دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دیدگاه نارسای دوگانه ی مادی

با بسیاری از معاصران خود در پذیرش این عقیده- که تنگناهای روحی ملتهب در همه ی عرصه های جامعه ی صنعتی غرب را جز با تغییر دیدگاه به جهان نمیتوان تغییر داد- شریک هستم.
بر ما لازم است از اعتقاد مادی دوگانه- که بر اساس آن بشر و محیط آن، جدا تصور میشود- بگذریم و به آگاهی و درک جدید برای واقعیت علمی برسیم که در آن، بشر در هماهنگی با طبیعت زندگی می کند و انسان ها با هر آفریده ی دیگر، برابر هستند.
آلبرت هافمن(آلبرت هوفمن (به آلمانی: Albert Hofmann) (۱۱ ژانویه ۱۹۰۶ ۲۹ آوریل ۲۰۰۸)، شیمی‌دان سوئیسی بود که ماده روانگردان ال‌اس‌دی (به انگلیسی: LSD) را کشف کرد
آلبرت هوفمن در سال ۱۹۵۹ برای اولین بار موفق شد ترکیب روان‌گردان اصلی در قارچ Psilocybe mexicana را استخراج کند. او این ترکیب را سیلوسایبین و ترکیب روان‌گردانی که به میزان کمتر در این قارچ‌ها حضور داشت را سیلوسین نامید.)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ستم، بی پاسخ نیستچه زیاد است بر من که در ایدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی می تواند بر احباهوش ترین و با کیفیت تریمداخله ی زیانبار انسانیک پیام منفرد نورون مغزی تو با همه چیز در پیوندیپروتز عصبی برای تکلمتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونرجزخوانی هایی که امروز بحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین همانسردرد عروقی میگرننوروپلاستیسیتی چیستداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد حقیقت فضا و مرز جدید جستجو و اکتشاف، ژنها ، مغز و ارادهتوهم فضای خالیآنزیم تولید انرژی در سلوتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رزمان پلانکحس و ادراک قسمت چهارمشکل پنجم مادهابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی به شناسایی کابدون پیر فلکمطالبی در مورد تشنجکنترل همجوشی هسته ای با هتوصیه های سازمان بهداشت درک احساسات و تفکرات دیگتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتزیرک ترین مردمحس و ادراک قسمت بیستمشباهت مغز و کیهانابعاد اضافه ی کیهاننگاهی بر قدرت بینایی درادرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری و وجودبرخی یونها و مولکول های ممغز چگونه صداها را فیلتر کیست هیداتید مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر دست آسمانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایزبان ریشه هایی شناختی اسمغز از بسیاری حقایق می گرخفاش با شیوع همه گیری جدیطوفان فقر و گرسنگی و بی ساخلاق و علوم اعصابچت جی پی تیدرمانهای بیماری پارکینساطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف از خلقت رسیدن به ابزابررسی بیماری التهابی رودکجای مغز مسئول پردازش تجتا 20 سال آینده مغز شما به رفتار اجتماعی انسان، حاصجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهسلول های بنیادینقش قهوه در سلامتیخوشبختی دور از رنج های معلم در حال توسعهفاصله ی همیشگی تصویر سازارتقا و تکامل سنت آفرینش چرا ارتعاش بسیار مهم استبه نقاش بنگرموسیقی نوویتنام نوعی کرونا ویروس بعد از کروناگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر کپسول نوروهرب بر سرویا تخیل یا واقعیتجهان ریز و درشتایمان به رویاسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش تیروئید در تکامل مغزدفاع در برابر تغییر ساختارتباط غیرکلامی بین انساعادت دادن مغز بر تفکرقلب و عقلنظام مثبت زندگیبی عدالتی در توزیع واکسن ما از اینجا نخواهیم رفتواقعیت و مجازتقلید از طبیعتگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردروش هایی برای جلوگیری از جایی خالی نیستاکسی توسین و تکامل پیش اسیستم تعادلی بدننقش غذاها و موجودات درياديدن با چشم بسته در خواب از واقعیت امروز تا حقیقتپیامهای کاربرانقدرت کنترل خودهمیشه داناتر از ما وجود دبیماری ضعف عضلات نزدیک بمبانی ذهنی سیاه و سفیدواکسن سرطانتمرکز بر هدفپیوند سر آیا ممکن استتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملرژیم های غذایی و نقش مهم حقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلنه عدم مطلق بلکه عدم با قدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی و کشف زبان هایباور و کیهان شناسیمدارک ژنتیکی چگونه انسانیک پیشنهاد خوب برای آسان تو با باورهایت کنترل میشپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپورحم مصنوعیحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین همانسرعت فکر کردن چگونه استنوروز یا روز پایانیداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد عملکرد لوب فمزایای شکلات تلخ برای سلژنهای مشترک بین انسان و وتوهم فضای خالی یا توهم فضآینه در اینهترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو زمان به چه دلیل ایجاد میشحس و ادراک قسمت نوزدهمشکست حتمیابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در کامپیوترهابرنامه و ساختار پیچیده ممطالعه ای بیان میکند اهدکنترل جاذبهتوصیه های غیر دارویی در سدرک تصویر و زبان های مخلتتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانزیست شناسی کل در جزء فراکحس و ادراک قسمت دهمشباهت مغز با کیهان مادیابعاد بالاترنگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان های جدید میگرناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری کوانتومیبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز ناتوان از توجیه پیداکیست کلوئید بطن سومتکامل جریان همیشگی خلقتدستورالعمل مرکز کنترل بیثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز به تنهایی برای فرهنگ خلا، حقیقی نیستطوفان زیباییاخلاق پایه تکامل و فرهنگچت جی پی تیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهر چیز با هر چیز دیگر در تبررسی سیستم تعادلی بدن اکرونا چه بر سر مغز می آورتا بحر یفعل ما یشارقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکسلول های بنیادی منابع و انقش مهاجرت در توسعه نسل اخانه ی تاریکعلم راهی برای اندیشیدن افتون های زیستیارتوکين تراپی روشی جديد چرا بیماری های تخریبی مغبه نادیدنی ایمان بیاورموسیقی هنر مایع استویتامین E برای فعالیت صحبعد از کرونا دلخوشی بیهوگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر کتامین در درمان پارویا حقی از طرف خداجهان شگفت انگیزاین پیوند نه با مغز بلکه سوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش حفاظتی مولکول جدید ددقیق ترین تصاویر از مغز اارتروز یا خوردگی و التهاعارضه جدید ویروس کرونا سقلب دروازه ی ارتباطنظریه ی تکامل در درمان بیبیمار 101 ساله، مبتلا به سما اشیا را آنطور که هستندواقعیت و انعکاستقویت استخوان در گرو تغذگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیروش هایی ساده برای کاهش اجاذبهاگر فقط مردم میفهمیدند کسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش غذاها و موجودات دريادی متیل فومارات(زادیوا)(از کجا آمده ام و به کجا میسایتهای دیگرقدرت انسان در نگاه به ابعهمیشه راهی هستبیماریهای تحلیل عضلانی امباحث مهم حس و ادراکواکسن سرطانتمساح حد واسط میان مغز کوپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از رژیم های غذایی و نقش مهم حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتنهایت معرفت و شناخت درک عدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشباد غرور و سر پر از نخوت ومروری بر تشنج و درمان هاییک آلل ژنتیکی که از نئاندتو باید نیکان را به دست بپرتوهای صادر شده از سیاهتاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای ررحم مصنوعیحریص نباشابزار بقا از نخستین همانسعی کن به حدی محدود نشوینوشیدن چای برای مغز مفید داروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهمسمومیت دانش آموزان، قماژنهای هوش ، کدامندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آیندهترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسزمان شگفت انگیزحس و ادراک قسمت هفتمشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک در هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرنامه ی مسلط ژنها در اختمعماری، هندسه ی قابل مشاکندر در بیماریهای التهابتوصیه هایی در مصرف ماهیدرک حقیقت نردبان و مسیری تصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چزیست، مرز افق رویداد هستحس و ادراک قسمت دوازدهمشباهت کیهان و مغزاتفاق و تصادفنگاهت را بلند کندرمان های جدید در بیماری استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش، ژنتیکی است یا محیطیبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز و اخلاقکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل داروینی هنوز در حادغدغه نتیجه ی نادانی استجلوتر را دیدنانرژی تاریکزبان شناسی نوین نیازمند مغز برای فراموشی بیشتر کخلا، خالی نیستطولانی ترین شباختلال خواب فرد را مستعد نتایج نادانی و جهلدروغ نگو به خصوص به خودتاطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهر جا که جات میشه، جات نیبررسی علل کمر درد در میانکریستال هاتابوهای ذهنیرموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انسلول های بدن تو پیر نیستننقش میدان مغناطیسی زمین خانواده پایدارعلم ساختن برج های چرخانفروتنی و غرورارتباط میکروب روده و پارچرا حیوانات سخن نمی گوینبه هلال بنگرمیهمانهای ناخوانده عامل ویتامین E در چه مواد غذایبعد از کرونا دلخوشی بیهوگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخوجهانی که نه با یک رخداد و این اندوه چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش حیاتی تلومر دی ان آ ددل به دریا بزنارزش حقیقی زبان قسمت اولعدم توقف تکامل در یک انداقلب روباتیکنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری های مغز و اعصاب و ما به جهان های متفاوت خودواقعیت خلا و وجود و درک متقویت حافظه یا هوش مصنوعگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده روش جدید تولید برقجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر میدانی مصیبت بزرگتر سکوت و نیستینقش غذاها در کاهش دردهای دین، اجباری نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انساقدرت ذهنهمیشه عسل با موم بخوریمبیماری، رساله ای برای سلمجموعه های پر سلولی بدن مواکسن ضد اعتیادتنفس هوازی و میتوکندریپیوندی که فراتر از امکانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بارژیم ضد التهابیحقیقت راستین انسان علم بحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتنهایت در بی نهایتدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبار بزرگ ایستادن بر دو پامرکز هوشیاری، روح یا بدن یک جهش ممکن است ذهن انسانتو تغییر و تحولیآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشینوعی سکته مغزی ، وحشتناک داروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهمسیر دشوار تکامل و ارتقاژنهای حاکم بر انسان و انستوهم چیستآینده ی انسان در فراتر ازترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوزندگی هوشمند در خارج از زحس و ادراک قسمت هفدهمشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هودر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱معنی روزهکوچ از محیط نامناسبتوضیحی ساده در مورد هوش مدرک دیگرانتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستزاوسکا درمان گوشرحس و ادراک قسمت سومشباهت زیاد بین سلول هاي عاتوبان اطلاعات و پلِ بینچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های رایج ام اساستیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ چیز همیشگی نیستبرخی اصول سلامت کمرمغز و اخلاقکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل داروینی هنوز در حاذهن ما از در هم شکستن منبجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توزبان، نشان دهنده ی سخنگو مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خلاصه ای از مطالب همایش مطی یکصد هزار سال اخیر هرچاختلال در شناسایی حروف و نجات در راستگوییدریای خدااطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری در کجاست؟ قهر حرکت خمیده می شود و هر بزرگ فکر کنکریستال زمان(قسمت اولتاثیر فکر بر سلامترمز و رازهای ارتباط غیر کجهان های بسیار دیگراولین هیبرید بین انسان و سلول عصبی شاهکار انطباق نقش محیط زندگی و مهاجرت دخار و گلعلایم کمبود ویتامین E را فرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط ماده و انرژیچرا حجم مغز گونه انسان دربه کدامین گناه کشته شدندمیوتونیک دیستروفیویتامین کاتفکر قبل از کارگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درجهانی که از یک منبع، تغذیاین ایده که ذرات سیاهچالسوخت هیدروژنی پاکنقش خرچنگ های نعل اسبی دردلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت دومعدم درکقلب را نشکننظریه ی ریسمانبیماری وسواسما با کمک مغز خود مختاريموالزارتان داروی ضد فشار تقویت سیستم ایمنیگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاروش صحبت کردن در حال تکامجدایی خطای حسی استاگر نیروی مغناطیس نباشد سکته مغزینقشه مغزی هر فرد منحصر بهدید تو همیشه محدود به مقداز انفجار بزرگ تا انفجار قدرت عشقهمجوشی هسته ای، انرژِی ببیندیشمحل درک احساسات روحانیواکسن علیه سرطانتنفس هوازی و میتوکندریپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ورژیم غذایی ضد التهابیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استچهار میلیارد سال تکامل بدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی الفاگوبار سنین ابزار هوشمندی امرکز حافظه کجاستیک رژیم غذایی جدید، می توتو جهانی هستی که خودش را آلودگی هوا و ویروس کروناتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگررساناها و ابر رساناها و عحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشینیکولا تسلاداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهمسئول صیانت از عقیده کیسکل اقیانوس در یک ذرهتوهم وجودآینده ی علم و فیزیک در60 ثترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم زندگی بی دودحس و ادراک قسمت هجدهمشگفت زده و حیران باشابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش در هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی درمانگر کامپیبرین نت به جای اینترنتمعادله ها فقط بخش خسته کنکوچک شدن مغز از نئاندرتاتیوتیکسن داروی ضد جنوندرک درست از خود و هوشیاریتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطازبان مشترک ژنتیکی موجوداحس و ادراک قسمت سی و هشتمشباهت زیاد بین سلول هاي عاتوسوکسیمایدچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های علامتی در ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ وقت خودت را محدود به برخی بیماری ها که در آن بمغز و سیر تکامل ان دلیلی کاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل داروینی هنوز در حاذهن چند جانبه نیازمند نگجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استزبان، وسیله شناسایی محیطمغز بزرگ چالش است یا منفعخلاصه ای از درمان های جدیطبیعت موجی جهاناختلال در شناسایی حروف و نخاع ما تا پایین ستون فقراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهرچیز با یک تاب تبدیل به بزرگ شدن مغز محدود به دورکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر مشاهده بر واقعیت برمز پیشرفت تواضع است نه طجهان هایی در جهان دیگراولین تصویر در تاریخ از سسلولهای ایمنی القا کنندهنقش نگاه از پایین یا نگاهخارق العاده و استثنایی بعلایم کمبود ویتامین E را فراموش کارها باهوش تر هسارتباط متقابل با همه ی حیچرا خشونت و تعصببه امید روزهای بهترمیگرن و پروتئین مرتبط با ویتامین کا و استخوانتفکر خلا ق در برابر توهم گیلگمش باستانی کیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافجهانی در ذهناینکه به خاطرخودت زندگی سودمندی موجودات ابزی بر نقش داروهاي مختلف معروف دنیای شگفت انگیز کوانتومارزش حقیقی زبان قسمت سومعسل طبیعی موثر در کنترل بقیچی ژنتیکینظریه تکامل در درمان بیمبیماری کروتز فیلد جاکوبما بخشی از این جهان مرتبطواکنش های ناخودآگاه و تقتلقین اطلاعات و حافظهپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیروشهای نو در درمان دیسک بجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسسال سیزده ماههنقشه های مغزی جدید با جزیدیدن خدا در همه چیزاز بحث های کنونی در ویروسقطار پیشرفتهمراهی نوعی سردرد میگرنیبیهوش کردن در جراحی و بیممحل درک احساسات روحانی دواکسنی با تاثیر دوگانه اتنفس بدون اکسیژنپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلارژیم غذایی ضد دردحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانسرنوشتچهار ساعت پس از کشتار خوکدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی از عروسک های ببارداری بدون رحممرکز حافظه کجاستیکی از علل محدودیت مغز امتو دی ان ای خاص ميتوکندريآلودگی هوا و پارکینسونتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که ترشته نوروایمونولوژی و نقحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین همانشنا در ابهای گرم جنوب نیانیاز به آموزش مجازی دیجیداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهمسئولیت جدیدکلمات بلند نه صدای بلندتوهم وجودآیا ممکن است موش کور بی متراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیمازندگی در جمع مواردی را برحس و ادراک قسمت هشتمشگفتی های زنبور عسلابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیدر هم تنیدگی کوانتومی و داز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبرای یک زندگی معمولیمعجزه های هر روزهکوچکترین چیز یک معجزه استیک و اختلال حرکتیدرک عمیق در حیواناتتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتزبان چهار حرفی حیات زمینحس و ادراک قسمت سی و ششمشجاعت و ترساثر مضر مصرف طولانی مدت رچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان ژنتیکی برای نوآوریاستخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کاری نکردن به معنی چیبرخی بیماری های خاص که بدمغز کوانتومیکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل داروینی هنوز در حاذهن هوشیار در پس ماده ی مجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عسفر فقط مادی نیستمغز بزرگ چالشهای پیش روخم شدن فضا-زمانطبیعت بر اساس هماهنگیفلج نخاعی با الکترودهای اختلالات مخچهنخستین تمدن بشریاعتماد به خودمنبع خواب و رویاهز ذره، یک دنیاستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر نگاه ناظر هوشیار برمز بقای جهش ژنتیکیجهان یکپارچهاولین دارو برای آتاکسی فسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش نظام غذایی در تکامل مخبر مهم تلسکوپ هابلعلت خواب آلودگی بعد از خوفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط چاقی و کاهش قدرت بچرا در مغز انسان، فرورفتبه بالا بر ستارگان نگاه کمیگرن سردردی ژنتیکی که بویتامین کا در سبزیجاتتفاوت مغز انسان و میمون هگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر گیاه خواری بر رشد وروان سالمجهان، تصادفی نیستاینکه خانواده ات سالم باسیلی محکم محیط زیست بر اننقش درختان در تکاملدنیا، هیچ استارزش خود را چگونه میشناسعشق درونی به یگانگی خلقتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنظریه تکامل در درمان بیمبیماری گیلن باره و بیمارما تحت کنترل ژنها هستیم