دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جریان انرژی در سیستم های بیولوژیک

گفتگوی جالب نسیم هرمیان با دکتر بت مک دگالدر مورد جریان انرژی در سیستم های بیولوژیک(قسمت سوم)
میتوکندری ها کارخانه های کوچک انرژی در درون سلول ها هستند یا اندامک های کوچک درون سلولی هستند که از اکسیژن تنفسی و گلوکز در بدن ما ATP تولید می کنند و این طی چند مرحله ی آنزیمی است تا ATP تولید شود و این، جریان انرژی بدن است یکی از روشهایی که آنها عمل میکنند با روت زدن(جاده صاف کردن) برای پروتون ها است. هیدروژن در عر ض غشا و با یک مسیر ساز حرکت میکند. این جاده صاف کن های کوچک، همیشه مرا افسون کرده اند زیرا ماشین های آزاد و کوچک انرژی هستند که به سرعت میچرخند.
نسیم: تو میدانی این آنزیم ها در حال استراحت با سرعت 800RPM در حال چرخش هستند و وقتی میدوی یا در حال انجام فعالیت هستی و به ATP بیشتری نیاز داری میتواند شتاب بگیرد و به 60000 RPM برسد. پس آنها به شکلی باور نکردنی در حال نوسان هستند.(برای بررسی بیشتر این أنزيم و چرخش آن، به مقاله و کلیپ آنزیم ATP Synthaseدر همین کانال مراجعه شود.)
پت: مانند دیوانه ها؟!
نسیم: به صورت باورنکردنی!!
پت: تو خیلی از این آنزیم ها را به ازای هر غشای میتوکندریال داری!
نسیم: هزاران از آن آنزیم
پت: تو میدانی هزاران و هزاران میتوکندری در هر سلول هست و حداقل 37 تریلیون سلول در بدن وجود دارد؛ یعنی تو تعداد بسیار زیادی از این میتوکندری ها داری که با میدان، واکنش نشان میدهد.
نسیم: تعداد گیج کننده ای از این ماشین های ریز، در حال انتقال پروتون ها در طول غشا هستند و الکترون ها را موجدار می کنند و ATP می سازند. و سطح انرژی بیولوژی وجود تو، از آنها است و بدون آنها هیچ اتفاقی رخ نمیدهد. پس آنها کارخانه ی انرژی در جهان بیولوژیک هستند.
این معادله ها مقدماتی هستند زیرا ما به طور دقیق، جنبه ی بیولوژیک معادله ها را مشخص نکرده ایم و ما در حال به پایان رساندن قوانین فیزیک در درجه ی اول هستیم ولی این، خیلی خوب است که در واقع در حال توصیف این مقیاس های انرژی از پروتون به سلول و نهایتا سلول و بعدا حرکت میتوکندی به عنوان بخشی از این جریان انرژی در طول مقیاس ها در کیهان هستیم و برای نخستین بار اندازه گیری بیولوژیک در یک تئوری فیزیکی انجام میشود و این، چیزی شبیه تئوری کوانتوم نسبیت نیست زیرا نسبیت، بیولوژی را در نظر نمی گیرد و اینها حقیقتا بیولوژی را پیشبینی نمی کند. در الگوی تصادفی، چنین ساختار زنده ای(و حتی کوچکترین اجزای موجود در سلول) نباید از نظر آماری رخ دهد و این، غیر ممکن است. پس بیولوژی و حیات، چیزی کاملا متفاوت را توصیف میکند.(تمایز گذاشتن بین قوانین فیزیکی و بیولوژی در موجودات زنده، یک دیدگاه علمی و ارزشمند از طرف نسیم هرمیان است.

جریان ماده و انرژی در اکوسیستم
قانون انتخاب در طبیعت- از زمانی که روح حیات و زندگی در موجودات دمیده شده است- شکلی سازمان یافته تر و منظم تر دارد. مثلا در مورد موجودات زنده فقط با انتخاب از طرف طبیعت، مواجه نیستیم بلکه انتخاب های خود موجود زنده از جمله انتخاب های او در گزینش همسرانتخاب جنسی، نقش مهمی در ایجاد نسل بعدی دارد. نسل آینده خودش انتخابی است که از دریچه ی گزینش والدین رخ داده است. به همین ترتیب ارتقای سطح موجودات، انتخاب های دیگری را هم می آفریند و این انتخاب ها در قانون تکامل عام، دخالت میکند و آن را از یک انتخاب اجباری از طرف طبیعت، خارج می سازد.)
پت: من به عنوان یک پزشک باسابقه 23 ساله ی کار، تصور می کنم بهینه کردن تولید انرژی به وسیله میتوکندری در سلول، یک جام مقدس پزشکی است زیرا هر بیماری و اختلال منفرد و مجزا، مرتبط با اختلال عملکرد میتوکندری یا کم شدن تولید انرژی در بدن است و از جمله ی آنها پیری است.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/19/2021 3:40 AM]
ما همچنین در مورد سرطان ها و بیماری های تخریبی و فیبرومیالژیا و پیری سخن می گوییم. پس این فقط جام مقدس نیست بلکه سرچشمه ی حقیقت است. چگونه از طریق جاده صاف کن ها و آنزیم های میتوکندری، جریان انرژی را از یک میدان، به بیولوژی انتقال دهیم و بهینه سازی، یکی از روش هایی است که من اطمینان دارم به زودی روش های دیگری را ابداع میکند.
نسیم: من مکانیک را از ایجاد پروتون ها، الکترون ها و اتم ها به عنوان واقعیت در اختیار دارم، پس من مکانیک واقعیت را دارم. من میتوانم آن را برای ستارگان، کهکشان ها و همه ی اینها محاسبه کنم. اگر من این معادله را برای همه ی جهان به کار ببرم من ماده ی حقیقی، اندازه ی درست دمای پرتوهای پس زمینه کیهان و... را خواهم داشت. در همه اینها راه حل های تحلیلی وجود دارد و چیز عجیبی وجود ندارد و من نباید انرژی تاریک و وماده ی تاریک را اضافه کنم. آنها زیبا ساده و روشن هستند و آنها سطح بالایی از راستی و درستی است و صحت 12 درجه را به بیشتر ثابت های فیزکی میدهد و همه ی اینها نتیجه را یکی میکند پس اساسا هر وقت من مکانیک چگونگی حرکت ها و میتوکندری ها را بدانم می فهمم که اینها مرحله ی بسیار کوتاه و زیبا در مهندسی هستند و تصور می شود من خواهم توانست از پلاسما و میدان های الکترومغناطیس استفاده کنم تا ساختار لوکال فضا را تغییر دهم به گونه ای که جاده صاف کن های کوچک را جفت کنم و بتوانم سطح انرژی را افزایش دهم.(هرچند تلاش ها برای یافتن پایه واساس کیهان مادی کاری ارزشنمد و قابل تحسین است ولی در این شناخت ها و آگاهی ها نمیتوان از نقش انرژی ها و ماده ی ناشناخته به نام انرژی و ماده ی تاریک صرف نظر کرد.
همانطور که کیهان مادی ما با پایه ها و هندسه ی زیبای خود، جلوه گری میکند، انرژی و ماده ی تاریک هم نیازمند علت ها و پایه هایی است که فراتر از کیهان مادی ما به سازماندهی این موارد ناشناخته می پردازد.)
پت: من تصور میکنم یکی از عواملی که در طول زمان، باعث کاهش و کند شدن تولید انرژی به وسیله ی میتوکندری می شود همه ی مشخصات ناهماهنگی است که یک فرد در طول زندگی خود به دست می آورند مانند نشانه ها و امضاهای اطلاعات و بیماری ها و سم ها و آسیب های ترومایی و چیزهایی که که حین زندگی ما رخ میدهد
نسیم: بله منظور من اینکه زنجیره ی پروتون شروع میکند چیزهایی را مسدود کند و جریان متوقف میشود.
پت: پس ارتباط بین میدان و بیولوژی ما، شروع به مبهم شدن و مبهم شدن می کند. من تصور میکنم آن بخش از چیزی که تو انجام می دهی حقیقتا در حال افزایش انرژی به نقطه ای است که آن ناهماهنگی را با جاده صاف کن ها و آنزیم ها دگرگون و جفت کند.
نسیم: بله دقیقا تو میتوانی در مورد آن مثلا به پیری توجه کنی که مانند ناهماهنگی است و با درک مکانیکی که زیر آن وجود دارد، تومیتوانی آن جریان را برعکس کنی و میتوانی دوباره هماهنگ شوی ومنظور من اینکه توسعه ی زندگی به طور مشخص، ممکن و قابل اجرا است.
این سخن یعنی زیاد کردن زندگی شاید برای بسیاری از مردم عجیب و اسرار آمیز باشد تو میدانی، زندگی ما کوتاه است به همین دلیل، ما تکامل را نمی بینیم. با این حال نسل های کمی قبل تر زندگی ای کوتاهتر در حدود 40 سال یا 45 سال داشته اند.

پت: من تصور میک نم نمونه های بهتری از مرتاض های هندی وجود دارد که تو هم میدانی و بیان شده است صدها سال زندگی کرده اند

نسیم: تو پدر بزرگ من را میشناسی که 128 سال عمر کرده است؟!
پت: این موضوع جالبی است که باید در مورد آن صحبت کنیم من تصور میکنم این افراد با وضعیت های هوشیاری ای ارتباط برقرار کرده اند که واقعا ناهماهنگی را تبدیل و دگرگون میکند و جریان انرژی را از میدان به سوی بیولوژی تسهیل کرده اند تا هماهنگ تر باشد
نسیم: دقیقاhttps://www.youtube.com/watch?v=AnOzkrlaFuo

جریان انرژی در سیستم های بیولوژیک - YouTube


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منابع بی نهایت انرژی در داحیای بینایی نسبی یک بیمنقش نظام غذایی در تکامل مبیماری اسپینال ماسکولار زبان و تکلم برخی بیماریهتکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام میان گونه های مختلنقش ذهن و شناخت در حوادث با هوش مصنوعی خودکار روبسفری به آغاز کیهانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پامولتیپل اسکلروز در زنان ارتروز یا خوردگی و التهاچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دماه رجباز بحث های کنونی در ویروسنیکولا تسلابرخی ملاحظات در تشنج های ساختار شبکه های مغزی ثابتاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی بپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسمدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین همانمسئولیت جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل شش مرحله تکامل چشمتبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانمغز چون ابزار هوش است دلیاستفاده از سلول های بنیارژیم های غذایی و نقش مهم تمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاعوامل موثر در پیدایش زباتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه ممانتین یا آلزیکسا یا ابابزارهای پیشرفته ارتباط مغز برای فراموشی بیشتر کبلندی در ذهن ما درک بلندیزمان واقعیت است یا توهمتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان سوالات پزشکیجهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولآب زندگی است قسمت دوممناطق خاصی از مغز در جستجاحساس گذر سریعتر زماننقش نظریه تکامل در شناسابیماری اضطراب عمومیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام دو حیطه علوم مغز و نقش روی و منیزیم در سلامتبار بزرگ ایستادن بر دو پاسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش حقیقی زبان قسمت اولچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ماپروتیلیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکنیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی مرزهای اخلاق و علوم سازگاری با محیط بین اجزاتاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به فرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین همانمستند جهان متصلاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیششمین کنگره بین المللی ستداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیلمس کوانتومیابزار بقای موجود زنده از مغز چگونه صداها را فیلتر استفاده از سلول های بنیارژیم های غذایی و نقش مهم تمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهعوامل ایجاد لغت انسانی و تغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزارهای بقا از نخستین همغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بلعیدن ستاره توسط سیاهچازمان شگفت انگیزتوپیراماتنظام مثبت زندگیپیامهای کاربرانجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجدرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت احساسات کاذبنقش هورمون های تیروئید دبیماری بیش فعالیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش روزه داری در سالم و جبار سنین ابزار هوشمندی اسلول های بنیادی منابع و اتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصموجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت دومچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره هوش و تفاوتهسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی ماجرای جهل مقدساز تلسکوپ گالیله تا تلسکچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی نکات از گاید لاین پرستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشصرع و درمان های آنتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقای موجود زنده از مغز ناتوان از توجیه پیدااستیفن هاوکینگ در مورد هرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت ععواملی که برای ظهور لغت اتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا ازنخستین هممغز بزرگ چالش است یا منفعبه مغز خزندگان خودت اجاززندگی هوشمند در خارج از زتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیسایتهای دیگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و وژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق و علوم اعصابنقش هورمون زنانه استروژنبیماری تی تی پیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتوکين تراپی روشی جديد نقش رژیم غذایی بر رشد و ابارداری بدون رحمسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علموجودات مقهور ژنها هستندارزش حقیقی زبان قسمت سومچه زیاد است بر من که در ایبحثی درباره هوش و تفاوتهسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باماده ی تاریکاز تکنیکی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستبرخی نرمش های گردنسخن پاک و ثابتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملفلج نخاعی با الکترودهای پیموزایداگر تلاش انسان امروز برامرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین همانمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز- از مغز روش های صرفه جویی در ایجاتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراضررهای مصرف شکر و قند بر تری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرلوتیراستامابزار بقای موجود زنده از مغز و سیر تکامل ان دلیلی استیفن هاوکینگ در تفسیر راه فراری نیستتنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت عوارض ازدواج و بچه دار شدتغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی منابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای موجود زندهمغز بزرگ چالشهای پیش روبه بالا بر ستارگان نگاه کزندگی زمینی امروز بیش از توازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش ویتامین K در ترمیم اسبیماری دویکزبان و شناخت حقیقت قسمت ستکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط میکروب روده و پارنقش رژیم غذایی در رشد و ابازگشت از آثار به سوی خداسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش خود را چگونه میشناسنهایت معرفت و شناخت درک عبحثی درباره احساسات متفاسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواماده ی خالیاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مسرنوشتتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هوافلج بل، فلجی ترسناک که آنپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز- از مغز روش هایی ساده برای کاهش اتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگضررهای شکر بر سلامت مغزتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟استخوان های کشف شده، ممکراه های جدید برای قضاوت رتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واعید نوروز مبارکثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما ممنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای از نخستین مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبه خودت مغرور نشوزندگی زودگذرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال خواب فرد را مستعد نقش ژنتیک در درمان اختلابیماری دیستروفی میوتونیزبان شناسی مدرن در سطح سلتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط ماده و انرژینقش زنجبیل در جلوگیری از بازگشت به ریشه های تکاملسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نخستین همانند سازها تچهار میلیارد سال تکامل ببحثی درباره احساساتی غیرسیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیفلج خوابپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انساقلب و عقلابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز- از مغزتروش صحبت کردن در حال تکامتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اطلای سیاهتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسلا اکراه فی الدینابزار بقای موجود زنده از مغز انسان ایا طبیعتا تمااستروژن مانند سپر زنان دراه های جدید برای قضاوت رتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوعامل کلیدی در کنترل کارآجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای دفاعی و بقای مومغز بزرگترین مصرف کننده به زودی شبکه مغزی به جای زونیسومایدتوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و نقش گرمایش آب و هوا در همبیماری ضعف عضلات نزدیک بزبان شناسی نوین نیازمند تکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط متقابل با همه ی حینقش زبان در سلطه و قدرت ابازخورد یا فیدبکسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و میگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تچهار ساعت پس از کشتار خوکبخش فراموش شده ی حافظهسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان المباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختفلج خواب چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجشگفتی های زنبور عسلتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کروناقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانمشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز، از مغز روشهای نو در درمان دیسک بتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراطوفان فقر و گرسنگی و بی ستشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمداسرار بازسازی اندام هاراه پیروزی در زندگی چیستتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغعادت کردن به نعمتجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنابع انرژی از نفت و گاز اتفاق و تصادفمغز حریص برای خون، کلید تبه زیر پای خود نگاه نکن بزونا به وسیله ویروس ابله توصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و نقش پیش زمینه ها و اراده بیماریهای تحلیل عضلانی ازبان، وسیله شناسایی محیطتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش زبان در سلطه و قدرت ابازسازي مغز و نخاع چالشی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تنوآوری ای شگفت انگیز دانبخش بزرگتر کیهان ناشناختسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بسربازان ما محققا غلبه می تاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز افلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین همانمرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایشاهکار قرنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز، از مغز روشهای شناسایی قدرت شنواتقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بطی یکصد هزار سال اخیر هرچتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته ولبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاصل بازخوردرابطه تشنج و اوتیسمتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینعارضه جدید ویروس کرونا سجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز اتوبان اطلاعات و پلِ بینمغز زنان جوانتر از مغز مربوزون هیگز چیستزیباترین چیز در افزایش ستوصیه های غیر دارویی در ستوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات مخچهنقش آتش در رسیدن انسان بهبیهوش کردن در جراحی و بیمسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش سجده بر عملکرد مغزبحتی علمی درباره تمایل بسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیمیدازولام در درمان تشنج از نخستین همانند سازها تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبخش دیگری در وجود انسان هسیر آفرینش از روح تا مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز محل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدسردرد میگرن در کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما بفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح قانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز، از مغز روشی برای بهبود هوش عاطفتلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بظهور امواج مغزی در مغز مصتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاصول توسعه ی یک ذهن کاملراز تغییرتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درعدم توقف تکامل در یک انداجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از منابع انرژی از نفت و گاز اتوسوکسیمایدمغزهای کوچک بی احساسبوزون هیگز جهان را از متلزیر فشار کووید چه باید کرتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماختلالات حرکتی در انساننقش انتخاب از طرف محیط، نبیهوشی در بیماران دچار اسفر به مریخ در 39 روزتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط انسانی، محدود به نقش غذاها و موجودات دريابحث درباره پیدایش و منشا سماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید شمکانیک کوانتومی بی معنی از نشانه ها و آثار درک شدنوار مغزی روشی مهم در تشخبرنامه و ساختار پیچیده مسیستم تعادلی بدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارسردرد و علتهای آنتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات بفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین شبیه سازی سیستم های کوانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان قانون جنگلابزار بقا از نخستین همانمعنی روزهاز تکینگی تا مغز، از مغز روشی جدید در درمان قطع نختلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوعقل مجادله گرتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچک تر شاصول سلامت کمرراست دستی و چپ دستیتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند بامنابع انرژی از نفت و گاز اثر مضر مصرف طولانی مدت رمغزتان را در جوانی سیم کشبی نهایت در میان مرزهازیرفون داروی ضد ام استیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات صحبت کردن در اننقش اتصالات بین سلولهای بیوگرافیسفر تجهیزات ناسا به مریخ تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری در کجاست؟ قارتباط از بالا به پایین منقش غذاها و موجودات دريابحثي درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدمکانیزمهای دفاعی در براباز نظر علم اعصاب یا نرووسنورون هاي مصنوعی می توانبرنامه ی مسلط ژنها در اختسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تمحدودیت های حافظه و حافظبرخی توصیه ها برای واکسیسردرد تنشنتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم قانون جنگلابزار بقا از نخستین همانمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز، از مغز روشی جدید در درمان سکته متلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده لزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچکتر شداضطراب و ترسرجزخوانی هایی که امروز بتولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتعصب حقوق نورولووجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قامنابع انرژی از نفت و گاز اثرات فشار روحی شدیدمغزتان را در جوانی سیمکشبی عدالتی در توزیع واکسن زاوسکا درمان گوشرزبان مشترک ژنتیکی موجوداتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات عضلانی ژنتیکنقش تیروئید در تکامل مغزبیوگرافیسفر دشوار اکتشافتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری در کجاست؟(قارتباط بین هوش طبیعی و هونقش غذاها و موجودات دريابحثی جالب درباره محدودیتسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب اراده آزنورون های ردیاب حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سکته مغزیتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی روش های تربیتی کودکسردرد سکه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهافیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانمعجزه ی علم در کنترل کروناز روده تا مغزريتوکسيمب در درمان ام استلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره علم به ما کمک میکند تا موتصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از مغز ایندگان چگونه استاطلاع رسانی اینترنتیرساناها و ابر رساناها و عتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آعضلانی که طی سخن گفتن چقدجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلامنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مفید قهوهنقش قهوه در سلامتیبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش مهاجرت در توسعه نسل ابیماری های مغز و اعصاب و زبان چهار حرفی حیات زمینتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختراع جدید اینترنت کواننقش حفاظتی مولکول جدید دبیان ژن های اسکیزوفرنی دسفرنامه سفر به بم و جنوب تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکمنبع خواب و رویاارتباط شگفت مغز انسان و فنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی در مورد نقش ویتامين سندرم پیریفورمیستاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب اراده آزنوروپلاستیسیتی چیستبرین نت به جای اینترنتسانسور از روی قصد بسیاری تاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز فیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک شباهت کیهان و مغزتاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر ازقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانمغز فکر میکند مرگ برای دیازدواج های بین گونه ای، رریواستیگمینتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومعلایم کمبود ویتامین E را تظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار بقای برتر مادیاطلاعات حسی ما از جهان، چرشته نوروایمونولوژی و نقتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آغیرقابل دیدن کردن مادهجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مضر ماری جوانانقش میدان مغناطیسی زمین بیماری گیلن باره و بیمارزبان و کلمه حتی برای کسانتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادامه بحث تکامل چشمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیست تمرین ساده برای جلوسفرنامه سفر به بم و جنوب تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی تومنحنی که ارتباط بین معرفارتباط شگفت انگیز مغز اننقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد نقش کلسیم و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمما اکنون میدانیم فضا خالاز واقعیت امروز تا حقیقتنوروز یا روز پایانیبرای پیش بینی آینده مغز دسانسور بر بسیاری از حقایهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و شلیک فراموشیتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش شباهت زیاد بین سلول هاي عتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثقبل از آغازابزار بقا از نخستین همانمغز قلباستفاده از مغز، وزن را کمریاضیات یک حس جدید استتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرعلایم کمبود ویتامین E را تظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخمقابله با کرونا با علم اسابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار برتر بقااطلاعاتی عمومی در مورد مرشد مغز فرایندی پیچیده اتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پمقالاتجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی منابع انرژی از نفت و گاز اجزای پر سلولی بدن انسان اجزایی ناشناخته در شکل گنقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری ای شبیه آلزایمر و زبان و بیان نتیجه ساختماتکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاداراوون تنها داروی تایینقش خرچنگ های نعل اسبی دربیش از نیمی از موارد انتقسفرنامه سفر به بم و جنوب تا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط شگفت انگیز مغز اننقص در تشخیص هیجانات عامبحثی در مورد عملکرد لوب فسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادشما با کمک مغز خود مختاريماز آغاز خلقت تا نگاه انسانوشیدن چای برای مغز مفید برای اولین بار دانشمندانساخت شبکه عصبی مصنوعی با هیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانشلیک فراموشیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیشباهت زیاد بین سلول هاي عتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاستفاده از هوش مصنوعی در ریسدیپلام تنها داروی تایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهعلت خواب آلودگی بعد از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقای موجود زنده از مغز از بسیاری حقایق می گراطلاعاتی عمومی در مورد مرشد مغز علت تمایل انسان بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر ویتامین دی بر بیماجهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمنقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری ای شبیه ام اس مولتزبان و بیان، در سایه پیشرتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادراک ما درک ارتعاشی است نقش داروهاي مختلف معروف بیشتر کمردردها نیازی به سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان مهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط غیرکلامی بین انسانقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز انفجار بزرگ تا انفجار نوعی سکته مغزی ، وحشتناک برای خودآگاه بودن تو بایساخت شبکه عصبی با الفبای تاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد مدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانمسئول صیانت از عقیده کیساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل شرکت نورالینک ویدیویی ازتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده قدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانمغز مادران و کودکان در زماستفاده از سلول های بنیاریشه های مشترک حیاتتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جعماد الدین نسیمی قربانی تغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقای موجود زنده از مغز به تنهایی برای فرهنگ اعداد بینهایت در دنیای مزمین زیر خلیج فارس تمدنی توهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پصفحه اصلیجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز