دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سریعترین کامپیوتر موجود

سریعترین سوپرکامپیوتر جهان
این، سریعترین سوپرکامپیوتر جهان است که مشابه مغز انسان کار میکند. این کامپیوتر برای اولین بار ساخته شده و به کارگرفته شده است. ساختار عصبی موج دهنده یا پالس دهنده یا
“spinnaker”
، یک میلیون پایه های پردازش کننده دارد و می تواند بیش از 200 کوادریلیون(200 ضربدر یک هزار میلیون میلیون) فعالیت را در یک ثانیه انجام دهد. این سامانه مانند سیستم عصبی مرکزی فکر می کند و فعالیت دارد.

1200بورد مداری که با هم در ارتباط هستند و با هم فعالیت می کنند و مقدار زیادی از اطلاعات را در یک ثانیه ارسال می کند.

این سامانه بیشتر از همه کامپیوترهای دیگر بر زمین میتواند در یک لحظه نورن های بیولوژیک را الگوبرداری کند. و به دانشمندان یک تصور بهتر در مورد نحوه عملکرد مغز بدهد.

حتی با وجود یک میلیون پردازشگر ما می توانیم فقط به یک درصد درجه بندی مغز انسان برسیم و این با مقدار زیادی از الگوبندی و فرض های ساده سازی شده است.

اسپین نایکر در دانشگاه منچستر ساخته شده است. این کامپیتر در زمانی بیش از بیست سال و با سرمایه گذاری ای در حدود بیست میلیون دلار ساخته شده است. بیست میلیون دلار سرمایه گذاری در 20 سال، به 1 درصد مغز انسان رسیده است!!
و این عدد، شگفت انگیز است. مغز انسان بسیار شگفت انگیر است و اگر مغز کنونی ما نبود، هرگز نمی توانستیم به تولید کامپیوتری مانند کامپیوتر بالا برسیم. یعنی بیست میلیون دلار سرمایه گذاری و آن هم در سایه مغز انسان توانسته است چنین ساختاری را بسازد.

بیست میلیون دلار سرمایه گذاری به یک درصد مغز کنونی ما رسیده است

این مغز را همه ما داریم یعنی ارزش تقریبی کل مغزهر کدام از ما حدود دو هزار میلیون دلار است!!! ما بسیار ثروتمند هستیم! اینطور نیست؟
مغز کنونی ما- که نیازمند سرمایه گذاری اینچنینی هم نبوده است- قطعا قدرت بزرگتری از مغز کنونی ما، آن را ساخته است. ما در برابر الطاف آنکه این مغز را به صورت مجانی در اختیارما گذاشته است چه مسئولیتی داریم؟

جواب ........


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موسردرد سکه ایبیهوش کردن در جراحی و بیمچراروياها را به یاد نمی آدفاع در برابر تغییر ساختاولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیبرخی توجهات در ببمار پارما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرک تصویر و زبان های مخلتادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی مغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منازبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دتغییر عمودی سر انسان از پآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استبیوگرافیفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پدقیق ترین تصاویر از مغز ااوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانبرخی سلولهای عصبی در تلاما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتردرک عمیق در حیواناتادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدثبت امواج الکتریکی در عصآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیبیوگرافیفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو دلایلی که نشان میدهد ما بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگربرخی سيناپسها طی تکامل و ماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرگیری اعصاب به علت میتوارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درممغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زجمجمه انسان های اولیهآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیبیان ژن های اسکیزوفرنی دفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پدندان ها را مسواک بزنید تايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير ماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالرقیبی قدرتمند در برابر مارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و تا 20 سال آینده مغز شما به مغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای جنسیت و تفاوت های بیناییآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دبیست تمرین ساده برای جلوفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزرموزی از نخستین تمدن بشرارتباط میکروب روده و پارتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاجنسیت و تفاوت های بیناییآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی سلول های ایمنی ابیشتر کمردردها نیازی به فیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمديدن با چشم بسته در خواب ای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدرمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط چاقی و کاهش قدرت بارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتازبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئبا هوش مصنوعی خودکار روبفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو دی متیل فومارات(زادیوا)(ایندرالبررسی علل کمر درد در میانمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتررویای شفافارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتامغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از سفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرنبارداری بدون رحمفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث دژا وو یا اشنا پنداریایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال روبات های ریز در درمان بیروح رهاییارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان بازگشت از آثار به سوی خدافراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمدژاوو یا آشناپنداریایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنروزه داری و بیمار ی ام اس ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به جهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانبازسازي مغز و نخاع چالشی فرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است ددانشمندان ژنی از مغز انسایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون همخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحروش مقابله مغز با محدودیارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر چیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عبحتی علمی درباره تمایل بفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احدانشمندان روش هاي جدیدی ایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برامخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایروش های صرفه جویی در ایجاارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرحقیقت راستین انسان علم بآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عبحث درباره پیدایش و منشاقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدانشمندان روشی برای تبدیایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرروش هایی ساده برای کاهش اارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده حافظه و اطلاعات در کجاست آزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمبحثی در مورد نقش ویتامينقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروهای مصرفی در ام اسایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقروش صحبت کردن در حال تکامارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوسلولهای بنیادی مصنوعی درازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعحافظه و اطلاعات در کجاست إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سبحثی جالب درباره محدودیتقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوداروهای ضد بیماری ام اس واگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانروشهای نو در درمان دیسک بارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در سلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از هوش مصنوعی در تبدیل تراکت صوتی مصنوعی چگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیحافظه و اطلاعات در کجاستافراد آغاز حرکت خودشان رصرع و درمان های آنبحثی در مورد نقش کلسیم و قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی فامپیریدین یا نورلاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخامرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغوراپامیل در بارداریروشهای شناسایی قدرت شنواارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجسم زنبور ، کلیدی برای واراستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل سلولهای محافط به سچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پحس چشایی و بویاییافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی در مورد عملکرد لوب فلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی تشنجی دربارداریاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسمراحل ارتقای پله پله کیهورزش هوازی مرتب خیلی به قروشی برای بهبود هوش عاطفاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پسودمندی موجودات ابزی بر استیفن هاوکینگ در تفسیر تری فلوپرازینچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک (قسمت اول )افسردگی و اضطراب در بیماضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی جدید s3 در درمان ام ابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنمزایای شکلات تلخ برای سلمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریروشی جدید در درمان قطع نخاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بسیاهچاله و تکینگی ابتدایاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک (قسمت دوم )الکتروتاکسی(گرایش و حرکطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی جدید ضد میگرنابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمشکلات نخاعیورزش و میگرنروشی جدید در درمان سکته ماز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبسیاره ابلهاناصول سلامت کمرتسلیم شدن از نورون شروع مچگونه حافظه را قویتر کنیآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت چهارمالتهاب شریان تمپورالظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره هوش و تفاوتهلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کومشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعريتوکسيمب در درمان ام اساز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسیاره ابلهاناضطراب و ترستشنج چیستنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت پنجمامیوتروفیک لترال اسکلروعلم به ما کمک میکند تا موبحثی درباره هوش و تفاوتهلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریمعنی روزهورزش در کمر دردریواستیگمیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین سیر آفرینش از روح تا مغز اطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت سومامگا سه عامل مهم سلامتعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره هوش و تفاوتهممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمداستانها و مفاهیمی اشتبااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدسیستم تعادلی بدناطلاعاتی عمومی در مورد متغییر زودتر اتصالات مغزیناتوانی از درمان برخی ویآیا انسان با مغز بزرگش اخحساسیت روانی متفاوتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره احساسات متفامنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهادر مانهای کمر درداثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان راه های جدید برای قضاوت راز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیسیستم دفاعی بدن علیه مغز بلندی در ذهن ما درک بلندیناتوانی در شناسایی چهره خلاصه ای از مطالب همایش مانفجار و توقف تکاملی نشاعلت خواب آلودگی بعد از خوبحثی درباره احساساتی غیرمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر چه مرحله ای از خواب ، راثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای سکته مغزیبه زودی شبکه مغزی به جای نخاع ما تا پایین ستون فقرخواندن ، یکی از شستشو دهنانگشت نگاری مغز نشان میدعوارض ازدواج و بچه دار شدبخش دیگری در وجود انسان همواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر هم تنیدگی کوانتومی و پاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای مغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط نقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ساخت شبکه عصبی با الفبایبوزون هیگز چیستنخستین تصویر از سیاهچالهخواب سالم عامل سلامتیاندوهگین نباش اگر درب یا عید نوروز مبارکبرنامه و ساختار پیچیده مموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان های بیماری آلزایمراجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویارشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیماری گیلن باره و بیمارنرمش های مفید در سرگیجهخواب سالم عامل سلامتی و یانسان قدیم در شبه جزیره ععامل کلیدی در کنترل کارآبرین نت به جای اینترنتموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان های جدید میگرناحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی رشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری منقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ساختار شبکه های مغزی ثاببیماری ای شبیه آلزایمر و نرمشهای مهم برای تقویت عخواب عامل دسته بندی و حفطانسان جدید از چه زمانی پاعسل طبیعی موثر در کنترل ببرای پیش بینی آینده مغز دمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمان های رایج ام اساخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب نقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشسخن پاک و ثابتبیماری ای شبیه ام اس مولتچرا مغزهای ما ارتقا یافت خودآگاهی و هوشیاريانسان عامل توقف رشد مغزعصب حقوق نورولووبرخی نکات از گاید لاین پرمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیدرمان جدید میگرن با انتی اختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفسریعترین کامپیوتر موجودبیماری بیش فعالیچرا حیوانات سخن نمی گوینخودآگاهی و هوشیاريانعطاف پذیری مکانیسمی علعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی اثرات مضر ویتامین دمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیدرمانهای بیماری پارکینساختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش ممغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وسرگیجه از شایعترین اختلابیماری تی تی پیچرا حجم مغز گونه انسان درخانواده پایداراولین هیبرید بین انسان ومقالاتبرخی اختلالات عصبی مثانهمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناندرک فرد دیگر و رفتارهای ااختلالات حرکتی در انسانتکامل چشممغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرسردرد و علتهای آنبیماری ضعف عضلات نزدیک بچرا در مغز انسان، فرورفتخطا در محاسبات چیزی کاملاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی بیماری ها که در آن بما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک و احساساختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چسردرد تنشنبیماریهای تحلیل عضلانی اچراروياها را به یاد نمی آخطا در محاسبات چیزی کاملاولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیبرخی بیماری های خاص که بدما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیدرک احساسات و تفکرات دیگادامه بحث تکامل چشمتکامل زبان