دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست سوم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و سوم

سادگی رو به پیچیدگی در جهان مادی ما، شاید سبب پوشیده ماندن علل ایجاد آن سادگی اولیه شود.

آنچه کاملا بدیهی باشد شاید اصلا به نظر نیاید و در جایی که همه اش پر از نور است، شاید اصلا نور به نظر نیاید و چگونه میتوان با آن چیزی به سوی حقیقت، راهنمایی شد که خودش کاملا نیازمند و فقیر آن حقیقت ست؟!

این پیچیدگی تدریجی، آرام آرام به مغز رسیده است که تفاوتی اساسی با موجودات ساده نخستین دارد. شاید موجود ساده نخستین، نتواند به سلسله علت و معلولی قبل از ایجاد خودش، بیندیشد ولی مغز پیچیده انسان امروز، او را کنجکاو قبل از پیدایش عالم مادی، میکند.

و این کنجکاوی به دلیل بدیهی داشتن قانون علت و معلول است وگرنه اگر این بدیهی بودن، تصور نشود سلسله علوم و پژوهش ها همه در هم می شکند.

از سادگی تا مغز امروز، به دستاورد بزرگی مانند قدرت تفکر رسیده است و این قدرت تفکر و پژوهش، انسان امروز را بار دیگر به سوی ابتدای کیهان راهنمایی میکند و در این مسیر، مشاهده نخستین سیاه چاله فضایی توسط دانشمند آمریکاییکتی بومن، قطعا پایان این مسیر نخواهد بود.

از سیاه چاله تا تکینگی راه پر فراز و نشیبی را در برابر مغز و تفکر انسان قرار داده است و حتی رسیدن به تکینگی نخست، پایان راه نخواهد بود بلکه باید به علتی اندیشید که تکینگی، معلول ان است.

و اینجاست که هر چه بیشتر با مغز خود بیندیشیم و کشف کنیم می فهمیم که ناشناخته ها بیشتر است.

بله مغز امروز دستاورد مهم خلقت است ولی قدرت تفکر، جز بدیهی دانستن وجود حقیقت، کار دیگری نخواهد کرد و آنچه ما را با تصاویر حقیقت آشنا میکند، مغز مادی ما نیست.

مغز ثابت میکند که علتی برای عالم مادی ما وجود دارد ولی مشاهده این علت و درک این علت و تسلط بر این علت، هرگز در توان مغز مادی نیست و شاید اگر پیوند روح و عالم بالاتر از جهان مادی ما نبود، هرگز راهی برای گذشتن از زندان جهان مادی باقی نمی ماند ولی روح و نفس هست تا بتوان پرده های جهان مادی را کنار زد و در پس جهان مادی آن چیزی را دید که با زدودن پرده دو جهان موازی، قابل مشاهده میشود.

فیلم زیر به درک بیشتر مطلب کمک میکند:👇👇👇
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اصل در هم تنیدگی و جهانی نقش خرچنگ های نعل اسبی دردرماندگی به دلیل عادت کربخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانرحم مصنوعینخاع ما تا پایین ستون فقرتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا دلفین ها می تواند از ساهچاله ها تبخیر نمیشودتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست قسمت این پیوند نه با مغز بلکه عواملی که برای ظهور لغت اجوانان وطنارتباط پیوسته ی جهاندو برابر شدن خطر مرگ و میاعتماد بی موردنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرگیری قلب در بیماری ویرچرا ارتعاش بسیار مهم استبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارزمان پلانکتوهم بی خداییفیزیکدانان ماشینی برای تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمنسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایرادهای موجود در خلقت بعصب حقوق نورولووجریان انرژی در سیستم های مرز بین انسان و حیوان کجااز مخالفت بشنودیدن خدا در همه چیزبه هلال بنگرچند روش ساده برای موفقیتبرخی توجهات در ببمار پاردست کردن در گوشنشانه های گذشته در کیهان پمبرولیزوماب در بیماری چزونیسومایدتیوتیکسن داروی ضد جنونفرایند حذف برخی اجزای مغآسیب عصب پا به دنبال اعتیهیچ اندر هیچتری فلوپرازینسردرد سکه ایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابتدا سخت ترین استحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز بار خود بکاه تا پرواز مشاهده گر جدای از شیء مشادانشمندان روشی برای تبدیبوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویانوار مغز مشاهده ی غیر مستبزرگ شدن مغز محدود به دورذرات کوانتومی زیر اتمی قهمه چیز کهنه میشودپیوندهای پیچیده با تغییرزبان چهار حرفی حیات زمینتکامل تکنولوژیقلب و عقلافزایش مرگ و میر سندرم کوهزاران سال چشم های بینا وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشیشه ی بازالتی و سیلیکونمواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبداروی جدید ای ال اسبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فنوروفیبروماتوزتفکر خلا ق در برابر توهم روی و منیزیم در تقویت استهمراه سختی، اسانی هستپدیده خاموش روشن در پارکزدودن نقص از هوش مصنوعیتئوری تکامل امروز در درمقبرستان ها با بوی شجاعتامید نیکو داشته باش تا آنویتامین کا در سبزیجاتتعویض دارو در تشنجشایسته نیست در جیب خود قرمکانیک کوانتومی بی معنی ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طداستانها و مفاهیمی اشتبابیوگرافیکندر علیه سرطانچگونه مولکول های دی ان ایتلقین اطلاعات و حافظهروح رهاییهوش مصنوعی می تواند بر احآلودگی هوا و پارکینسونسلول بنیادی و ای ال استاثیر کلام در آیات کلام بلیس دگرامفتامین یا ویاسانگشت نگاری مغز نشان میدواقعیت خلا و وجود و درک مثبت و دستکار ی حافظهششمین کنگره بین المللی سماده ی تاریکابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز، از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تدر آسمان هدیه های نادیدنباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومنگاه مادی غیر علمی استتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک بازی آینده ی انسان در فراتر ازسندرم جدایی مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وملاحظات بیهوشی قبل از جرانسان ها می توانند میدان ضررهای شکر بر سلامت مغزواکسن سرطانجهان ما میتواند به اندازمحدودیت چقدر موثر استاثرات مضر ماری جواناخانواده پایدارحس و ادراک قسمت شصت و دواساس انسان اندیشه و باور نقش مرکز تنفس سلولی در بیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچالش هوشیاری و اینکه چرا تو کجای جهانیهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا کیهان می تواند یک شبیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز اولین تصویر در تاریخ از سعقیده ی بی عملوسواس، بیماری استجهان پر از چیزهای جادویی مرکز حافظه کجاستاختلالات عضلانی ژنتیکخطرات هوش مصنوعیخواب سالم عامل سلامتی و یدفاع از پیامبرخواب عامل دسته بندی و حفطاصل علت و تاثیرنقش داروهاي مختلف معروف درها بسته نیستبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنخستین تمدن بشریتولید یا دریافت علمALS نگاهی کامل بر بیماری وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا دلفین ها میتوانند باسایه ی هوشیاریتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت این اندوه چیستعوارض ازدواج و بچه دار شدجوانان وطنارتباط انسانی، محدود به دو برابر شدن خطر مرگ و میاعتیاد و تلاش های درمانی نقشه های مغزی جدید با جزیدرگیری مغز در بیماری کویچرا بیماری های تخریبی مغبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای زمان به چه دلیل ایجاد میشتوهم تنهاییفال نیکوهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژیسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایستادن در برابر آزادی بعصب سیاتیکجراحی گردن همیشه برای دیمرز جدید جستجو و اکتشاف، دیدگاه نارسای دوگانه ی مبه کدامین گناه کشته شدندچندین ماده غذایی که ماننبرخی توصیه ها برای واکسیدست آسماننشانه های پروردگار در جهپنج اکتشاف شگفت آور در موزونا به وسیله ویروس ابله تیک و اختلال حرکتیفراتر از دیوارهای باورآسانی موفقیتهیچگاه از فشار و شکست نترترک امروزسردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابتدایی که در ذهن دانشمنحقایق ممکن و غیر ممکناز بحث های کنونی در ویروسمشاهده آینده از روی مشاهدانش، قفل ذهن را باز میکنبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استنوار مغز ترجمه رخدادهای بزرگ شدن تقریبا ناگهانی ذرات کوانتومی زیر اتمی قهمه چیز در زمان مناسبپیوندی که فراتر از امکانزبان نیاز تکاملی استتکامل جریان همیشگی خلقتقلب یا مغزافزایش سرعت پیشرفت علوم هستي مادي ای که ما کوچکترتشنج عدم توازن بین نورون شکل های متفاوت پروتئین هموجود بی مغزی که می تواندابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروی جدید برای میاستنی بیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسنورون هاي مصنوعی می توانتفاوت مغز انسان و میمون هرویا و واقعیتهمراهی میاستنی با برخی سپروژه ی ژنوم انسانیسفر فقط مادی نیستتئوری تکامل در پیشگیری و قدم زدن و حرکت دید را تغیامید نجاتویتامین بی 12 در درمان دردتعامل انسان و هوش مصنوعیشادی، پاداش انجام وظیفهمکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طدخالت در ساختار ژنهابیوگرافیکوچ از محیط نامناسبچگونه میتوان با قانون جنتلاش ها برای کشف منابع جدروزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی و کشف زبان هایآلزایمرسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر کپسول نوروهرب بر نلا اکراه فی الدینانتقال ماده و انرژیوالزارتان داروی ضد فشار ثبت امواج الکتریکی در عصصبور باشماده ی خالیابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تمغز در تنهایی آسیب میبیندر آستانه ی موج پنجم کوویباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتروشی برای بهبود هوش عاطفنگاه محدود و تک جانبه، مشتمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک بازی آینده ی علم و فیزیک در60 ثسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابانسان یک کتابخانه استضعیف و قویواکسن ضد اعتیادجهان مادی، تجلی فضا در ذهمحدودیت های حافظه و حافظاجزای پر سلولی بدن انسان خار و گلحس و ادراک قسمت شصت و ششاستفاده از مغز، وزن را کمنقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان تومورهای مغزی با ابحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخرژیم غذایی ضد التهابیچالش کمبود اندام برای پیتو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا گذشته، امروز وآینده سیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز اولین دارو برای آتاکسی فعلم و ادراک فقط مشاهده ی یک پیام منفرد نورون مغزی جهان دارای برنامهمرکز حافظه کجاستاختراع جدید اینترنت کوانادامه بحث تکامل چشمدفاع در برابر تغییر ساختخودآگاهی و هوشیارياصل عدم قطعیت از کوانتوم نقش درختان در تکاملدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایرساناها و ابر رساناها و عنخستین تصویر از سیاهچالهتولید پاک و فراوان انرژیفقر داده ها در هوش مصنوعیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحآیا دست مصنوعی به زودی قاسایه را اصالت دادن، جز فرتاثیر روزه داری بر سلامت منبع هوشیاری کجاست قسمت این ایده که ذرات سیاهچالعید نوروز مبارکجواب دانشمند سوال کننده ارتباط از بالا به پایین مدو داروی جدید برای میاستاعتیاد را به دور بیندازنقشه با واقعیت متفاوت اسدرگیری مغز در بیماران مبچرا حیوانات سخن نمی گوینبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای زمان شگفت انگیزتوهم جداییفاکسیبتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاکنون را با همه ی نقص هایعضلانی که طی سخن گفتن چقدجستجوی متن و تصویر به صورمرزهای حقیقی یا مرزهای تدژا وو یا اشنا پنداریبه امید روزهای بهترچندجهانیبرخی درمان های Spinal Muscular Atدست بالای دستنظام مثبت زندگیپول و شادیزیان غذاهای پرچربتیکاگرلور داروی ضد انعقافرد موفقآشنا پنداریهیپرپاراتیروئیدیسمترکیب آمار و ژنتیکسرطان کمیت گراییمنبع خواب و رویاابتذال با شعار دینحل مشکلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمشاهدات آمیخته با اشتباهدانش، یک انسان را ناسازگبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستنوار مغز در فراموشی هابزرگترین خطایی که مردم مرفتار مانند بردههمه چیز در زمان کنونی استپیوستگی همه ی اجزای جهانزبان و کلمه حتی برای کسانتکامل داروینی هنوز در حاقلب دروازه ی ارتباطافسردگی و اضطراب در بیماهستی ما پس از شروعی چگال تشویق خواندن به کودکانشکل پنجم مادهموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استداروی جدید برای کاهش وزنبیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بنورون های ردیاب حافظهتفاوت ها و تمایزها کلید برویا و کابوسهمراهی نوعی سردرد میگرنیپروژه ی ژنوم انسانیسفر نامه سفر به بم و جنوب تئوری جدید، ویران کردن گقدرت مردمامید جدید بر آسیب نخاعیویتامین بی هفدهتعامل انسان با هوش مصنوعشب سیاه سحر شودما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شدر میان تاریکی و روشناییبیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتاچگونه مغز ما، موسیقی را پتلاش های جدید در ALSروزه داری و التهاب زیانبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعآملودیپین داروی ضد فشار سلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر کپسول نوروهرب بر تلاموژین داروی ضد اوتیسم؟انتروپی و هوشیاریواکنش های ناخودآگاه و تقجلو رفتن یا عقبگردماده ای ضد التهابیابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز را از روی امواج بشناسدر درمان بیماری مولتیپل بابا زود بیاکامپیوتر سایبورگروشی جدید در درمان قطع نخنگاه کلی نگرتمرکز بر هدفهوش مصنوعی از عروسک بازی آینده با ترس جمع نمیشودسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر گیاه خواری بر رشد ومن کسی در ناکسی دریافتم انسان باشطلوع و حقیقتواکسن علیه سرطانجهان مرئی و نامرئیمخچه فراتر از حفظ تعادلاجزایی ناشناخته در شکل گخارق العاده و استثنایی بحس و ادراک سی و هفتماستفاده از نظریه ی تکامل نقش نظام غذایی در تکامل مدرمان تشنجبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهرژیم غذایی ضد دردچالش دیدگاه های سنتی در بتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا پیدایش مغز از روی تصاسیاره ی ابلهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز اولین دروغعلم و روحیک پیشنهاد خوب برای آسان جهان در حال نوسان و چرخشاداراوون تنها داروی تاییدقیق ترین تصاویر از مغز اخودآگاهی و هوشیارياصل، روان و نفس استنقش ذهن و شناخت در حوادث درون قفس یا بیرون از آنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونرستگاری محدود به یک راه ننخستین روبات های زنده ی جتولید اندام با چاپ سه بعدفلج نخاعی با الکترودهای هوش احساسیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاساخت سلول عصبی حتی پس از تاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت این ابتدای تناقض هاستعامل کلیدی در کنترل کارآجواب سنگ اندازیارتباط بین هوش طبیعی و هودو سوی واقعیتاعداد بینهایت در دنیای منقص های سیستمی ایمنیدرگیری مغزی در سندرم کووچرا حجم مغز گونه انسان دربرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و زنان باهوش ترتوهم جدایی و توهم علمفاجعه ی جهل مقدسهوشمندی کیهانتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاکوییفلکسغم بی پایانجستجوی هوشیاری در مغز مااز نخستین همانند سازها تمزایای شکلات تلخ برای سلدژاوو یا آشناپنداریبه بالا بر ستارگان نگاه کنه ناامیدی بلکه ارتقابرخی روش های تربیتی کودکدستورالعمل مرکز کنترل بینظریه ی تکامل در درمان بیپول و عقیدهزیباترین چیز در پیر شدنتیروفیبان موثر در سکته ی فرد یا اندیشهآشنا پنداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالترکیب حیوان و انسانسرعت فکر کردن چگونه استمنتظر نمان چیزی نور را بهابداع دی ان ای بزرگترین دحلقه های اسرارآمیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمطالبه ی حق خوددائما بخوانبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستنوار مغز در تشخیص بیماری بزرگترین درد از درون است رفتار وابسته به شکلهمه چیز، ثبت می شودپیام های ناشناخته بر مغز زبان و بیان نتیجه ساختماتکامل داروینی هنوز در حاقلب روباتیکافسردگی و ساختار مغزو هر کس تقوای خدا پیشه کنتشخیص ژنتیکی آتروفی های شکرگزار هر چیزی باش که داموسیقی نوابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمداروی جدید برای ای ال اسبیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خواباننوروپلاستیسیتی چیستتفاوت ها را به رسمیت بشنارویا و خبر از آیندههندسه ی پایه ایپروانه ی آسمانیسفر به مریخ در 39 روزتا 20 سال آینده مغز شما به قدرت و شناخت حقیقتامید درمان کرونا با همانویتامین دی گنجینه ای بزرتعداد کلی ذهن ها در جهان شبیه سازی میلیون ها جهان ما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شددر مانهای کمر دردبیان حقیقتکوچکی قلبچگونه مغز پیش انسان یا همتلاش های جدید در درمان فرروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی گوگل به کمک تشآموزش نوین زبانسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر کپسول نوروهرب بر سلایو دوم دکتر سید سلمان فانتظار گذر تندباد؟واکنش به حس جدیدجلوتر را دیدنماده، چیزی نیستابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مردر سال حدود 7 میلیون نفر باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابروشی جدید در درمان نابیننگاه انسان محدود به ادراتمرکز بر امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا فراموشی حتمی استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر گیاهخواری بر رشد و من پر از تلخیمانسان جدید از چه زمانی پاطلای سیاهواکسنی با تاثیر دوگانه اجهان مشارکتیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاحیای بینایی نسبی یک بیمخبر مهم تلسکوپ هابلحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از هوش مصنوعی در نقش نظریه تکامل در شناسادرمان جدید ALSبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجراه فراری نیستچاالش ها در تعیین منبع هوتو آرامش و صلحیهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا آگاهی پس از مرگ از بیسیاره ابلهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز اولین سلول مصنوعیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهیک آلل ژنتیکی که از نئاندجهان در حال ایجاد و ارتقاادب برخورد با دیگراندل به دریا بزنخودت را از اندیشه هایت حفاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنقش روی و منیزیم در سلامتدروغ نگو به خصوص به خودتبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در رشته نوروایمونولوژی و نقنرمش های مفید برای درد زاتولید سلولهای جنسی از سلفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش احساسیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاساخت شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه به خاطرخودت زندگی عادت همیشه خوب نیستجوسازی مدرنارتباط شگفت مغز انسان و فدولت یا گروهکبقا با سازگارترین فرد اسنقص در تشخیص هیجانات عامدرگیری مغزی در سندرم کووچرا خشونت و تعصبگاهی مغز بزرگ چالش استزنجیرها را ما باید پاره کتوهم جسمفاصله ها در مکانیک کوانتهوشیاری و وجودتازه های درمان ام اسآرامش و سکونسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاکسی توسین و تکامل پیش اغم بی پایانحفره در مغزاز نخستین همانند سازها تمسمومیت دانش آموزان بی گدگرگونی های نژادی و تغییبه بالاتر از ماده بیندیشنه به اعدامبرخی سلولهای عصبی در تلادغدغه نتیجه ی نادانی استنظریه ی تکامل در درمان بیپوست ساعتی مستقل از مغز دزیباترین چیز در افزایش ستکنولوژی های جدید و حالتفرد حساس از نظر عاطفی و بآشناپنداری چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالترازودونسطح آگاهی، رخدادهای زندگمنتظر زمان ایده آل نشوابزار هوش در حال ارتقا ازحمله ویروس کرونا به مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تمطالبی در مورد تشنجداروهای مصرفی در ام اسبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی نوار مغزی روشی مهم در تشخبسیاری از مجرمان، خودشانرفتار اجتماعی انسان، حاصهمه ی سردردها بی خطر نیستپیدایش زبانزبان و بیان، در سایه پیشرتکامل داروینی هنوز در حاقلب را نشکناقلیت خلاقوفور و فراوانیتشخیص آلزایمر سالها قبل شکست حتمیموسیقی هنر مایع استابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیداروی جدید برای دیابتبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمننوروز یا روز پایانیتفاوت های بین زن و مرد فقرویا بخشی حقیقی از زندگی هندسه ی رایج کیهانپرواز از نیویورک تا لوس آسفر تجهیزات ناسا به مریخ تا بحر یفعل ما یشاقدرت کنترل خودامیدوار باش حتی اگر همه چویروس مصنوعیتعذیه ی ذهنشبیه سازی سیستم های کوانما اکنون میدانیم فضا خالابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استدر محل کار ارزش خودت را ببیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسچگونه هموساپينس بر زمین تلاش های جدید در درمان سرروزه داری سلول های بنیادهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآمارهای ارائه شده در سطح سلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر کپسول نوروهرب بر سلبخند بزن شاید صبح فردا زاندوه در دنیا استصبر لازمه ی پیروزی استواکسن های شرکت فایزر آمرجمجمه انسان های اولیهماده، چیزی بیش از یک خلا ابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تمغزهای کوچک بی احساسدرمان نگهدارنده ی اعتیادباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیماروشی جدید در درمان سکته منگاه از بیرون مجموعهتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا ممکن است موش کور بی مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر انتخاب از طرف محیط من بی من، بهتر یاد میگیرمانسان خطرناکترین موجودطوفان فقر و گرسنگی و بی سوابستگی یعنی قلادهجهان معنامخچه ابزاري که وظیفه آن فاحیای بینایی نسبی یک بیمخدا موجود استحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از انرژی خلانقش هورمون های تیروئید ددرمان جدید میگرن با انتی بحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورراه نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا امکان بازسازی اندامهسیاره ابلهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز اوکرلیزوماب داروی جدید شعلم به ما کمک میکند تا مویک جهش ممکن است ذهن انسانجهان ریز و درشتیک رژیم غذایی جدید، می توجهان شگفت انگیزادراک ما درک ارتعاشی است دلایلی که نشان میدهد ما بخودروهای هیدروژنیاصول انجام برخی نرمش ها دنقش روزه داری در سالم و جدریای خدابدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین رشد مغز فرایندی پیچیده انرمش های مفید در سرگیجهتولترودینفلج خوابهوش در طبیعتآیا راهی برای رفع کم آبی ساخت شبکه عصبی با الفبای تاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه خانواده ات سالم باعادت کن خوب حرف بزنیجامعه ی آسمانیارتباط شگفت انگیز مغز اندوچرخه در کاهش دردهای کمبقا در ازای بیمارینقطه ی رسیدن به قلهدرگیری اعصاب به علت میتوچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی جهت را عوض کنزندگی فعال و مثبت روند آلتوهمات و شناخت حقیقتفاصله ی همیشگی تصویر سازهوشیاری و افسردگیتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاکسکاربازپین در درمان تشغیرقابل دیدن کردن مادهحق انتخاباز نخستین همانند سازها تمسمومیت دانش آموزان، قمادانش قدرت استبه جای محکوم کردن دیگران نه به اعدامبرخی سيناپسها طی تکامل و ذهن ما از در هم شکستن منبنظریه ی تکامل در درمان بیپوشاندن خود از نورزیر فشار کووید چه باید کرتکنولوژی و پیشرفتفردا را نمیدانیمآشتی بهتر استهدف یکسان و مسیرهای مختلترازودونسعی کن به حدی محدود نشویمنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز و از مغز مطالعه ای بیان میکند اهدداروهای ام اسبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقنوار مغز، مفید و بی خطربسیاری از بیماری های جدیرقیبی قدرتمند در برابر مهمه جا خیر بکارپیر شدن حتمی نیستزبان و تکلم برخی بیماریهتکامل داروینی هنوز در حاقوی تر باشاقیانوس نادانیوقاحت و تمسخر دیگرانتشخیص ایدزشگفت نیست من عاشق تو باشممیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقا از نخستین همانحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر داروی جدید ضد میگرنبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتنورالژیتفاوت های تکاملی در مغز ورویا تخیل یا واقعیتهندسه بنیادینپروتئین های ساده ی ابتداسفر دشوار اکتشافتاول کف پا و حقیقتقدرت انسان در نگاه به ابعامیدواریویروس های باستانی، مغز متغییرشبکه های مصنوعی مغز به درما از اینجا نخواهیم رفتابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیدر چه مرحله ای از خواب ، ربیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری چگونه هوشیاری خود را توستلاش های جدید شرکت نورالروزهای بد باقی نمیماندهوش مصنوعی الفاگوآن چیزی که ما جریان زمان سلام تا روشناییتاثیر کتامین در درمان پالحظات خوش با کودکاناندوه دردی را دوا نمیکندصبر و واقعیتواکسن کووید 19 چیزهایی که جنین مصنوعیماست مالیابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تمغز، فقط گیرندهدرمان نابینایان آیا ممکنبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیريتوکسيمب در درمان ام اسنگاه از دور و نگاه از نزدتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا ما کالا هستیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر احتمالی عصاره تغلیمننژیتانسان عامل توقف رشد مغزطوفان زیباییواسطه ها د رمسیر ایجاد مغجهان هوشمندمخچه تاثیر گذار بر حافظهاحساس گذر سریعتر زمانخدا نور آسمان ها و زمین احس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از سلول های بنیانقش هورمون زنانه استروژندرمان جدید کنترل مولتیپلبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاراه های جدید برای قضاوت رناتوانی از درمان برخی ویتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا انسان با مغز بزرگش اخسیب یکسان و دیدگاه های متتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز ايندگان چگونه خواهند دیدعلم بدون توقفمنابع انرژی از نفت و گاز ايا اراده آزاد توهم است یعلم در حال توسعهیکی از علل محدودیت مغز امجهانی که نه با یک رخداد و ادغام میان گونه های مختلدنیا فریب و سرگرمیخورشید مصنوعیاصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرک فرد دیگر و رفتارهای ابدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمرشد مغز علت تمایل انسان بنرمش های موثر در کمردردتومورها و التهاب مغزی عافلج خواب چیستهوش عاطفی قسمت 11آیاما مقهور قوانین فیزیکساختن آیندهتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت اینترنت بدون فیلتر ماهواعادت کردن به نعمتجاودانگی مصنوعیمرکز خنده در کجای مغز استارتباط شگفت انگیز مغز اندوچرخه سواری ورزشی سبک و بقای حقیقی در دور ماندن انقطه ای بود و دگر هیچ نبوبرخی نکات از گاید لاین پردرب بسته با غیر خود باز مچرا ذرات بنیادی معمولاً گذر زمان کاملا وابسته به زندگی هوشمند در خارج از زتوکل بر خدافتون های زیستیهوشیاری کوانتومیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر فقط مردم میفهمیدند کغرور و علمحقیقت قربانی نزاع بین بی از نخستین همانند سازها تمسیر دشوار تکامل و ارتقادانش محدود به ابعاد چهاربه خوبی های دیگران فکرکننه جنگ و نه خونریزیبرداشت مغز ما از گذر زمانذهن چند جانبه نیازمند نگنظریه ی ریسمانپیموزایدزیرفون داروی ضد ام استکنولوژی جدید که سلول هافرزندان زمان خودآغاز فرایند دانستنهدف یکسان، در مسیرهای متتراشه ها روی مغزشلیک فراموشیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشاداروهای تغییر دهنده ی سیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمرنوار مغز، مفید و بی خطربسیاری از بیماری های جدیرموزی از نخستین تمدن بشرهمیشه چشمی مراقب و نگهباپیشینیان انسان از هفت میزبان و شناخت حقیقت قسمت چتکامل زبانقیچی ژنتیکیالکترومغناطیس شنوایی و هوقت نهيب هاي غير علمي گذشتصویر خورشید یا خود خورششگفت انگیز بودن کیهانمیوتونیک دیستروفیابزار بقا از نخستین همانحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداداروی جدید ضد الزایمربیماری تی تی پیکمردردنوسانات کوانتومی منبع ماتفاوت های زبانی سرمنشا ترویا حقی از طرف خداهندسه در پایه ی همه ی واکپروتز چشمسفرنامه سفر به بم و جنوب تابوهای ذهنیقدرت ذهنامیدواری و مغزویرایش DNA جنین انسان، برتغییر الگوی رشد مغزی با زشبکیه های مصنوعیما اشیا را آنطور که هستندابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ابزار برتر بقادر ناامیدی بسی امید استبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدچگونه واکسن کرونا را توزتلاش هایی در بیماران قطع روزهای سختهوش مصنوعی از عروسک های بآنچه ناشناخته است باید شسلاح و راهزنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصباندوهگین نباش اگر درب یا صبر بسیار بایدواکسن کرونا و گشودن پنجرجنگ هفتاد و دو ملت همه را ماست مالی با هوش انسانیابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشدرمان های اسرار آمیز در آبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریریه زغالینگاه از درون قفس یا بیرونتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا ما تنها موجودات زنده سوخت هیدروژنی پاکتاثیر ترکیبات استاتین (سمنابع انرژي پاک سرچشمه حانسانیت در هم تنیده و متصطولانی ترین شبوبینار اساتید نورولوژی دجهان هوشیارمدل همه جانبه نگر ژنرالیاحساسات کاذبخدا بخشنده است پس تو هم بحساسیت روانی متفاوتاستفاده از سلول های بنیانقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان جدید ای ال اس، توفربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولراه های جدید برای قضاوت رناتوانی در شناسایی چهره تو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا احتمال دارد رویا از آسیر آفرینش از روح تا مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع بی نهایت انرژی در دايا اراده آزاد توهم است یعلم راهی برای اندیشیدن ایافته های نوین علوم پرده جهانی که از یک منبع، تغذیادغام دو حیطه علوم مغز و دنیای شگفت انگیز کوانتومخوش قلبی و مهربانیاصول سلامت کمرنقش رژیم غذایی در رشد و ادرک نیازمند شناخت خویش ابرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکترشد در سختی استتومورهای نخاعیفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش عاطفی قسمت نهمآگاهی فراتر از آگاهیساختن آینده، بهترین روش منبع هوشیاری کجاست قسمت ایندرالعادت بد را ترک کنجایی برای یاد گرفتن باقی مرگ چیستارتباط غیرکلامی بین انسادوپامین قابل حل در آببلندی در ذهن ما درک بلندینقطه بی بازگشتبرخی نرمش ها برای زانودرختان چگونه بر تشکیل ابچراروياها را به یاد نمی آگذشته را دفن کنزندگی و داراییتوپیراماتفروتنی معرفتیهوشیاری سنتی یا هوشیاری تبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودینسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر میدانی مصیبت بزرگتر غربال در زندگیحقیقت آنطور نیست که به نظاز نشانه ها و آثار درک شدمسئول صیانت از عقیده کیسدانش بی نهایتبه خودت مغرور نشوچه زیاد است بر من که در ایبررسي علل احتمالي تغيير ذهن هوشیار در پس ماده ی منظریه تکامل در درمان بیمپیموزایدزیرک ترین مردمتکنولوژی جدید که سلول هافرضیه ای جدید توضیح میدهآغاز فصل سرما و دوباره تکهدف از تکامل مغزتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشلیک فراموشیمنشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهداروهای ضد بیماری ام اس وبیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هونوار مغز، ترجمه ی فعالیت بشکه ای که ته نداره پر نمرمز و رازهای ارتباط غیر کهمیشه اطمینان تو بر خدا بپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و شناخت حقیقت قسمت اتکامل زبانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصالکتروتاکسی(گرایش و حرکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتصویر در هم تنیدگی کوانتشگفت زده و حیران باشمیگرن و پروتئین مرتبط با ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و قلب در جنین موش مصنداروی سل سپتبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کانانوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت ایستایی و تکاپورویاها از مغز است یا ناخوهندسه زبانِ زمان استپروتز عصبی برای تکلمسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر فکر بر سلامتقدرت عشقامیدی به این سوی قبر نیستویشن پروتغییر دیگران یا تغییر خوشباهت مغز و کیهانما به جهان های متفاوت خودابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز- از مغز مغز از بسیاری حقایق می گردر هم تنیدگی مرزها و بی مبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از چگونه آن شکری که می خوریمتلاشی برای درمان قطع نخاروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک های بآنچه واقعیت تصور میکنیم سلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش عضله یا فاسیکولاسیواندام حسی، درک از بخش هایصد قدح، نفتاده بشکستواکسن کرونا از حقیقت تاتجنگ و تصور از جنگماشین دانشابعاد بالاترحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان های بیماری آلزایمربار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها ریواستیگمیننگاه از درون مجموعه با نگتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا مغز تا بزرگسالی توسعسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر تغذیه بر سلامت روامنابع انرژی از نفت و گاز انسانیت در برابر دیگرانطی یکصد هزار سال اخیر هرچوجود قبل از ناظر هوشمندجهان های بسیار دیگرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاخلاق و علوم اعصابخدای رنگین کمانخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیانقش ژنتیک در درمان اختلادرمان جدید سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)راه پیروزی در زندگی چیستنادیدنی ها واقعی هستندتو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا احتمال دارد رویا از آسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآیا برای تولید مثل همیشه سیستم تعادلی بدنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع جدید انرژیای نعمت من در زندگیمعلم ساختن برج های چرخانیاد گرفتن مداومجهانی در ذهنارتقا و تکامل سنت آفرینش دنیایی پر از سیاهچاله خوش خیالی و خوش بینیاضطراب و ترسنقش زنجبیل در جلوگیری از درک و احساسبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنز گهواره تا گورتومورهای ستون فقراتفن آوری های جدید علیه شناهوش عاطفی قسمت هفتمآپومورفین در پارکینسونساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا کوچک شدن مغزانسان العادت دادن مغز بر تفکرجایی خالی نیستمرگ و میر پنهانارتروز یا خوردگی و التهادورترین نقطه ی قابل مشاهبلوغ چیستنمیتوان با بیرون انداختنبرخی نرمش های گردندرختان اشعار زمینچراروياها را به یاد نمی آگریه ی ابر، رمز طراوت باغزندگی بی دودتوانایی مغز و دیگر اجزای فروتنی و غرورهوش، ژنتیکی است یا محیطیتبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نیروی مغناطیس نباشد مقالاتحقیقت افراداز نظر علم اعصاب یا نرووسمسئولیت جدیددانشمندان موفق به بازگردبه دنبال رستگاری باشنه عدم مطلق بلکه عدم با قبررسی مغز با امواج مادون ذهن و شیمی بدننظریه تکامل در درمان بیمپیچیدگی های مغزمگسزیست شناسی کل در جزء فراکتکینگیفساد اقتصادی سیتماتیک درآغاز مبهم آفرینشهدف از خلقت رسیدن به ابزاتراشه ی بیولوژِیکشنا در ابهای گرم جنوب نیامهمان ناخواندهابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنداروی فامپیریدین یا نورلبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهنوار عصب و عضلهبشریت از یک پدر و مادر نیرمز گشایی از اتصالات مغزهمیشه به آنچه داری، خوشنپیشرفت در عقل است یا ظواهزبان و شناخت حقیقت قسمت دتکامل زبان انسان از پیشیقانون مندی نقشه ژنتیکی مالکترودهای کاشتنیوقتی پر از گل شدی خودت را تصویر زیبا از سلولشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقداروی ضد چاقیبیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آننوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوت ارباب و رهبر حقیقیرویاهای پر رمز و حیرتی درهندسه، نمایشی از حقیقتپرورش مغز مینیاتوری انساسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر مشاهده بر واقعیت بقضاوت ممنوعامیدی تازه در درمان سرطاواقعیت فیزیکی، تابعی از تغییر دادن ژنها آیا روزی شباهت مغز با کیهان مادیما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز به تنهایی برای فرهنگ در هم تنیدگی کوانتومیبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی چگونه انتظارات بر ادراک تلاشی تازه برای گشودن معروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک بازی آنچه حس می کنیم، نتیجه ی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاانرژی بی پایان در درون هرصدای بم با فرکانس پایین، واکسن کرونا ساخته شده توجنگ داده هامبانی ذهنی سیاه و سفیداتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت دهماز خود رها شومغط یک گیرنده استدرمان های جدید میگرنبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستریاضیات یک حس جدید استنگاه حقیقی نگاه به درون اتنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی آیا همه جنایت ها نتیجه بیسی و سه پل اصفهانتاثیر حرکات چشم بر امواج منابع انرژی از نفت و گاز انسان، گونه ای پر از تضادطبیعت موجی جهانوراپامیل در بارداریجهان هایی در جهان دیگرمدل هولوگرافیک تعمیم یافاخلاق پایه تکامل و فرهنگخدایی که ساخته ی ذهن بشر خلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیانقش گرمایش آب و هوا در همدرمان جدید سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)راه انسان شدن، راه رفتن ونادانی در قرن بیست و یکم،تو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاص زبان در مغزای همه ی وجود منعلایم کمبود ویتامین E را یاد بگیر فراموش کنیجهان، تصادفی نیستارتقا یا بازگشت به قبل ازدنیا، هیچ استخوشبختی چیستاطلاع رسانی اینترنتینقش زبان در سلطه و قدرت ادرک کنیم ما همه یکی هستیمنرمشهای مهم برای تقویت عبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسزمین در برابر عظمت کیهانتوهم فضای خالیفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش عاطفی قسمت یازدهتاثیر رژِیم غذایی بر میگآب زندگی است قسمت چهارمساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا این جمله درست است کسیعارضه جدید ویروس کرونا سجاذبهمرگ و میر بسیار بالای ناشارزش های وارونهديدن با چشم بسته در خواب بلعیدن ستاره توسط سیاهچانمیتوان بر سیاه سیاه نوشبرخی یونها و مولکول های مدرد و درسنزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشزندگی در جمع مواردی را برتوازن مهمتر از فعالیت زیفرگشت و تکامل تصادفی محض هیچ نقطه ای مرکزی تر از اتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟(قسماگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر ویتامین دی بر بیماحقیقت اشیااز نظر علم اعصاب اراده آزمسئولیت در برابر محیط زیدانشمندان نورون مصنوعی سبه زودی شبکه مغزی به جای نهایت معرفت و شناخت درک عبررسی و اپروچ جدید بر بیمذهن تو همیشه به چیزی اعتقنظریه تکامل در درمان بیمپیچیدگی های مغزی در درک ززیست شناسی باور حقیقت یا تکامل فردی یا اجتماعیفشار و قدرتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهر چیز با هر چیز دیگر در تتربیت کودکان وظیفه ای مهشناخت و معرفت، و نقش آن دمهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه های هر روزهداروی لیراگلوتیدبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و ونوار عصب و عضلهبعد پنجمرمز پیشرفت تواضع است نه طهمیشه داناتر از ما وجود دپیشرفت ذهن در خلاقیت استزبان و شناخت حقیقت قسمت ستکامل ساختار رگهای مغزی قانون گذاری و تکاملالگو نداشتیموقتی تو از یاد گرفتن باز تصویر زیبای اصفهانشگفتی های زنبور عسلمیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقداروی ضد چاقیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش منانیکولا تسلاتفاوتهای جنسیتی راهی برارویای شفافهنر فراموشیپرکاری تیروئیدسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر نگاه ناظر هوشیار بقطار پیشرفتامگا سه عامل مهم سلامتواقعیت چند سویهتغییر زودتر اتصالات مغزیشباهت کیهان و مغزما بخشی از این جهان مرتبطابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بیش از آنچه تصور میشودر هم تنیدگی کوانتومی و پبا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تچگونه به سطح بالایی از هوتلاشی جدید در درمان ام اسروش هایی برای جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی آنها نمیخواهند دیگران راسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاانرژی تاریکصرع و درمان های آنواکسن آلزایمرجنبه های موجی واقعیتمباحث مهم حس و ادراکاتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت دوازدهماز درخواست ها جدا شونفرت، اسیب به خود استدرمان های جدید در بیماری بازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیریتوکسیمابنگاه دوبارهتنها در برابر جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش مصنوعی می تواند نسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر دوپامین و سروتونینمنابع انرژی از نفت و گاز انعطاف پذیری مکانیسمی علطبیعت بر اساس هماهنگیورزش هوازی مرتب خیلی به قجهان یکپارچهمدل های ریز مغز مینی بریناختلاف خانوادگی را حل کنخدایا جز تو که را دارمخلا، خالی نیستاستیفن هاوکینگ در مورد هنقش پیش زمینه ها و اراده درمان دارویی سرطان رحم ببحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پراه بی شکستنازوکلسینتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی به شناسایی کاآیا تکامل و تغییرات ژنتیسکوت و نیستیتاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاصی از مغز در جستجای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را جهش های ژنتیکی مفید در ساارتوکين تراپی روشی جديد دندان ها را مسواک بزنید تاطلاعات حسی ما از جهان، چنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک احساسات و تفکرات دیگچرا ماشین باید نتایج را پبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریزمین زیر خلیج فارس تمدنی توهم فضای خالی یا توهم فضفیلمی بسیار جالب از تغییهوش عاطفی قسمت پنجمتاثیر سلامت دستگاه گوارشآب زندگی است قسمت هفتمسادیسم یا لذت از آزار دادمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ایا ابزار هوشمندی یا مغز عدم توقف تکامل در یک انداجاذبه و نقش آن در شکلگیریمرگ و سوال از قاتلارزش های حقیقی ارزش های غدی متیل فومارات(زادیوا)(بنی عباس، ننگی بر تاریخنمای موفقیتبرخی اثرات مضر ویتامین ددرد باسن و پا به دلیل کاهنزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفزندگی در سیاهچالهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسفراموش کارها باهوش تر هسهیچ چیز همیشگی نیستتحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب اراده آزمستند جهان متصلدانشمندان یک فرضیه رادیکبه زیر پای خود نگاه نکن بنهایت در بی نهایتبررسی ژنها در تشخیص بیماذهن خود را مشغول هماهنگینعناعپیوند قلب خوک، به فرد دچازیست، مرز افق رویداد هستتکامل مادی تا ابزار هوشمفضا و ذهن بازافت فشار خون ناگهانی در وهر جا که جات میشه، جات نیترجمه ای ابتدایی از اسراشناخت حقیقت یا آرزوهای گمهندسی بدنابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی چشمداروی تشنجی دربارداریبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندنوار عصب و عضلهبعد از کرونارمز بقای جهش ژنتیکیهمیشه راهی هستپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان جانسوزتکامل شناخت انسان با کشفقانون جنگلالگو و عادت را بشکن و در اوقتی ریشه ها عمیقند از چیتصویربرداری فضاپیمای آمشانس یا نتیجه ی تلاشمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنیاز به آموزش مجازی دیجیتقلید مرحله ای نسبتا پیشروان سالمهنر حفظ گرهپرتوهای صادر شده از سیاهسفری به آغاز کیهانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر لمس کوانتومیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهواقعیت چیستتغییر عمودی سر انسان از پشباهت زیاد بین سلول هاي عما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز، از مغز مغز برای فراموشی بیشتر کدر هم تنیدگی کوانتومی و دبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده چگونه باغبانی باعث کاهش تمایل زیاد به خوردن بستنروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک بازی آنژیوگرافی از مغزسماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم عدم وابستگی به گوگل انرژی تاریک که ما نمی توضایعه ی شبکه لومبوساکرالواکسن ایرانی کرونا تولیدجنسیت و تفاوت های بیناییمبتکران خودشکوفااتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت سوماز روده تا مغزنقاشی هایی با بوی گذشته یدرمان های جدید سرطانبازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسریسدیپلام تنها داروی تاینگاهی بر قدرت بینایی دراتنهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر دپاکین بر بیماری ممنابع انرژی از نفت و گاز اهرام مصر از شگفتی های جهطعمه ی شبکه های ارتباط اجورزش هوازی ، بهترین تمریجهان یکپارچهمدیون خود ناموجوداختلال خواب فرد را مستعد خسته نباشی باباخلاصه ای از مطالب همایش ماستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان زخم دیابتی با تکنوبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در برابطه تشنج و اوتیسمنباید صبر کرد آتش را بعد تو جهانی هستی که خودش را نبرو و انرژی مداومتو جدای از کیهان نیستیهوش مصنوعی تعاملیآیا جنین انسان، هوشمندی سکوت، پر از صداتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت مغزیعلائم عصبی آلزایمر، با اجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط میکروب روده و پارده روش موفقیتاطلاعاتی عمومی در مورد منقش سجده بر عملکرد مغزدرک تصویر و زبان های مخلتچرا مردم با زندگی میجنگنبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستزمان چیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فیروز نادریهوش عاطفی قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآب زندگی است قسمت اولسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمایا بیماری ام اس (مولتیپعدم درکجبران از دست رفته هامرگ انتقال است یا نابود شارزش حقیقی زبان قسمت اولدین اجباریبه قفس های سیاهت ننازنمایش تک نفرهبرخی اختلالات عصبی مثانهدرد زانو همیشه نیاز به جرنزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته وزندگی زمینی امروز بیش از توسعه برخی شغل ها با هوش فراموشی همیشه هم بد نیستهیچ چیز، چقدر حقیقی استتداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماگر با مطالعه فیزیک کوانسوالات پزشکیحقیقت خواب و رویااز واقعیت امروز تا حقیقتمشکل از کجاستدانشمندان ژنی از مغز انسبه سیاهی عادت نکنیمنهادینه سازی فرهنگ اختلابررسی بیماری التهابی رودذهن سالمهفت چیز که عملکرد مغز تو پیوند مغز و سر و چالشهای زاویه نگاه ها یکسان نیستتکامل مداومفضای قلب منبع نبوغ استافت هوشیاری به دنبال کاههر حرکت خمیده می شود و هر ترس و آرمان هاشناخت درون، شناخت بیرون؛مهربانی، شرط موفقیتابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمداروی جدید ALSبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسنوار عصب و عضله مهم در تشبعد از کرونارمز جهانهمیشه عسل با موم بخوریمپپوگستزبان ریشه هایی شناختی استکامل، نتیجه ی برنامه ریقانون جنگلالگوی بنیادین و هوشیاریویتنام نوعی کرونا ویروس تصور از زمان و مکانشانس یا تلاشمیدان های مغناطیسی قابل ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تمغز کوانتومیداروی ضد تشنج با قابليت تبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دچیز جدید را بپذیرتقلید از روی طبیعتروبات ها قول میدهندهنر رها شدن از وابستگیپرتوزایی از جسم سیاهسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر نگاه انسان بر رفتالووفلوکساسینانفجار و توقف تکاملی نشاواقعیت چیستتغییرات منطقه بویایی مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عمانند آب باشابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟در هر سوراخی سر نکنبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایچگونه تکامل مغزهای کنونیتمایز یا کشف یگانگیروش جدید تولید برقهوش مصنوعی از عروسک بازی آنان که در قله اند هرگز خسندرم کووید طولانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقاومت به عوارض فشار خون انرژی خلا ممکن استضایعه ی عروقی مخچهواکسن اسپایکوژنجنسیت و تفاوت های بیناییمتواضع باشاتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت سی و هشتماز سایه بگذرچقدر به چشم اعتماد کنیمدرمان های رایج ام اسبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوریشه های مشترک همه ی موجونگاهی بر توانایی اجزاي بتنهایی رمز نوآوری استهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش ارثی دریافتی از پسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر داروهای ضد التهاب منابع انرژی از نفت و گاز اولویت بندی ها کجاستظهور امواج مغزی در مغز مصورزش و میگرنجهان کنونی و مغز بزرگتریمدیریت اینترنت بر جنگاختلال در شناسایی حروف و خطا در محاسبات چیزی کاملخلاصه ای از درمان های جدیاستخوان های کشف شده، ممکنقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان سرگیجه بدون نیاز ببحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبرادیوی مغز و تنظیم فرکانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوراز تغییرچت جی پی تیتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا جهان ذهن و افکار ما مسکته مغزیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت مغزی و کنترل دو علت خواب آلودگی بعد از خوجهش های بیماری زا، معمولارتباط ماده و انرژیدهن، بزرگترین سرمایهاطلاعاتی عمومی در مورد منقش غذاها و موجودات دريادرک حقیقت نردبان و مسیری چرا مغز انسان سه هزار سالبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میزمان و مکان، ابعاد کیهان توهم چیستفیزیک مولکولها و ذرات در هوش عاطفی قسمت دهمتاریک ترین بخش شبآب زندگی است قسمت دومستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا بدون زبان میتوانیم تعدالت برای من یا برای همهجدا کردن ناخالصی هامرگ تصادفیارزش حقیقی زبان قسمت دومدین، اجباری نیستبه مغز خزندگان خودت اجازچند نرمش مفید برای کمردربرخی اصول سلامت کمردردهای سال گذشته فراموش نسبیت عام از زبان دکتر برگشایش دروازه جدیدی از طرزندگی زودگذرتوصیه های سازمان بهداشت فراموشی و مسیر روحانیهیچ وقت خودت را محدود به تداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هوسردرد میگرنی در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماگر تلاش انسان امروز براپیامهای کاربرانحقیقت در علم، هرگز نهایی از کجا آمده ام و به کجا میمشکلات نخاعیدانشمندان پاسخ کوانتومی به سخن توجه کن نه گویندهچهار میلیارد سال تکامل ببررسی سیستم تعادلی بدن اذهت را روی چیزهای مفید متهفت سین یادگاری از میراث پیوند اندام از حیوانات بزاوسکا درمان گوشرتکامل چشمقفس ذهنافتخار انسانهرچیز با یک تاب تبدیل به تسلیم شدن از نورون شروع مشناسایی تاریخچه ی تکاملیموفقیت هوش مصنوعی در امتابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونداروی جدید s3 در درمان ام بیماری وسواسکفش و کتابنوار عصب و عضله تعیین محلبعد از کرونا دلخوشی بیهورمز جهان خاصیت فراکتالهمیشه، آنطور نیست که هستپایان، یک آغاز استزبان شناسی مدرن در سطح سلتکثیر سلول در برابر توقف قانونمندی و محدودیت عالمالگوبرداری از طبیعتویتامین E برای فعالیت صحتصادف یا قوانین ناشناختهشاهکار قرنمیدان های کوانتومی خلاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟داروی ضد تشنج توپیراماتبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دچیزی منتظر شناخته شدنتقلید از طبیعتروبات های ریز در درمان بیهنر، پر کردن است نه فحش دپرسش و چستجو همیشه باقی اسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر نگاه انسان بر رفتالوب فرونتال یا پیشانی مغانقراض را انتخاب نکنیدواقعیت های متفاوتتغییرات مغز پس از 40 سالگیشجاعت و ترسماه رجبابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعدر والنتاین کتاب بدید همبا خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمدن قدیمی ای در جنوب ایرروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی از عروسک بازی آنزیم تولید انرژی در سلوسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر گیاه خواری بر رشد ومقایسه رقابت و همکاریانسولینضایعات در عصب زیر زبانیواکسن اسپایکوژن ضد کروناجهل مقدسمجموعه های پر سلولی بدن ماثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت سی و ششماز علم جز اندکی به شما دانقش قهوه در سلامتیدرمان های علامتی در ام اسبازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در ریشه های مشترک حیاتنگاهت را بلند کنتنبیه چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش سریعی که بدون احسسیاهچاله هاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منابع انرژی از نفت و گاز اولین قدم شناخت نقص های خظرف باید پر شود چه با چرک ورزش بهترین درمان بیش فعجهان کاملی در اطراف ما پرمداخله ی زیانبار انساناختلال در شناسایی حروف و خطا در محاسبات چیزی کاملخم شدن فضا-زماناستروژن مانند سپر زنان دنقش اتصالات بین سلولهای درمان سرگیجه بدون نیاز ببحثی درباره احساساتی غیربخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبراست دستی و چپ دستیچت جی پی تیتو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا جهش های ژنتیکی، ویروسال سیزده ماههتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت مغزی کمک میکند عماد الدین نسیمی قربانی جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط متقابل با همه ی حیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننقش غذاها و موجودات دريادرک دیگرانچرا مغزهای ما ارتقا یافت برای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدزمان و گذر آن سریع استتوهم و خیالفیزیک هوشیاریهوش عاطفی قسمت دومتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا تکامل هدفمند استعسل طبیعی موثر در کنترل بجدایی خطای حسی استمرگی وجود نداردارزش حقیقی زبان قسمت سومدیوار همه اش توهم بودبه نقاش بنگرچند جهانیبرخی اطلاعات روانشناسی مدردی که سالهاست درمان نشچسبیدن به خود، مانع بزرگ پل جویی اصفهانزندگی سلول در بدن، جدای اتوصیه های غیر دارویی در سفراموشی آرمانهیچ کاری نکردن به معنی چیترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماگر خواهان پیروزی هستیسایتهای دیگرحقیقت راستین انسان علم باز کسی که یک کتاب خوانده مشکلات بین دو همسر و برخیدانشمندان اولین سلول مصنبهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید دچهار ساعت پس از کشتار خوکبررسی علل کمر درد در میانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهم نوع خواری در میان پیشیپیوند اندام حیوانات به ازبان فرایند تکاملی برای تکامل و ارتقای نگاه تا عمقفس را بشکنافراد آغاز حرکت خودشان رهز ذره، یک دنیاستتست آر ان اس دز میاستنی گشناسایی سلول های ایمنی اموفقیت در تفکر استابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیداروی جدید لنفوم و لوکمیبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهنوبت کودکانبعد از کرونا دلخوشی بیهورنگ کردن، حقیقت نیستهمکاری یا رقابتپارادوکس ها در علمزبان شناسی نوین نیازمند تأثیر نیکوتین سیگار بر مقارچ بی مغز در خدمت موجودالتهاب شریان تمپورالویتامین E در چه مواد غذایتضادهای علمیشاهکار شش گوشمیدان بنیادین اطلاعاتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تمغز اندامی تشنه ی انرژی اداروی ضد جنون در درمان تیبیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هچیزی خارج از مغزهای ما نیتقویت استخوان در گرو تغذروبات کیانهوموارکتوس ها ممکن است دپرسشگری نامحدودسلول های بنیادیتاثیر ویتامین دی بر بیمالوتیراستامانواع سکته های مغزیواقعیت و مجازتغییرات آب و هوایی که به شرکت نورالینک ویدیویی ازماپروتیلینابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالشهای پیش رودر یک فراکتال هر نقطه مرکبا طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمدن پیشرفته ی پیشینیانروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک بازی آواز خواندن در قفس، نشانسندرم پیریفورمیستاثیر گیاه خواری بر رشد ومقابله ی منطقی با اعتراضانسولین هوشمندضرورت زدودن افکارواکسن دیگر کرونا ساخته شجهان فراکتالمجرم، گاهی قربانی استاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت سیزدهمازدواج های بین گونه ای، رنقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان ژنتیکی برای نوآوریبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیرژیم های غذایی و نقش مهم چالش هوشیاری و اینکه چرا تهدیدهای هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هشیاری