دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت هشتم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز از مغز تا ویروس کرونا(قسمت هشتم)

تقدیم به روح پدر بزرگوارم مرحوم دکتر سید عبدالحسین فاطمی که در آستانه سالگرد وفاتش، در این عید مبعث مدیون فداکاری ها و شجاعت ها و علم و عمل او هستم. پدرم هرچند از نظر مادی در میان ما نیستی ولی همه تار و پود وجودم مدیون فداکاریهای توست.
خدایا روحش را قرین رحمتت کن و با محمد و آل محمد محشور فرما!
درمان های موثر بر ویروس جدید کرونا- که تا امروز تایید شده است- شامل داروی قدیمی مالاریا یعنی هیدروکسی کلروکین و برخی آنتی بادی های منوکلونال مانند تاسیلیزوماب و... و داروی ضد ایدز کلترا است ولی دست انسان در این مبارزه هرگز بسته نیست.(به انتهای همین بحث، در مورد استفاده موثر از سلول های بنیادی در درمان عفونت های ویروسی مقاوم و لا علاج، مراجعه شود.)

حفظ محیط زیست به عنوان میزبان بسیاری از جانداران زنده از جمله ویروس ها، وظیفه ای مهم است که غفلت در آن می تواند باعث فاجعه شود(به قسمت ششم این سلسله مباحث، در مورد میزبان های ویروس کرونا یعنی خفاش و یا مورچه خوار و مباحث حقوق حیوانات، مراجعه شود)

اجزای ریشه ای و مشترک جهان، در سیر آفرینش طولانی کیهان، با توجه به شرایط و ظرف های موجود، شکل خاصی به خود گرفته است.
از انفجار بزرگ تا پیدایش اولین همانند ساز و نخستین سلول تا رسیدن به اولین موجود چند سلولی تا پیدایش اولین سلول عصبی پیچیده تا ایجاد مغز انسان امروز- که دارای میلیاردها سلول عصبی است- هرچند پیچیدگی ها بیشتر شده است، ولی همچنان پیوندی با ابتدای کیهان، باقی است.

این پیوند است که سبب میشود هر حادثه و اتفاق در گوشه ای از کیهان ما، تاثیری بر همه اجزای کیهان داشته باشد.

در هم تنیدگی کوانتومی- که امروز به عنوان یکی از کشفیات فیزیک جدید، مطرح است- ما را در برابر موجی از مسئولیت نسبت به همه اجزای کیهان قرار می دهد و گویا پاسخ ما در برابر هر کنش در کیهان، می تواند بر دیگر اجزای کیهان تاثیر بگذارد. و این، سبب مسئولیتی میشود که ما را در هر رفتاری با اجزای زنده و مرده طبیعت، پاسخگو می کند؛ چه برسد رفتارهای ما در برابر هم نوعان خود و موجودات زنده آن.

آن کسانی که در برخورد با طبیعت و هم نوع خود، نامهربان هستند، باید منتظر پاسخی سخت از طرف طبیعت باشند و این، شعار نیست. بلکه علم فیزیک امروز بر اساس قانون همبستگی کوانتومی، آن را ثابت کرده است.

(در سال 1925 اینشتین، با همکاری دو دستیار جوانش از دانشکده پرینسون یعنی بوریس پودولسکی و ناتان روزن آخرین و معروف ترین حمله اش را علیه تئوری کوانتومی طی مقاله ای با عنوان آیا توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت های فیزیکی، می تواند کامل در نظر گرفته شود؟ منتشر کرد. جواب این سه تن، واضح بود: نه!
مقاله آنها پیرو دلخوری اینشتین از پنجمین کنفرانس سالوی در سال 1927 بود. ...

منظور بزرگتر اینشتین و دستیارانش این بود که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، به این صورت- که اساسا خصوصویات فیزیکی تا زمانی که اندازه گیری نشده باشند، تعریف نشده اند- بی معنی است بلکه ذرات، خصوصیات تعریف شده ای دارند و عدم قطعیت، دیدگاهی است که بر اساس مکانیک کوانتوم تعریف میشود ولی قادر نیست این خصوصیات را به طور کامل توضیح دهد.... مکانیک کوانتوم، قانون نسبیت خاص را- که معتقد است هیچ چیز نمیتواند فراتر از سرعت نور حرکت کند- نقض نموده است و بی تردید، این خود نقصی آشکار در فهم واقعیت کیهان به شمار می رود...

حتی با اثبات این مطلب که در هم تنیدگی کوانتومی یک واقعیت فیزیکی است و با آزمایش عملی ثابت شده است، باز مشکل لا ینحل باقی می ماند... برای حل مشکل می توانیم چنین فرض کنیم: اطلاعاتی که بین دو جسم، رد و بدل میشود در کیهان دیگری بین این دو انتقال می یابد- که در آن، این دو ذره دارای یک وجود شبح گونه هستند و اشیا در آن کیهان می تواند با سرعتی بیش از سرعت نور، حرکت کند.

ایرادی که اینشتین مطرح کرده را می توان به صورتی دیگری ابراز داشت: دو جسم به همراه فرایند اندازه گیری، یک سامانه واحد را تشکیل می دهند و از این رو تعیین مکان ذره ی دوم توسط ما به مجرد درک مکان ذره ی اول، به این معنی است که اساسا ویژگی های فیزیکی تا زمانی- که مورد سنجش و اندازه گیری قرار نگیرند- نامشخص هستند و این همانطور است که اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم بیان میکند، پس ما با رصد ذره ی اول باعث شدیم تابع موج سامانه به عنوان یک واحد کلی، فورا تغییر یابد؛ به گونه ای که باعث شود ذره ی دوم دارای مکان یا سرعت مشخصی گردد یا همان طور که اینشتین استدلال کرد: آیا نباید موج کوانتومی که آن را توصیف می کرد در آن واحد به گونه ای تغییر کند که کل صفحه را بپوشاند؟

این موضوع، بحث را به سوی واقعی بودن تابع موج می کشاند. قضیه ی تغییرات تابع موج به صورت آنی در فضا یعنی بی نیازی از هر زمانی و به آن معنی است که این انتقال می تواند با سرعت بی نهایت صورت پذیرد و حال آنکه چنین چیزی در کیهان ما شدنی نیست.

بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین، نمیتوان از سرعت نور تجاوز کرد چه برسد به سرعت بی نهایت!

سرعت عبارت است از مسافت تقسیم بر زمان.
در این حالت، مسافت هر چه باشد سرعت بی نهایت است و اگر اطلاعات به طور فوری و آنی انتقال یابد یعنی زمان برابر با صفر است!! به عبارت دیگر می توانیم بگوییم در جهانی- که اطلاعات تابع موج، در آن منتقل میشود- بعد زمان، پنهان و محو است یعنی اگر نسبیت خاص، درست باشد به طور قطع این اطلاعات در جهان دیگری- که قوانین آن، اجازه ی انجام این امور غیر ممکن را در جهان ما می دهد- انتقال می یابد.

جهان مزبور حتما باید بر جهان ما تاثیر گذار و به آن، متصل باشد. چیزهای موجود در جهان ما در آن جهان،
وجودی شبح گونه دارند؛ به صورتی که می توانند با آنها ارتباط و اتصال داشته و اطلاعات بین این دو با سرعت بی نهایت رد و بدل شود
یا شاید ما و سایر موجوداتی- که در این جهان هستیم- اشباحی باشیم برای واقعیت هایی لطیف تر که درجهانی لطیف تر از ما، جای گرفته است!

مکانیک کوانتوم در علم کیهان شناسی دروازه ای را بر مقوله چند جهانی یا جهان هایی- که ممکن است هر یک بر دیگری تاثیر گذار باشد- گشوده است ... آیا این احتمال، متصور نیست که این جهان های چند گانه، لطیف تر از کیهان ما باشند و ذرات آن نیز ریزتر از ذرات مادی و انرژی موجود در جهان ما باشد؛ به گونه ای که اجازه ی انتقال، با سرعت بیشتر از نور را- که ذرات انرژی یا فوتون ها با آن سرعت در دنیا حرکت می کنند- می دهد؟! آیا ممکن نیست این جهان ما و وضعیت فعلی، تجرید و جدایی ای از وجود شبح گونه ای از جهانی لطیف تر باشد؟!

در هم تنیدگی کوانتومی یا ناگسسته بودن آن، ابعاد بسیار بزرگ تری از وضعیت دو ذره یا دو فتون را- که از یک مبنع منتشر شده اند- شامل میشود زیرا کیهان جملگی یک رویداد کوانتومی است و در زمان انفجار بزرگ به یک اصل و منشا باز می گردد. در گذشته برخی ذرات، به هم نزدیک و چسبیده بودند. ذره ای که در گوشه ای از هستی یا در جسم یک جاندار دیگر قرار دارد چه بسا روزگاری و در لحظه ای به ذره ای که اکنون در بدن ماست چسبیده بوده و چه بسا با تحت تاثیر قرار گرفتن آن، ما نیز تحت تاثیر قرا بگیریم؛ همان طور که شاید ما هم به نحوی از طریق درهم تنیدگی کوانتومی بر اشیا اثر گذار بوده باشیم. آیا گمان میکنی جسم کوچکی هستی و حال آنکه جهانی بزرگ تر، در وجود تو نهفته است. برگرفته از شعر منسوب به امیرالمومنین ع) (احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 440 تا 445 ترجمه فارسی)
و در این دنیای پر از تاثیر، هر کنشی از طرف ما واکنشی عمیق را از طرف دورترین اجزای کیهان خواهد آورد و آنگاه، قضیه پیچیده تر میشود که بدانیم هر نگاه برگرفته از جهان موازی با ما می تواند بر همه اجزای کیهان درونی ما تاثیر گذار باشد و شاید این تاثیر، نه فقط بر جسم مادی ما بلکه بر اجسام موازی و لطیفتر ما باشد که خودشان میتواند برجسم مادی کنونی و قابل رویت ما تاثیر بگذارند!!

و اینجاست که انسان، مسئولیتش نه فقط در رفتارهای مادی سرزده از جسم او بلکه در هر نگاه و هر قضاوت و هر پیش داوری درست یا نادرست او بر ذرات کیهانی موجودات زنده و غیر زنده است و آن ذرات هم واکنشی را از خود خواهند داشت زیرا آنها هم تجلی ای از جهان موازی خود هستند که می تواند بر جسم مادی ما تاثیر گذار باشد.

این حیرت و سرگردانی در برخورد با اجزای کیهان، چنان پیچیده و در هم است که انسان جز تسلیم شدن در برابر آن و گوش دادن بر آن کسی- که گامی بر جهان های موازی دارد و اجازه دارد این ارتباطات را تفسیر کند- راهی نمی یابد.
و در اینجا شاید بگوییم آیا گمان کردی جسمی بزرگ و دانا بر همه عوالم آفرینش هستی؟! در حالی که بزرگی و عظمت تو در گوش دادن به آن کسی است که مجوز بیان در هم تنیدگی های کیهانی را دارد!!
و پیوند سخن منسوب به امام علی ع با کوچک دیدن خود، در آن زمانی است که پیوند من کوچک با بزرگواری، از طریق واسطه پیوند این کوچکی و بزرگی باشد و چگونه میتوان بدون واسطه پیوند، با آن بزرگی متصل شد!؟
بله پیوند بدون واسطه پیوند- که شاید من کوچک وجود، جز تجلی و نمایشی از آن واسطه نباشد- جز خیال و توهمی نیست. و در این توهم، فرقی نمی کند اجزای ریز را اتفاقی و تصادفی بدانیم یا در ارتباط با هم ولی من کوچک را سرگردان در میان اتفاق و تصادف یا مفسر کشف ارتباطات پیچیده کیهان بدانیم و در هر دو حالت، من کوچک به نهایت و غابت خود- که کشف ناتوانی از معرفت است- نخواهد رسید!!
آنچه امروز در علم روز کشف میشود، می تواند به انسان قدرت پیوند با ناشناخته های کیهان و کشف عجز خودش را از معرفت حقیقی بدهد و می تواند او را در سراب کشف حقیقت و توهم خدا شدن، سرگردان کند و اینکه کدامش به انسان برسد، به دست خود اوست!

کشف دومین فرد درمان شده مبتلا به عفوت ویروس HIV
پزشکان می‌گویند شخصی که به ویروس آچ آی وی مبتلا بوده، کاملا معالجه شده است. این فرد که در لندن زندگی می کند دومین فرد مبتلا به ویروس اچ آی وی، در جهان است که به طور کامل معالجه شده است.

اَدام کاستیلخو- که به ویروس آچ ای وی مبتلا بود- ۳۰ ماه قبل، استفاده از داروهای ضد رترو ویروسی را متوقف کرد، ولی پس از گذشت ۳۰ ماه هنوز نشانه ای از وجود عفونت اچ آی وی در بدن او دیده نمی شود.

داروهای ضد رترو ویروسی، داروهایی هستند که از آنها بیشتر برای درمان عفونت ویروس نقص ایمنی اکتسابی استفاده می‌شود.

به گزارش بی بی سی از نشریه طبی لانست، استفاده ازداروهایی که درمان کننده عفونت اچ آی وی هستند، در مداوای اَدام کاستیلخو، موثر واقع نشده بود ولی مداوا از طریق سلول‌های بنیادی- که برای معالجه بیماری سرطانش بود- سبب از بین رفتن ویروس اچ آی او شد.

اهدا کنندگان این سلول های بنیادی، دارای ژن غیر معمولی هستند که قادر است از آقای کاستیلخو، در برابر ویروس اچ آی وی، محافظت کند.

در سال ۲۰۱۱، تیموتی براون که به بیمار برلین شهرت دارد اولین شخصی بود که سه سال و نیم پس از مداوایی مشابه، نشانه‌ای از عفونت آچ آی وی، در او دیده نشد.

به نظر می رسد پیوندهای سلول بنیادی از طریق تعویض سلول های ایمنی بیمار با سلول های اهدا کننده که در مقابل عفونت اچ آی وی، مقاوم است، مانع تکثیر ویروس در بدن بیمار می‌شود.

آَدم کاستیلخو که اکنون ۴۰ ساله است، و عنوان بیمار لندنی را دارد، پس از آنکه پزشکان معالجش اظهار داشتند که هیچ ویروس فعال اچ آی وی، در خون، منی یا نسوجش مشاهده نمی شود، تصمیم گرفت هویت خود را آشکار کند.

از زمانی که پزشکان معالج او برای اولین بار اعلام کردند که دیگر آلوده به ویروس نیست اکنون یک سال، می گذرد و هنوز هم نشانه ای از این ویروس در بدنش مشاهده نمی شود.

پرفسور راویندارا کومار گوپتا، از دانشگاه کمبریج به بی بی سی گفت: به طور تقریبا یقینی می توان گفت که این نشانه مداوای عفونت اچ آی وی، است.

او افزود از هنگامی که بدون استفاده از داروهای ضد رتروویروس، بیماری شخص مبتلا به ویروس اچ آی وی، فروکش کرده، دو سال و نیم می‌گذرد.
یافته‌های ما نشان می دهد که استفاده از پیوند سلول بنیادی به عنوان وسیله‌ای برای مداوای عفونت اچ آی وی، را- که اولین بار بر روی بیمار برلین صورت گرفت- می توان تکرار کرد.(شاید این درمان در ویروس های دیگر مانند ویروس کرونای مهاجم کنونی هم موثر باشد، ویروس کرونا با تهاجم به سلول های بدن، سیستم ایمنی را به واکنش وامیدارد و واکنش شدید سیستم ایمنی، بخش بزرگی از عوارض ناشی از ویروس کرونا را تشکیل می دهد. سیستم ایمنی، زاییده سلول های بنیادی بدن است و واقعا این احتمال هست که این روش در کنترل بیماری کشنده جدیدی- که امروز بخش بزرگی از جمعیت جهان را می کشد- موثر باشد.)

ولی میلیون ها نفری را که در سراسر جهان به ویروس اچ آی وی مبتلا هستند نمی توان با استفاده از این روش درمان کرد.درمان تهاجمی در اصل برای معالجه بیماران مبتلا به سرطان بود نه برای مداوای ابتلای آنان به ویروس اچ آی وی.

و در حال حاضر هنوز داروهای ضد این ویروس، بسیار موثر هستند و با استفاده از آن، اشخاص مبتلا به ویروس اچ آی وی، می توانند سال ها در سلامت، زندگی کنند.

پرفسور گوپتا می گوید: باید توجه داشت که این نوع درمان، خطر بسیار زیادی دارد و برای بیماران مبتلا به ویروس اچ آی وی- که با داشتن بیماری خونی بدخیمی زندگی شان تهدید می شود- تنها به عنوان آخرین حربه برای معالجه به کار می‌رود.

از این رو، این طور نیست که بتوان برای معالجه تمام بیماران مبتلا به اچ آی وی- که در حال حاضر با نتیجه مثبت از داروهای ضد رتروویرس، استفاده می کنند- از این متد جدید استفاده کرد.

ولی به هر حال با این روش تازه شاید بتوان امیدوار بود که در آینده دستیابی به نحوه جدید معالجه از طریق ژن درمانی، امکان پذیر خواهد بود.

این روش درمان چگونه کار می کند؟ در سراسر جهان سی سی آر پنج، (پروتئینی که سطح گلبول های سفید را می پوشاند) متداول ترین گیرنده ویروس اچ آی وی یک است و این نوع از ویروس به داخل سلول ها نفوذ می کند. عده بسیار کمی از مردم در برابر ویروس اچ آی وی مقاومند. آنها دارای دو گیرنده خاموش و غیرفعال سی سی آر پنج هستند.

یعنی ویروس نمی تواند آنطور که به طور عادی سلول های بدن را آلوده می کند، در سلول های این اشخاص نفوذ کند.

پژوهشگران می گویند ممکن است با استفاده از ژن درمانی، بتوان به گیرنده های سی سی آر پنج، در افراد مبتلا به عفونت اچ آی وی، حمله کرد.

و این همان گیرنده ای است که هی جیانکو، دانشمند چینی که اکنون زندانی است هنگام خلق اولین نوزادان با ژن دستکاری شده، روی آن کار می کرد.(درمان بیماری های ویروسی فقط محدود به داروهای مهار کننده آنزیم های ویرس نیست. کشف فرایندهای حمله ویروس به سلول زنده و کشف گیرنده های واسطه در این حمله، و بعدا ابداع آنتی بادی های موثر بر این گیرنده ها و یا تولید سلول های ایمنی و یا سلول مصنوعی خاص که بتواند این آنتی بادی ها را تولید کند و یا شاید موثرتر از همه اینها در زمان حاضر، یعنی تزریق سلول های بنیادی ویژه- که بتواند این سلول های خاص را بیافریند- در درمان عفونت های ویروسی مقاوم سودمند است. امروز با پیشرفت مهندسی ژنتیک، دست انسان در این مبارزه تکاملی بسیار بازتر از گذشته پدران اوست و اگر ما در این مبارزه- در حالی که دستان ما باز است- شکست بخوریم مشکل ما و نه مشکل خالق ما و نه مشکل عوامل دخیل در انتخاب طبیعی فرگشت، است!!)

آیا این یک معالجه دائمی است؟

آزمایش ها نشان می داد که سلول های ایمنی افراد اهدا کننده، جای ۹۹ درصد سلول های ایمنی آقای کاستیلخو، را گرفته است ولی در بدن او مانند آقای براون، هنوز بقایای ویروس اچ آی وی وجود دارد و غیر ممکن است بتوان با قاطعیت کامل گفت که این ویروس هرگز باز نخواهد گشت.

آقای کاستیلخو به روزنامه نیویورک تایمز گفته موقعیت او کاملا استثنایی است و می گوید:
می خواهم پیام‌آور امید باشم. نمی خواهم مردم فکر کنند که من را(برای این آزمایش) انتخاب کرده بودند. نه! بلکه این کاملا تصادفی بود. هنگامی که این اتفاق افتاد من در مکان درست و شاید زمان درست قرار داشتم

پرفسور شارون لوین، از دانشگاه ملبورن استرالیا می گوید: با توجه به نمونه برداری های متعدد از سلول ها در اینجا، و عدم مشاهده یک ویروس سالم و بی عیب، آیا می توان گفت بیمار لندنی مبتلا به اچ آی وی، واقعا معالجه شده است؟
داده های اضافی در گزارش هایی که با تحت نظر داشتن این بیمار تهیه شده، مطمئنا امیدوارکننده است ولی در نهایت تنها زمان به ما پاسخ خواهد داد

https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(20)30069-2/fulltext
https://www.bbc.com/persian/magazine-51943382
برخی توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #ویروس_کرونا #ویروس_HIV#درمان #توهم_بی_خدایی #احمدالحسن #احمد_الحسن
@salmafatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانشمندان ژنی از مغز انسما انسانها چه اندازه نزدضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به هفت سین یادگاری از میراث از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرمرکز هوشیاری، روح یا بدن عارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوومغز چون ابزار هوش است دلیافزایش قدرت ادراکات و حسهدف یکسان، در مسیرهای متاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انعطاف پذیری مکانیسمی علواکسن کرونا ساخته شده توبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نایا تکامل هدفمند استیافته های نوین علوم پرده بحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستفراموشی همیشه هم بد نیستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارلزوم سازگاری قانون مجازاسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به نرمشهای مهم برای تقویت عارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در ستوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ما انسانها چه اندازه نزدضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنمرکز حافظه کجاستعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومغز چگونه صداها را فیلتر افزایش مرگ و میر سندرم کوهدف از تکامل مغزبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امغز بزرگ چالش است یا منفعاولین هیبرید بین انسان وواکسن دیگر کرونا ساخته شبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستینقش اتصالات بین سلولهای ایرادهای موجود در خلقت بیادگیری مهارت های جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابنقطه بی بازگشتابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییفرایند تکامل و دشواری هاسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پچگونه انتظارات بر ادراک اختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بممانتین یا آلزیکسا یا ابسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط شگفت انگیز مغز انتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیما با کمک مغز خود مختاريمطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کروناهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری مرکز خنده در کجای مغز استعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمغز ناتوان از توجیه پیداافسردگی و اضطراب در بیماهدف از خلقت رسیدن به ابزابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انواکسن دیگری ضد کرونا از دبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقنقش حفاظتی مولکول جدید داگر نعمت فراموشی نبود بسیادآوری خواب و رویابحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاچند جهانیابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )فرایند حذف برخی اجزای مغسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بچگونه باغبانی باعث کاهش اختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استمنابع انرژي پاک سرچشمه حسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفچرا پس از بیدار شدن از خوارتباط غیرکلامی بین انساتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسما تحت کنترل ژنها هستیم یطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسمرگ انتقال است یا نابود شعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممغز و سیر تکامل ان دلیلی الکتروتاکسی(گرایش و حرکهزینه ای که برای اندیشیدبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین تصویر در تاریخ از سواکسن سرطانبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بنقش حیاتی تلومر دی ان آ داگر نعمت فراموشی نبود بسژن هوش و ساختارهای حیاتی بحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریچندین ماده غذایی که ماننابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )فرد حساس از نظر عاطفی و بسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع خواب و رویاشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وچرا بیماری های تخریبی مغارتروز یا خوردگی و التهاارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وماه رجبظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسمراحل ارتقای پله پله کیهعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمغز آیندگان چگونه است ؟التهاب شریان تمپورالهزینه سنگین انسان در ازابیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامغز حریص برای خون، کلید تاولین سلول مصنوعیواکسنی با تاثیر دوگانه ابارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش خرچنگ های نعل اسبی دراگر تلاش انسان امروز براژن یا نقشه توسعه مغز و نقبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از چه زیاد است بر من که در ایابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمقیچی ژنتیکیسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملمنحنی که ارتباط بین معرفشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرچرا حیوانات سخن نمی گوینارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلماپروتیلینعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمزایای شکلات تلخ برای سلمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان ایا طبیعتا تماامیوتروفیک لترال اسکلروهزاران سال چشم های بینا وبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زنقش داروهاي مختلف معروف ابزار هوش در حال ارتقا ازژنها نقشه ایجاد ابزار هوبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی چهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمقانون مندی نقشه ژنتیکی مسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین چگونه جمعیت های بزرگ شکل ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیمنشأ اطلاعات و آموخته ها شناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چچرا حجم مغز گونه انسان درچرا خشونت و تعصبارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریمبانی ذهنی سیاه و سفیدعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملهوش احساسیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهمغز انسان برای ایجاد تمدامید درمان کرونا با همانهستي مادي ای که ما کوچکتربیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدوبینار اساتید نورولوژی دبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله نقش روزه داری در سالم و جابزار بقای موجود زنده از ژنها ، مغز و ارادهبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومقانون جنگلسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتچگونه حافظه را قویتر کنیاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختمهندسی ژنتیک در حال تلاش شناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موچرا در مغز انسان، فرورفتارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام مجموعه های پر سلولی بدن معلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسمشکلات نخاعیصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از هوش احساسیازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز انسان برای شادمانی طامگا سه عامل مهم سلامتهستی ما پس از شروعی چگال بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممغزتان را در جوانی سیمکشايا اراده آزاد توهم است یوراپامیل در بارداریبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقای موجود زنده از ژنهای مشترک بین انسان و وبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موباینوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتقانونمندی و محدودیت عالمساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسنگاه محدود و تک جانبه، مشادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز امولتیپل اسکلروز در زنان شواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دپیموزایدچراروياها را به یاد نمی آاز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنمحل درک احساسات روحانیعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای امشکلات بین دو همسر و برخیسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش عاطفی بیشتر در زناناستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتمغز انسان برای شادمانی طامروز دانش ژنتیک هیچ ابهو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقش قهوه در سلامتیايا اراده آزاد توهم است یورزش هوازی مرتب خیلی به قبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقای موجود زنده از ژنهای هوش ، کدامندبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلنورون هاي مصنوعی می تواناثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مقارچ بی مغز در خدمت موجودساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خوارینگاه انسان محدود به ادراادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بمواد کوانتومی جدید، ممکنشاهکار قرنپیچیدگی های مغزی در درک زچراروياها را به یاد نمی آاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تمحل درک احساسات روحانی دعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسمشکلات روانپزشکی پس از سپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومغز انسان رو به کوچک تر شانفجار و توقف تکاملی نشاوقت نهيب هاي غير علمي گذشبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقش مهاجرت در توسعه نسل اای آنکه نامش درمان و یادشورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودانقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از کلرال هیدرات برای خوابانبرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی فلج بل، فلجی ترسناک که آنسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومنورون های ردیاب حافظهاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووقبل از انفجار بزرگساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستنگاهی بر قدرت بینایی دراارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تموجود بی مغزی که می تواندشبیه سازی میلیون ها جهان موجودات مقهور ژنها هستندشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای نزاع بین جهل و علم رو به پاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تمحدودیت های حافظه و حافظعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگمشکلات روانپزشکی در عقب سایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز انسان رو به کوچکتر شدانواع سکته های مغزیوقتی فهمیدی خطا کردی برگبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقش محیط زندگی و مهاجرت دایندرالورزش و میگرنبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمیننقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویافلج خوابسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمانوروپلاستیسیتی چیستاثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنقدم زدن و حرکت دید را تغیسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدنگاهی بر توانایی اجزاي بارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیهمانهای ناخوانده عامل شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استنزاع بین علم و نادانی رو از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبامخچه فراتر از حفظ تعادلعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتمشاهده آینده از روی مشاهآیا راهی برای رفع کم آبی هوشیاری کوانتومیاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمغز ایندگان چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدویتامین E برای فعالیت صحبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقش نظام غذایی در تکامل مایا کوچک شدن مغزانسان الورزش بهترین درمان بیش فعبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کساننقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بفلج خواب چیستسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیمارینوشیدن چای برای مغز مفید اثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیقدرت انسان در نگاه به ابعسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیناتوانی از درمان برخی ویارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میمیگرن سردردی ژنتیکی که بشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهانزاع بین علم و جهل رو به پاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتمعنی روزهآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش، ژنتیکی است یا محیطیاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمغز ابزار برتر بقااندوهگین نباش اگر درب یا ویتامین E در چه مواد غذایبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش هورمون های تیروئید دایا این جمله درست است کسیورزش در کمر دردبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آننقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزفیلمی بسیار جالب از تغییسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یلوب فرونتال یا پیشانی مغسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ناتوانی در شناسایی چهره ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب دی متیل فومارات(زادیوا)(میگرن شدید قابل درمان اسشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مینظام مثبت زندگیاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بمخچه ابزاري که وظیفه آن فعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرمغز فکر میکند مرگ برای دیآزمون ذهنی گربه شرودینگرهیچگاه از فشار و شکست نتراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمغز از بسیاری حقایق می گرانسان قدیم در شبه جزیره عویتامین دی گنجینه ای بزربیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش هورمون زنانه استروژنایا ابزار هوشمندی یا مغز وزوز گوشتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منانقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرفیزیکدانان ماشینی برای تسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوچیزی خارج از مغزهای ما نیاجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطلبخند بزن شاید صبح فردا زسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای نخاع ما تا پایین ستون فقرارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدژا وو یا اشنا پنداریمیدان مغناطيسي زمین بشر ششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنظریه تکامل در درمان بیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رمدارک ژنتیکی چگونه انسانعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویمغز ما کوچکتر از نیم نقطهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهاوکينگ پیش از مرگش رسالاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس مغز به تنهایی برای فرهنگ انسان جدید از چه زمانی پاواکنش های ناخودآگاه و تقبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش ژنتیک در درمان اختلاایا بیماری ام اس (مولتیپیک پیشنهاد خوب برای آسان بحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست فرگشت و تکامل تصادفی محض سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در چگونه مغز پیش انسان یا هماحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريلرزش ناشی از اسیب به عصبسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و نخستین تصویر از سیاهچالهارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژاوو یا آشناپنداریمکانیزمهای دفاعی در برابصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردهفت چیز که عملکرد مغز تو از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پمروری بر تشنج و درمان هایعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبمغز مادران و کودکان در زمافراد آغاز حرکت خودشان رهاوکينگ پیش از مرگش رسالاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمغز برای فراموشی بیشتر کانسان عامل توقف رشد مغزواکسن کرونا از حقیقت تاتبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش آتش در رسیدن انسان بهایا بدون زبان میتوانیم تیکی از علل محدودیت مغز امبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست فراموش کارها باهوش تر هسسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجچگونه هموساپينس بر زمین اخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريلزوم سازگاری قانون مجازاسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استنرمش های مفید در سرگیجهارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش