دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت اول

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت اول)

رسیدن به ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها، پایان نزاع برای بقا نیست.

ژن های خودخواه برای بقای خود دست به هر رذالتی از جمله زندگی ویروسی و انگلی می‌زنند!

ویروس کرونا، و نقش موجودات درجه پایین باقیمانده از ابتدای حیات، در ادامه سیر تکامل

موجودات ابتدایی بازمانده از گذشته، بسیارند. گروه های وسیعی از موجودات زنده هستند که طی میلیون ها سال تکامل دچار هیچ تحولی نشدند.

نمونه بسیار جالب این موجودات ابتدایی- که نشانی از نخستین طلیعه حیات بر کره زمین ما دارد- موجودات تک سلولی و حتی پایین تر از آنها موجوداتی هستند که زندگی و حیات آنها وابسته به زندگی درون تک سلول است یعنی اصلا قدرت حیات تکثیر و زاد و ولد ندارند مگر آنکه به درون سلول های زنده دیگر وارد شوند و از سیستم پروتئین سازی و ترجمه زبان نوکلئوتیدی و زاد و ولد آنها استفاده کنند.

وجود تک سلولی های ریز مانند باکتری و ویروس- که دارای ساختار ژنتیکی مشابه موجودات چند سلولی هستند- یعنی زبان و الفبای حیات در آنها با وجود میلیاردها سال فاصله زمانی میان آنها و موجودات پیشرفته امروز، دست نخورده است، نشان دهنده ساختار مقاوم زبان و الفبای حیات است و این ثابت ماندن زبان حیات، وقتی بیشتر جلب توجه می‌کند که بدانیم همه زبان های بشری طی چندین هزار سال، از یک زبان ابتدایی به میلیون ها زبان و لهجه مختلف در سرتاسر جهان تغییر شکل داده است!

حروف و اجزای این ساختار مقاوم یعنی زبان ژنتیکی، طی میلیاردها سال دست نخورده است تا به سادگی، تصادف و اتفاق و حادثه کور را در بستر خلقت، رد کند و نشان دهد، نیروی قدرتمندی در پس الفبای حیات هست که آن را از دگرگونی های تصادفی و و کور باز دارد.

(زبان ژنتیکی موجود در DNA یک درخت، همان زبان ژنتیکی موجود در DNA تمام حیوانات و نیز همان زبان ژنتیکی نهفته در DNA انسان است. این زبان به حدی دقیق و سازمان یافته است که با وجود اینکه تکامل در جهت ها و در سطوح مختلف، حرکت می‌کند، خواندن و درک این زبان، برای همه جانداران، امکان پذیر است.

همین موضوع به روشنی بیان می‌کند که آفریننده تکامل به شیوه ای قانونمند و آگاهانه عمل کرده است، به این صورت که زبان ژنتیکی را در چارچوبی سازمان یافته، طرح ریزی کرده است تا آن را از تاثیرات مستمر تکامل، حفظ کند، زیرا این زبان، دارای واژه نامه ای دقیق، غیر قابل تغییر و گسترده است و می‌تواند همه ی جهت گیری های تکامل را پوشش دهد.

بزرگی این مطلب را می توانیم از طریق مقایسه ی زبان ژنتیکی با زبان خودمان- که به طور مرتب گسترده و شاخه شاخه می‌شود و از محیط، تاثیر می‌پذیرد و با هر تغییر و تحولی- که در زندگی ما رخ می‌دهد- دگرگون می شود دریابیم. )(سید احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص256-257 ترجمه فارسی)

ساختار ژنتیکی موجودات زنده شامل اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA است که از اجزا یا حروفی به نام نوکلئوتید تشکیل می شود. نوکلئوتیدها ساختارهایی متشکل از یک مولکول فسفات به علاوهٔ یک باز آلی (آدنین(A)، گوانین(G)، سیتوزین(C)، تیمین(T) و اوراسیل(U))و یک قند ۵ کربنه هستند. این قند ۵ کربنه، می‌تواند ریبوز یا دِئوکسی ریبوز باشد.

بازی که توسط قند پنج کربنه، قند دار شده باشد، نوکلئوزید نامیده می‌شود. نوکلئوزیدهای دارای ریبوز، ریبونوکلئوزید و آن‌هایی که دارای داکسی ریبوز هستند؛ داکسی ریبونوکلئوزید نام‌گذاری می‌شوند.

چهار نوکلئوزیدی که در ساختمان قصص آر ان ای یافت می‌شوند؛ عبارتند از آدنوزین، گوانوزین، سیتیدین و یوریدین و چهار دئوکسی ریبونوکلئوزید موجود در پیکر دی ان ای عبارتند از داکسی آدنوزین داکسی گوانین، داکسی سیتیدین و داکسی تیمیدین.

