دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت اول

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت اول)

رسیدن به ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها، پایان نزاع برای بقا نیست.

ژن های خودخواه برای بقای خود دست به هر رذالتی از جمله زندگی ویروسی و انگلی می‌زنند!

ویروس کرونا، و نقش موجودات درجه پایین باقیمانده از ابتدای حیات، در ادامه سیر تکامل

موجودات ابتدایی بازمانده از گذشته، بسیارند. گروه های وسیعی از موجودات زنده هستند که طی میلیون ها سال تکامل دچار هیچ تحولی نشدند.

نمونه بسیار جالب این موجودات ابتدایی- که نشانی از نخستین طلیعه حیات بر کره زمین ما دارد- موجودات تک سلولی و حتی پایین تر از آنها موجوداتی هستند که زندگی و حیات آنها وابسته به زندگی درون تک سلول است یعنی اصلا قدرت حیات تکثیر و زاد و ولد ندارند مگر آنکه به درون سلول های زنده دیگر وارد شوند و از سیستم پروتئین سازی و ترجمه زبان نوکلئوتیدی و زاد و ولد آنها استفاده کنند.

وجود تک سلولی های ریز مانند باکتری و ویروس- که دارای ساختار ژنتیکی مشابه موجودات چند سلولی هستند- یعنی زبان و الفبای حیات در آنها با وجود میلیاردها سال فاصله زمانی میان آنها و موجودات پیشرفته امروز، دست نخورده است، نشان دهنده ساختار مقاوم زبان و الفبای حیات است و این ثابت ماندن زبان حیات، وقتی بیشتر جلب توجه می‌کند که بدانیم همه زبان های بشری طی چندین هزار سال، از یک زبان ابتدایی به میلیون ها زبان و لهجه مختلف در سرتاسر جهان تغییر شکل داده است!

حروف و اجزای این ساختار مقاوم یعنی زبان ژنتیکی، طی میلیاردها سال دست نخورده است تا به سادگی، تصادف و اتفاق و حادثه کور را در بستر خلقت، رد کند و نشان دهد، نیروی قدرتمندی در پس الفبای حیات هست که آن را از دگرگونی های تصادفی و و کور باز دارد.

(زبان ژنتیکی موجود در DNA یک درخت، همان زبان ژنتیکی موجود در DNA تمام حیوانات و نیز همان زبان ژنتیکی نهفته در DNA انسان است. این زبان به حدی دقیق و سازمان یافته است که با وجود اینکه تکامل در جهت ها و در سطوح مختلف، حرکت می‌کند، خواندن و درک این زبان، برای همه جانداران، امکان پذیر است.

همین موضوع به روشنی بیان می‌کند که آفریننده تکامل به شیوه ای قانونمند و آگاهانه عمل کرده است، به این صورت که زبان ژنتیکی را در چارچوبی سازمان یافته، طرح ریزی کرده است تا آن را از تاثیرات مستمر تکامل، حفظ کند، زیرا این زبان، دارای واژه نامه ای دقیق، غیر قابل تغییر و گسترده است و می‌تواند همه ی جهت گیری های تکامل را پوشش دهد.

بزرگی این مطلب را می توانیم از طریق مقایسه ی زبان ژنتیکی با زبان خودمان- که به طور مرتب گسترده و شاخه شاخه می‌شود و از محیط، تاثیر می‌پذیرد و با هر تغییر و تحولی- که در زندگی ما رخ می‌دهد- دگرگون می شود دریابیم. )(سید احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص256-257 ترجمه فارسی)

ساختار ژنتیکی موجودات زنده شامل اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA است که از اجزا یا حروفی به نام نوکلئوتید تشکیل می شود. نوکلئوتیدها ساختارهایی متشکل از یک مولکول فسفات به علاوهٔ یک باز آلی (آدنین(A)، گوانین(G)، سیتوزین(C)، تیمین(T) و اوراسیل(U))و یک قند ۵ کربنه هستند. این قند ۵ کربنه، می‌تواند ریبوز یا دِئوکسی ریبوز باشد.

بازی که توسط قند پنج کربنه، قند دار شده باشد، نوکلئوزید نامیده می‌شود. نوکلئوزیدهای دارای ریبوز، ریبونوکلئوزید و آن‌هایی که دارای داکسی ریبوز هستند؛ داکسی ریبونوکلئوزید نام‌گذاری می‌شوند.

چهار نوکلئوزیدی که در ساختمان قصص آر ان ای یافت می‌شوند؛ عبارتند از آدنوزین، گوانوزین، سیتیدین و یوریدین و چهار دئوکسی ریبونوکلئوزید موجود در پیکر دی ان ای عبارتند از داکسی آدنوزین داکسی گوانین، داکسی سیتیدین و داکسی تیمیدین.

مشابهت این زبان چهار یا پنج حرفی، در همه موجودات از ابتدایی ترین آنها شامل تک سلولی ها و ویروس ها تا پیشرفته ترین آنها، یک نقطه اشتراک را در میان همه موجودت ایجاد می‌کند و این ساختار ژنتیکی است که در بدن هر موجود زنده ای کوشش دارد به بقای آن موجود، کمک کند تا فقط این گونه خاص باقی بمانید.

یعنی با اینکه ساختمان ژنتیکی مشترکی در میان همه موجودات هست ولی این ساختار مشترک در درون هر موجود زنده از ابتدایی ترین تا پیچیده ترین آنها، می‌کوشد آن فرد را نگه دارد و در این رقابت، به تنگناهای موجودات دیگر و یا حتی هم نوعان خود، توجه نمی‌کند و می‌کوشد همه امکانات را در اختیار بخشی از افراد، قرار دهد و حتی گاهی در میدان رقابت، به هم نوعان خود هم رحم نمی‌کند و شاید گاهی رقابت میان افراد خاصی درون یک گونه با هم گونه های او، بیشتر از گونه های دیگر هم باشد زیرا رقابت بیشتری را مثلا در انتخاب همسر در میان افراد گونه خود دارد زیرا افراد گونه های دیگر به دنبال غذاهای خاص او و یا انتخاب جفت از میان گزینه های همسری او نیستند.

ساخ

تار مشترک الفبای حیات از ویروس تا ما، و از ما تا موجودات پیشرفته تری- که بعد از ما خواهند آمد- هرچند نوعی اتفاق و همراهی و ریشه مشترک را در میان ما و آنها نشان می‌دهد ولی آنچه برای ژن ها مهم است، انتقال و زیست تا بی نهایت است بنابراین می کوشد هر آن چیزی- که مانع از زندگی آن و زاد و لد آن باشد- از صحنه بردارد، تا تنها خودش بماند و این سبب شده است صفتی خاص را دانشمند زیست شناس تکاملی ریچارد داوکینز بر ژنها بگذارد(ژنهای خودخواه)

و این، اصطلاحی بسیار دقیق در توصیف رفتار حروف الفبای حیات ماست و شاید یکی از علل ثابت ماندن ساختار ژنتیکی طی میلیاردها سال حیات، همین خودخواهی و تلاش ژن ها برای بقا و دست نخوردن باشد.

و این ساختار تا امروز، دست نخورده است ولی چیز دیگری که پس از تشکیل و توسعه مغز و زیاد شدن جمعیت ها و گونه ها به حفظ ساختمان ژنها و خودخواهی آن، کمک بیشتری می‌کند توانایی موجود زنده برای تشکیل اجتماعات و گروه ها و خانواده است و این رفتارهای خاص، این بار به عنوان همانند ساز فرهنگی میم فرهنگی خودنمایی میکند که شاید سرعت انتقال و همانندسازی آن، مثلا در تقلید های فرهنگی بسیار سریع تر از همانند سازی ژنها باشد.

پس حیات، در تلاش خودخواهانه ژنها برای بقا فقط به همانند سازی معروف، به صورت زاد و ولد جنسی مادی خلاصه نمی‌ماند؛ به خصوص که طولانی شدن زمان حاملگی در حیوانات رده بالا مانند انسان و طولانی شدن عمر افراد، امکان زاد و ولد سریع را می‌گیرد و تکامل مادی ای- که در حشرات کم عمر ممکن است طی چند ماه حاصل شود- در انسان، ممکن است به میلیون ها سال زمان نیاز داشته باشد؛ به خصوص بعد از آنکه انسان با زدودن انتخاب طبیعی و پیشرفت پزشکی، توانسته است بیماران و افرادی را که در گذشته خیلی زود از صحنه جامعه حذف می‌شدند تا سال‌های طولانی زنده نگه دارد و اینجاست که اهمیت تولد همانندساز میمی فرهنگی در برابر همانند ساز ژنی حیات، درک می‌شود.

سرعت انتقال این همانند سازها بسیار سریع است و می‌تواند طی چند سال کل فرهنگ و تمدن جامعه ای را دگرگون کند و این سرعت بالا در سایه تکنولوژی های جدید هوش مصنوعی می‌تواند چندین برابر هم بشود.

ولی این همانندسازهای فرهنگی هرچند سرعت تکامل را بسیار بیشتر میکند ولی همچنان تحت تاثیر ژن های خودخواهی است که کوشش آنها حفظ خود و فرزند و نسل و خویشاوندان است و هرچند از ژن خودخواه تا میم فرهنگی، پیشرفت عرضی و تکاثری عظیمی رخ داده است، با این حال هنوز خبری از رها شدن از خواست های خودخواه، مشاهده نمی‌شود.

بازگشت به نخستین سازه های حیات، بعد از مرور اجمالی محصولات مغز و نتایج آن

ویروس:
به عنوان نخستین ساختارهای حیات

منشا ویروس ها کجاست؟
فرضیه پسرونده:
ویروس ها ممکن است کوچک شده سلول های انگلی بزرگ بوده باشند. باکتری ریکتزیا و کلامیدیا سلول های زنده ای هستند که مانند ویروس ها، می توانند تنها در داخل سلول های زنده تولید مثل کنند. وابستگی آنها به زندگی انگلی احتمالا باعث از دست دادن ژنهایی شد که آنها را قادر می ساخت، در بیرون یک سلول زنده بمانند. این به فرضیه انحطاط یا فرضیه کاهش نامیده می شود.

فرضیه منشاسلولی
برخی ویروس ها ممکن است از ذره های DNA یا RNA ای- که از ژن های موجودی بزرگتر فرار کرده اند- تکامل یافته باشند. DNA فراری می توانسته از پلاسمید (تکه های عریان DNA که می توانند بین سلول ها حرکت کنند) یا ترانس پازون ها(مولکول های DNAای که تقسیم می شوند و در موقعیت های مختلف بین ژن های سلول جابجا می شوند) آمده باشد. ترانس پازون ها سابقا ژن های پرنده نامیده شدند.

ترانس پازون ها نمونه هایی از عناصر ژنتیکی متحرک هستند که می توانند منشا بعضی ویروس ها باشند. آنها بوسیله باربارا مک کلینتون در سال 1950 کشف شدند. به این فرضیه گاهی فرضیه ولگردی یا فرضیه فرار می گویند.

فرضیه هم تکامل:
که فرضیه ویروس اول هم نامیده می شود و بیان می کند که ویروس ها ممکن است از مولکول های پیچیده پروتئین و اسید نوکلئیک در زمان ظاهر شدن سلول ها برای اولین بار بر روی زمین، تکامل یافته باشند و می توانسته برای میلیاردها سال وابسته به حیات سلولی بوده باشد. ویروئیدها مولکول های RNAای هستند که بخاطر فقدان پوشش پروتئینی بعنوان ویروس طبقه بندی نشده اند.

با این وجود آنها ویژگی هایی دارند که در برخی ویروس ها وجود دارد و اغلب عوامل تحت ویروسی یا ساب وایرال نامیده می شوند. ویروئیدها بیماری زاهای مهم گیاهان هستند. آنها پروتئین، کد نمی کنند ولی با سلول میزبان واکنش می دهند و از تشکیلات میزبان برای همانندسازی استفاده می کنند.

ویروس هپاتیت دلتا انسان یک ژنوم RNA مشابه ویروئیدها دارد اما پوشش پروتئینی مشتق از ویروس هپاتیت B دارد و نمی تواند خودش به تنهایی یکی از آنها را بسازد. بنابراین یک ویروس ناقص است که نمی تواند بدون کمک ویروس هپاتیت

B همانند سازی کند.

بطور مشابه، فاژ ویروسی یا ویروفاژ Sputnik(ماه مصنوعی) وابسته به می می ویروس است، که تک یاخته آکانتوموبا کاستلانی را آلوده میکند. این ویروس ها که به حضور گونه های دیگر ویروسی در سلول میزبان نیازمند هستند ماهواره(satellite) نامیده می شوند و ممکن است واسطه های تکاملی ویروئیدها و ویروس ها را ارائه کنند. در گذشته، با همه این فرضیه ها مشکلاتی وجود داشت: فرضیه انحطاط، توضیح نمی داد که چرا حتی کوچکترین انگل های سلولی در هیچ وضعی مشابه ویروس ها نبودند.

فرضیه فرار راجع به کپسیدهای پیچیده و دیگر ساختارهای روی اجزا ویروس، توضیح نمی داد.

فرضیه ویروس اول، تعریف ویروس هایی که نیازمند سلول های میزبان بودند را رد کرد. اکنون ویروس ها بعنوان موجودات باستانی شناخته شده و پیش از تاریخ واگرایی حیات به سه قلمرو، منشا می گیرد. این کشف ویروس شناسان امروز را به ارزیابی مجدد و درنظر گرفتن دوباره این سه فرضیه کلاسیک سوق می دهد.

شاهدی برای یک جهان نیاییِ سلول های RNA و آنالیزهای کامپیوتریِ ویروسی و توالی هایِ DNAِ میزبان، درک بهتری از ارتباطات بین ویروس های مختلف به ما می دهند و شاید در شناسایی اجداد ویروس های مدرن کمک کنند.

تا به امروز، این آنالیزها صحت هیچکدام از سه فرضیه فوق را ثابت نکرده اند. با این وجود، بر خلاف تصور، بنظر می رسد که تمام ویروس های شناخته شده تا امروز یک نیای مشترک دارند.

پریون ها مولکول های پروتئینی عفونی هستند که زنجیره های RNA یا DNA ندارند. آنها می توانند باعث بیماری هایی نظیر اسکراپی در گوسفند,انسفالوپاتی اسفنجی شکل گاو( بیماری گاو دیوانه) در گله، و بیماری مزمن تحلیل رونده در گوزن شوند؛ در انسان بیماری های پریونی شامل: کورو، کوتزفلت- ژاکوب، و نشانگان گرستمن- استراسلر- شینکر، می باشد. پریون ها قادرند همانند سازی کنند چون برخی پروتئین ها می توانند در دو شکل مختلف وجود داشته باشند و پریون، شکل طبیعی پروتئین میزبان را به شکل پریون تغییر می دهد. تمام بیماری های پریونی شناخته شده، کشنده هستند. اگرچه پریون ها اساسا از ویروس ها و ویروئیدها متفاوت هستند، کشف آنها باور این تئوری که ویروس ها می توانند از مولکول های خود همانندساز تکامل یافته باشند را ایجاد کرد.
( Piast, Radosław W. (June 2019). Shannon's information, Bernal's biopoiesis and Bernoulli distribution as pillars for building a definition of life. Journal of Theoretical Biology. 470: 101107. doi:10.1016/j.jtbi.2019.03.009. ISSN 0022-5193. PMID 30876803.)

در فرضیه هم تکامل (coevolution)، همانطور که بیان شد، ویروس ها همزمان با اولین سلول های حیاتی روی زمین ایجاد شده اند و این فرضیه هرچند نیازمند بررسی های بیشتر است ولی این احتمال را مطرح میکند که ویروس ها از نخستین پایه های حیات در کره زمین باشند.

در فرضیه پسگرد، اینطور تصور می‌شود که باکتری های وابسته مانند کلامیدیا آنچنان علاقه مند به زندگی انگلی می‌شوند که در فقدان سلول زنده دیگر، هیچ فعالیت و بقایی ندارند. در حالی که باکتری کلامیدیا در فقدان سلول زنده هم می‌تواند پایدار باقی بماند.

در این فرضیه، تلاش موجود زنده برای بقا به گونه ای است که در انرژی های خود، بسیار بسیار صرفه جویی کند و همه وجود آن، وابسته به زندگی انگلی و بهره بردن از فراورده های سلول های دیگر می شود تا آنجا که کوچکترین فعالیت های حیاتی و ساختاری مهم خود را هم برای صرفه جویی در انرژی از دست می‌دهد تا به انگلی همه فن حریف که فقط چشم به تولیدات دیگران دارد تبدیل شود.

ویروس‌ها فاقد تمامی ویژگی‌های زیستی بجز فاز ژنتیک هستند
( N.J. Dimmock et al. Introduction to Modern Virology, 6th edition. Blackwell Publishing, 2007.)

زیست شناسان تا ده سال پیش آن‌ها را زنده نمی‌دانستند. ویروس‌ها رشد نمی‌کنند، حالت هومئوستازی ندارند و به دلیل نداشتن آنزیم‌های اصلی واکنش‌های متابولیسمی در آن‌ها رخ نمی‌دهد. فقط دو آنزیم در آن‌ها یافت می‌شود، آنزیم ATP و آنزیم رو نوشت بردار معکوس (مخصوص RNA دارها). البته امروزه با توجه به امکان کشت و تکثیر ویروس‌ها در شرایط آزمایشگاهی، تصور انگل اجباری بودن آنها دچار تردید است

تکثیر یا بیوسنتز
با سنتز و ساخت و ساز آنزیم‌های لازمه تکثیر، فعالیت اسید نوکلئیک ویروس در داخل سیتوپلاسم سلولی شروع شده، آنزیم‌ها فعالیت خود را برای جلوگیری از تولید پروتئین و اسید نوکلئیک سلولی آغاز می‌کنند. در بعضی از موارد تولید پروتئین و اسید نوکلئیک سلولی به‌طور کلی متوقف نشده و فقط به نحو کنترل شده، محدود می‌گردد.

به هر حال مراحل ترانسلاسیون و ترانسکریپسیون برای بیوسنتز و رپلیکاسیون ویروس با تولید و ساخت پروتئین و اسید نوکلئیک ویروس در مراکز مشخصی آغاز می‌گردد. مراکز تولید با توجه به نوع ویروس، هر کدام در گوشه‌ای از سلول

، گاهی در داخل سیتوپلاسم و گاهی در داخل هسته سلول تشکیل شده، آماده تهیه و تولید ویروس و مرحله بعدی آن می‌گردند.
(کتاب زیست‌شناسی سلولی مولکولی دکتر احمد مجد ویرایش دوم چاپ 1394.)

ویروس ها بازمانده های تکاملی هستند که می کوشند به هر وسیله ای باقی بمانند.

حتی اگر توان آنها اندک هم باشد، به جای توسعه خود می‌توانند حتی کوچکترین امکانات خود را هم که نیازمند صرف انرژی است از دست بدهند و از امکانات میزبان و انرژی او استفاده کنند بدون آنکه کوچکترین تلاشی برای تولید انرژی به خرج دهند.

مغز انسان امروز هرچند پیشرفته ترین ابزار برای بقاست ولی باید توجه کرد ژن های خودخواه، برای حفظ گونه های ناتوان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند و در نزاع تکاملی، وقتی نتوانند مانند موجود باهوش غذای فراوان تهیه کنند و با تشکیل جوامع پیشرفته و همکاری و تشکیل خانواده، غذاهای بیشتر و فرهنگ های پیشرفته و نو بیافرینند، می‌کوشند با پسگرد تکاملی در این رقابت دشوار، پیروز شوند.

در این پسگرد، این موجودات بی مغز و غیر باهوش حتی ساختار بدنی و آنزیم های درون خود و حتی فرایند همانند سازی و زاد و ولد مستقل خود را متوقف می‌کنند و فقط و فقط چشم بر تلاش های سلول های موجود باهوشی می‌دوزند که با کمک ابزار هوشمندی خود، بدون چشم دوختن به دست آوردهای دیگران، کوشیده است جایی در کره زمین داشته باشد.

این نزاع هرچند بیشرمانه است ولی ژنهای خودخواه ویروس وقتی در نزاع با موجود هوشمند از نبرد ناتوان شوند آن را به کار می گیرند. (این فرایند پسگردی برای حفظ خود، گاهی چنان قدرتمند است که میتواند میلیون ها موجود زنده باهوش را نابود کند و هیچ درمان سودمندی هم برای آن کشف نشود!)

ازاین نمونه های زشت، میتوان امروز در جوامع بشری دید در آنجایی که انسان غیر باهوش و ناتوان از اندیشه، به جای تولید و ابداع، چشم به کارگران و اقشار تولید کننده می بندند تا از دست آوردهای آنها بخورد

و گاهی بهره وری از دست آوردهای آنها و به بردگی کشاندن کارگران و دانشمندان را به شکلی بسیار رذیلانه به نفع خود مصادره ‌کند و آن را به صورت بمب های هسته ای یا بمب های بیولوژیک و یا هوش مصنوعی بی رحمی تبدیل کند- که هرچند می‌تواند سرعت های تکامل عرضی را بسیار زیاد می کند- ولی می‌تواند تکامل عمودی و ملکوتی انسان را کاملا متوقف یا روی به پسگرد کند!

(شیر و عقرب و مار، باکتری و ویروس همگی بخشی از طبیعتی هستند که پیرامون موجود زنده مثلا انسان را فرا می‌گیرد. اینها آن دسته از افراد گونه را- که برای بقا شایسته ترند یا می‌توانند خود را بهتر نجات دهند و از آن گردنه های دشوار عبور کنند و ژن های خود را به نسل بعدی منتقل کنند- انتخاب می‌نمایند.

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه، این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگر گونه ها بر افراد همان نوع خود، اعمال می‌کنند، زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیستی محیطی بین آنها بیشتر است.

فرض کنیم ما به دو میلیون سال قبل برگردیم: در آن زمان گونه ی انسانی هموارکتوس بود که دارای مغزی کوچکتر بود؛ بزرگتر از مغز شامپانزه و کوچکتر از مغز انسان هموساپینس.

پیش فرض، آن است که هموساپینس از هموارکتوس تکامل یافته تا اینکه در حدود 20 هزار سال قبل از لحاظ گونه ای از آن مستقل شد و به صورت یک گونه انسانی جدید در آمد.

اکنون تصور کنیم ما گروهی از هموارکتوس ها شامل ده مونث غیر بالغ و ده مذکر غیر بالغ را که اطرافشان پر است از حیوانات درنده از قبیل شیر و حیوانات سمی و کشنده نظیر افعی و عقرب و میکروب های کشنده زیر نظر گرفته ایم.

فرض ما این است که این ده نفر با هم تفاوت هایی دارند همان طور که همیشه نیز اینگونه بوده است برخی بلند قد هستند و برخی کوتاه قد، برخی راست قامت هستند و پای برخی دارای انحنا است و آن را از پیشینیان به ارث بوده اند و این، سرعتش را کم می‌کند، برخی قوی هستند و برخی ضعیف ترند، برخی ذاتا در مقابله با میکروب ها بسیار قوی هستند و عده ای دیگر در این خصوص، ضعیف ترند، مغز برخی از آنها نسبت به میانگین، بزرگ تر است و برخی مغز کوچکتری دارند.

حال اگر حیوانات وحشی و درنده به این گروه حمله کنند قاعدتا فرد قوی تر، سریع تر و باهوش تر نجات می یابد و فرد کم هوش تر و ضعیف تر و کند تر از بین می‌رود، زیرا فرد باهوش می‌تواند بیش از افراد با درجه هوش کمتر راهی برای محافظت خود در برابر نیش افعی پیدا کند. بر این اساس فرد با مغز بزرگ تر زنده می‌ماند، بالغ می‌شود، جفت گیری می‌کند و ژنهای خود را به نسل بعدی منتقل می‌کند.)(سید احمد الحسن- توهم بی خدایی، ترجمه فارسی- ص 64-65)

(در مورد باکتری ها و موجودات تک سلولی یوکاریوتی و ویروس ها هرچند خیالی باشد اگر ظهور ابزار هوشمندی، نتیجه ی جهش در بعضی افراد آن باشد الزاما افرادی که دارای ابزار هوشمندی هستند برای بقا سزاوارترند، زیرا بیش از هر ابزار بق

ای دیگری مانند سلاح های بیولوژیک و سرعت، آنها را از مزیت یافتن غذا و نجات از دشمنان برخوردار می‌سازد.)

(ما نمی خواهیم اثبات کنیم ابزار هوشمندی، برترین ابزاری است که به بدن، قابلیت بقا را تحت هر شرایطی از جمله شرایط بحرانی و بغرنج می‌بخشد؛ نهایت آنچه به دنبال اثبات آن هستیم اینکه ابزار هوشمندی برترین ابزار بقا به هنگام رقابت با همتایان بر سر غذا یا نجات است یعنی در مسیر حیات از این رهگذر، تکامل اگر وقت کافی در اختیار داشته باشد باید به آن دست یابد و آن را پیشرفت دهد.)(توهم بی خدایی- ص 267 ترجمه فارسی)

نتیجه: نزاع ابزار هوشمندی با ویروس و باکتری، نزاعی برای بقاست و هرچند ابزار هوشمندی، قدرتمندتر است ولی ویروس و باکتری، هرگز در پاسخ به هوش ما آرام نمی ماند.

رقابت برای بقا، گاهی رقابتی مثبت است مانند رقابت دو شیر با هم و گاهی رقابتی منفی است مانند رقابت کفتار با شیر یا رقابت ویروس با انسان.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تو یک جهان در مغز خودت هسمغز انسان ایا طبیعتا تمانرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهیمغز بزرگترین مصرف کننده نظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ساختار رگهای مغزی نقش ژنتیک در درمان اختلاهوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای بزرگ شدن تقریبا ناگهانی مرکز حافظه کجاستتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتفرد حساس از نظر عاطفی و بتقلید از روی طبیعتمشکلات روانپزشکی در عقب نگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دلوتیراستامتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز انسان برای ایجاد تمدچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش ممغز حریص برای خون، کلید تنظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل شناخت انسان با کشفنقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهمباحث مهم حس و ادراکتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبزرگترین خطایی که مردم ممرکز خنده در کجای مغز استتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فرضیه ای جدید توضیح میدهتقویت استخوان در گرو تغذمشاهده گر جدای از شیء مشانگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هالیس دگرامفتامین یا ویاستو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز انسان برای شادمانی طچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنونمغز زنان جوانتر از مغز مرنظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر نگاه انسان بر رفتانقش پیش زمینه ها و اراده هوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاهخواری بر رشد و نوآوری ای شگفت انگیز دانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواببسیاری از بیماری های جدیمرگ چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قلب و عقلتلقین اطلاعات و حافظهمشاهده آینده از روی مشاهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردلا اکراه فی الدینتولید مثل اولین ربات های مغز انسان برای شادمانی طچرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هامغزهای کوچک بی احساسنظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل امروز در درمنقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همیدازولام در درمان تشنج تاثیر انتخاب از طرف محیط نوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدمحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستبسیاری از بیماری های جدیمرگ و میر پنهانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قیچی ژنتیکیتلاش هایی در بیماران قطع مطالعه ای بیان میکند اهدنگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کامللایو دوم دکتر سید سلمان فاصول سلامت کمرلبخند بزن شاید صبح فردا زتولید پاک و فراوان انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هامغزتان را در جوانی سیم کشنظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل در پیشگیری و نقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کتامین در درمان پانقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر احتمالی عصاره تغلینوار مغزی روشی مهم در تشخهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمبعد از کرونامرگ انتقال است یا نابود شتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتلاشی برای درمان قطع نخامعنی روزهنگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسلرزش ناشی از اسیب به عصبتولید سلولهای جنسی از سلمغز انسان رو به کوچکتر شدچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن منابع انرژی از نفت و گاز تکامل مادی تا ابزار هوشممغزتان را در جوانی سیمکشنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتا 20 سال آینده مغز شما به نقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبعد از کرونامراحل ارتقای پله پله کیهتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متلاشی تازه برای گشودن معمعادله ها فقط بخش خسته کننگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتومورها و التهاب مغزی عامغز ایندگان چگونه استچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومنقش قهوه در سلامتیهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشانقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر دوپامین و سروتونیننورون های ردیاب حافظههوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییبعد از کرونا دلخوشی بیهومرز مرگ و زندگی کجاستتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزقانون جنگلتلاشی جدید در درمان ام اسمعجزه ی علم در کنترل کرونچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چلزوم سازگاری قانون مجازاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز ابزار بقای برتر مادیچرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و منابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمنقش مهاجرت در توسعه نسل اهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين منبع خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتما انسانها چه اندازه نزدتاثیر دپاکین بر بیماری منوروپلاستیسیتی چیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلامخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در بعد از کرونا دلخوشی بیهومرز بین انسان و حیوان کجاچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رقانون جنگلتمایل زیاد به خوردن بستنمغز فکر میکند مرگ برای دیچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ملزوم سازگاری قانون مجازاتوهم چیستمغز ابزار برتر بقاچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر نقش میدان مغناطیسی زمین هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر داروهای ضد التهاب نوشیدن چای برای مغز مفید هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و مخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریتفکر خلا ق در برابر توهم مزایای شکلات تلخ برای سلچگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمقانونمندی و محدودیت عالمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز قلبناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال سندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممقاومت به عوارض فشار خون توپیراماتمغز از بسیاری حقایق می گرچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و منابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حانقش محیط زندگی و مهاجرت دهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقص در تشخیص هیجانات عامهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتفاوت مغز انسان و میمون همسیر دشوار تکامل و ارتقاچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در قارچ بی مغز در خدمت موجودتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممقابله با کرونا با علم استوانایی مغز و دیگر اجزای مغز به تنهایی برای فرهنگ چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حانقش نگاه از پایین یا نگاههمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقطه بی بازگشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکنیکولا تسلاهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير مدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تفاوت ها و تمایزها کلید بمسئول صیانت از عقیده کیسچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاقبل از آغازتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز مادران و کودکان در زمنبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرندرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیملاحظه های اخلاقی دربارهتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز برای فراموشی بیشتر کنزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار منابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حانقش نظام غذایی در تکامل مهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر گیاه خواری بر رشد وچند نرمش مفید برای کمردرهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های ماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیممدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستفاوت های بین زن و مرد فقمسئولیت جدیدچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاقبل از انفجار بزرگتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز چون ابزار هوش است دلینخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاملاحظات بیهوشی قبل از جرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حانقش نظریه تکامل در شناساهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم ماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیمامدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتفاوت های تکاملی در مغز ومستند جهان متصلچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاقدم زدن و حرکت دید را تغیتمساح حد واسط میان مغز کومغز چگونه صداها را فیلتر نخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازممانتین یا آلزیکسا یا ابتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز بزرگ چالش است یا منفعنزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیمنابع بی نهایت انرژی در دتکامل زباننقش هورمون های تیروئید دهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرماجرای جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی شبیه نور تو نیستهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن امروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیتفاوت های زبانی سرمنشا تمشکلات نخاعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هقدرت انسان در نگاه به ابعتنفس هوازی و میتوکندریمغز ناتوان از توجیه پیدانخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوصیه های سازمان بهداشت مغز بزرگ چالشهای پیش رونشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمناطق خاصی از مغز در جستجتکامل زباننقش هورمون زنانه استروژنهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنماده ی تاریکنکاتی در مورد تشنجهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز فرایند تکامل و دشواری هاتفاوتهای جنسیتی راهی برامشکلات بین دو همسر و برخیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر لمس کوانتومیتنفس هوازی و میتوکندریمغز و سیر تکامل ان دلیلی نرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سمغز بزرگ و فعال یا مغز کونظام مثبت زندگیحفره در مغزژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبان انسان از پیشینقش ویتامین K در ترمیم اسهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کلام در آیات کلام بنقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مماده ی خالیچگونه مولکول های دی ان ایهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورمرکز حافظه کجاستتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز فرایند حذف برخی اجزای مغتقلید مرحله ای نسبتا پیشمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکلوب فرونتال یا پیشانی مغتنفس بدون اکسیژنمغز آیندگان چگونه است ؟نرمش های مفید در سرگیجه