دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درگیری مغزی در سندرم کووید

درگیری مغزی در سندرم کووید 19 همه گیری COVID-19 فقط محدود به دستگاه تنفسی نیست. در مواردی درگیری مغزی مشاهده می شود. درگیری مغزی به صورت اختلال ذهنی یا فراموشی یا در موارد شدید، سکته مغزی است. برخی ازاین بیماران، خونرسانی ناقصی به مغز پیدا می کنند که در نتیجه Reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS) است(این سندرم با تنگی و گشادی متناوب عروق داخل مغزی در تصویر برداری از عروق مغز و گردن و سردرد ناگهانی تاندرکلاپ و گاهی علایم سکته مغزی همراه است). این موارد گاهی در همراهی با خونریزی ساب آراکنوئید و یا به ندرت دایسکشن شریان گردنی است. گیرنده های Angiotensin converting enzyme 2 receptors در بسیاری عروق ازجمله عروق مغزی وجود دارد. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274589/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043320304179 @salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ایجاد احساساتنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت دوازدهمارتوکين تراپی روشی جديد لیروپریم داروی ترکیبی ضددر آرزوهایت مداومت داشتهنظریه ی تکامل در درمان بیبنی عباس، ننگی بر تاریخهستي مادي ای که ما کوچکترمباحث مهم حس و ادراکراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار فراکتال وجود و ذهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتا 20 سال آینده مغز شما به آب زندگی است قسمت چهارمجنسیت و تفاوت های بیناییابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان با بیرون انداختنخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومملاحظات بیهوشی قبل از جردرمان تشنجهمیشه اطمینان تو بر خدا ببه سخن توجه کن نه گویندهویتامین دی گنجینه ای بزرمداخله ی زیانبار انسانز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسيب میکروواسکولاریا آسجهان کاملی در اطراف ما پرچهار میلیارد سال تکامل بخانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع انرژی از نفت و گاز درک نیازمند شناخت خویش اهنر، پر کردن است نه فحش دزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن کرونا و گشودن پنجرمرز جدید جستجو و اکتشاف، تلقین اطلاعات و حافظهگشایش دروازه جدیدی از طرشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هوانوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشروراپامیل در بارداریمطالبه ی حق خودتنفس هوازی و میتوکندریپیوند اندام از حیوانات بشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزمعرفت و شناختجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان، نشان دهنده ی سخنگو یاد بگیر فراموش کنیتو باید نیکان را به دست بپروژه ی ژنوم انسانیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طحل مشکلابزار بقای موجود زنده از فتون های زیستیدانش بی نهایتنگاهت را بلند کناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهامنحنی که ارتباط بین معرفرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آمارهای ارائه شده در سطح ظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراولویت بندی ها کجاستمغز حریص برای خون، کلید تحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بینفساد اقتصادی سیتماتیک درداروی فامپیریدین یا نورلنتایج نادانی و جهلاستفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت سوممیگرن شدید قابل درمان اسروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکووید نوزده و خطر بیماری توصیه هایی در مصرف ماهیآیا مغز تا بزرگسالی توسععماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد قارچ بی مغز در خدمت موجودداروی ضد تشنج توپیراماتچرا حیوانات سخن نمی گویناصول انجام برخی نرمش ها دهیچگاه از فشار و شکست نترما بخشی از این جهان مرتبطروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل جریان همیشگی خلقتآیا احتمال دارد رویا از آآیا برای تولید مثل همیشه عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنایران بزرگنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت سومارتباط میکروب روده و پارلیس دگرامفتامین یا ویاسدر آسمان هدیه های نادیدننظریه ی تکامل در درمان بیبه قفس های سیاهت ننازهستی ما پس از شروعی چگال مجموعه های پر سلولی بدن مراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار شبکه های مغزی ثابکشف مکانیسمی پیچیده در بتا بحر یفعل ما یشاآب زندگی است قسمت هفتمجهل مقدسابزار هوش در حال ارتقا ازنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخلاصه ای از مطالب همایش مارزش حقیقی زبان قسمت سومممانتین یا آلزیکسا یا ابدرمان جدید ALSهمیشه داناتر از ما وجود دبوزون هیگز چیستویروس مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انسانزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می گیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پیوستهچهار ساعت پس از کشتار خوکاز انفجار بزرگ تا انفجار منابع انرژی از نفت و گاز درک و احساسهوموارکتوس ها ممکن است دزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن کرونا از حقیقت تاتمزایای شکلات تلخ برای سلتلاش ها برای کشف منابع جدپل جویی اصفهانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعینوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت دردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیزبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش هوازی مرتب خیلی به قمطالبی در مورد تشنجتنفس بدون اکسیژنپیوند سر آیا ممکن استشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، وسیله شناسایی محیطیادگیری مهارت های جدید دتو تغییر و تحولیپروانه ی آسمانیششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان برای شادمانی طحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از فروتنی و غروردانشمندان موفق به بازگردچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشأ اطلاعات و آموخته ها روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق کلام و زبان، گنجینه ای بستوهم چیستآن چیزی که ما جریان زمان ظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاولین مورد PML به دنبال تکمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدفشار و قدرتداروی لیراگلوتیدنجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت ششممیدان مغناطيسي زمین بشر روزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک هشت ساله لازم است آدتوضیحی ساده در مورد هوش مآیا همه جنایت ها نتیجه بیعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مایمپلانت نخاعی میتواند دنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و قبل از آغازدارویی خلط آورچرا حجم مغز گونه انسان دراصول توسعه ی یک ذهن کاملهیپرپاراتیروئیدیسمما تحت کنترل ژنها هستیم یريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکایروپاکتیک چیستتکامل داروینی هنوز در حاتکامل داروینی هنوز در حاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط ماده و انرژیلا اکراه فی الدیندر آستانه ی موج پنجم کووینظریه ی تکامل در درمان بیبه مغز خزندگان خودت اجازو هر کس تقوای خدا پیشه کنمحل درک احساسات روحانیراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاول کف پا و حقیقتآب زندگی است قسمت اولجهان فراکتالابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهخلاصه ای از درمان های جدیارزش خود را چگونه میشناسمن کسی در ناکسی دریافتم درمان جدید میگرن با انتی همیشه راهی هستبوزون هیگز جهان را از متلویرایش DNA جنین انسان، برمروری بر تشنج و درمان هایزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنگیرنده باید سازگار با پیتاثیر کتامین در درمان پاآشنا پنداریجهان پیوستهنوآوری ای شگفت انگیز داناز بحث های کنونی در ویروسمنابع انرژی از نفت و گاز درک کنیم ما همه یکی هستیمهورمون شیرساز یا پرولاکتزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار واکسن کرونا ساخته شده تومسمومیت دانش آموزان بی گتلاش هایی در بیماران قطع پل خواجو اصفهانشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و الکتروتاکسی(گرایش و حرکجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت دردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان چهار حرفی حیات زمینورزش هوازی ، بهترین تمریمطالعه ای بیان میکند اهدتنها مانع در زندگی موارد پیوند سر، یکی از راه حلهاشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطامغز قلبجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستیادآوری خواب و رویاتو جهانی هستی که خودش را پرواز از نیویورک تا لوس آصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچک تر شحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض دانشمندان نورون مصنوعی سچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشاء کوانتومی هوشیاری ارویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهکلرال هیدرات برای خوابانتوهم وجودآنچه ناشناخته است باید شعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماولین مورد پیوند سر در انمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک (قسمت دوم )اتصال مغز و کامپیوترفضای قلب منبع نبوغ استداروی تشنجی درباردارینخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدان های مغناطیسی قابل روزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک ایرانی که هوش او از تیوتیکسن داروی ضد جنونآیا هوش مصنوعی می تواند نعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایمان به رویانقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و قبل از انفجار بزرگداستانها و مفاهیمی اشتباچرا خشونت و تعصباصول سلامت کمرهاوکينگ پیش از مرگش رسالمانند آب باشریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز کار با یگانگی و یکپارچگیکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل داروینی هنوز در حاآیا تکامل و تغییرات ژنتیغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیاکسی توسین و تکامل پیش انقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط متقابل با همه ی حیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟در درمان بیماری مولتیپل نظریه ی ریسمانبه نقاش بنگروفور و فراوانیمحل درک احساسات روحانی درابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتابوهای ذهنیآب زندگی است قسمت دومجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرخم شدن فضا-زماناز فرد ایستا و متعصب بگذرمن پر از تلخیمدرمان جدید کنترل مولتیپلهمیشه عسل با موم بخوریمبی نهایت در میان مرزهاواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز هوشیاری، روح یا بدن زمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز درک احساسات و تفکرات دیگهوش فوق العاده، هر فرد اسزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیواکسن ایرانی کرونا تولیدمسمومیت دانش آموزان، قماتلاشی برای درمان قطع نخاپلاسمای غالبشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط الکترودهای کاشتنیجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت درس گرفتن از شکست هابیان حقیقتزبان نیاز تکاملی استورزش و میگرنمعماری، هندسه ی قابل مشاتنها در برابر جهانپیوندی که فراتر از امکانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانفلج نخاعی با الکترودهای دورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب یاری خدا نزدیک استتو دی ان ای خاص ميتوکندريپروتئین های ساده ی ابتداصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان رو به کوچکتر شدحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسدانشمندان یک فرضیه رادیکچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیمهندسی ژنتیک در حال تلاش رویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی درکمردردتوهم وجودآنچه واقعیت تصور میکنیم عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاولین هیبرید بین انسان و مغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت 67اثر مضر مصرف طولانی مدت رقفس ذهنداروی جدید ALSنخستین تمدن بشریاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان های کوانتومی خلاروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاککودکان میتوانند ناقل بی تیک و اختلال حرکتیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستاین پیوند نه با مغز بلکه نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهقبرستان ها با بوی شجاعتدخالت در ساختار ژنهاچرا در مغز انسان، فرورفتاضطراب و ترسهاوکينگ پیش از مرگش رسالماه رجبریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدنسیستم دفاعی بدن علیه مغز کاربرد روباتهای ريز، در تکامل داروینی هنوز در حاآیا جنین انسان، هوشمندی غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بلایو دوم دکتر سید سلمان فدر سال حدود 7 میلیون نفر نظریه تکامل در درمان بیمبه نقاش بنگروقت نهيب هاي غير علمي گذشمحدودیت چقدر موثر استرادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر فکر بر سلامتآب زندگی است قسمت سومجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخونریزی مغز در سندرم کوواز مخالفت بشنومنابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان جدید ای ال اس، توفرهمجوشی هسته ای، انرژِی ببی ذهن و بی روحواقعیت چند سویهمرکز حافظه کجاستتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آنگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلنوار مغز ترجمه رخدادهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز درک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی می تواند بر احزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیواکسن اسپایکوژنمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاشی تازه برای گشودن معپمبرولیزوماب در بیماری چشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیالگو نداشتیمجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت دست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوزبان و کلمه حتی برای کسانورزش بهترین درمان بیش فعتنهایی رمز نوآوری استپیوستگی همه ی اجزای جهانشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مانند تلفن استحق انتخابابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنديدن با چشم بسته در خواب چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزژن همه چیز نیستتو در میانه ی جهان نیستی پروتز چشمضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان میوه ی تکاملمغز ایندگان چگونه استحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستدانشمندان ژنی از مغز انسچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشناییکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم بی خداییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناولین تصویر در تاریخ از سمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت 74اثرات فشار روحی شدیدقفس را بشکنداروی جدید s3 در درمان ام نخستین تصویر از سیاهچالهاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان بنیادین اطلاعاتروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر کودکان خود را مشابه خود تتیروفیبان موثر در سکته ی آیا هوش ارثی دریافتی از پعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااین اندوه چیستنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انسانقدم زدن و حرکت دید را تغیدر مانهای کمر دردچرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاع رسانی اینترنتیهدف یکسان و مسیرهای مختلماپروتیلینریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیسکوت و نیستیکتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل زبانآیا جهان ذهن و افکار ما مغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژلبخند بزن شاید صبح فردا زدرمان های اسرار آمیز در آنظریه تکامل در درمان بیمبه نادیدنی ایمان بیاوروقتی فهمیدی خطا کردی برگمحدودیت های حافظه و حافظراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز درمان جدید سرطانهمراه سختی، اسانی هستبی شرمیواقعیت چیستمرکز حافظه کجاستتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بنوار مغز در فراموشی هااز تکنیکی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در ددرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی و کشف زبان هایزندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیواکسن اسپایکوژن ضد کرونامسئول صیانت از عقیده کیستلاشی جدید در درمان ام اسپنج اکتشاف شگفت آور در موشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سالگو و عادت را بشکن و در اجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت دست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقزبان و بیان نتیجه ساختماورزش در کمر دردتنبیه چقدر موثر استپیام های ناشناخته بر مغز شبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامغز مادران و کودکان در زمحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانفلج خوابدی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ ژن همه چیز نیستتوقف؛ شکستپروتز عصبی برای تکلمضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان ها می توانند میدان مغز ابزار بقای برتر مادیحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از فراموشی و مسیر روحانیدانشمندان پاسخ کوانتومی چالش دیدگاه های سنتی در باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموفقیت هوش مصنوعی در امترویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنیکمردرد و علل آنتوهم تنهاییآنها نمیخواهند دیگران راعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاولین دارو برای آتاکسی فمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت 75اثرات مفید قهوهقلب و عقلداروی جدید میاستنی گراوینخستین روبات های زنده ی جاستیفن هاوکینگ در مورد ههوشمندی کیهانمیدازولام در درمان تشنج روش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانکودکان را برای راه آماده تکنولوژی جدید که سلول هاآیا هوش سریعی که بدون احسعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون این ایده که ذرات سیاهچالنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در انقدرت مردمدر محل کار ارزش خودت را بچراروياها را به یاد نمی آاطلاعات حسی ما از جهان، چهدف یکسان، در مسیرهای متماجرای جهل مقدسریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atماجرای عجیب گالیلهریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صداکتاب زیست شناسی باورتکامل زبانآیا جهش های ژنتیکی، ویروغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط پیوسته ی جهانلحظات خوش با کودکاندرمان های بیماری آلزایمرنظریه تکامل در درمان بیمبه هلال بنگروقتی پر از گل شدی خودت را مخچه فراتر از حفظ تعادلراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلگل خاردار، زیباستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآتش منبع انرژیجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز درمان دارویی سرطان رحم بهمراهی نوعی سردرد میگرنیزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت چیستمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز و از مغز منابع جدید انرژیدرک دیگرانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزونیسومایدبیماری دویکواکسن دیگر کرونا ساخته شمسئولیت جدیدتمایل زیاد به خوردن بستنپول و شادیشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواالگوی بنیادین و هوشیاریجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53دستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان، در سایه پیشروزن حقیقی معرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیپیدایش زبانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدمغز چون ابزار هوش است دلیحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستدین اجباریچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید مثل اولین ربات های پرورش مغز مینیاتوری انساضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبانسان یک کتابخانه استمغز ابزار برتر بقاحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند پیچیده ی خونرسانیدانشمندان اولین سلول مصنچاالش ها در تعیین منبع هواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش احساسیمولتیپل اسکلروز در زنان رویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم جدایی و توهم علمآنان که در قله اند هرگز خعلم و روحتری فلوپرازیناولین دروغمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید روزه داریقلب دروازه ی ارتباطداروی جدید برای میاستنی نرمش های مفید برای درد زااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوشیاری و وجودمکان زمان یا حافظه زمانروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انکوری گذرای ناشی از موبایتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هشیاری کوانتومی وجودعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناینکه به خاطرخودت زندگی نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکقدرت کنترل خوددر چه مرحله ای از خواب ، رچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف از تکامل مغزهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده ی تاریکرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزیکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل زبان انسان از پیشیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط انسانی، محدود به لرزش ناشی از اسیب به عصبدرمان های جدید میگرنهفت چیز که عملکرد مغز تو به کدامین گناه کشته شدندوقتی تو از یاد گرفتن باز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهگل زندگیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آثار باستانی تمدن های قدجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز درمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه ی پایه ایزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت های متفاوتمرگ چیستتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وافت فشار خون ناگهانی در وجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیواکسن دیگری ضد کرونا از دمسئولیت در برابر محیط زیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپول و عقیدهشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج الگوبرداری از طبیعتجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتومچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و تکلم برخی بیماریهوزوز گوشتو یک معجزه ایپیر شدن حتمی نیستشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمدین، اجباری نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولید یا دریافت علمپرتوهای صادر شده از سیاهطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباانسان باشمغز از بسیاری حقایق می گرحافظه های کاذبابزارهای بقا از نخستین هفرایند تکامل و دشواری هادانشمندان تغییر میدان مغناتوانی از درمان برخی ویاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش احساسیمواد کوانتومی جدید، ممکنرویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم جسمآنزیم تولید انرژی در سلوعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیناولین سلول مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت 82اثرات مضر ماری جواناقلب روباتیکداروی جدید برای ای ال اسنرمش های مفید در سرگیجهاستخوان های کشف شده، ممکهوشیاری و افسردگیمکانیک کوانتومی بی معنی روش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضدکی غایب شدی تا نیازمند دلتکینگیآیا واکنش های یاد گرفته وعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اینکه خانواده ات سالم بانقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کوانقدرت انسان در نگاه به ابعدر ناامیدی بسی امید استنزاع بین جهل و علم رو به پاطلاعاتی عمومی در مورد ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهر چیز با هر چیز دیگر در تماده ی خالیرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههکتاب، سفری به تاریختکامل ساختار رگهای مغزی آیا خداباوری محصول تکاملتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط از بالا به پایین ملرزش عضله یا فاسیکولاسیودرمان های جدید در بیماری هفت سین یادگاری از میراث به امید روزهای بهترویتنام نوعی کرونا ویروس مخچه ابزاري که وظیفه آن فرحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکوگلوله ی ساچمه ایتاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و دانشجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز درمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه ی رایج کیهانزمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنواقعیت و مجازمرگ و میر پنهانتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسرطان کمیت گراییگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وافت هوشیاری به دنبال کاهجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن سرطانمستند جهان متصلتمدن پیشرفته ی پیشینیانپوست ساعتی مستقل از مغز دشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینالتهاب شریان تمپورالجاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و شناخت حقیقت قسمت چیک پیام منفرد نورون مغزی تو یک جهان در مغز خودت هسپیشینیان انسان از هفت میشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایمغز ناتوان از توجیه پیداحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خدید تو همیشه محدود به مقدنگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ژن ضد آلزایمرتولید پاک و فراوان انرژیپرسش و چستجو همیشه باقی اطلای سیاهتاریکی و نورانسان جدید از چه زمانی پامغز به تنهایی برای فرهنگ حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقا ازنخستین همفرایند حذف برخی اجزای مغدانشمندان روش هاي جدیدی ناتوانی در شناسایی چهره از روده تا مغزهوش در طبیعتموجود بی مغزی که می تواندرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای وارکنگره بین المللی سردرد دتوهمات و شناخت حقیقتآینه در اینهعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزاوکرلیزوماب داروی جدید شمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان قلب را نشکنداروی جدید برای دیابتنرمشهای مهم برای تقویت عاستروژن مانند سپر زنان دهوشیاری کوانتومیمکانیزمهای دفاعی در برابروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ ومکیهان خود را طراحی میکندتکامل فردی یا اجتماعیآیا یک، وجود داردعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشمقدرت ذهندر هم تنیدگی مرزها و بی منزاع بین علم و نادانی رو نزاع بین علم و جهل رو به پاعتماد به خودهر جا که جات میشه، جات نیماده ای ضد التهابیرژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری کتابخانهتکامل شناخت انسان با کشفآیا دلفین ها می تواند از صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک سی و هفتمارتباط بین هوش طبیعی و هولزوم سازگاری قانون مجازادرمان های رایج ام اسهم نوع خواری در میان پیشیبه بالا بر ستارگان نگاه کویتامین E برای فعالیت صحمخچه تاثیر گذار بر حافظهرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتگلوئونتاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و سکونجهان هوشمندابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز درمان سرگیجه بدون داروهندسه بنیادینزمان پلانکبیماری های میتوکندریواقعیت و انعکاسمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانجهان شگفت انگیزخدای رنگین کماننوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی الفاگوزیباترین چیز در افزایش سبیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن سرطانمشکل از کجاستتمدن بشری و مغز اخلاقیپوشاندن خود از نورشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مامواجی که به وسیله ی ماشیمعنی روزهجایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت ایک پیشنهاد خوب برای آسان تو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت های جدید علوم اعصشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییدیدن خدا در همه چیزنگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولید سلولهای جنسی از سلپرسشگری نامحدودطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدانسان خطرناکترین موجودمغز بیش از آنچه تصور میشوحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهفراتر از دیوارهای باوردانشمندان روشی برای تبدینادیدنی ها واقعی هستنداز سایه بگذرهوش عاطفی قسمت 11موجودات مقهور ژنها هستندرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنکنگره بین المللی سردرد دتوپیراماتآیندهعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکايندگان چگونه خواهند دیدنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گقیچی ژنتیکیداروی جدید ضد میگرنچرا ماشین باید نتایج را پاسرار آفرینش در موجهوش، ژنتیکی است یا محیطیما انسانها چه اندازه نزدروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هاکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا کیهان می تواند یک شبیعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولایندرالنقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییقدرت عشقدر هم تنیدگی کوانتومیقضاوت ممنوعدر هم تنیدگی کوانتومی و پنسبیت عام از زبان دکتر براعتماد به خودهر حرکت خمیده می شود و هر ماده، چیزی نیسترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور بر بسیاری از حقایکجای مغز مسئول پردازش تجتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا دلفین ها میتوانند باسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت مغز انسان و فلزوم سازگاری قانون مجازادرمان های علامتی در ام اسهمه چیز موج استبه بالاتر از ماده بیندیشویتامین E در چه مواد غذایمدل همه جانبه نگر ژنرالیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر ویتامین دی بر بیماآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان هوشیارابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع انرژی از نفت و گاز درمان سرطان با امواج صوتهندسه در پایه ی همه ی واکزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت خلا و وجود و درک ممرگ انتقال است یا نابود شتقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویگذشته را دفن کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد آغاز حرکت خودشان رجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر نوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری مغز در بیماری کویزیر فشار کووید چه باید کربیماری، رساله ای برای سلواکسن ضد اعتیادمشکلات نخاعیتمدن زیر آبپیموزایدشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب امیوتروفیک لترال اسکلرومعادله ها فقط بخش خسته کنجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت دیک آلل ژنتیکی که از نئاندتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت در عقل است یا ظواهشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیمغز و اخلاقحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در دیدگاه نارسای دوگانه ی منگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها ، مغز و ارادهتولترودینآلودگی هوا چالش قرن جدیدطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان عامل توقف رشد مغزمغز برای فراموشی بیشتر کحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقای از نخستین فرد موفقدانش، قفل ذهن را باز میکننادانی در قرن بیست و یکم،از علم جز اندکی به شما داهوش عاطفی قسمت نهمموسیقی نورویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانیکنترل همجوشی هسته ای با هتوانایی مغز و دیگر اجزای آینده ی انسان در فراتر ازعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانايا اراده آزاد توهم است ینقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصداروی جدید ضد الزایمرچرا مغز انسان سه هزار سالاسرار بازسازی اندام هاهیچ چیز همیشگی نیستما انسانها چه اندازه نزدروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعکیست هیداتید مغزتکامل مداومآیا گذشته، امروز وآینده عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانایا کوچک شدن مغزانسان النقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگرانقطار پیشرفتدر هم تنیدگی کوانتومی و دنسبت ها در کیهاناعداد بینهایت در دنیای مهرچیز با یک تاب تبدیل به ماده، چیزی بیش از یک خلا رژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودکرونا چه بر سر مغز می آورتکثیر سلول در برابر توقف آیا دست مصنوعی به زودی قاپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداگر خواهان پیروزی هستینقش غذاها در کاهش دردهای حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز انلزوم عدم وابستگی به گوگل درمان ژنتیکی برای نوآوریهمه چیز در زمان مناسببه جای محکوم کردن دیگران ویتامین کامدل هولوگرافیک ژنرالیزهرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ویروس کرونا بر مغز آزمون تجربی، راهی برای رجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز درمانهای بیماری پارکینسهندسه زبانِ زمان استزمان شگفت انگیزبیماری وسواسوالزارتان داروی ضد فشار مرگ تصادفیتقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد بی دلیل دوستدار تو جهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی بابانور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری مغز در بیماران مبزیرفون داروی ضد ام اسواکسن علیه سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیموزایدشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه های هر روزهجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک جهش ممکن است ذهن انسانتو آرامش و صلحیپیشرفت ذهن در خلاقیت استشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از فیزیک و هوشیاریدژا وو یا اشنا پندارینگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانژنهای مشترک بین انسان و وتومورها و التهاب مغزی عاآلودگی هوا و ویروس کروناطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حباب های کیهانی تو در توابزارهای دفاعی و بقای موفرد یا اندیشهدائما بخواننازوکلسینازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی قسمت هفتمموسیقی هنر مایع استروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال کنترل جاذبهتوازن مهمتر از فعالیت زیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمقانون مندی نقشه ژنتیکی مداروی سل سپتچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل بازخوردهیچ وقت خودت را محدود به ما اکنون میدانیم فضا خالروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو کیست کلوئید بطن سومتکامل چشمآیا پیدایش مغز از روی تصاعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمایا این جمله درست است کسینقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختللمس کوانتومیدر هر سوراخی سر نکننسبت طلایی، نشانه ای به سبقای حقیقی در دور ماندن اهز ذره، یک دنیاستماست مالیرژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فرکریستال هاتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسایتهای دیگرجلوتر را دیدناپی ژنتیکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط شگفت انگیز مغز انمقاومت به عوارض فشار خون درمان پوکی استخوانهمه چیز در زمان کنونی استبه خودت مغرور نشوویتامین کا و استخوانمدل هولوگرافیک تعمیم یافرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ژنها بر اختلالات خآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قخودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز درهای اسرارآمیز و پوشیدههندسه، نمایشی از حقیقتزنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبواکنش های ناخودآگاه و تقمرگی وجود نداردتقلید از طبیعتشلیک فراموشیگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش قدرت ادراکات و حسجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری مغزی در سندرم کووزیرک ترین مردمواکسنی با تاثیر دوگانه امشکلات روانپزشکی پس از ستمرکز و مدیتیشنپیچیدگی های مغزمگسشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزامید نجاتمعجزه ی چشمجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ چگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریزبان جانسوزیک رژیم غذایی جدید، می توتو افق رویداد جهان هستیپیشرفتی مستقل از ابزار هشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندمغز کوانتومیحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تدژاوو یا آشناپندارینگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قرمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چژنهای هوش ، کدامندتومورهای نخاعیآلودگی هوا و پارکینسونطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالش است یا منفعحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد و نیازهای تکاملیفرد حساس از نظر عاطفی و بداروهای مصرفی در ام اسنباید صبر کرد آتش را بعد اسکار، لگوی هوشمندهوش عاطفی قسمت پنجممیهمانهای ناخوانده عامل روبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیسکندر در بیماریهای التهابتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآیا فراموشی حتمی استعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزای نعمت من در زندگیمنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زمانقانون گذاری و تکاملداروی ضد چاقیچرا ویروس کرونای دلتا وااصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کاری نکردن به معنی چیما از اینجا نخواهیم رفتروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا آگاهی پس از مرگ از بیعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش خرچنگ های نعل اسبی درنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و لوب فرونتال یا پیشانی مغدر والنتاین کتاب بدید همنشانه های گذشته در کیهان بلندی در ذهن ما درک بلندیهزینه ای که برای اندیشیدماست مالی با هوش انسانیراه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با کریستال زمان(قسمت اولتئوری تکامل امروز در درمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجمجمه انسان های اولیهابتدا سخت ترین استنقشه های مغزی جدید با جزیحساسیت روانی متفاوتارتباط غیرکلامی بین انسامقابله ی منطقی با اعتراضدرمان پوکی استخوانهمه چیز، ثبت می شودبه دنبال رستگاری باشویتامین کا در سبزیجاتمدل های ریز مغز مینی برینرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر کلام در آیات کلام بآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عخورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز دروغ نگو به خصوص به خودتهنر فراموشیزنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیمارواکنش به حس جدیدمراحل ارتقای پله پله کیهتقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیست شناسی کل در جزء فراکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمشکلات روانپزشکی در عقب تمرکز بر هدفپیچیدگی های مغزی در درک زشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علمجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف چگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن سالمباور و کیهان شناسیزبان ریشه هایی شناختی اسیکی از علل محدودیت مغز امتو انسانی و انسان، شایستپاسخ گیاهان در زمان خوردشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا مغز آیندگان چگونه است ؟حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از فاجعه ی جهل مقدسدگرگونی های نژادی و تغیینگاه دوبارهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیژنهای حاکم بر انسان و انستومورهای ستون فقراتآلزایمرطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ چالشهای پیش روحریص نباشابعاد اضافه ی کیهانفردا را نمیدانیمداروهای ام اسنبرو و انرژی مداوماساس انسان اندیشه و باور هوش عاطفی قسمت اولمیوتونیک دیستروفیروبات کیانبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سرکوچ از محیط نامناسبتوسعه برخی شغل ها با هوش آیا ممکن است موش کور بی معلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکای همه ی وجود مننقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبقانون جنگلداروی ضد چاقیچرا پس از بیدار شدن از خواصل علت و تاثیرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما اشیا را آنطور که هستندروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا امکان بازسازی اندامهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهایا بیماری ام اس (مولتیپایا بدون زبان میتوانیم تنقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش لوتیراستامدر یک فراکتال هر نقطه مرکنشانه های پروردگار در جهبلوغ چیستهزینه سنگین انسان در ازاماشین دانشراه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای کریستال زمان(قسمت دوم)تئوری تکامل در پیشگیری و آیا راهی برای رفع کم آبی جنبه های موجی واقعیتابتدایی که در ذهن دانشمننقص در تشخیص هیجانات عامخفاش با شیوع همه گیری جدیارتروز یا خوردگی و التهامقابله با کرونا با علم اسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهمه ی سردردها بی خطر نیستبه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین بی 12 در درمان دردمدیون خود ناموجودرشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوسریعترین کامپیوتر موجودگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کپسول نوروهرب بر نآزادی عقیده، آرمانی که تجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتخوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میمنابع انرژی از نفت و گاز دریای خداهنر حفظ گرهزندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کوواکسن های شرکت فایزر آمرمرز مرگ و زندگی کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دافزایش سرعت پیشرفت علوم جهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمانوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی باور حقیقت یا وبینار اساتید نورولوژی دمشاهده گر جدای از شیء مشاتمساح حد واسط میان مغز کوپیوند قلب خوک، به فرد دچاشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانمعجزه ی علم در کنترل کرونجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجزبان شناسی مدرن در سطح سلیافته های نوین علوم پرده تو با همه چیز در پیوندیپختگی پس از چهل سالگي به شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان ایا طبیعتا تماحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از فاصله ها در مکانیک کوانتدانش قدرت استنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع خواب و رویارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادیکل اقیانوس در یک ذرهتوهم فضای خالیآملودیپین داروی ضد فشار طبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد بالاترفرزندان زمان خودداروهای تغییر دهنده ی سیچت جی پی تیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی قسمت دهممیگرن و پروتئین مرتبط با روح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاوینکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوصیه های سازمان بهداشت آیا ما کالا هستیمعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابقانون جنگلداروی ضد تشنج با قابليت تچرا ارتعاش بسیار مهم استاصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچ کس حقیقت را درون مغز ما به جهان های متفاوت خودروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا انسان با مغز بزرگش اخعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهایا تکامل هدفمند استنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت دهمارتقا یا بازگشت به قبل ازلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدر کمتر از چند ماه سوش جدنظام مثبت زندگیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهزاران سال چشم های بینا ومبانی ذهنی سیاه و سفیدراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهکریستال زمان(قسمت سوم)تئوری جدید، ویران کردن گآیاما مقهور قوانین فیزیکجنسیت و تفاوت های بیناییابتذال با شعار دیننقطه بی بازگشتخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولملاحظه های اخلاقی دربارهدرمان تومورهای مغزی با اهمیشه چشمی مراقب و نگهبابه زیر پای خود نگاه نکن بویتامین بی هفدهمدیریت اینترنت بر جنگرشد در سختی استتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلاگیلگمش باستانی کیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تآزار دیگری، آزار خود استجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاخوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده منابع انرژی از نفت و گاز درک فرد دیگر و رفتارهای اهنر رها شدن از وابستگیزندگی بی دودبیماری الزایمرواکسن کووید 19 چیزهایی که مرز بین انسان و حیوان کجاتقویت سیستم ایمنیگزارش یک مورد جالب لخته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گافسردگی و اضطراب در بیماجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت درختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار ازیست، مرز افق رویداد هستوجود قبل از ناظر هوشمندمشاهده آینده از روی مشاهتنفس هوازی و میتوکندریپیوند مغز و سر و چالشهای شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چمعجزه در هر لحظه زندگیجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی نوین نیازمند یاد گرفتن مداومتو با باورهایت کنترل میشپروژه ی ژنوم انسانیشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای ایجاد تمدحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از فاصله ی همیشگی تصویر سازدانش محدود به ابعاد چهارنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی به شناسایی کامنتظر نمان چیزی نور را بهرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اکلمات بلند نه صدای بلندتوهم فضای خالی یا توهم فضآموزش نوین زبانطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به ساهرام مصر از شگفتی های جهمغز بزرگترین مصرف کننده حس متفاوتاتفاق و تصادففرضیه ای جدید توضیح میدهداروهای ضد بیماری ام اس وچت جی پی تیاستفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت دوممیگرن سردردی ژنتیکی که بروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فکوچکترین چیز یک معجزه استوصیه های غیر دارویی در سآیا ما تنها موجودات زنده علت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراایمپلانت مغزینقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگقانونمندی و محدودیت عالمداروی ضد تشنج با قابليت تچرا بیماری های تخریبی مغاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ اندر هیچما با کمک مغز خود مختاريمروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهانکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل تکنولوژیآیا احتمال دارد رویا از آعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بید