مشابهت این زبان چهار یا پنج حرفی، در همه موجودات از ابتدایی ترین آنها شامل تک سلولی ها و ویروس ها تا پیشرفته ترین آنها، یک نقطه اشتراک را در میان همه موجودت ایجاد می‌کند و این ساختار ژنتیکی است که در بدن هر موجود زنده ای کوشش دارد به بقای آن موجود، کمک کند تا فقط این گونه خاص باقی بمانید.

یعنی با اینکه ساختمان ژنتیکی مشترکی در میان همه موجودات هست ولی این ساختار مشترک در درون هر موجود زنده از ابتدایی ترین تا پیچیده ترین آنها، می‌کوشد آن فرد را نگه دارد و در این رقابت، به تنگناهای موجودات دیگر و یا حتی هم نوعان خود، توجه نمی‌کند و می‌کوشد همه امکانات را در اختیار بخشی از افراد، قرار دهد و حتی گاهی در میدان رقابت، به هم نوعان خود هم رحم نمی‌کند و شاید گاهی رقابت میان افراد خاصی درون یک گونه با هم گونه های او، بیشتر از گونه های دیگر هم باشد زیرا رقابت بیشتری را مثلا در انتخاب همسر در میان افراد گونه خود دارد زیرا افراد گونه های دیگر به دنبال غذاهای خاص او و یا انتخاب جفت از میان گزینه های همسری او نیستند.

ساخ

تار مشترک الفبای حیات از ویروس تا ما، و از ما تا موجودات پیشرفته تری- که بعد از ما خواهند آمد- هرچند نوعی اتفاق و همراهی و ریشه مشترک را در میان ما و آنها نشان می‌دهد ولی آنچه برای ژن ها مهم است، انتقال و زیست تا بی نهایت است بنابراین می کوشد هر آن چیزی- که مانع از زندگی آن و زاد و لد آن باشد- از صحنه بردارد، تا تنها خودش بماند و این سبب شده است صفتی خاص را دانشمند زیست شناس تکاملی ریچارد داوکینز بر ژنها بگذارد(ژنهای خودخواه)

و این، اصطلاحی بسیار دقیق در توصیف رفتار حروف الفبای حیات ماست و شاید یکی از علل ثابت ماندن ساختار ژنتیکی طی میلیاردها سال حیات، همین خودخواهی و تلاش ژن ها برای بقا و دست نخوردن باشد.

و این ساختار تا امروز، دست نخورده است ولی چیز دیگری که پس از تشکیل و توسعه مغز و زیاد شدن جمعیت ها و گونه ها به حفظ ساختمان ژنها و خودخواهی آن، کمک بیشتری می‌کند توانایی موجود زنده برای تشکیل اجتماعات و گروه ها و خانواده است و این رفتارهای خاص، این بار به عنوان همانند ساز فرهنگی میم فرهنگی خودنمایی میکند که شاید سرعت انتقال و همانندسازی آن، مثلا در تقلید های فرهنگی بسیار سریع تر از همانند سازی ژنها باشد.

پس حیات، در تلاش خودخواهانه ژنها برای بقا فقط به همانند سازی معروف، به صورت زاد و ولد جنسی مادی خلاصه نمی‌ماند؛ به خصوص که طولانی شدن زمان حاملگی در حیوانات رده بالا مانند انسان و طولانی شدن عمر افراد، امکان زاد و ولد سریع را می‌گیرد و تکامل مادی ای- که در حشرات کم عمر ممکن است طی چند ماه حاصل شود- در انسان، ممکن است به میلیون ها سال زمان نیاز داشته باشد؛ به خصوص بعد از آنکه انسان با زدودن انتخاب طبیعی و پیشرفت پزشکی، توانسته است بیماران و افرادی را که در گذشته خیلی زود از صحنه جامعه حذف می‌شدند تا سال‌های طولانی زنده نگه دارد و اینجاست که اهمیت تولد همانندساز میمی فرهنگی در برابر همانند ساز ژنی حیات، درک می‌شود.

سرعت انتقال این همانند سازها بسیار سریع است و می‌تواند طی چند سال کل فرهنگ و تمدن جامعه ای را دگرگون کند و این سرعت بالا در سایه تکنولوژی های جدید هوش مصنوعی می‌تواند چندین برابر هم بشود.

ولی این همانندسازهای فرهنگی هرچند سرعت تکامل را بسیار بیشتر میکند ولی همچنان تحت تاثیر ژن های خودخواهی است که کوشش آنها حفظ خود و فرزند و نسل و خویشاوندان است و هرچند از ژن خودخواه تا میم فرهنگی، پیشرفت عرضی و تکاثری عظیمی رخ داده است، با این حال هنوز خبری از رها شدن از خواست های خودخواه، مشاهده نمی‌شود.

بازگشت به نخستین سازه های حیات، بعد از مرور اجمالی محصولات مغز و نتایج آن

ویروس:
به عنوان نخستین ساختارهای حیات

منشا ویروس ها کجاست؟
فرضیه پسرونده:
ویروس ها ممکن است کوچک شده سلول های انگلی بزرگ بوده باشند. باکتری ریکتزیا و کلامیدیا سلول های زنده ای هستند که مانند ویروس ها، می توانند تنها در داخل سلول های زنده تولید مثل کنند. وابستگی آنها به زندگی انگلی احتمالا باعث از دست دادن ژنهایی شد که آنها را قادر می ساخت، در بیرون یک سلول زنده بمانند. این به فرضیه انحطاط یا فرضیه کاهش نامیده می شود.

فرضیه منشاسلولی
برخی ویروس ها ممکن است از ذره های DNA یا RNA ای- که از ژن های موجودی بزرگتر فرار کرده اند- تکامل یافته باشند. DNA فراری می توانسته از پلاسمید (تکه های عریان DNA که می توانند بین سلول ها حرکت کنند) یا ترانس پازون ها(مولکول های DNAای که تقسیم می شوند و در موقعیت های مختلف بین ژن های سلول جابجا می شوند) آمده باشد. ترانس پازون ها سابقا ژن های پرنده نامیده شدند.

ترانس پازون ها نمونه هایی از عناصر ژنتیکی متحرک هستند که می توانند منشا بعضی ویروس ها باشند. آنها بوسیله باربارا مک کلینتون در سال 1950 کشف شدند. به این فرضیه گاهی فرضیه ولگردی یا فرضیه فرار می گویند.

فرضیه هم تکامل:
که فرضیه ویروس اول هم نامیده می شود و بیان می کند که ویروس ها ممکن است از مولکول های پیچیده پروتئین و اسید نوکلئیک در زمان ظاهر شدن سلول ها برای اولین بار بر روی زمین، تکامل یافته باشند و می توانسته برای میلیاردها سال وابسته به حیات سلولی بوده باشد. ویروئیدها مولکول های RNAای هستند که بخاطر فقدان پوشش پروتئینی بعنوان ویروس طبقه بندی نشده اند.

با این وجود آنها ویژگی هایی دارند که در برخی ویروس ها وجود دارد و اغلب عوامل تحت ویروسی یا ساب وایرال نامیده می شوند. ویروئیدها بیماری زاهای مهم گیاهان هستند. آنها پروتئین، کد نمی کنند ولی با سلول میزبان واکنش می دهند و از تشکیلات میزبان برای همانندسازی استفاده می کنند.

ویروس هپاتیت دلتا انسان یک ژنوم RNA مشابه ویروئیدها دارد اما پوشش پروتئینی مشتق از ویروس هپاتیت B دارد و نمی تواند خودش به تنهایی یکی از آنها را بسازد. بنابراین یک ویروس ناقص است که نمی تواند بدون کمک ویروس هپاتیت

B همانند سازی کند.

بطور مشابه، فاژ ویروسی یا ویروفاژ Sputnik(ماه مصنوعی) وابسته به می می ویروس است، که تک یاخته آکانتوموبا کاستلانی را آلوده میکند. این ویروس ها که به حضور گونه های دیگر ویروسی در سلول میزبان نیازمند هستند ماهواره(satellite) نامیده می شوند و ممکن است واسطه های تکاملی ویروئیدها و ویروس ها را ارائه کنند. در گذشته، با همه این فرضیه ها مشکلاتی وجود داشت: فرضیه انحطاط، توضیح نمی داد که چرا حتی کوچکترین انگل های سلولی در هیچ وضعی مشابه ویروس ها نبودند.

فرضیه فرار راجع به کپسیدهای پیچیده و دیگر ساختارهای روی اجزا ویروس، توضیح نمی داد.

فرضیه ویروس اول، تعریف ویروس هایی که نیازمند سلول های میزبان بودند را رد کرد. اکنون ویروس ها بعنوان موجودات باستانی شناخته شده و پیش از تاریخ واگرایی حیات به سه قلمرو، منشا می گیرد. این کشف ویروس شناسان امروز را به ارزیابی مجدد و درنظر گرفتن دوباره این سه فرضیه کلاسیک سوق می دهد.

شاهدی برای یک جهان نیاییِ سلول های RNA و آنالیزهای کامپیوتریِ ویروسی و توالی هایِ DNAِ میزبان، درک بهتری از ارتباطات بین ویروس های مختلف به ما می دهند و شاید در شناسایی اجداد ویروس های مدرن کمک کنند.

تا به امروز، این آنالیزها صحت هیچکدام از سه فرضیه فوق را ثابت نکرده اند. با این وجود، بر خلاف تصور، بنظر می رسد که تمام ویروس های شناخته شده تا امروز یک نیای مشترک دارند.

پریون ها مولکول های پروتئینی عفونی هستند که زنجیره های RNA یا DNA ندارند. آنها می توانند باعث بیماری هایی نظیر اسکراپی در گوسفند,انسفالوپاتی اسفنجی شکل گاو( بیماری گاو دیوانه) در گله، و بیماری مزمن تحلیل رونده در گوزن شوند؛ در انسان بیماری های پریونی شامل: کورو، کوتزفلت- ژاکوب، و نشانگان گرستمن- استراسلر- شینکر، می باشد. پریون ها قادرند همانند سازی کنند چون برخی پروتئین ها می توانند در دو شکل مختلف وجود داشته باشند و پریون، شکل طبیعی پروتئین میزبان را به شکل پریون تغییر می دهد. تمام بیماری های پریونی شناخته شده، کشنده هستند. اگرچه پریون ها اساسا از ویروس ها و ویروئیدها متفاوت هستند، کشف آنها باور این تئوری که ویروس ها می توانند از مولکول های خود همانندساز تکامل یافته باشند را ایجاد کرد.
( Piast, Radosław W. (June 2019). Shannon's information, Bernal's biopoiesis and Bernoulli distribution as pillars for building a definition of life. Journal of Theoretical Biology. 470: 101107. doi:10.1016/j.jtbi.2019.03.009. ISSN 0022-5193. PMID 30876803.)

در فرضیه هم تکامل (coevolution)، همانطور که بیان شد، ویروس ها همزمان با اولین سلول های حیاتی روی زمین ایجاد شده اند و این فرضیه هرچند نیازمند بررسی های بیشتر است ولی این احتمال را مطرح میکند که ویروس ها از نخستین پایه های حیات در کره زمین باشند.

در فرضیه پسگرد، اینطور تصور می‌شود که باکتری های وابسته مانند کلامیدیا آنچنان علاقه مند به زندگی انگلی می‌شوند که در فقدان سلول زنده دیگر، هیچ فعالیت و بقایی ندارند. در حالی که باکتری کلامیدیا در فقدان سلول زنده هم می‌تواند پایدار باقی بماند.

در این فرضیه، تلاش موجود زنده برای بقا به گونه ای است که در انرژی های خود، بسیار بسیار صرفه جویی کند و همه وجود آن، وابسته به زندگی انگلی و بهره بردن از فراورده های سلول های دیگر می شود تا آنجا که کوچکترین فعالیت های حیاتی و ساختاری مهم خود را هم برای صرفه جویی در انرژی از دست می‌دهد تا به انگلی همه فن حریف که فقط چشم به تولیدات دیگران دارد تبدیل شود.

ویروس‌ها فاقد تمامی ویژگی‌های زیستی بجز فاز ژنتیک هستند
( N.J. Dimmock et al. Introduction to Modern Virology, 6th edition. Blackwell Publishing, 2007.)

زیست شناسان تا ده سال پیش آن‌ها را زنده نمی‌دانستند. ویروس‌ها رشد نمی‌کنند، حالت هومئوستازی ندارند و به دلیل نداشتن آنزیم‌های اصلی واکنش‌های متابولیسمی در آن‌ها رخ نمی‌دهد. فقط دو آنزیم در آن‌ها یافت می‌شود، آنزیم ATP و آنزیم رو نوشت بردار معکوس (مخصوص RNA دارها). البته امروزه با توجه به امکان کشت و تکثیر ویروس‌ها در شرایط آزمایشگاهی، تصور انگل اجباری بودن آنها دچار تردید است

تکثیر یا بیوسنتز
با سنتز و ساخت و ساز آنزیم‌های لازمه تکثیر، فعالیت اسید نوکلئیک ویروس در داخل سیتوپلاسم سلولی شروع شده، آنزیم‌ها فعالیت خود را برای جلوگیری از تولید پروتئین و اسید نوکلئیک سلولی آغاز می‌کنند. در بعضی از موارد تولید پروتئین و اسید نوکلئیک سلولی به‌طور کلی متوقف نشده و فقط به نحو کنترل شده، محدود می‌گردد.

به هر حال مراحل ترانسلاسیون و ترانسکریپسیون برای بیوسنتز و رپلیکاسیون ویروس با تولید و ساخت پروتئین و اسید نوکلئیک ویروس در مراکز مشخصی آغاز می‌گردد. مراکز تولید با توجه به نوع ویروس، هر کدام در گوشه‌ای از سلول

، گاهی در داخل سیتوپلاسم و گاهی در داخل هسته سلول تشکیل شده، آماده تهیه و تولید ویروس و مرحله بعدی آن می‌گردند.
(کتاب زیست‌شناسی سلولی مولکولی دکتر احمد مجد ویرایش دوم چاپ 1394.)

ویروس ها بازمانده های تکاملی هستند که می کوشند به هر وسیله ای باقی بمانند.

حتی اگر توان آنها اندک هم باشد، به جای توسعه خود می‌توانند حتی کوچکترین امکانات خود را هم که نیازمند صرف انرژی است از دست بدهند و از امکانات میزبان و انرژی او استفاده کنند بدون آنکه کوچکترین تلاشی برای تولید انرژی به خرج دهند.

مغز انسان امروز هرچند پیشرفته ترین ابزار برای بقاست ولی باید توجه کرد ژن های خودخواه، برای حفظ گونه های ناتوان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند و در نزاع تکاملی، وقتی نتوانند مانند موجود باهوش غذای فراوان تهیه کنند و با تشکیل جوامع پیشرفته و همکاری و تشکیل خانواده، غذاهای بیشتر و فرهنگ های پیشرفته و نو بیافرینند، می‌کوشند با پسگرد تکاملی در این رقابت دشوار، پیروز شوند.

در این پسگرد، این موجودات بی مغز و غیر باهوش حتی ساختار بدنی و آنزیم های درون خود و حتی فرایند همانند سازی و زاد و ولد مستقل خود را متوقف می‌کنند و فقط و فقط چشم بر تلاش های سلول های موجود باهوشی می‌دوزند که با کمک ابزار هوشمندی خود، بدون چشم دوختن به دست آوردهای دیگران، کوشیده است جایی در کره زمین داشته باشد.

این نزاع هرچند بیشرمانه است ولی ژنهای خودخواه ویروس وقتی در نزاع با موجود هوشمند از نبرد ناتوان شوند آن را به کار می گیرند. (این فرایند پسگردی برای حفظ خود، گاهی چنان قدرتمند است که میتواند میلیون ها موجود زنده باهوش را نابود کند و هیچ درمان سودمندی هم برای آن کشف نشود!)

ازاین نمونه های زشت، میتوان امروز در جوامع بشری دید در آنجایی که انسان غیر باهوش و ناتوان از اندیشه، به جای تولید و ابداع، چشم به کارگران و اقشار تولید کننده می بندند تا از دست آوردهای آنها بخورد

و گاهی بهره وری از دست آوردهای آنها و به بردگی کشاندن کارگران و دانشمندان را به شکلی بسیار رذیلانه به نفع خود مصادره ‌کند و آن را به صورت بمب های هسته ای یا بمب های بیولوژیک و یا هوش مصنوعی بی رحمی تبدیل کند- که هرچند می‌تواند سرعت های تکامل عرضی را بسیار زیاد می کند- ولی می‌تواند تکامل عمودی و ملکوتی انسان را کاملا متوقف یا روی به پسگرد کند!

(شیر و عقرب و مار، باکتری و ویروس همگی بخشی از طبیعتی هستند که پیرامون موجود زنده مثلا انسان را فرا می‌گیرد. اینها آن دسته از افراد گونه را- که برای بقا شایسته ترند یا می‌توانند خود را بهتر نجات دهند و از آن گردنه های دشوار عبور کنند و ژن های خود را به نسل بعدی منتقل کنند- انتخاب می‌نمایند.

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه، این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگر گونه ها بر افراد همان نوع خود، اعمال می‌کنند، زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیستی محیطی بین آنها بیشتر است.

فرض کنیم ما به دو میلیون سال قبل برگردیم: در آن زمان گونه ی انسانی هموارکتوس بود که دارای مغزی کوچکتر بود؛ بزرگتر از مغز شامپانزه و کوچکتر از مغز انسان هموساپینس.

پیش فرض، آن است که هموساپینس از هموارکتوس تکامل یافته تا اینکه در حدود 20 هزار سال قبل از لحاظ گونه ای از آن مستقل شد و به صورت یک گونه انسانی جدید در آمد.

اکنون تصور کنیم ما گروهی از هموارکتوس ها شامل ده مونث غیر بالغ و ده مذکر غیر بالغ را که اطرافشان پر است از حیوانات درنده از قبیل شیر و حیوانات سمی و کشنده نظیر افعی و عقرب و میکروب های کشنده زیر نظر گرفته ایم.

فرض ما این است که این ده نفر با هم تفاوت هایی دارند همان طور که همیشه نیز اینگونه بوده است برخی بلند قد هستند و برخی کوتاه قد، برخی راست قامت هستند و پای برخی دارای انحنا است و آن را از پیشینیان به ارث بوده اند و این، سرعتش را کم می‌کند، برخی قوی هستند و برخی ضعیف ترند، برخی ذاتا در مقابله با میکروب ها بسیار قوی هستند و عده ای دیگر در این خصوص، ضعیف ترند، مغز برخی از آنها نسبت به میانگین، بزرگ تر است و برخی مغز کوچکتری دارند.

حال اگر حیوانات وحشی و درنده به این گروه حمله کنند قاعدتا فرد قوی تر، سریع تر و باهوش تر نجات می یابد و فرد کم هوش تر و ضعیف تر و کند تر از بین می‌رود، زیرا فرد باهوش می‌تواند بیش از افراد با درجه هوش کمتر راهی برای محافظت خود در برابر نیش افعی پیدا کند. بر این اساس فرد با مغز بزرگ تر زنده می‌ماند، بالغ می‌شود، جفت گیری می‌کند و ژنهای خود را به نسل بعدی منتقل می‌کند.)(سید احمد الحسن- توهم بی خدایی، ترجمه فارسی- ص 64-65)

(در مورد باکتری ها و موجودات تک سلولی یوکاریوتی و ویروس ها هرچند خیالی باشد اگر ظهور ابزار هوشمندی، نتیجه ی جهش در بعضی افراد آن باشد الزاما افرادی که دارای ابزار هوشمندی هستند برای بقا سزاوارترند، زیرا بیش از هر ابزار بق

ای دیگری مانند سلاح های بیولوژیک و سرعت، آنها را از مزیت یافتن غذا و نجات از دشمنان برخوردار می‌سازد.)

(ما نمی خواهیم اثبات کنیم ابزار هوشمندی، برترین ابزاری است که به بدن، قابلیت بقا را تحت هر شرایطی از جمله شرایط بحرانی و بغرنج می‌بخشد؛ نهایت آنچه به دنبال اثبات آن هستیم اینکه ابزار هوشمندی برترین ابزار بقا به هنگام رقابت با همتایان بر سر غذا یا نجات است یعنی در مسیر حیات از این رهگذر، تکامل اگر وقت کافی در اختیار داشته باشد باید به آن دست یابد و آن را پیشرفت دهد.)(توهم بی خدایی- ص 267 ترجمه فارسی)

نتیجه: نزاع ابزار هوشمندی با ویروس و باکتری، نزاعی برای بقاست و هرچند ابزار هوشمندی، قدرتمندتر است ولی ویروس و باکتری، هرگز در پاسخ به هوش ما آرام نمی ماند.

رقابت برای بقا، گاهی رقابتی مثبت است مانند رقابت دو شیر با هم و گاهی رقابتی منفی است مانند رقابت کفتار با شیر یا رقابت ویروس با انسان.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ما انسانها چه اندازه نزدرشد مغز علت تمایل انسان بهمیشه اطمینان تو بر خدا باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمرکز حافظه کجاستزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز چگونه صداها را فیلتر سیستم دفاعی بدن علیه مغز هدف از تکامل مغزکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بزرگ چالش است یا منفعشلیک فراموشیواکسن دیگر کرونا ساخته شگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسنقش اتصالات بین سلولهای طی یکصد هزار سال اخیر هرچیادگیری مهارت های جدید دآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسنقطه بی بازگشتعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند تکامل و دشواری هارقیبی قدرتمند در برابر مچگونه انتظارات بر ادراک الکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکممانتین یا آلزیکسا یا ابروشهای نو در درمان دیسک بچرا مغزهای ما ارتقا یافت چرا پس از بیدار شدن از خواولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سما با کمک مغز خود مختاريمزمین زیر خلیج فارس تمدنی همیشه عسل با موم بخوریماگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامرکز خنده در کجای مغز استسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی در خدمت خلق وحکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممغز ناتوان از توجیه پیداسکته مغزیهدف از خلقت رسیدن به ابزاکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بزرگ چالشهای پیش روشنا در ابهای گرم جنوب نیواکسن دیگری ضد کرونا از دگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ونقش حفاظتی مولکول جدید دظهور امواج مغزی در مغز مصیادآوری خواب و رویاآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسچند جهانیعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغرموزی از نخستین تمدن بشرچگونه باغبانی باعث کاهش التهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژي پاک سرچشمه حروشهای شناسایی قدرت شنواروشی برای بهبود هوش عاطفچرا بیماری های تخریبی مغاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینما تحت کنترل ژنها هستیم یزندگی هوشمند در خارج از زهوموارکتوس ها ممکن است دابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمرگ انتقال است یا نابود شسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی درمانگر کامپیکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممغز و سیر تکامل ان دلیلی سانسور از روی قصد بسیاری هزینه ای که برای اندیشیدگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشناخت و معرفت، و نقش آن دواکسن سرطانپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعلم به ما کمک میکند تا موژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریچندین ماده غذایی که ماننمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و برمز و رازهای ارتباط غیر کچگونه تکامل مغزهای کنونیامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویاروشی جدید در درمان قطع نخچرا حیوانات سخن نمی گوینايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینماه رجبزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی می تواند بر احابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمراحل ارتقای پله پله کیهسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی درخدمت خلق وحکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممغز آیندگان چگونه است ؟سانسور بر بسیاری از حقایهزینه سنگین انسان در ازاگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختمغز حریص برای خون، کلید تشناسایی سلول های ایمنی اواکسنی با تاثیر دوگانه اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی درباردارینقش خرچنگ های نعل اسبی درعلایم کمبود ویتامین E را ژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی چه زیاد است بر من که در ایتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و قیچی ژنتیکیرویا و خبر از آیندهچگونه جمعیت های بزرگ شکل امید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفروشی جدید در درمان سکته مچرا حجم مغز گونه انسان درايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مماپروتیلینزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی و کشف زبان هایابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمزایای شکلات تلخ برای سلسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی ساخته هوش طبیکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمغز انسان ایا طبیعتا تماساخت شبکه عصبی با الفبایهزاران سال چشم های بینا وگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز امغز زنان جوانتر از مغز مرشواهدی از دنیسوان(شبه نئواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام نقش داروهاي مختلف معروف علایم کمبود ویتامین E را ژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسچهار میلیارد سال تکامل بصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط قانون مندی نقشه ژنتیکی مرویا بخشی حقیقی از زندگی چگونه جمعیت های بزرگ شکل امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها مهندسی ژنتیک در حال تلاش ريتوکسيمب در درمان ام اسچرا خشونت و تعصبايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمبانی ذهنی سیاه و سفیدزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمسیر دشوار تکامل و ارتقاسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش احساسیکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممغز انسان برای ایجاد تمدساخت شبکه عصبی مصنوعی با هستي مادي ای که ما کوچکترگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بمغزهای کوچک بی احساسشاهکار قرنوبینار اساتید نورولوژی دپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرننقش روزه داری در سالم و جعلت خواب آلودگی بعد از خوژنها ، مغز و ارادهآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اچهار ساعت پس از کشتار خوکسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیقانون جنگلرویا تخیل یا واقعیتچگونه حافظه را قویتر کنیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان ریواستیگمینچرا در مغز انسان، فرورفتای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامجموعه های پر سلولی بدن مزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مشکلات نخاعیسفری به آغاز کیهانهوش احساسیکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومغز انسان برای شادمانی طساختار شبکه های مغزی ثابهستی ما پس از شروعی چگال گیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تمغزتان را در جوانی سیمکششبیه سازی میلیون ها جهان وراپامیل در بارداریپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تنقش رژیم غذایی بر رشد و اعوامل موثر در پیدایش زباژنهای مشترک بین انسان و وآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسنوار مغزی روشی مهم در تشخپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سقانونمندی و محدودیت عالمرویاها از مغز است یا ناخونگاه محدود و تک جانبه، مشانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنریسدیپلام تنها داروی تایچراروياها را به یاد نمی آایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون محل درک احساسات روحانیزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی الفاگوابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامشکلات بین دو همسر و برخیسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش عاطفی بیشتر در زنانکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز انسان برای شادمانی طسازگاری با محیط بین اجزاو هر کس تقوای خدا پیشه کنگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش قهوه در سلامتیشبیه سازی سیستم های کوانورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تنقش رژیم غذایی در رشد و اعوامل ایجاد لغت انسانی و ژنهای هوش ، کدامندآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگنورون هاي مصنوعی می توانسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مقارچ بی مغز در خدمت موجودرویاهای پر رمز و حیرتی درنگاه انسان محدود به ادراانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندرژیم های غذایی و نقش مهم چراروياها را به یاد نمی آایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمحل درک احساسات روحانی دزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمشکلات روانپزشکی پس از سسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش عاطفی در زنان بیشتر اکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمغز انسان رو به کوچک تر شسخن پاک و ثابتوقت نهيب هاي غير علمي گذشگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقش مهاجرت در توسعه نسل اشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبانقش زبان در سلطه و قدرت اعواملی که برای ظهور لغت اکلرال هیدرات برای خوابانآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج بل، فلجی ترسناک که آندرک تصویر و زبان های مخلتنورون های ردیاب حافظهآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب قبل از انفجار بزرگرویای شفافنگاهی بر قدرت بینایی دراانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی ابیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمموجودات مقهور ژنها هستندرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونزاع بین جهل و علم رو به پایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمحدودیت های حافظه و حافظزبان و بیان نتیجه ساختماهوش مصنوعی از عروسک تا ککمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمشکلات روانپزشکی در عقب سم زنبور ، کلیدی برای وارهوش عاطفی در زنان بیشتر اکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمغز انسان رو به کوچکتر شدسریعترین کامپیوتر موجودوقتی فهمیدی خطا کردی برگگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب نقش محیط زندگی و مهاجرت دشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش و میگرنپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردنقش زبان در سلطه و قدرت اعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابدرک عمیق در حیواناتنوروپلاستیسیتی چیستآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم قدم زدن و حرکت دید را تغیروبات های ریز در درمان بینگاهی بر توانایی اجزاي باندوهگین نباش اگر درب یا بیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر میهمانهای ناخوانده عامل راه های جدید برای قضاوت رنزاع بین علم و نادانی رو ایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمخچه فراتر از حفظ تعادلزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی از عروسک تا ککمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمشاهده آینده از روی مشاهسودمندی موجودات ابزی بر هوشیاری کوانتومیکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمغز ایندگان چگونه استسرگیجه از شایعترین اختلاویتامین E برای فعالیت صحگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش نظام غذایی در تکامل مشش مرحله تکامل چشمورزش بهترین درمان بیش فعپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بنقش سجده بر عملکرد مغزعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خواب چیستدرگیری قلب در بیماری ویرنوشیدن چای برای مغز مفید آزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت انسان در نگاه به ابعروح رهاییناتوانی از درمان برخی ویانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر میگرن سردردی ژنتیکی که براه های جدید برای قضاوت رنزاع بین علم و جهل رو به پایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی از عروسک تا ککنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست معنی روزهسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش، ژنتیکی است یا محیطیکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريمغز ابزار برتر بقاسردرد میگرن در کودکانویتامین E در چه مواد غذایگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پندارینقش هورمون های تیروئید دششمین کنگره بین المللی سورزش در کمر دردپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش غذاها و موجودات درياعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلمی بسیار جالب از تغییدرگیری مغز در بیماری کوینوعی سکته مغزی ، وحشتناک إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکلوب فرونتال یا پیشانی مغروزه داری و بیمار ی ام اس ناتوانی در شناسایی چهره انسان جدید از چه زمانی پابیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر میگرن شدید قابل درمان اسنظام مثبت زندگیایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی از عروسک تا ککنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز فکر میکند مرگ برای دیسیاره ابلهانهیچگاه از فشار و شکست نترکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريمغز از بسیاری حقایق می گرسردرد و علتهای آنویتامین دی گنجینه ای بزرگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپندارینقش هورمون زنانه استروژنصرع و درمان های آنوزوز گوشپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش غذاها و موجودات درياعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیکدانان ماشینی برای تدرگیری مغز در بیماران مبچیزی خارج از مغزهای ما نیافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکلبخند بزن شاید صبح فردا زروش مقابله مغز با محدودینخاع ما تا پایین ستون فقرانسان عامل توقف رشد مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر میدان مغناطيسي زمین بشر راه پیروزی در زندگی چیستنظریه تکامل در درمان بیمایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسیاره ابلهانهاوکينگ پیش از مرگش رسالکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارمغز به تنهایی برای فرهنگ سردرد تنشنواکنش های ناخودآگاه و تقگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسنقش ژنتیک در درمان اختلاضررهای مصرف شکر و قند بر یک پیشنهاد خوب برای آسان پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرنقش غذاها و موجودات درياعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرگشت و تکامل تصادفی محض درگیری مغزی در سندرم کووچگونه مغز پیش انسان یا همافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبروش های صرفه جویی در ایجانخستین تصویر از سیاهچالهاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمکانیزمهای دفاعی در برابراست دستی و چپ دستیهفت چیز که عملکرد مغز تو ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمروری بر تشنج و درمان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی از عروسک تا کمکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغز مادران و کودکان در زمسیر آفرینش از روح تا مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بمغز برای فراموشی بیشتر کسردرد سکه ایواکسن کرونا از حقیقت تاتگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی نقش آتش در رسیدن انسان بهضررهای شکر بر سلامت مغزیکی از علل محدودیت مغز امپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرننقشه مغزی هر فرد منحصر بهعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموش کارها باهوش تر هسدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه هموساپينس بر زمین افزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاروش هایی ساده برای کاهش انرمش های مفید در سرگیجهاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهما انسانها چه اندازه نزدرشته نوروایمونولوژی و نقهفت سین یادگاری از میراث اگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی در کامپیوترهاکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )مغز چون ابزار هوش است دلیسیستم تعادلی بدنهدف یکسان، در مسیرهای متکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سرعت فکر کردن چگونه استواکسن کرونا ساخته شده توگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدینقش انتخاب از طرف محیط، نطوفان فقر و گرسنگی و بی سیافته های نوین علوم پرده آلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری نقص در تشخیص هیجانات عامعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه آن شکری که می خوریمافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاروش صحبت کردن در حال تکامنرمشهای مهم برای تقویت ع