دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پیشرفت های جدید علوم اعصاب در درمان بیماری های فراموشی و آلزایمر

پیشرفت های جدید علوم اعصاب در درمان بیماری های فراموشی و آلزایمر

دلیل فراموشی انسان و راه های جلوگیری از آن، چیست؟

آیا فراموشی فقط به خاطر اختلال در ساختمان مغز است و مغز کاملا سالم میتواند همه ی انواع فراموشی را از میان ببرد؟

حافظه و فراموشی، محصول جوانب مختلفی است. سلامت مغز یکی از این جنبه ها است ولی به این سادگی هم نیست. مغز سالم خودش عامل فراموشی هم هست یعنی اطلاعات و داده ها و رویاهایی- که معمولا در زندگی روزمره مورد استفاده نیست- به وسیله ی مغز سالم به عنوان ابزار هوشمندی مادی، به دست فراموشی سپرده میشود.

نه فقط سلامت حافظه منحصر به بهبود مغز نیست بلکه مغز سالم خودش عامل برخی از فراموشی ها است.(توصیه میشود به مقاله ی نورون های MCH، پایانی بر سرآغاز!درهمین کانال مراجعه شود.)با وجود همه ی این پارادوکس ها مغز سالم یکی ازعواملی است که زندگی انسان را بهبود میبخشد و در نگهداری از اطلاعاتی- که برای زندگی روزمره ی ما مفید است- کار میکند.

پژوهش های علمی امروز با نگاه بر محتویات موجود در مغز و ابزار هوشمندی، تلاش میکند قدرت حافظه را افزایش دهد و انسان را در برابر برخی بیماری های تخریبی مغز- که منجر به فراموشی گسترده کارهای معمول روزانه میشود- مقاوم کند.

امروز دست دانشمندان علوم اعصاب در جستجوی ریزترین اجزای مغز و بررسی کارکرد آن از طریق تصویربرداری های عملکردی، بسیار باز است. ام آر آی ها با تسلای بالا می تواند ریزترین اجزای مغز را شناسایی کند و قدرت انسان در دستکاری و تحریک انتخابی نورون های مغز از طریق روش های تحریکی مانند اپتوژنتیک و...، بسیار گسترده شده است.

این تلاش های ارزشمند انسان را امیدوار کرده است به زودی بر بیماری خطرناک آلزایمر و دمانس غلبه کند ولی آنچه در این پژوش ها کمرنگ است ابعاد دیگر دخیل در حافظه است که گاهی در دسترس مستقیم دانشمندان علوم اعصاب نیست و نادیده گرفته میشود؛ هرچند تاثیر آن بر حافظه کمتر از سلامت مغز نیست. عوامل دخیل و تاثیر گذاری که نه فقط در کنار مغز، بر قدرت حافظه و یادآوری تاثیر میگذارد بلکه حیات و وجود و قدرت سلول های مغزی بر انتقال پیام، وابسته ی به برخی از آنها به عنوان منبع و علت اطلاعات، در کیهان مادی است.

علایم اولیه دمانس فرونتوتمپورال(نوعی از اختلالات فراموشی) که در اورگانوئید مغزی مجزا دیده شده است. (اورگانوئیدهای مغزی، مغزهای مصنوعی است که با تحریک سلول ها بنیادی در لوله ی آزمایشگاه، ساخته میشود.)

پژوهشگران، تخریبی را- که در دمانس فرونتوتمپرال مشاهده میشود- در مدل های اورگانوئید مغزی ایجاد میکنند. این مطالعه، از یک داروی آزمایشگاهی- که در درمان بیماری کرون به کار میرود- استفاده میکند تا شاید از مرگ سلولی مرتبط با دمانس فرونتوتمپورال جلوگیری کند. این نوع دمانس گروهی از بیماری های کشنده و ناتوان کننده هستند که درمانی برای آن نیست.

در مقاله ی 26 جولای در مجله ی سلول پژوهشگرانموانت سینایی توضیح میدهند چگونه آنها توانسته اند با انواع خاصی از اورگانوئیدهای مغزی در حال رشد در لوله ی آزمایشگاه، تخریب وسیعی را ایجاد کنند که در نوعی از این بیماری، بیشتر از همه مطالعه شده است. این نوع از بیماری با جهش ژنتیکی در پروتئین تاو ایجاد میشود و این پروتئین، کلید تشخیصی بیماری آلزایمر و دیگر دمانس هاست. با مطالعه ی این اورگانوئیدها دانشمندان کشف کردند چگونه پروتئین جهش یافته ی تاو، ممکن است باعث مرگ نوع خاصی از سلول ها شود که به عنوان موارد مستعد کننده دمانس فرونتوتمپورال شناخته میشوند.

همچنین نشان داده شد که این دانشمندان می توانند با پردازش اورگانوئید با دارویی تجربی- که برای درمان بیماری کرون ساخته شده است- از این پیشرفت جلوگیری کنند. دمانس فرونتوتمپورال، یک بیماری ناتوان کننده و تحلیل برنده برای بیماران و دوستان و همراهان آنها است. درک علت های دمانس ممکن است دشوار باشد زیرا بیشتر تخریب مغز، خیلی قبل از اینکه علایم ایجاد شود رخ میدهد. این مانند آن است که گره های موجود در یک صحنه ی جنایت را پیش از وقوع جنایت، باز کنی!

آلیسون ام مدیر در مرکز بیماری آلزایمر در مونت سینایی می گوید: در این مطالعه ما توانستیم جنبه های مختلف پاتولوژی پروتئین تاو موجود در مغز بیماران دچار جهش V337M را مدلسازی کنیم. نتایج ما تغییرات ترجمه ای خیلی ابتدایی و پروتئومی را شناساسایی کرد که منجر به شکل گیری پاتولوژی تاو و مرگ سلولی میشود. هدف ما کمک به پژوهشگران است تا درمان های افسانه ای علیه این دمانس داشته باشند و از رنج بیماران و همراهان آنها بکاهند.

دمانس فرونتوتمپورال یک شکل نادر از دمانس است که معمولا بین سنین 40 تا 60 سال شروع میشود. این دمانس بر بخش جلویی و کناری مغز، تاثیر میگذارد و منجر به تغییرات رفتاری و دشواری در تکلم و تفکر میشود. مطالعه به وسیله کاترین باولس در آزمایشگاه گوت در مونت سینایی مدیریت شد. او با دانشمندان در موسسه ی سلول بنیادی نورال در رنسلر در نیویورک و دانشگاه سوترن کالیفرنیا همکاری میکرد. این پژوهشگران هزاران اورگانوئید مغزی را از سلول های بنیادین با قابلیت فراوان pluripotent stem cells (iPSCs). تولید کردند.

این سلول های بنیادی با برنامه نویسی مجدد ژنتیکی و شیمیایی سلول های خون و پوست فرد دگرگون می شود و به سلولهای بنیادی نوزاد تبدیل میشود و این قابلیت را دارد که به هر سلول در بدن تبدیل شود.(برای بررسی بیشتر سلول های بنیادی و توانایی آنها در تبدیل به دیگر سلول ها به مقاله یدر همین کانال مراجعه شود.) از این سلول های بنیادی NSCI هزاران اورگانوئید مغزی سه بعدی تولید شد که رشد و تکامل ابتدایی قشر مغز را برای مطالعه ی فوری با گروه های علمی همکار، تقلید میکرد.

سالی تمپل مدیر علمی NSCI و مولف ارشد مطالعه می گوید: سلول های بنیادی القا شده با قابلیت فراوان، وسایل قدرتمندی هستند. آنها به پژوهشگران اجازه میدهد هر بیماری منفردی را در لوله ی آزمایشگاه، مطالعه کنند. در این مطالعه ما توانستیم این اندیشه را در یک سطح ارتقا دهیم. با مرتبط کردن تکنولوژی iPSC-organoid با آنالیز فعالیت یک ژن منفرد با حجم بالا ما توانستیم نگاه بهتری بر چیزی داشته باشیم که ممکن است بر مغز یک بیمار در مراحل اولیه ی ایجاد بیماری در جریان باشد حتی پیش از آنکه علایم ایجاد شود. در این مطالعه پژوهشگران، رشد و ایجاد اورگانوئیدهایی را بررسی کردند که از سلول های بنیادی این بیماران گرفته شده بود و همه ی آنها جهش V337M را در پروتئین تاو داشت.

آنها این نتایج را با آن مواردی مقایسه کردند که در اورگانوئیهای کنترل ایزوژنتیک مشاهده شده بود. موارد کنترل از سلول های بنیادی بیمار مشتق شده بود که در آن جهش ایجاد کننده ی بیماری از طریق ژنتیکی، اصلاح شده بود. پس از 6 ماه رشد، علایم تخریب نورودژنرسانس در اورگانوئیدها مشاهده شد.

مهمتر اینکه اورگانوئیدهای مشتق شده از سلول بیمار، نورون های تحریکی کمتری در مقایسه با مواردی- که از سلول های کنترل مشتق شده بود- داشت و این نشان میدهد که جهش پروتئین تاو برای ایجاد سطوح بالاتر مرگ سلولی این نوع از نورون ها کافی است. نورون های تحریکی معمولا در پاسخ به ماده ی شیمیایی عصبی گلوتامات، فعال میشود و به نظر میرسد در سطوح بالای غیر طبیعی آن در فرونتوتمپورال دمانشیا بمیرند.

اورگانوئیدهای مشتق شده از بیمار همچنین سطوح بالاتری از انواع زیان بار پروتئین تاو و سطوح بالاتری از التهاب دارد. دکتر باولس میگوید: مرگ سلول عصبی تحریکی، رسوبات پروتئین تاو و التهاب، نشانه های اصلی نوعی از تخریب هستند که در بسیاری از اشکال دمانس فرونتوتمپرال مشاهده میشود. ما میخواستیم ببینیم بعد از آن چه میشود. فرایندهای مولکولی و سلولی که قبل از پیدایش نشانه های بیماری رخ میدهد چه هستند؟

پژوهشگران، کلیدهایی را با امتحان اورگانوئیدهای دو ماهه و چهار ماهه به دست آوردند. برای نمونه اورگانوئید جهش یافته ی دو ماهه به نظر میرسد سطوح بالای فشار سلولی را تحمل میکند؛ در حالی که موارد چهار ماهه مشکلاتی را با اتوفاژی یا چرخه ی دوباره ی پروتیئن ها داشتند. نتایج همچنین پیشنهاد داد طی ماه های ابتدایی، نورون های تحریکی در اورگانوئید، سریع تر از موارد کنترل، بالغ شدند. تجربیات دیگر مطرح کرد بسیاری از این تغییرات، ممکن است واسطه های شیمیایی واکنش پیچیده ی بین تاو جهش یافته، ژن نورون های تحریکی و ELAVL4 یعنی پروتئینی- که فعالیت ژنها را با اتصال به ریبونوکئیک اسید RNA کنترل میکند- بوده باشد.

دکتر باولز میگوید: نتایج ما پیشنهاد می دهد که تاو جهش یافته ی V337M، چرخه و سیکل معیوبی را در مغز، آغاز میکند و نورون های تحریکی را زیر فشار زیاد قرار میدهد. این، تولید پروتئین های جدیدی را- که برای بلوغ لازم است- تسریع می کند ولی از رسوب پروتئین هایی که جایگزین شده اند جلوگیری میکند.

این مطالعه روی اورگانوئیدها به دانشمندان امکان میدهد کشف کنند چگونه پروتئین تاو جهش یافته، ممکن است باعث مرگ دسته ی خاصی از نورون ها شود - که در فرونتو تمپورال دمانس حساس هستند-. آزمایشات، بیشتر از این ایده حمایت میکند. برای نمونه نورون های تحریکی در اورگانوئید جهش یافته در مقایسه با اوگانوئید های کنترل، کمتر احتمال دارد در حضور سطوح سمی گلوتامات، زنده بمانند.

پژوهشگران فهمیدند این میتواند با آپیلیمود مهار شود.

آپیلیمود داروی تجربی است که برای تغییر سیستم چرخه ای پروتئین در سلول طراحی شده است. به بیان دیگر پژوهشگران دیدند در زمانی که نمونه ها را با آپیلیمود پردازش کردند، تفاوتی در سطوح مرگ سلولی که با گلوتامات القا شده است بین اورگانوئیدهای کنترل و جهش یافته نیست.

دکتر گوت میگوید: با کمک وسایلی مانند اورگانوئیدهای مغزی ما میتوانیم مدلسازی کنیم و دلایل دمانس را بفهمیم. و این امید هست که روزی بتوانیم درمان های سودمندی را برای دمانس فرونتوتمپورال و دیگر بیماری های دلخراش تخریبی سیستم عصبی پیدا کنیم.

https://neurosciencenews.com/ftd-brain-organoids-18989/?fbclid=IwAR03hFwuFWsVPw_leMMYPPN7B68J1kH_lmENUojCfhDxznewBqoGnp8xrnQ


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دنیای شگفت انگیز کوانتومآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانقبل از انفجار بزرگعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز- از مغز معادله ها فقط بخش خسته کنتفاوت های بین زن و مرد فقناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسوواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکآیا واکنش های یاد گرفته وزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مقابله با کرونا با علم اساستخوان های کشف شده، ممکمغز انسان رو به کوچکتر شدتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با زیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزبان شناسی نوین نیازمند ابزارهای دفاعی و بقای مومنابع انرژی از نفت و گاز به بالا بر ستارگان نگاه کمغزهای کوچک بی احساستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هفت سین یادگاری از میراث جهان در حال نوسان و چرخشکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرآشنا پنداریسلسله مباحث هوش مصنوعیاختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری تی تی پینقش آتش در رسیدن انسان بهتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی کیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگامگا سه عامل مهم سلامتسیاره ابلهانارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبار بزرگ ایستادن بر دو پانقش سجده بر عملکرد مغزتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال زمان(قسمت سوم)اولین مورد پیوند سر در انسرگیجه از شایعترین اختلااز نخستین همانند سازها تما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای ایندرالشگفتی های زنبور عسلاز تکنیکی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتی و یپیچیدگی های مغزی در درک زروشی برای بهبود هوش عاطفابزار هوش در حال ارتقا ازفراموش کارها باهوش تر هسطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برواقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانقدم زدن و حرکت دید را تغیعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز- از مغزتمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت های تکاملی در مغز وناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسآیا یک، وجود داردزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از ملاحظه های اخلاقی دربارهاستروژن مانند سپر زنان دمغز ایندگان چگونه استتمدنی قدیمی در شمال خلیج چراروياها را به یاد نمی آتغییر زودتر اتصالات مغزییک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا خداباوری محصول تکاملزبان، وسیله شناسایی محیطاتفاق و تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز به خودت مغرور نشومغزتان را در جوانی سیم کشتوهم چیستهم نوع خواری در میان پیشیجهان شگفت انگیزکمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنآغاز فصل سرما و دوباره تکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری دویکنقش انتخاب از طرف محیط، نتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاکیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیاره ابلهانارتباط متقابل با همه ی حیمنبع خواب و رویابار سنین ابزار هوشمندی انقش غذاها و موجودات درياتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتذهن هوشیار در پس ماده ی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پاولین هیبرید بین انسان و سربازان ما محققا غلبه می از نخستین همانند سازها تما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری هوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمرویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و ایا کوچک شدن مغزانسان الشاهکار قرناز تکینگی تا مغز و از مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر ترکیبات استاتین (سهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانفراموشی همیشه هم بد نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآن چیزی که ما جریان زمان راز تغییرابزار بقا از نخستین همانقدرت انسان در نگاه به ابععدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز، از مغز مغز فکر میکند مرگ برای دیتفاوت های زبانی سرمنشا تنبرو و انرژی مداومتبدیل سلولهای محافط به سواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان پاسخ کوانتومی آیا کیهان می تواند یک شبیزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقای موجود زنده از ملاحظات بیهوشی قبل از جراسرار آفرینش در موجمغز ابزار بقای برتر مادیتمساح حد واسط میان مغز کوچراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پیک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تآیا دلفین ها می تواند از سفر نامه سفر به بم و جنوب اتوبان اطلاعات و پلِ بینمنابع انرژی از نفت و گاز به زودی شبکه مغزی به جای مغزتان را در جوانی سیمکشتوهمات و شناخت حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسم زنبور ، کلیدی برای واراختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری دیستروفی میوتونینقش اتصالات بین سلولهای تکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری انفجار و توقف تکاملی نشاسیر آفرینش از روح تا مغز ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنحنی که ارتباط بین معرفبارداری بدون رحمنقش غذاها و موجودات درياتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقکشف مکانیسمی پیچیده در باولین تصویر در تاریخ از سسردرد میگرن در کودکاناز نخستین همانند سازها تما اکنون میدانیم فضا خالبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمرویاها از مغز است یا ناخوگاهی مغز بزرگ چالش استایا این جمله درست است کسیشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دوپامین و سروتونینهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانفرایند پیچیده ی خونرسانیظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجابررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانلمس کوانتومیعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز مغز قلبتفاوتهای جنسیتی راهی برانخاع ما تا پایین ستون فقرتداخل مرزها و صفات با بینواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنآیا گذشته، امروز وآینده زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از ممانتین یا آلزیکسا یا اباسرار بازسازی اندام هامغز ابزار برتر بقاتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتآیا دلفین ها میتوانند باسفر به مریخ در 39 روزاتوسوکسیمایدمنابع بی نهایت انرژی در دبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش قهوه در سلامتیتوپیراماتهمیشه عسل با موم بخوریمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسافت فشار خون ناگهانی در وسماگلوتید داروی کاهش دهناختلالات مخچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش تیروئید در تکامل مغزتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتانواع سکته های مغزیسیستم تعادلی بدنارتباط هوش ساختار مغز و ژمنشأ اطلاعات و آموخته ها بازگشت از آثار به سوی خدانقش غذاها و موجودات درياتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتباولین سلول مصنوعیسردرد و علتهای آناز نخستین همانند سازها تما با کمک مغز خود مختاريمبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومرویاهای پر رمز و حیرتی درگذر زمان کاملا وابسته به ایا ابزار هوشمندی یا مغز شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی نرمش های گردنتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريپیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانفرایند تکامل و دشواری هاعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی علل کمر درد در میانچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میآنزیم تولید انرژی در سلورجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانلوب فرونتال یا پیشانی مغعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتقلید مرحله ای نسبتا پیشنخستین تصویر از سیاهچالهتروس جریان انرژیواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغآیا پیدایش مغز از روی تصازاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از منابع انرژي پاک سرچشمه حاصل بازخوردمغز از بسیاری حقایق می گرتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین علم و نادانی رو تغییرات آب و هوایی که به یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباآیا دست مصنوعی به زودی قاسفر تجهیزات ناسا به مریخ اثر مضر مصرف طولانی مدت رمناطق خاصی از مغز در جستجبوزون هیگز چیستنقش مهاجرت در توسعه نسل اتوانایی مغز و دیگر اجزای همراهی نوعی سردرد میگرنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهسندرم کووید طولانیاختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماریهای تحلیل عضلانی انقش حفاظتی مولکول جدید دتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرانگشت ماشه ایسیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتباط انسانی، محدود به مهندسی ژنتیک در حال تلاش بازگشت به ریشه های تکاملنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جمجمه ای درکوه ایرهواوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد تنشناز نشانه ها و آثار درک شدما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظههوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتمرویای شفافگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بیماری ام اس (مولتیپشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینابزار بقا از نخستین همانفرایند حذف برخی اجزای مغعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقابزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه تکامل مغزهای کنونیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازدو سوی واقعیتآینده ی انسان در فراتر ازرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانلوتیراستامعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز مغز مادران و کودکان در زمتقلید از روی طبیعتنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی آیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز اصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز به تنهایی برای فرهنگ تنفس بدون اکسیژننزاع بین علم و جهل رو به پتغییرات تکاملی سر انسان یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفر دشوار اکتشافاثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت بوزون هیگز جهان را از متلنقش میدان مغناطیسی زمین توازن مهمتر از فعالیت زیهندسه ی پایه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان ژنتیکی برای نوآوریافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم گیلن باره به دنبال اختلالات صحبت کردن در انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کویانگشت نگاری مغز نشان میدسکته مغزیارتباط از بالا به پایین ممولتیپل اسکلروز در زنان بازخورد یا فیدبکنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمذرات کوانتومی زیر اتمی قگل زندگیايندگان چگونه خواهند دیدسردرد سکه ایاز نظر علم اعصاب یا نرووسماه رجببخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمروبات های ریز در درمان بیگزیده ای از وبینار یا کنفایا بدون زبان میتوانیم تفلج نخاعی با الکترودهای شباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروز یا روز پایانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایدارپیام های ناشناخته بر مغز ریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانفرد حساس از نظر عاطفی و بعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسمسئولیت جدیدبزرگترین خطایی که مردم مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز چون ابزار هوش است دلیتقویت استخوان در گرو تغذنرمش های مفید برای درد زاتری فلوپرازینوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیآیا امکان بازسازی اندامهزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز اصول سلامت کمرمغز برای فراموشی بیشتر کتو یک معجزه اینسبت طلایی، نشانه ای به سثبت امواج الکتریکی در عصیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بی نهایت در میان مرزهانقش محیط زندگی و مهاجرت دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهندسه ی رایج کیهانجواب دانشمند سوال کننده کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلافزایش قدرت ادراکات و حسسندرم پیریفورمیساختلالات عضلانی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیهوشی در بیماران دچار انقش خرچنگ های نعل اسبی درتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مباندوهگین نباش اگر درب یا سانسور از روی قصد بسیاری ارتباط بین هوش طبیعی و هومواد کوانتومی جدید، ممکنبازسازي مغز و نخاع چالشی نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئونايا اراده آزاد توهم است یسرعت فکر کردن چگونه استاز نظر علم اعصاب اراده آزماپروتیلینبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمروح رهاییایا تکامل هدفمند استفلج بل، فلجی ترسناک که آنشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی بپیشینیان انسان از هفت میریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانفرضیه ای جدید توضیح میدهعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلبسیاری از بیماری های جدیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب آیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانلیس دگرامفتامین یا ویاسمقالاتاز روده تا مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تقویت سیستم ایمنینرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع موراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز اضطراب و ترسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تو یک جهان در مغز خودت هسنشانه های گذشته در کیهان جمجمه انسان های اولیهژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رآیا راهی برای رفع کم آبی سفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست قسمت بی عدالتی در توزیع واکسن نقش نگاه از پایین یا نگاهتوسعه برخی شغل ها با هوش هندسه بنیادینجوسازی مدرنکندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با اافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختراع جدید اینترنت کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیوگرافینقش داروهاي مختلف معروف تکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریکسانسور بر بسیاری از حقایارتباط شگفت مغز انسان و فموجود بی مغزی که می تواندبحتی علمی درباره تمایل بنقطه بی بازگشتتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتمرفتار اجتماعی انسان، حاصگمان میکنی جرمی کوچکی در ايا اراده آزاد توهم است یشلیک فراموشیاز نظر علم اعصاب اراده آزماجرای جهل مقدسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را ایجاد احساساتفلج خوابشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت های جدید علوم اعصریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانقلب و عقلعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیبسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رو ح و روان بر جسمواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(آیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانلا اکراه فی الدینتاثیر ویتامین دی بر بیماازدواج های بین گونه ای، رمغز ناتوان از توجیه پیداتلقین اطلاعات و حافظهنرمشهای مهم برای تقویت عتشنج چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز اطلاع رسانی اینترنتیمغز بزرگ چالش است یا منفعتو پیچیده ترین تکنولوژی نظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیاما مقهور قوانین فیزیکسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست قسمت بیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش نظام غذایی در تکامل متوصیه های سازمان بهداشت هندسه در پایه ی همه ی واکجاذبه و نقش آن در شکلگیریکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجافزایش سرعت پیشرفت علوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاادامه بحث تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیوگرافینقش ذهن و شناخت در حوادث تکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریک که ما نمی توساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط شگفت انگیز مغز انموجودات مقهور ژنها هستندبحث درباره پیدایش و منشا چند نرمش مفید برای کمردرتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمرقیبی قدرتمند در برابر مگنجینه ای به نام ویتامین ای نعمت من در زندگیمشلیک فراموشیاز واقعیت امروز تا حقیقتماده ی تاریکبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس ایرادهای موجود در خلقت بفلج خواب چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی بیماری های خاص که بدنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکیعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونانگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانلایو دوم دکتر سید سلمان فصفحه اصلیاستفاده از مغز، وزن را کممغز و سیر تکامل ان دلیلی تلاش هایی در بیماران قطع چرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قاورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز اطلاعات حسی ما از جهان، چمغز بزرگ چالشهای پیش روتو جهانی هستی که خودش را نظریه ی تکامل در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت چهارمسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری های مغز و اعصاب و نقش نظریه تکامل در شناساتوصیه های غیر دارویی در سهوموارکتوس ها ممکن است دجدایی خطای حسی استکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی افسردگی و اضطراب در بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهااداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش روی و منیزیم در سلامتتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتوانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط شگفت انگیز مغز انمیهمانهای ناخوانده عامل بحثي درباره هوش و تفاوتهچند جهانیتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمرموزی از نخستین تمدن بشرگویید نوزده و ایمنی ساکتای آنکه نامش درمان و یادششنا در ابهای گرم جنوب نیاماده ی خالیبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیاداگر میدانی مصیبت بزرگتر فلج دوطرفه عصب 6 چشمشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستبرخی توجهات در ببمار پارنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملپاسخ گیاهان در زمان خوردرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصعماد الدین نسیمی قربانی قانون مندی نقشه ژنتیکی معوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبعد از کرونانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانلبخند بزن شاید صبح فردا زسوالات پزشکیاستفاده از هوش مصنوعی در مغز آیندگان چگونه است ؟تلاشی برای درمان قطع نخاچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون ورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وآیا برای تولید مثل همیشه زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوتو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه ی تکامل در درمان بیجهل مقدسژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت اولسفری به آغاز کیهاناحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری گیلن باره و بیمارنقش هورمون های تیروئید دتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی می تواند بر احجریان انرژی در سیستم های کودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلالکتروتاکسی(گرایش و حرکسودمندی موجودات ابزی بر ادراک ما درک ارتعاشی است منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیست تمرین ساده برای جلونقش روزه داری در سالم و جتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمینانسان ها می توانند میدان ساختار شبکه های مغزی ثابارتباط غیرکلامی بین انسامیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی جالب درباره محدودیتچندین ماده غذایی که ماننتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمرمز و رازهای ارتباط غیر کگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت مغزی کمک میکند شناخت و معرفت، و نقش آن دمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتپمبرولیزوماب در بیماری چروش مقابله مغز با محدودیاگر نیروی مغناطیس نباشد فناوری هوش مصنوعی نحوه خشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستبرخی توصیه ها برای واکسیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملپختگی پس از چهل سالگي به رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب بعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانلرزش ناشی از اسیب به عصبپیامهای کاربراناستفاده از سلول های بنیامغز انسان ایا طبیعتا تماتلاشی تازه برای گشودن معچرا پس از بیدار شدن از خوتشخیص ژنتیکی آتروفی های ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزارهای پیشرفته ارتباط منابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگترین مصرف کننده تولید مثل اولین ربات های نظریه ی ریسمانجهان یکپارچهژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدآب زندگی است قسمت دومسقوط درون جاذبه ای خاص، چاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری ای شبیه آلزایمر و نقش هورمون زنانه استروژنتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی و کشف زبان هایجریان انرژی در سیستم های کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسالگوبرداری از طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انادغام میان گونه های مختلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیش از نیمی از موارد انتقنقش رژیم غذایی بر رشد و اتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهانسان جدید از چه زمانی پاسازگاری با محیط بین اجزاارتروز یا خوردگی و التهامیگرن شدید قابل درمان اسبحثی در مورد نقش ویتامين چه زیاد است بر من که در ایتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمرمز بقای جهش ژنتیکیگوشت خواری یا گیاه خواریایمپلانت نخاعی میتواند دشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامباحث مهم حس و ادراکبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متخفاش با شیوع همه گیری جدیپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجااگر نعمت فراموشی نبود بسفیلمی بسیار جالب از تغییششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استبرخی روش های تربیتی کودکچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کاخطر آلودگی هواپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشابعد از کرونا دلخوشی بیهونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسایتهای دیگراستفاده از سلول های بنیامغز انسان برای ایجاد تمدتلاشی جدید در درمان ام اسچرا بیماری های تخریبی مغتصویربرداری فضاپیمای آمورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزارهای بقا از نخستین همنابع انرژی از نفت و گاز اعداد بینهایت در دنیای ممغز حریص برای خون، کلید تتولید پاک و فراوان انرژینظریه تکامل در درمان بیمجهان یکپارچهژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت سومسلول های بنیادی منابع و ااحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری ای شبیه ام اس مولتنقش ویتامین K در ترمیم استیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهالتهاب شریان تمپورالسیاهچاله های فضایی منابعادغام دو حیطه علوم مغز و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیشتر کمردردها نیازی به نقش رژیم غذایی در رشد و اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بیانسان عامل توقف رشد مغزستون فقرات انسان دو پا جلارزش حقیقی زبان قسمت اولمیدان مغناطيسي زمین بشر بحثی در مورد نقش کلسیم و نهایت معرفت و شناخت درک عهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهرمز جهانگیلگمش باستانی کیستاین پیوند نه با مغز بلکه شناسایی سلول های ایمنی ااز انفجار بزرگ تا انفجار مجموعه های پر سلولی بدن مبرین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مپوست ساعتی مستقل از مغز دروش هایی ساده برای کاهش ااگر نعمت فراموشی نبود بسفیزیک مولکولها و ذرات در صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستبرخی سلولهای عصبی در تلانکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانقانونمندی و محدودیت عالمعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایتآیا هوش ارثی دریافتی از پزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از سلول های بنیامغز انسان برای شادمانی طتمایل زیاد به خوردن بستنچرا حیوانات سخن نمی گوینتصادف یا قوانین ناشناختهوزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریآیا جنین انسان، هوشمندی زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزارهای بقا ازنخستین هممنابع انرژی از نفت و گاز بلندی در ذهن ما درک بلندیمغز در تنهایی آسیب میبینتولید سلولهای جنسی از سلنظریه تکامل در درمان بیمجهان کنونی و مغز بزرگتریژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل آزمون ذهنی گربه شرودینگرسلول عصبی شاهکار انطباق احساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری اسپینال ماسکولار نقش ژنتیک در درمان اختلاتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجستجوی متن و تصویر به صورکوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای اامیوتروفیک لترال اسکلروسیاهچاله و تکینگی ابتدایارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش زنجبیل در جلوگیری از تئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبانسانیت در هم تنیده و متصسخن پاک و ثابتارزش حقیقی زبان قسمت دوممیدازولام در درمان تشنج بحثی در مورد عملکرد لوب فچهار میلیارد سال تکامل بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه به خاطرخودت زندگی شواهدی از نوع جدیدی از حااز بحث های کنونی در ویروسمحل درک احساسات روحانیبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووپیموزایدروش صحبت کردن در حال تکاماگر با مطالعه فیزیک کوانفیزیک و هوشیاریضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهانبرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختپرواز از نیویورک تا لوس آراه فراری نیستراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانقارچ بی مغز در خدمت موجودعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت مغز انسان و میمون هچالش دیدگاه های سنتی در بتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردآیا هوش سریعی که بدون احسزندگی زودگذرابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازااستیفن هاوکینگ در مورد همغز انسان برای شادمانی طتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهر خوابیده ی مادهوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام آیا جهان ذهن و افکار ما مزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزارهای بقای موجود زندهمنابع انرژی از نفت و گاز بلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز را از روی امواج بشناستومورها و التهاب مغزی عانظریه تکامل در درمان بیمجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر آسيب میکروواسکولاریا آسسلولهای ایمنی القا کنندهاخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبیماری اضطراب عمومینقش گرمایش آب و هوا در همتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی الفاگوجستجوی هوشیاری در مغز ماکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش اامید نیکو داشته باش تا آنسیاهچاله ی تولید کنندهارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبا تعمق در اسرار ابدیت و نقش زبان در سلطه و قدرت اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگانعطاف پذیری مکانیسمی علسرنوشتارزش حقیقی زبان قسمت سوممکانیک کوانتومی بی معنی بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سچهار ساعت پس از کشتار خوکهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دورویا و خبر از آیندهگالکانزوماب، دارویی جدیاینکه خانواده ات سالم باشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمحل درک احساسات روحانی دبرای اولین بار دانشمندانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک باگر تلاش انسان امروز برافیزیکدانان ماشینی برای تضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر بسیار بالای ناشبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اپرورش مغز مینیاتوری انساآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانقبل از آغازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغز معنی روزهتفاوت ها و تمایزها کلید بچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سآیا هشیاری کوانتومی وجودزونیسومایدابزار بقای موجود زنده از مقاومت به عوارض فشار خون استیفن هاوکینگ در تفسیر مغز انسان رو به کوچک تر شتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا خشونت و تعصبتظاهری از ماده است که بیدیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویآیا جهش های ژنتیکی، ویروزبان شناسی مدرن در سطح سلابزارهای بقای از نخستین منابع انرژی از نفت و گاز به مغز خزندگان خودت اجازمغز زنان جوانتر از مغز مرتوهم فضای خالی یا توهم فضهفت چیز که عملکرد مغز تو جهان دارای برنامهکمردرددرمان های اسرار آمیز در آآسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی دراخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری بیش فعالینقش پیش زمینه ها و اراده تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک های بحفره در مغزکیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسامید درمان کرونا با همانسیاره ی ابلهانارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری در کجاست؟ قباهوش ترین و با کیفیت ترینقش زبان در سلطه و قدرت اتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکریستال زمان(قسمت دوم)اولین مورد PML به دنبال تکسریعترین کامپیوتر موجودارزش خود را چگونه میشناسمکانیزمهای دفاعی در براببحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوآوری ای شگفت انگیز دانهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سورویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای اینترنت بدون فیلتر ماهواشکل های متفاوت پروتئین هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمحدودیت های حافظه و حافظبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر انتخاب از طرف محیط هرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزمگسروشهای شناسایی قدرت شنوااپی ژنتیکفرگشت و تکامل تصادفی محض طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شبررسي علل احتمالي تغيير چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما ب