دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

خواندن ، یکی از شستشو دهنده های مغز

نون و القلم و ما یسطرون
اهمیت خواندن و سواد خواندن ، چیزی است که امروزه به عنوان یک فاکتور اساسی در تعیین پیشرفت جوامع حساب میشود .سطرهایی که به وسیله قلمها نگاشته میشود ، و پردازش های هنرمندانه ای که با اراده افراد بر صفحه روزگار میماند ، نقشی میزند که قابل مقایسه با مشاهده صرف طبیعت و جریانات روبروی ما نیست .نگاه بر اثر هنرمندانه خالقی توانا، هرگز با نگاه بر منظومه ای پریشان و پراکنده که نگاهت بر نظم ان مجموعه و نظم دهنده بودن خالق ان نیست ، برابر نمی باشد.گویا ما ناچار به خواندن نوشته های خالقیم و ما این اختیار را نداریم که از روی شکل و ظاهر طبیعت ، مطالب را بگیریم

به عبارتی دیگر کلمات نوشته شده ، مغز تو را شسته است و هرگز نمی توانی ، مطلبی نگاشته شده را نخوانی! تاثیر هنرمندانه خالقی توانا که در اینجا انسانی است که کلمات را می نگارد ، با نگاه بر تصویری که شاید در نظر تو خالق مستقیمی آن را ننگاشته است ، یکسان نیست.لیدیا استانتون متخصص روانشناس در دانشگاه لیسستر میگوید : ( دانشمندان اعصاب و دانشمندان روانشناسی ادراكی خواندن را یکی از شستشو دهنده های مغز می شمرند و این امری مفید است زیرا اگر این شستشو نباشد ما در برابر لشكری از 26 حرف زبان انگلیسی عاجز و ناتوان میشویم !! )

اگر به جمله زیر بنگری این مطلب برایت واضح تر می شود :
I am a man
و اکنون به اندازه توانت بکوش تا کلام نوشته شده را وقتی به جمله مینگری، نخوانی !شکل کلمات و فاصله بین آنها و تصویر کامل آن را جستجو کن ولی آنچه جمله می گوید را نخوان!

آیا این کاری آسان است ؟
همه آنهایی که انگلیسی سخن می گویند، نمیتوانند چنین کنند ! و در برابر، بکوش تا اشیای موجود در تصویر نقاشی ای در برابرت را با بالاترین سرعت ممکن نامگذاری کنی .این امر سخت به نظر نمی رسد ولی برخی مردم ، با لکنت بیان می کنند و مردد می شوند.تاکید می شود که نامگذاری اشیا سختتر از آن است که خود اسامی، موجود باشد و فقط لازم باشد آنها را بخوانی .یعنی نامگذاری اشیا ، فرآیند اوتوماتیکی مانند خواندن آن نیست ..

و مثالی واضح بر این، آن چیزی است که اثر استروپ ( stroop effect ) نام دارد .بکوش با حداکثر سرعت ،رنگهای کلمات را نام گذاری کنی و نه آن چیزی که کلمات به آن اشاره میکند . ( مثلا به رنگ قرمز ، بنویسند آبی و یا با آبی بنویسند سبز و بعد شما سعی کنید رنگ را بنامید و کلمه را نخوانید !! ) و مجددا امر سخت میشود و نامگذاری رنگها با سرعت زیاد, باعث خطا میشود .

دانشمندان روانشناس میگویند علت ،آن است که خواندن امری اتوماتیکی است که از ابتدا که ملاحظه میکنیم و جهان اطراف خود را تجربه میکنیم ، درون ما کاشته می شود. ( و ما اشکالات خواندن و نامگذاری را اشکالاتی شگفت آور می بینیم زیرا در دوران کودکی به صورت تصویری بوده است. ) ( وقتی کودک بودیم نمی توانستیم بخوانیم ، و جهان را از روی شکل و رنگ ها تشخیص میدادیم پس انتظار داریم تجربیات اولیه یعنی شناخت جهان از روی تصویر و رنگ برای ما برجسته ترو قدرتمندتر باشد ولی باعث تعجب است که ، قرائت و خواندن ، نقش بزرگتر و مهم تری را در شناخت محیط اطراف ما دارد ! ) لیدیا اضافه میکند که فرایند قرائت، برگشت پیدا نمی کند به همین دلیل مانند شستشوی مغز است گویا اصلا ، تصمیم برای شناخت اطراف در دست ما نیست )
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1722333901430305&substory_index=0&id=1487270211603343


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-09-01 ]
دانشمندان اعصاب و دانشمندان روانشناسی ادراكی خواندن را یکی از شستشو دهنده های مغز می شمرند و این امری مفید است زیرا اگر این شستشو نباشد ما در برابر لشكری از بیست و شش حرف زبان انگلیسی عاجز و ناتوان میشویم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تو تغییر و تحولیکشف مکانیسمی پیچیده در بپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از چند روش ساده برای موفقیتمقابله ی منطقی با اعتراضدانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریممدل های ریز مغز مینی برینرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستگیاه خواری و گوشت خوار کدپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترنوار مغز در فراموشی هامنابع انرژی از نفت و گاز داروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از سلول های بنیاهوش فوق العاده، هر فرد اسمراحل ارتقای پله پله کیهروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و چیز جدید را بپذیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمرمشکلات روانپزشکی در عقب روشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان مغز ناتوان از توجیه پیداايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دساختار فراکتال وجود و ذهتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییمغز به تنهایی برای فرهنگ فاجعه ی جهل مقدسایا این جمله درست است کسیخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری در کجاست؟(قدرمان تشنجهوش مصنوعی درمانگر کامپیرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون هکلام و زبان، گنجینه ای بسسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرمغط یک گیرنده استفردا را نمیدانیمخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برااز بحث های کنونی در ویروسنخستین تصویر از سیاهچالهمیوتونیک دیستروفیدرک نیازمند شناخت خویش اهوش عاطفی بیشتر در زنانزندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نقانون جنگلخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتما اشیا را آنطور که هستنددرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنکایروپاکتیک چیستگذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش سجده بر عملکرد مغزلوب فرونتال یا پیشانی مغدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی ریسمانماست مالی با هوش انسانیذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی او هر کس تقوای خدا پیشه کنزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو جهانی هستی که خودش را کشف ارتباط جدیدی از ارتبپیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که ماننمقابله با کرونا با علم اسدانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تهمجوشی هسته ای، انرژِی بمدیون خود ناموجودروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهویشن پروسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودگیرنده باید سازگار با پیپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رنوار مغز در تشخیص بیماری منابع انرژی از نفت و گاز داروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی می تواند بر احمرز مرگ و زندگی کجاستروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممعنی روزهانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهچیزی منتظر شناخته شدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت دارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسمشاهده گر جدای از شیء مشاريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریسیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنمغز و اخلاقای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاساختار شبکه های مغزی ثابتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسمغز بیش از آنچه تصور میشوفاصله ها در مکانیک کوانتایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرچالش دیدگاه های سنتی در بمنبع خواب و رویادرمان جدید ALSهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بکلرال هیدرات برای خوابانسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهنفرت، اسیب به خود استفرزندان زمان خودخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین روبات های زنده ی جمیگرن و پروتئین مرتبط با درک و احساسهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع کودک ایرانی که هوش او از شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش اتصالات بین سلولهای قانون جنگلخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً ما به جهان های متفاوت خوددردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد کار با یگانگی و یکپارچگیگربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريالوتیراستامدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمماشین دانشذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحموفور و فراوانیزبان، وسیله شناسایی محیطسفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از چندجهانیملاحظه های اخلاقی دربارهدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تهمراه سختی، اسانی هستمدیریت اینترنت بر جنگرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از سلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودگالکانزوماب، دارویی جدیپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدنوار مغزی روشی مهم در تشخمنابع انرژی از نفت و گاز داروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیامرز بین انسان و حیوان کجاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج معادله ها فقط بخش خسته کنانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانچیزی خارج از مغزهای ما نیمنبع هوشیاری کجاست قسمت داستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیمشاهده آینده از روی مشاهریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز و اخلاقای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بچگونه