دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است قسمت دوم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است؟( قسمت دوم)

در قسمت اول، مختصر درباره نحوه واکنش مغز در برابر تغییرات دما نوشتيم. در ادامه، تاثیر بالا رفتن حرارت را بر عملکرد سلولهاي مغزی و بافت مغز بررسی می کنيم.

حرارت، نتیجه و محصول واکنشهای متابوليک در قسمتهای مختلف مغز است. همه واکنشهای فیزیکی و شيميايی در مغز وابسته به حرارت هستند. واکنشهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس معادله Van’t Hoff coefficient Q10=2.3 انجام میشود (یعنی افزایش ده درجه سانتیگراد منجر به دو برابر شدن واکنشهای شيميایي و فيزيکي مي گردد)

افزایش درجه حرارت، تاثیرات زیادی بر انتقال در غشای سلولی و تحریکات الکتریکی دارد. انتقال سيناپسي بین نوورنها بیشتر از ايجاد خود پتانسیل الکتریکی در عصب،وابسته به حرارت است. این مطلب مهمی است زیرا میلیاردها سلول مغزی- که با همین ارتباطات سلولی با هم مرتبط هستند- قطعا با افزایش این ارتباطات و افزایش ترشح نوروترانسميترهاي بین سلولی، بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد.

محل اصلی حساسیت به حرارت در مغز در preoptic/anterior hypothalamus است ولي دیگر سلولهای مغزی هم به حرارت واکنش زیاد نشان میدهند. حدود 22% نورونها در مغز در پاسخ به افزایش یک درجه سلسیوس حرارت، افزایش ایمپالسهاي عصبی را دارند و بیش از هفتاد درصد سلولهای مغزی در واکنش به سرمای زیاد بين 25℃ تا 37℃، کاهش شدید فعالیت الکتريکي را نشان می دهند.

نورونهاي موجود در جسم سیاه مغز در درجه حرارت 3439 واکنشي طبق معادله Q10=3.7 دارند که بی بار برجسته است یعنی هر ده درجه افزایش درجه حرارت منجر به سه برابر شدن فعالیت عصبها می گردد( Guatteo E, Chung KK, Bowala TK, Bernardi G, Mercuri ND, Lipski J J. Temperature sensitivity of dopaminergic neurons of the substantia nigra pars compacta: involvement of transient receptor potential channels. J Neurophysiol.2005;94:30693080. [PubMed])

و طی سرد شدن مطابق با معادله Q10=8.5 عمل می کند، یعنی در اثر کاهش ده درجه حرارت، فعالیت عصب، حدود هشت برابر کاهش می یابد.

کاهش سرعت هدایت عصبی را در سلولهای عصبی طی سرد شدن اندام داریم و این اثر برای کسانی- که نوار عصب و عضله می گيرند آشناست. اگر فردی در هوای سرد زمستانی وارد مطب شود و شما بدون گرم کردن اندامهای او، نوار بگیرید سرعت هدایت عصبی به شدت کاهش می یابد.

میزان ترشح نوروترانسميترها هم با کاهش يا افزایش درجه حرارت به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.

افزايش فعالیت نورونها در آزمایشگاه به صوت منفرد انجام می شود و تاثیر ارتباطات بین نوروني در آزمایشگاه، بررسی نمی شود پس با توجه به افزايش ترشح مواد بین نورونها در شبکه های نوروني مغز، در یک مغز کامل، تاثیر افزایش درجه حرارت بسیار بیشتر از بررسی فعالیت نورون واحد، در آزمایشگاه می باشد.

تاثیر افزایش درجه حرارت بر سد بین خون و مغز و الکتروليتها و آب در مغز چگونه است؟

بیان شد که افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز از به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.

مسمومیت با امفتامين با هیپرترمي شدیدی- که در مغز ایجاد می کند- منجر به تخریب سلولهای مغزی می شود.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed])

نفوذ آلبومن به داخل سلولهای مغزی منجر به افزایش آب و تورم و آسیب شدید آنها می شود. در کاهش درجه حرارت مغز هرچند سد بین خون و مغز آسیب می بیند ولی مغز در مقایسه با حالت نرمال، میزان آب کمتری دارد و ادم آن کمتر است.

نکته مهم آنکه درجه حرارت مغز در موجود زنده بدون انستزي، هرگز به زیر 34-35 ℃ نمی رسد.

برخلاف تصور عموم مردم که درجه حرارت مغز در حدود ثابتی باقی می ماند مطالعات نشان میدهد، درجه حرارت مغز در موش حین فعالیت و استراحت حدود 3℃ تغییر میکند . در انسان، سيستم دفع گرمای بسیار مجهزی از طریق تعريق پوستی وجود دارد @salmanfatemi

و این مکانیسم کمک می کند تغییرات درجه حرارت مغز در انسان به حداقل برسد.

تاثیر برخی داروها و شرایط محیطی، می تواند مکانیسم دفع گرما را کاهش دهد مثلا مصرف امفتامين و یا مواد مخدر میتواند درجه حرارت درونی م

غز را به طور برجسته ای بالا ببرد و مکانیسمهای سرد کننده مغز را مختل کند .

Xie T, McGann UD, Kim S, Yuan J, Ricaurte GA. Effect of temperature on dopamine transporter function and intracellular accumulation of methamphetamine: Implications for methamphetamine-induced dopaminergic neurotoxicity. J. Neurosci. 2000;20:78387845.[PubMed]

پس با سیستم پیچیده ای مواجهيم . سرما عملکرد نورونها را کم می کند ولی گرم کردن بیش از حد، آسیب بیشتری را به سلولها وارد می سازد. افزایش درجه حرارت در حد متعادل، عملکرد سلولهای مغزی را بیشتر می کند.

نترسیم!

شاید پس از خواندن این مقاله کسی داخل گرما یا سرما نرود چون بترسد سلولهای مغزی عملکردشان مختل شد ولی بیان شد سیستم پيشرفته تنظیم درجه حرارت در انسان، مانع از تغییرات گسترده دمای داخل مغز می شود. این سیستمهای تنظیم پیچیده ای که خالق سبحان در وجود ما قرار داده است تا حد زیادی جلوی شرایط بحرانی را در انسان می گیرد. قطعا در آینده هم با افزايش يا کاهش درجه حرارت و با وجود تمایزهای ژنتیکی بین انسانها و زاد و ولد آنها، ژن قویتر و مقاومتر در انسان به وجود خواهد آمد و مغز انسان را از آسیب در برابر گرما یا سرمای بیشتر محافظت خواهد کرد و مغز انسان حفظ می شود

و یا حتی ممکن است، بدن انسان بهبود عملکرد و حفاظت بیشتر از سلولها مغزی را در درجه حرارتهای بالا یا پایین بباموزد. در هر صورت باید توجه کنیم درجه حرارت ایده آل برای مغز در حدود 37 تا38 درجه سانتيگراد است، بنابراین فرار ما از آفتاب و گرمایی که معمولا از چهل درجه بالاتر نمی رود و استفاده زیاد از سرد کننده ها در فصل تابستان و حفظ درجه حرارت اتاق در حد 25 درجه، بدن را وادار میکند برای حفظ عملکرد سلولهای مغزی در سرما از مکانیسمهای دفاعی استفاده کند و این خود فشار اضافی ای را بر بدن تحمیل میکند.

به خصوص وقتی بفهميم همه هستی کنونی روی کره زمين محصول تابش خورشید و انرژی موجود در آن است، کمتر از گرما و تابش خورشید خواهیم ترسید

شاید کسانی بگویند باید تابش خورشید، کاهش یابد و سرما را ترجیح دهند ولی شاید بتوان در برابر تابشهاي شدید خورشید هم مکانیسم پربار و سودمندی را ابداع کرد که نه تنها مانع از تابش خورشید نشود بلکه بتواند این انرژی بیشتر را صرف ساخت و ساز سلولی و فعال کردن سلول ها کند.

هرگز چنین چیزی بعید نیست!!

روزگاری طبیعت، برای فرار از تابش زیان بار خورشید لایه های ملانين را در پوست افراد نزدیک به خط استوا وارد کرد که علاوه بر آنکه در برابر امواج فرابنفش و مضر خورشید، سد محافظتی ایجاد میکند ، میتواند در همان حال تاثیرات خوبی در جذب انرژی گرمایی خورشید داشته باشد

و این گرم شدن محيط پوست به نوبه خود میتواند باعث تسهیل انتقال عصبی شود. جهت بررسی تاثیرات مثبت ملانین، به سلسله بحثهای موجود در این کانال تحت عنوان تفاوتهای هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف، قسمت چهارم مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بخش دیگری در وجود انسان هنگاهی بر قدرت بینایی دراجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همموجود بی مغزی که می تواندبررسی علل کمر درد در میانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشممحل درک احساسات روحانی دتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک تا کخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دوممشکلات روانپزشکی پس از ستکامل چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر کپسول نوروهرب بر نوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی ، بهترین تمریرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شفلج بل، فلجی ترسناک که آنبازگشت از آثار به سوی خدانورون های ردیاب حافظهتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازقبل از انفجار بزرگقدم زدن و حرکت دید را تغیبرنامه و ساختار پیچیده منگاهی بر توانایی اجزاي بجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین موجودات مقهور ژنها هستندبزرگ شدن مغز محدود به دورنزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییمحدودیت های حافظه و حافظتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک تا کدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سوممشکلات روانپزشکی در عقب تکامل ابزار هوش ، راه پر هوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر کپسول نوروهرب بر توقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاهخواری بر رشد و ورزش و میگرنرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدفلج خواببازسازي مغز و نخاع چالشی نوروپلاستیسیتی چیستتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعبرین نت به جای اینترنتناتوانی از درمان برخی ویجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومیهمانهای ناخوانده عامل بزرگ شدن تقریبا ناگهانی نزاع بین علم و نادانی رو حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمخچه فراتر از حفظ تعادلتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک تا کدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسمشاهده آینده از روی مشاهتکامل زبانهوشیاری کوانتومیداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین E برای فعالیت صحدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر انتخاب از طرف محیط ورزش بهترین درمان بیش فعرویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یفلج خواب چیستبحتی علمی درباره تمایل بنوشیدن چای برای مغز مفید تسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از لوب فرونتال یا پیشانی مغبرای پیش بینی آینده مغز دناتوانی در شناسایی چهره جاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمیگرن سردردی ژنتیکی که ببسیاری از بیماری های جدینزاع بین علم و جهل رو به پخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک تا کدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدمعنی روزهتکامل ساختار رگهای مغزی هوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین E در چه مواد غذایدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در نقش هورمون های تیروئید دتاثیر احتمالی عصاره تغلیورزش در کمر دردرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یفیلمی بسیار جالب از تغییبحث درباره پیدایش و منشانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از لبخند بزن شاید صبح فردا زبرخی نکات از گاید لاین پرنخاع ما تا پایین ستون فقرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمیگرن شدید قابل درمان اسبعد از کرونانظام مثبت زندگیخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش مخچه ابزاري که وظیفه آن فتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک تا کدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز فکر میکند مرگ برای دیتکامل شناخت انسان با کشفهیچگاه از فشار و شکست نترداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزردرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر ترکیبات استاتین (سوزوز گوشرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشفیزیکدانان ماشینی برای تبحثی در مورد نقش ویتامينچیزی خارج از مغزهای ما نیتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از لرزش ناشی از اسیب به عصببرخی اثرات مضر ویتامین دنخستین تصویر از سیاهچالهحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمیدان مغناطيسي زمین بشر تفاوت مغز انسان و میمون هنظریه تکامل در درمان بیمخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد مدارک ژنتیکی چگونه انسانتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتئوری تکامل امروز در درمهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر دپاکین بر بیماری میک پیشنهاد خوب برای آسان رویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالفرگشت و تکامل تصادفی محض بحثی جالب درباره محدودیتچگونه مغز پیش انسان یا همتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرخی اختلالات عصبی مثانهنرمش های مفید در سرگیجهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانامکانیزمهای دفاعی در برابتفاوت های بین زن و مرد فقهفت چیز که عملکرد مغز تو خواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمروری بر تشنج و درمان هایتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز مادران و کودکان در زمتئوری تکامل در پیشگیری و هاوکينگ پیش از مرگش رسالداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر داروهای ضد التهاب یکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی انقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الفراموش کارها باهوش تر هسبحثی در مورد نقش کلسیم و چگونه هموساپينس بر زمین تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرخی بیماری ها که در آن بنرمشهای مهم برای تقویت عحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان ما انسانها چه اندازه نزدتفاوتهای جنسیتی راهی براهفت سین یادگاری از میراث خواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمرکز هوشیاری، روح یا بدن توانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی در کامپیوترهاديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز چون ابزار هوش است دلیتا 20 سال آینده مغز شما به هدف یکسان، در مسیرهای متدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر داروی ضد تشنج سدیم یافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیفراموشی همیشه هم بد نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فچگونه آن شکری که می خوریمتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از ممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی بیماری های خاص که بدچرا مغزهای ما ارتقا یافت حوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گما انسانها چه اندازه نزدتقلید مرحله ای نسبتا پیشهمیشه اطمینان تو بر خدا بخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمرکز حافظه کجاستتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر مشاهده بر واقعیت بهدف از تکامل مغزدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید دروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافینقطه بی بازگشتتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز فرایند تکامل و دشواری هاچگونه انتظارات بر ادراک تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از منابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی توجهات در ببمار پارچرا پس از بیدار شدن از خوحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانما با کمک مغز خود مختاريمتلقین اطلاعات و حافظههمیشه عسل با موم بخوریمخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به مرکز خنده در کجای مغز استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهدف از خلقت رسیدن به ابزادر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویاروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه باغبانی باعث کاهش تغییرات منطقه بویایی مغززبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از منبع خواب و رویابرخی روش های تربیتی کودکچرا بیماری های تخریبی مغحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابما تحت کنترل ژنها هستیم یتلاش هایی در بیماران قطع هوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فمرگ انتقال است یا نابود شتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی درمانگر کامپیدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر نگاه انسان بر رفتاهزینه ای که برای اندیشیددر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد منقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی روش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دچندین ماده غذایی که ماننتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تفرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه تکامل مغزهای کنونیتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از منحنی که ارتباط بین معرفبرخی سلولهای عصبی در تلاچرا حیوانات سخن نمی گوینحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگماه رجبتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی می تواند بر احخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمراحل ارتقای پله پله کیهتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر نگاه انسان بر رفتاهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد منقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوچه زیاد است بر من که در ایتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استقیچی ژنتیکیبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل ثبت امواج الکتریکی در عصجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از منشأ اطلاعات و آموخته ها برخی سيناپسها طی تکامل و چرا حجم مغز گونه انسان درحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و ماپروتیلینتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی و کشف زبان هایخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انمزایای شکلات تلخ برای سلتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر ویتامین دی بر بیماهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاه خواری بر رشد وواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندینقش داروهاي مختلف معروف تاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به چهار میلیارد سال تکامل بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه حافظه را قویتر کنیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمهندسی ژنتیک در حال تلاش بررسي علل احتمالي تغيير چرا خشونت و تعصبحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسامسیر دشوار تکامل و ارتقاتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش احساسیدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر ویروس کرونا بر مغز هستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستاثیر گیاه خواری بر رشد ووبینار اساتید نورولوژی دذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای نقش روزه داری در سالم و جتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبچهار ساعت پس از کشتار خوکتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسقانون جنگلبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه محدود و تک جانبه، مشجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط مولتیپل اسکلروز در زنان بررسی و اپروچ جدید بر بیمچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانمجموعه های پر سلولی بدن متمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهامشکلات نخاعیتکنولوژی جدید که سلول‌ههوش احساسیداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر ژنها بر اختلالات خهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاه خواری بر رشد ووراپامیل در بارداریرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی انوار مغزی روشی مهم در تشختبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسقانونمندی و محدودیت عالمبحثی درباره احساسات متفانگاه انسان محدود به ادراجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همواد کوانتومی جدید، ممکنبررسی سیستم تعادلی بدن اچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انمحل درک احساسات روحانیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی الفاگوخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل مداومهوش عاطفی بیشتر در زنانداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر کلام در آیات کلام بو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز نقش قهوه در سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی مرتب خیلی به قرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمنورون هاي مصنوعی می توانتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز براقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی درباره احساساتی غیر