دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

خدا موجود است

من موجود هستم!
هر لحظه زندگی و آنچه در پیرامون ما می گذرد از تحولات و دگرگونی ها و تغییرات و مشاهده ها و رویاها و ...، آثاری به سوی تاثیر گذاری قدرتمند است که همه کیهان، تجلی وجود اوست و هر آن، ارتباط او با کیهان، قطع شود چیزی در جهان ما و دیگر جهان ها باقی نمی ماند.

همه این آثار، جلوه ای از آن علت تاثیر گذار است. در حقیقت، هستی و کیهان، بدون او هیچ است و یا شاید بگوییم همه این آثار، موجود شده است تا ما را به سوی اوهو راهنمایی کند و به زبانی بگوید او، موجود است

یا همه این آثار را خدای سبحان وتعالی آفرید و جلوه گر کرد تا بگوید: من، موجود هستم

سید احمد الحسن ع می گوید: (از نظر ما، ما به وجود احتمالات آینده اعتقاد داریم و ممکن است رویاها یا خواب در یکی از احتمالات، موجود باشد و ممکن است در این جهان، محقق نشود زیرا از لوح محو و اثبات است و این بیان در قرآن و روایات آمده است: خدا هر چه را بخواهد محو یا اثبات میکند و ام الکتاب نزد اوست و دررویات از آل محمد علیهم السلام با نام بدا آمده است.

ولی امری باقی می ماند و آن اینکه آنچه در رویاها می بینیم، به صورت رمزهاست مثلا دندان ها در خواب، رمزی از نزدیکان است و کسی که رویا ببینید، یکی از دندان هایش می افتد یعنی یکی از نزدیکانش در آینده می میرد و این نزد بسیاری تحقق یافته است.

در هیچ حالتی مکانیک کوانتوم، مساله رمزها در رویاها را نمی تواند تفسیر کند و در نتیجه رویاها دلیلی بر وجود نیروی غیبی و درک کننده و عالم و حکیم است که با ما سخن میگوید تا بگوید من وجود دارم

همچنین رویاها به شکل ملموس و بزرگی بر بدن تاثیر می کند و از جمله آن، رویاهای فرد روزه دار در روز روزه داری است. او در خواب خود در روز، می بیند که می خورد و می آشامد سپس بیدار میشود و گرسنگی و تشنگی از او برطرف شده است و این رویاها وقوعش بسیار است و اینطور تفسیر شده که در نتیجه پیام هایی از مغز، رخ داده است و تشنگی و گرسنگی تحصیل حاصل برخی ترشحات بدن یا عمل برخی اندامهاست!

ولی حقیقت آن است که انسان وقتی بیدار میشود- هرچند در بسیاری موارد در رویا توجه میکند که روزه دار است- ولی طعم نوشیدنی یا غذا را شاید همچنان در دهان خود احساس کند. ب

ه علاوه روزه دار تشنگیش در حالت بیداری برطرف نمیشود در حالی که وقتی می خوابد- و در رویا، خواب می بیند که مینوشد- تشنگی او برطرف میشود؛ پس چرا این هورمون ها جز در خواب اثر نمی کند؟! و چرا وقتی رویا می بیند بیدار میشود و تشنگی او بر طرف می گردد؟ و اگر آن رویا یا خواب نوشیدن را ندیده بود، تشنگی او برطرف نمی شد؟!)(توهم بی خدایی، سید احمد الحسن: ص559-560) دانلود کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر www.almahdyoon.co
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جهان فراکتالدانشمندان اولین سلول مصناثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رذرات کوانتومی زیر اتمی قوقتی ریشه ها عمیقند از چیزبان نیاز تکاملی استمغز برای فراموشی بیشتر کبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوقانون گذاری و تکاملتهدیدهای هوش مصنوعیشکل های متفاوت پروتئین هچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش ارثی دریافتی از پمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهداروی جدید لنفوم و لوکمیاختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجرهبر حقیقیواقعیت چیستسفر فقط مادی نیستنقاشی هایی با بوی گذشته یبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبقطار پیشرفتتو در میانه ی جهان نیستی شادی، پاداش انجام وظیفهچالش هوشیاری و اینکه چرا آیا جنین انسان، هوشمندی ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دداروی ضد جنون در درمان تیارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نروح رهاییواکسن ایرانی کرونا تولیدسلول عصبی شاهکار انطباق نقش آتش در رسیدن انسان بهبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستلزوم عدم وابستگی به گوگل توهم و خیالصبور باشنتایج نادانی و جهلآب زندگی است قسمت اولمبتکران خودشکوفاتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های در یک فراکتال هر نقطه مرکارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرروشی جدید در درمان قطع نخورزش هوازی ، بهترین تمریسندرم دزدی ساب کلاویننقش زبان در سلطه و قدرت اگزارش یک مورد جالب لخته ومنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هومدیریت اینترنت بر جنگاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده درمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی به شناسایی کارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومرگ و سوال از قاتلبهبود حافظه پس از رخدادهبررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دسیاهچاله ی تولید کنندهنمای موفقیتپیوند مغز و سر و چالشهای علم و ادراک فقط مشاهده ی مناطق خاصی از مغز در جستجتکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون داروهوش عاطفی قسمت پنجمرحم مصنوعیمستند جهان متصلبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسفناوری هوش مصنوعی نحوه خبعد از کرونا دلخوشی بیهوسایه ی هوشیارینهایت در بی نهایتپپوگستعوارض ازدواج و بچه دار شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریهیچ چیز همیشگی نیستزمان به چه دلیل ایجاد میشمعجزه ی چشمبیندیشکنگره بین المللی سردرد دفرگشت و تکامل تصادفی محض تقویت استخوان در گرو تغذسخن و سکوتنوبت کودکانپرتوزایی از جسم سیاهعصب سیاتیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات آب و هوایی که به دیوار همه اش توهم بودابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز دست و پا زدن در سایه؟هر جا که جات میشه، جات نیزونا به وسیله ویروس ابله مغز و سیر تکامل ان دلیلی با طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایفشار و قدرتتمدن پیشرفته ی پیشینیانسردرد عروقی میگرنچیزی خارج از مغزهای ما نیآنان که در قله اند هرگز خمهندسی بدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچدانشمندان تغییر میدان مغاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختذرات کوانتومی زیر اتمی قویتنام نوعی کرونا ویروس زبان و کلمه حتی برای کسانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در قانون جنگلتو یک معجزه ایشکل پنجم مادهچگونه حافظه را قویتر کنیآیا هوش سریعی که بدون احسمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انجهان پیوستهداروی جدید میاستنی گراویاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاروی و منیزیم در تقویت استواقعیت چیستسفر نامه سفر به بم و جنوب چقدر به چشم اعتماد کنیمبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهولمس کوانتومیتوقف؛ شکستشب سیاه سحر شودچالش هوشیاری و اینکه چرا آیا جهان ذهن و افکار ما ممانند آب باشتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که ددارویی خلط آورارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خودروزه داری متناوب، مغز را واکسن اسپایکوژنسلول عصبی، در محل خاص خودنقش انتخاب از