دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک بازی تا کمک در تولیدات تا زیان های آن بر انسان قسمت هفدهم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت هفدهم
هوش مصنوعی نوین، خودش را از طریق تکامل داروینی ارتقا می‌دهد!

آیا هوش مصنوعی، قابل تکثیر شدن و ارتقا از طریق انتخاب طبیعی یا مصنوعی است؟ واقعیت اینکه هر چیز در کیهان ما چه طبیعی یا مصنوعی، تحت شرایط محیطی و انتخاب طبیعی یا مصنوعی قرار میگیرد. محصولات مغز انسان از جمله کامپیوترها و سیستم های دیجیتال، بخشی از عالم مادی ما است که تحت این انتخاب ها قرار می‌گیرد. آنچه در مورد انتخاب سیستم های هوش مصنوعی و دیجیتال، خودنمایی میکند انتخاب سیستم برگزیده، توسط خود مجموعه ی هوش مصنوعی است. یعنی فقط شرایط محیطی و انتخاب انسان نیست که این سیستم ها را گزینش میکند بلکه خود مجموعه ی هوشمند، میتواند با پیشبینی هایی که میکند برترین سیستم ها و مفیدترین اجرا را انتخاب کند و این پیش بینی ها به خصوص در کامپیوترهای کوانتومی بسیار فراتر از قدرت پیشبینی هوش انسان است.

این قدرت بالای پیشبینی، کارآمدی یک سیستم(چه سیستم مکانیکی و یا تاثیر یک متن و یا سخنرانی در یک جامعه خاص و یا تاثیر یک برنامه ی اجتماعی روی افراد بشری و حتی قدرت پیشبینی درستی کلمات جاگذاری شده در یک متن باستانی قدیمی که خیلی از بخش های آن ریخته است)، بسیار ریزتر و دقیقتر از قدرت هوشمندی مغز انسان میتواند ظرافت ها را بررسی کند و سیستم ها یا برنامه های مفیدتری را برای جوامع مختلف با توجه به تفاوت ها در فرهنگ ها و رفتارها و اعتقادات، ابداع کند.(توصیه میشود برای بررسی حوزه ی وسیع کاربرد هوش مصنوعی به مقاله یفناوری هوش مصنوعی، نحوه خطاطی کتیبه های دریای مرده (بحر المیت)را فاش میکند
کشف جدید متون و کتیبه های قدیمی و لزوم بررسی و تحلیل آنها به روشی درست در همین کانال مراجعه شود.)

AutoML-Zero
یک پروژه ای برای اثبات و تایید یک مطلب است که پیشنهاد میدهد آینده ی آموزش ماشین ممکن است الگوریتم های ساخته شده به وسیله ی ماشین باشد. آموزش خودکار ماشین، یک شاخه از یادگیری عمیق(deep learning) است که با سرعت بالا در حال توسعه میباشد. این شاخه، جستجو میکند تا میزان انرژی دریافتی انسان را- که برای استفاده از آموزش ماشین در مراجعه با چالش های حقیقی جهان نیاز است- کاهش دهد.

AutoML-Zero
به وسیله ی دانشمندان در گوگل ساخته شده است و به عنوان یک تایید کننده ی ساده مدارک یک مطلب، انجام وظیفه میکند و نشان می‌دهد چگونه این شکل از تکنولوژی ممکن است روزی اسکیل و درجه بندی شود و برای چالش های پیچیده تر استفاده گردد.

آموزش ماشین، چگونگی مداخله ی ما در مورد تکنولوژی را متحول کرده‌است. امروز این هوش، قادر است داده های سوشیال مدیا(شبکه های اجتماعی)را پردازش کند، تصویر پیچیده را شناسایی کند، اتومبیل را در مسیر جاده حرکت دهد و حتی شرایط پزشکی را شناسایی کند؛ ولی وقتی تکنولوژی آموزش ماشین می‌تواند برخی کارها را به صورت اتوماتیک انجام دهد هنوز به داده های زیادی از مهندسان نیاز دارد تا کاملا مرتب و منظم شود و آن را در جهت درستی، جهتدهی کند.

به طور اجتناب ناپذیر باید توجه شود خطا و انحراف انسانی و محدودیت های او، به این تکنولوژی هم منتقل می‌شود.(برای بررسی محدودیت های احتمالی در پیشبینی های آموزش ماشین توصیه میشود به مقاله یهوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت شانزدهم در همین کانال مراجعه شود.) بنابراین چه میشود اگر دانشمندان بتوانند تاثیر خود را بر این فرایند، به حداقل برسانند؟!

این، با ساخت یک سیستم است که الگوریتم های آموزش ماشین را تولید کند. آیا این میتواند راه حل های جدیدی را ابداع کند که انسان ها هرگز تصور نمیکرده اند؟

برای پاسخ به این سوالات، گروه دانشمندان کامپیوتر در گوگل یک پروژه به نام AutoML-Zero را ابداع کرده اند که در پیش مقاله ای که در arXiv منتشر شده‌است توضیح داده می‌شود.

اجزای طراحی شده به وسیله ی انسان، نتایج پژوهش را در جهت الگوریتم های طراحی شده به وسیله ی انسان، جهت دهی میکند و احتمالا پتانسیل و ظرفیت ابداع AutoML را کاهش میدهد.

این ابداع همچنین با داشتن انتخاب های کمتر، محدود میشود: تو نمیتوانی چیزی را که قابل جستجو توسط تو نیست، کشف کنی

Automatic machine learning (AutoML)
یک عرصه یادگیری عمیق است که به سرعت در حال پیشرفت میباشد. این عرصه، جستجو میکند تا فرایند انتها به انتهای یادگیری ماشین را به چالش های واقعی جهان بکشاند.

برخلاف دیگر تکنیک های آموزش ماشین، AutoML نیازمند تلاش های نسبتا اندک است و این، یعنی شرکت ها ممکن است به زدودی بتوانند از آن استفاده کنند؛ بدون آنکه لازم باشد به گروهی از دانشمندان داده، هزینه و مزد پرداخت کنند.

AutoML-Zero
منحصر به فرد است زیرا از اصول ریاضیات ساده ای استفاده میکند تا الگوریتم هایی را از چرک نویس و موارد بی ارزش، ایجاد کند. سپس بهترین موارد را انتخاب میکند و آنها را از طریق فرایندی- که شبیه انتخاب داروینی است- دچار دگرگونی و جهش میکند.

AutoML-Zero
در ابتدا به طور تصادفی 100 آلگوریتم مشخص را تولید میکند و هر کدام از آنها کاری را مانند شناسایی یک تصویر انجام می‌دهد و این برنامه ی هوش مصنوعی، بهترین ان را برمیگزیند. به کار بردن این آلگوریتم ها با الگوریتم های طراحی شده به وسیله ی دست مقایسه میشود.

AutoML-Zero
بهترین الگوریتم را به عنوان والد، انتخاب میکند. مقاله می‌گوید: این والد، کپی و دگرگون میشود تا آلگوریتم کودک را تولید کند که به جمعیت اضافه میشود در حالی که پیرترین آلگوریتم در جمعیت برداشته میشود.

