دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است قسمت دوم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است؟( قسمت دوم)

در قسمت اول، مختصر درباره نحوه واکنش مغز در برابر تغییرات دما نوشتيم. در ادامه، تاثیر بالا رفتن حرارت را بر عملکرد سلولهاي مغزی و بافت مغز بررسی می کنيم.

حرارت، نتیجه و محصول واکنشهای متابوليک در قسمتهای مختلف مغز است. همه واکنشهای فیزیکی و شيميايی در مغز وابسته به حرارت هستند. واکنشهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس معادله Van’t Hoff coefficient Q10=2.3 انجام میشود (یعنی افزایش ده درجه سانتیگراد منجر به دو برابر شدن واکنشهای شيميایي و فيزيکي مي گردد)

افزایش درجه حرارت، تاثیرات زیادی بر انتقال در غشای سلولی و تحریکات الکتریکی دارد. انتقال سيناپسي بین نوورنها بیشتر از ايجاد خود پتانسیل الکتریکی در عصب،وابسته به حرارت است. این مطلب مهمی است زیرا میلیاردها سلول مغزی- که با همین ارتباطات سلولی با هم مرتبط هستند- قطعا با افزایش این ارتباطات و افزایش ترشح نوروترانسميترهاي بین سلولی، بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد.

محل اصلی حساسیت به حرارت در مغز در preoptic/anterior hypothalamus است ولي دیگر سلولهای مغزی هم به حرارت واکنش زیاد نشان میدهند. حدود 22% نورونها در مغز در پاسخ به افزایش یک درجه سلسیوس حرارت، افزایش ایمپالسهاي عصبی را دارند و بیش از هفتاد درصد سلولهای مغزی در واکنش به سرمای زیاد بين 25℃ تا 37℃، کاهش شدید فعالیت الکتريکي را نشان می دهند.

نورونهاي موجود در جسم سیاه مغز در درجه حرارت 3439 واکنشي طبق معادله Q10=3.7 دارند که بی بار برجسته است یعنی هر ده درجه افزایش درجه حرارت منجر به سه برابر شدن فعالیت عصبها می گردد( Guatteo E, Chung KK, Bowala TK, Bernardi G, Mercuri ND, Lipski J J. Temperature sensitivity of dopaminergic neurons of the substantia nigra pars compacta: involvement of transient receptor potential channels. J Neurophysiol.2005;94:30693080. [PubMed])

و طی سرد شدن مطابق با معادله Q10=8.5 عمل می کند، یعنی در اثر کاهش ده درجه حرارت، فعالیت عصب، حدود هشت برابر کاهش می یابد.

کاهش سرعت هدایت عصبی را در سلولهای عصبی طی سرد شدن اندام داریم و این اثر برای کسانی- که نوار عصب و عضله می گيرند آشناست. اگر فردی در هوای سرد زمستانی وارد مطب شود و شما بدون گرم کردن اندامهای او، نوار بگیرید سرعت هدایت عصبی به شدت کاهش می یابد.

میزان ترشح نوروترانسميترها هم با کاهش يا افزایش درجه حرارت به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.

افزايش فعالیت نورونها در آزمایشگاه به صوت منفرد انجام می شود و تاثیر ارتباطات بین نوروني در آزمایشگاه، بررسی نمی شود پس با توجه به افزايش ترشح مواد بین نورونها در شبکه های نوروني مغز، در یک مغز کامل، تاثیر افزایش درجه حرارت بسیار بیشتر از بررسی فعالیت نورون واحد، در آزمایشگاه می باشد.

تاثیر افزایش درجه حرارت بر سد بین خون و مغز و الکتروليتها و آب در مغز چگونه است؟

بیان شد که افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز از به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.

مسمومیت با امفتامين با هیپرترمي شدیدی- که در مغز ایجاد می کند- منجر به تخریب سلولهای مغزی می شود.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed])

نفوذ آلبومن به داخل سلولهای مغزی منجر به افزایش آب و تورم و آسیب شدید آنها می شود. در کاهش درجه حرارت مغز هرچند سد بین خون و مغز آسیب می بیند ولی مغز در مقایسه با حالت نرمال، میزان آب کمتری دارد و ادم آن کمتر است.

نکته مهم آنکه درجه حرارت مغز در موجود زنده بدون انستزي، هرگز به زیر 34-35 ℃ نمی رسد.

برخلاف تصور عموم مردم که درجه حرارت مغز در حدود ثابتی باقی می ماند مطالعات نشان میدهد، درجه حرارت مغز در موش حین فعالیت و استراحت حدود 3℃ تغییر میکند . در انسان، سيستم دفع گرمای بسیار مجهزی از طریق تعريق پوستی وجود دارد @salmanfatemi

و این مکانیسم کمک می کند تغییرات درجه حرارت مغز در انسان به حداقل برسد.

تاثیر برخی داروها و شرایط محیطی، می تواند مکانیسم دفع گرما را کاهش دهد مثلا مصرف امفتامين و یا مواد مخدر میتواند درجه حرارت درونی م

غز را به طور برجسته ای بالا ببرد و مکانیسمهای سرد کننده مغز را مختل کند .

Xie T, McGann UD, Kim S, Yuan J, Ricaurte GA. Effect of temperature on dopamine transporter function and intracellular accumulation of methamphetamine: Implications for methamphetamine-induced dopaminergic neurotoxicity. J. Neurosci. 2000;20:78387845.[PubMed]

پس با سیستم پیچیده ای مواجهيم . سرما عملکرد نورونها را کم می کند ولی گرم کردن بیش از حد، آسیب بیشتری را به سلولها وارد می سازد. افزایش درجه حرارت در حد متعادل، عملکرد سلولهای مغزی را بیشتر می کند.

نترسیم!

شاید پس از خواندن این مقاله کسی داخل گرما یا سرما نرود چون بترسد سلولهای مغزی عملکردشان مختل شد ولی بیان شد سیستم پيشرفته تنظیم درجه حرارت در انسان، مانع از تغییرات گسترده دمای داخل مغز می شود. این سیستمهای تنظیم پیچیده ای که خالق سبحان در وجود ما قرار داده است تا حد زیادی جلوی شرایط بحرانی را در انسان می گیرد. قطعا در آینده هم با افزايش يا کاهش درجه حرارت و با وجود تمایزهای ژنتیکی بین انسانها و زاد و ولد آنها، ژن قویتر و مقاومتر در انسان به وجود خواهد آمد و مغز انسان را از آسیب در برابر گرما یا سرمای بیشتر محافظت خواهد کرد و مغز انسان حفظ می شود

و یا حتی ممکن است، بدن انسان بهبود عملکرد و حفاظت بیشتر از سلولها مغزی را در درجه حرارتهای بالا یا پایین بباموزد. در هر صورت باید توجه کنیم درجه حرارت ایده آل برای مغز در حدود 37 تا38 درجه سانتيگراد است، بنابراین فرار ما از آفتاب و گرمایی که معمولا از چهل درجه بالاتر نمی رود و استفاده زیاد از سرد کننده ها در فصل تابستان و حفظ درجه حرارت اتاق در حد 25 درجه، بدن را وادار میکند برای حفظ عملکرد سلولهای مغزی در سرما از مکانیسمهای دفاعی استفاده کند و این خود فشار اضافی ای را بر بدن تحمیل میکند.

به خصوص وقتی بفهميم همه هستی کنونی روی کره زمين محصول تابش خورشید و انرژی موجود در آن است، کمتر از گرما و تابش خورشید خواهیم ترسید

شاید کسانی بگویند باید تابش خورشید، کاهش یابد و سرما را ترجیح دهند ولی شاید بتوان در برابر تابشهاي شدید خورشید هم مکانیسم پربار و سودمندی را ابداع کرد که نه تنها مانع از تابش خورشید نشود بلکه بتواند این انرژی بیشتر را صرف ساخت و ساز سلولی و فعال کردن سلول ها کند.

هرگز چنین چیزی بعید نیست!!

روزگاری طبیعت، برای فرار از تابش زیان بار خورشید لایه های ملانين را در پوست افراد نزدیک به خط استوا وارد کرد که علاوه بر آنکه در برابر امواج فرابنفش و مضر خورشید، سد محافظتی ایجاد میکند ، میتواند در همان حال تاثیرات خوبی در جذب انرژی گرمایی خورشید داشته باشد

و این گرم شدن محيط پوست به نوبه خود میتواند باعث تسهیل انتقال عصبی شود. جهت بررسی تاثیرات مثبت ملانین، به سلسله بحثهای موجود در این کانال تحت عنوان تفاوتهای هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف، قسمت چهارم مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کجای مغز مسئول پردازش تجاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیزیباترین چیز در افزایش سپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش سلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش ارثی دریافتی از پاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مچراروياها را به یاد نمی آسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دلوب فرونتال یا پیشانی مغحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدخانواده پایدارهوشیاری کوانتومیمقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير مراحل ارتقای پله پله کیهداروهای ضد بیماری ام اس ووراپامیل در بارداریابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان رو به کوچک تر شدرک فرد دیگر و رفتارهای اکلرال هیدرات برای خوابانارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و نقش ژنتیک در درمان اختلاروش صحبت کردن در حال تکامکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننزیرفون داروی ضد ام اسپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هوش سریعی که بدون احساطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستچراروياها را به یاد نمی آسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلولبخند بزن شاید صبح فردا زحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهما با کمک مغز خود مختاريمخطا در محاسبات چیزی کاملهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممزایای شکلات تلخ برای سلداروی فامپیریدین یا نورلورزش هوازی مرتب خیلی به قاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان رو به کوچکتر شددرک و احساسکمردرد و علل آنارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به نقش انتخاب از طرف محیط، نروشهای نو در درمان دیسک بنقش اتصالات بین سلولهای روشهای شناسایی قدرت شنواکشف مکانیسمی پیچیده در باز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایزبان چهار حرفی حیات زمینپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل سم زنبور ، کلیدی برای وارآیا هشیاری کوانتومی وجوداطلاعاتی عمومی در مورد مفلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییر الگوی رشد مغزی با زنزاع بین جهل و علم رو به پسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به لرزش ناشی از اسیب به عصبحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک تا کضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاما تحت کنترل ژنها هستیم یخطا در محاسبات چیزی کاملهیچگاه از فشار و شکست نترصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی تشنجی دربارداریورزش هوازی ، بهترین تمریاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز ایندگان چگونه استدرک احساسات و تفکرات دیگکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش حفاظتی مولکول جدید دروشی برای بهبود هوش عاطفکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بزبان و بیان، در سایه پیشرپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیسودمندی موجودات ابزی بر بلندی در ذهن ما درک بلندیفلج خوابتغییر زودتر اتصالات مغزینزاع بین علم و نادانی رو سردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک تا کضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرماه رجبدفاع در برابر تغییر ساختهاوکينگ پیش از مرگش رسالسوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانمشکلات نخاعیداروی جدید s3 در درمان ام ورزش و میگرناثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلمغز ابزار برتر بقادرک تصویر و زبان های مخلتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروشی جدید در درمان قطع نخکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان و تکلم برخی بیماریهپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمنگاهی بر قدرت بینایی دراسیاهچاله و تکینگی ابتدایبه زودی شبکه مغزی به جای فلج خواب چیستتغییر عمودی سر انسان از پنزاع بین علم و جهل رو به پسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحملزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک تا کمطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هماپروتیلیندقیق ترین تصاویر از مغز اهاوکينگ پیش از مرگش رسالپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورمشاهده آینده از روی مشاهداروی جدید ضد میگرنورزش بهترین درمان بیش فعاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای مغز از بسیاری حقایق می گردرک عمیق در حیواناتکنگره بین المللی سردرد دارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش داروهاي مختلف معروف روشی جدید در درمان سکته مگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط نوار مغزی روشی مهم در تشخزبان و شناخت حقیقت قسمت چپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاهی بر توانایی اجزاي بسیاره ابلهانبوزون هیگز چیستفیلمی بسیار جالب از تغییثبت امواج الکتریکی در عصنظام مثبت زندگیشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک تا کمظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده ممبانی ذهنی سیاه و سفیددلایلی که نشان میدهد ما بهدف از تکامل مغزسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیمعنی روزهداروی ضد تشنج با قابليت تورزش در کمر درداجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز برای فراموشی بیشتر کدرگیری اعصاب به علت میتوکنگره بین المللی سردرد دارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش روزه داری در سالم و جريتوکسيمب در درمان ام اسگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانزبان و شناخت حقیقت قسمت اپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ناتوانی از درمان برخی ویسیاره ابلهانبیماری گیلن باره و بیمارفیزیکدانان ماشینی برای تجمجمه انسان های اولیهنظریه تکامل در درمان بیمشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی منابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی در کامپیوترهاعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتمجموعه های پر سلولی بدن مدندان ها را مسواک بزنید تهزینه ای که برای اندیشیدایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون همغز فکر میکند مرگ برای دیداروی ضد تشنج با قابليت توزوز گوشاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رقیبی قدرتمند در برابر مکندر در بیماریهای التهابارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش رژیم غذایی در رشد و اریواستیگمینگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری منورون های ردیاب حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ناتوانی در شناسایی چهره سیر آفرینش از روح تا مغز بیماری ای شبیه آلزایمر و فرگشت و تکامل تصادفی محض جنسیت و تفاوت های بیناییهفت چیز که عملکرد مغز تو شناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دمحل درک احساسات روحانیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهستي مادي ای که ما کوچکترایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز ما کوچکتر از نیم نقطهداستانها و مفاهیمی اشتبایک پیشنهاد خوب برای آسان اخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سمغز بزرگ چالش است یا منفعرموزی از نخستین تمدن بشرکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش زبان در سلطه و قدرت ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب نوروپلاستیسیتی چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر نخاع ما تا پایین ستون فقرسیستم تعادلی بدنبیماری ای شبیه ام اس مولتفراموش کارها باهوش تر هسجنسیت و تفاوت های بیناییهفت سین یادگاری از میراث شناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشامواد کوانتومی جدید، ممکنحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرمحل درک احساسات روحانی دديدن با چشم بسته در خواب هستی ما پس از شروعی چگال ایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز مادران و کودکان در زمدر مانهای کمر دردیکی از علل محدودیت مغز اماختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیمغز بزرگ چالشهای پیش رورمز و رازهای ارتباط غیر ککودک ایرانی که هوش او از ارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش زبان در سلطه و قدرت اراه های جدید برای قضاوت رگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوشیدن چای برای مغز مفید زبان، وسیله شناسایی محیطپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گینخستین تصویر از سیاهچالهسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری بیش فعالیفراموشی همیشه هم بد نیستجهش های ژنتیکی مفید در ساهمیشه عسل با موم بخوریمشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينموجود بی مغزی که می تواندخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی درمانگر کامپیعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دمحدودیت های حافظه و حافظدی متیل فومارات(زادیوا)(و هر کس تقوای خدا پیشه کنایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهمغز چون ابزار هوش است دلیدر چه مرحله ای از خواب ، ریادگیری مهارت های جدید داختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش ممغز حریص برای خون، کلید ترویای شفافکودکان خود را مشابه خود تارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش سجده بر عملکرد مغزراه های جدید برای قضاوت رگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سفر نامه سفر به بم و جنوب پختگی پس از چهل سالگي به ازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهنرمش های مفید در سرگیجهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیفرایند حذف برخی اجزای مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوموارکتوس ها ممکن است دشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتموجودات مقهور ژنها هستندخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدژا وو یا اشنا پنداریویتامین E برای فعالیت صحاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع مغز چگونه صداها را فیلتر در هم تنیدگی کوانتومی و پیادآوری خواب و رویااختلالات حرکتی در انسانتکامل چشممغز زنان جوانتر از مغز مرروبات های ریز در درمان بیکوری گذرای ناشی از موبایارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش غذاها و موجودات درياراه پیروزی در زندگی چیستگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیسفرنامه سفر به بم و جنوب پرورش مغز مینیاتوری انسااستفاده از هوش مصنوعی در نرمشهای مهم برای تقویت عساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بفرد حساس از نظر عاطفی و بجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی می تواند بر احشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و میهمانهای ناخوانده عامل خواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بمخچه ابزاري که وظیفه آن فدژاوو یا آشناپنداریویتامین E در چه مواد غذایاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخامغز آیندگان چگونه است ؟درمان های بیماری آلزایمرژن هوش و ساختارهای حیاتی اختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر مغزهای کوچک بی احساسروح رهاییکی غایب شدی تا نیازمند دلارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات دريارشته نوروایمونولوژی و نقگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همسفرنامه سفر به بم و جنوب آلزایمراستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چرا مغزهای ما ارتقا یافت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اقانون مندی نقشه ژنتیکی مجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی گوگل به کمک تششبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فمیگرن سردردی ژنتیکی که بخواب سالم عامل سلامتی و یهوش احساسیعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدمدارک ژنتیکی چگونه انساندانشمندان ژنی از مغز انسویتامین دی گنجینه ای بزراگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسمغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان های جدید میگرنژن یا نقشه توسعه مغز و نقادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانمغزتان را در جوانی سیمکشروزه داری و بیمار ی ام اس کاهش التهاب ناشی از بیمااز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات دريارشد مغز علت تمایل انسان بگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ما تنها موجودات زنده استیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سچرا حیوانات سخن نمی گوینساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمقارچ بی مغز در خدمت موجودجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهمیدان مغناطيسي زمین بشر خواب عامل دسته بندی و حفطهوش احساسیعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارمروری بر تشنج و درمان هایدانشمندان روش هاي جدیدی واکنش های ناخودآگاه و تقابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنمغز انسان برای ایجاد تمددرمان های رایج ام اسژنها نقشه ایجاد ابزار هوادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی نقش قهوه در سلامتیروش مقابله مغز با محدودیکایروپاکتیک چیستاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهزمین زیر خلیج فارس تمدنی گزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریمسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا مغز تا بزرگسالی توسعاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینچرا حجم مغز گونه انسان درسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیقدم زدن و حرکت دید را تغیحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی الفاگوشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهمکانیزمهای دفاعی در برابخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی بیشتر در زنانعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلامرکز خنده در کجای مغز استدانشمندان روشی برای تبدیواکسن سرطانابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز انسان برای شادمانی طدرمان جدید میگرن با انتی ژنها ، مغز و ارادهادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفنقش مهاجرت در توسعه نسل اروش های صرفه جویی در ایجاکاربرد روباتهای ريزنانوکاربرد روباتهای ريز، در از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقص در تشخیص هیجانات عامزندگی هوشمند در خارج از زگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک سفری به آغاز کیهانآیا همه جنایت ها نتیجه بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینچرا در مغز انسان، فرورفتسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیقدرت انسان در نگاه به ابعحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کشش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی در زنان بیشتر اعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و مرگ انتقال است یا نابود شداروهای مصرفی در ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کومغز انسان برای شادمانی طدرمانهای بیماری پارکینسژنهای هوش ، کدامندارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمنقش هورمون های تیروئید دروش هایی ساده برای کاهش ا