دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تو انسانی و انسان، شایسته ی رها شدن از بندهایی است که بر فکر و اندیشه ی او میزنن

عشق ورزیدن، رسیدن به خداست!
عشق ورزیدن، رسیدن به خداست
هرگز سینه ی یک عاشق، درد و اندوه و تنگنایی را حس نخواهد کرد
هرگز ردا و جامه ی یک عاشق، با مرگ و فنا در آمیخته نخواهد شد.
هرگز بدن یک عاشق، زیر خاک، مدفون نخواهد بود
عشق ورزیدن، رسیدن به خداست
جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی
محبت و عشق حقیقی، در بند قفس و زندانی نخواهد بود. عشق حقیقی، رها شدن حقیقی از همه ی قفس های ذهنی است.


آزاد و رها بیندیش.
تو انسانی و انسان، شایسته ی رها شدن از بندهایی است که بر فکر و اندیشه ی او زده می‌شود.
To Love is to reach God
Never will a Lover's chest
feel any sorrow.
Never will a Lover's robe
be touched by mortals.
Never will a Lover's body
be found buried in the earth.
To Love is to reach God.
_Rumi, mystic, 1207-1273
#Mirage2000
#Taiwan


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مانند آب باشاجزای پر سلولی بدن انسان درمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هازمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی توصیه ها برای واکسینوار عصب و عضلهتکامل زبانورزش هوازی ، بهترین تمریهوش مصنوعی از عروسک بازی لوب فرونتال یا پیشانی مغجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاپاسخ گیاهان در زمان خوردخونریزی مغز در سندرم کوومحدودیت های حافظه و حافظدرک فرد دیگر و رفتارهای اادامه بحث تکامل چشمبقای حقیقی در دور ماندن ازندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویاجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک تا کممقابله ی منطقی با اعتراضايا اراده آزاد توهم است یآن چیزی که ما جریان زمان خدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانمرکز خنده در کجای مغز استدرختان اشعار زمینبه دنبال رستگاری باشزبان و بیان، در سایه پیشرتفاوت ها را به رسمیت بشناشش مرحله تکامل چشمنگاه از بیرون مجموعهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نکمردرد ناشی از تنگی کاناجهش های ژنتیکی مفید در سامنابع انرژی از نفت و گاز ایا ابزار هوشمندی یا مغز دندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تمسئولیت در برابر محیط زیذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز ایندگان چگونه استسفر دشوار اکتشافتلاشی برای درمان قطع نخاهوش در طبیعتظهور امواج مغزی در مغز مصنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دکودکان خود را مشابه خود تجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدا سخت ترین استدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمروی و منیزیم در تقویت استبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغزهای کوچک بی احساسسم زنبور ، کلیدی برای وارتنها در برابر جهانهاوکينگ پیش از مرگش رسالعماد الدین نسیمی قربانی چرا ماشین باید نتایج را پتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولکاربرد روباتهای ريز، در حل مشکلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس بازگشت به ریشه های تکاملنقش پیش زمینه ها و اراده سیاهچاله ها، دارای پرتو تو در میانه ی جهان نیستی و هر کس تقوای خدا پیشه کنعصب حقوق نورولوونزاع بین علم و جهل رو به پفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تککشف جدید تلسکوپ جیمز وبحس و ادراک (قسمت دوم )منتظر نمان چیزی نور را بهابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز ریه زغالیبحثی درباره احساسات متفانقش زبان در سلطه و قدرت اسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم بی خداییویرایش DNA جنین انسان، برهمه چیز در زمان کنونی استفرایند پیچیده ی خونرسانیتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت پنجممیگرن شدید قابل درمان اسابزارهای بقا از نخستین هدر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داراه بی شکستبرای اولین بار دانشمندانچند روش ساده برای موفقیتسرگیجه از شایعترین اختلاتیروفیبان موثر در سکته ی واکسن کرونا ساخته شده توهنر رها شدن از وابستگیقانون مندی نقشه ژنتیکی متظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایپیموزایدحس و ادراک قسمت سیزدهمحس و ادراک قسمت ششمماه رجباجزایی ناشناخته در شکل گدرمان پوکی استخواناصل بازخوردزمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛برخی درمان های Spinal Muscular Atنوبت کودکانتکامل زبانورزش و میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی لوتیراستامجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودپختگی پس از چهل سالگي به خواندن ، یکی از شستشو دهنمخچه فراتر از حفظ تعادلدرک نیازمند شناخت خویش ااداراوون تنها داروی تاییبلندی در ذهن ما درک بلندیزونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شچگونه میتوان با قانون جنتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک تا کممقابله با کرونا با علم اسايا اراده آزاد توهم است یآنچه ناشناخته است باید شخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به مرگ چیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبه زودی شبکه مغزی به جای زبان و تکلم برخی بیماریهتفاوت های بین زن و مرد فقششمین کنگره بین المللی سنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرکمردرد و علل آنجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بیماری ام اس (مولتیپدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تمستند جهان متصلذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز ابزار بقای برتر مادیسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی تازه برای گشودن معهوش عاطفی بیشتر در زنانظرف باید پر شود چه با چرک نادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیکودکان را برای راه آماده جستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدایی که در ذهن دانشمندژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونرویا و واقعیتبیان حقیقتمغزتان را در جوانی سیم کشسماگلوتید داروی کاهش دهنتنبیه چقدر موثر استهاوکينگ پیش از مرگش رسالعوامل موثر در پیدایش زباچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومکتاب گران و پرهزینه شد ولحلقه های اسرارآمیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادبازخورد یا فیدبکنقش آتش در رسیدن انسان بهسیاهچاله و تکینگی ابتدایتوقف؛ شکستوفور و فراوانیعضلانی که طی سخن گفتن چقدنسبت ها در کیهانفلج خوابتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشکشتن عقیده ممکن نیستحس و ادراک قسمت 67منحنی که ارتباط بین معرفابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتریواستیگمینبحثی درباره احساساتی غیرنقش زبان در سلطه و قدرت اساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم تنهاییواقعیت فیزیکی، تابعی از همه چیز، ثبت می شودفرایند تکامل و دشواری هاترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت پنجاهمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزارهای بقا ازنخستین همدر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، ررابطه تشنج و اوتیسمبرای تمدن سازی، باید در بچندین ماده غذایی که ماننسرگردانیتکنولوژی جدید که سلول هاواکسن ایرانی کرونا تولیدهنر، پر کردن است نه فحش دقانون گذاری و تکاملتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدپیچیدگی های مغزمگسانتقال ماده و انرژیپیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت شصت و هشتماپروتیلیناحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی روش های تربیتی کودکنور درونتکامل زبان انسان از پیشیورزش بهترین درمان بیش فعهوش مصنوعی از عروسک بازی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزپروژه ی ژنوم انسانیخواب سالم عامل سلامتیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرک و احساسادب برخورد با دیگرانبلوغ چیستزونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است شاید درست نباشدچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک تا کمملاحظه های اخلاقی دربارهای نعمت من در زندگیمآنچه واقعیت تصور میکنیم خدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین ممرگ و میر پنهاندردهای سال گذشته فراموش به زیر پای خود نگاه نکن بزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت های تکاملی در مغز وصبر بسیار بایدنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پکمردرد با پوشیدن کفش مناجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بدون زبان میتوانیم تدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تمشکل از کجاستذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری اسپینال ماسکولار مغز ابزار برتر بقاسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی جدید در درمان ام اسهوش عاطفی در زنان بیشتر اعقل مجادله گرنازوکلسینتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی کوری گذرای ناشی از موبایجستجوی هوشیاری در مغز مامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتذال با شعار دیندگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیرویا و کابوسبیست تمرین ساده برای جلومغزتان را در جوانی سیمکشسندرم کووید طولانیتهدیدهای هوش مصنوعیهدف یکسان و مسیرهای مختلعوامل ایجاد لغت انسانی و چرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومکتاب زیست شناسی باورحمله ویروس کرونا به مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش انتخاب از طرف محیط، نسیاهچاله ی تولید کنندهتولید مثل اولین ربات های وقت نهيب هاي غير علمي گذشغم بی پایاننسبت طلایی، نشانه ای به سفلج خواب چیستتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَگل زندگیحس و ادراک قسمت 74منشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ریاضیات یک حس جدید استبخش فراموش شده ی حافظهنقش سجده بر عملکرد مغزساخت شبکه عصبی با الفبای توهم جدایی و توهم علمواقعیت چند سویههمه ی سردردها بی خطر نیستفرایند حذف برخی اجزای مغترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتگاهی لازم است برای فهم و حس و ادراک قسمت پنجاه و یمیدان های مغناطیسی قابل ابزارهای بقای موجود زندهدر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرای خودآگاه بودن تو باینه به اعدامسربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هاواکسن اسپایکوژنهوموارکتوس ها ممکن است دقانون جنگلتعداد کلی ذهن ها در جهان قانون جنگلتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت شصت و دوماجرای جهل مقدساحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی ابرخی سلولهای عصبی در تلانورون هاي مصنوعی می توانتکامل ساختار رگهای مغزی ورزش در کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی لیروپریم داروی ترکیبی ضدانسانیت در هم تنیده و متصپروژه ی ژنوم انسانیخواب سالم عامل سلامتی و یمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک کنیم ما همه یکی هستیمادراک ما درک ارتعاشی است بلعیدن ستاره توسط سیاهچازیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیشب سیاه سحر شودچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک تا کمملاحظات بیهوشی قبل از جرای آنکه نامش درمان و یادشآنچه حس می کنیم، نتیجه ی خسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هومرگ و میر بسیار بالای ناشدردی که سالهاست درمان نشبوزون هیگز چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت های زبانی سرمنشا تصرع و درمان های آننگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز ایا تکامل هدفمند استدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدمشکلات نخاعیرفتار مانند بردهبیماری اضطراب عمومیمغز از بسیاری حقایق می گرسفرنامه سفر به بم و جنوب تمایل زیاد به خوردن بستنهوش عاطفی در زنان بیشتر اعقلانیت بدون تغییرنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مکی غایب شدی تا نیازمند دلحفره در مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابداع دی ان ای بزرگترین ددانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناخترویا و خبر از آیندهبیش از نیمی از موارد انتقمغط یک گیرنده استسندرم گیلن باره به دنبال تو یک معجزه ایهدف یکسان، در مسیرهای متعواملی که برای ظهور لغت اچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)کتاب طبیعت در قالب هندسهحمایت از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیبحتی علمی درباره تمایل بنقش اتصالات بین سلولهای سیاره ی ابلهانتولید یا دریافت علموقتی فهمیدی خطا کردی برگغم بی پایاننشانه