این سیستم میتواند هزاران جمعیت را در آن واحد، تولید کند و اینها از طریق فرایندهای تصادفی، دچار جهش و دگرگونی میشوند. طی چرخه های کافی، این الگوریتم های تولید شده خودبخود و اتوماتیک، در انجام کارایی خود بهتر و کاراتر می‌شوند.(توصیه میشود به مقاله یروبات ها ممکن است به زودی بتواند زاد و ولد کننددرهمین کانال مراجعه شود.)

ری والش متخصص کامپیوتر و پژوهشگر دیجیتال در پروپرایوسی به نیوزویک گفت: چیز خوب در مورد این نوع از هوش مصنوعی اینکه میتواند روی دستگاه های خود، سوار شد و خود تنظیم باشد؛ بدون اینکه پارامترهای از قبل تعریف شده، داشته باشد و می‌تواند بیست و چهار ساعته برای ایجاد الگوریتم های جدید، تلاش مضاعف کند.

اگر دانشمندان کامپیوتر، بتوانند این نوع از آموزش خودبخود ماشین را اسکیل و درجه بندی کنند تا با موارد پیچیده تر رقابت نماید، این، می‌تواند یک عرصه ی جدید در یادگیری ماشین را طراحی کند که سیستم‌های آن، با ماشین ها به جای انسان ها طراحی می‌شود.

این طراحی ها ارزان تر است ولی مزایا و فواید آموزش عمیق را دارد این در حالی است که می‌تواند منجر به راه حل های افسانه ای در چالش های واقعی جهان شود.

هنوز مقاله ی جدید، درجه ی پایینی از مدارک را برای تایید این مطلب دارد و پژوهشگران توجه می‌دهند که پژوهش بیشتری نیاز است.

مقاله ی پیش منتشر شده ی دانشمندان بیان میکند: با شروع از داده های صفر و با استفاده از عملکردهای ریاضیات پایه، ما مدل های رگرشن خطی(مدل های برگشت پذیر برای تعمیم)، شبکه های عصبی نسل, gradient descent (یک آلگوریتم بهبود بخش و ایده ال کننده برای یاد دادن مدل های آموزش ماشین) و مداخله های تکثیر شونده را ایجاد کرده ایم. این نتایج، ارزشمند هستند ولی کارهای زیادی باید انجام شود.
https://bigthink.com/surprising-science/automl?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&facebook=1&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1xfno9Tswi5RzPc6Jul1_0Mw22sYPlV7XHllwimKfjGDhhV34nDQef2x4#Echobox=1627530034


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منشأ اطلاعات و آموخته ها آیا احتمال دارد رویا از آنظریه ی ریسمانسفر نامه سفر به بم و جنوب تقلید از طبیعتطعمه ی شبکه های ارتباط اجاگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط جایی خالی نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمديدن با چشم بسته در خواب فرایند حذف برخی اجزای مغنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرمز جهانکاربرد روباتهای ريز، در میدان های مغناطیسی قابل آب زندگی است قسمت چهارمهمجوشی هسته ای، انرژِی بسلام تا روشناییتمرکز بر هدفعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت خواب و رویابازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان پاسخ کوانتومی قانون جنگلنهایت در بی نهایتروبات های ریز در درمان بیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبماپروتیلینآشنا پنداریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو با همه چیز در پیوندیعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاهخواری بر حباب های کیهانی تو در توبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برداروی جدید برای میاستنی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعنوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشی برای بهبود هوش عاطفگامی در درمان بیماریهای مخچه ، فراتر از حفظ تعادلالکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور بر بسیاری از حقایتوهم فضای خالیابزار بقای موجود زنده از از سایه بگذرتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت چهارمبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده تودر چه مرحله ای از خواب ، رملاحظه های اخلاقی دربارهچگونه به سطح بالایی از هوراه فراری نیستپیموزایدمرگ و میر پنهانانقراض را انتخاب نکنیدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسریع دویدن مهم نیستتوصیه های سازمان بهداشت اثرات مفید روزه داریاسرار بازسازی اندام هاتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت بیستمبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های بیماری آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا رشد مغز فرایندی پیچیده اپاسخ گیاهان در زمان خوردمشکل از کجاستانسان یک کتابخانه استشناخت و معرفت، و نقش آن دتکامل ابزار هوش ، راه پر اختلالات عضلانی ژنتیکبقای حقیقی در دور ماندن اثبت و دستکار ی حافظهخفاش با شیوع همه گیری جدیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویادرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست قسمت نجات در راستگوییزندگی در سیاهچالهآن چیزی که ما جریان زمان شانس یا تلاشمعجزه در هر لحظه زندگیاوکرلیزوماب داروی جدید شتا 20 سال آینده مغز شما به ارتباط انسانی، محدود به به دنبال رستگاری باشجهان هوشیارخوشبختی دور از رنج های منقش محیط زندگی و مهاجرت ددرگیری قلب در بیماری ویرکمردرد ناشی از تنگی کانامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا حجم مغز گونه انسان درزبان نیاز تکاملی استبعد از کروناشرکت نورالینک ویدیویی ازایا کوچک شدن مغزانسان الاز نخستین همانند سازها تتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیدفاع در برابر تغییر ساختفلج خواب چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درذهن تو همیشه به چیزی اعتقکودکان خود را مشابه خود تمنشاء کوانتومی هوشیاری اآیا برای تولید مثل همیشه نظریه تکامل در درمان بیمسفر به مریخ در 39 روزتقویت استخوان در گرو تغذظهور امواج مغزی در مغز مصاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر احتمالی عصاره تغلیجاذبهبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالدی متیل فومارات(زادیوا)(فراتر از دیوارهای باورنقشه های مغزی جدید با جزیرمز جهان خاصیت فراکتالکتاب گران و پرهزینه شد ولمیدان بنیادین اطلاعاتآب زندگی است قسمت هفتمهمراهی نوعی سردرد میگرنیسلسله مباحث هوش مصنوعیتمساح حد واسط میان مغز کوعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت در علم، هرگز نهایی بازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان اولین سلول مصنقانون جنگلچهار میلیارد سال تکامل بروبات کیانکشتن عقیده ممکن نیستماجرای جهل مقدسآشنا پنداریهوش مصنوعی الفاگوسیگار عامل افزایش مرگ ومتو با باورهایت کنترل میشعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیحد و مرزها توهم ذهن ماستبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی جدید برای ای ال اسلیروپریم داروی ترکیبی ضدنیکولا تسلاروشی جدید در درمان قطع نخگامی در درمان بیماریهای مخچه ابزاري که وظیفه آن فالکترودهای کاشتنیهوش مصنوعی از عروسک بازی ساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم فضای خالی یا توهم فضابزارهای پیشرفته ارتباط از علم جز اندکی به شما داترک امروزحس و ادراک قسمت نوزدهمبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیددر ناامیدی بسی امید استملاحظات بیهوشی قبل از جرچگونه باغبانی باعث کاهش راه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگسمرگ و میر بسیار بالای ناشانواع سکته های مغزیهوش مصنوعی درمانگر کامپیسریعترین کامپیوتر موجودتوصیه های غیر دارویی در ساثرات مضر ماری جوانااصل بازخوردتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت دهمبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرندرمان های جدید میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا رشد مغز علت تمایل انسان بپختگی پس از چهل سالگي به مشکلات نخاعیانسان باششناخت درون، شناخت بیرون؛تکامل جریان همیشگی خلقتاختراع جدید اینترنت کوانبلندی در ذهن ما درک بلندیثبت امواج الکتریکی در عصخلا، حقیقی نیستمغز بزرگ چالش است یا منفعبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخاع ما تا پایین ستون فقرزندگی زمینی امروز بیش از آنچه ناشناخته است باید ششاهکار قرنمعرفت و شناختايندگان چگونه خواهند دیدتا بحر یفعل ما یشاارتباط از بالا به پایین مبه زودی شبکه مغزی به جای خانه ی تاریکنقش نگاه از پایین یا نگاهدرگیری مغز در بیماری کویکمردرد و علل آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا خشونت و تعصبزبان و کلمه حتی برای کسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوشربت ضد خلطایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتدقیق ترین تصاویر از مغز افلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش داروهاي مختلف معروف ذهن خود را مشغول هماهنگیکودکان را برای راه آماده کوری گذرای ناشی از موبایمهندسی ژنتیک در حال تلاش آیا بزرگ شدن مغز فقط در دنظریه تکامل در درمان بیمسفر تجهیزات ناسا به مریخ تقویت حافظه یا هوش مصنوععقل مجادله گرابتدا سخت ترین استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سجاذبه و نقش آن در شکلگیریبیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالدین، اجباری نیستفرد حساس از نظر عاطفی و بنقص در تشخیص هیجانات عامرنگ کردن، حقیقت نیستکتاب زیست شناسی باورمیدازولام در درمان تشنج آب زندگی است قسمت اولهندسه ی پایه ایسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنفس هوازی و میتوکندریعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت راستین انسان علم ببحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیدانشمندان تغییر میدان مغقانونمندی و محدودیت عالمچهار ساعت پس از کشتار خوکروح در جهانی دیگر استگل زندگیماجرای عجیب گالیلهآغاز فصل سرما و دوباره تکهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله های فضایی منابعتو باید نیکان را به دست بغم بی پایانابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز- از مغزتتاریک ترین بخش شبحریص نباشبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهداروی جدید برای دیابتلیس دگرامفتامین یا ویاسنیاز به آموزش مجازی دیجیروشی جدید در درمان نابینگاهی لازم است برای فهم و مدل همه جانبه نگر ژنرالیالگو و عادت را بشکن و در اهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه را اصالت دادن، جز فرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ابزارهای بقا از نخستین هازدواج های بین گونه ای، رترکیب آمار و ژنتیکحس و ادراک قسمت هفتمبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی مرزها و بی مممانتین یا آلزیکسا یا ابچگونه تکامل مغزهای کنونیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زمرگ انتقال است یا نابود شانگشت ماشه ایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسرگیجه از شایعترین اختلاتوصیه هایی در مصرف ماهیاجزای پر سلولی بدن انسان اصل علت و تاثیرتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت دوازدهمبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های جدید در بیماری منابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا رشد در سختی استپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیانسان جدید از چه زمانی پاشناسایی تاریخچه ی تکاملیتکامل داروینی هنوز در حاادامه بحث تکامل چشمبلوغ چیستجلوتر را دیدنخلا، خالی نیستمغز بزرگ چالشهای پیش روبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستدروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین تمدن بشریزندگی زودگذرآنچه واقعیت تصور میکنیم شاهکار شش گوشمغز فکر میکند مرگ برای دیايا اراده آزاد توهم است یتابوهای ذهنیارتباط بین هوش طبیعی و هوبه زیر پای خود نگاه نکن بخانواده پایدارنقش نظام غذایی در تکامل مدرگیری مغز در بیماران مبکمردرد با پوشیدن کفش منامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا هوش مصنوعی می تواند نچرا در مغز انسان، فرورفتزبان و بیان نتیجه ساختمابعد از کرونا دلخوشی بیهوشش مرحله تکامل چشمایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و بیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زناندل به دریا بزنفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش درختان در تکاملذهن سالمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکی غایب شدی تا نیازمند دلمهربانی، شرط موفقیتآیا تکامل و تغییرات ژنتینظریه تکامل در درمان بیمسفر دشوار اکتشافتقویت سیستم ایمنیعقلانیت بدون تغییرابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر حرکات چشم بر امواج جدایی خطای حسی استبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلدید تو همیشه محدود به مقدفردا را نمیدانیمنقطه بی بازگشترنگین کمانکتاب طبیعت در قالب هندسهمکانیک کوانتومی بی معنی آب زندگی است قسمت دومهندسه ی رایج کیهانسم زنبور ، کلیدی برای وارتنفس هوازی و میتوکندریعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر فیزیکیبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان روش هاي جدیدی قارچ بی مغز در خدمت موجودنوآوری ای شگفت انگیز دانروح رهاییگلوله ی ساچمه ایماده ی تاریکآغاز مبهم آفرینشهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله ها، دارای پرتو تو تغییر و تحولیغم بی پایانابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز تاریکی من و تو و گرد و غباحرکت چرخشی و دائمی کیهانبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستداروی جدید ضد میگرنلا اکراه فی الدینچیز جدید را بپذیرروشی جدید در درمان سکته مگاهی مغز بزرگ چالش استمدل هولوگرافیک ژنرالیزهالگوی بنیادین و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم چیستابزارهای بقا ازنخستین هماسکار، لگوی هوشمندترکیب حیوان و انسانحس و ادراک قسمت هفدهمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومیمن کسی در ناکسی دریافتم چگونه جمعیت های بزرگ شکل راه پیروزی در زندگی چیستپیوند قلب خوک، به فرد دچامرگ تصادفیانگشت نگاری مغز نشان میدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسرگردانیتوضیحی ساده در مورد هوش ماجزایی ناشناخته در شکل گاصل عدم قطعیت از کوانتوم تصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت سوممغز آیندگان چگونه است ؟برخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر درددرمان های رایج ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا ز گهواره تا گورپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات روانپزشکی پس از سانسان خطرناکترین موجودشناسایی سلول های ایمنی اتکامل داروینی هنوز در حااداراوون تنها داروی تاییبلعیدن ستاره توسط سیاهچاجمجمه انسان های اولیهخلاصه ای از مطالب همایش ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی دریای خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین تصویر از سیاهچالهزندگی، مدیریت انرژیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شاید گوشی و چشمی، آماده شمغز قلبايا اراده آزاد توهم است یتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگربوزون هیگز چیستخار و گلنقش نظریه تکامل در شناسادرگیری مغزی در سندرم کووکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرچرا ذرات بنیادی معمولاً زبان و بیان، در سایه پیشرتفکر قبل از کارششمین کنگره بین المللی سایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادلایلی که نشان میدهد ما بفیلمی بسیار جالب از تغیینقش ذهن و شناخت در حوادث فیزیک مولکولها و ذرات در نقش روی و منیزیم در سلامتذره ی معین یا ابری از الککیهان خود را طراحی میکندمولتیپل اسکلروز در زنان آیا جنین انسان، هوشمندی هفت چیز که عملکرد مغز تو سفرنامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظهعقیده ی بی عملابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دوپامین و سروتونینجریان انرژی در سیستم های بیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متدیدن خدا در همه چیزفرضیه ای جدید توضیح میدهنمیتوان با بیرون انداختنرهبر حقیقیکتاب، سفری به تاریخمکانیزمهای دفاعی در برابآب زندگی است قسمت سومهندسه بنیادینسماگلوتید داروی کاهش دهنتنفس بدون اکسیژنعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر قابل شناختبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان روشی برای تبدیقبل از آغازنوار مغز مشاهده ی غیر مستروزه داری متناوب، مغز را گلوئونماده ی خالیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایتو جهانی هستی که خودش را غیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز تاریکی و نورحس چشایی و بویاییبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستداروی جدید ضد الزایمرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟چیزی منتظر شناخته شدنريتوکسيمب در درمان ام اسگذر زمان کاملا وابسته به مدل هولوگرافیک تعمیم یافالگوبرداری از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبای توهم وجودابزارهای بقای موجود زندهاساس انسان اندیشه و باور ترازودونحس و ادراک قسمت هجدهمبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژي پاک سرچشمه حچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه انسان شدن، راه رفتن وپیوند مغز و سر و چالشهای مرگی وجود نداردانتقال ماده و انرژیسربازان ما محققا غلبه می تیوتیکسن داروی ضد جنوناحیای بینایی نسبی یک بیماصول انجام برخی نرمش ها دتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت سی و هشتممغز انسان ایا طبیعتا تمابرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های علامتی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز چالش دیدگاه های سنتی در بزمین در برابر عظمت کیهانپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی در عقب انسان عامل توقف رشد مغزشواهدی از نوع جدیدی از حاتکامل داروینی هنوز در حاادب برخورد با دیگرانبنی عباس، ننگی بر تاریخجنبه های موجی واقعیتخلاصه ای از درمان های جدیمغز بزرگترین مصرف کننده بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین روبات های زنده ی جزونیسومایدآنها نمیخواهند دیگران راشاید درست نباشدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهای نعمت من در زندگیمتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگربوزون هیگز جهان را از متلخارق العاده و استثنایی بنقش هورمون های تیروئید ددرگیری مغزی در سندرم کووکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا هوش ارثی دریافتی از پچراروياها را به یاد نمی آزبان و تکلم برخی بیماریهتفکر خلا ق در برابر توهم صبر بسیار بایدایا بدون زبان میتوانیم تاز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادنیای شگفت انگیز کوانتومدنیا، هیچ استفیزیک و هوشیارینقش روزه داری در سالم و جذرات کوانتومی زیر اتمی قکیهانِ هوشیارِ در حال یامواد کوانتومی جدید، ممکنآیا جهان ذهن و افکار ما مهفت سین یادگاری از میراث سفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش ها برای کشف منابع جدعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مجریان انرژی در سیستم های با هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزدیدگاه نارسای دوگانه ی مفشار و قدرتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشروی و منیزیم در تقویت استکتابخانهما انسانها چه اندازه نزدآب، زندگی است(قسمت پنجم)هندسه در پایه ی همه ی واکسندرم کووید طولانیتنها مانع در زندگی موارد عید نوروز مبارکابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقایق ممکن و غیر ممکنبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز دائما بخوانقبل از انفجار بزرگنوار مغز در فراموشی هاروزه داری و بیمار ی ام اس گمان میکنی جرمی کوچکی در ماده ای ضد التهابیافت فشار خون ناگهانی در وهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی تولید کنندهتو دی ان ای خاص ميتوکندريغرور و علمابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز تاریکی خواهد ترسیدحس و ادراک (قسمت اول )بخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتداروی سل سپتلایو دوم دکتر سید سلمان فچیزی خارج از مغزهای ما نیریه زغالیگذشته را دفن کنمدل های ریز مغز مینی برینالتهاب شریان تمپورالهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختن آیندهتوهم وجودابزارهای بقای از نخستین استفاده از مغز، وزن را کمتراشه ی بیولوژِیکحس و ادراک قسمت هشتمبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از ددر هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه حافظه را قویتر کنیراه بی شکستپیوند اندام از حیوانات بمراحل ارتقای پله پله کیهاندوه در دنیا استسردرد میگرنتیک و اختلال حرکتیاحیای بینایی نسبی یک بیماصول توسعه ی یک ذهن کاملتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت سی و ششممغز انسان برای ایجاد تمدبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع بی نهایت انرژی در دچاالش ها در تعیین منبع هوزمین زیر خلیج فارس تمدنی پرواز از نیویورک تا لوس آمشاهده گر جدای از شیء مشاانسانیت در هم تنیده و متصشواهدی از دنیسوان(شبه نئتکامل داروینی هنوز در حاادراک ما درک ارتعاشی است به قفس های سیاهت ننازجنسیت و تفاوت های بیناییخم شدن فضا-زمانمغز حریص برای خون، کلید تبعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع هوشیاری کجاست قسمت53نرمش های مفید برای درد زازونا به وسیله ویروس ابله آنان که در قله اند هرگز خشب سیاه سحر شودمغز مانند تلفن استای آنکه نامش درمان و یادشارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهبی نهایت در میان مرزهاخبر مهم تلسکوپ هابلنقش هورمون زنانه استروژندرگیری اعصاب به علت میتوکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا هوش سریعی که بدون احسچراروياها را به یاد نمی آزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت مغز انسان و میمون هصرع و درمان های آنایا تکامل هدفمند استاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانهوشیاری و وجوددندان ها را مسواک بزنید تفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اذرات کوانتومی زیر اتمی قکیست هیداتید مغزموجود بی مغزی که می تواندآیا جهش های ژنتیکی، ویروهم نوع خواری در میان پیشیسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش هایی در بیماران قطع علم و روحابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب جریان انرژی در سیستم های با تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزادژا وو یا اشنا پنداریفضای قلب منبع نبوغ استچند نرمش مفید برای کمردررویا و واقعیتکجای مغز مسئول پردازش تجما انسانها چه اندازه نزدآثار باستانی تمدن های قدهندسه زبانِ زمان استسندرم گیلن باره به دنبال تنها در برابر جهانعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحل مشکلبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس داروهای مصرفی در ام اسقدم زدن و حرکت دید را تغینوار مغز در تشخیص بیماری روزه داری سلول های بنیادگنجینه ای به نام ویتامین ماده، چیزی بیش از یک خلا افت هوشیاری به دنبال کاههوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهانتو در میانه ی جهان نیستی مقالاتابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهحس و ادراک (قسمت دوم )بخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازداروی ضد چاقیلبخند بزن شاید صبح فردا زچیزی شبیه نور تو نیستریواستیگمینگربه شرودینگر و تاثیر مشمدیون خود ناموجودامیوتروفیک لترال اسکلروهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختار فراکتال وجود و ذهتوهم بی خداییابزارهای دفاعی و بقای مواستفاده از هوش مصنوعی در تربیت کودکان وظیفه ای مهحس و ادراک قسمت پنجمبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطاندر هر سوراخی سر نکنمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه محدود و تک جانبه، مشرابطه تشنج و اوتیسمپیوند سر آیا ممکن استمرز مرگ و زندگی کجاستاندوه دردی را دوا نمیکندسردرد میگرن در کودکانتیروفیبان موثر در سکته ی احساس گذر سریعتر زماناصول سلامت کمرتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت سیزدهممغز انسان برای شادمانی طبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی درمان پوکی استخوانمنابع جدید انرژیناتوانی از درمان برخی ویزمان چیستپروتز عصبی برای تکلممشاهده آینده از روی مشاهانسان، گونه ای پر از تضادشیشه ی بازالتی و سیلیکونتکامل زبانادغام میان گونه های مختلبه مغز خزندگان خودت اجازجنسیت و تفاوت های بیناییخونریزی مغز در سندرم کوومغز در تنهایی آسیب میبیندرک فرد دیگر و رفتارهای اژنها ، مغز و ارادهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنرمش های مفید در سرگیجهزیباترین چیز در پیر شدنآنزیم تولید انرژی در سلوشبیه سازی میلیون ها جهان مغز مادران و کودکان در زمایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهبی ذهن و بی روحخدا موجود استنقش ویتامین K در ترمیم اسدرختان اشعار زمینکنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا هشیاری کوانتومی وجودنزاع بین جهل و علم رو به پزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت ها و تمایزها کلید بضرورت زدودن افکارایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در سابیماری دویکبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفاصله ها در مکانیک کوانتنقش رژیم غذایی در رشد و اذرات کوانتومی زیر اتمی قکیست کلوئید بطن سومموجودات مقهور ژنها هستندآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهمه چیز در زمان مناسبسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی برای درمان قطع نخاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جستجوی متن و تصویر به صوربالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تدژاوو یا آشناپنداریقفس ذهنچند جهانیرویا و کابوسکرونا چه بر سر مغز می آورما اکنون میدانیم فضا خالآرامش و دانشهنر حفظ گرهسندرم پیریفورمیستنبیه چقدر موثر استعادت همیشه خوب نیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحلقه های اسرارآمیزبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحداروهای ام اسقدرت مردمنوار مغزی روشی مهم در تشخروزهای سختگویید نوزده و ایمنی ساکتماشین دانشافتخار انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانتوقف؛ شکستتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز تازه های اسکیزوفرنی(جنوحس و ادراک قسمت 67بخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسداروی ضد چاقیلحظات خوش با کودکاننکاتی در مورد تشنجریاضیات یک حس جدید استگزیده ای از وبینار یا کنفمدیریت اینترنت بر جنگامید نیکو داشته باش تا آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختار شبکه های مغزی ثابتوهم تنهاییابعاد و نیازهای تکاملیاستفاده از انرژی خلاترجمه ای ابتدایی از اسراحس و ادراک قسمت پنجاهبرخی نرمش های گردنواکسن سرطاندر والنتاین کتاب بدید هممنابع انرژی از نفت و گاز نگاه انسان محدود به ادرارادیوی مغز و تنظیم فرکانپیوند سر، یکی از راه حلهامرز بین انسان و حیوان کجااندوهگین نباش اگر درب یا سردرد و علتهای آنتکنولوژی جدید که سلول هااحساسات کاذباضطراب و ترستظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت ششممغز انسان برای شادمانی طبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان درمان پوکی استخوانمناطق خاصی از مغز در جستجناتوانی در شناسایی چهره زمان و مکان، ابعاد کیهان پرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودانعطاف پذیری مکانیسمی علتکامل زبانادغام دو حیطه علوم مغز و به نقاش بنگرجهل مقدسخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز را از روی امواج بشناسدرک نیازمند شناخت خویش اژنهای مشترک بین انسان و ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمشهای مهم برای تقویت عزیباترین چیز در افزایش سآینه در اینهشبیه سازی سیستم های کوانمغز چون ابزار هوش است دلیایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریبی شرمیخدای رنگین کماننقش ژنتیک در درمان اختلادرد باسن و پا به دلیل کاهکنترل جاذبهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا واکنش های یاد گرفته ونزاع بین علم و نادانی رو زبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ها را به رسمیت بشناضررهای مصرف شکر و قند بر ایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیدو بیماری روانی خود بزرگ فاصله ی همیشگی تصویر سازنقش زنجبیل در جلوگیری از رفتار مانند بردهکاهش مرگ و میر ناشی از ابموسیقی نوآیا خداباوری محصول تکاملهمه چیز در زمان کنونی استسفری به آغاز کیهانتلاشی تازه برای گشودن مععلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر مغزجستجوی هوشیاری در مغز ماباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیدگرگونی های نژادی و تغییقلب و عقلچند جهانیرویا و خبر از آیندهکریستال هاما از اینجا نخواهیم رفتآرامش و سکونهنر رها شدن از وابستگیسندرم پس از ضربه به سرتهدیدهای هوش مصنوعیعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحمله ویروس کرونا به مغزبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایداروهای تغییر دهنده ی سیقدرت کنترل خودنوار عصب و عضلهروش مقابله مغز با محدودیگوشه بیماری اتوزومال رسسمبانی ذهنی سیاه و سفیدافراد آغاز حرکت خودشان رهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانتولید مثل اولین ربات های صفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز از مغز تا تازه های بیماری پارکینسوحس و ادراک قسمت 74بدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک مداروی ضد تشنج با قابليت تلرزش ناشی از اسیب به عصبچگونه مولکول های دی ان ایریسدیپلام تنها داروی تایگزارش یک مورد جالب لخته ومداخله ی زیانبار انسانامید نجاتهوش مصنوعی از عروسک تا کمسازگاری با محیط بین اجزاتوهم جدایی و توهم علمابعاد اضافه ی کیهاناستفاده از سلول های بنیاترس و آرمان هاحس و ادراک قسمت پنجاه و یبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیاددر یک فراکتال هر نقطه مرکمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از بیرون مجموعهراز تغییرپیوندی که فراتر از امکانمرز جدید جستجو و اکتشاف، اندام حسی، درک از بخش هایسردرد تنشنتکنولوژی جدید که سلول هااخلاق و علوم اعصاباطلاع رسانی اینترنتیتعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت شصت و هشتمغز انسان رو به کوچک تر شبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست قسمت نادیدنی ها واقعی هستندزمان و صبرپرتوهای صادر شده از سیاهمطالبی در مورد تشنجاهرام مصر از شگفتی های جهتکامل زبان انسان از پیشیارتقا و تکامل سنت آفرینش به نقاش بنگرجهان فراکتالخواب سالم عامل سلامتیمغز زنان جوانتر از مغز مردرک و احساسژنهای هوش ، کدامندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ماشین باید نتایج را پزیر فشار کووید چه باید کرآیندهشبکه های مصنوعی مغز به درمغز چگونه صداها را فیلتر ایمان به رویاارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پربی عدالتی در توزیع واکسن خدایی که ساخته ی ذهن بشر نقش گرمایش آب و هوا در همدردی که سالهاست درمان نشکندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا یک، وجود داردنزاع بین علم و جهل رو به پزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت های بین زن و مرد فقضررهای شکر بر سلامت مغزاکسی توسین و تکامل پیش ااز واقعیت امروز تا حقیقتتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسجهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستدو بار در هفته ماهی مصرف فتون های زیستینقش زبان در سلطه و قدرت ارفتار وابسته به شکلکاهش التهاب ناشی از بیماموسیقی هنر مایع استآیا دلفین ها می تواند از همه چیز، ثبت می شودسقوط درون جاذبه ای خاص، چتلاشی جدید در درمان ام اسعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحفره در مغزباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر دانش قدرت استقلب دروازه ی ارتباطچند روش ساده برای موفقیترویا بخشی حقیقی از زندگی کریستال زمان(قسمت اولما اشیا را آنطور که هستندآرامش(سکوت) stillness و تکاپوهنر، پر کردن است نه فحش دسندرم سردرد به دلیل افت فتو یک معجزه ایعادت کردن به نعمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحمایت از طبیعتبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاداروهای ضد بیماری ام اس وقدرت انسان در نگاه به ابعنوبت کودکانروش های صرفه جویی در ایجاگوشت خواری یا گیاه خواریمباحث مهم حس و ادراکافراد بی دلیل دوستدار تو هوش مصنوعی از عروسک بازی سیر آفرینش از روح تا مغز تولید یا دریافت علمسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تتبدیل پلاستیک به کربن و سحس و ادراک قسمت 75برنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار داروی ضد تشنج با قابليت تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچگونه میتوان با قانون جنریشه های مشترک حیاتگشایش دروازه جدیدی از طرمدارک ژنتیکی چگونه انسانامید درمان کرونا با همانهوش مصنوعی از عروسک تا کمستم با شعار قانون بدترین توهم جسمابعاد بالاتراستفاده از سلول های بنیاتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت پنجاه و دبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطاندر کمتر از چند ماه سوش جدمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از دور و نگاه از نزدراست دستی و چپ دستیپیوستگی همه ی اجزای جهانمزایای شکلات تلخ برای سلانرژی بی پایان در درون هرسردرد سکه ایتکینگیاخلاق پایه تکامل و فرهنگاطلاعات حسی ما از جهان، چتعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت شصت و دومغز انسان رو به کوچکتر شدبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انساندرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست قسمت نادانی در قرن بیست و یکم،زمان واقعیت است یا توهمآلودگی هوا چالش قرن جدیدشکل های متفاوت پروتئین همطالعه ای بیان میکند اهداولین مورد PML به دنبال تکتکامل ساختار رگهای مغزی ارتوکين تراپی روشی جديد به نادیدنی ایمان بیاورجهان قابل مشاهده بخش کوچخواب سالم عامل سلامتی و یمغزهای کوچک بی احساسدرک کنیم ما همه یکی هستیمژنهای حاکم بر انسان و انسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغز انسان سه هزار سالزیرفون داروی ضد ام اسآینده ی انسان در فراتر ازشبکیه های مصنوعیمغز ناتوان از توجیه پیدااین پیوند نه با مغز بلکه ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهبیمار 101 ساله، مبتلا به سخسته نباشی بابانقش پیش زمینه ها و اراده درس گرفتن از شکست هاکوچ از محیط نامناسبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا کیهان می تواند یک شبینسبت ها در کیهانزبان جانسوزتفاوت های تکاملی در مغز وطلای سیاهاگر فقط مردم میفهمیدند کاز کجا آمده ام و به کجا میتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به دو برابر شدن خطر مرگ و میفروتنی و غرورنقش زبان در سلطه و قدرت ارفتار اجتماعی انسان، حاصکاهش حافظه هرچند فرایندیمیهمانهای ناخوانده عامل آیا دلفین ها میتوانند باهمه ی سردردها بی خطر نیستسلول های بنیادیتمایل زیاد به خوردن بستنعلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحق انتخابباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به دانش محدود به ابعاد چهارقلب روباتیکچندین ماده غذایی که ماننرویا تخیل یا واقعیتکریستال زمان(قسمت دوم)ما به جهان های متفاوت خودآزمون تجربی، راهی برای رهوموارکتوس ها ممکن است دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو یک جهان در مغز خودت هسعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحوادث روزگار از جمله ویربحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانداروی فامپیریدین یا نورلقدرت ذهننور درونروش هایی برای جلوگیری از گیلگمش باستانی کیستمجموعه های پر سلولی بدن مافزایش قدرت ادراکات و حسهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تعادلی بدنتولید پاک و فراوان انرژیپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت چهلبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقداروی ضد تشنج توپیراماتلزوم سازگاری قانون مجازاچگونه مغز پیش انسان یا همرژیم های غذایی و نقش مهم پمبرولیزوماب در بیماری چمروری بر تشنج و درمان هایامیدوار باش حتی اگر همه چهوش مصنوعی از عروسک تا کمستم، بی پاسخ نیستتوهمات و شناخت حقیقتاتفاق و تصادفاستفاده از سلول های بنیاتشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک قسمت پنجاه و سبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه ادر آرزوهایت مداومت داشتهمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از درون مجموعه با نگرجزخوانی هایی که امروز بپیام های ناشناخته بر مغز مسمومیت دانش آموزان، قماانرژی تاریکسردرد عروقی میگرنتکامل فردی یا اجتماعیاختلال خواب فرد را مستعد اطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت شصت و ششمغز ایندگان چگونه استبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت نازوکلسینزمان پلانکآلودگی هوا و ویروس کروناشکل پنجم مادهمعماری، هندسه ی قابل مشااولین مورد پیوند سر در انتکامل شناخت انسان با کشفارتباط میکروب روده و پاربه هلال بنگرجهان موازی و حجاب هاخواب عامل دسته بندی و حفطمغزتان را در جوانی سیم کشدرک احساسات و تفکرات دیگکل اقیانوس در یک ذرهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغزهای ما ارتقا یافت زیرک ترین مردمآینده ی علم و فیزیک در60 ثشباهت مغز و کیهانمغز و اخلاقاین اندوه چیستارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهبیماری های مغز و اعصاب و خطا در محاسبات چیزی کاملنقش آتش در رسیدن انسان بهدست آسمانکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا گذشته، امروز وآینده نسبت طلایی، نشانه ای به سزبان ریشه هایی شناختی استفاوت های زبانی سرمنشا تطوفان فقر و گرسنگی و بی ساگر میدانی مصیبت بزرگتر از آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد واز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر گیاه خواری بر رشد وجوانان وطنبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیدو برابر شدن خطر مرگ و میفرگشت و تکامل تصادفی محض نقش سجده بر عملکرد مغزرقیبی قدرتمند در برابر مکاهش دوپامین عامل بیماریمیوتونیک دیستروفیآیا دست مصنوعی به زودی قاهمیشه چشمی مراقب و نگهباسلول های بنیادی منابع و اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت قربانی نزاع بین بی بار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستدانش بی نهایتقلب را نشکننه به اعدامرویا حقی از طرف خداکریستال زمان(قسمت سوم)ما با کمک مغز خود مختاريمآزمون ذهنی گربه ی شرودینهورمون شیرساز یا پرولاکتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو کز محنت دیگران بی غمیعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمحکمت الهی در پس همه چیزبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتداروی لیراگلوتیدقدرت عشقنورون هاي مصنوعی می توانروش هایی ساده برای کاهش اگیاه بی عقل به سوی نور میمحل درک احساسات روحانیافزایش مرگ و میر سندرم کوهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم دفاعی بدن علیه مغز تولید سلولهای جنسی از سلسایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت چهل و هفتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیددارویی خلط آورلزوم سازگاری قانون مجازاچگونه هموساپينس بر زمین رژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مومرکز هوشیاری، روح یا بدن امیدی به این سوی قبر نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمستون فقرات انسان دو پا جلتوپیراماتاتوبان اطلاعات و پلِ بیناستیفن هاوکینگ در مورد هتشنج چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر آسمان هدیه های نادیدنمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه حقیقی نگاه به درون ارحم مصنوعیپیشینیان انسان از هفت میمسیر دشوار تکامل و ارتقاانرژی تاریک که ما نمی توسرعت فکر کردن چگونه استتکامل مادی تا ابزار هوشماختلال در شناسایی حروف و اطلاعاتی عمومی در مورد متغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک سی و هفتممغز ابزار بقای برتر مادیبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امدرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت نباید صبر کرد آتش را بعد زمان به چه دلیل ایجاد میشآلودگی هوا و پارکینسونشکست حتمیمعنی روزهاولین هیبرید بین انسان و تکامل، نتیجه ی برنامه ریارتباط ماده و انرژیبه کدامین گناه کشته شدندجهان ما میتواند به اندازخودآگاهی و هوشیاريمغزتان را در جوانی سیمکشدرک تصویر و زبان های مخلتکلمات بلند نه صدای بلندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ویروس کرونای دلتا وازیست شناسی کل در جزء فراکآیا ممکن است موش کور بی مشباهت مغز با کیهان مادیمغز و اخلاقاین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آبیماری وسواسخطا در محاسبات چیزی کاملنقش انتخاب از طرف محیط، ندستورالعمل مرکز کنترل بیکوچکترین چیز یک معجزه اسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآیا پیدایش مغز از روی تصانشانه های گذشته در کیهان زبان شناسی مدرن در سطح سلتفاوت ایستایی و تکاپوطوفان زیباییاگر نیروی مغناطیس نباشد از بحث های کنونی در ویروستاثیر گیاه خواری بر رشد وجواب دانشمند سوال کننده بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدو سوی واقعیتفراموش کارها باهوش تر هسنقش غذاها و موجودات دريارموزی از نخستین تمدن بشرکاهش سن بیولوژیکی، تنها میگرن و پروتئین مرتبط با آیا رژیم غذایی گیاهی سلاهمیشه اطمینان تو بر خدا بسلول های بدن تو پیر نیستنتمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت آنطور نیست که به نظبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان موفق به بازگردقیچی ژنتیکینه جنگ و نه خونریزیرویاها از مغز است یا ناخوکشف مکانیسم عصبی خوانش پما بخشی از این جهان مرتبطآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش فوق العاده، هر فرد اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو پیچیده ترین تکنولوژی عدم توقف تکامل در یک انداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر روده بر مغزحافظه میتواند بزرگترین دبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردداروی تشنجی دربارداریقطار پیشرفتنورون های ردیاب حافظهروش جدید تولید برقگیاه خواری و گوشت خوار کدمحل درک احساسات روحانی دافزایش سرعت پیشرفت علوم هوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت و نیستیتولترودینابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تتداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت چهل و هشتبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرداستانها و مفاهیمی اشتبالزوم عدم وابستگی به گوگل چگونه هوشیاری خود را توسرژیم ضد التهابیپول و شادیمرکز حافظه کجاستامیدی تازه در درمان سرطاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسخن و سکوتتوانایی مغز و دیگر اجزای اتوسوکسیمایداستیفن هاوکینگ در تفسیر تشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت بیست و چهبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی ددر آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه دوبارهرحم مصنوعیپیشرفت های جدید علوم اعصمسئول صیانت از عقیده کیسانرژی خلا ممکن استسعی کن به حدی محدود نشویتکامل مداوماختلال در شناسایی حروف و اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نتغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک- قسمت پنجاه و مغز ابزار برتر بقابزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده درمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست قسمت نبرو و انرژی مداومزمان شگفت انگیزآلزایمرشگفت نیست من عاشق تو باشممعادله ها فقط بخش خسته کناولین تصویر در تاریخ از ستأثیر نگاه انسان بر رفتاارتباط متقابل با همه ی حیبه امید روزهای بهترجهان مادی، تجلی فضا در ذهخودآگاهی و هوشیاريمغط یک گیرنده استدرک حقیقت نردبان و مسیری کلوزاپین داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا پس از بیدار شدن از خوزیست، مرز افق رویداد هستآیا ما کالا هستیمشباهت کیهان و مغزمغز و سیر تکامل ان دلیلی اینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی بیماری کروتز فیلد جاکوبخطای ادراک کارمانقش اتصالات بین سلولهای دغدغه نتیجه ی نادانی استکووید نوزده و خطر بیماری منبع هوشیاری در کجاست؟(قآیا آگاهی پس از مرگ از بینشانه های پروردگار در جهزبان شناسی نوین نیازمند تفاوت ارباب و رهبر حقیقیطولانی ترین شباگر نعمت فراموشی نبود بسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاگر نعمت فراموشی نبود بساز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوسازی مدرنبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز دولت یا گروهکفراموشی همیشه هم بد نیستنقش غذاها و موجودات دريارمز و رازهای ارتباط غیر ککایروپاکتیک چیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهمیشه داناتر از ما وجود دسلول عصبی شاهکار انطباق تمدن بشری و مغز اخلاقیعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت افرادبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان نورون مصنوعی سقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچه زیاد است بر من که در ایرویاهای پر رمز و حیرتی درکشف مکانیسمی پیچیده در بما تحت کنترل ژنها هستیم یآزادی عقیده، آرمانی که تهوش مصنوعی می تواند بر احسوخت هیدروژنی پاکتو آرامش و صلحیعدم درکابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهداروی جدید ALSلمس کوانتومینوروپلاستیسیتی چیستروش صحبت کردن در حال تکامگیرنده باید سازگار با پیمحدودیت چقدر موثر استافسردگی و اضطراب در بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیتومورها و التهاب مغزی عاابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تتداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت چهل و دومبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که دخالت در ساختار ژنهامقاومت به عوارض فشار خون چگونه واکسن کرونا را توزرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپوست ساعتی مستقل از مغز دمرکز حافظه کجاستامگا سه عامل مهم سلامتهوش مصنوعی به شناسایی کاسخن پاک و ثابتتوازن مهمتر از فعالیت زیاثر مضر مصرف طولانی مدت راستخوان های کشف شده، ممکتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت بیست و یکبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمنددر درمان بیماری مولتیپل منابع انرژی از نفت و گاز نگاهی بر قدرت بینایی درارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیشرفت در عقل است یا ظواهمسئولیت جدیدانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیتکامل چشماختلالات مخچهاعتماد به خودتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک- قسمت بیست و پمغز از بسیاری حقایق می گربزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست قسمت چت جی پی تیزندگی هوشمند در خارج از زآملودیپین داروی ضد فشار شگفت انگیز بودن کیهانمعجزه های هر روزهاولین دارو برای آتاکسی فتئوری تکامل امروز در درمارتباط چاقی و کاهش قدرت ببه بالا بر ستارگان نگاه کجهان مرئی و نامرئیخودروهای هیدروژنینقش قهوه در سلامتیدرک دیگرانکلام و زبان، گنجینه ای بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ارتعاش بسیار مهم استزاوسکا درمان گوشرآیا ما تنها موجودات زنده شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز کوانتومیاینکه خانواده ات سالم باارزش خود را چگونه میشناستاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهبیماری گیلن باره و بیمارخطای حسفلج نخاعی با الکترودهای نقش تیروئید در تکامل مغزذهن ما از در هم شکستن منبکودک هشت ساله لازم است آدمنبع خواب و رویاآیا امکان بازسازی اندامهنظام مثبت زندگیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تفاوتهای جنسیتی راهی براطبیعت موجی جهاناگر با مطالعه فیزیک کواناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وجامعه ی آسمانیبیوگرافیهیچ اندر هیچدوچرخه سواری ورزشی سبک و فرایند پیچیده ی خونرسانینقش غذاها و موجودات دريارمز پیشرفت تواضع است نه طکار با یگانگی و یکپارچگیمیگرن شدید قابل درمان اسآیا راهی برای رفع کم آبی همیشه راهی هستسلولهای ایمنی القا کنندهتمدنی قدیمی در شمال خلیج علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت اشیابازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا ودانشمندان یک فرضیه رادیکقانون مندی نقشه ژنتیکی منه عدم مطلق بلکه عدم با قرویای شفافکشف ارتباط جدیدی از ارتبمانند آب باشآسيب میکروواسکولاریا آسهوش مصنوعی و کشف زبان هایسودمندی موجودات ابزی بر تو افق رویداد جهان هستیعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرداروی جدید s3 در درمان ام لوب فرونتال یا پیشانی مغنوروز یا روز پایانیروشهای نو در درمان دیسک بگالکانزوماب، دارویی جدیمحدودیت های حافظه و حافظاقلیت خلاقهوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههتومورهای نخاعیابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تتروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت چهل و سومبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجردر مانهای کمر دردمقابله ی منطقی با اعتراضچگونه آن شکری که می خوریمرژیم غذایی ضد التهابیپوشاندن خود از نورمرکز خنده در کجای مغز استامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش مصنوعی در کامپیوترهاسختی ها رفتنی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اساثرات فشار روحی شدیداستروژن مانند سپر زنان دتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت بیست و دوبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریدر سال حدود 7 میلیون نفر منابع انرژی از نفت و گاز نگاهی بر توانایی اجزاي برساناها و ابر رساناها و عپیشرفت ذهن در خلاقیت استمسئولیت در برابر محیط زیانسان میوه ی تکاملشلیک فراموشیتکامل و ارتقای نگاه تا عماختلالات حرکتی در انساناعتماد به خودتغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک- قسمت شصت و چهمغز به تنهایی برای فرهنگ بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت چت جی پی تیزندگی بی دودآموزش نوین زبانشگفت زده و حیران باشمعجزه ی علماولین دروغتئوری تکامل در پیشگیری و ارتباط هوش ساختار مغز و ژبه بالاتر از ماده بیندیشجهان مشارکتیخورشید مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل ادرک درست از خود و هوشیاریکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا بیماری های تخریبی مغزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا مغز تا بزرگسالی توسعشباهت زیاد بین سلول هاي عاینترنت بدون فیلتر ماهوااز فرد ایستا و متعصب بگذرتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشبیماری آلزایمر، استیل کوخطر آلودگی هوافلج بل، فلجی ترسناک که آننقش حفاظتی مولکول جدید دذهن چند جانبه نیازمند نگکودک ایرانی که هوش او از منتظر نمان چیزی نور را بهآیا انسان با مغز بزرگش اخنظریه ی تکامل در درمان بیزبان، وسیله شناسایی محیطتقلید مرحله ای نسبتا پیشسفر فقط مادی نیستتقلید از روی طبیعتطبیعت بر اساس هماهنگیاگر تلاش انسان امروز برااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و جاودانگی مصنوعیبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نتردورترین نقطه ی قابل مشاهفرایند تکامل و دشواری هانقش غذاها در کاهش دردهای رمز بقای جهش ژنتیکیکاربرد روباتهای ريزنانومیدان مغناطيسي زمین بشر آیاما مقهور قوانین فیزیکهمیشه عسل با موم بخوریمسلولهای بنیادی مصنوعی درتمرکز و مدیتیشنعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت تنها چیزی است که شابازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان ژنی از مغز انسقانون گذاری و تکاملنهایت معرفت و شناخت درک عروان سالمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوماه رجبآسیب ها ناشی از آلودگی هوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیلی محکم محیط زیست بر انتو انسانی و انسان، شایستعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاستبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیداروی جدید میاستنی گراویلوتیراستامنوشیدن چای برای مغز مفید روشهای شناسایی قدرت شنواگام کوچک ولی تاثیرگذارمخچه فراتر از حفظ تعادلالکترومغناطیس شنوایی و ههوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری تومورهای ستون فقراتابزار بقای موجود زنده از از روده تا مغزتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت نهمبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتدر محل کار ارزش خودت را بمقابله با کرونا با علم اسچگونه انتظارات بر ادراک رژیم غذایی ضد دردپیموزایدمرگ چیستانفجار و توقف تکاملی نشاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسرنوشتتوسعه برخی شغل ها با هوش اثرات مفید قهوهاسرار آفرینش در موجتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت بیست و سوبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های اسرار آمیز در آمنابع انرژی از نفت و گاز نگاهت را بلند کنرشته نوروایمونولوژی و نقپیشرفتی مستقل از ابزار همستند جهان متصلانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاختلالات صحبت کردن در اناعداد بینهایت در دنیای متغییرات تکاملی سر انسان حساسیت روانی متفاوتمغز برای فراموشی بیشتر کبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید ددرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نتایج نادانی و جهلزندگی در جمع مواردی را برآمارهای ارائه شده در سطح شگفتی های زنبور عسلمعجزه ی علم در کنترل کروناولین سلول مصنوعیتئوری جدید، ویران کردن گارتباط پیوسته ی جهانبه خودت مغرور نشوجهان هوشمندخوش قلبی و مهربانینقش میدان مغناطیسی زمین درک عمیق در حیواناتکمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان چهار حرفی حیات زمینآیا همه جنایت ها نتیجه بیشجاعت و ترسایندرالاز مخالفت بشنوتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقابیماری الزایمرهوش احساسیخطرات هوش مصنوعیفلج خوابنقش حیاتی تلومر دی ان آ دذهن هوشیار در پس ماده ی مکودکان میتوانند ناقل بی منحنی که ارتباط بین معرفآیا احتمال دارد رویا از آنظریه ی تکامل در درمان بی