دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آنچه ناشناخته است باید شناخته شود

شایسته نیست چیز ناشناخته، منبع شک یا ترس یا مطرح کردن خرافات باشد بلکه لازم است باعث طرح سوالات و جستجو در مورد پاسخ ها باشد.
نیل شوبین(نیل شوبین (متولد 22 دسامبر 1960) یک دیرینه شناس آمریکایی، زیست شناس تکاملی و نویسنده علوم رایج است.)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نظریه ی تکامل در درمان بیآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهاگر میدانی مصیبت بزرگتر از کجا آمده ام و به کجا میخسته نباشی بابادردی که سالهاست درمان نشفرایند پیچیده ی خونرسانیبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چینقش غذاها در کاهش دردهای زبان و شناخت حقیقت قسمت امیگرن شدید قابل درمان استفاوت های زبانی سرمنشا تکاهش حافظه هرچند فرایندیصرع و درمان های آنهمیشه راهی هستآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف رفتار مانند بردهقانون مندی نقشه ژنتیکی مباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستنهایت معرفت و شناخت درک عسفرنامه سفر به بم و جنوب مانند آب باشتمایل زیاد به خوردن بستنکریستال زمان(قسمت دوم)عقلانیت بدون تغییرهوش مصنوعی و کشف زبان هایآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر درجه حرارت بر عملکحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استرویا و خبر از آیندهلوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخواننوروز یا روز پایانیسندرم گیلن باره به دنبال محدودیت های حافظه و حافظتو یک معجزه ایگیلگمش باستانی کیستعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وروش مقابله مغز با محدودیمقابله ی منطقی با اعتراضبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقچگونه آن شکری که می خوریمسیاره ی ابلهانمرکز خنده در کجای مغز استتولید یا دریافت علمپمبرولیزوماب در بیماری چغم بی پایانهوش مصنوعی به شناسایی کاامیدوار باش حتی اگر همه چتبدیل پلاستیک به کربن و سحس و ادراک قسمت 75اتفاق و تصادفاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه انگاهی بر توانایی اجزاي بساختن آیندهمسئولیت در برابر محیط زیتوهم جسمپیام های ناشناخته بر مغز انرژی تاریکتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت پنجاه و داختلال خواب فرد را مستعد اطلاع رسانی اینترنتیدر کمتر از چند ماه سوش جدمغز برای فراموشی بیشتر کراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توچت جی پی تیسردرد میگرنمعجزه ی علمتکینگیآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انتعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت شصت و دوارتوکين تراپی روشی جديد به نقاش بنگردرمان تومورهای مغزی با انقش میدان مغناطیسی زمین زمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکل اقیانوس در یک ذرهشناسایی سلول های ایمنی اچرا بیماری های تخریبی مغتکامل ساختار رگهای مغزی آینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستارتروز یا خوردگی و التهاخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمفلج بل، فلجی ترسناک که آنبی عدالتی در توزیع واکسن نقش حیاتی تلومر دی ان آ دزیباترین چیز در پیر شدنمنتظر نمان چیزی نور را بهبسیاری از بیماری های جدیکوچک شدن مغز از نئاندرتاشب سیاه سحر شودکوچکترین چیز یک معجزه اسشبیه سازی میلیون ها جهان نظریه ی تکامل در درمان بیآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهاگر نیروی مغناطیس نباشد از آغاز خلقت تا نگاه انساخطا در محاسبات چیزی کاملدرس گرفتن از شکست هافرایند تکامل و دشواری هابیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزبان و شناخت حقیقت قسمت دمیدان مغناطيسي زمین بشر تفاوت ایستایی و تکاپوکاهش دوپامین عامل بیماریضرورت زدودن افکارهمیشه عسل با موم بخوریمآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار وابسته به شکلقانون گذاری و تکاملباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدنهایت در بی نهایتسفرنامه سفر به بم و جنوب ماه رجبتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکریستال زمان(قسمت سوم)عقیده ی بی عملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر درجه حرارت بر عملکحق انتخابابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهاررویا بخشی حقیقی از زندگی لوتیراستامبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتنوشیدن چای برای مغز مفید سندرم پیریفورمیسمخچه فراتر از حفظ تعادلتو یک جهان در مغز خودت هسگیاه بی عقل به سوی نور میعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلروش های صرفه جویی در ایجامقابله با کرونا با علم اسبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدچگونه انتظارات بر ادراک سیاره ابلهانمرگ چیستتولید پاک و فراوان انرژیپنج اکتشاف شگفت آور در موغیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی در کامپیوترهاامیدی به این سوی قبر نیستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت چهلاتوبان اطلاعات و پلِ بیناستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج توپیراماتریشه های مشترک حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز برخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغنگاهت را بلند کنساختار فراکتال وجود و ذهمستند جهان متصلتوهمات و شناخت حقیقتپیشینیان انسان از هفت میانرژی تاریک که ما نمی توتشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک قسمت پنجاه و ساختلال در شناسایی حروف و اطلاعات حسی ما از جهان، چدر آرزوهایت مداومت داشتهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟راست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امنتایج نادانی و جهلسردرد میگرن در کودکانمعجزه ی علم در کنترل کرونتکامل فردی یا اجتماعیآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و تغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط میکروب روده و پاربه نادیدنی ایمان بیاوردرمان تشنجنقش محیط زندگی و مهاجرت دزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلمات بلند نه صدای بلندشواهدی از نوع جدیدی از حاچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل شناخت انسان با کشفآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت اولخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگفلج خواببیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش خرچنگ های نعل اسبی درزیباترین چیز در افزایش سمنحنی که ارتباط بین معرفبسیاری از بیماری های جدیمنشأ اطلاعات و آموخته ها بشکه ای که ته نداره پر نمکووید نوزده و خطر بیماری شبیه سازی سیستم های کواننظریه ی ریسمانآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آاگر نعمت فراموشی نبود بساز انفجار بزرگ تا انفجار خطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانفرایند حذف برخی اجزای مغبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز نقشه های مغزی جدید با جزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سمیدان های مغناطیسی قابل تفاوت ارباب و رهبر حقیقیکاهش سن بیولوژیکی، تنها ضررهای مصرف شکر و قند بر همجوشی هسته ای، انرژِی بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار اجتماعی انسان، حاصقانون جنگلباد و موجهزینه سنگین انسان در ازانهادینه سازی فرهنگ اختلاسفری به آغاز کیهانماپروتیلینتمدن پیشرفته ی پیشینیانکشف مکانیسم عصبی خوانش پعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایترویا تخیل یا واقعیتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سندرم پس از ضربه به سرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتو کز محنت دیگران بی غمیگیاه خواری و گوشت خوار کدعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر رو ح و روان بر جسمحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدروش هایی برای جلوگیری از ملاحظه های اخلاقی دربارهبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرچگونه به سطح بالایی از هوسیاره ابلهانمرگ و میر پنهانتولید سلولهای جنسی از سلپول و شادیغرور و علمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحامیدی تازه در درمان سرطاتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوسوکسیمایداستفاده از سلول های بنیادارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز برخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دچالش هوشیاری و اینکه چرا ساختار شبکه های مغزی ثابمشکل از کجاستتوپیراماتپیشرفت های جدید علوم اعصانرژی خلا ممکن استتشنج چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال در شناسایی حروف و اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنمغز بزرگ چالش است یا منفعرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده نجات در راستگوییسردرد و علتهای آنمعجزه در هر لحظه زندگیتکامل مادی تا ابزار هوشمآلزایمراولین تصویر در تاریخ از ستغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک سی و هفتمارتباط ماده و انرژیبه هلال بنگردرمان جدید ALSنقش نگاه از پایین یا نگاهزمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلوزاپین داروی ضد جنونشواهدی از دنیسوان(شبه نئچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچاینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت دومخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتفلج خواب چیستبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقش داروهاي مختلف معروف زیر فشار کووید چه باید کرزیرفون داروی ضد ام اسمنشاء کوانتومی هوشیاری ابشریت از یک پدر و مادر نیکودک هشت ساله لازم است آدشبکه های مصنوعی مغز به درنظریه تکامل در درمان بیمآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی اگر نعمت فراموشی نبود بساز بحث های کنونی در ویروسخطای ادراک کارمادستورالعمل مرکز کنترل بیفراتر از دیوارهای باوربیندیشهیچ اندر هیچنقص در تشخیص هیجانات عامزبان جانسوزمیدان بنیادین اطلاعاتتفاوتهای جنسیتی راهی براکایروپاکتیک چیستضررهای شکر بر سلامت مغزهمراهی نوعی سردرد میگرنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیترقیبی قدرتمند در برابر مقانون جنگلباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وچهار میلیارد سال تکامل بسقوط درون جاذبه ای خاص، چماجرای جهل مقدستمدن بشری و مغز اخلاقیکشف مکانیسمی پیچیده در بعلم و روحهوش مصنوعی الفاگوآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردرویا حقی از طرف خدالیروپریم داروی ترکیبی ضدبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهنیکولا تسلاسندرم سردرد به دلیل افت فمخچه ابزاري که وظیفه آن فتو پیچیده ترین تکنولوژی گیرنده باید سازگار با پیعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک بازی افسردگی و اضطراب در بیماتاثیر روده بر مغزحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی تشنجی دربارداریروش هایی ساده برای کاهش املاحظات بیهوشی قبل از جربرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که چگونه باغبانی باعث کاهش سیر آفرینش از روح تا مغز مرگ و میر بسیار بالای ناشتولترودینپوست ساعتی مستقل از مغز دمقالاتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحامگا سه عامل مهم سلامتتداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت چهل و هشتاثر مضر مصرف طولانی مدت راستیفن هاوکینگ در مورد هداستانها و مفاهیمی اشتبامغز آیندگان چگونه است ؟رژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز برخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندچالش هوشیاری و اینکه چرا سازگاری با محیط بین اجزامشکلات نخاعیتوانایی مغز و دیگر اجزای پیشرفت در عقل است یا ظواهانسان قدیم در شبه جزیره عتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلالات مخچهاطلاعاتی عمومی در مورد مدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز بزرگ چالشهای پیش رورحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومنخاع ما تا پایین ستون فقرسردرد تنشنمعرفت و شناختتکامل مداومآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فتغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط متقابل با همه ی حیبه کدامین گناه کشته شدندنقش نظام غذایی در تکامل مزمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلام و زبان، گنجینه ای بسشیشه ی بازالتی و سیلیکونچرا خشونت و تعصبتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هااینکه خانواده ات سالم باارزش حقیقی زبان قسمت سومخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری فلج دوطرفه عصب 6 چشمبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبینقش درختان در تکاملنقش ذهن و شناخت در حوادث زیرک ترین مردممهندسی ژنتیک در حال تلاش بعد پنجمکودک ایرانی که هوش او از شبکیه های مصنوعینظریه تکامل در درمان بیمآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهاگر با مطالعه فیزیک کواناز تلسکوپ گالیله تا تلسکخطای حسدغدغه نتیجه ی نادانی استفرد حساس از نظر عاطفی و ببیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترنقطه بی بازگشتزبان ریشه هایی شناختی اسمیدازولام در درمان تشنج تقلید مرحله ای نسبتا پیشکار با یگانگی و یکپارچگیطلوع و حقیقتهندسه ی پایه ایآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر گیاه خواری بر رشد وجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکرموزی از نخستین تمدن بشرقانونمندی و محدودیت عالمبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترچهار ساعت پس از کشتار خوکسلول های بنیادیماجرای عجیب گالیلهتمدن زیر آبکشف ارتباط جدیدی از ارتبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی از عروسک های بآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سرویاها از مغز است یا ناخولیس دگرامفتامین یا ویاسبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرنیاز به آموزش مجازی دیجیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامدل همه جانبه نگر ژنرالیتو آرامش و صلحیگالکانزوماب، دارویی جدیعادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اقلیت خلاقتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ALSروش جدید تولید برقممانتین یا آلزیکسا یا اببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرچگونه تکامل مغزهای کنونیسیستم تعادلی بدنمرگ انتقال است یا نابود شتومورها و التهاب مغزی عاپوشاندن خود از نورتاثیر ویتامین دی بر بیماامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت چهل و دوماثرات فشار روحی شدیداستیفن هاوکینگ در تفسیر دخالت در ساختار ژنهامغز انسان ایا طبیعتا تمارژیم ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریچالش هوشیاری و اینکه چرا ستم با شعار قانون بدترین مشکلات بین دو همسر و برخیتوازن مهمتر از فعالیت زیپیشرفت ذهن در خلاقیت استانسان میوه ی تکاملتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت بیست و یکاختلالات حرکتی در انساناعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر درمان بیماری مولتیپل مغز بزرگ و فعال یا مغز کورحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنینخستین تمدن بشریسردرد سکه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیتکامل چشمآموزش نوین زباناولین دروغتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط چاقی و کاهش قدرت ببه امید روزهای بهترنقش نظریه تکامل در شناسازمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلرال هیدرات برای خوابانشکل های متفاوت پروتئین هچرا در مغز انسان، فرورفتآیا ما کالا هستیمتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازاینترنت بدون فیلتر ماهواارزش خود را چگونه میشناسخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانفناوری هوش مصنوعی نحوه خبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسینقش روی و منیزیم در سلامتزیست شناسی کل در جزء فراکمهربانی، شرط موفقیتبعد از کروناکودکان میتوانند ناقل بی شباهت مغز و کیهاننظریه تکامل در درمان بیمآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشاگر تلاش انسان امروز برااز تلسکوپ گالیله تا تلسکخطر آلودگی هواذهن ما از در هم شکستن منبفردا را نمیدانیمبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمنمیتوان با بیرون انداختنزبان شناسی مدرن در سطح سلمکانیک کوانتومی بی معنی تقلید از روی طبیعتکاربرد روباتهای ريزنانوطلای سیاههندسه ی رایج کیهانآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و رمز و رازهای ارتباط غیر کقارچ بی مغز در خدمت موجودبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال نوآوری ای شگفت انگیز دانسلول های بنیادی منابع و اماده ی تاریکتمدنی قدیمی در شمال خلیج کشف جمجمه ای درکوه ایرهوعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی از عروسک های بآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکرویاهای پر رمز و حیرتی درلا اکراه فی الدینبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیچیز جدید را بپذیرسوپاپ ها یا ترانزیستورهامدل هولوگرافیک ژنرالیزهتو افق رویداد جهان هستیگام کوچک ولی تاثیرگذارعادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی از عروسک بازی الکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام روش صحبت کردن در حال تکاممن کسی در ناکسی دریافتم برین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل سیستم دفاعی بدن علیه مغز مرگ تصادفیتومورهای نخاعیپیموزایدصفحه اصلیانفجار و توقف تکاملی نشاتروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت چهل و سوماثرات مفید قهوهاستخوان های کشف شده، ممکدر مانهای کمر دردمغز انسان برای ایجاد تمدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قچالش هوشیاری و اینکه چرا ستم، بی پاسخ نیستمشکلات روانپزشکی پس از ستوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیشرفتی مستقل از ابزار هانسان ها می توانند میدان تشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات صحبت کردن در اناعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر مغز بزرگترین مصرف کننده رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دنخستین تصویر از سیاهچالهسردرد عروقی میگرنمغز قلبتکامل و ارتقای نگاه تا عمآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیتغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی به بالا بر ستارگان نگاه کنقش هورمون های تیروئید دزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردردشکل پنجم مادهچرا ذرات بنیادی معمولاً آیا ما تنها موجودات زنده تئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهایندرالاز فرد ایستا و متعصب بگذرخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریفیلمی بسیار جالب از تغییفیزیک مولکولها و ذرات در بیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتنقش روزه داری در سالم و جزیست، مرز افق رویداد هستمولتیپل اسکلروز در زنان بعد از کروناکودکان خود را مشابه خود تشباهت مغز با کیهان مادیهفت چیز که عملکرد مغز تو آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقااگر خواهان پیروزی هستیاز تکنیکی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیذهن چند جانبه نیازمند نگفرضیه ای جدید توضیح میدهبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنمیتوان بر سیاه سیاه نوشزبان شناسی نوین نیازمند مکانیزمهای دفاعی در برابتقلید از طبیعتکاربرد روباتهای ريز، در طوفان فقر و گرسنگی و بی سهندسه بنیادینآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر گیاهخواری بر رشد و جاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهرمز پیشرفت تواضع است نه طقبل از آغازبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کننوار مغز مشاهده ی غیر مستسلول های بدن تو پیر نیستنماده ی خالیتمرکز و مدیتیشنکشف جدید تلسکوپ جیمز وبعلم بدون توقفهوش مصنوعی از عروسک بازی آشنا پنداریتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسرویای شفافلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برچیزی منتظر شناخته شدنسوپاپ ها یا ترانزیستورهامدل هولوگرافیک تعمیم یافتو انسانی و انسان، شایستگامی در درمان بیماریهای عادت کردن به نعمتهوش مصنوعی از عروسک بازی الکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از از روده تا مغزداروی جدید میاستنی گراویروشهای نو در درمان دیسک بمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توچگونه جمعیت های بزرگ شکل سکوت و نیستیمرگی وجود نداردتومورهای ستون فقراتپیموزایدسوالات پزشکیانقراض را انتخاب نکنیدتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت نهماثرات مفید روزه داریاستروژن مانند سپر زنان ددر محل کار ارزش خودت را بمغز انسان برای شادمانی طرژیم غذایی ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریچالش دیدگاه های سنتی در بستون فقرات انسان دو پا جلمشکلات روانپزشکی در عقب توسعه برخی شغل ها با هوش پاسخ گیاهان در زمان خوردانسان یک کتابخانه استتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات عضلانی ژنتیکاعتماد به خوددرمان های اسرار آمیز در آمغز حریص برای خون، کلید ترساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویانخستین روبات های زنده ی جمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شتغییرات تکاملی سر انسان حساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلبه بالاتر از ماده بیندیشنقش هورمون زنانه استروژنزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد ناشی از تنگی کاناشکست حتمیچراروياها را به یاد نمی آآیا مغز تا بزرگسالی توسعتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیایا کوچک شدن مغزانسان الاز مخالفت بشنوخوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتدرگیری قلب در بیماری ویرفیزیک و هوشیاریبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زناننقش رژیم غذایی بر رشد و ازاوسکا درمان گوشرمواد کوانتومی جدید، ممکنبعد از کرونا دلخوشی بیهوکودکان را برای راه آماده شباهت کیهان و مغزهفت سین یادگاری از میراث آیا برای تولید مثل همیشه تاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز و از مغز دفاع در برابر تغییر ساختذهن هوشیار در پس ماده ی مفشار و قدرتبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالچند نرمش مفید برای کمردرزبان، نشان دهنده ی سخنگو ما انسانها چه اندازه نزدتقویت استخوان در گرو تغذکتاب گران و پرهزینه شد ولطوفان زیباییهندسه در پایه ی همه ی واکآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر انتخاب از طرف محیط جایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب رمز بقای جهش ژنتیکیقبل از انفجار بزرگبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانینوار مغز در فراموشی هاسلول عصبی شاهکار انطباق ماده ای ضد التهابیتمرکز بر هدفکشتن عقیده ممکن نیستعلم در حال توسعههوش مصنوعی از عروسک بازی آشنا پنداریتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی روان سالملایو دوم دکتر سید سلمان فبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از چیزی خارج از مغزهای ما نیسوخت هیدروژنی پاکمدل های ریز مغز مینی برینتو با همه چیز در پیوندیگامی در درمان بیماریهای عادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی از عروسک بازی الکترودهای کاشتنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر حباب های کیهانی تو در توابزارهای پیشرفته ارتباط از سایه بگذرداروی جدید برای میاستنی روشهای شناسایی قدرت شنوامنابع انرژی از نفت و گاز برای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدچگونه حافظه را قویتر کنیسکوت، پر از صدامراحل ارتقای پله پله کیهتوهم فضای خالیپیچیدگی های مغزمگسپیامهای کاربرانانواع سکته های مغزیتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت چهارماثرات مضر ماری جوانااسرار آفرینش در موجدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان برای شادمانی طرژیم غذایی ضد دردمنابع بی نهایت انرژی در دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنچاالش ها در تعیین منبع هوسخن و سکوتمشاهده گر جدای از شیء مشاتوصیه های سازمان بهداشت پختگی پس از چهل سالگي به انسان باشتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت بیستماختراع جدید اینترنت کواناعداد بینهایت در دنیای مدرمان های بیماری آلزایمرمغز در تنهایی آسیب میبینرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستنرمش های مفید برای درد زامغز مانند تلفن استتکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدثبت و دستکار ی حافظهارتباط هوش ساختار مغز و ژخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطانبه خودت مغرور نشونقش ویتامین K در ترمیم اسزندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد و علل آنشگفت نیست من عاشق تو باشمچراروياها را به یاد نمی آآیا همه جنایت ها نتیجه بیتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تخوشبختی دور از رنج های مدرگیری مغز در بیماری کویفیزیکدانان ماشینی برای تبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر انقش رژیم غذایی در رشد و ازبان مشترک ژنتیکی موجوداموجود بی مغزی که می تواندبعد از کرونا دلخوشی بیهوکوری گذرای ناشی از موبایشباهت زیاد بین سلول هاي عهم نوع خواری در میان پیشیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزابتدا سخت ترین استاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز اذهن تو همیشه به چیزی اعتقفضای قلب منبع نبوغ استبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلچند جهانیزبان، وسیله شناسایی محیطما انسانها چه اندازه نزدتقویت حافظه یا هوش مصنوعکتاب زیست شناسی باورطولانی ترین شبهندسه زبانِ زمان استآب زندگی است قسمت اولتاثیر احتمالی عصاره تغلیجاذبهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهانقدم زدن و حرکت دید را تغیبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشنوار مغز در تشخیص بیماری سلولهای ایمنی القا کنندهماده، چیزی بیش از یک خلا تمساح حد واسط میان مغز کوگل زندگیعلم راهی برای اندیشیدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی آغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان اولین سلول مصنروبات های ریز در درمان بیلبخند بزن شاید صبح فردا زبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهچیزی شبیه نور تو نیستسودمندی موجودات ابزی بر مدیون خود ناموجودتو با باورهایت کنترل میشگاهی لازم است برای فهم و عارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک تا کمالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحد و مرزها توهم ذهن ماستابزارهای بقا از نخستین هاز علم جز اندکی به شما داداروی جدید برای ای ال اسروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژی از نفت و گاز برای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژننگاه محدود و تک جانبه، مشسکته مغزیمرز مرگ و زندگی کجاستتوهم فضای خالی یا توهم فضپیچیدگی های مغزی در درک زسایتهای دیگرانگشت ماشه ایترک امروزحس و ادراک قسمت نوزدهماجزای پر سلولی بدن انسان اسرار بازسازی اندام هادر ناامیدی بسی امید استمغز انسان رو به کوچک تر شراه فراری نیستمنابع جدید انرژیبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعناتوانی از درمان برخی ویسخن پاک و ثابتمشاهده آینده از روی مشاهتوصیه های غیر دارویی در سپروژه ی ژنوم انسانیانسان جدید از چه زمانی پاتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت دهمادامه بحث تکامل چشمبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان های جدید میگرنمغز را از روی امواج بشناسرشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمژن همه چیز نیستسرعت فکر کردن چگونه استنرمش های مفید در سرگیجهمغز مادران و کودکان در زمتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یثبت امواج الکتریکی در عصارتباط پیوسته ی جهانخلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتبه دنبال رستگاری باشنقش ژنتیک در درمان اختلازندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد با پوشیدن کفش مناشگفت انگیز بودن کیهاننزاع بین جهل و علم رو به پآیا هوش مصنوعی می تواند نتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تخانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبفاصله ها در مکانیک کوانتبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش زنجبیل در جلوگیری از زبان چهار حرفی حیات زمینموجودات مقهور ژنها هستندتفکر قبل از کارکی غایب شدی تا نیازمند دلشباهت زیاد بین سلول هاي عهمه چیز در زمان مناسبآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و ابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنذهن خود را مشغول هماهنگیقفس ذهنبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متچند جهانیسفر فقط مادی نیستما اکنون میدانیم فضا خالتقویت سیستم ایمنیکتاب طبیعت در قالب هندسهطی یکصد هزار سال اخیر هرچهنر حفظ گرهآب زندگی است قسمت دومتاثیر ترکیبات استاتین (سجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیسترمز جهان خاصیت فراکتالقدرت مردمبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگنوار مغزی روشی مهم در تشخسلولهای بنیادی مصنوعی درماشین دانشتنفس هوازی و میتوکندریگلوله ی ساچمه ایعلم ساختن برج های چرخانهوش مصنوعی از عروسک بازی آغاز مبهم آفرینشتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان تغییر میدان مغروبات کیانلحظات خوش با کودکانبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستنکاتی در مورد تشنجسیلی محکم محیط زیست بر انمدیریت اینترنت بر جنگتو باید نیکان را به دست بگاهی مغز بزرگ چالش استعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک تا کمالگوی بنیادین و هوشیاریتاریک ترین بخش شبحریص نباشابزارهای بقا ازنخستین همازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان قطع نخمنابع انرژی از نفت و گاز برای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونانگاه انسان محدود به ادراسال سیزده ماههمرز بین انسان و حیوان کجاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیوند قلب خوک، به فرد دچاانگشت نگاری مغز نشان میدترکیب آمار و ژنتیکحس و ادراک قسمت هفتماجزایی ناشناخته در شکل گاصل بازخورددر هم تنیدگی مرزها و بی ممغز انسان رو به کوچکتر شدراه های جدید برای قضاوت رمناطق خاصی از مغز در جستجبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردناتوانی در شناسایی چهره سختی ها رفتنی استمطالبه ی حق خودتوصیه هایی در مصرف ماهیپروژه ی ژنوم انسانیانسان خطرناکترین موجودتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت دوازدهماداراوون تنها داروی تاییبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان های جدید در بیماری مغز زنان جوانتر از مغز مررشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن هوش و ساختارهای حیاتی سعی کن به حدی محدود نشوینرمشهای مهم برای تقویت عمغز چون ابزار هوش است دلیتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یجلوتر را دیدنارتباط انسانی، محدود به خلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینسبه زودی شبکه مغزی به جای نقش گرمایش آب و هوا در همزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشگفت زده و حیران باشنزاع بین علم و نادانی رو آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتابوهای ذهنیجهان هوشیارایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووفاصله ی همیشگی تصویر سازبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهاننقش زبان در سلطه و قدرت ازبان نیاز تکاملی استموسیقی نوتفکر خلا ق در برابر توهم کیهان خود را طراحی میکندشجاعت و ترسهمه چیز در زمان کنونی استآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بذهن سالمقلب و عقلبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزچند روش ساده برای موفقیتسفر نامه سفر به بم و جنوب ما از اینجا نخواهیم رفتتلقین اطلاعات و حافظهکتاب، سفری به تاریخطبیعت موجی جهانهنر رها شدن از وابستگیآب زندگی است قسمت سومتاثیر حرکات چشم بر امواج جدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدرنگ کردن، حقیقت نیستقدرت کنترل خودبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را نوار عصب و عضلهسلام تا روشناییمبانی ذهنی سیاه و سفیدتنفس هوازی و میتوکندریگلوئونعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی روح در جهانی دیگر استلرزش ناشی از اسیب به عصببخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستچگونه مولکول های دی ان ایسینوریپا داروی ترکیبی ضدمداخله ی زیانبار انسانتو تغییر و تحولیگذر زمان کاملا وابسته به عدم درکهوش مصنوعی از عروسک تا کمالگوبرداری از طبیعتتاریکی من و تو و گرد و غباحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای بقای موجود زندهاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان نابینمنابع انرژی از نفت و گاز برای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شنگاه از بیرون مجموعهسانسور از روی قصد بسیاری مرز جدید جستجو و اکتشاف، توهم چیستپیوند مغز و سر و چالشهای انتقال ماده و انرژیترکیب حیوان و انسانحس و ادراک قسمت هفدهماحیای بینایی نسبی یک بیماصل علت و تاثیردر هم تنیدگی کوانتومیمغز ایندگان چگونه استراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختنادیدنی ها واقعی هستندسرنوشتمطالبی در مورد تشنجتوضیحی ساده در مورد هوش مپروانه ی آسمانیانسان عامل توقف رشد مغزتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت سومادب برخورد با دیگرانبلوغ چیستدرمان های رایج ام اسمغزهای کوچک بی احساسرشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن یا نقشه توسعه مغز و نقشلیک فراموشیچرا ماشین باید نتایج را پمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمجمجمه انسان های اولیهارتباط از بالا به پایین مخلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش پیش زمینه ها و اراده زندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دشگفتی های زنبور عسلنزاع بین علم و جهل رو به پآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرایا بدون زبان میتوانیم تایا تکامل هدفمند استاز نشانه ها و آثار درک شدخارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووفتون های زیستیبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودنقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و کلمه حتی برای کسانموسیقی هنر مایع استتفاوت مغز انسان و میمون هکیهانِ هوشیارِ در حال یاشرکت نورالینک ویدیویی ازهمه چیز، ثبت می شودآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقلب دروازه ی ارتباطبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاچندین ماده غذایی که ماننسفر به مریخ در 39 روزما اشیا را آنطور که هستندتلاش ها برای کشف منابع جدکتابخانهطبیعت بر اساس هماهنگیهنر، پر کردن است نه فحش دآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر دوپامین و سروتونینجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزرنگین کمانقدرت انسان در نگاه به ابعبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز نوبت کودکانسلسله مباحث هوش مصنوعیمباحث مهم حس و ادراکتنفس بدون اکسیژنگمان میکنی جرمی کوچکی در علایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی افت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روشی برای تبدیروح رهاییلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتچگونه میتوان با قانون جنسیگار عامل افزایش مرگ وممدارک ژنتیکی چگونه انسانتو جهانی هستی که خودش را گذشته را دفن کنعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک تا کمالتهاب شریان تمپورالتاریکی و نورحس چشایی و بویاییابزارهای بقای از نخستین اساس انسان اندیشه و باور داروی جدید ضد الزایمرروشی جدید در درمان سکته ممنابع انرژی از نفت و گاز برای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دنگاه از دور و نگاه از نزدسانسور بر بسیاری از حقایمزایای شکلات تلخ برای سلتوهم وجودپیوند اندام از حیوانات باندوه در دنیا استترازودونحس و ادراک قسمت هجدهماحیای بینایی نسبی یک بیماصل عدم قطعیت از کوانتوم در هم تنیدگی کوانتومی و پمغز ابزار بقای برتر مادیراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشنادانی در قرن بیست و یکم،سریع دویدن مهم نیستمطالعه ای بیان میکند اهدتیوتیکسن داروی ضد جنونپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت سی و هشتمادراک ما درک ارتعاشی است بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان های علامتی در ام اسمغزتان را در جوانی سیم کشز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها نقشه ایجاد ابزار هوشلیک فراموشیچرا مغز انسان سه هزار سالمغز ناتوان از توجیه پیداتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشجنبه های موجی واقعیتارتباط بین هوش طبیعی و هوخلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتبوزون هیگز چیستنقش آتش در رسیدن انسان بهزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دشانس یا تلاشنسبت ها در کیهانآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب یا نرووسخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتوفروتنی و غروربیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومینقش سجده بر عملکرد مغززبان و بیان نتیجه ساختمامیهمانهای ناخوانده عامل تفاوت ها و تمایزها کلید بکیست هیداتید مغزشربت ضد خلطهمه ی سردردها بی خطر نیستآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استذره ی معین یا ابری از الکقلب روباتیکبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تنه به اعدامسفر تجهیزات ناسا به مریخ ما به جهان های متفاوت خودتلاش هایی در بیماران قطع کجای مغز مسئول پردازش تجطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوموارکتوس ها ممکن است دآثار باستانی تمدن های قدتاثیر دپاکین بر بیماری مجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مرهبر حقیقیقدرت ذهنبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس نور درونسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمجموعه های پر سلولی بدن متنها مانع در زندگی موارد گنجینه ای به نام ویتامین علت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی از عروسک بازی افت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز دائما بخوانروزه داری متناوب، مغز را لزوم سازگاری قانون مجازابخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازچگونه مغز پیش انسان یا همسیاهچاله های فضایی منابعمروری بر تشنج و درمان هایتو دی ان ای خاص ميتوکندريگربه شرودینگر و تاثیر مشعشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک تا کمامیوتروفیک لترال اسکلروتاریکی خواهد ترسیدحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای دفاعی و بقای مواستفاده از مغز، وزن را کمداروی سل سپتريتوکسيمب در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز برخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطاننگاه از درون مجموعه با نگساهچاله ها تبخیر نمیشودمسمومیت دانش آموزان، قماتوهم وجودپیوند سر آیا ممکن استاندوه دردی را دوا نمیکندتراشه ی بیولوژِیکحس و ادراک قسمت هشتماحساس گذر سریعتر زماناصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز ابزار برتر بقاراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی نازوکلسینسریعترین کامپیوتر موجودمعماری، هندسه ی قابل مشاتیک و اختلال حرکتیپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت سی و ششمادغام میان گونه های مختلبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغزتان را در جوانی سیمکشزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها ، مغز و ارادهشنا در ابهای گرم جنوب نیاچرا مغزهای ما ارتقا یافت مغز و اخلاقتکامل داروینی هنوز در حاآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند جنسیت و تفاوت های بیناییارتباط شگفت مغز انسان و فخم شدن فضا-زماندریای خدابوزون هیگز جهان را از متلنقش انتخاب از طرف محیط، نزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنترل همجوشی هسته ای با هشاهکار قرننسبت طلایی، نشانه ای به سآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهجهان یکپارچهایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزخدا موجود استدرختان اشعار زمینفرگشت و تکامل تصادفی محض بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش غذاها و موجودات دريازبان و بیان، در سایه پیشرمیوتونیک دیستروفیتفاوت ها را به رسمیت بشناکیست کلوئید بطن سومشش مرحله تکامل چشمهمیشه چشمی مراقب و نگهباآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تذرات کوانتومی زیر اتمی ققلب را نشکنبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نینه جنگ و نه خونریزیسفر دشوار اکتشافما با کمک مغز خود مختاريمتلاشی برای درمان قطع نخاکرونا چه بر سر مغز می آورظهور امواج مغزی در مغز مصهورمون شیرساز یا پرولاکتآرامش و دانشتاثیر داروهای ضد التهاب جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریروی و منیزیم در تقویت استقدرت عشقبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحنورون هاي مصنوعی می توانسم زنبور ، کلیدی برای وارمحل درک احساسات روحانیتنها در برابر جهانگویید نوزده و ایمنی ساکتعماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی از عروسک بازی افتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکحل مشکلابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز داروهای مصرفی در ام اسروزه داری و بیمار ی ام اس لزوم سازگاری قانون مجازابخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسچگونه هموساپينس بر زمین سیاهچاله ها، دارای پرتو مرکز هوشیاری، روح یا بدن تو در میانه ی جهان نیستی گزیده ای از وبینار یا کنفعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک تا کمامید نیکو داشته باش تا آنتاریخ همه چیز را ثبت کردهحس و ادراک (قسمت دوم )ابعاد و نیازهای تکاملیاستفاده از هوش مصنوعی در داروی ضد چاقیریه زغالیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطاننگاه حقیقی نگاه به درون اسایه را اصالت دادن، جز فرمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوهم بی خداییپیوند سر، یکی از راه حلهااندوهگین نباش اگر درب یا تربیت کودکان وظیفه ای مهحس و ادراک قسمت پنجماحساسات کاذباصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هر سوراخی سر نکنمغز از بسیاری حقایق می گرراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست قسمت برداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان نباید صبر کرد آتش را بعد سرگیجه از شایعترین اختلامعنی روزهتیروفیبان موثر در سکته ی پرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت سیزدهمادغام دو حیطه علوم مغز و به قفس های سیاهت ننازدرمان پوکی استخوانمغط یک گیرنده استزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای مشترک بین انسان و وشناخت و معرفت، و نقش آن دچرا ویروس کرونای دلتا وامغز و اخلاقتکامل زبانآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دجنسیت و تفاوت های بیناییارتباط شگفت انگیز مغز انخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای ابی نهایت در میان مرزهانقش اتصالات بین سلولهای زندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکنترل جاذبهشاهکار شش گوشنشانه های گذشته در کیهان آیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان کنونی و مغز بزرگتریاکسی توسین و تکامل پیش ااز نظر علم اعصاب اراده آزخدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهفراموش کارها باهوش تر هسبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستنقش غذاها و موجودات دريازبان و تکلم برخی بیماریهمیگرن و پروتئین مرتبط با تفاوت های بین زن و مرد فقکاهش مرگ و میر ناشی از ابششمین کنگره بین المللی سهمیشه اطمینان تو بر خدا بآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجذرات کوانتومی زیر اتمی ققیچی ژنتیکیبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر چه زیاد است بر من که در ایسفرنامه سفر به بم و جنوب ما بخشی از این جهان مرتبطتلاشی تازه برای گشودن معکریستال هاظرف باید پر شود چه با چرک هوش فوق العاده، هر فرد اسآرامش و سکونتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریرویا و واقعیتقطار پیشرفتبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذاینورون های ردیاب حافظهسماگلوتید داروی کاهش دهنمحل درک احساسات روحانی دتنبیه چقدر موثر استگوشه بیماری اتوزومال رسسعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی از عروسک بازی افراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز داروهای ام اسروزه داری سلول های بنیادلزوم عدم وابستگی به گوگل بخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مچگونه هوشیاری خود را توسسیاهچاله و تکینگی ابتدایمرکز حافظه کجاستتوقف؛ شکستگزارش یک مورد جالب لخته وعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک تا کمامید نجاتتازه های اسکیزوفرنی(جنوحس و ادراک قسمت 67ابعاد اضافه ی کیهاناستفاده از انرژی خلاداروی ضد چاقیریواستیگمینمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادنگاه دوبارهساخت شبکه عصبی مصنوعی با مسئول صیانت از عقیده کیستوهم تنهاییپیوندی که فراتر از امکاناندام حسی، درک از بخش هایترجمه ای ابتدایی از اسراحس و ادراک قسمت پنجاهاخلاق و علوم اعصاباصول سلامت کمردر والنتاین کتاب بدید هممغز به تنهایی برای فرهنگ رابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندنبرو و انرژی مداومسرگردانیمعادله ها فقط بخش خسته کنتکنولوژی جدید که سلول هاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت ششمارتقا و تکامل سنت آفرینش به مغز خزندگان خودت اجازدرمان پوکی استخواننقش قهوه در سلامتیزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای هوش ، کدامندشناخت درون، شناخت بیرون؛چرا پس از بیدار شدن از خومغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل زبانآیندهایمان به رویاجهل مقدسارتباط شگفت انگیز مغز انخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش ابی ذهن و بی روحنقش تیروئید در تکامل مغززونیسومایدمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکندر در بیماریهای التهابشاید گوشی و چشمی، آماده شنشانه های پروردگار در جهآیا یک، وجود داردتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پراگر فقط مردم میفهمیدند کاز واقعیت امروز تا حقیقتخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردهای سال گذشته فراموش فراموشی همیشه هم بد نیستبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به نقش غذاها و موجودات دريازبان و شناخت حقیقت قسمت چمیگرن سردردی ژنتیکی که بتفاوت های تکاملی در مغز وکاهش التهاب ناشی از بیماصبر بسیار بایدهمیشه داناتر از ما وجود دآیا دلفین ها می تواند از تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ ذرات کوانتومی زیر اتمی ققیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به نه عدم مطلق بلکه عدم با قسفرنامه سفر به بم و جنوب ما تحت کنترل ژنها هستیم یتلاشی جدید در درمان ام اسکریستال زمان(قسمت اولعقل مجادله گرهوش مصنوعی می تواند بر احآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر درجه حرارت بر مغزجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییرویا و کابوسلمس کوانتومیبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کانوروپلاستیسیتی چیستسندرم کووید طولانیمحدودیت چقدر موثر استتهدیدهای هوش مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی از عروسک بازی افراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز از مغز تا داروهای تغییر دهنده ی سیروزهای سختمقاومت به عوارض فشار خون بخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار چگونه واکسن کرونا را توزسیاهچاله ی تولید کنندهمرکز حافظه کجاستتولید مثل اولین ربات های گشایش دروازه جدیدی از طرغم بی پایانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیامید درمان کرونا با همانتازه های بیماری پارکینسوحس و ادراک قسمت 74ابعاد بالاتراستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تریاضیات یک حس جدید استمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطاننگاهی بر قدرت بینایی دراساخت شبکه عصبی با الفبای مسئولیت جدیدتوهم جدایی و توهم علمپیوستگی همه ی اجزای جهانانرژی بی پایان در درون هرترس و آرمان هاحس و ادراک قسمت پنجاه و یاخلاق پایه تکامل و فرهنگاضطراب و ترسدر یک فراکتال هر نقطه مرکمغز بیش از آنچه تصور میشورادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانچت جی پی تیسربازان ما محققا غلبه می معجزه های هر روزهتکنولوژی جدید که سلول هاآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکتعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتقا یا بازگشت به قبل ازبه نقاش بنگردرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش مهاجرت در توسعه نسل ازمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای حاکم بر انسان و انسشناسایی تاریخچه ی تکاملیچرا ارتعاش بسیار مهم استمغز کوانتومیتکامل زبان انسان از پیشیآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه جهان فراکتالارتباط غیرکلامی بین انساخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسفلج نخاعی با الکترودهای بی شرمینقش حفاظتی مولکول جدید دزونا به وسیله ویروس ابله منبع خواب و رویابزرگترین درد از درون است کوچ از محیط نامناسبشاید درست نباشدنظام مثبت زندگی