دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است قسمت دوم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است؟( قسمت دوم)

در قسمت اول، مختصر درباره نحوه واکنش مغز در برابر تغییرات دما نوشتيم. در ادامه، تاثیر بالا رفتن حرارت را بر عملکرد سلولهاي مغزی و بافت مغز بررسی می کنيم.

حرارت، نتیجه و محصول واکنشهای متابوليک در قسمتهای مختلف مغز است. همه واکنشهای فیزیکی و شيميايی در مغز وابسته به حرارت هستند. واکنشهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس معادله Van’t Hoff coefficient Q10=2.3 انجام میشود (یعنی افزایش ده درجه سانتیگراد منجر به دو برابر شدن واکنشهای شيميایي و فيزيکي مي گردد)

افزایش درجه حرارت، تاثیرات زیادی بر انتقال در غشای سلولی و تحریکات الکتریکی دارد. انتقال سيناپسي بین نوورنها بیشتر از ايجاد خود پتانسیل الکتریکی در عصب،وابسته به حرارت است. این مطلب مهمی است زیرا میلیاردها سلول مغزی- که با همین ارتباطات سلولی با هم مرتبط هستند- قطعا با افزایش این ارتباطات و افزایش ترشح نوروترانسميترهاي بین سلولی، بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد.

محل اصلی حساسیت به حرارت در مغز در preoptic/anterior hypothalamus است ولي دیگر سلولهای مغزی هم به حرارت واکنش زیاد نشان میدهند. حدود 22% نورونها در مغز در پاسخ به افزایش یک درجه سلسیوس حرارت، افزایش ایمپالسهاي عصبی را دارند و بیش از هفتاد درصد سلولهای مغزی در واکنش به سرمای زیاد بين 25℃ تا 37℃، کاهش شدید فعالیت الکتريکي را نشان می دهند.

نورونهاي موجود در جسم سیاه مغز در درجه حرارت 3439 واکنشي طبق معادله Q10=3.7 دارند که بی بار برجسته است یعنی هر ده درجه افزایش درجه حرارت منجر به سه برابر شدن فعالیت عصبها می گردد( Guatteo E, Chung KK, Bowala TK, Bernardi G, Mercuri ND, Lipski J J. Temperature sensitivity of dopaminergic neurons of the substantia nigra pars compacta: involvement of transient receptor potential channels. J Neurophysiol.2005;94:30693080. [PubMed])

و طی سرد شدن مطابق با معادله Q10=8.5 عمل می کند، یعنی در اثر کاهش ده درجه حرارت، فعالیت عصب، حدود هشت برابر کاهش می یابد.

کاهش سرعت هدایت عصبی را در سلولهای عصبی طی سرد شدن اندام داریم و این اثر برای کسانی- که نوار عصب و عضله می گيرند آشناست. اگر فردی در هوای سرد زمستانی وارد مطب شود و شما بدون گرم کردن اندامهای او، نوار بگیرید سرعت هدایت عصبی به شدت کاهش می یابد.

میزان ترشح نوروترانسميترها هم با کاهش يا افزایش درجه حرارت به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.

افزايش فعالیت نورونها در آزمایشگاه به صوت منفرد انجام می شود و تاثیر ارتباطات بین نوروني در آزمایشگاه، بررسی نمی شود پس با توجه به افزايش ترشح مواد بین نورونها در شبکه های نوروني مغز، در یک مغز کامل، تاثیر افزایش درجه حرارت بسیار بیشتر از بررسی فعالیت نورون واحد، در آزمایشگاه می باشد.

تاثیر افزایش درجه حرارت بر سد بین خون و مغز و الکتروليتها و آب در مغز چگونه است؟

بیان شد که افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز از به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.

مسمومیت با امفتامين با هیپرترمي شدیدی- که در مغز ایجاد می کند- منجر به تخریب سلولهای مغزی می شود.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed])

نفوذ آلبومن به داخل سلولهای مغزی منجر به افزایش آب و تورم و آسیب شدید آنها می شود. در کاهش درجه حرارت مغز هرچند سد بین خون و مغز آسیب می بیند ولی مغز در مقایسه با حالت نرمال، میزان آب کمتری دارد و ادم آن کمتر است.

نکته مهم آنکه درجه حرارت مغز در موجود زنده بدون انستزي، هرگز به زیر 34-35 ℃ نمی رسد.

برخلاف تصور عموم مردم که درجه حرارت مغز در حدود ثابتی باقی می ماند مطالعات نشان میدهد، درجه حرارت مغز در موش حین فعالیت و استراحت حدود 3℃ تغییر میکند . در انسان، سيستم دفع گرمای بسیار مجهزی از طریق تعريق پوستی وجود دارد @salmanfatemi

و این مکانیسم کمک می کند تغییرات درجه حرارت مغز در انسان به حداقل برسد.

تاثیر برخی داروها و شرایط محیطی، می تواند مکانیسم دفع گرما را کاهش دهد مثلا مصرف امفتامين و یا مواد مخدر میتواند درجه حرارت درونی م

غز را به طور برجسته ای بالا ببرد و مکانیسمهای سرد کننده مغز را مختل کند .

Xie T, McGann UD, Kim S, Yuan J, Ricaurte GA. Effect of temperature on dopamine transporter function and intracellular accumulation of methamphetamine: Implications for methamphetamine-induced dopaminergic neurotoxicity. J. Neurosci. 2000;20:78387845.[PubMed]

پس با سیستم پیچیده ای مواجهيم . سرما عملکرد نورونها را کم می کند ولی گرم کردن بیش از حد، آسیب بیشتری را به سلولها وارد می سازد. افزایش درجه حرارت در حد متعادل، عملکرد سلولهای مغزی را بیشتر می کند.

نترسیم!

شاید پس از خواندن این مقاله کسی داخل گرما یا سرما نرود چون بترسد سلولهای مغزی عملکردشان مختل شد ولی بیان شد سیستم پيشرفته تنظیم درجه حرارت در انسان، مانع از تغییرات گسترده دمای داخل مغز می شود. این سیستمهای تنظیم پیچیده ای که خالق سبحان در وجود ما قرار داده است تا حد زیادی جلوی شرایط بحرانی را در انسان می گیرد. قطعا در آینده هم با افزايش يا کاهش درجه حرارت و با وجود تمایزهای ژنتیکی بین انسانها و زاد و ولد آنها، ژن قویتر و مقاومتر در انسان به وجود خواهد آمد و مغز انسان را از آسیب در برابر گرما یا سرمای بیشتر محافظت خواهد کرد و مغز انسان حفظ می شود

و یا حتی ممکن است، بدن انسان بهبود عملکرد و حفاظت بیشتر از سلولها مغزی را در درجه حرارتهای بالا یا پایین بباموزد. در هر صورت باید توجه کنیم درجه حرارت ایده آل برای مغز در حدود 37 تا38 درجه سانتيگراد است، بنابراین فرار ما از آفتاب و گرمایی که معمولا از چهل درجه بالاتر نمی رود و استفاده زیاد از سرد کننده ها در فصل تابستان و حفظ درجه حرارت اتاق در حد 25 درجه، بدن را وادار میکند برای حفظ عملکرد سلولهای مغزی در سرما از مکانیسمهای دفاعی استفاده کند و این خود فشار اضافی ای را بر بدن تحمیل میکند.

به خصوص وقتی بفهميم همه هستی کنونی روی کره زمين محصول تابش خورشید و انرژی موجود در آن است، کمتر از گرما و تابش خورشید خواهیم ترسید

شاید کسانی بگویند باید تابش خورشید، کاهش یابد و سرما را ترجیح دهند ولی شاید بتوان در برابر تابشهاي شدید خورشید هم مکانیسم پربار و سودمندی را ابداع کرد که نه تنها مانع از تابش خورشید نشود بلکه بتواند این انرژی بیشتر را صرف ساخت و ساز سلولی و فعال کردن سلول ها کند.

هرگز چنین چیزی بعید نیست!!

روزگاری طبیعت، برای فرار از تابش زیان بار خورشید لایه های ملانين را در پوست افراد نزدیک به خط استوا وارد کرد که علاوه بر آنکه در برابر امواج فرابنفش و مضر خورشید، سد محافظتی ایجاد میکند ، میتواند در همان حال تاثیرات خوبی در جذب انرژی گرمایی خورشید داشته باشد

و این گرم شدن محيط پوست به نوبه خود میتواند باعث تسهیل انتقال عصبی شود. جهت بررسی تاثیرات مثبت ملانین، به سلسله بحثهای موجود در این کانال تحت عنوان تفاوتهای هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف، قسمت چهارم مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
طلوع و حقیقتقانون مندی نقشه ژنتیکی مچت جی پی تیتاریکی من و تو و گرد و غبااطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمما اکنون میدانیم فضا خالحافظه های کاذبکوچک شدن مغز از نئاندرتادانشمندان تغییر میدان مغآیا ممکن است موش کور بی مرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اای همه ی وجود منسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش هورمون های تیروئید دارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقطار پیشرفتچرا ارتعاش بسیار مهم استتری فلوپرازینبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت 82کاهش حافظه هرچند فرایندیداروی جدید برای ای ال اسآیا امکان بازسازی اندامهروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ایا بیماری ام اس (مولتیپسینوریپا داروی ترکیبی ضدنقش روی و منیزیم در سلامتاز مخالفت بشنوتکینگیعادت همیشه خوب نیستلزوم عدم وابستگی به گوگل نشانه های پروردگار در جهتشخیص ژنتیکی آتروفی های بی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازامدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت پنجاه و دکریستال زمان(قسمت دوم)در ناامیدی بسی امید استآیا رژیم غذایی گیاهی سلارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و اپی ژنتیکسکته مغزینمیتوان با بیرون انداختناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتمنابع انرژی از نفت و گاز همه ی سردردها بی خطر نیستتغییرات تکاملی سر انسان بیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت شصت و دوگوشت خواری یا گیاه خواریدرمان های جدید میگرنآزمون ذهنی گربه شرودینگررجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست قسمت هنر حفظ گرهجهان مرئی و نامرئیواکسن های شرکت فایزر آمرمشکلات بین دو همسر و برخیگزیده ای از وبینار یا کنفخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بافزایش مرگ و میر سندرم کوزمان و صبرابزار بقا از نخستین همانتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرننوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال ایجاد و ارتقاوبینار اساتید نورولوژی دخدا موجود استپیوند قلب خوک، به فرد دچادرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکامید جدید بر آسیب نخاعیزونا به وسیله ویروس ابله مغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از تمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهفیزیک و هوشیاریچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر حرکات چشم بر امواج از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجامعه ی آسمانییافته های نوین علوم پرده دنیای شگفت انگیز کوانتومپختگی پس از چهل سالگي به دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و اندوهگین نباش اگر درب یا زبان و تکلم برخی بیماریهمغز انسان برای شادمانی طاثرات فشار روحی شدیدتو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیفرد یا اندیشهنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیموسیقی هنر مایع استحقیقت افرادکل اقیانوس در یک ذرهدین، اجباری نیستآملودیپین داروی ضد فشار رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا انسان، گونه ای پر از تضادسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز در تنهایی آسیب میبیناختلالات حرکتی در انسانتولید پاک و فراوان انرژیتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهقانون گذاری و تکاملنتایج نادانی و جهلتاریکی و نوراطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومما از اینجا نخواهیم رفتحافظه و اطلاعات در کجاست کوچکترین چیز یک معجزه اسدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ما کالا هستیمرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختای آنکه نامش درمان و یادشسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش هورمون زنانه استروژنارتباط هوش ساختار مغز و ژتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا مولمس کوانتومیچرا بیماری های تخریبی مغترک امروزبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچماست مالیحس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریداروی جدید برای دیابتآیا انسان با مغز بزرگش اخروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم ایا بدون زبان میتوانیم تسیگار عامل افزایش مرگ ومنقش روزه داری در سالم و جاز نخستین همانند سازها تتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیمقاومت به عوارض فشار خون نظام مثبت زندگیتشخیص آلزایمر سالها قبل بی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا ومدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت پنجاه و سکریستال زمان(قسمت سوم)در هم تنیدگی مرزها و بی مآیا راهی برای رفع کم آبی رژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانابتدا سخت ترین استسال سیزده ماههنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکنیکی تا مغز از مغز تتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز همیشه چشمی مراقب و نگهباتغذیه بر ژنها تاثیر داردبیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت شصت و ششگیلگمش باستانی کیستدرمان های جدید در بیماری آزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت هنر رها شدن از وابستگیجهان مشارکتیواکسن کووید 19 چیزهایی که مشکلات روانپزشکی پس از سگزارش یک مورد جالب لخته وخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون نیاز بافزایش سرعت پیشرفت علوم زمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گرایینوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ریز و درشتوجود قبل از ناظر هوشمندخدا بخشنده است پس تو هم بپیوند مغز و سر و چالشهای درک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیامید درمان کرونا با همانزیباترین چیز در پیر شدنمغز قلبابزار بقای موجود زنده از تمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیفیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر دوپامین و سروتونیناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری در کجاست؟ قجاودانگی مصنوعییاد گرفتن مداومدنیا، هیچ استپروژه ی ژنوم انسانیذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشاندام حسی، درک از بخش هایزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز انسان رو به کوچک تر شاثرات مفید قهوهتو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کامیهمانهای ناخوانده عامل حقیقت اشیاکلمات بلند نه صدای بلنددید تو همیشه محدود به مقدآموزش نوین زبانرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهانعطاف پذیری مکانیسمی علسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز را از روی امواج بشناساختلالات صحبت کردن در اناختلالات عضلانی ژنتیکتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی سقانون جنگلنجات در راستگوییتاریکی خواهد ترسیداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومما اشیا را آنطور که هستندحافظه و اطلاعات در کجاست کووید نوزده و خطر بیماری دانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هایمپلانت مغزیسماگلوتید داروی کاهش دهننقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط پیوسته ی جهانتوپیراماتعلم بدون توقفلوب فرونتال یا پیشانی مغچرا حیوانات سخن نمی گوینترکیب آمار و ژنتیکبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت چهل و هفتکاهش سن بیولوژیکی، تنها داروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرایا تکامل هدفمند استسیاهچاله هانقش رژیم غذایی بر رشد و ااز نخستین همانند سازها تتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتمقابله ی منطقی با اعتراضنظریه ی تکامل در درمان بیتصویر زیبا از سلولبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت پنجاه و شکشف مکانیسم عصبی خوانش پدر هم تنیدگی کوانتومیآیاما مقهور قوانین فیزیکرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير ابتدایی که در ذهن دانشمنسانسور از روی قصد بسیاری نمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز و از مغز تکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه اطمینان تو بر خدا بثبت و دستکار ی حافظهویتامین دی گنجینه ای بزرمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک سی و هفتمگیاه بی عقل به سوی نور میدرمان های رایج ام اسآزار دیگری، آزار خود استابزار بقا از نخستین همانرحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت هنر، پر کردن است نه فحش دجهان هوشمندواکسن کرونا و گشودن پنجرمشکلات روانپزشکی در عقب گشایش دروازه جدیدی از طرخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرگیجه بدون داروافسردگی و اضطراب در بیمازمان پلانکابزار بقا از نخستین همانتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزوراپامیل در بارداریخدای رنگین کمانپیوند اندام از حیوانات بدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بامیدوار باش حتی اگر همه چزیباترین چیز در افزایش سمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمفاجعه ی جهل مقدسچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر دپاکین بر بیماری ماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری در کجاست؟(قجایی خالی نیستیاد بگیر فراموش کنیدندان ها را مسواک بزنید تپروژه ی ژنوم انسانیذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنانرژی بی پایان در درون هرزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز انسان رو به کوچکتر شداثرات مفید روزه داریتو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیفردا را نمیدانیمچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهامیوتونیک دیستروفیحقیقت تنها چیزی است که شاکلوزاپین داروی ضد جنوندیدن خدا در همه چیزآمارهای ارائه شده در سطح رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتاهرام مصر از شگفتی های جهسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز زنان جوانتر از مغز مرمغزهای کوچک بی احساساختراع جدید اینترنت کوانتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییقانون جنگلنخاع ما تا پایین ستون فقرتاریخ همه چیز را ثبت کردهاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمما به جهان های متفاوت خودحافظه و اطلاعات در کجاستکودک هشت ساله لازم است آددانش، قفل ذهن را باز میکنآیا مغز تا بزرگسالی توسعرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشایمپلانت مغزی کمک میکند سندرم کووید طولانینقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط انسانی، محدود به توانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهلوتیراستامچرا حجم مغز گونه انسان درترکیب حیوان و انسانبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمماشین دانشحس و ادراک قسمت چهل و هشتکایروپاکتیک چیستداروی جدید ضد الزایمرآیا احتمال دارد رویا از آروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوایجاد احساساتسیاهچاله های فضایی منابعنقش رژیم غذایی در رشد و ااز نخستین همانند سازها تتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرمقابله با کرونا با علم اسنظریه ی تکامل در درمان بیتصویر زیبای اصفهانبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال مدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف مکانیسمی پیچیده در بدر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت چهارمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمابتذال با شعار دینسانسور بر بسیاری از حقایچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه داناتر از ما وجود دثبت امواج الکتریکی در عصویروس مصنوعیمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک- قسمت پنجاه و گیاه خواری و گوشت خوار کددرمان های علامتی در ام اسآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوموارکتوس ها ممکن است دجهان هوشیارواکسن کرونا از حقیقت تاتمشاهده گر جدای از شیء مشاپل جویی اصفهاندرمان سرطان با امواج صوتاقلیت خلاقزمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقای موجود زنده از تقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشوینیکولا تسلاتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و ورزش هوازی مرتب خیلی به قخدایی که ساخته ی ذهن بشر پیوند سر آیا ممکن استدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اامیدواری و مغززیر فشار کووید چه باید کرمغز مانند تلفن استابزارهای بقا از نخستین هتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانفاصله ها در مکانیک کوانتچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر داروهای ضد التهاب از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع خواب و رویاجاذبهیادگیری مهارت های جدید ددهن، بزرگترین سرمایهپروانه ی آسمانیذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتانرژی تاریکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز ایندگان چگونه استاثرات مضر ماری جواناتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزفرزندان زمان خودچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمیگرن و پروتئین مرتبط با حقیقت خواب و رویاکلام و زبان، گنجینه ای بسدیدگاه نارسای دوگانه ی مآن چیزی که ما جریان زمان رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين اولویت بندی ها کجاستسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد PML به دنبال تکسفری به آغاز کیهانمغز، فقط گیرندهادامه بحث تکامل چشمتومورهای نخاعیطولانی ترین شبقانونمندی و محدودیت عالمنخستین تمدن بشریتازه های اسکیزوفرنی(جنواعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانما با کمک مغز خود مختاريمحباب های کیهانی تو در توکودک ایرانی که هوش او از دائما بخوانآیا همه جنایت ها نتیجه بیروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلایمپلانت نخاعی میتواند دسندرم گیلن باره به دنبال نقش گرمایش آب و هوا در همارتباط از بالا به پایین متوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن الوزالمعده(پانکراس)مصنوعچرا خشونت و تعصبترازودونبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت چهل و دومکار با یگانگی و یکپارچگیداروی سل سپتآیا برای تولید مثل همیشه روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنایران بزرگسیاهچاله ها، دارای پرتو نقش زنجبیل در جلوگیری از از نخستین همانند سازها تتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا سملاحظه های اخلاقی دربارهنظریه ی تکامل در درمان بیتصویربرداری فضاپیمای آمبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت بیست و یککشف ارتباط جدیدی از ارتبدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت هفتمرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماابداع دی ان ای بزرگترین دساهچاله ها تبخیر نمیشودچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستجلو رفتن یا عقبگردویرایش DNA جنین انسان، برمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک- قسمت بیست و پگیرنده باید سازگار با پیدرمان ژنتیکی برای نوآوریآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت هورمون شیرساز یا پرولاکتجهان های بسیار دیگرواکسن کرونا ساخته شده تومشاهده آینده از روی مشاهپل خواجو اصفهاندرمانهای بیماری پارکینسالکترومغناطیس شنوایی و هزمان شگفت انگیزابزار بقای موجود زنده از تقلید از طبیعتشلیک فراموشینیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که از یک منبع، تغذیورزش هوازی ، بهترین تمریخسته نباشی باباپیوند سر، یکی از راه حلهادرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلامیدی به این سوی قبر نیستزیرفون داروی ضد ام اسمغز مادران و کودکان در زمابزارهای بقا ازنخستین همتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشفاصله ی همیشگی تصویر سازچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منتظر نمان چیزی نور را بهجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادآوری خواب و رویادو ویژگی انتزاع و قدرت تجپرواز از نیویورک تا لوس آذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریانرژی تاریک که ما نمی توزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز ابزار بقای برتر مادیاجزای پر سلولی بدن انسان تو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عفرضیه ای جدید توضیح میدهچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمیگرن سردردی ژنتیکی که بحقیقت در علم، هرگز نهایی کلرال هیدرات برای خواباندژا وو یا اشنا پنداریآنچه ناشناخته است باید شرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و بحثی در مورد حقیقت فضا و اولین مورد پیوند سر در انسقوط درون جاذبه ای خاص، چمغزتان را در جوانی سیم کشاداراوون تنها داروی تاییتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچقارچ بی مغز در خدمت موجودنخستین تصویر از سیاهچالهتازه های بیماری پارکینسواعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اما بخشی از این جهان مرتبطحد و مرزها توهم ذهن ماستکودکان میتوانند ناقل بی داروهای مصرفی در ام اسآیا هوش مصنوعی می تواند نروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکایمان به رویاسندرم پیریفورمیسنقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط بین هوش طبیعی و هوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانلیروپریم داروی ترکیبی ضدچرا در مغز انسان، فرورفتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت چهل و سومکاربرد روباتهای ريزنانوداروی ضد چاقیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مایرادهای موجود در خلقت بسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش زبان در سلطه و قدرت ااز نشانه ها و آثار درک شدتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداملاحظات بیهوشی قبل از جرنظریه ی ریسمانتصور از زمان و مکانبیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت بیست و دوکشف جمجمه ای درکوه ایرهودر هر سوراخی سر نکنآب زندگی است قسمت اولرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودابزار هوش در حال ارتقا ازسایه را اصالت دادن، جز فرچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمجلوتر را دیدنواقعیت فیزیکی، تابعی از مرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک- قسمت شصت و چهگالکانزوماب، دارویی جدیدرمان پوکی استخوانآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش فوق العاده، هر فرد اسجهان هایی در جهان دیگرواکسن ایرانی کرونا تولیدخودآگاهی و هوشیاريمطالبه ی حق خودپلاسمای غالبدرهای اسرارآمیز و پوشیدهالکتروتاکسی(گرایش و حرکزنان باهوش ترابزار بقای موجود زنده از تقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیچیز جدید را بپذیرتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی در ذهنورزش و میگرنخطا در محاسبات چیزی کاملپیوندی که فراتر از امکاندرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشامیدی تازه در درمان سرطازیرک ترین مردممغز چون ابزار هوش است دلیابزارهای بقای موجود زندهتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفتون های زیستیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر مغزاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منحنی که ارتباط بین معرفجدا کردن ناخالصی هایاری خدا نزدیک استدو بیماری روانی خود بزرگ پروتئین های ساده ی ابتداذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیانرژی خلا ممکن استزبان جانسوزمغز ابزار برتر بقااجزایی ناشناخته در شکل گتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عفساد اقتصادی سیتماتیک درچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیمیگرن شدید قابل درمان اسحقیقت راستین انسان علم بکمردرددژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم رمز جهانرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فاولین هیبرید بین انسان و سلول های مغزی عامل پارکیمغزتان را در جوانی سیمکشادب برخورد با دیگرانتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانقبل از آغازنخستین روبات های زنده ی جتبدیل پلاستیک به کربن و ساعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اما تحت کنترل ژنها هستیم یحریص نباشکودکان خود را مشابه خود تداروهای ام اسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ماین پیوند نه با مغز بلکه سندرم پس از ضربه به سرنقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را لیس دگرامفتامین یا ویاسچرا ذرات بنیادی معمولاً تراشه ی بیولوژِیکبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت نهمکاربرد روباتهای ريز، در داروی ضد چاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دایستادن در برابر آزادی بسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکممانتین یا آلزیکسا یا ابنظریه تکامل در درمان بیمتصادف یا قوانین ناشناختهبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدر والنتاین کتاب بدید همآب زندگی است قسمت دومراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با چند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بجمجمه انسان های اولیهواقعیت چند سویهمزایای شکلات تلخ برای سلحساسیت روانی متفاوتگام کوچک ولی تاثیرگذاردرمان پوکی استخوانآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی می تواند بر احجهان یکپارچهواکسن اسپایکوژنخودت را از اندیشه هایت حفمطالبی در مورد تشنجپمبرولیزوماب در بیماری چدروغ نگو به خصوص به خودتالکترودهای کاشتنیزنجیرها را ما باید پاره کابزار بقای موجود زنده از تقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان، تصادفی نیستورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملپیوستگی همه ی اجزای جهاندرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمامگا سه عامل مهم سلامتزیست شناسی کل در جزء فراکمغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای بقای از نخستین تمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلفروتنی و غرورچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منشأ اطلاعات و آموخته ها جدایی خطای حسی استژن همه چیز نیستدو بار در هفته ماهی مصرف پروتز چشمذهن سالمباد و موجانسان قدیم در شبه جزیره عزبان ریشه هایی شناختی اسمغز از بسیاری حقایق می گراحیای بینایی نسبی یک بیمتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترسفشار و قدرتچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمیدان مغناطيسي زمین بشر حقیقت غیر فیزیکیکمردرد ناشی از تنگی کانادگرگونی های نژادی و تغییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین تصویر در تاریخ از سسلول های بنیادیمغط یک گیرنده استادراک ما درک ارتعاشی است توهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیقبل از انفجار بزرگنرمش های مفید برای درد زاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانمانند آب باشحرکت چرخشی و دائمی کیهانکودکان را برای راه آماده داروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش ارثی دریافتی از پروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختاین اندوه چیستسندرم دزدی ساب کلاویننقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را لا اکراه فی الدینچراروياها را به یاد نمی آتربیت کودکان وظیفه ای مهبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت چهارمکتاب گران و پرهزینه شد ولداروی ضد تشنج با قابليت تآیا جنین انسان، هوشمندی روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهاکسی توسین و تکامل پیش اسیاهچاله ی تولید کنندهنقش سجده بر عملکرد مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بمن کسی در ناکسی دریافتم نظریه تکامل در درمان بیمتظاهر خوابیده ی مادهبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت بیستمکشتن عقیده ممکن نیستدر یک فراکتال هر نقطه مرکآب زندگی است قسمت سومراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای چند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل در پیشگیری و منابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستجنبه های موجی واقعیتواقعیت چیستمسمومیت دانش آموزان بی گخفاش با شیوع همه گیری جدیگامی در درمان بیماریهای درمان ام اس(مولتیپل اسکلآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایجهان یکپارچهواکسن اسپایکوژن ضد کروناخودروهای هیدروژنیمطالعه ای بیان میکند اهدپنج اکتشاف شگفت آور در مودریای خداالگو نداشتیمزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از تقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در ساورزش در کمر دردخطای ادراک کارماپیام های ناشناخته بر مغز درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزیست شناسی باور حقیقت یا مغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منشاء کوانتومی هوشیاری اجریان انرژی در سیستم های ژن همه چیز نیستدو برابر شدن خطر مرگ و میپروتز عصبی برای تکلمذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وانسان میوه ی تکاملزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز به تنهایی برای فرهنگ احیای بینایی نسبی یک بیمتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازفضای قلب منبع نبوغ استچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکاصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمیدان های مغناطیسی قابل حقیقت غیر قابل شناختکمردرد و علل آندانش قدرت استآنها نمیخواهند دیگران راآنان که در قله اند هرگز خرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین دارو برای آتاکسی فسلول های بنیادی منابع و انفرت، اسیب به خود استادغام میان گونه های مختلتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجقبرستان ها با بوی شجاعتنرمش های مفید در سرگیجهتبدیل سلولهای محافط به سبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودماه رجبحس متفاوتکوری گذرای ناشی از موبایداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش سریعی که بدون احسروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱این ایده که ذرات سیاهچالسندرم سردرد به دلیل افت فنقش اتصالات بین سلولهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خولاموژین داروی ضد اوتیسم؟چراروياها را به یاد نمی آترجمه ای ابتدایی از اسرابه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت نوزدهمکتاب زیست شناسی باورداروی ضد تشنج با قابليت تآیا جهان ذهن و افکار ما مروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمراگر فقط مردم میفهمیدند کسیاره ی ابلهاننقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب اراده آزتکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتمن پر از تلخیمنظریه تکامل در درمان بیمتظاهری از ماده است که بیدبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را مرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت دهمگل خاردار، زیباستدر کمتر از چند ماه سوش جدآب، زندگی است(قسمت پنجم)راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری جدید، ویران کردن گمنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیجنسیت و تفاوت های بیناییواقعیت چیستمسمومیت دانش آموزان، قماخلا، حقیقی نیستگامی در درمان بیماریهای درمان تومورهای مغزی با اآغاز مبهم آفرینشرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلانوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیعجهان کنونی و مغز بزرگتریواکسن دیگر کرونا ساخته شخورشید مصنوعیمعماری، هندسه ی قابل مشاپول و شادیدرک فرد دیگر و رفتارهای االگو و عادت را بشکن و در ازندگی بی دودمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گفلج نخاعی با الکترودهای چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفوزن حقیقی معرفت و شناختخطای حسپیدایش زباندرختان اشعار زمینبیوگرافیانفجار و توقف تکاملی نشازیست، مرز افق رویداد هستمغز و اخلاقابعاد و نیازهای تکاملیتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنفراموش کارها باهوش تر هسنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی مهندسی ژنتیک در حال تلاش جریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی دو برابر شدن خطر مرگ و میپرورش مغز مینیاتوری انساذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاانسان ها می توانند میدان زبان شناسی نوین نیازمند مغز بیش از آنچه تصور میشواحساس گذر سریعتر زمانتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطقفس ذهنناتوانی از درمان برخی ویتاثیر رو ح و روان بر جسماصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیمیدان های کوانتومی خلاحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش منادانش محدود به ابعاد چهارآنزیم تولید انرژی در سلورهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین دروغسلول های بدن تو پیر نیستننقش قهوه در سلامتیادغام دو حیطه علوم مغز و توهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصقدم زدن و حرکت دید را تغینرمش های موثر در کمردردتبر را برداربلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیماپروتیلینحس چشایی و بویاییکی غایب شدی تا نیازمند دلداروی فامپیریدین یا نورلآیا هشیاری کوانتومی وجودروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتاینکه به خاطرخودت زندگی سوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش تیروئید در تکامل مغزارتباط غیرکلامی بین انساتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی لایو دوم دکتر سید سلمان فنزاع بین جهل و علم رو به پترس و آرمان هابه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزامحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت هفتمکتاب طبیعت در قالب هندسهداروی ضد تشنج توپیراماتآیا جهش های ژنتیکی، ویروروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن باگر میدانی مصیبت بزرگتر سیاره ابلهاننقش غذاها و موجودات دريااز واقعیت امروز تا حقیقتتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولوومنابع انرژي پاک سرچشمه حهفت چیز که عملکرد مغز تو تعداد کلی ذهن ها در جهان بیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز مرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیدر آرزوهایت مداومت داشتهآتش منبع انرژیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتا 20 سال آینده مغز شما به منابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایجنسیت و تفاوت های بیناییواقعیت های متفاوتمسیر دشوار تکامل و ارتقاخلا، خالی نیستگاهی لازم است برای فهم و درمان تشنجإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانینوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پرواکسن دیگری ضد کرونا از دخوش قلبی و مهربانیپول و عقیدهدرک نیازمند شناخت خویش االگوی بنیادین و هوشیاریزندگی در جمع مواردی را برمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از تلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛فلج بل، فلجی ترسناک که آننکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسوزوز گوشخطر آلودگی هواپیر شدن حتمی نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیانقراض را انتخاب نکنیدزاوسکا درمان گوشرمغز و اخلاقابعاد اضافه ی کیهانتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشفراموشی همیشه هم بد نیستنگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کممهربانی، شرط موفقیتجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدو سوی واقعیتپرتوهای صادر شده از سیاهذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اانسان یک کتابخانه استزبان، نشان دهنده ی سخنگو مغز برای فراموشی بیشتر کاحساسات کاذبتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمقفس را بشکنناتوانی در شناسایی چهره تاثیر روده بر مغزاصل علت و تاثیرهوش احساسیمیدان بنیادین اطلاعاتحل مشکلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدانش بی نهایتکنگره بین المللی سردرد ددانشمندان موفق به بازگردآینه در اینهروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین سلول مصنوعیسلول عصبی شاهکار انطباق نقش مهاجرت در توسعه نسل اارتقا و تکامل سنت آفرینش توهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک قدرت مردمنرمشهای مهم برای تقویت عتحریک عمقی مغزبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیماجرای جهل مقدسحس و ادراک (قسمت اول )کیهان خود را طراحی میکندداروی لیراگلوتیدآیا واکنش های یاد گرفته وروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیاینکه خانواده ات سالم باسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش حفاظتی مولکول جدید دارتروز یا خوردگی و التهاتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زبالبخند بزن شاید صبح فردا زنزاع بین علم و نادانی رو تسلیم شدن از نورون شروع مبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخدارویی خلط آورآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بداگر نیروی مغناطیس نباشد سیاره ابلهاننقش غذاها و موجودات دريااز کجا آمده ام و به کجا میتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنابع انرژی از نفت و گاز هفت سین یادگاری از میراث تعذیه ی ذهنبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس مرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت سومگلوله ی ساچمه ایدر آسمان هدیه های نادیدنآثار باستانی تمدن های قدراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابنه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تتا بحر یفعل ما یشامنابع بی نهایت انرژی در دهندسه ی رایج کیهانجهل مقدسواقعیت و مجازمسئول صیانت از عقیده کیسخلاصه ای از مطالب همایش مگاهی مغز بزرگ چالش استدرمان جدید ALSافت فشار خون ناگهانی در ورشد در سختی استابزار بقا از نخستین همانتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهواکسن سرطانخوشبختی دور از رنج های مپوست ساعتی مستقل از مغز ددرک و احساسالگوبرداری از طبیعتزندگی در سیاهچالهمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیفلج خوابچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک پیام منفرد نورون مغزی خطرات هوش مصنوعیپیشینیان انسان از هفت میدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دانواع سکته های مغزیزبان مشترک ژنتیکی موجودامغز و سیر تکامل ان دلیلی ابعاد بالاترتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شفراموشی و مسیر روحانینگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمموفقیت هوش مصنوعی در امتجستجوی متن و تصویر به صورژن ضد آلزایمردولت یا گروهکپرسش و چستجو همیشه باقی اذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمانسان باشزبان، وسیله شناسایی محیطمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اخلاق و علوم اعصابتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی سقلب و عقلنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر رژیم گیاه خواری بر اصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتمیدازولام در درمان تشنج حلقه های اسرارآمیزکنگره بین المللی سردرد ددانشمندان نورون مصنوعی سآیندهرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهاوکرلیزوماب داروی جدید شسلولهای ایمنی القا کنندهنقش میدان مغناطیسی زمین ارتقا یا بازگشت به قبل ازتوهم وجودعقل مجادله گرقدرت کنترل خودچرا ماشین باید نتایج را پتحریک عمقی مغز در آلزایمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک (قسمت دوم )کیهانِ هوشیارِ در حال یاداروی تشنجی دربارداریآیا یک، وجود داردروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز داینترنت بدون فیلتر ماهواسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش حیاتی تلومر دی ان آ دارزش حقیقی زبان قسمت اولتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و لحظات خوش با کودکاننزاع بین علم و جهل رو به پتشنچ پانایوتوپولوس تشنج به زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت هجدهمکتابخانهداستانها و مفاهیمی اشتباآیا خداباوری محصول تکاملریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پاراگر نعمت فراموشی نبود بسسیر آفرینش از روح تا مغز نقش غذاها در کاهش دردهای از کسی که یک کتاب خوانده تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز هم نوع خواری در میان پیشیتغییر الگوی رشد مغزی با زبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت سی و هشتمگلوئوندر آستانه ی موج پنجم کوویآرامش و دانشراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مابزار بقا از نخستین همانسادیسم یا لذت از آزار دادنه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاول کف پا و حقیقتمنابع جدید انرژیهندسه بنیادینجهان فراکتالواقعیت و انعکاسمسئولیت جدیدخلاصه ای از درمان های جدیگذر زمان کاملا وابسته به درمان جدید میگرن با انتی افت هوشیاری به دنبال کاهز گهواره تا گورابزار بقا از نخستین همانتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرننوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان پیوستهواکسن سرطانخانه ی تاریکپوشاندن خود از نوردرک کنیم ما همه یکی هستیمالتهاب شریان تمپورالزندگی زمینی امروز بیش از معجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی افلج خواب چیستچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاهخواری بر رشد و از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک پیشنهاد خوب برای آسان دفاع از پیامبرپیشرفت های جدید علوم اعصدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتانگشت ماشه ایزبان چهار حرفی حیات زمینمغز کوانتومیاتفاق و تصادفتنها در برابر جهانشاید درست نباشدفرایند پیچیده ی خونرسانینگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممولتیپل اسکلروز در زنان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنها نقشه ایجاد ابزار هودوچرخه سواری ورزشی سبک و پرسشگری نامحدودذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداانسان جدید از چه زمانی پاسفر فقط مادی نیستمغز بزرگ چالش است یا منفعاخلاق پایه تکامل و فرهنگتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدقلب دروازه ی ارتباطنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر رژیم گیاه خواری بر اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11مکان زمان یا حافظه زمانحمله ویروس کرونا به مغزمکانیک کوانتومی بی معنی حمایت از طبیعتکنترل همجوشی هسته ای با هدانشمندان یک فرضیه رادیکآینده ی انسان در فراتر ازرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاايندگان چگونه خواهند دیدسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتوکين تراپی روشی جديد توهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرقدرت انسان در نگاه به ابعچرا مغز انسان سه هزار سالتداوم مهم است نه سرعتبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستماده ی تاریکحس و ادراک قسمت 67کیست هیداتید مغزداروی جدید ALSآیا کیهان می تواند یک شبیروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانایندرالسوخت هیدروژنی پاکنقش خرچنگ های نعل اسبی درارزش حقیقی زبان قسمت دومتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت الرزش ناشی از اسیب به عصبنسبیت عام از زبان دکتر برتشنج چیستبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت هشتمکجای مغز مسئول پردازش تجدخالت در ساختار ژنهاآیا دلفین ها می تواند از ریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیاگر نعمت فراموشی نبود بسسیستم تعادلی بدننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز آغاز خلقت تا نگاه انساتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز همه چیز موج استتغییر زودتر اتصالات مغزیبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایمرگ چیستحس و ادراک قسمت سی و ششمگمان میکنی جرمی کوچکی در در درمان بیماری مولتیپل آرامش و سکونرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تتابوهای ذهنیمناطق خاصی از مغز در جستجهندسه در پایه ی همه ی واکجهان قابل مشاهده بخش کوچواقعیت خلا و وجود و درک ممسئولیت در برابر محیط زیخم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلافتخار انسانزمین در برابر عظمت کیهانابزار بقا از نخستین همانتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکاننور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان پر از چیزهای اسرار آواکسن ضد اعتیادخانواده پایدارپیموزایددرک احساسات و تفکرات دیگامواجی که به وسیله ی ماشیزندگی زودگذرمعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از تلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حافلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر انتخاب از طرف محیط از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوانان وطنیک آلل ژنتیکی که از نئانددفاع در برابر تغییر ساختپیشرفت در عقل است یا ظواهدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوانگشت نگاری مغز نشان میدزبان نیاز تکاملی استمغز آیندگان چگونه است ؟اتوبان اطلاعات و پلِ بینتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودفرایند تکامل و دشواری هانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممواد کوانتومی جدید، ممکنحفره در مغزژنها ، مغز و ارادهدورترین نقطه ی قابل مشاهآلودگی هوا چالش قرن جدیدذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملانسان خطرناکترین موجودسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ چالشهای پیش رواختلال خواب فرد را مستعد تو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنقلب روباتیکنازوکلسینتاثیر رژیم گیاه خواری بر اصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهممکانیزمهای دفاعی در برابحوادث روزگار از جمله ویرکنترل جاذبهدانشمندان ژنی از مغز انسآینده ی علم و فیزیک در60 ثرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرايا اراده آزاد توهم است یسلام تا روشنایینقش نگاه از پایین یا نگاهارتباط میکروب روده و پارتوهم تنهاییعقیده ی بی عملقدرت ذهنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تداخل مرزها و صفات با بینبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به ماده ی خالیحس و ادراک قسمت 74کیست کلوئید بطن سومداروی جدید s3 در درمان ام آیا گذشته، امروز وآینده روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بایا کوچک شدن مغزانسان السودمندی موجودات ابزی بر نقش داروهاي مختلف معروف ارزش حقیقی زبان قسمت سومتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدلرزش عضله یا فاسیکولاسیونسبت ها در کیهانتشنج و حرکات شبه تشنجی قابوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به مخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت پنجمکرونا چه بر سر مغز می آوردر مانهای کمر دردآیا دلفین ها میتوانند باریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atاگر با مطالعه فیزیک کوانسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقشه های مغزی جدید با جزیاز انفجار بزرگ تا انفجار تکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهمنابع انرژی از نفت و گاز همه چیز در زمان مناسبتغییر عمودی سر انسان از پبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کامرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت سیزدهمگنجینه ای به نام ویتامین در سال حدود 7 میلیون نفر آرامش(سکوت) stillness و تکاپورادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین نه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه زبانِ زمان استجهان موازی و حجاب هاوالزارتان داروی ضد فشار مستند جهان متصلخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرافراد آغاز حرکت خودشان رزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آننورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای جادویی واکسن علیه سرطانخار و گلپیموزایددرک تصویر و زبان های مخلتامیوتروفیک لترال اسکلروزندگی سلول در بدن، جدای امعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر احتمالی عصاره تغلیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوانان وطنیک جهش ممکن است ذهن انساندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشرفت ذهن در خلاقیت استدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقانتقال ماده و انرژیزبان و کلمه حتی برای کسانمغز انسان ایا طبیعتا تمااتوسوکسیمایدتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان فرایند حذف برخی اجزای مغنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمموجود بی مغزی که می تواندحق انتخابژنهای مشترک بین انسان و وديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونارفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکانسان عامل توقف رشد مغزسفر به مریخ در 39 روزمغز بزرگ و فعال یا مغز کواختلال در شناسایی حروف و توقف؛ شکستضرورت زدودن افکارقلب را نشکننباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاهخواری بر اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتماصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمما انسانها چه اندازه نزدحکمت الهی در پس همه چیزکندر در بیماریهای التهابدانشمندان پاسخ کوانتومی آینده با ترس جمع نمیشودرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهايا اراده آزاد توهم است یسلاح و راهزنینقش نظام غذایی در تکامل مارتباط ماده و انرژیتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی قدرت عشقچرا ویروس کرونای دلتا واتروس جریان انرژیبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت 75کاهش مرگ و میر ناشی از ابداروی جدید میاستنی گراویآیا پیدایش مغز از روی تصاروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایایا این جمله درست است کسیسی و سه پل اصفهاننقش درختان در تکاملارزش خود را چگونه میشناستکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکلزوم سازگاری قانون مجازانسبت طلایی، نشانه ای به ستشنج عدم توازن بین نورون بوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستمخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت پنجاهکریستال هادر محل کار ارزش خودت را بآیا دست مصنوعی به زودی قاریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکاگر تلاش انسان امروز براسکوت و نیستینقص در تشخیص هیجانات عاماز بحث های کنونی در ویروستکامل زبانغرور و علممنابع انرژی از نفت و گاز همه چیز در زمان کنونی استتغییرات منطقه بویایی مغزبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت ششمگویید نوزده و ایمنی ساکتدرمان های اسرار آمیز در آآزمون تجربی، راهی برای رراز تغییربسیاری از بیماری های جدیابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه، نمایشی از حقیقتجهان ما میتواند به اندازواکنش های ناخودآگاه و تقمشکل از کجاستگذشته را دفن کنخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانافراد بی دلیل دوستدار تو زمان چیستابزار بقا از نخستین همانتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشننورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهواکسنی با تاثیر دوگانه اخارق العاده و استثنایی بپیچیدگی های مغزمگسدرک حقیقت نردبان و مسیری امید نیکو داشته باش تا آنزندگی، مدیریت انرژیمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه هوشیاری خود را توستاثیر ترکیبات استاتین (ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجواب دانشمند سوال کننده یک رژیم غذایی جدید، می تودل به دریا بزنپیشرفتی مستقل از ابزار هدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به اندوه در دنیا استزبان و بیان نتیجه ساختمامغز انسان برای ایجاد تمداتصال مغز و کامپیوترتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانفراتر از دیوارهای باورنگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمموجودات مقهور ژنها هستندحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای هوش ، کدامنددی متیل فومارات(زادیوا)(آلودگی هوا و پارکینسونرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی انسانیت در هم تنیده و متصسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز بزرگترین مصرف کننده اختلال در شناسایی حروف و تولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر قیچی ژنتیکینبرو و انرژی مداومتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولما انسانها چه اندازه نزدحافظه میتواند بزرگترین دکوچ از محیط نامناسبدانشمندان اولین سلول مصنآیا فراموشی حتمی استرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومای نعمت من در زندگیمسلسله مباحث هوش مصنوعینقش نظریه تکامل در شناساارتباط متقابل با همه ی حیتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحقضاوت ممنوعچرا پس از بیدار شدن از خوتری فلوپرازینبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت 78کاهش التهاب ناشی از بیماداروی جدید برای میاستنی آیا آگاهی پس از مرگ از بیروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تایا ابزار هوشمندی یا مغز سیلی محکم محیط زیست بر اننقش ذهن و شناخت در حوادث از فرد ایستا و متعصب بگذرتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآلزوم سازگاری قانون مجازانشانه های گذشته در کیهان تشویق خواندن به کودکانبی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت پنجاه و یکریستال زمان(قسمت اولدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا رژیم غذایی گیاهی سلاریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلااگر خواهان پیروزی هستیسکوت، پر از صدانقطه بی بازگشتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتکامل زبانغربال در زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز همه چیز، ثبت می شودتغییرات آب و هوایی که به بیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت شصت و هشتگوشه بیماری اتوزومال رسسدرمان های بیماری آلزایمرآزمون ذهنی گربه ی شرودینراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلنهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست قسمت هنر فراموشیجهان مادی، تجلی فضا در ذهواکنش به حس جدیدمشکلات نخاعیگربه شرودینگر و تاثیر مشخواب سالم عامل سلامتیدرمان دارویی سرطان رحم بافزایش قدرت ادراکات و حسزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقا از نخستین همانتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه اینوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزی در درک زدرک دیگرانبیماری تی تی پیامید نجاتزونیسومایدمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از تمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هفیزیک مولکولها و ذرات در چگونه واکسن کرونا را توزتاثیر تغذیه بر سلامت روااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوسازی مدرنیکی از علل محدودیت مغز امدلایلی که نشان میدهد ما بپاسخ گیاهان در زمان خورددستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روباندوه دردی را دوا نمیکندزبان و بیان، در سایه پیشرمغز انسان برای شادمانی طاثر مضر مصرف طولانی مدت رتو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درفرد موفقنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمموسیقی نوحقیقت آنطور نیست که به نظژنهای حاکم بر انسان و انسدین اجباریآلزایمررفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بانسانیت در برابر دیگرانسفر دشوار اکتشافمغز حریص برای خون، کلید تاختلالات مخچهتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچت جی پی تیتاریک ترین بخش شب