دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پیشرفت های جدید علوم اعصاب در درمان بیماری های فراموشی و آلزایمر

پیشرفت های جدید علوم اعصاب در درمان بیماری های فراموشی و آلزایمر

دلیل فراموشی انسان و راه های جلوگیری از آن، چیست؟

آیا فراموشی فقط به خاطر اختلال در ساختمان مغز است و مغز کاملا سالم میتواند همه ی انواع فراموشی را از میان ببرد؟

حافظه و فراموشی، محصول جوانب مختلفی است. سلامت مغز یکی از این جنبه ها است ولی به این سادگی هم نیست. مغز سالم خودش عامل فراموشی هم هست یعنی اطلاعات و داده ها و رویاهایی- که معمولا در زندگی روزمره مورد استفاده نیست- به وسیله ی مغز سالم به عنوان ابزار هوشمندی مادی، به دست فراموشی سپرده میشود.

نه فقط سلامت حافظه منحصر به بهبود مغز نیست بلکه مغز سالم خودش عامل برخی از فراموشی ها است.(توصیه میشود به مقاله ی نورون های MCH، پایانی بر سرآغاز!درهمین کانال مراجعه شود.)با وجود همه ی این پارادوکس ها مغز سالم یکی ازعواملی است که زندگی انسان را بهبود میبخشد و در نگهداری از اطلاعاتی- که برای زندگی روزمره ی ما مفید است- کار میکند.

پژوهش های علمی امروز با نگاه بر محتویات موجود در مغز و ابزار هوشمندی، تلاش میکند قدرت حافظه را افزایش دهد و انسان را در برابر برخی بیماری های تخریبی مغز- که منجر به فراموشی گسترده کارهای معمول روزانه میشود- مقاوم کند.

امروز دست دانشمندان علوم اعصاب در جستجوی ریزترین اجزای مغز و بررسی کارکرد آن از طریق تصویربرداری های عملکردی، بسیار باز است. ام آر آی ها با تسلای بالا می تواند ریزترین اجزای مغز را شناسایی کند و قدرت انسان در دستکاری و تحریک انتخابی نورون های مغز از طریق روش های تحریکی مانند اپتوژنتیک و...، بسیار گسترده شده است.

این تلاش های ارزشمند انسان را امیدوار کرده است به زودی بر بیماری خطرناک آلزایمر و دمانس غلبه کند ولی آنچه در این پژوش ها کمرنگ است ابعاد دیگر دخیل در حافظه است که گاهی در دسترس مستقیم دانشمندان علوم اعصاب نیست و نادیده گرفته میشود؛ هرچند تاثیر آن بر حافظه کمتر از سلامت مغز نیست. عوامل دخیل و تاثیر گذاری که نه فقط در کنار مغز، بر قدرت حافظه و یادآوری تاثیر میگذارد بلکه حیات و وجود و قدرت سلول های مغزی بر انتقال پیام، وابسته ی به برخی از آنها به عنوان منبع و علت اطلاعات، در کیهان مادی است.

علایم اولیه دمانس فرونتوتمپورال(نوعی از اختلالات فراموشی) که در اورگانوئید مغزی مجزا دیده شده است. (اورگانوئیدهای مغزی، مغزهای مصنوعی است که با تحریک سلول ها بنیادی در لوله ی آزمایشگاه، ساخته میشود.)

پژوهشگران، تخریبی را- که در دمانس فرونتوتمپرال مشاهده میشود- در مدل های اورگانوئید مغزی ایجاد میکنند. این مطالعه، از یک داروی آزمایشگاهی- که در درمان بیماری کرون به کار میرود- استفاده میکند تا شاید از مرگ سلولی مرتبط با دمانس فرونتوتمپورال جلوگیری کند. این نوع دمانس گروهی از بیماری های کشنده و ناتوان کننده هستند که درمانی برای آن نیست.

در مقاله ی 26 جولای در مجله ی سلول پژوهشگرانموانت سینایی توضیح میدهند چگونه آنها توانسته اند با انواع خاصی از اورگانوئیدهای مغزی در حال رشد در لوله ی آزمایشگاه، تخریب وسیعی را ایجاد کنند که در نوعی از این بیماری، بیشتر از همه مطالعه شده است. این نوع از بیماری با جهش ژنتیکی در پروتئین تاو ایجاد میشود و این پروتئین، کلید تشخیصی بیماری آلزایمر و دیگر دمانس هاست. با مطالعه ی این اورگانوئیدها دانشمندان کشف کردند چگونه پروتئین جهش یافته ی تاو، ممکن است باعث مرگ نوع خاصی از سلول ها شود که به عنوان موارد مستعد کننده دمانس فرونتوتمپورال شناخته میشوند.

همچنین نشان داده شد که این دانشمندان می توانند با پردازش اورگانوئید با دارویی تجربی- که برای درمان بیماری کرون ساخته شده است- از این پیشرفت جلوگیری کنند. دمانس فرونتوتمپورال، یک بیماری ناتوان کننده و تحلیل برنده برای بیماران و دوستان و همراهان آنها است. درک علت های دمانس ممکن است دشوار باشد زیرا بیشتر تخریب مغز، خیلی قبل از اینکه علایم ایجاد شود رخ میدهد. این مانند آن است که گره های موجود در یک صحنه ی جنایت را پیش از وقوع جنایت، باز کنی!

آلیسون ام مدیر در مرکز بیماری آلزایمر در مونت سینایی می گوید: در این مطالعه ما توانستیم جنبه های مختلف پاتولوژی پروتئین تاو موجود در مغز بیماران دچار جهش V337M را مدلسازی کنیم. نتایج ما تغییرات ترجمه ای خیلی ابتدایی و پروتئومی را شناساسایی کرد که منجر به شکل گیری پاتولوژی تاو و مرگ سلولی میشود. هدف ما کمک به پژوهشگران است تا درمان های افسانه ای علیه این دمانس داشته باشند و از رنج بیماران و همراهان آنها بکاهند.

دمانس فرونتوتمپورال یک شکل نادر از دمانس است که معمولا بین سنین 40 تا 60 سال شروع میشود. این دمانس بر بخش جلویی و کناری مغز، تاثیر میگذارد و منجر به تغییرات رفتاری و دشواری در تکلم و تفکر میشود. مطالعه به وسیله کاترین باولس در آزمایشگاه گوت در مونت سینایی مدیریت شد. او با دانشمندان در موسسه ی سلول بنیادی نورال در رنسلر در نیویورک و دانشگاه سوترن کالیفرنیا همکاری میکرد. این پژوهشگران هزاران اورگانوئید مغزی را از سلول های بنیادین با قابلیت فراوان pluripotent stem cells (iPSCs). تولید کردند.

این سلول های بنیادی با برنامه نویسی مجدد ژنتیکی و شیمیایی سلول های خون و پوست فرد دگرگون می شود و به سلولهای بنیادی نوزاد تبدیل میشود و این قابلیت را دارد که به هر سلول در بدن تبدیل شود.(برای بررسی بیشتر سلول های بنیادی و توانایی آنها در تبدیل به دیگر سلول ها به مقاله یدر همین کانال مراجعه شود.) از این سلول های بنیادی NSCI هزاران اورگانوئید مغزی سه بعدی تولید شد که رشد و تکامل ابتدایی قشر مغز را برای مطالعه ی فوری با گروه های علمی همکار، تقلید میکرد.

سالی تمپل مدیر علمی NSCI و مولف ارشد مطالعه می گوید: سلول های بنیادی القا شده با قابلیت فراوان، وسایل قدرتمندی هستند. آنها به پژوهشگران اجازه میدهد هر بیماری منفردی را در لوله ی آزمایشگاه، مطالعه کنند. در این مطالعه ما توانستیم این اندیشه را در یک سطح ارتقا دهیم. با مرتبط کردن تکنولوژی iPSC-organoid با آنالیز فعالیت یک ژن منفرد با حجم بالا ما توانستیم نگاه بهتری بر چیزی داشته باشیم که ممکن است بر مغز یک بیمار در مراحل اولیه ی ایجاد بیماری در جریان باشد حتی پیش از آنکه علایم ایجاد شود. در این مطالعه پژوهشگران، رشد و ایجاد اورگانوئیدهایی را بررسی کردند که از سلول های بنیادی این بیماران گرفته شده بود و همه ی آنها جهش V337M را در پروتئین تاو داشت.

آنها این نتایج را با آن مواردی مقایسه کردند که در اورگانوئیهای کنترل ایزوژنتیک مشاهده شده بود. موارد کنترل از سلول های بنیادی بیمار مشتق شده بود که در آن جهش ایجاد کننده ی بیماری از طریق ژنتیکی، اصلاح شده بود. پس از 6 ماه رشد، علایم تخریب نورودژنرسانس در اورگانوئیدها مشاهده شد.

مهمتر اینکه اورگانوئیدهای مشتق شده از سلول بیمار، نورون های تحریکی کمتری در مقایسه با مواردی- که از سلول های کنترل مشتق شده بود- داشت و این نشان میدهد که جهش پروتئین تاو برای ایجاد سطوح بالاتر مرگ سلولی این نوع از نورون ها کافی است. نورون های تحریکی معمولا در پاسخ به ماده ی شیمیایی عصبی گلوتامات، فعال میشود و به نظر میرسد در سطوح بالای غیر طبیعی آن در فرونتوتمپورال دمانشیا بمیرند.

اورگانوئیدهای مشتق شده از بیمار همچنین سطوح بالاتری از انواع زیان بار پروتئین تاو و سطوح بالاتری از التهاب دارد. دکتر باولس میگوید: مرگ سلول عصبی تحریکی، رسوبات پروتئین تاو و التهاب، نشانه های اصلی نوعی از تخریب هستند که در بسیاری از اشکال دمانس فرونتوتمپرال مشاهده میشود. ما میخواستیم ببینیم بعد از آن چه میشود. فرایندهای مولکولی و سلولی که قبل از پیدایش نشانه های بیماری رخ میدهد چه هستند؟

پژوهشگران، کلیدهایی را با امتحان اورگانوئیدهای دو ماهه و چهار ماهه به دست آوردند. برای نمونه اورگانوئید جهش یافته ی دو ماهه به نظر میرسد سطوح بالای فشار سلولی را تحمل میکند؛ در حالی که موارد چهار ماهه مشکلاتی را با اتوفاژی یا چرخه ی دوباره ی پروتیئن ها داشتند. نتایج همچنین پیشنهاد داد طی ماه های ابتدایی، نورون های تحریکی در اورگانوئید، سریع تر از موارد کنترل، بالغ شدند. تجربیات دیگر مطرح کرد بسیاری از این تغییرات، ممکن است واسطه های شیمیایی واکنش پیچیده ی بین تاو جهش یافته، ژن نورون های تحریکی و ELAVL4 یعنی پروتئینی- که فعالیت ژنها را با اتصال به ریبونوکئیک اسید RNA کنترل میکند- بوده باشد.

دکتر باولز میگوید: نتایج ما پیشنهاد می دهد که تاو جهش یافته ی V337M، چرخه و سیکل معیوبی را در مغز، آغاز میکند و نورون های تحریکی را زیر فشار زیاد قرار میدهد. این، تولید پروتئین های جدیدی را- که برای بلوغ لازم است- تسریع می کند ولی از رسوب پروتئین هایی که جایگزین شده اند جلوگیری میکند.

این مطالعه روی اورگانوئیدها به دانشمندان امکان میدهد کشف کنند چگونه پروتئین تاو جهش یافته، ممکن است باعث مرگ دسته ی خاصی از نورون ها شود - که در فرونتو تمپورال دمانس حساس هستند-. آزمایشات، بیشتر از این ایده حمایت میکند. برای نمونه نورون های تحریکی در اورگانوئید جهش یافته در مقایسه با اوگانوئید های کنترل، کمتر احتمال دارد در حضور سطوح سمی گلوتامات، زنده بمانند.

پژوهشگران فهمیدند این میتواند با آپیلیمود مهار شود.

آپیلیمود داروی تجربی است که برای تغییر سیستم چرخه ای پروتئین در سلول طراحی شده است. به بیان دیگر پژوهشگران دیدند در زمانی که نمونه ها را با آپیلیمود پردازش کردند، تفاوتی در سطوح مرگ سلولی که با گلوتامات القا شده است بین اورگانوئیدهای کنترل و جهش یافته نیست.

دکتر گوت میگوید: با کمک وسایلی مانند اورگانوئیدهای مغزی ما میتوانیم مدلسازی کنیم و دلایل دمانس را بفهمیم. و این امید هست که روزی بتوانیم درمان های سودمندی را برای دمانس فرونتوتمپورال و دیگر بیماری های دلخراش تخریبی سیستم عصبی پیدا کنیم.

https://neurosciencenews.com/ftd-brain-organoids-18989/?fbclid=IwAR03hFwuFWsVPw_leMMYPPN7B68J1kH_lmENUojCfhDxznewBqoGnp8xrnQ


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلااضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهمسکوت، پر از صدامغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل زبانکوچ از محیط نامناسبفرد حساس از نظر عاطفی و بغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ناتوانی در شناسایی چهره آیا فراموشی حتمی استمیهمانهای ناخوانده عامل حس و ادراک قسمت شصت و هشتای نعمت من در زندگیمدرمان های بیماری آلزایمرارتباط متقابل با همه ی حیراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ستون فقرات انسان دو پا جلنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر نگاه ناظر هوشیار بکاهش التهاب ناشی از بیماقانون گذاری و تکاملجهان مادی، تجلی فضا در ذهنرمش های موثر در کمردردآیا آگاهی پس از مرگ از بیما از اینجا نخواهیم رفتایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان دارویی سرطان رحم باز فرد ایستا و متعصب بگذرزمان و مکان، ابعاد کیهان تفاوت ایستایی و تکاپوبی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازاسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دکریستال زمان(قسمت اوللمس کوانتومیجهان در حال نوسان و چرخشنزاع بین جهل و علم رو به پآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخبر مهم تلسکوپ هابلماست مالیاگر خواهان پیروزی هستیدرک دیگرانبیماری تی تی پیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرویتامین بی 12 در درمان دردشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش غذاها در کاهش دردهای گوشه بیماری اتوزومال رسسمقاومت به عوارض فشار خون جوسازی مدرنهفت چیز که عملکرد مغز تو آزمون ذهنی گربه ی شرودیندلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانمدل هولوگرافیک تعمیم یافدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روباز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایواکنش به حس جدیدشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامگربه شرودینگر و تاثیر مشمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت آنطور نیست که به نظهندسه ی پایه ایافزایش قدرت ادراکات و حسدین اجباریابزار بقا از نخستین همانمرگی وجود نداردرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبنوار عصب و عضلهپیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه میتواند بزرگترین دامید نجاتدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلسله مباحث هوش مصنوعیمعجزه ی چشمتوهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز امعلم و روحتری فلوپرازیننکاتی در مورد تشنجپاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 78اندوه دردی را دوا نمیکندداروی جدید برای میاستنی اثر مضر مصرف طولانی مدت رروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کاسیلی محکم محیط زیست بر انمغز کوانتومیتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسفیزیکدانان ماشینی برای تعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاننگاه انسان محدود به ادراآلزایمرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت پنجاه و یانسانیت در برابر دیگراندر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات مخچهرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و اطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دومسکته مغزیمغز بزرگ چالشهای پیش روتکامل زبان انسان از پیشیکوچک شدن مغز از نئاندرتافردا را نمیدانیممقالاتتغییرات تکاملی سر انسان نادیدنی ها واقعی هستندآیا ممکن است موش کور بی ممیوتونیک دیستروفیحس و ادراک قسمت شصت و دوای همه ی وجود مندرمان های جدید میگرنارتباط چاقی و کاهش قدرت برجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمبه نقاش بنگرهیچ اندر هیچستارگانی قبل از آغاز کیهنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کاهش حافظه هرچند فرایندیقانون جنگلجهان مرئی و نامرئینرمشهای مهم برای تقویت عآیا امکان بازسازی اندامهما اشیا را آنطور که هستندایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان سرگیجه بدون نیاز باز مخالفت بشنوزمان و صبرتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا وسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش خرچنگ های نعل اسبی درکریستال زمان(قسمت دوم)لوب فرونتال یا پیشانی مغجهان در حال ایجاد و ارتقانزاع بین علم و نادانی رو آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخدا موجود استماست مالی با هوش انسانیاپی ژنتیکدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانویتامین بی هفدهشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج نقشه مغزی هر فرد منحصر بهگوشت خواری یا گیاه خواریمقابله ی منطقی با اعتراضجامعه ی آسمانیهفت سین یادگاری از میراث آزمون ذهنی گربه شرودینگردنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانمدل های ریز مغز مینی بریندغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسواکسن های شرکت فایزر آمرشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکنه جنگ و نه خونریزیگزیده ای از وبینار یا کنفمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت افرادهندسه ی رایج کیهانافزایش مرگ و میر سندرم کودین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیوبینار اساتید نورولوژی دطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبانوبت کودکانپیوند قلب خوک، به فرد دچامنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه های کاذبامید جدید بر آسیب نخاعیدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما ااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتمعجزه ی علمتوهم جسمیافته های نوین علوم پرده علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینچگونه مولکول های دی ان ایپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 82اندوهگین نباش اگر درب یا داروی جدید برای ای ال اساثرات فشار روحی شدیدروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهاسینوریپا داروی ترکیبی ضدمغز آیندگان چگونه است ؟تکینگیکل اقیانوس در یک ذرهفاجعه ی جهل مقدسعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های نگاه از بیرون مجموعهآملودیپین داروی ضد فشار منبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان، گونه ای پر از تضاددر ناامیدی بسی امید استاختلالات حرکتی در انسانرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماناطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سومسال سیزده ماههمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتکامل ساختار رگهای مغزی کوچکترین چیز یک معجزه اسفرزندان زمان خودتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردنادانی در قرن بیست و یکم،آیا ما کالا هستیممیگرن و پروتئین مرتبط با حس و ادراک قسمت شصت و ششای آنکه نامش درمان و یادشدرمان های جدید در بیماری ارتباط هوش ساختار مغز و ژرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیبه نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نترسخن نیکو مانند درخت نیکونقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش دوپامین عامل بیماریقانون جنگلجهان مشارکتیچرا ماشین باید نتایج را پآیا انسان با مغز بزرگش اخخواب سالم عامل سلامتیما به جهان های متفاوت خودایا بدون زبان میتوانیم تدرمان سرگیجه بدون نیاز باز نخستین همانند سازها تزمان واقعیت است یا توهمتفاوتهای جنسیتی راهی برابی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکترسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف کریستال زمان(قسمت سوم)لوتیراستامجهان ریز و درشتنزاع بین علم و جهل رو به پآیا راهی برای رفع کم آبی خدا بخشنده است پس تو هم بماشین دانشابتدا سخت ترین استدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیاز تکنیکی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیویتامین دی گنجینه ای بزرشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیننقشه های مغزی جدید با جزیگیلگمش باستانی کیستمقابله با کرونا با علم اسجاودانگی مصنوعیهم نوع خواری در میان پیشیآزادی عقیده، آرمانی که تدنیا، هیچ استابزار بقا از نخستین همانمدیون خود ناموجودذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیواکسن کووید 19 چیزهایی که شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکچه زیاد است بر من که در ایگزارش یک مورد جالب لخته ومنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت اشیاهندسه بنیادینافزایش سرعت پیشرفت علوم دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاسترموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلوجود قبل از ناظر هوشمندطلای سیاهتاریکی و نورنور درونپیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاست امید درمان کرونا با هماندانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از مشاهده گر جدای از شیء مشارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سم زنبور ، کلیدی برای وارمعجزه ی علم در کنترل کرونتوهمات و شناخت حقیقتیاد گرفتن مداومعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزچگونه میتوان با قانون جنپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهلاندام حسی، درک از بخش هایداروی جدید برای دیابتاثرات مفید قهوهروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیگار عامل افزایش مرگ وممغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل فردی یا اجتماعیکلمات بلند نه صدای بلندفاصله ها در مکانیک کوانتعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل نگاه از دور و نگاه از نزدآموزش نوین زبانمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت پنجاه و سانعطاف پذیری مکانیسمی علدر هم تنیدگی مرزها و بی ماختلالات صحبت کردن در اناختلالات عضلانی ژنتیکرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمسانسور از روی قصد بسیاری مغز بزرگترین مصرف کننده تکامل شناخت انسان با کشفکووید نوزده و خطر بیماری فرضیه ای جدید توضیح میدهصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنازوکلسینآیا ما تنها موجودات زنده میگرن سردردی ژنتیکی که بحس و ادراک سی و هفتمایمپلانت مغزیدرمان های رایج ام اسارتباط پیوسته ی جهانبعد پنجمبه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمسخن و سکوتنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش سن بیولوژیکی، تنها قانونمندی و محدودیت عالمجهان هوشمندچرا مغز انسان سه هزار سالآیا احتمال دارد رویا از آخواب سالم عامل سلامتی و یما با کمک مغز خود مختاريمایا تکامل هدفمند استدرمان سرگیجه بدون دارواز نخستین همانند سازها تزمان پلانکتقلید مرحله ای نسبتا پیشبی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال سرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش درختان در تکاملکشف مکانیسم عصبی خوانش پلوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان شگفت انگیزنسبیت عام از زبان دکتر برآیاما مقهور قوانین فیزیکخدای رنگین کمانمبانی ذهنی سیاه و سفیدابتدایی که در ذهن دانشمندرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک باز تکینگی تا مغز و از مغز زیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبویروس مصنوعیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری منقص در تشخیص هیجانات عامگیاه بی عقل به سوی نور میملاحظه های اخلاقی دربارهجایی خالی نیستهمه چیز موج استآزار دیگری، آزار خود استدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانمدیریت اینترنت بر جنگذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن کرونا و گشودن پنجرشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکنه عدم مطلق بلکه عدم با قگشایش دروازه جدیدی از طرمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت تنها چیزی است که شاهندسه در پایه ی همه ی واکافسردگی و اضطراب در بیمادیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانمرز بین انسان و حیوان کجارمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینوراپامیل در بارداریطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدنورون هاي مصنوعی می توانپیوند اندام از حیوانات بمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاست امیدوار باش حتی اگر همه چدانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط مشاهده آینده از روی مشاهرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سماگلوتید داروی کاهش دهنمعجزه در هر لحظه زندگیتوپیراماتیاد بگیر فراموش کنیعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکچگونه مغز پیش انسان یا همپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و هفتانرژی بی پایان در درون هرداروی جدید ضد میگرناثرات مفید روزه داریروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پراستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیاهچاله هامغز انسان برای ایجاد تمدتکامل مادی تا ابزار هوشمکلوزاپین داروی ضد جنونفاصله ی همیشگی تصویر سازعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولنگاه از درون مجموعه با نگآمارهای ارائه شده در سطح منتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاهرام مصر از شگفتی های جهدر هم تنیدگی کوانتومیدر هم تنیدگی کوانتومی و پاختراع جدید اینترنت کوانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیماطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زنانسانسور بر بسیاری از حقایمغز حریص برای خون، کلید تتکامل، نتیجه ی برنامه ریکودک هشت ساله لازم است آدفساد اقتصادی سیتماتیک درسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنباید صبر کرد آتش را بعد آیا مغز تا بزرگسالی توسعمیگرن شدید قابل درمان اسحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایمپلانت مغزی کمک میکند درمان های علامتی در ام اسارتباط انسانی، محدود به بعد از کرونابه کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالسخن پاک و ثابتنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر ویتامین دی بر بیماکایروپاکتیک چیستقارچ بی مغز در خدمت موجودجهان هوشیارچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا احتمال دارد رویا از آخواب عامل دسته بندی و حفطما بخشی از این جهان مرتبطایجاد احساساتدرمان سرطان با امواج صوتاز نخستین همانند سازها تزمان به چه دلیل ایجاد میشتقلید از روی طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کنسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث کشف مکانیسمی پیچیده در بلیروپریم داروی ترکیبی ضدجهانی که نه با یک رخداد و نسبت ها در کیهانآب زندگی است قسمت چهارمخدایی که ساخته ی ذهن بشر مباحث مهم حس و ادراکابتذال با شعار دیندرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ااز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج ویرایش DNA جنین انسان، برشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب نقطه بی بازگشتگیاه خواری و گوشت خوار کدملاحظات بیهوشی قبل از جرجاذبههمه چیز در زمان مناسبآسيب میکروواسکولاریا آسدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین همانمداخله ی زیانبار انسانذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیواکسن کرونا از حقیقت تاتشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت معرفت و شناخت درک عپل جویی اصفهانمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت خواب و رویاهندسه زبانِ زمان استاقلیت خلاقدیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقای موجود زنده از مرز جدید جستجو و اکتشاف، رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عاورزش هوازی مرتب خیلی به قطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهنورون های ردیاب حافظهپیوند سر آیا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاستامیدواری و مغزدانش، قفل ذهن را باز میکنابزارهای بقا از نخستین همطالبه ی حق خودرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم کووید طولانیمعرفت و شناختتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانچگونه هموساپينس بر زمین پروانه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و هشتانرژی تاریکداروی جدید ضد الزایمراثرات مضر ماری جواناروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانواستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیسیاهچاله های فضایی منابعمغز انسان برای شادمانی طتکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسفتون های زیستیعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاننگاه حقیقی نگاه به درون اآن چیزی که ما جریان زمان منحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت بیست و چهاولویت بندی ها کجاستاولین مورد PML به دنبال تکدر هم تنیدگی کوانتومی و دادامه بحث تکامل چشمرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر اساهچاله ها تبخیر نمیشودمغز در تنهایی آسیب میبینتکثیر سلول در برابر توقف کودک ایرانی که هوش او از فشار و قدرتپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنبرو و انرژی مداومآیا همه جنایت ها نتیجه بیمیدان مغناطيسي زمین بشر حس و ادراک- قسمت بیست و پایمپلانت نخاعی میتواند ددرمان ژنتیکی برای نوآوریارتباط از بالا به پایین مرحم مصنوعیبعد از کرونابه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالسختی ها رفتنی استنقش هورمون های تیروئید دتاثیر ویروس کرونا بر مغز کار با یگانگی و یکپارچگیقبل از آغازجهان های بسیار دیگرچرا ویروس کرونای دلتا واآیا برای تولید مثل همیشه خودآگاهی و هوشیاريما تحت کنترل ژنها هستیم یایران بزرگدرمانهای بیماری پارکینساز نخستین همانند سازها تزمان شگفت انگیزتقلید از طبیعتبیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روی و منیزیم در سلامتکشف ارتباط جدیدی از ارتبلیس دگرامفتامین یا ویاسجهانی که از یک منبع، تغذینسبت طلایی، نشانه ای به سآب زندگی است قسمت هفتمخسته نباشی بابامجموعه های پر سلولی بدن مابداع دی ان ای بزرگترین ددرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنویشن پروشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نمیتوان با بیرون انداختنگیرنده باید سازگار با پیممانتین یا آلزیکسا یا ابجاذبه و نقش آن در شکلگیریهمه چیز در زمان کنونی استآسیب ها ناشی از آلودگی هودو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانمدارک ژنتیکی چگونه انسانذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیواکسن کرونا ساخته شده توشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت در بی نهایتپل خواجو اصفهانمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت در علم، هرگز نهایی هندسه، نمایشی از حقیقتالکترومغناطیس شنوایی و هدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیورزش هوازی ، بهترین تمریطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنونوروپلاستیسیتی چیستپیوند سر، یکی از راه حلهامنبع هوشیاری کجاست قسمت حباب های کیهانی تو در توامیدی به این سوی قبر نیستدائما بخوانابزارهای بقا ازنخستین هممطالبی در مورد تشنجروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم گیلن باره به دنبال مغز فکر میکند مرگ برای دیتوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویاعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونچگونه هوشیاری خود را توسپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و دومانرژی تاریک که ما نمی توداروی سل سپتاجزای پر سلولی بدن انسان روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردناستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسیاهچاله ها، دارای پرتو مغز انسان برای شادمانی طتکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانفروتنی و غرورعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمنگاه دوبارهآنچه ناشناخته است باید شمنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت بیست و یکمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت بیست و دواولین مورد پیوند سر در اندر هر سوراخی سر نکناداراوون تنها داروی تاییرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی روداعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اسایه را اصالت دادن، جز فرمغز را از روی امواج بشناستأثیر نگاه انسان بر رفتاکودکان میتوانند ناقل بی فضای قلب منبع نبوغ استجلوتر را دیدنچت جی پی تیآیا هوش مصنوعی می تواند نمیدان های مغناطیسی قابل حس و ادراک- قسمت شصت و چهایمان به رویادرمان پوکی استخوانارتباط بین هوش طبیعی و هورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونا دلخوشی بیهوبه بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلسرنوشتنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر ژنها بر اختلالات خکاربرد روباتهای ريزنانوقبل از انفجار بزرگجهان هایی در جهان دیگرچرا پس از بیدار شدن از خوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخودآگاهی و هوشیاريمانند آب باشایرادهای موجود در خلقت بدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز نشانه ها و آثار درک شدزنان باهوش ترتقویت استخوان در گرو تغذبیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذششلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جکشف جمجمه ای درکوه ایرهولا اکراه فی الدینجهانی در ذهننشانه های گذشته در کیهان آب زندگی است قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملمحل درک احساسات روحانیابزار هوش در حال ارتقا ازدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمتمرکز بر هدفواقعیت فیزیکی، تابعی از شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزنمیتوان بر سیاه سیاه نوشگالکانزوماب، دارویی جدیمن کسی در ناکسی دریافتم جدا کردن ناخالصی هاهمه چیز، ثبت می شودآشنا پنداریدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانمروری بر تشنج و درمان هایذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستواکسن ایرانی کرونا تولیدشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنهادینه سازی فرهنگ اختلاپلاسمای غالبمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت راستین انسان علم بهنر فراموشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از مسمومیت دانش آموزان بی گرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتورزش و میگرنطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسونوروز یا روز پایانیپیوندی که فراتر از امکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حد و مرزها توهم ذهن ماستامیدی تازه در درمان سرطاداروهای مصرفی در ام اسابزارهای بقای موجود زندهمطالعه ای بیان میکند اهدروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پیریفورمیسمغز قلبتوسعه هوش مصنوعی قادر اسیاری خدا نزدیک استعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچگونه واکسن کرونا را توزپروتئین های ساده ی ابتدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و سومانرژی خلا ممکن استداروی ضد چاقیاجزایی ناشناخته در شکل گروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ماسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردفرگشت و تکامل تصادفی محض عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاننگاهی بر قدرت بینایی دراآنچه واقعیت تصور میکنیم مهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت بیست و سواولین هیبرید بین انسان و در والنتاین کتاب بدید همادب برخورد با دیگرانراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن ااعتماد به خودهوشمندی کیهانساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز زنان جوانتر از مغز مرتئوری تکامل امروز در درمکودکان خود را مشابه خود تقفس ذهنجمجمه انسان های اولیهچت جی پی تیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمیدان های کوانتومی خلاحساسیت روانی متفاوتاین پیوند نه با مغز بلکه درمان پوکی استخوانارتباط شگفت مغز انسان و فرساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونا دلخوشی بیهوبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای متسریع دویدن مهم نیستنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر کلام در آیات کلام بکاربرد روباتهای ريز، در قبرستان ها با بوی شجاعتجهان یکپارچهچرا ارتعاش بسیار مهم استآیا تکامل و تغییرات ژنتیخودت را از اندیشه هایت حفماه رجبایستادن در برابر آزادی بدروغ نگو به خصوص به خودتاز نظر علم اعصاب یا نرووسزنجیرها را ما باید پاره کتقویت حافظه یا هوش مصنوعبیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبلاموژین داروی ضد اوتیسم؟جهان، تصادفی نیستنشانه های پروردگار در جهآب زندگی است قسمت دومخطا در محاسبات چیزی کاملمحل درک احساسات روحانی دابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیماز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کوواقعیت چند سویهشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکنمایش تک نفرهگام کوچک ولی تاثیرگذارمن پر از تلخیمجدایی خطای حسی استهمه ی سردردها بی خطر نیستآشنا پنداریدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانمرکز هوشیاری، روح یا بدن ذهن سالمباد و موجاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیواکسن اسپایکوژنشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکچهار میلیارد سال تکامل بپمبرولیزوماب در بیماری چمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت غیر فیزیکیهنر حفظ گرهالکترودهای کاشتنیدگرگونی های نژادی و تغییابزار بقای موجود زنده از مسمومیت دانش آموزان، قمارمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیورزش بهترین درمان بیش فعطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سنورالژیپیوستگی همه ی اجزای جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حریص نباشامگا سه عامل مهم سلامتداروهای ام اسابزارهای بقای از نخستین معماری، هندسه ی قابل مشاروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ماز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پس از ضربه به سرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستفلج نخاعی با الکترودهای علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکچگونه آن شکری که می خوریمپروتز چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت نهمانسان قدیم در شبه جزیره عداروی ضد چاقیاحیای بینایی نسبی یک بیمروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین داسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل و ریشه ی مشترک خلقتکمردرد ناشی از تنگی کانافراموش کارها باهوش تر هسعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهنگاهی بر توانایی اجزاي بآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت بیستماولین تصویر در تاریخ از سدر یک فراکتال هر نقطه مرکادراک ما درک ارتعاشی است راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاناعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجودساخت شبکه عصبی با الفبای مغزهای کوچک بی احساستئوری تکامل در پیشگیری و کودکان را برای راه آماده قفس را بشکنجنبه های موجی واقعیتنتایج نادانی و جهلآیا هوش ارثی دریافتی از پمیدان بنیادین اطلاعاتخفاش با شیوع همه گیری جدیاین اندوه چیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلارتباط شگفت انگیز مغز انرشته نوروایمونولوژی و نقتفکر قبل از کاربه جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزسریعترین کامپیوتر موجودنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر نکتاب گران و پرهزینه شد ولقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان یکپارچهچرا بیماری های تخریبی مغآیا جنین انسان، هوشمندی خودروهای هیدروژنیماپروتیلیناکسی توسین و تکامل پیش ادریای خدااز نظر علم اعصاب اراده آززندگی هوشمند در خارج از زتقویت سیستم ایمنیبیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اکشتن عقیده ممکن نیستلایو دوم دکتر سید سلمان فجهش های ژنتیکی مفید در سانظام مثبت زندگیآب زندگی است قسمت سومخطای ادراک کارمامحدودیت چقدر موثر استابزار بقا از نخستین هماندرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ااز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریواقعیت چیستشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردرگامی در درمان بیماریهای منابع انرژي پاک سرچشمه حجریان انرژی در سیستم های همیشه چشمی مراقب و نگهباآغاز فصل سرما و دوباره تکدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت واز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشواکسن اسپایکوژن ضد کروناشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکپنج اکتشاف شگفت آور در مومنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت غیر قابل شناختهنر رها شدن از وابستگیالگو نداشتیمدانش قدرت استابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضورزش در کمر دردطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوشیدن چای برای مغز مفید پیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت حرکت چرخشی و دائمی کیهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهداروهای تغییر دهنده ی سیابزارهای دفاعی و بقای موروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم دزدی ساب کلاوینمغز مانند تلفن استتوصیه های سازمان بهداشت ژن همه چیز نیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهچگونه انتظارات بر ادراک پروتز عصبی برای تکلممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهارمانسان میوه ی تکاملداروی ضد تشنج با قابليت تاحیای بینایی نسبی یک بیمروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهاصل بازخوردهوش احساسیسیاهچاله ی تولید کنندهمغز ایندگان چگونه استتکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد و علل آنفراموشی همیشه هم بد نیستعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهنگاهت را بلند کنآنها نمیخواهند دیگران راچالش هوشیاری و اینکه چرا آنان که در قله اند هرگز خموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت دهماولین دارو برای آتاکسی فدر کمتر از چند ماه سوش جدادغام میان گونه های مختلراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیساختن آیندهمغز، فقط گیرندهتئوری جدید، ویران کردن گکوری گذرای ناشی از موبایقلب و عقلجنسیت و تفاوت های بینایینجات در راستگوییآیا هوش سریعی که بدون احسمیدازولام در درمان تشنج خلا، حقیقی نیستاین ایده که ذرات سیاهچالدرمان تومورهای مغزی با اارتباط شگفت انگیز مغز انرشد مغز فرایندی پیچیده اتفکر خلا ق در برابر توهم به خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزاسرگیجه از شایعترین اختلانقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر کپسول نوروهرب بر تکتاب زیست شناسی باورقدرت مردمجهان کنونی و مغز بزرگتریچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا جهان ذهن و افکار ما مخورشید مصنوعیماجرای جهل مقدساگر فقط مردم میفهمیدند کدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز نظر علم اعصاب اراده آززندگی بی دودتلقین اطلاعات و حافظهبیماری وسواسوقتی تو از یاد گرفتن باز شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از گل خاردار، زیباستلبخند بزن شاید صبح فردا زجهش های ژنتیکی غیر تصادفنظریه ی تکامل در درمان بیآب، زندگی است(قسمت پنجم)خطای حسمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین هماندرختان اشعار زمینبیوگرافیاز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریواقعیت چیستشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های همیشه اطمینان تو بر خدا بآغاز مبهم آفرینشدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بواکسن دیگر کرونا ساخته ششربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمنوآوری ای شگفت انگیز دانپول و شادیمنابع بی نهایت انرژی در دحقایق ممکن و غیر ممکنهنر، پر کردن است نه فحش دالگو و عادت را بشکن و در ادانش محدود به ابعاد چهارابزار بقای موجود زنده از مسئول صیانت از عقیده کیسرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)وزن حقیقی معرفت و شناختطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پیدایش زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس متفاوتانفجار و توقف تکاملی نشاداروهای ضد بیماری ام اس وابعاد و نیازهای تکاملیروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم سردرد به دلیل افت فمغز مادران و کودکان در زمتوصیه های غیر دارویی در سژن هوش و ساختارهای حیاتی فلج خوابعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراچگونه به سطح بالایی از هوپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت نوزدهمانسان ها می توانند میدان داروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمراصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتسیاره ی ابلهانمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل تکنولوژیکمردرد با پوشیدن کفش منافراموشی و مسیر روحانیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدفرایند پیچیده ی خونرسانیعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان چالش هوشیاری و اینکه چرا آنزیم تولید انرژی در سلومولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت دوازدهماولین دروغدر آرزوهایت مداومت داشتهادغام دو حیطه علوم مغز و راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دوربلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیساختار فراکتال وجود و ذهمغزتان را در جوانی سیم کشتا 20 سال آینده مغز شما به کی غایب شدی تا نیازمند دلقلب دروازه ی ارتباطجنسیت و تفاوت های بینایینخاع ما تا پایین ستون فقرآیا هشیاری کوانتومی وجودمکان زمان یا حافظه زمانخلا، خالی نیستاینکه به خاطرخودت زندگی درمان تشنجارتباط غیرکلامی بین انسارشد مغز علت تمایل انسان بتفاوت مغز انسان و میمون هبه دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تسرگردانینقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر کپسول نوروهرب بر سکتاب طبیعت در قالب هندسهقدرت کنترل خودجهان کاملی در اطراف ما پرچرا حجم مغز گونه انسان درآیا جهش های ژنتیکی، ویروخوش قلبی و مهربانیماجرای عجیب گالیلهاگر میدانی مصیبت بزرگتر درک نیازمند شناخت خویش ااز واقعیت امروز تا حقیقتزندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جدبیماری کروتز فیلد جاکوبویتنام نوعی کرونا ویروس شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اگل زندگیلحظات خوش با کودکانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنظریه ی تکامل در درمان بیآتش منبع انرژیخطر آلودگی هوامخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین هماندرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیاز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنواقعیت های متفاوتشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های همیشه داناتر از ما وجود دإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیواکسن دیگری ضد کرونا از دشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزنوار مغز مشاهده ی غیر مستپول و عقیدهمنابع جدید انرژیحل مشکلهوموارکتوس ها ممکن است دالگوی بنیادین و هوشیاریدانش بی نهایتابزار بقای موجود زنده از مسئولیت جدیدرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستوزوز گوشظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارنیکولا تسلاپیر شدن حتمی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس چشایی و بویاییانقراض را انتخاب نکنیدداروی فامپیریدین یا نورلابعاد اضافه ی کیهانروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز چون ابزار هوش است دلیسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیژن یا نقشه توسعه مغز و نقفلج خواب چیستعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاچگونه باغبانی باعث کاهش پرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هفتمانسان یک کتابخانه استداروی ضد تشنج توپیراماتاحساسات کاذبروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن باصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11سیاره ابلهانمغز ابزار برتر بقاتکامل جریان همیشگی خلقتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصکنگره بین المللی سردرد دفرایند تکامل و دشواری هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنچالش هوشیاری و اینکه چرا آینه در اینهمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت سوماولین سلول مصنوعیدر آسمان هدیه های نادیدنارتقا و تکامل سنت آفرینش راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی بلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیساختار شبکه های مغزی ثابمغزتان را در جوانی سیمکشتا بحر یفعل ما یشاکیهان خود را طراحی میکندقلب روباتیکجهل مقدسنخستین تمدن بشریآیا واکنش های یاد گرفته ومکانیک کوانتومی بی معنی خلاصه ای از مطالب همایش ماینکه خانواده ات سالم بادرمان جدید ALSارتروز یا خوردگی و التهارشد در سختی استتفاوت ها و تمایزها کلید ببه زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیسربازان ما محققا غلبه می نقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر کپسول نوروهرب بر سکتاب، سفری به تاریخقدرت انسان در نگاه به ابعجهان پیوستهچرا خشونت و تعصبآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخوشبختی دور از رنج های مماده ی تاریکاگر نیروی مغناطیس نباشد درک و احساساز کجا آمده ام و به کجا میزندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع بیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اگلوله ی ساچمه ایلرزش ناشی از اسیب به عصبجهشهای مفید و ذکاوتی که دنظریه ی تکامل در درمان بیآثار باستانی تمدن های قدخطرات هوش مصنوعیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین هماندردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد واقعیت و مجازشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانی و علمگامی در درمان بیماریهای منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صورهمیشه راهی هستافت فشار خون ناگهانی در ودولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانمرگ چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را واکسن سرطانششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغز ترجمه رخدادهای پوست ساعتی مستقل از مغز دمناطق خاصی از مغز در جستجحلقه های اسرارآمیزهورمون شیرساز یا پرولاکتالگوبرداری از طبیعتدانشمندان موفق به بازگردابزار بقای موجود زنده از مسئولیت در برابر محیط زیروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودیک پیام منفرد نورون مغزی ظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزنیاز به آموزش مجازی دیجیپیشینیان انسان از هفت میمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک (قسمت اول )انواع سکته های مغزیداروی لیراگلوتیدابعاد بالاترروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز چگونه صداها را فیلتر توضیحی ساده در مورد هوش مژن ضد آلزایمرفلج دوطرفه عصب 6 چشمعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مچگونه تکامل مغزهای کنونیپرسش و چستجو همیشه باقی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هفدهمانسان باشدارویی خلط آوراخلاق و علوم اعصابريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بداصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهمسیاره ابلهانمغز از بسیاری حقایق می گرتکامل داروینی هنوز در حاتکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دفرایند حذف برخی اجزای مغغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زچالش هوشیاری و اینکه چرا آیندهموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت سی و هشتماوکرلیزوماب داروی جدید شدر آستانه ی موج پنجم کوویارتقا یا بازگشت به قبل ازراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستسادیسم یا لذت از آزار دادمغط یک گیرنده استتاول کف پا و حقیقتکیهانِ هوشیارِ در حال یاقلب را نشکنجهان فراکتالنخستین تصویر از سیاهچالهآیا یک، وجود داردمکانیزمهای دفاعی در برابخلاصه ای از درمان های جدیاینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان جدید میگرن با انتی ارزش حقیقی زبان قسمت اولز گهواره تا گورتفاوت ها را به رسمیت بشنابه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر سردرد میگرننقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر کتامین در درمان پاکتابخانهقدرت ذهنجهان پیوستهچرا در مغز انسان، فرورفتآیا خداباوری محصول تکاملخانه ی تاریکماده ی خالیاگر نعمت فراموشی نبود بسدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتاز کسی که یک کتاب خوانده زندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخابیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E در چه مواد غذایشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش سجده بر عملکرد مغزگلوئونلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهشهای مفید و ذکاوتی که دنظریه ی ریسمانآرامش و دانشدفاع از پیامبرمخچه ابزاري که وظیفه آن فدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانواقعیت و انعکاسشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکچند روش ساده برای موفقیتگاهی لازم است برای فهم و منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز ماهمیشه عسل با موم بخوریمافت هوشیاری به دنبال کاهدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر پنهانذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوسفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن سرطانصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغز در فراموشی هاپوشاندن خود از نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمله ویروس کرونا به مغزهوش فوق العاده، هر فرد اسالتهاب شریان تمپورالدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودیک پیشنهاد خوب برای آسان عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمچیز جدید را بپذیرپیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک (قسمت دوم )انگشت ماشه ایداروی تشنجی دربارداریاتفاق و تصادفروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز داستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز ناتوان از توجیه پیداتیوتیکسن داروی ضد جنونژنها نقشه ایجاد ابزار هوفناوری هوش مصنوعی نحوه خعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج چگونه جمعیت های بزرگ شکل پرسشگری نامحدودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هجدهمانسان جدید از چه زمانی پاداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق پایه تکامل و فرهنگریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پاراصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتمسیر آفرینش از روح تا مغز مغز به تنهایی برای فرهنگ مغز بیش از آنچه تصور میشوتکامل داروینی هنوز در حاکنترل همجوشی هسته ای با هفراتر از دیوارهای باورغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیچالش دیدگاه های سنتی در بآینده ی انسان در فراتر ازموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت سی و ششمايندگان چگونه خواهند دیددر درمان بیماری مولتیپل ارتوکين تراپی روشی جديد رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است بنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به سازگاری با محیط بین اجزانفرت، اسیب به خود استتابوهای ذهنیکیست هیداتید مغزقیچی ژنتیکیجهان قابل مشاهده بخش کوچنخستین روبات های زنده ی جآیا کیهان می تواند یک شبیما انسانها چه اندازه نزدخم شدن فضا-زمانایندرالدرمان جدید کنترل مولتیپلارزش حقیقی زبان قسمت دومزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقبه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به سردرد میگرن در کودکاننقش اتصالات بین سلولهای کجای مغز مسئول پردازش تجقدرت عشقجهان پر از چیزهای اسرار آچرا ذرات بنیادی معمولاً آیا دلفین ها می تواند از خانواده پایدارماده ای ضد التهابیاگر نعمت فراموشی نبود بسدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار از آغاز خلقت تا نگاه انسازندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معبیماری الزایمرویتامین کاشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش غذاها و موجودات درياگمان میکنی جرمی کوچکی در لزوم سازگاری قانون مجازاجوانان وطننظریه تکامل در درمان بیمآرامش و سکوندفاع در برابر تغییر ساختمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلواز تکینگی تا مغز از مغز تزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استواقعیت خلا و وجود و درک مشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننگاهی مغز بزرگ چالش استمنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزهمجوشی هسته ای، انرژِی بافتخار انساندورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر بسیار بالای ناشذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی واکسن ضد اعتیادصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغز در تشخیص بیماری پیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمایت از طبیعتهوش مصنوعی می تواند بر احامواجی که به وسیله ی ماشیدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقای موجود زنده از مشکل از کجاسترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای بنیادی مصنوعی درمعنی روزهتوهم بی خدایییک آلل ژنتیکی که از نئاندعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتچیزی منتظر شناخته شدنپیشرفت در عقل است یا ظواهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 67انگشت نگاری مغز نشان میدداروی جدید ALSاتوبان اطلاعات و پلِ بینروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمنداناستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوخت هیدروژنی پاکمغز و اخلاقتیک و اختلال حرکتیژنها ، مغز و ارادهفیلمی بسیار جالب از تغییعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل آلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هشتمانسان خطرناکترین موجوددخالت در ساختار ژنهااختلال خواب فرد را مستعد ریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهسیستم تعادلی بدنسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز برای فراموشی بیشتر کتکامل داروینی هنوز در حاکنترل جاذبهفرد موفقغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پچاالش ها در تعیین منبع هوآینده ی علم و فیزیک در60 ثموسیقی نوحس و ادراک قسمت سیزدهمايا اراده آزاد توهم است یدر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط میکروب روده و پاررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیستم با شعار قانون بدترین نقش قهوه در سلامتیتاثیر فکر بر سلامتکیست کلوئید بطن سومقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهان موازی و حجاب هانرمش های مفید برای درد زاآیا گذشته، امروز وآینده ما انسانها چه اندازه نزدخونریزی مغز در سندرم کووایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان جدید ای ال اس، توفرارزش حقیقی زبان قسمت سومزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت های تکاملی در مغز وبوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستسردرد و علتهای آننقش تیروئید در تکامل مغزکرونا چه بر سر مغز می آورقضاوت ممنوعجهان پر از چیزهای جادویی چراروياها را به یاد نمی آآیا دلفین ها میتوانند باخار و گلماده، چیزی نیستاگر با مطالعه فیزیک کواندرک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیاز انفجار بزرگ تا انفجار زندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخوانشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش غذاها و موجودات درياگنجینه ای به نام ویتامین لزوم سازگاری قانون مجازاجوانان وطننظریه تکامل در درمان بیمآرامش(سکوت) stillness و تکاپودقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانمدل همه جانبه نگر ژنرالیدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استوالزارتان داروی ضد فشار شبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکچندجهانیگذر زمان کاملا وابسته به منابع انرژی از نفت و گاز حق انتخابهمراه سختی، اسانی هستافراد آغاز حرکت خودشان رديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستواکسن علیه سرطانضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر نوار مغزی روشی مهم در تشخپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت حوادث روزگار از جمله ویرامیوتروفیک لترال اسکلرودانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلام تا روشناییمعادله ها فقط بخش خسته کنتوهم تنهایییک جهش ممکن است ذهن انسانعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینچیزی خارج از مغزهای ما نیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 74انتقال ماده و انرژیداروی جدید s3 در درمان ام اتوسوکسیمایدروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمسودمندی موجودات ابزی بر مغز و اخلاقتیروفیبان موثر در سکته ی ژنهای مشترک بین انسان و وفیزیک مولکولها و ذرات در عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه حافظه را قویتر کنیآلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت پنجمانسان عامل توقف رشد مغزدر مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و ریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجماصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولسکوت و نیستیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکامل زبانکندر در بیماریهای التهابفرد یا اندیشهغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزناتوانی از درمان برخی ویآینده با ترس جمع نمیشودموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت ششمايا اراده آزاد توهم است یدرمان های اسرار آمیز در آارتباط ماده و انرژیراز تغییربسیاری از بیماری های جدیبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکستم، بی پاسخ نیستنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر مشاهده بر واقعیت بکاهش مرگ و میر ناشی از ابقانون مندی نقشه ژنتیکی مجهان ما میتواند به اندازنرمش های مفید در سرگیجهآیا پیدایش مغز از روی تصاما اکنون میدانیم فضا خالخواندن ، یکی از شستشو دهنایا این جمله درست است کسیدرمان جدید سرطانارزش خود را چگونه میشناسزمان چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تبوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیدسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید دکریستال هاقطار پیشرفتجهان دارای برنامهچراروياها را به یاد نمی آآیا دست مصنوعی به زودی قاخارق العاده و استثنایی بماده، چیزی بیش از یک خلا اگر تلاش انسان امروز برادرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیاز بحث های کنونی در ویروسزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنویتامین کا در سبزیجاتشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش غذاها و موجودات درياگویید نوزده و ایمنی ساکتلزوم عدم وابستگی به گوگل جواب دانشمند سوال کننده نظریه تکامل در درمان بیمآزمون تجربی، راهی برای ردل به دریا بزنابزار بقا از نخستین همانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیواکنش های ناخودآگاه و تقشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامگذشته را دفن کنمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت قربانی نزاع بین بی همراهی نوعی سردرد میگرنیافراد بی دلیل دوستدار تو دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانمرگ تصادفیرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های واکسنی با تاثیر دوگانه اضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار عصب و عضلهپیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حکمت الهی در پس همه چیزامید نیکو داشته باش تا آندانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سلاح و راهزنیمعجزه های هر روزهتوهم جدایییک رژیم غذایی جدید، می توعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیچیزی شبیه نور تو نیستپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 75اندوه در دنیا استداروی جدید میاستنی گراویاتصال مغز و کامپیوترروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسی و سه پل اصفهانمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندفیزیک و هوشیاریعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون نگاه محدود و تک جانبه، مشآلودگی هوا و پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت پنجاهانسانیت در هم تنیده و متصدر محل کار ارزش خودت را باختلال در شناسایی حروف و ریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودک