دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت اول

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت اول)

رسیدن به ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها، پایان نزاع برای بقا نیست.

ژن های خودخواه برای بقای خود دست به هر رذالتی از جمله زندگی ویروسی و انگلی می‌زنند!

ویروس کرونا، و نقش موجودات درجه پایین باقیمانده از ابتدای حیات، در ادامه سیر تکامل

موجودات ابتدایی بازمانده از گذشته، بسیارند. گروه های وسیعی از موجودات زنده هستند که طی میلیون ها سال تکامل دچار هیچ تحولی نشدند.

نمونه بسیار جالب این موجودات ابتدایی- که نشانی از نخستین طلیعه حیات بر کره زمین ما دارد- موجودات تک سلولی و حتی پایین تر از آنها موجوداتی هستند که زندگی و حیات آنها وابسته به زندگی درون تک سلول است یعنی اصلا قدرت حیات تکثیر و زاد و ولد ندارند مگر آنکه به درون سلول های زنده دیگر وارد شوند و از سیستم پروتئین سازی و ترجمه زبان نوکلئوتیدی و زاد و ولد آنها استفاده کنند.

وجود تک سلولی های ریز مانند باکتری و ویروس- که دارای ساختار ژنتیکی مشابه موجودات چند سلولی هستند- یعنی زبان و الفبای حیات در آنها با وجود میلیاردها سال فاصله زمانی میان آنها و موجودات پیشرفته امروز، دست نخورده است، نشان دهنده ساختار مقاوم زبان و الفبای حیات است و این ثابت ماندن زبان حیات، وقتی بیشتر جلب توجه می‌کند که بدانیم همه زبان های بشری طی چندین هزار سال، از یک زبان ابتدایی به میلیون ها زبان و لهجه مختلف در سرتاسر جهان تغییر شکل داده است!

حروف و اجزای این ساختار مقاوم یعنی زبان ژنتیکی، طی میلیاردها سال دست نخورده است تا به سادگی، تصادف و اتفاق و حادثه کور را در بستر خلقت، رد کند و نشان دهد، نیروی قدرتمندی در پس الفبای حیات هست که آن را از دگرگونی های تصادفی و و کور باز دارد.

(زبان ژنتیکی موجود در DNA یک درخت، همان زبان ژنتیکی موجود در DNA تمام حیوانات و نیز همان زبان ژنتیکی نهفته در DNA انسان است. این زبان به حدی دقیق و سازمان یافته است که با وجود اینکه تکامل در جهت ها و در سطوح مختلف، حرکت می‌کند، خواندن و درک این زبان، برای همه جانداران، امکان پذیر است.

همین موضوع به روشنی بیان می‌کند که آفریننده تکامل به شیوه ای قانونمند و آگاهانه عمل کرده است، به این صورت که زبان ژنتیکی را در چارچوبی سازمان یافته، طرح ریزی کرده است تا آن را از تاثیرات مستمر تکامل، حفظ کند، زیرا این زبان، دارای واژه نامه ای دقیق، غیر قابل تغییر و گسترده است و می‌تواند همه ی جهت گیری های تکامل را پوشش دهد.

بزرگی این مطلب را می توانیم از طریق مقایسه ی زبان ژنتیکی با زبان خودمان- که به طور مرتب گسترده و شاخه شاخه می‌شود و از محیط، تاثیر می‌پذیرد و با هر تغییر و تحولی- که در زندگی ما رخ می‌دهد- دگرگون می شود دریابیم. )(سید احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص256-257 ترجمه فارسی)

ساختار ژنتیکی موجودات زنده شامل اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA است که از اجزا یا حروفی به نام نوکلئوتید تشکیل می شود. نوکلئوتیدها ساختارهایی متشکل از یک مولکول فسفات به علاوهٔ یک باز آلی (آدنین(A)، گوانین(G)، سیتوزین(C)، تیمین(T) و اوراسیل(U))و یک قند ۵ کربنه هستند. این قند ۵ کربنه، می‌تواند ریبوز یا دِئوکسی ریبوز باشد.

بازی که توسط قند پنج کربنه، قند دار شده باشد، نوکلئوزید نامیده می‌شود. نوکلئوزیدهای دارای ریبوز، ریبونوکلئوزید و آن‌هایی که دارای داکسی ریبوز هستند؛ داکسی ریبونوکلئوزید نام‌گذاری می‌شوند.

چهار نوکلئوزیدی که در ساختمان قصص آر ان ای یافت می‌شوند؛ عبارتند از آدنوزین، گوانوزین، سیتیدین و یوریدین و چهار دئوکسی ریبونوکلئوزید موجود در پیکر دی ان ای عبارتند از داکسی آدنوزین داکسی گوانین، داکسی سیتیدین و داکسی تیمیدین.

مشابهت این زبان چهار یا پنج حرفی، در همه موجودات از ابتدایی ترین آنها شامل تک سلولی ها و ویروس ها تا پیشرفته ترین آنها، یک نقطه اشتراک را در میان همه موجودت ایجاد می‌کند و این ساختار ژنتیکی است که در بدن هر موجود زنده ای کوشش دارد به بقای آن موجود، کمک کند تا فقط این گونه خاص باقی بمانید.

یعنی با اینکه ساختمان ژنتیکی مشترکی در میان همه موجودات هست ولی این ساختار مشترک در درون هر موجود زنده از ابتدایی ترین تا پیچیده ترین آنها، می‌کوشد آن فرد را نگه دارد و در این رقابت، به تنگناهای موجودات دیگر و یا حتی هم نوعان خود، توجه نمی‌کند و می‌کوشد همه امکانات را در اختیار بخشی از افراد، قرار دهد و حتی گاهی در میدان رقابت، به هم نوعان خود هم رحم نمی‌کند و شاید گاهی رقابت میان افراد خاصی درون یک گونه با هم گونه های او، بیشتر از گونه های دیگر هم باشد زیرا رقابت بیشتری را مثلا در انتخاب همسر در میان افراد گونه خود دارد زیرا افراد گونه های دیگر به دنبال غذاهای خاص او و یا انتخاب جفت از میان گزینه های همسری او نیستند.

ساخ

تار مشترک الفبای حیات از ویروس تا ما، و از ما تا موجودات پیشرفته تری- که بعد از ما خواهند آمد- هرچند نوعی اتفاق و همراهی و ریشه مشترک را در میان ما و آنها نشان می‌دهد ولی آنچه برای ژن ها مهم است، انتقال و زیست تا بی نهایت است بنابراین می کوشد هر آن چیزی- که مانع از زندگی آن و زاد و لد آن باشد- از صحنه بردارد، تا تنها خودش بماند و این سبب شده است صفتی خاص را دانشمند زیست شناس تکاملی ریچارد داوکینز بر ژنها بگذارد(ژنهای خودخواه)

و این، اصطلاحی بسیار دقیق در توصیف رفتار حروف الفبای حیات ماست و شاید یکی از علل ثابت ماندن ساختار ژنتیکی طی میلیاردها سال حیات، همین خودخواهی و تلاش ژن ها برای بقا و دست نخوردن باشد.

و این ساختار تا امروز، دست نخورده است ولی چیز دیگری که پس از تشکیل و توسعه مغز و زیاد شدن جمعیت ها و گونه ها به حفظ ساختمان ژنها و خودخواهی آن، کمک بیشتری می‌کند توانایی موجود زنده برای تشکیل اجتماعات و گروه ها و خانواده است و این رفتارهای خاص، این بار به عنوان همانند ساز فرهنگی میم فرهنگی خودنمایی میکند که شاید سرعت انتقال و همانندسازی آن، مثلا در تقلید های فرهنگی بسیار سریع تر از همانند سازی ژنها باشد.

پس حیات، در تلاش خودخواهانه ژنها برای بقا فقط به همانند سازی معروف، به صورت زاد و ولد جنسی مادی خلاصه نمی‌ماند؛ به خصوص که طولانی شدن زمان حاملگی در حیوانات رده بالا مانند انسان و طولانی شدن عمر افراد، امکان زاد و ولد سریع را می‌گیرد و تکامل مادی ای- که در حشرات کم عمر ممکن است طی چند ماه حاصل شود- در انسان، ممکن است به میلیون ها سال زمان نیاز داشته باشد؛ به خصوص بعد از آنکه انسان با زدودن انتخاب طبیعی و پیشرفت پزشکی، توانسته است بیماران و افرادی را که در گذشته خیلی زود از صحنه جامعه حذف می‌شدند تا سال‌های طولانی زنده نگه دارد و اینجاست که اهمیت تولد همانندساز میمی فرهنگی در برابر همانند ساز ژنی حیات، درک می‌شود.

سرعت انتقال این همانند سازها بسیار سریع است و می‌تواند طی چند سال کل فرهنگ و تمدن جامعه ای را دگرگون کند و این سرعت بالا در سایه تکنولوژی های جدید هوش مصنوعی می‌تواند چندین برابر هم بشود.

ولی این همانندسازهای فرهنگی هرچند سرعت تکامل را بسیار بیشتر میکند ولی همچنان تحت تاثیر ژن های خودخواهی است که کوشش آنها حفظ خود و فرزند و نسل و خویشاوندان است و هرچند از ژن خودخواه تا میم فرهنگی، پیشرفت عرضی و تکاثری عظیمی رخ داده است، با این حال هنوز خبری از رها شدن از خواست های خودخواه، مشاهده نمی‌شود.

بازگشت به نخستین سازه های حیات، بعد از مرور اجمالی محصولات مغز و نتایج آن

ویروس:
به عنوان نخستین ساختارهای حیات

منشا ویروس ها کجاست؟
فرضیه پسرونده:
ویروس ها ممکن است کوچک شده سلول های انگلی بزرگ بوده باشند. باکتری ریکتزیا و کلامیدیا سلول های زنده ای هستند که مانند ویروس ها، می توانند تنها در داخل سلول های زنده تولید مثل کنند. وابستگی آنها به زندگی انگلی احتمالا باعث از دست دادن ژنهایی شد که آنها را قادر می ساخت، در بیرون یک سلول زنده بمانند. این به فرضیه انحطاط یا فرضیه کاهش نامیده می شود.

فرضیه منشاسلولی
برخی ویروس ها ممکن است از ذره های DNA یا RNA ای- که از ژن های موجودی بزرگتر فرار کرده اند- تکامل یافته باشند. DNA فراری می توانسته از پلاسمید (تکه های عریان DNA که می توانند بین سلول ها حرکت کنند) یا ترانس پازون ها(مولکول های DNAای که تقسیم می شوند و در موقعیت های مختلف بین ژن های سلول جابجا می شوند) آمده باشد. ترانس پازون ها سابقا ژن های پرنده نامیده شدند.

ترانس پازون ها نمونه هایی از عناصر ژنتیکی متحرک هستند که می توانند منشا بعضی ویروس ها باشند. آنها بوسیله باربارا مک کلینتون در سال 1950 کشف شدند. به این فرضیه گاهی فرضیه ولگردی یا فرضیه فرار می گویند.

فرضیه هم تکامل:
که فرضیه ویروس اول هم نامیده می شود و بیان می کند که ویروس ها ممکن است از مولکول های پیچیده پروتئین و اسید نوکلئیک در زمان ظاهر شدن سلول ها برای اولین بار بر روی زمین، تکامل یافته باشند و می توانسته برای میلیاردها سال وابسته به حیات سلولی بوده باشد. ویروئیدها مولکول های RNAای هستند که بخاطر فقدان پوشش پروتئینی بعنوان ویروس طبقه بندی نشده اند.

با این وجود آنها ویژگی هایی دارند که در برخی ویروس ها وجود دارد و اغلب عوامل تحت ویروسی یا ساب وایرال نامیده می شوند. ویروئیدها بیماری زاهای مهم گیاهان هستند. آنها پروتئین، کد نمی کنند ولی با سلول میزبان واکنش می دهند و از تشکیلات میزبان برای همانندسازی استفاده می کنند.

ویروس هپاتیت دلتا انسان یک ژنوم RNA مشابه ویروئیدها دارد اما پوشش پروتئینی مشتق از ویروس هپاتیت B دارد و نمی تواند خودش به تنهایی یکی از آنها را بسازد. بنابراین یک ویروس ناقص است که نمی تواند بدون کمک ویروس هپاتیت

B همانند سازی کند.

بطور مشابه، فاژ ویروسی یا ویروفاژ Sputnik(ماه مصنوعی) وابسته به می می ویروس است، که تک یاخته آکانتوموبا کاستلانی را آلوده میکند. این ویروس ها که به حضور گونه های دیگر ویروسی در سلول میزبان نیازمند هستند ماهواره(satellite) نامیده می شوند و ممکن است واسطه های تکاملی ویروئیدها و ویروس ها را ارائه کنند. در گذشته، با همه این فرضیه ها مشکلاتی وجود داشت: فرضیه انحطاط، توضیح نمی داد که چرا حتی کوچکترین انگل های سلولی در هیچ وضعی مشابه ویروس ها نبودند.

فرضیه فرار راجع به کپسیدهای پیچیده و دیگر ساختارهای روی اجزا ویروس، توضیح نمی داد.

فرضیه ویروس اول، تعریف ویروس هایی که نیازمند سلول های میزبان بودند را رد کرد. اکنون ویروس ها بعنوان موجودات باستانی شناخته شده و پیش از تاریخ واگرایی حیات به سه قلمرو، منشا می گیرد. این کشف ویروس شناسان امروز را به ارزیابی مجدد و درنظر گرفتن دوباره این سه فرضیه کلاسیک سوق می دهد.

شاهدی برای یک جهان نیاییِ سلول های RNA و آنالیزهای کامپیوتریِ ویروسی و توالی هایِ DNAِ میزبان، درک بهتری از ارتباطات بین ویروس های مختلف به ما می دهند و شاید در شناسایی اجداد ویروس های مدرن کمک کنند.

تا به امروز، این آنالیزها صحت هیچکدام از سه فرضیه فوق را ثابت نکرده اند. با این وجود، بر خلاف تصور، بنظر می رسد که تمام ویروس های شناخته شده تا امروز یک نیای مشترک دارند.

پریون ها مولکول های پروتئینی عفونی هستند که زنجیره های RNA یا DNA ندارند. آنها می توانند باعث بیماری هایی نظیر اسکراپی در گوسفند,انسفالوپاتی اسفنجی شکل گاو( بیماری گاو دیوانه) در گله، و بیماری مزمن تحلیل رونده در گوزن شوند؛ در انسان بیماری های پریونی شامل: کورو، کوتزفلت- ژاکوب، و نشانگان گرستمن- استراسلر- شینکر، می باشد. پریون ها قادرند همانند سازی کنند چون برخی پروتئین ها می توانند در دو شکل مختلف وجود داشته باشند و پریون، شکل طبیعی پروتئین میزبان را به شکل پریون تغییر می دهد. تمام بیماری های پریونی شناخته شده، کشنده هستند. اگرچه پریون ها اساسا از ویروس ها و ویروئیدها متفاوت هستند، کشف آنها باور این تئوری که ویروس ها می توانند از مولکول های خود همانندساز تکامل یافته باشند را ایجاد کرد.
( Piast, Radosław W. (June 2019). Shannon's information, Bernal's biopoiesis and Bernoulli distribution as pillars for building a definition of life. Journal of Theoretical Biology. 470: 101107. doi:10.1016/j.jtbi.2019.03.009. ISSN 0022-5193. PMID 30876803.)

در فرضیه هم تکامل (coevolution)، همانطور که بیان شد، ویروس ها همزمان با اولین سلول های حیاتی روی زمین ایجاد شده اند و این فرضیه هرچند نیازمند بررسی های بیشتر است ولی این احتمال را مطرح میکند که ویروس ها از نخستین پایه های حیات در کره زمین باشند.

در فرضیه پسگرد، اینطور تصور می‌شود که باکتری های وابسته مانند کلامیدیا آنچنان علاقه مند به زندگی انگلی می‌شوند که در فقدان سلول زنده دیگر، هیچ فعالیت و بقایی ندارند. در حالی که باکتری کلامیدیا در فقدان سلول زنده هم می‌تواند پایدار باقی بماند.

در این فرضیه، تلاش موجود زنده برای بقا به گونه ای است که در انرژی های خود، بسیار بسیار صرفه جویی کند و همه وجود آن، وابسته به زندگی انگلی و بهره بردن از فراورده های سلول های دیگر می شود تا آنجا که کوچکترین فعالیت های حیاتی و ساختاری مهم خود را هم برای صرفه جویی در انرژی از دست می‌دهد تا به انگلی همه فن حریف که فقط چشم به تولیدات دیگران دارد تبدیل شود.

ویروس‌ها فاقد تمامی ویژگی‌های زیستی بجز فاز ژنتیک هستند
( N.J. Dimmock et al. Introduction to Modern Virology, 6th edition. Blackwell Publishing, 2007.)

زیست شناسان تا ده سال پیش آن‌ها را زنده نمی‌دانستند. ویروس‌ها رشد نمی‌کنند، حالت هومئوستازی ندارند و به دلیل نداشتن آنزیم‌های اصلی واکنش‌های متابولیسمی در آن‌ها رخ نمی‌دهد. فقط دو آنزیم در آن‌ها یافت می‌شود، آنزیم ATP و آنزیم رو نوشت بردار معکوس (مخصوص RNA دارها). البته امروزه با توجه به امکان کشت و تکثیر ویروس‌ها در شرایط آزمایشگاهی، تصور انگل اجباری بودن آنها دچار تردید است

تکثیر یا بیوسنتز
با سنتز و ساخت و ساز آنزیم‌های لازمه تکثیر، فعالیت اسید نوکلئیک ویروس در داخل سیتوپلاسم سلولی شروع شده، آنزیم‌ها فعالیت خود را برای جلوگیری از تولید پروتئین و اسید نوکلئیک سلولی آغاز می‌کنند. در بعضی از موارد تولید پروتئین و اسید نوکلئیک سلولی به‌طور کلی متوقف نشده و فقط به نحو کنترل شده، محدود می‌گردد.

به هر حال مراحل ترانسلاسیون و ترانسکریپسیون برای بیوسنتز و رپلیکاسیون ویروس با تولید و ساخت پروتئین و اسید نوکلئیک ویروس در مراکز مشخصی آغاز می‌گردد. مراکز تولید با توجه به نوع ویروس، هر کدام در گوشه‌ای از سلول

، گاهی در داخل سیتوپلاسم و گاهی در داخل هسته سلول تشکیل شده، آماده تهیه و تولید ویروس و مرحله بعدی آن می‌گردند.
(کتاب زیست‌شناسی سلولی مولکولی دکتر احمد مجد ویرایش دوم چاپ 1394.)

ویروس ها بازمانده های تکاملی هستند که می کوشند به هر وسیله ای باقی بمانند.

حتی اگر توان آنها اندک هم باشد، به جای توسعه خود می‌توانند حتی کوچکترین امکانات خود را هم که نیازمند صرف انرژی است از دست بدهند و از امکانات میزبان و انرژی او استفاده کنند بدون آنکه کوچکترین تلاشی برای تولید انرژی به خرج دهند.

مغز انسان امروز هرچند پیشرفته ترین ابزار برای بقاست ولی باید توجه کرد ژن های خودخواه، برای حفظ گونه های ناتوان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند و در نزاع تکاملی، وقتی نتوانند مانند موجود باهوش غذای فراوان تهیه کنند و با تشکیل جوامع پیشرفته و همکاری و تشکیل خانواده، غذاهای بیشتر و فرهنگ های پیشرفته و نو بیافرینند، می‌کوشند با پسگرد تکاملی در این رقابت دشوار، پیروز شوند.

در این پسگرد، این موجودات بی مغز و غیر باهوش حتی ساختار بدنی و آنزیم های درون خود و حتی فرایند همانند سازی و زاد و ولد مستقل خود را متوقف می‌کنند و فقط و فقط چشم بر تلاش های سلول های موجود باهوشی می‌دوزند که با کمک ابزار هوشمندی خود، بدون چشم دوختن به دست آوردهای دیگران، کوشیده است جایی در کره زمین داشته باشد.

این نزاع هرچند بیشرمانه است ولی ژنهای خودخواه ویروس وقتی در نزاع با موجود هوشمند از نبرد ناتوان شوند آن را به کار می گیرند. (این فرایند پسگردی برای حفظ خود، گاهی چنان قدرتمند است که میتواند میلیون ها موجود زنده باهوش را نابود کند و هیچ درمان سودمندی هم برای آن کشف نشود!)

ازاین نمونه های زشت، میتوان امروز در جوامع بشری دید در آنجایی که انسان غیر باهوش و ناتوان از اندیشه، به جای تولید و ابداع، چشم به کارگران و اقشار تولید کننده می بندند تا از دست آوردهای آنها بخورد

و گاهی بهره وری از دست آوردهای آنها و به بردگی کشاندن کارگران و دانشمندان را به شکلی بسیار رذیلانه به نفع خود مصادره ‌کند و آن را به صورت بمب های هسته ای یا بمب های بیولوژیک و یا هوش مصنوعی بی رحمی تبدیل کند- که هرچند می‌تواند سرعت های تکامل عرضی را بسیار زیاد می کند- ولی می‌تواند تکامل عمودی و ملکوتی انسان را کاملا متوقف یا روی به پسگرد کند!

(شیر و عقرب و مار، باکتری و ویروس همگی بخشی از طبیعتی هستند که پیرامون موجود زنده مثلا انسان را فرا می‌گیرد. اینها آن دسته از افراد گونه را- که برای بقا شایسته ترند یا می‌توانند خود را بهتر نجات دهند و از آن گردنه های دشوار عبور کنند و ژن های خود را به نسل بعدی منتقل کنند- انتخاب می‌نمایند.

بلکه حتی برخی از افراد یک گونه، این نقش را با درندگی و خشونتی بیشتر از دیگر گونه ها بر افراد همان نوع خود، اعمال می‌کنند، زیرا آنها همگی از یک گونه هستند و اشتراکات زیستی محیطی بین آنها بیشتر است.

فرض کنیم ما به دو میلیون سال قبل برگردیم: در آن زمان گونه ی انسانی هموارکتوس بود که دارای مغزی کوچکتر بود؛ بزرگتر از مغز شامپانزه و کوچکتر از مغز انسان هموساپینس.

پیش فرض، آن است که هموساپینس از هموارکتوس تکامل یافته تا اینکه در حدود 20 هزار سال قبل از لحاظ گونه ای از آن مستقل شد و به صورت یک گونه انسانی جدید در آمد.

اکنون تصور کنیم ما گروهی از هموارکتوس ها شامل ده مونث غیر بالغ و ده مذکر غیر بالغ را که اطرافشان پر است از حیوانات درنده از قبیل شیر و حیوانات سمی و کشنده نظیر افعی و عقرب و میکروب های کشنده زیر نظر گرفته ایم.

فرض ما این است که این ده نفر با هم تفاوت هایی دارند همان طور که همیشه نیز اینگونه بوده است برخی بلند قد هستند و برخی کوتاه قد، برخی راست قامت هستند و پای برخی دارای انحنا است و آن را از پیشینیان به ارث بوده اند و این، سرعتش را کم می‌کند، برخی قوی هستند و برخی ضعیف ترند، برخی ذاتا در مقابله با میکروب ها بسیار قوی هستند و عده ای دیگر در این خصوص، ضعیف ترند، مغز برخی از آنها نسبت به میانگین، بزرگ تر است و برخی مغز کوچکتری دارند.

حال اگر حیوانات وحشی و درنده به این گروه حمله کنند قاعدتا فرد قوی تر، سریع تر و باهوش تر نجات می یابد و فرد کم هوش تر و ضعیف تر و کند تر از بین می‌رود، زیرا فرد باهوش می‌تواند بیش از افراد با درجه هوش کمتر راهی برای محافظت خود در برابر نیش افعی پیدا کند. بر این اساس فرد با مغز بزرگ تر زنده می‌ماند، بالغ می‌شود، جفت گیری می‌کند و ژنهای خود را به نسل بعدی منتقل می‌کند.)(سید احمد الحسن- توهم بی خدایی، ترجمه فارسی- ص 64-65)

(در مورد باکتری ها و موجودات تک سلولی یوکاریوتی و ویروس ها هرچند خیالی باشد اگر ظهور ابزار هوشمندی، نتیجه ی جهش در بعضی افراد آن باشد الزاما افرادی که دارای ابزار هوشمندی هستند برای بقا سزاوارترند، زیرا بیش از هر ابزار بق

ای دیگری مانند سلاح های بیولوژیک و سرعت، آنها را از مزیت یافتن غذا و نجات از دشمنان برخوردار می‌سازد.)

(ما نمی خواهیم اثبات کنیم ابزار هوشمندی، برترین ابزاری است که به بدن، قابلیت بقا را تحت هر شرایطی از جمله شرایط بحرانی و بغرنج می‌بخشد؛ نهایت آنچه به دنبال اثبات آن هستیم اینکه ابزار هوشمندی برترین ابزار بقا به هنگام رقابت با همتایان بر سر غذا یا نجات است یعنی در مسیر حیات از این رهگذر، تکامل اگر وقت کافی در اختیار داشته باشد باید به آن دست یابد و آن را پیشرفت دهد.)(توهم بی خدایی- ص 267 ترجمه فارسی)

نتیجه: نزاع ابزار هوشمندی با ویروس و باکتری، نزاعی برای بقاست و هرچند ابزار هوشمندی، قدرتمندتر است ولی ویروس و باکتری، هرگز در پاسخ به هوش ما آرام نمی ماند.

رقابت برای بقا، گاهی رقابتی مثبت است مانند رقابت دو شیر با هم و گاهی رقابتی منفی است مانند رقابت کفتار با شیر یا رقابت ویروس با انسان.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فتلاشی جدید در درمان ام اسنزاع بین جهل و علم رو به پحوادث روزگار از جمله ویرکودکان خود را مشابه خود تراه پیروزی در زندگی چیستایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب توسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی می تواند بر احخواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دمغز انسان رو به کوچک تر شتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از بیماری ای شبیه ام اس مولتمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان روشی برای تبدیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همفرایند حذف برخی اجزای مغبار سنین ابزار هوشمندی انقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر احتمالی عصاره تغلیهیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهلزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره هوش و تفاوتهنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی بیماری های خاص که بدنیاز به آموزش مجازی دیجیتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن چند جانبه نیازمند نگالتهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمیدان مغناطيسي زمین بشر بعد از کرونانگاهی بر توانایی اجزاي بثبت امواج الکتریکی در عصجمجمه انسان های اولیهژنها ، مغز و ارادهروش های صرفه جویی در ایجااولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانتمایل زیاد به خوردن بستننزاع بین علم و نادانی رو حافظه و اطلاعات در کجاست کوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستیایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز- از مغز مشاهده آینده از روی مشاهتوصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی و کشف زبان هایخودآگاهی و هوشیاريکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هامغز انسان رو به کوچکتر شدتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومینقش قهوه در سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین فرد حساس از نظر عاطفی و ببارداری بدون رحمنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانلزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره احساسات متفانقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمانهای بیماری پارکینسآیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی توجهات در ببمار پارچیزی خارج از مغزهای ما نیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش هوازی ، بهترین تمریرفتار اجتماعی انسان، حاصامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسامیدازولام در درمان تشنج بعد از کروناناتوانی از درمان برخی ویناتوانی در شناسایی چهره جنسیت و تفاوت های بیناییژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش ااولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنزاع بین علم و جهل رو به پحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز مطالعه ای بیان میکند اهدتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرمغز ایندگان چگونه استتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری بیش فعالینقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موفرضیه ای جدید توضیح میدهبازگشت از آثار به سوی خدانقش داروهاي مختلف معروف تاثیر دوپامین و سروتونینهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انمقاومت به عوارض فشار خون بحثی درباره احساساتی غیرچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی توصیه ها برای واکسیچگونه مغز پیش انسان یا همتبدیل سلولهای محافط به سورزش و میگرنرقیبی قدرتمند در برابر مامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار مکانیزمهای دفاعی در براببعد از کرونا دلخوشی بیهونخاع ما تا پایین ستون فقرجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش صحبت کردن در حال تکاماولین سلول مصنوعیسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن تمدن بشری و مغز اخلاقینشانه های گذشته در کیهان حافظه و اطلاعات در کجاستکیست کلوئید بطن سومرشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغزتمعنی روزهتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخورشید مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کمديدن با چشم بسته در خواب گزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری تی تی پینقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ضد بیماری ام اس وپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رقیچی ژنتیکیبازگشت به ریشه های تکاملنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر دپاکین بر بیماری مهدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانمقابله با کرونا با علم اسبخش بزرگتر کیهان ناشناختچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری در کجاست؟ قبرخی روش های تربیتی کودکچگونه هموساپينس بر زمین تری فلوپرازینورزش بهترین درمان بیش فعرموزی از نخستین تمدن بشرامید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسما انسانها چه اندازه نزدبعد از کرونا دلخوشی بیهوتفکر خلا ق در برابر توهم نخستین تصویر از سیاهچالهجهان کاملی در اطراف ما پرژنهای حاکم بر انسان و انسروشهای نو در درمان دیسک باوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتمساح حد واسط میان مغز کونظام مثبت زندگیحس چشایی و بویاییکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز مغز فکر میکند مرگ برای دیتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی الفاگوخانواده پایدارگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چمغز ابزار برتر بقادی متیل فومارات(زادیوا)(گشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از فلج خواببیماری دویکنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش روزه داری در سالم و جتاثیر داروهای ضد التهاب هدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل آیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشمملاحظات بیهوشی قبل از جربخش دیگری در وجود انسان هچندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری در کجاست؟(قبرخی سلولهای عصبی در تلاچگونه واکسن کرونا را توزتری فلوپرازینورزش در کمر دردرمز و رازهای ارتباط غیر کامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکما انسانها چه اندازه نزدتفاوت مغز انسان و میمون هنرمش های مفید در سرگیجهجهش های ژنتیکی مفید در ساکلرال هیدرات برای خوابانروشهای شناسایی قدرت شنواايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتنفس هوازی و میتوکندرینظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک (قسمت اول )کاهش التهاب ناشی از بیمازمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکنولوژی جدید که سلول‌ههوش مصنوعی از عروسک تا کخارق العاده و استثنایی بگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدآلزایمرسکته مغزیاثرات مفید قهوهقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحتی علمی درباره تمایل بنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییممانتین یا آلزیکسا یا اببرنامه و ساختار پیچیده مچه زیاد است بر من که در ایتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع خواب و رویابرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه آن شکری که می خوریمتسلیم شدن از نورون شروع موزوز گوشرویا و خبر از آیندهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکما با کمک مغز خود مختاريمما تحت کنترل ژنها هستیم یتفاوت ها و تمایزها کلید بنرمشهای مهم برای تقویت عجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد و علل آنروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتنفس هوازی و میتوکندرینظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش دوپامین عامل بیماریزندگی هوشمند در خارج از زاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز مغز مادران و کودکان در زمتکنولوژی جدید که سلول‌ههوش مصنوعی از عروسک تا کخدا موجود استگویید نوزده و ایمنی ساکتابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمبیماریهای تحلیل عضلانی انقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی تشنجی دربارداریآمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جواناقانون جنگلبحث درباره پیدایش و منشانقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددرمان های بیماری آلزایمرآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرنامه ی مسلط ژنها در اختنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری آزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دوممنحنی که ارتباط بین معرفبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه انتظارات بر ادراک تشنج چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی انفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تماه رجبتفاوت های بین زن و مرد فقچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت چهارمکاهش سن بیولوژیکی، تنها زونا به وسیله ویروس ابله ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز چون ابزار هوش است دلیتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک تا کخطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی جدید s3 در درمان ام آن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان قانونمندی و محدودیت عالمبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید میگرنآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و منابع انرژی از نفت و گاز برین نت به جای اینترنتچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سوممنشأ اطلاعات و آموخته ها بررسي علل احتمالي تغيير چگونه باغبانی باعث کاهش تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتانواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز و از مغز ماپروتیلینتفاوت های تکاملی در مغز وچرا پس از بیدار شدن از خوجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته مای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتولید پاک و فراوان انرژینظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجمکایروپاکتیک چیستزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک تا کخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییبیهوشی در بیماران دچار انقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی در مورد نقش ویتاميننقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید در بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش منابع انرژی از نفت و گاز برای پیش بینی آینده مغز دچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسمهندسی ژنتیک در حال تلاش بررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه تکامل مغزهای کنونیتشنج عدم توازن بین نورون یک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخوانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدتفاوت های زبانی سرمنشا تچرا بیماری های تخریبی مغجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستتولید سلولهای جنسی از سلهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريزنانوزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمغز ناتوان از توجیه پیداتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کخطرات هوش مصنوعیگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در بیوگرافینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمقبل از انفجار بزرگبحثی جالب درباره محدودیتنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد منابع انرژی از نفت و گاز برای اولین بار دانشمنداننوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمولتیپل اسکلروز در زنان بررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه جمعیت های بزرگ شکل تصویربرداری فضاپیمای آمیک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی دراندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن متفاوتهای جنسیتی راهی براچرا حیوانات سخن نمی گوینجاذبه و نقش آن در شکلگیریکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمیناینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاتومورها و التهاب مغزی عاهفت سین یادگاری از میراث حساسیت روانی متفاوتکاربرد روباتهای ريز، در زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع در برابر تغییر ساختگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تبیوگرافینقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارمناطق خاصی از مغز در جستجبرخی ملاحظات در تشنج های نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماران مبافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تمواد کوانتومی جدید، ممکنبررسی علل کمر درد در میانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تغییر الگوی رشد مغزی با زیکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک انداانسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیتقلید مرحله ای نسبتا پیشچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت قربانی نزاع بین بی کندر در بیماریهای التهابریسدیپلام تنها داروی تایاینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هم نوع خواری در میان پیشیخلاصه ای از مطالب همایش مکجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در مغز آیندگان چگونه است ؟تکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی دقیق ترین تصاویر از مغز اگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر کلام در آیات کلام بدانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض بیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبرخی مرزهای اخلاق و علومنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کووافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تموجود بی مغزی که می تواندبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه حافظه را قویتر کنیتغییر زودتر اتصالات مغزییافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دتلقین اطلاعات و حافظهچرا خشونت و تعصبحقیقت تنها چیزی است که شاکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم های غذایی و نقش مهم ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوهم چیستهمیشه اطمینان تو بر خدا بخونریزی مغز در سندرم کووکرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندانشمندان پاسخ کوانتومی پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسبیست تمرین ساده برای جلونقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگلوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی نکات از گاید لاین پرنورون های ردیاب حافظهتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تموجودات مقهور ژنها هستندبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نگاه محدود و تک جانبه، مشتغییر عمودی سر انسان از پیادگیری مهارت های جدید دروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظتلاش هایی در بیماران قطع چرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت خواب و رویاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتوانایی مغز و دیگر اجزای همیشه عسل با موم بخوریمخواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد همغز انسان برای ایجاد تمدتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیای شگفت انگیز کوانتومگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و مغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر کپسول نوروهرب بر تدانشمندان اولین سلول مصنپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندفراموشی همیشه هم بد نیستبیش از نیمی از موارد انتقنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر مانهای کمر دردآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد لایو دوم دکتر سید سلمان فبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدمیهمانهای ناخوانده عامل بزرگترین خطایی که مردم منگاه انسان محدود به ادراتغییرات منطقه بویایی مغزیادآوری خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را روزه داری و بیمار ی ام اس انعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلتلاشی برای درمان قطع نخاچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم بکودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت رایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتوازن مهمتر از فعالیت زیهمراهی نوعی سردرد میگرنیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز انسان برای شادمانی طتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارمغزهای کوچک بی احساستاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان تغییر میدان مغپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند پیچیده ی خونرسانیبیشتر کمردردها نیازی به نقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوشیاری کوانتومیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و لبخند بزن شاید صبح فردا زبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تشنجآیا خداباوری محصول تکاملشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاریخ همه چیز را ثبت کردهوبینار اساتید نورولوژی ددستورالعمل مرکز کنترل بیافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسمیگرن سردردی ژنتیکی که ببسیاری از بیماری های جدینگاه از درون مجموعه با نگتغییرات آب و هوایی که به ژن هوش و ساختارهای حیاتی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیاداولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتلاشی تازه برای گشودن معچراروياها را به یاد نمی آحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوموارکتوس ها ممکن است دخواب سالم عامل سلامتی و یکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکمغز انسان برای شادمانی طتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و مغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هفرایند تکامل و دشواری هابا هوش مصنوعی خودکار روبنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و لرزش ناشی از اسیب به عصببحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تازه های اسکیزوفرنی(جنووراپامیل در بارداریذهن ما از در هم شکستن منبالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمیگرن شدید قابل درمان اسبسیاری از بیماری های جدینگاهی بر قدرت بینایی دراتغییرات تکاملی سر انسان