های گذشته در کیهان فلج دوطرفه عصب 6 چشمتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وگلوله ی ساچمه ایحس و ادراک قسمت 75منشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ریسدیپلام تنها داروی تایبخش های تنظیمی ژنومنقش غذاها و موجودات درياساختن آیندهتوهم جسمواقعیت چیستهمیشه چشمی مراقب و نگهبافراتر از دیوارهای باورتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک قسمت پنجاه و دمیدان بنیادین اطلاعاتابزارهای بقای از نخستین در کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور راز تغییربرای زندگی سالم، یافتن تنه جنگ و نه خونریزیسردرد میگرنتکینگیواکسن اسپایکوژن ضد کروناهورمون شیرساز یا پرولاکتهوش فوق العاده، هر فرد اسقانونمندی و محدودیت عالمتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت شصت و ششماجرای عجیب گالیلهاحساس گذر سریعتر زماندرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دزمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حابرخی سيناپسها طی تکامل و نورون های ردیاب حافظهتکامل شناخت انسان با کشفوزن حقیقی معرفت و شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی لیس دگرامفتامین یا ویاسانسان، گونه ای پر از تضادپروانه ی آسمانیخواب عامل دسته بندی و حفطمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرک احساسات و تفکرات دیگادغام میان گونه های مختلبنی عباس، ننگی بر تاریخزیباترین چیز در افزایش سبسیاری از بیماری های جدیشبیه سازی میلیون ها جهان چگونه هوشیاری خود را توستاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک تا کمممانتین یا آلزیکسا یا ابایمپلانت مغزی کمک میکند آنها نمیخواهند دیگران راخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فمرگ انتقال است یا نابود شدرس گرفتن از شکست هابوزون هیگز جهان را از متلزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ایستایی و تکاپوضرورت زدودن افکارنگاه دوبارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودکنگره بین المللی سردرد دجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز ایجاد احساساتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسمشکلات بین دو همسر و برخیرفتار وابسته به شکلبیماری بیش فعالیمغز به تنهایی برای فرهنگ سفرنامه سفر به بم و جنوب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوشمندی کیهانعقیده ی بی عملنبرو و انرژی مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروکیهان خود را طراحی میکندحق انتخابمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار هوش در حال ارتقا ازدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیرویا بخشی حقیقی از زندگی بیشتر کمردردها نیازی به نقش قهوه در سلامتیسندرم پیریفورمیستو یک جهان در مغز خودت هسهدف از تکامل مغزعوارض ازدواج و بچه دار شدچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدکتاب، سفری به تاریخحوادث روزگار از جمله ویرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجابحث درباره پیدایش و منشا نقش تیروئید در تکامل مغزسیاره ابلهانتولید پاک و فراوان انرژیوقتی پر از گل شدی خودت را غیرقابل دیدن کردن مادهنشانه های پروردگار در جهفناوری هوش مصنوعی نحوه ختبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهگلوئونحس و ادراک قسمت چهلمهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز ریشه های مشترک حیاتبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش غذاها و موجودات درياساختار فراکتال وجود و ذهتوهمات و شناخت حقیقتواقعیت چیستهمیشه اطمینان تو بر خدا بفرد حساس از نظر عاطفی و بتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک قسمت پنجاه و سمیدازولام در درمان تشنج ابزارهای دفاعی و بقای مودر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمراست دستی و چپ دستیبرخی ملاحظات در تشنج های چه زیاد است بر من که در ایسردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیواکسن دیگر کرونا ساخته شهوش مصنوعی می تواند بر احقارچ بی مغز در خدمت موجودتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا پیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک سی و هفتمماده ی تاریکاحساسات کاذبدرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئبرداشت مغز ما از گذر زماننوروپلاستیسیتی چیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریوزوز گوشجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک بازی لا اکراه فی الدینانعطاف پذیری مکانیسمی علپرواز از نیویورک تا لوس آخودآگاهی و هوشیاريمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرک تصویر و زبان های مخلتادغام دو حیطه علوم مغز و به قفس های سیاهت نناززیر فشار کووید چه باید کربشکه ای که ته نداره پر نمشبیه سازی سیستم های کوانچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمن کسی در ناکسی دریافتم ایمپلانت نخاعی میتواند دآنان که در قله اند هرگز خخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انمرگ تصادفیدست آسمانبی نهایت در میان مرزهازبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیضررهای مصرف شکر و قند بر نگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وکنگره بین المللی سردرد دجوانان وطنمنابع انرژی از نفت و گاز ایرادهای موجود در خلقت بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات روانپزشکی پس از سرفتار اجتماعی انسان، حاصبیماری تی تی پیمغز بیش از آنچه تصور میشوسفری به آغاز کیهانتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوشیاری و وجودعلم و ادراک فقط مشاهده ی چت جی پی تیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجکیهانِ هوشیارِ در حال یاحقیقت قربانی نزاع بین بی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبرویا تخیل یا واقعیتبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش مهاجرت در توسعه نسل اسندرم پس از ضربه به سرتو کز محنت دیگران بی غمیهدف از خلقت رسیدن به ابزاعید نوروز مبارکچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشکتابخانهحکمت الهی در پس همه چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از بحثي درباره هوش و تفاوتهنقش حفاظتی مولکول جدید دسیاره ابلهانتولید سلولهای جنسی از سلوقتی تو از یاد گرفتن باز غرور و علمنظام مثبت زندگیفیلمی بسیار جالب از تغییتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت چهل و هفتمهربانی، شرط موفقیتابزار بقای موجود زنده از دارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم بخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش غذاها و موجودات درياساختار شبکه های مغزی ثابتوپیراماتواقعیت های متفاوتهمیشه داناتر از ما وجود دفردا را نمیدانیمتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنگذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت پنجاه و شمکانیک کوانتومی بی معنی ابعاد و نیازهای تکاملیدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در رجزخوانی هایی که امروز ببرخی مرزهای اخلاق و علوم نه عدم مطلق بلکه عدم با قسردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشمواکسن دیگری ضد کرونا از دواکسن سرطانهوش مصنوعی و کشف زبان هایقبل از آغازتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک- قسمت پنجاه و ماده ی خالیاخلاق و علوم اعصاباصول سلامت کمرزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونبررسي علل احتمالي تغيير نوروز یا روز پایانیتأثیر نگاه انسان بر رفتایک پیام منفرد نورون مغزی جهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی لاموژین داروی ضد اوتیسم؟اهرام مصر از شگفتی های جهپروتز عصبی برای تکلمخودآگاهی و هوشیاريمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرک حقیقت نردبان و مسیری ارتقا و تکامل سنت آفرینش به مغز خزندگان خودت اجاززیرفون داروی ضد ام اسبشریت از یک پدر و مادر نیشبکه های مصنوعی مغز به درچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی به شناسایی کامنابع انرژي پاک سرچشمه حایمان به رویاآنزیم تولید انرژی در سلوخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انمرگی وجود ندارددستورالعمل مرکز کنترل بیبی ذهن و بی روحزبان جانسوزتفاوتهای جنسیتی راهی براضررهای شکر بر سلامت مغزنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردکنترل همجوشی هسته ای با هجواب دانشمند سوال کننده منابع انرژی از نفت و گاز اکسی توسین و تکامل پیش ادو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات روانپزشکی در عقب رقیبی قدرتمند در برابر مبیماری دویکمغز برای فراموشی بیشتر کسقوط درون جاذبه ای خاص، چتمدن بشری و مغز اخلاقیهوشیاری کوانتومیعلم و روحچت جی پی تیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملکیست هیداتید مغزحقیقت آنطور نیست که به نظمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرویا حقی از طرف خدابا تعمق در اسرار ابدیت و نقش میدان مغناطیسی زمین سندرم سردرد به دلیل افت فتو پیچیده ترین تکنولوژی هر چیز با هر چیز دیگر در تعامل کلیدی در کنترل کارآچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونکجای مغز مسئول پردازش تجحافظه میتواند بزرگترین دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش ابحثی جالب درباره محدودیتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسیر آفرینش از روح تا مغز تولترودینویتنام نوعی کرونا ویروس مقالاتنظریه ی تکامل در درمان بیفیزیک مولکولها و ذرات در تداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک قسمت چهل و هشتمولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقای موجود زنده از داستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم بخش دیگری در وجود انسان هنقش غذاها در کاهش دردهای سازگاری با محیط بین اجزاتوانایی مغز و دیگر اجزای واقعیت و مجازهمیشه راهی هستفرضیه ای جدید توضیح میدهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت بیست و چهمکانیزمهای دفاعی در برابابعاد اضافه ی کیهاندر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلارحم مصنوعیبرخی نکات از گاید لاین پرنهایت معرفت و شناخت درک عسردرد تنشنتکامل مداومسردرد سکه ایتکامل چشمواکسن سرطانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشقبل از انفجار بزرگتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک- قسمت بیست و پماده ای ضد التهابیاخلاق پایه تکامل و فرهنگاضطراب و ترسزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین هبررسی و اپروچ جدید بر بیمنوشیدن چای برای مغز مفید تئوری تکامل امروز در درمیک پیشنهاد خوب برای آسان جهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی لایو دوم دکتر سید سلمان فاولین مورد PML به دنبال تکپرورش مغز مینیاتوری انساخودروهای هیدروژنیمدل های ریز مغز مینی بریندرک دیگرانارتقا یا بازگشت به قبل ازبه نقاش بنگرزیرک ترین مردمبعد پنجمشبکیه های مصنوعیچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و وجهان دارای برنامههوش مصنوعی در کامپیوترهامنابع انرژی از نفت و گاز این پیوند نه با مغز بلکه آینه در اینهخطای حسارتباط غیرکلامی بین انسامراحل ارتقای پله پله کیهدغدغه نتیجه ی نادانی استبی شرمیزبان ریشه هایی شناختی استقلید مرحله ای نسبتا پیشطلوع و حقیقتنگاهت را بلند کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیکنترل جاذبهجوسازی مدرنمنابع بی نهایت انرژی در داگر فقط مردم میفهمیدند کدولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتمشاهده گر جدای از شیء مشارموزی از نخستین تمدن بشربیماری دیستروفی میوتونیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سلول های بنیادیتمدن زیر آبهوش، ژنتیکی است یا محیطیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنتایج نادانی و جهلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از کیست کلوئید بطن سومحقیقت افرادمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استرویاها از مغز است یا ناخوبالاترین هدف از دولتنقش محیط زندگی و مهاجرت دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو آرامش و صلحیهر جا که جات میشه، جات نیعادت همیشه خوب نیستچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوکرونا چه بر سر مغز می آورحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقبحثی در مورد نقش ویتامين نقش خرچنگ های نعل اسبی درسیستم تعادلی بدنتومورها و التهاب مغزی عاویتامین E برای فعالیت صحتاثیر ویتامین دی بر بیمانظریه ی تکامل در درمان بیفیزیک و هوشیاریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو گویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک قسمت چهل و دوممواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقای موجود زنده از دخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا رژیم ضد التهابیبخشیدن دیگران یعنی آرامشنقشه مغزی هر فرد منحصر بهستم با شعار قانون بدترین توازن مهمتر از فعالیت زیواقعیت و انعکاسهمیشه عسل با موم بخوریمفشار و قدرتتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت بیست و یکما انسانها چه اندازه نزدابعاد بالاتردر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیارحم مصنوعیبرخی نرمش ها برای زانونهایت در بی نهایتنهادینه سازی فرهنگ اختلاسردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عمواکسن ضد اعتیادهوش مصنوعی گوگل به کمک تشقدم زدن و حرکت دید را تغیتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک- قسمت شصت و چهماده، چیزی بیش از یک خلا درمان جدید میگرن با انتی اختلال خواب فرد را مستعد اطلاع رسانی اینترنتیزنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادهبررسی ژنها در تشخیص بیمانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تئوری تکامل در پیشگیری و یک آلل ژنتیکی که از نئاندجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی لبخند بزن شاید صبح فردا زاولین مورد پیوند سر در انپرتوهای صادر شده از سیاهخورشید مصنوعیمدیون خود ناموجوددرک درست از خود و هوشیاریارتوکين تراپی روشی جديد به نقاش بنگرزیست شناسی کل در جزء فراکبعد از کروناشباهت مغز و کیهانچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنابع انرژی از نفت و گاز این اندوه چیستآیندهخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهامرز مرگ و زندگی کجاستذهن ما از در هم شکستن منببی عدالتی در توزیع واکسن زبان شناسی مدرن در سطح سلتقلید از روی طبیعتطلای سیاهچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده کندر در بیماریهای التهابجامعه ی آسمانیمنابع جدید انرژیاگر میدانی مصیبت بزرگتر دوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میمشاهده آینده از روی مشاهرمز و رازهای ارتباط غیر کبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز بزرگ چالش است یا منفعسلول های بنیادی منابع و اتمدنی قدیمی در شمال خلیج هیچ چیز همیشگی نیستعلم به ما کمک میکند تا مونجات در راستگوییتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باکاهش مرگ و میر ناشی از ابحقیقت اشیامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمرویاهای پر رمز و حیرتی درباهوش ترین و با کیفیت ترینقش نگاه از پایین یا نگاهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو افق رویداد جهان هستیهر حرکت خمیده می شود و هر عادت کن خوب حرف بزنیچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رکریستال هاحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش داروهاي مختلف معروف سیستم دفاعی بدن علیه مغز تومورهای نخاعیویتامین E در چه مواد غذایصفحه اصلینظریه ی ریسمانفیزیکدانان ماشینی برای تتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک قسمت چهل و سومموجود بی مغزی که می تواندابزار بقای موجود زنده از در مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنقشه های مغزی جدید با جزیستم، بی پاسخ نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسواقعیت خلا و وجود و درک مهمجوشی هسته ای، انرژِی بفضای قلب منبع نبوغ استتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت بیست و دوما انسانها چه اندازه نزداتفاق و تصادفدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی نرمش های گردنبرخی یونها و مولکول های مچهار میلیارد سال تکامل بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتواکسن علیه سرطانهوش مصنوعی الفاگوقدرت مردمتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توپیوستگی همه ی اجزای جهانحساسیت روانی متفاوتماشین دانشدرمان جدید کنترل مولتیپلاختلال در شناسایی حروف و اطلاعات حسی ما از جهان، چزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیبررسی بیماری التهابی رودنیکولا تسلاتئوری جدید، ویران کردن گیک جهش ممکن است ذهن انسانجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی لحظات خوش با کودکاناولین هیبرید بین انسان و آلودگی هوا چالش قرن جدیدخوش قلبی و مهربانیمدیریت اینترنت بر جنگدرک عمیق در حیواناتارتباط میکروب روده و پاربه نادیدنی ایمان بیاورزیست، مرز افق رویداد هستبعد از کروناشباهت مغز با کیهان مادیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنابع انرژی از نفت و گاز این ایده که ذرات سیاهچالآینده ی انسان در فراتر ازخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولمرز بین انسان و حیوان کجاذهن چند جانبه نیازمند نگبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز آیندگان چگونه است ؟زبان شناسی نوین نیازمند تقلید از طبیعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاکوچ از محیط نامناسبجاودانگی مصنوعیمناطق خاصی از مغز در جستجاگر نیروی مغناطیس نباشد دورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسامطالبه ی حق خودرمز پیشرفت تواضع است نه طبیماریهای تحلیل عضلانی امغز بزرگ چالشهای پیش روسلول های بدن تو پیر نیستنتمرکز و مدیتیشنهیچ وقت خودت را محدود به علم بدون توقفنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاکاهش التهاب ناشی از بیماحقیقت تنها چیزی است که شامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیرویای شفافباور و کیهان شناسینقش نظام غذایی در تکامل مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو انسانی و انسان، شایستهرچیز با یک تاب تبدیل به عادت کردن به نعمتچرا خشونت و تعصبتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینکریستال زمان(قسمت اولحافظه و اطلاعات در کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک ببحثی در مورد حقیقت فضا و نقش درختان در تکاملسکوت و نیستیتومورهای ستون فقراتویتامین کاسوالات پزشکینظریه تکامل در درمان بیمفاصله ها در مکانیک کوانتتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوگوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک قسمت نهمموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقای موجود زنده از در محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیبدون پیر فلکنقص در تشخیص هیجانات عامستون فقرات انسان دو پا جلتوسعه برخی شغل ها با هوش والزارتان داروی ضد فشار همراهی نوعی سردرد میگرنیقفس ذهنتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت بیست و سوما اکنون میدانیم فضا خالاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیارساناها و ابر رساناها و عبرخی اثرات مضر ویتامین دچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل ابزار هوش ، راه پر واکسنی با تاثیر دوگانه اهوش مصنوعی از عروسک های بقدرت کنترل خودثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استپیام های ناشناخته بر مغز خفاش با شیوع همه گیری جدیمبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان جدید سرطاناختلال در شناسایی حروف و اطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمبررسی سیستم تعادلی بدن انیاز به آموزش مجازی دیجیتا 20 سال آینده مغز شما به یک رژیم غذایی جدید، می توجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی لرزش ناشی از اسیب به عصباولین تصویر در تاریخ از سآلودگی هوا و ویروس کروناخوشبختی دور از رنج های ممداخله ی زیانبار انساندرگیری قلب در بیماری ویرارتباط ماده و انرژیبه هلال بنگرزاوسکا درمان گوشربعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت کیهان و مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهجهان ریز و درشتمنابع انرژی از نفت و گاز اینکه به خاطرخودت زندگی آینده ی علم و فیزیک در60 ثدفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دوممرز جدید جستجو و اکتشاف، ذهن هوشیار در پس ماده ی مبیماری های مغز و اعصاب و مغز انسان ایا طبیعتا تمازبان، نشان دهنده ی سخنگو تقویت استخوان در گرو تغذطوفان زیباییچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیکوچک شدن مغز از نئاندرتاجایی خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر نعمت فراموشی نبود بسديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار مطالبی در مورد تشنجرمز بقای جهش ژنتیکیبیماری، رساله ای برای سلمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسلول عصبی شاهکار انطباق تمرکز بر هدفهیچ کاری نکردن به معنی چیعلم در حال توسعهنخستین تمدن بشریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکاهش حافظه هرچند فرایندیحقیقت خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر روان سالمباد و موجنقش نظریه تکامل در شناساسوخت هیدروژنی پاکتو با همه چیز در پیوندیهز ذره، یک دنیاستعادت دادن مغز بر تفکرچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرکریستال زمان(قسمت دوم)حباب های کیهانی تو در تومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوابحثی در مورد عملکرد لوب فنقش ذهن و شناخت در حوادث سکوت، پر از صداتوهم فضای خالیویتامین کا و استخوانپیامهای کاربراننظریه تکامل در درمان بیمفاصله ی همیشگی تصویر سازتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم گیلگمش باستانی کیستحس و ادراک قسمت چهارمموسیقی نوابزار بقای موجود زنده از در چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد دردبرنامه و ساختار پیچیده منقطه بی بازگشتسخن و سکوتتوصیه های سازمان بهداشت واکنش های ناخودآگاه و تقهندسه ی پایه ایقلب و عقلتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت بیستمما از اینجا نخواهیم رفتاتوسوکسیمایددرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیارشته نوروایمونولوژی و نقرشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استبرخی اختلالات عصبی مثانهنوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل جریان همیشگی خلقتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغهوش مصنوعی از عروسک های بقدرت انسان در نگاه به ابعثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عپیشینیان انسان از هفت میخلا، حقیقی نیستمباحث مهم حس و ادراکدرمان سرطان با امواج صوتاختلالات مخچهاطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانبررسی علل کمر درد در میانچیز جدید را بپذیرتا بحر یفعل ما یشایکی از علل محدودیت مغز امجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی لرزش عضله یا فاسیکولاسیواولین دارو برای آتاکسی فآلودگی هوا و پارکینسونخانه ی تاریکمدارک ژنتیکی چگونه انساندرگیری مغز در بیماری کویارتباط متقابل با همه ی حیبه کدامین گناه کشته شدندزبان مشترک ژنتیکی موجودابعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندجهان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز اینکه خانواده ات سالم باآیا ممکن است موش کور بی مدقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سوممزایای شکلات تلخ برای سلذهن تو همیشه به چیزی اعتقبیماری وسواسمغز انسان برای ایجاد تمدزبان، وسیله شناسایی محیطتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیطولانی ترین شبچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهکوچکترین چیز یک معجزه اسجاذبهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر نعمت فراموشی نبود بسدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسمطالعه ای بیان میکند اهدرمز جهانبیندیشمغز بزرگترین مصرف کننده سلولهای ایمنی القا کنندهتمساح حد واسط میان مغز کوهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعلم راهی برای اندیشیدن انخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکاهش دوپامین عامل بیماریحقیقت در علم، هرگز نهایی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداروبات های ریز در درمان بیباد غرور و سر پر از نخوت ونقش هورمون های تیروئید دسودمندی موجودات ابزی بر تو با باورهایت کنترل میشهزینه ای که برای اندیشیدعارضه جدید ویروس کرونا سچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تکریستال زمان(قسمت سوم)حد و مرزها توهم ذهن ماستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روی و منیزیم در سلامتسکته مغزیتوهم فضای خالی یا توهم فضویتامین کا در سبزیجاتسایتهای دیگرنظریه تکامل در درمان بیمفتون های زیستیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماگیاه بی عقل به سوی نور میحس و ادراک قسمت نوزدهمموسیقی هنر مایع استابزار بقای موجود زنده از در ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تراه فراری نیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختنمیتوان با بیرون انداختنسخن پاک و ثابتتوصیه های غیر دارویی در سواکنش به حس جدیدهندسه ی رایج کیهانقلب دروازه ی ارتباطتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت دهمما اشیا را آنطور که هستنداثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هرشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشویبرخی اصول سلامت کمرنوار مغز مشاهده ی غیر مستتکامل داروینی هنوز در حاوبینار اساتید نورولوژی دهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت ذهنجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملپیشرفت های جدید علوم اعصخلا، خالی نیستمجموعه های پر سلولی بدن مدرمانهای بیماری پارکینساختلالات حرکتی در انساناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشبزرگ فکر کنچیزی منتظر شناخته شدنتابوهای ذهنییافته های نوین علوم پرده جهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازااولین دروغآلزایمرخانواده پایدارمروری بر تشنج و درمان هایدرگیری مغز در بیماران مبارتباط چاقی و کاهش قدرت ببه امید روزهای بهترزبان چهار حرفی حیات زمینتفکر قبل از کارشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمکلوزاپین داروی ضد جنونجهانی که نه با یک رخداد و منابع انرژی از نفت و گاز اینترنت بدون فیلتر ماهوادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسمسمومیت دانش آموزان، قماذهن خود را مشغول هماهنگیبیماری کروتز فیلد جاکوبمغز انسان برای شادمانی طسفر فقط مادی نیستتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحطی یکصد هزار سال اخیر هرچچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخکووید نوزده و خطر بیماری جاذبه و نقش آن در شکلگیریمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر با مطالعه فیزیک کواندین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمعماری، هندسه ی قابل مشارمز جهان خاصیت فراکتالبیهوش کردن در جراحی و بیممغز حریص برای خون، کلید تسلولهای بنیادی مصنوعی درتنفس هوازی و میتوکندریهیچ کس حقیقت را درون مغز علم ساختن برج های چرخاننخستین روبات های زنده ی جتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی کاهش سن بیولوژیکی، تنها حقیقت راستین انسان علم بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقروبات کیانبار بزرگ ایستادن بر دو پانقش هورمون زنانه استروژنسیلی محکم محیط زیست بر انتو باید نیکان را به دست بهزینه سنگین انسان در ازاعدم توقف تکامل در یک انداچراروياها را به یاد نمی آتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسکشف مکانیسم عصبی خوانش پحریص نباشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جسال سیزده ماههتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ویتامین بی 12 در درمان دردهفت چیز که عملکرد مغز تو فروتنی و غرورترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقگیاه خواری و گوشت خوار کدحس و ادراک قسمت هفتممیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت ربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نمیتوان بر سیاه سیاه نوشسختی ها رفتنی استتوصیه هایی در مصرف ماهیواکسن های شرکت فایزر آمرهندسه بنیادینقلب روباتیکتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهپول و شادیحس و ادراک قسمت دوازدهمما به جهان های متفاوت خوداثرات فشار روحی شدیددرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر درمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکرشد در سختی استشلیک فراموشیبرخی بیماری ها که در آن بنوار مغز در فراموشی هاتکامل داروینی هنوز در حاوجود قبل از ناظر هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی قدرت عشقجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان پیشرفت در عقل است یا ظواهخلاصه ای از مطالب همایش ممحل درک احساسات روحانیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاختلالات صحبت کردن در اناعتماد به خودزندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلبزرگ شدن مغز محدود به دورچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر فکر بر سلامتیاد گرفتن مداومجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازااولین سلول مصنوعیآملودیپین داروی ضد فشار خار و گلمرکز هوشیاری، روح یا بدن درگیری مغزی در سندرم کووبه بالا بر ستارگان نگاه کزبان نیاز تکاملی استتفکر خلا ق در برابر توهم شجاعت و ترسچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده کلام و زبان، گنجینه ای بسجهانی که از یک منبع، تغذیمنابع انرژی از نفت و گاز ایندرالدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرمسیر دشوار تکامل و ارتقاذهن سالمبیماری گیلن باره و بیمارمغز انسان برای شادمانی طسفر نامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیطبیعت موجی جهانچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آکودک هشت ساله لازم است آدجدایی خطای حسی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر تلاش انسان امروز برادید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمعنی روزهرنگ کردن، حقیقت نیستبیهوشی در بیماران دچار امغز در تنهایی آسیب میبینسلام تا روشناییتنفس هوازی و میتوکندریهیچ اندر هیچعلایم کمبود ویتامین E را نرمش های مفید برای درد زاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیککایروپاکتیک چیستحقیقت غیر فیزیکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقروح در جهانی دیگر استبار سنین ابزار هوشمندی انقش ویتامین K در ترمیم اسسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو تغییر و تحولیهزاران سال چشم های بینا وعدم درکچراروياها را به یاد نمی آتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوکشف مکانیسمی پیچیده در بحرکت چرخشی و دائمی کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی بر رشد و اسانسور از روی قصد بسیاری توهم چیستویتامین بی هفدههفت سین یادگاری از میراث فرگشت و تکامل تصادفی محض ترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هگیرنده باید سازگار با پیحس و ادراک قسمت هفدهممیوتونیک دیستروفیابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت ربرین نت به جای اینترنتچند نرمش مفید برای کمردرسرنوشتتوضیحی ساده در مورد هوش مواکسن کووید 19 چیزهایی که هندسه در پایه ی همه ی واکقلب را نشکنتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت سومما با کمک مغز خود مختاريماثرات مفید قهوهدرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دز گهواره تا گورشلیک فراموشیبرخی بیماری های خاص که بدنوار مغز در تشخیص بیماری تکامل داروینی هنوز در حاوراپامیل در بارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی قطار پیشرفتجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استپیشرفت ذهن در خلاقیت استخلاصه ای از درمان های جدیمحل درک احساسات روحانی ددروغ نگو به خصوص به خودتاختلالات عضلانی ژنتیکاعتماد به خودزندگی زودگذرشانس یا تلاشبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بیاد بگیر فراموش کنیجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کملزوم عدم وابستگی به گوگل اوکرلیزوماب داروی جدید شآموزش نوین زبانخارق العاده و استثنایی بمرکز حافظه کجاستدرگیری مغزی در سندرم کووبه بالاتر از ماده بیندیشزبان و کلمه حتی برای کسانتفاوت مغز انسان و میمون هشرکت نورالینک ویدیویی ازنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعکلرال هیدرات برای خوابانجهانی در ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز ایا کوچک شدن مغزانسان الدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنومسئول صیانت از عقیده کیسذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیماری آلزایمر، استیل کومغز انسان رو به کوچک تر شسفر به مریخ در 39 روزتلاش ها برای کشف منابع جدهوش احساسیطبیعت بر اساس هماهنگیناتوانی از درمان برخی ویتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آکودک ایرانی که هوش او از جریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت اگر خواهان پیروزی هستیدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنرنگین کمانبیوگرافیمغز را از روی امواج بشناسسلسله مباحث هوش مصنوعیتنفس بدون اکسیژنهیچگاه از فشار و شکست نترعلایم کمبود ویتامین E را نرمش های مفید در سرگیجهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمکار با یگانگی و یکپارچگیحقیقت غیر قابل شناختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی روح رهاییبارداری بدون رحمنقش ژنتیک در درمان اختلاسیگار عامل افزایش مرگ ومتو جهانی هستی که خودش را هستي مادي ای که ما کوچکترعسل طبیعی موثر در کنترل بنزاع بین جهل و علم رو به پتاریکی و نورآشنا پنداریکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی در رشد و اسانسور بر بسیاری از حقایتوهم وجودویتامین دی گنجینه ای بزرهم نوع خواری در میان پیشیفراموش کارها باهوش تر هسترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکگالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک قسمت هجدهممیگرن و پروتئین مرتبط با ابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزراه پیروزی در زندگی چیستبرای یک زندگی معمولیچند جهانیسریع دویدن مهم نیستتیوتیکسن داروی ضد جنونواکسن کرونا و گشودن پنجرهندسه زبانِ زمان استقیچی ژنتیکیتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت سی و هشتمما بخشی از این جهان مرتبطاثرات مفید روزه داریاثرات مضر ماری جوانادرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی توجهات در ببمار پارنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل داروینی هنوز در حاورزش هوازی مرتب خیلی به قهوش مصنوعی از عروسک بازی لمس کوانتومیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشپیشرفتی مستقل از ابزار هخم شدن فضا-زمانمحدودیت چقدر موثر استدریای خدااختراع جدید اینترنت کواناعداد بینهایت در دنیای مزندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرنبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر نگاه ناظر هوشیار بیادگیری مهارت های جدید دجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک تا کممقاومت به عوارض فشار خون ايندگان چگونه خواهند دیدآمارهای ارائه شده در سطح خبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژمرکز حافظه کجاستدرگیری اعصاب به علت میتوبه خودت مغرور نشوزبان و بیان نتیجه ساختماتفاوت ها و تمایزها کلید بشربت ضد خلطنگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیکمردردجهان، تصادفی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز ایا این جمله درست است کسیدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تمسئولیت جدیدذره ی معین یا ابری از الکبیماری الزایمرمغز انسان رو به کوچکتر شدسفر تجهیزات ناسا به مریخ تلاش هایی در بیماران قطع هوش احساسیطعمه ی شبکه های ارتباط اجناتوانی در شناسایی چهره تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه کودکان میتوانند ناقل بی جریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت اپی ژنتیکدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز معجزه های هر روزهرهبر حقیقیبیوگرافیمغز زنان جوانتر از مغز مرسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنها مانع در زندگی موارد هیپرپاراتیروئیدیسمعلت خواب آلودگی بعد از خونرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمکاربرد روباتهای ريزنانوحقایق ممکن و غیر ممکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماندائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز کوانتومیروزه داری متناوب، مغز را بازگشت از آثار به سوی خدانقش گرمایش آب و هوا در همسیاهچاله های فضایی منابعتو دی ان ای خاص ميتوکندريهستی ما پس از شروعی چگال عشق درونی به یگانگی خلقتنزاع بین علم و نادانی رو فلج نخاعی با الکترودهای تاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک (قسمت اول )منبع خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز ريتوکسيمب در درمان ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زنجبیل در جلوگیری از ساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم وجودویروس مصنوعیهمه چیز در زمان مناسبفراموشی همیشه هم بد نیستتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیگام کوچک ولی تاثیرگذارحس و ادراک قسمت هشتممیگرن سردردی ژنتیکی که بابزارهای پیشرفته ارتباط در هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرراه انسان شدن، راه رفتن وبرای پیش بینی آینده مغز دچند جهانیسریعترین کامپیوتر موجودتیک و اختلال حرکتیواکسن کرونا از حقیقت تاتهنر حفظ گرهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیپیموزایدحس و ادراک قسمت سی و ششمما تحت کنترل ژنها هستیم ی