دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

معجزه های هر روزه

من به جادو و معجزه های هر روزه، اعتقاد دارم؛ ارتباطی جدایی ناپذیر- که ما گاهی با مکان ها، افراد و کارهای هنری و موارد مشابه تجربه می کنیم؛ تناسبی مخوف و شگفت آور در لحظات هماهنگی و همراهی با صدای زمزمه شده و حضور پنهان در زمانی که ما فکر می‌کنیم تنها هستیم....
چارلز دی لینت(شاعر و نویسنده ی کانادایی)
تصویر، ساختار شگفت آور و معجزه آسای نقشه ی ژنتیکی که در حجمی عظیم و عجیب در سلول موجوات زنده، وجود دارد.
https://www.facebook.com/100044076761942/posts/728538105292075/?mibextid=Nif5oz


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منابع انرژي پاک سرچشمه ححافظه و اطلاعات در کجاستراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنهوش عاطفی قسمت یازدهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندعلم راهی برای اندیشیدن ابعد از کروناپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل شناخت انسان با کشفدلایلی که نشان میدهد ما بالگو و عادت را بشکن و در اتصویربرداری فضاپیمای آمنقطه ای بود و دگر هیچ نبودریای خداابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 78رشد در سختی استاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اساختن آینده، بهترین روش بیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصعادت بد را ترک کنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرتوهای صادر شده از سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دوچرخه در کاهش دردهای کمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفلج خواب چیستتغییر عمودی سر انسان از پنه جنگ و نه خونریزیدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و شزندگی و داراییاز تکینگی تا مغز، از مغز هر چیز با هر چیز دیگر در تسرگیجه از شایعترین اختلابا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده غربال در زندگیتمایل زیاد به خوردن بستنآنژیوگرافی از مغزمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانش قدرت استانرژی تاریک که ما نمی توفتون های زیستیجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهذهن ما از در هم شکستن منباتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و ششمزیرک ترین مردماز روده تا مغزوقتی تو از یاد گرفتن باز شلیک فراموشیبازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیستنهاییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر دپاکین بر بیماری مداروهای ام اساهرام مصر از شگفتی های جهفرزندان زمان خودجهان یکپارچهنیکولا تسلارقیبی قدرتمند در برابر ماختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیمنشأ اطلاعات و آموخته ها خم شدن فضا-زمانزبان و شناخت حقیقت قسمت ااستیفن هاوکینگ در تفسیر واقعیت چند سویهشگفت زده و حیران باشبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بتو جهانی هستی که خودش را آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید ضد میگرنای آنکه نامش درمان و یادشقیچی ژنتیکیجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه به سطح بالایی از هورویا تخیل یا واقعیتارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی میوتونیک دیستروفیخانواده پایدارسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاعات حسی ما از جهان، چواکسن آلزایمرشباهت مغز و کیهانبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم فضای خالی یا توهم فضآب زندگی است قسمت هفتممغزتان را در جوانی سیم کشتاریک ترین بخش شبدر چه مرحله ای از خواب ، رایا ابزار هوشمندی یا مغز قدرت ذهنجبران از دست رفته هانگاه دوبارهروزهای سختارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستندسلسله مباحث هوش مصنوعیبنی عباس، ننگی بر تاریخبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قصرع و درمان های آنگزیده ای از وبینار یا کنفتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان نابینایان آیا ممکناگر نعمت فراموشی نبود بسلرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیماست مالی با هوش انسانیسودمندی موجودات ابزی بر به زیر پای خود نگاه نکن بطی یکصد هزار سال اخیر هرچبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل مادی تا ابزار هوشمخدا نور آسمان ها و زمین اافت فشار خون ناگهانی در وترجمه ای ابتدایی از اسرانقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ای ال اس، توفرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه ی هوش مصنوعیراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی قسمت پنجممدل هولوگرافیک تعمیم یافسیستم تعادلی بدنبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسعلم ساختن برج های چرخانبعد از کروناپپوگستمرگ چیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریدنیا فریب و سرگرمیالگوی بنیادین و هوشیاریتصور از زمان و مکاننقطه بی بازگشتدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت 82ز گهواره تا گوراز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستساختار فراکتال وجود و ذهبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دعادت دادن مغز بر تفکرتقلید از روی طبیعتپرتوزایی از جسم سیاهمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه انسان بر رفتادوچرخه سواری ورزشی سبک و انفجار و توقف تکاملی نشافلج دوطرفه عصب 6 چشمتغییرات منطقه بویایی مغزچه زیاد است بر من که در ایدرب بسته با غیر خود باز مابزار بقای موجود زنده از نعناعمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجمزندگی بی دوداز تکینگی تا مغز، از مغز هر جا که جات میشه، جات نیسرگردانیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایمقالاتتمایز یا کشف یگانگیآنان که در قله اند هرگز خمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانش محدود به ابعاد چهارانرژی خلا ممکن استفروتنی معرفتیجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهذهن چند جانبه نیازمند نگاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سیزدهمزیست شناسی کل در جزء فراکاز سایه بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیشنا در ابهای گرم جنوب نیابازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر داروهای ضد التهاب داروهای تغییر دهنده ی سیاولویت بندی ها کجاستفرضیه ای جدید توضیح میدهجهان کنونی و مغز بزرگترینیاز به آموزش مجازی دیجیرموزی از نخستین تمدن بشراختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهمنشاء کوانتومی هوشیاری اخونریزی مغز در سندرم کووزبان و شناخت حقیقت قسمت داستخوان های کشف شده، ممکواقعیت چیستشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو جدای از کیهان نیستیآیا جنین انسان، هوشمندی مغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید ضد الزایمرایمپلانت مغزیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه باغبانی باعث کاهش رویا حقی از طرف خداارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و پروتئین مرتبط با خار و گلسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن ایرانی کرونا تولیدشباهت مغز با کیهان مادیبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیمکشدر ناامیدی بسی امید استایا بیماری ام اس (مولتیپقدرت عشقجدا کردن ناخالصی هانگاهی بر قدرت بینایی دراروش مقابله مغز با محدودیارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خودسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبه قفس های سیاهت ننازبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریضایعه ی شبکه لومبوساکرالگزارش یک مورد جالب لخته وتوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلادرمان های اسرار آمیز در آاگر با مطالعه فیزیک کوانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کاماشین دانشسی و سه پل اصفهانبه سیاهی عادت نکنیمطبیعت موجی جهانبررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل مداومخدا بخشنده است پس تو هم بافت هوشیاری به دنبال کاهترس و آرمان هانقش رژیم غذایی در رشد و انقش زنجبیل در جلوگیری از درمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه انسان و حافظه ی هوشراه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت اولمدل های ریز مغز مینی برینسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری وسواسکفش و کتابعلایم کمبود ویتامین E را بعد از کرونا دلخوشی بیهوپایان، یک آغاز استمرگ و میر پنهانتکثیر سلول در برابر توقف دنیای شگفت انگیز کوانتومالگوبرداری از طبیعتتصادف یا قوانین ناشناختهنمیتوان با بیرون انداختندرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت 87زمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استساختار شبکه های مغزی ثاببیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دعارضه جدید ویروس کرونا ستقلید از طبیعتپرسش و چستجو همیشه باقی امسئولیت جدیدتاثیر نگاه انسان بر رفتادوپامین قابل حل در آبانقراض را انتخاب نکنیدفن آوری های جدید علیه شناتغییرات مغز پس از 40 سالگینه عدم مطلق بلکه عدم با قدرختان چگونه بر تشکیل ابابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاهزندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز، از مغز هر حرکت خمیده می شود و هر سربازان ما محققا غلبه می با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر ویتامین دی بر بیماتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنزیم تولید انرژی در سلومعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانش بی نهایتانسولینفروتنی و غرورجهل مقدسنوار عصب و عضلهذهن هوشیار در پس ماده ی ماثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت ششمزیست شناسی باور حقیقت یا از علم جز اندکی به شما داویتنام نوعی کرونا ویروس شناخت و معرفت، و نقش آن دبازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در تنبیه چقدر موثر استآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و اخلاقتاثیر داروی ضد تشنج سدیم داروهای ضد بیماری ام اس واولین قدم شناخت نقص های خفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان کاملی در اطراف ما پرچیز جدید را بپذیررمز و رازهای ارتباط غیر کاختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیمهمان ناخواندهخواندن ، یکی از شستشو دهنزبان و شناخت حقیقت قسمت ساستروژن مانند سپر زنان دواقعیت چیستشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی سل سپتایمپلانت مغزی و کنترل دو قانون مندی نقشه ژنتیکی مجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه تکامل مغزهای کنونیرویاها از مغز است یا ناخوارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن سردردی ژنتیکی که بخارق العاده و استثنایی بسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن اسپایکوژنشباهت کیهان و مغزبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم چیستآب زندگی است قسمت دوممغط یک گیرنده استدر هم تنیدگی مرزها و بی مایا بدون زبان میتوانیم تقضاوت ممنوعجدایی خطای حسی استنگاهی بر توانایی اجزاي بروش های صرفه جویی در ایجاارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمسم زنبور ، کلیدی برای واربه مغز خزندگان خودت اجازبرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنضایعه ی عروقی مخچهگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در همدرمان های بیماری آلزایمراگر تلاش انسان امروز برالزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت غیر فیزیکیریاضیات یک حس جدید استاز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیمبانی ذهنی سیاه و سفیدسیلی محکم محیط زیست بر انبه سخن توجه کن نه گویندهطبیعت بر اساس هماهنگیبررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بتکامل چشمخدای رنگین کمانافتخار انسانتسلیم شدن از نورون شروع متست آر ان اس دز میاستنی گنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حباب های کیهانی تو در توراه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دهممدیون خود ناموجودسکوت و نیستیبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهعلایم کمبود ویتامین E را بعد از کرونا دلخوشی بیهوپارادوکس ها در علممرگ و میر بسیار بالای ناشتأثیر نیکوتین سیگار بر مدنیایی پر از سیاهچاله التهاب شریان تمپورالتضادهای علمینمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرک و احساسابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمناطق خاص زبان در مغزحس و ادراک قسمت چهلزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به سادیسم یا لذت از آزار دادبیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هعدم توقف تکامل در یک انداتقویت استخوان در گرو تغذپرسشگری نامحدودمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر ویتامین دی بر بیمادورترین نقطه ی قابل مشاهانواع سکته های مغزیفناوری هوش مصنوعی نحوه ختغییرات آب و هوایی که به نهایت معرفت و شناخت درک عدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و یزندگی در سیاهچالهاز تکینگی تا مغز، از مغز هرچیز با یک تاب تبدیل به سردرد میگرنبا طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندصفحه اصلیتمدن پیشرفته ی پیشینیانآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان موفق به بازگردانسولین هوشمندفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان فراکتالنوار عصب و عضله تعیین محلذهن و شیمی بدناثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و هشتزیست، مرز افق رویداد هستازدواج های بین گونه ای، رویتامین E برای فعالیت صحشناخت حقیقت یا آرزوهای گبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر مغزداروی فامپیریدین یا نورلاولین مورد PML به دنبال تکفشار و قدرتجهان پیوستهچیزی منتظر شناخته شدنرمز گشایی از اتصالات مغزاختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دمهندسی ژنتیک در حال تلاش خواب سالم عامل سلامتیزبان جانسوزاسرار آفرینش در موجواقعیت های متفاوتشانس یا نتیجه ی تلاشبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو در میانه ی جهان نیستی آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد چاقیایمپلانت مغزی کمک میکند قانون گذاری و تکاملجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل رویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن شدید قابل درمان اسخبر مهم تلسکوپ هابلسفری به آغاز کیهاناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نواکسن اسپایکوژن ضد کروناشباهت زیاد بین سلول هاي عبرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم و خیالتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومنفرت، اسیب به خود استدر هم تنیدگی کوانتومیایا تکامل هدفمند استقطار پیشرفتجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کنروش هایی برای جلوگیری از ارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطسماگلوتید داروی کاهش دهنبه نقاش بنگربرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده درمان های جدید میگرناگر خواهان پیروزی هستیلزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت غیر قابل شناختریتوکسیماباز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهامباحث مهم حس و ادراکسینوریپا داروی ترکیبی ضدبهبود حافظه پس از رخدادهطعمه ی شبکه های ارتباط اجبررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به اتکامل و ارتقای نگاه تا عمخدایی که ساخته ی ذهن بشر افراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان دارویی سرطان رحم بابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز حباب هایی تو در تورابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دوممدیریت اینترنت بر جنگسکوت، پر از صدابیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندعلائم عصبی آلزایمر، با اتفکر قبل از کارپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و سوال از قاتلتأثیر نگاه انسان بر رفتادنیا، هیچ استامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهر خوابیده ی مادهنمای موفقیتدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ مناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت چهل و هفتزمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیسازگاری با محیط بین اجزابیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهعدم درکتقویت حافظه یا هوش مصنوعآلودگی هوا چالش قرن جدیدمستند جهان متصلتاثیر ویروس کرونا بر مغز ديدن با چشم بسته در خواب انیس بی کسانفیلمی بسیار جالب از تغییتغییرات تکاملی سر انسان نهایت در بی نهایتدرد و درسابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت پنجاه و دزندگی زمینی امروز بیش از از تکامل تا مغز از مغز تا هز ذره، یک دنیاستسردرد میگرن در کودکانبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاسوالات پزشکیتمدن بشری و مغز اخلاقیآینه در اینهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان نورون مصنوعی سانسان قدیم در شبه جزیره عفراموش کارها باهوش تر هسجهان قابل مشاهده بخش کوچنوبت کودکانذهن تو همیشه به چیزی اعتقاثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و دوزاویه نگاه ها یکسان نیستاسکلت خارجی در درمان اختویتامین E در چه مواد غذایشناخت درون، شناخت بیرون؛بحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولتو یک معجزه ایآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی لیراگلوتیداولین مورد پیوند سر در انفضا و ذهن بازجهان پیوستهچیزی خارج از مغزهای ما نیرمز پیشرفت تواضع است نه طاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دمهندسی بدنخواب سالم عامل سلامتی و یزبان ریشه هایی شناختی اساسرار بازسازی اندام هاواقعیت و مجازشانس یا تلاشبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستتوقف؛ شکستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد چاقیایمپلانت نخاعی میتواند دقانون جنگلجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل رویای شفافارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان مغناطيسي زمین بشر سقوط درون جاذبه ای خاص، چاعتماد به خودواکسن دیگر کرونا ساخته ششباهت زیاد بین سلول هاي عبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیتوهم وجودتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقاشی هایی با بوی گذشته یدر هم تنیدگی کوانتومی و پایجاد احساساتلمس کوانتومیجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا روش هایی ساده برای کاهش اارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یسندرم کووید طولانیبه نقاش بنگربرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان های جدید در بیماری اپل ویژن پرو در تشخیص بیملزوم عدم وابستگی به گوگل حقیقت، آن چیزی نیست که جلریسدیپلام تنها داروی تایاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمبتکران خودشکوفاسیگار عامل افزایش مرگ ومبهداشت خوابظهور امواج مغزی در مغز مصبرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتخدایا جز تو که را دارمافراد بی دلیل دوستدار تو تکامل ابزار هوش ، راه پر خسته نباشی باباافزایش قدرت ادراکات و حستشنج چیستنقش سجده بر عملکرد مغزدرمان زخم دیابتی با تکنوابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز حد و مرزها توهم ذهن ماسترادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت سوممداخله ی زیانبار انسانسکته مغزیبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونعلت خواب آلودگی بعد از خوتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شتأثیر شیرینی های حاوی لودندان ها را مسواک بزنید تامیوتروفیک لترال اسکلروتظاهری از ماده است که بیدنمایش تک نفرهدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و هشتزمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکستم با شعار قانون بدترین بیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابعدالت برای من یا برای همهتقویت سیستم ایمنیآلودگی هوا و ویروس کرونامشکل از کجاستتاثیر ژنها بر اختلالات خدی متیل فومارات(زادیوا)(انگشت ماشه ایفیروز نادریتغذیه بر ژنها تاثیر داردنهادینه سازی فرهنگ اختلادرد باسن و پا به دلیل کاهابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت پنجاه و سزندگی زودگذراز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدسردرد میگرنی در کودکانباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزپیامهای کاربرانتمدن زیر آبآیندهمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان یک فرضیه رادیکانسان میوه ی تکاملفراموشی همیشه هم بد نیستجهان موازی و حجاب هانور از عمق تاریکیذهن خود را مشغول هماهنگیاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و ششزاوسکا درمان گوشراسکار، لگوی هوشمندویتامین کاشناسایی تاریخچه ی تکاملیبحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورتو یک جهان در مغز خودت هسآیا یک، وجود داردمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی تشنجی دربارداریاولین هیبرید بین انسان و فضای قلب منبع نبوغ استجهان پر از چیزهای اسرار آچیزی شبیه نور تو نیسترمز بقای جهش ژنتیکیاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتمهربانی، شرط موفقیتخواب عامل دسته بندی و حفطزبان شناسی مدرن در سطح سلاصل بازخوردواقعیت و انعکاسشاهکار قرنبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستتولید مولکول جدید توسط هآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد تشنج با قابليت تایمان به رویاقانون جنگلجوانان وطنچگونه حافظه را قویتر کنیروان سالمارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل سلول های مغزی عامل پارکیاعتماد به خودواکسن دیگری ضد کرونا از دشجاعت و ترسبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم وجودتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشچقدر به چشم اعتماد کنیمدر هم تنیدگی کوانتومی و دایران بزرگلووفلوکساسینجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا روش جدید تولید برقاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشسندرم گیلن باره به دنبال به نادیدنی ایمان بیاورضایعات