دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت هشتم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز از مغز تا ویروس کرونا(قسمت هشتم)

تقدیم به روح پدر بزرگوارم مرحوم دکتر سید عبدالحسین فاطمی که در آستانه سالگرد وفاتش، در این عید مبعث مدیون فداکاری ها و شجاعت ها و علم و عمل او هستم. پدرم هرچند از نظر مادی در میان ما نیستی ولی همه تار و پود وجودم مدیون فداکاریهای توست.
خدایا روحش را قرین رحمتت کن و با محمد و آل محمد محشور فرما!
درمان های موثر بر ویروس جدید کرونا- که تا امروز تایید شده است- شامل داروی قدیمی مالاریا یعنی هیدروکسی کلروکین و برخی آنتی بادی های منوکلونال مانند تاسیلیزوماب و... و داروی ضد ایدز کلترا است ولی دست انسان در این مبارزه هرگز بسته نیست.(به انتهای همین بحث، در مورد استفاده موثر از سلول های بنیادی در درمان عفونت های ویروسی مقاوم و لا علاج، مراجعه شود.)

حفظ محیط زیست به عنوان میزبان بسیاری از جانداران زنده از جمله ویروس ها، وظیفه ای مهم است که غفلت در آن می تواند باعث فاجعه شود(به قسمت ششم این سلسله مباحث، در مورد میزبان های ویروس کرونا یعنی خفاش و یا مورچه خوار و مباحث حقوق حیوانات، مراجعه شود)

اجزای ریشه ای و مشترک جهان، در سیر آفرینش طولانی کیهان، با توجه به شرایط و ظرف های موجود، شکل خاصی به خود گرفته است.
از انفجار بزرگ تا پیدایش اولین همانند ساز و نخستین سلول تا رسیدن به اولین موجود چند سلولی تا پیدایش اولین سلول عصبی پیچیده تا ایجاد مغز انسان امروز- که دارای میلیاردها سلول عصبی است- هرچند پیچیدگی ها بیشتر شده است، ولی همچنان پیوندی با ابتدای کیهان، باقی است.

این پیوند است که سبب میشود هر حادثه و اتفاق در گوشه ای از کیهان ما، تاثیری بر همه اجزای کیهان داشته باشد.

در هم تنیدگی کوانتومی- که امروز به عنوان یکی از کشفیات فیزیک جدید، مطرح است- ما را در برابر موجی از مسئولیت نسبت به همه اجزای کیهان قرار می دهد و گویا پاسخ ما در برابر هر کنش در کیهان، می تواند بر دیگر اجزای کیهان تاثیر بگذارد. و این، سبب مسئولیتی میشود که ما را در هر رفتاری با اجزای زنده و مرده طبیعت، پاسخگو می کند؛ چه برسد رفتارهای ما در برابر هم نوعان خود و موجودات زنده آن.

آن کسانی که در برخورد با طبیعت و هم نوع خود، نامهربان هستند، باید منتظر پاسخی سخت از طرف طبیعت باشند و این، شعار نیست. بلکه علم فیزیک امروز بر اساس قانون همبستگی کوانتومی، آن را ثابت کرده است.

(در سال 1925 اینشتین، با همکاری دو دستیار جوانش از دانشکده پرینسون یعنی بوریس پودولسکی و ناتان روزن آخرین و معروف ترین حمله اش را علیه تئوری کوانتومی طی مقاله ای با عنوان آیا توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت های فیزیکی، می تواند کامل در نظر گرفته شود؟ منتشر کرد. جواب این سه تن، واضح بود: نه!
مقاله آنها پیرو دلخوری اینشتین از پنجمین کنفرانس سالوی در سال 1927 بود. ...

منظور بزرگتر اینشتین و دستیارانش این بود که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، به این صورت- که اساسا خصوصویات فیزیکی تا زمانی که اندازه گیری نشده باشند، تعریف نشده اند- بی معنی است بلکه ذرات، خصوصیات تعریف شده ای دارند و عدم قطعیت، دیدگاهی است که بر اساس مکانیک کوانتوم تعریف میشود ولی قادر نیست این خصوصیات را به طور کامل توضیح دهد.... مکانیک کوانتوم، قانون نسبیت خاص را- که معتقد است هیچ چیز نمیتواند فراتر از سرعت نور حرکت کند- نقض نموده است و بی تردید، این خود نقصی آشکار در فهم واقعیت کیهان به شمار می رود...

حتی با اثبات این مطلب که در هم تنیدگی کوانتومی یک واقعیت فیزیکی است و با آزمایش عملی ثابت شده است، باز مشکل لا ینحل باقی می ماند... برای حل مشکل می توانیم چنین فرض کنیم: اطلاعاتی که بین دو جسم، رد و بدل میشود در کیهان دیگری بین این دو انتقال می یابد- که در آن، این دو ذره دارای یک وجود شبح گونه هستند و اشیا در آن کیهان می تواند با سرعتی بیش از سرعت نور، حرکت کند.

ایرادی که اینشتین مطرح کرده را می توان به صورتی دیگری ابراز داشت: دو جسم به همراه فرایند اندازه گیری، یک سامانه واحد را تشکیل می دهند و از این رو تعیین مکان ذره ی دوم توسط ما به مجرد درک مکان ذره ی اول، به این معنی است که اساسا ویژگی های فیزیکی تا زمانی- که مورد سنجش و اندازه گیری قرار نگیرند- نامشخص هستند و این همانطور است که اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم بیان میکند، پس ما با رصد ذره ی اول باعث شدیم تابع موج سامانه به عنوان یک واحد کلی، فورا تغییر یابد؛ به گونه ای که باعث شود ذره ی دوم دارای مکان یا سرعت مشخصی گردد یا همان طور که اینشتین استدلال کرد: آیا نباید موج کوانتومی که آن را توصیف می کرد در آن واحد به گونه ای تغییر کند که کل صفحه را بپوشاند؟

این موضوع، بحث را به سوی واقعی بودن تابع موج می کشاند. قضیه ی تغییرات تابع موج به صورت آنی در فضا یعنی بی نیازی از هر زمانی و به آن معنی است که این انتقال می تواند با سرعت بی نهایت صورت پذیرد و حال آنکه چنین چیزی در کیهان ما شدنی نیست.

بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین، نمیتوان از سرعت نور تجاوز کرد چه برسد به سرعت بی نهایت!

سرعت عبارت است از مسافت تقسیم بر زمان.
در این حالت، مسافت هر چه باشد سرعت بی نهایت است و اگر اطلاعات به طور فوری و آنی انتقال یابد یعنی زمان برابر با صفر است!! به عبارت دیگر می توانیم بگوییم در جهانی- که اطلاعات تابع موج، در آن منتقل میشود- بعد زمان، پنهان و محو است یعنی اگر نسبیت خاص، درست باشد به طور قطع این اطلاعات در جهان دیگری- که قوانین آن، اجازه ی انجام این امور غیر ممکن را در جهان ما می دهد- انتقال می یابد.

جهان مزبور حتما باید بر جهان ما تاثیر گذار و به آن، متصل باشد. چیزهای موجود در جهان ما در آن جهان،
وجودی شبح گونه دارند؛ به صورتی که می توانند با آنها ارتباط و اتصال داشته و اطلاعات بین این دو با سرعت بی نهایت رد و بدل شود
یا شاید ما و سایر موجوداتی- که در این جهان هستیم- اشباحی باشیم برای واقعیت هایی لطیف تر که درجهانی لطیف تر از ما، جای گرفته است!

مکانیک کوانتوم در علم کیهان شناسی دروازه ای را بر مقوله چند جهانی یا جهان هایی- که ممکن است هر یک بر دیگری تاثیر گذار باشد- گشوده است ... آیا این احتمال، متصور نیست که این جهان های چند گانه، لطیف تر از کیهان ما باشند و ذرات آن نیز ریزتر از ذرات مادی و انرژی موجود در جهان ما باشد؛ به گونه ای که اجازه ی انتقال، با سرعت بیشتر از نور را- که ذرات انرژی یا فوتون ها با آن سرعت در دنیا حرکت می کنند- می دهد؟! آیا ممکن نیست این جهان ما و وضعیت فعلی، تجرید و جدایی ای از وجود شبح گونه ای از جهانی لطیف تر باشد؟!

در هم تنیدگی کوانتومی یا ناگسسته بودن آن، ابعاد بسیار بزرگ تری از وضعیت دو ذره یا دو فتون را- که از یک مبنع منتشر شده اند- شامل میشود زیرا کیهان جملگی یک رویداد کوانتومی است و در زمان انفجار بزرگ به یک اصل و منشا باز می گردد. در گذشته برخی ذرات، به هم نزدیک و چسبیده بودند. ذره ای که در گوشه ای از هستی یا در جسم یک جاندار دیگر قرار دارد چه بسا روزگاری و در لحظه ای به ذره ای که اکنون در بدن ماست چسبیده بوده و چه بسا با تحت تاثیر قرار گرفتن آن، ما نیز تحت تاثیر قرا بگیریم؛ همان طور که شاید ما هم به نحوی از طریق درهم تنیدگی کوانتومی بر اشیا اثر گذار بوده باشیم. آیا گمان میکنی جسم کوچکی هستی و حال آنکه جهانی بزرگ تر، در وجود تو نهفته است. برگرفته از شعر منسوب به امیرالمومنین ع) (احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 440 تا 445 ترجمه فارسی)
و در این دنیای پر از تاثیر، هر کنشی از طرف ما واکنشی عمیق را از طرف دورترین اجزای کیهان خواهد آورد و آنگاه، قضیه پیچیده تر میشود که بدانیم هر نگاه برگرفته از جهان موازی با ما می تواند بر همه اجزای کیهان درونی ما تاثیر گذار باشد و شاید این تاثیر، نه فقط بر جسم مادی ما بلکه بر اجسام موازی و لطیفتر ما باشد که خودشان میتواند برجسم مادی کنونی و قابل رویت ما تاثیر بگذارند!!

و اینجاست که انسان، مسئولیتش نه فقط در رفتارهای مادی سرزده از جسم او بلکه در هر نگاه و هر قضاوت و هر پیش داوری درست یا نادرست او بر ذرات کیهانی موجودات زنده و غیر زنده است و آن ذرات هم واکنشی را از خود خواهند داشت زیرا آنها هم تجلی ای از جهان موازی خود هستند که می تواند بر جسم مادی ما تاثیر گذار باشد.

این حیرت و سرگردانی در برخورد با اجزای کیهان، چنان پیچیده و در هم است که انسان جز تسلیم شدن در برابر آن و گوش دادن بر آن کسی- که گامی بر جهان های موازی دارد و اجازه دارد این ارتباطات را تفسیر کند- راهی نمی یابد.
و در اینجا شاید بگوییم آیا گمان کردی جسمی بزرگ و دانا بر همه عوالم آفرینش هستی؟! در حالی که بزرگی و عظمت تو در گوش دادن به آن کسی است که مجوز بیان در هم تنیدگی های کیهانی را دارد!!
و پیوند سخن منسوب به امام علی ع با کوچک دیدن خود، در آن زمانی است که پیوند من کوچک با بزرگواری، از طریق واسطه پیوند این کوچکی و بزرگی باشد و چگونه میتوان بدون واسطه پیوند، با آن بزرگی متصل شد!؟
بله پیوند بدون واسطه پیوند- که شاید من کوچک وجود، جز تجلی و نمایشی از آن واسطه نباشد- جز خیال و توهمی نیست. و در این توهم، فرقی نمی کند اجزای ریز را اتفاقی و تصادفی بدانیم یا در ارتباط با هم ولی من کوچک را سرگردان در میان اتفاق و تصادف یا مفسر کشف ارتباطات پیچیده کیهان بدانیم و در هر دو حالت، من کوچک به نهایت و غابت خود- که کشف ناتوانی از معرفت است- نخواهد رسید!!
آنچه امروز در علم روز کشف میشود، می تواند به انسان قدرت پیوند با ناشناخته های کیهان و کشف عجز خودش را از معرفت حقیقی بدهد و می تواند او را در سراب کشف حقیقت و توهم خدا شدن، سرگردان کند و اینکه کدامش به انسان برسد، به دست خود اوست!

کشف دومین فرد درمان شده مبتلا به عفوت ویروس HIV
پزشکان می‌گویند شخصی که به ویروس آچ آی وی مبتلا بوده، کاملا معالجه شده است. این فرد که در لندن زندگی می کند دومین فرد مبتلا به ویروس اچ آی وی، در جهان است که به طور کامل معالجه شده است.

اَدام کاستیلخو- که به ویروس آچ ای وی مبتلا بود- ۳۰ ماه قبل، استفاده از داروهای ضد رترو ویروسی را متوقف کرد، ولی پس از گذشت ۳۰ ماه هنوز نشانه ای از وجود عفونت اچ آی وی در بدن او دیده نمی شود.

داروهای ضد رترو ویروسی، داروهایی هستند که از آنها بیشتر برای درمان عفونت ویروس نقص ایمنی اکتسابی استفاده می‌شود.

به گزارش بی بی سی از نشریه طبی لانست، استفاده ازداروهایی که درمان کننده عفونت اچ آی وی هستند، در مداوای اَدام کاستیلخو، موثر واقع نشده بود ولی مداوا از طریق سلول‌های بنیادی- که برای معالجه بیماری سرطانش بود- سبب از بین رفتن ویروس اچ آی او شد.

اهدا کنندگان این سلول های بنیادی، دارای ژن غیر معمولی هستند که قادر است از آقای کاستیلخو، در برابر ویروس اچ آی وی، محافظت کند.

در سال ۲۰۱۱، تیموتی براون که به بیمار برلین شهرت دارد اولین شخصی بود که سه سال و نیم پس از مداوایی مشابه، نشانه‌ای از عفونت آچ آی وی، در او دیده نشد.

به نظر می رسد پیوندهای سلول بنیادی از طریق تعویض سلول های ایمنی بیمار با سلول های اهدا کننده که در مقابل عفونت اچ آی وی، مقاوم است، مانع تکثیر ویروس در بدن بیمار می‌شود.

آَدم کاستیلخو که اکنون ۴۰ ساله است، و عنوان بیمار لندنی را دارد، پس از آنکه پزشکان معالجش اظهار داشتند که هیچ ویروس فعال اچ آی وی، در خون، منی یا نسوجش مشاهده نمی شود، تصمیم گرفت هویت خود را آشکار کند.

از زمانی که پزشکان معالج او برای اولین بار اعلام کردند که دیگر آلوده به ویروس نیست اکنون یک سال، می گذرد و هنوز هم نشانه ای از این ویروس در بدنش مشاهده نمی شود.

پرفسور راویندارا کومار گوپتا، از دانشگاه کمبریج به بی بی سی گفت: به طور تقریبا یقینی می توان گفت که این نشانه مداوای عفونت اچ آی وی، است.

او افزود از هنگامی که بدون استفاده از داروهای ضد رتروویروس، بیماری شخص مبتلا به ویروس اچ آی وی، فروکش کرده، دو سال و نیم می‌گذرد.
یافته‌های ما نشان می دهد که استفاده از پیوند سلول بنیادی به عنوان وسیله‌ای برای مداوای عفونت اچ آی وی، را- که اولین بار بر روی بیمار برلین صورت گرفت- می توان تکرار کرد.(شاید این درمان در ویروس های دیگر مانند ویروس کرونای مهاجم کنونی هم موثر باشد، ویروس کرونا با تهاجم به سلول های بدن، سیستم ایمنی را به واکنش وامیدارد و واکنش شدید سیستم ایمنی، بخش بزرگی از عوارض ناشی از ویروس کرونا را تشکیل می دهد. سیستم ایمنی، زاییده سلول های بنیادی بدن است و واقعا این احتمال هست که این روش در کنترل بیماری کشنده جدیدی- که امروز بخش بزرگی از جمعیت جهان را می کشد- موثر باشد.)

ولی میلیون ها نفری را که در سراسر جهان به ویروس اچ آی وی مبتلا هستند نمی توان با استفاده از این روش درمان کرد.درمان تهاجمی در اصل برای معالجه بیماران مبتلا به سرطان بود نه برای مداوای ابتلای آنان به ویروس اچ آی وی.

و در حال حاضر هنوز داروهای ضد این ویروس، بسیار موثر هستند و با استفاده از آن، اشخاص مبتلا به ویروس اچ آی وی، می توانند سال ها در سلامت، زندگی کنند.

پرفسور گوپتا می گوید: باید توجه داشت که این نوع درمان، خطر بسیار زیادی دارد و برای بیماران مبتلا به ویروس اچ آی وی- که با داشتن بیماری خونی بدخیمی زندگی شان تهدید می شود- تنها به عنوان آخرین حربه برای معالجه به کار می‌رود.

از این رو، این طور نیست که بتوان برای معالجه تمام بیماران مبتلا به اچ آی وی- که در حال حاضر با نتیجه مثبت از داروهای ضد رتروویرس، استفاده می کنند- از این متد جدید استفاده کرد.

ولی به هر حال با این روش تازه شاید بتوان امیدوار بود که در آینده دستیابی به نحوه جدید معالجه از طریق ژن درمانی، امکان پذیر خواهد بود.

این روش درمان چگونه کار می کند؟ در سراسر جهان سی سی آر پنج، (پروتئینی که سطح گلبول های سفید را می پوشاند) متداول ترین گیرنده ویروس اچ آی وی یک است و این نوع از ویروس به داخل سلول ها نفوذ می کند. عده بسیار کمی از مردم در برابر ویروس اچ آی وی مقاومند. آنها دارای دو گیرنده خاموش و غیرفعال سی سی آر پنج هستند.

یعنی ویروس نمی تواند آنطور که به طور عادی سلول های بدن را آلوده می کند، در سلول های این اشخاص نفوذ کند.

پژوهشگران می گویند ممکن است با استفاده از ژن درمانی، بتوان به گیرنده های سی سی آر پنج، در افراد مبتلا به عفونت اچ آی وی، حمله کرد.

و این همان گیرنده ای است که هی جیانکو، دانشمند چینی که اکنون زندانی است هنگام خلق اولین نوزادان با ژن دستکاری شده، روی آن کار می کرد.(درمان بیماری های ویروسی فقط محدود به داروهای مهار کننده آنزیم های ویرس نیست. کشف فرایندهای حمله ویروس به سلول زنده و کشف گیرنده های واسطه در این حمله، و بعدا ابداع آنتی بادی های موثر بر این گیرنده ها و یا تولید سلول های ایمنی و یا سلول مصنوعی خاص که بتواند این آنتی بادی ها را تولید کند و یا شاید موثرتر از همه اینها در زمان حاضر، یعنی تزریق سلول های بنیادی ویژه- که بتواند این سلول های خاص را بیافریند- در درمان عفونت های ویروسی مقاوم سودمند است. امروز با پیشرفت مهندسی ژنتیک، دست انسان در این مبارزه تکاملی بسیار بازتر از گذشته پدران اوست و اگر ما در این مبارزه- در حالی که دستان ما باز است- شکست بخوریم مشکل ما و نه مشکل خالق ما و نه مشکل عوامل دخیل در انتخاب طبیعی فرگشت، است!!)

آیا این یک معالجه دائمی است؟

آزمایش ها نشان می داد که سلول های ایمنی افراد اهدا کننده، جای ۹۹ درصد سلول های ایمنی آقای کاستیلخو، را گرفته است ولی در بدن او مانند آقای براون، هنوز بقایای ویروس اچ آی وی وجود دارد و غیر ممکن است بتوان با قاطعیت کامل گفت که این ویروس هرگز باز نخواهد گشت.

آقای کاستیلخو به روزنامه نیویورک تایمز گفته موقعیت او کاملا استثنایی است و می گوید:
می خواهم پیام‌آور امید باشم. نمی خواهم مردم فکر کنند که من را(برای این آزمایش) انتخاب کرده بودند. نه! بلکه این کاملا تصادفی بود. هنگامی که این اتفاق افتاد من در مکان درست و شاید زمان درست قرار داشتم

پرفسور شارون لوین، از دانشگاه ملبورن استرالیا می گوید: با توجه به نمونه برداری های متعدد از سلول ها در اینجا، و عدم مشاهده یک ویروس سالم و بی عیب، آیا می توان گفت بیمار لندنی مبتلا به اچ آی وی، واقعا معالجه شده است؟
داده های اضافی در گزارش هایی که با تحت نظر داشتن این بیمار تهیه شده، مطمئنا امیدوارکننده است ولی در نهایت تنها زمان به ما پاسخ خواهد داد

https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(20)30069-2/fulltext
https://www.bbc.com/persian/magazine-51943382
برخی توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #ویروس_کرونا #ویروس_HIV#درمان #توهم_بی_خدایی #احمدالحسن #احمد_الحسن
@salmafatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهندسه ی پایه ایزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت های متفاوتمرگ چیستتمرکز بر هدفشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف نوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجذهن سالمباور و کیهان شناسیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن دیگری ضد کرونا از دمسئولیت در برابر محیط زیتو انسانی و انسان، شایستپول و عقیدهشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیوزوز گوشتومورهای ستون فقراتپیر شدن حتمی نیستطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر حریص نباشابعاد بالاترفلج دوطرفه عصب 6 چشمداروهای ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروبات کیانبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سرژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوسعه برخی شغل ها با هوش پرتوهای صادر شده از سیاهعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت نهماخلاق و علوم اعصابفرایند تکامل و دشواری هاداروی ضد چاقیناتوانی از درمان برخی ویاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیمواد کوانتومی جدید، ممکنروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنزیم تولید انرژی در سلوعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا و تکامل سنت آفرینش قلب روباتیکدر والنتاین کتاب بدید همنرمش های مفید در سرگیجهبلوغ چیستهوشیاری و افسردگیمکانیک کوانتومی بی معنی راه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با کی غایب شدی تا نیازمند دلتئوری تکامل امروز در درمآیا هشیاری کوانتومی وجودجمجمه انسان های اولیهاینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نحساسیت روانی متفاوتارتروز یا خوردگی و التهاقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان پوکی استخواننزاع بین جهل و علم رو به پبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزاماده ی تاریکرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان یکپارچهاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزخورشید مصنوعیاز کجا آمده ام و به کجا میلرزش ناشی از اسیب به عصبدروغ نگو به خصوص به خودتهفت چیز که عملکرد مغز تو زنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیاگل زندگیآتش منبع انرژیجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمهندسه ی رایج کیهانزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت و مجازمرگ و میر پنهانتمساح حد واسط میان مغز کوشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن سرطانمستند جهان متصلتو با همه چیز در پیوندیپوست ساعتی مستقل از مغز دشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استنکاتی در مورد تشنجاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادییک پیام منفرد نورون مغزی توهم فضای خالیپیشینیان انسان از هفت میطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتفاق و تصادففناوری هوش مصنوعی نحوه خداروهای تغییر دهنده ی سینگاه انسان محدود به ادرااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاوینژن ضد آلزایمرتوصیه های سازمان بهداشت پرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت چهارماخلاق پایه تکامل و فرهنگفرایند حذف برخی اجزای مغداروی ضد تشنج با قابليت تناتوانی در شناسایی چهره اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتموجود بی مغزی که می تواندروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهکنگره بین المللی سردرد دتکامل ابزار هوش ، راه پر آینه در اینهعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیستمارتقا یا بازگشت به قبل ازقلب را نشکندر یک فراکتال هر نقطه مرکنرمشهای مهم برای تقویت عبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیمکانیزمهای دفاعی در برابراه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای کیهان خود را طراحی میکندتئوری تکامل در پیشگیری و آیا واکنش های یاد گرفته وجنبه های موجی واقعیتاینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای خفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت اولقدرت ذهندرمان ام اس(مولتیپل اسکلنزاع بین علم و نادانی رو به زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در تماده ی خالیرشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوسریعترین کامپیوتر موجودکتاب، سفری به تاریختاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياخوش قلبی و مهربانیاز کسی که یک کتاب خوانده لرزش عضله یا فاسیکولاسیودریای خداهفت سین یادگاری از میراث زندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس مخچه ابزاري که وظیفه آن فتقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار اهندسه بنیادینزیست، مرز افق رویداد هستواقعیت و انعکاسمرگ و میر بسیار بالای ناشتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی الفاگوزبان شناسی نوین نیازمند واکسن سرطانمشکل از کجاستتو با باورهایت کنترل میشپوشاندن خود از نورشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارچگونه مولکول های دی ان ایاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و ایک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت های جدید علوم اعصطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانگشت ماشه ایمغز و اخلاقحس متفاوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینفیلمی بسیار جالب از تغییداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه از بیرون مجموعهاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوصیه های غیر دارویی در سپرسشگری نامحدودعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال خواب فرد را مستعد فراتر از دیوارهای باورداروی ضد تشنج با قابليت تنادیدنی ها واقعی هستنداصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11موجودات مقهور ژنها هستندروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهانکنگره بین المللی سردرد دتکامل تکنولوژیآیندهعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیداوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت دهمارتوکين تراپی روشی جديد قیچی ژنتیکیدر کمتر از چند ماه سوش جدچرا ماشین باید نتایج را پبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیما انسانها چه اندازه نزدراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهکیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری جدید، ویران کردن گآیا یک، وجود داردجنسیت و تفاوت های بیناییاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومقدرت عشقدرمان تومورهای مغزی با انزاع بین علم و جهل رو به پبه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیماده ای ضد التهابیرشد در سختی استتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلاکتابخانهتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا خداباوری محصول تکاملجهان کنونی و مغز بزرگتریاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريااز آغاز خلقت تا نگاه انسالزوم سازگاری قانون مجازادرک فرد دیگر و رفتارهای اهم نوع خواری در میان پیشیزندگی بی دودبیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صحمخچه تاثیر گذار بر حافظهتقویت سیستم ایمنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونآرامش و دانشجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهندسه در پایه ی همه ی واکزاوسکا درمان گوشرواقعیت خلا و وجود و درک ممرگ انتقال است یا نابود شتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن ضد اعتیادمشکلات نخاعیتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتچگونه میتوان با قانون جناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنیک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت در عقل است یا ظواهظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحس چشایی و بویاییاتوسوکسیمایدفیزیک مولکولها و ذرات در داروی فامپیریدین یا نورلنگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها ، مغز و ارادهتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا چالش قرن جدیدعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و فرد موفقداروی ضد تشنج توپیراماتنادانی در قرن بیست و یکم،اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمموسیقی نوروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهانکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل جریان همیشگی خلقتآینده ی انسان در فراتر ازعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط میکروب روده و پارقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا مغز انسان سه هزار سالبه قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستما انسانها چه اندازه نزدراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار فراکتال وجود و ذهکیست هیداتید مغزتا 20 سال آینده مغز شما به آیا کیهان می تواند یک شبیجنسیت و تفاوت های بیناییایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومقضاوت ممنوعدرمان تشنجنسبیت عام از زبان دکتر بربوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر ماده، چیزی نیستز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها می تواند از جهان کاملی در اطراف ما پراگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات دريااز انفجار بزرگ تا انفجار لزوم سازگاری قانون مجازادرک نیازمند شناخت خویش اهمه چیز موج استزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایمدل همه جانبه نگر ژنرالیتلقین اطلاعات و حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیهندسه زبانِ زمان استزبان مشترک ژنتیکی موجوداوالزارتان داروی ضد فشار مرگ تصادفیتنفس بدون اکسیژنشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد آغاز حرکت خودشان رجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، وسیله شناسایی محیطواکسن علیه سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیتو تغییر و تحولیپیموزایدششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق یک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم چیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک (قسمت اول )اتصال مغز و کامپیوترفیزیک و هوشیاریداروی لیراگلوتیدنگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای مشترک بین انسان و وتوضیحی ساده در مورد هوش مآلودگی هوا و ویروس کروناعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و فرد یا اندیشهدارویی خلط آورنازوکلسیناصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمموسیقی هنر مایع استريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکنترل جاذبهتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی علم و فیزیک در60 ثعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت سومارتباط ماده و انرژیقانون مندی نقشه ژنتیکی مدر آسمان هدیه های نادیدنچرا مغزهای ما ارتقا یافت به مغز خزندگان خودت اجازهیچ وقت خودت را محدود به ما اکنون میدانیم فضا خالراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار شبکه های مغزی ثابکیست کلوئید بطن سومتا بحر یفعل ما یشاآیا گذشته، امروز وآینده جهل مقدسایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلاصه ای از مطالب همایش مارزش خود را چگونه میشناسقطار پیشرفتدرمان جدید ALSنسبت ها در کیهانبوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به ماده، چیزی بیش از یک خلا زمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می کرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها میتوانند باجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای از بحث های کنونی در ویروسلزوم عدم وابستگی به گوگل درک و احساسهمه چیز در زمان مناسبزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کامدل هولوگرافیک ژنرالیزهتلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهشهای مفید و ذکاوتی که دجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه، نمایشی از حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینواکنش های ناخودآگاه و تقمرگی وجود نداردتنها مانع در زندگی موارد شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفافراد بی دلیل دوستدار تو جستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و نورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستواکسنی با تاثیر دوگانه امشکلات روانپزشکی پس از ستو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزمگسصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم وجودپیشرفتی مستقل از ابزار هعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوه در دنیا استمغز کوانتومیحس و ادراک (قسمت دوم )اثر مضر مصرف طولانی مدت رفیزیکدانان ماشینی برای تداروی تشنجی درباردارینگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندتیوتیکسن داروی ضد جنونآلودگی هوا و پارکینسونعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات مخچهفرد حساس از نظر عاطفی و بداستانها و مفاهیمی اشتبانباید صبر کرد آتش را بعد اضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت پنجممیهمانهای ناخوانده عامل ریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز کندر در بیماریهای التهابتکامل داروینی هنوز در حاآینده با ترس جمع نمیشودغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط متقابل با همه ی حیقانون گذاری و تکاملدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا ویروس کرونای دلتا وابه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیما از اینجا نخواهیم رفتراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاول کف پا و حقیقتآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان فراکتالایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درخلاصه ای از درمان های جدیاز فرد ایستا و متعصب بگذرلمس کوانتومیدرمان جدید میگرن با انتی نسبت طلایی، نشانه ای به سبی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستماست مالیتفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنکریستال هاتاثیر کتامین در درمان پاآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پیوستهخانه ی تاریکاگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمقاومت به عوارض فشار خون درک کنیم ما همه یکی هستیمهمه چیز در زمان کنونی استزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رآزمون ذهنی گربه ی شرودینجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درس گرفتن از شکست هابیان حقیقتهنر فراموشیزبان نیاز تکاملی استواکنش به حس جدیدمراحل ارتقای پله پله کیهتنها در برابر جهانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب واسطه ها د رمسیر ایجاد مغمشکلات روانپزشکی در عقب تو دی ان ای خاص ميتوکندريپیچیدگی های مغزی در درک زصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتمعجزه ی علمحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی دریکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت 67اثرات فشار روحی شدیدفاجعه ی جهل مقدسداروی جدید ALSنگاه دوبارهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاکژنهای حاکم بر انسان و انستیک و اختلال حرکتیآلزایمرعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هشتماختلالات حرکتی در انسانفردا را نمیدانیمدخالت در ساختار ژنهانبرو و انرژی مداوماطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولمیوتونیک دیستروفیریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدنکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط چاقی و کاهش قدرت بقانون جنگلدر درمان بیماری مولتیپل چرا پس از بیدار شدن از خوبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما اشیا را آنطور که هستندرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزاکاهش التهاب ناشی از بیماتابوهای ذهنیآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان قابل مشاهده بخش کوچایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف خم شدن فضا-زماناز مخالفت بشنولوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان جدید کنترل مولتیپلنشانه های گذشته در کیهان بی هیچ می ایی و بب هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیدماست مالی با هوش انسانیتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایداراپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمقابله ی منطقی با اعتراضدرک احساسات و تفکرات دیگهمه چیز، ثبت می شودزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاتمدل های ریز مغز مینی برینتلاشی برای درمان قطع نخاشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه شرودینگرجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوهنر حفظ گرهزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن های شرکت فایزر آمرمرز مرگ و زندگی کجاستتنهایی رمز نوآوری استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزوبینار اساتید نورولوژی دمشاهده گر جدای از شیء مشاتو در میانه ی جهان نیستی پیوند قلب خوک، به فرد دچاضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشنایییافته های نوین علوم پرده توهم بی خداییپختگی پس از چهل سالگي به عقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید قهوهفاصله ها در مکانیک کوانتداروی جدید s3 در درمان ام نگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع خواب و رویاروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر کل اقیانوس در یک ذرهتیروفیبان موثر در سکته ی آملودیپین داروی ضد فشار عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت پنجماختلالات صحبت کردن در انفرزندان زمان خوددر مانهای کمر دردچت جی پی تیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهممیگرن و پروتئین مرتبط با ریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط هوش ساختار مغز و ژقانون جنگلدر سال حدود 7 میلیون نفر چرا ارتعاش بسیار مهم استبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز ما به جهان های متفاوت خودرادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر فکر بر سلامتآیا امکان بازسازی اندامهجهان موازی و حجاب هاایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تلوتیراستامدرمان جدید ای ال اس، توفرنشانه های پروردگار در جهزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازاماشین دانشتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکنیکی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسدرک تصویر و زبان های مخلتهمه ی سردردها بی خطر نیستزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیویتامین بی 12 در درمان دردمدیون خود ناموجودتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگوشت خواری یا گیاه خواریگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقهنر رها شدن از وابستگیزبان و بیان نتیجه ساختماواکسن کووید 19 چیزهایی که مرز بین انسان و حیوان کجاتنبیه چقدر موثر استگزارش یک مورد جالب لخته وشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(نوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ وجود قبل از ناظر هوشمندمشاهده آینده از روی مشاهتوقف؛ شکستپیوند مغز و سر و چالشهای ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنییاد گرفتن مداومتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 75اثرات مفید روزه داریفاصله ی همیشگی تصویر سازداروی جدید میاستنی گراوینگاهی بر توانایی اجزاي باستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کامنتظر نمان چیزی نور را بهروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانکلمات بلند نه صدای بلندتکنولوژی جدید که سلول هاآموزش نوین زبانعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات عضلانی ژنتیکفرضیه ای جدید توضیح میدهدر محل کار ارزش خودت را بچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دوممیگرن سردردی ژنتیکی که بریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیکوچکترین چیز یک معجزه استکامل زبانآیا ما کالا هستیمغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت ششمارتباط پیوسته ی جهانقانونمندی و محدودیت عالمدرمان های اسرار آمیز در آچرا بیماری های تخریبی مغبه هلال بنگرهیچ اندر هیچما با کمک مغز خود مختاريمراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان ما میتواند به اندازایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث خواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرمان جدید سرطاننظام مثبت زندگیزمان چیستبی شرمیهزاران سال چشم های بینا ومبانی ذهنی سیاه و سفیدتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز و از مغز ملاحظه های اخلاقی دربارهدرک حقیقت نردبان و مسیری همیشه چشمی مراقب و نگهبازندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیویتامین بی هفدهمدیریت اینترنت بر جنگتلاشی جدید در درمان ام اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به هنر، پر کردن است نه فحش دزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کرونا و گشودن پنجرمرز جدید جستجو و اکتشاف، تهدیدهای هوش مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طرشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافوراپامیل در بارداریمطالبه ی حق خودتولید مثل اولین ربات های پیوند اندام از حیوانات بضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان اولین سلول مصنچگونه انتظارات بر ادراک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعییاد بگیر فراموش کنیتوهم جدایی و توهم علمپروژه ی ژنوم انسانیعلم و روحتری فلوپرازینانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 78اثرات مضر ماری جوانافتون های زیستیداروی جدید برای میاستنی نگاهت را بلند کناستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهامنحنی که ارتباط بین معرفروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انکلوزاپین داروی ضد جنونتکنولوژی جدید که سلول هاآمارهای ارائه شده در سطح عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختراع جدید اینترنت کوانفساد اقتصادی سیتماتیک دردر چه مرحله ای از خواب ، رنتایج نادانی و جهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سوممیگرن شدید قابل درمان اسریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صداکووید نوزده و خطر بیماری تکامل زبانآیا ما تنها موجودات زنده غربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط انسانی، محدود به قارچ بی مغز در خدمت موجوددرمان های بیماری آلزایمرچرا حیوانات سخن نمی گوینبه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نترما بخشی از این جهان مرتبطراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا احتمال دارد رویا از آجهان مادی، تجلی فضا در ذهایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تلیروپریم داروی ترکیبی ضددرمان دارویی سرطان رحم بنظریه ی تکامل در درمان بیزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکترمباحث مهم حس و ادراکتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جردرک دیگرانهمیشه اطمینان تو بر خدا بزونیسومایدبیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزرمداخله ی زیانبار انسانتمایل زیاد به خوردن بستنشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتومچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن کرونا از حقیقت تاتمزایای شکلات تلخ برای سلتو یک معجزه ایپل جویی اصفهانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی مرتب خیلی به قمطالبی در مورد تشنجتولید یا دریافت علمپیوند سر آیا ممکن استطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیحافظه های کاذبابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان تغییر میدان مغچگونه به سطح بالایی از هواز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیادگیری مهارت های جدید دتوهم جسمپروانه ی آسمانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 82اجزای پر سلولی بدن انسان فروتنی و غرورداروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشأ اطلاعات و آموخته ها روش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضدکلام و زبان، گنجینه ای بستکینگیآن چیزی که ما جریان زمان عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و دادامه بحث تکامل چشمفشار و قدرتدر ناامیدی بسی امید استنجات در راستگوییاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششممیدان مغناطيسي زمین بشر رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزیکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبان انسان از پیشیآیا مغز تا بزرگسالی توسعمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط از بالا به پایین مقبل از آغازدرمان های جدید میگرنچرا حجم مغز گونه انسان دربه امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمما تحت کنترل ژنها هستیم یرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهکایروپاکتیک چیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا احتمال دارد رویا از آجهان مرئی و نامرئیایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تلیس دگرامفتامین یا ویاسدرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال مجموعه های پر سلولی بدن متفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابدرک درست از خود و هوشیاریهمیشه داناتر از ما وجود دزونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انسانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمروری بر تشنج و درمان هایتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و هورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن کرونا ساخته شده تومسمومیت دانش آموزان بی گتو یک جهان در مغز خودت هسپل خواجو اصفهانشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریمطالعه ای بیان میکند اهدتولید پاک و فراوان انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهاطلای سیاهتاریکی و نورامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان روش هاي جدیدی چگونه باغبانی باعث کاهش از سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای واریادآوری خواب و رویاتوهمات و شناخت حقیقتپرواز از نیویورک تا لوس آعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت چهلاجزایی ناشناخته در شکل گفرگشت و تکامل تصادفی محض داروی جدید برای دیابتچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشاء کوانتومی هوشیاری اروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ ومکلرال هیدرات برای خوابانتکامل فردی یا اجتماعیآنچه ناشناخته است باید شعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و ساداراوون تنها داروی تاییفضای قلب منبع نبوغ استدر هم تنیدگی مرزها و بی منخاع ما تا پایین ستون فقراعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدان های مغناطیسی قابل رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههکودک ایرانی که هوش او از تکامل ساختار رگهای مغزی آیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط بین هوش طبیعی و هوقبل از انفجار بزرگدرمان های جدید در بیماری چرا خشونت و تعصببه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالمانند آب باشرحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکوکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا برای تولید مثل همیشه جهان مشارکتیایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطاز نشانه ها و آثار درک شدلا اکراه فی الدیندرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیزمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کنمحل درک احساسات روحانیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسرطان کمیت گراییکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم درک عمیق در حیواناتهمیشه راهی هستزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، برواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز هوشیاری، روح یا بدن تمدن بشری و مغز اخلاقیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن ایرانی کرونا تولیدمسمومیت دانش آموزان، قماتو کز محنت دیگران بی غمیپلاسمای غالبشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنمعماری، هندسه ی قابل مشاتولید سلولهای جنسی از سلپیوندی که فراتر از امکانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین فلج نخاعی با الکترودهای دانشمندان روشی برای تبدیچگونه تکامل مغزهای کنونیاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنیاری خدا نزدیک استتوپیراماتپروتئین های ساده ی ابتداعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمفراموش کارها باهوش تر هسداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیمهندسی ژنتیک در حال تلاش روش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هاکمردردتکامل مادی تا ابزار هوشمآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و شادب برخورد با دیگرانقفس ذهندر هم تنیدگی کوانتومینخستین تمدن بشریاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان های کوانتومی خلارژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری کودکان میتوانند ناقل بی تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش مصنوعی می تواند نصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت مغز انسان و فقبرستان ها با بوی شجاعتدرمان های رایج ام اسچرا در مغز انسان، فرورفتبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالماه رجبرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان هوشمندایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و اخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟درمان سرگیجه بدون دارونظریه ی ریسمانزمان پلانکبیماری های میتوکندریوفور و فراوانیمحل درک احساسات روحانی دتفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تمن پر از تلخیمدرگیری قلب در بیماری ویرهمیشه عسل با موم بخوریمزیباترین چیز در افزایش سزیر فشار کووید چه باید کرواقعیت چند سویهمرکز حافظه کجاستتمدن زیر آبشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن اسپایکوژنمسیر دشوار تکامل و ارتقاتو پیچیده ترین تکنولوژی پمبرولیزوماب در بیماری چشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتولترودینپیوستگی همه ی اجزای جهانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای دفاعی و بقای موفلج بل، فلجی ترسناک که آندانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانیژن همه چیز نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای پروتز چشمعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمفراموشی همیشه هم بد نیستداروی جدید ضد الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل مداومآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت بیست و چهادراک ما درک ارتعاشی است قفس را بشکندر هم تنیدگی کوانتومی و پنخستین تصویر از سیاهچالهاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان بنیادین اطلاعاترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور بر بسیاری از حقایکودکان خود را مشابه خود تتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انقدم زدن و حرکت دید را تغیدرمان های علامتی در ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً به جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلماپروتیلینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان هوشیاراکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزلایو دوم دکتر سید سلمان فدرمان سرطان با امواج صوتنظریه تکامل در درمان بیمزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشمحدودیت چقدر موثر استتقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرگیری مغز در بیماری کویهمجوشی هسته ای، انرژِی بهمراه سختی، اسانی هستزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت چیستمرکز حافظه کجاستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن اسپایکوژن ضد کرونامسئول صیانت از عقیده کیستو آرامش و صلحیپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانورزش در کمر دردتومورها و التهاب مغزی عاپیام های ناشناخته بر مغز طولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمحباب های کیهانی تو در توابعاد و نیازهای تکاملیفلج خوابدائما بخوانچگونه جمعیت های بزرگ شکل اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال ژن همه چیز نیستتوازن مهمتر از فعالیت زیپروتز عصبی برای تکلمعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساس گذر سریعتر زمانفراموشی و مسیر روحانیداروی سل سپتچالش دیدگاه های سنتی در باصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیموفقیت هوش مصنوعی در امتروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو کمردرد و علل آنتکامل چشمآنها نمیخواهند دیگران راعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام میان گونه های مختلقلب و عقلدر هم تنیدگی کوانتومی و دنخستین روبات های زنده ی جبقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهانمیدازولام در درمان تشنج رژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودکودکان را برای راه آماده تکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش ارثی دریافتی از پپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز انقدرت مردمدرمان ژنتیکی برای نوآوریچراروياها را به یاد نمی آبه خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای متماجرای جهل مقدسرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جنین انسان، هوشمندی جهان های بسیار دیگراگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت اخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزلبخند بزن شاید صبح فردا زدرمانهای بیماری پارکینسنظریه تکامل در درمان بیمزمان شگفت انگیزبیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگمحدودیت های حافظه و حافظتقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درگیری مغز در بیماران مببیماریهای تحلیل عضلانی امنابع انرژی از نفت و گاز درگیری مغزی در سندرم کووبیماری، رساله ای برای سلهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیرک ترین مردمواقعیت چیستمرکز خنده در کجای مغز استتمرکز و مدیتیشنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان جانسوزواکسن دیگر کرونا ساخته شمسئولیت جدیدتو افق رویداد جهان هستیپول و شادیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53رمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چوزن حقیقی معرفت و شناختتومورهای نخاعیپیدایش زبانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد اضافه ی کیهانفلج خواب چیستداروهای مصرفی در ام اسچگونه حافظه را قویتر کنیاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمروبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیسژن هوش و ساختارهای حیاتی توسعه هوش مصنوعی قادر اسپرورش مغز مینیاتوری انساعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و سوماحساسات کاذبفرایند پیچیده ی خونرسانیداروی ضد چاقیچاالش ها در تعیین منبع هواصل علت و تاثیرهوش احساسیمولتیپل اسکلروز در زنان روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنان که در قله اند هرگز خعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و دوادغام دو حیطه علوم مغز و قلب دروازه ی ارتباطدر هر سوراخی سر نکننرمش های مفید برای درد زابلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجودمکان زمان یا حافظه زمانرژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فرکوری گذرای ناشی از موبایتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هوش سریعی که بدون احسسایتهای دیگرجلوتر را دیدناین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط غیرکلامی بین انساقدرت کنترل خوددرمان پوکی استخوانچراروياها را به یاد نمی آبه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزماجرای عجیب گالیلهرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتکتاب زیست شناسی باورتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هایی در جهان دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت اخودروهای هیدروژنیاز واقعیت امروز تا حقیقتلحظات خوش با کودکاندرهای اسرارآمیز و پوشیدهنظریه تکامل در درمان بیمزنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را مخچه فراتر از حفظ تعادلتقلید از طبیعتشلیک فراموشیگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز ت