دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت 67

مشکل خیلی از ناظران با دیگران، ناتوانی در ترجمه ی درست آن چیزی است که در اطراف آنها می گذرد. . طبیعتا این ترجمه ی نادرست، از مشکلات زیادی در زندگی روزمره در جامعه است. درک تا خام درست داده شده است، هرچقدر هم دارای زیبا و خوب باشد، به دلیل کوچکی ظرف ناظران و طبیعتا ترجمه ی حقیر آنان، نتیجه ای کم ارزش خواهد داشت.
حس و ادراک- قسمت شصت و هفت
بهترین راه برای ارتقاء، گذشتن از مرزها و حصارهای تحمیلی در نتیجه ی اجبارهای جامعه و نیازهای توسعه است.
اصل هولوگرافیک- آنطور که در تئوری جاری سیاهچاله توصیف شده است- نشان می دهد اطلاعات به شکل هولوگرافیک روی سطح سیاهچاله رمزگذاری می شود.
(سیاهچاله، فقط محل حذف و از میان بردن نور نیست؛ بلکه بر اساس فیزیک جدید سیاهچاله، پرتوزا است و منبع عظیم انرژی است. ناظر وجود دارد.این نمای ظاهری، هر تصویری از موجود درون سیاهچاله و یا هر شیء دیگر است ولی حقیقت را فقط در ظرف ادراکی و حسی ناظر تصویر می کند. ی کل شیء یا سیاهچاله باشد.
آنچه از جهان می بینیم، حتی اگر ریزترین اجزای کیهان باشد، تصویری از واقعیت کل کیهان را نشان می دهد. آنچه مهم است ترجمه ی درست این عبارت ها و تصاویر است. فقط در ظرف نگاه ناظر هوشمند و در بررسی نیاهای تجربهی اوست، و تصویر از واقعیت کلی است.)
هر چیزی که می بینی یا تجربه میکنی شامل بدن خودت، نتیجه ی طبیعت هولوگرافیک خود فضا است. تو، جهان را تجربه میکنی و اطلاعات را با واقعیت آن طبیعت هولوگرافیک، به جهان برمی گردانی. تو در حال انتقال اطلاعات بر سطح است. اطراف جهان هستی و جهان اطلاعات را به شکل تجربیات محلی و از طریق طبیعت هولوگرافیک، دوباره به تو بر میگرداند.
اصل هولوگرافی، همانطور که در نظریه فعلی سیاهچاله توضیح داده شده است، نشان می دهد که اطلاعات به صورت هولوگرافیک بر روی سطح یک سیاهچاله کدگذاری شده است. هر چیزی که می بینید یا تجربه می کنید، از جمله بدن خودتان، نتیجه این ماهیت هولوگرافیک خود فضا است. شما جهان را تجربه می کنید و با تعامل در واقعیت ماهیت هولوگرافیک، اطلاعات را به جهان باز می فرستید. شما در حال انتقال اطلاعات بر روی سطوح اطراف کیهان هستید و کیهان از طریق این ماهیت هولوگرافیک اطلاعات را در قالب تجربیات محلی برای شما ارسال می کند.
# Science #physique #ResonanceScienceFoundation #RSF #CoursdeScienceUnifiée #CSU #NassimHaramein #PhysiqueUnifiée #ModèleHolographiqueGénéralisée #MHG #holographique #gravité #quantique #espace #proton
توضیح:
1- تجربه ی حسی و ادراکی، ترجمه ای از واقعیت اطراف ماست که در قالب اندام های حسی و مغز نوشته شده است. این ترجمه، کامل نیست و در ظرف ادراکی و حسی ناظر، شکل می گیرد. یعنی آنچه حس می‌شود، تصویری از نزدیک است ولی این تجربه، با بازتر و دوری نگاهی از کیهان مادی و قفس ادکات، می‌تواند به واقعیت نزدیکتر شود و از بند ادراک ابتدایی برهد.
آنچه تجربه می‌تواند تصویری هولوگرافیک از واقعیت اطراف ماست باشد، می‌تواند کل را نشان دهد ولی به شرطی که نه در قالب شامل فراتر از آن، ترجمه شود.
2- پس از مرحله ی تجربه، فرد وارد مرحله ی تحلیل و ترجمه ی دریافت خود می شود و بر اساس آن تجربیات، واکنش نشان می دهد. آنچه ناظر هوشمند درک می کند خام از جهان پیرامون او است و آن رفتاری است که در واکنش به این ادراک انجام می شود، بر اساس ترجمه ی یا از این دریافت خام است. مشکل خیلی از ناظران در افراد با دیگران، ناتوانی در ترجمه ی درست آن چیزی است که در اطراف آنها می گذرد.
طبیعتا این ترجمه ی نادرست، از مشکلات زیادی در زندگی روزمره در جامعه است. درک تا خام درست ترجمه شده است، هرچقدر هم دارای های زیبا و خوب باشد، به دلیل کوچکی ظرف ناظران و طبیعتا ترجمه ی حقیر آنان، نتیجه ای کم ارزش خواهد داشت.
3- طبیعت هولوگرافیک، زیبا و پر معنی است. هر ذره در کیهان- که به وسیله ی ناظر هوشمند می فهمد- نشان دهنده ی کل است! درک هر ذره می تواند همه ی کل را نشان دهد ولی به شرطی که درست ترجمه شود!


به همین ترتیب رفتاری- که ناظر در برابر درک هر ذره از خود نشان می دهد- تابع ترجمه ی ادراک اولین اوست. ادراک و حس ناظر بر اساس نیازهای توسعه جهانی است که در آن زندگی می کند و این بندها و دیوارها- تا زمانی که او در جهان خود باقی است- ترجمه ی او را از حس و راکش محدود خواهد کرد.
بهترین راه برای ارتقا، گذشتن از مرزها و حصارهای تحمیلی در نتیجه ی اجبارهای جامعه و نیازهای توسعه است. این رهایی ممکن است و محدود خواهد بود ولی برای هر کسی در فضای ظرفی و ادراکی ممکن است باشد.
توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چند جهانی و علمانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی عید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخود جسم و یا تصویربیماری الزایمردر مانهای کمر دردکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبزرگترین خطایی که مردم ممطالعه ای بیان میکند اهدآیا هوش مصنوعی زندگی بشررنگین کمانتکامل فردی یا اجتماعیقفس ذهنزبان و کلمه حتی برای کسانچهار ساعت پس از کشتار خوکانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد ترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری در کجاست؟(قسردرد عروقی میگرنحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی عشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن خبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشدر جراحی کمر عجله نکنیدگیلگمش باستانی کیستتفاوت مغز انسان و میمون همغز مانند تلفن استآیا بزرگ شدن مغز فقط در دروبات کیانتکامل ساختار رگهای مغزی قانون جنگلسفر نامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضله برای تاییانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پتست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریمواد کوانتومی جدید، ممکنشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپیامهای کاربراناز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان خطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان ژنتیکی برای نوآوریگربه شرودینگر و تاثیر مشتلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان برای شادمانی طآپومورفین در پارکینسونروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بقضاوت ممنوعسلول بنیادی و ای ال اسنوشیدن چای برای مغز مفید ای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آشانس یا تلاشتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و میدان مغناطيسي زمین بشر حرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش عاطفی قسمت دهماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقباربر دیگران نباشدرمان جدید سرطانپیچیدگی های مغزی در درک زریسپریدونتمدن زیر آبمغز در تنهایی آسیب میبینآرامش و سکونتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خوچگونه واکسن کرونا را توزاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط میکروب روده و پارما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت چهل و سومهیچ چیز، چقدر حقیقی استدین، اجباری نیستاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی در مورد عملکرد لوب فدروغ نگو به خصوص به خودتتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستامراه پیروزی در زندگی چیستنقش مرکز تنفس سلولی در بیآشنا پنداریتاثیر تغذیه بر سلامت روامن پر از تلخیمسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارصدای بم با فرکانس پایین، ارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر دانشمندان نورون مصنوعی سکوچک شدن مغز از نئاندرتابدون پیر فلکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرگیری مغزی در سندرم کووتو دی ان ای خاص ميتوکندريفلج خوابرشد مغز علت تمایل انسان بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکمنابع انرژی از نفت و گاز سکوت و نیستیجهان هوشیارهندسه ی پایه ایطولانی ترین شباز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکنداروهای ضد تشنج با توضیح کیست کلوئید بطن سومبرخی ملاحظات در تشنج های مرکز خنده در کجای مغز استپس از اگو یا بعد از نفسدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم چیستفال نیکوزنان باهوش ترنقش غذاها در کاهش دردهای امیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی یا حماقت طبیععلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحداروی جدید ضد فشار خونکاش شرف اجباری بود یا حتیبرخی روش های تربیتی کودکمسمومیت دانش آموزان، قماآنتی بادی منوکلونال در دذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسفرایند حذف برخی اجزای مغزیان غذاهای پرچربفراتر از دیوارهای باورزیباترین چیز در پیر شدنچند روش ساده برای موفقیتانقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرنوشتجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و در محل کار ارزش خودت را بکشف جدید تلسکوپ جیمز وببزرگترین درد از درون است معمای اخلاقی قطارآیا هوش ارثی دریافتی از پرهبر حقیقیتکامل مادی تا ابزار هوشمقفس را بشکنزبان و بیان نتیجه ساختمانون و القلمانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین همنبع خواب و رویاسرطان کمیت گراییحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی عشق درونی به یگانگی خلقتاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهخدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمدر درمان بیماری مولتیپل گیاه بی عقل به سوی نور میتفاوت ها و تمایزها کلید بمغز مادران و کودکان در زمآیا تکامل و تغییرات ژنتیروح و آب حیاتتکامل شناخت انسان با کشفقانونمندی و محدودیت عالمسفر به مریخ در 39 روزنوار عصب و عضله تعیین محلانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناموجود بی مغزی که می تواندشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیسایتهای دیگراز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئانددفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و درمان کارتی سل و تومور مغگزیده ای از وبینار یا کنفتلاش ها برای کشف منابع جدمغز انسان رو به کوچک تر شآپومورفین در پارکینسونروش جدید تولید برقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر قطار پیشرفتسلول بنیادی در درمان ایدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسشاهکار قرنتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و میدان های مغناطیسی قابل حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت دومدو بیماری روانی خود بزرگ استخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمربارداری بدون رحمدرمان دارویی سرطان رحم بپیوند قلب خوک، به فرد دچاریسدیپلام تنها داروی تایتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز را از روی امواج بشناسآرامش عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش دست ها و گردن و سر ETسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی چگونه آن شکری که می خوریماینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط ماده و انرژیمانند کودکان باشیدحس و ادراک قسمت نهمهیچ وقت خودت را محدود به دیوار همه اش توهم بوداطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهماست مالیدریا آرام نخواهد شد کشتی تو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میراه انسان شدن، راه رفتن ونقش نگاه از پایین یا نگاهآشناپنداری چیستتاثیر حرکات چشم بر امواج من بی من، بهتر یاد میگیرمسیاهچاله هاجنگ داده هااکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دصرع و درمان های آنارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به دانشمندان یک فرضیه رادیککوچکی قلببدون بار گذشتهمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرگیری مغزی در سندرم کووتو در میانه ی جهان نیستی فلج خواب چیسترشد در سختی استنقش خرچنگ های نعل اسبی درافسردگی و ساختار مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استمنابع انرژی از نفت و گاز سکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرهندسه ی رایج کیهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشوداروی فامپیریدین یا نورلکپسول ژری لاکتبرخی مرزهای اخلاق و علوم مرگ چیستآلودگی هوا چالش قرن جدیددغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم و خیالفاکسیبتزنجیرها را ما باید پاره کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21داروی جدید ضد میگرنکتاب گران و پرهزینه شد ولبرخی سلولهای عصبی در تلامسیر دشوار تکامل و ارتقاآنزیم تولید انرژی در سلوذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه برخی شغل ها با هوش توصیه های سازمان بهداشت فرار در فرار از میزبان، دزیباترین چیز در افزایش سچندین ماده غذایی که ماننانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی عادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتدر چه مرحله ای از خواب ، رکشیدن مادی روشی برای جلوبسیاری از مجرمان، خودشانمعماری، هندسه ی قابل مشاآیا هوش سریعی که بدون احسروی و منیزیم در تقویت استتکامل مداومقله برای دیدن نه برای به زبان و بیان، در سایه پیشرنوآوری ای شگفت انگیز دانانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیتراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین هممنتظر نمان چیزی نور را بهسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعشق، شلوغ کردن نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار ادر دعواها چه میکنی؟گیاه خواری و گوشت خوار کدتفاوت ها را به رسمیت بشنامغز چون ابزار هوش است دلیآیا جنین انسان، هوشمندی روح در جهانی دیگر استتکامل، نتیجه ی برنامه ریقارچ بی مغز در خدمت موجودسفر به درون سفری زیبانوار عصب و عضله در مطب دکاهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان موجودات مقهور ژنها هستندشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انساندفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگدرمان پوکی استخوانگزارش یک مورد جالب لخته وتلاش های جدید در ALSمغز انسان رو به کوچکتر شدآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر نگاه انسان بر رفتاقطره قطرهسلول بنیادین از مخاط بیننیوالینای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استشاهکار شش گوشتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهمیدان های کوانتومی خلاحس متفاوتهوش عاطفی قسمت سومدو بار در هفته ماهی مصرف استروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان زخم دیابتی با تکنوپیوند مدفوعریشه های مشترک همه ی موجوتمرکز و مدیتیشنمغز زنان جوانتر از مغز مرآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش عضله یا فاسیکولاسیوسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیاین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمشجاعت و ترسارتباط متقابل با همه ی حیمانند آب باشحس و ادراک قسمت چهارمهیچ کاری نکردن به معنی چیدیوار، از ابتدا توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره هوش و تفاوتهماست مالی با هوش انسانیدریای خداتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دراه بی شکستنقش نظام غذایی در تکامل مآشتی بهتر استتاثیر دوپامین و سروتونینمننژیتسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهباضایعه ی شبکه لومبوساکرالارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستدانشمندان ژنی از مغز انسکوچکترین چیز یک معجزه اسبدون زمان، ماده ای وجود نمخچه تاثیر گذار بر حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز سادرگیری اعصاب به علت میتوتوقف؛ شکستفلج دوطرفه عصب 6 چشمرشد، رسیدن به یک هدف نیستنقش داروهاي مختلف معروف اقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنمنابع انرژی از نفت و گاز سکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرهندسه بنیادینطیف انسفالیت، گیلن باره از انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کنداروی لیراگلوتیدکامپیوتر سایبورگبرخی نکات از گاید لاین پرمرگ و میر پنهانآلودگی هوا و ویروس کروناذهن ما از در هم شکستن منبتوهم وجودفاجعه ی جهل مقدسزندگی فعال و مثبت روند آلنقشه های مغزی جدید با جزیامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمیداروی جدید ضد الزایمرکتاب زیست شناسی باوربرخی سيناپسها طی تکامل و مسئول صیانت از عقیده کیسآواز خواندن در قفس، نشانرفلکس وتری با توضیح دکتر رفتار مانند بردهتوصیه های غیر دارویی در سفرد موفقزیر فشار کووید چه باید کرچندجهانیانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار در ناامیدی بسی امید استکشتن عقیده ممکن نیستبسیاری از بیماری های جدیمعنی روزهآیا هشیاری کوانتومی وجودرویکردهای جدید ضایعات نختکامل چشمقله سقوطزبان و تکلم برخی بیماریهنوار مغز مشاهده ی غیر مستانسولینچت جی پی تیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهمنتظر نتیجه ی کارهایت باسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک تا کمعصب حقوق نورولوواز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیدر سال حدود 7 میلیون نفر گیرنده باید سازگار با پیتفاوت های بین زن و مرد فقمغز چگونه صداها را فیلتر آیا جهان ذهن و افکار ما مروح رهاییتکثیر سلول در برابر توقف قبل و بعد از حقیقتسفر تجهیزات ناسا به مریخ نوبت کودکاناولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گمورد نادر همپوشانی دو بیشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می تودقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشدرمان پوکی استخوانگشایش دروازه جدیدی از طرتلاش های جدید در درمان فرمغز ایندگان چگونه استآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر نگاه انسان بر رفتالمس کوانتومیسلول عصبی شاهکار انطباق نیکولا تسلاای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پشاید گوشی و چشمی، آماده شتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانمیدان بنیادین اطلاعاتحس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت ششمدو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهبازگشت از آثار به سوی خدادرمان ساده ی روماتیسمپیوند مدفوع در درمان بیمریشه های مشترک حیاتتمرکز بر هدفمغزهای کوچک بی احساسآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم گذر انسان از حدها و سندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمشرکت نورالینک ویدیویی ازارتباط چاقی و کاهش قدرت بماه رجبحس و ادراک قسمت نوزدهمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره هوش و تفاوتهماشین دانشدرک فرد دیگر و رفتارهای اتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصراه طولانی را به سلامت گذنقش نظریه تکامل در شناساآغاز فرایند دانستنتاثیر دپاکین بر بیماری ممن، ما یا چی؟سیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه اطمینان تو بر خدا بضایعه ی عروقی مخچهارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان پاسخ کوانتومی کووید نوزده و خطر بیماری بر کسی اعتماد نکن مگر اینمخاطب قرار دادن مردم، کاپروانه ی آسمانیدرب بسته با غیر خود باز متولید مولکول جدید توسط هفن آوری های جدید علیه شناز گهواره تا گورنقش درختان در تکاملاقیانوس نادانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینمنابع انرژی از نفت و گاز سکته مغزیجهان یکپارچههندسه در پایه ی همه ی واکطبیعت موجی جهاناز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کاحسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشداروی کنترل چربی خونکاهش میل جنسی در ام اسبرخی نرمش ها برای درد زانمرگ و میر بسیار بالای ناشآلودگی هوا و پارکینسونذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم وجودفارغ التحصیلان، فقیر و دزندگی هوشمند در خارج از زنقشه با واقعیت متفاوت اسامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنهوش مصنوعی الفاگوعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن داروی سل سپتکتاب طبیعت در قالب هندسهبرداشت مغز ما از گذر زمانمسئولیت جدیدآینه در اینهبرداشتت از جهان رو زیاد مسئولیت در برابر محیط زیآیندهرفتار وابسته به شکلتوصیه هایی در مصرف ماهیفرد یا اندیشهزیرفون داروی ضد ام اسنه ناامیدی بلکه ارتقاانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرکه انگبین عسلی مفید برجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومیدر هم تنیدگی مرزها و بی مگل خاردار، زیباستبسیاری از بیماری های جدیمعاینه قبل از نوار عصب و آیا واکنش های یاد گرفته ورویا و واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عمقلب های سادهزبان و شناخت حقیقت قسمت چنوار مغز با توضیح دکتر فاانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلتراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین منتظر زمان ایده آل نشوسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک تا کمعصب سیاتیکاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخدای رنگین کمانبیوگرافیدر عید نوروز مراقب تصادف گالکانزوماب، دارویی جدیتفاوت های تکاملی در مغز ومغز ناتوان از توجیه پیداآیا جهش های ژنتیکی، ویروروزه داری متناوب، مغز را تأثیر نیکوتین سیگار بر مقبل از آغازسفر دشوار اکتشافنور از عمق تاریکیاولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمموسیقی نوشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امدل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکندرمان آرتروز با ورزش موضپل جویی اصفهانروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در درمان سرمغز ابزار بقای برتر مادیآب زندگی است قسمت اولتاثیر هوش مصنوعی بر مغزلووفلوکساسینسلول عصبی، در محل خاص خودنیاز به آموزش مجازی دیجیایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو شاید درست نباشدتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انمیدازولام در درمان تشنج حس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی بیشتر در زناندو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وبازگشت به ریشه های تکاملدرمان سرگیجه بدون نیاز بپیوند مغز و سر و چالشهای ریشه های اخلاقتمرکز بر امروزمغز، فقط گیرندهآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمشربت رب انارارتباط هوش ساختار مغز و ژماپروتیلینحس و ادراک قسمت هفتمهیچ کس حقیقت را درون مغز دیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنبحثی درباره هوش و تفاوتهمبانی ذهنی سیاه و سفیددرک نیازمند شناخت خویش اتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهرابطه تشنج و اوتیسمنقش هورمون های تیروئید دآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر داروهای ضد التهاب منابع انرژي پاک سرچشمه حسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه به آنچه داری، خوشنضایعات در عصب زیر زبانیاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان اولین سلول مصنکودک هشت ساله لازم است آدبرلیتیونمدل همه جانبه نگر ژنرالیپرواز از نیویورک تا لوس آدرختان چگونه بر تشکیل ابتولید مثل اولین ربات های فناوری هوش مصنوعی نحوه خزمین در برابر عظمت کیهاننقش ذهن و شناخت در حوادث الکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دمنابع انرژی از نفت و گاز سکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچههندسه زبانِ زمان استطبیعت بر اساس هماهنگیاز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای داروی تشنجی دربارداریکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی نرمش ها برای زانومرگ و سوال از قاتلآلزایمرذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم بی خداییفاصله ها در مکانیک کوانتزندگی و دارایینقص های سیستمی ایمنیامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی اکنون می توانعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی ضد چاقیکتاب، سفری به تاریخبررسي علل احتمالي تغيير مستند جهان متصلآینده ی انسان در فراتر ازرفتار اجتماعی انسان، حاصتوضیحی ساده در مورد هوش مفرد حساس از نظر عاطفی و بزیرک ترین مردمنه به اعدامانگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پاتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالیدر هم تنیدگی کوانتومیگل درون گلدانبشکه ای که ته نداره پر نممعادله ها فقط بخش خسته کنآیا یک، وجود داردرویا و کابوستکامل و ریشه ی مشترک خلقتقلب و عقلزبان و شناخت حقیقت قسمت انوار مغز ترجمه رخدادهای انسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای مومنحنی که ارتباط بین معرفشلیک فراموشیحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان نگهدارنده ی اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارتفاوت های زبانی سرمنشا تمغز و قلب در جنین موش مصنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروزه داری و التهاب زیانبتأثیر نگاه انسان بر رفتاقبل از انفجار بزرگسفرنامه سفر به بم و جنوب نور دروناولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمموسیقی هنر مایع استحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده دلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلپل خواجو اصفهانروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید شرکت نورالمغز ابزار برتر بقاآب زندگی است قسمت دومتاثیر ویتامین دی بر بیمالوب فرونتال یا پیشانی مغسلولهای ایمنی القا کنندهچیز جدید را بپذیرایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پشایسته نیست در جیب خود قرتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکمکان زمان یا حافظه زمانحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی در زنان بیشتر ادو داروی جدید برای میاستاصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندبازخورد یا فیدبکدرمان سرگیجه بدون نیاز بپیوند اندام از حیوانات برژیم های غذایی و نقش مهم تمساح حد واسط میان مغز کومغز، همه ی واقعیت را نمیبآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیایندرالنعناعشربت ضد خلطارتباط پیوسته ی جهانماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت هفدهمهیچ اندر هیچدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهمباحث مهم حس و ادراکدرک و احساستو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استرادیوی مغز و تنظیم فرکاننقش هورمون زنانه استروژنآغاز مبهم آفرینشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش امنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسهمیشه داناتر از ما وجود دضرورت زدودن افکاراز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا ودانشمندان تغییر میدان مغکودک ایرانی که هوش او از برنامه و ساختار پیچیده ممدل هولوگرافیک ژنرالیزهپروتئین های ساده ی ابتدادرختان اشعار زمینتولید یا دریافت علمفواید روزه داری متناوبزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش روی و منیزیم در سلامتالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازمنابع بی نهایت انرژی در دسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریهندسه، نمایشی از حقیقتطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بداروی جدید ALSکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی نرمش های گردنمرگ انتقال است یا نابود شآملودیپین داروی ضد فشار ذهن و زندگیتوهم تنهاییفاصله ی همیشگی تصویر ساززندگی بی دودنقص در تشخیص هیجانات عامامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک های بعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولیداروی ضد چاقیکتابخانهکجای مغز مسئول پردازش تجبررسی مغز با امواج مادون مشکل از کجاستآینده ی علم و فیزیک در60 ثرقیبی قدرتمند در برابر متوضیحات دکتر فاطمی در موفردا را نمیدانیمزیست شناسی کل در جزء فراکنه به اعدامانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگردانیجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پیدر هم تنیدگی کوانتومی و پگل زندگیبشریت از یک پدر و مادر نیمعجزه های هر روزهآیا کیهان می تواند یک شبیرویا و خبر از آیندهتکامل ابزار هوش ، راه پر قلب یا مغززبان و شناخت حقیقت قسمت دنوار مغز در فراموشی هاانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیمنشأ اطلاعات و آموخته ها شلیک فراموشیحقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتدرمان نابینایان آیا ممکنگامی در درمان بیماریهای تفاوت ایستایی و تکاپومغز و هوش، برترین ابزار بآیا خداباوری محصول تکاملروزه داری و بیمار ی ام اس تأثیر شیرینی های حاوی لوقبرستان ها با بوی شجاعتسفرنامه سفر به بم و جنوب نوروفیبروماتوزاولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خامیلر فیشر نوعی نادر از گیحافظه های کاذبهوش احساسیاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومدنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتدرمان با سلول های بنیادیپلاسمای غالبروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش هایی در بیماران قطع مغز از بسیاری حقایق می گرآب زندگی است قسمت سومتاثیر ویروس کرونا بر مغز لوتیراستامسلولهای بنیادی مصنوعی درچیزی منتظر شناخته شدنایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برشادی، پاداش انجام وظیفهتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانمکانیک کوانتومی بی معنی حس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی در زنان بیشتر ادو سوی واقعیتاصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسبازسازي مغز و نخاع چالشی درمان سرگیجه بدون داروپیوند اندام حیوانات به ارژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریمغزتان را در جوانی سیم کشآزادی در چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم عدم وابستگی به گوگل سندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به ایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو شش مرحله تکامل چشمارتباط انسانی، محدود به ماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک قسمت هجدهمهیچگاه از فشار و شکست نتردیروز و امروزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره احساسات متفامبتکران خودشکوفادرک کنیم ما همه یکی هستیمتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار هراز تغییرنقش ویتامین K در ترمیم اسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالهمیشه راهی هستضرب المثل یونانیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان روش هاي جدیدی کودکان مهاجربرنامه ی مسلط ژنها در اختمدل هولوگرافیک تعمیم یافپروتز چشمدرد و درستولید پاک و فراوان انرژیفواید روزه داری متناوبزمان چیستنقش روزه داری در سالم و جالکترودهای کاشتنیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنابع جدید انرژیسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرهنر فراموشیظهور امواج مغزی در مغز مصاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس خفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمداروی جدید s3 در درمان ام کاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی یونها و مولکول های ممرگ تصادفیآموزش نوین زبانذهن و شیمی بدنتوهم جداییفتون های زیستیزندگی در جمع مواردی را برنقطه ی رسیدن به قلهامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک های بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آنداروی ضد تشنج با قابليت تداروی ضد تشنج با قابليت تکرونا چه بر سر مغز می آوربررسی و اپروچ جدید بر بیممشکلات نخاعیآینده با ترس جمع نمیشودرقابتی بی هدف یا رقابتی هتیوتیکسن داروی ضد جنونفرزندان زمان خودزیست شناسی باور حقیقت یا نه بدبخت بلکه نادانانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محدر هم تنیدگی کوانتومی و دگلوله ی ساچمه ایبعد پنجممعجزه ی چشمآیا گذشته، امروز وآینده رویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل تکنولوژیقلب دروازه ی ارتباطزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوار مغز در تشخیص بیماری انسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانمنشاء کوانتومی هوشیاری اشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کمغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی درمان های اسرار آمیز در آگامی در درمان بیماریهای تفاوت ارباب و رهبر حقیقیمغز و اخلاقآیا دلفین ها می تواند از روزه داری سلول های بنیادتئوری تکامل امروز در درمقدم زدن و حرکت دید را تغیسفرنامه سفر به بم و جنوب نورون هاي مصنوعی می تواناولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استشکرگزار هر چیزی باش که داتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهامیهمانهای ناخوانده عامل حافظه و اطلاعات در کجاست هوش احساسیاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیدنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان تومورهای مغزی با اپمبرولیزوماب در بیماری چروشی برای بهبود هوش عاطفتلاش در تولید انرژی به رنمغز به تنهایی برای فرهنگ آب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر ژنها بر اختلالات خلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسلام تا روشناییچیزی خارج از مغزهای ما نیایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ شب سیاه سحر شودتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشممکانیزمهای دفاعی در برابحس و ادراک قسمت 74هوشمندی کیهاندولت یا گروهکاصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابباغچه ی مندرمان سرطان با امواج صوتپیوند سر آیا ممکن استرژیم ضد التهابیتنفس هوازی و میتوکندریمغزتان را در جوانی سیمکشآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقاومت به عوارض فشار خون سوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث ششمین کنگره بین المللی سارتباط از بالا به پایین مماده ی تاریکحس و ادراک قسمت هشتمهیپرپاراتیروئیدیسمدیسک گردنکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره احساساتی غیرمتواضع باشدرک احساسات و تفکرات دیگتو افق رویداد جهان هستیپپوگستراست دستی و چپ دستینقش ژنتیک در درمان اختلاافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچهمیشه عسل با موم بخوریمضربه مغزی در تصادف راننداز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان روشی برای تبدیکودکان میتوانند ناقل بی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مدل های ریز مغز مینی برینپروتز عصبی برای تکلمدرد باسن و پا به دلیل کاهتولید اندام با چاپ سه بعدفواید زیاد دوچرخه سواریزمان و مکان، ابعاد کیهان نقش رژیم غذایی بر رشد و االگو نداشتیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمناطق خاص زبان در مغزسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستههنر حفظ گرهظرف باید پر شود چه با چرک از تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهداروی جدید لنفوم و لوکمیکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی اثرات مضر ویتامین دمرگی وجود نداردآمارهای ارائه شده در سطح ذهن پر در برابر آگاهیتوهم جدایی و توهم علمفروتنی معرفتیزندگی در سیاهچالهنقطه ای بود و دگر هیچ نبوامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک های بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخواص هلو برگ هلوبیماری میاستنی گراویسبیماری های میتوکندریداروی ضد تشنج توپیراماتکریستال هابررسی ژنها در تشخیص بیمامشکلات بین دو همسر و برخیآیا فراموشی حتمی استرموزی از نخستین تمدن بشرتیک و اختلال حرکتیفرضیه ای جدید توضیح میدهزیست، مرز افق رویداد هستنه جنگ و نه خونریزیانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسربرولایزینجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخوشبختی چیستبیماری دویکدر هر سوراخی سر نکنگلوئونبعد از کرونامعجزه ی علمآیا پیدایش مغز از روی تصارویا تخیل یا واقعیتتکامل جریان همیشگی خلقتقلب روباتیکزبان جانسوزنوار مغزی روشی مهم در تشخانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترمهمان ناخواندهشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کمغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های بیماری آلزایمرگاهی لازم است برای فهم و تفاوتهای جنسیتی راهی برامغز و اخلاقآیا دلفین ها میتوانند باروزهای بد باقی نمیماندتئوری تکامل در پیشگیری و قدرت مردمسفرنامه سفر به بم و جنوب نورون های ردیاب حافظهاولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمشکست حتمیتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانمیوپاتی و نوار عصب و عضلهحافظه و اطلاعات در کجاست هوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید ددنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیدرمان تشنجپنج اکتشاف شگفت آور در موروشی جدید در درمان قطع نختلاشی برای درمان قطع نخامغز بیش از آنچه تصور میشوآتاکسیتاثیر کلام در آیات کلام بلیروپریم داروی ترکیبی ضدسلاح و راهزنیچیزی شبیه نور تو نیستایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانشبیه سازی میلیون ها جهان تعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت 75هوشیاری و وجوددونپزیل در بیماران قلبی اصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهبترس از اینکه کسی، به درگدرمان ضایعات نخاعیپیوند سر برای چه بیمارانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتنفس بدون اکسیژنمغط یک گیرنده استآزار حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقایسه رقابت و همکاریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیشعار و عملارتباط بین هوش طبیعی و هوماده ی خالیحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالدیستونی قابل درمانکنگره بین المللی سردرد دبحران ذهن فیلمی قابل تاممجموعه های پر سلولی بدن مدرک تصویر و زبان های مخلتتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استرجزخوانی هایی که امروز بنقش گرمایش آب و هوا در همافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر منابع انرژی از نفت و گاز سیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاهمیشه، آنطور نیست که هستضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از ددانش، قفل ذهن را باز میکنکودکان گذشته به آینده فکبرین نت به جای اینترنتمدیون خود ناموجودپرورش مغز مینیاتوری انسادرد زانو همیشه نیاز به جرتولید سلولهای جنسی از سلفیلم کوتاه هیروشیما از هزمان و گذر آن سریع استنقش رژیم غذایی در رشد و االگو و عادت را بشکن و در اتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمناطق خاصی از مغز در جستجسانسور ذهنجهان پیوستههنر رها شدن از وابستگیظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایخلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهداروی جدید میاستنی گراویکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی اختلالات عصبی مثانهمراقب خودتون و خانواده هآن چیزی که ما جریان زمان ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم جسمفروتنی و غرورزندگی زمینی امروز بیش از نقطه بی بازگشتامیدوارینگاه از بیرون مجموعهتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی علائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخواص هندوانهخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و داروی ضد جنون در درمان تیکریستال زمان(قسمت اولبررسی بیماری التهابی رودمشکلات روانپزشکی پس از سآیا ممکن است موش کور بی مرمز و رازهای ارتباط غیر کتیکاگرلور داروی ضد انعقافساد اقتصادی سیتماتیک درزاویه نگاه ها یکسان نیستنه روش تقویت مغزانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عبارت های مبهم مانند انراز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونیدر والنتاین کتاب بدید همگمان میکنی جرمی کوچکی در بعد از کرونامعجزه ی علم در کنترل کرونآیا آگاهی پس از مرگ از بیرویا حقی از طرف خداتکامل داروینی هنوز در حاقلب را نشکنزبان ریشه هایی شناختی اسنوار مغز، مفید و بی خطرانسان باشنخستین تمدن بشریترس و آرمان هااتفاق و تصادفمهندسی ژنتیک در حال تلاش شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی به کمک هوش طبیغار افلاطوناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا دروندرمان های بیماری اس ام ایگاهی مغز بزرگ چالش استتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا دست مصنوعی به زودی قاروزهای سختتئوری جدید، ویران کردن گقدرت و شناخت حقیقتسفری به آغاز کیهاننوروپلاستیسیتی چیستاولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغشکستن مرز دور مغزتشخیص ایدزاحساسات کاذبمیوتونیک دیستروفیحافظه و اطلاعات در کجاستهوش در طبیعتاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیددرمان جدید ALSپول و شادیروشی جدید در درمان نابینتلاشی تازه برای گشودن معمغز برای فراموشی بیشتر کآتاکسی فریدریشتاثیر کپسول نوروهرب بر نلیس دگرامفتامین یا ویاسسلسله مباحث هوش مصنوعینکاتی در مورد تشنجایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سشبیه سازی سیستم های کوانتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت 78هوشیاری و افسردگیدوچرخه در کاهش دردهای کماصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندبحتی علمی درباره تمایل بدرمانهای بیماری پارکینسپیوند سر، یکی از راه حلهارژیم غذایی سالم و ضد التهنفرت، اسیب به خود استآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقابله ی منطقی با اعتراضسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استصبور باشارتباط شگفت مغز انسان و فماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالدژا وو یا اشنا پنداریکنترل همجوشی هسته ای با هبخش فراموش شده ی حافظهمجرم، گاهی قربانی استدرک حقیقت نردبان و مسیری تو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزرحم مصنوعینقش پیش زمینه ها و اراده افتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد منابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازهمکاری یا رقابتضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کندانش، یک انسان را ناسازگکودکان خود را مشابه خود تبرای یک زندگی معمولیمدیریت اینترنت بر جنگپرکاری تیروئیددردهای سال گذشته فراموش تولترودینفیلمی بسیار جالب از تغییزمان و صبرنقش زنجبیل در جلوگیری از الگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانمنبع نور واقعی و ثابت، حقساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آهنر، پر کردن است نه فحش دعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابداروی جدید کنترل قند خونکایروپاکتیک چیستبرخی اصول سلامت کمرمراحل ارتقای پله پله کیهآنچه می دانم، آنچه را میخذهن خود را مشغول هماهنگیتوهمات و شناخت حقیقتفرگشت و تکامل تصادفی محض زندگی زودگذرنمیتوان با بیرون انداختنامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاساز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصدارویی خلط آورکریستال زمان(قسمت دوم)بررسی سیستم تعادلی بدن امشکلات روانپزشکی در عقب آیا ما کالا هستیمرمز گشایی از اتصالات مغزتیروفیبان موثر در سکته ی فشار و قدرتزاوسکا درمان گوشرچه زیاد است بر من که در ایاندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عجول نباشاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دخیالپردازی نکنبیماری سلیاکدر یک فراکتال هر نقطه مرکگنجینه ای به نام ویتامین بعد از کرونا دلخوشی بیهومعجزه در هر لحظه زندگیآیا امکان بازسازی اندامهرویاها از مغز است یا ناخوتکامل داروینی هنوز در حاقوی تر باشزبان شناسی مدرن در سطح سلنوار مغز، ترجمه ی فعالیت انسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینمهندسی بدنشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی به شناسایی کاغرور و علماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلودرمان های جدید ALSگاهی جهت را عوض کنتقلید از روی طبیعتمغز کوانتومیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروزهای سخت میگذردتا 20 سال آینده مغز شما به قدرت کنترل خودسقوط درون جاذبه ای خاص، چنوروز مبارکاولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینشگفت نیست من عاشق تو باشمتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابمیگرن و پروتئین مرتبط با حافظه ی هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دنیا، هیچ استبابا زود بیادرمان جدید مولتیپل میلومپول و عقیدهروشی جدید در درمان سکته متلاشی جدید در درمان ام اسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر کپسول نوروهرب بر تلا اکراه فی الدینسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچگونه مولکول های دی ان ایایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان شبکه های مصنوعی مغز به درتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است ما اکنون میدانیم فضا خالحس و ادراک قسمت 82هوشیاری کوانتومیدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونبحث درباره پیدایش و منشا درماندگی به دلیل عادت کرپیوندهای پیچیده با تغییررژیم غذایی ضد التهابینقاشی هایی با بوی گذشته یآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد ومقابله با کرونا با علم اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزصبور باشارتباط شگفت انگیز مغز انماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلدژاوو یا آشناپنداریکنترل جاذبهبخش های تنظیمی ژنوممحل درک احساسات روحانیدرک دیگرانتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علمرحم مصنوعینقش پیشرفته ی سلول های بنافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذههمانند سازی در انسانضعیف و قویاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیدائما بخوانکودکان را برای راه آماده برای پیش بینی آینده مغز دمداخله ی زیانبار انسانپراسینزوماب در پارکینسودردی که سالهاست درمان نشتومورها و التهاب مغزی عافیروز نادریزمان واقعیت است یا توهمنقش زبان در سلطه و قدرت االگوبرداری از طبیعتتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی هوموارکتوس ها ممکن است دعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروی جدید آلزایمرکار امروز را به فردا نیندبرخی اطلاعات روانشناسی ممرز مرگ و زندگی کجاستآنچه ناشناخته است باید شذهن خالی از شلوغی افکارتوکل بر خدافراموش کارها باهوش تر هسزندگی سلول در بدن، جدای انمیتوان بر سیاه سیاه نوشامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی عماد الدین نسیمی قربانی عنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص بادامبیماری های روانی با تاثیدارویی ضد بیش فعالی سیستکریستال زمان(قسمت سوم)بررسی علل کمر درد در میانمشاهده گر جدای از شیء مشاآیا ما تنها موجودات زنده رمز پیشرفت تواضع است نه طتکنولوژی های جدید و حالتفشار روحی، همیشه بد نیست زبان فرایند تکاملی برای نه عدم مطلق بلکه عدم با قاندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثدر کمتر از چند ماه سوش جدگوهر با نظر دیگران سنگ نمبعد از کرونا دلخوشی بیهومعرفی مورد نادر بیماری گآیا انسان با مغز بزرگش اخرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل داروینی هنوز در حاقیچی ژنتیکیزبان شناسی نوین نیازمند نوار عصب و عضلهانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدمهربانی، شرط موفقیتشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی تعاملیغربال در زندگیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقدرمان های جدید میگرنگذر زمان کاملا وابسته به تقلید از طبیعتمغز آیندگان چگونه است ؟آیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش مقابله مغز با محدودیتا بحر یفعل ما یشاقدرت انسان در نگاه به ابعسقوط زیگزاگی یا ناگهانینوروز یا روز پایانیاولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درشگفت انگیز بودن کیهانتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمیگرن و خوابحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویادندان ها را مسواک بزنید تباد و موجدرمان جدید میگرن با انتی پوست ساعتی مستقل از مغز دريتوکسيمب در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستنمغز بزرگ چالش است یا منفعآتش منبع انرژیتاثیر کپسول نوروهرب بر سلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سم زنبور ، کلیدی برای وارچگونه میتوان با قانون جناین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهشبکیه های مصنوعیتغییرادغام میان گونه های مختلما از اینجا نخواهیم رفتحس و ادراک قسمت 87هوشیاری سنتی یا هوشیاری دوپامین قابل حل در آباصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثي درباره هوش و تفاوتهدرها بسته نیستتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانرژیم غذایی ضد دردچقدر به چشم اعتماد کنیمآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاهخواری بر رشد و ملاحظه های اخلاقی دربارهسوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودصبر لازمه ی پیروزی استارتباط شگفت انگیز مغز انماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متدگرگونی های نژادی و تغییکندن ریشه ی خودبخش بزرگی حس و ادراک ما امحل درک احساسات روحانی ددرک درست از خود و هوشیاریتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردALS نگاهی کامل بر بیماری ورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش آتش در رسیدن انسان بهافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسمنابع انرژی از نفت و گاز سیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیهمجوشی هسته ای، انرژِی بطلوع و حقیقتاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگراندارچینکوری گذرای ناشی از موبایبرای اولین بار دانشمندانمدارک ژنتیکی چگونه انسانپرتوهای صادر شده از سیاهدرس گرفتن از شکست هاتومورهای نخاعیفیزیک مولکولها و ذرات در زمان پلانکنقش زبان در سلطه و قدرت االتهاب شریان تمپورالتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامههورمون شیرساز یا پرولاکتعقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستداروی جدید ای ال اسکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی بیماری ها که در آن بمرز بین انسان و حیوان کجاآنچه واقعیت تصور میکنیم ذهن سالمتوپیراماتفراموشی همیشه هم بد نیستزندگی، مدیریت انرژینمای موفقیتامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن پاک و ثابتجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخواص بادام زمینیبیماری وسواسداستانها و مفاهیمی اشتباکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرطرف کردن خشونت را از خامشاهده آینده از روی مشاهآیا مصرف مولتی ویتامین هرمز بقای جهش ژنتیکیتکنولوژی و پیشرفتفضا و ذهن باززبان متغیرنهایت معرفت و شناخت درک عاندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندترک امروزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بدر آرزوهایت مداومت داشتهگویید نوزده و ایمنی ساکتتفکر قبل از کارمعرفت و شناختآیا احتمال دارد رویا از آرویای شفافتکامل داروینی هنوز در حاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزبان، نشان دهنده ی سخنگو نوار عصب و عضلهانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاتسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترموفقیت هوش مصنوعی در امتشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی در قضاوت های امقالاتاز درخواست ها جدا شووزوز گوشخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به درمان های جدید در بیماری گذشته را دفن کنتقویت مغز با ورزشمغز اندامی تشنه ی انرژی اآیا راهی برای بهبود وضعیروش های صرفه جویی در ایجاتاول کف پا و حقیقتقدرت ذهنسلول های مغزی عامل پارکینورالژیاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبشگفت زده و حیران باشتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهمیگرن و روزه داریحباب های کیهانی تو در توهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان جدید کنترل مولتیپلپوشاندن خود از نورریه زغالیتمایز یا کشف یگانگیمغز بزرگ چالشهای پیش روآثار باستانی تمدن های قدتاثیر کپسول نوروهرب بر سلایو دوم دکتر سید سلمان فسماگلوتید داروی کاهش دهنچگونه مغز ما، موسیقی را پاین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیشباهت مغز و کیهانادغام دو حیطه علوم مغز و ما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک قسمت چهلهوش، ژنتیکی است یا محیطیدورترین نقطه ی قابل مشاهاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی جالب درباره محدودیتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانراه فراری نیستنقش قهوه در سلامتیآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر انتخاب از طرف محیط ملاحظات بیهوشی قبل از جرسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبصبر و واقعیتارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزدانش قدرت استکندر در بیماریهای التهاببخش بزرگتر کیهان ناشناختمحدودیت چقدر موثر استدرک عمیق در حیواناتتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به NVG 291رساناها و ابر رساناها و عنقش انتخاب از طرف محیط، نافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانمنابع انرژی از نفت و گاز سیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیهمدلی و هوش عاطفیطلای سیاهاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشداروهای مصرفی در ام اسکی غایب شدی تا نیازمند دلبرای تمدن سازی، باید در بمروری بر تشنج و درمان هایپرتوزایی از جسم سیاهدست و پا زدن در سایه؟تومورهای ستون فقراتفیزیک هوشیاریزمان به چه دلیل ایجاد میشنقش سجده بر عملکرد مغزام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشهوش فوق العاده، هر فرد اسعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلداروی جدید برای میاستنی کارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی بیماری های خاص که بدمرز جدید جستجو و اکتشاف، آنچه حس می کنیم، نتیجه ی ذهت را روی چیزهای مفید متتوانایی مغز و دیگر اجزای فراموشی و مسیر روحانیزندگی، مراتب هوشیاری استنمایش تک نفرهامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخت ترین حصارجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبدخالت در ساختار ژنهاکشف مکانیسمی پیچیده در ببزرگ فکر کنمشاهدات آمیخته با اشتباهآیا مغز تا بزرگسالی توسعرمز جهانتکنولوژی جدید که سلول هافضای قلب منبع نبوغ استزبان مشترک ژنتیکی موجودانهایت در بی نهایتاندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم درکاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادخاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی ادر آسمان هدیه های نادیدنگوش دادن بهتر از حرف زدنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا احتمال دارد رویا از آروان سالمتکامل زبانقانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان، وسیله شناسایی محیطنوار عصب و عضلهانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رموفقیت در تفکر استشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر ویتامین دی بر بیمااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استخطر آلودگی هوابا همه مهربان باشدرمان های جدید سرطانگر جان به جز تو خواهد از ختقویت استخوان در گرو تغذمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا راهی برای رفع کم آبی روش های عملی برای رفع کمرتابوهای ذهنیقدرت شناختی انسان، محدودسلول های بنیادینورالژی تریژمینالايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنمیگرن سردردی ژنتیکی که بحباب هایی تو در توهوش عاطفی قسمت یازدهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخواندرمان جدید ام اسپیموزایدریواستیگمینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر کتامین در درمان پالازم است هیچ کاری نکنیدسندرم میلر فیشرچگونه مغز پیش انسان یا هماین ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیشباهت مغز با کیهان مادیارتقا و تکامل سنت آفرینش ما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوض مصنوعی زندهديدن با چشم بسته در خواب اصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی در مورد نقش ویتامين درون قفس یا بیرون از آنتنهاییپیام های ناشناخته بر مغز راه نجاتنقش مهاجرت در توسعه نسل اآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر احتمالی عصاره تغلیممانتین یا آلزیکسا یا ابسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استصبر بسیار بایدارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزادانش محدود به ابعاد چهارکندر علیه سرطانبخش دیگری در وجود انسان همحدودیت های حافظه و حافظدرگیری قلب در بیماری ویرتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکفقر داده ها در هوش مصنوعیرستگاری محدود به یک راه ننقش اتصالات بین سلولهای افزایش میل جنسی با خوردن تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برامنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناهمراه سختی، اسانی هستطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشداروهای ام اسکیهان خود را طراحی میکندبرای خودآگاه بودن تو بایمرکز هوشیاری، روح یا بدن پرسشدست کردن در گوشتوهم فضای خالیفیزیک و هوشیاریزمان شگفت انگیزنقش غذاها و موجودات درياام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی می تواند بر احعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهاداروی جدید برای کاهش وزنکارهایی بیش از طراحی و گپبرخی توجهات در ببمار پارمرزهای حقیقی یا مرزهای تآنها نمیخواهند دیگران راذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوانایی یک فرد، برای تغیفراموشی آرمانزندان ذهنیچند نرمش مفید برای کمردراما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی عواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیماردر موج، راز خلقت نهفته اسکشف ژن جدید، می تواند گستبزرگ شدن مغز محدود به دورمطالبه ی حق خودآیا همه جنایت ها نتیجه بیرمز جهان خاصیت فراکتالتکنولوژی جدید که سلول هافضای خالی ای وجود نداردزبان چهار حرفی حیات زمیننهادینه سازی فرهنگ اختلاانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی عدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانخار و گلبیماری، رساله ای برای سلدر آستانه ی موج پنجم کوویگوشه بیماری اتوزومال رسستفکر خلا ق در برابر توهم مغز قلبآیا بدون ناظر هوشمند هم بروبات ها قول میدهندتکامل زبانقانون گذاری و تکاملزدودن نقص از هوش مصنوعینوار عصب و عضلهانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردتست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدمولکول ضد پیریشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی در تفکر خلاق اصفحه اصلیاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان های رایج ام اسگرفتار محدودیت ها و ابعاتقویت حافظه یا هوش مصنوعمغز انسان برای ایجاد تمدآیاما مقهور قوانین فیزیکروش هایی برای کم کردن اضطتاثیر فکر بر سلامتقدرت عشقسلول های بنیادی منابع و انوزاد ناشنوای متولد شده،ايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً شگفتی های زنبور عسلتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش میگرن شدید قابل درمان اسحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش عاطفی قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان جدید ای ال اس، توفرپیموزایدریاضیات یک حس جدید استتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بزرگترین مصرف کننده آرام باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه هموساپينس بر زمین این ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیشباهت های ریشه ای چند بیمارتقا یا بازگشت به قبل ازما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت چهل و هشتهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادی متیل فومارات(زادیوا)(اصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانبحثی در مورد نقش کلسیم و درون و بیرون، جدای از هم تنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانراه های جدید برای قضاوت رنقش میدان مغناطیسی زمین آسانی موفقیتتاثیر بینش و انتظارات فرمن و وجود توهمیسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودصد قدح، نفتاده بشکستارزش های وارونهحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تدانش بی نهایتکو کیو تن coQ10بخشیدن دیگران یعنی آرامشمحدودیت درک انساندرگیری مغز در بیماری کویتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیفلج نخاعی با الکترودهای رشته نوروایمونولوژی و نقنقش تیروئید در تکامل مغزافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تعادلی بدنجهان معکوسهمراهی میاستنی با برخی سطوفان بیداریاز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران داروهای تغییر دهنده ی سیکیهانِ هوشیارِ در حال یابرای رشد، باید از مسیر خطمرکز حافظه کجاستپرسش و چستجو همیشه باقی ادست آسمانتوهم فضای خالی یا توهم فضفیزیک آگاهیزمان، واقعی نیستنقش غذاها و موجودات درياام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتهوش مصنوعی متصل با مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناختداروی جدید برای ای ال اسکاربرد روباتهای ريزنانوبرخی توصیه ها برای واکسیمزایای شکلات تلخ برای سلآنژیوگرافی از مغزذره ی معین یا ابری از الکتوازن مهمتر از فعالیت زیفرایند پیچیده ی خونرسانیزونیسومایدچند جهانیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراتاسف بار است انسان، حق خوتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی عوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کودر میان تاریکی و روشناییکشف ارتباط جدیدی از ارتببزرگ شدن تقریبا ناگهانی مطالبی در مورد تشنجآیا هوش مصنوعی می تواند نرنگ کردن، حقیقت نیستتکینگیقفس دور خود را بشکنزبان نیاز تکاملی استچهار میلیارد سال تکامل بانرژی تاریکنازوکلسینترازودونابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری در کجاست؟ قسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اخارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعیدر برابر حقایق جدیدگوشت خواری یا گیاه خواریتفاوت قند طبیعی با قند و مغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا برای تولید مثل همیشه روبات های ریز در درمان بیتکامل زبان انسان از پیشیقانون جنگلسفر فقط مادی نیستنوار عصب و عضله مهم در تشانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عتست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهمولتیپل اسکلروز در زنان شواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسوالات پزشکیاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی خطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان های علامتی در ام اسگریه ی ابر، رمز طراوت باغتقویت سیستم ایمنیمغز انسان برای شادمانی طآگاهی فراتر از آگاهیروش هایی برای جلوگیری از تاثیر مشاهده بر واقعیت بقسم به فقرسلول های بدن تو پیر نیستننوسانات کوانتومی منبع ماايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آشانس یا نتیجه ی تلاشتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد میاستنی گراویس بدون آنتیحریص نباشهوش عاطفی قسمت اولاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی بار سنین ابزار هوشمندی ادرمان جدید سرطانپیچیدگی های مغزمگسریتوکسیمابتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز حریص برای خون، کلید تآرامش و دانشتاثیر گیاه خواری بر رشد ولحظات خوش با کودکانسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگراچگونه هوشیاری خود را توساین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیشباهت کیهان و مغزارتوکين تراپی روشی جديد ما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت چهل و دومهیچ چیز همیشگی نیستدین اجباریاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنبحثی در مورد حقیقت فضا و درون آشفته ی تو و ظاهر خنتنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستراه های جدید برای قضاوت رنقش محیط زندگی و مهاجرت دآشنا پنداریتاثیر ترکیبات استاتین (سمن کسی در ناکسی دریافتم سینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستصداقتارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیدانشمندان موفق به بازگردکوچ از محیط نامناسببخشش، عقلانی یا غیر عاقلمخچه فراتر از حفظ تعادلدرگیری مغز در بیماران مبتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیفلج بل، فلجی ترسناک که آنرشد مغز فرایندی پیچیده انقش حفاظتی مولکول جدید دافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیممنابع انرژی از نفت و گاز سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندهمراهی نوعی سردرد میگرنیطوفان زیباییاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش کداروهای ضد بیماری ام اس وکیست هیداتید مغزبرای زندگی سالم، یافتن تمرکز حافظه کجاستپرسشگری نامحدوددست بالای دستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فیزیکدانان ماشینی برای تزمزمه ات مانده در گوشمنقش غذاها و موجودات درياامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آیندهجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی و کشف زبان هایعلم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی جدید برای دیابتکاربرد روباتهای ريز، در برخی درمان های Spinal Muscular Atمسمومیت دانش آموزان بی گآنان که در قله اند هرگز خذرات کوانتومی زیر اتمی قتوت زیاد بخوریدفرایند تکامل و دشواری هازونا به وسیله ویروس ابله چند جهانیانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي ب