دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

خدا موجود است

من موجود هستم!
هر لحظه زندگی و آنچه در پیرامون ما می گذرد از تحولات و دگرگونی ها و تغییرات و مشاهده ها و رویاها و ...، آثاری به سوی تاثیر گذاری قدرتمند است که همه کیهان، تجلی وجود اوست و هر آن، ارتباط او با کیهان، قطع شود چیزی در جهان ما و دیگر جهان ها باقی نمی ماند.

همه این آثار، جلوه ای از آن علت تاثیر گذار است. در حقیقت، هستی و کیهان، بدون او هیچ است و یا شاید بگوییم همه این آثار، موجود شده است تا ما را به سوی اوهو راهنمایی کند و به زبانی بگوید او، موجود است

یا همه این آثار را خدای سبحان وتعالی آفرید و جلوه گر کرد تا بگوید: من، موجود هستم

سید احمد الحسن ع می گوید: (از نظر ما، ما به وجود احتمالات آینده اعتقاد داریم و ممکن است رویاها یا خواب در یکی از احتمالات، موجود باشد و ممکن است در این جهان، محقق نشود زیرا از لوح محو و اثبات است و این بیان در قرآن و روایات آمده است: خدا هر چه را بخواهد محو یا اثبات میکند و ام الکتاب نزد اوست و دررویات از آل محمد علیهم السلام با نام بدا آمده است.

ولی امری باقی می ماند و آن اینکه آنچه در رویاها می بینیم، به صورت رمزهاست مثلا دندان ها در خواب، رمزی از نزدیکان است و کسی که رویا ببینید، یکی از دندان هایش می افتد یعنی یکی از نزدیکانش در آینده می میرد و این نزد بسیاری تحقق یافته است.

در هیچ حالتی مکانیک کوانتوم، مساله رمزها در رویاها را نمی تواند تفسیر کند و در نتیجه رویاها دلیلی بر وجود نیروی غیبی و درک کننده و عالم و حکیم است که با ما سخن میگوید تا بگوید من وجود دارم

همچنین رویاها به شکل ملموس و بزرگی بر بدن تاثیر می کند و از جمله آن، رویاهای فرد روزه دار در روز روزه داری است. او در خواب خود در روز، می بیند که می خورد و می آشامد سپس بیدار میشود و گرسنگی و تشنگی از او برطرف شده است و این رویاها وقوعش بسیار است و اینطور تفسیر شده که در نتیجه پیام هایی از مغز، رخ داده است و تشنگی و گرسنگی تحصیل حاصل برخی ترشحات بدن یا عمل برخی اندامهاست!

ولی حقیقت آن است که انسان وقتی بیدار میشود- هرچند در بسیاری موارد در رویا توجه میکند که روزه دار است- ولی طعم نوشیدنی یا غذا را شاید همچنان در دهان خود احساس کند. ب

ه علاوه روزه دار تشنگیش در حالت بیداری برطرف نمیشود در حالی که وقتی می خوابد- و در رویا، خواب می بیند که مینوشد- تشنگی او برطرف میشود؛ پس چرا این هورمون ها جز در خواب اثر نمی کند؟! و چرا وقتی رویا می بیند بیدار میشود و تشنگی او بر طرف می گردد؟ و اگر آن رویا یا خواب نوشیدن را ندیده بود، تشنگی او برطرف نمی شد؟!)(توهم بی خدایی، سید احمد الحسن: ص559-560) دانلود کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر www.almahdyoon.co
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمداروی لیراگلوتیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگردست بالای دستمنابع انرژی از منابع نهفتوانایی یک فرد، برای تغیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتازه های اسکیزوفرنی(جنواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسبه بالاتر از ماده بیندیشطعمه ی شبکه های ارتباط اجکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهخواب عامل دسته بندی و حفطبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانداروی جدید ضد میگرنفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتکنولوژی و پیشرفتابزار بقا از نخستین همانزندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار جدایی خطای حسی استبوزون هیگز جهان را از متلعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازدر محل کار ارزش خودت را بفروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات دريارمز بقای جهش ژنتیکیانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاهوش مصنوعی از عروسک بازی سرگیجه از شایعترین اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادحقیقت تنها چیزی است که شابیماری های روانی با تاثیعادت کردن به نعمتخدا موجود استگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ودر درمان بیماری مولتیپل فرزندان زمان خودتقویت مغز با ورزشچند جهانیرویای شفافانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشاابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل هوش مصنوعی درمانگر کامپیشلیک فراموشیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری شارکو ماری توثعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی درمان کارتی سل و تومور مغقلب دروازه ی ارتباطتمایز یا کشف یگانگینهادینه سازی فرهنگ اختلاروش های صرفه جویی در ایجاانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر کپسول نوروهرب بر ساثرات مفید قهوهسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت دومشکل پنجم مادهاز روده تا مغزژن همه چیز نیستحس و ادراک (قسمت دوم )بیست تمرین ساده برای جلودو بار در هفته ماهی مصرف پمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استآب زندگی است قسمت چهارمدرمان دارویی سرطان رحم بقدم زدن و حرکت دید را تغیتنهایی رمز نوآوری استنوار عصب و عضلهریه زغالیايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استتاثیر گیاهخواری بر رشد و اختلال خواب فرد را مستعد سلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستشایسته نیست در جیب خود قرکلید نزدیک و نگاه تو بر فحس و ادراک قسمت هفدهمباید از انسان ترسیددیوار، از ابتدا توهم بودپیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طآرامش عقلدریا آرام نخواهد شد کشتی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتو جهانی هستی که خودش را این ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،راه فراری نیستهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدازولام در درمان تشنج تاثیر درجه حرارت بر عملکارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازاصلاح خطا با رفتن بر مسیرشربت ضد خلطکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت دهمبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدانشمندان ژنی از مغز انسمغز حریص برای خون، کلید تآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پدرگیری مغزی در سندرم کوومقاومت به عوارض فشار خون توهم فضای خالیایجاد احساساترساناها و ابر رساناها و عهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبرتاثیر روزه داری بر سلامت ارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آبقا با سازگارترین فرد اسضرورت زدودن افکارکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحخفاش کور و انسان بینا؟ماشین دانشخفاش با شیوع همه گیری جدیبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساداروی کنترل چربی خوننقش مرکز تنفس سلولی در بیافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادرادستورالعمل مرکز کنترل بیمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زیاپی ژنتیکزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی الفاگوتازه های بیماری پارکینسواز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزرجهشهای مفید و ذکاوتی که دبه جای محکوم کردن دیگران ظهور امواج مغزی در مغز مصکار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کاخواص فلفل سبزبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح داروی جدید ضد الزایمرفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دذره ی معین یا ابری از الکامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتکنولوژی به طرز وحشتناکیابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم، بی پاسخ نیستترک امروزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقجریان انرژی در سیستم های بی نهایت در میان مرزهاعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی ددر چه مرحله ای از خواب ، رفروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای رمز جهانانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرگردانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانحقیقت خواب و رویابیماری وسواسعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود دارددر دعواها چه میکنی؟فرضیه ای جدید توضیح میدهتقویت استخوان در گرو تغذچند جهانیروان سالمانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاول کف پا و حقیقتابزارهای پیشرفته ارتباط زبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشلیک فراموشیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری ضعف عضلات نزدیک بغم بی پایاندفاع از پیامبرگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاربعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مدرمان پوکی استخوانقلب روباتیکتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچهار میلیارد سال تکامل بروش های عملی برای رفع کمرانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر کپسول نوروهرب بر ساثرات مفید روزه داریسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعهوش عاطفی قسمت سومشکرگزار هر چیزی باش که دااز سایه نترسژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت 67بیش از نیمی از موارد انتقدو برابر شدن خطر مرگ و میپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمآب زندگی است قسمت هفتمدرمان زخم دیابتی با تکنوقدرت مردمتنبیه چقدر موثر استنوار عصب و عضله مهم در تشریواستیگمینای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیتاثیر انتخاب از طرف محیط اختلال در شناسایی حروف و سم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استشادی، پاداش انجام وظیفهکلید، در ناشناخته هاستحس و ادراک قسمت هجدهمبابا زود بیادید تو همیشه محدود به مقدمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش(سکوت) stillness و تکاپودریافت هورمون امید با ورلیروپریم داروی ترکیبی ضدتو جدای از کیهان نیستیاین ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماراه نجاتهمیشه به آنچه داری، خوشنمکان زمان یا حافظه زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهاصول انجام برخی نرمش ها دشش مرحله تکامل چشمکندن ریشه ی خودحس و ادراک قسمت دوازدهمبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدانشمندان پاسخ کوانتومی مغز در تنهایی آسیب میبینآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا همدرگیری مغزی در سندرم کوومقایسه رقابت و همکاریتوهم فضای خالی یا توهم فضایران بزرگرستگاری محدود به یک راه نهندسه زبانِ زمان استماپروتیلینتاثیر روزها، ماه ها یا ساارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی بقا در ازای بیماریضرب المثل یونانیکوری گذرای ناشی از موبایکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدخلا، حقیقی نیستبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدداروی تشنجی درباردارینقش نگاه از پایین یا نگاهاقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبردغدغه نتیجه ی نادانی استمنابع انرژی از نفت و گاز توت زیاد بخوریدابتدا سخت ترین استزمان طلایی سکته ی مغزی راهوش مصنوعی اکنون می توانسانسور بر بسیاری از حقایتازه های درمان ام اساز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیجهشهای مفید و ذکاوتی که دبه جای تولید، بیشتر گوش کظرف باید پر شود چه با چرک کار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیخواص منیزیمبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان داروی سل سپتفیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درذرات کوانتومی زیر اتمی قامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقا از نخستین همانزندگی، مراتب هوشیاری استهوش مصنوعی از عروسک بازی ستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدجریان انرژی در سیستم های بی نظمی مقدمه شناختعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثدر ناامیدی بسی امید استفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهرمز جهان خاصیت فراکتالانواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبانابزار بقای موجود زنده از زبان متغیرترسان نیستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسربازان ما محققا غلبه می از تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت در علم، هرگز نهایی بیماری کروتز فیلد جاکوبعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیدر سال حدود 7 میلیون نفر فساد اقتصادی سیتماتیک درتقویت حافظه یا هوش مصنوعچند جهانی و علمروبات ها قول میدهندانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتابوهای ذهنیابزارهای بقا از نخستین هزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشنا در ابهای گرم جنوب نیااز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی حافظه و اطلاعات در کجاستبیماریهای تحلیل عضلانی اغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرمان پوکی استخوانقلب را نشکنتمدن پیشرفته ی پیشینیانچهار ساعت پس از کشتار خوکروش هایی برای مقابله با ااهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر کتامین در درمان پااثرات مضر ماری جواناسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش عاطفی قسمت ششمشکست حتمیاز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت 74بیشتر کمردردها نیازی به دو برابر شدن خطر مرگ و میپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت اولدرمان ساده ی روماتیسمقدرت و شناخت حقیقتتهدیدهای هوش مصنوعینوار عصب و عضله برای تاییریاضیات یک حس جدید استای همه ی وجود مننعناعمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاختلال در شناسایی حروف و سماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگرداستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به شب سیاه سحر شودکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت هشتمباد و موجدیدن خدا در همه چیزمغز انسان رو به کوچکتر شدآرزوها را کم کندریای خدالیس دگرامفتامین یا ویاستو دی ان ای خاص ميتوکندرياین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید راه های جدید برای قضاوت رهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیاصول توسعه ی یک ذهن کاملششمین کنگره بین المللی سکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت سومبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدانشمندان اولین سلول مصنمغز را از روی امواج بشناسآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین درگیری اعصاب به علت میتومقابله ی منطقی با اعتراضتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ایرادهای موجود در خلقت برشته نوروایمونولوژی و نقهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدستاثیر روغن رزماری استنشاارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهبقای حقیقی در دور ماندن اضربه مغزی در تصادف رانندضررهای مصرف شکر و قند بر کیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکخلا، خالی نیستبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوداروی جدید ALSنقش نظام غذایی در تکامل ماقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهذهن ما از در هم شکستن منبمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسابتدایی که در ذهن دانشمنزمان، واقعی نیستهوش مصنوعی از عروسک های بسانسور ذهنتاسف بار است انسان، حق خواز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز مجوانان وطنبه خوبی های دیگران فکرکنظرفیت مغز چقدر استکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهخواص میوه ی بهبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخداروی ضد چاقیفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف ذرات کوانتومی زیر اتمی قامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقا از نخستین همانزندان ذهنیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انساناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرجریان انرژی در سیستم های بی هیچ می ایی و بی هیچ میرعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشوددر هم تنیدگی مرزها و بی مفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیرنگ کردن، حقیقت نیستانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبانابزار بقای موجود زنده از زبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرهوش مصنوعی از عروسک تا کمسربرولایزیناز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن حقیقت راستین انسان علم ببیماری گیلن باره و بیمارعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده در عید نوروز مراقب تصادف فشار و قدرتتقویت سیستم ایمنیچند روش ساده برای موفقیتروبات های ریز در درمان بیانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر فکر بر سلامتابزارهای بقا ازنخستین همزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتهوش مصنوعی، کیفیت فریب مشناخت ناشناختهاز تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان حافظه ی ما انسان ها چرا مبیماری، رساله ای برای سلغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرمان آرتروز با ورزش موضقوی تر باشتمدن بشری و مغز اخلاقینون و القلمروش هایی برای کم کردن اضطاهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهمان ناخواندهتاثیر گیاه خواری بر رشد واجزای پر سلولی بدن انسان سلول های بنیادیتعذیه ی ذهنهوش عاطفی بیشتر در زنانشکستن مرز دور مغزاز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت 75بیشتر علم، در نادانسته هدو داروی جدید برای میاستپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت دومدرمان سرگیجه بدون نیاز بقدرت کنترل خودتو یک معجزه اینوار عصب و عضله تعیین محلریتوکسیمابای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو میوپاتی و نوار عصب و عضلهتاثیر بینش و انتظارات فراختلالات مخچهسندرم میلر فیشرجلوتر را دیدناستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیشبیه سازی میلیون ها جهان کلام، در تحولی شگفت آور بحس و ادراک قسمت هشتاد و نباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندیدگاه نارسای دوگانه ی ممغز ایندگان چگونه استآزمون تجربی، راهی برای ردرک فرد دیگر و رفتارهای الا اکراه فی الدینتو در میانه ی جهان نیستی اینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک راه های جدید برای قضاوت رهمیشه راهی هستمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر سی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیاصول سلامت کمرشعار و عملکندر علیه سرطانحس و ادراک قسمت سی و هشتمبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدانشمندان تغییر میدان مغمغز زنان جوانتر از مغز مرآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسدرب بسته با غیر خود باز ممقابله با کرونا با علم استوهم چیستایستادن در برابر آزادی برشد مغز فرایندی پیچیده اهنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشبلندی در ذهن ما درک بلندیبلوغ چیستضررهای شکر بر سلامت مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفاخلاصه ای از مطالب همایش مبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهداروی جدید s3 در درمان ام ALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناساالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدذهن چند جانبه نیازمند نگمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش ابتذال با شعار دینزمان، اندک استهوش مصنوعی از عروسک های بساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل پلاستیک به کربن و ساز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، برجوانان وطنبه خودت مغرور نشوعقل مجادله گرکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافخواص هلو برگ هلوبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شداروی ضد چاقیفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملذرات کوانتومی زیر اتمی قامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتکینگیابزار بقا از نخستین همانزونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن نیکو مانند درخت نیکوترازودوناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که جراحی هوشیار مغزبی ذهن و بی روحعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استدر هم تنیدگی کوانتومیفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت اسرنگین کمانانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تکامل زبان انسان از پیشیابزار بقای موجود زنده از زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهحقیقت غیر فیزیکیبیماری آلزایمر، استیل کوعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان نگهدارنده ی اعتیادفشار روحی، همیشه بد نیست تلقین اطلاعات و حافظهچندین ماده غذایی که ماننروبات کیانانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر مشاهده بر واقعیت بابزارهای بقای موجود زندهزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولهوش مصنوعی، اتفاقات و تحشناخت و معرفت، و نقش آن داز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندحافظه ی ما انسان ها چرا مبیمارستان هوش مصنوعیغار افلاطوندل به دریا بزنگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملدرمان ام اس(مولتیپل اسکلقیچی ژنتیکیتمدن زیر آبنوآوری ای شگفت انگیز دانروش هایی برای جلوگیری از اولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاه خواری بر رشد واجزایی ناشناخته در شکل گسلول های بنیادی منابع و اتغییرهوش عاطفی در زنان بیشتر اشکستگی لگن یا سکته ی مغزیازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیحس و ادراک قسمت 78با همه مهربان باشدو سوی واقعیتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت سومدرمان سرگیجه بدون نیاز بقدرت انسان در نگاه به ابعتو یک جهان در مغز خودت هسنوار عصب و عضله در مطب دکریسپریدونهفت سین یادگاری از میراث میوتونیک دیستروفیتاثیر ترکیبات استاتین (ساختلالات حرکتی در انسانسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیکشبیه سازی سیستم های کوانکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت هشتاد و شبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادیروز و امروزمغز ابزار بقای برتر مادیآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرک نیازمند شناخت خویش الاموژین داروی ضد اوتیسم؟توقف؛ شکستاینکه خانواده ات سالم بانیوالینراه پیروزی در زندگی چیستهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به سیلی محکم محیط زیست بر انجهان معنااضطراب و ترسصبور باشکو کیو تن coQ10حس و ادراک قسمت سی و ششمبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدانشمندان روش هاي جدیدی مغزهای کوچک بی احساسآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزدرختان چگونه بر تشکیل ابملاحظه های اخلاقی دربارهتوهم و خیالاکنون را با همه ی نقص هایرشد مغز علت تمایل انسان بهنر حفظ گرهماده ی تاریکتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاضعیف و قویکیست هیداتید مغزمتواضع باشخلاصه ای از درمان های جدیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهداروی جدید لنفوم و لوکمیNVG 291نقش هورمون های تیروئید دالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونذهن هوشیار در پس ماده ی ممنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت ابداع دی ان ای بزرگترین دزمزمه ات مانده در گوشمهوش مصنوعی از عروسک های بسایه ی هوشیاریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی از بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروجواب دانشمند سوال کننده به خودت نگاه کنعقل در جهان جدید، عجیب اسکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینخواص هندوانهبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم داروی ضد تشنج با قابليت تفیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث رفلکس وتری با توضیح دکتر امید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل فردی یا اجتماعیابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک بازی سخن و سکوتترازودوناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرجراحی گردن همیشه برای دیبی سوادی در قرن 21عماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مدر هم تنیدگی کوانتومی و پفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیرهبر حقیقیانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقای موجود زنده از زبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرن در کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت غیر قابل شناختبیماری الزایمرعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر گوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان نابینایان آیا ممکنفضا و ذهن بازتلاش ها برای کشف منابع جدچندجهانیروح و آب حیاتانسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزارهای بقای از نخستین سفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانهوش احساسیشناخت حقیقت یا آرزوهای گاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانحافظه ی هوش مصنوعیبیندیشغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از درمان با سلول های بنیادیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتمدنی قدیمی در شمال خلیج نوار مغز مشاهده ی غیر مستروش هایی ساده برای کاهش ااولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سمهندسی بدنتاثیر گیاه خواری بر رشد واحیای بینایی نسبی یک بیمسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش عاطفی در زنان بیشتر اشگفت نیست من عاشق تو باشماسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمرحس و ادراک قسمت 82با هوش مصنوعی خودکار روبدولت یا گروهکپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمان سرگیجه بدون داروقدرت ذهنتو کجای جهانینوبت کودکانریسدیپلام تنها داروی تایهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر تغذیه بر سلامت روااختلالات صحبت کردن در انسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز شبکه های مصنوعی مغز به درکم کردن کالری روشی سودمنحس و ادراک قسمت پنجمبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردیسک گردنمغز ابزار برتر بقاآزمون ذهنی گربه شرودینگردرک و احساسلایو دوم دکتر سید سلمان فتولید مولکول جدید توسط هاین، فقط راه توستنیکولا تسلاراه انسان شدن، راه رفتن وهمیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوساطلاع رسانی اینترنتیصبور باشکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت سیزدهمبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمدانشمندان روشی برای تبدیمغز، فقط گیرندهآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمدرختان اشعار زمینملاحظات بیهوشی قبل از جرتوهم وجوداکوییفلکسرشد در سختی استهنر دانستنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کاسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزبنی عباس، ننگی بر تاریخطلوع و حقیقتکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مخم شدن فضا-زمانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشداروی جدید میاستنی گراویفقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگذهن و زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سابزار هوش در حال ارتقا اززنان باهوش ترهوش مصنوعی از عروسک های بسایه را اصالت دادن، جز فرتبدیل سلولهای محافط به ساز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از جواب سنگ اندازیبه دنبال رستگاری باشعقل سالمکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودخواص اناربرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی داروی ضد تشنج با قابليت تفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامترفتار مانند بردهامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مادی تا ابزار هوشمابزار بقا از نخستین همانزیان غذاهای پرچربهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن پاک و ثابتتراشه مغز بدون واسطه ی داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتجز تو که را دارمبی شرمیعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمدر هم تنیدگی کوانتومی و دفراموشی آرمانتفاوت ها را به رسمیت بشنانقص در تشخیص هیجانات عامروی و منیزیم در تقویت استانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل شناخت انسان با کشفابزار بقای موجود زنده از زبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلههوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرنی در کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دحقیقت، آن چیزی نیست که جلبیماری ای شبیه آلزایمر و عدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهدرمان های اسرار آمیز در آفضای قلب منبع نبوغ استتلاش های جدید در ALSنه ناامیدی بلکه ارتقاروح در جهانی دیگر استانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ابزارهای دفاعی و بقای موسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمهوش احساسیشناخت درون، شناخت بیرون؛از تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توحافظه انسان و حافظه ی هوشبیهوش کردن در جراحی و بیمغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بادرمان تومورهای مغزی با اقانون مندی نقشه ژنتیکی متمرکز و مدیتیشننوار مغز با توضیح دکتر فاروش استفاده از بالش طبیاولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان مهربانی، شرط موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد واحیای بینایی نسبی یک بیمسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگراهوش عاطفی رمز آزادگیشگفت انگیز بودن کیهاناسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت 87با هر چیزی که نفس می کشد مدونپزیل در بیماران قلبی پیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بآتاکسیدرمان سرطان با امواج صوتقدرت شناختی انسان، محدودتو کز محنت دیگران بی غمیای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیریشه های مشترک همه ی موجوهمه چیز موج استمیگرن و خوابتاثیر حرکات چشم بر امواج اختلالات عضلانی ژنتیکسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را استخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچشبکیه های مصنوعیکمی زاویه ی دیدت را عوض کحس و ادراک قسمت پنجاهبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندیستونی قابل درمانمغز از بسیاری حقایق می گرآزادی در چیستدرک کنیم ما همه یکی هستیملازم است هیچ کاری نکنیدتولید مثل فقط با یک مادر اینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیراه بی شکستهمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمنداطلاعات حسی ما از جهان، چصبر لازمه ی پیروزی استکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت ششمبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددانش، قفل ذهن را باز میکنمغز، همه ی واقعیت را نمیبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک درد و درسممانتین یا آلزیکسا یا ابتوهم وجوداکسی توسین و تکامل پیش ارشد، رسیدن به یک هدف نیستهنر رها شدن از وابستگیتاثیر رژیم گیاهخواری بر تاثیر رژِیم غذایی بر میگاز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانبه قفس های سیاهت ننازطلای سیاهکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استخونریزی مغز در سندرم کووبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اداروی جدید کنترل قند خونفلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم اسالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون اذهن و شیمی بدنمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهیابزار بقا از نخستین همانزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت سلول عصبی حتی پس از تبر را برداراز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهجوسازی مدرنبه زودی شبکه مغزی به جای عقلانیت بدون تغییرکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگخواص اردهبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راداروی ضد تشنج توپیراماتفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جرفتار وابسته به شکلامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مداومابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در پیر شدنهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین حصاراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توجستجوی متن و تصویر به صوربی عدالتی در توزیع واکسن عوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده در هر سوراخی سر نکنفرایند پیچیده ی خونرسانیتفاوت های بین زن و مرد فقنقطه ی رسیدن به قلهرویکردهای جدید ضایعات نخانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل، نتیجه ی برنامه ریابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای هوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد و علتهای آناز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندحقایق ممکن و غیر ممکنبیماری ای شبیه ام اس مولتعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی گوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان های بیماری آلزایمرفضای خالی ای وجود نداردتلاش های جدید در درمان فرنه به اعدامروح رهاییانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتاابعاد و نیازهای تکاملیسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیهوش بشری تهدید برای بشریشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امحباب های کیهانی تو در توبیهوشی در بیماران دچار امقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قادرمان تشنجقانون گذاری و تکاملتمرکز بر هدفنوار مغز ترجمه رخدادهای روش جدید تولید برقاولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر گیاه خواری بر رشد واحتیاط در ورزش زانو در خاسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوهوشمندی کیهانشگفت زده و حیران باشژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت چهلبا آتش، بازی نکن و بعد از دوچرخه در کاهش دردهای کمپیموزایدمغز و اخلاقآتاکسی فریدریشدرمان ضایعات نخاعیقدرت عشقتو پیچیده ترین تکنولوژی ایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونریشه های مشترک حیاتهمه چیز و هیچ چیزمیگرن و روزه داریتاثیر دوپامین و سروتونیناختراع جدید