دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مولتیپل اسکلروز در زنان شیرده

کاهش میزان ام اس در زنان شیرده

خانمهایی که پانزده ماه یا بیشتر کودک خود را شیر بدهند کمتر از زنانی که به مدت کمتری شیر میدهند یا اصلا شير نمی هند، دچار بیمار ام اس ميشوند.

این بیماری معمولا در خانمها در سنین تولید مثلی دیده ميشود و بارداری وشيردهي، میزان ابتلا به بیماری را کاهش ميدهد.

دانشمندی به نام لانگر گولد میگوید برخی معتقدند تغییرات هورمونهای جنسی در این حالت نقش دارد ولی ما این فرض را مطرح کردیم که هر چه تعداد سالهایی که زن تخمک گذاری می کند، کمتر باشد(مثلا با شیردهی یا بارداري) احتمال ابتلا به ام اس کمتر میشود.

در این مطالعه 397 زن مبتلا به ام اس جدید و 433 زن سالم در مورد تعداد بارداري و میزان شیردهی و .. مورد سوال قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد زنانی که بیش از پانزده ماه کودک خود را شیر میدهند و تعداد زایمان موفق بیشتری دارند، کمتر مبتلا به بیماری ام اس مي شوند.

همچنین زنانی که اولین کودک خود را در 15 سالگی یا کمتر به دنیا آورده اند، به میزان 44% کمتر مبتلا به بیماری ام اس میشوند.

https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/07/14/ms-risks-may-be-reduced-the-longer-moms-breastfeed-study-suggests/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلروح رهاییهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشاهده آینده از روی مشاهراه های جدید برای قضاوت رهوشیاری کوانتومیایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمغز ایندگان چگونه استزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناویتامین E برای فعالیت صحابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرنقش نظام غذایی در تکامل مسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوورزش بهترین درمان بیش فعاجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطنقش سجده بر عملکرد مغزسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیفلج خواب چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(نوشیدن چای برای مغز مفید شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بقدرت انسان در نگاه به ابعدر محل کار ارزش خودت را بناتوانی از درمان برخی ویعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل درگیری قلب در بیماری ویرنزاع بین علم و نادانی رو آزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمراضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی از عروسک تا کانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر معنی روزهراه های جدید برای قضاوت رهوش، ژنتیکی است یا محیطیایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمغز ابزار برتر بقازبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصویتامین E در چه مواد غذایابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست نقش هورمون های تیروئید دسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در ورزش در کمر درداحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیارينقش غذاها و موجودات درياسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسفیلمی بسیار جالب از تغییدژا وو یا اشنا پندارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک ششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بلوب فرونتال یا پیشانی مغدر چه مرحله ای از خواب ، رناتوانی در شناسایی چهره عامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بدرگیری مغز در بیماری کوینزاع بین علم و جهل رو به پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز فکر میکند مرگ برای دیهیچگاه از فشار و شکست نترایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مغز از بسیاری حقایق می گرزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست نقش هورمون زنانه استروژنسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجوزوز گوشاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیارينقش غذاها و موجودات درياسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش فیزیکدانان ماشینی برای تدژاوو یا آشناپنداریچیزی خارج از مغزهای ما نیصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتالبخند بزن شاید صبح فردا زدر هم تنیدگی کوانتومی و پنخاع ما تا پایین ستون فقرعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن شدید قابل درمان اسدرگیری مغز در بیماران مبنظام مثبت زندگیافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک تا کمانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهراه پیروزی در زندگی چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمغز به تنهایی برای فرهنگ زبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دواکنش های ناخودآگاه و تقابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستنقش ژنتیک در درمان اختلاسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوریک پیشنهاد خوب برای آسان اخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارنقش غذاها و موجودات درياسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سفرگشت و تکامل تصادفی محض دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه مغز پیش انسان یا همضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتالرزش ناشی از اسیب به عصبدرمان های بیماری آلزایمرنخستین تصویر از سیاهچالهعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر درگیری مغزی در سندرم کوونظریه تکامل در درمان بیمافزایش قدرت ادراکات و حسبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز مادران و کودکان در زمراست دستی و چپ دستیهاوکينگ پیش از مرگش رسالایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمغز برای فراموشی بیشتر کزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابواکسن کرونا از حقیقت تاتابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویایینقش آتش در رسیدن انسان بهسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پیکی از علل محدودیت مغز اماختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیفراموش کارها باهوش تر هسدانشمندان روش هاي جدیدی چگونه هموساپينس بر زمین ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمالزوم سازگاری قانون مجازادرمان های جدید میگرننرمش های مفید در سرگیجهعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابدرگیری اعصاب به علت میتوهفت چیز که عملکرد مغز تو افزایش مرگ و میر سندرم کوافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن روش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی در کامپیوترهااولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز چون ابزار هوش است دلیرشته نوروایمونولوژی و نقهدف یکسان، در مسیرهای متاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاواکسن کرونا ساخته شده توابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )نقش انتخاب از طرف محیط، نسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بیافته های نوین علوم پرده اختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استنقص در تشخیص هیجانات عامسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مفراموشی همیشه هم بد نیستدانشمندان روشی برای تبدیچگونه آن شکری که می خوریمطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز لزوم سازگاری قانون مجازادرمان های جدید در بیماری نرمشهای مهم برای تقویت ععسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدذهن چند جانبه نیازمند نگهفت سین یادگاری از میراث الکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز چگونه صداها را فیلتر رشد مغز علت تمایل انسان بهدف از تکامل مغزاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمغز بزرگ چالش است یا منفعزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریواکسن دیگر کرونا ساخته شابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )نقش اتصالات بین سلولهای سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبیادگیری مهارت های جدید داختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملنقطه بی بازگشتشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هفرایند تکامل و دشواری هاداروهای مصرفی در ام اسچگونه انتظارات بر ادراک طی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خممانتین یا آلزیکسا یا ابدرمان های رایج ام اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت عصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدرقیبی قدرتمند در برابر مهمیشه اطمینان تو بر خدا بالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سمغز ناتوان از توجیه پیدازمین زیر خلیج فارس تمدنی هدف از خلقت رسیدن به ابزااگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامغز بزرگ چالشهای پیش روسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از واکسن دیگری ضد کرونا از دابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمنقش حفاظتی مولکول جدید دسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهویادآوری خواب و رویااختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملچند جهانیشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومفرایند حذف برخی اجزای مغداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه باغبانی باعث کاهش ظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان های علامتی در ام اسچرا پس از بیدار شدن از خوعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمرموزی از نخستین تمدن بشرهمیشه عسل با موم بخوریمهوموارکتوس ها ممکن است دامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی درمانگر کامپیاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینمغز و سیر تکامل ان دلیلی زندگی هوشمند در خارج از زهزینه ای که برای اندیشیدابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی واکسن سرطانابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ژن هوش و ساختارهای حیاتی ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیچندین ماده غذایی که ماننشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمفرد حساس از نظر عاطفی و بداروی فامپیریدین یا نورلچگونه تکامل مغزهای کنونیعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع خواب و رویادرمان ژنتیکی برای نوآوریچرا بیماری های تخریبی مغمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد وما تحت کنترل ژنها هستیم یرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی می تواند بر احامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی درخدمت خلق وحايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینمغز آیندگان چگونه است ؟زونا به وسیله ویروس ابله هزینه سنگین انسان در ازاابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز حریص برای خون، کلید تسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تواکسنی با تاثیر دوگانه اابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومنقش خرچنگ های نعل اسبی درسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتژن یا نقشه توسعه مغز و نقاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختچه زیاد است بر من که در ایشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر قیچی ژنتیکیداروی تشنجی دربارداریچگونه جمعیت های بزرگ شکل علایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنحنی که ارتباط بین معرفدرمان جدید میگرن با انتی چرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و ماه رجبرویا و خبر از آیندهرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی و کشف زبان هایامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی ساخته هوش طبیايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع ممغز انسان ایا طبیعتا تمازیباترین چیز در افزایش سهزاران سال چشم های بینا وابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز زنان جوانتر از مغز مرسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتنقش داروهاي مختلف معروف ساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسژنها نقشه ایجاد ابزار هوادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اچهار میلیارد سال تکامل بشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانقانون مندی نقشه ژنتیکی مداروی جدید s3 در درمان ام چگونه جمعیت های بزرگ شکل علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنشأ اطلاعات و آموخته ها درمانهای بیماری پارکینسچرا حجم مغز گونه انسان درصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط ماپروتیلینرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاريتوکسيمب در درمان ام اسهوش احساسیايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمغز انسان برای ایجاد تمدزیرفون داروی ضد ام اسهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغزهای کوچک بی احساسسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلوبینار اساتید نورولوژی داثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش منقش روزه داری در سالم و جساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریژنها ، مغز و ارادهادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بچهار ساعت پس از کشتار خوکشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی قانون جنگلداروی جدید ضد میگرنچگونه حافظه را قویتر کنیعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمهندسی ژنتیک در حال تلاش درک فرد دیگر و رفتارهای اچرا خشونت و تعصبسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیمبانی ذهنی سیاه و سفیدمجموعه های پر سلولی بدن مرویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیریواستیگمینهوش احساسیای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز انسان برای شادمانی طزبان مشترک ژنتیکی موجوداهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مغزتان را در جوانی سیمکشسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوموراپامیل در بارداریاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوونقش رژیم غذایی بر رشد و اساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستژنهای مشترک بین انسان و وارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنوار مغزی روشی مهم در تشخشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفقانونمندی و محدودیت عالمداروی ضد تشنج با قابليت تنگاه محدود و تک جانبه، مشعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان درک و احساسچرا در مغز انسان، فرورفتپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمحل درک احساسات روحانیرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی الفاگوانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیریسدیپلام تنها داروی تایهوش عاطفی بیشتر در زنانایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون مغز انسان برای شادمانی طزبان چهار حرفی حیات زمینو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویانقش قهوه در سلامتیسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماورزش هوازی مرتب خیلی به قاثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهننقش رژیم غذایی در رشد و اسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدژنهای هوش ، کدامندارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنورون هاي مصنوعی می توانشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمقارچ بی مغز در خدمت موجودداروی ضد تشنج با قابليت تنگاه انسان محدود به ادراعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکندرک احساسات و تفکرات دیگچراروياها را به یاد نمی آسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری متاثیر داروهای ضد التهاب محل درک احساسات روحانی درویای شفافهوش مصنوعی از عروسک تا کانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سرژیم های غذایی و نقش مهم هوش عاطفی در زنان بیشتر اایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمغز انسان رو به کوچک تر شزبان و کلمه حتی برای کسانوقت نهيب هاي غير علمي گذشابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بنقش مهاجرت در توسعه نسل اسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریورزش هوازی ، بهترین تمریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتینقش زبان در سلطه و قدرت اسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیکلرال هیدرات برای خوابانارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عافلج بل، فلجی ترسناک که آندو برابر شدن خطر مرگ و مینورون های ردیاب حافظهشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و قبل از انفجار بزرگداستانها و مفاهیمی اشتبانگاهی بر قدرت بینایی دراعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می توانددرک تصویر و زبان های مخلتچراروياها را به یاد نمی آآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروی ضد تشنج سدیم محدودیت های حافظه و حافظروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک تا کاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسممشکلات روانپزشکی در عقب رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش عاطفی در زنان بیشتر اایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنوقتی فهمیدی خطا کردی برگابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزنقش محیط زندگی و مهاجرت دسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستورزش و میگرناجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و ینقش زبان در سلطه و قدرت اسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای فلج خوابديدن با چشم بسته در خواب نوروپلاستیسیتی چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به قدم زدن و حرکت دید را تغیدر مانهای کمر دردنگاهی بر توانایی اجزاي بعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستنددرک عمیق در حیواناتنزاع بین جهل و علم رو به پآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان د