دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوار مغزی روشی مهم در تشخیص تشنج

نوار مغزی روشی مهم در تشخیص تشنج

لینک ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=U8T4ss24VJ8&feature=share


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثی درباره احساساتی غیرروش هایی ساده برای کاهش اچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از فلج خواببررسی علل کمر درد در میانزمین زیر خلیج فارس تمدنی نزاع بین علم و نادانی رو اثرات مضر ماری جواناتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط هوش ساختار مغز و ژتشنج چیستماه رجبتاثیر مشاهده بر واقعیت بسخن پاک و ثابتهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکنیکی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش و میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملمغز ابزار برتر بقاعصب حقوق نورولووکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیداروی فامپیریدین یا نورلنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبدرک فرد دیگر و رفتارهای اچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدايندگان چگونه خواهند دیدبخش دیگری در وجود انسان هروش صحبت کردن در حال تکامنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی هوشمند در خارج از زنزاع بین علم و جهل رو به پاجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاتولید سلولهای جنسی از سلسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط انسانی، محدود به تغییر الگوی رشد مغزی با زماپروتیلینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسریعترین کامپیوتر موجودهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تحس چشایی و بویاییمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وشش مرحله تکامل چشمورزش بهترین درمان بیش فعاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملمغز از بسیاری حقایق می گرعضلانی که طی سخن گفتن چقدکنگره بین المللی سردرد دآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای داروی تشنجی درباردارینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمدرک و احساسچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مروشهای نو در درمان دیسک بنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییبسیاری از بیماری های جدیزیباترین چیز در افزایش سنظام مثبت زندگیاجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر درجه حرارت بر عملکممانتین یا آلزیکسا یا ابتوانایی مغز و دیگر اجزای سلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط شگفت مغز انسان و فتغییر زودتر اتصالات مغزیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاسرگیجه از شایعترین اختلاهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز حس و ادراک (قسمت اول )معنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وششمین کنگره بین المللی سورزش در کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختمغز برای فراموشی بیشتر کمقالاتکنگره بین المللی سردرد دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستداروی جدید s3 در درمان ام نقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین امگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خدادرک احساسات و تفکرات دیگنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ايا اراده آزاد توهم است یای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتروشهای شناسایی قدرت شنواناتوانی از درمان برخی ویابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تتفاوت مغز انسان و میمون هزیرفون داروی ضد ام اسنظریه تکامل در درمان بیماحساس گذر سریعتر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوازن مهمتر از فعالیت زیسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی در کامپیوترهاارتباط شگفت انگیز مغز انتغییر عمودی سر انسان از پمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر نگاه انسان بر رفتاسردرد و علتهای آنهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت دوم )مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر انتخاب از طرف محیط صرع و درمان های آنوزوز گوشاز تکینگی تا مغز- از مغز دقیق ترین تصاویر از مغز امغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر ویتامین دی بر بیماکندر در بیماریهای التهابآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارداروی جدید ضد میگرننقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی درک تصویر و زبان های مخلتنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاایندرالبرای پیش بینی آینده مغز دروشی برای بهبود هوش عاطفناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض تفاوتهای جنسیتی راهی برازبان چهار حرفی حیات زمینهفت چیز که عملکرد مغز تو اخلاق و علوم اعصابتاثیر رو ح و روان بر جسممولتیپل اسکلروز در زنان توسعه برخی شغل ها با هوش سم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتباط شگفت انگیز مغز انثبت امواج الکتریکی در عصمحل درک احساسات روحانیتاثیر ویتامین دی بر بیماسردرد تنشنهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهارممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر ترکیبات استاتین (سضررهای مصرف شکر و قند بر یک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز- از مغز دلایلی که نشان میدهد ما بمغز بزرگ چالش است یا منفعصفحه اصلیکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و داروی ضد تشنج با قابليت تنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بدرک عمیق در حیواناتنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخنخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هستقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و بیان، در سایه پیشرهفت سین یادگاری از میراث اختلال در شناسایی حروف و تاثیر رژیم گیاه خواری بر مواد کوانتومی جدید، ممکنتوصیه های غیر دارویی در سسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتباط غیرکلامی بین انساجمجمه انسان های اولیهمحل درک احساسات روحانی دتاثیر ژنها بر اختلالات خسردرد سکه ایهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجممغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری مضررهای شکر بر سلامت مغزیکی از علل محدودیت مغز اماز تکینگی تا مغز- از مغزتدندان ها را مسواک بزنید تمغز بزرگ چالشهای پیش روسوالات پزشکیکودک ایرانی که هوش او از آیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتداروی ضد تشنج با قابليت تنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای انگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشادرگیری قلب در بیماری ویرنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دروشی جدید در درمان سکته منخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستتلقین اطلاعات و حافظهزبان و تکلم برخی بیماریههمیشه عسل با موم بخوریماختلالات مخچهتاثیر رژیم گیاه خواری بر موجود بی مغزی که می تواندتوصیه هایی در مصرف ماهیسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی درمانگر کامپیارتروز یا خوردگی و التهاجنسیت و تفاوت های بیناییمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر کپسول نوروهرب بر نسرعت فکر کردن چگونه استو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سوممغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب طی یکصد هزار سال اخیر هرچیادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز حریص برای خون، کلید تپیامهای کاربرانکودکان خود را مشابه خود تآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیداستانها و مفاهیمی اشتبانقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و اندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتاميندرگیری اعصاب به علت میتونوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهريتوکسيمب در درمان ام اسنرمش های مفید در سرگیجهابزار بقای موجود زنده از فرایند حذف برخی اجزای مغتلاش هایی در بیماران قطع زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوموارکتوس ها ممکن است داختلالات حرکتی در انسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر موجودات مقهور ژنها هستندتوضیحی ساده در مورد هوش مسیاره ابلهانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحارزش حقیقی زبان قسمت اولجنسیت و تفاوت های بیناییمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر کپسول نوروهرب بر تشلیک فراموشیویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم ظهور امواج مغزی در مغز مصیادآوری خواب و رویاازدواج های بین گونه ای، رديدن با چشم بسته در خواب مغز زنان جوانتر از مغز مرسایتهای دیگرکوری گذرای ناشی از موبایآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیدر مانهای کمر دردنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیترقیبی قدرتمند در برابر منوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به ایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بریواستیگمیننرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقای موجود زنده از فرد حساس از نظر عاطفی و بتلاشی برای درمان قطع نخازبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی می تواند بر احاختلالات صحبت کردن در انتاثیر رژیم گیاهخواری بر میهمانهای ناخوانده عامل تکامل چشمسیاره ابلهانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیارزش حقیقی زبان قسمت دومجهش های ژنتیکی مفید در سامخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر کپسول نوروهرب بر سشنا در ابهای گرم جنوب نیویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش ممغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکعلم به ما کمک میکند تا موژن هوش و ساختارهای حیاتی استفاده از هوش مصنوعی در دی متیل فومارات(زادیوا)(مغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به انسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و رموزی از نخستین تمدن بشرچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بدرژیم های غذایی و نقش مهم چرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقای موجود زنده از قانون مندی نقشه ژنتیکی متلاشی جدید در درمان ام اسزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشادامه بحث تکامل چشمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتکامل ابزار هوش ، راه پر سیر آفرینش از روح تا مغز هوش احساسیارزش حقیقی زبان قسمت سومجهش های ژنتیکی غیر تصادفمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر کپسول نوروهرب بر سشناخت و معرفت، و نقش آن دویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکعلایم کمبود ویتامین E را ژن یا نقشه توسعه مغز و نقاستیفن هاوکینگ در مورد هدژا وو یا اشنا پنداریمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی ادر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فرمز و رازهای ارتباط غیر کچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرآیا ما تنها موجودات زنده ایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقای موجود زنده از قارچ بی مغز در خدمت موجودتمایل زیاد به خوردن بستنزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشادغام میان گونه های مختلتاریخ همه چیز را ثبت کردهمیدان مغناطيسي زمین بشر تکامل زبانسیستم تعادلی بدنهوش احساسیاز نظر علم اعصاب یا نرووسجهشهای مفید و ذکاوتی که دمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی سلول های ایمنی اواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکعلایم کمبود ویتامین E را ژنها نقشه ایجاد ابزار هواستیفن هاوکینگ در تفسیر دژاوو یا آشناپندارینقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان های بیماری آلزایمرنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهرویای شفافچگونه هموساپينس بر زمین آیا مغز تا بزرگسالی توسعاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلاراه های جدید برای قضاوت رچرا حجم مغز گونه انسان درابزارهای بقای موجود زندقدم زدن و حرکت دید را تغیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی الفاگوادغام دو حیطه علوم مغز و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مکانیزمهای دفاعی در برابتکامل ساختار رگهای مغزی سیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش عاطفی بیشتر در زناناز نظر علم اعصاب اراده آزجهشهای مفید و ذکاوتی که دمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وشواهدی از دنیسوان(شبه نئواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکعلت خواب آلودگی بعد از خوژنها ، مغز و ارادهآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکدانشمندان ژنی از مغز انسنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیدرمان های جدید میگرننقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهروبات های ریز در درمان بیچگونه آن شکری که می خوریمآیا همه جنایت ها نتیجه بیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و راه های جدید برای قضاوت رچرا در مغز انسان، فرورفتابزارهای پیشرفته ارتباط قدرت انسان در نگاه به ابعتمدن بشری و مغز اخلاقیسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کارتقا و تکامل سنت آفرینش تبدیل سلولهای محافط به سما انسانها چه اندازه نزدتکامل شناخت انسان با کشفسکته مغزیهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز نظر علم اعصاب اراده آزجاذبه و نقش آن در شکلگیریمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وشاهکار قرنواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطمغز انسان برای شادمانی طعوارض ازدواج و بچه دار شدژنهای هوش ، کدامندآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمردانشمندان روش هاي جدیدی نقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در افراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیدرمان های رایج ام اسنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهروح رهاییچگونه انتظارات بر ادراک آیا هوش ارثی دریافتی از پاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير راه پیروزی در زندگی چیستچراروياها را به یاد نمی آابزارهای دفاعی و بقای مولوب فرونتال یا پیشانی مغتمساح حد واسط میان مغز کوسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کارتوکين تراپی روشی جديد تری فلوپرازینما انسانها چه اندازه نزدتئوری تکامل امروز در درمساخت شبکه عصبی با الفبایهوشیاری کوانتومیاز آغاز خلقت تا نگاه انساحقیقت راستین انسان علم بمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی میلیون ها جهان وراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريمغز انسان رو به کوچک تر شعید نوروز مبارککلرال هیدرات برای خوابانآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسدانشمندان روشی برای تبدینقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان ژنتیکی برای نوآوریچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه باغبانی باعث کاهش چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمرشته نوروایمونولوژی و نقچراروياها را به یاد نمی آاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر درجه حرارت بر عملکلبخند بزن شاید صبح فردا زتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط میکروب روده و پارتری فلوپرازینما با کمک مغز خود مختاريمتئوری تکامل در پیشگیری و ساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاست مزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی سیستم های کوانورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريمغز انسان رو به کوچکتر شدعامل کلیدی در کنترل کارآکمردرد و علل آنآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مداروهای مصرفی در ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلودرمان جدید میگرن با انتی چندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهروش مقابله مغز با محدودیبحثی درباره احساسات متفاروش های صرفه جویی در ایجاچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنبررسی سیستم تعادلی بدن ارشد مغز علت تمایل انسان بنزاع بین جهل و علم رو به پاثرات مفید قهوهتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط چاقی و کاهش قدرت بتسلیم شدن از نورون شروع مما تحت کنترل ژنها هستیم یتا 20 سال آینده مغز شما به ساختار شبکه های مغزی ثابهیچگاه از فشار و شکست نتراز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاست مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش هوازی ، بهترین تمریاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارمغز ایندگان چگونه استعسل طبیعی موثر در کنترل بکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مداروهای ضد بیماری ام اس ونقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به درمانهای بیماری پارکینسچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داوکرلیزوماب داروی جدید ش