اینترنت کوانسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگاستروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترشباهت مغز و کیهانکمالگرایی دشمن پیشرفتحس و ادراک قسمت پنجاه و یباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندژا وو یا اشنا پنداریمغز به تنهایی برای فرهنگ آزادی عقیده، آرمانی که تدرک احساسات و تفکرات دیگلبخند بزن شاید صبح فردا زتولید مثل اولین ربات های اینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرراه طولانی را به سلامت گذهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیدسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیاراطلاعاتی عمومی در مورد مصبر و واقعیتکوچکی قلبحس و ادراک قسمت شصت و هشتبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به دانش، یک انسان را ناسازگمغزتان را در جوانی سیم کشافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هودرد باسن و پا به دلیل کاهمن و وجود توهمیتوهم بی خداییاکسکاربازپین در درمان تشز گهواره تا گورهنر، پر کردن است نه فحش دهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر سلامت دستگاه گوارشاز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و به مغز خزندگان خودت اجازطوفان فقر و گرسنگی و بی سکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیخونریزی مغزی کشندهبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودداروی جدید آلزایمرفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلاالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهذهن پر در برابر آگاهیمنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش مابزار بقا از نخستین همانزندگی فعال و مثبت روند آلهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستجامعه ی آسمانیبه زیر پای خود نگاه نکن بعقیده ی بی عملکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریخواص بادامبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزداروی ضد جنون در درمان تیفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و ارفتار اجتماعی انسان، حاصامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل چشمابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین کار، شناخت خود ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرجستجوی هوشیاری در مغز مابیمار 101 ساله، مبتلا به سعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدر والنتاین کتاب بدید همفرایند تکامل و دشواری هاتفاوت های تکاملی در مغز ونقطه ای بود و دگر هیچ نبورویا و واقعیتانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکثیر سلول در برابر توقف ابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسردرد به دلیل مصرف زیاد ماز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریحل مشکلبیماری اسپینال ماسکولار عدم درکخسته نباشی باباگیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقدرمان های بیماری اس ام ایقفس دور خود را بشکنتلاش های جدید در درمان سرنه به اعدامروزه داری متناوب، مغز را انسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتاابعاد اضافه ی کیهانسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانهوش در طبیعتشناسایی زبان حیوانات با از تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده حباب هایی تو در توبیو الکترونیک؛ ترکیب موجتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان جدید ALSقانون جنگلتمرکز بر امروزنوار مغز در فراموشی هاروش صحبت کردن در حال تکاماولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیموفقیت در تفکر استتاثیر گیاه خواری بر رشد واحتیاط در تعویض داروهاسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی هوشمندسازی زندان هاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت چهل و هفتبا تعمق در اسرار ابدیت و دوچرخه سواری ورزشی سبک و پیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقآتاکسی مخچه ای خودایمندرمانهای بیماری پارکینسقسم به فقرتو آرامش و صلحیایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزریشه های اخلاقهمه چیز کهنه میشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر دپاکین بر بیماری مادامه بحث تکامل چشمسندرم پای بی قرارجنگ داده هااسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمشباهت مغز با کیهان مادیکمردردحس و ادراک قسمت پنجاه و دبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز دژاوو یا آشناپنداریمغز بیش از آنچه تصور میشوآزار حقیقیدرک تصویر و زبان های مخلتلحظات خوش با کودکانتولید یا دریافت علمایندرالچیزی منتظر شناخته شدنرابطه تشنج و اوتیسمهمجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازاسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگراطلاعاتی عمومی در مورد مصبر بسیار بایدکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت شصت و دوبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکدائما بخوانمغزتان را در جوانی سیمکشافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش درد زانو همیشه نیاز به جرمن کسی در ناکسی دریافتم توهم تنهاییاگر فقط مردم میفهمیدند کزمین در برابر عظمت کیهانزمین زیر خلیج فارس تمدنی هورمون شیرساز یا پرولاکتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس سکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیبه نقاش بنگرطوفان بیداریکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دخونریزی مغزی کشنده ولی قبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسداروی جدید آلزایمر تاییدفلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی دراذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنابع انرژی از نفت و گاز توضیحات دکتر فاطمی در موابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایماز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستجاودانگی مصنوعیبه سیاهی عادت نکنیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی کتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانخواص بادام زمینیبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خدارویی خلط آورفال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و ارقیبی قدرتمند در برابر مامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ارتقای نگاه تا عمابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی ها رفتنی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدحفره در مغزبیمار مرکز تنفس سلولیعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدر یک فراکتال هر نقطه مرکفرایند حذف برخی اجزای مغتفاوت های زبانی سرمنشا تنقطه بی بازگشترویا و کابوسانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نیکوتین سیگار بر مابزار بقای موجود زنده از زبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج هوش مصنوعی به شناسایی کاسردرد تنشناز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قحلقه های اسرارآمیزبیماری اضطراب عمومیعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آدرمان های جدید ALSقفس ذهنتلاش های جدید شرکت نورالنه بدبخت بلکه نادانروزه داری و التهاب زیانبانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر هوش مصنوعی بر مغزابعاد بالاترسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقهوش عاطفی قسمت 11شناسایی سلول های ایمنی ااز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومحد و مرزها توهم ذهن ماستبیوگرافیصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله گربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان جدید مولتیپل میلومقانون جنگلتمساح حد واسط میان مغز کونوار مغز در تشخیص بیماری روشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیمولکول ضد پیریتاثیر گیاه خواری بر رشد واحساس گذر سریعتر زمانسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیاسارت و پرخوریهوشیاری و وجودشگفتی های زنبور عسلژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت چهل و هشتبا خودت نجنگدوپامین قابل حل در آبپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتش منبع انرژیدرماندگی به دلیل عادت کرقضاوت ممنوعتو افق رویداد جهان هستیایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانرژیم های غذایی و نقش مهم همه چیز در زمان مناسبمیگرن شدید قابل درمان استاثیر داروهای ضد التهاب اداراوون تنها داروی تاییسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت های ریشه ای چند بیمکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت پنجاه و سبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندگرگونی های نژادی و تغییمغز باستانی، هنوز نقش هاآزار دیگری، آزار خود استدرک حقیقت نردبان و مسیری لرزش ناشی از اسیب به عصبتولید پاک و فراوان انرژیایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیرادیوی مغز و تنظیم فرکانهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خودتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا وسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نصد قدح، نفتاده بشکستکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت شصت و ششبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدارچینمغط یک گیرنده استافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیدردهای سال گذشته فراموش من پر از تلخیمتوهم جداییاگر میدانی مصیبت بزرگتر اگر نیروی مغناطیس نباشد زمان چیستهوش فوق العاده، هر فرد استاریک ترین بخش شباز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پبه نقاش بنگرطوفان زیباییکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استخواندن ، یکی از شستشو دهنبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی جدید ای ال اسفلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده الگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بذهن خود را مشغول هماهنگیمنابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنونابزار بقا از نخستین همانزندگی و داراییهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود باز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتجایی برای یاد گرفتن باقی به سخن توجه کن نه گویندهعلم و روحکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در ددارویی ضد بیش فعالی سیستفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از رقابتی بی هدف یا رقابتی هامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ریشه ی مشترک خلقتابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی در بلند شدن از روی صاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنحق انتخاببیماری لبر و نابینایی آنعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریککشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیدر کمتر از چند ماه سوش جدفراتر از دیوارهای باورتفاوت ایستایی و تکاپونقطه، وجود است یا فاصلهرویا و خبر از آیندهاندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستهوش مصنوعی تعاملیسردرد سکه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریحمله ویروس کرونا به مغزبیماری بیش فعالیعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب بسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آدرمان های جدید میگرنقفس را بشکنتلاش هایی در بیماران قطع نه جنگ و نه خونریزیروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر ویتامین دی بر بیمااتفاق و تصادفسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختههوش عاطفی قسمت نهمشهر زیرزمینی در ژاپن برااز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیحریص نباشبیوگرافیسوالات پزشکیدنیا، هیچ استگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیآیا راهی برای بهبود وضعیدرمان جدید میگرن با انتی قانونمندی و محدودیت عالمتنفس هوازی و میتوکندرینوار مغزی روشی مهم در تشخروشهای شناسایی قدرت شنوااولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر گیاه خواری بر رشد واحساسات کاذبسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیشانس یا نتیجه ی تلاشژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت چهل و دومبا خدا باشدورترین نقطه ی قابل مشاهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیآثار باستانی تمدن های قددرها بسته نیستقطار پیشرفتتو انسانی و انسان، شایستایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهرژیم های غذایی و نقش مهم همه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس بدون آنتیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ادب برخورد با دیگرانسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییاصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت کیهان و مغزکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت پنجاه و شبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدانش قدرت استمغز برای فراموشی بیشتر کآسيب میکروواسکولاریا آسدرک دیگرانلرزش دست ها و گردن و سر ETتولید اندام با چاپ سه بعدایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستراز تغییرهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکترسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهاعتماد به خودصداقتکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیحس و ادراک سی و هفتمبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیداروهای مصرفی در ام اسنفرت، اسیب به خود استافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل دردی که سالهاست درمان نشمن بی من، بهتر یاد میگیرمتوهم جدایی و توهم علمدرد، رمز موفقیتمننژیتتوهم جسماگر نعمت فراموشی نبود بسزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی می تواند بر احتاریکی من و تو و گرد و غبااز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنبه نادیدنی ایمان بیاورطولانی ترین شبکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظخواندن، دوست روزهای سختبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناداروی جدید برای میاستنی فلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بنالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنذهن خالی از شلوغی افکارمنابع انرژی از نفت و گاز تیک و اختلال حرکتیابزار بقا از نخستین همانزندگی بی دودهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازجایی خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندداستانها و مفاهیمی اشتبافاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت ارموزی از نخستین تمدن بشرامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ابزار هوش ، راه پر ابزار بقا از نخستین همانزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکهوش مصنوعی از عروسک بازی سدسازی روش مناسب برای مقاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناحقیقت قربانی نزاع بین بی بیماری میاستنی گراویسعید نوروز مبارکخانواده پایدارگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجابرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند ندر آرزوهایت مداومت داشتهفرار در فرار از میزبان، دتفاوت ارباب و رهبر حقیقینمیتوان با بیرون انداختنرویا بخشی حقیقی از زندگی اندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر شیرینی های حاوی لوابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش مصنوعی در قضاوت های اسردرد عروقی میگرناز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنحمایت از طبیعتبیماری تی تی پیعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بدرمان های جدید در بیماری قله برای دیدن نه برای به تلاش در تولید انرژی به رننه روش تقویت مغزروزه داری سلول های بنیادانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر ویروس کرونا بر مغز اتوبان اطلاعات و پلِ بینسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیهوش عاطفی قسمت هفتمشواهدی از نوع جدیدی از حااز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دحرکات چشم، ترجمه کننده ی بیان ژن های اسکیزوفرنی دپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گآیا راهی برای رفع کم آبی درمان جدید کنترل مولتیپلقارچ بی مغز در خدمت موجودتنفس هوازی و میتوکندرینوار مغز، مفید و بی خطرروشی برای بهبود هوش عاطفاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق و علوم اعصابسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیشانس یا تلاشکفش و کتابحس و ادراک قسمت چهل و سومبا طبیعت بازی نکنديدن با چشم بسته در خواب پیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟آدم عاقل، وقت خودش را هدردرهای اسرارآمیز و پوشیدهقطره قطرهتو با همه چیز در پیوندیایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیسترژیم ضد التهابیهمه چیز، ثبت می شودمیاستنی گراویس در جوانانتاثیر درجه حرارت بر مغزادراک ما درک ارتعاشی است سندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییاصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلشباهت زیاد بین سلول هاي عکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت بیست و چهبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدانش محدود به ابعاد چهارمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آسیب ها ناشی از آلودگی هودرک درست از خود و هوشیاریلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتولید سلولهای جنسی از سلایا این جمله درست است کسیراست دستی و چپ دستیهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال سیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهاعتماد به خودصدای بم با فرکانس پایین، کودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیحس و ادراک- قسمت پنجاه و بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساداروهای ام اسنقاشی هایی با بوی گذشته یافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل افزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیدرس گرفتن از شکست هامن، ما یا چی؟توهمات و شناخت حقیقتاگر نعمت فراموشی نبود بسزمان و گذر آن سریع استهوش مصنوعی متصل با مغزتاریکی و نوراز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کاسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستبه هلال بنگرطی یکصد هزار سال اخیر هرچکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانخواب و بیداری نوسانی مغزبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونداروی جدید برای کاهش وزنفن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا ذهن سالممنابع انرژی از نفت و گاز تیکاگرلور داروی ضد انعقاابزار بقا از نخستین همانزندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بیناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسجاذبهبهداشت خوابعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلودخالت در ساختار ژنهافارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت ارمز و رازهای ارتباط غیر کامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل تکنولوژیابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مههوش مصنوعی از عروسک بازی سرنوشتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شحقیقت آنطور نیست که به نظبیماری میاستنی گراویسعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، برداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشردر آسمان هدیه های نادیدنفرد موفقتفاوتهای جنسیتی راهی برانمیتوان بر سیاه سیاه نوشرویا تخیل یا واقعیتاندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل امروز در درمابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاهوش مصنوعی در کامپیوترهاسرطان کمیت گراییاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعحوادث روزگار از جمله ویربیماری خود ایمن اعصاب محعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه درمان های جدید سرطانقله سقوطتلاشی برای درمان قطع نخاچه زیاد است بر من که در ایروزهای بد باقی نمیماندانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتاثیر ژنها بر اختلالات خاتوسوکسیمایدسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادههوش عاطفی قسمت یازدهشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقحرکت چرخشی و دائمی کیهانبیان حقیقتسایتهای دیگرده روش موفقیتگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختآیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان جدید ام اسقبل و بعد از حقیقتتنفس بدون اکسیژننوار مغز، ترجمه ی فعالیت روشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق پایه تکامل و فرهنگسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیاستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری شاهکار قرنکفش بد، عامل مهم کمردردحس و ادراک قسمت نهمبالای هر دستی، دستی هستدی متیل فومارات(زادیوا)(پیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی اآرمانگرای تخیلی نباشدرون قفس یا بیرون از آنلمس کوانتومیتو با باورهایت کنترل میشایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر عملکادراک، فراتر از آنچه معمسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدساصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متشباهت زیاد بین سلول هاي عکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و یکبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدانش بی نهایتمغز بزرگ چالش است یا منفعآسیب روانی شبکه های اجتمدرک عمیق در حیواناتلزوم گذر انسان از حدها و تولترودینایا ابزار هوشمندی یا مغز رجزخوانی هایی که امروز بهمراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریاعتماد بی موردصرع و درمان های آنکودکان مهاجرماده، چیزی نیستحس و ادراک- قسمت بیست و پبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیداروهای تغییر دهنده ی سیچقدر به چشم اعتماد کنیمافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیدست و پا زدن در سایه؟من، خود تو هستمتوکل بر خدااگر با مطالعه فیزیک کوانزمان و صبرهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاریکی خواهد ترسیداز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانسال 2025 سال بین المللی علمجهش های ژنتیکی مفید در سابه کدامین گناه کشته شدندطیف انسفالیت، گیلن باره کاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلخواب زمستانی سلول های سربرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرداروی جدید برای ای ال اسفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، نام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تیروفیبان موثر در سکته ی ابزار بقا از نخستین همانزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهجاذبه و نقش آن در شکلگیریبهداشت خواب، امروز در جهعلم بدون توقفخواص شگفت هویجکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشاندر موج، راز خلقت نهفته اسفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزرمز گشایی از اتصالات مغزاما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل جریان همیشگی خلقتابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به هوش مصنوعی از عروسک بازی سریع دویدن مهم نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت افرادبیماری های میتوکندریعادت همیشه خوب نیستخار و گلگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پدر آستانه ی موج پنجم کوویفرد یا اندیشهتقلید مرحله ای نسبتا پیشنمای موفقیترویا حقی از طرف خدااندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی در تفکر خلاق اسرعت فکر کردن چگونه استاز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردحکمت الهی در پس همه چیزبیماری دویکعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمان های رایج ام اسقلب های سادهتلاشی تازه برای گشودن معنه عدم مطلق بلکه عدم با قروزهای سختانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر کلام در آیات کلام باتصال مغز و کامپیوترسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدهوش عاطفی قسمت پنجمشیر و دوغ باداماز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است حس متفاوتبیداری معنوی یعنی دوستی دهن، بزرگترین سرمایهپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیآگاهی فراتر از آگاهیدرمان جدید ای ال اس، توفرقبل از آغازتنها مانع در زندگی موارد نوار عصب و عضلهروشی جدید در درمان نابیناوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلا ل در خود عضلهسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به استفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیشاهکار شش گوشکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت چهارمبالاترین هدف از دولتدین اجباریپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تماآرام باشدرون و بیرون، جدای از هم لووفلوکساسینتو باید نیکان را به دست بایمان به رویانوروز یا روز پایانیرژیم غذایی سالم و ضد التههمه جا خیر بکارمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر درجه حرارت بر عملکادغام میان گونه های مختلسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالاصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزشجاعت و ترسکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دوبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددانشمندان موفق به بازگردمغز بزرگ چالشهای پیش روآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجدرگیری قلب در بیماری ویرلزوم سازگاری قانون مجازاتومورها و التهاب مغزی عاایا بیماری ام اس (مولتیپرحم مصنوعیهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پراعتیاد و تلاش های درمانی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالکودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک- قسمت شصت و چهبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آداروهای ضد بیماری ام اس ونقش قهوه در سلامتینقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استدست کردن در گوشمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوپیراماتاگر تلاش انسان امروز برازمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتسال سیزده ماههجهش های ژنتیکی غیر تصادفبه امید روزهای بهترطبیعت موجی جهانکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلخواب سالم عامل سلامتیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانداروی جدید برای دیابتفواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای ام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تکلم در گیاهانابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهجبران از دست رفته هابهداشت خواب، رمز حافظه ی علم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهدر میان تاریکی و روشناییفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات دريارمز پیشرفت تواضع است نه طامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بهوش مصنوعی از عروسک بازی سریعترین کامپیوتر موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانحقیقت انسانبیماری های مغز و اعصاب و عادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسدر برابر حقایق جدیدفرد حساس از نظر عاطفی و بتقلید از روی طبیعتنمایش تک نفرهرویاها از مغز است یا ناخوانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری جدید، ویران کردن گابزار بقای موجود زنده از زبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسطح آگاهی، رخدادهای زندگاز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختحافظه میتواند بزرگترین دبیماری دیستروفی میوتونیعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرمان های علامتی در ام اسقلب و عقلتلاشی جدید در درمان ام اسنهایت معرفت و شناخت درک عروزهای سخت میگذردانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استمنتظر نتیجه ی کارهایت باتاثیر کپسول نوروهرب بر ناثر مضر مصرف طولانی مدت رسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجهوش عاطفی قسمت اولشیشه ی بازالتی و سیلیکوناز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویاحس چشایی و بویاییبیداری و خواب کدام بهتر ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجپل خواجو اصفهانمغز قلبآپومورفین در پارکینسوندرمان جدید سرطانقبل از انفجار بزرگتنها در برابر جهاننوار عصب و عضلهروشی جدید در درمان سکته مايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریمورد نادر همپوشانی دو بیتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلاف خانوادگی را حل کنسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان استفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهشاید گوشی و چشمی، آماده شکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت نوزدهمباهوش ترین و با کیفیت تریدین، اجباری نیستپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدآرامش و دانشدرون آشفته ی تو و ظاهر خنلوب فرونتال یا پیشانی مغتو برای خزیدن خلق نشده ایاین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیرژیم غذایی ضد التهابیهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان های کوانتومی خلاتاثیر درجه حرارت بر عملکادغام دو حیطه علوم مغز و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچاصل عدم قطعیت از کوانتوم شرکت نورالینک ویدیویی ازکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و سوباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدانشمندان نورون مصنوعی سمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایدرگیری مغز در بیماری کویلزوم سازگاری قانون مجازاتومورهای نخاعیایا بدون زبان میتوانیم ترحم مصنوعیهندسه ی رایج کیهانمانند آب باشتاثیر رو ح و روان بر جسمارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهاعتیاد را به دور بیندازضایعه ی عروقی مخچهکودکان گذشته به آینده فکماست مالیحسن یوسف باغچه ی منبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداداروهای ضد تشنج با توضیح داروی فامپیریدین یا نورلنقش میدان مغناطیسی زمین افزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشدست آسمانمنابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای اگر خواهان پیروزی هستیزمان پلانکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاریخ، اصیل نیست و ساخته از نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردسانسور از روی قصد بسیاری جهش های بیماری زا، معمولبه بالا بر ستارگان نگاه کطبیعت بر اساس هماهنگیکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فخواب سالم عامل سلامتی و یبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار داروی جدید ضد فشار خونفواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزذهت را روی چیزهای مفید متامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی های جدید و حالتابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مجدا کردن ناخالصی هابوزون هیگز چیستعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهدر مانهای کمر دردفتون های زیستینقش غذاها و موجودات دريارمز امید، بی نیازی از مردانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانزاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسراهوش مصنوعی از عروسک بازی سرکه انگبین عسلی مفید براز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانحقیقت اشیابیماری های ژنرالیزه ی عصعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجوددر جراحی کمر عجله نکنیدفردا را نمیدانیمتقلید از طبیعتچند نرمش مفید برای کمردررویاهای پر رمز و حیرتی درانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقای موجود زنده از زبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های هوش مصنوعی در خدمت خلق وحسعی کن به حدی محدود نشویاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشحافظه های کاذببیماری سلیاکعصب سیاتیکخطر را بپذیرگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میدرمان ژنتیکی برای نوآوریقلب یا مغزتمایل زیاد به خوردن بستننهایت در بی نهایتروش مقابله مغز با محدودیانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر کپسول نوروهرب بر تاثرات فشار روحی شدیدسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصهوش عاطفی قسمت دهمشکل های متفاوت پروتئین هاز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استحس و ادراک (قسمت اول )بیرون اصل است یا دروندو بیماری روانی خود بزرگ پلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآپومورفین در پارکینسوندرمان جدید سرطانقبرستان ها با بوی شجاعتتنهایینوار عصب و عضلهريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی نوتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال حرکتی مانند لرزش سلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر دارداستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اشاید درست نباشدکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت هفتمباور و کیهان شناسیدیوار همه اش توهم بودپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طآرامش و سکوندروغ نگو به خصوص به خودتلوتیراستامتو تغییر و تحولیاین اندوه چیستنورالژی تریژمینالرژیم غذایی ضد دردهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر درجه حرارت بر عملکارتقا و تکامل سنت آفرینش سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هااصل، روان و نفس استشربت رب انارکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیستمبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدانشمندان یک فرضیه رادیکمغز بزرگترین مصرف کننده آشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جندرگیری مغز در بیماران مبلزوم عدم وابستگی به گوگل تومورهای ستون فقراتایا تکامل هدفمند استرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهندسه بنیادینماه رجبتاثیر روده بر مغزارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگرانسیاره ی ابلهانجهان پیوستهاعداد بینهایت در دنیای مضایعات در عصب زیر زبانیکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیحساسیت روانی متفاوتبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشم