزی کشندهکاهش التهاب ناشی از بیماداروی جدید آلزایمرمحدودیت درک انسانبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونفن آوری های جدید علیه شناذهن پر در برابر آگاهینقش آتش در رسیدن انسان بهتوضیحی ساده در مورد هوش مام آر آی جدید با قدرت شگفزندگی فعال و مثبت روند آلچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی جامعه ی آسمانیاز تکینگی تا مغز از مغز تعقیده ی بی عملواقعیت و انعکاسبهداشت خوابخواص بادامکتابخانهداروی ضد جنون در درمان تیمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلورفتار اجتماعی انسان، حاصفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل چشمامگا سه عامل مهم سلامتزیباترین چیز در افزایش سنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسخت ترین کار، شناخت خود اهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی هوشیاری در مغز مااز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و واکسن دیگر کرونا ساخته شخوشبختی دور از رنج های مبیماری میاستنی گراویسگل درون گلداندر والنتاین کتاب بدید هممرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت های تکاملی در مغز وبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشررویا و واقعیتفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتکثیر سلول در برابر توقف اندوهگین نباش اگر درب یا زبان و بیان، در سایه پیشرچرا ماشین باید نتایج را پتست آر ان اس دز میاستنی گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سردرد به دلیل مصرف زیاد مهوش مصنوعی در کامپیوترهاحل مشکلاز تکینگی تا مغز- از مغز عدم درکورزش بهترین درمان بیش فعخسته نباشی بابابیماری خود ایمن اعصاب مح