طرف محیط، نبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میمقاومت به عوارض فشار خون توهم وجودصبر لازمه ی پیروزی استنجات در راستگوییآب زندگی است قسمت دوممجموعه های پر سلولی بدن متاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های در کمتر از چند ماه سوش جدارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرروشی جدید در درمان نابینبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنسندرم سردرد به دلیل افت فنقش سجده بر عملکرد مغزگشایش دروازه جدیدی از طرطلوع و حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتممداخله ی زیانبار انساناپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی تعاملیرژیم غذایی ضد التهابیمرگ انتقال است یا نابود شبهداشت خواببرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقسیاره ی ابلهاننمایش تک نفرهپیوند اندام از حیوانات بعلم و روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج خطای حسابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتهوش عاطفی قسمت اولرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمشکل از کجاستبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابفیلمی بسیار جالب از تغییتفکر قبل از کارسایه را اصالت دادن، جز فرنهادینه سازی فرهنگ اختلاپایان، یک آغاز استعید نوروز مبارکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتهیچ چیز، چقدر حقیقی استزمان شگفت انگیزمعجزه ی علمبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دفراموش کارها باهوش تر هستقویت حافظه یا هوش مصنوعسخن پاک و ثابتنور از عمق تاریکیپرسش و چستجو همیشه باقی اعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیتغییرات تکاملی سر انسان دیوار، از ابتدا توهم بودابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا دست کردن در گوشهر حرکت خمیده می شود و هر زیان غذاهای پرچربمغز کوانتومیبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلفضا و ذهن بازتمدن بشری و مغز اخلاقیسرطان کمیت گراییچیزی شبیه نور تو نیستآنزیم تولید انرژی در سلومهربانی، شرط موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هادانشمندان روش هاي جدیدی اثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین E برای فعالیت صحزبان و بیان نتیجه ساختمامغز بزرگ چالش است یا منفعبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیقانون جنگلتو یک جهان در مغز خودت هسشکرگزار هر چیزی باش که دانگاه مادی غیر علمی استآیا هشیاری کوانتومی وجودمیدان های کوانتومی خلاتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و جهان پر از چیزهای اسرار آداروی جدید آلزایمراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردرویا و واقعیتواقعیت های متفاوتسفر به مریخ در 39 روزنقش قهوه در سلامتیبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبلوب فرونتال یا پیشانی مغتولید مولکول جدید توسط هشبیه سازی میلیون ها جهان چالش هوشیاری و اینکه چرا آیا جهش های ژنتیکی، ویروماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطندارویی ضد بیش فعالی سیستارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودروزه داری و التهاب زیانبواکسن اسپایکوژن ضد کروناسلولهای ایمنی القا کنندهنقش اتصالات بین سلولهای برای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدمقایسه رقابت و همکاریتوهم وجودصبر و واقعیتنخاع ما تا پایین ستون فقرآب زندگی است قسمت سوممجرم، گاهی قربانی استایران بزرگجریان انرژی در سیستم های در آرزوهایت مداومت داشتهاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش غذاها و موجودات درياپل جویی اصفهانطلای سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتیمدارک ژنتیکی چگونه انساناپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار درمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در کامپیوترهارژیم غذایی ضد دردمرگ تصادفیبوزون هیگز چیستبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است سیاره ابلهانچند نرمش مفید برای کمردرپیوند اندام حیوانات به اعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیستخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسهوش عاطفی قسمت دهمرساناها و ابر رساناها و عمشکلات نخاعیبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهفیروز نادریتفکر ترکیبی در هوش مصنوعساخت سلول عصبی حتی پس از چهار میلیارد سال تکامل بپارادوکس ها در علمعامل کلیدی در کنترل کارآمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیددو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرهیچ وقت خودت را محدود به زنان باهوش ترمعجزه ی علم در کنترل کرونبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هفراموشی همیشه هم بد نیستتقویت سیستم ایمنیسختی ها رفتنی استنور درونپرسشگری نامحدودغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانتغذیه بر ژنها تاثیر دارددید تو همیشه محدود به مقدابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تدست آسمانهرچیز با یک تاب تبدیل به زیباترین چیز در پیر شدنمغز آیندگان چگونه است ؟باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندفضای قلب منبع نبوغ استتمدن زیر آبسرعت فکر کردن چگونه استنکاتی در مورد تشنجآواز خواندن در قفس، نشانآینه در اینهموفقیت در تفکر استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به اندازدانشمندان روشی برای تبدیاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور رفتار مانند بردهویتامین E در چه مواد غذایزبان و بیان، در سایه پیشرمغز بزرگ چالشهای پیش روبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولقانونمندی و محدودیت عالمتو کجای جهانیشکست حتمینگاه محدود و تک جانبه، مشآیا واکنش های یاد گرفته ومیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی داروی جدید ای ال اساختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی رویا و کابوسواقعیت و مجازسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش مهاجرت در توسعه نسل ابخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستلوتیراستامتولید مثل اولین ربات های شبیه سازی سیستم های کوانچالش کمبود اندام برای پیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجماپروتیلینتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنداستانها و مفاهیمی اشتباارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردروزه داری و بیمار ی ام اس واکسن دیگر کرونا ساخته شسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش تیروئید در تکامل مغزبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیمقابله ی منطقی با اعتراضتوهم بی خداییصبر بسیار بایدنخستین تمدن بشریآب، زندگی است(قسمت پنجم)محل درک احساسات روحانیایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صوردر آسمان هدیه های نادیدناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش غذاها و موجودات درياپل خواجو اصفهانطوفان فقر و گرسنگی و بی سمنابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآسانی موفقیتمروری بر تشنج و درمان هایابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز درمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحراه فراری نیستمرگی وجود نداردبوزون هیگز جهان را از متلبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویاسیاره ابلهانچند جهانیپیوند سر آیا ممکن استعلم به ما کمک میکند تا مومنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قاخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرها بسته نیستهوش عاطفی قسمت دومرشته نوروایمونولوژی و نقمشکلات بین دو همسر و برخیبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندفیزیک مولکولها و ذرات در تفکر خلا ق در برابر توهم ساخت شبکه عصبی مصنوعی با چهار ساعت پس از کشتار خوکپاسخ گیاهان در زمان خوردعادت همیشه خوب نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروتعویض دارو در تشنجدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویهیچ کاری نکردن به معنی چیزنجیرها را ما باید پاره کمعجزه در هر لحظه زندگیبیوگرافیکنترل جاذبهفراموشی و مسیر روحانیتلقین اطلاعات و حافظهسرنوشتنوروفیبروماتوزآلودگی هوا چالش قرن جدیدغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایثبت و دستکار ی حافظهدیدن خدا در همه چیزابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تدست بالای دستهز ذره، یک دنیاستزیباترین چیز در افزایش سمغز اندامی تشنه ی انرژی اباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یاقفس ذهنتمدنی قدیمی در شمال خلیج سطح آگاهی، رخدادهای زندگچگونه مولکول های دی ان ایآیندهمولکول ضد پیریتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهدانش، قفل ذهن را باز میکناجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمرفتار وابسته به شکلویتامین کازبان و تکلم برخی بیماریهمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورقارچ بی مغز در خدمت موجودتو کز محنت دیگران بی غمیشگفت نیست من عاشق تو باشمنگاه کلی نگرآیا یک، وجود داردمیدازولام در درمان تشنج تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهداروی جدید برای میاستنی اختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیررویا و خبر از آیندهواقعیت و انعکاسسفر دشوار اکتشافنقش میدان مغناطیسی زمین بخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتولید یا دریافت علمشبکه های مصنوعی مغز به درچالش دیدگاه های سنتی در بآیا خداباوری محصول تکاملماجرای جهل مقدستاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده دخالت در ساختار ژنهاارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی روزه داری سلول های بنیادواکسن دیگری ضد کرونا از دسلام تا روشنایینقش حفاظتی مولکول جدید دبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیمقابله با کرونا با علم استوهم تنهاییصد قدح، نفتاده بشکستنخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشمحل درک احساسات روحانی دایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مادر آستانه ی موج پنجم کوویاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندریه زغالیبرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش غذاها و موجودات درياپلاسمای غالبطوفان زیباییمنابع انرژی از نفت و گاز تیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پنداریمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسدرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحراه نجاتمراحل ارتقای پله پله کیهبی نهایت در میان مرزهابزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استسیب یکسان و دیدگاه های متچند جهانیپیوند سر، یکی از راه حلهاعلم بدون توقفمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون دفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش عاطفی قسمت سومرشد مغز فرایندی پیچیده امشکلات روانپزشکی پس از سبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونفیزیک هوشیاریتفاوت مغز انسان و میمون هساخت شبکه عصبی با الفبای نون و القلمپختگی پس از چهل سالگي به عادت کن خوب حرف بزنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعیدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزندگی فعال و مثبت روند آلمعرفت و شناختبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابفراموشی آرمانتلاش ها برای کشف منابع جدسریع دویدن مهم نیستنورون هاي مصنوعی می توانآلودگی هوا و ویروس کروناغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدثبت امواج الکتریکی در عصدیدگاه نارسای دوگانه ی مابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیهزینه ای که برای اندیشیدزیر فشار کووید چه باید کرمغز انسان ایا طبیعتا تماباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزقفس را بشکنتمرکز و مدیتیشنسعی کن به حدی محدود نشویچگونه میتوان با قانون جنشلیک فراموشیچگونه مغز ما، موسیقی را پآینده ی انسان در فراتر ازمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجهان مرئی و نامرئیدانش، یک انسان را ناسازگاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل رفتار اجتماعی انسان، حاصویتامین کا و استخوانزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز بزرگترین مصرف کننده بحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهقبل از آغازتو پیچیده ترین تکنولوژی شگفت انگیز بودن کیهاننگاه انسان محدود به ادراآیا کیهان می تواند یک شبیمکان زمان یا حافظه زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشداروی جدید برای کاهش وزنادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم رویا بخشی حقیقی از زندگی واقعیت تقویت شدهسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش محیط زندگی و مهاجرت دبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانلیروپریم داروی ترکیبی ضدتولید پاک و فراوان انرژیشبکیه های مصنوعیچاالش ها در تعیین منبع هوآیا دلفین ها می تواند از ماجرای عجیب گالیلهتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیدر میان تاریکی و روشناییارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازروزهای بد باقی نمیماندواکسن سرطانسلاح و راهزنینقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارملاحظه های اخلاقی دربارهتوهم جداییصدای بم با فرکانس پایین، نخستین روبات های زنده ی جتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیمحدودیت چقدر موثر استاکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزدر درمان بیماری مولتیپل از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترریواستیگمینبرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشسوخت هیدروژنی پاکنقش غذاها در کاهش دردهای پمبرولیزوماب در بیماری چطولانی ترین شبمنابع انرژی از نفت و گاز تیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکآشنا پنداریمرکز حافظه کجاستابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان تشنجهوش مصنوعی درمانگر کامپیراه های جدید برای قضاوت رمرز مرگ و زندگی کجاستبی هیچ می ایی و بی هیچ میربزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستسیر آفرینش از روح تا مغز چند جهانی و علمپیوندهای پیچیده با تغییرعلم در حال توسعهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم تشویق خواندن به کودکاندفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرون قفس یا بیرون از آنهوش عاطفی قسمت ششمرشد مغز علت تمایل انسان بمشکلات روانپزشکی در عقب بیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر ففیزیک و هوشیاریتفاوت ها و تمایزها کلید بساختن آیندهنوآوری ای شگفت انگیز دانپدیده خاموش روشن در پارکعادت کردن به نعمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوعدو داروی جدید برای میاستابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهیچ کس حقیقت را درون مغز زندگی هوشمند در خارج از زمغز فکر میکند مرگ برای دیبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانفرایند پیچیده ی خونرسانیتلاش های جدید در ALSسریعترین کامپیوتر موجودنورون های ردیاب حافظهآلودگی هوا و پارکینسونغرور و علممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیجلو رفتن یا عقبگرددژا وو یا اشنا پنداریابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استهزینه سنگین انسان در ازازیرفون داروی ضد ام اسمغز انسان برای ایجاد تمدبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومقله سقوطتمرکز بر هدفقلب های سادهتمرکز بر امروزشلیک فراموشیچگونه مغز پیش انسان یا همآینده ی علم و فیزیک در60 ثمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتیدائما بخواناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در رقیبی قدرتمند در برابر مویتامین کا در سبزیجاتزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز حریص برای خون، کلید تبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخقبل از انفجار بزرگتو آرامش و صلحیشگفت زده و حیران باشنگاه از بیرون مجموعهآیا گذشته، امروز وآینده مکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقاداروی جدید برای ای ال اساداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استرویا تخیل یا واقعیتواقعیت خلا و وجود و درک مسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش مرکز تنفس سلولی در بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیلیس دگرامفتامین یا ویاستولید اندام با چاپ سه بعدشباهت مغز و کیهاننابینایی در نتیجه ی گوشی آیا دلفین ها میتوانند باماده ی تاریکتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرندر مانهای کمر دردارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مروزهای سختواکسن سرطانسلسله مباحث هوش مصنوعینقش خرچنگ های نعل اسبی دربرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای ملاحظات بیهوشی قبل از جرتوهم جدایی و توهم علمصرع و درمان های آننرمش های مفید برای درد زاتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدمحدودیت های حافظه و حافظاکوییفلکسحق انتخابدر سال حدود 7 میلیون نفر از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کریاضیات یک حس جدید استبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استسودمندی موجودات ابزی بر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهپنج اکتشاف شگفت آور در موطی یکصد هزار سال اخیر هرچمنابع انرژی از نفت و گاز تیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستمرکز حافظه کجاستابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان جدید ALSهوش مصنوعی درخدمت خلق وحراه های جدید برای قضاوت رمرز بین انسان و حیوان کجابی ذهن و بی روحبزرگترین درد از درون است سیستم تخلیه ی مغز بینشی نچند روش ساده برای موفقیتپیوندی که فراتر از امکانعلم راهی برای اندیشیدن امنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های دقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدروغ نگو به خصوص به خودتهوش عاطفی بیشتر در زنانرشد در سختی استمشاهده گر جدای از شیء مشابیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسفیزیک آگاهیتفاوت ها را به رسمیت بشناساختن آینده، بهترین روش نوار مغز مشاهده ی غیر مستپروژه ی ژنوم انسانیعادت بد را ترک کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان دو سوی واقعیتابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهیچ اندر هیچزندگی و داراییمغز قلببیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبفرایند تکامل و دشواری هاتلاش های جدید در درمان فرسرگیجه از شایعترین اختلانوروپلاستیسیتی چیستآلزایمرغربال در زندگیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدندژاوو یا آشناپنداریابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبهزاران سال چشم های بینا وزیرک ترین مردممغز انسان برای شادمانی طباد و موجکپسول ژری لاکتکامپیوتر سایبورگقلب و عقلتمساح حد واسط میان مغز کوشنا در ابهای گرم جنوب نیاچگونه هموساپينس بر زمین آینده با ترس جمع نمیشودموجود بی مغزی که می تواندتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودجهان معناداروهای مصرفی در ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلارموزی از نخستین تمدن بشرویتامین بی 12 در درمان دردزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز در تنهایی آسیب میبینبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهقبرستان ها با بوی شجاعتتو افق رویداد جهان هستیشگفتی های نقشه ی ژنتیکینگاه از دور و نگاه از نزدآیا پیدایش مغز از روی تصامکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتداروی جدید برای دیابتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیررویا حقی از طرف خداوالزارتان داروی ضد فشار سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش نگاه از پایین یا نگاهبدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایلا اکراه فی الدینتولید سلولهای جنسی از سلشباهت مغز با کیهان مادیناتوانی از درمان برخی ویآیا دست مصنوعی به زودی قاماده ی خالیتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیدر محل کار ارزش خودت را بارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسروش مقابله مغز با محدودیواکسن ضد اعتیادسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش داروهاي مختلف معروف برخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای ممانتین یا آلزیکسا یا ابتوهم جسمضایعه ی شبکه لومبوساکرالنرمش های مفید در سرگیجهتازه های درمان ام اسآرامش و دانشمخچه فراتر از حفظ تعادلاکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی درمان نگهدارنده ی اعتیاداز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشریتوکسیماببرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی سی و سه پل اصفهاننقشه های مغزی جدید با جزیپول و شادیطبیعت موجی جهانمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی های جدید و حالتترازودونآشتی بهتر استمرکز خنده در کجای مغز استابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیراه پیروزی در زندگی چیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، بی سوادی در قرن 21بسیاری از مجرمان، خودشانسیستم تعادلی بدنچندین ماده غذایی که ماننپیوستگی همه ی اجزای جهانعلم ساختن برج های چرخانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل دل به دریا بزنابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدریای خداهوش عاطفی در زنان بیشتر از گهواره تا گورمشاهده آینده از روی مشاهبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بفیزیکدانان ماشینی برای تتفاوت های بین زن و مرد فقساختار فراکتال وجود و ذهنوار مغز ترجمه رخدادهای پروژه ی ژنوم انسانیعادت دادن مغز بر تفکرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهندولت یا گروهکابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوهیچگاه از فشار و شکست نترزندگی بی دودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتافرایند حذف برخی اجزای مغتلاش های جدید در درمان سرسرگردانینوروز یا روز پایانیآملودیپین داروی ضد فشار مقالاتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهدگرگونی های نژادی و تغییابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگهستي مادي ای که ما کوچکترزیست شناسی کل در جزء فراکمغز انسان برای شادمانی طباد غرور و سر پر از نخوت وبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابقلب یا مغزتنفس هوازی و میتوکندریشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه هوشیاری خود را توسآیا فراموشی حتمی استموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندداروهای ام اساحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیارمز و رازهای ارتباط غیر کویتامین بی هفدهزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز را از روی امواج بشناسبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجقدم زدن و حرکت دید را تغیتو انسانی و انسان، شایستشگفتی های زنبور عسلنگاه از درون قفس یا بیرونآیا آگاهی پس از مرگ از بیما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزداروی جدید ضد میگرنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها درویاها از مغز است یا ناخوواکنش های ناخودآگاه و تقسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش نظام غذایی در تکامل مبدون بار گذشتهگلوئونلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تولترودینشباهت کیهان و مغزناتوانی در شناسایی چهره آیا رژیم غذایی گیاهی سلاماده ای ضد التهابیتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیدر چه مرحله ای از خواب ، رارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریروش های صرفه جویی در ایجاواکسن علیه سرطانسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش درختان در تکاملبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و من کسی در ناکسی دریافتم توهمات و شناخت حقیقتضایعه ی عروقی مخچهنرمش های موثر در کمردردتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظدرمان نابینایان آیا ممکناز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران ریسدیپلام تنها داروی تایبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان سیلی محکم محیط زیست بر اننقشه با واقعیت متفاوت اسپول و عقیدهطبیعت بر اساس هماهنگیمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی و پیشرفتترازودونآغاز فرایند دانستنمرگ چیستابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز درمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی، اتفاقات و تحراه انسان شدن، راه رفتن ومرزهای حقیقی یا مرزهای تبی شرمیژن همه چیز نیستALS نگاهی کامل بر بیماری وبسیاری از بیماری های جدیسیستم دفاعی بدن علیه مغز چندجهانیپیام های ناشناخته بر مغز علایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص ایدزدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمین در برابر عظمت کیهانمشاهدات آمیخته با اشتباهبیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانفال نیکوتفاوت های تکاملی در مغز وساختار شبکه های مغزی ثابنوار مغز در فراموشی هاپروانه ی آسمانیعارضه جدید ویروس کرونا سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چتغییردوچرخه در کاهش دردهای کمابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تدرب بسته با غیر خود باز مهیپرپاراتیروئیدیسمزندگی در جمع مواردی را برمغز مانند تلفن استبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبفراتر از دیوارهای باورتلاش های جدید شرکت نورالسربازان ما محققا غلبه می نورالژیآموزش نوین زبانتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع خواب و رویاتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعیدانش قدرت استابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مهستی ما پس از شروعی چگال زیست شناسی باور حقیقت یا مغز انسان رو به کوچک تر شو هر کس تقوای خدا پیشه کنزیست، مرز افق رویداد هستمغز انسان رو به کوچکتر شدبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماقلب دروازه ی ارتباطتنفس هوازی و میتوکندریشناخت حقیقت یا آرزوهای گچگونه واکسن کرونا را توزآیا ممکن است موش کور بی مموسیقی نوتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارداروهای تغییر دهنده ی سیاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیارمز گشایی از اتصالات مغزویتامین دی گنجینه ای بزرزبان جانسوزمغز زنان جوانتر از مغز مربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورقدرت مردمتو با همه چیز در پیوندیشانس یا نتیجه ی تلاشنگاه از درون مجموعه با نگآیا امکان بازسازی اندامهما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و داروی جدید ضد الزایمرادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملرویاهای پر رمز و حیرتی درواکنش به حس جدیدسفری به آغاز کیهاننقش نظریه تکامل در شناسابدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در لایو دوم دکتر سید سلمان فتومورها و التهاب مغزی عاشباهت زیاد بین سلول هاي عنادیدنی ها واقعی هستندآیا رژیم غذایی گیاهی سلاماده، چیزی نیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی در ناامیدی بسی امید استارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن اروش هایی برای جلوگیری از واکسنی با تاثیر دوگانه اسماگلوتید داروی کاهش دهننقش ذهن و شناخت در حوادث برخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استمن پر از تلخیمتوکل بر خداضایعات در عصب زیر زبانینرمشهای مهم برای تقویت عتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپومخچه ابزاري که وظیفه آن فاگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افراددرمان های اسرار آمیز در آاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنریشه های مشترک همه ی موجوبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندسینوریپا داروی ترکیبی ضدنقص های سیستمی ایمنیپوست ساعتی مستقل از مغز دطعمه ی شبکه های ارتباط اجمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ها روی مغزابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفرهوش احساسیراه بی شکستمزایای شکلات تلخ برای سلبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی فقر داده ها در هوش مصنوعیبسیاری از بیماری های جدیسکوت و نیستینه ناامیدی بلکه ارتقاپیدایش زبانعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زباناقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورشدنیا فریب و سرگرمیابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش اهوشمندی کیهانزمین زیر خلیج فارس تمدنی مطالبه ی حق خودبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنفاکسیبتتفاوت های زبانی سرمنشا تسادیسم یا لذت از آزار دادنوار مغز در تشخیص بیماری پرواز از نیویورک تا لوس آعدم توقف تکامل در یک اندامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتابوهای ذهنیامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز درختان چگونه بر تشکیل ابهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندگی در سیاهچالهمغز مادران و کودکان در زمبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسفرد موفقتلاش هایی در بیماران قطع سردرد میگرننوسانات کوانتومی منبع ماآمارهای ارائه شده در سطح صفحه اصلیمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را دانش محدود به ابعاد چهارابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تذهن و شیمی بدنوفور و فراوانیزاویه نگاه ها یکسان نیستمغز ایندگان چگونه استبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیقلب روباتیکتنفس بدون اکسیژنشناخت درون، شناخت بیرون؛چگونه آن شکری که می خوریمآیا ما کالا هستیمموسیقی هنر مایع استتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرداروهای ضد بیماری ام اس واخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیارمز پیشرفت تواضع است نه طویروس مصنوعیزبان ریشه هایی شناختی اسمغزهای کوچک بی احساسبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاقدرت و شناخت حقیقتتو با باورهایت کنترل میششانس یا تلاشنگاه حقیقی نگاه به درون اآیا انسان با مغز بزرگش اخما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیداروی سل سپتادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمررویای شفافواکسن های شرکت فایزر آمرسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش هورمون های تیروئید دبرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین لبخند بزن شاید صبح فردا زتومورهای نخاعیشباهت زیاد بین سلول هاي عنادانی در قرن بیست و یکم،آیا راهی برای رفع کم آبی ماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستدر هم تنیدگی مرزها و بی مارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیروش هایی ساده برای کاهش اوابستگی یعنی قلادهسندرم کووید طولانینقش روی و منیزیم در سلامتبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنمن بی من، بهتر یاد میگیرمتوپیراماتضرورت زدودن افکارچرا ماشین باید نتایج را پتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رمخچه تاثیر گذار بر حافظهاگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیادرمان های بیماری آلزایمراز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوریشه های مشترک حیاتبررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانسیگار عامل افزایش مرگ ومنقص در تشخیص هیجانات عامپوشاندن خود از نورظهور امواج مغزی در مغز مصمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانهوش احساسیرابطه تشنج و اوتیسممسمومیت دانش آموزان بی گبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقفلج نخاعی با الکترودهای بشکه ای که ته نداره پر نمسکوت، پر از صدانه به اعدامپیر شدن حتمی نیستعلائم عصبی آلزایمر، با امنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساسهوشیاری و وجودزمان چیستمطالبی در مورد تشنجبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتفاجعه ی جهل مقدستفاوت ایستایی و تکاپوسازگاری با محیط بین اجزانوار مغزی روشی مهم در تشخپروتئین های ساده ی ابتداعدم درکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خودوپامین قابل حل در آبابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز درختان اشعار زمینهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندگی زمینی امروز بیش از مغز چون ابزار هوش است دلیبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری فرد یا اندیشهتلاشی برای درمان قطع نخاسردرد میگرن در کودکاننوشیدن چای برای مغز مفید آن چیزی که ما جریان زمان سوالات پزشکیمنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگدانش بی نهایتابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقذهن خود را مشغول هماهنگیوقاحت و تمسخر دیگرانزاوسکا درمان گوشرمغز ابزار بقای برتر مادیبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریقلب را نشکنتنها مانع در زندگی موارد شناسایی تاریخچه ی تکاملیچگونه انتظارات بر ادراک آیا ما تنها موجودات زنده میهمانهای ناخوانده عامل تاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرداروی فامپیریدین یا نورلاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیارمز بقای جهش ژنتیکیویروس های باستانی، مغز مزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز، فقط گیرندهبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولقدرت کنترل خودتو باید نیکان را به دست بشاهکار قرننگاه دوبارهآیا احتمال دارد رویا از آما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنداروی ضد چاقیارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسروان سالمواکسن کووید 19 چیزهایی که سلول های مغزی عامل پارکینقش هورمون زنانه استروژنبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نملحظات خوش با کودکانتومورهای ستون فقراتشجاعت و ترسنازوکلسینآیاما مقهور قوانین فیزیکماست مالیتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهدر هم تنیدگی کوانتومیارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستروش جدید تولید برقواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسندرم گیلن باره به دنبال نقش روزه داری در سالم و جبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به مننژیتتوانایی مغز و دیگر اجزای ضرب المثل یونانیچرا مردم با زندگی میجنگنتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودینمدل همه جانبه نگر ژنرالیاگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شادرمان های جدید میگرناز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشرژیم های غذایی و نقش مهم بررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توسیاهچاله هانقطه ی رسیدن به قلهپیموزایدظرف باید پر شود چه با چرک منابع انرژی از نفت و گاز تکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانهوش در طبیعترادیوی مغز و تنظیم فرکانمسمومیت دانش آموزان، قمابیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرفلج بل، فلجی ترسناک که آنبشریت از یک پدر و مادر نیسکته مغزینه به اعدامپیشینیان انسان از هفت میعلت خواب آلودگی بعد از خومنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولدنیایی پر از سیاهچاله ابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوشیاری و افسردگیزمان و مکان، ابعاد کیهان مطالعه ای بیان میکند اهدبیماری دیستروفی میوتونیکمردردفاصله ها در مکانیک کوانتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیستم با شعار قانون بدترین نوار مغز، ترجمه ی فعالیت پروتز چشمعدالت برای من یا برای همهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی دورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتدرد و درسهدف یکسان و مسیرهای مختلزندگی زودگذرمغز چگونه صداها را فیلتر با هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدفرد حساس از نظر عاطفی و بتلاشی تازه برای گشودن معسردرد میگرنی در کودکاننوعی سکته مغزی ، وحشتناک آنچه ناشناخته است باید شپیامهای کاربرانمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هادانشمندان موفق به بازگرداتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوذهن سالموقت نهيب هاي غير علمي گذشزبان فرایند تکاملی برای مغز ابزار برتر بقابازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها قوی تر باشتنها در برابر جهانشناسایی سلول های ایمنی اچگونه به سطح بالایی از هوآیا مغز تا بزرگسالی توسعمیوتونیک دیستروفیتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهداروی لیراگلوتیداختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هرمز جهانویرایش DNA جنین انسان، برزبان شناسی نوین نیازمند مغزتان را در جوانی سیم کشبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)قدرت انسان در نگاه به ابعتو تغییر و تحولیشاهکار شش گوشنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا احتمال دارد رویا از آما اشیا را آنطور که هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستداروی ضد چاقیارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیروبات ها قول میدهندواکسن کرونا و گشودن پنجرسلول های بنیادینقش ویتامین K در ترمیم اسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتلرزش ناشی از اسیب به عصبتوهم فضای خالیشرکت نورالینک ویدیویی ازنباید صبر کرد آتش را بعد آگاهی فراتر از آگاهیماست مالی با هوش انسانیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریدر هم تنیدگی کوانتومی و پارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاروش صحبت کردن در حال تکاموبینار اساتید نورولوژی دسندرم پیریفورمیسنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوازن مهمتر از فعالیت زیضررهای مصرف شکر و قند بر چرا مغز انسان سه هزار سالتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویادرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای بررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امسیاهچاله های فضایی منابعنقطه ای بود و دگر هیچ نبوپیموزایدعقل مجادله گرمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهخدایا جز تو که را دارمابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم بهوش عاطفی قسمت 11راز تغییرمسیر دشوار تکامل و ارتقابیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوفلج خواببعد پنجمسال سیزده ماههنه جنگ و نه خونریزیپیشرفت های جدید علوم اعصعماد الدین نسیمی قربانی منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهاندنیا، هیچ استابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگهوشیاری کوانتومیزمان و گذر آن سریع استمعماری، هندسه ی قابل مشابیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کانافاصله ی همیشگی تصویر سازتفاوتهای جنسیتی راهی براستم، بی پاسخ نیستنوار عصب و عضلهپروتز عصبی برای تکلمعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاتغییر زودتر اتصالات مغزیديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز درد باسن و پا به دلیل کاههدف یکسان، در مسیرهای متزندگی سلول در بدن، جدای امغز ناتوان از توجیه پیدابا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از فردا را نمیدانیمتلاشی جدید در درمان ام اسسردرد و علتهای آننیکولا تسلاآنچه واقعیت تصور میکنیم سایتهای دیگرمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتدانشمندان نورون مصنوعی ساتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزذهت را روی چیزهای مفید متوقتی فهمیدی خطا کردی برگزبان متغیرمغز از بسیاری حقایق می گربازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستقیچی ژنتیکیتنهاییشواهدی از نوع جدیدی از حاچگونه باغبانی باعث کاهش آیا همه جنایت ها نتیجه بیمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهجهان یکپارچهداروی تشنجی دربارداریاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر رمز جهان خاصیت فراکتالویشن پروزبان، نشان دهنده ی سخنگو مغزتان را در جوانی سیمکشبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)قدرت ذهنتو جهانی هستی که خودش را شاید گوشی و چشمی، آماده شنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا برای تولید مثل همیشه ما به جهان های متفاوت خودتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساداروی ضد تشنج با قابليت تارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چروبات های ریز در درمان بیواکسن کرونا از حقیقت تاتسلول های بنیادی منابع و انقش ژنتیک در درمان اختلابرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتوهم فضای خالی یا توهم فضشربت ضد خلطنبرو و انرژی مداومآپومورفین در پارکینسونماشین دانشتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هادر هم تنیدگی کوانتومی و دارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخروشهای نو در درمان دیسک بوجود قبل از ناظر هوشمندسندرم پیریفورمیسنقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسضررهای شکر بر سلامت مغزچرا مغزهای ما ارتقا یافت تحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تمدل هولوگرافیک تعمیم یافاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی درمان های جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن ببررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده سیاهچاله ها، دارای پرتو نقطه بی بازگشتپیچیدگی های مغزمگسعقل سالممنابع بی نهایت انرژی در دتکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسراخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان زخم دیابتی با تکنوهوش عاطفی قسمت نهمراست دستی و چپ دستیمسئول صیانت از عقیده کیسبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهفلج خواب چیستبعد از کروناسانسور از روی قصد بسیاری چه زیاد است بر من که در ایپیشرفت در عقل است یا ظواهعوامل موثر در پیدایش زبامنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلتهوشیاری سنتی یا هوشیاری زمان و صبرمعنی روزهبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنفتون های زیستیتقلید مرحله ای نسبتا پیشستون فقرات انسان دو پا جلنوار عصب و عضلهپرورش مغز مینیاتوری انساعشق درونی به یگانگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتتغییر عمودی سر انسان از پدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز دردهای سال گذشته فراموش هدف از تکامل مغززندگی، مدیریت انرژیمغز و قلب در جنین موش مصنبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی فرزندان زمان خودتمایل زیاد به خوردن بستنسردرد به دلیل مصرف زیاد منیاز به آموزش مجازی دیجیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بیناییدانشمندان یک فرضیه رادیکاتوسوکسیمایداتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعوقتی پر از گل شدی خودت را زبان مشترک ژنتیکی موجودامغز به تنهایی برای فرهنگ بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتنهایی رمز نوآوری استشواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه تکامل مغزهای کنونیآیا هوش مصنوعی می تواند نمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستجهان کنونی و مغز بزرگتریداروی جدید ALSاختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکرنگ کردن، حقیقت نیستواقعیت فیزیکی، تابعی از زبان، وسیله شناسایی محیطمغط یک گیرنده استبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پقدرت عشقتو جدای از کیهان نیستیشاید درست نباشدنگاهت را بلند کنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفداروی ضد تشنج با قابليت تارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مروبات کیانواکسن کرونا ساخته شده توسلول های بدن تو پیر نیستننقش گرمایش آب و هوا در همبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسلزوم سازگاری قانون مجازاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شش مرحله تکامل چشمچت جی پی تیآب زندگی است قسمت چهارممبانی ذهنی سیاه و سفیدتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هادر هر سوراخی سر نکنارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازروشهای شناسایی قدرت شنواوراپامیل در بارداریسندرم پس از ضربه به سرنقش زنجبیل در جلوگیری از برخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش ضعیف و قویچرا ویروس کرونای دلتا واتداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استمدل های ریز مغز مینی بریناگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتدرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم های غذایی و نقش مهم مرگ و میر پنهانبه سیاهی عادت نکنیمبررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومسیاهچاله و تکینگی ابتداینمیتوان با بیرون انداختنپیچیدگی های مغزی در درک زعقلانیت بدون تغییرمنابع جدید انرژیتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هاخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت هفتمرجزخوانی هایی که امروز بمسئولیت جدیدبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و وفلج دوطرفه عصب 6 چشمبعد از کروناسانسور بر بسیاری از حقاینه عدم مطلق بلکه عدم با قپیشرفت ذهن در خلاقیت استعوامل ایجاد لغت انسانی و منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکانده روش موفقیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش، ژنتیکی است یا محیطیزمان واقعیت است یا توهممعادله ها فقط بخش خسته کنبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش منافروتنی معرفتیتقلید از روی طبیعتستارگانی قبل از آغاز کیهنوار عصب و عضلهپرکاری تیروئیدعشق، شلوغ کردن نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییرات منطقه بویایی مغزدین اجباریابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز دردی که سالهاست درمان نشهدف از خلقت رسیدن به ابزازندان ذهنیمغز و اخلاقبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تفرضیه ای جدید توضیح میدهتمایز یا کشف یگانگیسردرد تنشنچیز جدید را بپذیرآنها نمیخواهند دیگران رامهمان ناخواندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بیناییدانشمندان ژنی از مغز انسدانشمندان پاسخ کوانتومی اثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داذره ی معین یا ابری از الکوقتی تو از یاد گرفتن باز زبان چهار حرفی حیات زمینمغز بیش از آنچه تصور میشوبازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسقانون مندی نقشه ژنتیکی متنبیه چقدر موثر استشیشه ی بازالتی و سیلیکونچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمیگرن شدید قابل درمان استاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خجهان کاملی در اطراف ما پرداروی جدید s3 در درمان ام اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان درنگین کمانواقعیت چند سویهزدودن نقص از هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بقضاوت ممنوعتو دی ان ای خاص ميتوکندريشایسته نیست در جیب خود قرچالش هوشیاری و اینکه چرا آیا تکامل و تغییرات ژنتیما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسداروی ضد تشنج توپیراماتارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مروح در جهانی دیگر استواکسن آلزایمرسلول بنیادی و ای ال اسنقش پیش زمینه ها و اراده برای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریلزوم سازگاری قانون مجازاتوهم چیستششمین کنگره بین المللی سچت جی پی تیآب زندگی است قسمت هفتممباحث مهم حس و ادراکتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استدر والنتاین کتاب بدید همارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازروشی برای بهبود هوش عاطفورزش هوازی مرتب خیلی به قسندرم جدایی مغزنقش زبان در سلطه و قدرت اگزیده ای از وبینار یا کنفمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسمدیون خود ناموجوداگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میدرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرژیم ضد التهابیمرگ و میر بسیار بالای ناشبه سخن توجه کن نه گویندهبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشپیوند قلب خوک، به فرد دچاعقیده ی بی عملمناطق خاص زبان در مغزتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع مخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت یازدهرحم مصنوعیمسئولیت در برابر محیط زیبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندفن آوری های جدید علیه شنابعد از کرونا دلخوشی بیهوساهچاله ها تبخیر نمیشودنهایت معرفت و شناخت درک عپیشرفتی مستقل از ابزار هعواملی که برای ظهور لغت امنبع هوشیاری کجاست قسمت تکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازمان پلانکمعجزه های هر روزهبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصفروتنی و غرورتقلید از طبیعتسخن نیکو مانند درخت نیکونوار عصب و عضله تعیین محلپرتوهای صادر شده از سیاهعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات مغز پس از 40 سالگیدین، اجباری نیستابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز درس گرفتن از شکست هاهر چیز با هر چیز دیگر در تزونیسومایدمغز و اخلاقبا خدا باشکودکان را برای راه آماده فساد اقتصادی سیتماتیک درتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسردرد سکه ایچیزی منتظر شناخته شدنآنژیوگرافی از مغزمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینجهل مقدس