دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کیهان خود را طراحی میکند

کیهان خودش را طراحی میکند هر ذره، هر مولکول، هر موجود زنده، هر جسم آسمانی در فضا در زمینه و بستر همدیگر وجود دارد و ارتقا پیدا می کند.پائول هاریسون(پل هریسون (پانتئیست - Paul Harrison (pantheist)
پل هریسون نویسنده محیط زیست، نویسنده ی کتاب ها و گزارش های مختلفی است؛ در مورد محیط زیست و توسعه، و بنیانگذار جنبش جهانی پانتئیست است.

هریسون روزنامه نگار و نویسنده محیط زیست و توسعه جهان سوم بوده است. بهترین کتاب های شناخته شده وی در جهان سوم (1979)(در مورد فقر جهانی) و انقلاب سوم (1993) (زیر عنوان جمعیت ، محیط زیست و یک جهان پایدار) است. وی همچنین کتاب سبزآفرینی آفریقا (1987) در مورد توسعه پایدار برای آفریقا و کتاب در داخل شهر داخلی (1983) در مورد فقر درون شهری در شرق لندن نوشت. کتاب او در مورد پانتئیسم، عناصر پانتئیسم، توسط Element Books در سال 1999 منتشر شد.

در سال 1988 جایزه برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) جهانی را برای نوشته های خود در مورد محیط زیست دریافت کرد. وی نویسنده اصلی انجمن آمریکایی برای پیشرفت علوم اطلس جمعیت و محیط زیست بود.

هریسون در اولدهام انگلیس متولد شد و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های زبان و ادبیات اروپا (کالج عیسی ، کمبریج ) و جامعه شناسی سیاسی (دانشکده اقتصاد لندن ) و دکترای کمبریج در علوم زمین و جغرافیا است.
پانتئیسم یا همه‌خدایی(به انگلیسی: Pantheism) : باور به این موضوع است که واقعیت با الوهیت، یکسان است یا همه چیز، از همه چیز ساخته شده است(خدا همه چیز است و همه چیز، خداست).
باور پانتئیستی، خدای شخصی مجزا یا انسان انگاری و از این قبیل را به رسمیت نمی‌شناسد. اما در عوض طیف گسترده ای از آموزه ها را با اَشکال متفاوت و در روابط بین واقعیت و الوهیت مشخص می کند. مفاهیم پانتئیستی به هزاران سال پیش برمی گردد و عناصر پانتئیستیک در سنت های مختلف دینی شناسایی شده است. اصطلاح پانتئیسم توسط ریاضیدان جوزف رافسون در سال 1697 ابداع شد و از آن زمان برای توصیف عقاید افراد و تشکلات مختلف، استفاده می شود.

پانتئیسم به عنوان الهیات و فلسفه بر اساس کار فیلسوف قرن هفدهم باروخ اسپینوزا(به ویژه کتاب اخلاق ) در فرهنگ غربی رواج یافت. موضع پانته ایستی همچنین در قرن شانزدهم میلادی توسط جوردانو برونو فیلسوف و کیهان شناس، اتخاذ شد. ایده های مشابه پانتئیسم پیش از قرن 18 در آیین های جنوب و شرق آسیا وجود داشته است (به ویژه سیکیسم ، هندوئیسم ، صناماهیسم ، کنفوسیانیسم و تائوئیسم).
(جهان هستی، درون خداست یا بیرون خدا یا اساسا آیا خدایی وجود دارد یا نه؟؟
این سوالات، هزاران سال ذهن انسان را به خود مشغول کرده است در حالی که نگاه بر قانون علت و معلول، ما را به وجودی نخستین و قدیمی می رساند که هیچ مرزی با مخلوقات ندارد؛
تعیین مرز بین خدا و مخلوق، محدود و مقید کردن خدا و حادث کردن اوست. خدا مرزی با مخلوق ندارد و اساسا چیزی جز خدای سبحان، وجود ندارد و آنچه جدا از این وجود، تصور می شود، توهم ذهن محدود موجود هوشیار جهت تعیین مرزهای خود با دیگر موجودات زنده و ممانعت از نفوذ آنها به حریم خودش برای حفظ بقا است.)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=505713177574570&set=a.291883805624176


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سمدیریت اینترنت بر جنگابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام فرایند پیچیده ی خونرسانیآیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطمسئولیت جدیدابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر قدرت انسان در نگاه به ابعآیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغز چون ابزار هوش است دلیاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اممانتین یا آلزیکسا یا ابآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهانمغز برای فراموشی بیشتر کاختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگمنابع بی نهایت انرژی در دانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می نقش نظام غذایی در تکامل مارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرننقش ذهن و شناخت در حوادث از نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای مولتیپل اسکلروز در زنان ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمماه رجبابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تنیکولا تسلابسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویفرایند تکامل و دشواری هاآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب مستند جهان متصلابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آلمس کوانتومیآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای وارمغز چگونه صداها را فیلتر اتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسمنابع انرژي پاک سرچشمه حإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی ممناطق خاصی از مغز در جستجانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکاننقش نظریه تکامل در شناساارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان نقش روی و منیزیم در سلامتاز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و مواد کوانتومی جدید، ممکنایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرماپروتیلینابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیچیزی خارج از مغزهای ما نیبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنفرایند حذف برخی اجزای مغآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزمشکلات نخاعیابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهنمغز ناتوان از توجیه پیدااثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از نفت و گاز افت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنمغز بزرگ چالش است یا منفعاختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت انگشت ماشه ایسردرد و علتهای آننقش هورمون های تیروئید دارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواننقش روزه داری در سالم و جاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استموجود بی مغزی که می تواندایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گرچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیماجرای جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسفلج نخاعی با الکترودهای آنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ مشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنلوتیراستامآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیمغز و سیر تکامل ان دلیلی اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتمنابع انرژی از نفت و گاز افراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز بزرگ چالشهای پیش رواختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست قسمت انگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشننقش هورمون زنانه استروژنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به درنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به موجودات مقهور ژنها هستندایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچه زیاد است بر من که در ایبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بماده ی تاریکابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی فلج بل، فلجی ترسناک که آنآنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجودامرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تفرضیه ای جدید توضیح میدهآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافمشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری لیس دگرامفتامین یا ویاسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال مغز آیندگان چگونه است ؟اثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری منابع انرژی از نفت و گاز افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیمغز بزرگ و فعال یا مغز کواختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه اینقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادینقش رژیم غذایی در رشد و ااز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشمیهمانهای ناخوانده عامل ایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مونهایت معرفت و شناخت درک عبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عماده ی خالیابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنفلج خوابآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتقلب و عقلآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب مشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسلا اکراه فی الدینآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیسمغز انسان ایا طبیعتا تمااثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری مغز بزرگترین مصرف کننده اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استنقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از از نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفمیگرن سردردی ژنتیکی که بایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل ببرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقا از نخستین همانمباحث مهم حس و ادراکابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغفلج خواب چیستآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانمرکز خنده در کجای مغز استابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباقیچی ژنتیکیآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب مشاهده گر جدای از شیء مشاابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسلایو دوم دکتر سید سلمان فآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز انسان برای ایجاد تمداجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایمغز حریص برای خون، کلید تادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشینقش گرمایش آب و هوا در همارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را منبع هوشیاری کجاست؟(قسمای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زبان در سلطه و قدرت ااز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته ومیگرن شدید قابل درمان اسایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده امجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی فلج دوطرفه عصب 6 چشمآیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختمامرگ چیستابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب مشاهده آینده از روی مشاهابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریلبخند بزن شاید صبح فردا زآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز انسان برای شادمانی طاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویمنابع انرژی از نفت و گاز افسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز زنان جوانتر از مغز مراداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشینقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس منبع هوشیاری کجاست؟(قسمای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زبان در سلطه و قدرت ااز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طرمیدان مغناطيسي زمین بشر اگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بزمین زیر خلیج فارس تمدنی محل درک احساسات روحانیابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیفناوری هوش مصنوعی نحوه خآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرمرگ و میر پنهانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بقانون مندی نقشه ژنتیکی مآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب مطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکللرزش ناشی از اسیب به عصبآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز انسان برای شادمانی طاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبمنابع انرژی از نفت و گاز الکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای مغزهای کوچک بی احساسادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر ممنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیانقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازنقش سجده بر عملکرد مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چمیدازولام در درمان تشنج اگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمان واقعیت است یا توهممحل درک احساسات روحانی دابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسفیلمی بسیار جالب از تغییآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهمرگ انتقال است یا نابود شابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رقانون جنگلآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانمعنی روزهابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با الرزش عضله یا فاسیکولاسیوآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر مغز انسان رو به کوچک تر شاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز الگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابمغزتان را در جوانی سیم کشادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش انتخاب از طرف محیط، نارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشمنقش غذاها و موجودات دريااز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مومکانیک کوانتومی بی معنی اگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خورددی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسفیزیک مولکولها و ذرات در آیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مقانون جنگلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چمعادله ها فقط بخش خسته کنابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر انمغز انسان رو به کوچکتر شداحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز التهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزامغزتان را در جوانی سیمکشادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملینقش اتصالات بین سلولهای ارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی سنقش غذاها و موجودات دريااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز دمکانیزمهای دفاعی در براباگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیفیزیک و هوشیاریآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت امرز مرگ و زندگی کجاستابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پقانونمندی و محدودیت عالمآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و امعجزه ی علم در کنترل کرونابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی لزوم سازگاری قانون مجازاآب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعمغز ایندگان چگونه استاحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتومنابع انرژی از نفت و گاز امیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلنقش قهوه در سلامتیارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی انقش تیروئید در تکامل مغزارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آننقش غذاها و موجودات دريااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایدما انسانها چه اندازه نزداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وفیزیکدانان ماشینی برای تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دمرز بین انسان و حیوان کجاابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دقارچ بی مغز در خدمت موجودآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق مغز فکر میکند مرگ برای دیابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلمقاومت به عوارض فشار خون آزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز ابزار بقای برتر مادیاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینمنابع انرژی از نفت و گاز امید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتنقش مهاجرت در توسعه نسل اارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حانقش حفاظتی مولکول جدید دارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستمنبع خواب و رویااینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایدما انسانها چه اندازه نزداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سمزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدقبل از آغازآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهمغز قلبابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسمقابله با کرونا با علم اسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهمغز ابزار برتر بقااخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهمنابع انرژی از نفت و گاز امید درمان کرونا با همانسرنوشتنقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش حیاتی تلومر دی ان آ دارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کدمنحنی که ارتباط بین معرفاینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگسما اکنون میدانیم فضا خالاپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروز یا روز پایانیبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدمدل همه جانبه نگر ژنرالیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدفراموش کارها باهوش تر هسآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویقبل از انفجار بزرگآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهملاحظه های اخلاقی دربارهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانمغز از بسیاری حقایق می گراختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیمنابع انرژی از نفت و گاز امگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ایندرالطلای سیاهنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زما با کمک مغز خود مختاريمابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله مدل های ریز مغز مینی برینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریفراموشی همیشه هم بد نیستآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند مسئول صیانت از عقیده کیسابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل قدم زدن و حرکت دید را تغیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز مادران و کودکان در زماتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای املاحظات بیهوشی قبل از جرآشنا پنداریسیاره ابلهانمغز به تنهایی برای فرهنگ اختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبمنابع انرژی از نفت و گاز امروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلانقش نگاه از پایین یا نگاهارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلنقش داروهاي مختلف معروف از نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای مهندسی ژنتیک در حال تلاش ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنج