دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

طعمه ی شبکه های ارتباط اجتماعی نباشیم

طعمه نباشیم!
هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات و سلامت تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت چهل و پنج
بسیاری از اطرافیان و خبرگزاری ها به من و تو به عنوان طعمه ی ای برای اجرای تمایلات و ارزش های خود نگاه می کنند.
زیرک باشیم و به دام طعمه ای- که بر سر قلاب است- نیفتیم.
تکنولوژی های هوش مصنوعی و شبکه های ارتباط اجتماعی امروز، علاوه بر اینکه اطلاعات و خبرهای زیادی را به فرد منتقل میکند میتواند از او یک برده برای زامبی هایی درست کند- که پس از مرگ و بی اعتبار شدن، کوشش دارند دوباره به دنیا بازگردند. از هوش مصنوعی و شبکه های ارتباط اجتماعی باید به عنوان کسی- که این شبکه ها را مدیریت میکند- بهره برداری کرد نه اینکه این شبکه ها مدیر ما باشند.
انسان دربند هیچ کس و هیچ چیز نیست. انسان باید آزاد باشد و در بند قفس هایی- که برایش می سازند- نباشد و این قدرت در او هست.
در مورد همه چیز بررسی و تحقیق کن. ما مقلد نیستیم صاحب خرد و اندیشه ایم.https://www.youtube.com/watch?v=C5-Rj-MZyKA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک (قسمت اول )زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطداروی سل سپتقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهچهار ساعت پس از کشتار خوکتوهم وجودگیرنده باید سازگار با پیذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک های بتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت هشتمسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از ظهور امواج مغزی در مغز مصدر هم تنیدگی کوانتومی و دلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکامل تا مغز، از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که نیاز به آموزش مجازی دیجیتیک و اختلال حرکتیپوست ساعتی مستقل از مغز درمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششمسلسله مباحث هوش مصنوعیاثر مضر مصرف طولانی مدت رعوامل موثر در پیدایش زبادرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع انرژی از نفت و گاز استخوان های کشف شده، ممکمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندچگونه تکامل مغزهای کنونیتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت در عقل است یا ظواهروبات کیانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عخم شدن فضا-زمانسیگار عامل افزایش مرگ وماختلالات مخچهعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنابع بی نهایت انرژی در داعتماد به خودمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآملودیپین داروی ضد فشار روشی جدید در درمان قطع نخاولین دارو برای آتاکسی فخبر مهم تلسکوپ هابلساهچاله ها تبخیر نمیشودارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت53به بالا بر ستارگان نگاه کمغز بزرگ چالشهای پیش روتفاوت مغز انسان و میمون همغز مانند تلفن استکلام و زبان، گنجینه ای بسنخستین تمدن بشریتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستآیا ما تنها موجودات زنده راه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بادنیا، هیچ استارزش خود را چگونه میشناسسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری گیلن باره و بیمارنقش نظام غذایی در تکامل متلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهجریان انرژی در سیستم های رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسدیدگاه نارسای دوگانه ی مفیزیک و هوشیاریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشناخت درون، شناخت بیرون؛مواد کوانتومی جدید، ممکنبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز نقش درختان در تکاملتنها مانع در زندگی موارد کایروپاکتیک چیستنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقایق ممکن و غیر ممکنزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرندائما بخوانفشار و قدرتاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازانقص در تشخیص هیجانات عامتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشف مکانیسمی پیچیده در بدرگیری مغز در بیماری کویهندسه ی پایه ایتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک (قسمت دوم )زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمداروی ضد چاقیقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرنوآوری ای شگفت انگیز دانتوهم بی خداییگالکانزوماب، دارویی جدیذهن سالمهوش مصنوعی از عروسک های بتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجمسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از عقل مجادله گردر هر سوراخی سر نکنلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکامل تا مغز، از مغز تمدیون خود ناموجودبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرچیز جدید را بپذیرتیروفیبان موثر در سکته ی پوشاندن خود از نوررنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت سیزدهمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاثرات فشار روحی شدیدعوامل ایجاد لغت انسانی و درمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز استروژن مانند سپر زنان دمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل زبانپیشرفت ذهن در خلاقیت استروح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملخونریزی مغز در سندرم کووسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانغم بی پایانمنابع جدید انرژیاعتماد به خودمغز آیندگان چگونه است ؟مشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآموزش نوین زبانروشی جدید در درمان نابیناولین دروغخدا موجود استسایه را اصالت دادن، جز فرارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبه بالاتر از ماده بیندیشمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتفاوت ها و تمایزها کلید بمغز مادران و کودکان در زمکلرال هیدرات برای خواباننخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا مغز تا بزرگسالی توسعراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوادندان ها را مسواک بزنید تاز فرد ایستا و متعصب بگذرسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری آلزایمر، استیل کونقش نظریه تکامل در شناساتلاش هایی در بیماران قطع کودک ایرانی که هوش او از چرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخجریان انرژی در سیستم های رشد در سختی استاگر با مطالعه فیزیک کواندژا وو یا اشنا پنداریفیزیکدانان ماشینی برای تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشناسایی تاریخچه ی تکاملیموجود بی مغزی که می تواندبیوگرافیهیچ اندر هیچنقش ذهن و شناخت در حوادث تنها در برابر جهانکار با یگانگی و یکپارچگینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حل مشکلزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشداروهای مصرفی در ام اسفضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا ونقطه بی بازگشتتو در میانه ی جهان نیستی کشف ارتباط جدیدی از ارتبدرگیری مغز در بیماران مبهندسه ی رایج کیهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسهندسه بنیادینتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 67زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سداروی ضد چاقیقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تماشین دانشبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعینوار مغز مشاهده ی غیر مستتوهم تنهاییگام کوچک ولی تاثیرگذارذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی ترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت پنجاهسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از عقلانیت بدون تغییردر والنتاین کتاب بدید هملحظات خوش با کودکاناز روده تا مغزمدیریت اینترنت بر جنگبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتچیزی منتظر شناخته شدنتکنولوژی جدید که سلول هاپیموزایدرنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت ششمسم زنبور ، کلیدی برای واراثرات مفید قهوهعواملی که برای ظهور لغت ادرمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار آفرینش در موجمرز بین انسان و حیوان کجابرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل زبانپیشرفتی مستقل از ابزار هروح رهاییجهل مقدسانسان ها می توانند میدان خواندن ، یکی از شستشو دهنسیاهچاله ها، دارای پرتو اختلالات صحبت کردن در انغم بی پایانمناطق خاصی از مغز در جستجاعداد بینهایت در دنیای ممغز انسان ایا طبیعتا تمامطالبه ی حق خودبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریآمارهای ارائه شده در سطح روشی جدید در درمان سکته ماولین سلول مصنوعیخدای رنگین کمانساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط پیوسته ی جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه خودت مغرور نشومغز بزرگترین مصرف کننده تفاوت ها را به رسمیت بشنامغز چون ابزار هوش است دلیکمردردنخستین روبات های زنده ی جتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا همه جنایت ها نتیجه بیراه پیروزی در زندگی چیستایندرالدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز مخالفت بشنوسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری الزایمرهوش احساسینقش هورمون های تیروئید دتلاشی برای درمان قطع نخاکودکان میتوانند ناقل بی چراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آجستجوی متن و تصویر به صورز گهواره تا گوراگر تلاش انسان امروز برادژاوو یا آشناپنداریفاصله ها در مکانیک کوانتاز تکنیکی تا مغز از مغز تشناسایی سلول های ایمنی اموجودات مقهور ژنها هستندبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترنقش روی و منیزیم در سلامتتنبیه چقدر موثر استکاربرد روباتهای ريزنانوهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحلقه های اسرارآمیززندگی، مدیریت انرژیابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شداروهای ام اسقفس ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترنمیتوان با بیرون انداختنتوقف؛ شکستکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرگیری مغزی در سندرم کوودرگیری مغزی در سندرم کووهندسه در پایه ی همه ی واکتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 74زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانصبر بسیار بایدداروی ضد تشنج با قابليت تقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز- از مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برنوار مغز در فراموشی هاتوهم جدایی و توهم علمگامی در درمان بیماریهای ذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت پنجاه و یسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از عقیده ی بی عملدر یک فراکتال هر نقطه مرکلرزش ناشی از اسیب به عصباز سایه بگذرمداخله ی زیانبار انسانبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توچیزی خارج از مغزهای ما نیتکنولوژی جدید که سلول هاپیموزایدرهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتسماگلوتید داروی کاهش دهناثرات مفید روزه داریعوارض ازدواج و بچه دار شددرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار بازسازی اندام هامرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریچگونه حافظه را قویتر کنیتکامل زبان انسان از پیشیپاسخ گیاهان در زمان خوردروزه داری متناوب، مغز را جهان فراکتالانسان یک کتابخانه استخواب سالم عامل سلامتیسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات عضلانی ژنتیکغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بقای حقیقی در دور ماندن امغز انسان برای ایجاد تمدمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآن چیزی که ما جریان زمان ريتوکسيمب در درمان ام اساوکرلیزوماب داروی جدید شخدایی که ساخته ی ذهن بشر ساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه دنبال رستگاری باشمغز حریص برای خون، کلید تتفاوت های بین زن و مرد فقمغز چگونه صداها را فیلتر کمردرد ناشی از تنگی کانانرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسراه انسان شدن، راه رفتن وایا کوچک شدن مغزانسان الدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسینقش هورمون زنانه استروژنتلاشی تازه برای گشودن معکودکان خود را مشابه خود تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی هوشیاری در مغز مازمین در برابر عظمت کیهاناگر خواهان پیروزی هستیدگرگونی های نژادی و تغییفاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکینگی تا مغز و از مغز شواهدی از نوع جدیدی از حاموسیقی نوبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمنقش روزه داری در سالم و جتهدیدهای هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در هفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحمله ویروس کرونا به مغززونیسومایدابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدداروهای تغییر دهنده ی سیقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال نمیتوان بر سیاه سیاه نوشتولید مثل اولین ربات های کشف جدید تلسکوپ جیمز وبکشتن عقیده ممکن نیستدرگیری اعصاب به علت میتوهندسه زبانِ زمان استتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 75زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آنداروی ضد تشنج با قابليت تقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز- از مغز مباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از نوار مغز در تشخیص بیماری توهم جسمگامی در درمان بیماریهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت پنجاه و دسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای پیشرفته ارتباط علم و ادراک فقط مشاهده ی در کمتر از چند ماه سوش جدلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز علم جز اندکی به شما دامدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدچیزی شبیه نور تو نیستتکینگیپیچیدگی های مغزمگسروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت شصت و دوسندرم کووید طولانیاثرات مضر ماری جواناعید نوروز مبارکدرمان تومورهای مغزی با امنابع انرژی از نفت و گاز اصل بازخوردمزایای شکلات تلخ برای سلبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرننگاه محدود و تک جانبه، مشتکامل ساختار رگهای مغزی پختگی پس از چهل سالگي به روزه داری و بیمار ی ام اس جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشخواب سالم عامل سلامتی و یسیاهچاله ی تولید کنندهاختراع جدید اینترنت کوانغرور و علممنبع هوشیاری کجاست قسمت بلندی در ذهن ما درک بلندیمغز انسان برای شادمانی طمطالعه ای بیان میکند اهدبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستناتوانی از درمان برخی ویتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنچه ناشناخته است باید شریه زغالیايندگان چگونه خواهند دیدخسته نباشی باباساختن آیندهارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زودی شبکه مغزی به جای مغز در تنهایی آسیب میبینتفاوت های تکاملی در مغز ومغز ناتوان از توجیه پیداکمردرد و علل آننرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دراه بی شکستایا این جمله درست است کسیدو بار در هفته ماهی مصرف از نخستین همانند سازها تسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتنقش ویتامین K در ترمیم استلاشی جدید در درمان ام اسکودکان را برای راه آماده نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه حفره در مغززمین زیر خلیج فارس تمدنی اپی ژنتیکدانش قدرت استفتون های زیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از دنیسوان(شبه نئموسیقی هنر مایع استبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش رژیم غذایی بر رشد و اتو یک معجزه ایکتاب گران و پرهزینه شد ولهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحمایت از طبیعتزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودداروهای ضد بیماری ام اس وقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تما اشیا را آنطور که هستندبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنچند نرمش مفید برای کمردرتولید یا دریافت علمگل زندگیدرختان اشعار زمینهنر حفظ گرهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهلزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارداروی ضد تشنج توپیراماتقدرت ذهناز تکینگی تا مغز- از مغزتمجموعه های پر سلولی بدن مبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهنوار مغزی روشی مهم در تشختوهمات و شناخت حقیقتگاهی لازم است برای فهم و ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجاه و سسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا از نخستین هعلم و روحدر آرزوهایت مداومت داشتهلزوم سازگاری قانون مجازاازدواج های بین گونه ای، رمروری بر تشنج و درمان هایبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژننکاتی در مورد تشنجتکامل فردی یا اجتماعیپیچیدگی های مغزی در درک زرویا و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت شصت و ششسندرم گیلن باره به دنبال اجزای پر سلولی بدن انسان عامل کلیدی در کنترل کارآدرمان تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز اصل علت و تاثیرمسمومیت دانش آموزان، قمابرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعنگاه انسان محدود به ادراتکامل شناخت انسان با کشفپروژه ی ژنوم انسانیروزه داری سلول های بنیادجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاخواب عامل دسته بندی و حفطسیاره ی ابلهانادامه بحث تکامل چشممقالاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت بلوغ چیستمغز انسان برای شادمانی طمعماری، هندسه ی قابل مشابشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستناتوانی در شناسایی چهره تاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآنچه واقعیت تصور میکنیم ریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملساختار فراکتال وجود و ذهارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز را از روی امواج بشناستفاوت های زبانی سرمنشا تمغز و اخلاقکمردرد با پوشیدن کفش منانرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهشهای مفید و ذکاوتی که درابطه تشنج و اوتیسمایا ابزار هوشمندی یا مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زناننقش ژنتیک در درمان اختلاتمایل زیاد به خوردن بستنکوری گذرای ناشی از موباینزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحق انتخابزمان چیستابتدا سخت ترین استدانش محدود به ابعاد چهارفروتنی و غروراز تکینگی تا مغز از مغز تشیشه ی بازالتی و سیلیکونمیهمانهای ناخوانده عامل بیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش رژیم غذایی در رشد و اتو یک جهان در مغز خودت هسکتاب زیست شناسی باوردرک فرد دیگر و رفتارهای اهمه چیز در زمان مناسبتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحوادث روزگار از جمله ویرزیباترین چیز در پیر شدنابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان داروی فامپیریدین یا نورلقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تما به جهان های متفاوت خودبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیچند جهانیتولید پاک و فراوان انرژیچند جهانیتولید سلولهای جنسی از سلگلوله ی ساچمه ایدرد باسن و پا به دلیل کاههنر رها شدن از وابستگیتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت چهل و هفتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر دارویی خلط آورقدرت عشقاز تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستنوار عصب و عضلهتوپیراماتگاهی مغز بزرگ چالش استذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و شسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین همعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهدر آسمان هدیه های نادیدنلزوم سازگاری قانون مجازااسکار، لگوی هوشمندمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناچگونه مولکول های دی ان ایتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند قلب خوک، به فرد دچارویا و کابوسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک سی و هفتمسندرم پیریفورمیساجزایی ناشناخته در شکل گعادت همیشه خوب نیستدرمان جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز اصل عدم قطعیت از کوانتوم مسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردنگاه از بیرون مجموعهتکامل، نتیجه ی برنامه ریپروژه ی ژنوم انسانیروزهای سختجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودخودآگاهی و هوشیاريسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت بلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز انسان رو به کوچک تر شمعنی روزهبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی نادیدنی ها واقعی هستندتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز چیستمغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت ایستایی و تکاپومغز و اخلاقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصچرا ماشین باید نتایج را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجوانان وطنرادیوی مغز و تنظیم فرکانایا بیماری ام اس (مولتیپدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش گرمایش آب و هوا در همتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکی غایب شدی تا نیازمند دلنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت قربانی نزاع بین بی زمان و مکان، ابعاد کیهان ابتدایی که در ذهن دانشمندانش بی نهایتفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تمیوتونیک دیستروفیبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلنقش زنجبیل در جلوگیری از تو کز محنت دیگران بی غمیکتاب طبیعت در قالب هندسهدرک نیازمند شناخت خویش اهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومحکمت الهی در پس همه چیززیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانداروی لیراگلوتیدقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشچند روش ساده برای موفقیتتولترودینگلوئوندردی که سالهاست درمان نشهنر، پر کردن است نه فحش دتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهل و هشتزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از ضررهای شکر بر سلامت مغزداستانها و مفاهیمی اشتباقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانی دبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستنوبت کودکانتوانایی مغز و دیگر اجزای گذر زمان کاملا وابسته به رفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و چهسفری به آغاز کیهانابزارهای بقای موجود زندهعلم به ما کمک میکند تا مودر آستانه ی موج پنجم کوویلزوم عدم وابستگی به گوگل اساس انسان اندیشه و باور مرکز حافظه کجاستبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شچگونه میتوان با قانون جنتکامل مداومپیوند مغز و سر و چالشهای رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیحس و ادراک- قسمت پنجاه و سندرم پس از ضربه به سراحیای بینایی نسبی یک بیمعادت کن خوب حرف بزنیدرمان جدید میگرن با انتی منابع انرژی از نفت و گاز اصول انجام برخی نرمش ها دمسئول صیانت از عقیده کیسبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختنگاه از دور و نگاه از نزدتأثیر نگاه انسان بر رفتاپروانه ی آسمانیروش مقابله مغز با محدودیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزخودآگاهی و هوشیاريسیاره ابلهانادب برخورد با دیگرانصفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بنی عباس، ننگی بر تاریخمغز انسان رو به کوچکتر شدمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آنها نمیخواهند دیگران راریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمخطای ادراک کارماسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز جهان را از متلمغزهای کوچک بی احساستفاوت ارباب و رهبر حقیقیمغز و سیر تکامل ان دلیلی کنگره بین المللی سردرد دچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجواب دانشمند سوال کننده راز تغییرایا بدون زبان میتوانیم تدو سوی واقعیتاز نشانه ها و آثار درک شدسردرد تنشنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش پیش زمینه ها و اراده تمدن پیشرفته ی پیشینیانکیهان خود را طراحی میکندنسبت ها در کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت آنطور نیست که به نظزمان و صبرابتذال با شعار دیندانشمندان موفق به بازگردفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با بیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متنقش زبان در سلطه و قدرت اتو پیچیده ترین تکنولوژی کتاب، سفری به تاریخدرک و احساسهمه چیز، ثبت می شودتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومحافظه میتواند بزرگترین دزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درداروی تشنجی دربارداریقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تما بخشی از این جهان مرتبطبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز چندین ماده غذایی که ماننتومورها و التهاب مغزی عاگمان میکنی جرمی کوچکی در درس گرفتن از شکست هاهوموارکتوس ها ممکن است دتداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت چهل و دومزبان جانسوزابزار بقای موجود زنده از طلای سیاهدخالت در ساختار ژنهالمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز، از مغز محدودیت چقدر موثر استبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتنور درونتوازن مهمتر از فعالیت زیگذشته را دفن کنرفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت بیست و یکسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقای از نخستین علم بدون توقفدر درمان بیماری مولتیپل مقاومت به عوارض فشار خون استفاده از مغز، وزن را کممرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دچگونه مغز پیش انسان یا همتکامل چشمپیوند اندام از حیوانات برویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استحس و ادراک- قسمت بیست و پسندرم سردرد به دلیل افت فاحیای بینایی نسبی یک بیمعادت کردن به نعمتدرمان جدید کنترل مولتیپلمنابع انرژی از نفت و گاز اصول توسعه ی یک ذهن کاملمسئولیت جدیدبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشنگاه از درون مجموعه با نگتئوری تکامل امروز در درمپرواز از نیویورک تا لوس آروش های صرفه جویی در ایجاجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصخودروهای هیدروژنیسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است سوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به قفس های سیاهت ننازمغز ایندگان چگونه استمعجزه های هر روزهبعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هونازوکلسینتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآنان که در قله اند هرگز خریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشخطای حسارتباط شگفت مغز انسان و فستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی نهایت در میان مرزهامغزتان را در جوانی سیم کشتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز کوانتومیکنگره بین المللی سردرد دچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجوسازی مدرنراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استدولت یا گروهکفلج نخاعی با الکترودهای از نظر علم اعصاب یا نرووسسردرد سکه ایمنبع خواب و رویابیماری تی تی پیهوشمندی کیهاننقش آتش در رسیدن انسان بهتمدن بشری و مغز اخلاقیکیهانِ هوشیارِ در حال یانسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت افرادزمان واقعیت است یا توهمابداع دی ان ای بزرگترین دشکل های متفاوت پروتئین هدانشمندان نورون مصنوعی سفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که ببا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزنقش زبان در سلطه و قدرت اتو آرامش و صلحیکتابخانهدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)حافظه و اطلاعات در کجاست زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیداروی جدید ALSقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تمانند آب باشبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس نه به اعدامتومورهای نخاعیگنجینه ای به نام ویتامین دست آسمانهورمون شیرساز یا پرولاکتتروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهل و سومزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقای موجود زنده از طوفان فقر و گرسنگی و بی سدر مانهای کمر دردلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز، از مغز محدودیت های حافظه و حافظبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازنورون هاي مصنوعی می توانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسگربه شرودینگر و تاثیر مشرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی تشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت بیست و دوسلول های بنیادیابزارهای دفاعی و بقای موعلم در حال توسعهدر سال حدود 7 میلیون نفر مقابله ی منطقی با اعتراضاستفاده از هوش مصنوعی در مرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانچگونه هموساپينس بر زمین تکامل و ارتقای نگاه تا عمپیوند سر آیا ممکن استرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک- قسمت شصت و چهسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحساس گذر سریعتر زمانعادت دادن مغز بر تفکردرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز اصول سلامت کمرمسئولیت در برابر محیط زیبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی نگاه حقیقی نگاه به درون اتئوری تکامل در پیشگیری و پروتز عصبی برای تکلمروش هایی برای جلوگیری از جهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادخورشید مصنوعیسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت به مغز خزندگان خودت اجازمغز ابزار بقای برتر مادیمعجزه ی علمژنها ، مغز و ارادهنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآنزیم تولید انرژی در سلورژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند خطر آلودگی هواارتباط شگفت انگیز مغز انستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی ذهن و بی روحمغزتان را در جوانی سیمکشتقلید مرحله ای نسبتا پیشکنترل همجوشی هسته ای با هچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجامعه ی آسمانیرجزخوانی هایی که امروز بایجاد احساساتدوچرخه سواری ورزشی سبک و فلج بل، فلجی ترسناک که آناز نظر علم اعصاب اراده آزسردرد عروقی میگرنمنتظر نمان چیزی نور را بهبیماری دویکهوشیاری و وجودنقش انتخاب از طرف محیط، نتمدنی قدیمی در شمال خلیج کیست هیداتید مغزنشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت اشیازمان پلانکابزار هوش در حال ارتقا ازشکل پنجم مادهدانشمندان یک فرضیه رادیکفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزانقش سجده بر عملکرد مغزتو افق رویداد جهان هستیکجای مغز مسئول پردازش تجدرک احساسات و تفکرات دیگهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدحافظه و اطلاعات در کجاست زیرک ترین مردمابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانداروی جدید s3 در درمان ام قانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجببحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحنه جنگ و نه خونریزیتومورهای ستون فقراتگویید نوزده و ایمنی ساکتدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش فوق العاده، هر فرد استری فلوپرازینافتخار انسانحس و ادراک قسمت نهمزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از طوفان زیباییدر محل کار ارزش خودت را بلوتیراستاماز تکینگی تا مغز، از مغز مخچه فراتر از حفظ تعادلبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسنورون های ردیاب حافظهتوسعه برخی شغل ها با هوش گزیده ای از وبینار یا کنفرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت بیست و سوسلول های بنیادی منابع و اابعاد و نیازهای تکاملیعلم راهی برای اندیشیدن ادرمان های اسرار آمیز در آمقابله با کرونا با علم اساستفاده از انرژی خلامرگ چیستبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانچگونه هوشیاری خود را توستکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیوند سر، یکی از راه حلهارویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا حساسیت روانی متفاوتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحساسات کاذبعارضه جدید ویروس کرونا سدرمان سرطان با امواج صوتمنابع انرژی از نفت و گاز اضطراب و ترسمستند جهان متصلبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان نگاه دوبارهتئوری جدید، ویران کردن گپرورش مغز مینیاتوری انساروش هایی ساده برای کاهش اجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علخوش قلبی و مهربانیسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و سایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگرمغز ابزار برتر بقامعجزه ی علم در کنترل کرونژنهای مشترک بین انسان و ونبرو و انرژی مداومتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآینه در اینهرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دخطرات هوش مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی شرمیمغط یک گیرنده استتقلید از روی طبیعتکنترل جاذبهچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وجاودانگی مصنوعیرحم مصنوعیایرادهای موجود در خلقت بدورترین نقطه ی قابل مشاهفلج خواباز نظر علم اعصاب اراده آزسرعت فکر کردن چگونه استمنحنی که ارتباط بین معرفبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومینقش اتصالات بین سلولهای تمرکز و مدیتیشنکیست کلوئید بطن سومنشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت تنها چیزی است که شازمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیدانشمندان ژنی از مغز انسفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر بالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تنقش غذاها و موجودات درياتو انسانی و انسان، شایستکرونا چه بر سر مغز می آوردرک تصویر و زبان های مخلتهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشحافظه و اطلاعات در کجاستزیست شناسی کل در جزء فراکابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیداروی جدید میاستنی گراویقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایچه زیاد است بر من که در ایتوهم فضای خالیگوشه بیماری اتوزومال رسسدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی می تواند بر احتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهارمزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از طولانی ترین شبدر چه مرحله ای از خواب ، رلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکامل تا مغز از مغز تا مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک منوروپلاستیسیتی چیستتوصیه های سازمان بهداشت گزارش یک مورد جالب لخته ورموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتحس و ادراک قسمت بیستمسلول های بدن تو پیر نیستنابعاد اضافه ی کیهانعلم ساختن برج های چرخاندرمان های بیماری آلزایمرملاحظه های اخلاقی دربارهاستفاده از سلول های بنیامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادچگونه واکسن کرونا را توزتکامل ابزار هوش ، راه پر پیوندی که فراتر از امکانرویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی به شناسایی کاثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایخفاش با شیوع همه گیری جدیسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق و علوم اعصابعدم توقف تکامل در یک اندادرمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاع رسانی اینترنتیمشکل از کجاستبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندنگاهی بر قدرت بینایی دراتا 20 سال آینده مغز شما به پرتوهای صادر شده از سیاهروش جدید تولید برقجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهخوشبختی دور از رنج های مسکوت و نیستیارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگرمغز از بسیاری حقایق می گربعد از کرونامعجزه در هر لحظه زندگیژنهای هوش ، کدامندچت جی پی تیتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتآیندهرژیم ضد التهابیایمان به رویادفاع در برابر تغییر ساختارتباط غیرکلامی بین انساسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی عدالتی در توزیع واکسن نقش قهوه در سلامتیتقلید از طبیعتکندر در بیماریهای التهابچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردجایی خالی نیسترحم مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش اديدن با چشم بسته در خواب فلج خواب چیستاز واقعیت امروز تا حقیقتسعی کن به حدی محدود نشویمنشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش تیروئید در تکامل مغزتمرکز بر هدفکاهش مرگ و میر ناشی از ابنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت خواب و رویازمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمدانشمندان پاسخ کوانتومی فرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل باهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نینقش غذاها و موجودات درياتو با همه چیز در پیوندیکریستال هادرک حقیقت نردبان و مسیری همیشه داناتر از ما وجود دتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونحباب های کیهانی تو در توزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزداروی جدید برای میاستنی قانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کانه عدم مطلق بلکه عدم با قتوهم فضای خالی یا توهم فضگوشت خواری یا گیاه خواریذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی و کشف زبان هایترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت نوزدهمزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقای موجود زنده از طی یکصد هزار سال اخیر هرچدر ناامیدی بسی امید استلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکامل تا مغز، از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار نوروز یا روز پایانیتوصیه های غیر دارویی در سگشایش دروازه جدیدی از طررمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت دهمسلول عصبی شاهکار انطباق ابعاد بالاترعلایم کمبود ویتامین E را درمان های جدید میگرنملاحظات بیهوشی قبل از جراستفاده از سلول های بنیامرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانچگونه آن شکری که می خوریمتکامل جریان همیشگی خلقتپیوستگی همه ی اجزای جهانرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی در کامپیوترهاثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرخلا، حقیقی نیستسوخت هیدروژنی پاکاخلاق پایه تکامل و فرهنگعدم درکدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعات حسی ما از جهان، چمشکلات نخاعیبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انساننگاهی بر توانایی اجزاي بتا بحر یفعل ما یشاآلودگی هوا چالش قرن جدیدروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکخانه ی تاریکسکته مغزیارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست قسمت به نادیدنی ایمان بیاورمغز به تنهایی برای فرهنگ بعد از کرونا دلخوشی بیهومعرفت و شناختژنهای حاکم بر انسان و انسچت جی پی تیتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزآینده ی انسان در فراتر ازرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه دقیق ترین تصاویر از مغز اارتروز یا خوردگی و التهاسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش مهاجرت در توسعه نسل اتقویت استخوان در گرو تغذکوچ از محیط نامناسبچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیجاذبهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراگر فقط مردم میفهمیدند کدی متیل فومارات(زادیوا)(فلج دوطرفه عصب 6 چشماز کجا آمده ام و به کجا میشلیک فراموشیمنشاء کوانتومی هوشیاری ابیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستنقش حفاظتی مولکول جدید دتمساح حد واسط میان مغز کوکاهش التهاب ناشی از بیمانظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت در علم، هرگز نهایی زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهاندانشمندان اولین سلول مصنفراتر از دیوارهای باوراز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر نقش غذاها و موجودات درياتو با باورهایت کنترل میشکریستال زمان(قسمت اولدرک دیگرانهمیشه راهی هستتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحد و مرزها توهم ذهن ماستزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عداروی جدید برای ای ال اسشباهت زیاد بین سلول هاي عداروی جدید برای دیابتقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای عجیب گالیلهبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخواننهایت معرفت و شناخت درک عتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گیلگمش باستانی کیستذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هفتمزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از طبیعت موجی جهاندر هم تنیدگی مرزها و بی ملیس دگرامفتامین یا ویاساز تکامل تا مغز، از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقنوشیدن چای برای مغز مفید توصیه هایی در مصرف ماهیپمبرولیزوماب در بیماری چرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت دوازدهمسلولهای ایمنی القا کنندهاتفاق و تصادفعلایم کمبود ویتامین E را درمان های جدید در بیماری ممانتین یا آلزیکسا یا اباستفاده از سلول های بنیامرگ انتقال است یا نابود شبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اچگونه انتظارات بر ادراک تکامل داروینی هنوز در حاپیام های ناشناخته بر مغز رویای شفافهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجلوتر را دیدنانرژی تاریکخلا، خالی نیستسودمندی موجودات ابزی بر اختلال خواب فرد را مستعد عسل طبیعی موثر در کنترل بدروغ نگو به خصوص به خودتمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد ممشکلات بین دو همسر و برخیبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می تونگاهت را بلند کنتابوهای ذهنیآلودگی هوا و ویروس کروناروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انخانواده پایدارسال سیزده ماههارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست قسمت به هلال بنگرمغز برای فراموشی بیشتر کبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز فکر میکند مرگ برای دیکل اقیانوس در یک ذرهنتایج نادانی و جهلتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرژیم غذایی ضد التهابیاین اندوه چیستدل به دریا بزنارزش حقیقی زبان قسمت اولسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری های مغز و اعصاب و نقش میدان مغناطیسی زمین تقویت حافظه یا هوش مصنوعکوچک شدن مغز از نئاندرتاچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده جاذبه و نقش آن در شکلگیریرساناها و ابر رساناها و عاگر میدانی مصیبت بزرگتر دین، اجباری نیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز آغاز خلقت تا نگاه انساشلیک فراموشیمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتنفس هوازی و میتوکندریکاهش حافظه هرچند فرایندینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت راستین انسان علم بزندگی بی دودابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشدانشمندان تغییر میدان مغفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج باد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به نقش غذاها در کاهش دردهای تو باید نیکان را به دست بکریستال زمان(قسمت دوم)درک درست از خود و هوشیاریهمیشه عسل با موم بخوریمتاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رحریص نباشزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسداروی جدید ضد میگرنقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتنهایت در بی نهایتتوهم چیستگیاه بی عقل به سوی نور میذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت هفدهمسفر فقط مادی نیستابزار بقای موجود زنده از طبیعت بر اساس هماهنگیدر هم تنیدگی کوانتومیلا اکراه فی الدیناز تکامل تا مغز، از مغز تمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک توضیحی ساده در مورد هوش مپنج اکتشاف شگفت آور در مورمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت سومسلولهای بنیادی مصنوعی دراتوبان اطلاعات و پلِ بینعلت خواب آلودگی بعد از خودرمان های رایج ام اسمن کسی در ناکسی دریافتم استیفن هاوکینگ در مورد همرگ تصادفیبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغچگونه به سطح بالایی از هوتکامل داروینی هنوز در حاپیشینیان انسان از هفت میروان سالمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توخلاصه ای از مطالب همایش مسیلی محکم محیط زیست بر اناختلال در شناسایی حروف و عشق درونی به یگانگی خلقتدریای خدامنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد ممشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآلودگی هوا و پارکینسونروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و خار و گلسانسور از روی قصد بسیاری ارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به کدامین گناه کشته شدندمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تفکر قبل از کارمغز قلبکلمات بلند نه صدای بلندنجات در راستگوییتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیآیا ممکن است موش کور بی مرژیم غذایی ضد درداین ایده که ذرات سیاهچالدلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت دومسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری وسواسنقش محیط زندگی و مهاجرت دتقویت سیستم ایمنیکوچکترین چیز یک معجزه اسچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاجدایی خطای حسی استرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نیروی مغناطیس نباشد دید تو همیشه محدود به مقدفیلمی بسیار جالب از تغییاز انفجار بزرگ تا انفجار شنا در ابهای گرم جنوب نیامهربانی، شرط موفقیتبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چینقش خرچنگ های نعل اسبی درتنفس هوازی و میتوکندریکاهش دوپامین عامل بیمارینظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت غیر فیزیکیزندگی در جمع مواردی را برابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلدانشمندان روش هاي جدیدی فردا را نمیدانیماز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی بار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتو تغییر و تحولیکریستال زمان(قسمت سوم)درک عمیق در حیواناتهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینحرکت چرخشی و دائمی کیهانزبان چهار حرفی حیات زمینزبان نیاز تکاملی استابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازداروی جدید ضد الزایمرقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردچهار میلیارد سال تکامل بتوهم وجودگیاه خواری و گوشت خوار کدذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی الفاگوترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت هجدهمسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از طعمه ی شبکه های ارتباط اجدر هم تنیدگی کوانتومی و پلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکامل تا مغز، از مغز تمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرنیکولا تسلاتیوتیکسن داروی ضد جنونپول و شادیرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت سی و هشتمسلام تا روشناییاتوسوکسیمایدعماد الدین نسیمی قربانی درمان های علامتی در ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حاستیفن هاوکینگ در تفسیر مرگی وجود نداردبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دچگونه باغبانی باعث کاهش تکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت های جدید علوم اعصروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی درمانگر کامپیجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استخلاصه ای از درمان های جدیسینوریپا داروی ترکیبی ضداختلال در شناسایی حروف و عصب حقوق نورولوومنابع انرژی از نفت و گاز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآلزایمرروشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سخارق العاده و استثنایی بسانسور بر بسیاری از حقایارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به امید روزهای بهترمغز بزرگ چالش است یا منفعتفکر خلا ق در برابر توهم مغز ما کوچکتر از نیم نقطهکلوزاپین داروی ضد جنوننخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنآیا ما کالا هستیمراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی دنیای شگفت انگیز کوانتومارزش حقیقی زبان قسمت سومسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری کروتز فیلد جاکوبنقش نگاه از پایین یا نگاهتلقین اطلاعات و حافظهکووید نوزده و خطر بیماری چرا خشونت و تعصبتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیجریان انرژی در سیستم های رشد مغز فرایندی پیچیده ااگر نعمت فراموشی نبود بسدیدن خدا در همه چیزفیزیک مولکولها و ذرات در از بحث های کنونی در ویروسشناخت و معرفت، و نقش آن دمولتیپل اسکلروز در زنان بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنقش داروهاي مختلف معروف تنفس بدون اکسیژنکاهش سن بیولوژیکی، تنها نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت غیر قابل شناختزندگی در سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشدانشمندان روشی برای تبدیفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در براببار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدنقشه های مغزی جدید با جزیتو جهانی هستی که خودش را کشف مکانیسم عصبی خوانش پدرگیری قلب در بیماری ویرهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس چشایی و بویایی