دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دانشمندان یک فرضیه رادیکال و غیر منتظره را در مورد این که چرا جهان سه بعد دارد

دانشمندان یک فرضیه رادیکال و غیر منتظره را در مورد این- که چرا جهان سه بعد دارد- ارائه کردند.
دانشمندان یک فرضیه غیر عادی را پیشنهاد می‌دهند در مورد اینکه چرا جهان ما بیش از سه بعد ندارد. در زمانی که احتمال شگفت انگیزی در مورد ابعاد چندگانه پیشنهادی نظریه ریسمان ها وجود دارد، جهان محل زندگی ما به نظر می‌رسد سه بعد فضایی دارد ولی چرا بیشتر نیست؟
گروهی از دانشمندان، فرضیه عجیبی را ارائه داده اند که چرا به به نظر ما می‌رسد، سه بعد داریم و چرا کیهان بعد از انفجار بزرگ، رو به مسطح شدن گذاشته است.(دقت به عبارتبه نظر می‌رسدداشته باشید. آنچه ما می‌بینیم سه بعدی به نظر میرسد. در تاریخ تکاملی موجودات زنده در زمانی که دو چشم در کنار هم نبود مثلا دو چشم در دو طرف سر و دور از هم قرار داشت، دید سه بعد معنی نداشت و نیز اگر یکی از چشمان ما نابینا شود، دید، دو بعدی می‌شود. به همین ترتیب آنچه امروز سه بعدی دیده میشود ممکن است با افزایش قدرت دید، چهار یا پنج یا ...بعدی شود!)
آنها فکر می‌کنند اندکی بعد از آنکه جهان در حدود 13.8 میلیارد سال قبل به وجود آمد، دارای گره هایی بود که از لوله های شار(لوله هایی که دارای خاصیت مغناطیسی است)ساخته شده بود و این لوله ها جریان های قابل انعطاف انرژی است که ذرات بنیادین را به هم وصل میکند.
دید آنها از اجزای متصل به هم می آید که با تئوری ریاضی، گره می خورد.
سوپ ابتدایی اولیه که پلاسمای کوارک-گلوئون خوانده میشود، دارای عناصر بنیادین به نام کوارک و گلوئون بود.
کوارک ها نوترون ها و پروتون ها را تشکیل می‌دهد و گلوئون ها اجزایی است که کوارک ها را به هم وصل می‌کند. گلوئون ها از طریق لوله های شار، کوارک ها را به ضد کوارک مربوطه، وصل می‌کند.(پیوند اجزای مثبت و منفی ماده و ضد ماده: لوله شار، واسطه پیوند دو جزء مخالف هم یعنی ماده و ضد ماده میشود. یعنی نوسان بین وجود و ناوجود یا نوسان بین بودن و نبودن از طریق این لوله های شار یا فاصله، انجام میشود)
آنچه دانشمندان فرض می‌کنند این که سوپ ابتدایی جهان اولیه، لوله های شار بی شماری داشت. در زمانی که کوارک و ضد کوارک با هم برخورد می‌کنند لوله های جریان و سیلان(لوله های شار)به طور معمول ناپدید میشود ولی اگر لوله ها در هم تنیده شود و گره ای تشکیل دهد، آنها می‌توانند به زندگی و بقا ادامه دهند.(یعنی فرار از برخورد ماده و ضد ماده و فرار برای بودن و گریز از نبودن.
و چون این لوله ها چیزی جز واسطه پیوند بین ریزترین اجزای کیهان نیست، خود این لوله ها جز تصوری از لوله نیست. بلکه می‌توانیم بگوییم تصوری در قالب ذهن ما برای پیوند زدن ریزترین اجزای کوانتومی کیهان است. این پیوند را میتوان به هر صورت دیگری جز لوله هم تصور کرد. فاصله یا تفاوت یا ممیزه یا سرعت تحول یا ... و یا حتی با نگاه از مجموعه فیزیکی فراتر، ممکن است تغییر در این تفاوت ها رخ دهد یا اساسا این تفاوت ها و فاصله- که به لوله تعبیر میشود- دیده نشود.
لوله شار واسطه دو جزء متفاوت است ولی این تفاوت شدید بین ماده و ضد ماده و فاصله زیاد میان آنها و سرعت ادغام آنها با هم در نگاه از مجموعه ی فیزیکی دیگر، میتواند تغییر کند یا به خاطر قوانین متفاوت مجموعه فیزیکی دیگر، اساسا دیده نشود. آنچه لوله شار را موجودیت می‌دهد و لوله ای شکل میکند نگاه ما از کنار مجموعه ذرات کوارک و ضد کوارک است. این در حالی است که رفتار ذرات کوانتومی تحت تاثیر شاهد یا ناظر، می‌تواند دگرگون شود؛ در نبود شاهد و ناظر، ذره کوانتومی باشد و در نبود آن شاهد، تبدیل به موجی یا شبحی از ذرات شود. این در حالی است که نگاه خود این ناظر میتواند از بیرون یا درون مجموعه باشد و هر کدام باعث دگرگونی ابعاد ذره مورد مشاهده شود!
مکان کوارک و ضد کوارک و مکان و فاصله بین آن دو یا لوله شار، کجاست؟!
بر اساس اصل عدم قطعیت، در هر زمان، تعیین دقیق مکان و سرعت یک ذره ممکن نیست پس تعریف هایی مانند لوله که دو ذره را به هم وصل میکند برای تقریب ذهن و نه بیشتر است)
این چیزی است که در محیط پر انرژی بعد از انفجار بزرگ، رخ داد.(پدیدار شدن یا ناپدید شدن، یعنی چیزی در میدان دید ما هست یا نیست. ناپدید شدن به معنی نیست شدننیست بلکه به معنی ناتوانی ما در درک و شناسایی عنصری است که ناپدید شده است. به خصوص وقتی بدانیم نگاه ما بر رفتار موجی کوانتومی تاثیری محدود کننده و شکل دهنده در قالب فروریختن تابع موج دارد.)
در ابتدای جهان، همه کیهان احتمالا از شبکه ای از لوله های جریان و سیلان(شار) تشکیل میشد که در هم گره خورده بودند. این شبکه، انرژی درونی ای داشت که به آن توان توسعه و تورم کیهانی را میداد.

توماس کبهارت از دانشگاه واندربیلتمیگوید:
نه فقط شبکه لوله های شار ما انرژی ای را که برای ایجاد توسعه کیهان(inflation)مورد نیاز است مهیا میکند، بلکه توضیح میدهد چرا با این سرعت به پایان رسیده‌است ... همین که جهان شروع به توسعه کرد شبکه لوله ای شار، شروع به زوال کرد و نهایتا از هم شکافته شد و منبع انرژی را- که نیروی تورم را میدهد- از میان ‌برد.
آنچه دانشمندان فکر می‌کنند اینکه ساختار نهایی، فقط یکی باید باشد که پایدار است و این، توضیح می‌دهد چرا نمی تواند ابعاد بیشتری داشته باشد.(پایداری، در محدوده قابل ادراک به وسیله ما! ولی همین پایداری ممکن است از دید کسی که با سرعت در حال حرکت است، یا از مجموعه دیگری نگاه میکند ناپایدار شود و برعکس این هم ممکن است یعنی ممکن است برای نگاهی که همراه و همگام با ناپایداری هاست اساسا ناپایداری، مفهومی نداشته باشد.)
اگر موارد بیشتری اضافه شود، پایداری پروسه محو میشود. این گروه نوشت: از همه احتمالات ممکن فضا، پروسه ما سه تا را به عنوان تنها ابعاد ممکن برمی گزیند که می‌تواند متورم و بزرگ شود... این مدل، ممکن است توضیح دهد چرا ما در سه بعد فضایی بزرگ زندگی می‌کنیم زیرا لوله های گره خورده و متصل به هم از نظر نقشه ای در زمان فضای دارای ابعاد بیشتر، ناپایدار می‌شود.
علاوه بر کپهارت، این گروه بین المللی شامل چهار پروفسور فیزیک دانآرجون بررا در دانشگاه ادینبرگ رومان بونیی در دانشگاه چاپ من هنریش پاس در دانشگاه دورتموند و جوائو روزا در دانشگاه آویرو هستند این مقاله تحت عنوان تورم گره ای و فضا زمان دارای بعد در مجله یوروپیان فیزیکال جورنال منتشر شده است.
https://bigthink.com/paul-ratner/why-the-world-has-three-dimensions
برخی مطالب اضافی داخل پرانتز از دکتر سید سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چراروياها را به یاد نمی آآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری ممشکلات بین دو همسر و برخیهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویهمراهی نوعی سردرد میگرنیآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکفلج بل، فلجی ترسناک که آنتری فلوپرازینمغزهای کوچک بی احساسورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوقیچی ژنتیکیجنسیت و تفاوت های بینایینقش اتصالات بین سلولهای ژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیمقابله با کرونا با علم اسحافظه و اطلاعات در کجاستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخورشید مصنوعینوشیدن چای برای مغز مفید گمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بمیگرن سردردی ژنتیکی که بديدن با چشم بسته در خواب نگاه از درون مجموعه با نگگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وچراروياها را به یاد نمی آآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب مشکلات روانپزشکی پس از سهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل هوموارکتوس ها ممکن است دآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلافلج خوابتری فلوپرازینمغزتان را در جوانی سیم کشوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهان کاملی در اطراف ما پرنقش حفاظتی مولکول جدید دکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوملاحظات بیهوشی قبل از جرحس چشایی و بویایینقشه های مغزی جدید با جزیکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخانواده پایدارنوعی سکته مغزی ، وحشتناک گنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمیگرن شدید قابل درمان اسدی متیل فومارات(زادیوا)(نگاهی بر قدرت بینایی دراپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلداروی لیراگلوتیدنزاع بین جهل و علم رو به پآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مشکلات روانپزشکی در عقب هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی می تواند بر احآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و فلج خواب چیستتسلیم شدن از نورون شروع ممغزتان را در جوانی سیمکشیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هقانون مندی نقشه ژنتیکی مجهش های ژنتیکی مفید در سانقش حیاتی تلومر دی ان آ دکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک (قسمت اول )نقص در تشخیص هیجانات عامکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخارق العاده و استثنایی بنیاز به آموزش مجازی دیجیگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر میدان مغناطيسي زمین بشر دژا وو یا اشنا پندارینگاهی بر توانایی اجزاي بپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی درمانگر کامپیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی درباردارینزاع بین علم و نادانی رو آن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاههزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی و کشف زبان هایآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانفلج دوطرفه عصب 6 چشمتشنج چیستنقش قهوه در سلامتییک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بقانون جنگلجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش خرچنگ های نعل اسبی درکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک (قسمت دوم )نقطه بی بازگشتکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخدا موجود استچیزی خارج از مغزهای ما نیگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتامیدازولام در درمان تشنج دژاوو یا آشناپنداریناتوانی از درمان برخی ویپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومدارک ژنتیکی چگونه انسانمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام نزاع بین علم و جهل رو به پآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالعه ای بیان میکند اهدهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير فناوری هوش مصنوعی نحوه ختشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش مهاجرت در توسعه نسل ایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فققانونمندی و محدودیت عالمجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش داروهاي مختلف معروف کنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهارمچند نرمش مفید برای کمردرکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطا در محاسبات چیزی کاملچگونه مغز پیش انسان یا همگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامکانیزمهای دفاعی در برابدگرگونی های نژادی و تغییناتوانی در شناسایی چهره پیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش احساسیداروی جدید میاستنی گراوینشانه های گذشته در کیهان آیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزههستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممغز ابزار بقای برتر مادیواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمفیلمی بسیار جالب از تغییتشنج عدم توازن بین نورون نقش میدان مغناطیسی زمین یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وقارچ بی مغز در خدمت موجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش ذهن و شناخت در حوادث کنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجمچند جهانیکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداوممنبع هوشیاری در کجاست؟ قخطا در محاسبات چیزی کاملچگونه هموساپينس بر زمین گیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیماما انسانها چه اندازه نزددانشمندان موفق به بازگردنخاع ما تا پایین ستون فقرپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز حافظه کجاستهوش احساسیداروی جدید ضد میگرننظام مثبت زندگیآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسهوش مصنوعی الفاگوآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز ابزار برتر بقاواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن افیزیک مولکولها و ذرات در تصویربرداری فضاپیمای آمنقش محیط زندگی و مهاجرت دیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تقبل از انفجار بزرگجواب دانشمند سوال کننده نقش روزه داری در سالم و جکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سومچندین ماده غذایی که ماننکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشممنبع هوشیاری در کجاست؟(قخطرات هوش مصنوعیچگونه واکسن کرونا را توزگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز ما انسانها چه اندازه نزددانشمندان نورون مصنوعی سنخستین تصویر از سیاهچالهپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز حافظه کجاستهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تنظریه ی تکامل در درمان بیآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز از بسیاری حقایق می گرواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانفیزیکدانان ماشینی برای تتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش نگاه از پایین یا نگاهیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براقدم زدن و حرکت دید را تغیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش رژیم غذایی بر رشد و اکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عامناطق خاصی از مغز در جستجحساسیت روانی متفاوتچه زیاد است بر من که در ایکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع خواب و رویادفاع در برابر تغییر ساختچگونه آن شکری که می خوریمگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خما با کمک مغز خود مختاريمدانشمندان یک فرضیه رادیکنرمش های مفید در سرگیجهپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز خنده در کجای مغز استهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تنظریه تکامل در درمان بیمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زموقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز به تنهایی برای فرهنگ واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورفرگشت و تکامل تصادفی محض تغییر زودتر اتصالات مغزینقش نظام غذایی در تکامل میادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش رژیم غذایی در رشد و اکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخلاصه ای از مطالب همایش منهایت معرفت و شناخت درک عکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانمنحنی که ارتباط بین معرفدقیق ترین تصاویر از مغز اچگونه انتظارات بر ادراک گامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسنرمشهای مهم برای تقویت عپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبانظریه تکامل در درمان بیمآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز برای فراموشی بیشتر کواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فراموش کارها باهوش تر هستغییر عمودی سر انسان از پنقش نظریه تکامل در شناسایادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهلوب فرونتال یا پیشانی مغحقیقت تنها چیزی است که شانقش زنجبیل در جلوگیری از کووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخونریزی مغز در سندرم کووچهار میلیارد سال تکامل بکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی منشأ اطلاعات و آموخته ها دلایلی که نشان میدهد ما بچگونه باغبانی باعث کاهش گامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نماه رجبهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی چرا مغزهای ما ارتقا یافت پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومراحل ارتقای پله پله کیههوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردنظریه تکامل در درمان بیمآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر ویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟وبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم مفراموشی همیشه هم بد نیستتغییرات منطقه بویایی مغزنقش هورمون های تیروئید دژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع لایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت خواب و رویانقش زبان در سلطه و قدرت اکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواندن ، یکی از شستشو دهنچهار ساعت پس از کشتار خوککریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفمهندسی ژنتیک در حال تلاش دنیای شگفت انگیز کوانتومچگونه تکامل مغزهای کنونیگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنچرا پس از بیدار شدن از خوپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و مرز مرگ و زندگی کجاستهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بهفت چیز که عملکرد مغز تو آیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز بزرگ چالش است یا منفعوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیفرایند پیچیده ی خونرسانیتغییرات آب و هوایی که به نقش هورمون زنانه استروژنژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخالبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت راستین انسان علم بنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتینوآوری ای شگفت انگیز دانکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مولتیپل اسکلروز در زنان دندان ها را مسواک بزنید تچگونه جمعیت های بزرگ شکل گاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغچرا بیماری های تخریبی مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط با هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط مرز بین انسان و حیوان کجاهیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رهفت سین یادگاری از میراث آیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی ویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومغز بزرگ چالشهای پیش روورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیفرایند تکامل و دشواری هاتغییرات تکاملی سر انسان نقش ژنتیک در درمان اختلاژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معلرزش ناشی از اسیب به عصبحمله ویروس کرونا به مغزنقش سجده بر عملکرد مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتی و ینوار مغزی روشی مهم در تشخکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتامواد کوانتومی جدید، ممکندو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه جمعیت های بزرگ شکل گذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی چرا حیوانات سخن نمی گوینپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیمزایای شکلات تلخ برای سلهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پهم نوع خواری در میان پیشیآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟ویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومغز بزرگ و فعال یا مغز کوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کرونافرایند حذف برخی اجزای مغثبت امواج الکتریکی در عصنقش گرمایش آب و هوا در همژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاحوادث روزگار از جمله ویرنقش غذاها و موجودات درياکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب عامل دسته بندی و حفطنورون هاي مصنوعی می توانکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمموجود بی مغزی که می توانددو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه حافظه را قویتر کنیگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیچرا حجم مغز گونه انسان درپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمسیر دشوار تکامل و ارتقاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دهمیشه اطمینان تو بر خدا بآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز حریص برای خون، کلید تورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کرونافرد حساس از نظر عاطفی و بجمجمه انسان های اولیهنقش آتش در رسیدن انسان بهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنلزوم سازگاری قانون مجازاحافظه و اطلاعات در کجاست نقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودآگاهی و هوشیارينورون های ردیاب حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و موجودات مقهور ژنها هستنددو برابر شدن خطر مرگ و مینگاه محدود و تک جانبه، مشگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسچرا خشونت و تعصبپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینمشکلات نخاعیهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدهمیشه عسل با موم بخوریمآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمدواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمغز زنان جوانتر از مغز مرورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوفرضیه ای جدید توضیح میدهجنسیت و تفاوت های بینایینقش انتخاب از طرف محیط، نژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمقاومت به عوارض فشار خون حافظه و اطلاعات در کجاست نقش غذاها و موجودات درياکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودآگاهی و هوشیارينوروپلاستیسیتی چیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به میهمانهای ناخوانده عامل دوچرخه سواری ورزشی سبک و نگاه انسان محدود به ادراگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسچرا در مغز انسان، فرورفتپرورش مغز مینیاتوری انسا