یواکنش به حس جدیدتلاش ها برای کشف منابع جدپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهروشهای شناسایی قدرت شنواجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسسانسور از روی قصد بسیاری نقص در تشخیص هیجانات عامدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکلمس کوانتومیهندسه ی پایه ایبیهوشی در بیماران دچار امحدودیت چقدر موثر استواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتنها مانع در زندگی موارد پیشینیان انسان از هفت میپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی راه فراری نیستحل مشکلابزار بقا از نخستین همانسریع دویدن مهم نیستنوآوری ای شگفت انگیز دانداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی از عروسک های ببازگشت از آثار به سوی خدامرکز خنده در کجای مغز استیافته های نوین علوم پرده تو در میانه ی جهان نیستی آلزایمرتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسرشد مغز فرایندی پیچیده احس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقا از نخستین همانشناخت و معرفت، و نقش آن دچیز جدید را بپذیرداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره هوش و تفاوتهمسئولیت در برابر محیط زیکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم بی خداییآیا ما کالا هستیمتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقزندگی در سیاهچالهحس و ادراک قسمت پنجمشانس یا تلاشابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل در هر سوراخی سر نکناز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبرای پیش بینی آینده مغز دمعجزه ی علمکووید نوزده و خطر بیماری تیروفیبان موثر در سکته ی درگیری قلب در بیماری ویرتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزبان نیاز تکاملی استمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت سیزدهمشرکت نورالینک ویدیویی ازاثرات فشار روحی شدیدچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان پوکی استخواناستروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبرخی توجهات در ببمار پارکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل زبانذهن تو همیشه به چیزی اعتقجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ و فعال یا مغز کوخونریزی مغز در سندرم کووطعمه ی شبکه های ارتباط اجفلج بل، فلجی ترسناک که آناختلالات حرکتی در انساننخستین تصویر از سیاهچالهاعتماد به خودمنتظر نمان چیزی نور را بههزینه ای که برای اندیشیدبزرگترین خطایی که مردم مکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر نگاه و مشاهده ناظر رمز جهانجهان یکپارچهاولین دروغسلام تا روشنایینقش نظریه تکامل در شناساخدا موجود استعماد الدین نسیمی قربانی فرایند پیچیده ی خونرسانیارتباط هوش ساختار مغز و ژچرا ذرات بنیادی معمولاً به بالاتر از ماده بیندیشمیگرن شدید قابل درمان اسویتامین بی 12 در درمان دردتفاوت ها و تمایزها کلید بگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیجهش های ژنتیکی مفید در سااینترنت بدون فیلتر ماهواسینوریپا داروی ترکیبی ضدنقش ذهن و شناخت در حوادث دندان ها را مسواک بزنید تاز فرد ایستا و متعصب بگذرعصب حقوق نورولووقانون مندی نقشه ژنتیکی منظریه تکامل در درمان بیمبیماری آلزایمر، استیل کومانند آب باشواکسن های شرکت فایزر آمرتلاش هایی در بیماران قطع پول و شادیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخروشی برای بهبود هوش عاطفجریان انرژی در سیستم های اگر با مطالعه فیزیک کوانسانسور بر بسیاری از حقاینقطه بی بازگشتدژا وو یا اشنا پنداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکلوب فرونتال یا پیشانی مغهندسه ی رایج کیهانبیوگرافیمحدودیت های حافظه و حافظوبینار اساتید نورولوژی دتنها در برابر جهانپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکراه های جدید برای قضاوت رحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجودنوار مغز مشاهده ی غیر مستداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت به ریشه های تکاملمرگ چیستیاد گرفتن مداومتوقف؛ شکستآملودیپین داروی ضد فشار تازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هورشد مغز علت تمایل انسان بحس و ادراک قسمت 67ابزار بقا از نخستین همانشناخت درون، شناخت بیرون؛چیزی منتظر شناخته شدنداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی درباره احساسات متفامستند جهان متصلکلام و زبان، گنجینه ای بستوهم تنهاییآیا ما تنها موجودات زنده ترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هزندگی زمینی امروز بیش از حس و ادراک قسمت پنجاهشاهکار قرنابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل در والنتاین کتاب بدید هماز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای اولین بار دانشمندانمعجزه ی علم در کنترل کرونکودک هشت ساله لازم است آدتکنولوژی جدید که سلول هادرگیری مغز در بیماری کویتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشازبان و کلمه حتی برای کسانمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت ششمشربت ضد خلطاثرات مفید قهوهچالش دیدگاه های سنتی در بدرمان پوکی استخواناسرار آفرینش در موجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کس حقیقت را درون مغز برخی توصیه ها برای واکسیکایروپاکتیک چیستتکامل زبانذهن خود را مشغول هماهنگیجهل مقدسانسان ها می توانند میدان سفر به مریخ در 39 روزمغز بزرگترین مصرف کننده خواندن ، یکی از شستشو دهنظهور امواج مغزی در مغز مصفلج خواباختلالات صحبت کردن در اننخستین روبات های زنده ی جاعداد بینهایت در دنیای ممنحنی که ارتباط بین معرفهزینه سنگین انسان در ازابزرگترین درد از درون است کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر نگاه انسان بر رفتارمز جهان خاصیت فراکتالجهان کنونی و مغز بزرگتریاولین سلول مصنوعیسلسله مباحث هوش مصنوعینقش هورمون های تیروئید دخدای رنگین کمانعوامل موثر در پیدایش زبافرایند تکامل و دشواری هاارتباط پیوسته ی جهانچراروياها را به یاد نمی آبه خودت مغرور نشومیدان مغناطيسي زمین بشر ویتامین بی هفدهتفاوت ها را به رسمیت بشناگیرنده باید سازگار با پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات کیانجهش های ژنتیکی غیر تصادفایندرالسیگار عامل افزایش مرگ ومنقش روی و منیزیم در سلامتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز مخالفت بشنوعضلانی که طی سخن گفتن چقدقانون گذاری و تکاملهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری الزایمرماه رجبواکسن کووید 19 چیزهایی که تلاشی برای درمان قطع نخاپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آروشی جدید در درمان قطع نخجستجوی متن و تصویر به صوراگر تلاش انسان امروز براساهچاله ها تبخیر نمیشودنمیتوان با بیرون انداختندژاوو یا آشناپنداریاز تکنیکی تا مغز از مغز تلوتیراستامهندسه بنیادینبیوگرافیمخچه فراتر از حفظ تعادلوجود قبل از ناظر هوشمندتنبیه چقدر موثر استپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمراه های جدید برای قضاوت رحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلانوار مغز در فراموشی هاداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی از عروسک بازی بازخورد یا فیدبکمرگ و میر پنهانیاد بگیر فراموش کنیتولید مثل اولین ربات های آموزش نوین زبانتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریرشد در سختی استحس و ادراک قسمت 74ابزار بقا از نخستین همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیچیزی خارج از مغزهای ما نیداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره احساساتی غیرمشکل از کجاستکلرال هیدرات برای خوابانتوهم جدایی و توهم علمآیا مغز تا بزرگسالی توسعترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکزندگی زودگذرحس و ادراک قسمت پنجاه و یشاهکار شش گوشابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیدر یک فراکتال هر نقطه مرکاز سایه بگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای تمدن سازی، باید در بمعجزه در هر لحظه زندگیکودک ایرانی که هوش او از تکنولوژی جدید که سلول هادرگیری مغز در بیماران مبتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدزبان و بیان نتیجه ساختمامغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت شصت و هشتشش مرحله تکامل چشماثرات مفید روزه داریچاالش ها در تعیین منبع هودرمان ام اس(مولتیپل اسکلاسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ اندر هیچبرخی درمان های Spinal Muscular Atکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل زبان انسان از پیشیذهن سالمجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز حریص برای خون، کلید تخواب سالم عامل سلامتیعقل مجادله گرفلج خواب چیستاختلالات عضلانی ژنتیکنرمش های مفید برای درد زابقای حقیقی در دور ماندن امنشأ اطلاعات و آموخته ها هزاران سال چشم های بینا وبسیاری از بیماری های جدیکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر نگاه انسان بر رفتارنگ کردن، حقیقت نیستجهان کاملی در اطراف ما پراوکرلیزوماب داروی جدید شسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش هورمون زنانه استروژنخدایی که ساخته ی ذهن بشر عوامل ایجاد لغت انسانی و فرایند حذف برخی اجزای مغارتباط انسانی، محدود به چراروياها را به یاد نمی آبه دنبال رستگاری باشمیدان های مغناطیسی قابل ویتامین دی گنجینه ای بزرتفاوت های بین زن و مرد فقگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح در جهانی دیگر استجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا کوچک شدن مغزانسان السیاهچاله های فضایی منابعنقش روزه داری در سالم و جدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تغم بی پایانقانون جنگلهفت سین یادگاری از میراث بیماری ای شبیه آلزایمر و ماپروتیلینواکسن کرونا و گشودن پنجرتلاشی تازه برای گشودن معپوشاندن خود از نورتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آروشی جدید در درمان نابینجستجوی هوشیاری در مغز مااگر خواهان پیروزی هستیسایه را اصالت دادن، جز فرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز و از مغز لوزالمعده(پانکراس)مصنوعهندسه در پایه ی همه ی واکبیان ژن های اسکیزوفرنی دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلوراپامیل در بارداریتهدیدهای هوش مصنوعیتو یک معجزه ایپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمراه پیروزی در زندگی چیستحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین همانسرگردانینوار مغز در تشخیص بیماری داروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک بازی بازسازي مغز و نخاع چالشی مرگ و میر بسیار بالای ناشیادگیری مهارت های جدید دتولید یا دریافت علمآمارهای ارائه شده در سطح تبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریز گهواره تا گورحس و ادراک قسمت 75ابزار بقا از نخستین همانشناسایی سلول های ایمنی اچیزی شبیه نور تو نیستداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبخش فراموش شده ی حافظهمشکلات نخاعیکمردردتوهم جسمآیا همه جنایت ها نتیجه بیتسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیزندگی، مدیریت انرژیحس و ادراک قسمت پنجاه و دشاید گوشی و چشمی، آماده شابزارهای پیشرفته ارتباط نگاه محدود و تک جانبه، مشدر کمتر از چند ماه سوش جداز علم جز اندکی به شما دامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیبرای خودآگاه بودن تو بایمعرفت و شناختکودکان میتوانند ناقل بی تکینگیدرگیری مغزی در سندرم کووتعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیزبان و بیان، در سایه پیشرمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت شصت و دوششمین کنگره بین المللی ساثرات مضر ماری جواناناتوانی از درمان برخی ویدرمان تومورهای مغزی با ااصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچگاه از فشار و شکست نتربرخی روش های تربیتی کودککاربرد روباتهای ريزنانوتکامل ساختار رگهای مغزی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعجهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشسفر دشوار اکتشافمغز در تنهایی آسیب میبینخواب سالم عامل سلامتی و یعقلانیت بدون تغییرفلج دوطرفه عصب 6 چشماختراع جدید اینترنت کواننرمش های مفید در سرگیجهبلندی در ذهن ما درک بلندیمنشاء کوانتومی هوشیاری اهستي مادي ای که ما کوچکتربسیاری از بیماری های جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر ویتامین دی بر بیمارنگین کمانجهان پیوستهايندگان چگونه خواهند دیدسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش ویتامین K در ترمیم اسخسته نباشی باباعواملی که برای ظهور لغت افراتر از دیوارهای باورارتباط از بالا به پایین منزاع بین جهل و علم رو به پبه زودی شبکه مغزی به جای میدان بنیادین اطلاعاتویروس مصنوعیتفاوت های تکاملی در مغز وگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا این جمله درست است کسیسیاهچاله ها، دارای پرتو نقش رژیم غذایی بر رشد و ادو بار در هفته ماهی مصرف از نخستین همانند سازها تغم بی پایانقانون جنگلهم نوع خواری در میان پیشیبیماری ای شبیه ام اس مولتماجرای جهل مقدسواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاشی جدید در درمان ام اسپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه روشی جدید در درمان سکته محفره در مغزاپی ژنتیکساخت شبکه عصبی مصنوعی با چند نرمش مفید برای کمردردانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تلیروپریم داروی ترکیبی ضدهندسه زبانِ زمان استبیان حقیقتمخچه ابزاري که وظیفه آن فورزش هوازی مرتب خیلی به قمدل همه جانبه نگر ژنرالیورزش هوازی ، بهترین تمریتو یک جهان در مغز خودت هسپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولراه انسان شدن، راه رفتن وحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می نوار مغزی روشی مهم در تشخداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک بازی بحتی علمی درباره تمایل بمرگ انتقال است یا نابود شیادآوری خواب و رویاتولید پاک و فراوان انرژیآن چیزی که ما جریان زمان تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکزمین در برابر عظمت کیهانحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از شواهدی از نوع جدیدی از حانکاتی در مورد تشنجداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبخش های تنظیمی ژنوممشکلات بین دو همسر و برخیکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهمات و شناخت حقیقتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در ازونیسومایدحس و ادراک قسمت پنجاه و سشاید درست نباشدابزارهای بقا از نخستین هنگاه انسان محدود به ادرادر آرزوهایت مداومت داشتهازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیبرای زندگی سالم، یافتن تمغز فکر میکند مرگ برای دیکودکان خود را مشابه خود تتکامل فردی یا اجتماعیدرگیری مغزی در سندرم کووتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایزبان و تکلم برخی بیماریهمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت شصت و ششصبر بسیار بایداجزای پر سلولی بدن انسان ناتوانی در شناسایی چهره درمان تشنجاصل علت و تاثیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیپرپاراتیروئیدیسمبرخی سلولهای عصبی در تلاکاربرد روباتهای ريز، در تکامل شناخت انسان با کشفذره ی معین یا ابری از الکجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز را از روی امواج بشناسخواب عامل دسته بندی و حفطعقیده ی بی عملفناوری هوش مصنوعی نحوه خادامه بحث تکامل چشمنرمشهای مهم برای تقویت عبلوغ چیستمهندسی ژنتیک در حال تلاش هستی ما پس از شروعی چگال بشکه ای که ته نداره پر نمکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر ویروس کرونا بر مغز رهبر حقیقیجهان پیوستهايا اراده آزاد توهم است یسماگلوتید داروی کاهش دهننقش ژنتیک در درمان اختلاخطا در محاسبات چیزی کاملعوارض ازدواج و بچه دار شدفرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط بین هوش طبیعی و هونزاع بین علم و نادانی رو به زیر پای خود نگاه نکن بمیدازولام در درمان تشنج ویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت های زبانی سرمنشا تگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نروزه داری متناوب، مغز را جهشهای مفید و ذکاوتی که دایا ابزار هوشمندی یا مغز سیاهچاله و تکینگی ابتداینقش رژیم غذایی در رشد و ادو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تغیرقابل دیدن کردن مادهقانونمندی و محدودیت عالمهمه چیز در زمان مناسببیماری اسپینال ماسکولار ماجرای عجیب گالیلهواکسن کرونا ساخته شده توتمایل زیاد به خوردن بستنپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دريتوکسيمب در درمان ام اسحق انتخابابتدا سخت ترین استساخت شبکه عصبی با الفبای چند جهانیدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تلیس دگرامفتامین یا ویاسهنر حفظ گرهبیست تمرین ساده برای جلوبیش از نیمی از موارد انتقمدل هولوگرافیک ژنرالیزهورزش و میگرنتو کز محنت دیگران بی غمیپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومراه بی شکستحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرننوار عصب و عضلهداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک بازی بحث درباره پیدایش و منشا مرگ تصادفیژن همه چیز نیستتولید سلولهای جنسی از سلآنچه ناشناخته است باید شتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشزمین زیر خلیج فارس تمدنی حس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از شواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه مولکول های دی ان ایدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبخش بزرگی حس و ادراک ما امشکلات روانپزشکی پس از سکمردرد و علل آنتوپیراماتتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله حس و ادراک قسمت پنجاه و ششب سیاه سحر شودابزارهای بقا ازنخستین همنگاه از بیرون مجموعهدر آسمان هدیه های نادیدناسکار، لگوی هوشمندمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش در طبیعتبرخی ملاحظات در تشنج های مغز قلبکودکان را برای راه آماده تکامل مادی تا ابزار هوشمدرگیری اعصاب به علت میتوتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک سی و هفتمصرع و درمان های آناجزایی ناشناخته در شکل گنادیدنی ها واقعی هستنددرمان جدید ALSاصل عدم قطعیت از کوانتوم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی سيناپسها طی تکامل و کتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل، نتیجه ی برنامه ریذرات کوانتومی زیر اتمی قجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز زنان جوانتر از مغز مرخودآگاهی و هوشیاريعلم و ادراک فقط مشاهده ی فیلمی بسیار جالب از تغییاداراوون تنها داروی تاییچرا ماشین باید نتایج را پبلعیدن ستاره توسط سیاهچامهربانی، شرط موفقیتو هر کس تقوای خدا پیشه کنبشریت از یک پدر و مادر نیکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر ژنها بر اختلالات خروی و منیزیم در تقویت استجهان پر از چیزهای اسرار آايا اراده آزاد توهم است یسندرم کووید طولانینقش گرمایش آب و هوا در همخطا در محاسبات چیزی کاملعید نوروز مبارکفردا را نمیدانیمنزاع بین علم و جهل رو به پبوزون هیگز چیستمکانیک کوانتومی بی معنی واقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت ایستایی و تکاپوگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرروزه داری و بیمار ی ام اس جوانان وطنایا بیماری ام اس (مولتیپسیاهچاله ی تولید کنندهنقش زنجبیل در جلوگیری از دو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تغرور و علمقارچ بی مغز در خدمت موجودهمه چیز در زمان کنونی استبیماری اضطراب عمومیماده ی تاریکواکسن ایرانی کرونا تولیدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیچیدگی های مغزمگستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیریه زغالیحقیقت قربانی نزاع بین بی ابتدایی که در ذهن دانشمنساختن آیندهچند جهانیدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تلا اکراه فی الدینهنر رها شدن از وابستگیهنر، پر کردن است نه فحش دبیشتر کمردردها نیازی به مدل هولوگرافیک تعمیم یافورزش بهترین درمان بیش فعتو پیچیده ترین تکنولوژی پروژه ی ژنوم انسانیتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومرابطه تشنج و اوتیسمحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکاننوبت کودکانداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثي درباره هوش و تفاوتهمرگی وجود نداردژن همه چیز نیستتولترودینآنچه واقعیت تصور میکنیم تداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزمان چیستحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از شیشه ی بازالتی و سیلیکونچگونه میتوان با قانون جنداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبخش بزرگتر کیهان ناشناختمشکلات روانپزشکی در عقب کمردرد با پوشیدن کفش مناتوانایی مغز و دیگر اجزای درک فرد دیگر و رفتارهای اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتزیباترین چیز در پیر شدنحس و ادراک قسمت بیست و چهشبیه سازی میلیون ها جهان ابزارهای بقای موجود زندهنگاه از دور و نگاه از نزددر آستانه ی موج پنجم کوویاساس انسان اندیشه و باور منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی بیشتر در زنانبرخی مرزهای اخلاق و علوم مغز ما کوچکتر از نیم نقطهکوری گذرای ناشی از موبایتکامل مداومدرختان اشعار زمینتغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک- قسمت پنجاه و ضرورت زدودن افکاراحیای بینایی نسبی یک بیمنادانی در قرن بیست و یکم،درمان جدید میگرن با انتی اصول انجام برخی نرمش ها دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرداشت مغز ما از گذر زمانکتاب زیست شناسی باورتأثیر نگاه انسان بر رفتاذرات کوانتومی زیر اتمی قجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب مغزهای کوچک بی احساسخودآگاهی و هوشیاريعلم و روحفیزیک مولکولها و ذرات در ادب برخورد با دیگرانچرا مغز انسان سه هزار سالبنی عباس، ننگی بر تاریخمولتیپل اسکلروز در زنان وفور و فراوانیبعد پنجمگل زندگیتاثیر کلام در آیات کلام برویا و واقعیتجهان پر از چیزهای جادویی ای نعمت من در زندگیمسندرم گیلن باره به دنبال نقش پیش زمینه ها و اراده خطای ادراک کارماعامل کلیدی در کنترل کارآفرضیه ای جدید توضیح میدهنسبت ها در کیهانبوزون هیگز جهان را از متلمکانیزمهای دفاعی در برابواقعیت چند سویهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پروزه داری سلول های بنیادجواب دانشمند سوال کننده ایا بدون زبان میتوانیم تسیاره ی ابلهاننقش زبان در سلطه و قدرت ادو سوی واقعیتاز نشانه ها و آثار درک شدمقالاتقبل از آغازهمه چیز، ثبت می شودبیماری بیش فعالیماده ی خالیواکسن اسپایکوژنتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی ریواستیگمینحقیقت آنطور نیست که به نظابتذال با شعار دینساختار فراکتال وجود و ذهچند روش ساده برای موفقیتدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هوموارکتوس ها ممکن است دبا هوش مصنوعی خودکار روبمدل های ریز مغز مینی برینورزش در کمر دردتو آرامش و صلحیپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)رادیوی مغز و تنظیم فرکانحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانسردرد و علتهای آننور درونداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی جالب درباره محدودیتمراحل ارتقای پله پله کیهژن هوش و ساختارهای حیاتی تومورها و التهاب مغزی عاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وزمان و مکان، ابعاد کیهان حس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همدخالت در ساختار ژنهااز تکینگی تا مغز، از مغز منابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک تا کمبخش دیگری در وجود انسان همشاهده گر جدای از شیء مشاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک نیازمند شناخت خویش اتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالزیباترین چیز در افزایش سحس و ادراک قسمت بیست و یکشبیه سازی سیستم های کوانابزارهای بقای از نخستین نگاه از درون مجموعه با نگدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی نکات از گاید لاین پرمغز مانند تلفن استکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل چشمدرد باسن و پا به دلیل کاهتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک- قسمت بیست و پضررهای مصرف شکر و قند بر احیای بینایی نسبی یک بیمنازوکلسیندرمان جدید کنترل مولتیپلاصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف یکسان و مسیرهای مختلبررسي علل احتمالي تغيير کتاب طبیعت در قالب هندسهتئوری تکامل امروز در درمذرات کوانتومی زیر اتمی قجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصسفرنامه سفر به بم و جنوب مغزتان را در جوانی سیم کشخودروهای هیدروژنیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفیزیک و هوشیاریادراک ما درک ارتعاشی است چرا مغزهای ما ارتقا یافت به قفس های سیاهت ننازمواد کوانتومی جدید، ممکنوقت نهيب هاي غير علمي گذشبعد از کروناگلوله ی ساچمه ایتاثیر کپسول نوروهرب بر نرویا و کابوسجهان دارای برنامهای آنکه نامش درمان و یادشسندرم پیریفورمیسنقش آتش در رسیدن انسان بهخطای حسارتباط شگفت مغز انسان و فعادت همیشه خوب نیستفشار و قدرتنسبت طلایی، نشانه ای به سبی نهایت در میان مرزهاما انسانها چه اندازه نزدواقعیت چیستتفاوتهای جنسیتی راهی براگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسروزهای سختجوسازی مدرنایا تکامل هدفمند استسیاره ابلهاننقش زبان در سلطه و قدرت ادولت یا گروهکاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیماقبل از انفجار بزرگهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری تی تی پیماده ای ضد التهابیواکسن اسپایکوژن ضد کروناتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مریاضیات یک حس جدید استحقیقت افرادابداع دی ان ای بزرگترین دساختار شبکه های مغزی ثابچندین ماده غذایی که مانندانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فلبخند بزن شاید صبح فردا زهورمون شیرساز یا پرولاکتبا تعمق در اسرار ابدیت و مدیون خود ناموجودوزن حقیقی معرفت و شناختتو افق رویداد جهان هستیپروانه ی آسمانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدراز تغییرحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانسردرد تنشننورون هاي مصنوعی می توانداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد نقش ویتامين مرز مرگ و زندگی کجاستژن یا نقشه توسعه مغز و نقتومورهای نخاعیآنها نمیخواهند دیگران راتروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهزمان و صبرحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین در مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز، از مغز منابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبخشیدن دیگران یعنی آرامشمشاهده آینده از روی مشاهکنگره بین المللی سردرد دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدرک و احساستشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروزیر فشار کووید چه باید کرحس و ادراک قسمت بیست و دوشبکه های مصنوعی مغز به درابزارهای دفاعی و بقای مونگاه حقیقی نگاه به درون ادر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی نرمش ها برای زانومغز مادران و کودکان در زمکیهان خود را طراحی میکندتکامل و ارتقای نگاه تا عمدردی که سالهاست درمان نشتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک- قسمت شصت و چهضررهای شکر بر سلامت مغزاحساس گذر سریعتر زماننباید صبر کرد آتش را بعد درمان جدید سرطاناصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف یکسان، در مسیرهای متبررسی و اپروچ جدید بر بیمکتاب، سفری به تاریختئوری تکامل در پیشگیری و رفتار مانند بردهجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادسفری به آغاز کیهانمغزتان را در جوانی سیمکشخورشید مصنوعیعلم به ما کمک میکند تا موفیزیکدانان ماشینی برای تادغام میان گونه های مختلچرا ویروس کرونای دلتا وابه مغز خزندگان خودت اجازموجود بی مغزی که می تواندوقتی فهمیدی خطا کردی برگگلوئونتاثیر کپسول نوروهرب بر ترویا و خبر از آیندهجهان در حال نوسان و چرخشایمپلانت مغزی کمک میکند سندرم پس از ضربه به سرنقش انتخاب از طرف محیط، نخطر آلودگی هواارتباط شگفت انگیز مغز انعادت کن خوب حرف بزنیفضای قلب منبع نبوغ استنشانه های گذشته در کیهان بی ذهن و بی روحما انسانها چه اندازه نزدواقعیت چیستتقلید مرحله ای نسبتا پیشگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودروش مقابله مغز با محدودیجامعه ی آسمانیایجاد احساساتسیاره ابلهاننقش سجده بر عملکرد مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و از نظر علم اعصاب اراده آزصفحه اصلیقدم زدن و حرکت دید را تغیهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری دویکماده، چیزی بیش از یک خلا واکسن دیگر کرونا ساخته شتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروریسدیپلام تنها داروی تایحقیقت اشیاابزار هوش در حال ارتقا ازسازگاری با محیط بین اجزانه به اعدامدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تلحظات خوش با کودکانهوش فوق العاده، هر فرد اسبالاترین هدف از دولتمدیریت اینترنت بر جنگوزوز گوشتو انسانی و انسان، شایستپرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشراست دستی و چپ دستیحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین همانسردرد سکه اینورون های ردیاب حافظهداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد نقش کلسیم و مرز بین انسان و حیوان کجاژنها نقشه ایجاد ابزار هوتومورهای ستون فقراتآنان که در قله اند هرگز ختری فلوپرازینافتخار انسانزمان واقعیت است یا توهمحس و ادراک قسمت نهمشکل های متفاوت پروتئین هابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسدر محل کار ارزش خودت را باز تکینگی تا مغز، از مغز مناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمطالبه ی حق خودکنگره بین المللی سردرد دتوسعه برخی شغل ها با هوش درک کنیم ما همه یکی هستیمتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنزیرفون داروی ضد ام اسحس و ادراک قسمت بیست و سوشبکیه های مصنوعیابعاد و نیازهای تکاملینگاه دوبارهدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از انرژی خلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشمندی کیهانبرخی نرمش های گردنمغز چون ابزار هوش است دلیکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتدرس گرفتن از شکست هاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا زبان جانسوزمغز ابزار برتر بقاحساسیت روانی متفاوتطلای سیاهاحساسات کاذبنبرو و انرژی مداومدرمان سرطان با امواج صوتاضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف از تکامل مغزبررسی ژنها در تشخیص بیماکتابخانهتئوری جدید، ویران کردن گرفتار وابسته به شکلجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علسقوط درون جاذبه ای خاص، چمغط یک گیرنده استخوش قلبی و مهربانیعلم بدون توقففاصله ها در مکانیک کوانتادغام دو حیطه علوم مغز و چرا پس از بیدار شدن از خوبه نقاش بنگرموجودات مقهور ژنها هستندوقتی تو از یاد گرفتن باز گمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر کپسول نوروهرب بر سرویا بخشی حقیقی از زندگی جهان در حال ایجاد و ارتقاایمپلانت نخاعی میتواند دسندرم سردرد به دلیل افت فنقش اتصالات بین سلولهای خطرات هوش مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انعادت کردن به نعمتقفس ذهننشانه های پروردگار در جهبی شرمیما اکنون میدانیم فضا خالواقعیت های متفاوتتقلید از روی طبیعتگذشته را دفن کنتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وروش های صرفه جویی در ایجاجاودانگی مصنوعیایرادهای موجود در خلقت بسیر آفرینش از روح تا مغز نقش غذاها و موجودات دريادورترین نقطه ی قابل مشاهاز نظر علم اعصاب اراده آزسوالات پزشکیقدرت مردمهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری دیستروفی میوتونیماشین دانشواکسن دیگری ضد کرونا از دتمرکز و مدیتیشنپیوند اندام از حیوانات بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجریشه های مشترک حیاتحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین نه جنگ و نه خونریزیدانشمندان ژنی از مغز انس