در عصب زیر زبانیبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های جدید سرطاناپی ژنتیکمقاومت به عوارض فشار خون حقایق ممکن و غیر ممکنریشه های مشترک همه ی موجواز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمجموعه های پر سلولی بدن مسیاهچاله هابوزون هیگز چیستظرف باید پر شود چه با چرک بزرگ فکر کنپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل تکنولوژیخطا در محاسبات چیزی کاملافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها و موجودات دريادرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشراز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششممدارک ژنتیکی چگونه انسانسال سیزده ماههبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فعماد الدین نسیمی قربانی تفکر خلا ق در برابر توهم پدیده خاموش روشن در پارکمرگ تصادفیتئوری تکامل امروز در درمده روش موفقیتامید نیکو داشته باش تا آنتعویض دارو در تشنجچند نرمش مفید برای کمردردرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و دومزمان و گذر آن سریع استاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز ستم، بی پاسخ نیستبیوگرافیکندر علیه سرطانعسل طبیعی موثر در کنترل بتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات نخاعیتاثیر کلام در آیات کلام بدین اجباریانگشت نگاری مغز نشان میدفیزیک مولکولها و ذرات در ثبت و دستکار ی حافظهچهار میلیارد سال تکامل بدرد زانو همیشه نیاز به جرابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و شزندگی سلول در بدن، جدای ااز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاسردرد و علتهای آنباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومسایتهای دیگرتمدنی قدیمی در شمال خلیج آینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان ژنی از مغز انسانسان ها می توانند میدان فراموشی و مسیر روحانیجهان ما میتواند به اندازنور درونذهن سالماثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک سی و هفتمزبان فرایند تکاملی برای اساس انسان اندیشه و باور ویتامین کا و استخوانشناسایی سلول های ایمنی ابحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهتو کجای جهانیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید ALSاولین تصویر در تاریخ از سقفس ذهنجهان پر از چیزهای جادویی نکاتی در مورد تشنجرمز جهاناختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسموفقیت هوش مصنوعی در امتخودآگاهی و هوشیاريزبان شناسی نوین نیازمند اصل در هم تنیدگی و جهانی واقعیت تقویت شدهشاهکار شش گوشبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانتولید مثل اولین ربات های آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رو ح و روان بر جسمداروی ضد تشنج با قابليت تاین پیوند نه با مغز بلکه قانونمندی و محدودیت عالمجوانان وطننگاه من، نگاه تو و یا حقیروبات ها قول میدهندارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های کوانتومی خلاسلول های بنیادیاعتماد بی موردواکسن سرطانشرکت نورالینک ویدیویی ازبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم بی خداییتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمننقش قهوه در سلامتیدر هر سوراخی سر نکنایرادهای موجود در خلقت بلوب فرونتال یا پیشانی مغجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا روش صحبت کردن در حال تکاماز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجبسندرم پیریفورمیسبه هلال بنگرضرورت زدودن افکاربرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای درمان های رایج ام اسابتدا سخت ترین استمقایسه رقابت و همکاریحل مشکلریشه های مشترک حیاتاز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیمجرم، گاهی قربانی استسیاهچاله های فضایی منابعبوزون هیگز جهان را از متلعقل مجادله گربزرگ شدن مغز محدود به دورپیوندهای پیچیده با تغییرپیوندی که فراتر از امکانتکامل جریان همیشگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملافزایش سرعت پیشرفت علوم تشنج عدم توازن بین نورون نقش غذاها و موجودات دريادرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز حرکات چشم، ترجمه کننده ی راست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانمروری بر تشنج و درمان هایسانسور از روی قصد بسیاری بیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسعوامل موثر در پیدایش زباتفاوت مغز انسان و میمون هپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتئوری تکامل در پیشگیری و دهن، بزرگترین سرمایهامید نجاتتعامل انسان و هوش مصنوعیچند جهانیدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و سومزمان و صبراز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچستون فقرات انسان دو پا جلبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبعشق درونی به یگانگی خلقتتلاش ها برای کشف منابع جدآلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر ندین، اجباری نیستانتقال ماده و انرژیفیزیک هوشیاریثبت امواج الکتریکی در عصچهار ساعت پس از کشتار خوکدردهای سال گذشته فراموش ابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و چهزندگی، مدیریت انرژیاز تکامل تا مغز، از مغز تهزاران سال چشم های بینا وسردرد به دلیل مصرف زیاد مباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتتمرکز و مدیتیشنآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان پاسخ کوانتومی انسان یک کتابخانه استفراموشی آرمانجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوروفیبروماتوزذهت را روی چیزهای مفید متاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت پنجاه و زبان متغیراستفاده از مغز، وزن را کمویتامین کا در سبزیجاتشواهدی از نوع جدیدی از حابحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریختو کز محنت دیگران بی غمیآیا گذشته، امروز وآینده مغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید s3 در درمان ام اولین دارو برای آتاکسی فقفس را بشکنجهان دارای برنامهچگونه مولکول های دی ان ایرمز جهان خاصیت فراکتالاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احموفقیت در تفکر استخودآگاهی و هوشیاريزبان، نشان دهنده ی سخنگو اصل علت و تاثیرواقعیت خلا و وجود و درک مشاید گوشی و چشمی، آماده شبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیتولید یا دریافت علمآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر روده بر مغزداروی ضد تشنج توپیراماتاین اندوه چیستقارچ بی مغز در خدمت موجودجواب دانشمند سوال کننده نگاه مادی غیر علمی استروبات های ریز در درمان بیارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی میدان بنیادین اطلاعاتسلول های بنیادی منابع و ااعتیاد و تلاش های درمانی واکسن سرطانشربت ضد خلطبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای توهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل ادر والنتاین کتاب بدید همایستادن در برابر آزادی بلوتیراستامجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا روشهای نو در درمان دیسک باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلینسندرم پیریفورمیسبه کدامین گناه کشته شدندضرب المثل یونانیبرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موتیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزدرمان های علامتی در ام اسابتدایی که در ذهن دانشمنمقابله ی منطقی با اعتراضحلقه های اسرارآمیزرژیم های غذایی و نقش مهم از بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمحل درک احساسات روحانیسیاهچاله ها، دارای پرتو بی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استعقل سالمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاخطای ادراک کارماافسردگی و اضطراب در بیماتشویق خواندن به کودکاننقش غذاها و موجودات دريادرمان سرگیجه بدون داروابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهانرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز هوشیاری، روح یا بدن سانسور بر بسیاری از حقایبیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بعوامل ایجاد لغت انسانی و تفاوت ها و تمایزها کلید بپروژه ی ژنوم انسانیمراحل ارتقای پله پله کیهتئوری جدید، ویران کردن گدو ویژگی انتزاع و قدرت تجامید جدید بر آسیب نخاعیتعامل انسان با هوش مصنوعچند جهانیدرک دیگرانابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نهمزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترستارگانی قبل از آغاز کیهبیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتاعشق، شلوغ کردن نیستتلاش های جدید در ALSآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کپسول نوروهرب بر تدیوار همه اش توهم بودانتروپی و هوشیاریفیزیک و هوشیاریجلو رفتن یا عقبگردنون و القلمدردی که سالهاست درمان نشابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و یکزندان ذهنیاز تکامل تا مغز، از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترسردرد تنشنبابا زود بیاکامپیوتر سایبورگتمرکز بر هدفآینده با ترس جمع نمیشودمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان اولین سلول مصنانسان باشفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان مرئی و نامرئینورون هاي مصنوعی می توانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت بیست و پزبان مشترک ژنتیکی موجودااستفاده از نظریه ی تکامل ویتامین بی 12 در درمان دردشواهدی از دنیسوان(شبه نئبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید لنفوم و لوکمیاولین دروغقله سقوطجهان در حال نوسان و چرخشچگونه میتوان با قانون جنرنگ کردن، حقیقت نیستادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایمولکول ضد پیریخودت را از اندیشه هایت حفزبان، وسیله شناسایی محیطاصل عدم قطعیت از کوانتوم والزارتان داروی ضد فشار شاید درست نباشدبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایتولید پاک و فراوان انرژیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر روزه داری بر سلامت داروی ضد جنون در درمان تیاین ایده که ذرات سیاهچالقبل از آغازجواب سنگ اندازینگاه محدود و تک جانبه، مشروبات کیانارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی میدازولام در درمان تشنج سلول های بدن تو پیر نیستناعتیاد را به دور بیندازواکسن ضد اعتیادشش مرحله تکامل چشمبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای توهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین در یک فراکتال هر نقطه مرکاکنون را با همه ی نقص هایلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحفره در مغزچالش کمبود اندام برای پیروشهای شناسایی قدرت شنوااز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدسسندرم پس از ضربه به سربه امید روزهای بهترضررهای مصرف شکر و قند بر برخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکنقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان ژنتیکی برای نوآوریابتذال با شعار دینمقابله با کرونا با علم اسحمله ویروس کرونا به مغزرژیم های غذایی و نقش مهم از تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمحل درک احساسات روحانی دسیاهچاله و تکینگی ابتدایبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستعقلانیت بدون تغییربزرگترین خطایی که مردم مبزرگترین درد از درون است پیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حاخطای حسافسردگی و ساختار مغزتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها در کاهش دردهای درمان سرطان با امواج صوتابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز حس متفاوترحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز حافظه کجاستساهچاله ها تبخیر نمیشودبیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانعواملی که برای ظهور لغت اتفاوت ها را به رسمیت بشناپروانه ی آسمانیمرز مرگ و زندگی کجاستتا 20 سال آینده مغز شما به دو بیماری روانی خود بزرگ امید درمان کرونا با همانتعداد کلی ذهن ها در جهان چند جهانی و علمدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهارمزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمسخن نیکو مانند درخت نیکوبیان حقیقتکوچکی قلبعصب حقوق نورولووتلاش های جدید در درمان فرآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر سدیوار، از ابتدا توهم بودانتظار گذر تندباد؟فیزیک آگاهیجلوتر را دیدننوآوری ای شگفت انگیز داندرس گرفتن از شکست هاابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دوزونیسومایداز تکامل تا مغز، از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال سردرد سکه ایباد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابتمرکز بر امروزآیا فراموشی حتمی استمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاهخواری بر رشد و دانشمندان تغییر میدان مغانسان جدید از چه زمانی پافرایند تکامل و دشواری هاجهان مشارکتینورون های ردیاب حافظهذره ی معین یا ابری از الکاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت شصت و چهزبان چهار حرفی حیات زمیناستفاده از هوش مصنوعی در ویتامین بی هفدهشیشه ی بازالتی و سیلیکونبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجتو آرامش و صلحیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید میاستنی گراویاولین سلول مصنوعیقلب های سادهجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه مغز ما، موسیقی را پرنگین کماناداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمولتیپل اسکلروز در زنان خودروهای هیدروژنیزدودن نقص از هوش مصنوعیاصل، روان و نفس استواکنش های ناخودآگاه و تقشایسته نیست در جیب خود قربخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونتولید اندام با چاپ سه بعدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاه خواری بر دارویی خلط آوراین ابتدای تناقض هاستقبل از انفجار بزرگجوسازی مدرننگاه کلی نگرروح در جهانی دیگر استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی مکان زمان یا حافظه زمانسلول بنیادی و ای ال اساعداد بینهایت در دنیای مواکسن علیه سرطانششمین کنگره بین المللی سبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و توهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت ددر کمتر از چند ماه سوش جداکوییفلکسلیروپریم داروی ترکیبی ضدحق انتخابچالش دیدگاه های سنتی در بروشی برای بهبود هوش عاطفاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمماجرای عجیب گالیلهسندرم جدایی مغزبه بالا بر ستارگان نگاه کضررهای شکر بر سلامت مغزبرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهتیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انساننقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان پوکی استخوانابداع دی ان ای بزرگترین دملاحظه های اخلاقی دربارهحمایت از طبیعترژیم ضد التهابیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحمحدودیت چقدر موثر استسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستعقیده ی بی عملعلم و ادراک فقط مشاهده ی بسیاری از مجرمان، خودشانپیدایش زبانتکامل داروینی هنوز در حاخطر آلودگی هوااقلیت خلاقتشخیص آلزایمر سالها قبل نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییرحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهانمرکز حافظه کجاستسایه ی هوشیاریبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنعوارض ازدواج و بچه دار شدتفاوت های بین زن و مرد فقپرواز از نیویورک تا لوس آمرز بین انسان و حیوان کجاتا بحر یفعل ما یشادو بار در هفته ماهی مصرف امیدوار باش حتی اگر همه چتعذیه ی ذهنچند روش ساده برای موفقیتدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نوزدهمزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالسخن و سکوتبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسعصب سیاتیکتلاش های جدید در درمان سرآمارهای ارائه شده در سطح مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر سدید تو همیشه محدود به مقداندوه در دنیا استفیزیکدانان ماشینی برای تجمجمه انسان های اولیهنوار مغز مشاهده ی غیر مستدست و پا زدن در سایه؟ابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سوزونا به وسیله ویروس ابله از تکامل تا مغز، از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنسردرد عروقی میگرنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیماتمساح حد واسط میان مغز کوآیا ممکن است موش کور بی ممغز قلبتاثیر انتخاب از طرف محیط دانشمندان روش هاي جدیدی انسان خطرناکترین موجودفرایند حذف برخی اجزای مغجهان معنانوروپلاستیسیتی چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحساسیت روانی متفاوتزبان نیاز تکاملی استاستفاده از انرژی خلاویتامین دی گنجینه ای بزرشکل های متفاوت پروتئین هبحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورتو افق رویداد جهان هستیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید آلزایمراوکرلیزوماب داروی جدید شقلب و عقلجهان ریز و درشتچگونه مغز پیش انسان یا همرهبر حقیقیادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمواد کوانتومی جدید، ممکنخورشید مصنوعیسفر فقط مادی نیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرواکنش به حس جدیدشادی، پاداش انجام وظیفهبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در تولید سلولهای جنسی از سلآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژیم گیاه خواری بر دارویی ضد بیش فعالی سیستاینکه به خاطرخودت زندگی قبرستان ها با بوی شجاعتجامعه ی آسمانینگاه انسان محدود به ادراروح رهاییارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیک کوانتومی بی معنی سلول عصبی شاهکار انطباق بقا با سازگارترین فرد اسواکسنی با تاثیر دوگانه اصبور باشبرخی نکات از گاید لاین پرگاهی مغز بزرگ چالش استتوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیدر آرزوهایت مداومت داشتهاکسی توسین و تکامل پیش الیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت قربانی نزاع بین بی چاالش ها در تعیین منبع هوروشی جدید در درمان قطع نخاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی تاریکسندرم دزدی ساب کلاوینبه بالاتر از ماده بیندیشضعیف و قویبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستترازودوننقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان پوکی استخوانابزار هوش در حال ارتقا ازملاحظات بیهوشی قبل از جرحوادث روزگار از جمله ویررژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیمحدودیت های حافظه و حافظسیاهچاله ی تولید کنندهبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی بی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقعلم و روحبسیاری از بیماری های جدیپیر شدن حتمی نیستتکامل داروینی هنوز در حاخطرات هوش مصنوعیاقیانوس نادانیتشخیص ایدزنقشه های مغزی جدید با جزیدرماندگی به دلیل عادت کرابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت اول )رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجودمرکز خنده در کجای مغز استسایه را اصالت دادن، جز فربیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتعید نوروز مبارکتفاوت های تکاملی در مغز وپروتئین های ساده ی ابتدامرز جدید جستجو و اکتشاف، تاول کف پا و حقیقتدو برابر شدن خطر مرگ و میامیدواریALS نگاهی کامل بر بیماری وتغییرچندین ماده غذایی که مانندرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفتمزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالسخن پاک و ثابتبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری عضلانی که طی سخن گفتن چقدتلاش های جدید شرکت نورالآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کتامین در درمان پادیدن خدا در همه چیزاندوه دردی را دوا نمیکندفال نیکوجنین مصنوعینوار مغز ترجمه رخدادهای دست کردن در گوشابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستمزیان غذاهای پرچرباز تکامل تا مغز، از مغز توفور و فراوانیسرطان کمیت گراییبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما کالا هستیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر احتمالی عصاره تغلیدانشمندان روشی برای تبدیانسان عامل توقف رشد مغزفراتر از دیوارهای باورجهان هوشمندنوروز یا روز پایانیذرات کوانتومی زیر اتمی قاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخفاش با شیوع همه گیری جدیزبان و کلمه حتی برای کساناستفاده از سلول های بنیاویروس مصنوعیشکل پنجم مادهبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاتو انسانی و انسان، شایستآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید ای ال اسايندگان چگونه خواهند دیدقلب یا مغزجهان شگفت انگیزچگونه هموساپينس بر زمین روی و منیزیم در تقویت استادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشموجود بی مغزی که می تواندخوش قلبی و مهربانیسفر نامه سفر به بم و جنوب اصول انجام برخی نرمش ها دواکسن های شرکت فایزر آمرشب سیاه سحر شودبدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین تولترودینآیا راهی برای رفع کم آبی مغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر رژیم گیاه خواری بر داستانها و مفاهیمی اشتبااینکه خانواده ات سالم باقدم زدن و حرکت دید را تغیجاودانگی مصنوعینگاه از بیرون مجموعهروزه داری متناوب، مغز را ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در برابسلول عصبی، در محل خاص خودبقا در ازای بیماریوابستگی یعنی قلادهصبر لازمه ی پیروزی استبرخی نرمش ها برای زانوگاهی جهت را عوض کنتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهدر آسمان هدیه های نادیدناکسکاربازپین در درمان تشلا اکراه فی الدینحقیقت آنطور نیست که به نظنابینایی در نتیجه ی گوشی روشی جدید در درمان نابینهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی خالیسندرم سردرد به دلیل افت فبه جای محکوم کردن دیگران طلوع و حقیقتبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استترازودوننقش داروهاي مختلف معروف درمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابحکمت الهی در پس همه چیزرژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیمخچه فراتر از حفظ تعادلسیاره ی ابلهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسیاره ابلهانبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبسیاری از بیماری های جدیپیشینیان انسان از هفت میتکامل زباندفاع از پیامبرالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر خورشید یا خود خورشنقشه با واقعیت متفاوت اسدرها بسته نیستابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )رساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگیساخت سلول عصبی حتی پس از بیماری تی تی پیکمردردعامل کلیدی در کنترل کارآتفاوت های زبانی سرمنشا تپروتز چشممرزهای حقیقی یا مرزهای تتابوهای ذهنیدو برابر شدن خطر مرگ و میامیدواری و مغزفقر داده ها در هوش مصنوعیتغییر الگوی رشد مغزی با زچندجهانیدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفدهمزنان باهوش تراز تکینگی تا مغز- از مغز هدف یکسان و مسیرهای مختلسختی ها رفتنی استبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدغم بی پایانتلاش هایی در بیماران قطع آنچه ناشناخته است باید شمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودیدگاه نارسای دوگانه ی ماندوهگین نباش اگر درب یا فاکسیبتجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوار مغز در فراموشی هادست آسمانابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهمزیباترین چیز در پیر شدناز تکامل تا مغز، از مغز توقاحت و تمسخر دیگرانسرعت فکر کردن چگونه استبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما تنها موجودات زنده مغز مانند تلفن استتاثیر ترکیبات استاتین (سدانش، قفل ذهن را باز میکنانسانیت در هم تنیده و متصفرد موفقجهان هوشیارنورالژیذرات کوانتومی زیر اتمی قاحساسات کاذبهندسه بنیادینمنبع خواب و رویاخلا، حقیقی نیستزبان و بیان نتیجه ساختمااستفاده از سلول های بنیاویروس های باستانی، مغز مشکرگزار هر چیزی باش که دابحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولتو با همه چیز در پیوندیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید برای میاستنی ايا اراده آزاد توهم است یقلب دروازه ی ارتباطجهانی که نه با یک رخداد و چگونه هوشیاری خود را توسرویا و واقعیتادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوموجودات مقهور ژنها هستندخوش خیالی و خوش بینیسفر به مریخ در 39 روزاصول توسعه ی یک ذهن کاملواکسن کووید 19 چیزهایی که شبیه سازی میلیون ها جهان بدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورها و التهاب مغزی عاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز را از روی امواج بشناستاثیر رژیم گیاهخواری بر دخالت در ساختار ژنهااینترنت بدون فیلتر ماهواقدرت مردمجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه از دور و نگاه از نزدروزه داری و التهاب زیانبارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدسلولهای ایمنی القا کنندهبقای حقیقی در دور ماندن اواسطه ها د رمسیر ایجاد مغصبر و واقعیتبرخی نرمش های گردنگذر زمان کاملا وابسته به توکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل مدر آستانه ی موج پنجم کوویاگر فقط مردم میفهمیدند کلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حقیقت افرادناتوانی از درمان برخی ویروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ای ضد التهابیسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه خوبی های دیگران فکرکنطلای سیاهبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنتراشه ها روی مغزنقش درختان در تکاملدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم حافظه میتواند بزرگترین درژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتهوش عاطفی قسمت 11مخچه ابزاري که وظیفه آن فسیاره ابلهانبیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هوعلم به ما کمک میکند تا موبشکه ای که ته نداره پر نمپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل زباندفاع در برابر تغییر ساختالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر در هم تنیدگی کوانتنقص های سیستمی ایمنیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 67رشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناعادت همیشه خوب نیستتفاوت ایستایی و تکاپوپروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر فکر بر سلامتدو داروی جدید برای میاستامیدی به این سوی قبر نیستفلج نخاعی با الکترودهای تغییر دیگران یا تغییر خونه ناامیدی بلکه ارتقادرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هجدهمزنجیرها را ما باید پاره کاز تکینگی تا مغز- از مغز هدف یکسان، در مسیرهای متسرنوشتبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از غم بی پایانتلاشی برای درمان قطع نخاآنچه واقعیت تصور میکنیم مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد ودژا وو یا اشنا پنداریاندام حسی، درک از بخش هایفاجعه ی جهل مقدسجنگ و تصور از جنگنوار مغز در تشخیص بیماری دست بالای دستابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دوازدهمزیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز، از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذشسطح آگاهی، رخدادهای زندگبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها تنفس بدون اکسیژنآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مادران و کودکان در زمتاثیر تغذیه بر سلامت روادانش، یک انسان را ناسازگانسانیت در برابر دیگرانفرد یا اندیشهجهان های بسیار دیگرنوسانات کوانتومی منبع مارفتار مانند بردهاخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکمنتظر نمان چیزی نور را بهخلا، خالی نیستزبان و بیان، در سایه پیشراستفاده از سلول های بنیاویرایش DNA جنین انسان، برشکست حتمیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)تو با باورهایت کنترل میشآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید برای کاهش وزنايا اراده آزاد توهم است یقلب روباتیکجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه واکسن کرونا را توزرویا و کابوسادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بموسیقی نوخوشبختی چیستسفر تجهیزات ناسا به مریخ اصول سلامت کمرواکسن کرونا و گشودن پنجرشبیه سازی سیستم های کوانبرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتتومورهای نخاعیآگاهی فراتر از آگاهیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر رژِیم غذایی بر میگدر میان تاریکی و روشناییایندرالقدرت و شناخت حقیقتجایی خالی نیستنگاه از درون قفس یا بیرونروزه داری و بیمار ی ام اس ارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدسلولهای بنیادی مصنوعی دربلندی در ذهن ما درک بلندیوبینار اساتید نورولوژی دصبر بسیار بایدبرخی یونها و مولکول های مگذشته را دفن کنتوپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناسادر درمان بیماری مولتیپل اگر میدانی مصیبت بزرگتر لایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره ريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده، چیزی نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه خودت مغرور نشوطوفان فقر و گرسنگی و بی سبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان تشنجابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمحافظه های کاذبراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت نهممخچه تاثیر گذار بر حافظهسیب یکسان و دیدگاه های متبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهعلم بدون توقفبشریت از یک پدر و مادر نیپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل زبان انسان از پیشیدقیق ترین تصاویر از مغز االکترودهای کاشتنیتصویر زیبا از سلولنقص در تشخیص هیجانات عامدرون قفس یا بیرون از آنابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 74رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری ساخت شبکه عصبی با الفبای بیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنعادت کن خوب حرف بزنیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر مشاهده بر واقعیت بدو سوی واقعیتامیدی تازه در درمان سرطافلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییر دادن ژنها آیا روزی نه به اعدامدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتمزندگی فعال و مثبت روند آلاز تکینگی تا مغز- از مغزتهدف از تکامل مغزسریع دویدن مهم نیستبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی غیرقابل دیدن کردن مادهتلاشی تازه برای گشودن معآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد ودژاوو یا آشناپنداریانرژی بی پایان در درون هرفاصله ها در مکانیک کوانتجنگ داده هانوار مغزی روشی مهم در تشخدستورالعمل مرکز کنترل بیاتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سومزیر فشار کووید چه باید کراز خود رها شووقتی فهمیدی خطا کردی برگسعی کن به حدی محدود نشویبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستتنها مانع در زندگی موارد آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر حرکات چشم بر امواج دائما بخوانانسان، گونه ای پر از تضادفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان هایی در جهان دیگرنوشیدن چای برای مغز مفید رفتار وابسته به شکلاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استمنتظر زمان ایده آل نشوخلاصه ای از مطالب همایش مزبان و تکلم برخی بیماریهاستفاده از سلول های بنیاویشن پروشگفت نیست من عاشق تو باشمبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)تو باید نیکان را به دست بآیا برای تولید مثل همیشه مغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید برای ای ال اسای نعمت من در زندگیمقلب را نشکنجهانی در ذهنچگونه آن شکری که می خوریمرویا و خبر از آیندهارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بموسیقی هنر مایع استخوشبختی دور از رنج های مسفر دشوار اکتشافاضطراب و ترسواکسن کرونا از حقیقت تاتشبکه های مصنوعی مغز به دربرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنتومورهای ستون فقراتآپومورفین در پارکینسونمغزهای کوچک بی احساستاثیر سلامت دستگاه گوارشدر مانهای کمر دردایا کوچک شدن مغزانسان القدرت کنترل خودجاذبهنگاه از درون مجموعه با نگروزه داری سلول های بنیادارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالسلام تا روشناییبلوغ چیستوجود قبل از ناظر هوشمندصد قدح، نفتاده بشکستگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش هورمون های تیروئید ددر سال حدود 7 میلیون نفر اگر نیروی مغناطیس نباشد لبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندریه زغالیهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده، چیزی بیش از یک خلا سوپاپ ها یا ترانزیستورهابه دنبال رستگاری باشطوفان زیباییبررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگستکینگیآغاز مبهم آفرینشتراشه ی بیولوژِیکنقش روی و منیزیم در سلامتدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمحافظه و اطلاعات در کجاست راه نجاتاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت هفتممدل همه جانبه نگر ژنرالیسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و وعلم در حال توسعهبعد پنجمپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل ساختار رگهای مغزی دل به دریا بزنالگو نداشتیمتصویر زیبای اصفهاننقطه ی رسیدن به قلهدروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 75رشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیساختن آیندهبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناعادت کردن به نعمتتفاوتهای جنسیتی راهی براپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدولت یا گروهکامگا سه عامل مهم سلامتفلج خوابتغییر زودتر اتصالات مغزینه به اعدامدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و نزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز، از مغز هدف از خلقت رسیدن به ابزاسریعترین کامپیوتر موجودبا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تغرور و علمتلاشی جدید در درمان ام اسآنها نمیخواهند دیگران رامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد ودگرگونی های نژادی و تغییانرژی تاریکفاصله ی همیشگی تصویر سازجنبه های موجی واقعیتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت دغدغه نتیجه ی نادانی استاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و هشتمزیرفون داروی ضد ام اساز درخواست ها جدا شووقتی پر از گل شدی خودت را شلیک فراموشیبازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیتنها در برابر جهانآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر دوپامین و سروتونینداروهای مصرفی در ام اسانعطاف پذیری مکانیسمی علفردا را نمیدانیمجهان یکپارچهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک رفتار اجتماعی انسان، حاصاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتمنحنی که ارتباط بین معرفخلاصه ای از درمان های جدیزبان و شناخت حقیقت قسمت چاستیفن هاوکینگ در مورد هواقعیت فیزیکی، تابعی از شگفت انگیز بودن کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتو تغییر و تحولیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید برای دیابتای همه ی وجود منقوی تر باشجهان، تصادفی نیستچگونه انتظارات بر ادراک رویا بخشی حقیقی از زندگی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل خانه ی تاریکسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاع رسانی اینترنتیواکسن کرونا ساخته شده توشبکیه های مصنوعیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسستوهم فضای خالیآب زندگی است قسمت چهارممغز، فقط گیرندهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیدر محل کار ارزش خودت را بایا این جمله درست است کسیقدرت انسان در نگاه به ابعجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه حقیقی نگاه به درون اروزهای بد باقی نمیماندارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتسلاح و راهزنیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاوراپامیل در بارداریصدای بم با فرکانس پایین، گربه شرودینگر و تاثیر مشتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژندرمان نگهدارنده ی اعتیاداگر نعمت فراموشی نبود بسلحظات خوش با کودکانحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،ریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک تا کمماست مالیسوخت هیدروژنی پاکبه زودی شبکه مغزی به جای طولانی ترین شببررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل فردی یا اجتماعیخدا موجود استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش روزه داری در سالم و جدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانمننژیتحافظه و اطلاعات در کجاست راه های جدید برای قضاوت ر