حافظه را قویتر کنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم میاری خدا نزدیک استسادیسم یا لذت از آزار دادتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالمغز برای فراموشی بیشتر کفاصله ی همیشگی تصویر سازایا بیماری ام اس (مولتیپخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوچاالش ها در تعیین منبع هومنتظر نمان چیزی نور را بهدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشناکمردردسردرد میگرنتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهنقش قهوه در سلامتیفرضیه ای جدید توضیح میدهخانه ی تاریکاپی ژنتیکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنرمش های مفید برای درد زامیگرن سردردی ژنتیکی که بدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخاکودکان میتوانند ناقل بی شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و آزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش تیروئید در تکامل مغزقانونمندی و محدودیت عالمدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آما با کمک مغز خود مختاريمدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهدف یکسان و مسیرهای مختلزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانکاربرد روباتهای ريزنانوگزیده ای از وبینار یا کنفشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريالوزالمعده(پانکراس)مصنوعدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیممبانی ذهنی سیاه و سفیدذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشت به ریشه های تکاملوقتی فهمیدی خطا کردی برگسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی کشف جدید تلسکوپ جیمز وبپیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نه به اعدامملاحظات بیهوشی قبل از جردانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تهمراهی نوعی سردرد میگرنیمداخله ی زیانبار انسانرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییگام کوچک ولی تاثیرگذارپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهنوار عصب و عضلهمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید ALSاستیفن هاوکینگ در مورد همرز جدید جستجو و اکتشاف، روزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمعجزه های هر روزهانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انچیزی شبیه نور تو نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت دخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چمطالبه ی حق خودریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعسیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی ای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژنگاه محدود و تک جانبه، مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ژن همه چیز نیستسازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟فتون های زیستیایا بدون زبان میتوانیم تخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تناتوانی از درمان برخی ویمنحنی که ارتباط بین معرفدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش احساسیزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقکمردرد ناشی از تنگی کاناسردرد میگرن در کودکانآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آنقش مهاجرت در توسعه نسل افساد اقتصادی سیتماتیک درخانواده پایدارابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهمیگرن شدید قابل درمان اسدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانزندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معکودکان خود را مشابه خود تشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط آزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننقش حفاظتی مولکول جدید دقارچ بی مغز در خدمت موجوددفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آما بخشی از این جهان مرتبطدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهدف یکسان، در مسیرهای متزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استکاربرد روباتهای ريز، در گزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريالیروپریم داروی ترکیبی ضددورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیممباحث مهم حس و ادراکذرات کوانتومی زیر اتمی قمجموعه های پر سلولی بدن مرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکوقتی پر از گل شدی خودت را سفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستکشتن عقیده ممکن نیستپیوند اندام از حیوانات بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط نه به اعدامممانتین یا آلزیکسا یا ابدانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تهندسه ی پایه ایمدارک ژنتیکی چگونه انسانرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستسلام تا روشناییتوهم تنهاییگامی در درمان بیماریهای پروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه دارینوار عصب و عضلهمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی و کشف زبان هایاستیفن هاوکینگ در تفسیر مزایای شکلات تلخ برای سلروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامعجزه ی چشماهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکنکاتی در مورد تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت در مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد ممطالبی در مورد تشنجریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پمغز کوانتومیایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاننگاه انسان محدود به ادرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانژن همه چیز نیستستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هامغز بزرگ چالش است یا منفعفروتنی و غرورایا تکامل هدفمند استخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تناتوانی در شناسایی چهره منشأ اطلاعات و آموخته ها درمان جدید ای ال اس، توفرهوش احساسیزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز وکمردرد و علل آنسردرد و علتهای آنآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی نقش میدان مغناطیسی زمین فشار و قدرتخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های موثر در کمردردمیدان مغناطيسي زمین بشر درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودزندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسکودکان را برای راه آماده شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننقش حیاتی تلومر دی ان آ دقبل از آغازدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پما تحت کنترل ژنها هستیم یدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهدف از تکامل مغززبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استکتاب گران و پرهزینه شد ولگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای لیس دگرامفتامین یا ویاسديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز- از مغز هفت سین یادگاری از میراث محل درک احساسات روحانیرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی تو از یاد گرفتن باز سفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های گل خاردار، زیباستپیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هنه جنگ و نه خونریزیمن کسی در ناکسی دریافتم دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تهندسه ی رایج کیهانمروری بر تشنج و درمان هایرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستسلاح و راهزنیتوهم جداییپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانانوبت کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستخوان های کشف شده، ممکمسمومیت دانش آموزان بی گروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون معجزه ی علماولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانچگونه مولکول های دی ان ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت در محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد ممطالعه ای بیان میکند اهدریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختسکوت و نیستیتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟ایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به نگاه از بیرون مجموعهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیژن هوش و ساختارهای حیاتی ستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازمغز بزرگ چالشهای پیش روفرگشت و تکامل تصادفی محض ایجاد احساساتخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تنادیدنی ها واقعی هستندمنشاء کوانتومی هوشیاری ادرمان جدید سرطانهوش در طبیعتزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تکمردرد با پوشیدن کفش مناسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهنقش محیط زندگی و مهاجرت دفضای قلب منبع نبوغ استخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عمیدان های مغناطیسی قابل درک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیهوشیاری و افسردگیزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنکوری گذرای ناشی از موبایشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننقش خرچنگ های نعل اسبی درقبل از انفجار بزرگدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو مانند آب باشدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به هدف از خلقت رسیدن به ابزازبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب زیست شناسی باورپل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهلا اکراه فی الدیندی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغز هم نوع خواری در میان پیشیمحل درک احساسات روحانی درفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بویتنام نوعی کرونا ویروس سفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمگل زندگیپیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همچه زیاد است بر من که در ایمن پر از تلخیمدانشمندان اولین سلول مصناز روده تا مغزهندسه بنیادینمرکز هوشیاری، روح یا بدن رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان نور درونمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستروژن مانند سپر زنان دمسمومیت دانش آموزان، قماروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمعجزه ی علم در کنترل کروناولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمچگونه میتوان با قانون جنمنبع هوشیاری کجاست قسمت در چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمعماری، هندسه ی قابل مشاریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشسکوت، پر از صداتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به مغز انسان ایا طبیعتا تمافلج نخاعی با الکترودهای ایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین منگاه از دور و نگاه از نزدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیژن یا نقشه توسعه مغز و نقستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز بزرگ و فعال یا مغز کوفراموش کارها باهوش تر هسایران بزرگاز نخستین همانند سازها تنادانی در قرن بیست و یکم،مهندسی ژنتیک در حال تلاش درمان دارویی سرطان رحم بهوش عاطفی قسمت 11زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشنقش نگاه از پایین یا نگاهقفس ذهنخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پمیدان های کوانتومی خلادرک دیگرانبیماری تی تی پیهوشیاری کوانتومیزونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکی غایب شدی تا نیازمند دلشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننقش داروهاي مختلف معروف قبرستان ها با بوی شجاعتدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پماه رجبدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهر چیز با هر چیز دیگر در تزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایکتاب طبیعت در قالب هندسهپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نقشه های مغزی جدید با جزیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟دین اجباریاز تکینگی تا مغز- از مغزتهمه چیز موج استمحدودیت چقدر موثر استرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا ویتامین E برای فعالیت صحسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیگلوله ی ساچمه ایپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهنه عدم مطلق بلکه عدم با قمنابع انرژي پاک سرچشمه حدانشمندان تغییر میدان مغاز سایه بگذرهندسه در پایه ی همه ی واکمرکز حافظه کجاسترویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گنورون هاي مصنوعی می توانمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاسرار آفرینش در موجمسیر دشوار تکامل و ارتقاروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های معجزه در هر لحظه زندگیاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییچگونه مغز پیش انسان یا هممنبع هوشیاری کجاست قسمت در ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی سکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان مغز انسان برای ایجاد تمدفلج بل، فلجی ترسناک که آنایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هونگاه از درون مجموعه با نگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمژن ضد آلزایمرستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیمغز بزرگترین مصرف کننده فراموشی همیشه هم بد نیستایرادهای موجود در خلقت باز نشانه ها و آثار درک شدنازوکلسینمهربانی، شرط موفقیتدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت نهمزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیکنگره بین المللی سردرد دسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقانقش نظام غذایی در تکامل مقفس را بشکنخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالمیدان بنیادین اطلاعاتدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکهوش، ژنتیکی است یا محیطیزونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانکیهان خود را طراحی میکندشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج آشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننقش درختان در تکاملقدم زدن و حرکت دید را تغیدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تنسبیت عام از زبان دکتر برماپروتیلیندغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و هر جا که جات میشه، جات نیزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسکتاب، سفری به تاریخپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نقص در تشخیص هیجانات عاملایو دوم دکتر سید سلمان فدین، اجباری نیستلبخند بزن شاید صبح فردا زدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز همه چیز در زمان مناسبمحدودیت های حافظه و حافظرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E در چه مواد غذایسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلگلوئونپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین نهایت معرفت و شناخت درک عمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روش هاي جدیدی از علم جز اندکی به شما داهندسه زبانِ زمان استمرکز حافظه کجاسترویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمنورون های ردیاب حافظهمنابع بی نهایت انرژی در دداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی الفاگواسرار بازسازی اندام هامسئول صیانت از عقیده کیسروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل معرفت و شناختاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانچگونه هموساپينس بر زمین منبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان سال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردمغز انسان برای شادمانی طفلج خواباین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فنگاه حقیقی نگاه به درون امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیژنها نقشه ایجاد ابزار هوسخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیمغز حریص برای خون، کلید تفراموشی و مسیر روحانیخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی باز نظر علم اعصاب یا نرووسنباید صبر کرد آتش را بعد موفقیت هوش مصنوعی در امتدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت هفتمزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی براکنگره بین المللی سردرد دسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتنقش نظریه تکامل در شناساقلب و عقلخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت میدازولام در درمان تشنج درک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیهیچ چیز همیشگی نیستزیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیکیهانِ هوشیارِ در حال یاشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش ذهن و شناخت در حوادث قدرت مردمدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت ها در کیهانماجرای جهل مقدسذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشهر حرکت خمیده می شود و هر زبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیکتابخانهپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نقطه بی بازگشتابزار بقای موجود زنده از نمیتوان با بیرون انداختنلحظات خوش با کودکاندیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز همه چیز در زمان کنونی استمخچه فراتر از حفظ تعادلرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتویتامین کاسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینگمان میکنی جرمی کوچکی در پیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مونهایت در بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روشی برای تبدیازدواج های بین گونه ای، رهندسه، نمایشی از حقیقتمرکز خنده در کجای مغز استرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمنوروپلاستیسیتی چیستمنابع جدید انرژیداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک های باصل بازخوردمسئولیت جدیدروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادسیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولمغز فکر میکند مرگ برای دیاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است چگونه هوشیاری خود را توسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53در هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندسانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهمغز انسان برای شادمانی طفلج خواب چیستاین اندوه چیستحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اننگاه دوبارهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران بعد پنجمژنها ، مغز و ارادهسخن و سکوتتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندمغز در تنهایی آسیب میبینفرایند پیچیده ی خونرسانیخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش ااز نظر علم اعصاب اراده آزنبرو و انرژی مداوممولتیپل اسکلروز در زنان درمان سرگیجه بدون داروهوش عاطفی قسمت یازدهزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشکنترل همجوشی هسته ای با هسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزنقش هورمون های تیروئید دقلب دروازه ی ارتباطخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وامکان زمان یا حافظه زماندرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ وقت خودت را محدود به زیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبکیست هیداتید مغزشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماننقش روی و منیزیم در سلامتقدرت کنترل خوددندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت طلایی، نشانه ای به سماجرای عجیب گالیلهذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی کجای مغز مسئول پردازش تجپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نمیتوان بر سیاه سیاه نوشلرزش ناشی از اسیب به عصبدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز همه چیز، ثبت می شودمخچه ، فراتر از حفظ تعادلرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کا و استخوانسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عاگنجینه ای به نام ویتامین پیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملینهادینه سازی فرهنگ اختلامنابع انرژی از نفت و گاز دانش، قفل ذهن را باز میکناسکار، لگوی هوشمندهنر فراموشیمرگ چیسترویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار سندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زماننوروز یا روز پایانیمناطق خاصی از مغز در جستجداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی از عروسک های باصل در هم تنیدگی و جهانی مسئولیت در برابر محیط زیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانمغز قلباولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلچگونه واکسن کرونا را توزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانسانسور بر بسیاری از حقایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان رو به کوچک تر شفلج دوطرفه عصب 6 چشماین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اننگاهی بر قدرت بینایی درامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوبعد از کروناژنهای مشترک بین انسان و وسخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارمغز را از روی امواج بشناسفرایند تکامل و دشواری هاخواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کاز نظر علم اعصاب اراده آزچت جی پی تیمواد کوانتومی جدید، ممکندرمان سرطان با امواج صوتهوش عاطفی قسمت پنجمزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواستقلید از روی طبیعتکنترل جاذبهسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و نقش هورمون زنانه استروژنقلب روباتیکخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خومکانیک کوانتومی بی معنی درگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کاری نکردن به معنی چیزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج کیست کلوئید بطن سومشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین هماننقش روزه داری در سالم و جقدرت انسان در نگاه به ابعدهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تنشانه های گذشته در کیهان ماده ی تاریکذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتهز ذره، یک دنیاستزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیکرونا چه بر سر مغز می آورپول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در االگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از نمایش تک نفرهلرزش عضله یا فاسیکولاسیودژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز همه ی سردردها بی خطر نیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا در سبزیجاتسفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیگویید نوزده و ایمنی ساکتپیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانچهار میلیارد سال تکامل بمنابع انرژی از نفت و گاز دائما بخواناساس انسان اندیشه و باور هنر حفظ گرهمرگ و میر پنهانروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقسندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبنورالژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی سل سپتهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیرمستند جهان متصلروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اسیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آممغز ما کوچکتر از نیم نقطهاولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و چگونه آن شکری که می خوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توساهچاله ها تبخیر نمیشودتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردمغز انسان رو به کوچکتر شدفناوری هوش مصنوعی نحوه خاینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسانگاهی بر توانایی اجزاي بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشبعد از کروناژنهای هوش ، کدامندسختی ها رفتنی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرمغز زنان جوانتر از مغز مرفرایند حذف برخی اجزای مغخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر از واقعیت امروز تا حقیقتچت جی پی تیموجود بی مغزی که می توانددرمانهای بیماری پارکینسهوش عاطفی قسمت اولزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتکندر در بیماریهای التهابشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذینقش ویتامین K در ترمیم اسقلب را نشکنخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استمکانیزمهای دفاعی در برابدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنکاهش مرگ و میر ناشی از ابشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی بر رشد و اقدرت ذهندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تنشانه های پروردگار در جهماده ی خالیذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریهزینه ای که برای اندیشیدزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیکریستال هاپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از چند نرمش مفید برای کمردرلزوم سازگاری قانون مجازادژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز همیشه چشمی مراقب و نگهبامخچه تاثیر گذار بر حافظهرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین بی 12 در درمان دردسقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتگوشه بیماری اتوزومال رسسپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترچهار ساعت پس از کشتار خوکمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای مصرفی در ام اساستفاده از مغز، وزن را کمهنر رها شدن از وابستگیمرگ و میر بسیار بالای ناشروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدسندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابنوشیدن چای برای مغز مفید منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم مشکل از کجاستروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانمغز مانند تلفن استاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش چگونه انتظارات بر ادراک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امسایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدنمغز ایندگان چگونه استفیلمی بسیار جالب از تغییاینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهانگاهت را بلند کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی به شناسایی کارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کرونا دلخوشی بیهوژنهای حاکم بر انسان و انسسرنوشتتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرمغزهای کوچک بی احساسفراتر از دیوارهای باورخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد از کجا آمده ام و به کجا مینتایج نادانی و جهلموجودات مقهور ژنها هستنددرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش عاطفی قسمت دهمزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذکوچ از محیط نامناسبشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهننقش ژنتیک در درمان اختلاقیچی ژنتیکیخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغما انسانها چه اندازه نزددرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهیچ کس حقیقت را درون مغز زیرک ترین مردمتمرکز بر هدفکاهش التهاب ناشی از بیماگامی در درمان بیماریهای شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی در رشد و اقدرت عشقدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیماده ای ضد التهابیذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیهزینه سنگین انسان در ازازبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت اولپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از چند جهانیلزوم سازگاری قانون مجازادگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز از مغز تا همیشه اطمینان تو بر خدا بمدل همه جانبه نگر ژنرالیرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی هفدهسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیگوشت خواری یا گیاه خواریپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفنوآوری ای شگفت انگیز دانمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای ام اساستفاده از هوش مصنوعی در هنر، پر کردن است نه فحش دمرگ انتقال است یا نابود شروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرسندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگنوعی سکته مغزی ، وحشتناک منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیرمشکلات نخاعیروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهمغز مادران و کودکان در زماوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازچگونه به سطح بالایی از هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهمغز ابزار بقای برتر مادیفیزیک مولکولها و ذرات در اینترنت بدون فیلتر ماهواحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در کامپیوترهارساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن ببعد از کرونا دلخوشی بیهوکل اقیانوس در یک ذرهسریع دویدن مهم نیستتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهمغز، فقط گیرندهفرد موفقخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بساز کسی که یک کتاب خوانده نجات در راستگوییموسیقی نودروغ نگو به خصوص به خودتهوش عاطفی قسمت دومزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعکوچک شدن مغز از نئاندرتاشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستنقش گرمایش آب و هوا در همقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینما انسانها چه اندازه نزددرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ اندر هیچزیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کوکاهش حافظه هرچند فرایندیگاهی لازم است برای فهم و شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننقش زنجبیل در جلوگیری از قضاوت ممنوعدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیماده، چیزی نیستذهن سالمباد و موجهزاران سال چشم های بینا وزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیکریستال زمان(قسمت دوم)پوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از چند جهانیلزوم عدم وابستگی به گوگل دانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز تهمیشه داناتر از ما وجود دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضگیلگمش باستانی کیستپیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننوار مغز مشاهده ی غیر مستمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از انرژی خلاهوموارکتوس ها ممکن است دمرگ تصادفیروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که سندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد نیکولا تسلامنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها دمشکلات بین دو همسر و برخیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهمغز چون ابزار هوش است دلیايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد چگونه باغبانی باعث کاهش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتمغز ابزار برتر بقافیزیک و هوشیاریایندرالخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارکلمات بلند نه صدای بلندسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهمغزتان را در جوانی سیم کشفرد یا اندیشهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بساز آغاز خلقت تا نگاه انسانخاع ما تا پایین ستون فقرموسیقی هنر مایع استدریای خداهوش عاطفی قسمت سومزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیکوچکترین چیز یک معجزه اسشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در سانقش پیش زمینه ها و اراده قانون مندی نقشه ژنتیکی مخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درما اکنون میدانیم فضا خالدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهیچگاه از فشار و شکست نترزیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریکاهش دوپامین عامل بیماریگاهی مغز بزرگ چالش استشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت اقطار پیشرفتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیماده، چیزی بیش از یک خلا ذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وهستي مادي ای که ما کوچکترزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشکریستال زمان(قسمت سوم)پیموزایدکشف مکانیسم عصبی خوانش پپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از چند جهانی و علممقاومت به عوارض فشار خون دانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز تهمیشه راهی هستمدل هولوگرافیک تعمیم یافرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گیاه بی عقل به سوی نور میپیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیحس متفاوتاتوسوکسیمایدنوار مغز ترجمه رخدادهای منابع انرژی از نفت و گاز داروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیاهورمون شیرساز یا پرولاکتمرگی وجود نداردروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و نیاز به آموزش مجازی دیجیمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملمشکلات روانپزشکی پس از سروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریسیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدمغز چگونه صداها را فیلتر ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارچگونه تکامل مغزهای کنونیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیساختن آیندهتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییمغز از بسیاری حقایق می گرفیزیکدانان ماشینی برای تایا کوچک شدن مغزانسان الخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری در کجاست؟ قدرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم کلوزاپین داروی ضد جنونسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریمغزتان را در جوانی سیمکشفرد حساس از نظر عاطفی و بخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواناز انفجار بزرگ تا انفجار نخستین تمدن بشریمیهمانهای ناخوانده عامل درک فرد دیگر و رفتارهای اهوش عاطفی قسمت ششمزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظهکووید نوزده و خطر بیماری شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهقانون گذاری و تکاملخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبما از اینجا نخواهیم رفتدرختان اشعار زمینبیوگرافیهیپرپاراتیروئیدیسمزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریکاهش سن بیولوژیکی، تنها گذر زمان کاملا وابسته به شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت المس کوانتومیدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیماست مالیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستی ما پس از شروعی چگال زبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست ب