دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مولتیپل اسکلروز در زنان شیرده

کاهش میزان ام اس در زنان شیرده

خانمهایی که پانزده ماه یا بیشتر کودک خود را شیر بدهند کمتر از زنانی که به مدت کمتری شیر میدهند یا اصلا شير نمی هند، دچار بیمار ام اس ميشوند.

این بیماری معمولا در خانمها در سنین تولید مثلی دیده ميشود و بارداری وشيردهي، میزان ابتلا به بیماری را کاهش ميدهد.

دانشمندی به نام لانگر گولد میگوید برخی معتقدند تغییرات هورمونهای جنسی در این حالت نقش دارد ولی ما این فرض را مطرح کردیم که هر چه تعداد سالهایی که زن تخمک گذاری می کند، کمتر باشد(مثلا با شیردهی یا بارداري) احتمال ابتلا به ام اس کمتر میشود.

در این مطالعه 397 زن مبتلا به ام اس جدید و 433 زن سالم در مورد تعداد بارداري و میزان شیردهی و .. مورد سوال قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد زنانی که بیش از پانزده ماه کودک خود را شیر میدهند و تعداد زایمان موفق بیشتری دارند، کمتر مبتلا به بیماری ام اس مي شوند.

همچنین زنانی که اولین کودک خود را در 15 سالگی یا کمتر به دنیا آورده اند، به میزان 44% کمتر مبتلا به بیماری ام اس میشوند.

https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/07/14/ms-risks-may-be-reduced-the-longer-moms-breastfeed-study-suggests/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چرا حیوانات سخن نمی گوینتلاشی جدید در درمان ام اساولین مورد پیوند سر در انروش های صرفه جویی در ایجاهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشاهکار قرنمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تکندر در بیماریهای التهابتغییر عمودی سر انسان از پنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحث درباره پیدایش و منشاآیا ما تنها موجودات زنده دی متیل فومارات(زادیوا)(چرا حجم مغز گونه انسان درتمایل زیاد به خوردن بستناولین تصویر در تاریخ از سروش هایی ساده برای کاهش ازبان و شناخت حقیقت قسمت دفلج بل، فلجی ترسناک که آناخلاق و علوم اعصابهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تکودک ایرانی که هوش او از ثبت امواج الکتریکی در عصنقش داروهاي مختلف معروف بحثی در مورد نقش ویتامينآیا مغز تا بزرگسالی توسعدژا وو یا اشنا پنداریچرا در مغز انسان، فرورفتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرايندگان چگونه خواهند دیدروش صحبت کردن در حال تکامزبان و شناخت حقیقت قسمت سفلج خواباختلال در شناسایی حروف و هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز- از مغز کودکان خود را مشابه خود تجنسیت و تفاوت های بینایینقش روزه داری در سالم و جبحثی جالب درباره محدودیتآیا هوش ارثی دریافتی از پدژاوو یا آشناپنداریچراروياها را به یاد نمی آتمساح حد واسط میان مغز کوايا اراده آزاد توهم است یروشهای نو در درمان دیسک بزبان، وسیله شناسایی محیطفلج خواب چیستاختلالات مخچههدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وشش مرحله تکامل چشممحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز- از مغز کوری گذرای ناشی از موبایجنسیت و تفاوت های بینایینقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد نقش کلسیم و آیا هوش سریعی که بدون احسدانشمندان ژنی از مغز انسچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریايا اراده آزاد توهم است یروشهای شناسایی قدرت شنواسفر نامه سفر به بم و جنوب فیلمی بسیار جالب از تغییاختلالات حرکتی در انسانهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وصرع و درمان های آنمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز- از مغزتکی غایب شدی تا نیازمند دلجهش های ژنتیکی مفید در سانقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی در مورد عملکرد لوب فآیا هشیاری کوانتومی وجوددانشمندان روش هاي جدیدی نزاع بین جهل و علم رو به پتنفس هوازی و میتوکندریایا کوچک شدن مغزانسان الروشی برای بهبود هوش عاطفسفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیکدانان ماشینی برای تاختلالات صحبت کردن در انهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر انتخاب از طرف محیط ضررهای مصرف شکر و قند بر مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز، از مغز کاهش التهاب ناشی از بیماجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهآیا واکنش های یاد گرفته ودانشمندان روشی برای تبدینزاع بین علم و نادانی رو تو دی ان ای خاص ميتوکندريایا ابزار هوشمندی یا مغز روشی جدید در درمان قطع نخسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستادامه بحث تکامل چشمهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر ترکیبات استاتین (سضررهای شکر بر سلامت مغزمخچه ابزاري که وظیفه آن فازدواج های بین گونه ای، رکایروپاکتیک چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهآیا آگاهی پس از مرگ از بیداروهای مصرفی در ام اسنظریه تکامل در درمان بیمتولید سلولهای جنسی از سلایا بیماری ام اس (مولتیپروشی جدید در درمان سکته مسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند حذف برخی اجزای مغادغام میان گونه های مختلو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر دپاکین بر بیماری مطی یکصد هزار سال اخیر هرچمدارک ژنتیکی چگونه انساناستفاده از هوش مصنوعی در کاربرد روباتهای ريزنانوجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهآیا امکان بازسازی اندامهداروهای ضد بیماری ام اس وهفت چیز که عملکرد مغز تو توانایی مغز و دیگر اجزای ایا بدون زبان میتوانیم تريتوکسيمب در درمان ام اسسفرنامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و بادغام دو حیطه علوم مغز و ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر داروهای ضد التهاب علم به ما کمک میکند تا مومرگ انتقال است یا نابود شاستیفن هاوکینگ در مورد هکاربرد روباتهای ريز، در جاذبه و نقش آن در شکلگیرینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا انسان با مغز بزرگش اخداروی فامپیریدین یا نورلهفت سین یادگاری از میراث توازن مهمتر از فعالیت زیایا تکامل هدفمند استراه های جدید برای قضاوت رسلولهای بنیادی مصنوعی درقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتقا و تکامل سنت آفرینش ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر داروی ضد تشنج سدیم علایم کمبود ویتامین E را مزایای شکلات تلخ برای سلاستیفن هاوکینگ در تفسیر کجای مغز مسئول پردازش تجحافظه و اطلاعات در کجاست چندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا احتمال دارد رویا از آداروی تشنجی دربارداریهمیشه عسل با موم بخوریمتوسعه برخی شغل ها با هوش ایرادهای موجود در خلقت براه های جدید برای قضاوت رسلسله مباحث هوش مصنوعیقارچ بی مغز در خدمت موجودارتوکين تراپی روشی جديد ویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکعلایم کمبود ویتامین E را مشکلات نخاعیاستخوان های کشف شده، ممککشف مکانیسم عصبی خوانش پحافظه و اطلاعات در کجاست چه زیاد است بر من که در ایبحثی درباره احساسات متفاآیا احتمال دارد رویا از آداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی می تواند بر احتوصیه های غیر دارویی در ساگر نعمت فراموشی نبود بسراه پیروزی در زندگی چیستسم زنبور ، کلیدی برای وارلوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط میکروب روده و پارواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاصول سلامت کمرکشف مکانیسمی پیچیده در بحافظه و اطلاعات در کجاستچهار میلیارد سال تکامل ببحثی درباره احساساتی غیرآیا برای تولید مثل همیشه داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه هایی در مصرف ماهیاگر نعمت فراموشی نبود بسرشته نوروایمونولوژی و نقسودمندی موجودات ابزی بر لبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط چاقی و کاهش قدرت بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر درجه حرارت بر عملکعید نوروز مبارکمغز چون ابزار هوش است دلیاضطراب و ترسکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس چشایی و بویاییچهار ساعت پس از کشتار خوکبخش دیگری در وجود انسان هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوضیحی ساده در مورد هوش ماگر تلاش انسان امروز برارشد مغز علت تمایل انسان بسیاهچاله و تکینگی ابتدایلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط شگفت مغز انسان و فوراپامیل در بارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکعامل کلیدی در کنترل کارآمغز آیندگان چگونه است ؟اطلاعاتی عمومی در مورد مکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک (قسمت اول )نوار مغزی روشی مهم در تشخبرنامه و ساختار پیچیده مآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی الفاگوتکامل چشمابزار هوش در حال ارتقا اززمین زیر خلیج فارس تمدنی سیاره ابلهانلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر درجه حرارت بر عملکعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز انسان ایا طبیعتا تمااطلاعاتی عمومی در مورد مگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک (قسمت دوم )نورون هاي مصنوعی می توانبرین نت به جای اینترنتآیا خداباوری محصول تکاملدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل ابزار هوش ، راه پر ابزارهای بقای موجود زندزندگی هوشمند در خارج از زسیاره ابلهانلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر درجه حرارت بر عملکعصب حقوق نورولوومغز انسان برای شادمانی طبلندی در ذهن ما درک بلندیگیاه خواری و گوشت خوار کدحس و ادراک قسمت چهارمنوروپلاستیسیتی چیستبرای پیش بینی آینده مغز دآیا دلفین ها می تواند از درمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل ساختار رگهای مغزی ابزارهای دفاعی و بقای موزیباترین چیز در افزایش سسیستم تعادلی بدنممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط غیرکلامی بین انساورزش و میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز انسان رو به کوچکتر شدبه زودی شبکه مغزی به جای گالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک قسمت پنجمچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی نکات از گاید لاین پرآیا دست مصنوعی به زودی قادرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل شناخت انسان با کشفاثر مضر مصرف طولانی مدت رزبان چهار حرفی حیات زمینسیستم دفاعی بدن علیه مغز منابع انرژي پاک سرچشمه حارتروز یا خوردگی و التهاورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتمغز ایندگان چگونه استبوزون هیگز چیستگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت سومچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی اثرات مضر ویتامین دآیا راهی برای رفع کم آبی درمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک تا کتئوری تکامل امروز در درماثرات مفید قهوهزبان و بیان، در سایه پیشرسکته مغزیمولتیپل اسکلروز در زنان ارزش حقیقی زبان قسمت اولورزش در کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز ابزار برتر بقابیماری گیلن باره و بیمارگاهی لازم است برای فهم و حساسیت روانی متفاوتچگونه هموساپينس بر زمین برخی اختلالات عصبی مثانهآیاما مقهور قوانین فیزیکدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک تا کتئوری تکامل در پیشگیری و اثرات مضر ماری جوانازبان و تکلم برخی بیماریهساخت شبکه عصبی با الفبایمواد کوانتومی جدید، ممکنارزش حقیقی زبان قسمت دوموزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیمغز برای فراموشی بیشتر کبیماری ای شبیه ام اس مولتگاهی مغز بزرگ چالش استخلاصه ای از مطالب همایش مچگونه آن شکری که می خوریمبرخی بیماری ها که در آن بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک تا کمتا 20 سال آینده مغز شما به اجزای پر سلولی بدن انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چساخت شبکه عصبی مصنوعی با موجود بی مغزی که می تواندارزش حقیقی زبان قسمت سومیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر رو ح و روان بر جسمسوالات پزشکیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری بیش فعالیگزیده ای از وبینار یا کنفخواندن ، یکی از شستشو دهنچگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی توجهات در ببمار پارافراد آغاز حرکت خودشان ردرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر مشاهده بر واقعیت باجزایی ناشناخته در شکل گزبان و شناخت حقیقت قسمت اساختار شبکه های مغزی ثابموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب یا نرووسیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیامهای کاربرانمغز بزرگ چالش است یا منفعبیماری تی تی پیگزارش یک مورد جالب لخته وخواب سالم عامل سلامتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی سيناپسها طی تکامل و افزایش قدرت ادراکات و حسدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر ویتامین دی بر بیماسریعترین کامپیوتر موجودمیهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزیادگیری مهارت های جدید دتاثیر رژیم گیاه خواری بر سایتهای دیگرمغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری ضعف عضلات نزدیک بگشایش دروازه جدیدی از طرخواب سالم عامل سلامتی و یچگونه حافظه را قویتر کنیبررسي علل احتمالي تغيير الکتروتاکسی(گرایش و حرکدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر ژنها بر اختلالات خسرگیجه از شایعترین اختلامیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزیادآوری خواب و رویاتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز حریص برای خون، کلید تبیماریهای تحلیل عضلانی اپنج اکتشاف شگفت آور در موخواب عامل دسته بندی و حفطنگاهی بر قدرت بینایی درابررسی و اپروچ جدید بر بیمامیوتروفیک لترال اسکلرودرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر نسردرد و علتهای آنمیدان مغناطيسي زمین بشر از تلسکوپ گالیله تا تلسکژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز زنان جوانتر از مغز مربیوگرافیپیموزایدخودآگاهی و هوشیارينگاهی بر توانایی اجزاي ببررسی سیستم تعادلی بدن اامگا سه عامل مهم سلامتدرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر کپسول نوروهرب بر تسردرد تنشنمکانیزمهای دفاعی در براباز تکنیکی تا مغز از مغز تژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغزهای کوچک بی احساسبیوگرافیپیوند مغز و سر و چالشهای خودآگاهی و هوشیاريناتوانی از درمان برخی ویبررسی علل کمر درد در میانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سسردرد سکه ایما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تژنها نقشه ایجاد ابزار هوتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش قهوه در سلامتیبیست تمرین ساده برای جلوپیوند سر، یکی از راه حلهاخطا در محاسبات چیزی کاملناتوانی در شناسایی چهره بزرگ شدن مغز محدود به دورانفجار و توقف تکاملی نشارموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر کپسول نوروهرب بر سسرعت فکر کردن چگونه استما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز و از مغز ژنها ، مغز و ارادهتبدیل سلولهای محافط به سنقش هورمون های تیروئید دبیشتر کمردردها نیازی به پیشینیان انسان از هفت میخطا در محاسبات چیزی کاملنخاع ما تا پایین ستون فقرتفاوت مغز انسان و میمون هانگشت نگاری مغز نشان میدرمز و رازهای ارتباط غیر کرویای شفافهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشنا در ابهای گرم جنوب نیما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تژنهای هوش ، کدامندتری فلوپرازیننقش ژنتیک در درمان اختلابا هوش مصنوعی خودکار روبپیشرفتی مستقل از ابزار هدفاع در برابر تغییر ساختنخستین تصویر از سیاهچالهتفاوتهای جنسیتی راهی برااندوهگین نباش اگر درب یا روبات های ریز در درمان بیهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناخت و معرفت، و نقش آن دما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تکمردرد و علل آنتشنج چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نبارداری بدون رحمپاسخ گیاهان در زمان خورددقیق ترین تصاویر از مغز انرمش های مفید در سرگیجهتقلید مرحله ای نسبتا پیشانسان جدید از چه زمانی پاتلاش هایی در بیماران قطع انسان عامل توقف رشد مغزروزه داری و بیمار ی ام اس هوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی سلول های ایمنی اماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تکمردرد با پوشیدن کفش مناتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش اتصالات بین سلولهای بازسازي مغز و نخاع چالشی پختگی پس از چهل سالگي به دلایلی که نشان میدهد ما بنرمشهای مهم برای تقویت عتلاشی برای درمان قطع نخاانعطاف پذیری مکانیسمی علروش مقابله مغز با محدودیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وشواهدی از دنیسوان(شبه نئماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتغییر زودتر اتصالات مغزینقش حفاظتی مولکول جدید دبحتی علمی درباره تمایل بپرورش مغز مینیاتوری انساديدن با چشم بسته در خواب چرا مغزهای ما ارتقا یافت