دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

ممانعت از تخریب سلولها با عملکرد بهموقع در سیستم ایمنی بدن در کنار داشتن پوست و چشم سالم بخشی از دانش ما نسبت به ویتامین E است.

این ویتامین، محلول در چربی است که قبل از وارد شدن به جریان خون در کبد ذخیره میشود و کمبود آن هرچند کمتر گزارششده است اما ثابتشده است که اغلب کودکان نارس ویتامین ای کمتری داشتهاند.

...

ویتامین ای، هشت فرم شیمیایی دارد که با گرفتن آزمایش خون و آگاهی نسبت به زیادبودن alpha-tocopherol، کمبود ویتامین ای در بدن مشخص میشود. اندازه نرمال آن بین 5.5 تا 17 میلیگرم در لیتر است و اگر فرد بالغی کمتر از 4 میلیگرم داشته باشد، پزشک برای وی دارو تجویز میکند.

اما علائم اصلی کمبود ویتامین «ای» در بدن به شرح زیر است:

ضعف عضلانی: وجود ویتامین ای برای سیستم عصبی مرکزی ضروری است و بهعنوان یکی از آنتیاکسیدانهای اصلی بدن، تعریفشده که کمبود آن باعث «استرس اکسیداتیو»، تولید اثر سمی و آسیب به ساختارهای درونسلولی میشود که درنهایت احساس ضعف در ماهیچهها به انسان دست میدهد.

ناموزون راه رفتن: کمبود ویتامین ای باعث ایجاد اختلال در نورونهای خاصی به نام Purkinje شده و روند سیگنال رسانی به سیستم عصبی را مختل میکند.

خستگی و سوزن سوزن شدن بدن: آسیب دیدن فیبرهای عصبی، مانع از انتقال سیگنال بهدرستی شده و عامل ایجاد نوروپاتی محیطی میشود.

کاهش وضوح دید: کمبود ویتامین ای باعث ضعیف شدن گیرندههای نور در شبکیه شده و سلولهای چشم تضعیف میشوند. این پدیده میتواند منجر به از بین رفتن دید در درازمدت شود.

اختلال در سیستم ایمنی بدن: برخی تحقیقات نشان میدهد کمبود ویتامین ای میتواند مانع فعالیت سلولهای ایمنی بدن شود که این امر در بزرگسالان خطرآفرین میشود.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321800.php


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نوار مغز در فراموشی هاحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن کرونا از حقیقت تاترمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين مستند جهان متصلپل جویی اصفهانسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عااقلیت خلاقطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از چیز جدید را بپذیرحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانش، قفل ذهن را باز میکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی مرتب خیلی به قرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشپیوند سر آیا ممکن استسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای امیدواری و مغزعلم در حال توسعهمغز ناتوان از توجیه پیداترکیب حیوان و انسانابزارهای بقا از نخستین هفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادگیری مهارت های جدید دروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوپروانه ی آسمانیسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداومانرژی تاریکعادت دادن مغز بر تفکرمغز به تنهایی برای فرهنگ تصویر زیبای اصفهاناثرات مضر ماری جوانافرایند حذف برخی اجزای مغچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت بیست و چهاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیدر هم تنیدگی کوانتومی و پموجود بی مغزی که می تواندکلام و زبان، گنجینه ای بسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمآن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایتکامل، نتیجه ی برنامه ریاولویت بندی ها کجاستسوالات پزشکیمغط یک گیرنده استثبت امواج الکتریکی در عصاختراع جدید اینترنت کوانقلب را نشکننخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک- قسمت پنجاه و اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زناندرمان های علامتی در ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابکودک هشت ساله لازم است آدبعد از کروناآیا مغز تا بزرگسالی توسعسخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیماایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نجهان هوشیارارتباط انسانی، محدود به خواب عامل دسته بندی و حفطقدرت ذهنچرا در مغز انسان، فرورفتبه کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان سرطان با امواج صوتماده ی خالیزمان به چه دلیل ایجاد میشکایروپاکتیک چیستتقلید از روی طبیعتآیا احتمال دارد رویا از آسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزجهانی که نه با یک رخداد و از نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر لرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه ی ریسمانبی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کندرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی امخچه ابزاري که وظیفه آن فزیر فشار کووید چه باید کرکشف مکانیسمی پیچیده در بتمدنی قدیمی در شمال خلیج آب زندگی است قسمت چهارمشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب ابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتجاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایهمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمویرایش DNA جنین انسان، برذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتمرگ و میر پنهانزبان و شناخت حقیقت قسمت دگیاه خواری و گوشت خوار کدتو آرامش و صلحیآسيب میکروواسکولاریا آسشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در تشخیص بیماری حقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی می تواند بر احواکسن کرونا ساخته شده تورمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و مشکل از کجاستپل خواجو اصفهانسفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیالکترومغناطیس شنوایی و هطولانی ترین شبمعنی روزهتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از چیزی منتظر شناخته شدنحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی ، بهترین تمریروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپیوند سر، یکی از راه حلهاسندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیامیدی به این سوی قبر نیستعلم راهی برای اندیشیدن امغز و اخلاقترازودونابزارهای بقا ازنخستین همفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت چهل و دوماز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادآوری خواب و رویاروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنپرواز از نیویورک تا لوس آسیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشمانرژی تاریک که ما نمی توعارضه جدید ویروس کرونا سمغز بیش از آنچه تصور میشوتصویربرداری فضاپیمای آماجزای پر سلولی بدن انسان فراتر از دیوارهای باورچالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت بیست و یکاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدر هم تنیدگی کوانتومی و دموجودات مقهور ژنها هستندکلرال هیدرات برای خوابانرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماآنچه ناشناخته است باید شساهچاله ها تبخیر نمیشودتکثیر سلول در برابر توقف اولین مورد PML به دنبال تکپیامهای کاربراننفرت، اسیب به خود استجلو رفتن یا عقبگردادامه بحث تکامل چشمقیچی ژنتیکینخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک- قسمت بیست و پاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان ژنتیکی برای نوآوریما انسانها چه اندازه نزدرحم مصنوعیکودک ایرانی که هوش او از بعد از کروناآیا همه جنایت ها نتیجه بیسختی ها رفتنی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای جهان های بسیار دیگرارتباط از بالا به پایین مخودآگاهی و هوشیاريقدرت عشقچرا ذرات بنیادی معمولاً به امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمانهای بیماری پارکینسماده ای ضد التهابیزمان شگفت انگیزکار با یگانگی و یکپارچگیتقلید از طبیعتآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگنقش غذاها و موجودات درياجهانی که از یک منبع، تغذیاز نخستین همانند سازها تخسته نباشی بابالزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمبیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلمخچه تاثیر گذار بر حافظهزیرفون داروی ضد ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبتمرکز و مدیتیشنآب زندگی است قسمت هفتمشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که ماننجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بویشن پروذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریمرگ و میر بسیار بالای ناشزبان و شناخت حقیقت قسمت سگیرنده باید سازگار با پیتو افق رویداد جهان هستیآسیب ها ناشی از آلودگی هوشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننوار مغزی روشی مهم در تشخحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیدرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و مشکلات نخاعیپلاسمای غالبسقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتالکتروتاکسی(گرایش و حرکطی یکصد هزار سال اخیر هرچمعادله ها فقط بخش خسته کنتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش و میگرنروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکپیوندی که فراتر از امکانسندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسامیدی تازه در درمان سرطاعلم ساختن برج های چرخانمغز و اخلاقتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهفیزیک مولکولها و ذرات در چگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت چهل و سوماز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیاری خدا نزدیک استروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مپروتئین های ساده ی ابتداسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عمانرژی خلا ممکن استعدم توقف تکامل در یک اندامغز برای فراموشی بیشتر کتصور از زمان و مکاناجزایی ناشناخته در شکل گفرد موفقچاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت بیست و دواسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدر هر سوراخی سر نکنموسیقی نوکمردردرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودآنچه واقعیت تصور میکنیم سایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتااولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیجلوتر را دیدناداراوون تنها داروی تاییقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک- قسمت شصت و چهاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان پوکی استخوانما انسانها چه اندازه نزدرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکودکان میتوانند ناقل بی بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا هوش مصنوعی می تواند نسرنوشتتاثیر ژنها بر اختلالات خایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزجهان هایی در جهان دیگرارتباط بین هوش طبیعی و هوخودآگاهی و هوشیاريقضاوت ممنوعچراروياها را به یاد نمی آبه بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلدرهای اسرارآمیز و پوشیدهماده، چیزی نیستزنان باهوش ترکاربرد روباتهای ريزنانوتقویت استخوان در گرو تغذآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات درياجهانی در ذهناز نشانه ها و آثار درک شدخطا در محاسبات چیزی کامللزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمبیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمدل همه جانبه نگر ژنرالیزیرک ترین مردمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتمرکز بر هدفآب زندگی است قسمت اولشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیجدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ منابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستواقعیت فیزیکی، تابعی از ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیمرگ انتقال است یا نابود شزبان جانسوزگالکانزوماب، دارویی جدیتو انسانی و انسان، شایستآشنا پنداریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژنرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فمشکلات بین دو همسر و برخیپمبرولیزوماب در بیماری چسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیالکترودهای کاشتنیطبیعت موجی جهانمعجزه های هر روزهتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از چیزی شبیه نور تو نیستحریص نباشاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش بهترین درمان بیش فعروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مپیوستگی همه ی اجزای جهانسندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش امگا سه عامل مهم سلامتعلایم کمبود ویتامین E را مغز و سیر تکامل ان دلیلی تراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین فیزیک و هوشیارینگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت نهماز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن همه چیز نیستروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دپروتز چشمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتانسان قدیم در شبه جزیره ععدم درکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تصادف یا قوانین ناشناختهاحیای بینایی نسبی یک بیمفرد یا اندیشهناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت بیست و سواسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیدر والنتاین کتاب بدید همموسیقی هنر مایع استکمردرد ناشی از تنگی کاناراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درماولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل اجمجمه انسان های اولیهادب برخورد با دیگرانقانون مندی نقشه ژنتیکی منرمش های مفید در سرگیجهحساسیت روانی متفاوتاعتماد به خودهوشمندی کیهاندرمان پوکی استخوانما اکنون میدانیم فضا خالرساناها و ابر رساناها و عکودکان خود را مشابه خود تبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسریع دویدن مهم نیستتاثیر کلام در آیات کلام باین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دجهان یکپارچهارتباط شگفت مغز انسان و فخودت را از اندیشه هایت حفقطار پیشرفتچراروياها را به یاد نمی آبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای متدروغ نگو به خصوص به خودتماده، چیزی بیش از یک خلا زنجیرها را ما باید پاره ککاربرد روباتهای ريز، در تقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات درياجهان، تصادفی نیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کامللزوم عدم وابستگی به گوگل نظریه تکامل در درمان بیمبیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیممدل هولوگرافیک ژنرالیزهزیست شناسی کل در جزء فراککشف جدید تلسکوپ جیمز وبتمساح حد واسط میان مغز کوآب زندگی است قسمت دومشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف منابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیواقعیت چند سویهذهن سالمباد و موجمرگ تصادفیزبان ریشه هایی شناختی اسگام کوچک ولی تاثیرگذارتو با همه چیز در پیوندیآشنا پنداریشجاعت و ترسآغاز فصل سرما و دوباره تکشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایدانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کرونارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی پس از سپنج اکتشاف شگفت آور در موسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضالگو نداشتیمطبیعت بر اساس هماهنگیمعجزه ی چشمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از نکاتی در مورد تشنجحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش در کمر دردروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختپیام های ناشناخته بر مغز سندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت امروز دانش ژنتیک هیچ ابهعلایم کمبود ویتامین E را مغز کوانتومیتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه انسان محدود به ادراحس و ادراک قسمت چهارمازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قژن همه چیز نیستروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهپروتز عصبی برای تکلمسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر انسان میوه ی تکاملعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز بزرگ چالش است یا منفعتظاهر خوابیده ی مادهاحیای بینایی نسبی یک بیمفرد حساس از نظر عاطفی و بناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت بیستماصل بازخوردهوش احساسیدر یک فراکتال هر نقطه مرکمیهمانهای ناخوانده عامل کمردرد و علل آنراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانآنها نمیخواهند دیگران راساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و اولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین جنبه های موجی واقعیتادراک ما درک ارتعاشی است قانون گذاری و تکاملنرمش های موثر در کمردردخفاش با شیوع همه گیری جدیاعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجوددرمان ام اس(مولتیپل اسکلما از اینجا نخواهیم رفترشته نوروایمونولوژی و نقکودکان را برای راه آماده تفکر قبل از کارآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر ناین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجهان یکپارچهارتباط شگفت انگیز مغز انخودروهای هیدروژنیلمس کوانتومینزاع بین جهل و علم رو به پبه جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزدریای خداماست مالیزندگی هوشمند در خارج از زکتاب گران و پرهزینه شد ولتقویت سیستم ایمنیآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای جهش های ژنتیکی مفید در سااز نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارمامقاومت به عوارض فشار خون هفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار امدل هولوگرافیک تعمیم یافزیست شناسی باور حقیقت یا کشتن عقیده ممکن نیستتنفس هوازی و میتوکندریآب زندگی است قسمت سومشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایواقعیت چیستذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ومرگی وجود نداردزبان شناسی مدرن در سطح سلگامی در درمان بیماریهای تو با باورهایت کنترل میشتو باید نیکان را به دست بآغاز مبهم آفرینششربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین هماننوبت کودکانحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگر کرونا ساخته شرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی در عقب پول و شادیسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)الگو و عادت را بشکن و در اطعمه ی شبکه های ارتباط اجمعجزه ی علمتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از چگونه مولکول های دی ان ایحس متفاوتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزن حقیقی معرفت و شناختروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پیدایش زبانسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سانفجار و توقف تکاملی نشاعلت خواب آلودگی بعد از خومغز آیندگان چگونه است ؟ترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد و نیازهای تکاملیفاجعه ی جهل مقدسنگاه از بیرون مجموعهحس و ادراک قسمت نوزدهماسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قژن هوش و ساختارهای حیاتی روشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرپرورش مغز مینیاتوری انساسیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیانسان ها می توانند میدان عشق درونی به یگانگی خلقتمغز بزرگ چالشهای پیش روتظاهری از ماده است که بیداحساس گذر سریعتر زمانفردا را نمیدانیمنادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت دهماصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتدر کمتر از چند ماه سوش جدمیوتونیک دیستروفیکمردرد با پوشیدن کفش مناراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنآنان که در قله اند هرگز خساختن آیندهتئوری جدید، ویران کردن گاولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دجنسیت و تفاوت های بیناییادغام میان گونه های مختلقانون جنگلنرمشهای مهم برای تقویت عخلا، حقیقی نیستبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیدرمان تومورهای مغزی با اما اشیا را آنطور که هستندرشد مغز فرایندی پیچیده اکوری گذرای ناشی از موبایتفکر خلا ق در برابر توهم آیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درجهان کنونی و مغز بزرگتریارتباط شگفت انگیز مغز انخورشید مصنوعیلوب فرونتال یا پیشانی مغنزاع بین علم و نادانی رو به خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزادرک فرد دیگر و رفتارهای اماست مالی با هوش انسانیزندگی بی دودکتاب زیست شناسی باورتلقین اطلاعات و حافظهآیا جهان ذهن و افکار ما مشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز نظر علم اعصاب اراده آزخطای حسمقابله ی منطقی با اعتراضهفت سین یادگاری از میراث بیماری وسواسوقتی تو از یاد گرفتن باز درختان اشعار زمینبیوگرافیمدل های ریز مغز مینی برینزیست، مرز افق رویداد هستگل خاردار، زیباستتنفس هوازی و میتوکندریآب، زندگی است(قسمت پنجم)شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانواقعیت چیستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پامراحل ارتقای پله پله کیهزبان شناسی نوین نیازمند تو تغییر و تحولیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماننور درونحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگری ضد کرونا از درهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده گر جدای از شیء مشاپول و عقیدهسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستالگوی بنیادین و هوشیاریظهور امواج مغزی در مغز مصمعجزه ی علم در کنترل کرونتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از چگونه میتوان با قانون جنحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزوز گوشروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتپیر شدن حتمی نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیانقراض را انتخاب نکنیدعماد الدین نسیمی قربانی مغز انسان ایا طبیعتا تماترس و آرمان هاابعاد اضافه ی کیهانفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه از دور و نگاه از نزدحس و ادراک قسمت هفتماساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع خواب و رویاژن یا نقشه توسعه مغز و نقروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بپرتوهای صادر شده از سیاهسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتانسان یک کتابخانه استعصب حقوق نورولوومغز بزرگ و فعال یا مغز کوتعداد کلی ذهن ها در جهان احساسات کاذبفرزندان زمان خودنادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت دوازدهماصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11در آرزوهایت مداومت داشتهمیگرن و پروتئین مرتبط با کنفرانس تشنج هتل کوثر اصراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورآنزیم تولید انرژی در سلوساختار فراکتال وجود و ذهتا 20 سال آینده مغز شما به اولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهجنسیت و تفاوت های بیناییادغام دو حیطه علوم مغز و قانون جنگلچرا ماشین باید نتایج را پخلا، خالی نیستبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیدرمان تشنجما به جهان های متفاوت خودرشد مغز علت تمایل انسان بکی غایب شدی تا نیازمند دلتفاوت مغز انسان و میمون هآیا هشیاری کوانتومی وجودسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف جهان کاملی در اطراف ما پرارتباط غیرکلامی بین انساخوش قلبی و مهربانیلوتیراستامنزاع بین علم و جهل رو به پبه دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تدرک نیازمند شناخت خویش اماشین دانشزندگی در جمع مواردی را برکتاب طبیعت در قالب هندسهتلاش ها برای کشف منابع جدآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز واقعیت امروز تا حقیقتخطر آلودگی هوامقابله با کرونا با علم اسهم نوع خواری در میان پیشیبیماری کروتز فیلد جاکوبویتنام نوعی کرونا ویروس درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیمدیون خود ناموجودزاوسکا درمان گوشرگل زندگیتنفس بدون اکسیژنآتش منبع انرژیشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینواقعیت های متفاوتذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی امرز مرگ و زندگی کجاستزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو جهانی هستی که خودش را افت فشار خون ناگهانی در وششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماننورون هاي مصنوعی می توانحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده آینده از روی مشاهپوست ساعتی مستقل از مغز دسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودالگوبرداری از طبیعتظرف باید پر شود چه با چرک معجزه در هر لحظه زندگیتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیام منفرد نورون مغزی روزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیپیشینیان انسان از هفت میسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش مانواع سکته های مغزیعوامل موثر در پیدایش زبامغز انسان برای ایجاد تمدتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد بالاترفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه از درون مجموعه با نگحس و ادراک قسمت هفدهماستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدارویی خلط آورمنتظر نمان چیزی نور را بهژن ضد آلزایمرريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدپرسش و چستجو همیشه باقی اسیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حاانسان باشعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز بزرگترین مصرف کننده تعذیه ی ذهناخلاق و علوم اعصابفرضیه ای جدید توضیح میدهنازوکلسینحس و ادراک قسمت سوماصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهمدر آسمان هدیه های نادیدنمیگرن سردردی ژنتیکی که بکنگره بین المللی سردرد دراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آینه در اینهساختار شبکه های مغزی ثابتا بحر یفعل ما یشااولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مجهل مقدسارتقا و تکامل سنت آفرینش قانونمندی و محدودیت عالمچرا مغز انسان سه هزار سالخلاصه ای از مطالب همایش مبلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان جدید ALSما با کمک مغز خود مختاريمرشد در سختی استکیهان خود را طراحی میکندتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا واکنش های یاد گرفته وسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملجهان پیوستهارتروز یا خوردگی و التهاخوشبختی دور از رنج های ملوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبیت عام از زبان دکتر بربه زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیدرک و احساسمبانی ذهنی سیاه و سفیدزندگی در سیاهچالهکتاب، سفری به تاریختلاش هایی در بیماران قطع آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامجهشهای مفید و ذکاوتی که داز کجا آمده ام و به کجا میخطرات هوش مصنوعیملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز موج استبیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دمدیریت اینترنت بر جنگزبان مشترک ژنتیکی موجوداگلوله ی ساچمه ایتنها مانع در زندگی موارد آثار باستانی تمدن های قدشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قجستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت و مجازذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحممرز بین انسان و حیوان کجاگامی در درمان بیماریهای زبان، وسیله شناسایی محیطگاهی لازم است برای فهم و سفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريافت هوشیاری به دنبال کاهصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماننورون های ردیاب حافظهحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگودانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمطالبه ی حق خودپوشاندن خود از نورسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودالتهاب شریان تمپورالعقل مجادله گرمعرفت و شناختتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک (قسمت دوم )از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیشنهاد خوب برای آسان روزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دپیشرفت های جدید علوم اعصسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونانگشت ماشه ایعوامل ایجاد لغت انسانی و مغز انسان برای شادمانی طتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتفاق و تصادففتون های زیستینگاه حقیقی نگاه به درون احس و ادراک قسمت هجدهماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمداستانها و مفاهیمی اشتبامنحنی که ارتباط بین معرفژنها نقشه ایجاد ابزار هوریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارپرسشگری نامحدودسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حاانسان جدید از چه زمانی پاغم بی پایانمغز حریص برای خون، کلید تتغییر الگوی رشد مغزی با زاخلاق پایه تکامل و فرهنگفساد اقتصادی سیتماتیک درنباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت سی و هشتماصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتمدر آستانه ی موج پنجم کوویمیگرن شدید قابل درمان اسکنگره بین المللی سردرد دراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مآیندهسادیسم یا لذت از آزار دادتاول کف پا و حقیقتاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناساجهان فراکتالارتقا یا بازگشت به قبل ازقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا مغزهای ما ارتقا یافت خلاصه ای از درمان های جدیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستدرمان جدید میگرن با انتی ما بخشی از این جهان مرتبطز گهواره تا گورکیهانِ هوشیارِ در حال یاتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا یک، وجود داردسردرد میگرنتاثیر کتامین در درمان پااینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث جهان پیوستهارزش حقیقی زبان قسمت اولخانه ی تاریکلیروپریم داروی ترکیبی ضدنسبت ها در کیهانبه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر درک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمباحث مهم حس و ادراکزندگی زمینی امروز بیش از کتابخانهتلاشی برای درمان قطع نخاآیا خداباوری محصول تکاملشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و اگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتجهشهای مفید و ذکاوتی که داز کسی که یک کتاب خوانده دفاع از پیامبرملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز در زمان مناسببیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E در چه مواد غذایدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتمداخله ی زیانبار انسانزبان چهار حرفی حیات زمینگلوئونتنها در برابر جهانآرامش و دانششاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت معرفت و شناخت درک عجستجوی هوشیاری در مغز مااز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و منابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استواقعیت و انعکاسذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدامرز جدید جستجو و اکتشاف، بازگشت به ریشه های تکاملمزایای شکلات تلخ برای سلگاهی مغز بزرگ چالش استسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی افتخار انسانصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماننوروپلاستیسیتی چیستحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ضد اعتیادرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفامطالبی در مورد تشنجپیموزایدسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییامواجی که به وسیله ی ماشیعقلانیت بدون تغییرمغز فکر میکند مرگ برای دیتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت 67از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک آلل ژنتیکی که از نئاندروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانپیشرفت در عقل است یا ظواهسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیانگشت نگاری مغز نشان میدعواملی که برای ظهور لغت امغز انسان برای شادمانی طتشنج چیستاتوبان اطلاعات و پلِ بینفروتنی و غرورنگاه دوبارهحس و ادراک قسمت هشتماستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدخالت در ساختار ژنهامنشأ اطلاعات و آموخته ها ژنها ، مغز و ارادهریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیآلودگی هوا چالش قرن جدیدسیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حاانسان خطرناکترین موجودغم بی پایانمغز در تنهایی آسیب میبینتغییر زودتر اتصالات مغزیاختلال خواب فرد را مستعد فشار و قدرتنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت سی و ششماصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهدر درمان بیماری مولتیپل میدان مغناطيسي زمین بشر کنترل همجوشی هسته ای با هرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است آینده ی انسان در فراتر ازسازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دجهان قابل مشاهده بخش کوچارتوکين تراپی روشی جديد قبل از آغازچرا ویروس کرونای دلتا واخم شدن فضا-زمانبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به درمان جدید کنترل مولتیپلما تحت کنترل ژنها هستیم یزمین در برابر عظمت کیهانکیست هیداتید مغزتفاوت های بین زن و مرد فقآیا کیهان می تواند یک شبیسردرد میگرن در کودکانایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتجهان پر از چیزهای اسرار آارزش حقیقی زبان قسمت دومخانواده پایدارلیس دگرامفتامین یا ویاسنسبت طلایی، نشانه ای به سبه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به درک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار مجموعه های پر سلولی بدن مزندگی زودگذرکجای مغز مسئول پردازش تجتلاشی تازه برای گشودن معآیا دلفین ها می تواند از شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط اگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنجوانان وطناز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع در برابر تغییر ساختممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه چیز در زمان کنونی استبیماری الزایمرویتامین کادرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلومدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان نیاز تکاملی استگمان میکنی جرمی کوچکی در تنهایی رمز نوآوری استآرامش و سکونشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت در بی نهایتحفره در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتواقعیت خلا و وجود و درک مذرات کوانتومی زیر اتمی قوالزارتان داروی ضد فشار رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکمسمومیت دانش آموزان بی گگذر زمان کاملا وابسته به سفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستافراد آغاز حرکت خودشان رضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماننوروز یا روز پایانیحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن علیه سرطانرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرمطالعه ای بیان میکند اهدپیموزایدسلام تا روشناییتوهم تنهاییامیوتروفیک لترال اسکلروعقیده ی بی عملمغز قلبتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک قسمت 74از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک جهش ممکن است ذهن انسانروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بپیشرفت ذهن در خلاقیت استسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی انتقال ماده و انرژیعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز انسان رو به کوچک تر شتشنج و حرکات شبه تشنجی قااتوسوکسیمایدفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهی بر قدرت بینایی دراحس و ادراک قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر مانهای کمر دردمنشاء کوانتومی هوشیاری اژنهای مشترک بین انسان و وریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حاانسان عامل توقف رشد مغزغیرقابل دیدن کردن مادهمغز را از روی امواج بشناستغییر عمودی سر انسان از پاختلال در شناسایی حروف و فضای قلب منبع نبوغ استچت جی پی تیحس و ادراک قسمت سیزدهماصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجمدر سال حدود 7 میلیون نفر میدان های مغناطیسی قابل کنترل جاذبهرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانآینده ی علم و فیزیک در60 ثستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنجهان موازی و حجاب هاارتباط میکروب روده و پارقبل از انفجار بزرگچرا پس از بیدار شدن از خوخونریزی مغز در سندرم کووبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیدرمان جدید ای ال اس، توفرمانند آب باشزمین زیر خلیج فارس تمدنی کیست کلوئید بطن سومتفاوت های تکاملی در مغز وآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آنایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و ججهان پر از چیزهای جادویی ارزش حقیقی زبان قسمت سومخار و گللا اکراه فی الدیننشانه های گذشته در کیهان بوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیمحل درک احساسات روحانیزندگی سلول در بدن، جدای اکرونا چه بر سر مغز می آورتلاشی جدید در درمان ام اسآیا دلفین ها میتوانند باشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشجوانان وطناز انفجار بزرگ تا انفجار دقیق ترین تصاویر از مغز امن کسی در ناکسی دریافتم همه چیز، ثبت می شودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخواندست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقمروری بر تشنج و درمان هایزبان و کلمه حتی برای کسانگنجینه ای به نام ویتامین تنبیه چقدر موثر استآرامش(سکوت) stillness و تکاپوشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاحق انتخاباز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیواکنش های ناخودآگاه و تقرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی مسمومیت دانش آموزان، قماگذشته را دفن کنسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های افراد بی دلیل دوستدار تو ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماننورالژیحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسنی با تاثیر دوگانه ارویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهمعماری، هندسه ی قابل مشاپیچیدگی های مغزمگسسلاح و راهزنیتوهم جداییامید نیکو داشته باش تا آنعلم و ادراک فقط مشاهده ی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای چگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک قسمت 75از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک رژیم غذایی جدید، می توروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایپیشرفتی مستقل از ابزار هسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هااندوه در دنیا استعید نوروز مبارکمغز انسان رو به کوچکتر شدتشنج عدم توازن بین نورون اتصال مغز و کامپیوترفراموش کارها باهوش تر هسنگاهی بر توانایی اجزاي بحس و ادراک قسمت پنجاهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدر محل کار ارزش خودت را بمهندسی ژنتیک در حال تلاش ژنهای هوش ، کدامندریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکآلودگی هوا و پارکینسونسکوت و نیستیتکامل زبانانسانیت در هم تنیده و متصغرور و علممغز زنان جوانتر از مغز مرتغییرات منطقه بویایی مغزاختلال در شناسایی حروف و قفس ذهنچت جی پی تیحس و ادراک قسمت ششماصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولدرمان های اسرار آمیز در آمیدان های کوانتومی خلاکندر در بیماریهای التهابراز تغییربسیاری از بیماری های جدیآینده با ترس جمع نمیشودستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اسجهان ما میتواند به اندازارتباط ماده و انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتچرا ارتعاش بسیار مهم استخواندن ، یکی از شستشو دهنبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرمان جدید سرطانماه رجبزمان چیستکاهش مرگ و میر ناشی از ابتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا پیدایش مغز از روی تصاسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اجهان دارای برنامهارزش خود را چگونه میشناسخارق العاده و استثنایی بلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نشانه های پروردگار در جهبوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیددرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیمحل درک احساسات روحانی دزندگی، مدیریت انرژیکریستال هاتمایل زیاد به خوردن بستنآیا دست مصنوعی به زودی قاشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهجواب دانشمند سوال کننده از بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنمن پر از تلخیمهمه ی سردردها بی خطر نیستویتامین کا در سبزیجاتدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به مرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان و بیان نتیجه ساختماگویید نوزده و ایمنی ساکتتهدیدهای هوش مصنوعیآزمون تجربی، راهی برای رشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بحقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(منابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرههنر رها شدن از وابستگیواکنش به حس جدیدرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بمسیر دشوار تکامل و ارتقاگربه شرودینگر و تاثیر مشسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید حافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت واسطه ها د رمسیر ایجاد مغرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومپیچیدگی های مغزی در درک زسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمامید نجاتعلم و روحمغز مانند تلفن استتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک قسمت 78از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیکی از علل محدودیت مغز امروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تپاسخ گیاهان در زمان خوردسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هااندوه دردی را دوا نمیکندعامل کلیدی در کنترل کارآمغز ایندگان چگونه استتشویق خواندن به کودکاناثر مضر مصرف طولانی مدت رفراموشی همیشه هم بد نیستنگاهت را بلند کنحس و ادراک قسمت پنجاه و یاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کادر چه مرحله ای از خواب ، رمهربانی، شرط موفقیتژنهای حاکم بر انسان و انسریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاآلزایمرسکوت، پر از صداتکامل زبانانسانیت در برابر دیگرانغربال در زندگیمغزهای کوچک بی احساستغییرات آب و هوایی که به اختلالات مخچهقفس را بشکننتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت شصت و هشتاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهمدرمان های بیماری آلزایمرمیدان بنیادین اطلاعاتکوچ از محیط نامناسبراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیآیا فراموشی حتمی استستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلاجهان مادی، تجلی فضا در ذهارتباط متقابل با همه ی حیقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا بیماری های تخریبی مغبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز درمان دارویی سرطان رحم بماپروتیلینزمان و مکان، ابعاد کیهان کاهش التهاب ناشی از بیماتفاوت ایستایی و تکاپوآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اجهان در حال نوسان و چرخشاز فرد ایستا و متعصب بگذرخبر مهم تلسکوپ هابللایو دوم دکتر سید سلمان فنظام مثبت زندگیبی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازادرک دیگرانبیماری تی تی پیمحدودیت چقدر موثر استزونیسومایدکریستال زمان(قسمت اولتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردرجوسازی مدرناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه چشمی مراقب و نگهباویتامین بی 12 در درمان درددستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبمرکز حافظه کجاستزبان و بیان، در سایه پیشرگوشه بیماری اتوزومال رسستو یک معجزه ایآزمون ذهنی گربه ی شرودینشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکحقیقت آنطور نیست که به نظاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریمنابع انرژی از نفت و گاز منابع بی نهایت انرژی در دهنر، پر کردن است نه فحش دواکسن های شرکت فایزر آمررقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا مسئول صیانت از عقیده کیسگزیده ای از وبینار یا کنفسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیافزایش مرگ و میر سندرم کوطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک حافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت وبینار اساتید نورولوژی درویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اپیوند قلب خوک، به فرد دچاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسمامید جدید بر آسیب نخاعیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمغز مادران و کودکان در زمتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از فلج خوابچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک قسمت 82از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیافته های نوین علوم پرده روش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های پختگی پس از چهل سالگي به سینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیاندوهگین نباش اگر درب یا عادت همیشه خوب نیستمغز ابزار بقای برتر مادیتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات فشار روحی شدیدفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت پنجاه و داستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهادر ناامیدی بسی امید استموفقیت هوش مصنوعی در امتکل اقیانوس در یک ذرهرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و آملودیپین داروی ضد فشار سکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشیانسان، گونه ای پر از تضادمقالاتمغز، فقط گیرندهتغییرات تکاملی سر انسان اختلالات حرکتی در انسانقلب و عقلنجات در راستگوییحس و ادراک قسمت شصت و دواطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دومدرمان های جدید میگرنمیدازولام در درمان تشنج کوچک شدن مغز از نئاندرتارجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمآیا ممکن است موش کور بی مستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همجهان مرئی و نامرئیارتباط چاقی و کاهش قدرت بقدرت مردمچرا حیوانات سخن نمی گوینبه نقاش بنگرهیچ اندر هیچدرمان سرگیجه بدون نیاز بماجرای جهل مقدسزمان و صبرکاهش حافظه هرچند فرایندیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا امکان بازسازی اندامهسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از جهان در حال ایجاد و ارتقااز مخالفت بشنوخدا موجود استلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا ودرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکمحدودیت های حافظه و حافظزونا به وسیله ویروس ابله کریستال زمان(قسمت دوم)تمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج اپی ژنتیکچند جهانیجامعه ی آسمانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیای شگفت انگیز کوانتوممنابع انرژی از نفت و گاز همیشه اطمینان تو بر خدا بویتامین بی هفدهدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و مرکز حافظه کجاستزبان و تکلم برخی بیماریهگوشت خواری یا گیاه خواریتو یک جهان در مغز خودت هسآزمون ذهنی گربه شرودینگرشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانحقیقت افراداز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدمنابع جدید انرژیهوموارکتوس ها ممکن است دواکسن کووید 19 چیزهایی که رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهمسئولیت جدیدگزارش یک مورد جالب لخته وسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلافزایش سرعت پیشرفت علوم طلای سیاهتاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلاحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست قسمت53وجود قبل از ناظر هوشمندرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختپیوند مغز و سر و چالشهای سم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتامید درمان کرونا با همانعلم به ما کمک میکند تا مومغز چون ابزار هوش است دلیترک امروزابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستچگونه باغبانی باعث کاهش حس و ادراک قسمت چهلاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیاد گرفتن مداومروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم پروژه ی ژنوم انسانیسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیاندام حسی، درک از بخش هایعادت کن خوب حرف بزنیمغز ابزار برتر بقاتشخیص آلزایمر سالها قبل اثرات مفید قهوهفرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت پنجاه و ساستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر هم تنیدگی مرزها و بی ممولتیپل اسکلروز در زنان کلمات بلند نه صدای بلندرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانآموزش نوین زبانسال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی انعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر ویتامین دی بر بیمامغزتان را در جوانی سیم کشتغذیه بر ژنها تاثیر دارداختلالات صحبت کردن در انقلب دروازه ی ارتباطنخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت شصت و ششاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سومدرمان های جدید در بیماری مکان زمان یا حافظه زمانکوچکترین چیز یک معجزه اسرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیآیا ما کالا هستیمسخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتاای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده جهان مشارکتیارتباط هوش ساختار مغز و ژخواب سالم عامل سلامتیقدرت کنترل خودچرا حجم مغز گونه انسان دربه نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نتردرمان سرگیجه بدون نیاز بماجرای عجیب گالیلهزمان واقعیت است یا توهمکاهش دوپامین عامل بیماریتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا انسان با مغز بزرگش اخسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت اجهان ریز و درشتاز نخستین همانند سازها تخدا بخشنده است پس تو هم بلحظات خوش با کودکاننظریه ی تکامل در درمان بیبی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکتردرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیمخچه فراتر از حفظ تعادلزیباترین چیز در پیر شدنکریستال زمان(قسمت سوم)تمدن بشری و مغز اخلاقیآیا راهی برای رفع کم آبی شکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینابتدا سخت ترین استچند جهانیجاودانگی مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه داناتر از ما وجود دویتامین دی گنجینه ای بزرذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشمرکز خنده در کجای مغز استزبان و شناخت حقیقت قسمت چگیلگمش باستانی کیستتو کز محنت دیگران بی غمیآزادی عقیده، آرمانی که تشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزمناطق خاصی از مغز در جستجهورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن کرونا و گشودن پنجررمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتمسئولیت در برابر محیط زیگشایش دروازه جدیدی از طرسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینافسردگی و اضطراب در بیماطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماننیاز به آموزش مجازی دیجیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسموراپامیل در بارداریرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هپیوند اندام از حیوانات بسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتامیدوار باش حتی اگر همه چعلم بدون توقفمغز چگونه صداها را فیلتر ترکیب آمار و ژنتیکابزارهای پیشرفته ارتباط فلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیاد بگیر فراموش کنیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرپروژه ی ژنوم انسانیسیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشمانرژی بی پایان در درون هرعادت کردن به نعمتمغز از بسیاری حقایق می گرتصویر زیبا از سلولاثرات مفید روزه داریفرایند تکامل و دشواری هاچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت پنجاه و شاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر هم تنیدگی کوانتومیمواد کوانتومی جدید، ممکنکلوزاپین داروی ضد جنونرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير آمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفاهرام مصر از شگفتی های جهصفحه اصلیمغزتان را در جوانی سیمکشثبت و دستکار ی حافظهاختلالات عضلانی ژنتیکقلب روباتیکنخستین تمدن بشریحس و ادراک سی و هفتماطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمدرمان های رایج ام اسمکانیک کوانتومی بی معنی کووید نوزده و خطر بیماری بعد پنجمآیا ما تنها موجودات زنده سخن و سکوتتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهجهان هوشمندارتباط پیوسته ی جهانخواب سالم عامل سلامتی و یقدرت انسان در نگاه به ابعچرا خشونت و تعصببه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمدرمان سرگیجه بدون داروماده ی تاریکزمان پلانککاهش سن بیولوژیکی، تنها تقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت اجهان شگفت انگیزاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانلرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه ی تکامل در درمان بیبی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال درگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزیباترین چیز در افزایش سکشف مکانیسم عصبی خوانش پتمدن زیر آبآیاما مقهور قوانین فیزیکشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علمجایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز و از مغز دندان ها را مسواک بزنید تمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستویروس مصنوعیذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنمرگ چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اگیاه بی عقل به سوی نور میتو پیچیده ترین تکنولوژی آزار دیگری، آزار خود استشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای حقیقت تنها چیزی است که شا