دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مولتیپل اسکلروز در زنان شیرده

کاهش میزان ام اس در زنان شیرده

خانمهایی که پانزده ماه یا بیشتر کودک خود را شیر بدهند کمتر از زنانی که به مدت کمتری شیر میدهند یا اصلا شير نمی هند، دچار بیمار ام اس ميشوند.

این بیماری معمولا در خانمها در سنین تولید مثلی دیده ميشود و بارداری وشيردهي، میزان ابتلا به بیماری را کاهش ميدهد.

دانشمندی به نام لانگر گولد میگوید برخی معتقدند تغییرات هورمونهای جنسی در این حالت نقش دارد ولی ما این فرض را مطرح کردیم که هر چه تعداد سالهایی که زن تخمک گذاری می کند، کمتر باشد(مثلا با شیردهی یا بارداري) احتمال ابتلا به ام اس کمتر میشود.

در این مطالعه 397 زن مبتلا به ام اس جدید و 433 زن سالم در مورد تعداد بارداري و میزان شیردهی و .. مورد سوال قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد زنانی که بیش از پانزده ماه کودک خود را شیر میدهند و تعداد زایمان موفق بیشتری دارند، کمتر مبتلا به بیماری ام اس مي شوند.

همچنین زنانی که اولین کودک خود را در 15 سالگی یا کمتر به دنیا آورده اند، به میزان 44% کمتر مبتلا به بیماری ام اس میشوند.

https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/07/14/ms-risks-may-be-reduced-the-longer-moms-breastfeed-study-suggests/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
امیدی تازه در درمان سرطاحفره در مغزمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهفلج نخاعی با الکترودهای چگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر نامه سفر به بم و جنوب یاری خدا نزدیک استتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی خلا ممکن استحمایت از طبیعتمغز انسان رو به کوچکتر شدابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسهوش مصنوعی درمانگر کامپیبحثی درباره احساسات متفامهندسی ژنتیک در حال تلاش سلولهای بنیادی مصنوعی درکمردردتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرآنچه واقعیت تصور میکنیم تداوم مهم است نه سرعتاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت 67مغز زنان جوانتر از مغز مراثرات مفید قهوهداروی جدید ALSقفس ذهننخستین تمدن بشریاستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرای اولین بار دانشمندانمیدان های کوانتومی خلاسوخت هیدروژنی پاککودکان میتوانند ناقل بی تیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اآیا هوش مصنوعی می تواند نتشنج چیستایمان به رویاحس و ادراک قسمت هشتمنقش ژنتیک در درمان اختلااختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاقبرستان ها با بوی شجاعتچرا در مغز انسان، فرورفتاطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی توصیه ها برای واکسیماه رجبسیستم تعادلی بدنکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتغییر زودتر اتصالات مغزیایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش رژیم غذایی در رشد و اارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی ریسمانبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسموفور و فراوانیبزرگترین درد از درون است محل درک احساسات روحانی دسازگاری با محیط بین اجزاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتابوهای ذهنیآب زندگی است قسمت اولجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زمانچند نرمش مفید برای کمردراز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلمن پر از تلخیمزمین در برابر عظمت کیهانهمیشه عسل با موم بخوریمبی ذهن و بی روحواقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت های بین زن و مرد فقمرکز هوشیاری، روح یا بدن سردرد میگرن در کودکانگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زودگذرهوش فوق العاده، هر فرد اسبیماری بیش فعالیواکسن ایرانی کرونا تولیدتلاشی تازه برای گشودن معمسمومیت دانش آموزان، قماشواهدی از نوع جدیدی از حاپلاسمای غالبتاثیر انتخاب از طرف محیط الکتروتاکسی(گرایش و حرکجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی از عروسک بازی بیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان نیاز تکاملی استورزش و میگرنتنهایی رمز نوآوری استمعماری، هندسه ی قابل مشاشب سیاه سحر شودپیوندی که فراتر از امکانتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتحق انتخابمغز مانند تلفن استابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب فلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی بازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر به مریخ در 39 روزژن همه چیز نیستتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارپروتز چشمتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عحوادث روزگار از جمله ویرمغز ایندگان چگونه استابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندههوش مصنوعی درخدمت خلق وحبحثی درباره احساساتی غیرمهربانی، شرط موفقیتسلام تا روشناییکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم تنهاییعقیده ی بی عملآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تداخل مرزها و صفات با بیناولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت 74مغزهای کوچک بی احساساثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام قفس را بشکننخستین تصویر از سیاهچالهاستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرای تمدن سازی، باید در بمیدان بنیادین اطلاعاتسودمندی موجودات ابزی بر کودکان خود را مشابه خود تتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتشنج و حرکات شبه تشنجی قااین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت پنجمنقش گرمایش آب و هوا در هماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استهدف یکسان و مسیرهای مختلبرخی درمان های Spinal Muscular Atماپروتیلینسیستم دفاعی بدن علیه مغز کاربرد روباتهای ريز، در تکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهآیا تکامل و تغییرات ژنتیتغییر عمودی سر انسان از پاکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت سیزدهمنقش زنجبیل در جلوگیری از ارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر لایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه تکامل در درمان بیمبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانوقت نهيب هاي غير علمي گذشبسیاری از مجرمان، خودشانمحدودیت چقدر موثر استستم با شعار قانون بدترین کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر فکر بر سلامتآب زندگی است قسمت دومجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانخونریزی مغز در سندرم کووچند جهانیاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرمنابع انرژي پاک سرچشمه حزمین زیر خلیج فارس تمدنی همجوشی هسته ای، انرژِی ببی شرمیواقعیت چند سویهتفاوت های تکاملی در مغز ومرکز حافظه کجاستسردرد و علتهای آنگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی می تواند بر احبیماری تی تی پیواکسن اسپایکوژنتلاشی جدید در درمان ام اسمسیر دشوار تکامل و ارتقاشواهدی از دنیسوان(شبه نئپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر احتمالی عصاره تغلیالکترودهای کاشتنیجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی بیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و کلمه حتی برای کسانورزش بهترین درمان بیش فعتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان پیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز مادران و کودکان در زمابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(فلج خوابچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی بازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر تجهیزات ناسا به مریخ ژن همه چیز نیستتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر پروتز عصبی برای تکلمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان میوه ی تکاملحکمت الهی در پس همه چیزمغز ابزار بقای برتر مادیابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی فراموشی و مسیر روحانیچالش دیدگاه های سنتی در باز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبخش فراموش شده ی حافظهموفقیت هوش مصنوعی در امتسلاح و راهزنیکمردرد و علل آنتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی آنها نمیخواهند دیگران راتروس جریان انرژیاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت 75مغز، فقط گیرندهاثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویقلب و عقلنخستین روبات های زنده ی جاستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیهوشمندی کیهانبرای خودآگاه بودن تو بایمیدازولام در درمان تشنج سی و سه پل اصفهانکودکان را برای راه آماده تکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکآیا هوش ارثی دریافتی از پتشنج عدم توازن بین نورون این اندوه چیستحس و ادراک قسمت پنجاهنقش پیش زمینه ها و اراده اختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بقدرت مردمچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایهدف یکسان، در مسیرهای متبرخی روش های تربیتی کودکماجرای جهل مقدسسکوت و نیستیکتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل زبانغرور و علمآیا جنین انسان، هوشمندی تغییرات منطقه بویایی مغزاگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت ششمنقش زبان در سلطه و قدرت اارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه تکامل در درمان بیمبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییروقتی فهمیدی خطا کردی برگبسیاری از بیماری های جدیمحدودیت های حافظه و حافظستم، بی پاسخ نیستکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآب زندگی است قسمت سومجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانخواندن ، یکی از شستشو دهنچند جهانیاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز زمان چیستهمراه سختی، اسانی هستبی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تمرکز حافظه کجاستسردرد تنشنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری منابع بی نهایت انرژی در دزندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی و کشف زبان هایبیماری دویکواکسن اسپایکوژن ضد کروناتمایل زیاد به خوردن بستنمسئول صیانت از عقیده کیسشیشه ی بازالتی و سیلیکونپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر ترکیبات استاتین (سالگو نداشتیمجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانهوش مصنوعی از عروسک بازی بیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان نتیجه ساختماورزش در کمر دردتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکپیدایش زبانتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشاحقیقت آنطور نیست که به نظمغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقای موجود زنده از دین اجباریفلج خواب چیستچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی بحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر دشوار اکتشافژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساتاریک ترین بخش شبانسان ها می توانند میدان حافظه میتواند بزرگترین دمغز ابزار برتر بقاابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنفرایند پیچیده ی خونرسانیچاالش ها در تعیین منبع هواز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتهوش احساسیبخش های تنظیمی ژنوممولتیپل اسکلروز در زنان سلسله مباحث هوش مصنوعیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحآنان که در قله اند هرگز ختری فلوپرازیناولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت 78مغزتان را در جوانی سیم کشاجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی قلب دروازه ی ارتباطنرمش های مفید برای درد زااستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجاهوشیاری و وجودبرای زندگی سالم، یافتن تمکان زمان یا حافظه زمانسیلی محکم محیط زیست بر انکوری گذرای ناشی از موبایتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآآیا هوش سریعی که بدون احستشویق خواندن به کودکاناین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت پنجاه و ینقش آتش در رسیدن انسان بهادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رقدرت کنترل خودچراروياها را به یاد نمی آاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتهدف از تکامل مغزبرخی سلولهای عصبی در تلاماجرای عجیب گالیلهسکوت، پر از صداکتاب زیست شناسی باورتکامل زبانغربال در زندگیآیا جهان ذهن و افکار ما متغییرات آب و هوایی که به اگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش زبان در سلطه و قدرت اارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرلحظات خوش با کودکاننظریه تکامل در درمان بیمبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیوقتی پر از گل شدی خودت را بسیاری از بیماری های جدیمخچه فراتر از حفظ تعادلستون فقرات انسان دو پا جلگل خاردار، زیباستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتیچند جهانی و علماز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بمنابع انرژی از نفت و گاز زمان و مکان، ابعاد کیهان همراهی نوعی سردرد میگرنیبیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت چیستتفاوت ایستایی و تکاپومرکز خنده در کجای مغز استسردرد سکه ایگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانمنابع جدید انرژیزونیسومایدهوش مصنوعی یا حماقت طبیعبیماری دیستروفی میوتونیواکسن دیگر کرونا ساخته شتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمسئولیت جدیدشکل های متفاوت پروتئین هپول و شادیتاثیر تغذیه بر سلامت رواالگو و عادت را بشکن و در اجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک بازی با هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست قسمت53زبان و بیان، در سایه پیشروزن حقیقی معرفت و شناختتو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درشبکیه های مصنوعیپیر شدن حتمی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدحقیقت افرادمغز چگونه صداها را فیلتر ابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتپرتوهای صادر شده از سیاهتاریکی من و تو و گرد و غباانسان یک کتابخانه استحافظه های کاذبمغز از بسیاری حقایق می گرابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغفرایند تکامل و دشواری هاناتوانی از درمان برخی ویاز سایه بگذررویا حقی از طرف خداهوش احساسیبخش بزرگی حس و ادراک ما امواد کوانتومی جدید، ممکنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآنزیم تولید انرژی در سلوتری فلوپرازیناولین دروغحس و ادراک قسمت 82مغزتان را در جوانی سیمکشاجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسقلب روباتیکنرمش های مفید در سرگیجهاسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از هوشیاری و افسردگیبرخی ملاحظات در تشنج های مکانیک کوانتومی بی معنی سینوریپا داروی ترکیبی ضدکی غایب شدی تا نیازمند دلتکینگیعادت همیشه خوب نیستآیا هشیاری کوانتومی وجودتشخیص ژنتیکی آتروفی های اینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک قسمت پنجاه و دنقش انتخاب از طرف محیط، ناداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استقدرت انسان در نگاه به ابعنزاع بین جهل و علم رو به پاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم هدف از خلقت رسیدن به ابزابرخی سيناپسها طی تکامل و ماده ی تاریکسکته مغزیکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتآیا جهش های ژنتیکی، ویروتغییرات تکاملی سر انسان اگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت شصت و دونقش سجده بر عملکرد مغزارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنلرزش ناشی از اسیب به عصبهفت چیز که عملکرد مغز تو به بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز بوقتی تو از یاد گرفتن باز بشکه ای که ته نداره پر نممخچه ، فراتر از حفظ تعادلستارگانی قبل از آغاز کیهگل زندگیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آتش منبع انرژیجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتی و یچند روش ساده برای موفقیتاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز زمان و صبرهندسه ی پایه ایبیماری لبر و نابینایی آنواقعیت های متفاوتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمرگ چیستسردرد عروقی میگرنگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریمناطق خاصی از مغز در جستجزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن پیشرفته ی پیشینیانمسئولیت در برابر محیط زیشکل پنجم مادهپول و عقیدهتاثیر حرکات چشم بر امواج الگوی بنیادین و هوشیاریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی از عروسک بازی با تعمق در اسرار ابدیت و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزبان و تکلم برخی بیماریهوزوز گوشتو یک جهان در مغز خودت هسیک پیام منفرد نورون مغزی تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانپیشینیان انسان از هفت میتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیحقیقت اشیامغز ناتوان از توجیه پیداابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدفناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن ضد آلزایمرتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهپرسش و چستجو همیشه باقی اتاریکی و نورانسان باشحافظه و اطلاعات در کجاست مغز به تنهایی برای فرهنگ ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی فرایند حذف برخی اجزای مغناتوانی در شناسایی چهره از علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوهوش در طبیعتبخش بزرگتر کیهان ناشناختموجود بی مغزی که می تواندسم زنبور ، کلیدی برای وارکنگره بین المللی سردرد دتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موآینه در اینهترک امروزاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت چهلمغط یک گیرنده استاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتقلب را نشکننرمشهای مهم برای تقویت عاسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش اهوشیاری کوانتومیبرخی مرزهای اخلاق و علوم مکانیزمهای دفاعی در برابسیگار عامل افزایش مرگ ومکیهان خود را طراحی میکندتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیآیا واکنش های یاد گرفته وتشخیص آلزایمر سالها قبل اینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک قسمت پنجاه و سنقش اتصالات بین سلولهای ادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی مقدرت ذهننزاع بین علم و نادانی رو اعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم هر چیز با هر چیز دیگر در تبرداشت مغز ما از گذر زمانماده ی خالیسال سیزده ماههکتاب، سفری به تاریختکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتغذیه بر ژنها تاثیر دارداگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت شصت و ششنقش غذاها و موجودات درياارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهفت سین یادگاری از میراث به بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیویتنام نوعی کرونا ویروس بشریت از یک پدر و مادر نیمخچه ابزاري که وظیفه آن فسخن نیکو مانند درخت نیکوگلوله ی ساچمه ایتاثیر نگاه انسان بر رفتاآثار باستانی تمدن های قدجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانخواب عامل دسته بندی و حفطچندین ماده غذایی که مانناز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز زمان واقعیت است یا توهمهندسه ی رایج کیهانبیماری های میتوکندریواقعیت و مجازتفاوتهای جنسیتی راهی برامرگ و میر پنهانسرطان کمیت گراییگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وافت فشار خون ناگهانی در وجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در پیر شدنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن سرطانتمدن بشری و مغز اخلاقیمستند جهان متصلشکست حتمیپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر دوپامین و سروتونینالگوبرداری از طبیعتجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی از عروسک بازی با خدا باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت چیک پیشنهاد خوب برای آسان تو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایحقیقت تنها چیزی است که شامغز و اخلاقابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی سپرسشگری نامحدودتاریکی خواهد ترسیدانسان جدید از چه زمانی پاحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بیش از آنچه تصور میشوابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیفراتر از دیوارهای باورنادیدنی ها واقعی هستندازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی درهوش عاطفی قسمت 11بخش دیگری در وجود انسان هموجودات مقهور ژنها هستندسماگلوتید داروی کاهش دهنکنگره بین المللی سردرد دتوپیراماتعلم بدون توقفآیندهترکیب آمار و ژنتیکاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت چهل و هفتنقش قهوه در سلامتیاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنقیچی ژنتیکیچرا ماشین باید نتایج را پاصل بازخوردروش جدید تولید برقهوش، ژنتیکی است یا محیطیبرخی نکات از گاید لاین پرما انسانها چه اندازه نزدسیاهچاله هاکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتآیا یک، وجود داردتصویر زیبا از سلولاینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک قسمت پنجاه و شنقش تیروئید در تکامل مغزادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیقدرت عشقنزاع بین علم و جهل رو به پاعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیهر جا که جات میشه، جات نیبررسي علل احتمالي تغيير ماده ای ضد التهابیسانسور از روی قصد بسیاری کتابخانهتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیآیا خداباوری محصول تکاملثبت و دستکار ی حافظهاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک سی و هفتمنقش غذاها و موجودات درياارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاهم نوع خواری در میان پیشیبه جای محکوم کردن دیگران رحم مصنوعیویتامین E برای فعالیت صحبعد پنجممخچه تاثیر گذار بر حافظهسخن و سکوتگلوئونتاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و دانشجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیارينه به اعداماز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارومنابع انرژی از نفت و گاز زمان پلانکهندسه بنیادینبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت و انعکاستقلید مرحله ای نسبتا پیشمرگ و میر بسیار بالای ناشسرعت فکر کردن چگونه استگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد وافت هوشیاری به دنبال کاهجهان شگفت انگیزخدای رنگین کماننوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی الفاگوواکسن سرطانتمدن زیر آبمشکل از کجاستشگفت نیست من عاشق تو باشمپوشاندن خود از نورتاثیر دپاکین بر بیماری مالتهاب شریان تمپورالجایی خالی نیستمعنی روزهابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک بازی با طبیعت بازی نکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت ایک آلل ژنتیکی که از نئاندتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدحقیقت خواب و رویامغز و اخلاقابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها ، مغز و ارادهتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان خطرناکترین موجودحافظه و اطلاعات در کجاستمغز برای فراموشی بیشتر کابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنفرد موفقنادانی در قرن بیست و یکم،اسکار، لگوی هوشمندرویای شفافهوش عاطفی قسمت نهمبخشیدن دیگران یعنی آرامشموسیقی نوسندرم کووید طولانیکنترل همجوشی هسته ای با هتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهآینده ی انسان در فراتر ازترکیب حیوان و انسانايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت چهل و هشتنقش مهاجرت در توسعه نسل ااحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا مغز انسان سه هزار سالاصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامهیچ چیز همیشگی نیستبرخی نرمش ها برای زانوما انسانها چه اندازه نزدسیاهچاله های فضایی منابعکیست هیداتید مغزتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرآیا کیهان می تواند یک شبیتصویر زیبای اصفهانایندرالحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش حفاظتی مولکول جدید دادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پقضاوت ممنوعنسبیت عام از زبان دکتر بربقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهر حرکت خمیده می شود و هر بررسی و اپروچ جدید بر بیمماده، چیزی نیستسانسور بر بسیاری از حقایکجای مغز مسئول پردازش تجتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیآیا دلفین ها می تواند از ثبت امواج الکتریکی در عصاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش غذاها و موجودات درياارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز موج استبه خودت مغرور نشورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرویتامین E در چه مواد غذایبعد از کرونامدل همه جانبه نگر ژنرالیسخن پاک و ثابتگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر ویتامین دی بر بیماآرامش و سکونجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیارينه جنگ و نه خونریزیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتمنابع انرژی از نفت و گاز زمان به چه دلیل ایجاد میشهندسه در پایه ی همه ی واکبیماری وسواسواقعیت خلا و وجود و درک متقلید از روی طبیعتمرگ انتقال است یا نابود شسعی کن به حدی محدود نشویگذشته را دفن کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر نوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست قسمت زیر فشار کووید چه باید کرواکسن ضد اعتیادتمدنی قدیمی در شمال خلیج مشکلات نخاعیشگفت انگیز بودن کیهانپیموزایدتاثیر داروهای ضد التهاب امواجی که به وسیله ی ماشیجاذبهمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی بالاترین هدف از دولتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک جهش ممکن است ذهن انسانتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیحقیقت در علم، هرگز نهایی مغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریفیزیک و هوشیارینگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفری به آغاز کیهانژنهای مشترک بین انسان و وتومورهای نخاعیطولانی ترین شبآلودگی هوا و ویروس کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسان عامل توقف رشد مغزحباب های کیهانی تو در تومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانفرد یا اندیشهنازوکلسیناساس انسان اندیشه و باور روان سالمهوش عاطفی قسمت هفتمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلموسیقی هنر مایع استسندرم گیلن باره به دنبال کنترل جاذبهتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثترازودونايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت چهل و دومنقش میدان مغناطیسی زمین احساسات کاذبداروی سل سپتقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک بهیچ وقت خودت را محدود به برخی نرمش های گردنما اکنون میدانیم فضا خالسیاهچاله ها، دارای پرتو کیست کلوئید بطن سومتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا سآیا گذشته، امروز وآینده تصویربرداری فضاپیمای آمایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دقطار پیشرفتنسبت ها در کیهانبلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیهرچیز با یک تاب تبدیل به بررسی ژنها در تشخیص بیماماده، چیزی بیش از یک خلا ساهچاله ها تبخیر نمیشودکرونا چه بر سر مغز می آورتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانآیا دلفین ها میتوانند باجلو رفتن یا عقبگرداگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش غذاها در کاهش دردهای ارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریلزوم عدم وابستگی به گوگل همه چیز در زمان مناسببه دنبال رستگاری باشرساناها و ابر رساناها و عویتامین کابعد از کرونامدل هولوگرافیک ژنرالیزهسختی ها رفتنی استگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ویروس کرونا بر مغز آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانخودت را از اندیشه هایت حفچه زیاد است بر من که در ایاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز زمان شگفت انگیزهندسه زبانِ زمان استبیماری کروتز فیلد جاکوبوالزارتان داروی ضد فشار تقلید از طبیعتمرگ تصادفیشلیک فراموشیگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد آغاز حرکت خودشان رجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی بابانور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرفون داروی ضد ام اسواکسن علیه سرطانتمرکز و مدیتیشنمشکلات بین دو همسر و برخیشگفت زده و حیران باشپیموزایدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امیوتروفیک لترال اسکلروجاذبه و نقش آن در شکلگیریمعجزه های هر روزهابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی از عروسک بازی باهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی از عروسک بازی باور و کیهان شناسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان جانسوزیک رژیم غذایی جدید، می توتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استحقیقت راستین انسان علم بمغز کوانتومیابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی در مورد حقیقت فضا و منبع هوشیاری در کجاست؟ قسقوط درون جاذبه ای خاص، چژنهای هوش ، کدامندتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلودگی هوا و پارکینسونتازه های بیماری پارکینسوانسانیت در هم تنیده و متصحد و مرزها توهم ذهن ماستمغز بزرگ چالش است یا منفعابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسفرد حساس از نظر عاطفی و بنباید صبر کرد آتش را بعد استفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیهوش عاطفی قسمت پنجمبدون پیر فلکمیهمانهای ناخوانده عامل سندرم پیریفورمیسکندر در بیماریهای التهابتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانآینده با ترس جمع نمیشودتراشه ی هوش مصنوعی در مغزايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت چهل و سومنقش محیط زندگی و مهاجرت داخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیقانون گذاری و تکاملچرا ویروس کرونای دلتا وااصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنواهیچ کاری نکردن به معنی چیبرخی یونها و مولکول های مما از اینجا نخواهیم رفتسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداآیا پیدایش مغز از روی تصاتصور از زمان و مکانایا این جمله درست است کسیحس و ادراک قسمت بیست و دونقش خرچنگ های نعل اسبی درارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنلمس کوانتومینسبت طلایی، نشانه ای به سبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردهز ذره، یک دنیاستبررسی بیماری التهابی رودماست مالیسایه را اصالت دادن، جز فرکریستال هاتأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرآیا دست مصنوعی به زودی قاجلوتر را دیدناگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک- قسمت شصت و چهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانمقاومت به عوارض فشار خون همه چیز در زمان کنونی استبه زودی شبکه مغزی به جای رشته نوروایمونولوژی و نقویتامین کا و استخوانبعد از کرونا دلخوشی بیهومدل هولوگرافیک تعمیم یافسرنوشتگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ژنها بر اختلالات خآزمون تجربی، راهی برای رجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین همانخودروهای هیدروژنینه عدم مطلق بلکه عدم با قاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنابع انرژی از نفت و گاز زنان باهوش ترهندسه، نمایشی از حقیقتبیماری گیلن باره و بیمارواکنش های ناخودآگاه و تقتقویت استخوان در گرو تغذمرگی وجود نداردشلیک فراموشیگزیده ای از وبینار یا کنفافراد بی دلیل دوستدار تو جهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک های ببیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرک ترین مردمواکسنی با تاثیر دوگانه اتمرکز بر هدفمشکلات روانپزشکی پس از سشگفتی های نقشه ی ژنتیکیپیچیدگی های مغزمگستاثیر درجه حرارت بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنجدا کردن ناخالصی هامعجزه ی چشمابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ چگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیذهن سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی باد و موجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان ریشه هایی شناختی اسیکی از علل محدودیت مغز امتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترسپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندحقیقت غیر فیزیکیمغز آیندگان چگونه است ؟ابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییفاجعه ی جهل مقدسنگاه دوبارهاز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسلول های مغزی عامل پارکیژنهای حاکم بر انسان و انستوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانآلزایمرتبدیل پلاستیک به کربن و سانسانیت در برابر دیگرانحریص نباشمغز بزرگ چالشهای پیش رواتفاق و تصادفداروهای ام اسفردا را نمیدانیمنبرو و انرژی مداوماستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانهوش عاطفی قسمت اولبرنامه و ساختار پیچیده ممیوتونیک دیستروفیسندرم پس از ضربه به سرکوچ از محیط نامناسبتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را آیا فراموشی حتمی استتراشه ی بیولوژِیکای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت نهمنقش نگاه از پایین یا نگاهاخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیقانون جنگلچرا پس از بیدار شدن از خواصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبرخی اثرات مضر ویتامین دما اشیا را آنطور که هستندسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکآیا آگاهی پس از مرگ از بیتصادف یا قوانین ناشناختهایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک قسمت بیست و سونقش داروهاي مختلف معروف ارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید هملوب فرونتال یا پیشانی مغنشانه های گذشته در کیهان بلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستهزینه ای که برای اندیشیدبررسی سیستم تعادلی بدن اماست مالی با هوش انسانیساخت شبکه عصبی مصنوعی با کریستال زمان(قسمت اولتئوری تکامل امروز در درمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجمجمه انسان های اولیهاپی ژنتیکحساسیت روانی متفاوتنقشه های مغزی جدید با جزیارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانمقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز، ثبت می شودبه زیر پای خود نگاه نکن برشد مغز فرایندی پیچیده اویتامین کا در سبزیجاتبعد از کرونا دلخوشی بیهومدل های ریز مغز مینی برینسریع دویدن مهم نیستگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر کلام در آیات کلام بآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین همانخورشید مصنوعینهایت معرفت و شناخت درک عاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتمنابع انرژی از نفت و گاز زنجیرها را ما باید پاره کهنر فراموشیبیماری آلزایمر، استیل کوواکنش به حس جدیدتقویت حافظه یا هوش مصنوعمراحل ارتقای پله پله کیهشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش قدرت ادراکات و حسجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک های ببیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی کل در جزء فراکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمساح حد واسط میان مغز کومشکلات روانپزشکی در عقب شگفتی های زنبور عسلپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نجاتجدایی خطای حسی استمعجزه ی علمابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف چگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک بازی باد غرور و سر پر از نخوت ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی مدرن در سطح سلیافته های نوین علوم پرده تو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا حقیقت غیر قابل شناختمغز انسان ایا طبیعتا تماابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استفاصله ها در مکانیک کوانتنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع خواب و رویاسلول های بنیادیکل اقیانوس در یک ذرهتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیآملودیپین داروی ضد فشار تبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان، گونه ای پر از تضادحرکت چرخشی و دائمی کیهانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیفرزندان زمان خودچت جی پی تیاستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استهوش عاطفی قسمت دهمبرنامه ی مسلط ژنها در اختمیگرن و پروتئین مرتبط با سندرم دزدی ساب کلاوینکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را آیا ممکن است موش کور بی متربیت کودکان وظیفه ای مهای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت چهارمنقش نظام غذایی در تکامل ماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تقانون جنگلچرا ارتعاش بسیار مهم استاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخهیچ کس حقیقت را درون مغز برخی اختلالات عصبی مثانهما به جهان های متفاوت خودسیاهچاله ی تولید کنندهکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا امکان بازسازی اندامهتظاهر خوابیده ی مادهایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت بیستمنقش درختان در تکاملارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکلوتیراستامنشانه های پروردگار در جهبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت رهزینه سنگین انسان در ازابررسی علل کمر درد در میانماشین دانشساخت شبکه عصبی با الفبای کریستال زمان(قسمت دوم)تئوری تکامل در پیشگیری و آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجنبه های موجی واقعیتابتدا سخت ترین استخفاش با شیوع همه گیری جدینقص در تشخیص هیجانات عامارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمقابله با کرونا با علم اسهمه ی سردردها بی خطر نیستبه سخن توجه کن نه گویندهرشد مغز علت تمایل انسان بویتامین بی 12 در درمان دردتفکر قبل از کارمدیون خود ناموجودسریعترین کامپیوتر موجودگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کپسول نوروهرب بر نآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدامنابع انرژی از نفت و گاز زندگی هوشمند در خارج از زهنر حفظ گرهبیماری الزایمرواکسن های شرکت فایزر آمرتقویت سیستم ایمنیمرز مرگ و زندگی کجاستشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمانوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی باور حقیقت یا وبینار اساتید نورولوژی دتنفس هوازی و میتوکندریمشاهده گر جدای از شیء مشاشانس یا تلاشپیوند قلب خوک، به فرد دچاتاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیجریان انرژی در سیستم های معجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی بار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی نوین نیازمند یاد گرفتن مداومتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر رو ح و روان بر جسماندام حسی، درک از بخش هایحقایق ممکن و غیر ممکنمغز انسان برای ایجاد تمدابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانهوش مصنوعی به شناسایی کابحثی درباره هوش و تفاوتهمنتظر نمان چیزی نور را بهسلول های بنیادی منابع و اکلمات بلند نه صدای بلندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجآموزش نوین زبانتبدیل سلولهای محافط به سانعطاف پذیری مکانیسمی علحس متفاوتمغز بزرگترین مصرف کننده اتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس وفرضیه ای جدید توضیح میدهچت جی پی تیاستفاده از سلول های بنیاروح رهاییهوش عاطفی قسمت دومبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱میگرن سردردی ژنتیکی که بسندرم سردرد به دلیل افت فکوچکترین چیز یک معجزه استوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا ما کالا هستیمترجمه ای ابتدایی از اسراای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش نظریه تکامل در شناسااختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تقانونمندی و محدودیت عالمچرا بیماری های تخریبی مغاصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینهیچ اندر هیچبرخی اصول سلامت کمرما با کمک مغز خود مختاريمسیاره ی ابلهانکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتآیا انسان با مغز بزرگش اختظاهری از ماده است که بیدایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت دهمنقش ذهن و شناخت در حوادث ارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظام مثبت زندگیبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت رهزاران سال چشم های بینا وبزرگ فکر کنمبانی ذهنی سیاه و سفیدساختن آیندهکریستال زمان(قسمت سوم)تئوری جدید، ویران کردن گآیا راهی برای رفع کم آبی جنسیت و تفاوت های بیناییابتدایی که در ذهن دانشمنخلا، حقیقی نیستنقطه بی بازگشتارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با املاحظه های اخلاقی دربارههمیشه چشمی مراقب و نگهبابوزون هیگز چیسترشد در سختی استویتامین بی هفدهتفکر خلا ق در برابر توهم مدیریت اینترنت بر جنگسرگیجه از شایعترین اختلاگیلگمش باستانی کیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تآزادی عقیده، آرمانی که تجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای امنابع انرژی از نفت و گاز زندگی بی دودهنر رها شدن از وابستگیبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن کووید 19 چیزهایی که تلقین اطلاعات و حافظهمرز بین انسان و حیوان کجاشناخت حقیقت یا آرزوهای گگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم جهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست، مرز افق رویداد هستوجود قبل از ناظر هوشمندتنفس هوازی و میتوکندریمشاهده آینده از روی مشاهشاهکار قرنپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانجریان انرژی در سیستم های معجزه در هر لحظه زندگیابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی بار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، نشان دهنده ی سخنگو یاد بگیر فراموش کنیتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر روده بر مغزانرژی بی پایان در درون هرحل مشکلمغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتفتون های زیستینگاهت را بلند کناز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیهوش مصنوعی در کامپیوترهابحثی درباره هوش و تفاوتهمنحنی که ارتباط بین معرفسلول های بدن تو پیر نیستنکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصآمارهای ارائه شده در سطح تبر را برداراهرام مصر از شگفتی های جهحس چشایی و بویاییمغز حریص برای خون، کلید تاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلفساد اقتصادی سیتماتیک درنتایج نادانی و جهلاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را هوش عاطفی قسمت سومبرین نت به جای اینترنتمیگرن شدید قابل درمان اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکووید نوزده و خطر بیماری توصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی آیا ما تنها موجودات زنده ترس و آرمان هاایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت هفتمنقش هورمون های تیروئید داختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا حیوانات سخن نمی گویناصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مهیچگاه از فشار و شکست نتربرخی بیماری ها که در آن بما بخشی از این جهان مرتبطسیاره ابلهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووآیا احتمال دارد رویا از آتعداد کلی ذهن ها در جهان ایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش روی و منیزیم در سلامتارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهلیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی تکامل در درمان بیبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستهستي مادي ای که ما کوچکتربزرگ شدن مغز محدود به دورمباحث مهم حس و ادراکساختار فراکتال وجود و ذهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتا 20 سال آینده مغز شما به آیاما مقهور قوانین فیزیکجنسیت و تفاوت های بیناییابتذال با شعار دینخلا، خالی نیستنمیتوان با بیرون انداختنارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه اطمینان تو بر خدا ببوزون هیگز جهان را از متلز گهواره تا گورویتامین دی گنجینه ای بزرتفاوت مغز انسان و میمون همداخله ی زیانبار انسانسرگردانیگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر کپسول نوروهرب بر سآزار دیگری، آزار خود استجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیچهار میلیارد سال تکامل باز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش امنابع انرژی از نفت و گاز زندگی در جمع مواردی را برهنر، پر کردن است نه فحش دبیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن کرونا و گشودن پنجرتلاش ها برای کشف منابع جدمرز جدید جستجو و اکتشاف، شناخت درون، شناخت بیرون؛گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیماجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هوانوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زاوسکا درمان گوشروراپامیل در بارداریتنفس بدون اکسیژنمطالبه ی حق خودشاهکار شش گوشپیوند اندام از حیوانات بتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چجریان انرژی در سیستم های معرفت و شناختابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتدولت یا گروهکچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی بارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، وسیله شناسایی محیطیادگیری مهارت های جدید دتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی سپروانه ی آسمانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریکحلقه های اسرارآمیزمغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردفروتنی و غرورچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی درباره هوش و تفاوتهمنشأ اطلاعات و آموخته ها سلول عصبی شاهکار انطباق کلام و زبان، گنجینه ای بستوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک آن چیزی که ما جریان زمان تحریک عمقی مغزاولویت بندی ها کجاستحس و ادراک (قسمت اول )مغز در تنهایی آسیب میبیناثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدفشار و قدرتنجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس هوش عاطفی قسمت ششمبرای یک زندگی معمولیمیدان مغناطيسي زمین بشر سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک هشت ساله لازم است آدتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباآیا مغز تا بزرگسالی توسعتسلیم شدن از نورون شروع مایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت هفدهمنقش هورمون زنانه استروژناختلالات مخچهدارویی خلط آورقبل از آغازچرا حجم مغز گونه انسان دراضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسهیپرپاراتیروئیدیسمبرخی بیماری های خاص که بدما تحت کنترل ژنها هستیم یسیاره ابلهانکایروپاکتیک چیستتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا احتمال دارد رویا از آتعذیه ی ذهنایجاد احساساتحس و ادراک قسمت سومنقش روزه داری در سالم و جارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وهستی ما پس از شروعی چگال بزرگ شدن تقریبا ناگهانی مجموعه های پر سلولی بدن مساختار شبکه های مغزی ثابکشف مکانیسمی پیچیده در بتا بحر یفعل ما یشاآب زندگی است قسمت چهارمجهل مقدسابداع دی ان ای بزرگترین دخلاصه ای از مطالب همایش منمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSممانتین یا آلزیکسا یا ابهمیشه داناتر از ما وجود دبی نهایت در میان مرزهاویروس مصنوعیتفاوت ها و تمایزها کلید بمدارک ژنتیکی چگونه انسانسربازان ما محققا غلبه می گیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسيب میکروواسکولاریا آسجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های مچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی در سیاهچالههوموارکتوس ها ممکن است دبیماری اسپینال ماسکولار واکسن کرونا از حقیقت تاتتلاش هایی در بیماران قطع مزایای شکلات تلخ برای سلشناسایی تاریخچه ی تکاملیپل جویی اصفهانتاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعینوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش هوش مصنوعی از عروسک بازی بیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش هوازی مرتب خیلی به قتنها مانع در زندگی موارد مطالبی در مورد تشنجشاید گوشی و چشمی، آماده شپیوند سر آیا ممکن استتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزجستجوی متن و تصویر به صورمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقا از نخستین همانمغز قلبابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر فقط مادی نیستیادآوری خواب و رویاتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدپرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی توحمله ویروس کرونا به مغزمغز انسان رو به کوچک تر شابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سفرگشت و تکامل تصادفی محض چالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی درباره هوش و تفاوتهمنشاء کوانتومی هوشیاری اسلولهای ایمنی القا کنندهکلرال هیدرات برای خوابانتوهم وجودعقل مجادله گرآنچه ناشناخته است باید شتحریک عمقی مغز در آلزایماولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک (قسمت دوم )مغز را از روی امواج بشناساثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریفضای قلب منبع نبوغ استنخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادهوش عاطفی بیشتر در زنانبرای پیش بینی آینده مغز دمیدان های مغناطیسی قابل سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک ایرانی که هوش او از تیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا همه جنایت ها نتیجه بیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت هجدهمنقش ویتامین K در ترمیم اساختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباقبل از انفجار بزرگچرا خشونت و تعصباطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی توجهات در ببمار پارمانند آب باشسیر آفرینش از روح تا مغز کار با یگانگی و یکپارچگیتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانآیا برای تولید مثل همیشه تغییر الگوی رشد مغزی با زایران بزرگحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش رژیم غذایی بر رشد و اارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویلا اکراه فی الدیننظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرراه بی شکستو هر کس تقوای خدا پیشه کنبزرگترین خطایی که مردم ممحل درک احساسات روحانیسادیسم یا لذت از آزار دادکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاول کف پا و حقیقتآب زندگی است قسمت هفتمجهان فراکتالابزار هوش در حال ارتقا ازخلاصه ای از درمان های جدینمایش تک نفرهاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی من کسی در ناکسی دریافتم همیشه راهی هستبی هیچ می ایی و بی هیچ میرویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت ها را به رسمیت بشنامروری بر تشنج و درمان هایسردرد میگرنگیرنده باید سازگار با پیتاثیر کتامین در درمان پاآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پیوستهخانه ی تاریکنوآوری ای شگفت انگیز داناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیممنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زمینی امروز بیش از هورمون شیرساز یا پرولاکتبیماری اضطراب عمومیواکسن کرونا ساخته شده توتلاشی برای درمان قطع نخامسمومیت دانش آموزان بی گشناسایی سلول های ایمنی اپل خواجو اصفهانتاثیر گیاهخواری بر رشد و الکترومغناطیس شنوایی و هجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی از عروسک بازی بیان حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان چهار حرفی حیات زمینورزش هوازی ، بهترین تمریتنها در برابر جهانمطالعه ای بیان میکند اهدشاید درست نباشدپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستجستجوی هوشیاری در مغز ما