دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انرژی تاریک

انرژی تاریک، نامی برای نیروی اسرار آمیزی است که سبب می‌شود سرعت توسعه جهان ما- به جای آنکه کاهش یابد- شتاب پیدا کند. این، بر خلاف چیزی است که یک نفر ممکن است از جهانی تصور کند که از انفجار بزرگ شروع شده است.
انرژی تاریک، ۶۸درصد جهان قابل مشاهده را شکل می دهد ولی ما هنوز نمی دانیم، چیست.👇🏿

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [3/11/2022 9:02 PM]
ناشناخته ای به نام انرژی تاریک!
پیوند ماده و انرژی و تبدیل آنها به هم، هرچند در ابتدا ممکن است ساده به نظر برسد ولی وقتی توجه شود که حدود ۹۶درصد جهان ما قابل شناسایی نیست و جز وجودی اسرارآمیز برای ما نیست، پیچیده می‌شود.
آیا تسلط بر این ماده و انرژی تاریک، ممکن است؟
قدرت انسان بر این ماده و انرژی- که امروز در دسترس نیست- دروازه ی جدیدی را به سوی زندگی سالم تر و قدرتمندتر می‌گشاید.
انسان امروز با کشف چیزی حدود ۴درصد کیهان، به سادگی می‌تواند همه ی کره ی زمین را متلاشی کند و با تهدید جنگ هسته ای، صداها را سرکوب کند و خودنمایی نماید. طبیعی است تسلط بر ۹۶ درصد ناشناخته، میتواند معادله را به کل تغییر دهد.
انرژی تاریک، نامی برای نیروی اسرار آمیزی است که سبب می‌شود سرعت توسعه جهان ما- به جای آنکه کاهش یابد- شتاب پیدا کند. این، بر خلاف چیزی است که یک نفر ممکن است از جهانی تصور کند که از انفجار بزرگ شروع شده است.
انرژی تاریک، ۶۸درصد جهان قابل مشاهده را شکل می دهد ولی ما هنوز نمی دانیم، چیست.
ما می‌دانیم چیزی در آنجا وجود دارد زیرا چگونه بر توسعه ی جهان، تاثیر می‌گذارد؟ انرژی تاریک و ماده ی تاریک با هم حدود ۹۶٪جهان قابل مشاهده را تشکیل می‌دهد.
سایت فیسبوک secrets of universe


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان ژنتیکی برای نوآوریبه کدامین گناه کشته شدندرساناها و ابر رساناها و عنقش محیط زندگی و مهاجرت دبسیاری از بیماری های جدیسرگیجه از شایعترین اختلاچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا آگاهی پس از مرگ از بیقدرت انسان در نگاه به ابعهیچ اندر هیچجهان مشارکتیایا بیماری ام اس (مولتیپماده ای ضد التهابیکاهش دوپامین عامل بیماریخودآگاهی و هوشیارياز نخستین همانند سازها تدرمانهای بیماری پارکینسبیمار 101 ساله، مبتلا به سزنجیرها را ما باید پاره کنقش خرچنگ های نعل اسبی درتفاوت ایستایی و تکاپوشناخت حقیقت یا آرزوهای گنشانه های گذشته در کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلالرزش ناشی از اسیب به عصبهزاران سال چشم های بینا وجهان ریز و درشتابتدایی که در ذهن دانشمنمخچه تاثیر گذار بر حافظهکریستال زمان(قسمت سوم)خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز و از مغز درگیری مغز در بیماران مبزیرفون داروی ضد ام اسبیماری دیستروفی میوتونینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشاهکار قرنهمه چیز، ثبت می شودآزمون ذهنی گربه ی شرودینمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی هفدهجایی خالی نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر بسیار بالای ناشگیلگمش باستانی کیستاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و شناخت حقیقت قسمت سنهایت معرفت و شناخت درک عتو یک معجزه ایشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر حفظ گرهافزایش قدرت ادراکات و حسمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کووید 19 چیزهایی که حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پنداریمشکل از کجاستپل جویی اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیبحتی علمی درباره تمایل بسفری به آغاز کیهاننورون های ردیاب حافظهتولید یا دریافت علمپیچیدگی های مغزمگسطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاریکی و نورهوش مصنوعی از عروسک بازی امید جدید بر آسیب نخاعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوجود قبل از ناظر هوشمندحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای پیشرفته ارتباط دائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تروان سالممعجزه ی چشمبخش های تنظیمی ژنومسندرم پیریفورمیسچگونه هوشیاری خود را توستوهم جسمپیشرفتی مستقل از ابزار هفلج خواب چیستعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی از عروسک بازی ترک امروزاندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمیاد گرفتن مداومحس و ادراک قسمت چهل و هشتاثرات مفید روزه داریداروی سل سپتاستیفن هاوکینگ در تفسیر روشهای نو در درمان دیسک بمغز کوانتومیبرای زندگی سالم، یافتن تسیاهچاله ی تولید کنندهنگاه دوبارهتکینگیآلودگی هوا و پارکینسونفرایند پیچیده ی خونرسانیعشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان، گونه ای پر از تضادموجود بی مغزی که می تواندکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلالات عضلانی ژنتیکدر هم تنیدگی کوانتومی و داطلاعاتی عمومی در مورد مرژیم غذایی ضد التهابیمغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی سلولهای عصبی در تلاساخت شبکه عصبی با الفبای نبرو و انرژی مداومتکامل زبان انسان از پیشیآیا فراموشی حتمی استقلب روباتیکهوش عاطفی قسمت دومتغذیه بر ژنها تاثیر داردای همه ی وجود منما انسانها چه اندازه نزدکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط پیوسته ی جهاندرمان پوکی استخوانبه امید روزهای بهتررشته نوروایمونولوژی و نقنقش نگاه از پایین یا نگاهبشکه ای که ته نداره پر نمسرگردانیچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا امکان بازسازی اندامهقدرت ذهنهیچگاه از فشار و شکست نترجهان هوشمندایا بدون زبان میتوانیم تماده، چیزی نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها خودت را از اندیشه هایت حفاز نخستین همانند سازها تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیماری لبر و نابینایی آنزندگی هوشمند در خارج از زنقش داروهاي مختلف معروف تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشناخت درون، شناخت بیرون؛نشانه های پروردگار در جهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلالرزش عضله یا فاسیکولاسیوهستي مادي ای که ما کوچکترجهان شگفت انگیزابتذال با شعار دینمدل همه جانبه نگر ژنرالیکشف مکانیسم عصبی خوانش پخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووزیرک ترین مردمبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقشه های مغزی جدید با جزیتمدن پیشرفته ی پیشینیانشاهکار شش گوشهمه ی سردردها بی خطر نیستآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین دی گنجینه ای بزرجاذبهدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شگیاه بی عقل به سوی نور میاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان جانسوزنهایت در بی نهایتتو یک جهان در مغز خودت هسشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر رها شدن از وابستگیافزایش مرگ و میر سندرم کومنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا و گشودن پنجرحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریمشکلات نخاعیپل خواجو اصفهاناز تکینگی تا مغز- از مغز رمز جهانبحث درباره پیدایش و منشا سقوط درون جاذبه ای خاص، چنوروپلاستیسیتی چیستتولید پاک و فراوان انرژیپیچیدگی های مغزی در درک زظهور امواج مغزی در مغز مصتاریکی خواهد ترسیدامید درمان کرونا با همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوراپامیل در بارداریحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقا از نخستین هداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تروبات های ریز در درمان بیمعجزه ی علمبخش بزرگی حس و ادراک ما اسندرم پس از ضربه به سرچگونه واکسن کرونا را توزتوهمات و شناخت حقیقتپاسخ گیاهان در زمان خوردفلج دوطرفه عصب 6 چشمعماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب آمار و ژنتیکاندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیاد بگیر فراموش کنیحس و ادراک قسمت چهل و دوماثرات مضر ماری جواناداروی ضد چاقیاستخوان های کشف شده، ممکروشهای شناسایی قدرت شنوامغز آیندگان چگونه است ؟برخی ملاحظات در تشنج های سیاره ی ابلهاننگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل فردی یا اجتماعیآلزایمرفرایند تکامل و دشواری هاعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی به شناسایی کاتصویر زیبا از سلولانعطاف پذیری مکانیسمی علموجودات مقهور ژنها هستندکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت بیست و یکاختراع جدید اینترنت کواندر هر سوراخی سر نکناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرژیم غذایی ضد دردمغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی سيناپسها طی تکامل و ساختن آیندهچت جی پی تیتکامل ساختار رگهای مغزی آیا ممکن است موش کور بی مقلب را نشکنهوش عاطفی قسمت سومثبت و دستکار ی حافظهای آنکه نامش درمان و یادشما انسانها چه اندازه نزدکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط انسانی، محدود به کودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط از بالا به پایین مدرمان پوکی استخوانبه بالا بر ستارگان نگاه کرشد مغز فرایندی پیچیده انقش نظام غذایی در تکامل مبشریت از یک پدر و مادر نیسربازان ما محققا غلبه می چرا بیماری های تخریبی مغتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا انسان با مغز بزرگش اخقدرت عشقهیپرپاراتیروئیدیسمجهان هوشیارایا تکامل هدفمند استماده، چیزی بیش از یک خلا کایروپاکتیک چیستخودروهای هیدروژنیاز نخستین همانند سازها تدروغ نگو به خصوص به خودتبیماری های میتوکندریزندگی بی دودنقش درختان در تکاملتفاوتهای جنسیتی راهی براشناسایی تاریخچه ی تکاملینظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی لزوم سازگاری قانون مجازاهستی ما پس از شروعی چگال جهانی که نه با یک رخداد و ابداع دی ان ای بزرگترین دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهکشف مکانیسمی پیچیده در بخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووزیست شناسی کل در جزء فراکبیماریهای تحلیل عضلانی انقص در تشخیص هیجانات عامتمدن بشری و مغز اخلاقیشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر داروهای ضد التهاب همیشه چشمی مراقب و نگهباآزادی عقیده، آرمانی که تمنابع انرژی از نفت و گاز ویروس مصنوعیجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانمرگ تصادفیگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمبا خدا باشزبان ریشه هایی شناختی اسنهادینه سازی فرهنگ اختلاتو کز محنت دیگران بی غمیششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکهنر، پر کردن است نه فحش دافزایش سرعت پیشرفت علوم منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا از حقیقت تاتحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییمشکلات بین دو همسر و برخیپلاسمای غالباز تکینگی تا مغز- از مغز رمز جهان خاصیت فراکتالبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول های مغزی عامل پارکینوروز یا روز پایانیتولید سلولهای جنسی از سلپیوند قلب خوک، به فرد دچاظرف باید پر شود چه با چرک تاریخ همه چیز را ثبت کردهامیدوار باش حتی اگر همه چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی مرتب خیلی به قحباب های کیهانی تو در توابزارهای بقا ازنخستین همداروهای ام اساز روده تا مغزروبات کیانمعجزه ی علم در کنترل کرونبخش بزرگتر کیهان ناشناختسندرم سردرد به دلیل افت فچگونه آن شکری که می خوریمتوپیراماتپختگی پس از چهل سالگي به فناوری هوش مصنوعی نحوه خعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب حیوان و انسانانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک قسمت چهل و سوماجزای پر سلولی بدن انسان داروی ضد چاقیاستروژن مانند سپر زنان دروشی برای بهبود هوش عاطفمغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاره ابلهاننگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل مادی تا ابزار هوشمآملودیپین داروی ضد فشار فرایند حذف برخی اجزای مغعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی در کامپیوترهاتصویر زیبای اصفهاناهرام مصر از شگفتی های جهموسیقی نوکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت بیست و دوادامه بحث تکامل چشمدر والنتاین کتاب بدید هماعتماد به خودراه فراری نیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرداشت مغز ما از گذر زمانساختار فراکتال وجود و ذهچت جی پی تیتکامل شناخت انسان با کشفآیا ما کالا هستیمقیچی ژنتیکیهوش عاطفی قسمت ششمثبت امواج الکتریکی در عصایمپلانت مغزیما اکنون میدانیم فضا خالما از اینجا نخواهیم رفتکودک ایرانی که هوش او از حساسیت روانی متفاوتارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه بالاتر از ماده بیندیشرشد مغز علت تمایل انسان بنقش نظریه تکامل در شناسابعد پنجمسردرد میگرنچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا احتمال دارد رویا از آقضاوت ممنوعهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان های بسیار دیگرایجاد احساساتماست مالیکار با یگانگی و یکپارچگیخورشید مصنوعیاز نشانه ها و آثار درک شددریای خدابیماری های مغز و اعصاب و زندگی در جمع مواردی را برنقش ذهن و شناخت در حوادث تقلید مرحله ای نسبتا پیششناسایی سلول های ایمنی انظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکلزوم سازگاری قانون مجازاو هر کس تقوای خدا پیشه کنجهانی که از یک منبع، تغذیابزار هوش در حال ارتقا ازمدل هولوگرافیک تعمیم یافکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری، رساله ای برای سلنقطه بی بازگشتتمدن زیر آبشاید درست نباشدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم همیشه اطمینان تو بر خدا بآزار دیگری، آزار خود استمنابع انرژی از نفت و گاز ویرایش DNA جنین انسان، برجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمرگی وجود نداردگیرنده باید سازگار با پیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متبا طبیعت بازی نکنزبان شناسی مدرن در سطح سلچهار میلیارد سال تکامل بتو پیچیده ترین تکنولوژی صبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دافسردگی و اضطراب در بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا ساخته شده توحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استمشکلات روانپزشکی پس از سپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز- از مغزترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی جالب درباره محدودیتسلول های بنیادینوشیدن چای برای مغز مفید تولترودینپیوند مغز و سر و چالشهای عقل مجادله گرهوش مصنوعی از عروسک بازی تازه های اسکیزوفرنی(جنوامیدواری و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی ، بهترین تمریحد و مرزها توهم ذهن ماستابزارهای بقای موجود زندهداروهای تغییر دهنده ی سیاز سایه بگذرروح در جهانی دیگر استمعجزه در هر لحظه زندگیبخش دیگری در وجود انسان هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه انتظارات بر ادراک توانایی مغز و دیگر اجزای پروژه ی ژنوم انسانیفیلمی بسیار جالب از تغییعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی از عروسک بازی ترازودونانرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت نهماجزایی ناشناخته در شکل گداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار آفرینش در موجروشی جدید در درمان قطع نخمغز انسان برای ایجاد تمدبرخی نکات از گاید لاین پرسیاره ابلهاننگاهت را بلند کنتکامل مداومآموزش نوین زبانفراتر از دیوارهای باورغم بی پایانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتصویربرداری فضاپیمای آماولویت بندی ها کجاستموسیقی هنر مایع استکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت بیست و سواداراوون تنها داروی تاییدر یک فراکتال هر نقطه مرکاعتماد به خودراه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگترین مصرف کننده بررسي علل احتمالي تغيير ساختار شبکه های مغزی ثابنتایج نادانی و جهلتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا ما تنها موجودات زنده قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش عاطفی بیشتر در زنانجلو رفتن یا عقبگردایمپلانت مغزی کمک میکند ایمپلانت نخاعی میتواند دما اشیا را آنطور که هستندکودکان میتوانند ناقل بی خفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان تومورهای مغزی با ابه جای محکوم کردن دیگران رشد در سختی استنقش هورمون های تیروئید دبعد از کروناسردرد میگرن در کودکانچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا احتمال دارد رویا از آقطار پیشرفتهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان هایی در جهان دیگرایرادهای موجود در خلقت بماست مالی با هوش انسانیکاربرد روباتهای ريزنانوخوش قلبی و مهربانیاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری وسواسزندگی در سیاهچالهنقش روی و منیزیم در سلامتتقلید از روی طبیعتشواهدی از نوع جدیدی از حانظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارملزوم عدم وابستگی به گوگل وفور و فراوانیجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانمدل های ریز مغز مینی برینکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینزیست، مرز افق رویداد هستبیندیشنمیتوان با بیرون انداختنتمدنی قدیمی در شمال خلیج شب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر مغزهمیشه داناتر از ما وجود دآسيب میکروواسکولاریا آسمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت فیزیکی، تابعی از جدایی خطای حسی استدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبالاترین هدف از دولتزبان شناسی نوین نیازمند چهار ساعت پس از کشتار خوکتو آرامش و صلحیصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکهورمون شیرساز یا پرولاکتاقلیت خلاقمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیدحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز، از مغز رنگین کمانبحثی در مورد نقش ویتامين سلول های بنیادی منابع و انوعی سکته مغزی ، وحشتناک تومورها و التهاب مغزی عاپیوند اندام از حیوانات بعقلانیت بدون تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی تازه های بیماری پارکینسوامیدی به این سوی قبر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش و میگرنحریص نباشابزارهای بقای از نخستین داروهای ضد بیماری ام اس واز علم جز اندکی به شما داروح رهاییمعرفت و شناختبخشیدن دیگران یعنی آرامشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه به سطح بالایی از هوتوازن مهمتر از فعالیت زیپروژه ی ژنوم انسانیفیزیک مولکولها و ذرات در عواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی از عروسک بازی تراشه ی هوش مصنوعی در مغزانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری در کجاست؟ قیاری خدا نزدیک استحس و ادراک قسمت چهارماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار بازسازی اندام هاروشی جدید در درمان نابینمغز انسان برای شادمانی طبرخی نرمش ها برای زانوسیر آفرینش از روح تا مغز چالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل چشمآمارهای ارائه شده در سطح فرد موفقغم بی پایانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتصور از زمان و مکاناولین مورد PML به دنبال تکمیهمانهای ناخوانده عامل کمردردحس و ادراک قسمت بیستمادب برخورد با دیگراندر کمتر از چند ماه سوش جداعداد بینهایت در دنیای مراه های جدید برای قضاوت رمغز حریص برای خون، کلید تبررسی و اپروچ جدید بر بیمسادیسم یا لذت از آزار دادنجات در راستگوییتکثیر سلول در برابر توقف آیا مغز تا بزرگسالی توسعقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش عاطفی در زنان بیشتر اجلوتر را دیدنایمان به رویاما به جهان های متفاوت خودکودکان خود را مشابه خود تخلا، حقیقی نیستارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان تشنجبه خودت مغرور نشوز گهواره تا گورنقش هورمون زنانه استروژنبعد از کروناسردرد و علتهای آنچرا خشونت و تعصبتاثیر کلام در آیات کلام بآیا برای تولید مثل همیشه لمس کوانتومیهدف یکسان و مسیرهای مختلجهان یکپارچهاکسی توسین و تکامل پیش اماشین دانشکاربرد روباتهای ريز، در خوشبختی دور از رنج های ماز نظر علم اعصاب اراده آزدرک نیازمند شناخت خویش ابیماری کروتز فیلد جاکوبزندگی زمینی امروز بیش از نقش روزه داری در سالم و جتقلید از طبیعتشواهدی از دنیسوان(شبه نئنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتممقاومت به عوارض فشار خون وقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان، تصادفی نیستخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانمدیون خود ناموجودکشف جدید تلسکوپ جیمز وباز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهزاوسکا درمان گوشربیهوش کردن در جراحی و بیمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتمرکز و مدیتیشنشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه راهی هستآسیب ها ناشی از آلودگی هومنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چند سویهجریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستگام کوچک ولی تاثیرگذاراز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکباهوش ترین و با کیفیت تریزبان، نشان دهنده ی سخنگو نوآوری ای شگفت انگیز دانتو افق رویداد جهان هستیضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش فوق العاده، هر فرد اسالکترومغناطیس شنوایی و همنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژنحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتمشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز، از مغز رهبر حقیقیبحثی در مورد نقش کلسیم و سلول های بدن تو پیر نیستننیکولا تسلاتومورهای نخاعیپیوند سر آیا ممکن استعقیده ی بی عملهوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل پلاستیک به کربن و سامیدی تازه در درمان سرطامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش بهترین درمان بیش فعحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای دفاعی و بقای موداروی فامپیریدین یا نورلازدواج های بین گونه ای، رروزه داری متناوب، مغز را مغز فکر میکند مرگ برای دیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه باغبانی باعث کاهش توسعه هوش مصنوعی قادر اسپروانه ی آسمانیفیزیک و هوشیاریعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک بازی تراشه ی بیولوژِیکانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری در کجاست؟(قژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت نوزدهماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی ضد تشنج توپیراماتاصل بازخوردروشی جدید در درمان سکته ممغز انسان برای شادمانی طبرخی نرمش های گردنسیستم تعادلی بدنچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ارتقای نگاه تا عمآن چیزی که ما جریان زمان فرد حساس از نظر عاطفی و بغیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی درمانگر کامپیتصادف یا قوانین ناشناختهاولین مورد پیوند سر در انمیوتونیک دیستروفیکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت دهمادراک ما درک ارتعاشی است در آرزوهایت مداومت داشتهبقای حقیقی در دور ماندن اراه پیروزی در زندگی چیستمغز در تنهایی آسیب میبینبررسی ژنها در تشخیص بیماسازگاری با محیط بین اجزانخاع ما تا پایین ستون فقرتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا همه جنایت ها نتیجه بیقانون گذاری و تکاملهوش عاطفی در زنان بیشتر اجمجمه انسان های اولیههوشمندی کیهانجنبه های موجی واقعیتاین پیوند نه با مغز بلکه ما با کمک مغز خود مختاريمکودکان را برای راه آماده خلا، خالی نیستارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید ALSبه دنبال رستگاری باشزمین در برابر عظمت کیهاننقش ویتامین K در ترمیم اسبعد از کرونا دلخوشی بیهوسردرد تنشنچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا بزرگ شدن مغز فقط در دلوب فرونتال یا پیشانی مغهدف یکسان، در مسیرهای متجهان یکپارچهاگر فقط مردم میفهمیدند کمبانی ذهنی سیاه و سفیدکتاب گران و پرهزینه شد ولخانه ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک و احساسبیماری گیلن باره و بیمارنقش رژیم غذایی بر رشد و اتقویت استخوان در گرو تغذشیشه ی بازالتی و سیلیکوننظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولمقابله ی منطقی با اعتراضوقتی فهمیدی خطا کردی برگجهش های ژنتیکی مفید در ساخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمدیریت اینترنت بر جنگکشتن عقیده ممکن نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش زبان مشترک ژنتیکی موجودابیهوشی در بیماران دچار انمایش تک نفرهتمرکز بر هدفشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمآشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانمرز بین انسان و حیوان کجاگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قباور و کیهان شناسیزبان، وسیله شناسایی محیطنوار مغز مشاهده ی غیر مستتو انسانی و انسان، شایستضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کروناحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز، از مغز روی و منیزیم در تقویت استبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول عصبی شاهکار انطباق نیاز به آموزش مجازی دیجیتومورهای ستون فقراتپیوند سر، یکی از راه حلهاعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل تراکت صوتی مصنوعی امگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش در کمر دردحس چشایی و بویاییابعاد و نیازهای تکاملیداروی لیراگلوتیداسکار، لگوی هوشمندروزه داری و بیمار ی ام اس مغز قلببدون پیر فلکسوخت هیدروژنی پاکچگونه تکامل مغزهای کنونیتوسعه برخی شغل ها با هوش پرواز از نیویورک تا لوس آفیزیکدانان ماشینی برای تعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک بازی تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع خواب و رویاژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت هفتماحساس گذر سریعتر زماندارویی خلط آوراصل در هم تنیدگی و جهانی ريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی یونها و مولکول های مسیستم دفاعی بدن علیه مغز چالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنچه ناشناخته است باید شفردا را نمیدانیمغرور و علمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتظاهر خوابیده ی مادهاولین هیبرید بین انسان و میگرن و پروتئین مرتبط با کمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت دوازدهمادغام میان گونه های مختلدر آسمان هدیه های نادیدنبلندی در ذهن ما درک بلندیراه انسان شدن، راه رفتن ومغز را از روی امواج بشناسبررسی بیماری التهابی رودستم با شعار قانون بدترین نخستین تمدن بشریتئوری تکامل امروز در درمآیا هوش مصنوعی می تواند نقانون جنگلقانون جنگلهوشیاری و وجودجنسیت و تفاوت های بیناییاین اندوه چیستما بخشی از این جهان مرتبطکوری گذرای ناشی از موبایخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط غیرکلامی بین انسادرمان جدید میگرن با انتی به زودی شبکه مغزی به جای زمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش ژنتیک در درمان اختلابعد از کرونا دلخوشی بیهوسردرد سکه ایچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا تکامل و تغییرات ژنتیلوتیراستامهدف از تکامل مغزجهان کنونی و مغز بزرگتریاگر میدانی مصیبت بزرگتر مباحث مهم حس و ادراککتاب زیست شناسی باورخانواده پایداراز واقعیت امروز تا حقیقتدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری آلزایمر، استیل کونقش رژیم غذایی در رشد و اتقویت حافظه یا هوش مصنوعشکل های متفاوت پروتئین هنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دوممقابله با کرونا با علم اسوقتی پر از گل شدی خودت را جهش های ژنتیکی غیر تصادفدفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین همانمداخله ی زیانبار انسانگل خاردار، زیباستاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشزبان چهار حرفی حیات زمینبیوگرافیچند نرمش مفید برای کمردرتمساح حد واسط میان مغز کوشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکهمجوشی هسته ای، انرژِی بآشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانمرز جدید جستجو و اکتشاف، گامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجسفر فقط مادی نیستنوار مغز ترجمه رخدادهای تو با همه چیز در پیوندیضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی و کشف زبان هایالکترودهای کاشتنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگر کرونا ساخته شحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سمطالبه ی حق خوداز تکینگی تا مغز، از مغز رویا و واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فسلولهای ایمنی القا کنندهچیز جدید را بپذیرتوهم فضای خالیپیوندی که فراتر از امکانعلم و روحهوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل سلولهای محافط به سامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک (قسمت اول )ابعاد اضافه ی کیهانداروی تشنجی دربارداریاساس انسان اندیشه و باور روزه داری سلول های بنیادمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرنامه و ساختار پیچیده مسودمندی موجودات ابزی بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های سازمان بهداشت پروتئین های ساده ی ابتدافاجعه ی جهل مقدسعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک بازی ترجمه ای ابتدایی از اسراانسان میوه ی تکاملمنتظر نمان چیزی نور را بهژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت هفدهماحساسات کاذبداستانها و مفاهیمی اشتبااصل علت و تاثیرریه زغالیمغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی اثرات مضر ویتامین دسکوت و نیستیچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه واقعیت تصور میکنیم فرزندان زمان خودغربال در زندگیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتظاهری از ماده است که بیداولین تصویر در تاریخ از سمیگرن سردردی ژنتیکی که بکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت سومادغام دو حیطه علوم مغز و در آستانه ی موج پنجم کوویبلوغ چیستراه بی شکستمغز زنان جوانتر از مغز مربررسی سیستم تعادلی بدن استم، بی پاسخ نیستنخستین تصویر از سیاهچالهتئوری تکامل در پیشگیری و آیا هوش مصنوعی زندگی بشرنخستین روبات های زنده ی جتئوری جدید، ویران کردن گآیا هوش ارثی دریافتی از پقانونمندی و محدودیت عالمهوشیاری و افسردگیجنسیت و تفاوت های بیناییاین ایده که ذرات سیاهچالما تحت کنترل ژنها هستیم یکی غایب شدی تا نیازمند دلخلاصه ای از درمان های جدیارتروز یا خوردگی و التهادرمان جدید کنترل مولتیپلبه زیر پای خود نگاه نکن بزمان چیستنقش گرمایش آب و هوا در همتفکر قبل از کارسردرد عروقی میگرنچراروياها را به یاد نمی آتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا جنین انسان، هوشمندی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعهدف از خلقت رسیدن به ابزاجهان کاملی در اطراف ما پراگر نیروی مغناطیس نباشد مجموعه های پر سلولی بدن مکتاب طبیعت در قالب هندسهخار و گلاز کجا آمده ام و به کجا میدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذربیماری الزایمرنقش زنجبیل در جلوگیری از تقویت سیستم ایمنیشکل پنجم مادهنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آب زندگی است قسمت سومملاحظه های اخلاقی دربارهوقتی تو از یاد گرفتن باز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانمدارک ژنتیکی چگونه انسانگل زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هازبان نیاز تکاملی استبیوگرافیچند جهانیتنفس هوازی و میتوکندریشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکهمراه سختی، اسانی هستآغاز فصل سرما و دوباره تکمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت های متفاوتجستجوی متن و تصویر به صوردورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانمزایای شکلات تلخ برای سلگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وسفر نامه سفر به بم و جنوب نوار مغز در فراموشی هاتو با باورهایت کنترل میشطلوع و حقیقتتاثیر روده بر مغزهوش مصنوعی یا حماقت طبیعالگو و عادت را بشکن و در امنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگری ضد کرونا از دحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکمطالبی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی درچیزی منتظر شناخته شدنتوهم فضای خالی یا توهم فضپیوستگی همه ی اجزای جهانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی از عروسک بازی تبر را بردارانفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزوز گوشحس و ادراک (قسمت دوم )ابعاد بالاترداروی جدید ALSاستفاده از مغز، وزن را کمروزهای بد باقی نمیماندمغز مانند تلفن استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسی و سه پل اصفهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های غیر دارویی در سپروتز چشمفاصله ها در مکانیک کوانتعادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ترس و آرمان هاانسان ها می توانند میدان منحنی که ارتباط بین معرفژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت هجدهماخلاق و علوم اعصابدخالت در ساختار ژنهااصل عدم قطعیت از کوانتوم ریواستیگمینمغز ایندگان چگونه استبرخی اختلالات عصبی مثانهسکوت، پر از صداچالش دیدگاه های سنتی در بتکامل تکنولوژیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فرضیه ای جدید توضیح میدهمقالاتهوش احساسیتعداد کلی ذهن ها در جهان اولین دارو برای آتاکسی فمیگرن شدید قابل درمان اسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتقا و تکامل سنت آفرینش در درمان بیماری مولتیپل بلعیدن ستاره توسط سیاهچارابطه تشنج و اوتیسممغزهای کوچک بی احساسبررسی علل کمر درد در میانستون فقرات انسان دو پا جلنرمش های مفید برای درد زاتا 20 سال آینده مغز شما به آیا هوش سریعی که بدون احسقارچ بی مغز در خدمت موجودهوشیاری کوانتومیجهل مقدساینکه به خاطرخودت زندگی مانند آب باشکیهان خود را طراحی میکندخم شدن فضا-زمانارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان جدید ای ال اس، توفربه سخن توجه کن نه گویندهزمان و مکان، ابعاد کیهان نقش پیش زمینه ها و اراده تفکر خلا ق در برابر توهم سرطان کمیت گراییچراروياها را به یاد نمی آتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا جهان ذهن و افکار ما ملیروپریم داروی ترکیبی ضدهر چیز با هر چیز دیگر در تجهان پیوستهاگر نعمت فراموشی نبود بسمحل درک احساسات روحانیکتاب، سفری به تاریخخارق العاده و استثنایی باز کسی که یک کتاب خوانده درک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری ای شبیه آلزایمر و نقش زبان در سلطه و قدرت اتلقین اطلاعات و حافظهشکست حتمینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر انتخاب از طرف محیط آب، زندگی است(قسمت پنجم)ملاحظات بیهوشی قبل از جرویتنام نوعی کرونا ویروس جهشهای مفید و ذکاوتی که ددقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانمروری بر تشنج و درمان هایگلوله ی ساچمه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشزبان و کلمه حتی برای کسانبیان ژن های اسکیزوفرنی دچند جهانیتنفس هوازی و میتوکندریشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکهمراهی نوعی سردرد میگرنیآغاز مبهم آفرینشمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت و مجازجستجوی هوشیاری در مغز ماديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانمسمومیت دانش آموزان بی گگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبار بزرگ ایستادن بر دو پاسفر به مریخ در 39 روزنوار مغز در تشخیص بیماری تو باید نیکان را به دست بپنج اکتشاف شگفت آور در موطلای سیاهتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشالگوی بنیادین و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسمطالعه ای بیان میکند اهداز تکامل تا مغز از مغز تا رویا و خبر از آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهسلام تا روشناییچیزی خارج از مغزهای ما نیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیام های ناشناخته بر مغز علم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی از عروسک بازی تحریک عمقی مغزانقراض را انتخاب نکنیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیام منفرد نورون مغزی حس و ادراک قسمت 67اتفاق و تصادفداروی جدید s3 در درمان ام استفاده از هوش مصنوعی در روزهای سختمغز مادران و کودکان در زمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیلی محکم محیط زیست بر انچگونه حافظه را قویتر کنیتوصیه هایی در مصرف ماهیپروتز عصبی برای تکلمفاصله ی همیشگی تصویر سازعادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتسلیم شدن از نورون شروع مانسان یک کتابخانه استمنشأ اطلاعات و آموخته ها ژن ضد آلزایمرحس و ادراک قسمت هشتماخلاق پایه تکامل و فرهنگدر مانهای کمر درداصول انجام برخی نرمش ها دریاضیات یک حس جدید استمغز ابزار بقای برتر مادیبرخی اصول سلامت کمرسکته مغزیچاالش ها در تعیین منبع هوتکامل جریان همیشگی خلقتآنها نمیخواهند دیگران رافساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش احساسیتعذیه ی ذهناولین دروغمیدان مغناطيسي زمین بشر کنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت سی و ششمارتقا یا بازگشت به قبل ازدر سال حدود 7 میلیون نفر بنی عباس، ننگی بر تاریخرادیوی مغز و تنظیم فرکانمغز، فقط گیرندهبزرگ فکر کنستارگانی قبل از آغاز کیهنرمش های مفید در سرگیجهتا بحر یفعل ما یشاآیا هشیاری کوانتومی وجودقبل از آغازهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهان فراکتالاینکه خانواده ات سالم باماه رجبکیهانِ هوشیارِ در حال یاخونریزی مغز در سندرم کووارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان جدید سرطانبوزون هیگز چیستزمان و صبرنقش آتش در رسیدن انسان بهتفاوت مغز انسان و میمون هسرعت فکر کردن چگونه استنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر کتامین در درمان پاآیا جهش های ژنتیکی، ویرولیس دگرامفتامین یا ویاسهر جا که جات میشه، جات نیجهان پیوستهاگر نعمت فراموشی نبود بسمحل درک احساسات روحانی دکتابخانهخبر مهم تلسکوپ هابلاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش زبان در سلطه و قدرت اتلاش ها برای کشف منابع جدشگفت نیست من عاشق تو باشمهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر احتمالی عصاره تغلیآتش منبع انرژیممانتین یا آلزیکسا یا ابویتامین E برای فعالیت صحجهشهای مفید و ذکاوتی که ددل به دریا بزنابزار بقا از نخستین همانمرکز هوشیاری، روح یا بدن گلوئوناز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانزبان و بیان نتیجه ساختمابیان حقیقتچند روش ساده برای موفقیتتنفس بدون اکسیژنشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه ی پایه ایإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت و انعکاسحفره در مغزدی متیل فومارات(زادیوا)(مسمومیت دانش آموزان، قماگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلبار سنین ابزار هوشمندی اسفر تجهیزات ناسا به مریخ نوار مغزی روشی مهم در تشختو تغییر و تحولیپول و شادیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشالگوبرداری از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی معماری، هندسه ی قابل مشااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره هوش و تفاوتهسلسله مباحث هوش مصنوعیچیزی شبیه نور تو نیستتوهم چیستپیدایش زبانعلم بدون توقفهوش مصنوعی از عروسک بازی تحریک عمقی مغز در آلزایمانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک قسمت 74اتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید میاستنی گراویاستفاده از انرژی خلاروش مقابله مغز با محدودیمغز چون ابزار هوش است دلیبرین نت به جای اینترنتسینوریپا داروی ترکیبی ضدنگاه محدود و تک جانبه، مشتوضیحی ساده در مورد هوش مپرورش مغز مینیاتوری انسافتون های زیستیعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان باشمنشاء کوانتومی هوشیاری اژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت پنجماختلال خواب فرد را مستعد در محل کار ارزش خودت را باصول توسعه ی یک ذهن کاملریسدیپلام تنها داروی تایمغز ابزار برتر بقابرخی بیماری ها که در آن بسال سیزده ماههناتوانی از درمان برخی ویتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خفشار و قدرتصفحه اصلیهوش در طبیعتتغییر الگوی رشد مغزی با زاولین سلول مصنوعیمیدان های مغناطیسی قابل کنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت سیزدهمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های اسرار آمیز در آبه قفس های سیاهت ننازراز تغییرمغزتان را در جوانی سیم کشبزرگ شدن مغز محدود به دورسخن و سکوتسخن پاک و ثابتنرمشهای مهم برای تقویت عتابوهای ذهنیآیا واکنش های یاد گرفته وقبل از انفجار بزرگهیچ چیز همیشگی نیستجهان قابل مشاهده بخش کوچاینترنت بدون فیلتر ماهواماپروتیلینکیست هیداتید مغزخواندن ، یکی از شستشو دهنارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان دارویی سرطان رحم ببوزون هیگز جهان را از متلزمان واقعیت است یا توهمنقش انتخاب از طرف محیط، نتفاوت ها و تمایزها کلید بسعی کن به حدی محدود نشوینزاع بین علم و نادانی رو تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجلا اکراه فی الدینهر حرکت خمیده می شود و هر جهان پر از چیزهای اسرار آاگر با مطالعه فیزیک کوانمحدودیت چقدر موثر استکجای مغز مسئول پردازش تجخدا موجود استاز انفجار بزرگ تا انفجار درک دیگرانزونیسومایدبیماری اسپینال ماسکولار نقش سجده بر عملکرد مغزتلاش هایی در بیماران قطع شگفت انگیز بودن کیهانهفت سین یادگاری از میراث تاثیر ترکیبات استاتین (سآثار باستانی تمدن های قدمن کسی در ناکسی دریافتم ویتامین E در چه مواد غذایجوانان وطندلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستگمان میکنی جرمی کوچکی در از تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیزبان و بیان، در سایه پیشربیست تمرین ساده برای جلوچندین ماده غذایی که ماننتنها مانع در زندگی موارد شباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه ی رایج کیهانافت فشار خون ناگهانی در ومنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت خلا و وجود و درک محق انتخابدین اجباریمسیر دشوار تکامل و ارتقاگذشته را دفن کناز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصبارداری بدون رحمسفر دشوار اکتشافنوار عصب و عضلهتو جهانی هستی که خودش را پول و عقیدهطوفان زیباییتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی الفاگوالتهاب شریان تمپورالمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ضد اعتیادحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنمعنی روزهاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا تخیل یا واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنکاتی در مورد تشنجتوهم وجودپیر شدن حتمی نیستعلم در حال توسعههوش مصنوعی از عروسک بازی تداوم مهم است نه سرعتانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک آلل ژنتیکی که از نئاندحس و ادراک قسمت 75اتوسوکسیمایدداروی جدید برای میاستنی استفاده از سلول های بنیاروش های صرفه جویی در ایجامغز چگونه صداها را فیلتر برای یک زندگی معمولیسیگار عامل افزایش مرگ ومنگاه انسان محدود به ادراتیوتیکسن داروی ضد جنونپرتوهای صادر شده از سیاهفروتنی و غرورعادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشنج چیستانسان جدید از چه زمانی پامهندسی ژنتیک در حال تلاش ژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت پنجاهاختلال در شناسایی حروف و در چه مرحله ای از خواب ، راصول سلامت کمرریشه های مشترک حیاتمغز از بسیاری حقایق می گربرخی بیماری های خاص که بدسانسور از روی قصد بسیاری ناتوانی در شناسایی چهره تکامل داروینی هنوز در حاآنزیم تولید انرژی در سلوفضای قلب منبع نبوغ استسوالات پزشکیهوش عاطفی قسمت نهمتغییر زودتر اتصالات مغزیاوکرلیزوماب داروی جدید شمیدان های کوانتومی خلاکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت ششمارتباط میکروب روده و پاردرمان های بیماری آلزایمربه مغز خزندگان خودت اجازراست دستی و چپ دستیمغزتان را در جوانی سیمکشبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغط یک گیرنده استبزرگترین خطایی که مردم مسختی ها رفتنی استچرا ماشین باید نتایج را پتاثیر فکر بر سلامتآیا یک، وجود داردقبرستان ها با بوی شجاعتهیچ وقت خودت را محدود به جهان موازی و حجاب هاایندرالماجرای جهل مقدسکیست کلوئید بطن سومخواب سالم عامل سلامتیارزش خود را چگونه میشناسدرمان سرگیجه بدون نیاز ببی نهایت در میان مرزهازمان پلانکنقش اتصالات بین سلولهای تفاوت ها را به رسمیت بشناشلیک فراموشینزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکامللاموژین داروی ضد اوتیسم؟هرچیز با یک تاب تبدیل به جهان پر از چیزهای جادویی اگر تلاش انسان امروز برامحدودیت های حافظه و حافظکرونا چه بر سر مغز می آورخدای رنگین کماناز بحث های کنونی در ویروسدرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله بیماری اضطراب عمومینقش غذاها و موجودات درياتلاشی برای درمان قطع نخاشگفت زده و حیران باشهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر تغذیه بر سلامت رواآرامش و دانشمنابع انرژي پاک سرچشمه حویتامین کاجواب دانشمند سوال کننده دنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استزبان و تکلم برخی بیماریهبیش از نیمی از موارد انتقنه به اعدامتنها در برابر جهانشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه بنیادینافت هوشیاری به دنبال کاهمنابع انرژی از نفت و گاز والزارتان داروی ضد فشار حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستمسئول صیانت از عقیده کیسگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضلهتو دی ان ای خاص ميتوکندريپوست ساعتی مستقل از مغز دطولانی ترین شبتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی از عروسک های بامواجی که به وسیله ی ماشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن علیه سرطانحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکامل تا مغز، از مغز ترویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارچگونه مولکول های دی ان ایتوهم وجودپیشینیان انسان از هفت میعلم راهی برای اندیشیدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی تداخل مرزها و صفات با بینانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک جهش ممکن است ذهن انسانحس و ادراک قسمت 78اتصال مغز و کامپیوترداروی جدید برای ای ال اساستفاده از سلول های بنیاروش هایی برای جلوگیری از مغز ناتوان از توجیه پیدابرای پیش بینی آینده مغز دسیاهچاله هانگاه از بیرون مجموعهتیک و اختلال حرکتیپرسش و چستجو همیشه باقی افرگشت و تکامل تصادفی محض عارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان خطرناکترین موجودمهربانی، شرط موفقیتژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلال در شناسایی حروف و در ناامیدی بسی امید استاضطراب و ترسرژیم های غذایی و نقش مهم مغز به تنهایی برای فرهنگ برخی توجهات در ببمار پارسانسور بر بسیاری از حقاینادیدنی ها واقعی هستندتکامل داروینی هنوز در حاآینه در اینهقفس ذهنپیامهای کاربرانهوش عاطفی قسمت هفتمتغییر عمودی سر انسان از پايندگان چگونه خواهند دیدمیدان بنیادین اطلاعاتکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط ماده و انرژیدرمان های جدید میگرنبه نقاش بنگررجزخوانی هایی که امروز برحم مصنوعینقش قهوه در سلامتیبزرگترین درد از درون است سرنوشتچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا کیهان می تواند یک شبیقدم زدن و حرکت دید را تغیهیچ کاری نکردن به معنی چیجهان ما میتواند به اندازایا کوچک شدن مغزانسان الماجرای عجیب گالیلهکاهش مرگ و میر ناشی از ابخواب سالم عامل سلامتی و یاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان سرگیجه بدون نیاز ببی ذهن و بی روحزمان به چه دلیل ایجاد میشنقش تیروئید در تکامل مغزتفاوت های بین زن و مرد فقشلیک فراموشینسبیت عام از زبان دکتر برتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از لایو دوم دکتر سید سلمان فهز ذره، یک دنیاستجهان دارای برنامهاگر خواهان پیروزی هستیمخچه فراتر از حفظ تعادلکریستال هاخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدنبیماری بیش فعالینقش غذاها و موجودات درياتلاشی تازه برای گشودن معشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهمه چیز موج استتاثیر حرکات چشم بر امواج آرامش و سکونمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا و استخوانجوسازی مدرندنیا، هیچ استابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استگویید نوزده و ایمنی ساکتاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبزبان و شناخت حقیقت قسمت چنه جنگ و نه خونریزیتنهایی رمز نوآوری استشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه در پایه ی همه ی واکافتخار انسانمنابع بی نهایت انرژی در دواکنش های ناخودآگاه و تقحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدمسئولیت جدیدگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملسفرنامه سفر به بم و جنوب نوبت کودکانتو در میانه ی جهان نیستی پوشاندن خود از نورطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک های بامیوتروفیک لترال اسکلرومنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسنی با تاثیر دوگانه احافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی معجزه های هر روزهاز تکامل تا مغز، از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره احساسات متفاسماگلوتید داروی کاهش دهنچگونه میتوان با قانون جنتوهم بی خداییپیشرفت های جدید علوم اعصفلج نخاعی با الکترودهای علم ساختن برج های چرخانهوش مصنوعی از عروسک بازی تروس جریان انرژیانتقال ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک رژیم غذایی جدید، می توحس و ادراک قسمت 82اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید برای دیابتاستفاده از سلول های بنیاروش هایی ساده برای کاهش امغز و اخلاقبرای اولین بار دانشمندانسیاهچاله های فضایی منابعنگاه از دور و نگاه از نزدتیروفیبان موثر در سکته ی پرسشگری نامحدودفراموش کارها باهوش تر هسعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشنج عدم توازن بین نورون انسان عامل توقف رشد مغزموفقیت هوش مصنوعی در امتژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت پنجاه و داختلالات مخچهدر هم تنیدگی مرزها و بی ماطلاع رسانی اینترنتیرژیم های غذایی و نقش مهم مغز بیش از آنچه تصور میشوبرخی توصیه ها برای واکسیساهچاله ها تبخیر نمیشودنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل داروینی هنوز در حاآیندهقفس را بشکنسایتهای دیگرهوش عاطفی قسمت پنجمتغییرات منطقه بویایی مغزايا اراده آزاد توهم است یمیدازولام در درمان تشنج کندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط متقابل با همه ی حیدرمان های جدید در بیماری به نقاش بنگربه نادیدنی ایمان بیاوررحم مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل ابسیاری از مجرمان، خودشانسریع دویدن مهم نیستچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا گذشته، امروز وآینده قدرت مردمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجهان مادی، تجلی فضا در ذهایا این جمله درست است کسیماده ی تاریککاهش التهاب ناشی از بیماخواب عامل دسته بندی و حفطاز مخالفت بشنودرمان سرگیجه بدون داروبی شرمیزمان شگفت انگیزنقش حفاظتی مولکول جدید دتفاوت های تکاملی در مغز وشنا در ابهای گرم جنوب نیانسبت ها در کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند بالبخند بزن شاید صبح فردا زهزینه ای که برای اندیشیدجهان در حال نوسان و چرخشاپی ژنتیکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکریستال زمان(قسمت اولخسته نباشی بابااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش سبیماری تی تی پینقش غذاها و موجودات درياتلاشی جدید در درمان ام اسشگفتی های زنبور عسلهمه چیز در زمان مناسبتاثیر دوپامین و سروتونینآرامش(سکوت) stillness و تکاپومنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا در سبزیجاتجامعه ی آسمانیدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانمرگ چیستگوشه بیماری اتوزومال رسساز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگزبان و شناخت حقیقت قسمت اچه زیاد است بر من که در ایتنبیه چقدر موثر استشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه زبانِ زمان استافراد آغاز حرکت خودشان رمنابع جدید انرژیواکنش به حس جدیدحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزمسئولیت در برابر محیط زیگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبکسفرنامه سفر به بم و جنوب نور درونتوقف؛ شکستپیموزایدطبیعت موجی جهانتاریک ترین بخش شبهوش مصنوعی از عروسک بازی امید نیکو داشته باش تا آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحافظه های کاذبابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز، از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره احساساتی غیرسندرم کووید طولانیچگونه مغز پیش انسان یا همتوهم تنهاییپیشرفت در عقل است یا ظواهفلج بل، فلجی ترسناک که آنعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی تری فلوپرازیناندوه در دنیا استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک قسمت چهلاثرات فشار روحی شدیدداروی جدید ضد میگرناستفاده از سلول های بنیاروش جدید تولید برقمغز و اخلاقبرای تمدن سازی، باید در بسیاهچاله ها، دارای پرتو نگاه از درون مجموعه با نگتکنولوژی جدید که سلول هاآلودگی هوا چالش قرن جدیدفراموشی همیشه هم بد نیستعدم درکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشویق خواندن به کودکانانسانیت در هم تنیده و متصمولتیپل اسکلروز در زنان ژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت پنجاه و ساختلالات حرکتی در انساندر هم تنیدگی کوانتومیاطلاعات حسی ما از جهان، چرژیم ضد التهابیمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی درمان های Spinal Muscular Atسایه را اصالت دادن، جز فرنازوکلسینتکامل زبانآینده ی انسان در فراتر ازقلب و عقلهوش عاطفی قسمت اولتغییرات آب و هوایی که به ايا اراده آزاد توهم است یمکانیک کوانتومی بی معنی کوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان های رایج ام اسبه هلال بنگررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش میدان مغناطیسی زمین بسیاری از بیماری های جدیسریعترین کامپیوتر موجودچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا پیدایش مغز از روی تصاقدرت کنترل خودهیچ کس حقیقت را درون مغز جهان مرئی و نامرئیایا ابزار هوشمندی یا مغز ماده ی خالیکاهش حافظه هرچند فرایندیخودآگاهی و هوشیارياز نخستین همانند سازها تدرمان سرطان با امواج صوتبی عدالتی در توزیع واکسن زنان باهوش ترنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتفاوت های زبانی سرمنشا تشناخت و معرفت، و نقش آن دنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قالحظات خوش با کودکانهزینه سنگین انسان در ازاجهان در حال ایجاد و ارتقاابتدا سخت ترین استمخچه ابزاري که وظیفه آن فکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویزیر فشار کووید چه باید کربیماری دویکنقش غذاها در کاهش دردهای تمایل زیاد به خوردن بستنشانس یا تلاشهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر دپاکین بر بیماری مآزمون تجربی، راهی برای رمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردجاودانگی مصنوعیدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر پنهانگوشت خواری یا گیاه خواریاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبیشتر کمردردها نیازی به زبان و شناخت حقیقت قسمت دنه عدم مطلق بلکه عدم با قتهدیدهای هوش مصنوعیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر فراموشیافراد بی دلیل دوستدار تو مناطق خاصی از مغز در جستجواکسن های شرکت فایزر آمرحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی ممستند جهان متصلگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طبازسازي مغز و نخاع چالشی سفرنامه سفر به بم و جنوب نورون هاي مصنوعی می توانتولید مثل اولین ربات های پیموزایدطبیعت بر اساس هماهنگیتاریکی من و تو و گرد و غباهوش مصنوعی از عروسک بازی امید نجاتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسموبینار اساتید نورولوژی دحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز ترویای شفافبخش فراموش شده ی حافظهسندرم گیلن باره به دنبال چگونه هموساپينس بر زمین توهم جدایی و توهم علمپیشرفت ذهن در خلاقیت استفلج خوابعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی تری فلوپرازیناندوه دردی را دوا نمیکندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیافته های نوین علوم پرده حس و ادراک قسمت چهل و هفتاثرات مفید قهوهداروی جدید ضد الزایمراستیفن هاوکینگ در مورد هروش صحبت کردن در حال تکاممغز و سیر تکامل ان دلیلی برای خودآگاه بودن تو بایسیاهچاله و تکینگی ابتداینگاه حقیقی نگاه به درون اتکنولوژی جدید که سلول هاآلودگی هوا و ویروس کرونافراموشی و مسیر روحانیعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک تا کمتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسانیت در برابر دیگرانمواد کوانتومی جدید، ممکنکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلالات صحبت کردن در اندر هم تنیدگی کوانتومی و پاطلاعاتی عمومی در مورد مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی روش های تربیتی کودکساخت شبکه عصبی مصنوعی با نباید صبر کرد آتش را بعد تکامل زبانآینده ی علم و فیزیک در60 ثقلب دروازه ی ارتباطهوش عاطفی قسمت دهمتغییرات تکاملی سر انسان ای نعمت من در زندگیممکانیزمهای دفاعی در برابکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک سی و هفتمارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های علامتی در ام اس