کوانتومی وجودسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر درجه حرارت بر مغزمنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد PML به دنبال تکعقل مجادله گرورزش در کمر دردجهان پیوستهمدارک ژنتیکی چگونه انساناختلالات مخچهخطای ادراک کارماخونریزی مغز در سندرم کوواسرار آفرینش در موجنقش تیروئید در تکامل مغزدرمان سرگیجه بدون دارودرمان سرطان با امواج صوتبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیسترجزخوانی هایی که امروز بنتایج نادانی و جهلتوقف؛ شکستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسانسور از روی قصد بسیاری تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت نخاعی میتواند دعوامل موثر در پیدایش زباجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط چاقی و کاهش قدرت بدو بیماری روانی خود بزرگ اعتماد به خودنقش غذاها و موجودات دريادرک درست از خود و هوشیاریچرا ویروس کرونای دلتا وابرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیزمان و صبرتوهم وجودفیزیک و هوشیاریهوش عاطفی قسمت سومتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)ستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایجاد احساساتعشق درونی به یگانگی خلقتجریان انرژی در سیستم های مراحل ارتقای پله پله کیهارزش خود را چگونه میشناسدیوار، از ابتدا توهم بودبه نقاش بنگرچند جهانیبرخی بیماری ها که در آن بدرس گرفتن از شکست هانسبت ها در کیهانپل خواجو اصفهانزندگی، مدیریت انرژیتوصیه هایی در مصرف ماهیفرایند پیچیده ی خونرسانیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتروس جریان انرژیسردرد به دلیل مصرف زیاد ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت غیر فیزیکیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامشکلات روانپزشکی پس از سدانشمندان تغییر میدان مغبهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقنون و القلمبرطرف کردن خشونت را از خاذره ی معین یا ابری از الکهمه چیز موج استپیوند سر آیا ممکن استزبان متغیرتکامل و ریشه ی مشترک خلقتقله سقوطافراد بی دلیل دوستدار تو هزینه ای که برای اندیشیدتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شواهدی از نوع جدیدی از حامولکول ضد پیریابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناختداروی جدید میاستنی گراویبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندنور از عمق تاریکیتفکر قبل از کاررنگین کمانهمانند سازی در انسانپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان، نشان دهنده ی سخنگو تأثیر نگاه انسان بر رفتاقبل از آغازامواجی که به وسیله ی ماشیویتامین کاتظاهر خوابیده ی مادهشاید گوشی و چشمی، آماده شمیدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تمادارویی خلط آوربیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهچیزی شبیه نور تو نیستتقویت حافظه یا هوش مصنوعروح و آب حیاتهورمون شیرساز یا پرولاکتآلودگی هوا چالش قرن جدیدسلول های بنیادی منابع و اتاثیر ویروس کرونا بر مغز لوزالمعده(پانکراس)مصنوعانیس بی کسانواقعیت و انعکاستغییرات تکاملی سر انسان شربت ضد خلطماجرای جهل مقدسابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکامل تا مغز از مغز تا مغز بزرگ و فعال یا مغز کودر کمتر از چند ماه سوش جدبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاچگونه حافظه را قویتر کنیتمدن بشری و مغز اخلاقیروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک بازی آینه در اینهسندرم پیریفورمیستاثیر گیاه خواری بر رشد ومقابله با کرونا با علم اسانسان قدیم در شبه جزیره عضرب المثل یونانیواکسن دیگری ضد کرونا از دجهان قابل مشاهده بخش کوچمحل درک احساسات روحانیاثرات مفید قهوهخوشبختی دور از رنج های محس و ادراک قسمت ششماسکلت خارجی در درمان اختنقش میدان مغناطیسی زمین درمان پوکی استخوانبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولرژیم های غذایی و نقش مهم چالش هوشیاری و اینکه چرا تو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا واکنش های یاد گرفته وسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد پیوند سر در انعقل سالموزن حقیقی معرفت و شناختجهان پیوستهمروری بر تشنج و درمان هایاختلالات حرکتی در انسانخطای حسخواندن ، یکی از شستشو دهناسرار بازسازی اندام هانقش حفاظتی مولکول جدید دنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمانهای بیماری پارکینسبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباسترحم مصنوعینجات در راستگوییتولید مولکول جدید توسط ههوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا خداباوری محصول تکاملسانسور بر بسیاری از حقایتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمان به رویاعوامل ایجاد لغت انسانی و جهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط هوش ساختار مغز و ژدو بار در هفته ماهی مصرف اعتماد به خودنقش غذاها در کاهش دردهای درک عمیق در حیواناتچرا پس از بیدار شدن از خوبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیزمان واقعیت است یا توهمتوهم وجودفیزیک آگاهیهوش عاطفی قسمت ششمتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایران بزرگعشق، شلوغ کردن نیستجریان انرژی در سیستم های مرز مرگ و زندگی کجاستاز فرد ایستا و متعصب بگذردید تو همیشه محدود به مقدبه نادیدنی ایمان بیاورچند جهانی و علمبرخی بیماری های خاص که بددست و پا زدن در سایه؟نسبت طلایی، نشانه ای به سپلاسمای غالبزندان ذهنیتوضیحی ساده در مورد هوش مفرایند تکامل و دشواری هاهیچ کس حقیقت را درون مغز تری فلوپرازینسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماپی ژنتیکحقیقت غیر قابل شناختاز انفجار بزرگ تا انفجار مشکلات روانپزشکی در عقب دانشمندان روش هاي جدیدی بوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است نوآوری ای شگفت انگیز دانبزرگ فکر کنذرات کوانتومی زیر اتمی قهمه چیز و هیچ چیزپیوند سر، یکی از راه حلهازبان مشترک ژنتیکی موجوداتکامل ابزار هوش ، راه پر قلب های سادهافزایش قدرت ادراکات و حسهزینه سنگین انسان در ازاتشنج چیستشواهدی از دنیسوان(شبه نئمولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیداروی جدید آلزایمربیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنوننور درونتفکر ترکیبی در هوش مصنوعرهبر حقیقیهمجوشی هسته ای، انرژِی بپختگی پس از چهل سالگي به زبان، وسیله شناسایی محیطتأثیر شیرینی های حاوی لوقبل از انفجار بزرگامیوتروفیک لترال اسکلروویتامین کا و استخوانتظاهری از ماده است که بیدشاید درست نباشدمکان زمان یا حافظه زمانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمددارویی ضد بیش فعالی سیستبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابنکاتی در مورد تشنجتقویت سیستم ایمنیروح در جهانی دیگر استهوش فوق العاده، هر فرد اسآلودگی هوا و ویروس کروناسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر ژنها بر اختلالات خلیروپریم داروی ترکیبی ضدانگشت ماشه ایواقعیت تقویت شدهتغذیه بر ژنها تاثیر داردشش مرحله تکامل چشمماجرای عجیب گالیلهابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز بزرگترین مصرف کننده در آرزوهایت مداومت داشتهباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزنگاه من، نگاه تو و یا حقیتمدن زیر آبهوش مصنوعی از عروسک بازی آیندهسندرم پس از ضربه به سرتاثیر گیاه خواری بر رشد وملاحظه های اخلاقی دربارهانسان میوه ی تکاملضررهای مصرف شکر و قند بر واکسن سرطانجهان موازی و حجاب هامحل درک احساسات روحانی داثرات مفید روزه داریخانه ی تاریکحس و ادراک قسمت شصت و هشتاسکار، لگوی هوشمندنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان پوکی استخوانبحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باوررژیم ضد التهابیچالش هوشیاری و اینکه چرا تو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا یک، وجود داردسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز اولین هیبرید بین انسان و عقلانیت بدون تغییروزوز گوشجهان پر از چیزهای اسرار آمرکز هوشیاری، روح یا بدن اختلالات صحبت کردن در انخطر آلودگی هواخواب سالم عامل سلامتیاصل بازخورد