دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

ممانعت از تخریب سلولها با عملکرد بهموقع در سیستم ایمنی بدن در کنار داشتن پوست و چشم سالم بخشی از دانش ما نسبت به ویتامین E است.

این ویتامین، محلول در چربی است که قبل از وارد شدن به جریان خون در کبد ذخیره میشود و کمبود آن هرچند کمتر گزارششده است اما ثابتشده است که اغلب کودکان نارس ویتامین ای کمتری داشتهاند.

...

ویتامین ای، هشت فرم شیمیایی دارد که با گرفتن آزمایش خون و آگاهی نسبت به زیادبودن alpha-tocopherol، کمبود ویتامین ای در بدن مشخص میشود. اندازه نرمال آن بین 5.5 تا 17 میلیگرم در لیتر است و اگر فرد بالغی کمتر از 4 میلیگرم داشته باشد، پزشک برای وی دارو تجویز میکند.

اما علائم اصلی کمبود ویتامین «ای» در بدن به شرح زیر است:

ضعف عضلانی: وجود ویتامین ای برای سیستم عصبی مرکزی ضروری است و بهعنوان یکی از آنتیاکسیدانهای اصلی بدن، تعریفشده که کمبود آن باعث «استرس اکسیداتیو»، تولید اثر سمی و آسیب به ساختارهای درونسلولی میشود که درنهایت احساس ضعف در ماهیچهها به انسان دست میدهد.

ناموزون راه رفتن: کمبود ویتامین ای باعث ایجاد اختلال در نورونهای خاصی به نام Purkinje شده و روند سیگنال رسانی به سیستم عصبی را مختل میکند.

خستگی و سوزن سوزن شدن بدن: آسیب دیدن فیبرهای عصبی، مانع از انتقال سیگنال بهدرستی شده و عامل ایجاد نوروپاتی محیطی میشود.

کاهش وضوح دید: کمبود ویتامین ای باعث ضعیف شدن گیرندههای نور در شبکیه شده و سلولهای چشم تضعیف میشوند. این پدیده میتواند منجر به از بین رفتن دید در درازمدت شود.

اختلال در سیستم ایمنی بدن: برخی تحقیقات نشان میدهد کمبود ویتامین ای میتواند مانع فعالیت سلولهای ایمنی بدن شود که این امر در بزرگسالان خطرآفرین میشود.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321800.php


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و تکلم برخی بیماریهمبانی ذهنی سیاه و سفیدکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف آیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسحس و ادراک قسمت چهارمپیامهای کاربرانچرا در مغز انسان، فرورفتایا بدون زبان میتوانیم تبخش دیگری در وجود انسان هدرمان جدید میگرن با انتی هزینه ای که برای اندیشیدتکامل ساختار رگهای مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت چمجموعه های پر سلولی بدن مکاربرد روباتهای ريزنانوارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر درجه حرارت بر عملکساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش روزه داری در سالم و جآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت پنجمسایتهای دیگرچراروياها را به یاد نمی آایا تکامل هدفمند استبرنامه و ساختار پیچیده مدرمانهای بیماری پارکینسفلج بل، فلجی ترسناک که آنهستي مادي ای که ما کوچکترتکامل شناخت انسان با کشفزبان و شناخت حقیقت قسمت امحل درک احساسات روحانیکاربرد روباتهای ريز، در ارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر درجه حرارت بر عملکسریعترین کامپیوتر موجودنقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت سومچراروياها را به یاد نمی آایرادهای موجود در خلقت ببرین نت به جای اینترنتدرک فرد دیگر و رفتارهای افلج خوابهستی ما پس از شروعی چگال تئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت دمحل درک احساسات روحانی دکجای مغز مسئول پردازش تجارتباط میکروب روده و پارتاثیر درجه حرارت بر عملکسرگیجه از شایعترین اختلانقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیحساسیت روانی متفاوتنزاع بین جهل و علم رو به پاگر نعمت فراموشی نبود بسبرای پیش بینی آینده مغز ددرک و احساسفلج خواب چیستویتامین E برای فعالیت صحتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت سمحدودیت های حافظه و حافظکشف مکانیسم عصبی خوانش پارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد و علتهای آننقش غذاها و موجودات درياآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای خلاصه ای از مطالب همایش منظریه تکامل در درمان بیماگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی اثرات مضر ویتامین ددرک احساسات و تفکرات دیگفیلمی بسیار جالب از تغییویتامین E در چه مواد غذایتا 20 سال آینده مغز شما به زبان، وسیله شناسایی محیطمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکشف مکانیسمی پیچیده در بارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر رو ح و روان بر جسمسردرد تنشننقش غذاها و موجودات درياآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنهفت چیز که عملکرد مغز تو اگر تلاش انسان امروز برابرخی اختلالات عصبی مثانهدرک تصویر و زبان های مخلتفیزیکدانان ماشینی برای تویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر مشاهده بر واقعیت بسفر نامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فکشف ارتباط جدیدی از ارتبارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر رژیم گیاه خواری بر سردرد سکه اینقش غذاها و موجودات درياآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارخواب سالم عامل سلامتیهفت سین یادگاری از میراث ابزار هوش در حال ارتقا ازبرخی بیماری ها که در آن بدرک عمیق در حیواناتفراموشی همیشه هم بد نیستواکنش های ناخودآگاه و تقواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر ویتامین دی بر بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر رژیم گیاه خواری بر سرعت فکر کردن چگونه استنقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه ام اس مولتخواب سالم عامل سلامتی و یهمیشه عسل با موم بخوریمابزارهای بقای موجود زندبرخی توجهات در ببمار پاردرگیری اعصاب به علت میتوفرایند حذف برخی اجزای مغوراپامیل در بارداریتاثیر ژنها بر اختلالات خسفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شگنجینه ای به نام ویتامین ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر رژیم گیاه خواری بر شنا در ابهای گرم جنوب نیچندین ماده غذایی که ماننآیا دلفین ها می تواند از بیماری بیش فعالیخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی می تواند بر احابزارهای دفاعی و بقای موبرخی سيناپسها طی تکامل و رقیبی قدرتمند در برابر مفرد حساس از نظر عاطفی و بقانون مندی نقشه ژنتیکی مورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر کپسول نوروهرب بر نسفرنامه سفر به بم و جنوب مزایای شکلات تلخ برای سلگیاه خواری و گوشت خوار کدارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر رژیم گیاهخواری بر شناخت و معرفت، و نقش آن دچه زیاد است بر من که در ایآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری تی تی پیخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثر مضر مصرف طولانی مدت ربررسي علل احتمالي تغيير رمز و رازهای ارتباط غیر کقارچ بی مغز در خدمت موجودورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفرنامه سفر به بم و جنوب مشکلات نخاعیگالکانزوماب، دارویی جدیارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیشواهدی از دنیسوان(شبه نئچهار میلیارد سال تکامل بآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماری ضعف عضلات نزدیک بخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثرات مفید قهوهبررسی و اپروچ جدید بر بیمرویای شفافلوب فرونتال یا پیشانی مغورزش و میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر سسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز ما کوچکتر از نیم نقطهگامی در درمان بیماریهای ارزش حقیقی زبان قسمت دومتبدیل تراکت صوتی مصنوعی شاهکار قرنچهار ساعت پس از کشتار خوکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیماریهای تحلیل عضلانی اخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی الفاگواثرات مضر ماری جوانابررسی سیستم تعادلی بدن اروبات های ریز در درمان بیلبخند بزن شاید صبح فردا زورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر کپسول نوروهرب بر سسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز چون ابزار هوش است دلیگاهی لازم است برای فهم و ارزش حقیقی زبان قسمت سومتبدیل سلولهای محافط به سشباهت زیاد بین سلول هاي عنورون هاي مصنوعی می توانافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزای پر سلولی بدن انسان بررسی علل کمر درد در میانروزه داری و بیمار ی ام اس لرزش ناشی از اسیب به عصبورزش در کمر دردتاثیر گیاه خواری بر رشد وسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز آیندگان چگونه است ؟گاهی مغز بزرگ چالش استاز نظر علم اعصاب یا نرووستری فلوپرازینشباهت زیاد بین سلول هاي عنوروپلاستیسیتی چیستافزایش قدرت ادراکات و حسبیوگرافیدفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزایی ناشناخته در شکل گبزرگ شدن مغز محدود به دورروش مقابله مغز با محدودیلزوم سازگاری قانون مجازاوزوز گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر مغز انسان ایا طبیعتا تماگزارش یک مورد جالب لخته واز نظر علم اعصاب اراده آزتشنج چیستشش مرحله تکامل چشمچیزی خارج از مغزهای ما نیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیست تمرین ساده برای جلودلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک تا کاخلاق و علوم اعصابتفاوت مغز انسان و میمون هروش های صرفه جویی در ایجالزوم سازگاری قانون مجازایک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز انسان رو به کوچکتر شدگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب اراده آزتغییر الگوی رشد مغزی با زصرع و درمان های آنچگونه مغز پیش انسان یا همامیوتروفیک لترال اسکلروبیشتر کمردردها نیازی به ديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و تفاوتهای جنسیتی راهی براروش هایی ساده برای کاهش اممانتین یا آلزیکسا یا ابیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانمغز ایندگان چگونه استپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تلسکوپ گالیله تا تلسکتغییر زودتر اتصالات مغزیضررهای مصرف شکر و قند بر چگونه هموساپينس بر زمین امگا سه عامل مهم سلامتبا هوش مصنوعی خودکار روبدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات مخچهتقلید مرحله ای نسبتا پیشروش صحبت کردن در حال تکاممنابع انرژي پاک سرچشمه حیادگیری مهارت های جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانمغز ابزار برتر بقاپیموزایداز تکنیکی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پضررهای شکر بر سلامت مغزچگونه آن شکری که می خوریمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبارداری بدون رحمدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات حرکتی در انسانتلاش هایی در بیماران قطع روشهای نو در درمان دیسک بمولتیپل اسکلروز در زنان یادآوری خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تعادلی بدنمغز برای فراموشی بیشتر کپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز و از مغز ثبت امواج الکتریکی در عصطی یکصد هزار سال اخیر هرچچگونه جمعیت های بزرگ شکل انفجار و توقف تکاملی نشابازسازي مغز و نخاع چالشی دژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی در کامپیوترهااختلالات صحبت کردن در انتلاشی برای درمان قطع نخاروشهای شناسایی قدرت شنوامواد کوانتومی جدید، ممکنژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییعلم به ما کمک میکند تا موچگونه جمعیت های بزرگ شکل انگشت نگاری مغز نشان میدبحتی علمی درباره تمایل بدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادامه بحث تکامل چشمتلاشی جدید در درمان ام اسروشی برای بهبود هوش عاطفروشی جدید در درمان قطع نخموجود بی مغزی که می تواندژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد وسکته مغزیمغز بزرگ چالش است یا منفعپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییعلایم کمبود ویتامین E را چگونه حافظه را قویتر کنیاندوهگین نباش اگر درب یا بحث درباره پیدایش و منشادانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحادغام میان گونه های مختلتمایل زیاد به خوردن بستنروشی جدید در درمان سکته مموجودات مقهور ژنها هستندژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت شبکه عصبی با الفبایمغز بزرگ چالشهای پیش روپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی مفید در ساعلایم کمبود ویتامین E را نگاهی بر قدرت بینایی دراانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش ویتاميندانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی درمانگر کامپیادغام دو حیطه علوم مغز و تمدن قدیمی ای در جنوب ایرتمساح حد واسط میان مغز کوريتوکسيمب در درمان ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل ژنها ، مغز و ارادهتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز حریص برای خون، کلید تپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز- از مغز جهش های ژنتیکی غیر تصادفعوارض ازدواج و بچه دار شدنگاهی بر توانایی اجزاي بانسان عامل توقف رشد مغزبحثی جالب درباره محدودیتداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که بژنهای هوش ، کدامندتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز زنان جوانتر از مغز مرپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز- از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دعید نوروز مبارکناتوانی از درمان برخی ویانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی در مورد نقش کلسیم و داروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رمیدان مغناطيسي زمین بشر کمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر دپاکین بر بیماری ممغزهای کوچک بی احساسپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز- از مغزتجهشهای مفید و ذکاوتی که دعامل کلیدی در کنترل کارآناتوانی در شناسایی چهره اولین مورد پیوند سر در انبحثی در مورد عملکرد لوب فداروی تشنجی دربارداریهوش احساسیتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه پیروزی در زندگی چیستمکانیزمهای دفاعی در برابکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر داروهای ضد التهاب نقش قهوه در سلامتیآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز، از مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریعسل طبیعی موثر در کنترل بنخاع ما تا پایین ستون فقراولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تهوش احساسیتولید سلولهای جنسی از سلرشد مغز علت تمایل انسان بما انسانها چه اندازه نزدکندر در بیماریهای التهابتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش هورمون های تیروئید دآیا مغز تا بزرگسالی توسعازدواج های بین گونه ای، رحافظه و اطلاعات در کجاست عصب حقوق نورولوونخستین تصویر از سیاهچالهايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی بیشتر در زنانتوانایی مغز و دیگر اجزای زمین زیر خلیج فارس تمدنی ما انسانها چه اندازه نزدکودک ایرانی که هوش او از تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاآیا هوش ارثی دریافتی از پاستفاده از هوش مصنوعی در حافظه و اطلاعات در کجاست عضلانی که طی سخن گفتن چقدنرمش های مفید در سرگیجهايا اراده آزاد توهم است یبحثی درباره هوش و تفاوتهداستانها و مفاهیمی اشتباهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوازن مهمتر از فعالیت زیزندگی هوشمند در خارج از زما با کمک مغز خود مختاريمکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نآیا هوش سریعی که بدون احساستیفن هاوکینگ در مورد هحافظه و اطلاعات در کجاستمقالاتنرمشهای مهم برای تقویت عايا اراده آزاد توهم است یبحثی درباره هوش و تفاوتهدر مانهای کمر دردهوش، ژنتیکی است یا محیطیتوصیه های غیر دارویی در سزیباترین چیز در افزایش سما تحت کنترل ژنها هستیم یکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای آیا هشیاری کوانتومی وجوداستیفن هاوکینگ در تفسیر حس چشایی و بویاییتاثیر ویتامین دی بر بیماچرا مغزهای ما ارتقا یافت ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهدر چه مرحله ای از خواب ، رهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوصیه هایی در مصرف ماهیزبان چهار حرفی حیات زمینماه رجبکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک (قسمت اول )صفحه اصلیچرا حیوانات سخن نمی گوینایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره احساسات متفادرمان های بیماری آلزایمرهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوضیحی ساده در مورد هوش مزبان و بیان، در سایه پیشرماپروتیلینکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرحس و ادراک (قسمت دوم )سوالات پزشکیچرا حجم مغز گونه انسان درایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره احساساتی غیردرمان های رایج ام اسهدف از تکامل مغز